GEN SHOP by IeQib8

VIEWS: 49 PAGES: 163

									sbrdrdgr\tsbrdrh\tsbrdrv
\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0 \rtlch\fcs1 \af0\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs20\lang1024\langfe1024\cgrid\langnp1024\langfenp1024 \sbasedon11
\snext23 \styrsid13398361 Table Professional;}{\*
\ts23\tsrowd\tscellcfpat1\tscellcbpat8\tscellpct10000\tsbrdrdgl\brdrnil\t
sbrdrdgr\brdrnil \rtlch\fcs1 \ab\af0 \ltrch\fcs0 \b\cf0 \tscfirstrow
Table Professional;}{\*\cs24 \additive \rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\f1\fs18 \sbasedon10 \styrsid2504039
page number;}{\*\cs25 \additive \rtlch\fcs1 \ab\ai\af1\afs28\alang1025
\ltrch\fcs0 \b\f1\fs28\lang1033\langfe1033\langnp1033\langfenp1033
\sbasedon10 \slink2 \slocked \styrsid11557067 Heading 2
Char;}{\*\ts26\tsrowd\trbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrl
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrh\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrv\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trftsWidthB3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfb3\trpaddf
r3\tblind0\tblindtype3\tscellwidthfts0\tsvertalt\tsbrdrt\tsbrdrl\tsbrdrb\
tsbrdrr\tsbrdrdgl\tsbrdrdgr\tsbrdrh\tsbrdrv
\ql \li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0
\rtlch\fcs1 \af0\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\fs20\lang1024\langfe1024\cgrid\langnp1024\langfenp1024 \snext26
\styrsid16712274 Table Professional1;}{\*
\ts26\tsrowd\tscellcfpat1\tscellcbpat8\tscellpct10000\tsbrdrdgl\brdrnil\t
sbrdrdgr\brdrnil \rtlch\fcs1 \ab\af0 \ltrch\fcs0 \b\cf0 \tscfirstrow
Table Professional1;}{\s27\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0
\cbpat9 \rtlch\fcs1 \af37\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\f37\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 \sbasedon0
\snext27 \ssemihidden \styrsid995909 Document Map;}{\*\cs28 \additive
\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \f1\fs22
\sbasedon10 \styrsid12083778 Style 10 pt;}{\s29\qc
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0
\rtlch\fcs1 \ab\af41\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f41\fs24\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033
\sbasedon0 \snext29 \styrsid226614 Title;}{\s30\ql
\li0\ri0\sb100\sa100\nowidctlpar\wrapdefault\faauto\rin0\lin0\itap0
\rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f42\fs24\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033
\sbasedon0 \snext0 \styrsid11744728 xl30;}{\s31\ql \fi-
720\li1440\ri0\sb120\sa120\widctlpar\jclisttab\tx1440\wrapdefault{\*\pn
\pnlvlbody\ilvl0\ls2\pnrnot0\pndec
}\faauto\ls2\adjustright\rin0\lin1440\itap0 \rtlch\fcs1
\af2\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs20\cf1\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 \sbasedon0
\snext32 \styrsid7497168 List Number 3;}{\s32\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\jclisttab\tx720\jclisttab\tx1080\wrapdefault{\*\p
n \pnlvlbody\ilvl0\ls1\pnrnot0\pndec }
\aspalpha\aspnum\faauto\ls1\adjustright\rin0\lin720\itap0 \rtlch\fcs1
\af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 \sbasedon0
\snext32 \styrsid7497168 List Number 4;}{
\s33\ql \li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0
\rtlch\fcs1 \af2\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 \sbasedon0
\snext33 \styrsid1248535 Body Text;}{
\s34\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\hyphpar0\faauto\adjustright\rin0\lin720\
itap0 \rtlch\fcs1 \af2\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 \sbasedon0
\snext34 \styrsid1248535 Body Text Indent;}{
\s35\ql \li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0
\rtlch\fcs1 \af2\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 \sbasedon0
\snext35 \styrsid1248535 Body Text 2;}{
\s36\ql
\li360\ri0\sa120\sl480\slmult1\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faau
to\adjustright\rin0\lin360\itap0 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025
\ltrch\fcs0 \f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033
\sbasedon0 \snext36 \styrsid1248535
Body Text Indent
2;}}{\*\latentstyles\lsdstimax156\lsdlockeddef0}{\*\listtable{\list\listt
emplateid1335031624\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\l
eveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fi-
360\li1440\jclisttab\tx1440\lin1440 }{\listname ;}\listid-
131}{\list\listtemplateid-
830724426\listsimple{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\l
evelfollow0\levelstartat1
\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch
\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fi-360\li1080\jclisttab\tx1080\lin1080
}{\listname ;}\listid-
130}{\list\listtemplateid796801814{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leve
ljc0\leveljcn0
\levelfollow0\levelstartat19\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.
0;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li720\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1
\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers\'01\'03
;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li1440\jclisttab\tx720\lin1440
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0
{\leveltext\'06\'00.\'01.\'02.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05;}\rtlch\fcs1
\af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-504\li1224\jclisttab\tx1224\lin1224
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'08\'00.\'01.\'02.\'03.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1
\af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-648\li1728\jclisttab\tx1728\lin1728
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'0a\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch
\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-792\li2232\jclisttab\tx2232\lin2232
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0
{\leveltext\'0c\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05
\'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
936\li2736\jclisttab\tx2736\lin2736
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0
\levelindent0{\leveltext\'0e\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.;}{\leveln
umbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-1080\li3240\jclisttab\tx3240\lin3240
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0
\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'10\'00.\'01.\'02.\'03
.\'04.\'05.\'06.\'07.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f;}\r
tlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1224\li3744\jclisttab\tx3744\lin3744 }{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0
\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\
leveltext\'12\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07.\'08.;}{\levelnumber
s\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-1440\li4320
\jclisttab\tx4320\lin4320 }{\listname
;}\listid64423902}{\list\listtemplateid-
1479659744{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfoll
ow0\levelstartat30\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\level
numbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-720\li720\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers
\'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-720\li1440\jclisttab\tx1440\lin1440
}{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\'02;}{\levelnumbers\'01;}\
rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li2880
\jclisttab\tx2880\lin2880
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'07\'00.\'01.\'02.\'03;}{\leve
lnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1080\li3960
\jclisttab\tx3960\lin3960
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'09\'00.\'01.\'02.\'03.\'04;}{
\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li5760\jclisttab\tx5760\lin5760
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'0f\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'
07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1800\li7560\jclisttab\tx7560\lin7560
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1
\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'0
6.\'07.\'08;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\f
cs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1800\li8280\jclisttab\tx8280\lin8280
}{\listname ;}\listid97529947}
{\list\listtemplateid-
1902583408{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfoll
ow0\levelstartat19\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\level
numbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li720\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers
\'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li1440\jclisttab\tx720\lin1440 }{\listlevel\levelnfc0
\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\lev
elindent0{\leveltext\'06\'00.\'01.\'02.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05;}\rtl
ch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-504\li1224\jclisttab\tx1224\lin1224
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0
\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\
leveltext\'08\'00.\'01.\'02.\'03.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch
\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-648\li1728\jclisttab\tx1728\lin1728
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0
\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\
leveltext\'0a\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'0
9;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
792\li2232\jclisttab\tx2232\lin2232 }{\listlevel\levelnfc0
\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\lev
elindent0{\leveltext\'0c\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.;}{\levelnumbers\'0
1\'03\'05\'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
936\li2736\jclisttab\tx2736\lin2736 }
{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0e\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'0
5.\'06.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li3240
\jclisttab\tx3240\lin3240
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'10\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06.\'07.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rtlch\fcs
1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1224\li3744\jclisttab\tx3744\lin3744
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'12\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06.\'07.\'08.;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-1440\li4320\jclisttab\tx4320\lin4320 }{\listname
;}\listid106125343}{\list\listtemplateid2114645450{\listlevel\levelnfc22\
levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0
\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\levelnumb
ers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li720\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0
\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers\'01\'03;}\rtlch\fcs
1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-720\li1440\jclisttab\tx1440\lin1440
}{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'01\'02;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li2880\jclisttab\tx2880\lin2880
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'07\'00.\'01.\'02.\'03;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li3960\jclisttab\tx3960\lin3960
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'09\'00.\'01.\'02.\'03.\'04;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\
fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0
{\leveltext\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\
'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li5760\jclisttab\tx5760\lin5760
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0
\levelindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06;}{\levelnu
mbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0
\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0f\'00.\'01.\'02.\'03
.\'04.\'05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rt
lch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1800\li7560\jclisttab\tx7560\lin7560 }{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0
\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\
leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07.\'08;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-1800\li8280
\jclisttab\tx8280\lin8280 }{\listname
;}\listid119494674}{\list\listtemplateid757887402{\listlevel\levelnfc22\l
evelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\leve
lindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-720\li720\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers
\'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-720\li1440\jclisttab\tx1440\lin1440
}{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\'02;}{\levelnumbers\'01;}\
rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li2880
\jclisttab\tx2880\lin2880
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'07\'00.\'01.\'02.\'03;}{\leve
lnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1080\li3960
\jclisttab\tx3960\lin3960
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'09\'00.\'01.\'02.\'03.\'04;}{
\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li5760\jclisttab\tx5760\lin5760
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'0f\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'
07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1800\li7560\jclisttab\tx7560\lin7560
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1
\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'0
6.\'07.\'08;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\f
cs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1800\li8280\jclisttab\tx8280\lin8280
}{\listname ;}\listid139929974}
{\list\listtemplateid-
21613622{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow
0\levelstartat29\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\levelnu
mbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \b0\i0\f1\fs22\fbias0 \fi-
720\li720
\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers
\'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \b0\i0\f1\fs22\fbias0 \fi-
720\li1440
\jclisttab\tx1440\lin1440
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'05\'00.\'01.\'02;}{\levelnu
mbers\'01\'03\'05;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \b0\i0\f1\fs22\fbias0
\fi-1800\li3240\jclisttab\tx360\lin3240
}{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'07\'00.\'01.\'02.\'03;}{\leve
lnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-720\li3600\jclisttab\tx3600\lin3600
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'09\'00.\'01.\'02.\'03.\'04;}{
\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1
\af39 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li5400\jclisttab\tx5400\lin5400
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'0f\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'
07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li7200\jclisttab\tx7200\lin7200
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1
\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'0
6.\'07.\'08;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\f
cs1 \af39 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li7920\jclisttab\tx7920\lin7920
}{\listname ;}\listid179317862}
{\list\listtemplateid-
277548544{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollo
w0\levelstartat38\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\leveln
umbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \b0\i0\f1\fs22\fbias0 \fi-
720\li720
\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers
\'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \b0\i0\f1\fs22\fbias0 \fi-
720\li1440
\jclisttab\tx1440\lin1440
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'05\'00.\'01.\'02;}{\levelnu
mbers\'01\'03\'05;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \b0\i0\f1\fs22\fbias0
\fi-1800\li3240\jclisttab\tx360\lin3240
}{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'07\'00.\'01.\'02.\'03;}{\leve
lnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-720\li3600\jclisttab\tx3600\lin3600
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'09\'00.\'01.\'02.\'03.\'04;}{
\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1
\af39 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li5400\jclisttab\tx5400\lin5400
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'0f\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'
07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li7200\jclisttab\tx7200\lin7200
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1
\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'0
6.\'07.\'08;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\f
cs1 \af39 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li7920\jclisttab\tx7920\lin7920
}{\listname ;}\listid254289708}
{\list\listtemplateid757887402{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0
\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'03\'00.0;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li720\jclisttab\tx720\lin720 }
{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levels
tartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers\
'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li1440\jclisttab\tx1440\lin1440 }{\listlevel\levelnfc4
\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\lev
elindent0{\leveltext\'01\'02;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li2880\jclisttab\tx2880\lin2880
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0
\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'07\'00.\
'01.\'02.\'03;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li3960\jclisttab\tx3960\lin3960
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0
\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'09\'00.\
'01.\'02.\'03.\'04;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0
\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b
;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li5760\jclisttab\tx5760\lin5760 }{\listlevel\levelnfc0
\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\lev
elindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06;}{\levelnumber
s\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0f\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rtlch\fcs1
\af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-1800\li7560\jclisttab\tx7560\lin7560
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06.\'07.\'08;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-1800\li8280\jclisttab\tx8280\lin8280 }{\listname
;}\listid502819696}{\list\listtemplateid-
1957380182{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfoll
ow0
\levelstartat24\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\levelnum
bers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li720\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0
\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers\'01\'03;}\rtlch\fcs
1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-720\li1440\jclisttab\tx1440\lin1440
}{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'01\'02;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li2880\jclisttab\tx2880\lin2880
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'07\'00.\'01.\'02.\'03;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li3960\jclisttab\tx3960\lin3960
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'09\'00.\'01.\'02.\'03.\'04;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\
fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0
{\leveltext\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\
'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li5760\jclisttab\tx5760\lin5760
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0
\levelindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06;}{\levelnu
mbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0
\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0f\'00.\'01.\'02.\'03
.\'04.\'05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rt
lch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1800\li7560\jclisttab\tx7560\lin7560 }{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0
\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\
leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07.\'08;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-1800\li8280
\jclisttab\tx8280\lin8280 }{\listname
;}\listid563759706}{\list\listtemplateid1707768018{\listlevel\levelnfc22\
levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\lev
elindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-720\li720\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers
\'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-720\li1440\jclisttab\tx1440\lin1440
}{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\'02;}{\levelnumbers\'01;}\
rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li2880
\jclisttab\tx2880\lin2880
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'07\'00.\'01.\'02.\'03;}{\leve
lnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1080\li3960
\jclisttab\tx3960\lin3960
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'09\'00.\'01.\'02.\'03.\'04;}{
\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li5760\jclisttab\tx5760\lin5760
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'0f\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'
07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1800\li7560\jclisttab\tx7560\lin7560
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1
\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'0
6.\'07.\'08;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\f
cs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1800\li8280\jclisttab\tx8280\lin8280
}{\listname ;}\listid596334058}
{\list\listtemplateid-
277548544{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollo
w0\levelstartat38\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\leveln
umbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \b0\i0\f1\fs22\fbias0 \fi-
720\li720
\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers
\'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \b0\i0\f1\fs22\fbias0 \fi-
720\li1440
\jclisttab\tx1440\lin1440
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'05\'00.\'01.\'02;}{\levelnu
mbers\'01\'03\'05;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \b0\i0\f1\fs22\fbias0
\fi-1800\li3240\jclisttab\tx360\lin3240
}{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'07\'00.\'01.\'02.\'03;}{\leve
lnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-720\li3600\jclisttab\tx3600\lin3600
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'09\'00.\'01.\'02.\'03.\'04;}{
\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1
\af39 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li5400\jclisttab\tx5400\lin5400
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'0f\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'
07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li7200\jclisttab\tx7200\lin7200
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1
\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'0
6.\'07.\'08;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\f
cs1 \af39 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li7920\jclisttab\tx7920\lin7920
}{\listname ;}\listid638268895}
{\list\listtemplateid-
653514644{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollo
w0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\levelnu
mbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li720\jclisttab\tx720\lin720 }
{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levels
tartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers\
'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li1440\jclisttab\tx720\lin1440 }{\listlevel\levelnfc0
\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\lev
elindent0{\leveltext\'06\'00.\'01.\'02.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05;}\rtl
ch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-504\li1224\jclisttab\tx1224\lin1224
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0
\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\
leveltext\'08\'00.\'01.\'02.\'03.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch
\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-648\li1728\jclisttab\tx1728\lin1728
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0
\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\
leveltext\'0a\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'0
9;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
792\li2232\jclisttab\tx2232\lin2232 }{\listlevel\levelnfc0
\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\lev
elindent0{\leveltext\'0c\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.;}{\levelnumbers\'0
1\'03\'05\'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
936\li2736\jclisttab\tx2736\lin2736 }
{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0e\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'0
5.\'06.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li3240
\jclisttab\tx3240\lin3240
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'10\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06.\'07.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rtlch\fcs
1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1224\li3744\jclisttab\tx3744\lin3744
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'12\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06.\'07.\'08.;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-1440\li4320\jclisttab\tx4320\lin4320 }{\listname
;}\listid722676168}{\list\listtemplateid-
1427100856{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfoll
ow0
\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\levelnumb
ers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li720\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0
\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers\'01\'03;}\rtlch\fcs
1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-720\li1440\jclisttab\tx1440\lin1440
}{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'01\'02;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li2880\jclisttab\tx2880\lin2880
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'07\'00.\'01.\'02.\'03;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li3960\jclisttab\tx3960\lin3960
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'09\'00.\'01.\'02.\'03.\'04;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\
fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0
{\leveltext\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\
'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li5760\jclisttab\tx5760\lin5760
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0
\levelindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06;}{\levelnu
mbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0
\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0f\'00.\'01.\'02.\'03
.\'04.\'05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rt
lch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1800\li7560\jclisttab\tx7560\lin7560 }{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0
\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\
leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07.\'08;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-1800\li8280
\jclisttab\tx8280\lin8280 }{\listname
;}\listid724835193}{\list\listtemplateid1879595126{\listlevel\levelnfc22\
levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\lev
elindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-720\li720\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers
\'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \b0\fbias0
\fi-720\li1440\jclisttab\tx720\lin1440
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'06\'00.\'01.\'02.;}{\levelnum
bers\'01\'03\'05;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-504\li1224
\jclisttab\tx1224\lin1224
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'08\'00.\'01.\'02.\'03.;}{\lev
elnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
648\li1728
\jclisttab\tx1728\lin1728
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0a\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.;}
{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-792\li2232\jclisttab\tx2232\lin2232
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0c\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-936\li2736\jclisttab\tx2736\lin2736
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0e\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06.;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1080\li3240\jclisttab\tx3240\lin3240
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'10\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\
'07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1224\li3744\jclisttab\tx3744\lin3744
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1
\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'12\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'0
6.\'07.\'08.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\
fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li4320\jclisttab\tx4320\lin4320
}{\listname ;}\listid785275159}
{\list\listtemplateid-
1796338990{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfoll
ow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\leveln
umbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li720\jclisttab\tx720\lin720 }
{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levels
tartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers\
'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li1440\jclisttab\tx1440\lin1440 }{\listlevel\levelnfc4
\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\lev
elindent0{\leveltext\'01\'02;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li2880\jclisttab\tx2880\lin2880
