Talk of the day by linxiaoqin

VIEWS: 24 PAGES: 83

									Talk of the day  Annual Report 2010
                                                                                                                                           2010 in brief
                                                                                                                                         In het kort 2010
Our ambition: een klantgedreven, multimodale
Onze ambitie: to be a customer-driven, multi-
modal, national and European service provider
nationale en Europese dienstverlener zijn

People are always looking for ways
Mensen zoeken voortdurend naar                  at a glance
                               NS in één oogopslag                       Key financial ratios
                                                               Kerncijfers                                             Customer satisfaction
                                                                                                                 Klantoordeel
                                 handles voor ruim 1,1 miljoen klanten in Nederland
                               NS verzorgtthe train journeys for over 1.1 million customers
mogelijkhedencomfortably and en
to travel more om comfortabel                 in the Netherlands every day, ritten over een drukbereden
                               dagelijks de treinreis via 4.800which means 4,800 sched-      millions of euros (tenzij stated vermeld)
                                                               in miljoenen euro’s (unless anders otherwise)           2010        2009     % rapportcijfer 7of at least 7 out of 10 or higher
                                                                                                                  giving a score of hoger                    2010     2009

                               uled trains on very busy het gebied van materieel-
                               spoor. De activiteiten optracks. Our work on rolling stock
conveniently.
gemakkelijker te reizen.                   onderhoud zijn an integralmee verbonden.alsoverzorgt
                               maintenance is hier nauw part of this. NS NS provides
                                                               Revenue1
                                                               Opbrengsten1                          3,520
                                                                                               3.520        3,271
                                                                                                         3.271      General satisfaction for rail travel
                                                                                                                 Algemeen oordeel reizen per trein                75      78
                                                               Result from operating activities1
                                                               Resultaat uit bedrijfsactiviteiten1                234
                                                                                                234        150
                                                                                                          150      Punctuality
                                                                                                                 Op tijd rijden                         52
                                                                                                                                                 52      56
                                                                                                                                                        56
                               aanvullende diensten,the door-to-door journey chain,
                               additional services in waaronder busvervoer, in de
                                                               Profit for the period
                                                               Winst over de verslagperiode                   149
                                                                                                149        116
                                                                                                          116      Percentage gereden operated
                                                                                                                 Percentage of trains treinen                  98
                                                                                                                                                 98      98
                                                                                                                                                        98
Attractive public transport, good connections for their
Aantrekkelijk openbaar vervoer, goede aansluitende      reisketen van deur-tot-deur. Het bedrijf beheert over
                               including bus transport. The company manages ruim
                                                               Additions                             633         666      Information on the train and at
                                                               Investeringen in (im)materiële vaste activa            633         666      Informatie bij ontregeling in de trein
onward journeys and inviting transport hubs all help.
verbindingen en aansprekende vervoersknooppunten              and is working with variety of partners to
                               380 stations en ontwikkelt samenamet diverse partners de    Returns (ROI)                          3.4%        2.2%      the station about delays                    55      56
                                                               Rendement (ROI)                         3,4%        2,2%      en op het station                        55      56
leveren hieraan een bijdrage. Hetincreasingly important
Public transport is also becoming openbaar vervoer is     develop the major public transport hubs, turning them
                               grote knooppunten van openbaar vervoer tot dynamische      Passenger volume in millions of                                   Personal safety                         78      78
                                                               Vervoersomvang NL in miljoenen reizigers-km          16.359        16.315      Sociale veiligheid                       78      78
in maintaining sustainable accessibility and bereikbaar
ook steeds belangrijker voor het duurzaam a high quality   into dynamic urban 230.000 mensen doen dagelijks
                               stadsportalen. Ruim portals. Every day, over 230,000 een    passenger-kilometres                     16,359        16,315      Seating capacity in the train at peak periods          69      71
                                                               Punctualiteit in Nederland2                  92,5%        92,8%      Beschikbare zitplaatsen in de spits               69      71
en life in Europe’s densely populated regions. NS Europa.
of leefbaar houden van dichtbevolkte regio’s in has a     people make a van de winkels of the shops or hospitality
                               aankoop in éénpurchase in oneen horecagelegenheden.       Punctuality2                         92.5%        92.8%      Cleanliness of the trains and stations             55      57
                                                               Personeel (fte ultimo)                    23.630        30.068      Reinheid treinen en stations                  55      57
NS speelt hierbij eenand is in a position to strengthen
linchpin role in this, verbindende rol en is in staat om   facilities. Working with partners in Germany, Belgium
                               Samen met partners in Duitsland, België en Frankrijk and    Staff (FTE at year-end)                    23,630        30,068      Approachability of
                                                                                                                                                 63      62
die rol deover the years tote versterken.
that role komende jaren come.                 vervoert NS klanten ook naarcustomers to key destinations
                               France, NS also transports its belangrijke bestemmingen     1
                                                                 De vergelijkende cijfers zijn aangepast ten gevolge van de verkoop van Strukton Groep NV
                                                                                                                 Klantgerichtheid representatives
                                                                                                                 customer service NS-medewerkers                 63      62
                                                               1
                                                                 The comparative figures have been adjusted as a result of the sale of Strukton groep.
                                                               2
                               elsewhere in Europe. The NS subsidiary Abellio provides
                               elders in Europa. NS-dochter Abellio verzorgt bus- en        % Treinen op het hoofdrailnet die op tijd aankomen met een vertraging < 5 minuten
                                                               2
                                                                 Trains on the main rail network that arrive on time or where the delay is less than
Our ambition to be a een klantgedreven, nationale
Onze ambitie is het om customer-driven, national and     bus and train transport in Great Britain and Germany and
                               treinvervoer in Groot-Brittannië en Duitsland, busvervoer      five minutes.

European multimodal service provider, offering reliable
en Europese, multimodale dienstverlener te zijn.       bus transport in the Czech dag circa 650.000 about
                               in Tsjechië en vervoert elkeRepublic; it carriestrein- en/of
passenger transport, comfortable trains and buses, lively
Met betrouwbaar reizigersvervoer, comfortabele treinen    650,000 train and bus passengers every day. Approximately
                               busreizigers. Bij NS werken circa 24.000 medewerkers (fte).   Opbrengsten per segment
                                                               Revenue per segment                         Opbrengsten passenger services
                                                                                                 Revenue from reizigersvervoer                   Investeringen per segment
                                                                                                                                  Investments per segment
en bussen, levendige stationsgebieden en and facilities in
station areas and a wide range of services een verschei-   Het hoofdkantoor work at NS. The NSin Nederlandis in the
                               24,000 staff (FTE) van NS is gevestigd head office (Utrecht).
the transport chain from voorzieningen
denheid aan diensten en door to door. in de reisketen     Netherlands (in Utrecht).
van deur tot deur.                      Segmentatie naar activiteiten
Our efforts are converging around a single mission: to    Segmentation by activity
                               NS is actief in twee segmenten: reizigersvervoer en
keep transporting inspanningen rond één missie: telkens
Wij bundelen onzemore passengers safely, punctually and    knooppuntontwikkeling en –exploitatie. Het segment
                               Within the passenger services segment, NS Reizigers is
comfortably via appealing stations.
meer reizigers veilig, op tijd en comfortabel vervoeren via  railinfra & bouw is in 2010 verkocht.
                               responsible for rail transport operations in the Netherlands
aantrekkelijke stations.                   and the associated sales and service activities. NS Hispeed
In doing this, we are focusing on our five main objectives:  was already responsible for cross-border Reizigers
                               Binnen het segment reizigersvervoer is NSpassenger
Wij houden daarbij onze vijf hoofddoelstellingen       verantwoordelijk voor de uitvoeringof high-speed
                               transport and is now also in charge van het treinvervoer
scherp in het oog:                      transport within the de daarmee NedTrain handles
                               binnen Nederland enNetherlands.samenhangende the
        Main objectives
                               maintenance of the trains in the Netherlands. The NS
                               verkoop- en serviceactiviteiten. NS Hispeed voert het         Passsenger services
                                                                  Reizigersvervoer                          Individual ticket
                                                                                                    Losse kaartjes sales                       Passenger services
                                                                                                                                     Reizigersvervoer

       •		 unning	on	time
        r                       subsidiary Abellio handles the acquisition and operation
                               grensoverschrijdende reizigersvervoer uit en inmiddels ook      Hub development and operation
                                                                  Knooppuntontwikkeling en -exploitatie                Concessions abroad
                                                                                                    Concessies buitenland                      Hub development and operation
                                                                                                                                     Knooppuntontwikkeling en -exploitatie
        Hoofddoelstellingen              of public transport concessions abroad.
                               het hogesnelheidsvervoer in Nederland. NedTrain verzorgt                                         Subscriptions
                                                                                                    Abonnementen                           Railinfra & bouw & construction
                                                                                                                                     Rail infrastructure
       •	providing	information	and	service
                               het onderhoud van de treinensegment, NS Poort is respon-
                               Within the hub development in Nederland. NS-dochter                                            Student travel pass
                                                                                                    OV-studentenkaart
       • op tijd rijden
       •	contributing	to	personal	safety
                               sible for the management and commercial operations of
                               Abellio verwerft en verzorgt openbaarvervoerconcessies                                          Other
                                                                                                    Overig
       • creating	sufficient	transport	
       •		informatie verstrekken en          stations in the Netherlands and for development in the
                               in het buitenland.                                                            Overigtransport related
                                                                                                    Other vervoer
         service verlenen
        capacity                   vicinity of these stations.
                               Binnen het segment knooppuntontwikkeling neemt                                              International passenger services
                                                                                                    Internationaal reizigersvervoer

       • ensuring	that	trains	and	stations	
       •		bijdragen aan sociale veiligheid       NS Poort het beheer en de exploitatie van de Nederlandse
       • are clean vervoerscapaciteit
         voldoende                  stations en de Board consistsrónd deze stations voor
                               The Executive ontwikkeling of A. Meerstadt mba,
                               haar rekening.
                               M. Niggebrugge, E.M. Robbe ra and Ms M.W.L. van         The NS organisation
                                                               De NS-organisatie
        creëren
       • zorgen voor schone treinen
                               Vroonhoven mba. The following directors of the key                                                   NS Group
                                                                                                            Groep
                               NS NS-directie bestaat nu uit ir A. Meerstadt Group
                               De business units are also members of the NS mba,                                                                                     Support companies and
                                                                                                                                              Ondersteunende
        Sufficient return on investment is
        en stations                  drs M. Niggebrugge, drs E.M.M.C.J. van en
                               Council: M.J. Noy (NS Poort), Robbe ra Roozendaal                                                                                      participating interests
                                                                                                                                            bedrijven en deelnemingen
        a prerequisite for being able to
                               mevrouw ir M.W.L. van (NS Hispeed), Ms I.D. Thijssen LLM
                               (NedTrain), J.W. Siebers Vroonhoven mba. Daarnaast zijn
        Voldoende invest in such
        continue to rendement is areas as       (NS Reizigers) and A.J.M. van (Abellio). H. van
                               de volgende directeuren Valkde belangrijkste de Kraats
        randvoorwaarde and is therefore
        new rolling stock om te kunnen        LLM (HR and Organisation) is de a member of the
                               NS-bedrijfsonderdelen lid vanalsoNS-groepsraad: council.
                                                                                  Passenger services
                                                                                  Reizigersvervoer                                  Hub development and operation
                                                                                                                           Knooppuntontwikkeling en -exploitatie
        blijven investeren - onder
        crucial to the company’s           The NS Noy (NS Poort), closely van Roozendaal (NedTrain),
                               drs M.J.Group Council isir M.C.J.involved in the implemen-
                               tation of the strategy, achieving synergy and steering the
                               drs J.W. Siebers (NS Hispeed), mevrouw mr I.D. Thijssen
        andere in in the longer term.
        continuity nieuw materieel -                                            NS Reizigers
                               group as a whole.
                               (NS Reizigers) en ir A.J.M. Valk (Abellio). mr H. van de
        en is daarmee bepalend voor                                            NS Hispeed                          NedTrain                                 NS Poort
                               Kraats (HR en Organisatie) is eveneens lid van de raad.
        de continuïteit van de onder-         De NS-groepsraad is nauw betrokken bij de implementatie       Abellio
        neming op lange termijn.           van de strategie, het bereiken van synergie en de aansturing
                               van de hele onderneming.
                               In het kort 2010
2                                3


        We all have them, don’t we?   cheered up
                        a bit
    Those chats you have with strangers   4

    about the weather, politics or jobs.
                        like a slap
      NS is often subject of such chats  in the face
                        6
    because everyone knows NS and the
                        I want to be
  company seems to belong to everyone.    noticed
                        8
       It doesn’t matter whether the
  person you’re talking to actually travels  a right
                        mess
   by train. If you work for NS, that will  10


   often be a hot topic for other people.   it’s become
                        a sport
                        12

   How do NS staff deal with these      cheaper?
      questions and opinions?       14                        the figures –
      In this annual report, we will be  in pictures
                        16-20
       following six of our own staff.
      The conversation keeps turning
          to NS. In the shop, on the  annual
                        report
        tennis court, or just at home.  22


                        financial
                        statements
            The talk of the day...  80
4                                                    5
          at ‘Bloemenhuis Jasmijn’, a florist’s in Soest
           ‘Cheered up a bit’
  Christa Kats  “…that’s a lovely bouquet you’ve put together!
  Chief guard  That’s really put me in a good mood…
          Good! After all, people do come here for a
          pleasant chat. You work for NS, don’t you?
          How do you deal with all that?
          Actually, the people I meet are mostly friendly.
          And if not, I try to cheer them up a bit. Like
          that woman who was in the wrong train.
          When I put her on the right track, I got her
          entire life story. And a spontaneous kiss.
          That was really touching.
          That’s what’s so nice about working with people.          Susanne Boelsma
          When I took the train to the florists’ course,           Florist
          there were always people wanting to talk to me
          because of the huge bouquets I was carrying.
          When I go out with the girls, we always go by
          train. A good chance for a natter.
          Nice, a group like that. A little while back,
          I arranged an extra stop at Amsterdam RAI for
          an Intercity that was full of people going to the
          Horecava catering show. When I announced it,
          I felt the whole train move! Fantastic. I used to
          work as a cook myself, so I also warned them
          about not overdoing all the free drinks at the
                                    customer
          show. If the passengers are happy when they
                                    satisfaction
          get off the train, it makes my day.
                                    > page 18, 19
          And if they’re angry because the trains
                                    > page 39
          aren’t running?
          That’s what I’m there for, isn’t it? Like during
          the disruptions at Utrecht not so long ago.
          After that was over, I was able to sit down in
          the evening, put my feet up and still feel good
          about it. I heard them saying on the telly that
          NS had made a pig’s ear of it, and then I think,
          ‘Well, I certainly did my very best’…”
6
      at the ‘Tautenburg’ tennis club in Maartensdijk
  ‘Like a slap in the face’
           “…there was one time when I was at a job
       interview and said to the employer, ‘Okay then,
       what about the company car?’ And the guy told                             Thijs van Lierop
           me I’d get a public transport season ticket.                       New Business manager
                  It was like a slap in the face.                         NS Commercial
        A dyed-in-the-wool car driver! Luckily there are
     more and more employers and employees who do
   see a public transport pass as a good fringe benefit.
        I mean, you want socially responsible business              Ed Buitenhek
           practices and to use your time efficiently?             His tennis partner
    And I do. But I want it all to be flexible. And yes, I’m
     more comfortable with cars. It’s also a question of
   status. Men ask each other, ‘What car do you drive?’
    It’s not a case of one or the other. Combine your car
      with an NS Business Card. Just park at the station
       and take the train from there. Sift through your
      e-mail in the train. No fuss with paying and then
    claiming the expenses, because the NS Business Card
     is more like an account. And you can take a taxi, a
                                   from door to door
      Greenwheels car or a public transport bicycle too.
                                   > page 16
      But if I do take the train, like recently when there    > page 63
        were those massive traffic jams, it goes wrong.
    I have to stand, even in first class. Or the train isn’t
          running. ‘Here we go again,’ I always think.
       I know. Even so, I’ve got friends and family who
     never travel by train, but are happy to tell me – an
     NS employee – that the trains don’t always run so
      smoothly. While they sit in traffic jams every day
     with the trains zipping happily past them. I mean,
      the snow affected Schiphol airport too, didn’t it?
      I don’t just let them criticise without responding.
          Dead right. You’re making it more attractive,
            Thijs, with billing afterwards, Internet in
         the trains and meeting rooms at the stations.
           But there’s only one thing NS can do to get
             me out of the car: more traffic jams…”
8                                                           9
          at the ‘Zeven Geitjes’ riding stables in Tilburg
        ‘I want to be noticed’                              Myrthe Leenhouts
          “…fancy you, with a degree in organisational                 HR manager, Abellio
                 psychology, going to work for NS!
           I got into NS through its trainee programme.
            The nice thing about it is that you can work
          on a wide range of projects for different parts
               of NS. That’s how I ended up at Abellio,
               an NS subsidiary that runs and acquires
                        European concessions.
            Do all those operations in foreign countries
           help passengers in the Netherlands like me?
  Europe       During all that chaos in the winter, my train
  > page 16          wasn’t on time even once. If I want
  > page 71        compensation, I have to write a letter or
            go to Rotterdam Centraal station just to get
                 a form. Ridiculous. If there was any
            competition for NS on the railways, they’d
                       make more of an effort.
                Sure, our international activities help
           passengers like you. We learn a lot from our
           colleagues abroad, and they learn a lot from
            us. I’ve got colleagues all over Europe who
            are really committed to the job. We do our
            very best to learn from each other’s talents
               and strengths, so that we can offer our
               customers proper service, with a smile.
              One hint I would give your company is to
            treat passengers as customers. I’m buying a
           service, so do your best for me. A while ago
             I was running to catch the train; the guard   Olga Visnevskaa
          saw me coming and waited for me. Yes! They      Her childhood friend
           really noticed me - and that’s what I want…”
10                                                        11
                          taking the dog for a walk in Waddinxveen
                           ‘A right mess’
                           “…you work for NS? I’ve had more than enough
                           of them lately. The train to Gouda has only been on
                           time twice in the last six months.
                           Very annoying. We’ve been having more delays
                           than usual over the last few months, but it’s weird
                           that it should be as structural as that. Have you
                           called Customer Services?
                           Come on, there’s no point in doing that. Though there
                           was one time I was given a cheapo ticket for my son
              Michael Brandenburg    as compensation. A right mess. The trains should
                   Lives nearby  simply be on time.
                           Can’t argue with that. I’ll have a look for you and
                           see if there’s something up with the connecting
                           trains to Gouda.
      Ariëtte Vleij               And in the meantime, NS is raking it in from the
   Operations manager               public transport smart card. Not so long ago, I was
     Utrecht station               leaning against the card reader on the platform and
                           checked out accidentally. I got fined! Although the
                           guard can see on his card reader exactly what’s
                           happened. So I had to pay double, on top of waiting
                           two hours in the rain.
                           I understand why you’re cross. But you don’t get your
                           shopping free from the supermarket either if there’s
                           a power cut. And the guard can’t see that you
                           checked out by accident.
                           NS ought to assume that people are honest.
                           We do. The whole system of tickets and public
                           transport smart cards works on trust. But some people
                           persist in travelling without a ticket, unfortunately.
                           And our Customer Service staff are sympathetic,
                           specially if the fine was unfair.
               teamwork        They have to deal with all the angry passengers, of
               > page 18, 19     course. The railway staff are always on the receiving end.
               > page 55       It’s our job, and we enjoy doing it. Don’t forget that
                           there’s also a lot that goes smoothly. And when
                           passengers start cursing NS about a minute’s delay
                           when the whole country is snowed under, well then
                           I think it’s time for them to quieten down a bit…”
12                              at home in Amstelveen                 13
   Hans Schattenberg
      Train driver

                               ‘It’s become a sport’
                               “...low-energy driving, that’s what you try to do?”
                               Energy-saving driving is what we call it. For us
                               professionals, saving energy as we drive has
                               become a sport. I’ve got a screen that shows me
                               how many kilowatt-hours I’m using. If I’m at
                        sustainable
                               300, I try to make it just 280 on the next journey.
                        > page 49
                               A competition, with myself.
                               I’ve known you for quite a while now. You’re
                               not very competitive, but you do want to be
                               the best.
                               Well, not always… I’ll admit you play the
                               guitar better. But I know more about koi carp
                               and trains. Guess how far a train that’s doing
                               140 kilometres an hour can freewheel?
                               Four kilometres?
                               Nearly thirty kilometres, with the wind at its
                               back. Just letting them freewheel saves electri-
                               city. If I see a red light up ahead, I don’t wait
                               until the last minute to brake.
                               You’ve got the best view in the country from
                               your workplace, Hans.
                               True enough. At the Oostvaardersplassen
                               wetlands, I sometimes see deer or wild cattle
                               foraging. But apart from that, I mostly see signs
                               and signals. Signals are sacred to drivers: every-
                               thing focuses on safety and timekeeping.
                               But what do you do if someone comes running
                               onto the platform? Do you still drive off?
                               Always a tricky one, that. If it’s the last train,
                               you obviously want to pick the people up.
                               On the other hand, I’m always telling the kids at
                               schools how dangerous it is to jump onto a train
                               as it leaves. I want to be able to look those
              Bandung Nasserie
                               children straight in the eye…”
                His neighbour
14                                                             15
         in the ‘Stairway to Heaven’ café in Utrecht
                                              Boukhiar Hamdani
                                           Section head, IT purchasing


                  ‘Cheaper?’
   “…working for NS means you have to explain a lot of
     things at birthday parties. I take the sting out of it
      by joking that I work for the Delays department.
                   That usually breaks the ice.
        They surely don’t expect a purchaser for the IT
               department to defend the delays?
     Oh, but they do. Passengers are our customers too,
       indirectly. We buy in the software for the latest
   journey information systems and applications for the
   controllers who get the rail traffic moving when there
   are problems. And the people who work on the trains
    and stations are still my colleagues. And you can be
    sure that they get much more annoyed by it all than
                       the passengers do.
       Sorry, Boukh, but NS doesn’t mean much to me.
      The car is a better option for my job. I compared
       them recently: a first-class ticket isn’t any more
      expensive for me, but it isn’t any cheaper either.
             If public transport becomes cheaper,
                  I reckon people may switch..
           Fair point. We run a very tight ship, but
                                  cost-conscious
   cost-cutting mustn’t end up affecting the quality and     > page 18, 19
      the experience. When NS bought new local trains     > page 76
   that didn’t have toilets, so that there’d be more seats
      and ticket prices could be kept as low as possible,
               then the country was up in arms.
         That’s your problem in a nutshell. The Dutch                      Rolf Pot
             want high quality and cheap tickets.                      Former colleague
       And quality is still important to us. NS has been
   around for over 170 years, and we want to get people
    safely home for the next 170 years too, even on the
     unprofitable routes. You have to see that ticket as
   being an investment in the trains of the future too…”
16                                                                                                                               17
       ‘And while we’re talking about NS…’
        If you talk about NS,
                                        OV-fiets                     Cups of coffee                 Tickets
   the numbers and facts soon                        Number of bicycles     Rental locations    At Servex’s station retail outlets       Total number of tickets

   get very impressive. Millions
                                              ,                              ,      ,               ,      ,
     of passengers, billions of                      Subscribers


                    2010
                                                                    = 1 million cups of coffee        Totals by ticket type
   kilometres travelled by train,                                                                       in millions
                                              .
                                              ,                                                               New romances in the train
   thousands of mobile phones
                                        Number of rentals
     left in the trains, and the  in pictures                                                                     88 x                              ,
     huge numbers of cups of                             ,
    coffee that customers drink                                                                              17.4 x
      at the stations. And we                                      500 on an                                                 Passengers using public transport  
                                                                                                             smart cards as stored-value cards 
                                                     average working day
   haven’t even mentioned the                                                                         1.6 x                  end December 2010
                                                          in Utrecht
   millions of customer contacts                                                                                                      ,      ,
    every year at NS Customer
    Service, the nearly 100,000
        times a year that the
                                    Proportion of inhabitants of the             Population of the Netherlands, 2010      Number of NS customers in 2010      Number of NS customers
    customer service staff help
                                    Netherlands who are NS customers                                                         per working day
     disabled people to get on                   1 figure = 1 million people. NS customers are in colour
     and off the trains, or the                                                         ,       ,               ,      ,              ,      ,
     millions of times that the
   www.ns.nl website is visited.
      NS takes people further.
         Each and every day.
                    NS passenger-kilometres             Passenger-kilometres           Lost and found items in trains and at stations
                    in the Netherlands               in other countries            Top 10                                         Number of items found

                                                                                                                              ,
                                                                      1               3                  5      Most unusual item
                       ,     ,     ,              ,      ,      ,                               4
                                                                                                             A complete electric wheelchair


                    Equivalent to408,000 x                                               2
                        times round the Earth
                                                ,      ,      ,
                                                                          7
                                                                  6                                  9
                                                                                       8
                                                ,      ,      ,                                               10                                                ,      ,      ,


                                                ,      ,      ,
18                                                                                                                                      19
       Customer
      satisfaction                10                      General customer satisfaction
                                                                                           >7
      The way our passengers
    perceive our services is very
                            years                     figure for train travel
                                                   % giving a score of 7 out of 10 or higher
                                                                         45       48       56      66       67    68      70     76   78   75
                            in pictures
     important to us. This has
   been measured the same way
    by an independent agency
                                                                         2001      2002     2003     2004     2005    2006     2007    2008  2009  2010
    for the last ten years. It lets
   us keep a finger on the pulse.
   We have now completed the
      first decade of the new                     Punctuality                              Cleanliness of the trains
                                       % giving a score of 7 out of 10 or higher               % giving a score of 7 out of 10 or higher
     century and can look back
       over the past 10 years.


                                                                             44       44      48        53      55     54       54   53   55   53
                                                                             2001      2002     2003       2004     2005    2006      2007  2008  2009  2010
     Information about disruptions
     % giving a score of 7 out of 10 or higher                                                 Cleanliness of the stations
                                                                          % giving a score of 7 out of 10 or higher
                                                  92.5%
                                                  Punctuality as measured in 2010
                                                  (within 5-minute margin)
     Personal safety
     % giving a score of 7 out of 10 or higher                                                                              40     39    43   50      52    53  55   56      58  58

                                                                             2001   2002    2003  2004     2005   2006  2007  2008    2009  2010


        64      63      66     69    71   74   76      77      78       78

       2001     2002      2003    2004   2005  2006  2007      2008     2009      2010
          Annual Report
 Report by the Supervisory Board    22
  Report by the Executive Board    26
         Activity Report   32
    Sustainable Commitment     44
       Results of Activities  53
      Corporate Governance    66
        Risk Management     70
       Financial Overview    74


       Financial Statements
Consolidated Financial Statements   80
  Separate Financial Statements   140


              Other
        Other Information   142
    Segmentation Breakdown     144
         Five Years of NS   145
           GRI Indicator  148
               Index  156
        Annual Report 2010
22  NS Annual Report 2010                                                                                                             23
   Report by the Supervisory Board
         Wintry weather conditions had  The Supervisory Board held urgent discussions at the       that it is important for the quality of the service provided  The Supervisory Board ensures it is kept up to date about
                         beginning and end of 2010 with the Executive Board and      to passengers that NS should play a role in the European    NS’s performance, using quarterly reports, six-monthly
      a severe impact on operations both   the managers involved in the operations, looking at the     public transport market as it is liberalised. Although we did  figures and annual figures. At every regular meeting,
                         causes, consequences and responsibilities. Throughout the    take part in the tendering process for Arriva Germany, the   the Executive Board informs the Supervisory Board about
       at the beginning and end of 2010.  year, a close eye was kept on the measures taken to ensure    risks were such that NS decided after due diligence not to   current issues relating to safety, such as accidents and the
                         the trains were better prepared for the winter weather, for   make a bid. A critical success factor for such a role is the  associated investigations. The safety reports also cover
                         instance, and to improve the journey information situation.   continuity of the concession for the main Dutch rail network  personal safety and accidents at work.
                         The Supervisory Board sadly had to note that the efforts     from 2015 onwards.
                         made during the winter of 2010 to 2011 have not yet borne    When the Cabinet fell at the beginning of 2010, that led    Mr Niggebrugge, the Financial Director, is leaving NS at
                         fruit sufficiently. TV commercials generated positive      to a lengthy period of uncertainty about the future of the   the beginning of 2011 after ten years, a period during
                         expectations for the winter period, which turned out to be    concession for the main Dutch rail network. Compared with    which the financial control and performance improved.
                         premature. As a result of the winter problems, a critical note  other transport companies, NS is one of the bigger players   The Supervisory Board has enjoyed working with
                         could be heard in what the general public were saying about   on the European public transport market. NS would like to    Mr Niggebrugge and we would like to thank him very
                         the way ProRail and NS carry out their tasks.          be awarded the concession for the main Dutch rail network    much. His successor as the financial director is Mr Robbe,
                                                          again in view of its importance for employment opportu-     who has a solid financial profile and wide-ranging
                         The Executive and Supervisory boards have also discussed     nities and the quality of rail transport in the Netherlands.  international experience. He joined NS on 1 October.
                         HSA. The financial results are a cause for concern. Revenues                                   Mr Niggebrugge passed his portfolio on to Mr Robbe
                         in 2001 were too low to cover the agreed concession fee.              Continuity of the main            as of 1 January 2011.
                         In order to deal with this problem, on the one hand people
                         are working hard to get the operation running properly as
                                                              rail network concession after 2015           The Supervisory Board met fourteen times in 2010, of
                         quickly as possible, and on the other, discussions are being         is a critical success factor            which two meetings were (partially) conducted by
                         held with the Government about items such as the way in                                     telephone. With only occasional exceptions, all members
                         which the continuity of HSA can be guaranteed. The Minister   Because the introduction of the public transport smart card   of the Supervisory Board were present at all the meetings.
                         informed Parliament about this at the end of January 2011.    and gates is a complex process with significant risks, the
                                                          Supervisory Board is informed about developments at every    The board has two permanent committees: the Audit
                                Ideas about the (European)             meeting. Increasing numbers of travellers have started to use  Committee and the Remuneration, Selection and Appoint-
                              strategy were shared                  the public transport smart card in 2010. New measures keep   ments committee.
                                                          being required in order to manage the risk of fraud.
                         The Supervisory and Executive boards spoke at length in                                     In 2010 the Audit committee consisted of F.J.G.M. Cremers
                         2010 about the sale of Strukton, in which the conditions,    All in all, 2010 was a difficult year for NS. A year in which  (chairman), Ms T.M. Lodder and P. Rosenmöller. The
                         continuity of the company and the position of the employees   the complexity of the operations and the environment in     committee met three times, with all the members present.
                         were the key items discussed. The Supervisory Board’s      which NS operates could clearly be seen. In financial terms   The key topics were the annual and six-monthly figures and
                         deliberations also took into consideration the fact that     the results are good. The Supervisory Board is however     the corporate plan, audits, the external auditor’s evaluation,
                         retaining Strukton within the NS concern would require      concerned about the financial situation at HSA.         management of large and high-risk projects, financing,
                         considerable management attention, while Strukton’s       Other items discussed included management development,     dividend payments, tax matters and how the situation at
                         operations are not part of NS’s core activities. Strukton was  the communications function, information and communica-     HSA and the sale of Strukton should be recorded in the
                         sold during the year to Oranjewoud. The proceeds of the     tions technology, and sustainable business practices.      accounts. The subjects were discussed at length in prepa-
                         sale were paid out to the Government as an extra dividend,    Various proposals for investments and disposals were      ration for the meetings of the Supervisory Board.
                         after subtracting obligations and costs.             presented to the Supervisory Board. There were also       The Remuneration, Selection and Appointments committee
                                                          intensive discussions during the period under review      comprises H. Zwarts (Chairman), W. Meijer and
                         The Supervisory and Executive boards exchanged ideas       with the shareholder about the remunerations policy.      Ms M.J. Oudeman. It met twice in 2010, with all members
                         about the (European) strategy and also discussed it at a later  Key elements in this are transparency, restraint and      present. Discussions covered variable remuneration, the
                         stage with the shareholder and the Central Works Council.    customer focus. It is expected that these discussions will   targets, the remunerations policy and the successor to
                         Ideas were exchanged absolutely openly. The parties agree    be completed during the first quarter of 2011.         the Financial Director. The Supervisory Board’s decisions
24  NS Annual Report 2010 / Report by the Supervisory Board                                                                                                          25
                                (based on the Remunerations committee’s proposals) can       W. Meijer                                Ms mr M.J. Oudeman mba
                                be found in the section on the remuneration policy for the     Chairman (1939), Dutch citizen                     (1958) Dutch citizen
                                Executive Board on pages 122 to 124.                Appointed on 3 January 2002 until 2005,                 Appointed on 1 January 2005 until 2009, reappointed until 2013
                                                                  reappointed until 2009 and 2013                   •  Member of the Executive Committee of Akzo Nobel NV,
                                All members of the Supervisory Board are independent,      •  Former Chairman of the Executive Board of                responsible for HR & Organisational Development
                                as defined in the Dutch corporate governance code.         Rabobank Netherlands BV                       •  Additional functions include member of the Supervisory Board
                                At the General Meeting of Shareholders on 12 March 2010,    •  Additional functions include Chairman of the Supervisory Board     of ABN-AMRO and member of the Stichting Comité voor het
                                Mr F.J.G.M. Cremers was reappointed as a Supervisory Board     of Novamedia and Chairman of the Supervisory Board of the        Concertgebouw
                                member for a final period of four years. In accordance       National Chamber of Commerce
                                with the retirement schedule, the first term of office of                                          P. Rosenmöller
                                Mr P. Rosenmöller will expire in 2011. Mr Rosenmöller will     H. Zwarts                                (1956) Dutch citizen
                                be recommended for reappointment at the next General        Vice-chairman (1940), Dutch citizen                   Appointed on 1 June 2007 until 2011
                                Meeting of Shareholders.                      Appointed on 1 July 2002 until 2003,                •  Television producer for IKON
                                                                  reappointed until 2007 and 2011                   •  Additional functions include member of the Supervisory Board of
                                    Compared with other                  •  Former CEO of Randstad NV and former Chairman of the          APG, member of the Board of the Dutch Red Cross, member of
                                                                  Amsterdam Chamber of Commerce                      the Supervisory Board of CSU and chairman of the Healthy Weight
                                  transport companies, NS is one               •  Additional functions include Chairman of the Supervisory Board     Covenant Steering Committee
                                of the bigger players on the                    of RON NV, chairman of the Dutch Trade Board, chairman of the
                                   European public transport market               Supervisory Board of Raet Holding BV, chairman of the          A complete list of the Supervisory Board members’ other functions
                                                                  Supervisory Board of B&A BV, membership of the Supervisory       is available on request.
                                                                  Board of Amsterdam ArenA NV and board member of the trust
                                According to the retirement schedule, 2011 is the last
                                                                  offices for the shares of a number of Dutch companies
                                possible year before Mr H. Zwarts must retire. Mr Zwarts
                                served as the vice-chairman of the Supervisory Board and the
                                                                  Dr F.J.G.M. Cremers
                                chairman of the Remuneration, Selection and Appointments
                                                                  (1952) Dutch citizen
                                committee during the reconstruction after the turbulent
                                                                  Appointed on 1 July 2002 until 2006,
                                period in 2001. He has always shown deep commitment
                                                                  reappointed until 2010 and 2014
                                to the company, and has put a great deal of effort into
                                                                •  Former member of the Executive Board and CFO of VNU NV
                                resolving questions that were often complex.
                                                                •  Additional functions include member of the Supervisory Board of
                                The Supervisory Board would like to thank Mr Zwarts
                                                                  NV Luchthaven Schiphol, member of the Supervisory Board of
                                very much for his input.
                                                                  Vopak NV, member of the Supervisory Board of Unibail-Rodamco
                                                                  SE, vice-chairman of the Supervisory Board of Fugro NV, member of
                                The financial statements for 2010, as prepared by the
                                                                  the Supervisory Board of SBM Offshore, member of the Supervisory
                                Executive Board, have been discussed by the Supervisory
                                                                  Board of Parcom Capital BV, investigator on behalf of the Enter-
                                Board. The external auditor was present at the review.
                                                                  prise Section of Amsterdam Court into the policy and events at
                                The financial statements are accompanied by the report
                                                                  Fortis NV, and member of the anti-takeover foundations of Océ,
                                of the NS Executive Board.
                                                                  Philips and Heijmans

                                We invite the General Meeting of Shareholders to adopt the
                                                                  Ms T.M. Lodder
                                2010 financial statements, which can be found on pages 80
                                                                  (1948) Dutch citizen
                                to 141 of this report. We would also like to ask our sole
                                                                  Appointed on 1 June 2004 until 2008, reappointed until 2012
                                shareholder, the Ministry of Finance, to ratify the decisions
                                                                •  Chairwoman of the Executive Board of the ‘Het Muziektheater’
                                of the Executive Board and the supervision exercised by the
                                                                  foundation in Amsterdam and Commercial Director of
                                Supervisory Board. The profit appropriation proposed by the
                                                                  De Nederlandse Opera
                                Supervisory Board can be found on page 142 of this report.
                                                                •  Additional functions include member of the Supervisory Board of
                                                                  F. van Lanschot Bankiers, member of the Supervisory Board of
                                Utrecht, 15 February 2011
                                                                  ICare Productions, member of the Supervisory Board of Maastricht
                                The Supervisory Board
                                                                  University, member of the Board of the Praemium Erasmianum
                                                                  foundation, member of the Supervisory Board of VSB Fonds
26  NS Annual Report 2010                                                                                                                            27
                                                                                                     ‘...a very tense year’


   Report by                                                             control. At the same time, though, this does raise questions
                                                                    about the amount of strain that NS and the rail sector can
                                                                    take. Situations such as these take us to the limits of our
                                                                                                        This constitutes a threat to the continuity of HSA. There are
                                                                                                        ongoing discussions with the State about possible strategies
                                                                                                        for a solution to guarantee the continuity of HSA. This is not
   the Executive Board
                                                                    capabilities. The train is indispensable for transporting       just in view of the investment in the HSL South, but above all
                                                                    large groups of people to and from events safely. Flexible       in the interests of our passengers. The Minister informed
                                                                    cooperation with municipal authorities, the police and the       Parliament about this at the end of January 2011. The overall
                                                                    judicial authorities is very important for this. The cooperation    conclusion is that the returns from NS as a whole are still too
                                                                    with the municipal authorities in Amsterdam is a good         low for the continuity of NS in the longer term. Our efforts
                                                                    example of this.                            to reduce the indirect costs are bearing fruit, though.
   Passenger transport increased slightly in 2010, although customer satisfaction                           Railway safety has never been compromised. The number         Substantial provisions and write-downs that were made in
                                                                    of safety-related incidents went down once again in 2010.       2009 are no longer affecting the 2010 results.
   with our services was a little less positive. The operating result improved.                                                               One positive point is that we signed a new collective labour
                                                                      Cooperation between NS and ProRail                 agreement for the next 27 months in December. This will
   We are looking back at what was a very tense year. There     The switchover to the alternative timetable also did not go         intensified during the year under review           let us keep working together on improving the company.
   were positive results during the year, as well as setbacks.   smoothly. We took that as a sign that additional measures                                        It is encouraging to see that we are moving with the times.
   The number of passenger-kilometres with NS increased       needed to be taken straight away. We are very grateful to     Fortunately, the ability to improvise is one of the strengths     Passenger transport by rail and the development and
   slightly, by 0.3%. Unfortunately, our passengers’ assessment   our staff, who did their utmost under difficult conditions    of our sector. The cloud of ash from a volcano in Iceland made     commercial operation of stations are attractive growth
   of our services could not be maintained at the same levels as  to provide the best possible service for our customers.      it almost impossible to fly over Europe for a few days in April.    markets with a substantial social significance, both in the
   2009. 75% of our customers gave us a score of 7 out of 10 or                                    We put on extra international trains to help large numbers       Netherlands and abroad. These markets are being liberalised
   higher in 2010, as opposed to 78% in 2009. This was primarily  Vulnerability                           of affected air passengers get to their destinations after       and making room for new entrants. We are also seeing that
   due to problems with heavy snowfalls in two successive      It is important that we work well with ProRail, because the    all. We received a flood of grateful responses to this. This      our direct competitors Deutsche Bahn, SNCF and Veolia are
   winters. Together with ProRail and an independent research    Dutch railways are heavily utilised and vulnerable. A single   included a medical courier with a very special air cargo: bone     strengthening their positions in the European arena.
   firm, we carried out a thorough investigation in 2010 into the  incident can have far-reaching consequences. We saw that in    marrow, intended for an operation on a leukaemia patient in      Deutsche Bahn’s takeover of the bus and train company
   causes of the lengthy disruptions in December 2009 and      the November for example, when a fire in the ProRail traffic   Glasgow. He got to his destination on time, via Thalys and       Arriva, which also operates in the north of the Netherlands,
   January 2010. ProRail and NS used this as the basis for a    control office in Utrecht paralysed rail traffic throughout the  Eurostar. Queen Beatrix, Crown Prince Willem-Alexander and       is a clear signal. The merger between Veolia and Transdev,
   winter plan, taking a wide range of measures varying from    central Netherlands. In July, a duck got trapped in the      his wife Princess Máxima were able to take a royal coach at      whose assets include Connexxion, is also significant. NS also
   making trains and points less susceptible to snow and frost,   swinging arm of the pantograph of a moving train, which      the very last minute to go to Denmark to attend the festivities    needs to grow if it is to stand its ground as an independent
   through to developing emergency scenarios for the logistical   then damaged the overhead power lines in the Schiphol       centred on the seventieth birthday of Queen Margrethe.         player during this phase of consolidations. And fortunately,
   processes. Improvements were also made in the journey      Tunnel over a number of kilometres. The repair work meant     That required a bit of improvisation, because the coach had      we can. We have some trump cards, such as the quality of our
   information and the care and support provided for our      that two of the four tunnel tracks were out of commission     been taken to the Dutch Railway Museum just a few days         operations and our market-leading levels of expertise.
   customers. Over the period up to 2012, NS will be investing   for months.                            earlier for an exhibition on royal travel.
   €50 million in this and ProRail €45 million. A timetable that                                                                       We are already giving our passengers and clients great value
   has been specially adapted for winter conditions was tested   On the public holiday for the Queen’s Birthday, a number     From the end of February through to the end of April, our       for money. Further expansion, improvement and speeding
   out successfully on Sunday 10 October. In December 2010, we   of passengers caused problems in the area to the north of     customers were affected by cleaners’ strikes at various stations    up our services in 2010 let use create new opportunities.
   had to deal with heavy snowfall yet again. Unlike last year,   Amsterdam by activating the emergency brakes. When        and in the trains, as a result of a conflict in the cleaning sector.  The introduction of high-speed transport and the public
   we were able to transport all our customers to their destina-  passengers also started walking along the tracks, the                                          transport smart card have now set the standard even
   tions. However, proper journey information was not available   situation threatened to get out of hand. Thanks to the      Cooperation between NS and ProRail intensified during the       higher. All in all, the outlook for our company is positive.
   then, and too many of our newest trains developed faults.    actions taken by the local authorities, it all remained under   year under review. A joint Operational Control Centre for Rail     An important precondition, though, is that we must still
                                                                    (OCCR) was opened in Utrecht in October 2010. There are        continue to focus on our customers in the future. We must
                                                                    always over 300 staff from various rail companies on call to      not only keep improving the price to quality ratio, but must
                                                                    coordinate the handling of rail incidents. They make sure       also do so sustainably, with staff whose commitment and
                                                                    that passengers and freight companies are less inconven-        professionalism will make the difference. We tightened
                                                                    ienced by disruptions.                         up our strategy further in 2010, focusing on our ambition
                                                                                                        to become a customer-driven, national and European
                                                                    Perspective                              multimodal service provider.
                                                                    The operating result is €84 million higher than in 2009.        Logically, this tightening up of the strategy has led to more
                                                                    Some of our activities did however have to deal with reduced      focus on our core activities. For instance, we said farewell in
                                                                    demand. There is also a negative effect on the result from       2010 to our Strukton Groep business unit, which has a
                                                                    the concession fee that HSA has to pay for the use of the HSL     market-leading position in the field of rail infrastructure and
                                                                    South; this is high compared with the revenues generated.       construction. There was not enough synergy between the
28  NS Annual Report 2010 / Report by the Executive Board                                                                                                            29
   activities of Strukton and those of the other business units. By  NS is number one. We would like to stay that step ahead. In    during a journey is therefore very important. Our journey      The success of new formats is clear. We like to offer the
   merging with Oranjewoud NV, Strukton can now look forward     2010, a PhD student at Rotterdam’s Erasmus University wrote    information and our website are essential for making sure all    widest possible range of shops and hospitality outlets at the
   to a healthy future with new opportunities for growth.       a thesis – with our cooperation – on a software programme     the journey options fit together smoothly. Our journey       stations, by setting up strong franchising formats such as
                                    that is capable of working out a new duty roster in just a few   planner does not only give train times, for example, but also    HEMA, Starbucks and Unox, as well as our own formats such
   Progress                              minutes in the event of disruptions. The methods used in his    lists the urban and local transport connections. The website    as Julia’s and Kiosk. 2010 saw the first branch of Sissy Boy
   In 2010, we worked on further improving and expanding       solution make changes to the staffing plan after a short      also gives practical information about pedestrian routes,      Homeland (interior decorating shops) open at Leiden station,
   our services. The introduction of the public transport smart    calculation period. We are convinced that we can use these     bicycle facilities, parking, taxis and rental cars.         and the first Rituals (for personal care products) at Utrecht
   card was a step forward. Starting this year, season ticket     kinds of clever and innovative ideas to improve the services    OV fiets, the public transport bicycle hire company, grew      Centraal. Following on from the successful Try Out Festival in
   holders are also discovering the benefits of the card.       provided to our passengers yet further. For this reason, we    spectacularly in 2010 once again. The number of branches      Leiden in 2009, we organised festivals under the same name
   After a successful media campaign with the slogan         are going to provide structural support for PhD students at    grew (to 226), as did the number of transactions (by 25%).     in September and October 2010 in Amersfoort, Groningen,
   ‘Gaat U ook om?’ (Are you switching too?), we reached       Erasmus University in their research. We signed an agreement    Customers appreciate how easy it makes their journey,        Leiden and Eindhoven. Polling stations were also set up at
   one million users in December. The teething problems need     with the University board of governors to this effect in 2010.   and it helps the environment too: research by the Fiet-       42 NS stations in June so that passengers and passers-by
   extra attention as people get used to the card - students                                       sersbond (the cyclists’ association) has shown that the public   could vote in the parliamentary election.
   and senior citizens in particular. However, demand for the     We have also been participating in the ITS lab since 2010.     transport bicycle is used instead of a car in 15% of cases.
   public transport smart card is exceeding expectations. The     This is a laboratory for information technology and science    Using 400 public transport bicycles for the Olympic athletes    Government
   introduction at NS is in stages, using pilot schemes. This is   run by Betapartners, a network in which institutions for      in Vancouver was front page news in 2010.              2010 was a very tense year for politics as well. We are pleased
   because of the scale and the complexity. The crucial hurdles    secondary and higher education in the Noord-Holland region     Our share in Qbuzz has also made us a player in the bus       that the new Rutte Cabinet wants to retain in full the
   have now been taken and the technical systems are stable      collaborate with commerce and industry. The aim is to       transport segment. Qbuzz operates in the Rotterdam,         €4.5 billion that the State has made available for a step up in
   and functioning. Usage of the card is ahead of the planned     encourage interest in technical and science subjects. Our     Friesland, Groningen and Drenthe regions.              quality on the railways. NS has contributed towards that with
   schedule. NS is convinced of the convenience offered by      logistics department is closely involved in formulating and                                      a special dividend of €1.4 billion. On top of that, NS has also
   electronic payment for travel using the public transport      detailing the practical assignments.                Urban portals                            paid out the income from the sale of Strukton as an extra
   smart card. This does not diminish the fact that the system’s   NS also wants to keep up its reputation as a ‘green’ and      Stations also play an important role in our customers’       dividend of €155 million for the Government. The coalition
   security needs to be tested continuously and tightened up.     socially aware company and seeks to improve its performance    door-to-door journeys. They are the domain of NS Poort,       agreement envisaged additional infrastructure charges and
   NS is working closely with TransLink Systems on measures      in this area. From 2010 onwards, our sustainability objectives   which focuses on the development and commercial operation      further commercial operation fees totalling over a hundred
   to combat fraud with the public transport smart card and      have been embedded in the company’s planning and control      of these transport hubs and their surroundings. Our customers    million euros per annum from 2015 onwards. NS will have
   to recognise new ways in which fraud could be committed.      cycle. This annual report represents another step towards     want to experience the station as a pleasant, safe and       to make up for this through greater efficiency. We are
                                    greater transparency in the management of the business:      comfortable changeover point. Good facilities such as parking,   going to try to achieve this without any negative effects
   In 2010, we once again ran a pilot scheme with ‘A train every   it is compliant with the GRI B standard.              bicycle storage, bicycle rental and easy pedestrian routes are   for our customers and employees, but it is an extremely
   10 minutes’, this time for three weeks in September. During    Our investment efforts of €633 million in 2010 were aimed to    all important for this, as are comfortable waiting rooms, and    tough challenge.
   the morning and evening peak periods, there were six        a large extent at expanding and upgrading our train fleet.     possibly hospitality and retail facilities. We are working
   Intercity trains an hour on the Amsterdam-Eindhoven route     Over a quarter of our Intercity trains were equipped with     continuously on attractive and safe surroundings, for living,    Prospects
   and six local Sprinter trains an hour between Utrecht and     up-to-date journey information and free Internet in 2010.     working, learning and recreation. We are doing this in close    Given the uncertain situation in the market and the hesitant
   Geldermalsen. Passengers appreciate the extra travel        By the beginning of 2013, this should be the case for all     cooperation with ProRail, the municipalities concerned and     economic recovery, we expect limited growth in passenger
   options, but also experience the flip side, namely temporary    Intercity trains on the main through routes. A contribution    other partners. The more major stations are turning into      numbers in 2011 and we shall continue to keep a close eye on
   changes in their patterns of travel. Even so, experiments such   of €15 million from the Ministry of Infrastructure and the     dynamic urban portals with areas where people can spend       costs. Planned investments will continue. In addition, it is
   as these are essential. The aim is to obtain a precise picture   Environment helped to make this project possible.         time and enjoy themselves. The large-scale renovation of what    extremely important that a solution is found for the worrying
   of the conditions that have to be met if the introduction     A large number of new local Sprinter trains were delivered in   are known as the New Key Projects (Arnhem, Breda, Den Haag     financial situation at HSA. It is also highly desirable that the
   of trains every ten minutes is to be structurally viable,     2010, meaning that our rolling stock fleet for shorter distances  Centraal and Rotterdam Centraal stations) is now in full swing.   situation regarding the extension of the main rail network
   particularly on the busy routes. In that regard, the pilot     has now been almost completely upgraded. Passengers are                                        concession from 2015 onward should be clarified. In the long
   generated a lot of relevant information. Increasing the      very happy with the level of comfort of these trains, but the   The economic situation has put pressure on property         term, we still expect that demand for our services will pick up
   frequency ultimately leads to greater capacity on the track.    operational reliability in winter conditions fell badly short of  development around the stations. But stations still remain     again as the economy recovers, and that this will be reflected
   And our customers can travel confidently, without having      the mark. Our supplier acknowledged this too. The repairs to    attractive places for businesses. In 2010, we made agreements    in the results.
   to consult a journey planner or timetable.             the new Sprinter trains were done under warranty and        with municipalities for the construction of a town hall at
                                    improved further during the summer. Our new double-decker     Beverwijk station and for the urban renewal around         Utrecht, 15 February 2011
   Innovation                             trains also had problems during the winter. We will be tackling  Amsterdam Centraal, Breda and Geldermalsen stations.        The Executive Board
   The Dutch rail network is one of the most heavily used in     them before next winter, together with the manufacturer.      In Amsterdam, NS will be investing in retail and hospitality
   Europe. Running almost 5,000 trains a day to carry 1.1 million                                    sector facilities in the IJ Hall, under the bus station and under  A. Meerstadt MBA
   passengers is a world-class performance. In terms of the      Door to door                            the tracks. In Breda, we delivered our first property project    M. Niggebrugge
   efficiency of the logistics, we are in the top three (along    Our customers like to travel comfortably from door to door.    (the Apollo Hotel on Stationsplein).                E.M. Robbe RA
   with Japan and Switzerland); in terms of cost efficiency,     Close cooperation with all the partners who play a part      Turnover from consumers at the stations rose by 4% in 2010.     Ms M.W.L. van Vroonhoven MBA
30  NS Annual Report 2010 / Report by the Executive Board                                                                                                                         31
   The essence of our strategy
   Vision                                             With the growth in passenger numbers and attractive                    Strategy                             Strategic themes
   People want to be able to travel around freely. Being able to                 station areas, NS is making an ever more substantial                   The course we have chosen – service first, costs down –
   move about freely is part and parcel of our society, and a                   contribution to the sustainable solution demanded by                   has made a major contribution to improvements in the
                                                                                                                                Themes with an ambition
   precondition for a growing economy. But how do we keep the                   Dutch society for mobility problems.                           quality of our operations and the profitability of the
   Netherlands moving? It is getting increasingly busy. The roads                                                              company over recent years. We will keep to this course      The customer is king
   are full, and so we are looking for new, smart alternatives.                  The train is making progress in other European countries                 in order to strengthen the foundations of our company.      Without our customers, we are
                                                  too. The train is a rapid, environmentally friendly alternative              A post-tax return on investment of 7% is needed if we are    nothing. Their satisfaction determines
                                                                                                                                our success. We fulfil their wishes, in a
   We find them in the appropriate combinations of private and                  to the car and the plane for medium-distance journeys and                 to be able to keep investing in growth and quality.
                                                                                                                                friendly and hospitable way.
   public transport. It is not about choosing between the car                   in urban agglomerations. The Netherlands is profiting from
   and the train, but rather about how to combine the two and                   this too, thanks to its connection to the European high-                      NS is spreading its wings                We think from door to door
   about how to ensure that the train, car, bus, tram, metro and                 speed network. We expect more competition at the
   bicycle fit together seamlessly. That means aligning them                   European level. It would seem that the European transport
                                                                                                       beyond its home market              The train is only part of the customer’s
                                                                                                                                journey. We therefore make the
   logically and integrating them into a single ‘movement’ that                  market will come to be dominated by a limited number of                                                  journeys to and from the station easy
                                                                                               Every decision that NS takes is based explicitly on the     and comfortable.
   provides a response to the ever-growing demand for rapid,                   effective, multimodal service providers, partly through
                                                                                               expected impact on its customers. Our customers see safety
   efficient and sustainable transport options. This includes                   mergers and acquisitions. This concentration can already
                                                                                               as an essential component of good service. Being able to     We work throughout Europe
   stations at strategic locations, making life easier – clean,                  be discerned in the Dutch market, in the recent takeover
                                                                                               work safely is a prerequisite for everything that NS staff do.  Working internationally lets us learn
   safe stations at which you can easily change from one type                   of Arriva by Deutsche Bahn and the merger between the
                                                                                               We want to provide excellent service that will generate     from the rest of Europe and lets us
   of transport to the next, have a quick cup of coffee and buy                  French companies Veolia and Transdev (the holding                                                     strengthen and improve our position
                                                                                               customer loyalty and promote the importance of the train as
   a paper. Or even buy your groceries.                              company for Connexxion, among others).                                                           in our own country.
                                                                                               a means of transport within society. Responding appropri-
   There will be more trains and faster trains on busy routes,                  These companies operate regional train and bus concessions
                                                                                               ately to customers’ wishes and needs in logistically complex
   running to fixed timetables.                                  in the Netherlands.
                                                                                               situations is the fundamental strength of NS. This quality is  Success factors
                                                                                               the foundation on which we can realise our ambition.
   Modern information is the key to this mixed-mode journey                    Mission and ambition                                                                    We can make the difference
                                                                                                                                together.
   from door to door. Passengers can call up journey infor-                    The mission statement of NS is “to keep transporting more
                                                                                               With our public role as the basis, we want to continue      You and your professional expertise
   mation at any time and from anywhere using their phones,                    passengers safely, punctually and comfortably via attractive
                                                                                               operating our concession for the main rail network in the    are what make NS. And each of us
   laptops or iPads. The system shows traffic jams and delays,                  stations”. For NS, it is all about the customer’s journey.                                                 can make a difference. NS is built on
                                                                                               Netherlands from 2015 onwards as well. We aim to have
   offers alternatives and changes the routes to suit. The result                                                                                              our desire to give passengers what
                                                                                               the concession granted to us by Dutch society.
   is flexible mobility that keeps the Netherlands mobile and                   It is the ambition of NS to be a customer-driven, national and                                               they want.maken wij samen NS.
   keeps destinations reachable.                                 European multimodal service provider.
                                                                                               Moving on from our home market, we are spreading our       We look after our environment
                                                                                               wings further into Europe. Expansion is indispensable for    We have made sustainable travel our
                                                                                               success in the longer term. As of 2010, international rail    business. Being careful with our
                                                                                               passenger transport is open to all. In order to be able to    energy consumption and our
   Growth and profitability in a European context                                                                                                      environment benefits everybody.
                                                                                               keep playing a significant role in the European market as
                                                                                               it becomes more liberalised, growth abroad is an essential
    The diagram to the right puts the         15                                                                                                  We are cost-conscious
                                                               X-axis Turnover growth 2004-2009 (%)              part of our strategy.
    growth and profitability of NS in                                           Y-axis Operating result in 2009 (EBIT as a % of the turnover)                                  Passengers want value for money.
    perspective in a European context.
                             13                                                                                                  A cost-conscious approach will ensure
                                                                                               NS remains at the forefront of sustainable mobility, as a    that NS has a future.
    The size of each circle represents        11
                                           Stagecoach                    FirstGroup                       sustainable carrier that is improving its energy efficiency
    the size of the turnover of each of
                             9                                                                  annually by 2% and as a sustainable employer. We want
    the companies; the colour shows            DSB
                                    SBB   National      SJ                                            to remain one of the most attractive employers in the
    whether it is a traditional rail                      Express
                             7
                                                          Arriva                                   Netherlands and that is another reason for operating
    company or a private company                          Deutsche     NSB
                             5              Bahn                                                  sustainably.
    (grey and red respectively). NS is                                 Go-Ahead
                                           NS
    shown in yellow for the sake of          3              Veolia
                                                                                               Strategic themes
    clarity. In 2010, Deutsche Bahn –                             Trenitalia                               Transdev
                             1                                                                  In order to focus the strategy clearly and forcefully, we are
    one of the traditional players in    X-axis                SNCF
                             0                                                                  paying attention to six strategic themes, both internal and
    the market – took over the private    -10     0  10   20  30  40   50   60  70  80  90  100  110  120  130  140  150  160  170   210 220  230
                             -1                                                                  external. These themes are fleshed out within the business
    company Arriva, and Transdev
                                                                                               units, and the Group Council keeps an eye on the synergy.
    merged with Veolia.                -3    Y-axis
32  NS Annual Report 2010                                                                                                                                                 33
   Activity Report                                                                              Lots of people consult their mobile phones
                                                                                             for the latest journey information

