PowerPoint-presentatie by d7qPyB

VIEWS: 0 PAGES: 48

									                       eID07/12/2010     De elektronische identiteitskaart
            eID
            ***
      Essentiële basisbegrippen

            ***
 INHOUD


 1) eID

       algemene info
       toepassingen – ‘Mijn Dossier’
       DocStop – CheckDoc
       procedure verlies/diefstal


 2) eVK
 3) Kids-ID
 4) Veiligheidsaspecten
 5) VRAGEN ?


07/12/2010                  2
 Wat is een elektronische identiteitskaart (eID) ?
• Hoofdfunctie : verplichte persoonlijke identificatie voor
        alle Belgen vanaf 12 jaar
• Geldig reisdocument in EU-landen
• MicroChip : zelfde info als zichtbaar op kaart +
    adres + certificaten  eID toepassingen


 07/12/2010                          3
  eID - Historiek

•  2003: start project eID in 11 pilootgemeenten
  2004: uitrol in alle gemeenten
  Eind 2009: iedere Belg verplicht een eID
  2010 : hernieuwing eID
• Waarom de invoering van de eID ?
   - Bestrijding tegen fraude
   - Burger toegang verlenen tot applicaties a.h.v. elektronische
    functies van de kaart (e-government)
• Lopende projecten BIZA
   - 10 jaar geldigheid
   - Integratie SIS-kaart (barcode)
   - Kids-kaart voor vreemdelingen
07/12/2010
                                   4
  Zichtbare gegevens op de eID
• Naam
• Eerste twee voornamen
• Eerste letter van de derde voornaam
• Nationaliteit
• Geboorteplaats en –datum
• Geslacht
• Plaats van afgifte van de kaart (gemeente van uitgifte)
• Begin- en einddatum van de geldigheid van de kaart
• Kaartnummer – Barcode (sedert 01/03/2010)
• Foto en handtekening van de houder
• Rijksregisternummer van de houder
• Handtekening van de ambtenaar
07/12/2010
                              5
  Niet –zichtbare gegevens (op chip)


   Idem als zichtbare gegevens
     + adres
     + certificaten   Niet vermeld :
      burgerlijke staat
07/12/2010
                     6
  Certificaten : functie ?

  Een eID bevat 2 certificaten :


   Authenticatiecertificaat : om zich te identificeren vanop
    afstand
        enkel voor +6j
   Handtekeningcertificaat : om een elektronische handtekening
    te plaatsen (zelfde juridische waarde als een handgeschreven
    exemplaar)
        enkel voor +18j
07/12/2010
                                   7
  Uitreiking van de eID

   De pin- en pukcode die de burger ontvangt, dienen
         zorgvuldig bewaard te worden.


 de PIN-code is nodig voor :

     het uitvoeren van allerhande acties op de kaart (zoals
          o.a. een adreswijziging)

    voor het gebruiken van allerhande toepassingen.

 de PUK-code is nodig in geval de PIN niet meer gekend is.
 Via de gemeente of via de site van IBZ kan de burger een herdruk van de
 pukcode aanvragen.07/12/2010
                                      8
  Gebruik van de eID  1° Bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister

  2° Identificatie


  3° Reisdocument


  4° Handtekening – digitaal en rechtsgeldig
07/12/2010
                             9
  Identiteitscontrole


      gevallen waarbij een controle van identiteit kan gebeuren
       art 34 van Wet 05/08/1992 op politieambt

            misdrijf of bestuurlijke/gerechtelijke aanhouding
            verdacht of opgespoord persoon
            bedreiging voor/verstoring van de openbare orde
            respecteren van toegang tot het grondgebied/behoud
             openbare veiligheid (bv. in luchthaven)

      doel van de controles

           overtreding vaststellen op reglementering betreffende
           de identiteitskaarten (het niet dragen van de ID)
           frauduleus gebruik van document nagaan
           geseinde personen opsporen
           controle op naleving wet m.b.t. toegang tot het
           grondgebied/verblijf en verwijdering vreemdelingen

07/12/2010
                                       10
  Toepassingen eID: een greep…

