RESOLUSI SYARIKAT

Document Sample
RESOLUSI SYARIKAT Powered By Docstoc
					HAPPY GENIUS,
Shop lot 2-b38,level 2, Central Plaza,
Jalan Banjaran, Kepayan Ridge,
Kota Kinabalu, SabahRuj     :
Tarikh :       22 Mei 2012


Pengurus
AGROBANK,
N. 135, Jalan Gaya,
Locked Beg 145,
888994 Kota Kinabalu,
Sabah


Tuan,
PERMOHONAN MEMBUKA AKAUN DI AGROBANK
Sukacitanya dimaklumkan kepada tuan bahwa saya ingin membuat permohonan untuk membuka
akaun bagi syarikat saya HAPPY GENIUS.


02.    Untuk makluman tuan, saya adalah pemilik dan pengurus syarikat ini seperti yang tercatit
dalam Lesen Perniagaan No. DBKK : 285929 dan mempunyai kuasa penuh terhadap semua
urusan syarikat termasuk menandatangani cek bank dan segala dokumen berkaitan.


03.     Kerjasama dan kepentingan tuan berhubung perkara di atas saya dahului dengan ucapan
ribuan terima kasih.


Sekian, harap maklum.


HAPPY GENIUS……………………………………
BERNARD JUSTINUS
PENGURUS

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:239
posted:7/6/2012
language:Malay
pages:1