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0
\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'07\'00.\
'01.\'02.\'03;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li3960\jclisttab\tx3960\lin3960
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0
\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'09\'00.\
'01.\'02.\'03.\'04;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0
\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b
;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li5760\jclisttab\tx5760\lin5760 }{\listlevel\levelnfc0
\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\lev
elindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06;}{\levelnumber
s\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0f\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rtlch\fcs1
\af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-1800\li7560\jclisttab\tx7560\lin7560
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06.\'07.\'08;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-1800\li8280\jclisttab\tx8280\lin8280 }{\listname
;}\listid806704466}{\list\listtemplateid427617290{\listlevel\levelnfc22\l
evelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0
\levelstartat25\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\levelnum
bers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li720\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0
\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers\'01\'03;}\rtlch\fcs
1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-720\li1440\jclisttab\tx1440\lin1440
}{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'01\'02;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li2880\jclisttab\tx2880\lin2880
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'07\'00.\'01.\'02.\'03;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li3960\jclisttab\tx3960\lin3960
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'09\'00.\'01.\'02.\'03.\'04;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\
fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0
{\leveltext\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\
'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li5760\jclisttab\tx5760\lin5760
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0
\levelindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06;}{\levelnu
mbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0
\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0f\'00.\'01.\'02.\'03
.\'04.\'05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rt
lch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1800\li7560\jclisttab\tx7560\lin7560 }{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0
\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\
leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07.\'08;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-1800\li8280
\jclisttab\tx8280\lin8280 }{\listname
;}\listid891305389}{\list\listtemplateid-
368509990{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollo
w0\levelstartat22\levelspace360\levelindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\leve
lnumbers\'01;}\rtlch\fcs1
\af39 \ltrch\fcs0 \b0\i0\f1\fs22\fbias0 \fi-
720\li720\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace360\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbe
rs\'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af39
\ltrch\fcs0 \b0\i0\f1\fs22\fbias0 \fi-720\li1440\jclisttab\tx1440\lin1440
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace360\levelindent0{\leveltext\'05\'00.\'01.\'02;}{\level
numbers\'01\'03\'05;}\rtlch\fcs1
\af39 \ltrch\fcs0 \b0\i0\f1\fs22\fbias0 \fi-
1800\li3240\jclisttab\tx360\lin3240
}{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace360\levelindent0{\leveltext\'07\'00.\'01.\'02.\'03;}{\le
velnumbers\'01\'03\'05\'07;}
\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li3600\jclisttab\tx3600\lin3600
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace360\levelindent0{\leveltext\'09\'00.\'01.\'02.\'03.\'04;
}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace360\levelindent0{\leveltext
\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b
;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1080\li5400\jclisttab\tx5400\lin5400
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace360
\levelindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06;}{\levelnu
mbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0
\levelstartat1\levelspace360\levelindent0{\leveltext\'0f\'00.\'01.\'02.\'
03.\'04.\'05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f;}\
rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li7200\jclisttab\tx7200\lin7200 }{\listlevel\levelnfc0
\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace360\l
evelindent0{\leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07.\'08;}{
\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\fcs1 \af39
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li7920
\jclisttab\tx7920\lin7920 }{\listname
;}\listid1126971004}{\list\listtemplateid427617290{\listlevel\levelnfc22\
levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat25\levelspace0\le
velindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-720\li720\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers
\'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-720\li1440\jclisttab\tx1440\lin1440
}{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\'02;}{\levelnumbers\'01;}\
rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li2880
\jclisttab\tx2880\lin2880
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'07\'00.\'01.\'02.\'03;}{\leve
lnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1080\li3960
\jclisttab\tx3960\lin3960
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'09\'00.\'01.\'02.\'03.\'04;}{
\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li5760\jclisttab\tx5760\lin5760
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'0f\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'
07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1800\li7560\jclisttab\tx7560\lin7560
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1
\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'0
6.\'07.\'08;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\f
cs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1800\li8280\jclisttab\tx8280\lin8280
}{\listname ;}\listid1198618737}
{\list\listtemplateid-
226742420{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollo
w0\levelstartat31\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\leveln
umbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li720\jclisttab\tx720\lin720 }
{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levels
tartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers\
'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li1440\jclisttab\tx1440\lin1440 }{\listlevel\levelnfc4
\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\lev
elindent0{\leveltext\'01\'02;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li2880\jclisttab\tx2880\lin2880
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0
\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'07\'00.\
'01.\'02.\'03;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li3960\jclisttab\tx3960\lin3960
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0
\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'09\'00.\
'01.\'02.\'03.\'04;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0
\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b
;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li5760\jclisttab\tx5760\lin5760 }{\listlevel\levelnfc0
\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\lev
elindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06;}{\levelnumber
s\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0f\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rtlch\fcs1
\af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-1800\li7560\jclisttab\tx7560\lin7560
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06.\'07.\'08;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-1800\li8280\jclisttab\tx8280\lin8280 }{\listname
;}\listid1200508804}{\list\listtemplateid-
226742420{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollo
w0
\levelstartat31\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\levelnum
bers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li720\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0
\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers\'01\'03;}\rtlch\fcs
1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-720\li1440\jclisttab\tx1440\lin1440
}{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'01\'02;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li2880\jclisttab\tx2880\lin2880
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'07\'00.\'01.\'02.\'03;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li3960\jclisttab\tx3960\lin3960
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'09\'00.\'01.\'02.\'03.\'04;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\
fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0
{\leveltext\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\
'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li5760\jclisttab\tx5760\lin5760
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0
\levelindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06;}{\levelnu
mbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0
\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0f\'00.\'01.\'02.\'03
.\'04.\'05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rt
lch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1800\li7560\jclisttab\tx7560\lin7560 }{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0
\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\
leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07.\'08;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-1800\li8280
\jclisttab\tx8280\lin8280 }{\listname
;}\listid1215657747}{\list\listtemplateid1707768018{\listlevel\levelnfc22
\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\le
velindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-720\li720\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers
\'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-720\li1440\jclisttab\tx1440\lin1440
}{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\'02;}{\levelnumbers\'01;}\
rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li2880
\jclisttab\tx2880\lin2880
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'07\'00.\'01.\'02.\'03;}{\leve
lnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1080\li3960
\jclisttab\tx3960\lin3960
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'09\'00.\'01.\'02.\'03.\'04;}{
\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li5760\jclisttab\tx5760\lin5760
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'0f\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'
07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1800\li7560\jclisttab\tx7560\lin7560
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1
\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'0
6.\'07.\'08;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\f
cs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1800\li8280\jclisttab\tx8280\lin8280
}{\listname ;}\listid1253054192}
{\list\listtemplateid313932008{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0
\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat17\levelspace0\levelindent0{\leveltex
t\'03\'00.0;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-720\li720\jclisttab\tx720\lin720 }
{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levels
tartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers\
'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li1440\jclisttab\tx720\lin1440 }{\listlevel\levelnfc0
\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\lev
elindent0{\leveltext\'06\'00.\'01.\'02.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05;}\rtl
ch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-504\li1224\jclisttab\tx1224\lin1224
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0
\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\
leveltext\'08\'00.\'01.\'02.\'03.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch
\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-648\li1728\jclisttab\tx1728\lin1728
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0
\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\
leveltext\'0a\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'0
9;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
792\li2232\jclisttab\tx2232\lin2232 }{\listlevel\levelnfc0
\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\lev
elindent0{\leveltext\'0c\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.;}{\levelnumbers\'0
1\'03\'05\'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
936\li2736\jclisttab\tx2736\lin2736 }
{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0e\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'0
5.\'06.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li3240
\jclisttab\tx3240\lin3240
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'10\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06.\'07.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rtlch\fcs
1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1224\li3744\jclisttab\tx3744\lin3744
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'12\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06.\'07.\'08.;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-1440\li4320\jclisttab\tx4320\lin4320 }{\listname
;}\listid1267927194}{\list\listtemplateid-
1955547038{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfoll
ow0
\levelstartat32\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\levelnum
bers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li720\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0
\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers\'01\'03;}\rtlch\fcs
1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-720\li1440\jclisttab\tx1440\lin1440
}{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'01\'02;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li2880\jclisttab\tx2880\lin2880
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'07\'00.\'01.\'02.\'03;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li3960\jclisttab\tx3960\lin3960
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'09\'00.\'01.\'02.\'03.\'04;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\
fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0
{\leveltext\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\
'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li5760\jclisttab\tx5760\lin5760
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0
\levelindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06;}{\levelnu
mbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0
\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0f\'00.\'01.\'02.\'03
.\'04.\'05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rt
lch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1800\li7560\jclisttab\tx7560\lin7560 }{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0
\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\
leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07.\'08;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-1800\li8280
\jclisttab\tx8280\lin8280 }{\listname
;}\listid1286696587}{\list\listtemplateid-
538948070{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollo
w0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\levelnu
mbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-720\li720\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers
\'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-720\li1440\jclisttab\tx1440\lin1440
}{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\'02;}{\levelnumbers\'01;}\
rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li2880
\jclisttab\tx2880\lin2880
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'07\'00.\'01.\'02.\'03;}{\leve
lnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1080\li3960
\jclisttab\tx3960\lin3960
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'09\'00.\'01.\'02.\'03.\'04;}{
\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li5760\jclisttab\tx5760\lin5760
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'0f\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'
07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1800\li7560\jclisttab\tx7560\lin7560
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1
\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'0
6.\'07.\'08;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\f
cs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1800\li8280\jclisttab\tx8280\lin8280
}{\listname ;}\listid1302033051}
{\list\listtemplateid647558508{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0
\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat19\levelspace0\levelindent0{\leveltex
t\'03\'00.0;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-720\li720\jclisttab\tx720\lin720 }
{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levels
tartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers\
'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li1440\jclisttab\tx720\lin1440 }{\listlevel\levelnfc0
\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\lev
elindent0{\leveltext\'06\'00.\'01.\'02.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05;}\rtl
ch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-504\li1224\jclisttab\tx1224\lin1224
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0
\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\
leveltext\'08\'00.\'01.\'02.\'03.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch
\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-648\li1728\jclisttab\tx1728\lin1728
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0
\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\
leveltext\'0a\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'0
9;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
792\li2232\jclisttab\tx2232\lin2232 }{\listlevel\levelnfc0
\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\lev
elindent0{\leveltext\'0c\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.;}{\levelnumbers\'0
1\'03\'05\'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
936\li2736\jclisttab\tx2736\lin2736 }
{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0e\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'0
5.\'06.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li3240
\jclisttab\tx3240\lin3240
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'10\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06.\'07.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rtlch\fcs
1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1224\li3744\jclisttab\tx3744\lin3744
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'12\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06.\'07.\'08.;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-1440\li4320\jclisttab\tx4320\lin4320 }{\listname
;}\listid1411662482}{\list\listtemplateid-
1528628812{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfoll
ow0
\levelstartat4\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\levelnumb
ers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li720\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0
\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers\'01\'03;}\rtlch\fcs
1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-720\li1440\jclisttab\tx1440\lin1440
}{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'01\'02;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li2880\jclisttab\tx2880\lin2880
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'07\'00.\'01.\'02.\'03;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li3960\jclisttab\tx3960\lin3960
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'09\'00.\'01.\'02.\'03.\'04;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\
fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0
{\leveltext\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\
'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li5760\jclisttab\tx5760\lin5760
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0
\levelindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06;}{\levelnu
mbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0
\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0f\'00.\'01.\'02.\'03
.\'04.\'05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rt
lch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1800\li7560\jclisttab\tx7560\lin7560 }{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0
\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\
leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07.\'08;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-1800\li8280
\jclisttab\tx8280\lin8280 }{\listname
;}\listid1432310527}{\list\listtemplateid-
1479659744{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfoll
ow0\levelstartat30\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\level
numbers\'01;}\rtlch\fcs1
\af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-720\li720\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers
\'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-720\li1440\jclisttab\tx1440\lin1440
}{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\'02;}{\levelnumbers\'01;}\
rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li2880
\jclisttab\tx2880\lin2880
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'07\'00.\'01.\'02.\'03;}{\leve
lnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1080\li3960
\jclisttab\tx3960\lin3960
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'09\'00.\'01.\'02.\'03.\'04;}{
\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li5760\jclisttab\tx5760\lin5760
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'0f\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'
07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1800\li7560\jclisttab\tx7560\lin7560
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1
\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'0
6.\'07.\'08;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\f
cs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1800\li8280\jclisttab\tx8280\lin8280
}{\listname ;}\listid1481458867}
{\list\listtemplateid595222372{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0
\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat22\levelspace0\levelindent0{\leveltex
t\'03\'00.0;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0
\b0\i0\f1\fs22\fbias0 \fi-720\li720
\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers
\'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \b0\i0\f1\fs22\fbias0 \fi-
720\li1440
\jclisttab\tx1440\lin1440
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'05\'00.\'01.\'02;}{\levelnu
mbers\'01\'03\'05;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \b0\i0\f1\fs22\fbias0
\fi-1800\li3240\jclisttab\tx360\lin3240
}{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'07\'00.\'01.\'02.\'03;}{\leve
lnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-720\li3600\jclisttab\tx3600\lin3600
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'09\'00.\'01.\'02.\'03.\'04;}{
\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1
\af39 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li5400\jclisttab\tx5400\lin5400
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'0f\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'
07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li7200\jclisttab\tx7200\lin7200
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1
\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'0
6.\'07.\'08;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\f
cs1 \af39 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li7920\jclisttab\tx7920\lin7920
}{\listname ;}\listid1487358660}
{\list\listtemplateid-
538948070{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollo
w0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\levelnu
mbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li720\jclisttab\tx720\lin720 }
{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levels
tartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers\
'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li1440\jclisttab\tx1440\lin1440 }{\listlevel\levelnfc4
\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\lev
elindent0{\leveltext\'01\'02;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li2880\jclisttab\tx2880\lin2880
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0
\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'07\'00.\
'01.\'02.\'03;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li3960\jclisttab\tx3960\lin3960
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0
\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'09\'00.\
'01.\'02.\'03.\'04;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0
\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b
;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li5760\jclisttab\tx5760\lin5760 }{\listlevel\levelnfc0
\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\lev
elindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06;}{\levelnumber
s\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0f\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rtlch\fcs1
\af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-1800\li7560\jclisttab\tx7560\lin7560
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06.\'07.\'08;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-1800\li8280\jclisttab\tx8280\lin8280 }{\listname
;}\listid1510024021}{\list\listtemplateid2085122172{\listlevel\levelnfc22
\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0
\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\levelnumb
ers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li720\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0
\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers\'01\'03;}\rtlch\fcs
1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-720\li1440\jclisttab\tx1440\lin1440
}{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'01\'02;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li2880\jclisttab\tx2880\lin2880
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'07\'00.\'01.\'02.\'03;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li3960\jclisttab\tx3960\lin3960
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'09\'00.\'01.\'02.\'03.\'04;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\
fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0
{\leveltext\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\
'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li5760\jclisttab\tx5760\lin5760
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0
\levelindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06;}{\levelnu
mbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0
\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0f\'00.\'01.\'02.\'03
.\'04.\'05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rt
lch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1800\li7560\jclisttab\tx7560\lin7560 }{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0
\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\
leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07.\'08;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-1800\li8280
\jclisttab\tx8280\lin8280 }{\listname
;}\listid1516309481}{\list\listtemplateid1843830976{\listlevel\levelnfc22
\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\le
velindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-720\li720\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers
\'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \b0\fbias0
\fi-720\li1440\jclisttab\tx720\lin1440
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'06\'00.\'01.\'02.;}{\levelnum
bers\'01\'03\'05;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-504\li1224
\jclisttab\tx1224\lin1224
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'08\'00.\'01.\'02.\'03.;}{\lev
elnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
648\li1728
\jclisttab\tx1728\lin1728
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0a\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.;}
{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-792\li2232\jclisttab\tx2232\lin2232
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0c\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-936\li2736\jclisttab\tx2736\lin2736
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0e\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06.;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1080\li3240\jclisttab\tx3240\lin3240
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'10\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\
'07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1224\li3744\jclisttab\tx3744\lin3744
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1
\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'12\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'0
6.\'07.\'08.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\
fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li4320\jclisttab\tx4320\lin4320
}{\listname ;}\listid1522431713}
{\list\listtemplateid1103247272{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc
0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat22\levelspace0\levelindent0{\levelte
xt\'03\'00.0;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-720\li720\jclisttab\tx720\lin720 }
{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levels
tartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers\
'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li1440\jclisttab\tx1440\lin1440 }{\listlevel\levelnfc4
\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\lev
elindent0{\leveltext\'01\'02;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li2880\jclisttab\tx2880\lin2880
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0
\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'07\'00.\
'01.\'02.\'03;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li3960\jclisttab\tx3960\lin3960
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0
\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'09\'00.\
'01.\'02.\'03.\'04;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0
\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b
;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li5760\jclisttab\tx5760\lin5760 }{\listlevel\levelnfc0
\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\lev
elindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06;}{\levelnumber
s\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0f\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rtlch\fcs1
\af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-1800\li7560\jclisttab\tx7560\lin7560
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06.\'07.\'08;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-1800\li8280\jclisttab\tx8280\lin8280 }{\listname
;}\listid1551111882}{\list\listtemplateid-
1427100856{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfoll
ow0
\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\levelnumb
ers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li720\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0
\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers\'01\'03;}\rtlch\fcs
1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-720\li1440\jclisttab\tx1440\lin1440
}{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'01\'02;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li2880\jclisttab\tx2880\lin2880
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'07\'00.\'01.\'02.\'03;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li3960\jclisttab\tx3960\lin3960
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'09\'00.\'01.\'02.\'03.\'04;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\
fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0
{\leveltext\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\
'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li5760\jclisttab\tx5760\lin5760
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0
\levelindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06;}{\levelnu
mbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0
\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0f\'00.\'01.\'02.\'03
.\'04.\'05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rt
lch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1800\li7560\jclisttab\tx7560\lin7560 }{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0
\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\
leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07.\'08;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-1800\li8280
\jclisttab\tx8280\lin8280 }{\listname
;}\listid1604805131}{\list\listtemplateid-
2013746084{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfoll
ow0\levelstartat18\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\level
numbers\'01;}\rtlch\fcs1
\af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-720\li720\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers
\'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\b0\fbias0 \fi-720\li1440\jclisttab\tx720\lin1440
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'06\'00.\'01.\'02.;}{\levelnum
bers\'01\'03\'05;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-504\li1224\jclisttab\tx1224\lin1224
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'08\'00.\'01.\'02.\'03.;}{\lev
elnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-648\li1728\jclisttab\tx1728\lin1728
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0a\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.;}
{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-792\li2232\jclisttab\tx2232\lin2232
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0c\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1
\af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-936\li2736\jclisttab\tx2736\lin2736
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0e\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06.;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1080\li3240\jclisttab\tx3240\lin3240
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'10\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\
'07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1224\li3744\jclisttab\tx3744\lin3744
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1
\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'12\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'0
6.\'07.\'08.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\
fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li4320\jclisttab\tx4320\lin4320
}{\listname ;}\listid1629238857}
{\list\listtemplateid-
1188271246{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfoll
ow0\levelstartat41\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\level
numbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \b0\i0\f1\fs22\fbias0 \fi-
720\li720
\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers
\'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \b0\i0\f1\fs22\fbias0 \fi-
720\li1440
\jclisttab\tx1440\lin1440
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'05\'00.\'01.\'02;}{\levelnu
mbers\'01\'03\'05;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \b0\i0\f1\fs22\fbias0
\fi-1800\li3240\jclisttab\tx360\lin3240
}{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'07\'00.\'01.\'02.\'03;}{\leve
lnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-720\li3600\jclisttab\tx3600\lin3600
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'09\'00.\'01.\'02.\'03.\'04;}{
\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1
\af39 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li5400\jclisttab\tx5400\lin5400
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'0f\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'
07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li7200\jclisttab\tx7200\lin7200
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1
\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'0
6.\'07.\'08;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\f
cs1 \af39 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li7920\jclisttab\tx7920\lin7920
}{\listname ;}\listid1633049618}
{\list\listtemplateid-
1796338990{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfoll
ow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\leveln
umbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li720\jclisttab\tx720\lin720 }
{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levels
tartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers\
'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li1440\jclisttab\tx1440\lin1440 }{\listlevel\levelnfc4
\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\lev
elindent0{\leveltext\'01\'02;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li2880\jclisttab\tx2880\lin2880
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0
\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'07\'00.\
'01.\'02.\'03;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li3960\jclisttab\tx3960\lin3960
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0
\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'09\'00.\
'01.\'02.\'03.\'04;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0
\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b
;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li5760\jclisttab\tx5760\lin5760 }{\listlevel\levelnfc0
\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\lev
elindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06;}{\levelnumber
s\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0f\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rtlch\fcs1
\af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-1800\li7560\jclisttab\tx7560\lin7560
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06.\'07.\'08;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-1800\li8280\jclisttab\tx8280\lin8280 }{\listname
;}\listid1708792604}{\list\listtemplateid-
1016436698{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfoll
ow0
\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\levelnumb
ers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li720\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0
\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers\'01\'03;}\rtlch\fcs
1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-720\li1440\jclisttab\tx1440\lin1440
}{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'01\'02;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li2880\jclisttab\tx2880\lin2880
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'07\'00.\'01.\'02.\'03;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li3960\jclisttab\tx3960\lin3960
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'09\'00.\'01.\'02.\'03.\'04;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\
fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0
{\leveltext\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\
'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li5760\jclisttab\tx5760\lin5760
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0
\levelindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06;}{\levelnu
mbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0
\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0f\'00.\'01.\'02.\'03
.\'04.\'05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rt
lch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1800\li7560\jclisttab\tx7560\lin7560 }{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0
\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\
leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07.\'08;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-1800\li8280
\jclisttab\tx8280\lin8280 }{\listname
;}\listid1713536000}{\list\listtemplateid-
226742420{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollo
w0\levelstartat31\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\leveln
umbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-720\li720\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers
\'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-720\li1440\jclisttab\tx1440\lin1440
}{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\'02;}{\levelnumbers\'01;}\
rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li2880
\jclisttab\tx2880\lin2880
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'07\'00.\'01.\'02.\'03;}{\leve
lnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1080\li3960
\jclisttab\tx3960\lin3960
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'09\'00.\'01.\'02.\'03.\'04;}{
\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li5760\jclisttab\tx5760\lin5760
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'0f\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'
07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1800\li7560\jclisttab\tx7560\lin7560
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1
\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'0
6.\'07.\'08;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\f
cs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1800\li8280\jclisttab\tx8280\lin8280
}{\listname ;}\listid1743717791}
{\list\listtemplateid253795712{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0
\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat32\levelspace0\levelindent0{\leveltex
t\'03\'00.0;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0
\b0\i0\f1\fs22\fbias0 \fi-720\li720
\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers
\'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \b0\i0\f1\fs22\fbias0 \fi-
720\li1440
\jclisttab\tx1440\lin1440
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'05\'00.\'01.\'02;}{\levelnu
mbers\'01\'03\'05;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \b0\i0\f1\fs22\fbias0
\fi-1800\li3240\jclisttab\tx360\lin3240
}{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'07\'00.\'01.\'02.\'03;}{\leve
lnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-720\li3600\jclisttab\tx3600\lin3600
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'09\'00.\'01.\'02.\'03.\'04;}{
\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1
\af39 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li5400\jclisttab\tx5400\lin5400
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'0f\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'
07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li7200\jclisttab\tx7200\lin7200
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1
\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'0
6.\'07.\'08;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\f
cs1 \af39 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li7920\jclisttab\tx7920\lin7920
}{\listname ;}\listid1764449843}
{\list\listtemplateid2085122172{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc
0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltex
t\'03\'00.0;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-720\li720\jclisttab\tx720\lin720 }
{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levels
tartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers\
'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li1440\jclisttab\tx1440\lin1440 }{\listlevel\levelnfc4
\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\lev
elindent0{\leveltext\'01\'02;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li2880\jclisttab\tx2880\lin2880
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0
\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'07\'00.\
'01.\'02.\'03;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li3960\jclisttab\tx3960\lin3960
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0
\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'09\'00.\
'01.\'02.\'03.\'04;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0
\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b
;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li5760\jclisttab\tx5760\lin5760 }{\listlevel\levelnfc0
\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\lev
elindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06;}{\levelnumber
s\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0f\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rtlch\fcs1
\af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-1800\li7560\jclisttab\tx7560\lin7560
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06.\'07.\'08;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-1800\li8280\jclisttab\tx8280\lin8280 }{\listname
;}\listid1774864260}{\list\listtemplateid-
1016436698{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfoll
ow0
\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\levelnumb
ers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li720\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0
\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers\'01\'03;}\rtlch\fcs
1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-720\li1440\jclisttab\tx1440\lin1440
}{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'01\'02;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li2880\jclisttab\tx2880\lin2880
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'07\'00.\'01.\'02.\'03;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li3960\jclisttab\tx3960\lin3960
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'09\'00.\'01.\'02.\'03.\'04;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\
fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0
{\leveltext\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\
'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li5760\jclisttab\tx5760\lin5760
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0
\levelindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06;}{\levelnu
mbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0
\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0f\'00.\'01.\'02.\'03
.\'04.\'05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rt
lch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1800\li7560\jclisttab\tx7560\lin7560 }{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0
\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\
leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07.\'08;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-1800\li8280
\jclisttab\tx8280\lin8280 }{\listname
;}\listid1890530386}{\list\listtemplateid427617290{\listlevel\levelnfc22\
levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat25\levelspace0\le
velindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-720\li720\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers
\'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-720\li1440\jclisttab\tx1440\lin1440
}{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\'02;}{\levelnumbers\'01;}\
rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li2880
\jclisttab\tx2880\lin2880
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'07\'00.\'01.\'02.\'03;}{\leve
lnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1080\li3960
\jclisttab\tx3960\lin3960
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'09\'00.\'01.\'02.\'03.\'04;}{
\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li5760\jclisttab\tx5760\lin5760
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'0f\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'
07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1800\li7560\jclisttab\tx7560\lin7560
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1
\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'0
6.\'07.\'08;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\f
cs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1800\li8280\jclisttab\tx8280\lin8280
}{\listname ;}\listid1952008902}
{\list\listtemplateid-
621672574{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollo
w0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\levelnu
mbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li720\jclisttab\tx720\lin720 }
{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levels
tartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers\
'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \b0\fbias0 \fi-
720\li1440\jclisttab\tx720\lin1440 }{\listlevel
\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\level
space0\levelindent0{\leveltext\'06\'00.\'01.\'02.;}{\levelnumbers\'01\'03
\'05;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
504\li1224\jclisttab\tx1224\lin1224 }{\listlevel\levelnfc0
\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\lev
elindent0{\leveltext\'08\'00.\'01.\'02.\'03.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\
'07;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
648\li1728\jclisttab\tx1728\lin1728 }{\listlevel\levelnfc0
\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\lev
elindent0{\leveltext\'0a\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.;}{\levelnumbers\'01\'03
\'05\'07\'09;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
792\li2232\jclisttab\tx2232\lin2232 }{\listlevel
\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\level
space0\levelindent0{\leveltext\'0c\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.;}{\level
numbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-936\li2736
\jclisttab\tx2736\lin2736
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0e\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06.;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-1080\li3240\jclisttab\tx3240\lin3240
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'10\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06.\'07.;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0
\fi-1224\li3744\jclisttab\tx3744\lin3744
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'12\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07.\'08.;}{\levelnumbers\'01\'03
\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li4320\jclisttab\tx4320\lin4320 }{\listname
;}\listid1981688298}{\list\listtemplateid2114645450{\listlevel
\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\lev
elspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.0;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fc
s1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-720\li1440\jclisttab\tx1440\lin1440
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22
\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\
leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers\'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-720\li2160\jclisttab\tx2160\lin2160
}{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0
\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\'02;}
{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li3600\jclisttab\tx3600\lin3600
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1
\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'07\'00.\'01.\'02.\'03;}{\levelnumbe
rs\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1
\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'09\'00.\'01.\'02.\'03.\'04;}{\level
numbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1080\li5400\jclisttab\tx5400\lin5400
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0
\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0b\'00.\'01.\'02.\'03
.\'04.\'05;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0
\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0d\'00.\
'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d;
}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li7200\jclisttab\tx7200\lin7200 }{\listlevel\levelnfc0
\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\lev
elindent0{\leveltext\'0f\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07;}{\leveln
umbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-1800\li8280
\jclisttab\tx8280\lin8280
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05.\'06.\'07.\'08;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f\'11;}\r
tlch\fcs1
\af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1800\li9000\jclisttab\tx9000\lin9000
}{\listname
;}\listid2004702569}{\list\listtemplateid2114645450{\listlevel\levelnfc22
\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\le
velindent0{\leveltext
\'03\'00.0;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li720\jclisttab\tx720\lin720
}{\listlevel\levelnfc22\levelnfcn22\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\level
startat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers
\'01\'03;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
720\li1440\jclisttab\tx1440\lin1440
}{\listlevel\levelnfc4\levelnfcn4\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\'02;}{\levelnumbers\'01;}\
rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1440\li2880\jclisttab\tx2880\lin2880
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'07\'00.\'01.\'02.\'03;}{\leve
lnumbers\'01\'03\'05\'07;}\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li3960\jclisttab\tx3960\lin3960
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'09\'00.\'01.\'02.\'03.\'04;}{
\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'09;}\rtlch\fcs1
\af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-1080\li4680\jclisttab\tx4680\lin4680
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'0b\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'
05;}{\levelnumbers
\'01\'03\'05\'07\'09\'0b;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li5760\jclisttab\tx5760\lin5760
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
\'0d\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'0
9\'0b\'0d;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1440\li6480\jclisttab\tx6480\lin6480
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelst
artat1\levelspace0
\levelindent0{\leveltext\'0f\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07;}{\le
velnumbers\'01\'03\'05\'07\'09\'0b\'0d\'0f;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\fbias0 \fi-1800\li7560\jclisttab\tx7560\lin7560
}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0
\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'11\'00.\
'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07.\'08;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07\'0
9\'0b\'0d\'0f\'11;}\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \fbias0 \fi-
1800\li8280\jclisttab\tx8280\lin8280 }{\listname
;}\listid2135902380}}{\*\listoverridetable{\listoverride\listid-
130\listoverridecount0\ls1}{\listoverride\listid-
131\listoverridecount0\ls2}{\listoverride\listid-
130\listoverridecount0\ls3}{\listoverride\listid-
131\listoverridecount0\ls4}
{\listoverride\listid1981688298\listoverridecount0\ls5}{\listoverride\lis
tid64423902\listoverridecount0\ls6}{\listoverride\listid785275159\listove
rridecount0\ls7}{\listoverride\listid1267927194\listoverridecount0\ls8}{\
listoverride\listid722676168
\listoverridecount0\ls9}{\listoverride\listid106125343\listoverridecount0
\ls10}{\listoverride\listid1522431713\listoverridecount0\ls11}{\listoverr
ide\listid1411662482\listoverridecount0\ls12}{\listoverride\listid1629238
857\listoverridecount0\ls13}
{\listoverride\listid1126971004\listoverridecount0\ls14}{\listoverride\li
stid1551111882\listoverridecount0\ls15}{\listoverride\listid1302033051\li
stoverridecount0\ls16}{\listoverride\listid1510024021\listoverridecount0\
ls17}{\listoverride\listid2004702569
\listoverridecount0\ls18}{\listoverride\listid1952008902\listoverridecoun
t0\ls19}{\listoverride\listid2135902380\listoverridecount0\ls20}{\listove
rride\listid119494674\listoverridecount0\ls21}{\listoverride\listid139929
974\listoverridecount0\ls22}
{\listoverride\listid502819696\listoverridecount0\ls23}{\listoverride\lis
tid1604805131\listoverridecount0\ls24}{\listoverride\listid724835193\list
overridecount0\ls25}{\listoverride\listid1253054192\listoverridecount0\ls
26}{\listoverride\listid596334058
\listoverridecount0\ls27}{\listoverride\listid1890530386\listoverridecoun
t0\ls28}{\listoverride\listid1713536000\listoverridecount0\ls29}{\listove
rride\listid1516309481\listoverridecount0\ls30}{\listoverride\listid17748
64260\listoverridecount0\ls31}
{\listoverride\listid1198618737\listoverridecount0\ls32}{\listoverride\li
stid891305389\listoverridecount0\ls33}{\listoverride\listid1481458867\lis
toverridecount0\ls34}{\listoverride\listid97529947\listoverridecount0\ls3
5}{\listoverride\listid1286696587
\listoverridecount0\ls36}{\listoverride\listid1432310527\listoverridecoun
t0\ls37}{\listoverride\listid806704466\listoverridecount0\ls38}{\listover
ride\listid1743717791\listoverridecount0\ls39}{\listoverride\listid170879
2604\listoverridecount0\ls40}
{\listoverride\listid1215657747\listoverridecount0\ls41}{\listoverride\li
stid563759706\listoverridecount0\ls42}{\listoverride\listid1200508804\lis
toverridecount0\ls43}{\listoverride\listid179317862\listoverridecount0\ls
44}{\listoverride\listid1487358660
\listoverridecount0\ls45}{\listoverride\listid638268895\listoverridecount
0\ls46}{\listoverride\listid1764449843\listoverridecount0\ls47}{\listover
ride\listid254289708\listoverridecount0\ls48}{\listoverride\listid1633049
618\listoverridecount0\ls49}}
{\*\pgptbl
{\pgp\ipgp0\itap0\li0\ri0\sb0\sa0}{\pgp\ipgp0\itap0\li0\ri0\sb0\sa0}}{\*\
rsidtbl
\rsid1209\rsid1365\rsid2320\rsid2798\rsid3978\rsid6640\rsid7530\rsid8483\
rsid14467\rsid14724\rsid15002\rsid16558\rsid17880\rsid18391\rsid23275\rsi
d24274\rsid26815
\rsid27088\rsid29797\rsid30362\rsid32419\rsid67609\rsid71434\rsid71949\rs
id72370\rsid74894\rsid76087\rsid79283\rsid84266\rsid85525\rsid85682\rsid8
9159\rsid90074\rsid90245\rsid91528\rsid92085\rsid93197\rsid94066\rsid9504
8\rsid96172\rsid96687\rsid96798
\rsid97056\rsid98016\rsid98083\rsid98197\rsid135143\rsid135835\rsid138806
\rsid139802\rsid140089\rsid141103\rsid143292\rsid145654\rsid145934\rsid14
6021\rsid146835\rsid146870\rsid148219\rsid148420\rsid149017\rsid149145\rs
id151783\rsid151849\rsid152240
\rsid152754\rsid153974\rsid154395\rsid155276\rsid155642\rsid156643\rsid15
7841\rsid158742\rsid160105\rsid161478\rsid162333\rsid196712\rsid196944\rs
id199391\rsid200262\rsid200588\rsid201234\rsid205082\rsid205744\rsid20586
7\rsid208719\rsid209121\rsid209453
\rsid209958\rsid210328\rsid211084\rsid214730\rsid215515\rsid216262\rsid21
7012\rsid219483\rsid223240\rsid224041\rsid226614\rsid227282\rsid262698\rs
id267148\rsid267630\rsid267716\rsid267848\rsid268173\rsid272224\rsid27490
4\rsid277254\rsid277439\rsid277456
\rsid279367\rsid280646\rsid280676\rsid282591\rsid285502\rsid286118\rsid29
0450\rsid291360\rsid291465\rsid293979\rsid294210\rsid294512\rsid294719\rs
id328705\rsid329469\rsid329614\rsid329673\rsid330067\rsid333920\rsid33454
0\rsid334788\rsid335318\rsid336915
\rsid338654\rsid339609\rsid340911\rsid341573\rsid345519\rsid346188\rsid34
7773\rsid347963\rsid349770\rsid351852\rsid352197\rsid352245\rsid353268\rs
id354403\rsid354869\rsid355786\rsid356128\rsid356281\rsid357226\rsid39488
2\rsid395261\rsid395366\rsid395525
\rsid403670\rsid403785\rsid407548\rsid407997\rsid409549\rsid410719\rsid41
1911\rsid412335\rsid413703\rsid415713\rsid417194\rsid417506\rsid417896\rs
id418021\rsid419119\rsid420404\rsid420810\rsid424203\rsid424551\rsid42545
4\rsid425827\rsid459314\rsid459909
\rsid461387\rsid463777\rsid465769\rsid467409\rsid469731\rsid470226\rsid47
2223\rsid472282\rsid473406\rsid474402\rsid474912\rsid475043\rsid475849\rs