 •  Tax on web

 •  Mijn dossier : https://www.mijndossier.rrn.fgov.be/

 •  e-loket gemeenten

 •  Police on web

 •  Registratie aanwezigheid op het werk

 •  Dossierbeheer binnen bepaalde mutualiteiten

 •  Informatie uitwisselen tussen ziekenhuizen en zorgverleners (CareNet)

 •  Wagen inschrijven bij DIV

 •  Lidmaatschap bibliotheek

 •  Toegang containerpark

 •  Inschrijven interimkantoren

 •  ………         www.mybelgium.be
07/12/2010                                  11
  Mijn Dossier
07/12/2010
          12
  Mijn Dossier
07/12/2010
          13
  Mijn Dossier
07/12/2010
          14
  Mijn Dossier
07/12/2010
          15
  Mijn Dossier
07/12/2010
          16
  Mijn Dossier
07/12/2010
          17
  Beveiliging van de Identiteit       Bestrijding identiteitsfraude
       met verloren/gestolen ID


  Integratie on-line toepassing vanaf 08/12/2008

  https://www.docstop.be : info m.b.t. verloren of
           gestolen IDdocument

  https://www.checkdoc.be : controle IDdocument
             HIT of NO HIT
07/12/2010
                           18
  Check Doc : controle
07/12/2010
              19
  Beveiliging van de Identiteit

  Belgische identiteitskaart, paspoort of verblijfstitel (model met
  chip) gestolen of verloren ?

  Bel gratis DOCSTOP en voorkom frauduleus gebruik. Met uw
  identiteitsbewijs kan iemand in uw plaats een telefoonabonnement
  openen, een aankoop doen bij de post, enz.

  DOCSTOP     gratis
          24/24 en 7/7 bereikbaar
          wereldwijd bereikbaar op het nummer
              00800 2123 2123

  Kan u 00800 2123 2123 niet bereiken ?
  Bel dan naar 0032 2 518 21 23

  Belangrijk :   met DOCSTOP kunnen enkel Belgische
07/12/2010
          identiteitsdocumenten worden geblokkeerd.
                                   20
  Verlies of diefstal : wat moet burger doen ?


    - Bel onmiddellijk naar DOCSTOP
      kaart wordt ‘in melding’ geplaatst + geeft HIT via CheckDoc
      certificaten worden geschorst/ingetrokken
    - Aangifte verlies/diefstal doen bij gemeentebestuur of
     politiekantoor  bijlage 12 (attest verlies/diefstal)
    - Melding blijft 7 dagen geldig. Nadien MOET nieuw
     identiteitsdocument aangevraagd worden via gemeentebestuur
     (gebeurt niet automatisch)

 Opm 1 : melding via politie in principe alleen als gemeentebestuur gesloten is of
   het verlies/diefstal in een andere gemeente plaatsvond
  is afhankelijk van interne afspraken tussen politie en gemeentebestuur

 Opm 2 : ingeval verblijfstitel (vreemdelingenkaart) : altijd aangifte via politie
  DVZ moet ook verwittigd worden !
07/12/2010
                                           21
  Verlies of diefstal : aandachtspunten

  Kaart moet asap ‘in melding’ worden geplaatst !
     CF worden geschorst/ingetrokken
     HIT via CheckDoc


  Correcte bijlage 12 moet afgeleverd worden !
     meest recente versie beschikbaar via
    www.ibz.rrn.fgov.be/eID/Onderr/bijlagen_AO_Eid_01072010.pdf

     opgelet : aanwezigheid foto is verplicht
07/12/2010
                                   22
  Verlies of diefstal : praktijksituaties


  1)  Verlies/diefstal via DocStop :
     - kaart wordt in melding geplaatst
     - burger krijgt bevestigingsbrief (enkel als aangifte eerst via DocStop
     gebeurt, brief bevat code en verzoek om bijlage 12 af te halen)
     - gemeente wordt per mail verwittigd

  2)  Verlies/diefstal via gemeentebestuur :
     - kaart wordt in melding geplaatst
     - burger ontvangt bijlage 12
     - gemeente faxt kopie bijlage 12 naar politie (interne afspraken)
  3)  Verlies/diefstal via politie :
     - burger ontvangt bijlage 12
     - kopie bijlage 12 ONMIDDELLIJK faxen naar DocStop
       (fax : 02 518 26 16)07/12/2010
                                          23
  Kaart teruggevonden < 7d : wat moet burger doen ?