   The severe winter weather put pressure on the quality of services in 2010.                                         its customers should give punctuality a score of 7 out                   This was partly in response to the large number of
                                                                                of 10 or higher.                                      complaints about journey information in the first months
   We made progress on the use of the public transport smart card and                                                                                          of 2010 with the severe winter weather.
                                                                                Punctuality                                        A majority of our customers are satisfied with the informa-
   various developments at stations.                                                             % giving a score of at least 7 out of 10
                                                                                                                              tion provided during disruptions: 55% gave a score of 7 out
                                                                                                                              of 10 or higher. This is equal to our target of 55% for 2010,
                                                                                60%                                            but slightly lower than in 2009 (56%). This is partly due to
                                                                                                                              the substantial lack of information during major disruptions,
   Customer focus                         and the Environment. All the objectives in the plan are                  55%
                                                                                        56%
                                                                                                                              for example in December.
                                   expressed in terms of the minimum that is to be achieved.                                                           52%

                                   Generally, they take the form of the proportion of
   Three quarters of NS customers (75%) gave our services a                                                  50%
                                                                                                                                 The scope of the journey
   score of 7 out of 10 or higher in 2010. This figure was 78%   customers giving a score of 7 out of 10 or higher for
   in 2009. The severe wintry conditions in the first quarter of  a particular quality aspect. In some cases so called                    45%                                                information has been extended
   2010 and in December had a negative impact on customers’    ‘process indicators’ are used, such as the proportion
   confidence in us. Our customers’ satisfaction did rise again  of trains running on time.                                                                              Two new features are the central journey information officer
   quickly after the first quarter but we were unable to achieve                                                      2009
                                                                                       total
                                                                                               2010
                                                                                              1st quarter
                                                                                                      2010
                                                                                                     2nd quarter
                                                                                                             2010
                                                                                                            3rd quarter
                                                                                                                    2010
                                                                                                                   4th quarter
                                                                                                                          2010
                                                                                                                          total
                                                                                                                              and the national journey information controller. The central
   the overall level of 2009.                   Overall satisfaction                                                                                 journey information officer is an NS employee responsible
                                                                                   % per quarter
                                   % giving a score of at least 7 out of 10                             % average per year
                                                                                                                              for providing timely and accurate journey information

      The percentage of satisfied               80%
                                                                                                                              during national disruptions. The national controlling role is
                                                                                The proportion of trains on the main Dutch rail network                  filled jointly by NS and ProRail employees. The controlling
    customers fell from 78% to 75%                        78%
                                                                                running on time in 2010 according to the international                   function ensures consistency in journey information mes-
                                   75%                                        75%
                                                                                five-minute standard was 92.5%, slightly less than in 2009                 sages relayed through different channels and promotes
   We distinguish between four customer segments. Each                                                    (92.8%). Punctuality measured according to the three-minute                cooperation between ProRail, NS and the other carriers.
                                   70%
   segment has a different pattern of travelling and differs in                                                standard also fell slightly from 86.6% to 86.5%.                      These functions have been introduced on a trial basis and
   what is expected from the services of NS. They also differ in                                               The Operational Control Centre for the Railways (OCCR)                   will be evaluated in the course of 2011.
                                   65%
   their evaluation of our services.                                                             came into operation in 2010. Here, ProRail and NS jointly
   The business segment is a small but growing group within                                                  monitor national train services. In addition, NS has stream-                The scope of the journey information during disruptions
   our 9 million customers. 78% of the people in this group                                                  lined the organisation for adjusting train services in the                 has been extended in collaboration with ProRail.
                                          2009      2010     2010     2010     2010    2010
   gave our services a 7 out of 10 or higher. The social and           total    1st quarter  2nd quarter  3rd quarter  4th quarter  total  event of disruptions by setting up five regional adjustment                All messages now include information about the cause,
   recreational group of customers (a segment containing         % per quarter                                    centres, which handle adjustments at the national level                  the prognosis and advice.
   about 6.4 million customers) also shows above-average         % average per year                                  together with the OCCR.
   satisfaction with our services (79%). Both groups of                                                                                                 Our website now shows the work being carried out on the
   customers tend to travel in off-peak periods. The commuter   Running on time                                      At 97.8%, the proportion of scheduled trains that ran was                 railways at the time and any disruptions, including a graphi-
   segment consists of about 870,000 customers. They use the    The proportion of our customers giving punctuality a score                 slightly lower in 2010 than in 2009 (98.0%). Most of the train               cal display with an up-to-date railway map of the Nether-
   train very frequently and have a big effect on the overall   of 7 out of 10 or higher has been rising for years, from 23%                cancellations were during the winter as a result of snow and                lands. As of this year, the website not only shows up-to-date
   figure. This group in particular was less satisfied with    in 2002 to 40% in 2006 to 2007, to more than 50% in recent                 ice. In July 2010 there were also broken overhead lines near                departure times but also recommendations for alternative
   services in 2010 than in the previous year. The percentage   years. Satisfaction fell again in 2010. We suffered rolling                Schiphol, and delays in November.                             routes in the event of disruptions. Our website also now
   of satisfied customers fell from 77% to 73%. 71% of       stock shortages in January and February because of the                   The objectives remain unchanged: 93% of the trains must                  gives door-to-door journey recommendations that do not
   schoolchildren and students were satisfied.           wintry weather. The 2010 timetable started to perform well                 run on time in 2011 according to the five-minute standard.                 include the train. Increasing numbers of companies and
                                   from March onwards and various punctuality records were                  Moreover, 98.5% of the scheduled trains must actually run.                 event organisers are making use of the option of showing
   The objectives for quality and growth on the main Dutch     broken. Performance worsened again in the final quarter.                                                               NS journey information on their own website.
   rail network have been incorporated in our Transport Plan,   Even so, in 2010 52% of our customers still gave a score                  Providing information and services
   the Vervoerplan. This plan, which NS draws up every       of 7 out of 10 or higher for punctuality (56% in 2009).                  High priority was given in 2010 to improving journey                    Lots of people consult their mobile phones for the latest
   year, has to be approved by the Ministry of Infrastructure   NS’s target for 2011 and beyond is that at least 53% of                  information for our customers during severe disruptions.                  journey information. In 2010 the Journey Planner Xtra was
34  NS Annual Report 2010 / Activity Report                                                                                                                                       35
   introduced for the iPhone and Android telephones. This                   In 2010, we installed journey information screens in a               NS Security Centre                         has been simplified thanks to the digitisation of the camera
   means that most mobile telephones can use this application.                hundred Intercity coaches. In 2011 they will also be installed           The NS Security Centre coordinates the deployment of the      systems. Increasing numbers of stations will be connected up
   The Journey Planner Xtra allows customers to monitor their                 in the double-decker trains. Eventually 365 train sets will be           service and safety teams and security staff, calls in public    to this system in the years to come. It will also be possible to
   journey, save favourite journeys and get up-to-date recom-                 equipped with the screens. The screens in the train show              sector emergency services if necessary and assists front-line    survey the situation at holding sidings, for instance, and in
   mendations for the door-to-door journey.                          up-to-date arrival and connection information including              employees by providing information. The total number of       trains in the future.
                                                up-to-date departure and arrival times.                      reports rose from 46,213 in 2009 to 53,312 in 2010.
   Information on disruptions                                                                                                            Access gates for the public transport smart card
   % giving a score of at least 7 out of 10
                                                                                          Aggression and violence reports by category in 2010         Over the past year the Service Centre has provided useful
                                                        In 2010 NS installed journey information
          56%                                                                                                                assistance in trials for remotely opening and closing dates at
                                            55%
   55%
                                                  screens in a hundred Intercity coaches                                              264        stations. 20% of the transfer capacity can be secured in this
                                                                                                  493                         manner. Stations on the Flevo line are already closed off at
   50%
                                                The developments in the area of up-to-date (i.e. dynamic)                                               night by closing the gates. Increasingly, the services of the
                                                journey information are part of the reason for no longer                                         170     Security Centre are called upon during events and/or distur-
   45%
                                                issuing the timetable in printed form in 2010. It is still                                               bances to actively monitor transfer capacity at the gates.
                                                possible to download a digital version of the timetable from
   40%
                                                the Internet. Customers without access to the Internet can
                                                                                                     149
                                                                                                                   132            NS seeks to continually improve
                                                request a printed version of the timetable from us.
                                                                                                         70     150                      its safety performance
          2009      2010     2010     2010     2010    2010                                              fights
          total    1st quarter  2nd quarter  3rd quarter  4th quarter  total
                                                Contributing to personal safety                            physical violence towards staff
                                                                                                                            Railway safety
      % per quarter                                    Our customers feel safe on the train and at the station.                threats of physical violence towards staff           The train is one of the safest means of transport. NS does
      % average per year
                                                78% of passengers gave a score of 7 out of 10 or higher                physical violence to passengers                 everything it can to keep it that way and make improve-
                                                for the feeling of safety, which is about the same as in 2009             threats of physical violence towards passengers         ments where possible. The number of trains passing red
   Approachability of customer service representatives                    and 2008. This is an average score over the entire day.                threats/provocation/verbal aggression towards passengers    signals fell in 2010 to 205 from 248 in 2009, partly due to the
                                                The 2011 Transport Plan includes as one of its targets that              threats/provocation/verbal aggression towards staff       introduction of an improved version of the automatic train
   % giving a score of at least 7 out of 10
                                                at least 78% of customers must give a score of 7 out of 10 or                                             protection system. Fortunately, there were no fatal injuries
   65%                                            higher for personal safety.                            This increase does not necessarily mean there were more       in 2010, although some passengers and staff did sustain
          63%
                                            62%   Special service and safety teams provide immediate backup             incidents; it also shows that people are finding it increasingly  minor injuries in 2010 as a result of collisions and derail-
   60%                                            for employees involved in incidents with passengers. All              easy to contact the Security Centre. The reports also include    ments. There were also a few passengers who sustained
                                                members of these teams have special investigator status.              matters such as graffiti, assistance to passengers and       injuries while getting on or off the train. NS thinks every
   55%                                            They are authorised to use force (BOA GB), are equipped              requests for information from passengers.              injury to a passenger or employee is one too many and seeks
                                                with handcuffs and are authorised to frisk for identity                                                continually to improve its safety performance. Its ultimate
   50%                                            documents. Since the start of 2010 there are also three teams           Nearly 3% of the reports to the Security Centre concern       goal is zero accidents. That is why a Safety Masterplan
                                                available for deployment throughout the country for                aggression and violence (the same as in 2009).           2011-2015 was drawn up in 2010. All accidents are investi-
                                                non-standard situations.                                                                gated with the help of the Transport and Water
          2009      2010     2010     2010     2010    2010
          total    1st quarter  2nd quarter  3rd quarter  4th quarter  total                                           Collaboration with the Railway Police                Management Inspectorate, and in all cases appropriate
                                                Personal safety                                  Once again, collaboration with the Railway Police went well     measures taken to prevent any recurrences.
      % per quarter
      % average per year
                                                % giving a score of at least 7 out of 10                      in 2010, both during national and international football
                                                                                          matches and during national and regional events such as the     Working conditions
   Digital journey information screens are now hanging on the                 80%                                        celebratory welcome for the Dutch national football team      In 2010, 0.25% of sickness absence was due to accidents at
                                                        78%                             78%
   platforms and in the station concourses of a large number                                                           after the World Cup and SAIL 2010. The major events in 2010     work (2009: 0.05%). The total number of accidents resulting
   of stations in the south of the Netherlands and in Alkmaar                 75%                                        went smoothly for NS with the exception of the occasional      in absence was 220 in 2010 (2009: 123). When expressed per
   and the surrounding area. More stations will follow in 2011.                                                         incident. Regular surveillance actions were carried out jointly   million hours worked, this gives a Lost Time Injury rate of
   A trial is taking place at three stations (Amsterdam Centraal,               70%                                        with the Railway Police and NS started the ‘spitting incidents’   6.5 (2009: 3.8). We think this is too high. The safety policy
   Amsterdam Amstel and Amsterdam Bijlmer Arena) in                                                               pilot project. Collaboration with the various regional police    of NS focuses on continual reduction in the number of
   which camera images are being used to improve the                     65%                                        forces is less structural, which sometimes leads to unnec-     accidents at work and the number of days of sickness
   timing of public address system messages. The trial will                                                           essary delays in train services. This requires further attention.  absence as a result of accidents. This reduction was not
   be evaluated in 2011.                                                                                                               achieved in 2010. However, various improvements were
                                                       2009      2010    2010    2010    2010   2010
   In November, a new counter planner was introduced; this                         total    1 quarter
                                                              st
                                                                    2 quarter
                                                                    nd
                                                                          3 quarter
                                                                          rd
                                                                                4 quarter
                                                                                th
                                                                                      total  In 2010 extra cameras were installed in and around the seven    made in the reporting and registration process in the course
   enables customers to be given up to date journey recom-                                                            largest stations and existing systems were replaced.        of 2010, which explains part of the increase. The number of
                                                   % per quarter
   mendations at the counter for the best next connection.                     % average per year                              The exchange of images between NS, the police and ProRail      days of sickness absence associated with accidents at work
36  NS Annual Report 2010 / Activity Report                                                                                                                                 37
                                                                                                 ‘Your waste: an unwanted gift to the station’

   fell from 4,798 up to the end of 2009 to 3,975 up to the end            Providing clean trains and stations                        •			 he
                                                                                       T   train footboards are also being kept as free     The partnership with Greenwheels has been intensified
   of 2010. This fall is because the accidents were less serious.           The targets for clean trains and stations were not met in 2010            as possible of snow and ice and the floors are receiving   further. Holders of an NS Business Card can now reserve one
                                            due to disappointing performance in the first half of the year.           extra attention.                       of the 400 Greenwheels cars. They can easily access their car
   Creating sufficient transport capacity                       53% of passengers gave us a 7 out of 10 or higher for the                                             using their card. The bill is sent afterwards.
   We did not meet the standard for customer satisfaction               cleanliness of trains and stations (57% in 2009).                 One of the targets included in the Transport Plan for
   with the available space in trains during peak periods:              This reflects the effects of wintry weather in January through           2011 states that at least 55% of our customers must give    40% of rail passengers cycle to the station. Consequently, it is
   69% of passengers gave a score of 7 out of 10 or higher              to March in combination with nationwide strikes in the               the cleanliness of trains and stations a score of 7 out    essential to have good bicycle storage facilities. The number
   (71% in 2009). When the day as a whole is considered,               cleaning sector from January through to April. Amsterdam              of 10 or higher.                        of places increased by 50,000 in 2010. In total, facilities are
   76% of passengers give a score of 7 out of 10 or higher              Centraal station in particular became dirty. NS staff got to                                           now provided for customers for the storage of over 340,000
   for the available capacity. This is one percentage point less           work cleaning to deal with the worst of the mess themselves.                                           bicycles, including guarded facilities for 115,000 bicycles.
   than in 2009 (77%).                                In 2010, NS, ProRail and other public transport companies             Quality of service                       NS Fiets, part of NS Poort, plays an important role here.
                                            participated in the ‘Clean Netherlands Week’ to make it clear
   Overhauls                                     that there is no place for stray litter in public transport.            In this section we shed light on some developments aimed    ProRail has made agreements with the relevant public
   The NS train fleet underwent further ‘rejuvenation’ in 2010.            We asked our passengers to dispose of their waste in the              at extending services in the Netherlands and on the main    authorities and NS about further improvements and
   Over the past year, 84 new trains of the Sprinter Light Train           waste bins, under the motto ‘Doe het station je afval niet             Dutch rail network.                      additions to the bicycle storage facilities at stations.
   (SLT) class have started operation. Many of the oldest local            cadeau’ (Your waste: an unwanted gift for the station).                                              The huge demand for additional storage spaces necessitates
   trains (Mat 64) and double-decker trains (DDM 1) have been                                                      The door-to-door journey                    extra measures. Bureau Berenschot, in partnership with NS,
   taken out of service as they have reached the end of their             Cleanliness                                    We want to serve our customers during the journey       ProRail, the Ministry of Infrastructure and the Environment
   technical service life. The new Sprinter trains are built for           % giving a score of at least 7 out of 10                      to and from the station as well, providing them with the    and the Stedenbaan region, produced an advisory report for
   transport over relatively short distances.                                                              right journey information and with good parking and      a nationwide action plan to solve the problems. This advisory
                                            60%
                                                                                      bicycle facilities.                      report will be discussed with the Dutch parliament and the
                                                    57%
   Upgrades                                                                                                               Nationaal Mobiliteitsberaad (national mobility council) in
                                            55%                                    55%
   The upgrade of Intercity trains of the Koploper class is in full                                                   Anyone can plan their journey themselves at home using the   2011, and it should lead to a ‘future-proof’ approach to
   swing. The last upgraded train set of the ICM III class was                                                      NS website and public transport journey information. All the  operation and management. The municipality of Utrecht
                                            50%
   delivered in April 2010. The ICM four-coach sets are currently                                                    connections with buses, trams, metro trains, other forms of  gave instructions at the end of 2010 for ProRail and NS to
   being upgraded, with 24 of the 50 sets being upgraded by                                                       transport and pedestrian routes around stations can be seen  work out an approach for the 22,000 new bicycle storage
                                            45%
   the end of 2010. The remaining sets will be delivered in 2011.                                                    at a glance. This customised information makes public     spaces at Utrecht Central station.
   A decision has also been taken to upgrade the 240 existing                                                      transport an easier option. Journey information for urban
   double-decker coaches and motor coaches of the DDAR class.                                                      and regional public transport has been fully integrated into     40% of rail passengers
                                                   2009      2010    2010    2010    2010   2010
   The coaches will undergo an overhaul in the period between                    total    1 quarter
                                                          st
                                                                2 quarter
                                                                nd
                                                                      3 quarter
                                                                      rd
                                                                            4 quarter
                                                                            th
                                                                                  total  the NS Journey Planner on our website.                    cycle to the station
   the end of 2011 and mid 2013.                              % per quarter
   NS Reizigers is hiring out 38 Intercity coaches to NS Hispeed,              % average per year                              Our customer service staff at the mobile information stands  The core business of OV-fiets is bicycle hire and it has
   which enables the latter to let them extended service on the                                                     at stations are pleased to provide information about trains,  developed to become the leading flexible bicycle hire
   HSL South.                                     NedTrain is responsible for clean trains and has initiated             buses, trams and the metro. Bus drivers working for Qbuzz in  option in the Netherlands. The number of OV-fiets bicycle
                                            various actions aimed at raising quality. Despite these              Rotterdam and the three northernmost provinces can also    trips increased by 25% in 2010. There was growth in both
   Peak period seating capacity                            efforts, the scores remained low right up to May. Perform-             provide information about trains. There are panels at bus   the business market and the consumer market. An OV-fiets
   % giving a score of at least 7 out of 10                      ance improved from June onwards and is now at the desired             stations showing information about the trains at seven     ticket machine was introduced at Den Bosch station.
                                            level. This is thanks to the following actions:                  stations in the province of Noord-Holland and at Almere    You can take out a subscription immediately at the ticket
   75%                                        •			 ollaboration
                                              C            with the cleaning partners to draw up a         station. The plan is to place such panels at another fifty   machine, pay for it and ride off on an OV-fiets bicycle.
                                             new cleaning programme based partly on the wishes of               major stations over the next few years. In 2010, ProRail
          71%
   70%                                    69%
                                             customers. This has led to a visible improvement in               undertook to carry out the installation, management and    NS, KNV (the employers’ organisation for the transport
                                             quality. The new cleaning programme is expected to have             maintenance of these panels at all stations where the     sector) and a number of taxi companies started a pilot
   65%                                         a positive effect on customer satisfaction figures in 2011.           funding has been arranged by the parties involved. Funding   project with the NS Zonetaxi at five stations. Passengers who
                                            •			 ore
                                              M    attention was paid in the second half of 2010 to            is already in place for the Stedenbaan stations (stations in  arrive by train at the station after 9 o’clock can take a taxi at
   60%                                         urgent cleaning requirements. For instance, changes have             the southern Randstad conurbation).              special zone rates for the last (local) part of their journey.
                                             been made at a number of locations to the times at which                                            Depending on the evaluation and results, NS and KNV will
                                             this cleaning takes place. Investigations are also under             NS offers discounts on parking rates in station areas.     decide what subsequent steps to take. This may include
          2009      2010    2010    2010    2010   2010
          total    1 quarter
                 st
                      2 quarter
                       nd
                            3 quarter
                             rd
                                  4 quarter
                                   th
                                        total   way to see what changes need to be made to processes               The use of paid parking spaces in the vicinity of stations   nationwide introduction in 2011.
                                             to ensure a quicker response to requests for urgent,               increased in 2010. At the same time, the capacity of free   We want to be able to keep offering more services for chain
      % per quarter
      % average per year                               essential cleaning.                               Park-and-Ride locations was increased.             mobility via the public transport smart card. NS season ticket
38  NS Annual Report 2010 / Activity Report                                                                                                      39
   holders can use their NS public transport smart cards at eight   Houten Castellum and Emmen Zuid stations came into       the service. Market research shows that 76% of passengers
   Park & Ride sites and have their parking discounts deducted     operation with the new 2011 timetable – from mid-        find the public transport smart card more convenient than
   directly. This service will be extended to all paid Park & Ride   December 2010 – while the name of Tilburg West station     paper tickets. Passengers also seem to be increasingly
   sites over the coming years. It is also our intention to make    has changed to Tilburg University.               appreciating the services surrounding the public transport
   OV-fiets, Greenwheels and the NS Fiets bicycle storage                                       smart card. They are more positive than they were about the
   facilities accessible to season ticket holders using the public   Action plan as a stimulus                    process of requesting and activating the cards, and about
   transport smart card in 2011.                    The Government presented the ‘Actieplan Groei op het      the level of expertise of NS staff. 63% of passengers give
                                     Spoor’ (Growth on the Railway action plan) more than three   the preliminary process a score of 7 out of 10 or higher.
   Developments in the timetable                    years ago. The previous Cabinet introduced a stimulus fund   Both chief guards and customer service staff receive a score   NS carries 1.1 million customers every
   These are the main developments in the timetable in 2010      of €200 million to help provide an impulse to the main     of 7 out of 10 or higher from most passengers.          day, and that gives it an obligation to be
   compared with 2009:                         Dutch rail network within the Government’s term of office                                    friendly and hospitable. For years, our
    T
   •			 wo  new stations - Amsterdam Science Park and Nijverdal   (2008 2012). It was a one off boost, and all the parties    Continual improvements in dialogue with             guiding principle has been clean, safe,
    West - were included in the timetable for 2010. Maarheeze    involved – such as NS, ProRail and the regional authorities   our customers                          modern trains that run on time. In 2010
    station was opened in June 2010.                 – were expected to make a financial contribution. Elements   The process of continual improvements to the services      alone NS invested €633 million, mainly in
   •			 n
    A   Intercity service running twice an hour (from Monday   of the plan that have been realised are the Schiphol-Lelystad  through the public transport smart card takes place in close   new and upgraded trains Whereas only
    through to Saturday until about 20:00) was added on the     Intercity trains, an off-peak discount pass for former     dialogue with our customers (and consumer organisations).    four out of ten customers gave us a score
    route between Schiphol and Lelystad Centrum.           students, the increase in the numbers of parking spaces at   NS receives many tips through its online forum ikchip.nl.    of 7 out of 10 or higher ten years ago,
   •			 he
    T    concession for the train service between Gouda and    various locations, the nationwide action plan for removing   NS uses them as input for the continual improvements to     that number has risen in recent years to
    Alphen aan den Rijn was awarded by the province of        ‘orphan’ (unclaimed) bicycles and a substantial increase in   its services. Since September 2010, NS is making things even   three quarters, though unfortunately
    Zuid-Holland to NS through private tender. More trains      the number of bicycle stands at stations. The Ministry held   easier for holders of an off-peak discount pass. They receive  with a dip in the winters of 2009 and
    were put on during the peak period on request by the       a Midterm Review of the action plan at the start of 2010.    their season ticket on a public transport smart card with    2010. Many customers are unhappy with
    party granting the concession.                  The focus for the remaining period of the action plan was    everything arranged for them, and they no longer have to     the occasional blips in journey informa-
   •			 he
    T    contract with the Directorate-General for Public Works  defined more sharply. The Ministry freed up additional     request and activate the stored-value card for travelling.    tion in particular. It is only logical that
    and Water Management for extra stops by Intercity trains     budget, making a sum of €144 million available for the     The card is set ready for use as a stored-value card when    customers want to know what the
    in Best ended in April and was not renewed.           period 2010 to 2011. In 2010, NS started installing Internet  existing season tickets are renewed. Season-ticket holders    situation is. That is why NS will be
   •			 t
    I   was also decided in April to reduce the trial with night  connections in Intercity trains. Work has started on develop-  then do still need to activate the card at a ticket machine or  making even more investments in up
    trains between Rotterdam Centraal and Utrecht Centraal      ing a children’s pass and a culture pass for schoolchildren.  counter. Furthermore, it is now very easy for passengers with  to date journey information in the years
    (via Gouda) from 3 to 2 nights a week. Retaining this                                      public transport smart cards to switch from first-class to    to come. The customer is also king at
    service in the night from Thursday to Friday turned out to    Public transport smart card introduced             second-class or vice versa for a day at the ticket machine.   NS stations, which offer an increasingly
    not be viable.                          The public transport smart card means that there is a single                                   wide range of shops, restaurants,
   •			 he
    T    national timetable was modified on 13 July to allow as  card for trains, trams, buses and the metro. NS initially    Gates                              sandwich bars, coffee shops, meeting
    many fans as possible to attend the celebratory welcome     introduced stored-value cards for passengers who have an    There are currently gates at 26 stations in the Netherlands;   facilities and entertainment. This is
    of the Dutch national football team, runners-up in the      anonymous public transport smart card. Since 2010, the     we will be extending that number from mid-2011. Most of     clearly appreciated as passengers spent
    World Cup, in Amsterdam.                     1.2 million holders of a Voordeelurenabonnement         the gates are still permanently open so that passengers with   four percent more at stations in 2010
   •			 he
    T    overhead lines in Schiphol also suffered severe damage  (off-peak season ticket) and people with their own public    a paper ticket can also enter the station. NS expects to close  despite the economic crisis. NS Poort
    on 13 July, which meant NS had to work with an amended      transport smart cards from other carriers have also been    all the gates at the end of 2012. NS will gradually be closing  plays a central role in the customer’s
    timetable for several months, with an adverse affect on     able to travel with NS using these stored-value cards.     gates at different stations in the period between now and    journey at the more than 380 stations
    punctuality.                           Use of the public transport smart card has been promoted    full closure of all the gates. The extent and speed of these   in the Netherlands.
   •			 n
    I   September the service between Eindhoven and        since May 2010 through the mass media campaign         closures will depend partly on the number of NS passengers
    Amsterdam Centraal was modified as part of the ‘A train     ‘Are you switching too?’. This campaign is bearing fruit.    using the public transport smart card.
    every ten minutes’ pilot scheme. There were six Intercity    1 million passengers had ‘switched’ to the public transport
    trains an hour instead of four during the peak periods      smart card by the end of 2010.
    between Eindhoven and Amsterdam Centraal, and six        NS will take some important further steps in 2011, adding    Personnel and organisation
    Sprinters an hour rather than four between Geldermalsen     more season tickets to the card, introducing travelling using
    and Utrecht Centraal.                      a stored-value card for students and offering the NS Business  Our people make the difference in providing a good
    A
   •			   practice run for a virtual wintry day was held on     Card as a smart card.                      service for our customers. That is why NS made substantial
    10 October, with a modified, robust timetable that could                                     investments again in 2010 in its staff and labour relations.
    easily be adjusted. Both the practice run for the winter     Customer satisfaction                      We also focused on communication with the job market
    timetable and ‘A train every ten minutes’ involved close     There are not only are more people travelling with the public  as we aim to have a positive image as an employer among
    collaboration with ProRail.                   transport smart card, but they are also more satisfied with   people outside NS.
40  NS Annual Report 2010 / Activity Report                                                                                                                     41
   In 2010, NS drew up a social agenda for the years ahead       Collective labour agreement for the period to 2013        It offers training focused on leadership, professional       Ideally, our workforce should reflect the composition of
   with eight strategic priorities. They include subjects such     Negotiations for a new NS collective labour agreement       expertise and the ability to network within NS. Much of the    society. Consequently, recruiting and retaining women and
   as leadership development, diversity and strategic staff      started in the autumn. In preparation for this, three strategic  training takes the form of a fixed curriculum for specific     multicultural talent, particularly in more senior positions,
   planning. Developing professional expertise and the vitality    conferences with trade unions were organised in 2010.       target groups, while specific training activities are offered   is one of the priorities of our diversity policy.
   of both individual employees and the company as a whole       They were appreciated by all the participants and were      in response to new developments.
   are key elements. Accordingly, particular attention will be     instrumental in providing information about the challenges                                      As part of its activities for the Talent to the Top Charter,
   given in the years ahead to encouraging this professional      NS is facing in the years ahead. At the start of December,    As part of this, NS Opleidingen (NSO) educates professionals    NS undertook to ensure more women are promoted to
   expertise, modernising employment conditions and          an agreement was concluded with negotiators from all the     for the frontline processes. The Techniek group provides      senior positions. These efforts have been successful. In
   relations, working on organisational values and conduct, and    trades unions involved for a new collective labour agreement   training for drivers (for NS Reizigers) and service and      2010, women held 23% of our senior management positions
   developing an international HRM policy and an appropriate      covering the period from 1 November 2010 to 1 February      maintenance engineers (for NedTrain). The Service &        (2009: 21%) and 22% of the positions in the management
   employer branding strategy.                     2013 (27 months).                         Logistiek group provides training for customer service and     level below (2009: 20%). We will obviously be seeking to
   The total number of jobs (full time equivalents) at NS fell                                      safety staff, guards and chief guards. In addition to this basic  promote even more women into senior management
   from 30,068 at the end of 2009 to 23,630 at the end of 2010.    Management development                      training, NSO also provides training in the areas of planning   positions in the years to come.
   This fall is primarily due to the sale of Strukton ( 6,215 FTEs).  Management development plays a key role in realising       and logistics, and personal safety, as well as engineering
   In addition, efficiency measures led to a reduction of approx-   the ambitions of NS while keeping an eye open for talent.     courses for specific rolling stock. The Organisatie-
                                                                                                       Women at NS
   imately 600 FTEs while the acquisition of the Overijssel and    NS seeks to identify suitable successors in good time for the   ontwikkeling en Advies group contributes to the devel-
                                                                                                                     2009    2010     2010    2013
   Veluwe bus concessions by Syntus led to an increase of       key management positions and other crucial positions within    opment of the business units in terms of working, learning     Women at NS in:    realisation   target  realisation   target
   approximately 300 FTEs.                       the company. It is also important for the longer term to     and changing. Over the next few years NSO will develop into    Senior management     21%    21%      23%     23%
   In April 2010 the biannual survey of employee involvement      invest in the quality of our organisation and our employees.   a professional school for the entire public transport sector:   Level below senior
   was once again carried out among our staff. This year        The systematic process of discovering and evaluating       the Rail College. In 2010 it was agreed that NS would       management         20%    21%      22%     24%

   9,400 NS employees took part, 400 more than in 2008.        talented individuals within the organisation takes place     investigate the different options. Other stakeholders in the    Management devel-
                                                                                                       opment programmes     53%    > 30%     48%    > 30%
   They now give their company a score of 7.4 out of 10        through the so-called management development reviews,       public transport sector will also be invited to join. The Rail
                                                                                                       Trainee programmes     50%    50%      52%     50%
   (2008: 7.3), which is above the national average.          which are held at all levels. Performance and development     College will concentrate on five areas of expertise: training
   The pleasure they get from their day-to-day work in         are discussed in these reviews, and possible new jobs       for drivers, customer service and personal safety, logistics,
   particular remains considerable. Internal communication       considered. We develop talent through learning on the job,    rail infrastructure and rail vehicle maintenance.         We feel it is important to have an organisational culture in
   about our strategy was further intensified in 2010.         dedicated management development and other training                                         which there is respect for employees who belong to a
                                     programmes, and active supervision of our people.         Professional expertise                       minority through their background or beliefs. Individual
     NS has worked on improving relations                                               Professional expertise is a priority. This means having staff   contributions and qualities are more important than gender,
                                     Talent                              who have the necessary expertise, as well as customer skills    background, age or ethnicity. Discrimination occurs in our
         within the cleaning sector
                                     Talented young individuals are given a traineeship as part    and are able to continue to do their job well in the long term.  society and NS is no exception. In May 2010 NS organised the
   Labour affairs                           of our Young Talent Programme. These talented individuals     Professional expertise and customer focus are of strategic     ‘Openness in a colourful working environment’ conference.
   NS was badly affected by the protests in the cleaning sector    are supervised by a manager and are given a senior manager    importance to NS. Staff can deliver top-quality performance    The aim was to break taboos at work.
   in 2010. The conflict between employers and employees in      as mentor. They are given a position with responsibility, such  if they can do their job well, and this helps NS to fulfil
   the cleaning sector was fought ‘in our back yard’.         as team manager, controller, procurement officer, project     its mission.                            Recruitment
   In 2010, NS joined forces with Schiphol airport in an        manager or customer service manager in one of the NS       The definition of the new style of professional expertise     There were 391 new job vacancies at NS in 2010, of which
   initiative for structural improvements in relations within     business units. In 2010, 21 Young Talent Programme        used by NS is taking pride in producing good work and       203 were filled by internal candidates in the year under
   the cleaning sector. We are playing a leading role in the      candidates (of whom 52% were women) were put in such       continually seeking to improve your performance. Customer     review. If jobs that became vacant before the start of the
   creation of a code for clients, employers and employees.      positions. We have had a separate, successful traineeship     focus means putting the customer first in everything you      year under review are included, a total of 250 vacancies
   In 2010 various HRM services, such as reporting in sick or     program since 2009 for IT and technical professionals.      do. And that implies pride, commitment, enthusiasm and       were filled by internal candidates in 2010.
   reporting a recovery, were incorporated in a digital        Career paths are being mapped out for various disciplines     motivation both for your own work and for the organisation
   self-service system for HRM matters. We are working on       in order to be able to provide talented individuals with     you are working for.                        NS is seeking to become and remain attractive to young
   setting up an international Centre for Expertise to provide     attractive career prospects at NS and to align succession                                      people partly in view of its ageing workforce. We are
   proper support through HRM for NS’s strategy outside        planning. In 2010, the career paths for P&O jobs and project   Diversity                             pleased to report that we became more popular among
   the Netherlands.                          and programme management were drawn up.              Diversity is also important. As a major employer, NS is highly   university graduates and graduates of applied science
   In 2010, NS concluded group health insurance contracts                                        visible in society. And society attaches importance to       universities in 2010. We rose to the 32nd position
   with Avéro and Agis, which NS staff and pensioners will be        The NS Academy was set up in 2010              diversity as evidence that people have equal opportunities;    (from 45th in 2009) in the annual Intermediair Imago
   able to make use of from 2011 onwards. The new contracts                                       and NS agrees with this viewpoint. NS also sees it as       Onderzoek, a corporate image survey. In 2010 we invested
   offer the insured more flexibility. At the same time NS will    Training and development                     important for continuity in the longer term. With increasing    in an upgrade to our website werkenbijns.nl for potential
   be collaborating more closely with the insurers in the area     The NS Academy was set up in 2010 to combine all the       shortages in the labour market, it is important to remain an    employees. We also introduced ourselves to people in
   of healthcare management.                      internal training programmes in an effective manner.       attractive employer for all groups within society.         higher education at more than 25 campus activities in 2010.
42  NS Annual Report 2010 / Activity Report                                                                              43
   Once again, a Talent Clinic was held in 2010 to recruit    ‘fitness week’ in November. A thorough evaluation was       office, which runs until October 2012. It was agreed that
   talented young individuals. We took on 10 young employees   carried out of the catering policy, which focuses on healthy   from now on a CSR section would be included in all requests
   from more than 300 applicants.                 food. Improvements are being prepared.              for advice and consent. Discussions were also held about
   In 2010 we launched a social media campaign via Hyves,                                      sustainable procurement; NS wants to be sure that its
   Twitter and blogs especially for potential starters in the   Measures were initiated in 2010 to reduce physically taxing    suppliers are also keeping to the code of conduct in the areas
   job market. This campaign was a great success among      elements. Ergonomic coaches are now available to help       of the environment, child labour and employee rights in the
   this target group.                       customer service employees set up and operate their        widest sense.
                                  workstations. There is a new protocol for train crews
   Healthcare management                     providing relief and after-care following a psychological        At the end of 2009, the COR chose
   Healthy, fit employees are more productive and perform     trauma. A ‘balance and movement’ course has been
   better, and therefore make a bigger contribution to the    developed for staff whose job involves walking through
                                                                         ‘corporate social responsibility’
   objectives of NS. Following a number of years with falling   trains. Mechanics’ workstations are being improved on          as a priority area
   sickness absence, the rate increased slightly in 2010     the basis of a risk analysis.
   compared with 2009, to 5.3% (5.1% excluding Strukton).                                      In the annual tripartite meeting, the Executive Board, the
   We regret this. We will be further intensifying our      Central Works Council                       Supervisory Board and the COR discussed the group strategy,
   prevention policy where necessary. The focus will be on the  The Central Works Council (COR) met with the NS Executive     market developments and the competitive position of NS,
   deployment of absence coordinators, carrying out health    Board on five occasions in 2010. A great deal of consid-     both in the Netherlands and internationally. It turned out
   checks and a more active return-to-work policy.        eration was given to the desired progress in the application   that there was a considerable degree of agreement
   Only 15% of sick employees who are off work for more than   of IT within the company. The large-scale application of IT is  regarding what NS needed to do to respond to public
   six months return to work. This percentage for NS is not    essential for a logistical services company like NS. In view of  demand for mobility and associated services. There was also
   much different to that for other companies. We improved    the increasing importance of IT, the COR are has decided to    a shared vision of the initiatives that should be taken to deal
   our return-to-work processes in 2010. Managers and       set up a permanent committee for IT, which will hold regular   with the increasing international competition.
   reintegration officers now receive assistance at an earlier  meetings with the Chief Information Officer. IT requires
   stage from company doctors, occupational health specialists  considerable financial resources. The COR supports the      At the end of 2010, the COR consisted of the following
   and employees in the Recruitment and Employability Services  proposals by the company’s management for a new IT        people: Peter Bekkers, Sietse Brouwer (Chair), Piet Buijsman,
   department, which was created in 2010.             control model. The COR is also favourably disposed to the     Huub van Doremalen, Wijnand Feenstra, Martin ten Kate,
                                  concentration of IT jobs in a smaller number of units within   Pieter Kemper (Deputy Chair), Henk Klaster, Rien Maas,
     New protocol for train crews providing          the organisation. This process will deliver economies of scale  Jo Paffen, Wil Pennings, Bob van Veen and Wim Willemse
                                  and improve the level of professional expertise and career    (Deputy Chair). Adri Kales left the COR.
       help after psychological trauma            prospects for the staff in question.               The role of executive secretary was filled by Jan van Es.