id476917\rsid476990\rsid477997\rsid478776\rsid479555\rsid480050\rsid48149
4\rsid481554\rsid482285\rsid482577
\rsid485207\rsid487561\rsid487713\rsid488009\rsid488459\rsid488911\rsid48
9543\rsid526216\rsid526245\rsid528358\rsid529306\rsid529655\rsid530798\rs
id530864\rsid531040\rsid531241\rsid533060\rsid534198\rsid537553\rsid53782
2\rsid538647\rsid541600\rsid542820
\rsid543237\rsid544037\rsid544774\rsid545885\rsid546758\rsid550185\rsid55
1237\rsid552577\rsid555475\rsid556514\rsid556540\rsid590802\rsid591005\rs
id592934\rsid593668\rsid594516\rsid594749\rsid598542\rsid602195\rsid60230
6\rsid602334\rsid603001\rsid605117
\rsid605242\rsid605927\rsid606083\rsid607848\rsid608545\rsid609801\rsid61
2302\rsid612945\rsid614065\rsid614630\rsid615019\rsid615128\rsid615579\rs
id615776\rsid616565\rsid616611\rsid619541\rsid619808\rsid621134\rsid62248
1\rsid655913\rsid656370\rsid657511
\rsid658948\rsid660675\rsid660747\rsid660852\rsid663195\rsid663268\rsid66
4184\rsid666818\rsid667349\rsid671109\rsid671694\rsid673956\rsid676893\rs
id679728\rsid682574\rsid684432\rsid721178\rsid721351\rsid722268\rsid72340
3\rsid724571\rsid725159\rsid725313
\rsid729073\rsid731746\rsid731886\rsid734927\rsid735173\rsid735576\rsid73
6261\rsid736867\rsid736941\rsid739509\rsid743266\rsid743618\rsid743961\rs
id746614\rsid747998\rsid749360\rsid749888\rsid752755\rsid786795\rsid78959
2\rsid790203\rsid792511\rsid793554
\rsid794740\rsid794950\rsid797486\rsid799119\rsid799575\rsid799970\rsid80
1079\rsid801775\rsid801858\rsid801893\rsid802720\rsid804626\rsid804977\rs
id807108\rsid807480\rsid808498\rsid808530\rsid809076\rsid811166\rsid81678
1\rsid817202\rsid817840\rsid818142
\rsid852018\rsid852060\rsid853049\rsid858005\rsid858982\rsid859625\rsid86
3876\rsid866203\rsid871199\rsid872746\rsid872911\rsid873229\rsid873242\rs
id873465\rsid874256\rsid874432\rsid874571\rsid877378\rsid881901\rsid88290
5\rsid883788\rsid918158\rsid919193
\rsid919673\rsid920733\rsid922266\rsid922290\rsid924355\rsid924626\rsid92
7138\rsid927471\rsid928518\rsid929323\rsid930454\rsid931633\rsid931760\rs
id932234\rsid932289\rsid932751\rsid932997\rsid936742\rsid937015\rsid93778
3\rsid939918\rsid940191\rsid940442
\rsid945079\rsid945984\rsid946077\rsid948119\rsid985382\rsid985415\rsid98
5654\rsid986250\rsid987607\rsid988076\rsid989901\rsid990179\rsid993196\rs
id993311\rsid993359\rsid993492\rsid994731\rsid995909\rsid998949\rsid99937
0\rsid999652\rsid999692\rsid999850
\rsid1001516\rsid1002490\rsid1005236\rsid1005771\rsid1006217\rsid1006280\
rsid1006462\rsid1006658\rsid1008741\rsid1009608\rsid1009756\rsid1010518\r
sid1011962\rsid1015102\rsid1015543\rsid1051727\rsid1053701\rsid1054694\rs
id1055800\rsid1057882\rsid1060930
\rsid1061737\rsid1062896\rsid1064383\rsid1065565\rsid1068277\rsid1068286\
rsid1069477\rsid1069973\rsid1070467\rsid1070608\rsid1070838\rsid1073956\r
sid1074325\rsid1074429\rsid1074805\rsid1080476\rsid1116231\rsid1117374\rs
id1118254\rsid1119404\rsid1119830
\rsid1121308\rsid1122138\rsid1130817\rsid1132646\rsid1133050\rsid1133993\
rsid1136196\rsid1136394\rsid1136743\rsid1136899\rsid1140517\rsid1143685\r
sid1145784\rsid1146018\rsid1146369\rsid1146386\rsid1146805\rsid1179808\rs
id1179829\rsid1182130\rsid1184718
\rsid1185761\rsid1185812\rsid1188604\rsid1188816\rsid1189520\rsid1189720\
rsid1189722\rsid1190141\rsid1200675\rsid1201245\rsid1201534\rsid1201774\r
sid1204134\rsid1205772\rsid1206803\rsid1209418\rsid1212021\rsid1246796\rs
id1248535\rsid1248970\rsid1249020
\rsid1252913\rsid1253076\rsid1256722\rsid1257324\rsid1259144\rsid1260260\
rsid1261001\rsid1263039\rsid1264335\rsid1264945\rsid1265594\rsid1266699\r
sid1266767\rsid1266969\rsid1267941\rsid1272542\rsid1273041\rsid1273866\rs
id1275530\rsid1275704\rsid1277699
\rsid1310907\rsid1311643\rsid1311935\rsid1312689\rsid1316626\rsid1318636\
rsid1319015\rsid1321296\rsid1321985\rsid1324445\rsid1327365\rsid1330566\r
sid1331163\rsid1335777\rsid1336762\rsid1336897\rsid1338039\rsid1338053\rs
id1338464\rsid1340100\rsid1376358
\rsid1376705\rsid1377678\rsid1378884\rsid1380402\rsid1381172\rsid1381315\
rsid1381857\rsid1383751\rsid1384687\rsid1386650\rsid1386884\rsid1387230\r
sid1389038\rsid1390991\rsid1393282\rsid1394254\rsid1394534\rsid1395550\rs
id1398810\rsid1400470\rsid1401208
\rsid1402945\rsid1403673\rsid1406238\rsid1442650\rsid1444516\rsid1446243\
rsid1448434\rsid1450705\rsid1452221\rsid1452303\rsid1453458\rsid1454452\r
sid1454983\rsid1455044\rsid1455377\rsid1455430\rsid1455936\rsid1460911\rs
id1461673\rsid1464648\rsid1469322
\rsid1469349\rsid1470040\rsid1470368\rsid1470918\rsid1473715\rsid1510329\
rsid1510557\rsid1510709\rsid1510729\rsid1514505\rsid1517135\rsid1520781\r
sid1521450\rsid1523583\rsid1526243\rsid1529500\rsid1531530\rsid1531569\rs
id1532241\rsid1532545\rsid1532764
\rsid1533467\rsid1533760\rsid1533854\rsid1534014\rsid1534096\rsid1536562\
rsid1538330\rsid1538399\rsid1575191\rsid1576971\rsid1577124\rsid1578229\r
sid1579329\rsid1583894\rsid1586186\rsid1588115\rsid1588753\rsid1590491\rs
id1592055\rsid1592578\rsid1596207
\rsid1597081\rsid1598180\rsid1605033\rsid1639464\rsid1639693\rsid1641717\
rsid1643130\rsid1644460\rsid1645086\rsid1646904\rsid1647580\rsid1648472\r
sid1650345\rsid1651326\rsid1654672\rsid1655345\rsid1659985\rsid1661480\rs
id1662057\rsid1663236\rsid1663934
\rsid1664110\rsid1664315\rsid1664713\rsid1668368\rsid1670475\rsid1670815\
rsid1706502\rsid1706550\rsid1706992\rsid1708290\rsid1709331\rsid1713544\r
sid1713945\rsid1715128\rsid1715562\rsid1718941\rsid1719804\rsid1720508\rs
id1723137\rsid1724899\rsid1725352
\rsid1725379\rsid1725534\rsid1728085\rsid1729131\rsid1730567\rsid1733632\
rsid1734647\rsid1735180\rsid1770534\rsid1773739\rsid1774836\rsid1775434\r
sid1775649\rsid1776108\rsid1776531\rsid1777215\rsid1779820\rsid1781958\rs
id1783040\rsid1787436\rsid1787452
\rsid1788375\rsid1789539\rsid1789746\rsid1789904\rsid1791803\rsid1795211\
rsid1795811\rsid1797136\rsid1798717\rsid1799038\rsid1799584\rsid1799704\r
sid1800073\rsid1801630\rsid1836719\rsid1843064\rsid1843781\rsid1847140\rs
id1850115\rsid1850894\rsid1855544
\rsid1856894\rsid1859176\rsid1862058\rsid1864141\rsid1865993\rsid1905893\
rsid1906004\rsid1906847\rsid1907093\rsid1909279\rsid1910351\rsid1911300\r
sid1911335\rsid1918801\rsid1918935\rsid1923245\rsid1924407\rsid1926226\rs
id1928252\rsid1930153\rsid1966769
\rsid1968053\rsid1968955\rsid1969763\rsid1971444\rsid1972713\rsid1976546\
rsid1977707\rsid1977812\rsid1978413\rsid1979616\rsid1980678\rsid1983535\r
sid1987743\rsid1990801\rsid1991706\rsid1993443\rsid1993620\rsid1995024\rs
id1997468\rsid1997815\rsid1997953
\rsid2032316\rsid2032435\rsid2032985\rsid2033479\rsid2034335\rsid2034993\
rsid2035069\rsid2036639\rsid2038809\rsid2038915\rsid2040195\rsid2040473\r
sid2040832\rsid2044524\rsid2044939\rsid2045842\rsid2045846\rsid2046697\rs
id2048791\rsid2050001\rsid2051758
\rsid2051782\rsid2053297\rsid2053446\rsid2054758\rsid2056695\rsid2056699\
rsid2057414\rsid2058967\rsid2062451\rsid2063978\rsid2064081\rsid2098548\r
sid2098586\rsid2098787\rsid2099821\rsid2100138\rsid2101503\rsid2103513\rs
id2104268\rsid2105382\rsid2105583
\rsid2108966\rsid2110514\rsid2111733\rsid2113758\rsid2114035\rsid2115015\
rsid2115152\rsid2115342\rsid2115476\rsid2117043\rsid2118005\rsid2118248\r
sid2120427\rsid2125249\rsid2128687\rsid2128747\rsid2163528\rsid2164078\rs
id2166698\rsid2166760\rsid2168394
\rsid2169278\rsid2169583\rsid2171312\rsid2171458\rsid2172516\rsid2172730\
rsid2172746\rsid2173267\rsid2173744\rsid2177394\rsid2179875\rsid2180772\r
sid2181482\rsid2183021\rsid2183561\rsid2184485\rsid2185043\rsid2186152\rs
id2188193\rsid2188209\rsid2190075
\rsid2232230\rsid2237828\rsid2242274\rsid2251302\rsid2252194\rsid2253514\
rsid2254394\rsid2257076\rsid2257676\rsid2259478\rsid2294702\rsid2295928\r
sid2296975\rsid2297419\rsid2298689\rsid2300169\rsid2301534\rsid2303618\rs
id2304886\rsid2306061\rsid2306214
\rsid2307075\rsid2309762\rsid2310182\rsid2310505\rsid2311335\rsid2312197\
rsid2312569\rsid2313252\rsid2314667\rsid2314924\rsid2317085\rsid2318224\r
sid2319726\rsid2320863\rsid2322532\rsid2325044\rsid2325118\rsid2326095\rs
id2359356\rsid2360651\rsid2360963
\rsid2361762\rsid2364177\rsid2366103\rsid2368295\rsid2368447\rsid2368985\
rsid2370233\rsid2370713\rsid2372051\rsid2372939\rsid2373046\rsid2373383\r
sid2375203\rsid2377065\rsid2379240\rsid2380540\rsid2380896\rsid2381687\rs
id2382189\rsid2382912\rsid2384732
\rsid2385174\rsid2386008\rsid2386665\rsid2386862\rsid2388043\rsid2390269\
rsid2425670\rsid2425763\rsid2425818\rsid2426595\rsid2428238\rsid2431798\r
sid2431845\rsid2432456\rsid2433723\rsid2438918\rsid2439923\rsid2440083\rs
id2443668\rsid2443797\rsid2443807
\rsid2446417\rsid2447490\rsid2451385\rsid2452209\rsid2452726\rsid2453892\
rsid2455995\rsid2456295\rsid2457107\rsid2491671\rsid2492092\rsid2492941\r
sid2493835\rsid2493962\rsid2494851\rsid2497625\rsid2498582\rsid2498610\rs
id2499246\rsid2500362\rsid2500879
\rsid2501353\rsid2502473\rsid2502536\rsid2502954\rsid2503158\rsid2504039\
rsid2505244\rsid2505869\rsid2506629\rsid2510516\rsid2510573\rsid2510588\r
sid2510663\rsid2513112\rsid2513858\rsid2515320\rsid2515434\rsid2516421\rs
id2516934\rsid2517145\rsid2517855
\rsid2519248\rsid2521029\rsid2556250\rsid2557502\rsid2562688\rsid2563458\
rsid2564660\rsid2567372\rsid2567552\rsid2568519\rsid2568618\rsid2569386\r
sid2570565\rsid2570736\rsid2571399\rsid2571534\rsid2572072\rsid2573927\rs
id2574747\rsid2576845\rsid2577145
\rsid2577540\rsid2578548\rsid2579384\rsid2579670\rsid2579947\rsid2580504\
rsid2582111\rsid2584290\rsid2585860\rsid2586039\rsid2586709\rsid2621583\r
sid2621808\rsid2622307\rsid2623054\rsid2623718\rsid2625206\rsid2626254\rs
id2627746\rsid2630453\rsid2631353
\rsid2632173\rsid2632516\rsid2632580\rsid2632678\rsid2634949\rsid2638660\
rsid2639431\rsid2640244\rsid2643385\rsid2646426\rsid2646621\rsid2646837\r
sid2646889\rsid2647210\rsid2647904\rsid2651768\rsid2652183\rsid2652347\rs
id2652929\rsid2653715\rsid2688888
\rsid2690990\rsid2691818\rsid2693150\rsid2693494\rsid2696626\rsid2696971\
rsid2699328\rsid2699492\rsid2700606\rsid2702062\rsid2703674\rsid2707280\r
sid2707310\rsid2709325\rsid2710875\rsid2712594\rsid2714797\rsid2715788\rs
id2753310\rsid2754354\rsid2754633
\rsid2757897\rsid2759984\rsid2762243\rsid2765520\rsid2767444\rsid2768033\
rsid2770519\rsid2772966\rsid2773885\rsid2774256\rsid2774533\rsid2774593\r
sid2775088\rsid2777421\rsid2778171\rsid2779773\rsid2781878\rsid2784109\rs
id2819598\rsid2819931\rsid2820230
\rsid2820603\rsid2821764\rsid2823540\rsid2824325\rsid2825982\rsid2828032\
rsid2828479\rsid2829571\rsid2830350\rsid2831653\rsid2832307\rsid2832327\r
sid2832902\rsid2835978\rsid2836603\rsid2836770\rsid2837048\rsid2838196\rs
id2838848\rsid2840477\rsid2841900
\rsid2843596\rsid2844412\rsid2844797\rsid2847339\rsid2847526\rsid2850220\
rsid2850522\rsid2886567\rsid2886581\rsid2891923\rsid2895715\rsid2898205\r
sid2898278\rsid2899010\rsid2899488\rsid2899615\rsid2900777\rsid2901430\rs
id2901790\rsid2902654\rsid2904336
\rsid2904748\rsid2908089\rsid2908864\rsid2909215\rsid2910737\rsid2911190\
rsid2911226\rsid2912722\rsid2914307\rsid2915806\rsid2950676\rsid2951156\r
sid2955337\rsid2955911\rsid2956610\rsid2957581\rsid2958049\rsid2961726\rs
id2962995\rsid2963546\rsid2963780
\rsid2964365\rsid2964477\rsid2964504\rsid2965268\rsid2966405\rsid2967129\
rsid2967445\rsid2968559\rsid2969242\rsid2971943\rsid2972491\rsid2973435\r
sid2973487\rsid2974578\rsid2974588\rsid2975303\rsid2975740\rsid2976919\rs
id2978829\rsid2980573\rsid3017224
\rsid3017614\rsid3020678\rsid3024062\rsid3025040\rsid3025062\rsid3025455\
rsid3025978\rsid3026997\rsid3033287\rsid3034723\rsid3035341\rsid3035965\r
sid3037544\rsid3038862\rsid3040110\rsid3043036\rsid3043971\rsid3044352\rs
id3046998\rsid3081165\rsid3081179
\rsid3082090\rsid3085466\rsid3085543\rsid3086516\rsid3086579\rsid3086915\
rsid3088152\rsid3088182\rsid3091609\rsid3091659\rsid3092124\rsid3093064\r
sid3097417\rsid3102198\rsid3103058\rsid3103460\rsid3105447\rsid3110569\rs
id3111867\rsid3147642\rsid3152548
\rsid3153511\rsid3153638\rsid3155337\rsid3155438\rsid3156326\rsid3157091\
rsid3158546\rsid3158875\rsid3159074\rsid3161136\rsid3162483\rsid3164534\r
sid3164907\rsid3168173\rsid3168877\rsid3169271\rsid3169304\rsid3169929\rs
id3170473\rsid3170949\rsid3174753
\rsid3213069\rsid3216984\rsid3217468\rsid3218768\rsid3219116\rsid3219740\
rsid3220435\rsid3220764\rsid3221321\rsid3221571\rsid3221839\rsid3222590\r
sid3224023\rsid3227065\rsid3228788\rsid3231507\rsid3231561\rsid3235921\rs
id3236834\rsid3238417\rsid3238659
\rsid3238956\rsid3241234\rsid3241681\rsid3243917\rsid3277701\rsid3278255\
rsid3278264\rsid3278301\rsid3279284\rsid3279935\rsid3280395\rsid3283448\r
sid3284225\rsid3284964\rsid3288046\rsid3288093\rsid3293466\rsid3293518\rs
id3293937\rsid3294009\rsid3295741
\rsid3296465\rsid3297235\rsid3297611\rsid3298653\rsid3299170\rsid3299529\
rsid3299974\rsid3300685\rsid3301078\rsid3301665\rsid3306361\rsid3307034\r
sid3307647\rsid3307774\rsid3345327\rsid3346543\rsid3347192\rsid3349760\rs
id3352577\rsid3353798\rsid3354539
\rsid3355799\rsid3355802\rsid3357338\rsid3358481\rsid3359593\rsid3360295\
rsid3360372\rsid3360654\rsid3361299\rsid3363513\rsid3367473\rsid3370917\r
sid3374391\rsid3374449\rsid3374767\rsid3408294\rsid3408550\rsid3413198\rs
id3415727\rsid3416842\rsid3417216
\rsid3418743\rsid3419733\rsid3420104\rsid3420673\rsid3420702\rsid3421243\
rsid3424304\rsid3424778\rsid3424923\rsid3428481\rsid3429064\rsid3429700\r
sid3430463\rsid3430687\rsid3430693\rsid3434859\rsid3436000\rsid3436150\rs
id3436575\rsid3436705\rsid3439873
\rsid3473991\rsid3474330\rsid3474590\rsid3475013\rsid3475543\rsid3480562\
rsid3480774\rsid3483059\rsid3483115\rsid3483607\rsid3484102\rsid3485843\r
sid3486049\rsid3486826\rsid3487624\rsid3487780\rsid3489351\rsid3490631\rs
id3490988\rsid3491073\rsid3491485
\rsid3493225\rsid3496529\rsid3502074\rsid3502674\rsid3504361\rsid3540080\
rsid3542402\rsid3542437\rsid3542919\rsid3545169\rsid3546968\rsid3547243\r
sid3548526\rsid3548942\rsid3553072\rsid3553987\rsid3555157\rsid3555357\rs
id3556346\rsid3556481\rsid3556740
\rsid3560940\rsid3562807\rsid3562833\rsid3563278\rsid3564255\rsid3564546\
rsid3605147\rsid3605199\rsid3605860\rsid3606915\rsid3609340\rsid3610650\r
sid3610831\rsid3611395\rsid3613727\rsid3614715\rsid3614886\rsid3616298\rs
id3616840\rsid3621620\rsid3621762
\rsid3624928\rsid3627022\rsid3627199\rsid3629211\rsid3633530\rsid3671981\
rsid3673901\rsid3679535\rsid3682871\rsid3683282\rsid3683741\rsid3683750\r
sid3683866\rsid3685859\rsid3685957\rsid3685966\rsid3686118\rsid3687016\rs
id3687471\rsid3687728\rsid3688619
\rsid3689571\rsid3689721\rsid3693927\rsid3695583\rsid3696268\rsid3697141\
rsid3697495\rsid3698074\rsid3700404\rsid3700773\rsid3701106\rsid3701886\r
sid3736831\rsid3736897\rsid3741674\rsid3744222\rsid3744547\rsid3745064\rs
id3747217\rsid3750042\rsid3750797
\rsid3752038\rsid3752483\rsid3752950\rsid3753423\rsid3753617\rsid3754393\
rsid3755252\rsid3758237\rsid3759339\rsid3760491\rsid3761096\rsid3762567\r
sid3764952\rsid3766470\rsid3766722\rsid3766968\rsid3767927\rsid3803938\rs
id3804050\rsid3807535\rsid3807612
\rsid3809807\rsid3809823\rsid3811575\rsid3812245\rsid3812292\rsid3813325\
rsid3814538\rsid3814606\rsid3814795\rsid3814982\rsid3815933\rsid3816089\r
sid3817263\rsid3817965\rsid3818203\rsid3819540\rsid3821800\rsid3823057\rs
id3826925\rsid3829264\rsid3829613
\rsid3829985\rsid3831480\rsid3867179\rsid3868854\rsid3869259\rsid3869656\
rsid3870113\rsid3871626\rsid3871662\rsid3873239\rsid3882393\rsid3882797\r
sid3886168\rsid3886383\rsid3888132\rsid3888722\rsid3889199\rsid3892359\rs
id3892403\rsid3892455\rsid3892836
\rsid3893623\rsid3894713\rsid3895878\rsid3896226\rsid3934173\rsid3935829\
rsid3936145\rsid3939389\rsid3939398\rsid3939611\rsid3940193\rsid3940686\r
sid3941580\rsid3942572\rsid3944047\rsid3944764\rsid3945050\rsid3945382\rs
id3945699\rsid3946044\rsid3946151
\rsid3948931\rsid3949096\rsid3950186\rsid3952937\rsid3953377\rsid3954843\
rsid3956170\rsid3956250\rsid3957520\rsid3961157\rsid3963367\rsid3963781\r
sid3964445\rsid4000373\rsid4003095\rsid4004350\rsid4004861\rsid4008661\rs
id4012136\rsid4014018\rsid4014993
\rsid4016845\rsid4017331\rsid4020621\rsid4021055\rsid4021408\rsid4021673\
rsid4021814\rsid4024071\rsid4025609\rsid4026623\rsid4063578\rsid4065263\r
sid4065700\rsid4068258\rsid4068585\rsid4068699\rsid4070585\rsid4071219\rs
id4072398\rsid4077435\rsid4078495
\rsid4081880\rsid4082307\rsid4086985\rsid4088512\rsid4088906\rsid4091230\
rsid4091507\rsid4091821\rsid4093877\rsid4094453\rsid4095957\rsid4129517\r
sid4134555\rsid4136325\rsid4139203\rsid4139545\rsid4139645\rsid4139932\rs
id4141795\rsid4141798\rsid4142168
\rsid4142502\rsid4144662\rsid4145914\rsid4148754\rsid4148759\rsid4151794\
rsid4154101\rsid4156045\rsid4157916\rsid4158576\rsid4159019\rsid4196120\r
sid4198892\rsid4200649\rsid4201501\rsid4203174\rsid4208640\rsid4209018\rs
id4209400\rsid4210355\rsid4214313
\rsid4216487\rsid4216780\rsid4218311\rsid4219338\rsid4220422\rsid4221319\
rsid4221674\rsid4222886\rsid4224023\rsid4226051\rsid4261567\rsid4263475\r
sid4264511\rsid4265164\rsid4265627\rsid4269819\rsid4271723\rsid4273217\rs
id4273459\rsid4274580\rsid4274640
\rsid4274659\rsid4275303\rsid4275978\rsid4279723\rsid4281348\rsid4282263\
rsid4282335\rsid4282997\rsid4286741\rsid4287796\rsid4288041\rsid4288458\r
sid4290805\rsid4290826\rsid4326668\rsid4327462\rsid4328344\rsid4329103\rs
id4332151\rsid4332821\rsid4335609
\rsid4335687\rsid4336411\rsid4336551\rsid4336656\rsid4337566\rsid4338759\
rsid4339385\rsid4339459\rsid4341115\rsid4341339\rsid4343965\rsid4344101\r
sid4344956\rsid4345997\rsid4346006\rsid4346798\rsid4348699\rsid4349795\rs
id4349847\rsid4349912\rsid4349923
\rsid4352103\rsid4352402\rsid4352695\rsid4353179\rsid4353880\rsid4354143\
rsid4355649\rsid4356117\rsid4356535\rsid4357661\rsid4357687\rsid4394558\r
sid4397591\rsid4399145\rsid4399456\rsid4402970\rsid4404650\rsid4405093\rs
id4407357\rsid4410616\rsid4411227
\rsid4412077\rsid4412393\rsid4412947\rsid4417541\rsid4419907\rsid4421296\
rsid4422828\rsid4459384\rsid4461312\rsid4462204\rsid4463566\rsid4463700\r
sid4464547\rsid4464658\rsid4465412\rsid4465638\rsid4468614\rsid4469259\rs
id4471074\rsid4472433\rsid4475103
\rsid4475356\rsid4475898\rsid4476104\rsid4476288\rsid4476673\rsid4479782\
rsid4481856\rsid4483553\rsid4483624\rsid4486556\rsid4488701\rsid4523133\r
sid4523234\rsid4524457\rsid4525718\rsid4526344\rsid4526881\rsid4527155\rs
id4527472\rsid4528831\rsid4531442
\rsid4532983\rsid4533308\rsid4534678\rsid4538284\rsid4538668\rsid4539159\
rsid4540225\rsid4541412\rsid4541917\rsid4544991\rsid4546155\rsid4551299\r
sid4553316\rsid4553493\rsid4587870\rsid4588838\rsid4589549\rsid4591664\rs
id4592011\rsid4592502\rsid4592806
\rsid4594870\rsid4596697\rsid4597049\rsid4599184\rsid4600228\rsid4600931\
rsid4601455\rsid4602002\rsid4603250\rsid4604524\rsid4605401\rsid4605434\r
sid4605701\rsid4606618\rsid4607060\rsid4607820\rsid4612673\rsid4612701\rs
id4614273\rsid4614352\rsid4615569
\rsid4653980\rsid4655325\rsid4655492\rsid4656352\rsid4657079\rsid4657377\
rsid4657908\rsid4657943\rsid4658039\rsid4658587\rsid4659004\rsid4659250\r
sid4659685\rsid4659953\rsid4659997\rsid4660772\rsid4660994\rsid4662261\rs
id4665175\rsid4668445\rsid4669690
\rsid4670419\rsid4670507\rsid4670916\rsid4672027\rsid4673583\rsid4675179\
rsid4675569\rsid4676541\rsid4679482\rsid4680631\rsid4681097\rsid4682046\r
sid4682151\rsid4721601\rsid4721866\rsid4721875\rsid4722680\rsid4726148\rs
id4726743\rsid4727553\rsid4730283
\rsid4730739\rsid4732031\rsid4732568\rsid4736374\rsid4738330\rsid4739655\
rsid4740929\rsid4748081\rsid4749353\rsid4786744\rsid4787338\rsid4788646\r
sid4790270\rsid4790365\rsid4792716\rsid4793267\rsid4793535\rsid4795366\rs
id4796611\rsid4800241\rsid4800779
\rsid4800934\rsid4802077\rsid4803822\rsid4804710\rsid4805001\rsid4810482\
rsid4814013\rsid4814915\rsid4851863\rsid4853869\rsid4854148\rsid4854285\r
sid4854819\rsid4856069\rsid4857859\rsid4859212\rsid4859598\rsid4861504\rs
id4863084\rsid4863263\rsid4864858
\rsid4866247\rsid4868239\rsid4868446\rsid4870391\rsid4871871\rsid4872145\
rsid4872715\rsid4873212\rsid4875680\rsid4876646\rsid4877236\rsid4877341\r
sid4880539\rsid4881336\rsid4916043\rsid4917289\rsid4918007\rsid4918963\rs
id4921250\rsid4921453\rsid4922286
\rsid4923241\rsid4926919\rsid4928279\rsid4928376\rsid4928760\rsid4928952\
rsid4929996\rsid4935183\rsid4936956\rsid4941233\rsid4944451\rsid4946389\r
sid4981764\rsid4983739\rsid4984801\rsid4984894\rsid4985344\rsid4985528\rs
id4988594\rsid4990538\rsid4992886
\rsid4993149\rsid4993629\rsid4995457\rsid4998478\rsid5003262\rsid5006891\
rsid5007120\rsid5007442\rsid5007534\rsid5009038\rsid5009276\rsid5011176\r
sid5011991\rsid5012368\rsid5012734\rsid5012743\rsid5013293\rsid5047348\rs
id5051564\rsid5051653\rsid5053661
\rsid5055471\rsid5059455\rsid5060761\rsid5064903\rsid5065945\rsid5066317\
rsid5068336\rsid5072206\rsid5074304\rsid5113277\rsid5113795\rsid5114282\r
sid5114875\rsid5115248\rsid5116079\rsid5117165\rsid5119771\rsid5123323\rs
id5127475\rsid5129957\rsid5131464
\rsid5132612\rsid5132869\rsid5133244\rsid5133884\rsid5139605\rsid5139750\
rsid5142022\rsid5143106\rsid5143707\rsid5177506\rsid5177616\rsid5180082\r
sid5180218\rsid5180270\rsid5180964\rsid5183217\rsid5183317\rsid5185778\rs
id5188026\rsid5188586\rsid5189372
\rsid5190308\rsid5190618\rsid5192677\rsid5195455\rsid5197593\rsid5197639\
rsid5200108\rsid5202321\rsid5202761\rsid5203310\rsid5204518\rsid5208123\r
sid5243945\rsid5246652\rsid5249151\rsid5255116\rsid5255415\rsid5255944\rs
id5257900\rsid5258573\rsid5258647
\rsid5259513\rsid5261046\rsid5261685\rsid5261992\rsid5263276\rsid5264496\
rsid5264539\rsid5264554\rsid5265203\rsid5265660\rsid5266385\rsid5267017\r
sid5268409\rsid5269437\rsid5271289\rsid5271845\rsid5273641\rsid5310288\rs
id5310516\rsid5311198\rsid5312994
\rsid5313760\rsid5315346\rsid5316998\rsid5317656\rsid5318831\rsid5319098\
rsid5320985\rsid5322096\rsid5323697\rsid5323953\rsid5330360\rsid5333257\r
sid5334897\rsid5335736\rsid5337611\rsid5338048\rsid5340937\rsid5379112\rs
id5380439\rsid5381225\rsid5383262
\rsid5385044\rsid5387146\rsid5387841\rsid5388162\rsid5388509\rsid5388828\
rsid5390253\rsid5392386\rsid5393456\rsid5394720\rsid5395055\rsid5397041\r
sid5398159\rsid5400002\rsid5401630\rsid5401717\rsid5402319\rsid5403552\rs
id5404178\rsid5444323\rsid5445183
\rsid5445490\rsid5446944\rsid5449347\rsid5450373\rsid5453364\rsid5457483\
rsid5459160\rsid5462194\rsid5462255\rsid5465768\rsid5465927\rsid5469859\r
sid5470597\rsid5471900\rsid5505031\rsid5513069\rsid5513873\rsid5517169\rs
id5517487\rsid5518546\rsid5522554
\rsid5523720\rsid5525535\rsid5526603\rsid5527138\rsid5528243\rsid5529879\
rsid5530141\rsid5531059\rsid5531393\rsid5537440\rsid5537696\rsid5570807\r
sid5571326\rsid5571711\rsid5572030\rsid5572773\rsid5573219\rsid5573573\rs
id5574248\rsid5576497\rsid5577504
\rsid5577545\rsid5577684\rsid5578711\rsid5580196\rsid5580815\rsid5581780\
rsid5585054\rsid5587668\rsid5589021\rsid5589418\rsid5591021\rsid5592006\r
sid5594280\rsid5594702\rsid5594909\rsid5597177\rsid5598940\rsid5599776\rs
id5602231\rsid5637689\rsid5637934
\rsid5639252\rsid5639564\rsid5639744\rsid5641608\rsid5643510\rsid5643949\
rsid5645603\rsid5648166\rsid5648907\rsid5650112\rsid5651276\rsid5656291\r
sid5656619\rsid5656687\rsid5656770\rsid5657186\rsid5657715\rsid5660628\rs
id5663572\rsid5664733\rsid5664951
\rsid5665170\rsid5666758\rsid5668496\rsid5704202\rsid5704356\rsid5704917\
rsid5705966\rsid5706129\rsid5707451\rsid5710465\rsid5710515\rsid5711992\r
sid5712655\rsid5712738\rsid5713270\rsid5713699\rsid5715633\rsid5716747\rs
id5717368\rsid5717555\rsid5718289
\rsid5718341\rsid5718402\rsid5719424\rsid5720041\rsid5720408\rsid5720657\
rsid5722404\rsid5723509\rsid5723626\rsid5724875\rsid5725027\rsid5725427\r
sid5725948\rsid5726215\rsid5729714\rsid5730371\rsid5731216\rsid5731922\rs
id5732910\rsid5767557\rsid5772559
\rsid5772609\rsid5772795\rsid5777764\rsid5777994\rsid5778611\rsid5779221\
rsid5779363\rsid5781279\rsid5781619\rsid5783068\rsid5788663\rsid5789143\r
sid5791147\rsid5791929\rsid5792107\rsid5798523\rsid5799488\rsid5835435\rs
id5836733\rsid5840540\rsid5841514
\rsid5841800\rsid5842331\rsid5843774\rsid5845181\rsid5847825\rsid5849413\
rsid5849732\rsid5851685\rsid5851696\rsid5852876\rsid5854198\rsid5854358\r
sid5856629\rsid5856671\rsid5857037\rsid5857074\rsid5858514\rsid5860926\rs
id5863398\rsid5863953\rsid5865447
\rsid5900915\rsid5902040\rsid5905236\rsid5906977\rsid5908450\rsid5910152\
rsid5912896\rsid5913814\rsid5914347\rsid5917257\rsid5918272\rsid5921052\r
sid5922696\rsid5923849\rsid5923859\rsid5923962\rsid5924690\rsid5924772\rs
id5924986\rsid5925136\rsid5925371
\rsid5927636\rsid5966214\rsid5966380\rsid5970039\rsid5971269\rsid5973148\
rsid5979286\rsid5980297\rsid5982365\rsid5982486\rsid5984174\rsid5985218\r
sid5985899\rsid5986290\rsid5986861\rsid5989355\rsid5991932\rsid5993502\rs
id6034018\rsid6034314\rsid6035216
\rsid6037219\rsid6037641\rsid6039104\rsid6039920\rsid6043579\rsid6044893\
rsid6045276\rsid6045345\rsid6049711\rsid6049873\rsid6050505\rsid6051879\r
sid6053000\rsid6053929\rsid6054512\rsid6060583\rsid6095923\rsid6097062\rs
id6097429\rsid6099171\rsid6101473
\rsid6104826\rsid6106126\rsid6107686\rsid6110470\rsid6113560\rsid6114149\
rsid6115963\rsid6116600\rsid6116633\rsid6117141\rsid6121981\rsid6122374\r
sid6122788\rsid6123288\rsid6123680\rsid6125951\rsid6160431\rsid6161056\rs
id6164478\rsid6164745\rsid6166865
\rsid6169069\rsid6169746\rsid6169748\rsid6173690\rsid6174334\rsid6175733\
rsid6176379\rsid6176970\rsid6179391\rsid6179653\rsid6181714\rsid6186487\r
sid6186548\rsid6187121\rsid6190041\rsid6192046\rsid6227863\rsid6228892\rs
id6229092\rsid6232609\rsid6236471
\rsid6236728\rsid6239417\rsid6239787\rsid6241356\rsid6241551\rsid6241668\
rsid6242920\rsid6243224\rsid6245552\rsid6245774\rsid6246027\rsid6247093\r
sid6247399\rsid6247963\rsid6249598\rsid6249736\rsid6255345\rsid6256406\rs
id6293016\rsid6294157\rsid6296450
\rsid6296930\rsid6296982\rsid6297624\rsid6300907\rsid6301531\rsid6302741\
rsid6304333\rsid6305593\rsid6306564\rsid6307433\rsid6308883\rsid6308885\r
sid6310964\rsid6313934\rsid6316198\rsid6318142\rsid6318564\rsid6319344\rs
id6322642\rsid6323570\rsid6359247
\rsid6359546\rsid6361874\rsid6362811\rsid6363499\rsid6364537\rsid6364833\
rsid6365350\rsid6365411\rsid6366974\rsid6368721\rsid6369078\rsid6369687\r
sid6373739\rsid6374463\rsid6374712\rsid6375786\rsid6376964\rsid6378155\rs
id6378223\rsid6379302\rsid6380125
\rsid6380336\rsid6381059\rsid6388330\rsid6388449\rsid6388539\rsid6422736\
rsid6422915\rsid6428221\rsid6432482\rsid6432786\rsid6436621\rsid6436859\r
sid6436933\rsid6437436\rsid6437443\rsid6437676\rsid6442125\rsid6445421\rs
id6447168\rsid6448213\rsid6449089
\rsid6452396\rsid6452619\rsid6454368\rsid6488521\rsid6491388\rsid6493137\
rsid6493577\rsid6494925\rsid6496011\rsid6496695\rsid6496884\rsid6497110\r
sid6497164\rsid6498299\rsid6501074\rsid6502359\rsid6503928\rsid6504006\rs
id6504342\rsid6504699\rsid6505146
\rsid6506997\rsid6509130\rsid6510709\rsid6511304\rsid6512114\rsid6513009\
rsid6514324\rsid6515816\rsid6518254\rsid6518928\rsid6555906\rsid6556973\r
sid6557170\rsid6557853\rsid6559573\rsid6559692\rsid6560236\rsid6560433\rs
id6560861\rsid6562044\rsid6566727
\rsid6567643\rsid6568351\rsid6568660\rsid6569267\rsid6569284\rsid6569458\
rsid6570360\rsid6570495\rsid6570537\rsid6574406\rsid6574529\rsid6575888\r
sid6578394\rsid6578719\rsid6580096\rsid6582376\rsid6582423\rsid6582907\rs
id6583566\rsid6583995\rsid6584343
\rsid6585285\rsid6585381\rsid6586016\rsid6619379\rsid6620064\rsid6620334\
rsid6621666\rsid6623036\rsid6625895\rsid6627799\rsid6629527\rsid6630671\r
sid6632367\rsid6632760\rsid6635050\rsid6635463\rsid6638192\rsid6638280\rs
id6639042\rsid6642120\rsid6642758
\rsid6644686\rsid6645959\rsid6648656\rsid6650354\rsid6686346\rsid6687993\
rsid6688375\rsid6688493\rsid6692312\rsid6692389\rsid6692707\rsid6694281\r
sid6696227\rsid6696390\rsid6696426\rsid6698025\rsid6700683\rsid6703620\rs
id6704999\rsid6705608\rsid6705977
\rsid6707192\rsid6707976\rsid6712243\rsid6713441\rsid6752433\rsid6753255\
rsid6753473\rsid6758019\rsid6758109\rsid6759374\rsid6761429\rsid6764437\r
sid6764833\rsid6765515\rsid6765875\rsid6766518\rsid6767494\rsid6767707\rs
id6770430\rsid6776439\rsid6780536
\rsid6781002\rsid6781584\rsid6781696\rsid6782314\rsid6782846\rsid6817018\
rsid6820548\rsid6821396\rsid6822709\rsid6825255\rsid6825806\rsid6825892\r
sid6825982\rsid6826176\rsid6826657\rsid6827498\rsid6834253\rsid6835035\rs
id6837102\rsid6838003\rsid6838215
\rsid6838931\rsid6840228\rsid6841145\rsid6841193\rsid6843635\rsid6844366\
rsid6844369\rsid6844687\rsid6844705\rsid6848068\rsid6884544\rsid6884624\r
sid6885795\rsid6887349\rsid6888625\rsid6889219\rsid6890030\rsid6892075\rs
id6892801\rsid6893669\rsid6894310
\rsid6895100\rsid6895455\rsid6896809\rsid6898033\rsid6899766\rsid6901020\
rsid6901628\rsid6901680\rsid6904948\rsid6907069\rsid6908568\rsid6909128\r
sid6910126\rsid6911043\rsid6947286\rsid6947695\rsid6948269\rsid6948384\rs
id6948497\rsid6949348\rsid6951555
\rsid6953554\rsid6954439\rsid6955028\rsid6956230\rsid6958018\rsid6959838\
rsid6961864\rsid6962368\rsid6964779\rsid6966184\rsid6967736\rsid6968326\r
sid6968529\rsid6969163\rsid6971295\rsid6971936\rsid6972239\rsid6973627\rs
id6974147\rsid6974254\rsid6974290
\rsid6974609\rsid7013840\rsid7014729\rsid7016722\rsid7019761\rsid7020949\
rsid7021508\rsid7021769\rsid7024712\rsid7025843\rsid7026061\rsid7028696\r
sid7028800\rsid7028832\rsid7029943\rsid7030530\rsid7031261\rsid7034724\rs
id7034925\rsid7036594\rsid7037325
\rsid7038285\rsid7038500\rsid7039446\rsid7040551\rsid7041402\rsid7041880\
rsid7042401\rsid7042636\rsid7042856\rsid7078553\rsid7078630\rsid7078862\r
sid7079229\rsid7082588\rsid7083395\rsid7084610\rsid7084842\rsid7085079\rs
id7086713\rsid7088703\rsid7089396
\rsid7091929\rsid7094461\rsid7094766\rsid7097572\rsid7098870\rsid7100832\
rsid7101253\rsid7103420\rsid7104343\rsid7108226\rsid7108756\rsid7108872\r
sid7110556\rsid7143506\rsid7145068\rsid7145084\rsid7145808\rsid7146683\rs
id7146855\rsid7146867\rsid7147125
\rsid7147452\rsid7152473\rsid7154238\rsid7154290\rsid7155844\rsid7157130\
rsid7157602\rsid7159684\rsid7159859\rsid7165177\rsid7165979\rsid7166058\r