    - Zich aanmelden bij gemeentebestuur
        kaart wordt ‘ontmeld’ + NO HIT via CheckDoc
        certificaten worden geactiveerd/vernieuwd

    - Zich aanmelden bij politie
      kaart wordt ‘ontseind’

  Opgelet : indien gemeentebestuur gesloten is,
    kan ontmelding in CheckDoc niet gebeuren.

  2 opties : - indien burger in bezit is van brief met code
              burger kan DocStop bellen
         - zoniet, DocStop per fax verwittigen van teruggevonden
             kaart (bijlage 12 met vermelding TERUGGEVONDEN)


07/12/2010
                                      24
  Kaart teruggevonden > 7d


    - CF worden automatisch ingetrokken

    - Kaart wordt definitief geannuleerd door gemeente

    - Burger moet nieuwe identiteitskaart aanvragen via gemeente
     (krijgt, indien nodig, een uitnodiging hiervoor)  Opgelet : kaart wordt soms later geannuleerd door gemeente
    (blijft hierdoor ‘in melding’ staan)
     kaart is ONGELDIG vanaf 8°dag na melding verlies/diefstal
     situatie datum melding en kaart verifiëren via RR !!
07/12/2010
                                    25
  Elektronische vreemdelingenkaart

  • Elektronische
   vreemdelingenkaart :
   verschillende types
       niet-EU burger


07/12/2010           EU burger
                      26
  Motivatie

 Modernisering van de witte, gele en blauwe kaarten

 Bestrijding van fraude (gecentraliseerde aanmaak en
  beveiligingskenmerken)

 Identieke mogelijkheden voor Belgen en vreemdelingen
07/12/2010
                             27
  Twee hoofddoelgroepen

1. Vreemdelingen van niet-EU origine
  Krijgen een kaart volgens het door Europa opgelegde
  uniform model (volgens verordening 1030/2002)

2. Vreemdelingen van EU-origine en hun familieleden
  Krijgen een kaart die nauw aansluit bij de eID (Europa
  legt geen normen op)

Binnen deze beide groepen wordt nog gedifferentieerd in
  subcategorieën

Differentiëring met lettercodes in plaats van kleurstellingen

07/12/2010
                               28
  Worden voorlopig niet elektronisch :
  Attest van immatriculatie
  Model A
  (oranje kaart)
                Attest van immatriculatie
                Model B
                (paarse kaart)
07/12/2010
                              29
  Gegevens EU versus niet-EU


         EU         niet EU
    FOTO   voorzijde rechts  voorzijde links


    CHIP   voorzijde links  achterzijde links


    TITEL   voorzijde     voorzijde midden
         bovenaan

    KAARTNR  voorzijde midden  voorzijde
                   bovenaan rechts

    RRNR   achterzijde    voorzijde midden
         bovenaan

07/12/2010
                             30
  Gegevens eVK versus eID voor Belgen

  Belangrijkste verschilpunten met de eID voor Belgen :


  • Geboorteplaats, geboortedatum en nationaliteit op
   achterzijde
  • Plaats van de foto/chip (enkel voor niet-EU)
  • Kaartnummer : begint steeds met de letter B, gevolgd
   door 9 cijfers (eID : begint met 590-… of 591-…)
07/12/2010
                              31
  Speciale vermeldingen zoals “Duplicaat” of
  statuut “Verlengde minderjarigheid”
07/12/2010
                      32
  Kids-ID

  De kids-ID vervangt het kartonnen
    identiteitsbewijs voor Belgische
    kinderen.
  De kids-ID is een identiteits- en
    reisdocument (in Europa en enkele
    andere landen) en biedt bovendien
    volgende voordelen :
   Elektronische identificatie (vanaf 6 jaar)

   Vermelding van een uniek
    telefoonnummer bij noodgevallen :
    +32 (0)78 150 350
   Betere beveiliging van het document


07/12/2010
                         33
  Kids-ID : ‘Hallo Ouders’