   Attention is still being paid to the consequences of an
                                  The problems in the winter of 2009/2010 once again showed
   unhealthy lifestyle. Staff were made aware of the benefits
                                  how vulnerable NS is to wintry conditions. This subject was
   of a healthy lifestyle in an accessible manner during a
                                  discussed with the NS Executive Board. Modifications to the
   ‘fitness week’ in November. A thorough evaluation was
                                  organisation and technology should reduce the inconven-
   carried out of the catering policy, which focuses on healthy
                                  ience to our passengers from disruptions. They should also
   food. Improvements are being prepared.
                                  receive better information about changes to train services.
   Measures were initiated in 2010 to reduce physically taxing
   elements. Ergonomic coaches are now available to help
                                  The COR agreed to the installation of access gates at 87
   customer service employees set up and operate their work-
                                  stations in order to improve personal safety at stations and
   stations. There is a new protocol for train crews providing
                                  on trains. More gates will be closed as the use of the public
   relief and after-care following a psychological trauma.
                                  transport smart card becomes more widespread. Eventually,
   A ‘balance and movement’ course has been developed for
                                  all the gates will be closed and only passengers with a valid
   staff whose job involves walking through trains. Mechanics’
                                  ticket will be able to go through them. The COR attaches
   workstations are being improved on the basis of a risk
                                  considerable importance to correct treatment of any
   analysis
                                  exceptions and good communication with passengers and
                                  staff about the policy on access to stations.
   Central Works Council
   Attention is still being paid to the consequences of an
                                  At the end of 2009, the COR chose ‘corporate social responsi-
   unhealthy lifestyle. Staff were made aware of the benefits
                                  bility’ (CSR) as the assessment framework for its term of
   of a healthy lifestyle in an accessible manner during a
44  NS Annual Report 2010                                                                                                                    45
   Sustainable commitment                                                  in setting objectives and exchanging results.
                                                                The first meeting with representatives of all the stakeholder
                                                                groups dedicated to the topic of sustainability was held at
                                                                the end of 2010. Those present expressed their support for
                                                                                                 forum) and the SKVV (a cooperative legal forum for traffic
                                                                                                 and transport, run jointly by seven metropolitan regions).
                                                                                                 We value our collaboration with the regions very highly.


                                                                the priorities in sustainable business practices chosen by NS.
                                                                                                 Governance for sustainable business
         NS is at the heart of society and     We feel a kinship with society at large. Our contribution to    Contact with customers
                                                                                                 practices
                              society is part and parcel of our mission and our day-to-day    In 2010, NS held frequent meetings with the consumer
               has a key role in mobility.  work. We also aim to make a positive contribution to the      organisations on a range of subjects in the national public
                                                                                                 In March 2010, the Group Council approved the setup for the
                              welfare of society in the long term through responsible       transport users’ forum Locov. In addition to eight regular
                                                                                                 organisation and start of the Sustainable Business Practices
    Choosing public transport is choosing        policy in the area of the three Ps: people, planet and profit.   Locov meetings, we organised 25 themed meetings on topics
                                                                                                 programme as part of the strategy of NS. The business units
                              The success factors for the achievement of NS’s strategy are    such as the ‘A train every 10 minutes’ pilot project, issues
                                                                                                 are responsible for implementing this strategy. They are
   the sustainable option. Doing business        inextricably linked to this (see page 31).             concerning the timetable and the 2011 Transport Plan.
                                                                                                 given a strategic framework within which they draw up their
                                                                There were also monthly talks with the consumer
                                                                                                 business plans. The decision was also made to set up a
     in a sustainable, committed manner                                          organisations about the introduction of the public transport
                                                                                                 central body to promote and coordinate the creation of
                                                                smart card at NS. NS submitted formal requests for advice
                              Strategy and underlying principles                                                  plans and implementation of the sustainability policy.
        is the key to maintaining our role                                       from the consumer organisations on matters such as the
                              for sustainable business practices                 2011 timetable, various mid-term changes to the 2010
                                                                                                 To this end, a three-year Sustainable Business Practices
               and achieving our goals.                                     timetable, the end of the printed timetable and the winter
                                                                                                 programme was set up with the objective of anchoring the
                              The strategy of NS is to remain among the leaders in        test run held by NS and ProRail.
                                                                                                 philosophy of sustainable business practices in the business
                              providing our customers with sustainable mobility, as a
                                                                                                 processes, and of supporting the business units in achieving
                              sustainable carrier and a sustainable employer. This means     The Customer Service department was involved in contacts
                                                                                                 their primary targets. This programme was set up for the
                              we implement innovations quickly if they offer added value     with customers on over two million occasions in 2010.
                                                                                                 period 2010 to 2012.
                              and we adapt them to suit our own requirements. We take       This year, there were a large number of questions about
                              good benchmarks from processes in other companies and        the services during the winter period and about the use of
                              implement them in our own business operations.           the public transport smart card. Customer Services provides
                                                                detailed feedback to the staff and departments of NS about     Sustainability is part of the
                              We determine our priorities for sustainable business
                              practices on the basis of:
                                                                what it observes, so that NS can improve its services even
                                                                further. Every week, we measure the satisfaction of our
                                                                                                     regular planning process
                                                                customers with these contacts. Customers gave us a score of
                              •			 he
                               t    material impact of the various NS operations on the   7.2 out of 10 for this (2009: 7.5). We also use the NS Klanten-  The formal organisation consists of a Council for Sustainable
                               people and planet areas and NS’s potential influence on      panel (customers’ panel) proactively to find out what people   Business Practices, a Work Group for Sustainable Business
                               these areas through its policies.                 want and need from our services. The panel is representative   Practices and a number of task groups. The Council prepares
                              •			 he
                               t    position of stakeholders. Together, they represent the  of Dutch rail passengers and has 100,000 members.         resolutions and policy. Proposed resolutions and policy are
                               collective interest of precisely those key issues where NS                                     submitted to the NS Group Council for approval.
                               can make a difference.                      Contact with regional stakeholders                The Council meets four times a year and reports twice a year
                              •	 		 he
                                t   long-term significance for the profitability of the   In addition to consultations with the shareholder (the      to the NS Group Council and Executive Board. The Council
                               company as a whole (profit). The considerations here are the   Ministry of Finance) and the party granting the concession    met three times in 2010. The chairman of the Council has
                               costs, benefits and the competitive and other advantages.     (the Ministry of Infrastructure and the Environment),       direct access to the Chairman and CEO of NS, who holds
                                                                NS holds intensive discussions with regional and local      ultimate responsibility for sustainable business practices
                                                                authorities, fellow carriers and partners in property       within the NS Executive Board.
                              Dialogue with stakeholders                     development on a wide range of subjects where we have       The Corporate Governance Code explicitly assigns responsi-
                                                                a joint close involvement. These discussions are often with    bility for socially responsible business practices to certain
                              NS holds regular discussions with numerous groups in        ProRail. For example, we hold extremely frequent talks      board members and also states that this area falls within the
                              society that are stakeholders in NS. Our most important       about the implementation and development of the          scope of the Supervisory Board’s supervision. The Supervi-
                              stakeholders are our customers, employees (see pages 39       timetable and what that means for the region in question.     sory Board received information on this subject on two
                              to 42), various public authorities and social interest groups    Another important point for attention is the development     occasions in 2010. This information will be discussed in 2011.
                              (mostly NGOs). Our aim is to increase the confidence that      of station areas.
                              the various stakeholders have in us. That requires an        Twice a year, we hold discussions about developments at NS    Two informal meetings on sustainable business practices
                              intensive dialogue and, more importantly, transparency       with the Interprovinciaal Overleg (IPO, the inter-provincial   were held in 2010 for eighty employees who are willing to
46  NS Annual Report 2010 / Sustainable Commitment                                                                                                               47
              Aim is to achieve an annual improvement
            of 2% in our energy efficiency
   put in extra work for this. Nearly all participants (98%)      NedTrain has included targets not just for energy and      Environmental gains at NS Reizigers and NS Hispeed          NS Reizigers, NS Hispeed and NedTrain are cooperating
   would like to integrate sustainable business practices even     waste but also for water consumption in its business plan                                       closely to save energy when running, shunting, coupling,
   further in their day-to-day work.                  (see page 56).                          Total CO2 emissions from passengers transport            cleaning and maintaining trains. We can achieve a great
                                                                                                        deal in terms of energy efficiency by increasing occupancy
                                                                     CO2 emissions in thousands of tons
   In 2010, sustainability was made part of the regular planning    In addition, the dialogues with our stakeholders have shown                                      rates in the train, especially at off-peak times. The intro-
   and control cycle. A company-wide audit was held in 2010 on     that our involvement in social goals and our heritage, and    640                                 duction of the new, economical Sprinter rolling stock is also
   the subject of sustainability. It ascertained that sustainable   the subjects of procurement, privacy protection and soil are   620
                                                                                                        making a significant contribution. In 2010, there was an
   business practices are sufficiently anchored in the company.    also relevant to them. Consequently, these subjects are also                                     increase in the average occupancy rate. Our CO2 emissions
                                                                     600
   These two activities currently constitute the risk manage-     discussed in this chapter.                                                      per passenger-kilometre were reduced by 4% in 2010 to
                                                                     580
   ment for the subject of sustainability.                                                                                  35.1 grams of CO2 per passenger-kilometre, primarily thanks
                                     Planet                              560                                 to the more efficient use of trains and the deployment of
   Transparent                             Energy & climate                         540                                 new rolling stock.
   NS reports on its sustainable business operations. To do this,   NS is one of the three biggest consumers of electricity in the
   NS has embraced the Global Reporting Initiative (GRI). NS uses   Netherlands. There are collective benefits from improving                                          NS purchased over 10% of its
                                                                              2008          2009         2010
   this to give an account of its results in the area of sustainable  energy efficiency, and with it reducing CO2 emissions, as well
   business practices. Using GRI also shows that the company is    as commercial benefits because of the costs.
                                                                                                             electricity from green sources
                                                                        per year
   transparent in accordance with internationally respected
   standards, including in the areas of distribution chain respon-   We are continually working on further improvements to                                         Efforts to achieve further improvements in energy efficiency
   sibility, stakeholder dialogue and social aspects. The 2009     the energy performance of rail travel, in consultation                                        over the coming years will include new and upgraded, more
   Annual Report was assigned the GRI level C (self-declared).     with various stakeholders. Thus NS is participating in the    CO2 emissions from passengers-kilometre               efficient trains, and energy-efficient train configurations and
   The 2010 Annual Report complies with GRI level B (externally    ‘Meerjarenafspraak energie-efficiency’ (MJA, long-term                                        driving techniques.
                                                                     CO2 in grams
   assessed). In addition, NS has been included in the trans-     agreement on energy efficiency) with its goal of a structural
   parency benchmark by the Ministry of Economic Affairs for a     improvement in the energy efficiency of business operations   40                                  Almost all NS trains are electrically powered. In 2010,
   number of years now. The 2009 Annual Report was assigned      both within the company and in the chain. MJA 1 ended in     39
                                                                                                        NS purchased over 10% of all electricity it consumed from
   an improved score despite the more stringent requirements.     2010. The objective of a 20% improvement in energy        38
                                                                                                        green sources with ‘guarantees of origin’. A 10% proportion
                                     efficiency as measured per passenger-kilometre was        37
                                                                                                        of ‘green’ electricity is more than the average share of green
   The table on page 150 of this report gives the GRI indicators    achieved comfortably. We are now working in accordance      36
                                                                                                        power in electricity supplied to customers within the
   for the activities of the Group as a whole. Its scope is limited  with the MJA 3 agreements, which come into force in 2011.    35
                                                                                                        Netherlands (about 7%). Our customers and pressure groups
   to the NS Group operating companies whose operations        In addition, in 2009 NS signed the ‘Sectorakkoord mobiliteit,  34                                  ask us if NS could purchase all the electricity it needs from
   are mainly in the Netherlands. We have one subsidiary that     logistiek en infrastructuur 2008-2020 Duurzaamheid in                                         green sources. We choose not to do this, and the various
   operates outside the Netherlands (Abellio). It produces its     Beweging’ (2008-2020 Sector agreement on mobility,                                          stakeholders are backing us. Purchasing more electricity
   own annual corporate social responsibility report, which also    logistics and infrastructure: Sustainability on the Move).            2008          2009         2010  from green sources would as yet not result in an increase
   meets the GRI level B requirements, including an external      This is an agreement between four ministries and thirteen                                       in the share of the total amount of sustainably produced
                                                                        per year
   assessment.                             private-sector parties.                                                        electricity and so would not benefit the environment.
                                     We use 2008 as the baseline year in the tables and we report                                     NS therefore concentrates on investing in energy savings
                                     on both domestic and international passenger transport as                                       in its own processes, which has a bigger net effect.
   Achievements in priority areas                   that is in keeping with the above-mentioned agreements.
                                                                     Trends in energy use for passenger transport
                                                                     energy efficiency index of electric and diesel rolling stock     Noise
   The guiding principles for sustainable business practices lead   NS aims to promote and enhance the train’s favourable                                         Legislation dictates that authorisations are required for
                                                                     102
   to five priority areas where implementation is or will become    environmental image. To do this, we want to reduce the                                        noise emissions. The impact of this subject is relevant as
                                                                              100
   part of the regular business processes. They are:          energy consumption per passenger-kilometre further still.    100                                 the NS trains cover the entire Netherlands. Interest groups
   1 energy & climate (see page 45)                  Being more energy efficient also links in with the        98                                  question NS and ProRail on this subject, particularly if there
   2 waste (see page 46)                        company’s objectives relating to sustainability and       96
                                                                                                    96   are actual or potential problems. This subject also affects
   3 noise (see page 47)                        continuity, as a reduction in energy consumption leads                                        the company’s continuity in the long term. After all, growth
                                                                     94
   4 diversity (see page 41)                      to lower CO2 emissions and substantial financial savings.                                       in the provision of mobility by train can only be achieved in
                                                                     92
   5 new-style professionalism (see page 41)              The aim is to achieve an average annual improvement of                                        the long term within the limits set by the Government for
                                     2% in energy efficiency, measured per passenger-kilometre.                                      noise ceilings.
   Furthermore, some business units have additional,          The reference year is 2008 (100%). This should give a               2008          2009         2010
   specific priority areas. NS Poort has sustainable construction   reduction in the CO2 emissions per passenger-kilometre                                        For the priority area of noise, we have set the long-term
   (see page 60).                           of at least 26% over the period 2008-2010.               per year     objective                  objective of keeping within the noise ceilings set by the
48  NS Annual Report 2010 / Sustainable Commitment                                                                                                      49
   Government while running more planned trains per year.      stations is always a focus of attention for us. Joint publicity      As a Partner in Sport for the umbrella organisation for sport
   Calculations show that NS can do this if our trains are     campaigns with Stichting Nederland Schoon (the Clean           in the Netherlands, the NOC*NSF (the Dutch Olympic
   ‘quiet’ trains. Most noise emissions are caused by the contact  Netherlands Foundation) have led to a sharp drop in the          Committee and Dutch Sports Federation), we encourage
   between the rails and wheels with an uneven running       amount of litter in and around our stations.               sport at all levels. NS sees the work of its own employees
                                                                                                         NS feels a kinship with society at large
   surface. An uneven running surface is caused by cast-iron                                         as sport at the highest level - every day! NS also sees a clear
                                                                                                         and with our planet. Sustainability
   brake blocks. Trains are ‘quiet’ if they are fitted with disc                                       parallel in team performance. One high-profile event in
                                                   • Waste in workshops                                            is a synonym for respect for the
   brakes or brake blocks made of plastic, which reduces noise                   • Waste in offices            2010 was the Olympic Winter Games in Vancouver. We
                                    Complete separation and    • Waste in shops at large stations
                                                                                                         environment and our energy supplies.
   emissions by at least 3 dB, the equivalent of halving the     optimum recycling                            provided Dutch sportsmen and women and their supporters
                                                   • Paper in paper bins at two trial                                     If you travel by train, you are making
   noise. The introduction of new rolling stock therefore meant                                        with four hundred OV-fiets bicycles so that they could get
                                                    stations                                                 a ‘green’ choice. More efficient use of
   that the entire train fleet became even quieter in 2010.                                          around quickly. It has become a tradition for NS to provide
                                                                                                         energy has a direct link with sustainabi-
   The braking system for Fyra on the HSL South has also       Separation of paper and                         transport-related services at the Olympic Games.
                                                                                                         lity as a reduction in energy consump-
   been adapted to make the trains much quieter. By the end     processing of remaining                         NS provided the Dutch team at the Olympic Games in
                                                   •  Waste in trains and stations in the                                   tion leads to lower CO2 emissions.
   of 2010, 77% of NS trains could be classified as ‘quiet’.     waste to energy pellets                         Peking (2008) with journey advice and useful maps, and
                                                     Randstad conurbation
                                    for use in high-efficiency                                                         NS aims to improve energy efficiency by
                                    electricity power stations                        we put on buses in Turin (2006).
                                                                                                         2% a year. It will do this by putting on
   The attention given to the issue of noise and the Fyra shows
                                                                                                         more economic or trains and by making
   that this is not just a question of complying with legislation  Processing of waste to                          Many national sponsors spend 1% of their sports budget
                                    produce energy pellets     •  Waste in trains and stations                                      them run (and brake!) more economi-
   and regulations. The perceptions of local residents and other                                       on sports for the disabled. The underlying idea is that
                                    for use in high-efficiency     outside the Randstad conurbation                                    cally. 10% of all our electricity is from
   stakeholders of noise nuisance also play a role. Studies will   electricity power stations                        1% of the people playing sports in the Netherlands are
                                                                                                         green sources; that is more than the
   lead to a more extensive report in 2010 on the issue of the                                        actually disabled. NS has also made 1% of its sports
                                                                                                         average share of green power in
   perception of noise and how NS could respond.                                               sponsoring budget available for disabled sport under
                                                                                                         electricity supplied to customers
                                   Waste at workshops is collected and taken away separately         this so-called Fair Share scheme. This was used to support
                                                                                                         within the Netherlands (about 7%).
   Waste                              according to materials. Metal, wood and paper are recycled.        the Swimming World Championships for the disabled and
                                                                                                         Furthermore, NS is actively working on
   Customers attach considerable importance to clean trains     We organise the reuse of outdated tools as much as possible        the Paralympics in 2010.
                                                                                                         the separate collection and removal of
   and stations. This affects our customers’ opinion of the     through the Stichting Gered Gereedschap (foundation for
                                                                                                         waste and also seeks to reduce water
   sustainability of NS. Targets have been agreed in the      rescued and repaired tools).                         NS took part in the annual Gay Pride              consumption. All NS business units are
   contract for the main rail network concession (issued by     We look to recycle as much as possible, or to choose
   the Ministry of Infrastructure and the Environment) for     processing methods that contribute to sustainability, for
                                                                               Canal Parade for the first time           helping to make the railway company
                                                                                                         more sustainable.
   customer perceptions of the cleanliness of trains and      example by converting the waste into energy in plants
   stations. NS employees are also motivated to deal with      that are highly efficient.                        Together with the National 4th and 5th May Committee,
   waste streams in a sustainable manner.                                                   we put on a special Bevrijdingstrein (“liberation train”) that
                                                                        ran throughout the Netherlands for a period of five weeks
      NS employees handle waste                 Supporting social causes                         leading up to Liberation Day. It was driven by the Chairman
                                                                        and CEO and opened by the Prince of the Netherlands.
          streams sustainably
                                   NS’s place at the heart of society means we are in a position       The aim was to get as many Dutch people as possible
                                   to support social causes. Our support enables us to            involved in the theme of “freedom”, 65 years after the
   In the year under review NS processed 14.4 thousand tons
                                   contribute to society, but in all cases there is an indirect link     end of the Second World War. The train attracted twenty
   of waste. This figure is largely based for the first time on
                                   with the core competencies of NS.                     thousand passengers and interested people; the Dutch
   records kept by waste treatment companies and is therefore
                                                                        broadcasting company NOS broadcast live from the train
   more accurate than the 20 million kilograms reported in
                                                                        on 5 May (Liberation Day).
   2009, which was an estimate based on our own sample          NS sees the work of its employees
   study. The waste consists primarily of consumers’ waste             as sport at the highest level               NS values diversity and therefore also tolerance and respect
   in trains and stations, and industrial waste in workshops.
                                                                        in society. In view of this, in August 2010 we took part for
   The volumes of waste in 2008 and 2009 have been recalcu-
                                   NS acts as a sponsor for two broad social goals. As a sponsor       the first time with our own boat in the annual Gay Pride
   lated using the new records, and are estimated at 16.5 and
                                   of the CPNB, the foundation for the collective promotion of        Canal Parade in Amsterdam.
   15.0 million kilograms.
                                   Dutch books, we are encouraging reading. This foundation is
                                   the driving force behind the national Book Week, the month        Once again, in 2010 we created room for cultural events
   Much of the waste in our trains and stations is paper.      of the thriller, The Netherlands Reads and the NS Publieks-        and performances in and around stations through limited
   In the future, the standard station facilities will include   prijs, a prize for the best book chosen by the public. ‘Reading      sponsoring and facilities. Some examples are our
   completely separate collection of different waste materials.   on the train’ is a logical link that our customers understand       involvement in the Over het IJ festival in Amsterdam,
   This can already be seen at Utrecht Centraal. Litter at     and appreciate.                              exhibitions by the EYE/Film festival and the Stedelijk
50  NS Annual Report 2010 / Sustainable Commitment                                                                                                             51
   Museum at Amsterdam Centraal station, the CultuurSpoor NL     In February 2010, the Royal Waiting Room at Den Haag       combating fraud. The core values of the NS privacy policy   practices and corporate social responsibility is inextricably
   exhibition at Almere Muziekwijk station, a contribution to     Hollands Spoor station was delivered after 10 years        (honest, safe and reliable) reflect the essence of the     linked with our procurement process. This is formulated in
   the ZAPP City performance in the Stationsplein area by       of restoration work. It was opened by Crown Prince        privacy legislation.                      the rules of procedure for the Executive Board and
   Hilversum station, and Gouda by candlelight.            Willem-Alexander.                                                        procurement governance, and anchored in the General
                                    Preservation of our cultural heritage is also one of the          Passengers can choose between            Purchasing Conditions (www.nsprocurement.nl/Documenten).
   Accessibility and safety                      guiding principles for the sustainable development by
   NS provides specific support for a number of social themes     NS Poort of the former coach workshop in Amersfoort;
                                                                            an anonymous or personalised           In tenders, the determining factor is the objectives that NS
   that it feels particularly involved with because of its business  goods trains were being maintained here right up to 2000.          public transport smart card             aims to realise in buying that product or service. The relevant
   operations. For example, NS believes it is extremely        When it closed, the buildings on the site were given listed                                   aspects of the NS strategy are taken into consideration.
   important that all groups should be able to participate      building status. A number of them were renovated and       NS has opted for a proactive privacy policy as laid down in  This is used to define the selection and award criteria the
   actively in society. NS makes sure disabled people can make    were given a new use in 2010. Holland Opera moved into      our Privacy Governance. NS Groep NV has been designated    suppliers have to comply with in addition to the general
   as much use as possible of the services it offers.         the Veerensmederij building while CliniClowns took over      the responsible party as referred to by the Dutch Personal   requirements that NS always sets.
                                    the Wielendraaierij building.                   Data Protection Act, while its subsidiaries do not       In practice, NS will only award a contract if the CSR aspects
   Safety in trains and stations remains a constant area of      In Roosendaal NS Poort and the province of Noord-Brabant     formally bear ultimate responsibility. This is in line     have been considered as well. In 2010, we added the general
   concern and attention for us, as has already been explained    Province are renovating the aging interior of the hundred-    with good governance according to the Dutch corporate     requirement that all suppliers should shoulder the responsi-
   on pages 34 to 35 of this report. The key to the solution lies   year-old historic station building.                governance code.                        bility for socially responsible business practices. This means
   in upbringing and education. Guards and drivers therefore     Finally, we sponsor the Dutch railway museum and we work     There is a neutral privacy officer who manages the general   they should subscribe to the essential elements of standards
   visit schools to provide information about the consequences    closely with the Utrecht Archives. We are doing this in order   privacy policy for NS and reports to the NS Executive Board.  in this area, as laid down in such documents as the Universal
   of aggression. We collaborate with Stichting Slacht-        to preserve objects, documents and images of historical      He also deals with incidents, complaints and disputes,     Declaration of Human Rights and the standards drawn up by
   offerhulp, a foundation helping victims. The foundation      importance showing 173 years of railway history.         including all privacy complaints received by NS Customer    such organisations as the ILO, OECD, and ICC. For example,
   provides support for dealing with the trauma of accidents                                      Service. Compliance monitoring by the State is the       we set requirements for labour conditions (ILO requirements)
   and aggression. This is, of course, extremely important for    Soil                               responsibility of the Dutch Data Protection Authority (CBP).  in the production of uniforms, we require a safety certificate
   our customers and staff.                      As the owner and project developer of NS land, NS Poort      NS subscribes to the public transport smart card code of    from our suppliers who deploy their employees in and
                                    regularly has to tackle soil pollution. We work closely with   conduct drawn up by KNV (the employers’ organisation      around trains and platforms, and we insist on the use of
   About 180 suicides occur annually on and around the Dutch     Stichting Bodemsanering NS (SBNS, the NS Soil Remediation     for the transport sector). This code of conduct enshrines   environmentally friendly products for cleaning. Audits are
   railways. These cause a tremendous amount of suffering for     Foundation) in dealing with polluted land. This foundation    the sector-wide principle that passengers should always    carried out to test compliance with the requirements if the
   those involved. In addition, these incidents inconvenience     was set up in 1995 by NS, ProRail and the relevant ministries.  have a choice between an anonymous and a personalised     nature or size of the case gives cause for this or if we suspect
   many tens of thousands of passengers and cause material      Its purpose is to resolve soil problems dating back to before   public transport smart card. In the event of a complaint,   a risk of non-compliance.
   damage. Together with ProRail, the Ivonne van de Ven        NS became independent. SBNS carries out soil surveys and     an appeal can be made to the Public Transport Disputes
   Foundation and scientists, we are trying to reduce the       sustainable soil remediation work. It is ISO 9001 certified for  Committee. No use was made of this scheme in 2010.             NS only awards contracts
   number of suicides and attempted suicides as far as possible.   these activities.                         However, at the start of 2010, a number of students
   And we arrange for the staff and relatives involved to be                                      submitted a request to the CBP for enforcement concerning
                                                                                                            if ‘sustainability’ has been taken
   looked after, of course.                         45 new soil remediation projects              NS and two other public transport companies, in which           into consideration
                                                planned for 2011              severe doubt was cast on the privacy protection of the
                                                                     public transport smart card. CBP responded with an       We include the following requirements and wishes for
   Committed to our heritage                     NS contributes over €9 million a year to the foundation’s     investigation at NS and made a request for information,    sustainability when drawing up specifications for new trains
                                    budget. Where possible, SBNS claims the soil remediation     with which NS has complied.                  and in the overhaul of existing trains:
   Our station heritage has a visible position in the NS portfolio  costs from those parties causing the pollution or it persuades  NS explained then that the public transport smart card
   and showcases our history. We have striking historical       those parties to carry out the remediation themselves. SBNS    was a typical Privacy-by-Design solution. This means that     t
                                                                                                     •			 he  use of sustainable materials and production methods
   buildings at unusual locations. NS cherishes its heritage, as   completed 94 soil remediation projects in 2010. In addition,   even when the service was being designed, the standpoint     t
                                                                                                     •			 he  energy efficiency of the rolling stock
   it contributes to the unique value of the station areas and    further investigations were carried out at 66 sites.       was taken that all users of the public transport smart card    t
                                                                                                     •			 he  noise produced by the rolling stock, both when
   consequently to the perceptions of our passengers.         The schedule for 2011 contains 45 new soil remediation      would in principle be travelling anonymously with NS.      running and when standing still
                                    projects while a number that were already started will      For example, a public transport smart card gate cannot      n
                                                                                                     •			 o  discharge of wastewater onto the track (toilets)
                                    continue. SBNS provides NS with assistance in a wide range    ‘see’ who is checking in or out.                 p
                                                                                                     •			 otential  for sustainable disposal (maximum recycling of
       NS cherishes its heritage                 of soil issues related to property development and sales.                                     materials and components)


   Bureau Spoorbouwmeester has put together ‘The Collection’     Consideration for privacy                     Results of the purchasing process               NS uses general criteria and certificates where necessary or
   based on 50 archetypal stations – seven younger than 50 years   We take due care when dealing with the personal details of                                    useful. For instance, more than ninety percent of the paper
   and 43 older than 50; 31 of these buildings have listed      passengers and staff members, and with all company        NS spends over €1 billion a year on goods and services from  purchased by NS is now FSC-approved. Furthermore, we
   building status at the municipal, provincial or national level.  information obtained in connection with social safety and     third parties. The value we attach to sustainable business   encourage our suppliers to collaborate with us in developing
52  NS Annual Report 2010                                                                                        53
   solutions and alternatives, carefully chosen to support
   NS’s objectives in the longer term. Some good examples
   of such collaboration are cleaner diesel fuel, low-noise and
   lightweight brake blocks, de-icing pellets instead of salt,
                                    Results of Activities
   and environmentally friendly train washing machines.


   NS is one of the signatories of the Manifest maatschappelijk   Passenger transport                       The result from operating activities for the main rail network
   verantwoord inkopen en ondernemen (Manifesto for socially                                     alone was €240 million (€173 million in 2009). The difference
   responsible procurement and business practices).         The passenger services segment comprises domestic        between this result and the total operating result for
                                    passenger services from the NS Reizigers business unit,     passenger services is largely due to the losses from the
   A good eighty percent of our procurement concerns services    international and domestic passenger services provided      HSL South operations.
   delivered in the Netherlands or the delivery of products     by NS Hispeed, rolling stock maintenance carried out
   produced in the Netherlands and/or Western Europe.        by NedTrain, and passenger services abroad provided       The number of claims honoured through the scheme for
   Equally, eighty percent of NS expenditure goes through      by Abellio. These businesses work together intensively.     refunds following delays was 643,086 (469,954 in 2008).
   a (European) tendering procedure (see the Tender         For instance, NedTrain plays a vital role in maintaining and   Compensation paid for delays totalled €6.5 million
   Regulations of NS at www.nsprocurement.nl/Documenten).      upgrading the NS trains, and in doing so makes a major      (2009: €5.2 million), which equates to an average of
                                    contribution to the performance improvements of the main     €10.10 per customer.
   We are continually testing the actual deliveries for       Dutch rail network as laid down in the Transport Plan.
   compliance with the contract agreements. We monitor        Where relevant, the results of the latter are reported      Growth in passenger numbers
   the financial strength of suppliers critical to the company.   separately. NS Reizigers and NedTrain also work for the     The total number of passenger-kilometres was 16.3 billion,
   NS is able to switch quickly to another supplier if necessary.  regional authorities and concession holders. We also state    as compared to 16.2 billion in 2009. As expected, the effects
                                    the results here of subsidiaries of operating companies and   of the recession are greater than last year and can be seen
                                    joint ventures that operate other modes of transport besides   both in our customers’ travel behaviour and in their
                                    rail transport. NS has a 50% interest in Syntus, for instance,  preference for cheaper ticket types. We saw some signs
   Profit: a vision for continuity                  which operates train and bus concessions. NS also has a     of growth again in the final months of the year.
                                    49% interest in Qbuzz, a Dutch bus company that operates     Successful marketing allowed us to limit the consequences
   We round off this overview of our activities in the areas of   local transport services in the northern provinces and      of the crisis. For instance, NS held various campaigns for
   sustainability and commitment with our vision concerning     urban transport in Rotterdam.                  specific events and we introduced the Spoordeelweken
   profit. NS wants to ensure continuity in its services in order                                   (travel discount weeks).
   to be able to continue investing in quality improvements.     Financial results for passenger transport
   This requires a return on invested capital of 7% (after tax),   The total revenue from the passenger services segment      The sale of NS tickets via outlets of the Kruidvat drugstore
   which will ensure sufficient cash available for the above-    has risen by €181 million from €2,699 million in 2009 to     chain and Blokker household goods chain (among others)
   mentioned investments. Progress in this area is detailed     €2,880 million in 2010.                     was continued in 2010, resulting in particular in additional
   in our Group’s financial statements. This is, in fact, a return  The total costs were €2,751 million (2009: €2,639 million).   passengers at weekends. Such promotions using ‘alternative’
   on investment that benefits the wider society. A large      Costs rose by €112 million in 2010.               distribution channels attract a relatively large number of
   proportion of the profits of NS is, after all, invested in the  The total result from operating activities for the passenger   new customers who use the opportunity to try out the train.
   improvement and development of the services we provide      services segment amounted to €129 million. That is an      Finally, e-Ticketing, the Eropuit website and the Spoor
   in the Netherlands, while another significant share goes to    increase on the result in 2009 (€60 million), in particular   customer magazine encouraged increasing numbers of
   the sole shareholder of NS (the Ministry of Finance) and     due to improved results at Abellio and NS Hispeed and due    customers to use the train for leisure trips.
   becomes available as a dividend. The decision was taken in    to the inclusion of one-off expenses in 2009 for NS Reizigers.
   2010 to state the impact explicitly of all investment decisions  Revenues from the main Dutch rail network increased by
   by NS on socially responsible business practices.         1.6% from €1,822 million to €1,851 million, primarily due to
                                                                         Sale of NS tickets through
                                    the fare increase of 1.6% as of January 2010. As laid down         Blokker and Kruidvat led
                                    in agreements, this increase consists on the one hand of an
                                    inflation correction (1.6%) and on the other hand of any
                                                                       to extra passengers
                                    increase in ProRail’s infrastructure levy (zero in 2010).
                                    This fare increase was countered by a drop in revenue due    Despite adverse economic conditions, NS succeeded in
                                    to more price-conscious travel behaviour. Successful sales    growing further in the business segment in 2010 as well.
                                    campaigns attracted new customers and encouraged         Sales of NS annual passes in this segment rose by over
                                    existing customers to travel more often.             7% in 2010. Sales of the NS Business Card increased by 37%.
54  NS Annual Report 2010 / Results of Activities                                                                                                    55
                            Building quality

   The NS Business Card will eventually be integrated into the    strategies for a solution to guarantee the continuity of HSA.  On 15 April, the Eyjafjallajökull volcano in Iceland erupted.
   public transport smart card. This makes it more convenient     This is desirable not only in view of the investment in the   This led to the full or partial closure of a lot of airspace for
   for car drivers and easier for the guard to check on the train.  HSL South, but above all in the interests of our passengers.  some time and an explosive increase in the demand for
   The number of student passes increased further for the       The Minister informed Parliament about this at the end of    international train tickets. NS Hispeed was able to help
   2010/2011 academic year.                      January 2011.                          large numbers of passengers affected by this to get away.
                                                                    Records for the number of tickets sold and turnover were
   Regional concessions                        Thalys has been running on HSL South since 13 December     broken in no time.
   In 1998, the Ministry of Transport, Public Works and Water     2009. This high-speed service connects Amsterdam, Schiphol
   Management started handing over responsibility for a        and Rotterdam with Antwerp, Brussels and Paris. There are    Customers
   number of regional and urban district train services to      now ten trains a day, compared with only six in 2009. Thalys  NS Hispeed has surprised its customers throughout the year
   regional authorities. These are the connections that are not    carries passengers from Rotterdam to Paris in only 2 hours   with campaigns, both on the train and through Internet and
                                                                                                      Good service can only be achieved with
   part of the national main rail network. Under the Dutch      and 36 minutes.                         other media. These campaigns explicitly presented NS
                                                                                                      motivated, professional employees.
   Passenger Transport Act of 2000, the authorities have to put                                    Hispeed as the foremost portal for all high-speed rail
                                                                                                      NS is continually investing in the
   the operation of those regional and urban rail services out to   Thalys is a real success. The turnover of Thalys increased by  journeys in Europe. Partly as a result of this, brand recog-
                                                                                                      professional skills of its staff, and with
   contract by public tender or alternatively, as an interim     35% in 2010 while the number of one-way journeys        nition rose in 2010 to 65% (2009: 47%).
                                                                                                      good reason because it is they who
   measure, they may award the contract privately. These       increased by 21%. Passenger volumes between Amsterdam
                                                                                                      ultimately make the difference. A good
   concessions are partly operated by NS and partly by other     and Brussels were even 2.5 times as high in 2010 as in 2009
   carriers (including Syntus, in which NS has a 50% stake).     now that the HSL South is being used.
                                                                         NS will give customers                  example of such investments is the

                                                                       more assistance in buying                  foundation of the NS Academy in 2010
                                                                                                      with its aim of developing leadership,
   Thanks to these concessions, NS is currently operating       Fyra also runs on the HSL South. The plan is for the service
   train services on the following routes:              to extend to Breda from April 2011 and to Brussels from
                                                                           online tickets                    professional skills and the ability to
                                                                                                      network. Staff can deliver top-quality
   Gouda-Alphen aan den Rijn, Zwolle-Emmen,              December 2011. For the time being Fyra connects Amsterdam
                                                                                                      performance if they can do their job
   Zwolle-Kampen, Zutphen-Apeldoorn and                to Schiphol and Rotterdam. The service frequency has been    The online portal of NS Hispeed (Hispeed.nl) attracted
                                                                                                      well. And this helps NS to fulfil its
   Rotterdam-Hoek van Holland. The concession for the         increased here too. Until April, there was one Fyra train an  11.1 million visitors in 2010, an increase of 3% compared
                                                                                                      mission of carrying passengers safely,
   Houten–Houten Castellum line ended after this route        hour in each direction on weekdays. In April a weekend     with 2009. Furthermore, nearly eighty TGV destinations
                                                                                                      punctually and comfortably via attrac-
   became part of the main rail network on 12 December 2010.     service was added. On 4 October the frequency between      and more than one hundred destinations in Germany
                                                                                                      tive stations to their destinations.
                                    Amsterdam, Schiphol and Rotterdam was doubled to two      were added. In total our customers can buy online tickets
                                                                                                      Ideally, the NS workforce should reflect
   NS will continue to run services on the Zwolle-Emmen,       trains an hour on weekdays and this frequency was extended   for more than 400 destinations. In addition to train tickets
                                                                                                      the composition of society. Specifically,
   Zwolle-Kampen and Rotterdam-Hook of Holland lines for       to the weekends from 18 December.                they can also book hotels, insurance and hire cars.
                                                                                                      that means equal opportunities for
   the time being. NS was provisionally granted the concessions                                    The distribution costs have fallen as more customers are
                                                                                                      everyone at NS. Particular attention is
   for these train services privately, starting with the 2008     The number of passengers using Fyra has grown by an       using the self-service channel: 46% used this distribution
                                                                                                      given to getting more women in senior
   timetable. Following a tender procedure, the provinces of     average of 10% a month. The doubling of the frequency in    channel in 2010, compared with 43% in 2009. More steps
                                                                                                      management, multicultural talent and
   Drenthe and Overijssel decided in 2010 to award the        the autumn of 2010 gave Fyra an extra boost.          were taken in 2010 to improve the website. For instance,
                                                                                                      recruiting young people. At present, one
   Zwolle-Emmen concession to Arriva from the end of 2012.                                      we will be giving our customers more assistance in buying
                                                                                                      fifth of NS senior management is female
                                    The profitability of ICE International improved thanks to new  tickets online. This project is - as always - based on
                                                                                                      but women make up more than half of
   International passenger services                  agreements with our partner Deutsche Bahn. The number of    feedback from our customers.
                                                                                                      those on management training courses,
   While 2009 was the year in which the HSL South opened,       journeys with ICE and sold by NS Hispeed in 2010 was
                                                                                                      which is promising. Especially as this will
   2010 was a year in which the number of services on the HSL     433,000. Unfortunately, the 2009-2010 winter and essential   Operation
                                                                                                      also motivate talented people to come
   South was increased. Far more customers started to use       diversions due to lengthy renovations at Arnhem station had   Structural measures were taken in 2010 to improve the
                                                                                                      and work for NS in the future.
   Fyra, Thalys and other international trains in 2010: we      a negative impact on reliability.                punctuality of NS Hispeed services. Even so, a number of
   carried nearly 3.5 million passengers in 2010, an increase of                                   incidents put pressure on punctuality. That started at the
   14% compared with 2009. This underlines the need for           NS’s international services carried            end of December 2009 with the severe wintry weather.
   high-speed train services.                                                     Then there was a serious rail accident near Halle in Belgium
                                            nearly 3.5 million passengers          that led to disruptions over a long period of time. In the
   The financial results of HSA are however a cause for concern.                                   autumn there was lengthy period of work on the track in
   The loss on the commercial operation of the HSL South       IC Berlin once again showed steady performance in 2010.     the Schiphol tunnel, various strikes in neighbouring
   concession rose from €105 million in 2009 to €123 million in    With a direct connection between Amsterdam and Berlin      countries, diversions of ICE trains through Venlo due to work
   2010, due in particular to the €74 million concession fee     every two hours, this train series remains an appealing     being carried out at Arnhem, a large number of signalling
   (2009: still only €29 million) that HSA has to pay to the State.  option for our customers. Punctuality up to December was    and points failures, and a fire in the Traffic Control Centre
   There are ongoing discussions with the State about possible    86%, which is nearly the same as in 2009 (86.2%).        in Utrecht. The year ended again with severe wintry weather.
56  NS Annual Report 2010 / Results of Activities                                                                                                               57
   There was only a slight fall in NS Hispeed’s average        reliability was improved slightly in 2010, although unfortu-    are almost finished. The introduction of more complicated    Passenger services abroad
   punctuality, thanks to the compensatory effect of the       nately the overall availability of the rolling stock worsened    rolling stock increases the demands made on employees’      Abellio - a fully-owned subsidiary of NS - has operations
   measures taken to improve punctuality.               due to the winter problems. Maintenance costs fell slightly.    expertise. There are a number of rolling stock-specific     in rail and bus transport markets in Great Britain, Germany
                                                                      training programmes. We are also collaborating with the     and the Czech Republic. Abellio carries more than 650,000
   Our customers appreciate the refurbished interiors of Thalys     Customers appreciate the upgrade to                universities of Twente, Delft and Eindhoven. In the Rolling   passengers a day. The company is growing and aims for a
   trains, the upgrade to the catering assortment in Fyra and                                       Stock Lifecycle Logistics programme, undergraduates and     durable, profitable portfolio of public transport contracts in
                                       the catering assortment in Fyra trains
   the text messaging service. In 2010, 76% of our customers                                       PhD students carry out research jointly with NedTrain      Europe. Its ambition is to constantly exceed the expectations
   gave a score of 7 out of 10 or higher to the services provided                                     employees on the potential for further improvements in      of its passengers and stakeholders.
                                    In the past year NedTrain helped with initiatives to limit
   by NS Hispeed. This puts customer satisfaction at the same                                       maintenance processes. Participation in the international
                                    disruption on and around the track due to wintry weather.
   level as in 2009.                                                           collaborative body World Class Maintenance also helps      The Abellio Way
                                    For example, considerable energy was spent on measures to
                                                                      achieve this. NedTrain has started a four-year training     Until January 2010 Abellio was operating under the name
                                    make the trains more winter-proof. Older Sprinters and
   Environment                                                              programme at regional training centres for future mechanics,   NedRailways. This name was chosen when the only opera-
                                    trains in the Koploper class came through the winter well,
   In anticipation of the outcome of investigations into noise                                      including a two-year traineeship. In this way NedTrain is    tions were in Great Britain. The expansion of activities to the
                                    in part thanks to these measures. The failure of the newer
   nuisance caused by Fyra, NS Hispeed looked at measures that                                      combining practical know-how with new insights and ideas.    European mainland led to the decision to change the name
                                    classes of trains - such as the newest Sprinter and the
   would quickly reduce noise levels. One such measure turned                                                                       to Abellio. It immediately marked the start of a company-
                                    double-decker, which performed well in the previous winter
   out to be the application of a different braking system in                                            NedTrain is taking initiatives to           wide programme - The Abellio Way - which established what
                                    - came as a surprise to us. Since then, the problems have
   which the wheels stay smoother and cause less noise.                                            reduce water consumption                  the Abellio brand stands for. That ranges from the services
                                    been properly dealt with in cooperation with the suppliers;
   All the Fyra rolling stock has been modified since June 2010                                                                      passengers can expect to the way in which Abellio aims to
                                    this fell under the guarantee for the Sprinters.
   and is now quieter.                                                          Safety at work continued to receive attention in 2010.      deliver the intended performance. All of the programme
                                                                      90% of NedTrain employees, both office staff and         elements are based on the principles of the European
                                    The non-NS passenger market remains important to NedTrain,
   It was disappointing for NS Hispeed that Breda could not                                        employees in workshops, have followed safety training.      Foundation for Quality Management (EFQM) and they are
                                    partly so that it can stay in line with market practice. In 2010,
   be added to the list of destinations on offer for our                                         The introduction of the ‘Stop! and Go!’ card has made it     essential when making bids.
                                    the freight operations were transferred to a separate organi-
   customers in 2010. The reason lay in problems in the supply                                      easier for employees to anticipate unsafe situations.
                                    sational unit in anticipation of their eventual sale.
   of electricity to the line, and aspect that was beyond HSA’s                                      This card is a checklist that can be consulted before each    Best Practice Programme
   control. Measures have been taken that will allow Breda to                                       job. The number of safety incidents remained far below the    The Best Practice Programme provides Abellio with a
                                    NedTrain worked with other NS business units in 2010 on
   be included in the HSL network from April 2011 onwards.                                        norm in 2010. NedTrain’s logistics department won second     platform for exchanging knowledge, experience and
                                    further improvements to the deployment of rolling stock.
                                                                      prize in the national competition for the Safest Warehouse    expertise between the parent company (NS) and the
                                    The workshops at Zaanstraat in Amsterdam and in Zwolle
   In 2010 NS Hispeed introduced www.supersnelletreinen.nl,                                        in the Netherlands in 2010. The jury report praised the     non-Dutch train and bus companies. This is done through
                                    were transferred in 2010 to NS Poort, which was assigned
   online classroom material for the top two classes in primary                                      safety awareness of NedTrain’s employees in particular.     international seminars, secondments and workshops.
                                    the task of looking for a new use for the land and buildings.
   schools. It provides schoolchildren with information about                                                                       Short-term or long-term secondments enable employees to
                                    However, the two workshops were temporarily taken over
   the environmental effects of travelling by high-speed train.                                      Sustainable business practices                  obtain international expertise and experience, and add to
                                    again by NedTrain to deal with the wintry weather problems.
   This material (free for primary school children) has already                                      Objectives were set for sustainable business practices at    the skills of bid teams. More than 750 Dutch, British,
   been downloaded by 200 schools.                                                    NedTrain in 2010. A three-year programme was started,      German and Czech staff took part in the exchange
                                    NedTrain made substantial investments in upgrading its
                                                                      aimed at anchoring sustainable business practices within the   programme in the first five years. There were 25 Dutch staff
                                    workshops and processes. The new workshop at Waalhaven
   Rolling stock maintenance                                                       business processes. NedTrain has included performance      on secondment with bid teams in various countries in the
                                    in Rotterdam was delivered in June 2010. The construction
   The NS subsidiary NedTrain handles the upkeep and                                           indicators for energy, water and waste in its business plan.   past five years, while 17 Dutch staff obtained international
                                    of the new components factory in Loven, Tilburg is on
   upgrading of passenger trains in the Netherlands.                                           NedTrain is a major consumer of water during such mainte-    experience through long-term exchanges.
                                    schedule (delivery is planned for the second quarter of 2011).
   The company is responsible for the safe, operationally                                         nance processes as cleaning rolling stock and filling toilets.
                                    The peak of the construction activity was in September.
   reliable deployment of rolling stock, a crucially important                                      NedTrain measures water consumption and has taken        Socially responsible business practices
                                    The operations at the existing components factories in
   task. The know-how and experience NedTrain has are                                           initiatives to reduce consumption in order to minimise the    In 2010 Abellio published its first CSR annual report
                                    Tilburg and at Ematech in Utrecht will be merged and
   important qualities at the European level. NedTrain is able                                      wastage of water. NedTrain has also carried out investigations  describing its work in this area. The report shows how
                                    moved to this new location.
   to maintain passenger trains in accordance with the require-                                      into energy consumption, the potential for improvements and   Abellio has a positive effect on the locations in which the
   ments of NS and the manufacturers, thus guaranteeing                                          possible measures in two maintenance workshops. We will be    company operates and how its proactive relationship with
   safety, availability, operational reliability and profitability.     NedTrain is investing in                   extending this investigation to other locations in 2011.     stakeholders is an integral part of the company’s approach.
   This expertise extends to the maintenance of trams and                                         Furthermore, NedTrain has given due attention to limiting
   light rail vehicles as well.
                                    upgrade of workshops                        noise nuisance caused by trains. The braking system in the    Abellio Group Awards
                                                                      Fyra trains has been adapted to make the trains much quieter.  Abellio handed out the 2010 Abellio Group Awards to
   NedTrain seeks to improve safety, quality, innovation and     In 2010 nearly the entire fleet of aging local trains of the    There is also a policy aimed at limiting waste.         reward employees whose focus on service made them stand
   efficiency by focusing on operational excellence. Significant   Mat ’64 class were replaced by the new Sprinters. Prepara-     The figures for 2008 to 2010 show a (modest) fall in the total  out. Both teams and individual employees reacted positively
   steps have been taken in the past few years. Operational      tions for the upkeep of the high-speed rolling stock (V250)     volume of waste.                         to this. It creates an encouraging atmosphere in which it is
58  NS Annual Report 2010 / Results of Activities                                                                                                               59
         2010: customer satisfaction in Czech Republic 93%