sid7166737\rsid7166793\rsid7166989\rsid7168299\rsid7169439\rsid7169543\rs
id7172199\rsid7174340\rsid7175011
\rsid7175888\rsid7176091\rsid7210758\rsid7212717\rsid7212872\rsid7215117\
rsid7215787\rsid7217006\rsid7218821\rsid7219118\rsid7219243\rsid7221638\r
sid7222620\rsid7224427\rsid7229626\rsid7230474\rsid7230861\rsid7232214\rs
id7235987\rsid7237003\rsid7238245
\rsid7239010\rsid7240378\rsid7275007\rsid7275152\rsid7279745\rsid7282130\
rsid7282188\rsid7284504\rsid7284780\rsid7286838\rsid7288821\rsid7288883\r
sid7288926\rsid7292237\rsid7292241\rsid7294503\rsid7294754\rsid7295301\rs
id7295560\rsid7295937\rsid7296557
\rsid7300636\rsid7301246\rsid7302247\rsid7302430\rsid7303747\rsid7303805\
rsid7304565\rsid7305858\rsid7306008\rsid7342736\rsid7343842\rsid7347026\r
sid7348848\rsid7349989\rsid7351627\rsid7354784\rsid7356682\rsid7362551\rs
id7363209\rsid7364188\rsid7366728
\rsid7367661\rsid7371976\rsid7372397\rsid7409094\rsid7409237\rsid7410306\
rsid7413848\rsid7414211\rsid7415746\rsid7416131\rsid7416606\rsid7418477\r
sid7419848\rsid7420112\rsid7421911\rsid7422475\rsid7423771\rsid7427659\rs
id7428327\rsid7430053\rsid7430308
\rsid7432845\rsid7435218\rsid7435250\rsid7435667\rsid7436516\rsid7437797\
rsid7437901\rsid7474324\rsid7475331\rsid7484048\rsid7485636\rsid7489761\r
sid7490609\rsid7494443\rsid7497168\rsid7497462\rsid7497517\rsid7497924\rs
id7498101\rsid7499462\rsid7502392
\rsid7537331\rsid7539627\rsid7539916\rsid7541083\rsid7542158\rsid7542275\
rsid7542481\rsid7542557\rsid7543640\rsid7544057\rsid7544062\rsid7545937\r
sid7546410\rsid7548540\rsid7548688\rsid7549725\rsid7551102\rsid7551653\rs
id7554194\rsid7554840\rsid7554986
\rsid7556473\rsid7557663\rsid7557729\rsid7557813\rsid7557815\rsid7560211\
rsid7563139\rsid7563940\rsid7565732\rsid7566284\rsid7566456\rsid7568158\r
sid7603985\rsid7604568\rsid7605933\rsid7606999\rsid7613012\rsid7614943\rs
id7616228\rsid7616808\rsid7617892
\rsid7618965\rsid7619875\rsid7624851\rsid7628532\rsid7629692\rsid7629912\
rsid7631444\rsid7632139\rsid7633001\rsid7634810\rsid7634905\rsid7670911\r
sid7671234\rsid7671738\rsid7673031\rsid7673240\rsid7677075\rsid7677405\rs
id7677924\rsid7680069\rsid7681411
\rsid7681667\rsid7681786\rsid7681888\rsid7683973\rsid7684511\rsid7685340\
rsid7685661\rsid7686448\rsid7686714\rsid7688088\rsid7692249\rsid7694900\r
sid7697234\rsid7697443\rsid7698132\rsid7699416\rsid7734493\rsid7737274\rs
id7741046\rsid7743143\rsid7743522
\rsid7748748\rsid7748814\rsid7749742\rsid7751391\rsid7753824\rsid7755809\
rsid7756892\rsid7757072\rsid7757675\rsid7758331\rsid7758384\rsid7758409\r
sid7758698\rsid7760910\rsid7761646\rsid7762279\rsid7764004\rsid7765952\rs
id7800119\rsid7804635\rsid7804833
\rsid7805132\rsid7807370\rsid7808653\rsid7809442\rsid7812653\rsid7813406\
rsid7813416\rsid7813535\rsid7814328\rsid7815980\rsid7817093\rsid7821040\r
sid7823079\rsid7826051\rsid7826189\rsid7826433\rsid7827250\rsid7828810\rs
id7831140\rsid7864830\rsid7865476
\rsid7867084\rsid7867547\rsid7867583\rsid7869271\rsid7872667\rsid7873442\
rsid7875156\rsid7875203\rsid7878754\rsid7879195\rsid7880009\rsid7880566\r
sid7881399\rsid7881582\rsid7883007\rsid7886559\rsid7888608\rsid7889212\rs
id7889461\rsid7889530\rsid7891293
\rsid7892713\rsid7893309\rsid7930664\rsid7932428\rsid7938643\rsid7938987\
rsid7939073\rsid7939981\rsid7941448\rsid7943731\rsid7944796\rsid7945572\r
sid7945880\rsid7946411\rsid7946785\rsid7946893\rsid7946951\rsid7949975\rs
id7950676\rsid7953051\rsid7958743
\rsid7959099\rsid7959316\rsid7960235\rsid7996065\rsid7996252\rsid7998621\
rsid7999285\rsid7999858\rsid8001134\rsid8002743\rsid8004796\rsid8006588\r
sid8011210\rsid8014359\rsid8014469\rsid8015865\rsid8018055\rsid8018444\rs
id8018569\rsid8020331\rsid8021532
\rsid8022030\rsid8023592\rsid8023968\rsid8024906\rsid8025380\rsid8026642\
rsid8027294\rsid8062109\rsid8062929\rsid8062932\rsid8064334\rsid8064387\r
sid8068581\rsid8068991\rsid8069063\rsid8069064\rsid8070137\rsid8073833\rs
id8076247\rsid8081180\rsid8081498
\rsid8082037\rsid8082305\rsid8088808\rsid8089359\rsid8089615\rsid8090760\
rsid8092075\rsid8092378\rsid8092838\rsid8128023\rsid8128500\rsid8130222\r
sid8131403\rsid8131539\rsid8131958\rsid8132686\rsid8134147\rsid8134353\rs
id8134382\rsid8136031\rsid8136194
\rsid8136378\rsid8136993\rsid8137485\rsid8138911\rsid8140252\rsid8140346\
rsid8141424\rsid8142235\rsid8142679\rsid8145078\rsid8147749\rsid8149344\r
sid8151212\rsid8154690\rsid8154999\rsid8156387\rsid8195118\rsid8195796\rs
id8196724\rsid8199728\rsid8200577
\rsid8201199\rsid8202360\rsid8202802\rsid8203766\rsid8204317\rsid8204892\
rsid8205441\rsid8208467\rsid8209840\rsid8212204\rsid8212660\rsid8213328\r
sid8216561\rsid8218876\rsid8219100\rsid8220433\rsid8221162\rsid8221967\rs
id8222479\rsid8257788\rsid8259330
\rsid8261363\rsid8262148\rsid8264074\rsid8268163\rsid8268216\rsid8271235\
rsid8271775\rsid8272100\rsid8273082\rsid8276099\rsid8276436\rsid8276857\r
sid8278196\rsid8281373\rsid8281549\rsid8281645\rsid8282637\rsid8285395\rs
id8287873\rsid8289727\rsid8323099
\rsid8326616\rsid8327903\rsid8328737\rsid8330244\rsid8330463\rsid8331280\
rsid8331444\rsid8333522\rsid8339995\rsid8340014\rsid8342773\rsid8342903\r
sid8344265\rsid8345308\rsid8348907\rsid8351135\rsid8353005\rsid8355712\rs
id8389222\rsid8390988\rsid8391181
\rsid8391243\rsid8392540\rsid8395081\rsid8396804\rsid8397731\rsid8397942\
rsid8400198\rsid8400552\rsid8400571\rsid8401009\rsid8401077\rsid8403115\r
sid8408442\rsid8409139\rsid8410442\rsid8413698\rsid8414498\rsid8416213\rs
id8417192\rsid8417867\rsid8421104
\rsid8454332\rsid8456201\rsid8459101\rsid8462283\rsid8464829\rsid8468547\
rsid8470552\rsid8473340\rsid8473377\rsid8474754\rsid8475351\rsid8476307\r
sid8476529\rsid8478661\rsid8479405\rsid8481184\rsid8482687\rsid8519682\rs
id8520157\rsid8520380\rsid8524339
\rsid8525778\rsid8527180\rsid8527536\rsid8528602\rsid8529028\rsid8529627\
rsid8530043\rsid8530107\rsid8533452\rsid8536307\rsid8536818\rsid8537947\r
sid8539590\rsid8539659\rsid8540025\rsid8540794\rsid8541481\rsid8541553\rs
id8543125\rsid8544677\rsid8544726
\rsid8545206\rsid8545235\rsid8546557\rsid8546931\rsid8547011\rsid8548076\
rsid8550595\rsid8551680\rsid8552110\rsid8585723\rsid8588026\rsid8589244\r
sid8589818\rsid8589947\rsid8590279\rsid8593404\rsid8593857\rsid8594103\rs
id8594242\rsid8595526\rsid8595935
\rsid8597408\rsid8597969\rsid8598866\rsid8599583\rsid8601263\rsid8601406\
rsid8605054\rsid8605874\rsid8606257\rsid8609315\rsid8611142\rsid8611330\r
sid8611459\rsid8611849\rsid8612465\rsid8613151\rsid8615312\rsid8615758\rs
id8650817\rsid8651185\rsid8652751
\rsid8653421\rsid8653883\rsid8658042\rsid8658805\rsid8658910\rsid8662009\
rsid8662235\rsid8662249\rsid8664064\rsid8666792\rsid8667693\rsid8668403\r
sid8669616\rsid8670126\rsid8670209\rsid8671260\rsid8672344\rsid8673689\rs
id8673787\rsid8678112\rsid8678137
\rsid8681629\rsid8681635\rsid8683078\rsid8716954\rsid8717502\rsid8717923\
rsid8717953\rsid8718692\rsid8718889\rsid8719515\rsid8721143\rsid8722749\r
sid8724372\rsid8724625\rsid8729658\rsid8730279\rsid8731142\rsid8732772\rs
id8734944\rsid8736231\rsid8736399
\rsid8739240\rsid8742107\rsid8745021\rsid8745501\rsid8745998\rsid8747803\
rsid8748642\rsid8782207\rsid8782222\rsid8782579\rsid8786406\rsid8786698\r
sid8789511\rsid8789656\rsid8790369\rsid8791852\rsid8792169\rsid8793890\rs
id8794683\rsid8798558\rsid8799690
\rsid8800852\rsid8800860\rsid8801628\rsid8802739\rsid8804776\rsid8805762\
rsid8806849\rsid8806899\rsid8807596\rsid8807787\rsid8809836\rsid8810134\r
sid8848399\rsid8850232\rsid8851711\rsid8851805\rsid8853352\rsid8855878\rs
id8857273\rsid8857334\rsid8857862
\rsid8858324\rsid8860676\rsid8862216\rsid8864457\rsid8865558\rsid8866594\
rsid8872461\rsid8875322\rsid8875722\rsid8878060\rsid8878717\rsid8878983\r
sid8878992\rsid8912994\rsid8915408\rsid8916368\rsid8917302\rsid8917732\rs
id8918648\rsid8920469\rsid8923554
\rsid8926192\rsid8927145\rsid8928477\rsid8928985\rsid8930570\rsid8931353\
rsid8932496\rsid8933141\rsid8937081\rsid8937404\rsid8940943\rsid8942948\r
sid8943904\rsid8945327\rsid8980309\rsid8988146\rsid8989648\rsid8989962\rs
id8992036\rsid8994597\rsid8995606
\rsid8997346\rsid9001051\rsid9001487\rsid9002391\rsid9004153\rsid9009298\
rsid9010513\rsid9044677\rsid9044997\rsid9045168\rsid9045314\rsid9045723\r
sid9046302\rsid9046341\rsid9046651\rsid9046854\rsid9047589\rsid9047917\rs
id9048652\rsid9049621\rsid9051194
\rsid9054599\rsid9054663\rsid9055321\rsid9056271\rsid9060727\rsid9060732\
rsid9061474\rsid9064400\rsid9064646\rsid9066702\rsid9067296\rsid9067438\r
sid9068362\rsid9069044\rsid9069137\rsid9069362\rsid9071468\rsid9072272\rs
id9072338\rsid9073636\rsid9075375
\rsid9076617\rsid9109823\rsid9110714\rsid9110791\rsid9110974\rsid9111480\
rsid9111787\rsid9113975\rsid9114312\rsid9118218\rsid9119242\rsid9119870\r
sid9120051\rsid9121294\rsid9122022\rsid9123405\rsid9125084\rsid9126413\rs
id9127442\rsid9127566\rsid9130704
\rsid9132985\rsid9135766\rsid9136135\rsid9137947\rsid9138803\rsid9139405\
rsid9140196\rsid9140619\rsid9140694\rsid9175453\rsid9175930\rsid9176373\r
sid9177554\rsid9177617\rsid9179434\rsid9180672\rsid9181882\rsid9182248\rs
id9184865\rsid9185358\rsid9185463
\rsid9185662\rsid9186560\rsid9186844\rsid9187111\rsid9188086\rsid9188573\
rsid9188894\rsid9191918\rsid9195486\rsid9195505\rsid9197021\rsid9197692\r
sid9199761\rsid9202713\rsid9204029\rsid9204114\rsid9205177\rsid9206597\rs
id9242336\rsid9243845\rsid9246731
\rsid9250004\rsid9251024\rsid9251421\rsid9253202\rsid9255959\rsid9256388\
rsid9258021\rsid9258484\rsid9261332\rsid9262955\rsid9263344\rsid9264663\r
sid9268762\rsid9269318\rsid9270756\rsid9271654\rsid9271699\rsid9307570\rs
id9309710\rsid9310438\rsid9312334
\rsid9312568\rsid9314459\rsid9315337\rsid9316079\rsid9316785\rsid9318154\
rsid9318163\rsid9321722\rsid9325604\rsid9326869\rsid9327136\rsid9328618\r
sid9329134\rsid9330308\rsid9330929\rsid9331129\rsid9331401\rsid9332606\rs
id9334109\rsid9334258\rsid9335107
\rsid9336193\rsid9336378\rsid9336575\rsid9374317\rsid9374579\rsid9375077\
rsid9375669\rsid9376844\rsid9378415\rsid9378418\rsid9378592\rsid9378712\r
sid9379270\rsid9379408\rsid9383828\rsid9384551\rsid9385341\rsid9386177\rs
id9386977\rsid9387274\rsid9387711
\rsid9387915\rsid9388209\rsid9389327\rsid9390509\rsid9390657\rsid9392018\
rsid9394896\rsid9396000\rsid9397742\rsid9400433\rsid9439019\rsid9439102\r
sid9440622\rsid9441843\rsid9442154\rsid9442217\rsid9445390\rsid9446112\rs
id9448375\rsid9451657\rsid9453405
\rsid9455091\rsid9456000\rsid9456660\rsid9457931\rsid9459722\rsid9464173\
rsid9464330\rsid9466292\rsid9466352\rsid9466361\rsid9502939\rsid9503366\r
sid9504365\rsid9508563\rsid9510347\rsid9510726\rsid9511007\rsid9511857\rs
id9515767\rsid9516989\rsid9520862
\rsid9521907\rsid9524132\rsid9525594\rsid9525837\rsid9526853\rsid9532447\
rsid9532505\rsid9532619\rsid9532872\rsid9534495\rsid9534707\rsid9569487\r
sid9571706\rsid9572609\rsid9574658\rsid9576654\rsid9578702\rsid9580139\rs
id9582767\rsid9583038\rsid9583282
\rsid9583291\rsid9583574\rsid9585496\rsid9585609\rsid9586603\rsid9587971\
rsid9591529\rsid9592326\rsid9592416\rsid9593450\rsid9593596\rsid9594152\r
sid9596818\rsid9599330\rsid9600515\rsid9636423\rsid9636907\rsid9637000\rs
id9638129\rsid9642439\rsid9647875
\rsid9648191\rsid9649055\rsid9649190\rsid9649691\rsid9650261\rsid9652940\
rsid9653146\rsid9659349\rsid9661773\rsid9662706\rsid9663639\rsid9665272\r
sid9665493\rsid9665805\rsid9700448\rsid9702534\rsid9704861\rsid9705489\rs
id9705861\rsid9706279\rsid9706679
\rsid9707591\rsid9707652\rsid9709762\rsid9710394\rsid9712369\rsid9712800\
rsid9715467\rsid9715895\rsid9721917\rsid9723228\rsid9725230\rsid9726284\r
sid9726429\rsid9729135\rsid9730093\rsid9765210\rsid9766551\rsid9768213\rs
id9768509\rsid9769159\rsid9775167
\rsid9775196\rsid9775506\rsid9776016\rsid9776935\rsid9778532\rsid9779526\
rsid9780124\rsid9780227\rsid9781626\rsid9781777\rsid9781985\rsid9782376\r
sid9787473\rsid9789987\rsid9790731\rsid9791347\rsid9793032\rsid9794003\rs
id9796889\rsid9833668\rsid9834573
\rsid9835101\rsid9835278\rsid9837917\rsid9843679\rsid9844747\rsid9845842\
rsid9847455\rsid9849899\rsid9853831\rsid9856464\rsid9857117\rsid9858446\r
sid9861234\rsid9862171\rsid9862307\rsid9900893\rsid9902602\rsid9904102\rs
id9904515\rsid9905358\rsid9906718
\rsid9908102\rsid9909007\rsid9911889\rsid9912124\rsid9912412\rsid9912520\
rsid9913497\rsid9913647\rsid9914436\rsid9914500\rsid9914868\rsid9917704\r
sid9919576\rsid9919741\rsid9921239\rsid9922704\rsid9924014\rsid9924418\rs
id9925544\rsid9926539\rsid9928016
\rsid9961605\rsid9962458\rsid9964919\rsid9964976\rsid9966144\rsid9966306\
rsid9967758\rsid9968207\rsid9968343\rsid9968476\rsid9968724\rsid9968833\r
sid9969058\rsid9969116\rsid9969402\rsid9971773\rsid9975070\rsid9975437\rs
id9975822\rsid9976325\rsid9976645
\rsid9978157\rsid9978980\rsid9980044\rsid9980769\rsid9982991\rsid9986821\
rsid9987714\rsid9987759\rsid9990318\rsid9991123\rsid9992312\rsid9992565\r
sid9993871\rsid10028040\rsid10028048\rsid10028878\rsid10029781\rsid100309
34\rsid10034705\rsid10035287
\rsid10035459\rsid10035722\rsid10037631\rsid10038532\rsid10044521\rsid100
45829\rsid10047181\rsid10047212\rsid10049796\rsid10051422\rsid10053314\rs
id10055594\rsid10094543\rsid10095037\rsid10095688\rsid10096691\rsid100971
64\rsid10097864\rsid10097980
\rsid10098780\rsid10099204\rsid10100064\rsid10103104\rsid10106529\rsid101
07988\rsid10108375\rsid10110990\rsid10111206\rsid10111981\rsid10113600\rs
id10113626\rsid10116221\rsid10116488\rsid10117053\rsid10118776\rsid101192
44\rsid10123739\rsid10124556
\rsid10124858\rsid10159312\rsid10160709\rsid10162738\rsid10165454\rsid101
65986\rsid10167421\rsid10168456\rsid10172526\rsid10173099\rsid10173734\rs
id10174340\rsid10174417\rsid10175376\rsid10177217\rsid10179222\rsid101800
76\rsid10182464\rsid10184717
\rsid10185080\rsid10186279\rsid10189585\rsid10223761\rsid10225286\rsid102
29402\rsid10229887\rsid10229923\rsid10230446\rsid10233057\rsid10233348\rs
id10235487\rsid10237704\rsid10237913\rsid10239772\rsid10241922\rsid102428
33\rsid10243004\rsid10243460
\rsid10244666\rsid10246549\rsid10248803\rsid10249760\rsid10251993\rsid102
53552\rsid10253560\rsid10253692\rsid10254231\rsid10254527\rsid10255402\rs
id10255865\rsid10289852\rsid10290138\rsid10291498\rsid10293420\rsid102951
07\rsid10295844\rsid10296425
\rsid10296839\rsid10297877\rsid10298450\rsid10298569\rsid10298645\rsid102
98746\rsid10301648\rsid10302551\rsid10303165\rsid10304669\rsid10305656\rs
id10307511\rsid10307843\rsid10308090\rsid10309711\rsid10310500\rsid103123
47\rsid10313082\rsid10313633
\rsid10315516\rsid10316088\rsid10317144\rsid10318152\rsid10318891\rsid103
20776\rsid10355274\rsid10355751\rsid10356150\rsid10357090\rsid10357403\rs
id10359933\rsid10360320\rsid10363997\rsid10367731\rsid10368308\rsid103688
36\rsid10369180\rsid10370494
\rsid10373407\rsid10373611\rsid10375242\rsid10378205\rsid10378493\rsid103
80246\rsid10380618\rsid10382421\rsid10423576\rsid10427735\rsid10436450\rs
id10436780\rsid10437298\rsid10438111\rsid10440851\rsid10442630\rsid104461
09\rsid10448261\rsid10451146
\rsid10452744\rsid10487366\rsid10487873\rsid10488263\rsid10491760\rsid104
92245\rsid10492628\rsid10493238\rsid10493824\rsid10495002\rsid10497891\rs
id10501426\rsid10502068\rsid10502327\rsid10503631\rsid10504520\rsid105056
45\rsid10509066\rsid10516099
\rsid10516696\rsid10518510\rsid10552452\rsid10553307\rsid10553718\rsid105
54126\rsid10554317\rsid10556304\rsid10562037\rsid10562169\rsid10564415\rs
id10564798\rsid10566536\rsid10566548\rsid10567165\rsid10568770\rsid105702
22\rsid10570383\rsid10571625
\rsid10574518\rsid10576354\rsid10576421\rsid10576733\rsid10577074\rsid105
80787\rsid10618687\rsid10621999\rsid10622868\rsid10623712\rsid10625899\rs
id10628617\rsid10628778\rsid10631901\rsid10631966\rsid10639732\rsid106399
87\rsid10640904\rsid10640944
\rsid10641522\rsid10643293\rsid10644305\rsid10648310\rsid10648340\rsid106
48693\rsid10649515\rsid10682833\rsid10683161\rsid10684470\rsid10684481\rs
id10686911\rsid10687162\rsid10688833\rsid10690155\rsid10690709\rsid106913
54\rsid10694546\rsid10698135
\rsid10700612\rsid10700730\rsid10701139\rsid10702242\rsid10704083\rsid107
06861\rsid10710842\rsid10712823\rsid10751333\rsid10752310\rsid10753187\rs
id10753799\rsid10754577\rsid10754860\rsid10755370\rsid10757232\rsid107576
24\rsid10757831\rsid10758219
\rsid10760977\rsid10763649\rsid10763928\rsid10764153\rsid10768267\rsid107
70870\rsid10771841\rsid10772415\rsid10772725\rsid10773470\rsid10774363\rs
id10775788\rsid10777069\rsid10777846\rsid10779214\rsid10815161\rsid108155
80\rsid10819297\rsid10820557
\rsid10823448\rsid10823791\rsid10825135\rsid10826517\rsid10828445\rsid108
28831\rsid10830327\rsid10830968\rsid10830977\rsid10831771\rsid10831988\rs
id10838071\rsid10839776\rsid10840809\rsid10841751\rsid10841761\rsid108420
01\rsid10842034\rsid10843040
\rsid10843315\rsid10881070\rsid10881785\rsid10881936\rsid10882187\rsid108
82638\rsid10882669\rsid10884605\rsid10886419\rsid10888952\rsid10889765\rs
id10892475\rsid10894603\rsid10896200\rsid10897293\rsid10898148\rsid108996
67\rsid10899735\rsid10900212
\rsid10900860\rsid10902050\rsid10906252\rsid10945196\rsid10946795\rsid109
46798\rsid10948567\rsid10949925\rsid10950184\rsid10955585\rsid10956174\rs
id10956831\rsid10958497\rsid10958620\rsid10960718\rsid10961104\rsid109614
50\rsid10961820\rsid10962385
\rsid10962431\rsid10966181\rsid10967484\rsid10968805\rsid10975372\rsid109
75440\rsid10975487\rsid10976646\rsid11010426\rsid11011901\rsid11012596\rs
id11013993\rsid11016284\rsid11018420\rsid11019216\rsid11020414\rsid110236
94\rsid11027370\rsid11028125
\rsid11028228\rsid11029216\rsid11031196\rsid11031759\rsid11033533\rsid110
34427\rsid11035021\rsid11035297\rsid11035895\rsid11036254\rsid11036729\rs
id11037095\rsid11037531\rsid11037783\rsid11037901\rsid11038049\rsid110406
12\rsid11042658\rsid11042720
\rsid11075680\rsid11076469\rsid11076663\rsid11076829\rsid11077209\rsid110
77570\rsid11078615\rsid11081241\rsid11081646\rsid11083385\rsid11083740\rs
id11084996\rsid11085194\rsid11086214\rsid11087993\rsid11088575\rsid110899
87\rsid11091189\rsid11094399
\rsid11096496\rsid11097531\rsid11101588\rsid11106140\rsid11143660\rsid111
47008\rsid11147299\rsid11147745\rsid11148825\rsid11149448\rsid11152739\rs
id11152803\rsid11152813\rsid11154643\rsid11154855\rsid11156837\rsid111570
00\rsid11158740\rsid11159182
\rsid11159500\rsid11159987\rsid11160390\rsid11160814\rsid11162132\rsid111
62863\rsid11165574\rsid11165652\rsid11167958\rsid11170987\rsid11173730\rs
id11207118\rsid11208487\rsid11210275\rsid11214626\rsid11215298\rsid112191
09\rsid11224071\rsid11226115
\rsid11227454\rsid11227623\rsid11227763\rsid11229959\rsid11231844\rsid112
31856\rsid11235010\rsid11237829\rsid11238105\rsid11238972\rsid11273388\rs
id11275383\rsid11275923\rsid11282072\rsid11283023\rsid11284138\rsid112845
32\rsid11284864\rsid11285212
\rsid11285967\rsid11289014\rsid11289068\rsid11289183\rsid11289649\rsid112
92893\rsid11293149\rsid11293622\rsid11293692\rsid11293856\rsid11294713\rs
id11294779\rsid11295644\rsid11295845\rsid11296096\rsid11296227\rsid112980
62\rsid11298979\rsid11304231
\rsid11338070\rsid11338575\rsid11338845\rsid11340034\rsid11341135\rsid113
43084\rsid11343842\rsid11344462\rsid11344966\rsid11346290\rsid11349954\rs
id11350816\rsid11354166\rsid11358601\rsid11359834\rsid11360266\rsid113605
32\rsid11362651\rsid11367805
\rsid11403521\rsid11403726\rsid11407345\rsid11407871\rsid11409155\rsid114
11747\rsid11411989\rsid11413059\rsid11420012\rsid11421530\rsid11421912\rs
id11422344\rsid11423086\rsid11423436\rsid11423766\rsid11424667\rsid114249
88\rsid11426011\rsid11427636
\rsid11428403\rsid11430996\rsid11433031\rsid11433322\rsid11433832\rsid114
34300\rsid11434428\rsid11434441\rsid11435056\rsid11468996\rsid11469034\rs
id11470051\rsid11470147\rsid11471055\rsid11471682\rsid11472761\rsid114793
90\rsid11480724\rsid11482248
\rsid11486594\rsid11490273\rsid11490787\rsid11493417\rsid11496936\rsid114
99382\rsid11535561\rsid11535988\rsid11538327\rsid11538762\rsid11538764\rs
id11539360\rsid11540274\rsid11540398\rsid11542566\rsid11544955\rsid115457
54\rsid11546030\rsid11550281
\rsid11552213\rsid11555404\rsid11555483\rsid11557067\rsid11557737\rsid115
59075\rsid11559466\rsid11561019\rsid11561138\rsid11566877\rsid11600733\rs
id11601215\rsid11601725\rsid11601882\rsid11602145\rsid11602420\rsid116026
73\rsid11603203\rsid11606570
\rsid11607230\rsid11610377\rsid11613304\rsid11613912\rsid11614914\rsid116
15154\rsid11616400\rsid11616813\rsid11616933\rsid11617689\rsid11618358\rs
id11620298\rsid11621689\rsid11622076\rsid11622854\rsid11623399\rsid116242
00\rsid11625013\rsid11628577
\rsid11629300\rsid11630371\rsid11630610\rsid11665577\rsid11665973\rsid116
67295\rsid11668701\rsid11669034\rsid11672541\rsid11673868\rsid11677063\rs
id11677888\rsid11678112\rsid11682855\rsid11683893\rsid11684452\rsid116859
06\rsid11686729\rsid11687304
\rsid11690225\rsid11695858\rsid11697181\rsid11697397\rsid11697523\rsid117
32695\rsid11733698\rsid11738923\rsid11740015\rsid11741370\rsid11742895\rs
id11743557\rsid11744728\rsid11745079\rsid11746217\rsid11746229\rsid117481
88\rsid11750492\rsid11751709
\rsid11751909\rsid11753389\rsid11753606\rsid11760858\rsid11762132\rsid117
63576\rsid11798009\rsid11799652\rsid11799772\rsid11799972\rsid11801028\rs
id11801998\rsid11802181\rsid11803267\rsid11809113\rsid11809877\rsid118099
89\rsid11810024\rsid11811344
\rsid11812661\rsid11815042\rsid11816408\rsid11816866\rsid11818334\rsid118
18364\rsid11819046\rsid11819246\rsid11819457\rsid11823295\rsid11823543\rs
id11824377\rsid11824486\rsid11825956\rsid11825978\rsid11828180\rsid118283
41\rsid11828453\rsid11862872
\rsid11862969\rsid11864468\rsid11865887\rsid11866224\rsid11869528\rsid118
69703\rsid11870109\rsid11871814\rsid11872232\rsid11875425\rsid11876879\rs
id11878682\rsid11880214\rsid11880565\rsid11881083\rsid11882390\rsid118845
76\rsid11884877\rsid11887800
\rsid11888210\rsid11888287\rsid11889108\rsid11889313\rsid11889532\rsid118
89624\rsid11891910\rsid11892328\rsid11929749\rsid11930008\rsid11931672\rs
id11941171\rsid11942261\rsid11942926\rsid11946496\rsid11947745\rsid119484
40\rsid11948475\rsid11950078
\rsid11951256\rsid11953123\rsid11953717\rsid11953823\rsid11954782\rsid119
54866\rsid11955719\rsid11956749\rsid11957861\rsid11958402\rsid11959508\rs
id11996724\rsid11997584\rsid11999635\rsid11999779\rsid11999838\rsid120001
61\rsid12000200\rsid12000475
\rsid12001368\rsid12002565\rsid12005213\rsid12005408\rsid12005768\rsid120
07720\rsid12008662\rsid12008930\rsid12009800\rsid12010310\rsid12011077\rs
id12012266\rsid12016563\rsid12017389\rsid12017800\rsid12018112\rsid120184
85\rsid12019941\rsid12021293
\rsid12021941\rsid12023808\rsid12024224\rsid12024687\rsid12025675\rsid120
59574\rsid12060282\rsid12060904\rsid12062994\rsid12069855\rsid12074251\rs
id12074402\rsid12077121\rsid12077249\rsid12078441\rsid12079125\rsid120799
36\rsid12080292\rsid12081220
\rsid12082637\rsid12082878\rsid12083778\rsid12084286\rsid12086107\rsid120
87392\rsid12087593\rsid12088885\rsid12124978\rsid12126670\rsid12127534\rs
id12127610\rsid12128746\rsid12130836\rsid12131373\rsid12131455\rsid121339
21\rsid12135532\rsid12136154
\rsid12137641\rsid12139271\rsid12140410\rsid12143306\rsid12143814\rsid121
44430\rsid12144535\rsid12144821\rsid12144924\rsid12150530\rsid12150672\rs
id12151336\rsid12151693\rsid12152902\rsid12153522\rsid12154211\rsid121545
25\rsid12154632\rsid12155982
\rsid12190091\rsid12190884\rsid12191581\rsid12191955\rsid12193018\rsid121
93552\rsid12193853\rsid12195136\rsid12195692\rsid12196034\rsid12197000\rs
id12199523\rsid12199770\rsid12202150\rsid12202454\rsid12205037\rsid122086
78\rsid12208915\rsid12210007
\rsid12213878\rsid12215371\rsid12215739\rsid12216306\rsid12217033\rsid122
17844\rsid12218847\rsid12220488\rsid12255823\rsid12259252\rsid12260708\rs
id12264230\rsid12264697\rsid12266029\rsid12269899\rsid12273331\rsid122755
14\rsid12275533\rsid12280571
\rsid12282216\rsid12283547\rsid12286952\rsid12287692\rsid12287900\rsid123
21423\rsid12321801\rsid12325541\rsid12325823\rsid12328731\rsid12329260\rs
id12330106\rsid12330383\rsid12332007\rsid12334116\rsid12335013\rsid123368
68\rsid12337109\rsid12339473
\rsid12342126\rsid12344306\rsid12346214\rsid12346793\rsid12347931\rsid123
48858\rsid12349778\rsid12350989\rsid12352612\rsid12353444\rsid12386583\rs
id12386898\rsid12389013\rsid12389630\rsid12390003\rsid12394976\rsid123953
30\rsid12395540\rsid12395547
\rsid12396225\rsid12397017\rsid12400267\rsid12401604\rsid12403489\rsid124
04744\rsid12407661\rsid12408454\rsid12408559\rsid12409786\rsid12411508\rs
id12413808\rsid12414173\rsid12416128\rsid12416661\rsid12452113\rsid124548
45\rsid12456904\rsid12457577
\rsid12458153\rsid12458287\rsid12461413\rsid12463691\rsid12465169\rsid124
66798\rsid12469181\rsid12469836\rsid12472423\rsid12472962\rsid12473447\rs
id12474951\rsid12475543\rsid12476106\rsid12476342\rsid12478544\rsid124790
95\rsid12479662\rsid12480202
\rsid12483118\rsid12483135\rsid12483664\rsid12520997\rsid12522806\rsid125
22856\rsid12522868\rsid12523073\rsid12523633\rsid12527828\rsid12528197\rs
id12528648\rsid12528752\rsid12529565\rsid12531702\rsid12531904\rsid125325
31\rsid12533250\rsid12534931
\rsid12535152\rsid12535610\rsid12536175\rsid12536184\rsid12539089\rsid125
39188\rsid12541625\rsid12544910\rsid12546090\rsid12548171\rsid12548304\rs
id12583077\rsid12588328\rsid12590408\rsid12591193\rsid12591502\rsid125916
33\rsid12592562\rsid12593231
\rsid12594172\rsid12594261\rsid12596374\rsid12597382\rsid12597448\rsid125
98487\rsid12600431\rsid12600803\rsid12601389\rsid12603011\rsid12603575\rs
id12603606\rsid12606754\rsid12608413\rsid12609855\rsid12610617\rsid126124
60\rsid12612989\rsid12615046
\rsid12615078\rsid12615590\rsid12650252\rsid12654518\rsid12655731\rsid126
57099\rsid12658391\rsid12661616\rsid12662188\rsid12664163\rsid12665037\rs
id12665554\rsid12667066\rsid12667196\rsid12671719\rsid12673892\rsid126764
80\rsid12678522\rsid12716808
\rsid12717042\rsid12718191\rsid12718309\rsid12719172\rsid12721970\rsid127
22393\rsid12722985\rsid12726153\rsid12726921\rsid12727390\rsid12727669\rs
id12728012\rsid12728079\rsid12729938\rsid12731566\rsid12732519\rsid127329
76\rsid12735143\rsid12736013
\rsid12738096\rsid12738782\rsid12744230\rsid12746059\rsid12781084\rsid127
81503\rsid12782954\rsid12783448\rsid12787116\rsid12787249\rsid12787296\rs
id12788179\rsid12788304\rsid12789041\rsid12791208\rsid12792750\rsid127945
02\rsid12795610\rsid12795702
\rsid12795834\rsid12796270\rsid12798164\rsid12799521\rsid12799618\rsid127
99871\rsid12801162\rsid12803074\rsid12803204\rsid12805558\rsid12805920\rs
id12806406\rsid12808729\rsid12809126\rsid12809599\rsid12811794\rsid128452
75\rsid12846199\rsid12846361
\rsid12847339\rsid12848484\rsid12848718\rsid12850153\rsid12851976\rsid128
52587\rsid12856766\rsid12857268\rsid12858985\rsid12862087\rsid12863945\rs
id12864812\rsid12870092\rsid12870227\rsid12872357\rsid12872498\rsid128738
42\rsid12875730\rsid12876335
\rsid12910938\rsid12911040\rsid12912533\rsid12915613\rsid12915681\rsid129
15739\rsid12916040\rsid12916274\rsid12916342\rsid12917155\rsid12917483\rs
id12918271\rsid12918375\rsid12921612\rsid12922768\rsid12923911\rsid129256
32\rsid12926880\rsid12930047
\rsid12932189\rsid12935952\rsid12936892\rsid12937020\rsid12979733\rsid129
80611\rsid12983237\rsid12986578\rsid12986791\rsid12987670\rsid12988077\rs
id12989532\rsid12991065\rsid12991131\rsid12991846\rsid12992385\rsid129926
98\rsid12993385\rsid12994013
\rsid12994911\rsid12996810\rsid12998368\rsid12999821\rsid13002268\rsid130
02314\rsid13003097\rsid13007298\rsid13008451\rsid13043974\rsid13044334\rs
id13045589\rsid13047517\rsid13050744\rsid13053897\rsid13057006\rsid130591
28\rsid13059365\rsid13060591
\rsid13061060\rsid13062603\rsid13065403\rsid13066751\rsid13068551\rsid130
70002\rsid13070132\rsid13071229\rsid13073787\rsid13109535\rsid13111982\rs
id13113700\rsid13114926\rsid13115438\rsid13115863\rsid13117627\rsid131186
30\rsid13118993\rsid13119418
\rsid13120047\rsid13122727\rsid13122970\rsid13123943\rsid13124641\rsid131
24756\rsid13125675\rsid13126804\rsid13128765\rsid13129261\rsid13129568\rs
id13130485\rsid13132180\rsid13133151\rsid13136948\rsid13176080\rsid131789
05\rsid13179073\rsid13182658
\rsid13183485\rsid13184596\rsid13185848\rsid13186789\rsid13187393\rsid131
87838\rsid13189730\rsid13189916\rsid13189923\rsid13190296\rsid13192391\rs
id13194272\rsid13195272\rsid13195335\rsid13197645\rsid13199219\rsid132017
73\rsid13202920\rsid13203451
\rsid13203772\rsid13205078\rsid13205467\rsid13238827\rsid13240373\rsid132
41076\rsid13242009\rsid13245820\rsid13245885\rsid13246560\rsid13248367\rs
id13250094\rsid13250654\rsid13252943\rsid13253000\rsid13254713\rsid132581
10\rsid13258174\rsid13258194
\rsid13260726\rsid13261188\rsid13262234\rsid13262269\rsid13264872\rsid132
64969\rsid13268277\rsid13268586\rsid13269536\rsid13270066\rsid13309104\rs
id13310650\rsid13312439\rsid13313333\rsid13313843\rsid13316216\rsid133169
59\rsid13317164\rsid13320487
\rsid13320513\rsid13320941\rsid13321858\rsid13323868\rsid13324640\rsid133
27249\rsid13331277\rsid13331385\rsid13334788\rsid13372206\rsid13374595\rs
id13378664\rsid13379015\rsid13379723\rsid13380035\rsid13382050\rsid133821
28\rsid13382195\rsid13384329
\rsid13385281\rsid13385651\rsid13386467\rsid13387803\rsid13391753\rsid133
93461\rsid13394260\rsid13394783\rsid13396351\rsid13397511\rsid13397850\rs
id13398210\rsid13398361\rsid13399871\rsid13400228\rsid13400249\rsid134375
41\rsid13438369\rsid13439117
\rsid13440316\rsid13444365\rsid13446425\rsid13447696\rsid13448044\rsid134
52406\rsid13453016\rsid13453231\rsid13456337\rsid13456601\rsid13457145\rs
id13457912\rsid13459354\rsid13460142\rsid13460160\rsid13460373\rsid134613
12\rsid13463715\rsid13465520
\rsid13465935\rsid13466774\rsid13467205\rsid13501466\rsid13502455\rsid135
02515\rsid13504190\rsid13509320\rsid13509351\rsid13518277\rsid13519605\rs
id13520055\rsid13521475\rsid13525518\rsid13525818\rsid13525902\rsid135265
81\rsid13527076\rsid13527344
\rsid13527426\rsid13527943\rsid13531707\rsid13532258\rsid13532387\rsid135
66125\rsid13566169\rsid13568359\rsid13569383\rsid13569695\rsid13572349\rs
id13574891\rsid13576594\rsid13577066\rsid13577401\rsid13579526\rsid135798
67\rsid13581778\rsid13581880