    Telefoon-cascadesysteem waardoor een verloren kind snel
    weer in contact kan worden gebracht met zijn familie.
    In geval van nood / In case of emergency
   +32 (0)78 150 350
   Contacteer de ouders van het kind of een vertrouwenspersoon op het hierboven
    vermelde telefoonnummer, of wend u tot het dichtsbijzijnde politiebureau (Tel. 112).
   Please contact the parents or a trusted representative at the above-mentioned number or
    contact the nearest police station (Tel. 112).
07/12/2010
                                               34
  Kids-ID : ‘Hallo Ouders’

  Aan dit nummer kan een lijst van max 7 telefoonnummers
    gekoppeld worden die achtereenvolgens zullen gecontacteerd
    worden.
  Activering + beheer van deze cascade via :
    www.halloouders.be
  of via +32 (0)78 150 350
       - code ‘Contact ouders’ geleverd in pin/puk-mailing
       - RRnr. van het kind
  Ingeval vragen/problemen : servicedesk@fedict.be of
  +32 (0)78 150 311 (elke werkdag 8-18u)


07/12/2010
                                  35
  Inhoud Kids-ID :


Bijna identiek aan die van de eID
•  De met het blote oog zichtbare informatie op de eID is ook zichtbaar
  op de Kids-ID
       UITZ.:  geen handtekening van het kind
           vermelding naam en voornamen ouders


•  De informatie op de chip van de eID bevindt zich eveneens op die
  van de Kids-ID
       UITZ.:  - geen identiteitscertificaat vóór 6 jaar
           - nooit een actief handtekeningcertificaat


07/12/2010
                                   36
 Veiligheidsaspecten                    4/1


       Echtheidskenmerken: een algemeen overzicht


          1. Afgeronde hoeken
          2. Rainbow printing
          3. Guillochering
          4. Changeable Laser Image
          5. Optical Variable Ink (OVI)
          6. Alphagram (Holografisch beeld)
          7. Laser Engraving van de foto     12345678
          8. Micro printing
          9. Reliëfprinting
          10. U.V.-inkt

07/12/2010
                              37
 Veiligheidsaspecten                4/1  2 categorieën:

  ° eerste lijnskenmerken = met het blote oog
   zichtbaar

  ° tweede lijnskenmerken = te identificeren met
   eenvoudige hulpmiddelen zoals een UV-lamp
   of een loep
07/12/2010
                          38
  Veiligheidsaspecten – rainbow printing en
  guillochering (fijne lijnstructuren)
07/12/2010
                      39
  Veiligheidsaspecten - CLI
       CLI – Changeable Laser Image
07/12/2010
                      40
  Veiligheidsaspecten - OVI
       OVI – Optisch Variabele Inkt
07/12/2010
                      41
  Veiligheidsaspecten –
  Alfagram (EU)      Kinegram (nt-EU)
07/12/2010
                     42
  Veiligheidsaspecten – voelbaar reliëf
07/12/2010
                      43
  Veiligheidsaspecten – UV bedrukking
07/12/2010
                     44
  Check Doc : veiligheidselementen

  Tips voor het verifiëren v/d veiligheidselementen

  De zonder identificatie toegankelijke pagina’s van
   https://www.checkdoc.be bevat vergrote foto’s van
   de verschillende versies van de
   identiteitsdocumenten en videoanimaties waarin de
   veiligheidselementen van de meest verspreide
   documenten worden voorgesteld.
07/12/2010
                             45
  Folders « Hoe controleert u de eVK ? »

  Ter beschikking via www.dofi.fgov.be
    (rubriek elektronische vreemdelingenkaarten –
       Hoe controleren ?)


  controle eVK niet-EU


  controle eVK EU
07/12/2010
                            46
  Contact


   Belpic Helpdesk : 02/518 21 17 (NL) : 24u/7d

       fax : 02/518 26 16

   Coördinatiecel eID Oost-Vlaanderen :

       Jacqueline Neirynck : 09/265 91 26 – 0476/840 215

       Luc Mertens : 09/265 91 27 – 0476/840 187

       Susie Cremers : 09/265 91 29 – 0476/840 178
07/12/2010
                                 47
       VRAGEN


07/12/2010
           48

								
To top