   only natural that employees who perform well receive        important cities in the north of England and as a conse-       employees who can give information about bicycle routes.      Germany
   recognition from their management.                 quence it operates more train services than any other carrier    This project was set up in collaboration with West Yorkshire    Abellio Deutschland
                                    in Great Britain. Abellio also has 5.8% of the tendered       PTE, Network Rail and the Department for Transport.        Abellio Deutschland runs bus and train services in the
   Abellio Foundation                         London bus market.                                                           German states of Hessen, North Rhine-Westphalia and
   Abellio has set up the Abellio Foundation with the aim of                                             First CyclePoint in                   Saxony. The company Abellio NRW operates train services in
   strengthening the bond between the Netherlands and         Merseyrail                                    Great Britain opened                 North Rhine-Westphalia and carries 23,000 passengers daily.
   Great Britain in the fields of history, culture and scholarship.  Merseyrail provides urban train transport in and around                                         The VM, Werner and KVG bus companies cover 20 million
   The Abellio Foundation has undertaken to support research     Liverpool. The company, which employs 1,200 people, carries     Northern Rail also arranged for new or improved secure       kilometres a year in Hessen and Saxony.
   for three years into the meaning of travel between Great      115,000 passengers a day on one of the most intensively used     bicycle storage facilities at more than 100 stations on routes   Abellio Deutschland employs 1,300 people.
   Britain and the Netherlands from these perspectives. In      rail networks outside London. Merseyrail noted some good       to Leeds. This too has been paid for from Cycling England’s
   addition to this, Abellio supports local projects such as the   results in 2010. The number of passengers increased by        donation. The result is an integrated bicycle and rail       Abellio Deutschland was awarded a 15-year contract for
   Magic Breakfast, which provides breakfasts in British schools   5% and revenue grew by 6%.                      network throughout West Yorkshire with the Leeds          the regional train service on the so-called RB 47 route in
   in low-income areas.                                                          CyclePoint at the centre.                     the Rhine-Ruhr metropolitan region. The route, known
                                    Punctuality improved: the number of trains running on time                                       locally as ‘Der Müngstener’, connects the cities of Solingen
                                    in 2010 reached a record 96% based on the international       It is Northern Rail’s aim to obtain wide recognition as the rail  and Wuppertal via Remscheid. The contract will take
        Abellio carries more than                five-minute standard. Merseyrail’s customer satisfaction       company making the biggest contribution to sustainability.     effect from 2013.
           650,000 passengers a day             score of 93% was the highest of all train operators in Great     This has been recorded in its sustainability strategy and
                                    Britain. The fifth MtoGo shop (mini-supermarket based on       involves among other things seeking to reduce energy
                                                                                                           Abellio Deutschland opened
                                    the Dutch AH ‘to go’ concept) on the Merseyrail rail network     consumption and CO2 emissions. Northern Rail is the first
   Growth                                                                                                         a new maintenance workshop
                                    opened in October 2010.                       train operator in Great Britain to record not just the direct
   Abellio’s aim is on the one hand to consolidate its position in
                                                                       emissions (produced by trains and offices) but also the
   countries where it already has operations, both through bids
                                    Bicycle storage facilities for 150 bicycles were opened at      indirect emissions (produced in the manufacture of all       Punctuality was 95.9% in 2010 (based on the five-minute
   and through targeted acquisitions, and on the other hand to
                                    Southport station in August. This is in addition to the secure    products Northern Rail uses).                   standard). Employees working on trains improved their
   enter new markets, in particular Scandinavia. Sweden and
                                    bicycle facilities at 17 other Merseyrail stations. This brings                                     competence as part of a project given shape in collaboration
   Denmark are the most attractive markets as bus transport has
                                    the number of additional storage places available to 700 in     Abellio London and Surrey                     with the tendering authority. There were numerous positive
   been almost entirely liberalised in both countries. In Sweden,
                                    total. This was paid for by a donation of £1 million from      Abellio London and Surrey operates bus services in Central     reactions from passengers. Turnover increased by 5% in
   all regional train services are put out to tender, as is the
                                    Cycling England, and organisation supported by the British      and South London and in Surrey. The company carries 316,000    2010. Abellio Deutschland VM’s 33 Mercedes-Benz Citaro
   subsidised long-distance transport. There is a local team in
                                    Department for Transport.                      passengers every day. It has 1,700 employees and runs more     buses were awarded the Blaue Engel logo in summer
   place to enable Abellio to make successful bids.
                                                                       than five hundred buses in South and West London and in      2010 after they had been modified to comply with some
                                    Northern Rail                            Surrey. There are 450 buses on 40 routes under contract with    extremely strict environmental requirements.
        Abellio London and Surrey was able            Northern Rail handles train services to and from major cities    Transport for London (TfL) and 50 buses on 32 routes for      In June Abellio Deutschland opened a new maintenance
      to win three new contracts                 in the north of England, such as Liverpool, Manchester,       commercial and contracted services in Surrey.           workshop, costing €7 million, in Hagen. Abellio NRW
                                    Leeds, Sheffield, York and Newcastle. In total, Northern Rail                                      will be able to develop further activities from this
                                    puts on 2,600 trains daily, carrying 230,000 passengers a day.    In 2010 the company acquired three new routes and kept       strategic location. The workshop encompasses advanced
   In October 2010 Abellio submitted a pre-qualification
                                    Northern Rail employs 4,600 people. In May, the Department      all existing routes that were put out to tender again by      techniques for efficient energy consumption that allow
   document for a medium-sized multimodal concession in
                                    for Transport renewed the contract with Northern Rail        Transport for London. It was also able to continue the       a 75% reduction in radiant heat and the recovery of
   Stockholm and the surrounding area with a contract term
                                    (to September 2013).                         contract for the entire Surrey network. The new TfL routes     rainwater, which enables a reduction of more than 85%
   of 12 years. The result is expected early 2011.
                                    In 2010 the number of passengers increased by 3.4%          start in 2011 and mean an increase in business of 8%. In May    in water consumption.
                                    compared with 2009 while revenue grew by 4%. Punctuality       the Mayor of London opened a new depot in Battersea in
   Abellio London and Surrey was able to win three new
                                    remained constant at 91.2% (according to the five-minute       southwest London, an investment of £7 million.           Czech Republic
   contracts in the liberalised London bus market. The company
                                    standard), which is still a considerable improvement on the                                       Probo Bus
   was also able to keep the bus services already in its portfolio
                                    start in 2004, when punctuality was 83.7%. Customer         TfL standards are used to measure the reliability of bus      Probo Bus operates 120 buses on 70 routes in Central
   when they were put out to tender again.
                                    satisfaction rose in 2010 from 81% to 82%.              services in London. The reliability of high-frequency bus     Bohemia in the Czech Republic, mainly to the west of
                                                                       services rose by 12%. Customer satisfaction with the Abellio    Prague. The company transports 17,750 passengers daily
   Great Britain
                                    In September, the first CyclePoint in Great Britain was       Surrey network was measured for the first time this year;     and employs 218 people.
   Abellio has got a strong hold in the British market thanks
                                    opened at the station in Leeds. The concept is based on the     it was 83.8%. Various investments were made in 2010 to
   to the Merseyrail and Northern Rail concessions. Both these
                                    wide range of bicycle facilities at Dutch stations and was      ensure more environmentally friendly performance,         In 2010 customer satisfaction was 93%, thus exceeding
   concessions are run as a 50-50 joint venture with a British
                                    introduced to Great Britain by Abellio. The new CyclePoint      including in 36 Euro V buses, which use less fuel and produce   the target of 90%. The number of passengers increased by
   partner, Serco. Merseyrail involves a 25-year contract with
                                    building provides safe shelter for 300 bicycles. There are      fewer CO2 emissions. More than a quarter of Abellio London     1.4% compared with 2009 and revenue grew by 0.1%.
   Merseytravel, the regional public transport authority.
                                    facilities for bicycle hire, bicycle sales and repairs, as well as  and Surrey buses now use this technology.             Performance improved thanks to GPRS information on
   Northern Rail delivers train services to and from the most
60  NS Annual Report 2010 / Results of Activities                                                                                                                     61
   routes in the Prague transport region. The system was             NS Poort distinguishes four main activities, which have been    Voting at stations. Rail passengers and passers-by were      stations as this helps keep the station lively. Once again,
   introduced at the end of 2009 and is now available in a            placed in four separate companies: the Commercial         able to vote at 44 stations during the Dutch parliamentary    in 2010, many such premises were let. Some examples are a
   quarter of all Probo buses. Savings in fuel consumption were         Operation company (asset management & development and       elections in 2010.                        brasserie with meeting area at Valkenburg station and a cafe
   achieved through various initiatives: investments in new           land development company), the Development company         Major sporting events. 2010 was a year full of sporting events.  at Ede-Wageningen station. The problem of empty premises
   rolling stock and linking drivers’ pay to diesel consumption.         (property development), the Retail company (commercial       During the World Cup, It was possible to play the latest 2010   has been solved at Diemen station by a local entrepreneur
   Low absence figures helped towards efficiency.                operation of shops) and the Management company           FIFA World Cup game on portable PlayStation consoles at Den    who has started a Soup to go. A chicken restaurant has been
                                          (commercial, administrative and technical management of      Haag Centraal station. The World Cup matches were         introduced at Soest-Zuid station. The former waiting room at
   Passenger transport (overall)                         stations). NS Poort also has three subsidiaries: NS Fiets,     broadcast on a huge screen. Amsterdam Centraal, Amsterdam     Almere Muziekwijk station is now an art centre. In 2010 NS
                                          OV-fiets and Passenger Terminal Amsterdam.             Zuid, Utrecht Centraal, Leiden, Roosendaal and Middelburg     helped artists and local residents set up the Cultuurspoor
   amounts in millions of euros                2010    2009
                                                                           were decked out in pink to mark the Dutch stage of the Giro    Nieuwland foundation and extend their activities to other
                                                                           d’Italia cycling race. There was live entertainment and a     stations along the Flevo line.
   Revenue                         2,880   2,699     NS Poort plays a central role                 champions’ podium where visitors could have their photo
   Operating expenses                    2,751   2,639
   Result from operating activities             129     60
                                               in the customer’s journey                taken wearing the leader’s pink jersey or as a ‘stage Miss’.   Redevelopment of station areas
                                                                                                            In 2010 the municipalities of Geldermalsen and Culemborg
   Total assets                       4,512   4,287
                                          Financial result                             Passengers are facing extensive               signed agreements for redeveloping the station areas.
   Additions                         578    543
                                          NS Poort’s operating revenue rose from €613 million in                                        A station square, a bus station and a Park-and-Ride site will
   Depreciation 1                      298    265
                                          2009 to €686 million in 2010. The result from operating
                                                                                      station renovations             be built to the west of Geldermalsen station. An urban
   Number of employees (FTEs) at year-end        20,246    20,518
                                          activities rose from €51 million in 2009 to €98 million                                       development plan, involving a change to the zoning plan,
   Depreciation also includes amortisation and impairment
   1
                                          in 2010. This increase is mainly due to the fact that       Sustainable accommodation                     will be drawn up for the area around the track at
                                          provisions were made for real estate projects in 2009       Business passengers often need somewhere to work,         Culemborg. Redevelopment is expected to start in 2012.
   Passenger services on the main Dutch rail network               in connection with the economic crisis and NS Poort’s       a formal or informal place to meet up or a meeting room
                                          decision to focus more on stations and their surrounding      for a specific time. NS Poort is creating lounges and meeting   NS Poort seeks to strengthen the links between stations and
   amounts in millions of euro                 2010    2009
                                          area than in the past.                       rooms for them at various stations. Large companies are also   city centres. NS Poort commissioned the graduation project
                                                                           keen to meet part or all of their flexible accommodation     Fixing the Link. This graduation dissertation, which was
   Revenue                         1,851   1,822
                                          Commercial Operations company                   requirements at or around stations. NS Poort is responding    given the highest score possible by Delft University of
   Operating expenses                    1,611   1,649
                                          NS Poort’s Commercial Operations company is in charge of      to this demand for sustainable offices, accommodation and     Technology, shows how the relationship between the station
   Result from operating activities              240    173
                                          all land and buildings belonging to NS, including shops and    mobility through its station2station concept.           and the city centre can be strengthened.
   Total assets                       3,227   3,218
                                          hospitality outlets at stations, offices and parking facilities.
   Additions                         489    448
                                                                                                            Land
   Depreciation 1                       218    207                                            Large companies keen to build
                                          Stations undergoing renovations                                                   NS has clustered all its land designated for use as nature
   Number of employees (FTEs) at year-end          9,619   10,017
                                          Passengers will be faced with extensive renovations             at or around stations                  (eco-land) and water into a nature portfolio. This portfolio
   Depreciation also includes amortisation and impairment
   1
                                          of several major stations over the next few years.                                          consists of 3200 cadastral plots with a total area of more
                                          The pedestrian routes will be moved, shops and platforms      When developing areas, the possibility of recycling waste     than 800 ha. This portfolio was sold in December 2010 to
                                          will be closed temporarily and building work could cause      and water is investigated. The new stations and surrounding    a buyer that is setting up a business for CO2 compensation.
   Hub development and operation                         inconvenience. NS Poort is arranging clear segregation of     buildings in Utrecht, Breda and Rotterdam are connected
                                          the building site and passenger areas and for clearly       to heat and cold storage systems.                 Property fund
   NS Poort develops stations and their surrounding areas,            marked pedestrian routes. Additional measures will be       In 2010, NS and ProRail developed a method for getting      The Vastgoedfonds Stationslocaties (Station Locations
   turning them into sustainable locations that are pleasant to         taken where necessary, such as temporary seating, uniform     a better picture of a station area during the design, build    Property Fund) is a property fund that invests mainly in
   live in. The company collaborates closely with public             fencing closing off the building area, decor for empty       and maintenance phases. The main objective is a reduction     offices in station areas. NS Poort is the founder of this
   authorities and other partners. It works on creating station         areas, temporary hospitality facilities and works of art.     in energy consumption and CO2 emissions.             institutional fund, in which it has a 51% stake. As at year-end
   areas passengers feel comfortable in and where businesses           A ‘Station Experience Monitor’ will let passengers and                                        2010, the fund’s capital was approximately €600 million.
   are interested in having offices. The larger hubs in             visitors give their opinion on the station renovations.      Most of the buildings in NS Poort’s office portfolio have
   particular are dynamic places that are well suited to an                                             energy label A. Where necessary, we invest in outer wall     Development company
   efficient combination of a range of activities: living,            Once again, numerous events were organised in 2010 to       insulation, economical energy installations, lighting and     NS Poort’s Development company is working on creating
   working, shopping, studying and recreation. NS Poort plays          create the right atmosphere at stations.              water-saving measures as well wherever possible. We also     pleasurable, high-quality station areas. Every square inch of
   a central role in the customer’s journey at all 380 plus           NS Try-Out Festival. In October 2010, following a successful    look for the most sustainable solutions for listed buildings,   this scarce land is used as efficiently as possible. NS Poort is
   stations in the Netherlands, including the more minor halts.         pilot project in Leiden in 2009, four stations were converted   which tend to score low in energy labels.             developing offices, schools and shops in the vicinity of
   NS Poort collaborates closely with NS Reizigers and the            into a festival site for three whole days. People at Amersfoort,                                   stations. These functions make the areas more lively and
   other carriers in order to ensure proper coordination of the         Groningen, Leiden and Eindhoven stations were entertained     Minor stations                          increase personal safety, thus contributing to the customer
   various services for public transport passengers.               by various cultural events.                    The aim is to find a good use for empty premises at minor     satisfaction of passengers.
62  NS Annual Report 2010 / Results of Activities                                                                                                   63
   There was a great deal of attention in 2010 for the renova-    friendly area. An agreement was signed in November 2010      Retail company
   tions of the major stations. These projects are being carried   for the construction of student accommodation close to      The Retail company operates various formats, including a
   out in close collaboration with ProRail and public authorities.  Den Haag Hollands Spoor station. This will provide housing    large number in partnership with franchise owners, such as
   Renovation work is already in full swing at Arnhem Centraal,   for a total of 564 students from mid-2013. Construction of    Starbucks, AH to go, HEMA, Unox, Sissy-Boy Homeland and
   Rotterdam Centraal and Amsterdam Centraal.            the new school building next to it for the Mondriaan       Rituals. The partnership with these strong brands improves
   The preparation for construction work at Breda, Den Haag     regional training centre is in full swing. Delivery is expected  the quality of the range of shops available at stations.
   Centraal and Utrecht Centraal has progressed a long way.     in July 2011.
   All these stations will soon be fit for the future in terms of                                      Sissy-Boy Homeland and
   size, élan and amenities.                     Rotterdam
                                    Work started in March 2010 at Rotterdam Centraal on the
                                                                         Rituals shops introduced at stations          NS wants to help its customers think up
    NS Poort is developing offices,                platform roofing, the large passenger passage under the               at the end of 2010              solutions, including for transport to and
     schools and shops in the vicinity of stations         tracks and renovation of the platforms. There will be six                                     from the station. Planning your journey
                                    construction phases of six months each between February      Once again, in 2010 there were further innovations and      at home is easy to do thanks to the
   Amsterdam                             2010 and spring 2013, leading up to the final delivery.      professionalisation in the range of shops available at NS    extensive information provided by NS.
   At the start of 2010 NS, ProRail and the municipality of                                      stations. The retail company Servex created new retail      NS makes transport by car (Green-
   Amsterdam presented their ambitions for the renovation      Utrecht                              formats in the past year, both in the food and in the      wheels), bus (Qbuzz), taxi (NS Zonetaxi),
   and expansion of Stationseiland Amsterdam Centraal.        A start was made in 2010 at Utrecht Centraal on renovating    non-food segments. Efforts were also made to increase the    bicycle (OV-fiets) or scooter (NS scooter)
   NS will take on the commercial operation of the IJ concourse   the platforms and placing new platform roofs. A European     profitability of the formats. The effects of the recession    possible. The OV-fiets (public transport
   including two passages. They will contain hospitality outlets,  tender procedure was completed at the end of 2010 for the     could still be seen in 2010. Customers were making fewer     bicycle) is a success, with growth of 25%
   shops and facilities.                       construction of a new civic centre. Building will start in    journeys and also spending less. This fall in demand could    in 2010. These bicycles can now be hired
                                    spring 2011.                           be compensated to some extent by providing more formats     at 226 locations and there are 85,000
   Arnhem                                                               with a greater range in prices.                 subscribers. Customers who come to the
   Building work in and around Arnhem Centraal is going       Other stations                                                           station by car can park their car in one of
   according to schedule. The first platform roofs fitted with    Planning permission was granted at the end of 2010 for      Expansion of franchise formats                  the more than 20,000 free or 10,000 paid
   solar panels have been placed by ProRail. The passenger      the development of offices for the REAAL Verzekeringen      Sissy-Boy Homeland and Rituals shops were introduced at     parking spaces. The public transport
   tunnel will be delivered in summer 2011, after which       insurance company in Alkmaar. The offices will have a       stations at the end of 2010. These shops are how NS is      smart card is already turning out to be a
   passengers will no longer have to use the temporary station.   floor area of 11,000 m² and will be built to the north of     responding to passengers’ wishes to be able to buy quality    handy access pass for public transport. In
   After that, a start can be made on the construction of a new   the station. Construction is due to start in the first quarter  interior decorating and body care products at stations.     future, NS wants customers to be able to
   station concourse.                        of 2011, with delivery planned for mid-2012.           The successful partnership with Starbucks has been continued   use this card to access and pay for other
                                                                     with the introduction of VIA™ Ready Brew Coffee on Fyra     services in the door-to-door journey,
   Breda                               Alphen aan den Rijn will be getting a station pavilion      high-speed trains and other RailCatering routes. There is a   such as parking. NS customer service
   In February 2010, NS Poort reached agreement with the       with a flower shop and kiosk. The pavilion will be delivered   new Unox shop at Den Bosch station, offering traditional     staff at stations give information about
   Ministry of Infrastructure and the Environment, ProRail and    at the start of 2012.                       Dutch winter food (in the cold months only).           connecting services for trains, buses,
   the municipality of Breda on a tender for a new station.     Construction work on the second phase of the                                            trams and the metro.
   The expansion of the Apollo Hotel, next to the station, was    Amor Forte residential accommodation project in the        Increasing sales and profitability
   delivered in March. The Singelveste AlleeWonen offices were    Amersfoort station area reached its peak in October.       The main formats run by the Servex retail company
   officially occupied in April.                   The first batch of 119 homes is due to be delivered        are Kioskgroep, Smullers, De Brooodzaak, Julia’s and
                                    at the start of 2011.                       Shakies. Here too the number of outlets grew, and
                                    Construction of the town hall in the Beverwijk station      initiatives were taken to increase sales and improve
       Student accommodation                  area started in September. The building has a floor area     profitability. Some examples are Kiosk 2.0 in Leiden and
          will be built near                 of7800 m² and is being developed on order of the         a special variant on the Kiosk format for operation at
                                    municipality and the IJmond Regional Environmental        minor stations during peak hours.
       Den Haag Hollands Spoor station             Office, both of which will be occupying it.
                                    October saw the ground-breaking ceremony for the         Optimisation of business operations and the opening of new
   The Hague                             ‘House of the Town’ in Gouda. The new premises for the      branches of De Brooodzaak have led to a rise in sales and
   In 2010 the contractor for Den Haag Centraal was         municipality of Gouda are being built right next to the      profits. The results were also helped by a modified promo-
   contracted by ProRail. Temporary shopping areas will be      station on Burgemeester Jamessingel.               tions policy, including campaigns such as ‘New on the Shelf!’.
   opened in the station at the start of 2011, after which the    Construction work on the municipality of Zaanstad’s town
   building work will begin. The aging station concourse will    hall is in the final phase. The municipality will move into    New branches of the Italian pasta chain Julia’s were opened
   be renovated to create a spacious, well-lit, passenger-      the building in spring 2011.                   in 2010 in Amsterdam Amstel and Groningen. The new ‘look
64  NS Annual Report 2010 / Results of Activities                                                                                                                  65
   and feel’ for Shakies at Amsterdam Centraal, Leiden Centraal   station. In total, customers have access to guarded facilities   The number of people with a subscription grew last year      The occupancy rate for these ships was as much as 96%,
   and Utrecht Centraal stations is a success. The Smullers fast   for 115,000 bicycles. The guarded storage facilities can      to 85,000, while 850,000 trips were made. Mobility passes     which meant the number of passengers increased to nearly
   food format at Amsterdam Amstel has had a makeover.        be accessed from the first train through to the last train.    such as the NS Business Card, Mobility Card and Minder      200,000 (175,000 in 2009). PTA experienced a slight increase
                                    In 2010, NS Fiets opened new storage facilities at Alkmaar     Hinderpas were used for 15% of these trips. The positive     in major events, while bookings for more minor events
   In 2010 the retail company switched to a single supplier     Noord and renovated storage facilities at stations such as     results led to the Minister of Infrastructure and the       lagged behind. In August 2010, PTA received the big SAIL
   – Lekkerland – for its own formats. This has increased the    Hoorn, Meppel, Heerenveen en Venlo. There are now guards      Environment deciding in the autumn that the transfer       2010 event. The PTA building was put to use as a press centre
   efficiency of working practices and reduced costs.        in the busiest periods for the formerly unmanned storage      of OV-fiets to NS should be permanent. NS has met         and the operational heart of the organisation. Overall
                                    facilities at Baarn and Amsterdam Sloterdijk stations.       the conditions set for the transfer (including 200 hire      turnover for PTA grew in 2010. PTA was able to achieve a
   Marketing campaigns once again made a contribution to                                        locations) with ease over the past three years.          considerable increase in profits by closely monitoring costs.
   the result in 2010. For example, first-year students were        In August 2010, NS Fiets
   given a discount to introduce them to the assortment                                                 OV-fiets@home concept being
   available in station shops. A range of different campaigns
                                        introduced a bicycle storage                  introduced in Utrecht and The Hague
                                                                                                      Hub development and operation
   led to increased sales to existing customers. The collabo-      scheme for season ticket holders                                                 amounts in millions of euros               2010   2009

   ration with NS Reizigers in campaigns with Kruidvat and                                       In 2010 OV-fiets introduced self-service on-street storage.
                                                                                                      Revenues                         686   613
   Blokker as well as the Spoordeelweken (travel discount      In August 2010 NS Fiets introduced ‘Stallen-Op-Pas’        The hire bicycles are parked on the street in a special rack
                                                                                                      Operating expenses                    588   562
   weeks) was very successful.                    (storage for season ticket holders) in 36 bicycle storage     and can easily be hired by regular customers. In addition,
                                                                                                      Result from operating activities             98    51
                                    facilities, allowing customers with an OV fiets subscription,   dozens of self-service storage facilities at stations have
                                                                                                      Total assets                       818   833
   Management company                        an NS Business Card or a Mobility Card to store their bicycles   been put into operation. This means OV-fiets bicycles are
                                                                                                      Investments                       27    77
   NS Poort’s Management company handles the day-to-day       quickly without paying cash. They receive an invoice later     also available at storage facilities without a manager for
                                                                                                      Depreciation 1                      32    37
   commercial, technical and administrative management of      through the OV fiets system.                    part of the day. The OV-fiets ticket machine was introduced
                                                                                                      Number of employees (FTEs) at year end       2,922    2,951
   the stations and station areas. The management company’s                                       at Den Bosch station. It lets you take out a subscription at
   motto is ‘Clean, undamaged and safe’.               In 2010, 22 bicycle storage facilities were renovated       the station, pay for it using a debit card and hire an      Depreciation also includes amortisation and impairment
                                                                                                      1                                    and provided with new racks, better lighting and clear       OV-fiets bicycle straight away. In the autumn OV-fiets
                                    signposting. A total of 58 bicycle storage facilities will     launched a new website using the ns.nl design.
      The platforms were kept free                have been upgraded by the end of 2011.               The site has a search facility for easily finding a hire     Rail infrastructure & construction
          of ice and snow during                                                location. The OV-fiets@home concept was introduced in
                                    A new feature in 2010 was the ‘Bicycle Storage Manager of     Utrecht and The Hague at the start of 2011. It allows       It was decided that Strukton was no longer part of the
       the severe winter of 2010                 the Year’ competition. The NS bicycle storage facility in     commuters to cycle home in the evening on an OV-fiets       NS Group’s core activities. As a consequence, on 29 October
                                    Dordrecht has the honour of winning the first ‘Bicycle Storage   bicycle and return the bicycle the next morning to the      2010 NS sold Strukton – and with it the entire rail infra-
   The platforms were kept free of ice and snow during the      Manager of the Year’ prize. A survey by the Fietsersbond      storage facility at the station.                 structure and construction segment – to Oranjewoud NV
   severe winter of 2010. Processors have been improved in close   (Dutch Cyclists’ Association) showed that Cees Zwaan’s storage                                    for €168 million.
   collaboration with ProRail, ensuring that stations remain     facility had been voted as the bicycle storage facility with the  Parking
   accessible for our passengers during severe winter weather.    best service in 2010 by customers of OV-fiets.           In collaboration with Q-Park, NS Poort offers rail passengers
                                                                     a discount on rates for car parks and parking garages near    Other activities
   In the area of procurement, NS Poort and NedTrain         A trial was held at five stations in 2010 which involved the    stations. There was a further increase in 2010 in the use of
   started up the Cleaning Commodity Team, which aims for      bicycle storage lockers being adapted to allow bicycles to be   paid parking spaces operated by Q-Park. Further expansion     The other activities include the staff of the holding company
   operational excellence, hospitality, service and sustainability  stored for a day after inserting a public transport smart card,  took place in 2010 in the number of free parking spaces at    and a number of support business units providing HR-related
   in cleaning work.                         a credit card or a prepaid card. The five stations were      Park-and-Ride locations: more than 1500 free parking spaces    services such as NS Opleidingen and NS Loopbaancentrum.
                                    Arnhem Zuid, Didam, Leerdam, Beilen and Vleuten.          were created. This brings the number of free parking spaces    Intra group transactions between the two other segments
   Journey chain facilities                     NS Fiets and ProRail are using the trial to see how much      to 20,700, at 127 locations, and the number of paid parking    have been eliminated in this segment so as to give an
   The train will be even more attractive as a means of       demand there is for this product.                 spaces to 10,000 at 54 locations. Further expansion is being   accurate report of the overall financial situation.
   transport if connections between the station, the station                                      realised in partnership with the Ministry of Infrastructure    The total number of staff involved in these other activities
   area and the city are optimised. NS Poort ensures that      OV-fiets                              and the Environment as part of the ‘Groei op het Spoor’      is 462 (474 in 2009).
   customers can easily park their car or bicycle in the course   OV-fiets is a convenient rental bicycle for the last bit of    (Growth on the Railway) action plan. Budget has been
   of their door-to-door journeys and hire an OV-fiets bicycle    the journey. NS is providing this service to put into practice   allocated for 6,600 parking spaces.
   or NS scooter at their destination station.            its ambition of offering transport from door to door.
                                    The OV-fiets bicycle can be hired at 230 locations, including   PTA
   NS Fiets                             around 175 stations, which means customers can transfer      Passenger Terminal Amsterdam (PTA) celebrated its first ten
   NS Fiets gives customers the option of storing their bicycles   to an OV-fiets bicycle at all major hubs. Electric NS scooters   years in 2010. The number of cruise ships received remained
   quickly and easily. Around 40% of passengers cycle to the     are also available at ten hire locations.             virtually the same in this anniversary year at 90 (92 in 2009).
66  NS Annual Report 2010                                                                                                                               67
   Corporate Governance                                                                      Transparent governance means gaining insights
                                                                                            into decisions and decision-making procedures


      We are a large company with a key      As NS is not quoted on the stock exchange and does not                      Corporate governance structure                Corporate audit
                            have a one-tier management structure, some parts of the                                                    Internal auditors perform their duties under the aegis of the
    community role within Dutch society,      code do not apply2. At NS, the corporate governance code is                   Executive Board                       Executive Board. The results of their work are discussed with
                            embedded in the rules of procedure for the Executive and                     The Executive Board is responsible for managing the     the Audit Committee. The Executive Board ensures that the
       so we are very much aware of the     Supervisory Boards, the Audit Committee and the Remu-                      business. It establishes the vision for the company and   Audit Committee and the external auditor are involved in
                            neration, Selection and Appointments Committee, as well as                    the resulting mission, strategy and objectives.       drawing up the internal auditors’ plan of work.
            importance of openness and   in a code of conduct and in a procedure for ‘whistleblowers’.                  The business units and subsidiaries are responsible for
                                                                            implementing the NS strategy. The management of       The Supervisory Board
      transparency. Although not a listed                                                     the business units and subsidiaries is the responsibility  The Supervisory Board is charged with supervising the
                            Structure of the company                                     of their executive managers.                 Executive Board’s policies and the general management of
     company, NS has voluntarily applied                                                                                     the company and its affiliated enterprises, as well as advising
                            NV Nederlandse Spoorwegen                                    The Executive Board is responsible for managing the     the Executive Board. The Supervisory Board has defined a set
   the Dutch Corporate Governance code      1
                            NV Nederlandse Spoorwegen is a public limited company                      business in a transparent way, with the aim of providing   of procedural rules to work by.
                            under Dutch law. Its management and supervision are based                    all stakeholders with a clear understanding of the
            ever since it was introduced.  on the rules applicable to its structure. The company is                     company’s decisions and decision-making procedures.     Among its other tasks, the Supervisory Board evaluates the
                            managed by the Executive Board and supervised by the                       To ensure this, the Executive Board has drawn up       organisational structure and how it functions in practice.
                            Supervisory Board. These two bodies are independent of                      ‘Rules of Procedure for the Executive Board of        The Supervisory Board as a whole is responsible for the
                            each other. NV Nederlandse Spoorwegen is the holding                       NV Nederlandse Spoorwegen’, which have been approved     proper performance of its duties, and its members can take
                            company of NS Group NV.                                     by the Supervisory Board.                  independent positions regarding the Executive Board.
                                                                                                           The Supervisory Board exercises its duties in the interests of
                            Shareholder                                                                          our company and its business affairs, and in so doing will
                            The sole shareholder of NV Nederlandse Spoorwegen
                                                                               The Executive Board reports              weigh up all matters of relevance to the company.
                            is the Dutch State. The role of the company shareholder                      to the Supervisory Board                  Members of the Supervisory Board perform their duties
                            is performed by the Ministry of Finance. The company’s                                                    without a mandate and independently of any personal
                            relationship with the General Meeting of Shareholders is
                                                                                  and its Audit Committee              interest in the company. They must not support any one
                            governed by the rules applicable to the company structure                                                   interest without also taking account of all the other
                            and the articles of association.                                 The Executive Board performs its tasks in the company’s   interests at stake. The Supervisory Board is responsible
                                                                            interests and provides the Supervisory Board promptly    for the quality of its own performance.
                            Organisation of the company                                   with the information it requires in order to do its work
                            The Executive Board bears the final responsibility for the                    properly. To this end, the Executive Board also makes the
                            management of the whole company. NV Nederlandse                         necessary resources available and ensures that the      Requirements and compliance
                            Spoorwegen’s activities are divided into the two segments                    Supervisory Board and its individual members obtain
                            Passenger Services and Hub Development & Operation.                       all the information they require in order to function    Remuneration
                            These segments are made up of one or more business units                     as the supervisory body of our company.           The remuneration policy was approved by the General
                            or subsidiaries. Rail Infrastructure & Construction was sold                   The Executive Board reports on developments in these     Meeting of Shareholders in 2004 and is reported upon in this
                            off in 2010.                                           areas to the Supervisory Board and its Audit Committee    annual report in accordance with that resolution. There are
                                                                            and discusses the internal risk management and control    regular discussions with the shareholder about the remu-
                                                                            system (see the section on Risk Management on page 70)    neration policy. Key issues are the exercise of due care,
                                                                            with them.                          transparency and restraint. Within the framework of the
                            1
                            Available via www.corpgov.nl
                            2
                            NS is not quoted on the stock exchange. The following best practice stipula-                                         policy adopted, the Supervisory Board determines the
                            tions are therefore not applicable: II.2.4, II.2.5, II.2.6, II.2.7, III.7.1, III.7.2, lV.1.1,  The Executive Board’s Secretary, Ms G.M. Schumacher LLM,   remuneration of the Executive Board, acting on the advice
                            IV.1.2, IV.1.7, IV.2.1, IV.2.2, IV.2.3, IV.2.4, IV.2.5, IV.2.6, IV.2.7, IV.2.8, IV.3.1,
                                                                            ensures that the proper procedures are followed and that   of the Supervisory Board’s Remuneration Committee.
                            IV.3.2, IV.3.3, IV.3.4, IV.3.11, IV.3.12, IV.3.13, IV.4.1, IV.4.2 and IV.4.3.
                            NS has a two-tier management structure. The following best practice stipulations         the actions taken are consistent with the laws and regula-  NS does not extend any loans or guarantees to members
                            are therefore not applicable: III.6.4, III.8.1, III.8.2, III.8.3 and III.8.4.          tions governing the Executive Board’s obligations.      of the Executive or Supervisory Boards.
68  NS Annual Report 2010 / Corporate Governance                                                                           69
   Employment contracts with members                 The articles of association and the rules of procedure of   External accountant
   of the Executive Board                      the Supervisory Board also stipulate that members shall    The external auditor is appointed by the General Meeting
   New members of the Executive Board are appointed for four     periodically step down according to a fixed schedule drawn  of Shareholders. If this meeting does not make such an
   years, after which they may be reappointed. Employment      up by the Supervisory Board, in order to avoid wherever    appointment, the Supervisory Board is authorised to do
   contracts with new members of the Executive Board offer      possible large numbers of simultaneous appointments      so or, failing that, the Executive Board.
   them compensation on dismissal equivalent to one year’s      or reappointments.                      The Audit Committee, acting on the Supervisory Board’s
   basic salary.                                                          behalf, is directly responsible for overseeing the work of the
   The existing agreements with members of the Executive       Committees of the Supervisory Board              external auditor. At least once a year, the Audit Committee
   Board that pre-date the introduction of the Dutch corporate    The Supervisory Board has set up an Audit Committee and    prepares a joint report together with the Executive Board
   governance code remain in force.                 a Remuneration, Selection and Appointments Committee.     for the Supervisory Board regarding developments
                                    The rules of procedure for these committees and detailed   concerning the external auditor, and in particular the latter’s
   Conflicts of interests/transactions between            profiles of the members of the Supervisory Board can also   independence. Once every four years, the Audit Committee
   affiliated parties                        be viewed on our website, www.ns.nl.             and Executive Board also jointly carry out a thorough
   The Supervisory Board is responsible for resolving conflicts                                  appraisal of the performance of the external auditor.
   of interest between members of the Executive Board,        Audit Committee                        The findings of this appraisal are presented to the General
   members of the Supervisory Board and the external auditor     The Audit Committee performs its duties in accordance     Meeting of Shareholders and the Supervisory Board.
   on the one hand, and the company on the other.          with the rules of procedure as approved by the Supervisory  The external auditor attends those meetings of the
   Any decision by a member of the Executive or Supervisory     Board, in accordance with the provisions of the Dutch     Supervisory Board at which his report on the audit of the
   Board to enter into transactions entailing conflicts of      corporate governance code. The Audit Committee’s rules    financial statements is discussed and which deal with the
   interest of material significance to the company and/or      of procedure require the committee to have three       adoption of the financial statements. He also attends the
   the member of the Executive of Supervisory Board in        members. The Audit Committee is chaired by the Board’s    meeting of the Supervisory Board held to discuss the
   question requires the approval of the Supervisory Board.     financial expert, Dr F.J.G.M. Cremers.            six-monthly figures.
   Members of the Executive and Supervisory Boards are
   required to notify the Chairman of the Supervisory Board     The Audit Committee is responsible for advising the
   (and the other members of the Executive Board, if the       Supervisory Board on and scrutinising the annual financial
   person concerned is a member of that board) without delay     statements, financing and financing-related strategies,
   of any actual or potential conflict of interest of significance  fiscal planning and the performance of the risk management
   to the company and/or themselves; they must then         and control system. The entire Supervisory Board is respon-
   provide all relevant information. This also includes any     sible for supervision of the application of information and
   potential conflict of interest involving their spouse,      communications technology.
   registered partner or other partner in life, blood
   relatives, foster children or relatives by marriage up      Remuneration, Selection and Appointments
   to the second degree.                       Committee
                                    This committee draws up a proposal for the remuneration
   Appointments, expertise and composition              policy for members of the Executive Board and presents this
   of the Supervisory Board                     to the Supervisory Board for approval. The Remuneration,
   Supervisory Board members are appointed by the General      Selection and Appointments Committee has three members
   Meeting of Shareholders, on the recommendation of the       and is chaired by H. Zwarts. The committee makes proposals
   Supervisory Board. The Central Works Council (COR) is also    for the salaries of the individual Executive Board members
   consulted beforehand, as required by law. The Supervisory     and also determines whether this salary is in line with the
   Board has at least five members. The Supervisory Board has    remunerations policy approved by the General Meeting of
   drawn up a profile of its size and composition, taking      Shareholders. In addition, the Committee decides on the
   account of the nature and activities of the company and      selection criteria and appointment procedures for the
   outlining the desired expertise and backgrounds of the      appointment of members of the Supervisory and Executive
   members of the Supervisory Board. The Supervisory Board      Boards, as well as periodically appraising the size and
   evaluates this profile periodically. According to its rules of  composition of the Supervisory Board and proposing a
   procedure and profile, a Board member can be appointed      profile for its makeup. It also prepares a report for the
   for a maximum of three terms of four years each. If a       Supervisory Board on its own performance and makes
   member is nominated for reappointment, the performance      recommendations for the appointment and reappointment
   of the Board member in question is specifically discussed.    of members of the Supervisory Board.
70  NS Annual Report 2010                                                                                                                   71
                                                                                  Thalys takes passengers from Rotterdam
                                                                                          to Paris in 2 hours 36 minutes
   Risk Management
   System of internal checks and                       blower procedure allows staff to report (alleged) irregularities
                                        at the company to the confidential advisor, the Executive
                                                                          functions such as corporate security, corporate control, risk
                                                                          management, regulatory affairs and compliance, and the
                                                                                                            ‘at high speed
   risk management                              Board or the Supervisory Board3. The procedure for whistle-
                                        blowers describes the rights and obligations of every member
                                                                          confidential advisor.
                                                                                                           by train through
   The Executive Board is responsible for the company’s internal
   risk management and control system and for assessing its
   effectiveness. The NS-wide risk management and control
                                        of staff making a report under this procedure and also sets
                                        out the obligations of management. Staff who use the
                                        procedure as whistleblowers and report (alleged) irregu-
                                                                          Principal risk factors                         Europe’
   system is designed to limit the risk of our business goals         larities or help others to do so can act without jeopardising   Our decision-making and objectives are based in part on our
   not being achieved. It is not designed to eliminate this risk;       their legal position. Reports can be made by staff in confi-    expectations of future developments. This section gives an   NS is a company without borders and
   a system can offer reasonable, but not total, protection          dence. Reports relating to members of the Executive Board     overview of the most relevant risks and uncertainties liable  explicitly includes the rest of Europe in
   against loss or errors of material importance.               are made to the Chairman of the Supervisory Board.         to affect the forecast future developments and therefore the  its scope as well. Train journeys do not
                                                                          realisation of our objectives.                 stop at the national borders.
   The risk management framework has been implemented             Rules of procedure for the Executive Board                                             NS Hispeed’s Thalys and ICE services
   throughout the Group. Risk assessments are an integral part        and assigned authorities                      Market risks/political decision-making             travel at great speed to destinations in
   of the Group’s annual planning and control cycle, and they         Besides the assigned authorities, the rules of procedure      High-Speed Line (HSL) South                   other countries and Fyra too will be
   are discussed annually with the Audit Committee and the          of the Executive Board contain internal requirements        In October 2010 HSA introduced a half hourly Fyra service    running to Brussels from the end of
   Supervisory Board. The risk assessments identify the main         such as rules on investments, the policy on insurance,       between Amsterdam and Rotterdam using Traxx/Prio        2011. There was a further increase in
   risks the company faces with regard to operations, finance         regulatory affairs and compliance issues, the risk         rolling stock. This was two months earlier than anticipated   the volume of train services on the HSL
   and compliance.                              management policy document, the financial process         in its strategic plan. Since December 2010, Fyra has been    South in 2010. There are now ten Thalys
                                        risk management manual and the planning and control        running twice an hour in the weekend as well. In 2011 we    trains a day on this route, taking
   The risk management and control system for financial            cycle. The manuals for these items can be viewed by        will be extending this service to Breda. This expansion is   passengers from Rotterdam to Paris in
   reporting is based on the NS handbook for risk management         all NS staff on the intranet.                   dependent on the implementation of temporary measures      two hours and 36 minutes. Fyra has also
   in financial processes, clear bookkeeping rules in the NS                                           to solve the EMC problems on the HSL South. The Thalys     increased the frequency of its domestic
   Reporting Manual and a standard reporting structure.            Assigned authorisations                      service also ran on the HSL South in 2010, with the number   services from one train an hour to two
   The main NS business units are subjected to an audit as if         Representative authority, including the authority to sign     of trains being increased to ten a day.             an hour including in the weekends.
   they were required to publish results in their own right.         documents, is held by each individual member of the                                        NS carried nearly 3.5 million passengers
                                        Executive Board as well as other officers appointed for      HSA is expecting to be able to run the first V250 train     on its international services in 2010, an
   Given this risk management and control system, we believe         this purpose by the Executive Board, subject to the        as a pilot trial in 2011. A key risk affecting the continuity  increase of 14%. Passengers abroad also
   that the system set up for financial reporting is adequate         restrictions as filed with the Chamber of Commerce and       of HSA is too little revenue in comparison with the       come across NS as the local or regional
   and that it has functioned correctly during this financial         Industry. NS has had such a procedure governing authori-      concession fee. In addition to offering a reliable product   carrier. Abellio – a fully owned
   year. In the opinion of the Executive Board, there are no         sation for many years now.                     and attractive propositions, we are also discussing possible  subsidiary of NS – has operations in
   indications at this moment that the risk management and                                            strategies with the State for a solution to guarantee the    Great Britain, Germany and the
   control system will fail to work properly in 2011.             Reporting structure                        continuity of HSA. This is not just in view of the investment  Czech Republic, and carries more
                                        The reporting structure at NS reflects the way in which the    in the HSL South, but above all in the interests of our     than 650,000 passengers daily.
   Risk management framework                         separate business units are run. The Executive Board is      passengers. The Minister informed Parliament about this
   The relevant components of the risk management               responsible for introducing and guaranteeing effective       at the end of January 2011.
   framework include the current codes of conduct, the rules of        controls. The success of these controls is evaluated by
   procedure for the Executive Board, the assigned authorisa-         self-assessments carried out by the directors of the business   Budget for expansion and/or maintenance of
   tions, the planning and control cycle and reporting on these.       units, as well as in internal investigations by the NS corporate  infrastructure
                                        audit department. Reports by the management and the        Some sections of the railway infrastructure in the
   Codes of conduct                              Corporate Audit department on the quality of (financial)      Netherlands are used right to the limit of their capacity
   The good conduct code can be found on the NS website            processes and internal controls are presented to the Executive   every day. NS and other parties in the sector are closely
   (www.ns.nl). Among other things, this code of conduct           Board and discussed with the Supervisory Board’s Audit       involved in plans aimed at making investments to remove
   contains the procedure for ‘whistleblowers’. The whistle-         Committee, as are any issues emerging from corporate        bottlenecks and to make further growth in passenger and

   3
     This depends on the situation; see the procedure for whistleblowers.
72  NS Annual Report 2010 / Risk Management                                                                               73
   freight transport possible. The new Cabinet’s investments    where necessary to bring about improvements or to       some stations. The far-reaching renovations could have
   in the infrastructure remain the subject of political debate.  maintain the structurally high level of safety.        a major impact on customer satisfaction and the financial
   Every governmental decision to make less budget available                                    result (higher costs and lower revenue). The project board,
   for infrastructure projects or maintenance will have a      An early warning system has been implemented in        in which the executive boards of both NS Poort and ProRail
   negative impact on the quality of the services we        cooperation with the government body NCTb (National      are represented, manages project progress and cost control.
   provide to passengers and on achieving the intended       Coordinator for Counter-terrorism). We also regularly
   passenger growth.                        assess with NCTb whether the preventive measures need     Extreme disruptions
                                   to be modified in response to an increase in the threat    If NS is unable to manage extreme disruptions appropriately,
   Liberalisation                          of terrorism. Despite this system, NS is aware that a system  it will not be able to provide its customers and staff with the
   The competitive model of putting regional concessions      can never be watertight offering 100% certainty.        performance it aims for. In 2010, a fault in the overhead lines
   out to tender is continuing to evolve throughout Europe.                                    in the Schiphol Tunnel, the fire at the traffic control office in
   The pace of change in the European rail market has        Introduction of public transport smart cards          Utrecht and the wintry weather all resulted in variable and
   increased with the third European railways package, the     and gates                           unpredictable services for some time. The measures taken in
   liberalisation directive that came into force on 1 January    The nationwide introduction of public transport smart cards  response to the disruptions in 2009 resulted in better
   2010 (including the right to cabotage or carrying domestic    at NS was continued and extended in 2010. There has been    corrective actions to deal with the disruptions. However,
   passengers on cross-border trains) and the proposed       steady growth in their use, with the milestone of one     they were unable to prevent the level of service being
   revision of the first railways package, the Recast. Some     million activated public transport smart cards being      poorer than intended. In particular, improvements to
   examples are the DB/Arriva and Transdev/Veolia mergers,     achieved at the end of 2010. The balance adopted between    journey information for our customers and our staff remain
   and DB’s plans to provide a service on the Amsterdam-      the speed of the introduction and due care has turned out   an important point for attention.
   London route. This has been one factor in the increase in    to be effective. The service processes and the public
   investigations by the European Commission and procedures     transport smart card system have developed in a stable
                                                                     Improving journey information remains
   relating to competition law by the Dutch and European      fashion in line with the increase in the use of the public
   regulatory authorities for the rail markets.           transport smart card.                       an important point for attention
                                   A start was made in 2010 on working out the details
       Examples of the changing face              and testing various potential products, which will be rolled
                                                                   Projects
                                   out in 2011. For instance, travelling on account will be
        of the rail market are the DB/Arriva          introduced, in addition to being able to use the card
                                                                   The risk profile for projects for NS as a whole has been
                                                                   reduced by the sale of Strukton in 2010 and the strategic
      and Transdev/Veolia mergers                as a stored-value card. This all still means step-by-step
                                                                   decision for NS Poort to develop projects in station areas
                                   development and controlled introduction, investigating
                                                                   only from now on. Even so, proper project control remains
   At NS, policy and management powers regarding these       how customers and staff feel about the new features and
                                                                   important to achieving strategic and financial objectives.
   areas have been defined in the rules of procedure of the     taking time to implement improvements where necessary.
                                                                   Risk management is intensified in projects of major
   Executive Board and implemented. NS’s competitors submit     Other important issues remain phasing out paper tickets,
                                                                   strategic significance, such as journey information and
   complaints or requests for investigations to the regulatory   transferring to and from other carriers, and bringing more
                                                                   infrastructure projects within the programme for very
   authorities with some regularity. The regulatory authorities   gates into operation. Here, too, the foundations were laid
                                                                   frequent train services, which is being carried out in
   have not seen any reason to impose enforcement measures     in 2010 for a gradual, controlled introduction in the years
                                                                   partnership with ProRail.
   or fines on NS.                         to come. Collaboration with such parties as the passengers’
                                   association Rover, the Government, ProRail and TransLink
                                                                   Financing risks
   Operating Risks                         Systems (TLS) is crucial in order to manage the expectations
                                                                   Recession
   Safety                              of these parties.
                                                                   The recession had a limited impact in 2010. It is unclear
   Safety of staff and passengers is one of the prerequisites for
                                                                   whether and to what extent the recovery just starting in the
   NS’s operations. NS produces overviews of the main safety
                                                                   economy will continue in 2011 and what the consequences
   developments every quarter in order to stay informed about      Extensive modifications to a               will be for the results of NS.
   developments in safety. The main areas of concern are
   improvements in safety on the track, a safe and secure
                                         number of major stations
                                                                   Please also refer to the Accounting Principles for Financial
   environment, and accidents at work (and the related sickness
                                                                   Instruments accompanying the Consolidated Financial
   absence). In addition, there are preventative meetings of the  Upgrading stations (key projects)
                                                                   Statement (page 88).
   crisis management organisation to establish specific       A number of major stations – known as the New Key
   measures for events with a high security risk, such as the    Projects – will undergo radical alterations over the coming
   reception for the Dutch football team after the World Cup.    years. The parties commissioning these projects are ProRail,
   Based in part on these insights, actions are undertaken     NS and local authorities. The actual work has started at
74  NS Annual Report 2010                                                                                                                                    75
   Financial overview
      NS recorded higher revenue in 2010    Result from operating activities                 Specification of revenue*
                          The result from operating activities in 2010 amounts to
                                                                                                                        2010                    2009
     and a larger operating result due to   €234 million, an increase of €84 million compared with      amounts in millions of euros                                       €         %            €          %
                          2009 (€150 million).
       an increase in passenger revenues                                    Revenue from passenger services                                  2,880          82        2,699           82
                          In 2009, NS took measures to deal with the consequences of    Revenue from hub development and operation                             686          19         613           19
   and increased revenues from property     the recession. This resulted in one-off expenditure due to    Revenue from other activities                                    -46          -1         -41           -1
                          setting aside a provision for reorganisation and writing off
                                                           Total revenue                                          3,520          100        3,271          100
            development and operation.  costs of property and development projects. There were no
                          such one-off items in 2010. In addition, better results were   * In order to maximise the customer focus, NS clusters the business units in a logical manner around coherent processes in the fields of rolling stock maintenance,
                          achieved on the development and sale of property.         passenger services, and hub development and operation.


