JURUTEKNIK KOMPUTER RANGKAIAN tuntutan by bernard831218

VIEWS: 22 PAGES: 1

									          HAPPY GENIUS,
          SHOP LOT 2-B38,LEVEL 2,CENTRAL PLAZA,
          JALAN BANJARAN,KEPAYAN RIDGE,
          KOTA KINABALU,SABAH.
          NO.TELEFON : 088-252502 EMAIL : ahben_12@yahoo.com


Pengurus
GIATMARA GAYA

(Alamat)  LOT 51, LORONG BUAH SALAK 5,
(Alamat)  HIONG TIONG INDUSTIAL CENTRE,
(Alamat)  88450,KOTA KINABALU SABAH              08hb May 2012

Tuan/Puan,
TUNTUTAN BAYARAN INSENTIF MEMBERI LATIHAN PERANTISAN
Merujuk kepada surat tuan/puan (No. Ruj. : GM677/P/15-25) bertarikh 24HB OKT 2011
saya/kami telah melatih Perantis/Perantis-Perantis di dalam bidang latihan seperti
butiran berikut:

 BIL    NAMA PERANTISAN       TEMPOH LATIHAN        BIDANG LATIHAN

                                 JURUTEKNIK KOMPUTER
 1    ESTHERDONA FELIX         6 BULAN
                                   RANGKAIAN

                                 JURUTEKNIK KOMPUTER
 2    LASIUS BIN MALIBIN        6 BULAN
                                   RANGKAIAN

Dengan ini saya ingin membuat tuntutan bayaran insentif seperti berikut :

Bayaran       Bilangan Perantis  Tempoh Menjalani     Jumlah Bayaran
Insentif Sebulan             Latihan

RM 200.00     x 2 ORANG      x 2 BULAN      x   RM 800.00


Sekian, terima kasih.…………………………………..                         ____________________

(Nama) BERNARD JUSTINUS                      Cop Syarikat
Jawatan :PENGURUS
Tarikh : 08 May 2012

								
To top