MRE�NI MODEL PODATAKA by 8k75m1

VIEWS: 5 PAGES: 22

									MREŽNI MODEL PODATAKA
ŠTO JE MREŽNI MODEL PODATAKA

  Nastao je kao paralela hijerarhijskom
  modelu
  To je fleksibilan način prikazivanja
  objekata i veza među njima
  Jedan rani, popularan mrežni model
  podataka je IDMS
  SVOJSTVA MREŽNOG MODELA
      PODATAKA


  Sastoji se od niza slogova međusobno
  povezanim vezama
  Slog sadrži podatke jedne pojave entiteta
  Slog se sastoji od polja koja odgovaraju
  atributima
  Svako polje sadrži jednu vrijednost
  atributa
  Nastavnik               Predmet
               predaje
ime     kabinet          naziv    smjer

            Slog
 Polja (atributi)
Sadrži vrijednost
  atributa
  U mrežnom modelu mogu se prikazati
  samo veze više-jedan i jedan-više
  Za prikaz više-jedan koristi se set
  type
    dovodi u vezu dva tipa entiteta

  Jedan tip entiteta preuzima ulogu
  vlasnika a drugi ulogu člana
vlasnik  Pisac


Set-Typ      Piše
Član   Knjiga
      DIJAGRAM STRUKTURE
        PODATAKA
  Struktura koja prikazuje plan (dizajn)
  mrežnog modela podataka
  Sastoji se od dvije komponente:
    Pravokutnika (box) – tipovi slogova
    Linija- veza između slogova
  Ima istu svrhu kao E-R dijagram
  Precizira logičku strukturu baze
        DBTG MODEL

  Dijagram strukture podataka koji se sastoji
  od dva tipa povezanih slogova
  Plasiran 1971.g. kao prvi standard na
  području baza podataka
  Moguće je koristiti samo jedan-više vezu
  (1:M)
  M:M veze su onemogućene zbog
  jednostavnosti
  1:1 su prikazane kao 1:M
A  Vlasnik (roditelj)
  Član skupa (dijete)
B
  Svaki DBTG skup može
  imati proizvoljan broj
  pojava u čijoj se svakoj
  pojavi nalazi jedna pojava
  vlasnika i proizvoljan broj
  članova skupa
  Slogovi koji sudjeluju u
  jednom skupu mogu
  istovremeno sudjelovati i
  u drugim skupovima
  DBTG model dozvoljava složenije strukture
  skupova u kojima postoji jedan vlasnik i
  više različitih članova
  Polje može imati više od jedne vrijednosti
  Jezik pomoću kojeg upravljamo podacima
  sastoji se od niza naredbi
  Najčešće su find, get, erase, sort...
  IMPLEMENTACIJA U RAČUNALU

  usmjerenim grafom; čvorovi su tipovi zapisa, a
  lukovi definiraju veze medu tipovima zapisa
  koristi pokazivače koji izravno adresiraju mjesto
  zapisa na disku
  daje izvrsne povratne performanse na račun
  operacija poput učitavanja i reorganizacije baze
  podataka
  program održava tekući položaj i upravlja od
  jednog do drugog zapisa slijedeći odnose u
  kojima sudjeluje zapis
  Možemo raditi slijedeće:
    Stvarati nove zapise
    Brisati stare
    Mijenjati postojeće
  STVARANJE NOVIH ZAPISA

Unosimo pripadne vrijednosti i nove
 naredbe
Npr.

KUPAC.prezime:=“Horvat”;
KUPAC.mail:=“horvat@yahoo.com”;
Store KUPAC
  PROMJENA POSTOJEĆIH ZAPISA
 Moramo pronaći zapis u bazi podataka
 Spremiti u memoriju i promijeniti željene
 parametre u <vrsta polja>
Ime.kupca:=“Horvat”;
Find for update any kupac using ime
 kupca;
Get kupac;
Kupac.adresa:=“Vukovarska 106,Osijek”;
Modify kupac
      BRISANJE ZAPISA

  Koristimo naredbu erase

Kupac.prezime:=“Horvat”;
Find for update any kupac using
 prezime;
Erase all kupac;
Primjer mrežnog modela
    podataka
        PREDNOSTI
  Jednostavnost
  Radi sa više vrsta tipova veza (1:M, M:1,
  1:1)
  Fleksibilnost kod pristupanja podacima
  Neovisnost podataka
  Prilagođenost standardima
          MANE

  Složenost sistema
  Nedostatak strukturne neovisnosti
  zahtijeva da se unaprijed predvide
  moguće veze među podacima, te da se
  rezervira potreban prostor za njihovo
  spremanje
  pristup zapisima brz i efikasan, ali teško je
  doći do veza koje nisu eksplicitno
  naznačene u predviđenoj shemi
  model je bio u širokoj primjeni
  nije “preživio” zbog izlaska relacijskog
  modela koji je ponudio veći stupanj
  fleksibilnosti
  TurboImage
  IDMS - Integrated Database Management
  System

Nisu više u širokoj primjeni
       LITERATURA:

  M. Varga: “Baze podataka”
  http://www.scribd.com/doc/495512/Datab
  ase-Systems-Concepts-The-Network-
  Database-Model
  www.unixspace.com/context/databases

								
To top