                          Please refer to the chapter on ‘Results of Activities’, from
                          page 52 onwards, for further information about the
                          developments within the segments.
                                                           Hub development and operation                             The sale of Strukton led to a decrease in the average
                          Revenue                             Revenue from the hub development and operation segment                 workforce by 6,059 FTEs. At NS Reizigers, NedTrain and
                          NS’s revenue rose from €3,271 million in 2009 to         rose by €73 million to €686 million. There was an increase in             NS Poort, the average workforce decreased, by a total
                          €3,520 million in 2010.                     revenue from property sales and development.                      of 492 FTEs.


                            Revenue from passenger services                Other activities
                                                           The ‘other activities’ include supporting business units and                    Access charge for
                                  increased by €181 million             the holding company management and staff, as well as the
                                                           elimination of intra-Group transactions between the                      rail infrastructure rose
                          Passenger transport
                          Revenue from the passenger services segment increased
                                                           different segments within the Group.
                                                                                                             by €17 million
                          by €181 million to €2,880 million. Revenues from the main    Operating expenses
                          Dutch rail network rose from €1,822 million to €1,851 million.  NS’s operating expenses rose from €3,121 million in 2009                The depreciation costs of €337 million were €33 million
                          This increase is primarily the result of higher revenues from  to €3,286 million in 2010.                               higher than in 2009, as a result of the replacement of old
                          the public transport student pass. Revenue from foreign and   The wages, salaries and social security charges rose by                rolling stock by new rolling stock.
                          international (cross-border) transport by NS Hispeed rose by   7% from €1,029 million in 2009 to €1,101 million in 2010.               Costs for raw materials, consumables, inventories and energy
                          €26 million compared with 2009 to €150 million. This rise is   A major factor in explaining this rise is the higher average              rose due mainly to an expansion of activities at Abellio.
                          mainly due to increased revenue from Fyra. Revenue from     staffing levels due to the acquisition of Abellio London in              The costs of outsourced work and some other external costs
                          passenger services abroad provided by Abellio increased by    2009 and the start of a new concession in 2010.                    are higher due to higher levels of activity in property and
                          €46 million to €629 million, mainly due to the revenue of                                                development at NS Poort, higher costs for cleaning and
                          Abellio London, which was acquired in 2009.           For staff covered by NS’s own and other collective labour               higher IT costs.
                                                           agreements, €28 million was paid in pension contributions in
                          In the passenger services segment, revenue from our 49%     2010, compared with €26 million in 2009. For staff covered               The access charges for the rail infrastructure (infrastructure
                          participating interest in Qbuzz also increased. The start of   by the NS collective labour agreement, two thirds of the                levy) increased by €17 million in total to €379 million
                          new bus concessions at the end of 2009 meant that this      pension contribution deducted is borne by the company and               (€362 million in 2009). The access charges for the rail
                          revenue rose by €43 million.                   one third by the employees.                              infrastructure in the Netherlands rose from €203 million to
                                                                                                      €246 million, primarily due to the €74 million concession fee
                          The other operations in this segment generated about the     The average workforce for the year as a whole fell by                 for the HSL (€29 million in 2009). The access charge in Britain
                          same revenue as in 2009.                     6,526 FTEs, from 29,505 in 2009 to 22,979 FTEs in 2010.                was €113 million in 2010 (€140 million in 2009).
76  NS Annual Report 2010 / Financial Overview                                                                                                             77
                               The fall is the result of a change in the method used to     Investments                             Equity
                               determine the charges whereby both the access charge       Additions to property, plant and equipment and to intan-      At the end of the year under review equity was €2,831
                               and the government’s contributions were reduced by an      gible fixed assets totalled €633 million in 2010, compared     million (€2,871 million in 2009). In 2010, a dividend of €41
                               equal proportion. The access charge for the German rail     with €666 million in 2009. These additions were primarily in    million was paid to the Government (as the shareholder) on
                               infrastructure was €20 million (€19 million in 2009).      rolling stock. Payments were made for the double decker       the profit for 2009. In addition, there was again an extra
                                                               trains, Sprinters and high-speed trains ordered as part of the   dividend payment, this time of €155 million.
        Like any company, NS continues to      Other operating expenses include insurance premiums,       continued upgrades to the train fleet. NS also continued to     The profit of €149 million for the period under review,
        monitor costs. This is important if the   office accommodation and inventory costs, auditor’s       invest in modernising the Intercity rolling stock. NS Poort has   including the dividend to be paid out on this profit, was
        continuity of its services is to be     fees, publicity costs, rental and lease costs for operating   invested in property projects in Rotterdam, Zaandam and       credited to equity.
        guaranteed. A return on invested capital   assets, and additions to provisions. In 2010 this item      elsewhere, as well as in retail formats. NedTrain also made     Solvency, at 53%, was higher than last year (48% in 2009),
        of at least 7% after tax is required to   included the addition to the provision for the loss-making    investments in the Tilburg component plant and the         primarily due to the sale of Strukton.
        enable continued investment in quality    contract for the HSA operations of €7 million          Rotterdam Waalhaven workshop.                    The return on investments (ROI) is 3.4%, which is higher than
        improvements. There must be enough      (€62 million in 2009).                                                        in 2009 (2.2%) due to the higher profits over the period
        cash in the future for new, modern                                                                        under review. As previously stated, we seek to achieve a
        trains and a perfectly maintained rail    Net finance income                                   Profits rose by               post-tax return on our investments of at least 7% so that we
        network. NS will remain alert over the
        years to come to innovations and new
                               The net finance income fell by €26 million, now making a
                               negative contribution of €22 million. Interest income fell by
                                                                        €33 million in 2010                can continue to invest in growth and quality.

        techniques, to enable passengers to     €22 million, primarily due to a reduction in cash at the end
        travel even more comfortably.
                                                                                                         NS is expecting limited growth
                               of 2009 resulting from the payment of an additional       Financing
        The NS budget naturally also encompas-    dividend of €1,400 million.                   The net cash flow from operating activities was €673 million
                                                                                                     in passenger numbers next year
        ses an attractive, diverse range of                                      (€821 million in 2009). Investments in fixed assets required a
        products and services for its passengers.  Taxation                             net outgoing cash flow of €596 million (€666 million in 2009).   Prospects
        Travelling by train must be, and must    The effective tax rate for the result before corporate income  The transfer of cash to deposits came to €59 million in 2010    Given the uncertain situation in the market and the hesitant
        remain, a fairly affordable alternative to  tax is 24.7% compared with 26.1% in 2009.            (as opposed to a negative figure of €1,304 million in 2009).    economic recovery, we expect limited growth in passenger
        the car. The increasing range of services  The corporate income tax was calculated on the basis of the   This transfer has been classified as part of the cash flow from   numbers in the coming year and we shall continue to
        available through the public transport    applicable tax rates, taking into account tax rules. The tax   investment activities, which is one reason why the cash flow    keep a close eye on costs. Planned investments will continue.
        smart card makes payment and travel-     rules include participation exemption, tax compensation of    from investment activities was €550 million negative for      In addition, it is extremely important that a solution is
        ling increasingly easy. There is some-    losses and the notional addition for costs that are deductible  2010 (2009: €676 million). The dividend payment of €196       found for the worrying financial situation at HSA. It is also
        thing to suit every taste.          to a limited extent. Deferred tax items were written down to   million (2009: €1,498 million) has been included as a cash     highly desirable that the situation regarding the extension
                               a sum of €7 million because of the reduction in the corporate  flow from financing activities. Partly as a result of this, there  of the main rail network concession from 2015 onward
                               income tax rate.                         was a negative cash flow of €162 million (in 2009 there was     should be clarified as soon as possible In the long term,
                                                                a negative cash flow of €27 million). The above-mentioned     we still expect that demand for our services will pick up
                               Result from discontinued operation                receipts and expenditure are part of the reason the working     again as the economy recovers, and that this will be
                               NS sold Strukton Group on 29 October 2010, thus termi-      capital decreased by €122 million (2009: €307 million).       reflected in the results.
                               nating the Rail infrastructure & construction business
                               segment. The overall result for the terminated business
                               operation in that financial year was a loss of €11 million
                                                               Specification of operating expenses
                               (a loss of €1 million in 2009). The comparative figures have
                                                                                                                2010               2009
                               been adjusted as a result of the sale of Strukton.        amounts in millions of euros                             €       %         €        %


                               Profit for the period                      Wages, salaries and social security charges                 1,101        33     1,029         33
                               The above means that the profit for the period under review   Staff hired in                                 64         2       71         2
                               rose by €33 million, from €116 million in 2009 to €149 million  Other personnel expenses                            73         2       81         2
                               in 2010.                             Depreciation/amortisation/impairment                     337        10       304         10
                                                               Raw materials, consumables, inventories and energy              494        15       467         15
                               Profit appropriation                       Subcontracted work and other external costs                  420        13       334         11
                               A proposal will be made to distribute €52 million of the     Infrastructure levy                              379        12       362         12
                               profit for the period under review of €149 million        Other operating expenses                           418        13       473         15
                               (35% of the profit for the period) as dividend and to add
                                                               Total operating expenses                           3,286       100     3,121        100
                               the remaining amount of €97 million to the reserves.
78  NS Annual Report 2010 / Financial Overview
   Key financial figures
   amounts in millions of euros                 2010       2009   Equity
   Capital base/total assets                 53%        48%
   Current assets/current liabilities              0.8       0.9
   Working capital 1                      -646       -524
   Total assets                       5,794       6,514
                                                           Jaarverslag
   Profitability                                     Verslag van de raad van commissarissen   34
   Result from operating activities/revenue
   (ROS - return on sales) 2                 6.6%       4.6%           Verslag van de directie  36
   Profit for the period/average invested
   capital 3) (ROI - return on investment)          3.4%       2.2%
                                                     Verslag van activiteiten  42
   Profit for the period/average equity                                 Duurzaam en betrokken    54
   (ROE - return on equity)                  5.2%       3.3%

   1 Working capital: inventories plus current receivables minus current liabilities.
                                                    Resultaten van activiteiten  60
   2 The comparative figures have been adjusted as a result of the sale of
    Strukton.
                                                      Corporate Governance    70
   3 Invested capital: total assets less non-interest-bearing current liabilities.
                                                         Risicobeheersing   74
                                                            Financiën   78


                                                       Financial Statements
                                                Consolidated Financial Statements   80
                                                  Separate Financial Statements  140


                                                              Other
                                                        Other Information   142
                                                    Segmentation Breakdown    144
                                                         Five Years of NS  145
                                                          GRI Indicators  148
                                                              Index  156
                                                        Annual Report 2010
80  NS Annual Report 2010                                                                                                                        81
   Consolidated 2010 financial statements
                          Consolidated balance sheet NV Nederlandse Spoorwegen               Consolidated income statement for 2010 of
                          As at 31 December 2010                              NV Nederlandse Spoorwegen
                                                  31 December  31 December
                          in millions of euros                 2010     2009     In millions of euros                             2010  2009 *)

                                                                  Continuing operations
                          Assets                                   17  Revenue                                  3,520   3,271
                          Non-current assets                             18  Personnel expenses                             1,238   1,181
                       1  Property, plant and equipment           3,272     3,150   19  Depreciation, amortisation and impairment                  337    304
                       2  Investment property                 309      317   20  Use of raw materials, consumables and inventories              494    467
                       3  Intangible assets                   64      157   21  Costs of subcontracted work and other external costs            420    334
                       4  Investments in equity accounted investees       14      40   22  Infrastructure fees                             379    362
                       5  Other financial assets, including investments    146      305   23  Other operating expenses                          418    473
                       6  Deferred tax assets                 407      438      Total operating expenses                          3,286   3,121
                          Total non-current assets              4,212     4,407      Result from operating activities                      234    150
                                                                  Finance income                                16    38
                          Current assets                                  Finance expenses                               -38    -34
                       7  Inventories                      95      132   24  Net finance result                              -22     4
                       5  Other investments                  209      150      Share in result of equity accounted investees                 1     -
                       8  Trade and other receivables             892     1,245      Profit before income tax                          213    154
                          Corporate tax receivable                -      34   25  Income tax expense                              -53    -37
                       9  Cash and cash equivalents              386      546      Profit from continuing operations                      160    117
                          Total current assets                1,582     2,107

                          Total assets                   5,794     6,514       Discontinued operation
                                                                  Result from discontinued operation (net of income tax) **)          -11     -1
                                                                  Profit for the period                            149    116
                          Equity and Liabilities
                       10  Equity
                                                                  Attributable to:
                          Share capital                   1,012     1,012
                                                                  Equity holder of the Company                         149    116
                          Reserves                      1,670     1,743                                                      The notes and disclosures
                                                                  Minority interest                                -     -   contained on pages 86 to 139
                          Retained earnings                  149      116
                                                                                                                  form an integral part of these
                          Minority interest                   -       -
                                                                  Profit for the period                           149    116
                                                                                                                  consolidated financial statements.
                          Total equity                    2,831     2,871      *) The comparative figures have been adjusted due to the sale of Strukton Groep NV.
                                                                  **) See notes on pages 97 and 99.
                       11  Deferred credits                   213      229


                       12  Loans and borrowings                 315      785
                       13  Employee benefits                   34      34
                       14  Provisions                      175      233
                          Accruals                       103      29
                        6  Deferred tax liabilities               103      88
                          Total non-current liabilities            730     1,169


                       12  Bank overdrafts                    -      18
                       12  Loans and borrowings                 387      292
                          Corporate tax payable                 7       -
                       15  Trade and other payables               794     1,210
                       16  Deferred income                   751      707
                       14  Provisions                      81      18
                          Total current liabilities             2,020     2,245

   The notes on pages 86 to 139 form       Total liabilities                 2,750     3,414
   an integral part of these consolidated
                          Total equity and liabilities           5,794     6,514
   financial statements.
82  NS Annual Report 2010 / Consolidated financial statements                                                                                                   83
                        Consolidated statement of the total result for 2010 of                 Consolidated cash flow statement for 2010 of
                        NV Nederlandse Spoorwegen                               NV Nederlandse Spoorwegen
                        In millions of euros                       2010  2009     In millions of euros                      2010    2009


                                                                    Profit for the period                     149    116
                        Profit for the period                      149   116
                                                                    Adjustments for:
                        Currency translation differences on foreign activities       3    2
                                                                    Result from discontinued operation               11     1
                        Effective portion of changes in fair value of cash flow hedges   3   -1
                                                                 1-3  Depreciation and (reversal of) impairment losses       369    332
                        Net change in fair value of available-for-sale
                                                                    Net finance result                       18     2
                        financial assets                          4   -1
                                                                    Release of deferred credits                  -15    -13
                        Defined benefit plans actuarial result              -2    1
                                                                    Income tax expenses                      19     40
                        Other changes                           -    3
                                                                                                   551    478
                        Income tax on income and expenses recognised directly                 Changes in inventories                     12     2
                        in equity                             -1    -
                                                                    Changes in trade and other receivables             -95    134
                        Income and expenses recognised directly                        Changes in provisions                     19     72
                        in equity                             7    4
                                                                    Change in other non-current liabilities            78     21
                        Total recognised result for the period              156   120      Change in current liabilities excluding credit institutions  108     44
                                                                                                   673    751
                        Attributable to:                                    Interest paid                         -37    -49
                        Equity holder of the Company                   156   120   25  Income tax                           37    119

   The notes on pages 86 to 139        Minority interest                         -    -      Net cash from operating activities              673    821
   form an integral part of these
                        Total recognised result for the period              156   120      Interest received                       16     45
   consolidated financial statements.
                                                                    Dividends received                       1      -
                                                                    Disposal of discontinued operation, net of cash *)      102    -32
                                                                 1,3  Acquisition of intangible assets and property,
                                                                    plant and equipment                      -587   -660

                                                                 2   Acquisition of investment properties              -9     -6
                                                                    Income from other investments                 -59   1,304
                                                                    Other changes in non-current financial assets,
                                                                    including investments                     -21    -36
                                                                    Other changes in non-current assets               7     61

                                                                    Net cash flow from investing activities            -550    676


                                                                    Net cash flow from operating and investing activities     123   1,497


                                                                    Other changes in deferred credits               -1     4
                                                                    Repayments of liabilities                   -299   -103
                                                                    Non-current liabilities taken out               211     73
                                                                 10  Dividends paid                        -196   -1,498
                                                                    Net cash from financing activities              -285   -1,524


                                                                    Net decrease (increase) in cash and cash equivalents     -162    -27
                                                                    Cash and cash equivalents as at 1 January           546    571
                                                                    Effect of exchange rate fluctuations on cash held        2     2

                                                                    Cash and cash equivalents                             The notes and disclosures contained on
                                                                 9                                  386    546    pages 86 to 139 form an integral part of
                                                                    as at 31 December
                                                                                                             these consolidated financial statements.
                                                                    *) See notes on page 99
84  NS Annual Report 2010 / Consolidated financial statements                                                                                                                       85
   Consolidated statement of changes in equity of                                                    Consolidated statement of changes in equity of
   NV Nederlandse Spoorwegen                                                              NV Nederlandse Spoorwegen

                                 Foreign                                                                       Foreign
                                 currency         Fair                                                           currency         Fair
                           Share  translation  Hedging   value  Actuarial  Retained       Minority   Total                         Share  translation  Hedging   value  Actuarial  Retained       Minority   Total
   In millions of euros              capital    reserve  reserve  reserve   reserve  earnings   Total  interest   Equity  In millions of euros             capital    reserve  reserve  reserve   reserve  earnings   Total  interest  Equity

   Balance as at 1 January 2009         1,012       -6    -15      -      5   3,253   4,249      -   4,249   Balance as at 1 January 2010         1,012       -4    -16     -1      6   1,874   2,871     -   2,871
   Profit for the period                                           116    116      -    116   Profit for the period                                           149    149      -   149   Income and expenses recognised                                                            Income and expenses recognised
   directly in equity                                                                  directly in equity

   Currency translation differences on                                                         Currency translation differences on
   foreign activities                        2                            2     -     2   foreign activities                       3                           3     -     3

   Effective portion of changes in fair value                                                      Effective portion of changes in fair value
   of cash flow hedges, after tax                       -1                      -1     -     -1   of cash flow hedges, after tax                       2                      2     -     2

   Net change in fair value of available-for-                                                      Net change in fair value of available-for-
   sale financial assets, after tax                           -1                 -1     -     -1   sale financial assets, after tax                           3                 3     -     3

   Defined benefit plans actuarial result,                                                       Defined benefit plans actuarial result,
   after tax                                             1           1     -     1   after tax                                            -1          -1     -    -1
   Other changes                                                 3     3     -     3   Other changes                                                     -     -     -

   Total income and expenses recognised                                                         Total income and expenses recognised
   directly in equity                        2     -1    -1      1     3     4     -     4   directly in equity                       3     2     3      -1     -     7     -     7   Total recognised income and expense                                                         Total recognised income and expense
   for the period                          2     -1    -1      1    119    120      -    120   for the period                         3     2     3      -1    149    156      -   156   Transactions with owners, directly                                                          Transactions with owners, directly
   recognised in equity                                                                 recognised in equity

   Dividend paid to share holder                                      -1,498   -1,498     -   -1,498   Dividend paid to share holder                                      -196    -196     -   -196


   Balance as at 31 December 2009        1,012       -4    -16     -1      6   1,874   2,871      -   2,871   Balance as at 31 December 2010        1,012       -1    -14     2      5   1,827   2,831     -   2,831
86  NS Annual Report 2010 / Consolidated financial statements                                                                                                       87
   Notes to the consolidated financial               adjusted on some points for comparative purposes, partly      Important principles for                     Elimination of transactions upon consolidation
                                   as a result of the sale of Strukton.                                                 Intra-group balances and income and expenses from
   statements for 2010                                                         financial reporting                        transactions between Group companies are eliminated
                                   Assumptions and estimates                                                      when the financial statements are prepared.
   Reporting entity                         The preparation of the financial statements require that      Principles for consolidation
   NV Nederlandse Spoorwegen has its registered seat in       management make certain estimates and assumptions that       Subsidiaries                           Unrealised gains from transactions with investments
   Utrecht in the Netherlands. The company’s consolidated      impact on the application of accounting principles and the     Subsidiaries comprise those companies in which NV Neder-     accounted for using the equity method are eliminated
   financial statements for the 2010 financial year include     reported value of assets and liabilities and income and      landse Spoorwegen has direct or indirect control. Control is   in proportion to the Group’s share in the investment.
   the company and its subsidiaries (hereinafter referred to as   expenses. The estimates and the corresponding assumptions     defined as when the Group is able to determine directly or    Unrealised losses are eliminated in the same way as
   the ‘Group’) and the Group’s share in participating interests  are based on past experiences and different other factors     indirectly the financial or operating policy of a company in   unrealised gains, but only to the extent that there is
   and companies which it controls jointly with third parties.   which, given the circumstances, can be seen as reasonable.     order to obtain benefits from the activities of the company.   no indication of impairment.
   NV Nederlandse Spoorwegen is the holding company of       The actual outcomes may differ from these estimates.        The financial statements of subsidiaries are fully consoli-
   NS Groep NV which, in turn, is the holding company of the    The estimates and the underlying assumptions are reviewed     dated with effect from the date control was first obtained    Any third-party interests are carried separately on the
   operating companies that implement the Group’s different     on a regular basis. Revised estimates are recognised in the    until the date on which such control ends.            balance sheet and in the income statement.
   operating activities. The consolidated financial statements   period in which the estimate is revised, or in future periods
   of NS Groep NV are the same as those of NV Nederlandse      if the revision relates to a future period.            Associates                            Foreign currency
   Spoorwegen. The operating companies of NS Groep NV are      The main estimates and assumptions relate to revenue        Associates (investments in which substantial influence is     Transactions in foreign currency
   listed on page 138.                       recognition on projects, pension obligations, other employee    exercised) comprise those companies in which the Group has    Transactions denominated in foreign currency are translated
   The Group’s activities mainly consist of transportation of    benefits, provisions for non-current liabilities, provisions for  substantial influence on the financial and operational policy,  to the relevant functional currency of the group entities at
   passengers, the management and development of property      the impairment of accounts receivable, downward value       but no control. Substantial influence is defined as when the   the rate applying on the transaction date. Monetary assets
   and stations. Until 29 October 2010, the construction and    adjustment of inventories to net realisable value, impairment   Group holds between 20 and 50% of the voting rights in      and liabilities denominated in foreign currency are
   maintenance of rail infrastructure and construction activities  of property, plant and equipment and provisions for onerous    another entity.                          translated to the functional currency as at balance sheet
   were also part of the activities of the Group.          contracts, including the HSL-South high-speed rail track      They are measured using the equity method. The equity       date, using the rate applying at that date. The foreign
                                   (see page 101).                          method is defined as follows: Initial recognition is at fair   exchange differences arising from the monetary items
   The Board of Directors prepared the financial statements     Please also refer to the principles and notes to the different   value, which is subsequently increased or decreased by a     comprise the difference between amortised costs in the
   on 15 February 2011. In its preliminary advice to the General  items.                               proportionate share in the profit or loss of the participating  functional currency at the beginning of the period, adjusted
   Meeting of Shareholders, the Supervisory Board recom-      The reporting standards explained below have been applied     interest with effect from the date that the Group first      for the effective interest paid during the period, and the
   mended that the financial statements be adopted without     consistently to the periods presented in these consolidated    obtains substantial influence to the date on which such      amortised cost of foreign currency translated at the end
   change. The Board of Directors and Supervisory Board       financial statements.                       influence ends. With respect to investments accounted for     of the period using the exchange rate then applying.
   granted permission on 15 February 2011 for the financial                                      using the equity method, the share of the Group in the result   The exchange differences are recognised as a charge in the
   statements to be published. The adoption of these financial                                     of these investments is recognised in the income statement.    income statement, with the exception of a financial liability
   statements will be on the agenda for the General Meeting                                      When the share of the Group in the losses is greater than the   designated as a hedge for the net investment in a foreign
   of Shareholders scheduled for 15 March 2011.                                            value of the interest in an investment, the carrying amount    activity or qualifying cash flow hedges, which are taken
                                                                     of the investment on the Group’s balance sheet is written     directly to equity.
   Accounting principles applied in the preparation                                          down to zero, and further losses are no longer taken into
   of the financial statements                                                     account, except to the extent that the Group has a legal or    Foreign operations
   With effect from 2006, the Group applies the International                                     constructive obligation or has made payments towards the     The assets and liabilities of foreign operations, including
   Financial Reporting Standards (IFRS) and their interpreta-                                     relevant investment.                       goodwill and fair value adjustments resulting from
   tions as issued by the International Accounting Standards                                                                       consolidation, are translated into euros using the rate
   Board (IASB) and adopted for use by the European Union.                                       Joint ventures                          applying on the balance sheet date. The income and
                                                                     Joint ventures are those companies which the Group jointly    expenses of foreign operations are translated into euros
   Pursuant to section 402 Part 9 Book 2 of the Netherlands                                      controls with third parties, with this joint control agreed in  using the exchange rate applying on the transaction date.
   Civil Code (BW), the separate financial statements of NV                                      a contract and pursuant to which strategic decisions
   Nederlandse Spoorwegen were issued with a condensed                                         concerning the financial and operational policy are taken     Exchange rate differences are taken directly to equity
   income statement.                                                          unanimously. The consolidated financial statements include    in the reserve for exchange differences. If a foreign
                                                                     the proportional share of the Group in the assets, liabilities,  operation is sold in full or in part, the relevant amount
   The financial statements are presented in euros, rounded to                                     income and expenses of the company, with items being       is transferred from the reserve for exchange differences
   the nearest million. Unless specified otherwise, the financial                                   combined line-by-line with similar items as from the date     to the income statement.
   statements were prepared in accordance with the historical                                     on which joint control is exercised until the date that joint
   cost convention. The figures for the previous year have been                                    control ceases.
88  NS Annual Report 2010 / Consolidated financial statements                                                                                                          89
   Financial instruments                        Derivative financial instruments                  Property, plant and equipment                   Depreciation
   Acquisitions and disposals of financial instruments are       The Group uses derivative financial instruments to hedge      Property, plant and equipment are measured at cost less      Depreciation is charged to the income statement using the
   accounted for on the settlement date.                exchange rate and interest rate risks.               cumulative depreciation and impairment losses. The cost      straight-line method based on the estimated useful life of
   The Group uses the following financial instruments:                                           price of assets constructed by the company includes the cost   property, plant and equipment or component thereof. Land
                                     Upon first-time recognition, derivative financial instruments   of raw materials, direct labour costs, a fair portion of the   and buildings are not depreciated, with the exception of
   Non-derivative financial instruments                 are carried at fair value, which is the same as the cost at that  indirect manufacturing costs and capitalised borrowing      paving.
   Non-derivative financial instruments comprise investments      time. Attributable transaction costs are charged to the income   costs. If relevant, the estimated costs of disassembly
   in securities, deposits, bonds, trade and other receivables,     statement when incurred. Subsequently, derivative financial    and removal of the asset and the clean-up costs of the site    The estimated useful life for property, plant and equipment
   cash and cash equivalents, amounts borrowed and other        instruments are measured at fair value and any changes in the   where the asset is situation are included in the cost price.   is as follows:
   borrowing commitments and trade and other payables.         fair value are accounted for as described below.          Computer software that form an integral part of the        •	  Buildings   broken down into component (15 to100 years)
                                                                       computer equipment is capitalised as part of the                                average 40 years
   Cash and cash equivalents include cash and bank balances       Cash flow hedges                          relevant equipment.                        •	  Other fixtures and fittings         10 to 25 years
   and deposits callable within one month.               Changes in the fair value of a derivative hedging instrument    Assets of which only the economic propriety rests with      •	  Trains                      20 years
                                     designated as a cash flow hedge are taken directly to equity    the Group are stated on the balance sheet and treated       •	  Buses                     6 to15 years
   Upon first-time recognition, non-derivative financial        (under hedging reserve), to the extent that the hedge is      in accordance with the same principles.              •	  Plant and equipment              3 to10 years
   instruments are carried at fair value. Subsequently, non-      effective. The non-effective portion is charged or added to
   derivative financial instruments are measured as follows.      the income statement.                       Gains and losses on the sale of a component of property,     And investment property:
                                                                       plant and equipment is determined on the basis of a        •	  Foundations and underlying land         100 years
   The treatment of financing income and expenses is described     If a hedging instrument no longer meets the requirements      comparison between the sales revenue and the carrying       •	  Structure and core                50 years
   on page 94.                             for ‘hedge accounting’, expires or is sold, the hedge is ended   amount of property, plant and equipment and is taken       •	  Facades and outer walls              33 years
                                     prospectively. The cumulative gain or the cumulative loss     net to ‘other revenues’ in the income statement.         •	  Roofing                      15 years
   Financial assets held to maturity                  previously taken to equity continues to be part of equity                                      •	  Interior finish                  15 years
   When it is the Group’s express aim to hold financial assets to    until the expected transaction takes place. The amount in     Investment Property                        •	  Technical equipment                15 years
   maturity, and it is in a position to do so, these are measured    equity is transferred to the income statement (under net      Property includes investment property held to realise rental
   at amortised cost using the effective interest rate method,     changes in fair value from the cash flow hedges transferred    income or an increase in value or both. Property is valued at   The identified useful life is an average for the relevant assets
   less impairment losses.                       from equity) in the same period in which the hedging        cost less cumulative depreciation and impairment losses.     and asset components.
                                     instrument impacts on the income statement.            The cost price of assets constructed by the company includes
   Financial assets held for sale                                                     the cost of raw materials, direct labour costs, a fair share of  The depreciation method, the remaining useful life and the
   The investments of the Group in certain bonds and deposits      Economic hedges                          the indirect manufacturing costs and capitalised borrowing    residual value are reviewed on an annual basis.
   are classified as financial assets held for sale. After first-time  Hedge accounting is not applied to derivative instruments     costs. If relevant, the estimated costs of disassembly and
   recognition, these assets are measured at fair value and any     used in an economic sense as a hedge for assets and        removal of the asset and cleaning up the site where it was    Should property, plant and equipment be designated as
   changes in the fair value, except for impairment losses and     liabilities denominated in foreign currency. Changes in the    located are included to the cost price.              investment property for own use through a change in its
   exchange rate gains and losses on monetary items available      fair value of such derivatives are taken to the income                                        intended use, or if investment property is designated as for
   for sale, are taken directly to equity. When an investment is    statement as part of the exchange rate gains and losses.      The following principles are applied to both property,      own use, a transfer is made to investment property or
   no longer recognised on the balance sheet, the cumulative                                        plant and equipment and investment property.           property, plant and equipment respectively. Since the
   profit or cumulative loss in equity is transferred to the                                                                         measurement of both categories of tangible fixed assets is
   income statement.                                                            Components                            the same, the transfer is made at the carrying amount.
   If there is no information available for determining the fair                                      Should property, plant and equipment consist of
   value, the assets will be measured at cost.                                               components with different useful lives, these components
                                                                       are specified as separate items under property, plant and
   Other non-derivative financial instruments                                               equipment and investment property.
   Other non-derivative financial instruments are measured
   at amortised cost using the effective interest rate method,                                       The carrying amount of a property, plant and equipment
   less impairment losses.                                                         or investment property includes the cost for the renewal
                                                                       of that asset or part of it when the expenses are incurred
                                                                       and if it is likely that the restoration will result in future
                                                                       economic benefits. All other costs associated with the
                                                                       maintenance of the asset are charged to the income
                                                                       statement when they are incurred.
90  NS Annual Report 2010 / Consolidated financial statements                                                                                                        91
   Intangible assets                         Other investments                          Impairment                            associated with the asset. For the purpose of impairment
   The Group measures its intangible non-current assets in      The other investments acquired by the Group with a finite      Financial assets                         tests, assets are combined in a group of assets that generate
   accordance with IAS 38 and IFRS 3.                useful life are measured at cost less cumulative amortisation    A financial asset is tested at each balance sheet date to     cash flow from ongoing use that are largely independent
   In accordance with IAS 36, the Group performs an         and cumulative impairment losses.                  ascertain whether it has been impaired. A financial asset     of other assets and groups (‘cash generating unit’).
   impairment test on the capitalised goodwill from cash                                         is considered to have been impaired if there are objective    For impairment testing, goodwill acquired in a business
   generating units.                         Expenses after first-time recognition for capitalised intan-    indications that one or more events have had a negative      combination is attributed to cash flow generating units
   The valuation method used is the discounted cash flow       gible assets are only capitalised if it would increase the     impact on the expected future cash flows of that asset.      that are expected to gain from the synergy benefits of
   method. The cash flows are based on the business plans      future economic benefits that are contained in the specific                                      the combination.
   prepared by the relevant unit for a period of five years.     asset to which they relate. All the other expenses, including    An impairment loss with respect to financial assets measured
   A weighted average (WACC) has been agreed for each cash      internally generated goodwill and trademarks, are charged      at amortised cost is calculated as the difference between the   An impairment loss is recognised if the carrying amount of an
   generating unit in accordance with those of comparable      to the income statement when they are incurred.           carrying amount and the present value of the expected future   asset or the cash generating unit to which that asset belongs
   businesses.                            Amortisation is charged in a straight line to the income      cash flows, discounted at the original effective interest rate.  is higher than the estimated net realisable value. Impairment
   The forecasts take account of cash flows after tax.        statement based on the estimated useful life of the intan-     An impairment loss with respect to a financial asset available  losses are taken to the income statement. Impairment losses
   The present value of the cash flows was calculated using the   gible asset, except for goodwill, from the time it is available   for sale is calculated on the basis of the fair value.      recognised in connection with cash generating units are first
   weighted average discount rate that lies between 7.4% and     for use. The estimated useful life for the current and                                        deducted from the carrying amount of any goodwill
   9.1% (2009: between 7.4% and 9.1%).                comparable periods is as follows:                  Significant financial assets are tested individually for     attributed to the units, and subsequently deducted in
   In accordance with IAS 36.44, the forecast years took       •	  Software                    5 to 8 years  impairment. The remaining financial assets are grouped      proportion from the carrying amount of the other assets in
   expansion investments into account.                •	  Client file                     8 years  together on the basis of comparable risk features and tested   the unit (or group of units).
                                    •	  Contracts                   5 to 10 years  as a group.
   Goodwill                                                                                                As far as goodwill is concerned, impairment losses are not
   All the business combinations are accounted for using the     Inventories                             All impairment losses are charged to the income statement.    reversed. For other assets, impairment losses recognised in
   acquisition method. Goodwill is the amount that results from   Inventories are stated at cost or net realisable value, if lower.  A cumulative loss with respect to a financial asset available   prior periods are tested at each balance sheet date for
   the acquisition of subsidiaries, associates and joint ventures.  The net realisable value is the estimated selling price in the   for sale that had previously been charged to equity is      indications that the loss has decreased or no longer exists.
   Goodwill represents the difference between the cost of the    context of ordinary business operations, less the estimated     transferred to the income statement.               An impairment loss is reversed if the estimates have changed
   acquisition and the fair value of the acquired identifiable    cost of completion and the selling costs.                                               on the basis of which the net realisable value was deter-
   assets and liabilities at the time of acquisition. Goodwill is  The cost of inventories is based on average purchase prices     An impairment loss is reversed if the reversal can be       mined. An impairment loss is only reversed to the extent
   measured at cost less cumulative impairment losses.        or cost prices, and includes expenses incurred for the       objectively linked to an event that occurred after the loss    that the carrying amount of the asset does not exceed the
   Negative goodwill that results form an acquisition is taken    acquisition of the inventories and the related purchasing      had been recognised. With respect to financial assets       carrying amount, after deduction of depreciation or amorti-
   directly to the income statement.                 costs. The cost of inventories for sale and projects in progress  measured at amortised cost and financial assets available     sation, that would have been determined if no impairment
                                    includes a fair share of the indirect cost based on normal     for sale in the form of bonds, the reversal is added to the    loss had been recognised.
                                    production capacity.                        income statement.


                                    Construction projects                        Non-financial assets
                                    Construction projects are measured at cost plus profit taken    The carrying amount of the non-financial assets of the
                                    until balance sheet date, less a provision for foreseeable     Group, with the exception of inventories and deferred tax
                                    losses and less invoiced instalments in proportion to the      assets, a new assessment is made as at every balance sheet
                                    project’s progress. The cost includes all the direct expenses    date to ascertain whether there are indications of
                                    in connection with specific projects and an allocation of      impairment. In the event of such indications, an estimate
                                    indirect fixed and variable costs incurred in connection with    is made of the net realisable value of the asset. With respect
                                    the contract activities on the basis of normal production      to goodwill and intangible non-current assets not yet ready
                                    capacity.                              for use, an estimate is made of the realisable value as at each
                                    A receivable is defined as when the total of the costs       balance sheet date.
                                    incurred (including the recognised result) exceeds the total
                                    of the invoiced instalments. If the total of the costs incurred   The net realisable value of an asset or a cash generating unit
                                    (including the recognised result) is lower than the total of    is the realisable value at the higher of the going-concern
                                    the invoiced instalments, it constitutes a debt.          value or the fair value less selling costs. When determining
                                                                      the going-concern value, the present value of the estimated
                                                                      future cash flows before tax is calculated using a discount
                                                                      rate before tax that reflects both the current market valua-
                                                                      tions of the time value of money and the specific risks
92  NS Annual Report 2010 / Consolidated financial statements                                                                                                      93
   Equity                               The expected changes in the pension obligations and the      Reorganisation costs and non-activity schemes          management involvement in the goods and the sum of
   Dividends are recognised in the period in which profit is     investment results at the beginning of the year based on     Provisions are formed for reorganisation when a detailed    the income can be reliably determined.
   appropriated and dividends are declared.              actuarial calculations are implemented in the net obligations   plan for the reorganisation has been formalised or made     Payments from the authorities by virtue of transport
                                    and taken to the income statement. The paid amounts are      public. No provision is formed for future operating costs.   contracts or transport concessions are recognised in the
   Deferred credits                          deducted from the net obligations. The actuarial gains and    The reorganisation provision in particular relates to redun-  period to which the payment is related.
   This income concerns one-off payments in connection        losses, consisting of the difference between the actual and    dancies, bridging payments and the redeployment of staff
   with agreements that extend into future years. The income     the expected changes in the pension obligations and        whose positions have been scrapped.               Construction contracts
   is taken to the income statement during the term of the      investment results are taken to equity.                                              The contractual income and expenses of construction
   agreements to which they are related. The income is                                         Provision for soil decontamination               contracts are recognised in the income statement in
   measured at amortised cost.                    Obligations arising from long-service awards and early      The provision for soil decontamination is formed to cover the  proportion to the stage of completion of the project.
                                    retirement benefits are calculated actuarially and recognised   expenses required to maintain operating assets or to bring   The stage of completion is determined on the basis of the
   Employee benefits                         at present value. Account is taken of wage and price indexes.   them up to standard. In accordance with the published      cost of the work performed in relation to the total expected
   Employee benefits include pension obligations arising       Any actuarial gains or losses are taken to the income       environmental policy of the Group and the applicable legal   expenses. As soon as a reliable estimate can be made of the
   from defined benefit plans and other employee benefit       statement in the period in which they occur.           requirements, provisions are formed to manage and clean     result, a proportional part of the profit is added to the
   obligations consisting of long-service awards, early        Obligations arising from occupational disability are       up environmental pollution when the pollution occurs or     income statement. Expected losses on contracts are directly
   retirement (VUT) benefits and obligations in connection      calculated similarly.                       appears to have occurred.                    recognised in full in the income statement.
   with staff occupational disability.
                                    Short-term employee benefits                   Onerous contracts                        Rental income
   Defined contributions plans mean that the Group has no       Short-term employee benefits are measured without         A provision for onerous contracts is formed on the balance   Rental income from property is included in the income
   further obligations over and above paying the contractual     discounting and recognised when the corresponding service     sheet when the benefits the Group expected to gain from     statement in a straight line based on the term of the lease
   contributions. These contributions are recognised in the      is delivered.                           a contract are lower than the inevitable costs that arise by  agreement. The cost of incentives offered to encourage the
   income statement in the period in which they are due.                                        virtue of the contract.                     conclusion of lease agreements is recognised as an integral
                                    Provisions                            The provision is measured at the expected net cost of      part of the total rental income.
   Defined pension plans are plans where the Group cannot       A provision is formed on the balance sheet when the Group     continuing the contract or, if lower, cost of terminating the
   suffice with paying the compulsory, contractual contribu-     has a legal or constructive obligation as a result of an event  contract being any compensation or penalty as a result of    Concessions in connection with public-private
   tions to pension funds or insurance companies. The Group’s     in the past and it is likely that settlement of this obligation  not complying with the contract. Prior to forming provision,  partnerships (PPPs)
   net obligation is calculated separately in respect of each plan  will require the outflow of funds.                an impairment loss is recognised on the assets related     During the construction of a PPP project, the project is
   by making an estimate of the pension rights employees have     Provisions are calculated on the basis of the present value of  to the contract.                        accounted for as a construction project. The project income
   accrued during the reporting and preceding years. The       the expected future cash flows discounted at a rate before                                    and expenses are recognised in the income statement in
   present value of these entitlements is calculated, which is    tax that reflects the current market valuations of the time    Other provisions                        proportion to the project progress.
   netted with the fair value of the plan assets. The discount    value of money and, where necessary, taking account of the    Provisions are formed for damage through fire, guarantees    During the operational phase the income from concession
   rate is the interest rate as at balance sheet date of gilt-edged  risks associated with the obligation.               issued, claims and other matters.                management consists of the fair value of the services
   fixed-income securities of which the term approximates that                                                                     delivered pursuant to the agreement. The interest income in
   of the pension obligations. The calculation takes account of                                     Revenues                            connection with the investment in the project is accounted
   aspects such as future wage increases due to general wage                                      Revenues include transport earnings and earnings from the    for as interest income.
   developments and career opportunities, inflation and of                                       other business divisions, less discounts and turnover tax.
   current life expectancy tables. The calculation is performed
   on an annual basis by a registered actuary using the                                         Providing services and selling goods
   ‘projected unit credit’ method. When the calculation                                         Income from services provided is recognised in the period in
   produces a positive result for the Group, the recognition of                                     which the service is provided. With respect to delivery
   the asset is limited to a maximum that does not exceed the                                      contracts that extend beyond the balance sheet date, income
   balance of any non-recognised pension costs of past service                                     is allocated to the separate years in proportion to the stage
   and the present value of any future reimbursements by the                                      of completion of the transaction at balance sheet date.
   fund or the lower future pension premiums.                                              The stage of completion is determined based on assessments
   The pension obligations related to the group companies                                        of the work performed.
   established in the UK are recognised for the periods that the                                    Income from the sale of goods is taken to the income
   transport concessions are valid for.                                                 statement when the significant risks and benefits of
                                                                     ownership have been transferred to the buyer, the collection
                                                                     of the due payment is likely, the associated costs or any
                                                                     returns can be reliably estimated, there is no longer any
94  NS Annual Report 2010 / Consolidated financial statements                                                                                                        95
   Other revenues                          Government grants                          New standards and interpretations                Trade and other receivables
   These include capitalised production for own use, incidental   Government grants are recognised when it is reasonable       A number of new changes to standards and interpretations     The fair value of trade and other receivables, excluding
   income and insurance provided by third parties of the costs   to expect that the entity will satisfy the conditions applied    were not yet effective in 2010 and were therefore not applied  construction projects, is estimated at the present value of
   of additional activities that do not form part of the      by the grants and that the grants will be received.         to the financial statements. Not one of these standards will   the future cash flows which, in turn, are discounted at the
   operating activities of the company. The balance between     The government grants are deducted from the related assets     have a material impact on the consolidated financial state-   intra-banking swap interest rate as at balance sheet date.
   the income from and the carrying amount of the sold       and liabilities.                          ments of the Group.
   property, plant and equipment is also taken to ‘other                                                                         Derivatives
   revenues’.                            Lease payments                           Determining the fair value                    The fair value of derivatives is formed by an estimated total
                                   Lease payments pursuant to operating leases are recognised     A number of principles and the information provision       that the Group would receive or pay to continue the contract
   Operating expenses                        as operating expenses in the income statement in a straight     of the Group require that the fair value be determined      until balance sheet date, with account being taken of the
   Operating expenses are allocated to the year to which      line over the lease period.                     of both financial and non-financial assets and liabilities.   current interest rate and the current creditworthiness of the
   they are related or during which the goods and services                                       For valuation and information provision purposes, fair value   counterparties to the contract. This value is determined and
   are delivered to the client.                   Income tax                             is determined as follows.                    issued by the financial institution where the derivative is
                                   Tax on the profit or loss for the reporting period comprises                                     outstanding.
   Financing income and expenses                  the payable and deductible taxes for the reporting period      Property, plant and equipment
   Financing income includes the interest income on invested    and deferred income tax. Income tax is stated in the income     The fair value of property, plant and equipment included     Non-derivative financial liabilities
   funds (including financial assets available for sale), lease   statement, unless they are directly related to items taken     as a result of a business combination is based on the market   The fair value of non-derivative financial obligations is
   income and profit on the sale of hedging instruments that    directly to equity, in which case the tax is taken to equity.    value. The fair value is calculated on the basis of current   measured for disclosure purposes and calculated on the basis
   are recognised in the income statement. Interest income is    All the tax items are stated at nominal value.           purchase prices or is determined by using indexation figures   of the present value of the future redemptions and interest
   recognised in the income statement as it accrues, using the                                     to bring the historical purchase price to the current price.   payments, discounted at the market rate as at reporting
   effective interest rate method. Dividend income is recog-    The payable and deductible tax for the financial year is                                       date. As far as financial leases are concerned, the market
   nised in the income statement when the right to payment     the expected tax payable on the taxable profit for the       Investment Property                       interest rate is determined on the basis of similar lease
   becomes vested.                         reporting period, calculated on the basis of tax rates that     The fair value is determined independently and profes-      agreements.
                                   apply on the balance sheet date and adjustments to tax       sionally through the engagement of qualified specialists.
   Borrowing costs include the interest charges on loans taken   payable for prior years.                      It takes account of the current lease agreements that the    Segmented information
   up, interest added to provisions and losses on hedging                                        Group has concluded in a businesslike and objective manner    Segmented information is provided for the Group’s business
   instruments. All the borrowing costs that cannot be directly   Almost all the subsidiaries that belong to the Group are part    and that is comparable to those of similar property in the    segments. Since the Group, pursuant to IFRS, is not obliged
   attributed to the acquisition, construction or production of   of the NS tax entity for corporation tax purposes, with the     same area. To measure the value of property, the net rentals   to provide this information, the segmentation statement is
   a qualifying asset are taken to the income statement in     exception of foreign subsidiaries.                 are discounted each year by a factor that includes the risks   presented as an appendix to the financial statements with
   accordance with the effective interest rate method.                                         that are inherent to net cash flows. The factor assumes     effect from 2010. This summary is not a segmentation
   No financing costs were capitalised in 2009 and 2010.      Deferred tax assets and tax liabilities are formed for       3% per annum (2009: 3%).                     summary as referred to under IFRS 8 (see page 144).
                                   temporary differences between the carrying amount of assets     The fair value of property is only determined for information
   The release from cross-border lease agreements is deducted    and liabilities in the financial reporting and the value of     purposes.                            The primary segmentation basis, that for business segments,
   from the interest charges to the extent that it relates to the  assets and liabilities for tax purposes. The calculation is based                                  refers to the different nature of the operating activities, the
   reporting period.                        on the tax rates expected to apply when the temporary        Intangible assets                        management structure and the internal reporting structure
                                   differences are reversed using the tax rates that have been     The fair value of other investments is based on the expected   employed by the Group.
   Exchange rate gains and losses are part of the financial     enacted or substantially enacted as at the balance sheet date.   present value of the cash flows from use and the final selling  Prices for transactions between the segments and between
   income or expenses. Default interest related to positions                                      of the assets.                          the group companies within the segments are determined
   with the tax authorities is included under other financing    As far as deferred tax assets within the tax entity are                                       on the basis of businesslike and objective principles.
   income and expenses.                       concerned, assumptions are made about the continuity of the     Investments in bonds and deposits                The results, assets and liabilities of a segment include items
                                   enterprise, sufficient taxable profit in the future about no    The fair value of financial assets held to maturity and     which, directly or, on the basis of reason, can be attributed
                                   limit on loss compensation. As a result, it is assumed that     financial assets available for sale is determined on the basis  to the segment.
                                   deferred tax assets will be collected.               of the listed closing price at balance sheet date. The fair   The investment costs for a segment include total expenses
                                   Deferred tax assets and liabilities are only offset if there is a  value of investments held to maturity is only determined for   incurred for the reporting period in order to acquire the
                                   formal right to offset and the company intends to offset the    information purposes.                      asset, which is not expected to be operational for longer
                                   deferred taxes simultaneously. Deferred taxes are recognised                                     than one reporting period.
                                   at nominal value.
96  NS Annual Report 2010 / Consolidated financial statements                                     97
   Business segments                         General notes
   The Group makes a distinction between the following
   business segments:                        The amounts quoted in the notes are in millions of euros,
    P
   •	 	 assenger  transport: the transport of passengers in the  unless specifically stated otherwise.
    Netherlands in domestic trains and buses and in interna-
    tional trains, as well as passenger transport in trains and   Acquisition and disposal of companies
    buses abroad. This also includes the services for traveller   For the acquisitions made last year, the preliminary purchase
    transport, such as making available and maintaining       price allocation prepared in 2009 was finalised. This did not
    rolling stock;                         lead to any adjustment.
    H
   •	 	 ub  development and operations, including the mainte-
    nance of property and station sites and the operation of    The following transaction took place during the financial
    commercial sites in and around stations;            year:
    R
   •	 	 ail  infrastructure and construction, including rail
    infrastructure and construction. With the sale of Strukton   Discontinued operation
    Groep NV on 29 October 2010, the activities of this       It had been decided in 2009 that Strukton was no longer
    segment were discontinued.                   part of the core activities of the Group. Strukton has been
   •	 	 ther
    O     comprehensive auxiliary companies, holding      incorporated in the rail infrastructure and construction
    company operations and the elimination of inter-company     segment and is active as full-service provider in the field
    transactions.                          of rail systems; design, implementation, maintenance and
                                    management of infrastructure projects; development,
   The passenger transport segment primarily operates in       implementation and maintenance of property; property
   the Netherlands, the UK, Germany and the Czech Republic.     management and support services. It was uncertain if and
   The return and risk profiles do not differ to such an extent   when a sale of Strukton could be realised. Strukton was
   as to require separate segmentation according to         therefore neither accounted for as a discontinued operation
   geographical areas.                        as at 31 December 2009 nor as held for sale.