\rsid13582049\rsid13584870\rsid13586723\rsid13587217\rsid13587731\rsid135
87920\rsid13588871\rsid13590069\rsid13590841\rsid13591110\rsid13591269\rs
id13592332\rsid13594624\rsid13595480\rsid13595770\rsid13631633\rsid136328
54\rsid13634306\rsid13634661
\rsid13638250\rsid13638514\rsid13641557\rsid13641966\rsid13643081\rsid136
43527\rsid13644249\rsid13644288\rsid13644653\rsid13644843\rsid13645805\rs
id13646082\rsid13647023\rsid13648296\rsid13648542\rsid13649487\rsid136510
11\rsid13652592\rsid13655523
\rsid13655579\rsid13655701\rsid13657453\rsid13658620\rsid13658825\rsid136
62262\rsid13662869\rsid13698678\rsid13700619\rsid13700678\rsid13701412\rs
id13703327\rsid13703725\rsid13706291\rsid13706562\rsid13707627\rsid137081
93\rsid13708997\rsid13709048
\rsid13709371\rsid13709622\rsid13710634\rsid13713245\rsid13717702\rsid137
19182\rsid13719824\rsid13721543\rsid13723061\rsid13723764\rsid13724256\rs
id13724962\rsid13727432\rsid13729058\rsid13763778\rsid13763936\rsid137669
74\rsid13768948\rsid13769220
\rsid13772725\rsid13773709\rsid13776937\rsid13777462\rsid13778270\rsid137
78374\rsid13786650\rsid13786741\rsid13788869\rsid13790192\rsid13790384\rs
id13791465\rsid13794250\rsid13829629\rsid13830011\rsid13830070\rsid138331
41\rsid13834494\rsid13835260
\rsid13837051\rsid13839050\rsid13839710\rsid13840093\rsid13847298\rsid138
47592\rsid13849337\rsid13849836\rsid13850998\rsid13854630\rsid13858058\rs
id13858327\rsid13859012\rsid13860115\rsid13860172\rsid13894267\rsid138947
44\rsid13894787\rsid13895815
\rsid13897901\rsid13898165\rsid13898405\rsid13901792\rsid13902692\rsid139
02756\rsid13903681\rsid13903846\rsid13903987\rsid13904895\rsid13908275\rs
id13912616\rsid13913249\rsid13916539\rsid13916913\rsid13918365\rsid139190
08\rsid13919275\rsid13920689
\rsid13921062\rsid13921076\rsid13921163\rsid13921347\rsid13924277\rsid139
25996\rsid13959218\rsid13961383\rsid13961922\rsid13962635\rsid13964338\rs
id13964417\rsid13964553\rsid13965751\rsid13965788\rsid13966215\rsid139664
10\rsid13966929\rsid13967923
\rsid13968693\rsid13968732\rsid13970125\rsid13970500\rsid13971544\rsid139
72231\rsid13972815\rsid13973973\rsid13974484\rsid13976272\rsid13977960\rs
id13979682\rsid13980572\rsid13982537\rsid13984249\rsid13984421\rsid139855
93\rsid13985721\rsid13986216
\rsid13989798\rsid13991329\rsid14025681\rsid14027191\rsid14028490\rsid140
28868\rsid14034788\rsid14036129\rsid14036932\rsid14037095\rsid14037329\rs
id14038502\rsid14039629\rsid14040049\rsid14040857\rsid14040940\rsid140425
65\rsid14043505\rsid14045876
\rsid14046133\rsid14048180\rsid14048799\rsid14049233\rsid14050530\rsid140
51556\rsid14056964\rsid14092589\rsid14095778\rsid14100687\rsid14101684\rs
id14105561\rsid14108117\rsid14109083\rsid14109463\rsid14110127\rsid141104
77\rsid14110706\rsid14112423
\rsid14113412\rsid14115052\rsid14115784\rsid14117589\rsid14118364\rsid141
19303\rsid14121129\rsid14121638\rsid14122276\rsid14157264\rsid14160501\rs
id14161357\rsid14162924\rsid14163457\rsid14165112\rsid14166200\rsid141680
56\rsid14168714\rsid14169938
\rsid14170019\rsid14170563\rsid14170669\rsid14170975\rsid14170990\rsid141
72544\rsid14172646\rsid14172994\rsid14174518\rsid14174770\rsid14174876\rs
id14175617\rsid14178607\rsid14180979\rsid14181477\rsid14182439\rsid141839
68\rsid14184813\rsid14186076
\rsid14186794\rsid14187377\rsid14222636\rsid14226942\rsid14227548\rsid142
27600\rsid14228128\rsid14229846\rsid14230041\rsid14231324\rsid14233437\rs
id14235443\rsid14237481\rsid14239358\rsid14239492\rsid14240764\rsid142407
78\rsid14242376\rsid14243467
\rsid14243896\rsid14248085\rsid14249849\rsid14250165\rsid14250965\rsid142
53123\rsid14286923\rsid14290478\rsid14291033\rsid14291379\rsid14291478\rs
id14291584\rsid14292213\rsid14297395\rsid14299246\rsid14300261\rsid143010
37\rsid14302531\rsid14303026
\rsid14303309\rsid14306119\rsid14308662\rsid14309926\rsid14310817\rsid143
53042\rsid14353083\rsid14353330\rsid14354728\rsid14354809\rsid14354973\rs
id14355900\rsid14356002\rsid14356465\rsid14356784\rsid14358530\rsid143601
56\rsid14361029\rsid14361885
\rsid14364263\rsid14364788\rsid14368211\rsid14368948\rsid14372067\rsid143
73940\rsid14376166\rsid14376628\rsid14377378\rsid14379063\rsid14379917\rs
id14383416\rsid14383573\rsid14383756\rsid14385082\rsid14385121\rsid144255
91\rsid14426335\rsid14427479
\rsid14427925\rsid14429804\rsid14432056\rsid14433466\rsid14434899\rsid144
42236\rsid14443768\rsid14445514\rsid14445714\rsid14445845\rsid14446649\rs
id14446833\rsid14484178\rsid14484674\rsid14485035\rsid14485178\rsid144866
68\rsid14487609\rsid14487794
\rsid14488130\rsid14489680\rsid14491202\rsid14491419\rsid14491589\rsid144
93184\rsid14497392\rsid14502201\rsid14503841\rsid14504016\rsid14504853\rs
id14506884\rsid14506931\rsid14509117\rsid14509991\rsid14512648\rsid145140
12\rsid14514362\rsid14515078
\rsid14552361\rsid14552653\rsid14557595\rsid14560808\rsid14560847\rsid145
64167\rsid14565286\rsid14566552\rsid14567956\rsid14567997\rsid14568660\rs
id14569561\rsid14572359\rsid14572699\rsid14573864\rsid14574368\rsid145748
81\rsid14575903\rsid14576123
\rsid14576282\rsid14579163\rsid14581502\rsid14615494\rsid14616926\rsid146
19581\rsid14619663\rsid14621251\rsid14621387\rsid14621423\rsid14622314\rs
id14622370\rsid14624977\rsid14626024\rsid14626393\rsid14627327\rsid146298
34\rsid14630247\rsid14630420
\rsid14631510\rsid14633444\rsid14633499\rsid14637083\rsid14639756\rsid146
41172\rsid14643938\rsid14645043\rsid14680524\rsid14680745\rsid14681144\rs
id14683526\rsid14688054\rsid14688399\rsid14689695\rsid14690426\rsid146918
69\rsid14692557\rsid14694378
\rsid14696925\rsid14699507\rsid14700707\rsid14704191\rsid14706353\rsid147
07809\rsid14708067\rsid14710541\rsid14745681\rsid14746640\rsid14749978\rs
id14753775\rsid14754428\rsid14755058\rsid14755192\rsid14755635\rsid147558
49\rsid14755942\rsid14756187
\rsid14756333\rsid14756559\rsid14758204\rsid14759053\rsid14759146\rsid147
60169\rsid14761454\rsid14761473\rsid14761751\rsid14761827\rsid14762625\rs
id14763863\rsid14768236\rsid14770162\rsid14770266\rsid14770688\rsid147715
42\rsid14773632\rsid14774500
\rsid14811472\rsid14813863\rsid14816178\rsid14816268\rsid14816387\rsid148
17545\rsid14819390\rsid14820003\rsid14820584\rsid14826881\rsid14831148\rs
id14833709\rsid14834208\rsid14836610\rsid14837474\rsid14839701\rsid148402
46\rsid14843392\rsid14843574
\rsid14881094\rsid14881367\rsid14881890\rsid14883200\rsid14883692\rsid148
84265\rsid14895279\rsid14899301\rsid14899809\rsid14900054\rsid14900649\rs
id14902575\rsid14904102\rsid14905256\rsid14906519\rsid14906852\rsid149074
20\rsid14908066\rsid14909158
\rsid14909299\rsid14943538\rsid14944442\rsid14945269\rsid14945646\rsid149
46968\rsid14948530\rsid14949386\rsid14949575\rsid14952739\rsid14954934\rs
id14954936\rsid14958502\rsid14959828\rsid14960989\rsid14964788\rsid149672
87\rsid14971793\rsid14972578
\rsid14973630\rsid15008758\rsid15009617\rsid15010124\rsid15011416\rsid150
11782\rsid15012501\rsid15012942\rsid15013805\rsid15015482\rsid15016100\rs
id15017623\rsid15022050\rsid15026451\rsid15027010\rsid15029933\rsid150300
50\rsid15030239\rsid15030660
\rsid15034477\rsid15034678\rsid15038488\rsid15039707\rsid15039876\rsid150
40214\rsid15075118\rsid15075462\rsid15075464\rsid15077261\rsid15077888\rs
id15078081\rsid15078423\rsid15079777\rsid15080386\rsid15083455\rsid150850
31\rsid15085933\rsid15088642
\rsid15092220\rsid15092329\rsid15093055\rsid15093515\rsid15093534\rsid150
94417\rsid15097165\rsid15102327\rsid15102857\rsid15105157\rsid15105449\rs
id15140532\rsid15141437\rsid15142157\rsid15142715\rsid15142858\rsid151431
62\rsid15144386\rsid15146341
\rsid15148606\rsid15150171\rsid15151072\rsid15152995\rsid15154054\rsid151
54127\rsid15154249\rsid15156332\rsid15156989\rsid15159254\rsid15161710\rs
id15161829\rsid15162406\rsid15163207\rsid15164415\rsid15165576\rsid151662
10\rsid15166400\rsid15166785
\rsid15169792\rsid15204405\rsid15205399\rsid15206969\rsid15207425\rsid152
10127\rsid15212892\rsid15214260\rsid15217990\rsid15219768\rsid15220034\rs
id15220790\rsid15221939\rsid15221986\rsid15222429\rsid15226011\rsid152283
37\rsid15229832\rsid15231651
\rsid15235509\rsid15236012\rsid15236622\rsid15269986\rsid15270797\rsid152
71413\rsid15271496\rsid15271914\rsid15272081\rsid15272531\rsid15274615\rs
id15276351\rsid15277420\rsid15278031\rsid15279118\rsid15281629\rsid152825
03\rsid15283919\rsid15286141
\rsid15286663\rsid15287215\rsid15292027\rsid15292618\rsid15293406\rsid152
93951\rsid15294426\rsid15296412\rsid15296847\rsid15296915\rsid15298204\rs
id15298977\rsid15301436\rsid15302267\rsid15302299\rsid15302465\rsid153355
58\rsid15338078\rsid15340970
\rsid15344349\rsid15346792\rsid15349409\rsid15351066\rsid15354245\rsid153
56154\rsid15357510\rsid15357862\rsid15360997\rsid15362357\rsid15362361\rs
id15363182\rsid15364072\rsid15366173\rsid15367507\rsid15367772\rsid154015
76\rsid15403318\rsid15405028
\rsid15406882\rsid15408673\rsid15409850\rsid15410819\rsid15414701\rsid154
15359\rsid15415918\rsid15416716\rsid15417917\rsid15418107\rsid15419610\rs
id15421972\rsid15423735\rsid15424272\rsid15427369\rsid15427930\rsid154297
52\rsid15430497\rsid15431772
\rsid15433045\rsid15466560\rsid15467309\rsid15470929\rsid15471420\rsid154
72185\rsid15473137\rsid15475137\rsid15483516\rsid15485054\rsid15488796\rs
id15489483\rsid15492909\rsid15494605\rsid15494768\rsid15495749\rsid154960
06\rsid15498177\rsid15499136
\rsid15533361\rsid15533562\rsid15534497\rsid15536956\rsid15537833\rsid155
38761\rsid15543536\rsid15545101\rsid15546639\rsid15549501\rsid15549542\rs
id15551018\rsid15553091\rsid15554794\rsid15556720\rsid15557626\rsid155607
18\rsid15561213\rsid15562105
\rsid15562255\rsid15563040\rsid15563183\rsid15600983\rsid15604182\rsid156
04856\rsid15610379\rsid15612148\rsid15612604\rsid15613890\rsid15614092\rs
id15614623\rsid15617409\rsid15618144\rsid15620707\rsid15620874\rsid156213
07\rsid15621443\rsid15621562
\rsid15622982\rsid15625473\rsid15627727\rsid15629977\rsid15663375\rsid156
63804\rsid15664467\rsid15664952\rsid15666524\rsid15669338\rsid15669668\rs
id15669726\rsid15670640\rsid15670679\rsid15671449\rsid15673782\rsid156744
17\rsid15676042\rsid15677744
\rsid15680225\rsid15681445\rsid15684355\rsid15687641\rsid15689510\rsid156
89618\rsid15690188\rsid15690770\rsid15733653\rsid15734215\rsid15734404\rs
id15735299\rsid15735895\rsid15738001\rsid15739513\rsid15739524\rsid157404
75\rsid15742683\rsid15743113
\rsid15744820\rsid15748223\rsid15748268\rsid15749271\rsid15749296\rsid157
49612\rsid15752896\rsid15752910\rsid15753079\rsid15753451\rsid15755732\rs
id15756654\rsid15757152\rsid15757917\rsid15759020\rsid15759885\rsid157602
31\rsid15795068\rsid15796249
\rsid15800627\rsid15801827\rsid15802857\rsid15803797\rsid15805754\rsid158
07167\rsid15807635\rsid15808659\rsid15808820\rsid15810047\rsid15811008\rs
id15811722\rsid15811827\rsid15812665\rsid15815547\rsid15817128\rsid158198
07\rsid15821102\rsid15822747
\rsid15823452\rsid15825968\rsid15826560\rsid15862530\rsid15862999\rsid158
63128\rsid15864866\rsid15865168\rsid15865606\rsid15865862\rsid15866111\rs
id15866862\rsid15868104\rsid15868938\rsid15869783\rsid15870675\rsid158712
68\rsid15871545\rsid15874783
\rsid15876119\rsid15876124\rsid15876452\rsid15878120\rsid15880411\rsid158
81674\rsid15883462\rsid15883570\rsid15883782\rsid15884123\rsid15884469\rs
id15886411\rsid15891057\rsid15891251\rsid15925545\rsid15926395\rsid159283
49\rsid15930521\rsid15931784
\rsid15932591\rsid15932907\rsid15933018\rsid15933179\rsid15936673\rsid159
37561\rsid15937667\rsid15940033\rsid15940994\rsid15942174\rsid15943296\rs
id15943300\rsid15945994\rsid15947292\rsid15948249\rsid15951355\rsid159526
83\rsid15953423\rsid15955808
\rsid15955970\rsid15957089\rsid15992695\rsid15994353\rsid15994475\rsid159
96189\rsid15996449\rsid15998710\rsid16000548\rsid16000704\rsid16000834\rs
id16001793\rsid16003006\rsid16003236\rsid16003366\rsid16004231\rsid160049
04\rsid16007663\rsid16008420
\rsid16012105\rsid16014613\rsid16014843\rsid16015277\rsid16015871\rsid160
16279\rsid16018662\rsid16021548\rsid16021706\rsid16022831\rsid16057338\rs
id16062237\rsid16064479\rsid16066300\rsid16066762\rsid16067311\rsid160684
74\rsid16068555\rsid16068772
\rsid16071360\rsid16071434\rsid16071647\rsid16072286\rsid16072743\rsid160
74823\rsid16078042\rsid16078625\rsid16079165\rsid16080860\rsid16081139\rs
id16082220\rsid16083053\rsid16083514\rsid16085478\rsid16086549\rsid160877
18\rsid16088860\rsid16122645
\rsid16123161\rsid16123673\rsid16126789\rsid16130230\rsid16131398\rsid161
31836\rsid16132543\rsid16133220\rsid16133668\rsid16136713\rsid16138483\rs
id16139582\rsid16140586\rsid16143383\rsid16143548\rsid16143795\rsid161450
81\rsid16146016\rsid16147655
\rsid16151054\rsid16151193\rsid16151280\rsid16153618\rsid16187637\rsid161
90414\rsid16192052\rsid16192356\rsid16194163\rsid16195527\rsid16195818\rs
id16197618\rsid16197921\rsid16201180\rsid16202442\rsid16203908\rsid162045
33\rsid16204626\rsid16207325
\rsid16208735\rsid16211355\rsid16212091\rsid16212260\rsid16212303\rsid162
12522\rsid16219544\rsid16253547\rsid16254375\rsid16255993\rsid16256613\rs
id16257901\rsid16259235\rsid16261778\rsid16263458\rsid16264414\rsid162645
99\rsid16265750\rsid16266547
\rsid16268136\rsid16270933\rsid16272566\rsid16272991\rsid16274525\rsid162
75394\rsid16280773\rsid16281735\rsid16282415\rsid16283094\rsid16284627\rs
id16285116\rsid16318650\rsid16318686\rsid16321308\rsid16324005\rsid163246
29\rsid16325324\rsid16327258
\rsid16327398\rsid16329640\rsid16330684\rsid16330930\rsid16336113\rsid163
37126\rsid16337629\rsid16337803\rsid16338187\rsid16338991\rsid16340099\rs
id16342124\rsid16342549\rsid16344275\rsid16344828\rsid16346372\rsid163840
30\rsid16385273\rsid16385555
\rsid16386682\rsid16387060\rsid16389801\rsid16391200\rsid16391794\rsid163
91843\rsid16391960\rsid16392593\rsid16392644\rsid16392873\rsid16393807\rs
id16396399\rsid16397902\rsid16398733\rsid16398906\rsid16399787\rsid163999
36\rsid16401525\rsid16403134
\rsid16403217\rsid16404316\rsid16405088\rsid16405716\rsid16406137\rsid164
07972\rsid16408838\rsid16408979\rsid16409490\rsid16414160\rsid16415618\rs
id16450321\rsid16451618\rsid16452719\rsid16453555\rsid16454306\rsid164554
32\rsid16455558\rsid16456456
\rsid16458191\rsid16458674\rsid16459827\rsid16461626\rsid16462297\rsid164
62590\rsid16463798\rsid16467452\rsid16471330\rsid16472096\rsid16473555\rs
id16474082\rsid16476617\rsid16476912\rsid16478027\rsid16478376\rsid165151
94\rsid16519191\rsid16521761
\rsid16521977\rsid16525867\rsid16526455\rsid16527076\rsid16528245\rsid165
29730\rsid16530422\rsid16534338\rsid16535416\rsid16539176\rsid16539735\rs
id16540193\rsid16543452\rsid16543728\rsid16543798\rsid16544079\rsid165444
94\rsid16545124\rsid16545474
\rsid16546995\rsid16580837\rsid16581046\rsid16581118\rsid16581141\rsid165
82051\rsid16582679\rsid16582852\rsid16583699\rsid16584071\rsid16584176\rs
id16584592\rsid16585768\rsid16587161\rsid16588124\rsid16592119\rsid165922
29\rsid16592837\rsid16593586
\rsid16593722\rsid16593875\rsid16594054\rsid16594946\rsid16595421\rsid165
96238\rsid16597974\rsid16598023\rsid16598090\rsid16598263\rsid16599391\rs
id16599544\rsid16599683\rsid16600598\rsid16603476\rsid16604982\rsid166065
98\rsid16606812\rsid16607820
\rsid16609131\rsid16611632\rsid16612162\rsid16612611\rsid16646371\rsid166
46660\rsid16647936\rsid16648430\rsid16649154\rsid16649182\rsid16652395\rs
id16652754\rsid16654159\rsid16659503\rsid16660599\rsid16666034\rsid166667
46\rsid16667447\rsid16667539
\rsid16667604\rsid16667692\rsid16669609\rsid16670310\rsid16671434\rsid166
73156\rsid16673396\rsid16674906\rsid16674984\rsid16675794\rsid16678767\rs
id16712274\rsid16713222\rsid16714328\rsid16714945\rsid16715154\rsid167168
44\rsid16718648\rsid16719426
\rsid16719445\rsid16721702\rsid16722685\rsid16726461\rsid16726630\rsid167
27310\rsid16727545\rsid16728230\rsid16729154\rsid16729313\rsid16729345\rs
id16730626\rsid16733139\rsid16734344\rsid16734644\rsid16734828\rsid167402
31\rsid16740747\rsid16742069
\rsid16742293\rsid16742966\rsid16743975}{\*\generator Microsoft Word
11.0.0000;}{\info{\title Secondary only}{\author Beth.Gladden}{\operator
FLDOE}{\creatim\yr2009\mo11\dy2\hr11\min21}{\revtim\yr2010\mo7\dy27\hr15\
min2}
{\printim\yr2010\mo7\dy27\hr7\min47}{\version21}{\edmins202}{\nofpages24}
{\nofwords8431}{\nofchars48062}{\*\company
}{\nofcharsws56381}{\vern24615}{\*\password 00000000}}{\*\xmlnstbl
{\xmlns1 http://schemas.microsoft.com/office/word/2003/wordml}
{\xmlns2 urn:schemas-microsoft-
com:office:smarttags}}\paperw12240\paperh15840\margl1440\margr1440\margt1
440\margb1440\gutter0\ltrsect
\widowctrl\ftnbj\aenddoc\donotembedsysfont1\donotembedlingdata0\grfdoceve
nts0\validatexml1\showplaceholdtext0\ignoremixedcontent0\saveinvalidxml0\
showxmlerrors1\noxlattoyen\expshrtn\noultrlspc\dntblnsbdb\nospaceforul\fo
rmshade\horzdoc\dgmargin\dghspace120
\dgvspace180\dghorigin1440\dgvorigin1440\dghshow2\dgvshow2
\jexpand\viewkind1\viewscale100\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\splytwnine\ftnlytwn
ine\htmautsp\nolnhtadjtbl\useltbaln\alntblind\lytcalctblwd\lyttblrtgr\lnb
rkrule\nobrkwrptbl\snaptogridincell\allowfieldendsel\wrppunct\asianbrkrul
e\nojkernpunct\rsidroot13532387
\fet0{\*\wgrffmtfilter 013f}\ilfomacatclnup12{\*\ftnsep \ltrpar
\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af0 \ltrch\fcs0 \insrsid3812292 \chftnsep
\par }}{\*\ftnsepc \ltrpar \pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af0
\ltrch\fcs0 \insrsid3812292 \chftnsepc
\par }}{\*\aftnsep \ltrpar \pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af0
\ltrch\fcs0 \insrsid3812292 \chftnsep
\par }}{\*\aftnsepc \ltrpar \pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af0
\ltrch\fcs0 \insrsid3812292 \chftnsepc
\par }}\ltrpar \sectd
\ltrsect\linex0\endnhere\sectlinegrid360\sectdefaultcl\sectrsid13240373\s
ftnbj {\headerr \ltrpar \pard\plain \ltrpar\s18\qr \li0\ri0\widctlpar
\tqc\tx4320\tqr\tx8640\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin
0\lin0\itap0\pararsid12334116 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025
\ltrch\fcs0 \f1\fs18\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033
{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid3812292\charrsid2504039 Revised: }{\field{\*\fldinst
{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \insrsid3812292 SAVEDATE \\@ "M/d/yyyy"
}}{\fldrslt {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\lang1024\langfe1024\noproof\insrsid3812292 7/26/2010}}}\sectd
\linex0\endnhere\sectdefaultcl\sftnbj {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid3812292\charrsid2504039
\par }}{\footerl \ltrpar \pard\plain \ltrpar\s19\ql
\li0\ri0\widctlpar\tqc\tx4320\tqr\tx8640\pvpara\phmrg\posxc\posy0\wraparo
und\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid9334258
\rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033
{\field\flddirty{\*\fldinst {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\cs24\fs18\insrsid3812292 PAGE }}{\fldrslt }}\sectd
\linex0\endnhere\sectdefaultcl\sftnbj {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\cs24\fs18\insrsid3812292
\par }\pard \ltrpar\s19\ql
\li0\ri0\widctlpar\tqc\tx4320\tqr\tx8640\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faau
to\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid3812292
\par }}{\footerr \ltrpar \pard\plain \ltrpar\s19\ql
\li0\ri0\widctlpar\tqc\tx4320\tqr\tx8640\pvpara\phmrg\posxc\posy0\wraparo
und\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid9334258
\rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033
{\field{\*\fldinst {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\cs24\fs18\insrsid3812292 PAGE }}{\fldrslt {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\cs24\fs18\lang1024\langfe1024\noproof\insrsid267716 1}}}\sectd
\linex0\endnhere\sectdefaultcl\sftnbj {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\cs24\fs18\insrsid3812292
\par }\pard \ltrpar\s19\ql
\li0\ri0\widctlpar\tqc\tx4320\tqr\tx8640\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faau
to\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid3812292
\par }}{\*\pnseclvl1\pnucrm\pnstart1\pnindent720\pnhang {\pntxta
.}}{\*\pnseclvl2\pnucltr\pnstart1\pnindent720\pnhang {\pntxta
.}}{\*\pnseclvl3\pndec\pnstart1\pnindent720\pnhang {\pntxta
.}}{\*\pnseclvl4\pnlcltr\pnstart1\pnindent720\pnhang {\pntxta )}}
{\*\pnseclvl5\pndec\pnstart1\pnindent720\pnhang {\pntxtb (}{\pntxta
)}}{\*\pnseclvl6\pnlcltr\pnstart1\pnindent720\pnhang {\pntxtb (}{\pntxta
)}}{\*\pnseclvl7\pnlcrm\pnstart1\pnindent720\pnhang {\pntxtb (}{\pntxta
)}}{\*\pnseclvl8
\pnlcltr\pnstart1\pnindent720\pnhang {\pntxtb (}{\pntxta
)}}{\*\pnseclvl9\pnlcrm\pnstart1\pnindent720\pnhang {\pntxtb (}{\pntxta
)}}\pard\plain \ltrpar\qr
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid5710515
\rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \b\insrsid747998 July 2010}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \b\insrsid5710515\charrsid16604982
\par }\pard\plain \ltrpar\s1\qc
\li0\ri0\keepn\widctlpar\tqr\tx9360\wrapdefault\hyphpar0\aspalpha\aspnum\
faauto\outlinelevel0\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid16604982
\rtlch\fcs1 \af0\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af0\afs24 \ltrch\fcs0 \insrsid5710515\charrsid11557067 Florida
Department of Education
\par Curriculum Framework
\par }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid5710515 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid5710515\charrsid16604982
\par }\pard\plain \ltrpar\s2\ql
\li0\ri0\keepn\widctlpar\tx2160\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\outlin
elevel1\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid2504039 \rtlch\fcs1
\ab\ai\af1\afs28\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \insrsid5710515\charrsid16604982 Program
Title:}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid2504039 \tab }{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \insrsid2368985 Communications}{
\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid7147125 Technology}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \insrsid5710515\charrsid16604982
\par Program Type:}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid2504039 \tab
}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid3934173 Non Career
Preparatory}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid5710515\charrsid16604982
\par Career Cluster:}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid2504039 \tab
}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid14368948\charrsid9520862 Science,
Technology, Engineering, & Math}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid14368948 ematics}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \insrsid5710515\charrsid16604982
\par }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid5710515 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid5710515\charrsid16604982
\par \ltrrow}\trowd \irow0\irowband-1\ltrrow\ts23\trgaph43\trleft-
36\trhdr\trbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrh\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrv\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trftsWidth3\trwWidth9396\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddl43\
trpaddt43\trpaddb43\trpaddr43\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfb3\trpaddfr3\tbl
rsid2504039\tbllkhdrrows\tbllklastrow\tbllkhdrcols\tbllklastcol\tblind7\t
blindtype3 \clvertalt\clbrdrt
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clcfpat1\clcbpat8\clshdng10000\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1908\clcbpat
raw8\clcfpatraw1\clshdngraw10000 \cellx1872\clvertalt\clbrdrt
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clcfpat1\clcbpat8\clshdng10000\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth7488\clcbpat
raw8\clcfpatraw1\clshdngraw10000 \cellx9360\pard\plain \ltrpar
\ql
\li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\r
in0\lin0\pararsid12154632\tscfirstrow\yts23 \rtlch\fcs1
\ab\af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid10577074\charrsid16604982 \cell }\pard\plain
\ltrpar\qc
\li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\r
in0\lin0\pararsid12154632\tscfirstrow\yts23 \rtlch\fcs1
\ab\af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid10577074\charrsid16604982
Secondary}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid3934173 \endash
Non Career Preparatory}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid10577074\charrsid16604982 \cell }\pard\plain
\ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\r
in0\lin0 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid10577074\charrsid16604982 \trowd
\irow0\irowband-1\ltrrow\ts23\trgaph43\trleft-
36\trhdr\trbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrh\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrv\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trftsWidth3\trwWidth9396\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddl43\
trpaddt43\trpaddb43\trpaddr43\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfb3\trpaddfr3\tbl
rsid2504039\tbllkhdrrows\tbllklastrow\tbllkhdrcols\tbllklastcol\tblind7\t
blindtype3 \clvertalt\clbrdrt
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clcfpat1\clcbpat8\clshdng10000\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1908\clcbpat
raw8\clcfpatraw1\clshdngraw10000 \cellx1872\clvertalt\clbrdrt
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clcfpat1\clcbpat8\clshdng10000\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth7488\clcbpat
raw8\clcfpatraw1\clshdngraw10000 \cellx9360\row \ltrrow
}\trowd \irow1\irowband0\ltrrow\ts23\trgaph43\trrh163\trleft-
36\trbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrh\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrv\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trftsWidth3\trwWidth9396\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddl43\
trpaddt43\trpaddb43\trpaddr43\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfb3\trpaddfr3\tbl
rsid11557067\tbllkhdrrows\tbllklastrow\tbllkhdrcols\tbllklastcol\tblind7\
tblindtype3 \clvertalt\clbrdrt
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1908\clshdrawnil
\cellx1872\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth7488\clshdrawnil \cellx9360\pard\plain
\ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\r
in0\lin0\pararsid12154632\yts23 \rtlch\fcs1
\af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid10577074\charrsid16604982 Program
Number\cell }{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid14368948
860}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid13334788 1}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid2368985 0}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid14368948 00}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid10577074\charrsid16604982 \cell }\pard\plain \ltrpar
\ql
\li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\r
in0\lin0 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid10577074\charrsid16604982 \trowd
\irow1\irowband0\ltrrow\ts23\trgaph43\trrh163\trleft-
36\trbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrh\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrv\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trftsWidth3\trwWidth9396\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddl43\
trpaddt43\trpaddb43\trpaddr43\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfb3\trpaddfr3\tbl
rsid11557067\tbllkhdrrows\tbllklastrow\tbllkhdrcols\tbllklastcol
\tblind7\tblindtype3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1908\clshdrawnil
\cellx1872\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth7488\clshdrawnil \cellx9360\row
\ltrrow}\trowd \irow2\irowband1\ltrrow\ts23\trgaph43\trrh199\trleft-
36\trbrdrt
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrh\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrv\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trftsWidth3\trwWidth9396\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddl43\
trpaddt43\trpaddb43\trpaddr43\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfb3\trpaddfr3\tbl
rsid11557067\tbllkhdrrows\tbllklastrow\tbllkhdrcols\tbllklastcol\tblind7\
tblindtype3 \clvertalt\clbrdrt
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1908\clshdrawnil
\cellx1872\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth7488\clshdrawnil \cellx9360\pard\plain
\ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\r
in0\lin0\pararsid12154632\yts23 \rtlch\fcs1
\af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid10577074\charrsid16604982 CIP Number\cell
}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid14368948 0821.010}{\rtlch\fcs1
\af1
\ltrch\fcs0 \insrsid2368985 6}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid14368948 00}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid10577074\charrsid16604982 \cell }\pard\plain \ltrpar
\ql
\li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\r
in0\lin0 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid10577074\charrsid16604982 \trowd
\irow2\irowband1\ltrrow\ts23\trgaph43\trrh199\trleft-
36\trbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrh\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrv\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trftsWidth3\trwWidth9396\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddl43\
trpaddt43\trpaddb43\trpaddr43\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfb3\trpaddfr3\tbl
rsid11557067\tbllkhdrrows\tbllklastrow\tbllkhdrcols\tbllklastcol
\tblind7\tblindtype3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1908\clshdrawnil
\cellx1872\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth7488\clshdrawnil \cellx9360\row
\ltrrow}\trowd \irow3\irowband2\ltrrow\ts23\trgaph43\trrh244\trleft-
36\trbrdrt
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrh\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrv\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trftsWidth3\trwWidth9396\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddl43\
trpaddt43\trpaddb43\trpaddr43\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfb3\trpaddfr3\tbl