   Principles for the consolidated cash flow statement        On 29 October 2010, the Group sold Strukton and with it the
   Basically, the cash flow statement is prepared on the basis    entire rail infrastructure and construction segment for a
   of the comparison between the opening and closing balance     total of EUR 168 million. The financial results for 2010 were
   for the relevant financial year. In this context, the result is  prepared and reported by Strukton after NS had transferred
   adjusted for changes that did not result in receivables or    control to Oranjewoud. The comparative figures in the
   payments during the financial year.                consolidated income statement have been restated in order
                                    to show the discontinued operation separately from the
                                    continued operations.
98  NS Annual Report 2010 / Consolidated financial statements                                                                   99
   Results of discontinued operation                                      Cash flows from discontinued operation
                                   1 January – 29 October 2010      2009  In millions of euros                    2010     2009
   In millions of euros

                                                         Net cash flow from operating activities          -57      58
   Income                            1,194              1,369
                                                         Net cash flow from investment
   Operating expenses                      1,187              1,356     activities                         -42      -98
   Result from operating activities                 7               13
                                                         Net cash flow from financing
                                                         activities                         59       70
   Net financing result                       -6               -8     Net cash flow for the financial year            -40      30
   Income tax                            -3               -4
   Result from operating activities of Strukton, after tax                -2        1


   Book profit made by NS from the sale of Strukton        17                -     Effect of the disposal on the financial position
                                                         of the Group
   Other transaction result:                                          In millions of euros                           2010

   Realisation of revaluation reserve of NS            -23                -
   Selling costs                          -2               -3     Property, plant and equipment                      -419
   Income tax                            -1               1      Current assets                              -577
   Transaction result of NS, after tax                          -9       -2   Reduction in non-current liabilities                   305
                                                         Reduction in current liabilities                     528
   Total result for the financial year                         -11        -1
                                                         Balance of assets and liabilities                    -163


   The realisation of the revaluation reserve of NS mainly                           Selling price                              168
   relates to previously unrealised hedging results due to                           Less: Amount stated as receivable                     -8
   the financing method of the PPP activities at Strukton.
   These hedging results were realised through the sale of                           Payment received by NS in cash                      160
   Strukton and taken from the revaluation reserve to the                            Disposed cash and cash equivalents
   income statement. This transfer does not have any impact                           of Strukton                               -58*
   on shareholders’ equity.                                           Net inflow of cash and cash equivalents after
                                                         deconsolidation of Strukton                       102
   The total result of the discontinued operation can be fully
                                                         * The disposed cash and cash equivalents consists of EUR 55 million in
   attributed to the company’s shareholder.
                                                          tied accounts.
100  NS Annual Report 2010 / Consolidated financial statements                                                                                                                   101    Notes to the consolidated balance sheet as at 31 December 2010


   1
   Plant, property and equipment                                                               The ‘other changes’ item primarily relates to intercompany    the start-up losses were charged to the provision and
                                                                                 eliminations and reclassifications. Of the other changes in    investments for tangible fixed assets were withdrawn
                                        Other fixed               Machinery &  Assets under       projects and materials in construction in 2010, EUR 26 million  from the provision.
   In millions of euros                  Land  Buildings  installations  Rolling stock  Spares  equipment  construction   Total  is related to HSA assets (2009: EUR 16 million). This change
                                                                                 represents the transfer of the provision for onerous contracts  The Group performs an annual impairment test. This test
   2009                                                                            to a drop in the value of the tangible fixed assets.       prompted the Group in 2009 to recognise an additional
   Cost as at 1 January                  68    494       130      4,191    180      754      531    6,348
                                                                                                                  impairment loss of EUR 70 million as a result of:
   Additions                                                               655     655
                                                                                 With respect to divestment of business premises,
   Capitalisations                    16     11        8      420    24      80      -559      -
   Acquisitions                      -      -       -       18     -      4        -    22
                                                                                 no divestment contribution was received in 2010          •			 low
                                                                                                                   S    development and integration of the timetable;
   Exchange rate differences                -      -       -        -    -      1        -     1   (2009: EUR 8 million).                      •			 ower
                                                                                                                   L    growth in turnover due to the recession.
   Divestments                      -3    -16       -1       -69   -20      -54      -17    -180
   Other changes                     32    -28        5       20     -     -40      -35    -46   The fair value adjusted for depreciation of tangible fixed    In 2010, the prospects for the operation of the HSL-South
   Cost as at 31 December                113    461       142      4,580    184      745      575    6,800   assets amounts to EUR 4.1 billion (2009: EUR 4.0 billion)     deteriorated considerably, partly as a result of disappointing
                                                                                 and is calculated on the basis of the historical cost       passenger numbers due to the crisis and further delay in the
   Depreciation and impairment
                                                                                 convention brought to the current value with the aid       delivery of the V-250 stock. The financial situation of HSA is
   as at 1 January                    13    213       71      2,611    97      499        -   3,504
                                                                                 of indexation figures.                      causing concern, although there are still no acute liquidity
   Depreciation of the year                1     13       12       192    10      69        -    297
   Divestments                      -2     -9        -       -67   -12      -47        -   -137                                    problems foreseen for 2011.
   Impairment                       -      -       -        6     -      2        -     8   Some of the trains recognised on the balance sheet are part
   Impairment reversals                  -      -       -       -3     -       -       -    -3   of cross-border lease transactions concluded in the past.     The cost for NS of the concession agreement is limited to the
   Exchange rate differences                -      -       -        -    -       -       -     -                                    guarantee as agreed with the State. The present value of
   Other changes                     11    -11        4        5     -     -28        -    -19   The carrying amount of the rolling stock accommodated in     these costs as at year-end is estimated at EUR 193 million and
   Depreciation and impairment
                                                                                 cross-border leases at year-end 2010 is EUR 258 million      is substantially lower than the present value of the net cost
   as at 31 December                   23    206       87      2,744    95      495        -   3,650
                                                                                 (2009: EUR 229 million). Securities have been pledged in the   expected for continuing the contract.
   Carrying amount as at 1 January            55    281       59      1,580    83      255      531    2,844
                                                                                 form of first lien on rolling stock for the Eurofima loans that
   Carrying amount as at 31 December           90    255       55      1,836    89      250      575    3,150
                                                                                 are not part of the cross-border lease financing. The carrying  Of the total amount of EUR 193 million, EUR 132 million
                                                                                 value of this is EUR 88 million (2009: EUR 110 million).     was deducted from investments in property, plant and
                                        Other fixed               Machinery &  Assets under       More information can be found in the section Financial Risk    equipment, leaving a provision for onerous contract of
   In millions of euros                  Land  Buildings  installations  Rolling stock  Spares  equipment  construction   Total  Management (see page 138).                    EUR 61 million (see also page 118).

   2010                                                                            Projects and materials under construction mainly consist     ICE
   Cost as at 1 January                 113    461       142      4,580    184      745      575    6,800
                                                                                 of investments in trains and buildings.              An impairment loss has been recognised for ICE since 2003.
   Additions                                                               622     622
                                                                                                                  In 2009, this loss amounted EUR 11 million.
   Capitalisations                    16     15        2      709     6      86      -834      -
   Acquisitions                      -      -       -        -    -       -       -     -   Impairment and reversal                      This calculation was updated for 2010, which led to an
   Exchange rate differences                -      -       -        1     -      1        -     2   The calculations that result in impairment losses and their    addition of EUR 1 million. The remaining impairment loss
   Divestments                      -2     -2       -3       -29     -     -33      -37    -106   reversal are based on an interest rate after tax of 7.5%     at year-end 2010 amounts to EUR 12 million. In 2009, the
   Disposals                       -7    -50        -        -    -     -232      -10    -299   (2009: 7.5%). Before tax, the interest rate is 10% (2009: 10%).  impairment loss of EUR 3 million was reversed. The reason
   Other changes                     -1     3        -        6    -9     -13       9     -5   The impairment losses and reversals listed below exclusively   for the addition and reversal is increasing insight as a result
   Cost as at 31 December                119    427       141      5,267    181      554      325    7,014
                                                                                 relate to the passenger transport segment.            of which outlooks were adjusted.

   Depreciation and impairment
   as at 1 January                    23    206       87      2,744    95      495        -   3,650
                                                                                 HSL-South
   Depreciation of the year                1     12       10       217    12      68        -    320   HSA Beheer NV is the joint venture of NS and KLM that was
   Divestments                       -     -1       -2       -26     -     -32        -    -61   awarded the concession for transporting passengers over
   Impairment                       -      -       -       -1    2      12        -    13   the HSL-Zuid high-speed track with effect from 1 July 2009.
   Impairment reversals                  -      -       -        -    -       -       -     -   For more information concerning this concession, please
   Exchange rate differences                -      -       -        -    -       -       -     -
                                                                                 refer to the ‘Concessions’ notes on page 120.
   Disposals                        -    -23        -        -    -     -150        -   -173
   Other changes                      -     2       -1        -   -8       -       -    -7
                                                                                 In view of the downward adjustment of expectations with
   Depreciation and impairment
   as at 31 December                   24    196       94      2,934    101      393        -   3,742   respect to the turnover and the increasing costs, the Group
                                                                                 recognised in 2006 an impairment loss of EUR 140 million
   Carrying amount as at 31 December           95    231       47     2,333     80      161      325    3,272
                                                                                 (provision for onerous contracts). In the following years
102  NS Annual Report 2010 / Consolidated financial statements                                                                      103
                                 2
   Abellio                           Investment property
   Abellio operates train and bus concessions in Europe.                                                        Investment

   Some of the bus concessions in Germany are running                                                 Investment  property under
                                 In millions of euros                                   property   construction       Total
   at a loss, as a result of which the relevant material was
   not capitalised upon acquisition in 2008. The provision
   for onerous contracts at year-end 2010 is EUR 10 million
                                 2009
                                 Cost as at 1 January                                    417        14        431
   (2009: EUR 22 million),
                                 Additions                                           -        6         6
   and was deducted in full from plant, property and
                                 Capitalisations                                       16       -16         -
   equipment. At year-end 2009, EUR 20 million was deducted
                                 Divestments                                          -6        -        -6
   from property, plant and equipment, leaving a provision
                                 Other changes                                         3        6         9
   of EUR 2 million.
                                 Cost as at 31 December                                   430        10        440

                                 Depreciation and impairment as at 1 January                         112         -       112
   NS Reizigers
   In 2010, no impairment losses were recognised for      Depreciation of the year                                   12         -        12

   out-of-date material (2009: EUR 6 million).         Divestments                                          -5        -        -5
                                 Impairment                                          4         -        4
                                 Other changes                                         -        -         -
                                 Depreciation and impairment as at 31 December                        123         -       123
                                 Carrying amount as at 1 January                               305        14        319
                                 Carrying amount as at 31 December                              307        10        317

                                                                                     Investment
                                                                             Investment  property under
                                 In millions of euros                                   property   construction       Total                                 2010
                                 Cost as at 1 January                                    430        10        440
                                 Additions                                           -        9         9
                                 Capitalisations                                       14       -14         -
                                 Disposals                                          -12         -       -12
                                 Divestments                                          -4        -        -4
                                 Other changes                                         1        2         3
                                 Cost as at 31 December                                   429        7        436

                                 Depreciation and impairment as at 1 January                         123         -       123
                                 Depreciation of the year                                   14         -        14
                                 Disposals                                           -8        -        -8
                                 Divestments                                          -2        -        -2
                                 Impairment                                          -1        -        -1
                                 Other changes                                         1         -        1
                                 Depreciation and impairment as at 31 December                        127         -       127

                                 Carrying amount as at 31 December                             302         7        309


                                 The fair value of investment property as at 31 December 2010   include a period of some years during which it is not possible
                                 amounts to EUR 0.5 billion (2009: EUR 0.6 billion). The value  to cancel the contract. After this period, extension of the
                                 was measured independently and professionally through the    agreement is negotiated with the tenant. No conditional lease
                                 engagement of qualified specialists. In this context, account  payments are charged.
                                 was taken of the current lease agreements that the Group has
                                 concluded in a businesslike and objective manner, and which is  The direct rental income amounts to EUR 67 million (2009:
                                 comparable to similar property in the same area.         EUR 67 million). The direct rental costs include maintenance
                                 Investment property consists of a number of business premises  costs, immovable property tax and direct management costs,
                                 rented to third parties. Generally, the lease agreements     and came to EUR 17 million (2009: EUR 17 million).
104  NS Annual Report 2010 / Consolidated financial statements                                                                                                          105
                     3                                                                                   4
                     Intangible assets                                          The investment of goodwill relates to goodwill paid upon     Investments in equity accounted investees
                                                                       acquisitions (see also page 97).                 In millions of euros
                                                             Other
                     In millions of euros                    Goodwill  intangible assets   Total
                                                                       Goodwill per segment                       Carrying amount as at 1 January 2009            33
                     2009                                                 In millions of euros             2010     2009  Exchange rate difference                   -
                     Cost as at 1 January                     97         84    181                                    Increase                           2
                     Additions                            -         5     5   Rail infrastructure & construction       -      65   Disposal                           -
                     Acquisitions                         11          6     17   Passenger services              26      26   Share in profit                        4
                     Other changes                         2         -4     -2   Hub development,                         Profit distributed                      -
                     Cost as at 31 December                    110         91    201   development & exploitation           5      5   Other changes                         1
                                                                       Total                     31      96   Carrying amount as at 31 December 2009           40
                     Amortisation and impairment as at 1 January          14         18     32                                    Exchange rate difference                   -
                     Amortisation for the year                    -         11     11   The impairment tests carried out did not give rise to writing   Increase                           -
                     Other changes                          -         1     1   down goodwill.                          Disposal                          -26
                                                                                                        Share in profit                        1
                     Amortisation and impairment as at 31 December         14         30     44                                    Profit distributed                     -1
                     Carrying amount as at 1 January                83         66    149                                    Other changes                         -
                     Carrying amount as at 31 December               96         61    157
                                                                                                        Carrying amount as at 31 December 2010           14

                                                             Other
                     In millions of euros                    Goodwill  intangible assets   Total                                   Pursuant to the disclosure requirements contained in
                                                                                                        sections 2:379 and 2:414 of the Netherlands Civil Code,
                     2010                                                                                  a complete list of group companies, associates and joint
                     Cost as at 1 January                     110         91    201                                    ventures has been filed with the Trade Register in Utrecht.
                     Additions                            -         2     2
                     Acquisitions                          -          -     -
                     Disposals                           -79        -50    -129
                     Other changes                          -         1     1
                     Cost as at 31 December                    31         44     75


                     Amortisation and impairment as at 1 January          14         30     44
                     Amortisation for the year                    -         10     10
                     Disposals                           -14        -41     -55
                     Impairments                           -         12     12
                     Other changes                          -          -     -


                     Amortisation and impairment as at 31 December          -         11     11

                     Carrying amount as at 31 December               31         33     64                     The impairment loss of EUR 12 million (2009: zero) concerns intangible assets in the rail
                     infrastructure and construction segment.
106  NS Annual Report 2010 / Consolidated financial statements                                                                                                                          107
                     5                                                    6
                     Other financial assets, including investments                              Deferred tax assets and liabilities
                     In millions of euros                           31 Dec. 2010  31 Dec. 2009  The deferred tax assets and liabilities can be broken down into the relevant items as follows:

                                                                                                                           Assets             Liabilities

                     Other non-current financial assets, including investments                        In millions of euros                                  31 Dec. 2010      31 Dec. 2009  31 Dec. 2010     31 Dec. 2009

                     Available-for-sale financial assets                       96       100
                     Held-to-maturity investments                           5       142   Property, plant and equipment                                133          138       92          67
                     Financial leases                                31       50   Intangible assets                                        -           -       -          9
                     Other investments                                14       13   Financial assets                                         -           -       9           -
                                                                         Inventories                                           6          8        -           -
                     Total                                    146        305
                                                                         Receivables                                         149          180       2           5
                                                                         Deferred credits                                       56           60        -           -
                     Current financial assets
                                                                         Provisions                                          53           49        -           -
                     Available-for-sale financial assets                        -        -
                                                                         Non-current liabilities                                     7          3        -           -
                     Held-to-maturity investments                           -        -
                                                                         Other items                                           1           -       -          7
                     Deposits                                    209       150
                                                                         Tax loss carry-forward                                      2           -       -           -
                     Derivatives used for hedging                           -        -
                                                                         Tax asset                                         407          438
                     Total                                    209        150
                                                                         Tax liability                                                          103           88
                     Total available-for-sale financial assets                    96       100
                     Total held-to-maturity investments                        5       142
                     In 2009, receivables of Strukton from public private partnership projects (PPP) were stated
                     under financial assets held to maturity. These relate to the concession payments still to be
                     received from the authorities in connection with the PPP projects.


                     Using financial lease contracts, the Group makes goods material available to DB Schenker Rail
                     Nederland NV, with the Group acting as lessor.
                     The weighted average remaining term of the lease contracts is two years (2009: two years).


                     Deposits and bonds (contained in current financial assets available for sale) are intended,
                     among other things, for payment of some EUR 670 million of the agreed investment obliga-
                     tions, redemption and interest payments on loans, non-current provisions and liabilities.


                     The credit, exchange rate and interest rate risks the Group faces from the other investments
                     are explained in greater detail on pages 128 to 138.
108  NS Annual Report 2010 / Consolidated financial statements                                                                                                              109
   Changes during the reporting period in the temporary differences between commercial valuation in the balance sheet and the     Deferred tax assets 2010
   valuation for tax purposes, distinguished according to additions and reductions:                                                              Amount on which                  Amount on which
                                                                                                          deferred tax is                  deferred tax is
                                                                                                          calculated as at                  calculated as at
                                                                     In millions of euros                           1 January 2010     Increase   Decrease  31 December 2010
   Deferred tax assets 2009
                                    Amount on which               Amount on which
                                     deferred tax is                deferred tax is  Property, plant and equipment                           540        19      31         528
                                     calculated as at               calculated as at
                                                                     Intangible assets                                   1        -       -          1
   In millions of euros                        1 January 2009   Increase   Decrease  31 December 2009
                                                                     Financial assets                                    -       29       -         29
                                                                     Inventories                                     30         -      5         25
   Property, plant and equipment                        629     74     163         540
                                                                     Receivables                                    705        11      117         599
   Intangible assets                                1      -      -          1
                                                                     Deferred credits                                  237         -      14         223
   Inventories                                  30      1      1         30
                                                                     Provisions                                     191        28       7         212
   Receivables                                 801     21     117         705
                                                                     Non-current liabilities                               11        16       2         25
   Deferred credits                               244     14      21         237
                                                                     Current liabilities                                  2        -      1          1
   Provisions                                  64    124       -3        191
                                                                     Total temporary differences                           1,717       103      177        1,643
   Non-current liabilities                            12      1      2         11
   Current liabilities                               7     4      9          2
                                                                     Deferred tax asset on temporary differences                    438        20      45         413
   Total temporary differences                        1,788    239      310        1,717
                                                                     Tax loss carry-forward                                                          2
                                                                     Changes in tax rate, temporary differences                                               -8
   Total deferred tax asset                          455     62      79        438    Total deferred tax assets                                                      407

   Deferred tax liabilities
                                                                     Deferred tax liabilities
   Property, plant and equipment                        336    115       -        451
                                                                     Property, plant and equipment                           451       141      15         577
   Intangible assets                               24      1       -         25
                                                                     Financial assets                                    -       36       1         35
   Receivables                                  29      -      8         21    Intangible assets                                  25         -       -         25
   Provisions                                   1      -      -          1   Receivables                                     21        -5       6         10
   Other items                                  30      -      4         26    Provisions                                      1        -       -          1
   Total temporary differences                         420    116      12         524    Other items                                     26       -26       -          -
                                                                     Total temporary differences                            524       146      22         648

   Deferred tax liability                            66     24       2         88
                                                                     Deferred tax liability on temporary differences                   88        23       7         104
                                                                     Changes in tax rate, temporary differences                                               -1

                                                                     Total deferred tax liability                                                     103


                                                                     Of the change in the deferred taxes in 2010 EUR 1 million      The total receivables item of EUR 304 million
                                                                     (2009: zero) was recognised in equity.               (2009: EUR 350 million) can be broken down as follows:
                                                                     The changes originate from the financial assets item on the     •  Receivable from Dutch tax authorities: EUR 370 million
                                                                     balance sheet.                              (2009: EUR 401 million);
                                                                                                       •  Owed to the UK tax authorities: EUR 2 million
                                                                     The bulk of the deferred tax assets will be collectible before      (2009: receivable of EUR 2 million);
                                                                     2015. With respect to a number of participating interests      •  Owed to the Irish tax authorities: EUR 62 million
                                                                     outside the tax unity, no deferred tax assets were recognised      (2009: EUR 47 million);
                                                                     for a total of EUR 1 million (2009: EUR 14 million) because it is  •  Owed to the Czech tax authorities: EUR 2 million
                                                                     unlikely that these receivables will be realised in the future.     (2009: EUR 2 million);


                                                                     The applicable corporation tax rate for the Dutch companies
                                                                     for 2010 and 2009 is 25.5%. The calculation of the deferred
                                                                     tax position as at year-end 2010 was based on the rate
                                                                     applicable in 2011 of 25%.
110  NS Annual Report 2010 / Consolidated financial statements                                                                                   111
   7                                      8                                     9
   Inventories                                 Trade and other receivables                        Cash and cash equivalents
   In millions of euros             31 Dec. 2010  31 Dec. 2009  In millions of euros            31 Dec. 2010  31 Dec. 2009  In millions of euros           31 Dec. 2010  31 Dec. 2009   Maintenance materials                 4       44   Receivables from clients from projects in                 Cash and bank balances             333      336
   Projects under construction, unsold         36       53   progress                      15      100   Term deposits                  11      138
   Trade goods                     55       35   Trade receivables                 687      827   Constrained accounts               42       72
                                         Unbilled revenue                  83       96
   Total                        95      132                                         Total                     386      546
                                         Other taxes and social security charges      11       24
                                         Other receivables                 96      198
   In 2010, the charge for the reduction of the inventories value                                            With the exception of tied accounts, the cash and cash
                                         Total                      892     1,245
   to net realisable value was EUR 7 million (2009: EUR 9 million).                                           equivalents are readily available.
                                                                              The interest rate risk facing the Group and a sensitivity
                                         The invoiced income for the student travel card for 2011 and       analysis for financial assets and liabilities can be found
                                         2010 is recognised in the trade receivables balance.           on pages 130 to 134.


                                         The credit risk associated with trade and other receivables
                                         (excluding construction projects) and the impairment losses
                                         are shown on pages 135 to 137.                                         Receivables from clients
                                         from projects in progress
                                         In millions of euros            31 Dec. 2010  31 Dec. 2009                                         Costs of work in progress             131      734
                                         Realised gains and losses              7      -77
                                                                  138      657


                                         Less: Billed instalments             123      557

                                         Receivables from clients from projects in
                                         progress                      15      100
                                         Advance payments received from projects in prog-
                                         ress (stated under trade and other payables)
                                         In millions of euros            31 Dec. 2010  31 Dec. 2009                                         Costs of work in progress             31      907
                                         Realised gains and losses              2       25
                                                                   33      932
                                         Less: Billed Instalments              63     1,089

                                         Advance payments received from
                                         projects in progress                30      157


                                         Trade and other payables are listed on page 118.
112  NS Annual Report 2010 / Consolidated financial statements                                                                                          113
   10                                                                       11
   Equity                                                                     Deferred credits
                                              Increase/           Increase/                                       Financing  Lump sum
    In millions of euros                        1 Jan. 2009  decrease 2009  31 Dec. 2009  decrease 2010  31 Dec. 2010  In millions of euros                     benefits  payments  Total   Share capital                             1,012        -     1,012        -     1,012   Total as at 1 January 2009                   58     194   252
   Legal reserves                                                                 Release                             -8     -5   -13
   Foreign currency translation reserve                   -6        2       -4        3       -1   Other changes                          2     -2    -
   Hedging reserve                             -15        -1      -16        2      -14   Total as at 31 December 2009                  52     187   239
   Total of legal reserves                         -21        1      -20        5      -15   Less: current                          5      5   10
   Other reserves
                                                                           Total non-current as at 31 December 2009            47     182   229
   Fair value reserve                             -       -1      -1        3       2
   Actuarial reserve                             5        1       6        -1       5
   General reserve
                                                                                                         Financing  Lump sum
   •	balance	as	at	1	January                       2,972
                                                                           In millions of euros                     benefits  payments  Total
   •	other	changes                               -       3                -
   •	profit	for	the	period                           -      281              116
                                                                           Total as at 1 January 2010                   52     187   239
   •	dividends	paid                              -     -1,498              -196
                                                                           Release                             -7     -7   -14
   Total general reserve                                 -1,214     1,758       -80     1,678
                                                                           Other changes                           -     -    -
   Total other reserves                          2,977             1,763             1,685
                                                                           Total as at 31 December 2010                  45     180   225
                                                                           Less: current                          6      6   12
   Total reserves                             2,956             1,743             1,670
   Profit for the period                          281               116              149   Total non-current as at 31 December 2010            39     174   213
   Total group capital                          4,249             2,871             2,831
   Minority interests                             -               -               -
                                                                           The income concerns financing benefits from cross-border
   Total equity                             4,249             2,871             2,831    leases, lump sum payments for ground lease issued and
                                                                           the lump sum payment for the wage cost increase following
                                                                           the privatisation of the Spoorwegpensioenfonds in 1994.
   The authorised capital as at both 31 December 2010 and      Hedging reserve
                                                                           The release from the financing benefits item was deducted
   31 December 2009 consisted of 4 million ordinary shares      The hedging reserve consists of the cumulative change in the
                                                                           in the income statement from the borrowing costs.
   with a nominal value of EUR 1,000. There are 1,012,000      fair value of hedging instruments when the hedged transaction
   shares issued and fully paid up. All issued shares are held    has not yet taken place or the hedged position has not yet been
   by the Dutch State. The shareholders are entitled to       terminated.
   dividend distribution as declared annually based on a
   resolution by the general meeting of shareholders         Fair value reserve
   concerning profit appropriation. The shareholders are       The fair value reserve comprises the cumulative change in the
   entitled to cast one vote per share during the company’s     fair value of investments available for sale until the investment
   annual general meeting.                      is no longer shown on the balance sheet.


   In addition to the total proposed last year of EUR 41 million   Actuarial reserve
   (2009: EUR 98 million), a further EUR 155 million         The actuarial reserve concerns the actuarial gains and losses,
   (2009: EUR 1,400 million) was distributed to the shareholder   consisting of the difference between the actual and the
   in 2010.                             expected changes in the pension obligations and the
                                    investment result on plan assets.
   Reserve for exchange rate differences
   The reserve for exchange rate differences includes all the    General reserve
   exchange rate differences on foreign currency that arise from   This is recognised in equity after deduction of tax.
   the translation of the financial statements of foreign
   companies, as well as the translation of liabilities with which  Dividend
   the net investment of the company in a foreign group       The proposed profit appropriation is included under
   company is hedged.                        ‘Other information’ on page 142.
114  NS Annual Report 2010 / Consolidated financial statements                                                                                                                  115
   12                                     13
   Loans and other financial liabilities                    Employee benefits                              When joining industrial pension funds, NS group companies    Merseyrail and Northern Rail
   These notes contain information about the contractual            Employee benefits include:                          are under no obligation to meet additional payments in the   Merseyrail and Northern Rail have placed the administration
   stipulations and the interest-bearing loans and other            •  Obligations with respect to staff who retired early,           event of a shortfall at the industrial pension fund, other   of the pension plan for their staff with the Railways
   financial liabilities the Group has which are valued at             including the amount of the future benefits that former         than meeting their obligations with respect to future      Pension Scheme. The respective funds are industrial pension
   amortised cost.                                 employees receive pursuant to the then VUT scheme, and          premiums. Likewise, the NS group companies also have no     funds and the pension plan a defined benefit plan.
                                           early retirement after 40 years of service in the context of       entitlement to any surpluses in the funds. As a result, these  The negative difference between the pension obligations
                                           the transitional arrangement;                      defined benefit plans are treated as defined contribution    and plan assets is recognised under other non-current
   In millions of euros             31 Dec. 2010  31 Dec. 2009
                                         •  Other employee benefits in the long term, including           plans in these financial statements in accordance with IFRS.  liabilities and includes the amount that would result in
                                           long-service awards;                                                           payment over the duration of the concession period.
   Non-current liabilities
                                         •  Obligations arising from occupational disability and           Total pension premium payments charged to the income      The residual amount at the end of the concession period is
   Private loans                    291      611
                                           supplements to social benefits;                     statement for 2010 was EUR 28 million (2009: EUR 26 million).  not recognised on the balance sheet because it will be part
   Bank loans                       -      142
                                         •  Obligations in connection with defined pension plans                                           of the liabilities of the next concession holder. Of the total
   Mortgage loans                     -       2
                                           (for further information please see page 115 to 117).          The pension plan for the railways sector is placed with     pension charges calculated, 60% is for the account of the
   Finance lease liabilities               4       4
                                                                                Spoorwegpensioenfonds. For financial reporting, this plan is  employer and 40% for that of the employees.
   Interest rate swaps used for hedging         20       24
                                                                                classified as a defined contribution plan. The premium     The pension obligations and the plan assets were
   Other liabilities                   -       2   In millions of euros              31 Dec. 2010  31 Dec. 2009
                                                                                agreed with Spoorwegpensioenfonds is a fixed, previously    determined using actuarial calculations carried out
   Total                       315      785                                           agreed, annual premium, expressed as a percentage of the    as at 31 December.
                                         Defined benefit plans                 6       4
                                                                                pension base. This eventually increases to 20%. Of the
                                         Other long-term employee benefits           23       20
   Current liabilities                                                                   pension premiums paid to Spoorwegpensioenfonds,         Basic principles
                                         Liabilities from occupational disability                   2/3 is for the account of the employer and 1/3 for the     When calculating the pension obligations and the plan
   Private loans                    387      125
                                         benefit and social security payments           -      5
   Bank loans                       -      167                                          account of the staff.                      assets of Merseyrail and Northern Rail, the following basic
                                         Transitional arrangements for early                     After payment of the agreed premium, the company has      principles were applied:
   Total loans and borrowings             387      292
                                         retirement (OVUT)                   5       5
   Bank overdrafts                    -      18                                          no further obligation to make further payments should
                                                                                                                                        2010     2009
                                         Total                        34       34    there be shortfall at the pension fund. The actuarial risks
   Total                        387      310
                                                                                and the investment risks are borne by the pension fund
                                                                                                                Discount rate               5.3 - 5.4%    5.7%
                                                                                and its members.
   The liquidity, exchange rate and interest rate risks arising        Pension obligations                                                             Expected return on invested assets
   from the loans and other financial liabilities of the Group         The pension plans of the following pension funds apply with                                         in long term                 6.7%     6.7%
                                                                                With respect to the consolidated foreign participating
   are explained in greater detail on pages 128 to 138.            respect to the personnel of NS group companies, showing                                           Wage total increase              3.9%     4.0%
                                                                                interests of Abellio, the pension plan is primarily a defined
                                         the number of participating active members (year-end 2010):                                         Pension increase               2.9%     3.5%
                                                                                contribution one.
                                                                                                                Inflation                   3.4%     3.5%

                                                                                The supplementary pension plan of Servex was changed      Mortality table: 2007 SFO valuation
                                         Spoorwegpensioenfonds                      14,592
                                                                                on 1 January 2008 from a defined benefit plan to a defined
                                         Bedrijfstakpensioenfonds Horeca & Catering            2,620
                                                                                contribution plan.
                                         Bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf       562
                                         Supplementary pensionplan Servex                  216
                                         Railways Pension Scheme Merseyrail                 590
                                         Railways Pension Scheme Northern Rail               2,298
                                         Abellio London                           489
116  NS Annual Report 2010 / Consolidated financial statements                                                                                                                           117
   Composition                                 Composition of plan assets                       Historical data
   The pension obligations are composed as follows:              The composition of the plan assets is as follows:           In millions of euros                      2010          2009          2008         2007      2006


   In millions of euros             31 Dec. 2010  31 Dec. 2009  In millions of euros           31 Dec. 2010  31 Dec. 2009
                                                                             Fair value of plan assets                   312          268           213         355       353
                                                                             Present value of defined benefit obligations          420          389           239         361       371
   Fair value of plan assets              312      268   Shares                     219      193
                                                                             Balance of liabilities                    -108        -121             -26          -6       -18
                                         Fixed-income securities             33       27
   Defined benefit obligations             420      389   Property                    29       23
                                                                             Difference between realised and expected return
   Deficit                      -108      -121   Other                      31       25
                                                                             on investment                          10          16           -104          -1       26
   Members' share of deficit              43       48   Total                     312      268   Percentage of plan assets                   3.2%        6.0%           -48.8%         -0.3%      7.3%
   Deficit at the end of the concessionary
                                                                             Experience gains or losses on defined benefit obligations     3           -2           -3          -       -1
   period                        59       69
                                                                             Percentage of defined benefit obligations           0.7%       -0.5%            -1.3%        0.0%      -0.3%
   Write-down of pension surplus             -       -

   Group’s commitments concerning
                                         Pension charges in the income statement
                                                                             The Group projects that it will have to contribute           hedge obligations, a one-off payment was made to
   concessionary period                 -6       -4   In millions of euros              2010      2009
                                                                             EUR 10.5 million (GBP 9.0 million) to the aforementioned        Spoorwegpensioenfonds. Settlement will be on the
                                                                             defined benefit plan in 2011. In 2010, the contribution        basis of final costing.
   At year-end 2010, the actuarial calculation for all the plans        Pension costs                  12       8
                                                                             totalled EUR 10.9 million (GBP 9.4 million).
   resulted in a liability.                          Interest expenses                10       9
                                                                                                                Other long-term employee benefits
                                         Expected return on investments         -11       -8
                                                                             Early pension after forty years’ service                This includes long-service obligations.
   Movement
                                         Total                      11       9   In accordance with the collective labour agreement (CAO)        For calculating the long-service awards, the 2010-2060
   The movement in the plan assets and the pension obliga-
                                                                             agreed in 1998 for the social unity of the Group, the early      mortality tables are used.
   tions is as follows:
                                                                             retirement scheme (VUT) was replaced at the time by the        Movement in the provision for long-service awards
                                                                             early-pension scheme. As regards staff that have served 40       is as follows:
   In millions of euros                 2010      2009  Actuarial results included under equity
                                                                             years before the early pension age and were born before
                                         In millions of euros              2010      2009                                                                       2010    2009
   Plan assets as at 1 January            268      213                                       1950, a transitional arrangement applies. As regards staff that
                                                                             have served 40 years before early pension age and were born      Long-service award obligation
   Expected return                   20       15
                                         Actual return on investment           29       31                                       as at 1 January                           20    18
   Pension contributions                17       16                                       after 1949, the amount reserved for these members of staff
                                         Expected return on investment          19       15                                       Actuarial gains and losses                      2     1
   Pension benefits paid                -11       -7                                       was committed to the career break scheme [levensloo-
                                         Difference between actual and expected                                                    Accrued interest                           1     1
   Difference between actual return and                                            10       16   pregeling]. The administration of the transitional arrangement
                                         return on investment                                                             Long-service award obligation as at 31 Dec.             23    20
   expected return                   10       16                                       has been transferred to Spoorwegpensioenfonds. In order to
   Exchange rate gains and losses            8       15                                                                             14
                                         Experience gains or losses on defined
   Plan assets as at 31 December           312      268
                                         benefit obligations               3       -2
                                         Changes in assumptions             10      -107
   Defined benefit obligations as at 1 January    389      239
                                         Franchise adjustment              -16       56
   Pension costs                    20       13                                       Provisions
                                         Changes in members' share            -9       37                                       Reorganisation
   Interest expenses                  23       17
                                         (Reversal of) write-down of pension                                                        costs and      Provision       Provision
   Pension benefits paid                -11       -7                                                                            redundancy       for soil    for onerous       Other
                                         surplus                      -       -
   Net actuarial gain or loss             -13      109                                       In millions of euros                             schemes     remediation       contracts   provisions   Total
                                         Other                      1       1
   Exchange rate gains and losses            12       18
                                         Total                      -1       1   Carrying amount as at 1 January 2010                      29         109          66       47    251
   Defined benefit obligations
   as at 31 December                 420      389                                       Acquisitions                                   -          -           -        -     -
                                                                             Addition                                    12          3          7       26     48
                                         Cumulative actuarial gains and losses
                                                                             Accrued interest                                 -          1          16        -    17
                                         recognised in equity               5       6
                                                                             Withdrawal                                   -13          -9           -       -10    -32
                                                                             Reclassification                                 -          -         -23        -    -23
                                                                             Release                                     -3          -           -       -2    -5

                                                                             Carrying amount as at 31 December 2010                     25         104          66        61    256


                                                                             Non-current                                                                     175
                                                                             Current                                                                       81
118  NS Annual Report 2010 / Consolidated financial statements                                                                                                                 119
                                    15
   Reorganisation costs and non-activity schemes          Trade and other payables                        Off-balance sheet commitments                      Contingent liabilities
   The purpose of the provision for reorganisation costs and    In millions of euros           31 Dec. 2010  31 Dec. 2009                                      Of the share of the Group in the share capital (converted EUR
   non-activity schemes is to hedge the costs incurred in the                                        Long-term contracts                           121 million) of Eurofima AG, EUR 24 million has been paid up.
   context of a reorganisation project. The bulk of the provision  Advance payments received from projects
                                                                        At year-end 2010, the Group had a number of long-term          The Group has a direct callable full payment obligation and
   is earmarked for redundancy schemes, bridging payments      in progress                   30      157   financial obligations to third parties. In the first instance,     guarantee commitments worth EUR 218 million.
   and redeployment of members of staff whose positions have    Trade payables                 176      315   these concern operating lease agreements for trains,          Securities have been pledged for the Eurofima loans, which
   been scrapped during the reorganisation project.         Current portion of deferred credits       12       10   company cars and reproduction equipment.                are not part of the cross-border lease financing in the form
   The Group expects obligations to arise with respect to this   Other taxes and social security charges     84      118   Secondly, long-term contracts concern services provided         of first lien on rolling stock.
   provision until 2014.                      Pension contributions               -       5   by third parties in the field of electronics, health and safety
                                    Other liabilities                398      436   services, maintenance and cleaning.                   In addition, the Group and consolidated participating
   Provision for soil decontamination                Accrued expenses and deferred income       94      169   The total obligation for long-term lease agreements for         interests have pledged securities, letters of intent and
   The purpose of the provision for soil decontamination                                          office accommodation amounts to some EUR 60 million           guarantees worth some EUR 200 million (2009: some
                                    Total                     794     1,210
   is to manage and clean up environmental damage.                                             (2009: some EUR 50 million).                      EUR 400 million).
   The provision is calculated using a discount rate of 3.5%
   (2009: 3.9%).                          The liquidity risk of the Group arising from payables and        The amounts due by virtue of operating lease agreements         Claims have been submitted against NS and/or group
   The Group expects obligations to arise with respect to this   other outstanding items are listed on page 137 and 138.         that cannot be cancelled expire as follows:               companies, which it is contesting. Although the outcome of
   provision until 2030. A substantial part of this provision                                                                            these disputes is not certain, it is expected that they will not
                                                                        In millions of euros          31 Dec. 2010   31 Dec. 2009
   concerns the residual provision that will have to be on hand   For detailed information on the advance payments item                                              have negative financial consequences of material significance.
   in 2030. This portion has a long-term character. A review will  from work in progress, please refer to page 110.
                                                                        <1 year                    67         91
   be carried out every five years, which may result in adjust-                                                                           Concessions
                                                                        1-5 years                  240        288
   ments to the addition policy.                                                                                          The Group has the following concessions:
                                                                        >5 years                   155        145

   Provision for onerous contract
   This provision primarily concerns the loss-making concession
   agreement concerning the operation of HSL-South,
                                    16                                   Total                   462

                                                                        In 2005, the Group concluded an eight-year contract with
                                                                                                      524

                                                                                                            Main rail network
                                                                                                                                         Expiry date                                                                                                                                        31-12-2014
                                    Deferred income                                                                 HSL-South                        30-06-2024
   as explained on page 101 under impairment. In 2010,                                           Essent (2007-2015) for the delivery of traction power to the
                                    This primarily concerns prepaid subscription money and                                             Regional transport concessions             see further
   a total of EUR 23 million (2009: EUR 70 million) was added                                        material fleet in the Netherlands. The transport costs of
                                    deferred income for the student public transport pass
   to the provision.                                                            traction power are not covered by this contract. The value
                                    (‘Studentenkaart’).                                                               Merseyrail Electrics concession around Liverpool (UK)  20-07-2028
                                                                        of the contract that exceeds an agreed limit is pledged as
                                                                                                            Northern Rail concession in the UK           15-09-2013
   The total HSA provision amounts to EUR 193 million                                            security by Essent or paid by Essent. The contribution and
                                                                                                            Abellio concessions in Germany             see further
   (2009: EUR 170 million), being the maximum amount                                            liability are offset against each other since both are
                                                                                                            PROBO concessions in the Czech Republic         see further
   due based on the guarantee agreed with the State.                                            intrinsically linked to each other.
                                                                                                            Abellio London concessions in England          see further
   EUR 132 million of the provision was written down
                                                                                                            Syntus                         see further
   on property, plant and equipment (2009: EUR 106 million)                                         Virtually all the subsidiaries of the Group are part of
                                                                                                            Qbuzz                          see further
   by means of a reclassification and EUR 61 million is                                           the NS tax entity for corporation tax purposes, with
   presented as a provision (2009: EUR 64 million).                                             the exception of foreign subsidiaries. As a consequence,
                                                                        the Group is jointly and severally liable for tax debts of
   Other provisions                                                             subsidiaries that are part of the tax entity.
   Other provisions concerns, among other things, provisions
   for damage from accidents and fire and guarantees issued.                                        Investment obligations
                                                                        At year-end 2010, the Group had outstanding
                                                                        investment obligations totalling some EUR 670 million
                                                                        (2009: EUR 960 million), particularly for acquiring
                                                                        and refitting trains.
120  NS Annual Report 2010 / Consolidated financial statements                                                                                                   121
   Main rail network                         amounted to EUR 74 million (for the period from          the relevant provincial or urban authorities.         Syntus concessions
   This concession was granted by the ministry of Transport and   1 July - 31 December 2010, EUR 29 million). In a Memo-      A user fee is received from the entity granting the      Syntus operates regional bus and train concessions in
   Water Management and concerns passenger transport by rail     randum of Understanding from December 2008, the State       concession for its implementation.              Overijssel and Gelderland. The running time of the conces-
   using the main railway network in the Netherlands. Each year,   has suspended payment by HSA of the infrastructure fee                                     sions ends between 2012 and 2020.
   NS prepares a transport plan that requires the approval of the  for a period of three years from the starting date.        Merseyrail-concession
   minister of Transport and Water Management. With the       The associated liability is presented on the balance sheet    This concession is operated in a 50/50 joint venture with   Qbuzz concessions
   transport it offers, NS is responsible for guaranteeing the    as a non-current liability. A downward adjustment of       Serco, a listed British company. It concerns passenger    Qbuzz operates regional bus concessions in Rotterdam,
   public interest of passenger transport by train. This means    EUR 14 million of the annual infrastructure fee was        transport on the rail network around Liverpool.        Friesland, Groningen and Drente. The running time of the
   that NS contributes towards the accessibility of major cities,  attributed to the journey times and frequency of service     The annual distance covered comes to approximately six    concessions ends between 2011 and 2019.
   economic core areas and the countryside, and ensures       to Paris. Under certain circumstances, the infrastructure     million kilometres.
   accessibility for each and everyone. The service provided by   fee, among other things, may be renegotiated.           There is a duty to implement the agreed service level
   NS must also be focused on growth. Furthermore, in the                                       (timetable, quality of the service) at a fixed fee from the
   context of the public interest, NS should keep its operational  Shareholders of HSA have each furnished a guarantee for      regional authorities. An evaluation is performed once every
   performance up to standard as measured against five duty     their share in HSA to settle equity shortage at HSA up to     five years to ascertain whether the operations continue to
   of care aspects: guaranteeing public safety, running on time,   a maximum of EUR 244 million (at 2000 price level).        be ‘efficient’. The first evaluation took place in 2009.
   offering a proper service (cleanliness and ready information   For KLM, this settlement is a maximum of EUR 6 million      The concession runs for 25 years (until 20 July 2028).
   in the event of disruptions) and offering a fair chance of    (already settled). Taking account of payments already made    There is no option to extend. Failure to comply with the
   obtaining a seat.                         of EUR 121 million (at 2000 price level), the outstanding     contract means that the concession may be terminated, in
   It has been agreed with the authorities that rolling stock used  liability for NS as at balance sheet date is EUR 123 million   which case the financial exposure would be GBP 5.2 million.
   on the main railway network be recognised at carrying       (at 2000 price level). It is expected that the whole obligation  The annual fee from the authorities (grant) is laid down in
   amount and that lease agreements be taken over by the new     will be settled in 2012, after which, basically, HSA will have  the contract and is indexed annually.
   concession holder should NS lose the concession for the main   no more funds. Since the shareholders are not required to
   railway line in the long term.                  clear any further equity shortfalls, this threatens the      Northern Rail concession
   The concession is valid from 1 January 2005 to 1 January 2015.  continuity of HSA in the following periods unless further     This franchise is operated in a 50/50 joint venture with
   The concession was evaluated in 2008/2009, with the        measures are implemented (see also page 141 under         Serco, a listed British company. It concerns the regional
   concession price, special transport services, duty to care,    company equity). At the moment, talks are underway with      and urban passenger transport in the north of England.
   performance and ticket prices, among other things, being     the State concerning, among other things, possible solutions   This franchise covers about 40 million kilometres a year.
   scrutinised. This has led to a number of changes in the      to secure the continuity of HSA.                 There is a mandatory requirement to perform the agreed
   concession. For example, with effect from 2009, NS is subject   At the end of January 2011, the Minister updated the Lower    service provision (timetable, quality of the timetable)
   to a concession price of EUR 10 million increasing to       House of Parliament about this.                  at a fee from the authorities (grant) agreed in advance
   EUR 30 million in 2014. In addition, the Minister can impose a                                   and which is indexed annually. The franchise is valid
   maximum fine of EUR 2.75 million per year on NS if the agreed   Regional transport concessions                  until 15 September 2013. If the contractual conditions
   performance as contained in the transport plan is not met.    Concerns passenger transport by rail to the connections      are not met, the franchise may be terminated.
                                    listed below.                           In that case, the financial exposure is GBP 15 million.
   HSL-South                             The concession contains the requirements with respect
   The concession was awarded on the basis of a public        to frequency, accessibility, service level and suchlike.     Concessions in Germany
   tender to HSA, in which NS and KLM are shareholders.       The running validity of the concession is as follows:       Abellio operates various bus and train services in the
   The contractual obligations include, amongst others,       •  Gouda – Alphen aan den Rijn: from 13 December 2009      North-Rhine Westphalia and Hessen regions.
   minimum frequencies and maximum journey times, as well        to 9 December 2012                      The concessions are valid until between 2012 and 2019.
   as quality requirements (punctuality) and requirements      •  Zutphen – Apeldoorn: from 31 May 2005
   concerning customer satisfaction / accessibility.           to 9 December 2012                      Concessions in the Czech Republic
   The concession runs for 15 years. The starting date had been   •  Zwolle – Kampen: from 13 December 2009            PROBO operates 70 bus services in the Central Bohemia
   postponed a couple of times and set by the State at 1 July      to 9 December 2012                      region. The concessions are valid until between
   2009. The agreement does not contain any options for       •  Zwolle – Emmen: from 12 December 2010             2011 and 2014.
   extension and cancellation is only possible in exceptional      until 9 December 2012 at the latest
   circumstances (including insolvency, force majeur and failure   •  Rotterdam – Hoek van Holland Strand:             Concessions in London
   to comply with obligations).                     from 12 December 2010 to 9 December 2012           Abellio London operates 40 bus services in London
   The annual infrastructure fee is EUR 148 million at 2000                                      and 19 in Surrey. The concessions are valid until between
   prices (indexed) with a running-in scheme / discount       The first concessions were granted by the ministry        2011 and 2016, with the possibility of an extension
   for the first four years. The infrastructure fee for 2010     of Transport and Water Management. The others by         for two years.
122  NS Annual Report 2010 / Consolidated financial statements                                                                                                           123
   Notes to the consolidated income                    The average workforce, expressed in full-time equivalents      Level of the remuneration in relation to the external      With respect to the contract of employment agreed with
                                       (FTEs):                               remuneration market                       her, the Supervisory Board was guided by the corporate
   statement for 2010                                                                                             governance code no. II.1.1 and nr. II.2.7 concerning the
                                                                         When deciding the level and composition of the remu-
                                                            2010        2009
                                                                         neration, the Supervisory Board refers to developments in    duration of the appointment and any severance pay


   17                                   Passenger services
                                       Hub development and operation
                                                           19,583
                                                           2,927
                                                                    19,980
                                                                     2,991
                                                                         the external remuneration market for Directors. This goes
                                                                         about as follows:
                                                                         •  The complexity of the NS Director positions is determined
                                                                                                         respectively, as well as a 20% reduction in fixed income.


                                                                                                         The successor of Mr. M. Niggebrugge, Mr. E.M. Robbe, took
   Revenue                                Other activities             469        475
                                                                           with the aid of external job assessment specialists using  up his post on 1 October 2010. His contract of employment
   Revenues can be broken down as follows into revenue
                                       Total                 22,979      23,446      the Hay method. The job complexity is expressed in     also includes the aforementioned corporate governance
   categories:
                                                                           Hay points. The Hay points are linked to a specific remu-  principles, as well as a 20% reduction in fixed salary.
                                                                           neration via the Hay job scale system.           Mr. Niggebrugge stepped down as finance Director on
   In millions of euros               2010     2009
                                       Remuneration of Directors                      •  In order to ascertain whether the remuneration is      1 January 2011 and will continue to serve the Board until
                                       The remuneration policy for the NS Directors and             competitive in relation to comparable Dutch companies,   the middle of March 2011.
   Revenue
                                       its implementation in 2010 are explained in the             NS regularly takes part in an external remuneration
   Passenger services              2,655     2,514
                                       remuneration report.                           review, with the Hay points offering an objective compar-  Performance criteria for variable salary component
   Hub development and operation          602      542
                                                                           ative basis. The purpose of the remuneration policy is to  The remuneration committee draws up the performance
   Other activities                -62      -65
                                       The purpose of the agreed remuneration policy is twofold:        assess whether the primary fixed income component      criteria at the beginning of the year, which are then approved
   Total turnover                3,195     2,991
                                       1. The remuneration policy supports the domestic and           (fixed income and variable income short term) is compa-   by the Supervisory Board. The performance criteria are
                                        international objectives of NS and is in line with the         rable to the median of similarly complex positions It has  directly derived from the group plan and the 2010 Transport
   Own capitalised production           144      130
                                        position of the organisation in domestic and international       been concluded that the fixed income component of the    Plan [Vervoerplan 2010] and specified in client and share-
   Other revenue                  181      150
                                        multimodal transport in an increasingly competitive          NS Directors is below the median for this review.      holder. Approximately 75% of the performance criteria is
   Total revenue                3,520      3,271    environment.                              The same applies even more emphatically for the variable  client related. The remuneration committee advises the
                                       2. The remuneration level and set-up of the remuneration         income component.                      Supervisory Board on whether and to what extent the targets
                                        structure create the conditions for attracting and retaining    •  At the initiative of the shareholder, the reference     have been achieved and whether there have been excep-
   The other activities include auxiliary services, the holding
                                        and properly awarding qualified, expert managers with         framework for the total income in 2009 was amended.     tional circumstances requiring adjustments. The Supervisory
   company and the eliminations deliveries between the
                                        the required experience.                        NS has been positioned by the authorities in the      Board then sets the variable income component.
   segments. The latter produces a negative amount in the
                                                                           market / public category. With effect from 2009, account
   turnover.
                                       The remuneration is approved by the Supervisory Board          has to be taken of each calculation of the remuneration   Approximately 80% of the performance criteria apply to all
                                       as proposed by the remuneration committee. In 2010, the         of a weighted combination of remuneration ratios in the   the Directors, albeit to a different degree for the different
   Operating expenses
                                       remuneration committee consisted of Mr H. Zwarts (chair),        relevant markets: private, public and international.    Directors. In 2010, the Directors achieved 35% of the targets
                                       Mr W. Meijer and Ms M.J. Oudeman.                    Peer groups have been identified for each market      (2009: 40 and 30%).


   18                                   Elements of the remuneration and the relationship
                                       between them
                                                                           of companies that can be compared, and a median is
                                                                           agreed for each peer group. Based on these three
                                                                           medians, a weighted median is determined.
                                                                                                         The targets realised are the financial result and public safety
                                                                                                         in trains and on stations. The Supervisory Board however,
   Staff costs
   In millions of euros               2010      2009  The Directors’ remuneration consists of a fixed income          The Supervisory Board has established that the total    decided it would use its discretionary powers and not award
                                       component with secondary terms and conditions (expense          cash income of the Directors of NS is below the agreed   variable remuneration for 2010. In taking this decision, the
   Wages and salaries               960      906   allowance, company car, pension) and a short-term variable        median income.                       Supervisory Board was swayed by the fact as far as customer
   Social security contributions          113       97   income component.                                                          focus is concerned, the most important targets had not been

   Contributions to defined
                                       The short-term variable income is focused on the reali-       With effect from 1 January 2010, the fixed income        realised. This does not alter the fact that the Supervisory
   contribution plans                17       17   sation of challenging targets and objectives within         component of Directors was not adjusted.            Board greatly values the effort and involvement of all the

   Contributions to defined
                                       a single financial year and, for the current chairman                                        members of the Board of Directors, often under very
   benefit plans                  11       9   of the board, amounts to a maximum of 50% of the           Contracts of employment                     difficult conditions.
   Other personnel expenses             73       81   fixed income component and for board members a            The contracts of employment with the Directors
   Staff hired in                  64       71   maximum of 40%.                           M. Niggebrugge and A. Meerstadt were agreed in 2000 and     Pension plan
                                       In the past, the intention was mooted to find a better        2001 respectively. The contracts stipulate that upon termi-   The Directors are members of a pension plan of the industry
   Total                    1,238      1,181
                                       balance between the variable and the fixed income          nation - unless section 7:687 of the Netherlands Civil Code   pension fund (Spoorwegpensioenfonds). The retirement age
                                       components by, among other things, in addition to the        dictates - severance of a minimum of one time and a       for Directors on a current contract is 62. In addition, there is
                                       existing short-term variable income, introducing a          maximum of three times the fixed salary will be paid.      a transitional arrangement with effect from 60 years.
                                       long-term variable component in order to strengthen         Ms. M.W.L. van Vroonhoven was appointed to the Board      For the Directors appointed in 2009 and 2010, the retirement
                                       the Directors’ ties with the company and its objectives.       of Directors of NS in 2009.                   age is 65.
124  NS Annual Report 2010 / Consolidated financial statements                                                                                                         125
                                                                          19                          21
   Remuneration of Directors                         The break down per Supervisory Board member is as follows:     Depreciation, amortisation and impairment       Costs of subcontracted work and
   The gross remuneration per Director for the account of the                                                                     other external costs
                                                                          In millions of euros          2010  2009
   company can be specified as follows:
                                        Remuneration of Supervisory Board members                                         In millions of euros            2010        2009

                                        In euros                  2010       2009  Depreciation of property, plant and
   Remuneration of Directors                                                           equipment               306   270   Subcontracted work             140         82
   In euros                     2010       2009  W. Meijer, Chair            39,700      39,700  Depreciation of investment property  14   12   Cleaning                  88         77
                                        H. Zwarts, Vice-Chair          40,150      40,150  Amortisation of intangible assets    5   10   Maintenance                 78         84
   A. Meerstadt                               F.J.G.M. Cremers            34,900      34,900  Total depreciation and amortisation  325   292   Automation                 114         91
   Fixed salary                473,391      473,391  T.M. Lodder               29,900      29,900  Impairment of property, plant and           Total                   420        334
   Variable component                            M.J. Oudeman              29,900      29,900  equipment               13    8
   (for 2010 and 2009)                -      71,009  P. Rosenmöller             29,900      29,900  Impairment investment property     -1    4
   M. Niggebrugge
   Fixed salary

   Variable component
                         473,391      473,391
                                        Total                204,450     204,450    Impairment intangible assets

                                                                          Total (reversal of) impairment
                                                                          losses
                                                                                              -


                                                                                              12
                                                                                                  -


                                                                                                  12
                                                                                                     22
   (for 2010 and 2009)                -      34,084                                                               Infrastructure fees
                                        The company has not extended any loans, advances or         Total                 337   304
                                                                                                     The user fee for the Dutch rail infrastructure increased from
   M.W.L. van Vroonhoven                           guarantees with respect to the Directors or Supervisory
   Fixed salary (with effect from 1                                                                                  EUR 203 million to EUR 246 million due to a price increase
                                        Board members.


                                                                          20
   Augustus 2010)               367,000      152,917                                                               and infrastructure fee paid for the high-speed rail.
                                                                                                     The user fee for the British rail infrastructure in 2010 was
   Variable component                            All the shares of NV Nederlandse Spoorwegen are held by the
   (for 2010 and 2009)                -      18,350                                                               EUR 113 million (GBP 97 million) compared to EUR 140 million
                                        Dutch State. No options have been extended to Directors or
                                                                          Use of raw materials, consumables and inventories   (GBP 125 million) in 2009. This drop is the result of new
   Total                  1,313,782      1,223,142   Supervisory Board members or to members of staff to hold or
                                                                                                     subtraction procedures with both user compensation and
                                        obtain securities in the company.                  In millions of euros          2010  2009
                                                                                                     government contributions having been reduced propor-
   In addition, the employer contribution to the pension
                                                                                                     tionally. The user fee for the German rail infrastructure
   charges for the whole of the NS Board of Directors in 2010                                          Raw materials and consumables     295   277
                                                                                                     2010 was EUR 20 million (2009: EUR 19 million).
   came to EUR 31,468 (2009: EUR 22,105). The employer’s                                             Energy                199   190
   share in the charges is two thirds.
                                                                          Total                 494   467

   The remuneration for Supervisory Board members charged
   to the account of the company in 2010 amounted to
                                                                                                     23
   EUR 204,450. In 2009, this total also came to EUR 204,450.                                                                     Other operating expenses
   The remuneration consists of a flat fee and an allowance                                                                      Other operating expenses include insurance, accommodation
   for participating in one or more committees.                                                                            costs and fixtures and fittings, external auditor’s fees,
                                                                                                     publicity costs, rental and lease costs for operating assets
                                                                                                     and additions to provisions.


                                                                                                     External auditor’s fees

                                                                                                     In millions of euros            2010        2009                                                                                                     Statutory audits              2.8        2.9
                                                                                                     Other assurance engagements         1.2        0.4
                                                                                                     Tax advisory services             -        0.2
                                                                                                     Other services               0.9        0.2

                                                                                                     Total                   4.9       3.7
126  NS Annual Report 2010 / Consolidated financial statements                                                              127
   24                                            25
   Net finance result                                    Income tax expense

   In millions of euros                           2010  2009
                                                In millions of euros                            2010  2009


   Recognised in the income statement                            Included in the income statement
                                                Current taxes                                -3    1
   Interest income from held-to-maturity investments             4    2   Deferred taxes                               -50   -38
   Interest income from available-for-sale financial assets          1    2
                                                Total income tax expense                          -53   -37
   Interest income from deposits with a term longer than a month       1   20
   Interest income from bank balances                     2    4
                                                Reconciliation with effective tax rate
   Net gain on disposal of available-for-sale financial assets
   transferred from equity                          -    -   Profit before tax                             213   154

   Exchange rate differences                         -    2   Non-deductible costs                             3    1

   Lease income                                3    4   Income exempt from tax                            2   -2

   Other interest income                           5    4   Taxable result                               218   153

   Finance income                              16   38
                                                Income tax at Dutch tax rate for corporation tax (2010 and 2009: 25.5%):  -56   -39
   Interest expense from financial liabilities measured at amortised cost  -18   -27   Effect of the tax rate in foreign jurisdictions (different rate)      11    9
   Financial benefits                             7    9   Effect of non-valuation of deductible losses                -1   -5
   Exchange rate differences                         -    -   Adjustments from previous years                       -   -2
   Other costs of financing activities                   -27   -16   Changes in tax rate on deferred taxes                    -7    -

   Finance expense                             -38   -34   Total income tax expense                          -53   -37


   Net finance result included in the income statement           -22   4   Income tax on income and expenses recognised directly in equity       -1    -   Recognised directly in equity                              The corporation tax was calculated using the applicable tax
   Foreign currency translation differences                      2   rates in the Netherlands, the UK, Ireland, Belgium, Germany,
                                         3
   Effective portion of changes in the fair value of cash flow hedges     3   -1   the Czech Republic and the Scandinavian countries, taking
   Net changes in the fair value of available-for-sale financial assets    4   -1   account of the tax rules and the permanent differences
   Income tax on gains and losses recognised in equity            -2    -   between the result determination for reporting purposes
                                                and for tax purposes. The tax rules consist of, among other
   Finance result recognised directly in equity, after tax          8    -
                                                things, the participation exemption and the restriction of
                                                deductible costs.
   Attributable to:                                     The effective tax burden on the result of the company is
   Equity holder of the Company                        8    -   24.7% (2009: 26.1%).
   Minority interest                             -    -

   Finance result recognised directly in equity, after tax          8    -   Agreements have been reached with the tax authorities with
                                                respect to the tax returns until the end of 2006. No final
                                                assessment has been received yet for the years after that,
                                                and this year tax was accounted for on the basis of the
                                                submitted returns.
128  NS Annual Report 2010 / Consolidated financial statements                                                                                                       129
     26
   Financial risk management                     The Audit Committee monitors the adequacy of the risk      Information over risks and financial instruments          risks. To this end, forward contracts are used monthly for
                                     management framework in conjunction with the risks the      The following financial risks are distinguished: market risk,   a part of its fuel costs for a future period (varying between
   Financial instruments have been agreed that produce        Group faces. In its supervisory capacity, the Group’s Audit   credit risk and liquidity risk. There also additional risks    year-end 2011 and 2016) to hedge the exposure from risks
   a financial asset at one party and a financial liability or    Committee is assisted by Corporate Audit and the         arising from cross-border lease transactions.           associated with fuel costs and the corresponding foreign
   equity instrument at another party. This includes tradi-      Corporate Finance and Administration department.                                          exchange risks.
   tional financial instruments (accounts receivable, debts and    Corporate Audit performs regular and incidental evalua-     Market risk
   securities) and derivative financial instruments (derivates).   tions to provide additional assurance over the good       Market risk concerns the risk that the income and expenses     Vacancy risk for investment property
                                     governance of all the business processes of NS. The findings   of the Group or the value of the investments in financial     With respect to investment property, the Group faces the
   Financial instruments basically involve risks. As far as the    of Corporate Audit are reported to the Audit Committee.     instruments suffer a negative impact due to market         risk of vacancy. To limit this risk, the Group uses long-term
   Group is concerned, these are mainly market risks, credit                                      changes, such as the cost of raw materials, foreign        lease agreements with financially sound parties.
   risks and liquidity risks. This section discusses the objectives  Insurance risks                         exchange rates and interest rates. The purpose of market
   and the policy with respect to the management of risks       In the context of its operating activities, the Group faces   risk management is to maintain an acceptable market risk      Interest and exchange rate risks
   arising from financial instruments, as well as management     risks that can be insured. Risks in addition to its retained   position with optimum return.                   Interest and exchange rate risks are largely managed
   of capital.                            cover are administered by subsidiary NS Insurance.                                         centrally. The holding of both interest rate and foreign
                                     These concern the risks of collision, fire, operational     Price risk of raw materials                    currency positions in connection with foreign group
   The purpose of the Group’s risk policy is to identify       and liability claims. The maximum amount of these        The Group is sensitive to the effect of market fluctuations    companies being regulated, and this is done within defined
   and analyse the risks to which the Group is exposed,        damages is calculated once every three years, or more      in the energy price. In 2005, the Group signed an eight-year    position limits. Speculative positions are not taken.
   to determine effective risk limits and controls and to       often if changed circumstances dictate, by external       contract with Essent (2007-2014) to deliver track power for
   monitor compliance with the agreed limits. The policy       specialists. Subsidiary NS Insurance insures the identified   trains in the Netherlands. The transport costs of the track    The Group uses derivative financial instruments to
   and systems for financial risk management are evaluated      risks of the business units. It does not insure third parties.  power are not included in the contract. Pursuant to the      hedge exchange rate and interest rate exposures that
   on a regular basis and, where appropriate, adjusted        Should the total annual claims burden exceed the         service contract, the Group pays Essent the costs for the     arise from operating, financing and investing activities.
   to the changes in the market conditions and the activities     retained cover of NS Insurance, they are covered by       shared use of their gas and coal-fired plants. Part of these    Such transactions take place within agreed guidelines.
   of the Group.                           reinsurance. The normal damage of the group shall be       costs is variable (fuel prices) and part is fixed (other costs).  Depending on circumstances, this policy can be adjusted
                                     reimbursed from the premium income and investment        The Group uses a hedging strategy, with also a substantial     from time to time. In accordance with the treasury policy,
   To ensure adequate risk management, additional policies      income of NS Insurance.                     part of the fuel costs (reduced over a number of years       the Group does not hold derivatives for trading purposes
   have been drawn up for a number of business units.         If the claims exceed the normal claims, yet lower than      ahead) are fixed.                         and the Groups also does not issue them.
   For instance, NS Insurance and Abellio implement specific     the retained cover of NS Insurance, these are met the      The contract offers the Group price stability, market
   risk management in respect of business units for which       – adequate – free reserve of NS Insurance.            conformity and takes account of volume and credit risk:      Exchange rate risk
   Corporate Treasury gives substance to the financial risk                                                                        The Group faces exchange rate exposure on purchases,
   management.                            NS Insurance NV is reinsured by means of stop-loss        •  Price stability: shortfalls in production capacity in the   trading activities, liquid assets, loans taken up and other
                                     reinsurance contracts. Maximum possible loss assessments       Netherlands and a shortfall in CO2 emission rights do     balance sheet items denominated in a currency other than
   To the extent that Corporate Treasury has an influence on     are done on a regular basis to prevent under-insurance.       not result in price increases.                 the euro. By virtue of is operating activities, the Group’s
   the business units, this policy is recorded in the Cash      If market conditions allow, NS Insurance only takes out     •  Market conformity: the variable fuel component also      foreign exchange positions mostly arise from positions with
   Manager’s Manual [Handboek Cashmanagers], which is         reinsurance with parties with a minimum rating of A +,        offers the option to implement the company’s own risk     pound sterling (GBP), the Swiss franc (CHF) and the Czech
   part of the overall NS Reporting Manual accessible to every    stable outlook. Should the rating fall below A-, it has the     management in more liquid fuel markets.            crown (CZK). With respect to exchange rate risk, the Group
   member of staff via the NS intranet. Based on policy        option to cancel the reinsurance contract. This has not     •  Volume risk: the volume risk of the contract is limited    recognises the transaction risk, the translation risk and the
   standards and procedures, the Group wishes to create a       been the case to date. The reinsurers of NS Insurance        because the Group has the option to adjust the volume     economic risk.
   disciplined and constructive climate within which all the     has a minimum rating (December 2010) of A -.             annually within bandwidths.
   members of staff understand their role and responsibilities.                                    •  Credit risk: the credit risk is hedged by means of a credit  Transaction risks concern risks in connection with future
   The Group also strives to spread knowledge and know-how      NS Insurance is an insurance company subject to regulation      management system.                       cash flows in foreign currency, as well as in connection
   across several members of staff in order to limit too much     by the Dutch central bank (DNB) and the Authority for the                                      with balance sheet positions denominated in foreign
   dependence on individual people.                  Financial Markets (AFM). As is the practice in the insurance   If the value of the contract exceeds an agreed threshold,     currency. The policy of the Group is aimed hedging
                                     sector, the required size of the free reserves to be held is   Essent issues security by means of a bank guarantee, or      100% of all the material items denominated in foreign
   Via Abellio, the Group participates in foreign transport      linked to the solvency margin required by DNB.          Essent contributes cash as security. If this security is pledged  currency, with the exception of exchange rate risks on
   concessions. Most of these operations are in the UK, some     It is standard practice in the industrial insurance market    in cash, the contribution and the obligation will be offset    foreign operations. The risk of exchange rate fluctuations
   in a joint venture with partner Serco, with both parties      to hold free reserves at a factor 3 times the solvency      since both are intricately linked.                 is hedged using forward exchange contracts, spot
   having equal representation. In addition, Abellio has       margin The solvency margin requirement for 2010 is                                         and/or forward acquisitions and sales and swaps, as a
   operations in Germany and the Czech Republic. The nature      approximately EUR 4 million. For NS Insurance, this means    Abellio agreed fuel hedge contracts for some of its        result of which one or more risks to which the primary
   of the risks and the control measures are similar to those     that a free reserve of EUR 12 million is sufficient.       subsidiaries to partly hedge them against fluctuations in     financial instruments are exposed are transferred to
   for NS, bearing in mind the size of these operations.       NS Insurance satisfies this requirement.             the fuel price and the corresponding foreign exchange       other contract parties.
130  NS Annual Report 2010 / Consolidated financial statements                                                                                                              131
   Acquisitions and sales, investment and financing obliga-      The main exchange rate for the reporting year is as follows:        The table below presents the division between financial
   tions and settlements with foreign railway companies                                             assets belonging to the interest-bearing non-current and
   usually are conducted in the functional currency of the      Exchange rate                               current assets and the interest rate on balance sheet date
   Group’s business units: the euro (EUR) and pound sterling                                   Spot rate on  as well as the remaining term.
                                                 Average exchange rate      reporting date
   (GBP). At year-end 2009 and 2010, no material items are
                                                   2010     2009   2010      2009
   held in foreign currency.                                                           Interest-bearing financial assets

   Sensitivity analysis                        GBP            1.17     1.12   1.16      1.13                           2010
                                                                                                  Interest    Total  < 6 months  6-12 months  1-2 years  2-5 years  >5 years
   Since no material items denominated in foreign currency
   were held at year-end 2010 an 2009, a change in the value of
   the euro at year-end did not impact on the equity and profit
                                     Interest rate risk                             Available-for-sale financial assets     3% - 6%      56      6      12     19     19      -
   for the reporting period.
                                     The policy pursued by the Group is to ensure that at least
                                     50% of the interest rate risk on loans taken up is based on        Held-to-maturity investments         5% - 6%       4       -       -      -      -     4
   Translation risks concern risks in connection with the
                                     a fixed rate. When determining the interest risk on            Financial leases               5% - 6%      31      7       2      7     15      -
   translation of the balance sheet items of subsidiaries whose
                                     borrowings, the Group can take account of available            Deposits                   0% - 1%      209     208       -      -      -     1
   functional currency is different to the euro. The ensuing
                                     liquidities which can neutralise the interest rate risk on
   risks are only hedged if the Group expects to discontinue                                           Total                             300     221       14     26     34      5
                                     variable interest loans. The Group uses derivatives, such as
   the relevant operating activities in the short term. The net
                                     interest rate swaps, to limit the interest rate risk. The tables
   equity value of the subsidiary can then be hedged. If no
                                     below provide insight into the interest rate as at balance
   decision has been made to dispose of or discontinue the                                                                   2009
                                     sheet date, as well as the maturity date or - if earlier - the
   relevant, the translation differences are accounted for in                                                                  Interest    Total  < 6 months  6-12 months  1-2 years  2-5 years  >5 years
                                     contractual revision date. This means that a position whose
   equity under statutory reserve for exchange differences.
                                     interest rate revision falls within the coming year is classified
                                     in the category ‘12 months or less’.
   Economic risks are related to a possible weakening of the                                           Available-for-sale financial assets     3% - 6%      54      3       8     19     24      -
   competitive position caused by a change in the value of
   foreign currency. These risks are not currently hedged                                            Held-to-maturity investments         4% - 7%      122       -      2      2      6    112
   because the likelihood that the competitive position is under                                         Financial leases               5% - 6%      50      8       8     19     15      -
   threat because of this is low. Moreover, this risk is considered                                       Deposits                   0% - 1%      150     149       1      -      -     -
   to be a normal operational risk.
                                                                          Total                             376     160       19     40     45    112


                                                                          The above deposits and bonds (included in financial current
                                                                          assets available for sale) are intended, among other things,
                                                                          for paying the agreed investment obligations of approxi-
                                                                          mately EUR 670 million, redemption and interest rate
                                                                          payments on the amounts borrowed, non-current provisions
                                                                          and liabilities.
132  NS Annual Report 2010 / Consolidated financial statements                                                                                133
                                        The following notes contain information over the           Interest rate profile
                                        contractual stipulations of the interest-bearing amounts       As at balance sheet date, the interest rate profile of the
                                        borrowed and other financial liabilities of the Group, which     interest-bearing financial instruments of the Group could
                                        are stated at amortised cost.                    be specified as follows:

                                                                                              Carrying amount  Carrying amount
                                        The summary of outstanding loans is as follows:
                                                                          In millions of euros               2010       2009                                                                          Assets / Liabilities with a fixed
   Summary of outstanding loans                                                         interest rate
                                                                 31 December 2010
                                                                          Financial assets                 91       130
   In millions of euros                  Currency  Nominal interest    Expiry date    Face value   Carrying amount
                                                                          Financial liabilities               79       151


   Private loans                        EUR    0% - 6%     2012 - 2021        42          42
                                                                          Balance                     12        -21
   Private loans                        EUR   6% - 10%        2011        21          21   Assets / Liabilities with a variable
                                                                          interest rate
   Private loans                        EUR   6% - 10%     2012 - 2021        12          12
   Private loans                        EUR    variable       2011        366         366   Financial assets                 595       792

   Private loans                        EUR    variable       2012        17          17   Financial liabilities              603       920

   Private loans                        EUR    variable       2015        125         125   Balance                      -8      -128
   Private loans                        EUR    variable       2017        44          44
   Private loans                        EUR    variable       2019        51          51
                                                                          Interest rate sensitivity
   Financial lease liabilities                 EUR    4% - 6%        2015         4           4
                                                                          An increase of 100 basis points in the interest rate as at
   Interest rate swaps used for hedging            EUR    variable    2011 - 2016        20          20
                                                                          balance sheet date would mean an increase in profit for
   Total liabilities                                               702         702    the reporting period of EUR 4 million. EUR 6 million more
                                                                          (2009: EUR 8 million) would have received in interest income.
                                                                          The interest charges increasing by EUR 6 million
                                                                 31 December 2009  (2009: EUR 9 million) are compensated by income from
   In millions of euros                  Currency  Nominal interest    Expiry date    Face value   Carrying amount  interest rate swaps of EUR 5 million (2009: EUR 5 million).
                                                                          This results in a positive effect of EUR 5 million
   Private loans                        EUR    0% - 6%     2010 - 2012        50          50   (2009: EUR 4 million). Taking account of corporation tax, an
   Private loans                        EUR   6% - 10%     2010 - 2011        41          41   increase of EUR 4 million (2009: EUR 3 million) in the profit
   Private loans                        EUR    variable    2010 - 2011       407         407   for the reporting period and equity remains. In the event
   Private loans                        EUR    variable       2012        30          30   of a drop in the interest rate of 100 basis points, a reverse
   Private loans                        EUR    variable    2017 - 2019        94          94   effect would be achieved.
   Private loans                        EUR    variable    2011 - 2034       114         114
   Bank loans                         EUR    2% - 6%     2010 - 2020        39          39   When determining the result, it was assumed that the
   Bank loans                         EUR   6% - 10%     2010 - 2020        16          16   balance sheet position of instruments at year-end had a
   Bank loans                         EUR    variable    2010 - 2012       254         254   variable interest rate. Subsequently, the effect of a increase
   Mortgages loans                       EUR    variable       2011         2           2   or decrease in the variable interest rate of 100 basis points
   Financial lease liabilities                 EUR    4% - 6%        2017         4           4   was calculated. For some of these instruments, the variable
   Bank overdrafts                       EUR    variable       2010        18          18   interest rates were fixed by means of interest rate swaps.
   Interest rate swaps used for hedging            EUR    variable    2010 - 2034        24          24   As a result, a change in the variable interest rate has no
   Other liabilities                      EUR    variable       2011         2           2   impact on these instruments. The assumption is that all the
                                                                          other variables, in particular foreign exchange rates, remain
   Total liabilities                                              1,095        1,095
                                                                          constant. The analysis was performed on the basis of the
                                                                          same assumptions in 2009.
134  NS Annual Report 2010 / Consolidated financial statements                                                                                                                     135
                                         Hedging transactions                          Credit risk                                  Investment
                                         The Group uses derivatives to partly or fully hedge the risk      Credit risk is the risk of financial loss for the Group if a         The Group reduces its credit risk on investments by exclu-
                                         of fluctuations in the fair value of financial assets and/or      supplier or counterparty of a financial instrument does not          sively investing in counterparties that meet the policy
                                         liabilities, as well as fixed commitments.               comply with the contractual obligations. Credit risks mainly         prepared by the Group. Regular assessments are carried out
                                         With the aid of interest rate swaps, the character of variable-    arise from accounts receivable from clients and from             ascertain whether counterparties continue to meet the
                                         interest loans is converted into that of fixed-interest loans.     investments. As at balance sheet date, there were no concen-         policy or whether further action is required.
                                                                             trations of credit risks. The maximum credit risk equals the
                                         The tables below show the periods in which the net cash        balance sheet value of each financial asset.                 In view of the credit rating of the counterparties, the Group
                                         flows before tax with respect to derivatives that serve as cash                                           expects them to fulfil their obligations. No impairment losses
                                         flow hedges are expected to happen. The interest rate risk is     The carrying amount of financial assets represents the            were incurred on investments, bonds and deposits in 2010
                                         partly mitigated by these cash flow hedges.              maximum credit risk. The maximum credit risk as at balance          and 2009. Investments are basically made in counterparties
                                                                             sheet is as follows:                             with a long-term credit rating of A from Standard & Poor’s
                                                                                                                    and at least a long-term credit rating of A2 from Moody’s.
   Cash flow from interest rate swaps used for hedging purposes 2010                                         Credit risk                                  Should a counterparty only have only one credit rating, the
                                                                                                 Note  31 Dec. 2010  31 Dec. 2009
                             Carrying  Expected                                                                             rating requirements of Standard & Poor’s or Moody’s as
   In millions of euros                amount   cash flows   < 6 months  6-12 months  1 to 2 years  2 to 5 years  >5 years  In millions of euros
                                                                                                                    described above have to be satisfied. The investments that
                                                                                                                    no longer satisfy this policy are wound down (mainly
   Interest rate swaps                                                                Financial assets including investments
                                                                                                                    through normal selling), which can still extend some
   Assets                         -       -        -       -       -       -      -   Available-for-sale financial assets    5      96      100
                                                                                                                    time beyond balance sheet date. The foreign companies
   Liabilities                      20      69        5       3      13       38     10   Held-to-maturity investments        5      5      142
                                                                                                                    of the Group do not have long-term material liquidity
                                                                             Finance leases               5      31       50
                                                                                                                    surpluses at hand.
                                                                             Other financial assets           5      14       13
   Cash flow from interest rate swaps used for hedging purposes 2009
                                                                             Deposits                  5     209      150
                             Carrying  Expected                                                                             Trade and other receivables
   In millions of euros                amount   cash flows   < 6 months  6-12 months  1 to 2 years  2 to 5 years  >5 years  Trade and other receivables        8     783     1,025
                                                                                                                    The credit risk arising from trade and other receivables of
                                                                             Cash and cash equivalents         9     386      546
                                                                                                                    the Group is primarily determined by the individual charac-
   Interest rate swaps
                                                                             Total                       1,524     2,026    teristics of the different clients. The demographic aspects of
   Assets                          -      -        -       -       -       -      -
                                                                                                                    the client file, including the risk of non-payment and the
   Liabilities                      24     102        7       6      10       18     61
                                                                                                                    country in which the clients are active, has less impact on the
                                                                                                                    credit risk. Some 10% (2009: 11%) of the Group’s turnover is
                                                                                                                    realised from sales transactions with the Dienst Uitvoering
                                         The above items are stated net because of the determined
                                                                                                                    Onderwijs (DUO).
                                         intention to settle the hedging transactions net. In the
                                         calculation of the future cash flows, it was assumed that
                                         the future variable interest rate position will be the same
                                         as the latest available variable interest rate position.


                                         Fair value versus carrying amount
                                         The carrying amount of financial assets and liabilities
                                         recognised on the balance sheet hardly differs from the fair
                                         value. When calculating the market price, it was assumed
                                         that the carrying amount of deposits with a residual term of
                                         less than one year is equal to the market value. With respect
                                         to government securities, the fair value was calculated using
                                         the available market prices/closing prices. In the absence of
                                         market prices, the fair value is determined on the basis of the
                                         government interest rate curve. For other instruments, the
                                         fair value was calculated using the swap interest rate curve.
136  NS Annual Report 2010 / Consolidated financial statements                                                                                                                    137
   As part of the credit policy pursued by the business units,   The Group recognises a provision for impairment               The maximum credit risk on receivables as at reporting date         also has at its disposal a committed credit facility allowing
   each new client’s credit rating is established separately    amounting to the estimated losses from trade and other           can be specified as follows (segmented):                  the withdrawal of EUR 350 million, with a term until 2015.
   before standard payment and delivery terms and conditions    receivables. The most important elements of this provision
   are offered. When a contract is extended, the company’s     are a specific loss provision for separate major positions         Credit risk on receivables                         At year-end 2010, the liquid assets and assets that can
   own experience is also referred to when the credit rating is   and a collective loss provision for groups of similar assets                                              be made liquid quickly amounted to EUR 1,378 million
                                                                          In millions of euros           31 Dec. 2010   31 Dec. 2009
   assessed. When assessing credit rating, clients are divided   in connection with losses already incurred but not yet                                                 (2009: EUR 1,721 million). The contractual financial
   into groups, based on credit profiles, including government,   identified. The collective loss provision is determined                                                 obligations within one year amount to EUR 996 million
                                                                          Passenger services               619        572
   companies, private and clients that may have had earlier     on the basis of historical payment data for similar                                                   (2009: EUR 1,091 million). The Group expects to meet the
                                                                          Hub development and operation          56        41
   financial difficulties. Deliveries to clients with a high risk  financial assets.                                                                    investment obligations and the long-term liabilities from the
                                                                          Rail infrastructure & construction        -       207
   profile are only made after approval by the Board of                                                                                   surplus of funds in the short term and from the projected
                                                                          Other                      12         7
   Directors. Business transactions with biggest share of the    The age breakdown of the receivables as at balance sheet                                                cash flow from operating, investing and financing activities.
   clients go back some years now, with only a few incidental    date is as follows:                             Total                    687        827
   cases of immaterial losses.                                                                                               The Group manages the liquidities on the basis of a regular
                                                                                                                bottom-up compiled liquidity forecast. Based on the
                                                                          The risk profiles of the Group’s operations in the Nether-         forecast, the business units that are clients of the in-house
                                                                          lands, the UK, Germany and the Czech Republic do not differ         bank of Corporate Treasury are awarded financing limits.
   Age analysis of receivables                                                         that much to justify a separate summary.                  The bank monitors these limits and it is not possible
                                       31 Dec. 2010    31 Dec. 2010  31 Dec. 2009    31 Dec. 2009                                        to exceed them unless approval has been obtained.
   In millions of euros                              Gross    Provided for     Gross    Provided for
                                                                          Liquidity risk                               This provides Corporate Treasury with an early-warning
                                                                          The risk of the Group failing to meet its financial obligations       system. The liquidity forecast and the financing limits
   Not past due                                  649         -      650          -
                                                                          is limited because the Group has sufficient liquid assets or        referred to above enable Corporate Treasury to manage
   Past due 0 - 30 days                              19         -      100          -
                                                                          assets that can be made liquid quickly. In addition, the Group       the liquidities (lending and borrowing of funds).
   Past due 31 - 120 days                              5         -      61          1
   Past due 121 - 180 days                              5        1       10          3
   Past due 181 - 360 days                              8        1       4          2
   Past due more than one year                           18        15       24         16   Below we list the contractual terms of the financial liabilities, including the estimated interest payment.

   Total                                    704         17      849          22
                                                                          Contractual cash flows of financial liabilities 31 December 2010
                                                                                                 Carrying
                                                                                                  amount    Contractual
                                    Impairment losses                              In millions of euros            31 Dec. 2010    Cash flows   < 6 months  6 - 12 months  1 - 2 years  2 - 5 years  > 5 years
                                    Changes in the provision for impairment with respect to
                                    receivables were as follows:                        Non-derivative financial liabilities
                                                                          Private loans                  678        708       67       344      29      156     112
                                    Statement of change in provision                      Finance lease liabilities               4        5      -       1       1       2      1
                                    for bad debts                                Trade and other payables             574        574      574        -      -       -      -

                                    In millions of euros                 2010      2009
                                                                          Derivative financial liabilities
                                                                          Interest rate swaps used for hedging         20        69      5        3      13      38      10
                                    Balance as at 1 January               22       23
                                                                          Total                     1,276       1,356      646      348      43     196     123
                                    Additions                        2      4
                                    Use                           -4     -1
                                    Release                         -3     -4

                                    Balance as at 31 December              17      22                                    The provision accounts for receivables are used to enter
                                    impairment losses, unless the Group is certain that it is
                                    impossible to get the due amount back. In that case, the
                                    amount is classified as uncollectible and directly written off
                                    against the relevant financial asset.
138  NS Annual Report 2010 / Consolidated financial statements                                                                                                                               139
   Contractual cash flows of financial liabilities                                                                               Percentage            The following items are included in the consolidated
   31 december 2009                                                                                                interest  Registered seat
                                                                                                                          financial statements that correspond with the share of the
                             Carrying                                                                                         Group in the assets and liabilities, income and expenses of
                             amount   Contractual                                               Subsidiaries of operating com-                    the joint ventures:
   In millions of euros              31 December  Cash flows    < 6 months   6 - 12 months    1 - 2 years    2 - 5 years     > 5 years  panies

                                                                                       Thalys Nederland NV            100      Utrecht    In millions of euros               2010       2009

   Non-derivative financial liabilities                                                                  HSA Beheer NV               90    Rotterdam
   Private loans                     736      821        57        80       404         34       246    Ematech BV                100      Utrecht    Non-current assets                49        45
   Bank loans                      309      332       167         5         6        103        51   Servex BV*                100      Utrecht    Current assets                 159       113
   Mortgage loans                     2       2        -         -        2          -        -   NS Fiets BV                100      Utrecht    Non-current liabilities             27        26
   Finance lease liabilities                4       6        -         -        2          4        -   NS-OV Fiets BV              100      Utrecht    Current liabilities               171       125
   Trade and other payables               751      751       501        250         -          -        -   Stationsfoodstore BV           100      Utrecht    Net assets / liabilities             10         7
   Bank overdrafts                    18      18        12         6         -          -        -   PROBO BUS a.s.              100    Kraluv Dvur
   Other liabilities                    2       2        -         -        2          -        -   Abellio GmbH               100       Essen    Revenue                     545       496
                                                                                       Abellio West London Ltd          100      London    Expenses                    518       485
   Derivative financial liabilities                                                                    Abellio London Ltd            100      London    Result from operating activities         27        11
   Interest rate swaps used for hedging          24      102        7         6        10         18         61                                      Profit for the period              18         4

   Total                        1,846     2,034       744        347       426         159       358
                                                                                                                          As at 31 December 2010, joint ventures had investment
                                                                                                                          obligations of EUR 0.2 million (2009: EUR 0.6 million).
   Risks arising from cross-border lease transactions              Group companies
   Until the end of 1998, the Group concluded cross-border           In accordance with section 403 Book 2 of the Netherlands                 Joint ventures                            Other interests
   lease transactions with the aim to reduce borrowing costs.          Civil Code, NS Groep NV has assumed joint and several                   The Group participates in the following joint ventures:        The Group’s interest concerns:
   Under these cross-border leases, which solely concerned           liability for debts arising from the actions participating
                                                                                                          Percentage
   rolling stock, the economic property remained with the            interests marked with an asterix (*).                                               interest  Registered seat                        Percentage    Registered
                                                                                                                          In millions of euros              interest      seat
   Group, which is why the relevant assets are included on the
   balance sheet. The carrying amount of the rolling stock           The main companies included in the consolidated financial                 Waterkant CV                51   Amsterdam
                                                                                                                          Eurofima                     5.8      Basel
   involved in cross-border leases at year-end 2010 was             statements are:                                      Stationsdrogisterijen CV          50    Zaandam
   EUR 258 million (2009: EUR 229 million). The financial                                                         Merseyrail Electrics 2002 Ltd        50    Liverpool
                                                                    Percentage
   benefits of the cross-border leases are, spread across the                                      interest    Registered seat  Northern Rail Ltd              50    Hampshire
                                                                                                                          In accordance with the disclosure requirement contained in
   term of the transactions in the income statement, deducted                                                       Syntus BV                  50   Doetinchem
                                                                                                                          sections 2:379 and 2:414 of the Netherlands Civil Code, a full
   from the borrowing costs. The not yet amortised financing          Operating companies                                    Qbuzz BV                  49   Amersfoort
                                                                                                                          list of the group companies, associates and joint ventures is
   benefits achieved with these leases, amounting to              NS Reizigers BV*                     100        Utrecht    Trans Link Systems BV          68.75    Amersfoort
                                                                                                                          filed with the Trade Register in Utrecht.
   EUR 45 million at year-end 2010, are recognised on the            NS Internationaal BV                   100        Utrecht
   balance sheet as income attributable to future years and           Abellio Transport Holding BV               100        Utrecht
   split into a current portion of EUR 5 million and a non-           NedTrain BV*                       100        Utrecht
                                                                                                                          Related parties
   current portion of EUR 40 million. The maximum risk that           NS Financial Services (Holdings) Ltd           100         Dublin
                                                                                                                          Eurofima is a 5.8% participating interest of the Group; the
   arises upon the simultaneous dissolution of all the current         NS Stations BV*                     100        Utrecht
                                                                                                                          following transactions and balance sheet positions apply to
   contracts actually exceeds the reserve, but the chance of          NS Vastgoed BV*                     100        Utrecht
                                                                                                                          this party:
   this occurring is minimal. In view of the real risk, we           NS Insurance NV                     100        Utrecht
   consider the amount of the balance sheet item income             NS Opleidingen BV                    100        Utrecht
   attributable to future years as adequate. Some of the            NS Spooraansluitingen BV                 100        Utrecht                                       In millions of euros               2010       2009
   positions related to these leases concern off-balance sheet
   positions. The credit risk associated with these off-balance                                                                                         Interest charges                 12        17
   sheet positions is managed by Corporate Treasury.
   Unless exceptional not foreseeable situations arise, the                                                                                                               31 Dec. 2010   31 Dec. 2009

   exchange rate risk in these contracts is hedged.                                                                                               Interest payable                  1        1
                                                                                                                          Private loans                  494       619
140  NS Annual Report 2010                                                                                                                                141
   Separate financial statements
   Separate balance sheet as at 31 December 2010 of           Principles applied to the                       Equity                                  The cumulative loss of HSA until the end of 2010 amounts
   NV Nederlandse Spoorwegen                                                                                              to EUR 436 million (2009: EUR 295 million) and exceeds
                                      financial statements                         In millions of euros       31 Dec. 2010      31 Dec. 2009
                                                                                                             the indexed guaranteed equity by EUR 143 million
   In millions of euros          31 Dec. 2010  31 Dec. 2009
                                                                         Share capital                              (2009: EUR 5 million).
                                      General
                                                                         Balance as at 31 Dec.         1,012          1,012
   Assets                                With effect from 2006, the Group applies the International
                                                                                                             The cumulative loss for HSA as shown in the consolidated
   Financial assets              2,974     2,876   Financial Reporting Standards (IFRS) and their interpreta-
                                                                         Statutory reserves                            financial statements exceeds the cumulative cash flow
                                      tions by International Accounting Standards Board (IASB)
   Total                  2,974     2,876                                       Foreign currency
                                                                                                             (from capital contributions) primarily as a result of
                                      as adopted for use in the European Union for preparing its
                                                                         translation reserve           -1           -4   the deferred payment of infrastructure fee
                                      consolidated financial statements.
   Equity                                For the determination of the principles for the valuation of     Hedging reserve             -14           -16   (see page 120 ‘Concessions’).