rsid11557067\tbllkhdrrows\tbllklastrow\tbllkhdrcols\tbllklastcol\tblind7\
tblindtype3 \clvertalt\clbrdrt
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1908\clshdrawnil
\cellx1872\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth7488\clshdrawnil \cellx9360\pard\plain
\ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\r
in0\lin0\pararsid12154632\yts23 \rtlch\fcs1
\af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid14368948\charrsid16604982 Grade Level\cell
}\pard \ltrpar
\ql
\li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\r
in0\lin0\pararsid6635050\yts23 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid14368948\charrsid13115438 9-12}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid14368948 & }{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \insrsid14368948\charrsid13115438 30, 31\cell }\pard\plain
\ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\r
in0\lin0 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid14368948\charrsid16604982 \trowd
\irow3\irowband2\ltrrow\ts23\trgaph43\trrh244\trleft-
36\trbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrh\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrv\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trftsWidth3\trwWidth9396\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddl43\
trpaddt43\trpaddb43\trpaddr43\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfb3\trpaddfr3\tbl
rsid11557067\tbllkhdrrows\tbllklastrow\tbllkhdrcols\tbllklastcol\tblind7\
tblindtype3 \clvertalt\clbrdrt
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1908\clshdrawnil
\cellx1872\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth7488\clshdrawnil \cellx9360\row
\ltrrow}\trowd \irow4\irowband3\ltrrow\ts23\trgaph43\trrh208\trleft-
36\trbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrh\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrv\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trftsWidth3\trwWidth9396\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddl43\
trpaddt43\trpaddb43\trpaddr43\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfb3\trpaddfr3\tbl
rsid11557067\tbllkhdrrows\tbllklastrow\tbllkhdrcols\tbllklastcol\tblind7\
tblindtype3 \clvertalt\clbrdrt
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1908\clshdrawnil
\cellx1872\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth7488\clshdrawnil \cellx9360\pard\plain
\ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\r
in0\lin0\pararsid12154632\yts23 \rtlch\fcs1
\af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid14368948\charrsid16604982 Standard
Length\cell }\pard \ltrpar
\ql
\li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\r
in0\lin0\pararsid6635050\yts23 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid14368948 3}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid14368948\charrsid13115438 credits\cell }\pard\plain \ltrpar
\ql
\li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\r
in0\lin0 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid14368948\charrsid16604982 \trowd
\irow4\irowband3\ltrrow\ts23\trgaph43\trrh208\trleft-
36\trbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrh\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrv\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trftsWidth3\trwWidth9396\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddl43\
trpaddt43\trpaddb43\trpaddr43\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfb3\trpaddfr3\tbl
rsid11557067\tbllkhdrrows\tbllklastrow\tbllkhdrcols\tbllklastcol
\tblind7\tblindtype3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1908\clshdrawnil
\cellx1872\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth7488\clshdrawnil \cellx9360\row
\ltrrow}\trowd \irow5\irowband4\ltrrow\ts23\trgaph43\trrh253\trleft-
36\trbrdrt
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrh\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrv\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trftsWidth3\trwWidth9396\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddl43\
trpaddt43\trpaddb43\trpaddr43\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfb3\trpaddfr3\tbl
rsid11557067\tbllkhdrrows\tbllklastrow\tbllkhdrcols\tbllklastcol\tblind7\
tblindtype3 \clvertalt\clbrdrt
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1908\clshdrawnil
\cellx1872\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth7488\clshdrawnil \cellx9360\pard\plain
\ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\r
in0\lin0\pararsid12154632\yts23 \rtlch\fcs1
\af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid14368948\charrsid16604982 Teacher
Certification\cell }\pard \ltrpar
\ql
\li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\r
in0\lin0\pararsid14360156\yts23 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid14360156\charrsid9520862 TEC ED 1 @2}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \insrsid14360156
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\r
in0\lin0\pararsid6635050\yts23 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid14360156\charrsid9520862 ENG 7 G}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid14360156\charrsid13115438 }{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid14360156
\par }{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid14368948\charrsid9520862
{\*\xmlopen\xmlns2{\factoidname place}}INDUS{\*\xmlclose} ARTS @4
@6}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid14368948
\par }{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid14368948\charrsid9520862 I
ART-TEC }{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid14368948 @}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \insrsid14368948\charrsid9520862 1 @2}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \insrsid14368948
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\r
in0\lin0\pararsid2368985\yts23 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid2368985 PRINTING @7 G
\par GRAPH ARTS @4
\par GEN SHOP @4}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid7147125\charrsid13115438 \cell }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\r
in0\lin0 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid14368948\charrsid16604982 \trowd
\irow5\irowband4\ltrrow\ts23\trgaph43\trrh253\trleft-
36\trbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrh\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrv\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trftsWidth3\trwWidth9396\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddl43\
trpaddt43\trpaddb43\trpaddr43\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfb3\trpaddfr3\tbl
rsid11557067\tbllkhdrrows\tbllklastrow\tbllkhdrcols\tbllklastcol\tblind7\
tblindtype3 \clvertalt\clbrdrt
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1908\clshdrawnil
\cellx1872\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth7488\clshdrawnil \cellx9360\row
\ltrrow}\trowd \irow6\irowband5\ltrrow\ts23\trgaph43\trrh154\trleft-
36\trbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrh\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrv\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trftsWidth3\trwWidth9396\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddl43\
trpaddt43\trpaddb43\trpaddr43\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfb3\trpaddfr3\tbl
rsid11557067\tbllkhdrrows\tbllklastrow\tbllkhdrcols\tbllklastcol\tblind7\
tblindtype3 \clvertalt\clbrdrt
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1908\clshdrawnil
\cellx1872\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth7488\clshdrawnil \cellx9360\pard\plain
\ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\r
in0\lin0\pararsid12154632\yts23 \rtlch\fcs1
\af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid14368948\charrsid16604982 CTSO\cell }\pard
\ltrpar
\ql
\li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\r
in0\lin0\pararsid6635050\yts23 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid14368948 FL-TSA}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid14368948\charrsid13115438 \cell }\pard\plain \ltrpar
\ql
\li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\r
in0\lin0 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid14368948\charrsid16604982 \trowd
\irow6\irowband5\ltrrow\ts23\trgaph43\trrh154\trleft-
36\trbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrh\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrv\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trftsWidth3\trwWidth9396\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddl43\
trpaddt43\trpaddb43\trpaddr43\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfb3\trpaddfr3\tbl
rsid11557067\tbllkhdrrows\tbllklastrow\tbllkhdrcols\tbllklastcol
\tblind7\tblindtype3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1908\clshdrawnil
\cellx1872\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth7488\clshdrawnil \cellx9360\row
\ltrrow}\trowd \irow7\irowband6\lastrow
\ltrrow\ts23\trgaph43\trrh271\trleft-36\trbrdrt
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrh\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrv\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trftsWidth3\trwWidth9396\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddl43\
trpaddt43\trpaddb43\trpaddr43\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfb3\trpaddfr3\tbl
rsid11557067\tbllkhdrrows\tbllklastrow\tbllkhdrcols\tbllklastcol\tblind7\
tblindtype3 \clvertalt\clbrdrt
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1908\clshdrawnil
\cellx1872\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth7488\clshdrawnil \cellx9360\pard\plain
\ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\r
in0\lin0\pararsid12154632\yts23 \rtlch\fcs1
\af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid10577074\charrsid16604982 Facility
Code\cell }{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid14368948\charrsid9520862
24}{
\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid13334788 3}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \insrsid14368948\charrsid9520862 , Related 808,
8}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid13334788 1}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \insrsid14368948\charrsid9520862 0, 8}{
\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid13334788 49, 851, 85}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \insrsid2368985 3, 854}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid14368948 .
\par Refer to }{\field\flddirty{\*\fldinst {\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid11864468\charrsid6161056 HYPERLINK
"http://www.fldoe.org/edfacil/sref.asp" }{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid16718648\charrsid6161056 {\*\datafield
00d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b020000001700000026000000680074007400700
03a002f002f007700770077002e0066006c0064006f0065002e006f00720067002f006500
640066006100630069006c002f0073007200650066002e006100730070000000e0c9ea79f
9bace118c8200aa004ba90b4c0000006800
7400740070003a002f002f007700770077002e0066006c0064006f0065002e006f0072006
7002f006500640066006100630069006c002f0073007200650066002e0061007300700000
00005c0000000000000053000000000000000000001000ff00000000006600}}}{\fldrsl
t {\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cs15\ul\cf2\insrsid11864468\charrsid6161056
http://www.fldoe.org/edfacil/sref.asp}}}\sectd
\linex0\endnhere\sectlinegrid360\sectdefaultcl\sectrsid13240373\sftnbj
{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid11864468\charrsid6161056
 (State Requirements for Educational Facilities)}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid10577074\charrsid16604982 \cell }\pard\plain
\ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\r
in0\lin0 \rtlch\fcs1
\af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid10577074\charrsid16604982 \trowd
\irow7\irowband6\lastrow \ltrrow\ts23\trgaph43\trrh271\trleft-36\trbrdrt
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrh\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrv\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trftsWidth3\trwWidth9396\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddl43\
trpaddt43\trpaddb43\trpaddr43\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfb3\trpaddfr3\tbl
rsid11557067\tbllkhdrrows\tbllklastrow\tbllkhdrcols\tbllklastcol\tblind7\
tblindtype3 \clvertalt\clbrdrt
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1908\clshdrawnil
\cellx1872\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth7488\clshdrawnil \cellx9360\row }\pard
\ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid13398361 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid5710515\charrsid16604982
\par }\pard\plain \ltrpar\s2\ql
\li0\ri0\keepn\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\outlinelevel1
\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid16604982 \rtlch\fcs1
\ab\ai\af1\afs28\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \insrsid13398361\charrsid16604982 Purpose }{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \insrsid7633001\charrsid16604982
\par }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid4603250 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af0
\ltrch\fcs0 \insrsid7633001\charrsid2377065
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx2880\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid2368985 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid2368985\charrsid9374317
The purpose of this program is to provide students with a foundation o
f knowledge and technically oriented experiences in the study of
communications technology. This program focuses on transferable skills
and stresses understanding and demonstration of the technological tools,
machines, instruments, materials, processes an
d systems in business and industry. Communications Technology represents
the current and expanding digital technology. }{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid2368985
\par
\par }{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid2368985\charrsid9374317 The content includes, but is not
limited to a study of the processes, uses, and technical skills found in
visual technologies (both conv
entional and digital procedures), multimedia production, computer
animation and graphics, web page design, electronic media and other new
and emerging technologies.}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid2368985\charrsid9374317
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx2370\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid7147125 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid7147125 \tab
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\jclisttab\tx720\tx2880\wrapdefault\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid7147125 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid7147125 Many of the learning outcomes in this program are aligned
with the }{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \i\ul\cf1\insrsid7147125\charrsid9520862 Standards for
Technological Literacy: Content for the Study of Technology}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid7147125 published by the International
Technology }{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid7539627 and Engineering Educators}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid7147125 Association. Aligned outcomes are
indicated by STL followed by the standard.}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid6510709
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid6510709 {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid14368948\charrsid16604982
\par }\pard\plain \ltrpar\s2\ql
\li0\ri0\keepn\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\outlinelevel1
\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid3156326 \rtlch\fcs1
\ab\ai\af1\afs28\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \insrsid13398361\charrsid16604982 Program Structure
}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid7633001\charrsid16604982
\par }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid4603250 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid7633001\charrsid16604982
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid6510709 {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid13398361\charrsid16604982 This program is a planned sequence of
instruction consisting }{\rtlch\fcs1
\af0 \ltrch\fcs0 \insrsid14368948 of the courses shown in the following
table:}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \insrsid13398361
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid16712274 {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid16712274\charrsid2377065
\par \ltrrow}\trowd \irow0\irowband-1\ltrrow\ts26\trgaph108\trleft-
108\trhdr\trbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrh\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrv
\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trftsWidth2\trwWidth5000\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddl108
\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfb3\trpaddfr3\tblrsid14368948\tbllk
hdrrows\tbllklastrow\tbllkhdrcols\tbllklastcol\tblind0\tblindtype3
\clvertalt\clbrdrt
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clcfpat1\clcbpat8\clshdng10000\cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth934\clcbpatr
aw8\clcfpatraw1\clshdngraw10000 \cellx1681\clvertalt\clbrdrt
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clcfpat1\clcbpat8\clshdng10000\cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth2757\clcbpat
raw8\clcfpatraw1\clshdngraw10000 \cellx6961\clvertalt\clbrdrt
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clcfpat1\clcbpat8\clshdng10000\cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth627\clcbpatr
aw8\clcfpatraw1\clshdngraw10000 \cellx8162\clvertalt\clbrdrt
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clcfpat1\clcbpat8\clshdng10000\cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth682\clcbpatr
aw8\clcfpatraw1\clshdngraw10000 \cellx9468\pard\plain \ltrpar
\ql
\li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin0\pararsi
d12021941\tscfirstrow\yts26 \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs24\alang1025
\ltrch\fcs0 \b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033
{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\b0\cf8\insrsid16712274\charrsid6161056 Course Number\cell }\pard\plain
\ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin0\pararsi
d12021941\tscfirstrow\yts26 \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs24\alang1025
\ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \b0\cf8\insrsid16712274\charrsid6161056 Course
}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0 \b0\cf8\insrsid16712274
Title}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\b0\cf8\insrsid16712274\charrsid6161056 \cell }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin0\pararsi
d12021941\tscfirstrow\yts26 \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs24\alang1025
\ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \b0\cf8\insrsid16712274 Length}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \b0\cf8\insrsid16712274\charrsid6161056 \cell
}\pard\plain \ltrpar
\qc
\li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin0\pararsi
d12021941\tscfirstrow\yts26 \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs24\alang1025
\ltrch\fcs0 \b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033
{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\b0\cf8\insrsid16712274 Level}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\b0\cf8\insrsid16712274\charrsid6161056 \cell }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\r
in0\lin0 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025
\ltrch\fcs0 \f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033
{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\b\cf8\insrsid16712274\charrsid6161056 \trowd \irow0\irowband-
1\ltrrow\ts26\trgaph108\trleft-108\trhdr\trbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrl
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrh\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrv\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trftsWidth2\trwWidth5000\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddl108
\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfb3\trpaddfr3\tblrsid14368948\tbllk
hdrrows\tbllklastrow\tbllkhdrcols\tbllklastcol\tblind0\tblindtype3
\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clcfpat1\clcbpat8\clshdng10000\cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth934\clcbpatr
aw8\clcfpatraw1\clshdngraw10000
\cellx1681\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clcfpat1\clcbpat8\clshdng10000\cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth2757\clcbpat
raw8\clcfpatraw1\clshdngraw10000
\cellx6961\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clcfpat1\clcbpat8\clshdng10000\cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth627\clcbpatr
aw8\clcfpatraw1\clshdngraw10000
\cellx8162\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clcfpat1\clcbpat8\clshdng10000\cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth682\clcbpatr
aw8\clcfpatraw1\clshdngraw10000 \cellx9468\row \ltrrow}\trowd
\irow1\irowband0\ltrrow
\ts26\trgaph108\trleft-108\trbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrh\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrv\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trftsWidth2\trwWidth5000\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddl108
\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfb3\trpaddfr3\tblrsid14368948\tbllk
hdrrows\tbllklastrow\tbllkhdrcols\tbllklastcol\tblind0\tblindtype3
\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth934\clshdrawnil
\cellx1681\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth2757\clshdrawnil
\cellx6961\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth627\clshdrawnil
\cellx8162\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth682\clshdrawnil \cellx9468
\pard\plain \ltrpar\qc
\li0\ri0\sb40\sa40\widctlpar\intbl\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\li
n0\pararsid1248535\yts26 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid2368985\charrsid9374317 8601010\cell }\pard
\ltrpar\ql
\li0\ri0\sb40\sa40\widctlpar\intbl\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\li
n0\pararsid1248535\yts26 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid9187111 Communications Technology}
{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid2368985\charrsid9374317
I}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid2368985\charrsid9374317
\cell }\pard \ltrpar
\qc
\li0\ri0\sb40\sa40\widctlpar\intbl\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\li
n0\pararsid6635050\yts26 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid2368985\charrsid14108117 1 credit\cell }{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid2368985 2}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid2368985\charrsid14108117 \cell
}\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\r
in0\lin0 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \b\insrsid2368985\charrsid6161056 \trowd
\irow1\irowband0\ltrrow\ts26\trgaph108\trleft-
108\trbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrb
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrh\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrv\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trftsWidth2\trwWidth5000\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddl108
\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfb3\trpaddfr3\tblrsid14368948\tbllk
hdrrows\tbllklastrow\tbllkhdrcols\tbllklastcol\tblind0\tblindtype3
\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth934\clshdrawnil
\cellx1681\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth2757\clshdrawnil
\cellx6961\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth627\clshdrawnil
\cellx8162\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth682\clshdrawnil \cellx9468\row
\ltrrow}\pard\plain \ltrpar\qc
\li0\ri0\sb40\sa40\widctlpar\intbl\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\li
n0\pararsid1248535\yts26 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid2368985\charrsid9374317 8601020\cell
}\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\sb40\sa40\widctlpar\intbl\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\li
n0\pararsid1248535\yts26 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid5528243
Communications Technolog}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid9187111 y}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid2368985\charrsid9374317 II}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid2368985\charrsid9374317 \cell }\pard \ltrpar
\qc
\li0\ri0\sb40\sa40\widctlpar\intbl\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\li
n0\pararsid6635050\yts26 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid2368985\charrsid14108117 1 credit\cell }{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid2368985 2}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid2368985\charrsid14108117 \cell
}\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\r
in0\lin0 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \b\insrsid2368985\charrsid6161056 \trowd
\irow2\irowband1\ltrrow\ts26\trgaph108\trleft-
108\trbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrb
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrh\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrv\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trftsWidth2\trwWidth5000\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddl108
\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfb3\trpaddfr3\tblrsid14368948\tbllk
hdrrows\tbllklastrow\tbllkhdrcols\tbllklastcol\tblind0\tblindtype3
\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth934\clshdrawnil
\cellx1681\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth2757\clshdrawnil
\cellx6961\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth627\clshdrawnil
\cellx8162\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth682\clshdrawnil \cellx9468\row
\ltrrow}\pard\plain \ltrpar\qc
\li0\ri0\sb40\sa40\widctlpar\intbl\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\li
n0\pararsid1248535\yts26 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid2368985\charrsid9374317 8601030\cell
}\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\sb40\sa40\widctlpar\intbl\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\li
n0\pararsid1248535\yts26 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid2368985\charrsid9374317 Communications Technolog}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid9187111 y}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid2368985\charrsid9374317 III}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid2368985\charrsid9374317 \cell }\pard \ltrpar\qc
\li0\ri0\sb40\sa40\widctlpar\intbl\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\li
n0\pararsid6635050\yts26 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid2368985\charrsid14108117 1 credit\cell }{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid2368985 3}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid2368985\charrsid14108117 \cell }\pard\plain
\ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\r
in0\lin0 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025
\ltrch\fcs0 \f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033
{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0 \b\insrsid2368985\charrsid6161056
\trowd \irow3\irowband2\lastrow \ltrrow\ts26\trgaph108\trleft-
108\trbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrl
\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \trbrdrh\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trbrdrv\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\trftsWidth2\trwWidth5000\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddl108
\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfb3\trpaddfr3\tblrsid14368948\tbllk
hdrrows\tbllklastrow\tbllkhdrcols\tbllklastcol\tblind0\tblindtype3
\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth934\clshdrawnil
\cellx1681\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth2757\clshdrawnil
\cellx6961\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth627\clshdrawnil
\cellx8162\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrl\brdrs\brdrw15\brdrcf1 \clbrdrb\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\clbrdrr\brdrs\brdrw15\brdrcf1
\cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth682\clshdrawnil \cellx9468\row
}\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid14360156 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid13594624
\par }{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid14360156 In addition to the
above courses, the }{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid14360156\charrsid9520862
Advanced Applications in Technology (8601900) is appropriate to be used
for content area continuation in this program after all three credits of
this program have been completed. The purpose of }{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \insrsid14360156
Advanced Applications in Technology}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid14360156\charrsid9520862 course is to provide students with
}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid14360156 a capstone}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0
\insrsid14360156\charrsid9520862 opportunity to develop a school based
project from "vision" to "reality". Working in teams to design, engineer,
manufacture, construct, test, redesign, test again; and then produce a
finished "p
roject". This would involve using ALL the knowledge previously learned,
not only in Technology Education but also across the curriculum. See the
Advanced Applications in Technology framework for more information.