                                      assets and liabilities and result determination for its separate   Total of statutory
   Share capital               1,012     1,012                                      reserves                -15           -20   Off-balance sheet commitments
                                      financial statements, NS avails itself of the option in 2:362(8)
   Foreign currency translation reserve     -1       -4                                                                           In contrast to what is stated on page 119, no claims have been
                                      of the Netherlands Civil Code. This means that the principles
   Hedging reserve               -14      -16                                      Other reserves                              made against NV Nederlandse Spoorwegen and consolidated
                                      for the valuation of assets and liabilities and result determi-
   Actuarial reserve               5       6                                      Fair value reserve            2           -1   participating interest that have not been adequately
                                      nation (hereinafter ‘accounting principles’) of the separate
   Fair value reserve               2       -1                                      Actuarial reserve             5            6   accounted for on the balance sheet.
                                      financial statements of NS are the same as those applied to
   General reserve              1,683     1,758
                                      the consolidated financial statements. In this context,
   Profit for the period            287      121                                      General reserve                             Most important participating interests
                                      participating interests in which substantial influence is
   Total equity                2,974     2,876                                      Balance as at 1 Jan.   1,758         2,972          NV Nederlandse Spoorwegen is the holding company
                                      exercised are measures using the equity method.
                                                                         Dividend paid       -196         -1,498         of NS Groep NV. NS Groep NV is the only subsidiary of
   Total                  2,974     2,876
                                                                                                             NV Nederlandse Spoorwegen. For a list of the participating
                                      Participating interests in group companies              Profit for the previous
                                                                         period           121           281          interest, please refer to page 138 and 139.
                                      The participating interests in group companies are measured
                                                                         Other changes         -           3
                                      using the equity method, with losses only recognised to the
                                                                         Balance as at 31 Dec.         1,683          1,758   Utrecht, 15 February 2011
   Separate income statement for 2010 of                extent that the shareholder has an obligation to settle them.
                                                                         Total other reserves         1,690          1,763   Supervisory Board
   NV Nederlandse Spoorwegen
                                                                                                             W. Meijer, Chair
                                      Result of group companies
   In millions of euros             2010      2009                                     Profit for the period          287           121   H. Zwarts, Vice-chair
                                      The result of group companies consists of the result after
                                                                         Minority interests             -            -   F.J.G.M. Cremers
                                      income tax.
   Result of group companies after tax     287      121                                                                           Ms T.M. Lodder
                                                                         Total equity            2,974          2,876    Ms M.J. Oudeman mba
                                                                                                             P. Rosenmöller


                                                                         The difference of EUR 143 million between the              Board of Directors
                                      Notes to the separate balance sheet                  equity in the separate financial statements as shown           A. Meerstadt mba, Chief Executive
                                      and the income statement                       above and the equity in the consolidated financial            M. Niggebrugge
                                                                         statements (EUR 2,831 million) as shown on page             E.M. Robbe RA
                                      The amounts presented in the notes are stated in millions       112 concerns losses from group companies (HSA) which,          Ms M.W.L. van Vroonhoven mba
                                      of euros, unless indicated otherwise.                 in deviation from the consolidated financial statements,
                                                                         in the separate financial statements are only recognised
                                      Financial assets                           to the extent that the shareholder has an obligation
                                      Participating interests in group companies              to settle them.
                                      In millions of euros              2010      2009
                                                                         Shareholders of HSA have each furnished a guarantee
                                      Balance as at 1 January            2,876     4,249  for their share in HSA to settle equity shortage at HSA
                                      Share in profit                287      121   up to a maximum of EUR 244 million (at 2000 price level).
                                      Dividend distributed for the previous                 For KLM, this settlement is a maximum of EUR 6 million
                                      reporting year                 -196     -1,498  (already settled). Taking account of payments already made
                                      Other changes                  7       4   of EUR 121 million (at 2000 price level), the outstanding
                                                                         liability for NS as at balance sheet date is EUR 123 million
                                      Balance as at 31 December          2,974     2,876
                                                                         (at 2000 price level).
142  NS Annual Report 2010 / Seperate financial statements                                                                                                   143
                               Other information
                               Profit appropriation                      Auditor’s responsibility                     Report on other legal and regulatory requirements
                               Pursuant to article 21(2) of the Articles of Association of  Our responsibility is to express an opinion on these financial  Pursuant to the legal requirements under Section 2:393
                               NV Nederlandse Spoorwegen, any positive balance in the     statements based on our audit. We conducted our audit in     sub 5 at e and f of the Netherlands Civil Code, we have no
                               income statement is at the disposal of the General Meeting   accordance with Dutch law, including the Dutch Standards     deficiencies to report as a result of our examination whether
                               of Shareholders. It will be proposed to the Meeting to     on Auditing. This requires that we comply with ethical      the Board of Directors’ report, to the extent we can assess,
                               add EUR 97 million of the total result of EUR 149 million   requirements and plan and perform the audit to obtain       has been prepared in accordance with part 9 of Book 2 of
                               to the general reserves and distribute the remaining      reasonable assurance about whether the financial state-      this Code, and if the information as required under Section
                               EUR 52 million as dividend. In 2010, EUR 196 million was    ments are free from material misstatement.            2:392 sub 1 at b - h has been annexed. Further, we report
                               distributed in dividend.                                                     that the Board of Directors’ report, to the extent we can
                                                               An audit involves performing procedures to obtain audit      assess, is consistent with the financial statements as required
                               Independent auditor’s report                  evidence about the amounts and disclosures in the financial    by Section 2:391 sub 4 of the Netherlands Civil Code.
                                                               statements. The procedures selected depend on the auditor’s
                               To: Annual General Meeting of Shareholders of         judgment, including the assessment of the risks of material    Utrecht, 15 February 2011
                               NV Nederlandse Spoorwegen                   misstatement of the financial statements, whether due to
                                                               fraud or error. In making those risk assessments, the auditor   KPMG ACCOUNTANTS N.V.
                               Report on the financial statements               considers internal control relevant to the entity’s preparation  A. Zoetbrood RA
                               We have audited the 2010 financial statements of        and fair presentation of the financial statements in order
                               NV Nederlandse Spoorwegen, Utrecht, as set out on pages    to design audit procedures that are appropriate in the
                               80 to 141. The financial statements include the consolidated  circumstances, but not for the purpose of expressing an
                               financial statements and the company financial statements.   opinion on the effectiveness of the entity’s internal control.
                               The consolidated financial statements comprise the       An audit also includes evaluating the appropriateness of
                               consolidated balance sheet as at 31 December 2010, the     accounting policies used and the reasonableness of
                               consolidated income statement, consolidated statement     accounting estimates made by management, as well
                               of total result, the consolidated cash flow statement and   as evaluating the overall presentation of the financial
                               the consolidated statement of changes in equity for the    statements.
                               year then ended, and the notes, comprising a summary      We believe that the audit evidence we have obtained
                               of significant accounting policies and other explanatory    is sufficient and appropriate to provide a basis for our
                               information. The company financial statements comprise     audit opinion.
                               the separate balance sheet as at 31 December 2010,
                               the separate income statement for the year then ended     Opinion with respect to the consolidated financial statements
                               and the notes.                         In our opinion, the consolidated financial statements
                                                               give a true and fair view of the financial position of
                               Management’s responsibility                  NV Nederlandse Spoorwegen as at 31 December 2010, and
                               Management is responsible for the preparation and fair     of its result and its cash flow for the year then ended in
                               presentation of the financial statements in accordance with  accordance with International Financial Reporting Standards
                               International Financial Reporting Standards as adopted by   as adopted by the European Union and with Part 9 of
                               the European Union and with Part 9 of Book 2 of the      Book 2 of the Netherlands Civil Code.
                               Netherlands Civil Code, and for the preparation of the Board
                               of Directors’ report in accordance with Part 9 of Book 2 of  Opinion with respect to the company financial statements
                               the Netherlands Civil Code. Furthermore, management is     In our opinion, the separate financial statements give a true
                               responsible for such internal control as it determines is   and fair view of the financial position of NV Nederlandse
                               necessary to enable the preparation of the financial      Spoorwegen as at 31 December 2010, and of its result for the
                               statements that are free from material misstatement,      year then ended in accordance with Part 9 of Book 2 of the
                               whether due to fraud or error.                 Netherlands Civil Code.
144  NS Annual Report 2010                                                                                                                                                 145
   Segmentation breakdown                                                                                 Five years NS
   The breakdown below into business segments is not                    detailed breakdown of the passenger transport segment.                    Balance sheet
   intended as a segmentation summary as referred to under                                                                In millions of euros                              2010   2009   2008   2007   2006
   IFRS 8. In April 2005, the ministry of Transport and Water                Non-main railway line include eliminations of intercompany
   Management granted the transport concession for the main                 deliveries between business units belonging to Main rail                   Assets
   railway network to NS. In this context, the main information               network and business units not belonging to Main rail                     Non-current assets
   concerning the main railway network is provided in a more                network.                                           Property, plant and equipment                         3,272   3,150   2,844   2,710   2,468
                                                                                               Investment property                              309    317    319    307    305
                                                                                               Intangible assets                                64    157    149    115    96
   Segmentation breakdown                                                                                 Investments in equity accounted investees                    14    40    33    27    24
                                         Hub development,                                              Other financial assets, including investments                 146    305    274    263    254
                                         development and      Rail infrastructure                               Deferred tax assets                              407    438    455    524    654
                            Passenger services           operation    & construction *)          Other         Total   Total

   In millions of euros                2010      2009   2010      2009    2010     2009       2010      2009      2010   2009
                                                                                               Current assets
                                                                                               Inventories                                   95    132    133    133    127
   Revenue                     2,880    2,699    686       613     -       -      -46      -41     3,520   3,271
                                                                                               Other investments                               209    150   1,454   1,815   1,882
   Operating expenses                2,751    2,639    588       562     -       -      -53      -80     3,286   3,121
                                                                                               Trade and other receivables                          892   1,245   1,377   1,243   823
   Result from operating activities          129       60    98       51     -       -       7       39      234    150
                                                                                               Corporate tax receivable                             -    34    154    116     -
   Result from investments in equity
                                                                                               Cash and cash equivalents                           386    546    571    291    481
   accounted investees                  1        -    -        -     -       -       -        -      1       -
   Profit for the period                49      -59    61       24     -       -      39       151      149    116    Total assets                                 5,794   6,514   7,763   7,544   7,114
   Total assets                   4,512    4,287    818       833     -     941       464       453     5,794   6,514
   Intangible assets                  59       62    5        5     -      91        -       -1      64    157
   Current liabilities excluding loans       1,632    1,449    216       236     -     510       -215     -260      1,633   1,935    Equity and liabilities
   Depreciation, amortisation                                                                               Equity                                    2,831   2,871   4,249   4,109   3,843
   and impairment                   298      265    32       37     -       -       7        2      337    304    Deferred credits                                213    229    238    251    267

   Investments in equity accounted                                                                            Non-current loans and borrowings                        315    785    839    794    786
   investees                       6       82     -        -     -      25        8       -67      14     40    Non-current employee benefits                          34    34    34    40    48
   Additions                     578      551    27       77     9      22       -18       16      596    666    Non-current provisions                             175    233    162    147    192
   Number of employees (FTEs) at year-end     20,246   20,518    2,922      2,951     -    6,125       462       474     23,630  30,068    Accruals                                    103    29     8    22     6
                                                                                               Deferred tax liabilities                            103    88    66    51    67
                                                                                               Bank overdrafts                                  -    18    42    46    15
   Passenger services                                                                                   Current part of loans and borrowings                      387    292    244    232    248
                                                       2010                                 2009

                                         Non-main                                Non-main              Corporate tax payable                              7     -    1    84    46
   In millions of euros              Main rail network     rail network         Total  Main rail network        rail network         Total   Trade and other payables                            794   1,210   1,226   1,101   1,097
                                                                                               Prepaid income                                 751    707    639    616    436
   Revenue                          1,851       1,029          2,880         1,822           877         2,699    Current part of provisions                           81    18    15    51    63
   Operating expenses                    1,611       1,140          2,751         1,649           990         2,639
                                                                                               Total equity and liabilities                         5,794   6,514   7,763   7,544   7,114
   Result from operating activities              240         -111          129          173           -113          60
                                                                                               With effect from 2007, income tax to be collected is presented separately.
   Result from investments in equity
   accounted investees                      -          1          1            -              -         -
   Profit for the period                   183         -134          49          130           -189          -59
   Total assets                       3,227       1,285          4,512         3,218          1,069         4,287
   Intangible assets                       -          59         59            -             62        62
   Current liabilities excluding loans            1,060        572          1,632          995            454         1,449

   Depreciation, amortisation
   and impairment                       218           80         298          207              58        265

   Investments in equity accounted
   investees                           -           6          6           -             82        82

   Additions                         489           89         578          448            103         551
   Number of employees (FTEs) at year-end          9,619       10,627         20,246       10,017           10,501        20,518


   * The comparative figures have been adjusted due to the sale of Strukton Groep NV.
146  NS Annual Report 2010 / Five years NS                                                                                                                147
   Income statement                                                                Staffing
   In millions of euros                                   2010   2009*)    2008    2007    2006                                     2010   2009   2008   2007   2006   Continuing operations                                                              Average strength (FTEs)                      22,979  29,505  26,270  25,502  24,334
   Revenue                                        3,520    3,271    4,253    4,040   3,846   Average number of employees                    26,099  32,705  29,033  27,978  26,819
   Total operating expenses                                3,286    3,121    3,925    3,685   3,536   FTEs as at 31 December                       23,630  30,068  26,581  26,004  24,961
   Result from operating activities                             234     150     328     355    310   Number of employees as at 31 December               26,868  33,582  29,384  28,676  27,382


   Net finance income                                    -22      4     67     -56     43
   Share in result of investments in equity accounted investees                1      -      4      5     1   Trains as at 31 December1)
   Profit before income tax                                 213     154     399     416    358                                      2010   2009   2008   2007   2006

   Income tax expense                                    -53     -37    -118     -79    -157
                                                                           Electric multiple units (EMUs)                   2,307   1,983   2,003   1,969   1,881
   Profit for the period from continuing operations                    160     117     281     337    197
                                                                           Diesel multiple units (DMUs)                     50    50    76    84    78
   *) The comparative figures have been adjusted due to the sale of Strukton Groep NV                               Loco-hauled coaches                         473    589    849    833    870
                                                                           Passenger rolling stock, total vehicles               2,830   2,622   2,928   2,886   2,829
   Passenger services1)                                                              comprising:
                                                                           • double-decker coaches                       1,168   1,242   1,146   1,050   1,050
   In millions of euros                                   2010    2009    2008    2007    2006
                                                                           Locomotives for passenger travel                   60    84    108    122    122

   Total ticket revenues                                 1,896    1,839    1,790    1,740   1,697
   comprising:
                                                                           Seating
   • domestic ticket revenues                               1,799    1,758    1,706    1,663   1,622
                                                                                                              2010   2009   2008   2007   2006
   • international ticket revenues                             97     81     84     77     75


   Passenger kilometres in millions                           16,359   16,315   16,180   15,546   15,414   Gross number of seats as at 31 December, in thousands        264    251    258    256    250
                                                                           Average number of seats available to passengers, in thousands 2)   201    217    223    214    205
   comprising:
   • standard tickets                                  12,252   12,290   12,277   11,644   11,498   1) Including material rented from third parties.
   • major contracts (student travel passes)                       4,107    4,025    3,903    3,902   3,916   2) This only concerns stock included in the timetable.

   Seat kilometres in millions                              57,117   59,636   59,033   54,772   50,167


   Productivity:

   • passengers per train                                 138     139     140     135    135
   • seats per train                                    487     515     482     487    441
   Hub development and operations
   In millions of euros                                   2010    2009    2008    2007    2006   Retail and catering turnover in the Netherlands                     342     330     321     291    267
   Number of stations                                   399     398     395     387    377
   Property under development (m2 gross floor area)                   219,200   259,000   583,714   418,000   24,181
148  NS Annual Report 2010                                                                                                     149
               GRI Indicators
               The Global Reporting Initiative (GRI) has resulted in a      the reporting criteria applied by NS;               reporting the data and associated explanatory notes
               generally accepted system for reporting on the economic,     • providing  a limited degree of assurance that the other     relating to these indicators.
               environmental and social aspects of the performance of       information in the Account is presented correctly in all     We carried out the following work for the remaining
               companies. The guidelines consist of principles for deter-     aspects of material significance in accordance with the     information in the Account:
               mining the content of the report and for guaranteeing       reporting criteria applied by NS.                • an  assessment of the results of the stakeholder dialogue;
               the quality of the information in the report. The system has                                    • an  assessment of the systems and processes for gathering
               been designed for use by any organisation, irrespective      The activities carried out for the purpose of obtaining      information, internal checks and the processing of the
               of its size, sector or location. Reporting according to the    a limited degree of assurance focused on establishing       other information;
               GRI standards makes it possible to compare how sustainable    the plausibility of information and went into less detail     • an  assessment of internal and external documentation to
               the activities of different companies are and assess them,    than the activities carried out for the purpose of obtaining    determine whether there is sufficient supporting evidence
               as well as looking at the performance of the company in the    a reasonable degree of assurance. We do not provide        for the information in the Account;
               longer term. GRI provides NS with a universal guide for      any assurance regarding the viability of the objectives,     • an  assessment of the level of application according to the
               further intensification of its sustainability policy, as well   expectations and ambitions of NS.                 GRI G3 Guidelines.
               as greater transparency.
                                                Reporting criteria                        Conclusion
               NS is reporting on the year under review in accordance with    When drawing up the Account, NS applied the Sustainability    We have concluded on the basis of our work that:
               GRI level B (externally audited).                 Reporting Guidelines (G3) of the Global Reporting Initiative   • the  CO2 emissions data in the Account for the 2010 financial
                                                (GRI).                               year and associated explanatory notes have been presented
               Table and scope                                                           correctly in all aspects of material significance in accordance
               The table on the following page gives the GRI indicators for   Assurance standards                        with the GRI G3 Guidelines;
               the activities of the Group as a whole. Its scope is limited to  We carried out our assignment in accordance with the       • we  have not seen any evidence that the other information
               the NS Group operating companies whose operations are       3410N standard (‘Assurance assignments relating to         in the Account has been presented incorrectly in any
               mainly in the Netherlands. Our operating company         corporate sustainable reporting’) of the Royal Netherlands     aspects of material significance in accordance with the GRI
               operating outside the Netherlands - Abellio - produces      Institute of Registered Accountants. This standard         G3 Guidelines.
               its own annual corporate social responsibility report, which   requires that the members of the assurance team possess
               also meets the GRI requirements at level B, including an     the specific knowledge, skills and professional expertise     Amstelveen, 15 February 2011
               external assessment.                       necessary to understand and evaluate the information
                                                in the Account, and that these members comply with        KPMG Sustainability
                                                the requirements of the Ethical Code for Professional       W.J. Bartels RA
                                                Accountants of the IFAC in order to safeguard
               Independent Assurance Report                   their independence.
               To the readers of the 2010 Annual Report of N.V. Nederlandse
               Spoorwegen                            Activities
                                                We carried out the following work in order to establish the
               Introduction                           accuracy of the CO2 emissions data in the Account for the
               The Executive Board of N.V. Nederlandse Spoorwegen        2010 financial year and associated explanatory notes:
               (hereinafter referred to as NS) has asked us to provide      •a  check of the design, the existence and the performance
               assurance concerning the information about sustainability in    testing of the systems and processes for recording,
               the 2010 Annual Report. NS describes its efforts and results    collecting and processing information for the data reported
               in the area of sustainable business practices in the chapter    and associated explanatory notes, including the calculation
               entitled Sustainable Commitment (hereinafter referred to      and consolidation of the results;
               as ‘the Account’). The NS Executive Board is responsible for   •a  check of internal and external documentation to
               drawing up the Account and determining which subjects       determine whether there is sufficient supporting evidence
               should be reported on. It is our responsibility to provide an   for the information in the Account;
               assurance report concerning this Account.             • an  analysis of the data reported and the associated
               Our activities focused on:                     explanatory notes;
               • providing  a reasonable degree of assurance that the data   •a  check of the application of internal principles for infor-
                on CO2 emissions in the Account for the 2010 financial year    mation provision and internal checks used in drawing up
                and associated explanatory notes are presented correctly     the reported data and associated explanatory notes;
                in all aspects of material significance in accordance with    • interviews  held with staff responsible for analysing and
150  NS Annual Report 2010 / GRI indicator                                                                                                                                         151
   GRI indicators
        GRI indicators  Description of GRI indicator                                       Location or explanation  GRI indicators  Description of GRI indicator                                        Location or explanation


              1 Strategy and analysis                                                               4 Governance, commitments and engagement
             1.1  Statement from the management about the philosophy and strategy for sustainable                                4.1  Governance structure of the organisation                                       pages 66-78
                 development                                                  pages 28, 30, 43        4.2  Indicate whether the Chair of the highest governance body is also an executive officer                  page 67
             1.2  Description of the key consequences, risks and opportunities                                         4.3  For organisations that have a unitary board structure, state the number
                 Part 1: Impact of the organisation on sustainable development and effects on                                     of independent members                                                     n/a
                     interested parties                                             pages 43-45        4.4  Mechanisms for shareholders and employees to provide recommendations or direction
                 Part 2: Impact of sustainability trends, risks and opportunities on the prospects for                                to the highest governance body                                              page 66
                     long-term performance and financial performance                              pages 31, 43        4.5  Remunerations policy (including social and environmental performance aspects)                    pages 67-68
                                                                                        4.6  Processes in place for the highest governance body to ensure that conflicts are avoided                  page 68
              2 Organisational profile                                                              4.7  Process for determining the qualifications and expertise of the members of the highest
             2.1  Name of the organisation                                                 cover           governance body for guiding the organisation’s strategy on economic, environmental,
             2.2  Primary brands, products and/or services                                      inside cover           and social topics
                                                                                                                                                        page 68
             2.3  Operational structure of the organisation                                     inside cover        4.8  Internally developed statements of mission or values, codes of conduct, and principles          pages 30, 39-42, 66-69
             2.4  Location of organisation’s headquarters                                        page 158        4.9  Procedures for the highest governance body for managing economic, environmental
             2.5  The number of countries in which the organisation operates                             inside cover           and social aspects of performance and risks                                     pages 70-73
             2.6  Nature of ownership and legal form                                           page 66       4.10  Procedures for the highest governance body for evaluating its own performance,
             2.7  Markets served                                               pages 32-39, 52-65            particularly regarding economic, environmental and social aspects of performance                   pages 66-69
             2.8  Scale of the reporting organisation                                        inside cover       4.11  Explanation of the application of the precautionary principle by the reporting organisation           pages 44, 70-73
             2.9  Significant changes during the reporting period in size, structure or ownership                  pages 52-65        4.12  Externally developed principles or other initiatives that the organisation subscribes     Tabaksblat Code Obesity Covenant
             2.10  Awards received during the period under review                       page 56, and the magazine Spoor             to or endorses                                          Sector agreement on mobility,
                                                               won a Zilveren Veer (‘Silver Quill’)                                                             logistics and infrastructure:
                                                                                                                                              Sustainability on the Move

              3 Report parameters                                                                4.13  Memberships of associations (e.g. for the sector) and/or national/international            KNV, Railforum, VNO/NCW
             3.1  Reporting period                                       1 January to 31 December 2010             advocacy organisations                                      (Confederation of Netherlands
                                                                                                                                                       Industry)
             3.2  Date of the most recent previous report                                   16 February 2010
                                                                                       4.14  List of interested parties that the organisation has engaged with                             page 43
             3.3  Reporting cycle                                                     annual
                                                                                       4.15  Basis for the inventory and selection or interested parties                                page 43
             3.4  Contact for questions regarding the report or its contents                    godelinde.schumacher@ns.nl
                                                                             page 43       4.16  Engagement of interested parties                                           pages 43-44
             3.5  Process for determining the content of the report
             3.6  Demarcation of the report                                               NS Group        4.17  The main subjects concerning the interested parties and how the organisation has
                                                                                           responded to these, inter alia in its reporting                                   pages 43-44
             3.7  Limitations to the demarcation or scope of the report                                    No
             3.8  Basis for reporting                                               IFRS and GRI-B
             3.9  Data measurement techniques and bases of calculations
                                                                                           Management
                                                               IFRS, and (for the CO2 calculation)
                                                                           www.ns.nl       DMA    Economic aspects, EC                                          pages 52-65 and financial
                                                                                                                                                      statements
             3.10  Explanation of the effect of any re-statements of information provided in earlier reports                  n/a
                                                                                      DMA    Environmental aspects, EN                                              pages 45-46
             3.11  Significant changes during the reporting periods                                       No
                                                                                      DMA    Labour conditions aspects, LA                                            pages 39-42
             3.12  Table identifying the GRI indicators included                                       here
                                                                                      DMA    Human rights aspects, HR                                               pages 50-51
             3.13  Policy and current practice for external assurance of the report                    pages 142-143, 148-149
                                                                                      DMA    Social aspects, SO                                              pages 30, 43, 48-50
                                                                                      DMA    Product responsibility aspects, PR                                        pages 35, 48, 49
152  NS Annual Report 2010 / GRI indicator                                                                                                                                       153
        GRI indicators  Description of GRI indicator                                       Location or explanation  GRI indicators  Description of GRI indicator                                       Location or explanation

                                                                                       LA3   Remuneration components that are available to full-time staff but not part-time staff                   none
                 Performance indicators                                                           LA4   Percentage of employees covered by a collective labour agreement                            99.1%
                                                                                       LA5   Minimum periods of notice for operational changes                        1 month, as per the collective
                 Economic performance indicators                                                                                                                labour agreement

             EC1   Direct economic values                                       pages 74-78 and financial        LA7   Rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and total number of
                                                                         statements             work-related fatalities for each region                                      pages 41-42
             EC2   Financial implications and other risks and opportunities for the organisation’s activities                         LA8   Education, training, counselling, prevention, and risk-control programs in place to assist
                 as a result of climate change                                           pages 45-47            workforce members, their families, or community members regarding serious diseases                pages 41-42
             EC3   Coverage of the obligations relating to the organisation’s plan for set payments       financial statements – see pages        LA9   Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions             please refer to the text of the
                                                                       119 ff. and 128 ff.           (additional indicator)                                     collective labour agreement on
                                                                                                                                                     www.ns.nl
             EC4   Significant financial support from governmental authorities                  no significant financial support
             EC5   Variation in the relationship between the standard starting salary and the local                              LA11   Programmes for competence management and lifelong learning aimed at ensuring
                 minimum wage at key operating locations                                           0%           that staff remain usable                                             pages 40-41
             EC6   Policy, methods and proportion of expenditure concerning locally established suppliers                           LA12   Percentage of employees receiving regular performance and career                please refer to the text of the
                 at key operating locations                                            pages 50-51            development reviews                                      collective labour agreement on
                                                                                                                                                     www.ns.nl
             EC7   Procedures for local staff recruitment and proportion of the higher management
                 originating from the local community at key operating locations                            page 41       LA13   Composition of governance bodies and breakdown of employees per category according
             EC8   Development and impact of investments in infrastructure and services that are provided                               to gender, age group, minority group membership, and other indicators of diversity                   page 41
                 primarily for general use through obligations of a commercial nature, either in kind or                          LA14   Ratio of the basic salaries of men and women                                       Equal
                 for no fee
                                                                          not relevant
             EC9   Insights into and description of significant indirect economic impacts, including their                               Social performance indicators: human rights
                 scale (additional indicator)                                           pages 38, 51       HR1   Percentage and total number of substantial investment agreements in which clauses about
                                                                                           human rights have been included or for which observance of human rights is checked        100% as of November 2010
                 Environmental performance indicators                                                    HR2   Percentage of important suppliers and contractors who are checked to confirm that
             EN3   Direct energy consumption by primary energy source                                     n/a           human rights are respected measures are taken                           100% as of November 2010
             EN4   Indirect energy consumption by primary energy source                               pages 45-46        HR5   HR5 Activities for which it has been determined that there could be a significant risk to
             EN5   Energy saved by savings and efficiency improvements                                pages 45-46            the right of freedom of association and collective labour negotiations                          none
             EN6   Energy efficiency initiatives                                           pages 45-46        HR6   Activities for which it has been determined that there could be a significant risk of child
             EN7   Initiatives for reducing indirect energy consumption                               pages 45-46            labour being involved, plus the measures that have been taken with the aim of
                                                                                           eliminating child labour
            EN16   Total direct and indirect greenhouse gas emissions (by weight)                          pages 45-46                                                                       page 50
            EN18   Initiatives to reduce greenhouse gas emissions                                  pages 45-46        HR7   Activities for which it has been determined that there could be a significant risk of forced
            EN22   Total weight of waste products, broken down by type and method of disposal                       page 47           or non-voluntary labour being involved, plus the measures that have been taken with the
                                                                                           aim of eliminating forced or non-voluntary labour
                                                                                                                                                      page 50
                 Social performance indicators: working conditions                                              HR9   Total number of cases of violations of the rights of indigenous populations, plus the
             LA1   Total workforce, broken down by type of work, labour agreement and region                       page 40           measures taken to combat this (additional indicator)                               not relevant
             LA2   Absolute figures and rate of staff turnover broken down by age group, gender and region                  5.3%
154  NS Annual Report 2010 / GRI indicator                                                                   155
        GRI indicators  Description of GRI indicator                                      Location or explanation                 Social performance indicators: society
             SO1   Nature, scope and effectiveness of all programmes and methods used to determine and
                 manage the effects of the activities (including establishment, operations and departure)
                 on communities
                                                                            page 30
             SO2   Percentage and total number of business units analysed for risks associated with
                 corruption (particularly fraud)                                             100%
             SO3   Percentage of the staff that has been given training in the organisation’s anti-corruption
                 policy and procedures (particularly fraud)                            100% of the management
             SO4   Measures that have been taken as a result of corruption (particularly fraud)             where proven: dismissal
                                                                   + measures to mitigate
                                                                                        Index
             SO5   Positions adopted with respect to public policy and participation in its development,
                 as well as lobbying                                             pages 29, 30, 38
             SO6   Total value of financial contributions and payments in kind to political parties, politicians
                 and related institutions, broken down by country (additional indicator)                          zero
             SO7   Total number of legal suits relating to anti-competitive behaviour, anti-cartel and
                 anti-monopoly practices, as well as the outcomes of any such cases                            zero


                 Social performance indicators: product responsibility
             PR1   Lifecycle stages during which the impacts of products and services on health and safety are
                 examined with the aim of making improvements, and the percentage of key categories of
                 products and services that are subject to such procedures
                                                                            page 35
             PR2   Total number of cases of non-compliance with regulation and voluntary codes regarding
                 the health and safety impacts of products and services throughout the lifespan, broken
                 down by the type of result (additional indicator)
                                                                            page 35
             PR3   Type of information about products and services that is made mandatory by procedures
                 and the percentage of key products and services that are subject to such information
                                                                 General terms and conditions
                 requirements
                                                                    of NS (see www.ns.nl)
             PR5   Customer satisfaction policy, including the results of studies into customer satisfaction
                 (additional indicator)                                              pages 43-44
                                                                                  Index 2010
156  NS Annual Report 2010                                                                                                                                                   157
   Index
   A  Abellio 46, 53, 57, 58, 59, 71, 74, 75, 102, 114, 115, 119, 121, 128,      Credit risk 110, 129, 135, 137, 138                     G  Gay Pride Canal Parade 49                         K  Key projects 29, 72
        129, 138, 139, 148                             CultuurSpoor Nl 50                               Germany 23, 55, 57, 59, 71, 96, 102, 119, 121, 127, 128, 137         Kiosk 29, 62, 63
     Absence due to illness 35, 41                          Customer service 37, 39, 40, 41, 42, 45, 51, 63                 Goodwill 87, 90, 91, 104, 105                         Klm 101, 120, 141
     Accessibility 50, 120                              CyclePoint 58, 59                                Gouda by Candlelight 50                            Koninklijk Nederlands vervoer 37
     Accidents at work 23, 35, 72                           Cyclists’ association 29, 64                          Great britain 57, 58, 59, 71                         Kruidvat 53, 64
     Principles applied to the financial statements 140                Czech Republic 57, 58, 59, 71, 96, 119, 121, 127, 128, 137           Greenwheels 37, 38, 63
     Acquisition 40, 75, 83, 90, 94, 97, 102                                                             GRI 28, 46, 79, 148, 149, 150, 152, 154
                                                                                                                           L  lease contracts 106
     Actuarial 82, 84, 85, 92, 112, 115, 116, 117, 140, 141            D  Debtors 80, 83, 88, 95, 110, 135, 136, 137, 145                 Growth in passenger numbers 29, 30, 53, 77
                                                                                                                             lessor 106
     Agis 40                                     Deferred taxes 94, 109, 127                           Growth on the Railway (action plan) 38
                                                                                                                             liberalisation 72
     AH to go 63                                   Deposits 77, 88, 95, 106, 111, 126, 131, 134, 135
                                                                                                                             liberation train 49
     Appointments 23, 24, 66, 68                           Depreciation 60, 65, 75, 77, 81, 83, 89, 91, 100, 101, 103, 125, 144    H  Hay method 123                                locov 45
     Articles of incorporation 66, 68, 142                      Deutsche bahn 27, 30, 54                            Hedge accounting 88                              long-term agreement on energy efficiency 46
     Asset management 60                               Dialogue 39, 44, 46, 149                            Hedging instruments 94, 112
     Assets 27, 60, 65, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,    Disabled 49, 50
        92, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 112,
                                                                                      HEmA 29, 63                                M  main Dutch rail network 23, 32, 33, 37, 53, 60, 74
                                              Discontinued business operation 76, 81, 83, 97, 98, 99             High-Speed line 71                              main objectives 42
        115, 116, 117, 125, 126, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138,      Dismantling and removal costs 89                        High-Speed train 54, 56                            maintenance 37, 41, 53, 56, 57, 59, 61, 71, 72, 75, 86, 89, 96, 97,
        139, 140, 144, 145                             Diversity 40, 41, 46, 49, 153                          Historic purchase price 95                             103, 110, 119, 125
     Assigned authorisations 70                            Dividends 22, 29, 51, 76, 77, 83, 84, 85, 92, 112, 140, 141, 142        Holland opera 50                               market value 95, 134
     Atb 35
                                                                                      Hospitality sector 29, 60                           merseyrail 58, 114, 115, 119, 121, 139
     A train every ten minutes 38
                                            E  Early retirement payments 92                          Hospitality services and retail 29                      minister 22, 27, 54, 65, 71, 120
     Audit committee 23, 66, 67, 68, 69, 70, 128
                                              Economic recession 53, 63, 73, 74, 101                     HRm policy 40                                 ministry 24, 28, 32, 37, 38, 45, 46, 48, 52, 54, 62, 65, 66, 120, 144
     Auditor 23, 24, 67, 68, 69, 76, 125, 142, 143
                                              Efficiency 28, 29, 31, 40, 46, 47, 48, 49, 51, 56, 60, 64, 152         HSA 22, 23, 27, 29, 54, 56, 71, 76, 77, 101, 118, 120, 139, 141        mission 30, 41, 44, 55, 67, 151
     Auditors’ report 142
                                              Efqm 57                                     HSl South 27, 36, 48, 53, 54, 71                       mobility 30, 31, 37, 43, 44, 46, 47, 61, 64, 65, 151
     Avéro 40
                                              Electricity consumption 46                           Hub development and operation 60, 65, 75, 122, 137              multimodal 27, 30, 58, 122
                                              Employee involvement survey 40                                                                municipalities 29, 61
   B  betapartners 28                                 Employee participation 151
     bicycle 29, 30, 37, 38, 58, 59, 63, 64, 65
                                                                                    I  ICC 51
                                              Employers 31, 37, 40, 51
                                                                                      ICE 33, 37, 54, 55, 64, 71, 101
                                                                                                                           N  National Coordinator for Counter-terrorism 72
     blokker 53, 64                                  Employment contracts 68, 123                                                                 Nedtrain 36, 41, 46, 47, 53, 56, 57, 64, 75, 77, 138
                                                                                      IfRS 86, 90, 95, 115, 140, 144, 150
     broodzaak 63                                   Energy and the climate 46                                                                   Network Rail 59
                                                                                      Ijmond Regional Environmental office 62
     bus 27, 29, 30, 37, 40, 53, 57, 58, 59, 61, 63, 74, 102, 121, 139        Environment 23, 28, 29, 31, 32, 37, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 56, 62,                                              New timetable 141
                                                                                      Ikchip.Nl 39
     business segments 95, 96, 144                             65, 72, 122                                                                       NoC*NSf 49
                                                                                      Ilo 51
                                              Environmental policy 93                                                                    Noise 46, 47, 48, 51, 52, 56, 57
                                                                                      Impairment 60, 65, 77, 81, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 100,
   C  Cash 52, 64, 76, 77, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 99,     Equity 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 94, 98, 105, 112, 116,                                           Non-Current liabilities 80, 83, 86, 99, 107, 108, 109, 114, 115, 139
                                                                                         101, 102, 103, 104, 105, 110, 118, 125, 135, 136, 144
        111, 123, 126, 128, 129, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 145         120, 126, 127, 128, 130, 133, 140, 141, 142, 144, 145, 146                                               Northern Rail 58, 59, 114, 115, 119, 121, 139
                                                                                      Infrastructure levy 53, 75, 77
     Cash flow 77, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 96, 99, 126, 134, 137,       Equity method 87, 140                                                                     NS Academy 40, 55
                                                                                      Insurance Nv 128, 138
        141, 142, 143                               Erasmus Universiteit 28                                                                    NS business Card 37, 38, 53, 54, 64, 65
                                                                                      Intangible fixed assets 77, 80, 89, 90, 91, 95, 104, 107, 108, 109,
     Cash flow statement 83, 96, 142                         Essent 119, 129                                                                        NS Executive board 24, 42, 45, 51, 148
                                                                                         125, 144, 145
     Cash-generating unit 90, 91                           Eurofima AG 119                                                                        NS fiets 37, 38, 60, 64, 139
                                                                                      Intercity 28, 34, 36, 38, 77
     Central government 38                              European Commission 72                                                                    NS financial Services (Holdings) ltd 138
                                                                                      Interest expenses 116
     Central Works Council 22, 42, 68                         Exchange rate differences 87, 100, 112, 126                                                          NS Hispeed 36, 47, 53, 54, 55, 56, 71, 74
                                                                                      Interest income 76, 93, 94, 126, 133
     Clean trains and stations 36, 48                         Exchange-rate risk 129, 130, 138                                                               NS Insurance 128, 138
                                                                                      Interest-rate risk 88, 106, 111, 114, 129, 130, 134
     CliniClowns 50                                  EYE/film festival 49                                                                     NS Internationaal 138
                                                                                      Interest rate swaps 114, 130, 132, 133, 134, 137, 138
     Co2 46, 47, 49, 59, 61, 129, 148, 149, 150                                                                                                   NS opleidingen 41, 65, 138
                                                                                      Internal auditors 67
     Coach workshop 50                              F  fair share scheme 49
                                                                                      Inventories 75, 77, 78, 80, 81, 83, 86, 90, 91, 107, 108, 109, 110,
                                                                                                                             NS Poort 29, 37, 39, 46, 50, 56, 60, 61, 62, 64, 65, 73, 75, 77
     Collective labour agreement 27, 40, 75, 117, 153                 financial assets 80, 82, 83, 84, 85, 88, 91, 94, 95, 106, 107, 109, 111,                                           NS Reizigers 36, 41, 47, 53, 60, 64, 75, 102, 138
                                                                                         125, 145
     Commercial operation 27, 29, 54, 60, 62                        126, 131, 133, 134, 135, 136, 140, 145                                                         NS Spooraansluitingen 138
                                                                                      Investments 23, 29, 39, 52, 55, 56, 59, 60, 65, 70, 71, 72, 77, 80, 83,
     Compensation for delays 53                            financial instruments 73, 88, 128, 129, 133                                                          NS vastgoed 138
                                                                                         87, 88, 90, 95, 101, 105, 106, 112, 116, 126, 129, 131, 135, 144,
     Competition 30, 43, 57, 64, 72                          financial lease contracts 106                                                                 NS Zonetaxi 37, 63
                                                                                         145, 146, 152
     Concessionary grants 106                             financing risks 73
                                                                                      IPo 45
     Concessions 30, 40, 53, 54, 58, 72, 74, 92, 93, 101, 102, 119,          flevolijn 35, 61
                                                                                      It and communications 40, 42, 75
        120, 121, 128, 141                             foreign exchange differences 87
                                                                                      ItS lab 28
     Conflicts of interest 68                             fyra 48, 54, 56, 57, 63, 71, 74
                                                                                      Ivonne van de ven foundation 50
     Consolidated balance sheet 80, 100, 142
     Consolidated financial statements 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90,
        92, 94, 95, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116,                                            J  joint ventures 53, 87, 90, 105, 139
        118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 139, 140,                                              julia’s 29, 63
        141, 142, 143
     Consolidation 87, 149
     Consumer organisations 39, 45
     Continuity 22, 23, 27, 41, 46, 47, 52, 54, 71, 76, 94, 120
     Corporate governance 24, 45, 51, 66, 67, 68, 79, 123
     Corporate income tax 76
     Corporate plan 23
     Creditors 80, 88, 110, 118, 137, 138, 145
158  NS Annual Report 2010                                                                                                              159
   O  obesity Covenant 151                               Remuneration 23, 24, 66, 67, 68, 122, 123, 124, 153             T  tabaksblat 151
     oCCR 27, 33                                    Remuneration policy 24, 67, 68, 122, 123                     talent Clinic 42
     oECD 51                                      Reporting structure 70, 95                            talent to the top Charter 41
     off-balance sheet liabilities 141                         Returns 27, 93, 127                               tangible fixed assets 77, 80, 83, 89, 93, 95, 100, 101, 107,
     operating lease 119                                Risk factors 71                                 108, 109, 118, 125, 145
     operational Excellence 56, 64                           Risk management 46, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 101, 128, 129            tax 23, 31, 52, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 98,
     other operating expenses 76, 77, 81, 125                     Rituals 29, 63                                     101, 103, 107, 108, 109, 112, 119, 125, 126, 127, 133, 134, 140,
     ov-fiets 37, 49, 60, 63, 64, 65                          RoC 56, 62                                       145, 146
     ov-fiets@home 65                                 Role in society 66                                taxi 37, 63
                                              Rolling stock 28, 32, 41, 47, 48, 51, 53, 56, 57, 60, 71, 75, 77, 96, 100,    terrorist threat 72
                                                 101, 119, 120, 138, 147                          thalys 27, 54, 56, 71, 139
   P  Parking 29, 37, 38, 60, 63, 65
                                              Rolling stock lifecycle logistics 57                       tickets 38, 39, 53, 55, 72, 146
     Participating interests 86, 109, 115, 119, 138, 140, 141
                                              Rolling stock maintenance 53, 56, 75                       traffic jams 30
     Passenger terminal Amsterdam 60, 65
                                              Rover 72                                     train timetable book 28, 34, 44
     Passenger transport 26, 27, 31, 46, 53, 54, 60, 74, 96, 101, 120, 121,
                                              Royal waiting-room 50                              translink Systems 28, 72
        144
                                              Rules applying to company structure 66                      transport and Water management Inspectorate 35
     Passenger transport Act 54
                                              Rules of Procedure 51, 66, 67, 68, 70, 72                    transport capacity 36
     Pension 75, 86, 92, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 122, 123, 124
                                              Rules of Procedure for the Executive board 51, 67, 70              transport for london 59
     People, planet and profit 44
                                              Running on time 32, 33, 58, 120                         transport plan 32, 34, 37, 45, 53, 120, 123
     Personal safety 23, 34, 41, 42, 61
                                                                                       treasury policy 129
     Privacy 46, 50, 51
     Private loans 114, 132, 137, 138, 139                     S  Safety 23, 27, 31, 34, 35, 41, 42, 50, 51, 56, 57, 61, 72, 119, 120, 123,    try out festival 29
     PRobo 59, 60, 119, 121, 139                               153, 154
     Profit appropriation 24, 76, 112, 142                       Scandinavia 58                                U  Unox 29, 63
     Property development 45, 50, 60, 74                        Schiphol 25, 26, 33, 38, 40, 54, 55, 73                     Up-to-date journey information 28, 39
     ProRail 22, 26, 27, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 45, 47, 50, 53, 61, 62, 64, 72,    Scooter 63, 64                                  Usage fee 81, 120, 125, 141
        73                                      Seating capacity 146, 147                            Utrechts Archief 50
     Providing service 33                               Sector agreement 46, 151
     Provinces 37, 53, 54                               Security Centre 35                              V  veolia 27, 30, 72
     Provisions 27, 60, 68, 76, 80, 83, 86, 92, 93, 94, 106, 107, 108, 109,      Security teams 34, 35                              vision 30, 43, 52, 67
        117, 118, 125, 131, 145                           Self-service on-street bicycle storage 64
                                              Serco 58, 121, 128
     Public-private partnership 93, 106                                                               W  Waste 36, 37, 46, 48, 49, 57, 61, 152
     Public transport 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42,     Servex 63, 114, 115, 139
                                                                                       Water consumption 46, 49, 57, 59
        44, 45, 51, 54, 57, 58, 60, 63, 64, 72, 74, 76, 118             Shakies 63, 64
                                                                                       Waterkant 139
     Public transport journey information 37                      Share capital 80, 112, 119, 140, 141
                                                                                       Whistle-blower regulation 66, 70
     Public transport smart card 23, 27, 28, 32, 35, 37, 38, 39, 42, 45, 51,      Shareholder 22, 23, 24, 45, 52, 66, 67, 77, 98, 112, 123, 140, 141
                                                                                       Winter 22, 26, 28, 32, 33, 38, 42, 45, 49, 54, 56, 63, 64
        54, 63, 64, 72, 76                              Shops 29, 39, 48, 60, 61, 62, 63, 64
                                                                                       Workplace 56, 59
     Public transport smart card (code of conduct) 51                 Sissy-boy Homeland 63
     Punctuality 32, 33, 38, 54, 55, 56, 58, 59, 120                  SNCf 27
                                              Social responsibility 42, 43, 46, 51, 148
                                                                                     Z  ZAPP City 50
     Purchasing process 51
                                              Soil remediation 50, 117
                                              Spoorbouwmeester 50
   Q  qbuzz 29, 37, 53, 63, 74, 119, 121, 139                      Sprinter train 36, 55
     q-Park 65                                     Starbucks 29, 63
                                              Station area 61, 62, 64
   R  Rabobank 25                                    Stationsdrogisterijen 139
     Rail infrastructure 27, 41, 65, 66, 75, 76, 86, 96, 97, 105, 125, 137, 144    Stationsfoodstore 139
     Rail infrastructure & construction 65, 66, 76, 105, 137              Stichting bodemsanering NS (NS soil remediation foundation) 50
     Railway Action Plan 38                              Stichting Nederland Schoon (Clean Netherlands foundation) 48
     Railway Pensions fund 113, 115, 117, 123                     Stichting Slachtofferhulp (victim support foundation) 50
     Railway Police 35                                 Strategy 22, 27, 30, 31, 40, 43, 44, 45, 51, 59, 67, 129, 150, 151
     Railway safety 27, 35                               Strukton 22, 23, 27, 28, 29, 40, 42, 65, 73, 75, 76, 77, 78, 81, 86, 96,
     Randstad 25, 37, 48                                   97, 98, 99, 106, 144, 146
     REAAl verzekeringen 62                              Suicides 50
     Regional authorities 38, 53, 54, 121                       Supervisory board 22, 23, 24, 25, 43, 45, 66, 67, 68, 69, 70, 86, 122,
     Regional concessions 54, 72                               123, 124, 141
     Regulatory authorities 72                             Syntus 40, 53, 54, 119, 121, 139
160  NS Annual Report 2010
            Credits

            NS Groep NV.
            Registered office in Utrecht.
            Trade register entry no. 30124358            Head Office
            Laan van Puntenburg 100
            3511 ER UTRECHT            Postal address:
            Postbus 2025
            3500 HA UTRECHT            Website
            www.ns.nl

            This annual report is
            available in digital form
            via www.ns.nl/jaarverslag            Photography
            Foto Formation            Concept and realisation
            VBAT, Amsterdam            This report complies with
            the requirements of GRI B+
            This Annual Report is published in both Dutch and English.
            In the event of any discrepancies between the Dutch and English version, the Dutch version will prevail.