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid6510709 {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid14360156\charrsid2377065
\par }\pard\plain \ltrpar\s2\ql
\li0\ri0\keepn\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\outlinelevel1
\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid3156326 \rtlch\fcs1
\ab\ai\af1\afs28\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \insrsid13532387\charrsid16604982 Laboratory Activities
\par }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid13532387 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af0
\ltrch\fcs0 \insrsid13532387\charrsid2377065
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid6510709 {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid13532387\charrsid16604982 Laboratory activi
ties are an integral part of this program. These activities include
instruction in the use of safety procedures, tools, equipment, materials,
and processes related to occupations}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid14360156 in this industry}{
\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \insrsid13532387\charrsid16604982 .
Equipment and supplies should be provided to enhance hands-on experiences
for students.
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid13532387 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid13532387\charrsid16604982
\par }\pard\plain \ltrpar\s2\ql
\li0\ri0\keepn\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\outlinelevel1
\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid3156326 \rtlch\fcs1
\ab\ai\af1\afs28\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \insrsid13532387\charrsid16604982 Special Notes
\par }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid13532387 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af0
\ltrch\fcs0 \insrsid13532387\charrsid2377065
\par }\pard\plain \ltrpar\s3\ql
\li0\ri0\keepn\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\outlinelevel2
\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid2504039 \rtlch\fcs1
\ab\af1\afs26\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\ul\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033
{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid13532387\charrsid2504039 Career and
Technical Student Organization (CTSO)}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid1469322\charrsid2504039
\par }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\hyphpar0\aspalpha\aspnum\faauto\adjustrigh
t\rin0\lin0\itap0\pararsid13532387 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025
\ltrch\fcs0 \f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033
{\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \insrsid1469322\charrsid2377065
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid6510709 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid10174417
The Florida Technology Student Association (FL-TSA) }{\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0
\insrsid13532387\charrsid16604982 is}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\cgrid0\insrsid13532387\charrsid16604982 the appropriate career and
technical student organization for providing leadership training and
reinfor
cing specific career and technical skills. Career and Technical Student
Organizations provide activities for students as an integral part of the
instruction offered. The activities of such organizations are defined as
part of the curriculum in accordanc
e with Rule 6A-6.065, F}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\cgrid0\insrsid10577074\charrsid16604982 .}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\cgrid0\insrsid13532387\charrsid16604982 A}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\cgrid0\insrsid10577074\charrsid16604982 .}{
\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \cgrid0\insrsid13532387\charrsid16604982
C.}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \cgrid0\insrsid1469322\charrsid16604982
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\hyphpar0\aspalpha\aspnum\faauto\adjustrigh
t\rin0\lin0\itap0\pararsid13532387 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cgrid0\insrsid6848068\charrsid16604982
\par }\pard\plain \ltrpar\s3\ql
\li0\ri0\keepn\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\outlinelevel2
\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid13594624 \rtlch\fcs1
\ab\af1\afs26\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\ul\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033
{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid13594624\charrsid10960718
Cooperative }{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid13594624
T}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid13594624\charrsid10960718
raining }{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid13594624
\par }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid13594624 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1
\ltrch\fcs0 \insrsid13594624
\par Cooperative}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid13594624\charrsid10960718
 training is appropriate but not required for this program. Whenever
offered, the rules, guidelines, and requirements specified in the Florida
Department of Education Cooperative Education Manual apply.}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \insrsid13594624

\par
\par }{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid13594624\charrsid1452303
Work-Based Experience (8601800) is the appropriate course to provide
Technology Education students with the opportunity, as Student Learners,
to gain real world practical, first-hand exposure in broad occupational
clusters or industry sectors
through a structured, compensated or uncompensated experience. Work-
Based Experience (WBE) is also designed to give the Student Learners an
opportunity to apply and integrate the knowledge, skills, and abilities
acquired during their School-Based Experie
nce to actual work situations independent of school facilities. At least
one credit of a Technology Education program consisting of three credits
must be completed before enrolling in WBE. See the Work-Based Experience
framework for more information.}{
\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid13594624\charrsid10960718
\par }\pard\plain \ltrpar\s3\ql
\li0\ri0\keepn\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\outlinelevel2
\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid2504039 \rtlch\fcs1
\ab\af1\afs26\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\ul\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033
{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid13594624
\par }\pard \ltrpar\s3\ql
\li0\ri0\keepn\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\outlinelevel2
\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid602334 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid602334 Essential Skills
\par }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid602334 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af0 \ltrch\fcs0
\insrsid602334\charrsid16325324
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\jclisttab\tx720\tx2880\wrapdefault\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid602334 {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid602334 E}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid602334\charrsid9969402 ssential skills }{
\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \insrsid602334 identified by the Division of
Career and Adult Education have been}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid602334\charrsid9969402 integrated into the standards and
benchmarks of }{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid602334 this program}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid602334\charrsid9969402 . The}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid602334 se skills represent}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid602334\charrsid9969402 the }{\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \insrsid602334 general }{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid602334\charrsid9969402 knowledge and skills }{\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \insrsid602334 considered by industry to be }{\rtlch\fcs1
\af0 \ltrch\fcs0 \insrsid602334\charrsid9969402
essential }{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \insrsid602334 for}{\rtlch\fcs1
\af0 \ltrch\fcs0 \insrsid602334\charrsid9969402 success }{\rtlch\fcs1
\af0 \ltrch\fcs0 \insrsid602334 in}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid602334\charrsid9969402 careers }{
\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \insrsid602334 across}{\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \insrsid602334\charrsid9969402 all career clusters. Students
preparing for }{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \insrsid602334 a
}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid602334\charrsid9969402 career}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid602334 served by this program}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid602334\charrsid9969402 at any level should be able to
demonstrate these skills in the context of }{
\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \insrsid602334 this program}{\rtlch\fcs1
\af0 \ltrch\fcs0 \insrsid602334\charrsid9969402 .}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid602334
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid602334 {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid602334\charrsid16325324
\par }\pard\plain \ltrpar\s3\ql
\li0\ri0\keepn\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\outlinelevel2
\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid2504039 \rtlch\fcs1
\ab\af1\afs26\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\ul\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033
{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid13532387\charrsid2504039
Accommodations}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid1469322\charrsid2504039
\par }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid13532387 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af0
\ltrch\fcs0 \insrsid1469322\charrsid2377065
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid6510709 {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid3278255\charrsid4407357 Federal and state legislation requires
the pr
ovision of accommodations for students with disabilities as identified on
the secondary student\rquote s IEP or 504 plan or postsecondary
student\rquote
s accommodations plan to meet individual needs and ensure equal access.
Postsecondary students with disabilities must
  self-identify, present documentation, request accommodations if needed,
and develop a plan with their postsecondary service provider.
Accommodations received in postsecondary education may differ from those
received in secondary education. Accommodation
s
  change the way the student is instructed. Students with disabilities
may need accommodations in such areas as instructional methods and
materials, assignments and assessments, time demands and schedules,
learning environment, assistive technology and sp
ecial communication systems. Documentation of the accommodations
requested and provided should be maintained in a confidential file.
\par
\par }{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \insrsid3278255\charrsid3278255 In
addition to accommodations, some secondary students with disabilities
(ESE) will need modifications to meet their speci
al needs. Modifications change the outcomes or what the student is
expected to learn, e.g., modifying the curriculum of a secondary career
and technical education course. Note: postsecondary curriculum cannot be
modified.
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid995909 {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \insrsid3278255
\par }\pard\plain \ltrpar\s3\ql
\li0\ri0\keepn\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\outlinelevel2
\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid2504039 \rtlch\fcs1
\ab\af1\afs26\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\ul\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033
{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid13532387\charrsid11557067 Bright
Futures/Gold Seal Scholarship}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid1469322\charrsid11557067
\par }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\hyphpar0\aspalpha\aspnum\faauto\adjustrigh
t\rin0\lin0\itap0\pararsid13532387 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025
\ltrch\fcs0 \f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033
{\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \insrsid1469322\charrsid2377065
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid6510709 {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid13532387\charrsid16604982
Course substitutions as defined in the Comprehensive Course Table for
this program area may be used to qualify a student for
{\*\xmlopen\xmlns2{\factoidname place}}{\*\xmlopen\xmlns2{\factoidname
State}}Florida{\*\xmlclose}{\*\xmlclose}\rquote
s Gold Seal Vocational Scholarship, providing all other eligibility
requirements are met. Eligibility requirements are available online at
}{\field\flddirty{\*\fldinst {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid13532387\charrsid16604982
 HYPERLINK "https://www.osfaffelp.org/bfiehs/fnbpcm02_CCTMain.aspx"
}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \insrsid16718648\charrsid16604982
{\*\datafield
00d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b020000001700000037000000680074007400700
073003a002f002f007700770077002e006f007300660061006600660065006c0070002e00
6f00720067002f006200660069006500680073002f0066006e006200700063006d0030003
2005f004300430054004d00610069006e00
2e0061007300700078000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b6e000000680074007
400700073003a002f002f007700770077002e006f007300660061006600660065006c0070
002e006f00720067002f006200660069006500680073002f0066006e006200700063006d0
0300032005f004300430054004d00610069
006e002e006100730070007800000000ff0000000000000000003000000000ff000000000
03d00}}}{\fldrslt {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cs15\ul\cf2\insrsid13532387\charrsid16604982
https://www.osfaffelp.org/bfiehs/fnbpcm02_CCTMain.aspx}}}\sectd
\linex0\endnhere\sectlinegrid360\sectdefaultcl\sectrsid13240373\sftnbj
{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \insrsid13532387\charrsid16604982 .
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\hyphpar0\aspalpha\aspnum\faauto\adjustrigh
t\rin0\lin0\itap0\pararsid660675 {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid13532387\charrsid2377065
\par }\pard\plain \ltrpar\s2\ql
\li0\ri0\keepn\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\outlinelevel1
\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid2504039 \rtlch\fcs1
\ab\ai\af1\afs28\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \insrsid8391243\charrsid2504039 Standards}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \insrsid13532387\charrsid2504039
\par }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid13532387 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af0
\ltrch\fcs0 \insrsid13532387\charrsid2377065
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid6510709 {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid13532387\charrsid16604982 Aft}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid14704191\charrsid16604982
er successfully completing this program}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid6510709 ,}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid13532387\charrsid16604982 the student will be able to perform
the following:
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid13532387 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid13532387\charrsid16604982
\par }\pard\plain \ltrpar\s3\ql
\li0\ri0\keepn\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\outlinelevel2
\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid13903846 \rtlch\fcs1
\ab\af1\afs26\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\ul\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033
{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid13903846\charrsid3767927
Technological Literacy Standards
\par }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid13903846 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1
\ltrch\fcs0 \insrsid13903846\charrsid3767927
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1402945\charrsid1248535 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
01.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls11\adjustright\rin0\lin720\itap0\pa
rarsid1402945 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1402945\charrsid1248535 Demonstrate an understanding of the
characteristics and scope of technology.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1402945\charrsid1248535 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
02.0\tab}Demonstrate an understanding of the core concepts of technology.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1402945\charrsid1248535 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
03.0\tab}Demonstrate an understanding of the relationships among
technologies and
the connections between technology and other fields of study.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1402945\charrsid1248535 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
04.0\tab}Demonstrate an understanding of the cultural, social, economic,
and political effects of technology.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1402945\charrsid1248535 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
05.0\tab}Demonstrate an understanding of the influence of technology on
history.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1402945\charrsid1248535 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
06.0\tab}Demonstrate an understanding of the attributes of design.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s34 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1402945\charrsid1248535 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
07.0\tab}}\pard\plain \ltrpar\s34\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\hyphpar0\faauto\ls11\adjustright\rin0\lin720
\itap0\pararsid1402945 \rtlch\fcs1 \af2\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\fs22\cf1\insrsid1402945\charrsid1248535 Demonstrate an understanding of
the role of troubleshooting, research and development, invention and
innovation, and experimentation in problem solving.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1402945\charrsid1248535 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
08.0\tab}}\pard\plain \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls11\adjustright\rin0\lin720\itap0\pa
rarsid1402945 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1402945\charrsid1248535 Demonstrate abilities to apply the
design process.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1402945\charrsid1248535 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
09.0\tab}Demonstrate the abilities to use and maintain technological
products and systems.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1402945\charrsid1248535 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
10.0\tab}Demonstrate the abilities to assess the impact of products and
systems.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1402945\charrsid1248535 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
11.0\tab}}\pard\plain \ltrpar\s33\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls11\adjustright\rin0\lin720\itap0\pa
rarsid1402945 \rtlch\fcs1 \af2\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\fs22\cf1\insrsid1402945\charrsid1248535 Demonstrate an understanding of
and be able to select and use information and communication technologies.
\par }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid1402945 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid1402945\charrsid16604982
\par }\pard\plain \ltrpar\s3\ql
\li0\ri0\keepn\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\outlinelevel2
\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid1402945 \rtlch\fcs1
\ab\af1\afs26\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\ul\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033
{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid1402945\charrsid3767927 Technical
}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid1402945 Content}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \insrsid1402945\charrsid3767927
 Standards
\par }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid1402945 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1
\ltrch\fcs0 \insrsid1402945\charrsid3767927
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s35 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1402945\charrsid1248535 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
12.0\tab}}\pard\plain \ltrpar\s35\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls11\adjustright\rin0\lin720\itap0\pa
rarsid1402945 \rtlch\fcs1 \af2\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\b0\cf1\insrsid1402945\charrsid1248535 Demonstrate safe and appropriate
use of tools, machines, and materials in communications technology.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1402945\charrsid1248535 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
13.0\tab}}\pard\plain \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls11\adjustright\rin0\lin720\itap0\pa
rarsid1402945 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1402945\charrsid1248535 Demonstrate technical knowledge and
skills in the area of design.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1402945\charrsid1248535 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
14.0\tab}Demonstrate technical knowledge and skills in the area of image
generation.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1402945\charrsid1248535 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
15.0\tab}Demonstrate an understanding of the use of photonics in
communication.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1402945\charrsid1248535 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
16.0\tab}Express technical knowledge and understanding using major
printing processes.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1402945\charrsid1402945 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
17.0\tab}}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1402945\charrsid1402945
Demonstrate technical knowledge and skills in finishing, binding and
packaging.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1402945\charrsid1402945 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
18.0\tab}Demonstrate technical knowledge and skills in the development of
advertising specialties.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1402945\charrsid1248535 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
19.0\tab}}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1402945\charrsid1248535
Demonstrate technical knowledge and skills in digital and electronic
communication.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1402945\charrsid1248535 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
20.0\tab}Demonstrate and present a research and design project.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1402945\charrsid1248535 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
21.0\tab}Demonstrate an understanding o
f career opportunities and requirements in the field of communications
technology.
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid16666746 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid16666746
\par }\pard\plain \ltrpar\s3\ql
\li0\ri0\keepn\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\outlinelevel2
\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid7539627 \rtlch\fcs1
\ab\af1\afs26\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\ul\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033
{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid7539627 Essential Skills
\par }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid7539627 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af0
\ltrch\fcs0 \insrsid7539627
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af39\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6961864\charrsid6961864
\hich\af1\dbch\af0\loch\f1 22.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\ls14\rin0\lin720\it
ap0\pararsid6961864 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6961864\charrsid6961864
Demonstrate language arts knowledge and skills.\tab

\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af39\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6961864\charrsid6961864
\hich\af1\dbch\af0\loch\f1 23.0\tab}Demonstrate mathematics knowledge and
skills.\tab
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af39\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6961864\charrsid6961864
\hich\af1\dbch\af0\loch\f1 24.0\tab}Demonstrate science knowledge and
skills.\tab
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid6961864\charrsid6961864 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
25.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\ls14\adjustright\rin0
\lin720\itap0\pararsid6961864 {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid6961864\charrsid6961864 Use oral and w
ritten communication skills in creating, expressing and interpreting
information and ideas.}{\rtlch\fcs1 \ab\af0 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6961864\charrsid6961864
}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \insrsid6961864\charrsid6961864

\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid6961864\charrsid6961864 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
26.0\tab}Solve problems using critical thinking skills, creativity and
innovation.}{\rtlch\fcs1 \ab\af0 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6961864\charrsid6961864
}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \insrsid6961864\charrsid6961864
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid6961864\charrsid6961864 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
27.0\tab}Use information technology tools.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid6961864\charrsid6961864 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
28.0\tab}Describe the roles within teams, work units, departme
nts, organizations, inter-organizational systems, and the larger
environment.}{\rtlch\fcs1 \ab\af0 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6961864\charrsid6961864
}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \insrsid6961864\charrsid6961864
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid6961864\charrsid6961864 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
29.0\tab}
Demonstrate the importance of health, safety, and environmental
management systems in organizations and their importance to
organizational performance and regulatory compliance. }{\rtlch\fcs1
\ab\af0 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6961864\charrsid6961864
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid6961864\charrsid6961864 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
30.0\tab}}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \insrsid6961864\charrsid6961864
Demonstrate leadership and teamwork skills needed to accomplish team
goals and objectives.}{\rtlch\fcs1 \ab\af0 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6961864\charrsid6961864
}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \insrsid6961864\charrsid6961864

\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid6961864\charrsid6961864 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
31.0\tab}Describe the importance of professional ethics and legal
responsibilities.}{\rtlch\fcs1 \ab\af0 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6961864\charrsid6961864
}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \insrsid6961864\charrsid6961864
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid6961864\charrsid6961864 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
32.0\tab}Explain the importance of employability skill and
entrepreneurship skills. }{\rtlch\fcs1 \ab\af0 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6961864\charrsid6961864
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6961864\charrsid6961864
\hich\af1\dbch\af0\loch\f1 33.0\tab}}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6961864\charrsid6961864
Demonstrate personal money-management concepts, procedures, and
strategies. }{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \insrsid7539627
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid15271914 {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid15271914
\par }{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \insrsid15271914\charrsid6961864
\par }\pard \ltrpar\qr
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid2431845 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid2431845
\par \page }{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \insrsid2504039\charrsid3689721
July 2010
\par }\pard\plain \ltrpar\s1\qc
\li0\ri0\keepn\widctlpar\tqr\tx9360\wrapdefault\hyphpar0\aspalpha\aspnum\
faauto\outlinelevel0\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid2504039
\rtlch\fcs1 \af0\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \insrsid2504039\charrsid10960718 Florida Department of
Education
\par Student Performance Standards
\par }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid995909 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af0 \ltrch\fcs0
\insrsid2504039\charrsid10960718
\par }\pard\plain \ltrpar\s2\ql
\li0\ri0\keepn\widctlpar\tx2160\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\outlin
elevel1\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid16712274 \rtlch\fcs1
\ab\ai\af1\afs28\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \insrsid2504039\charrsid10960718 Course Title: \tab
}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid1248535
Communications}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid1579329
 Technology}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid16582051 }{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \insrsid12794502 I}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid2504039\charrsid10960718
\par Course Number: \tab }{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid16582051
860}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid7497168 1}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \insrsid1248535 0}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid16582051 10}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid2504039\charrsid10960718
\par Course Credit:\tab }{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid16582051
1}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid2504039\charrsid10960718
\par }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid995909 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af0 \ltrch\fcs0
\insrsid2504039\charrsid10960718
\par }\pard\plain \ltrpar\s2\ql
\li0\ri0\keepn\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\outlinelevel1
\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid2504039 \rtlch\fcs1
\ab\ai\af1\afs28\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \insrsid2504039\charrsid10960718 Course Description:
\par }\pard\plain \ltrpar\ql \li0\ri0\nowidctlpar\tx-
2520\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0\parar
sid2504039 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid2504039\charrsid10960718
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\hyphpar0\aspalpha\aspnum\faauto\adjustrigh
t\rin0\lin0\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 This
 course provides students with an introduction to the knowledge, human
relations and technical skills of communications technology.
\par }{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
01.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls5\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate an understanding of
the characteristics and scope of technology}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 . \endash The
student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid13858058 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid13858058 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 This standard
supports the following Next Generation Sunshine State Standards and
Standards for Technology Literacy (STL): [STL.1.}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13858058 J}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 \endash }{
\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13858058 L}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 ]
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1200\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid13858058 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid413299
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
01.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls5\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Discuss the nature and development of
technological knowledge and processes. STL.1.J

\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
01.02\tab}Explain the rapid increase in the rate of technological
development and diffusion. STL.1.K
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
01.03\tab}Conduct specific, goal-directed research related to inventions
and innovations. STL.1.L
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
02.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls5\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate an understanding of
the core concepts of technology}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 . \endash The student}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able
to:
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid13858058 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid13858058 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 This standard supports
the following Next Generation Sunshine State Standards and Standards for
Technology Literacy (STL): [STL.}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058 2}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 .}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13858058 W}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 \endash }{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13858058 Z, STL.2.AA, STL.2.EE}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13858058\charrsid1277642
]
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1200\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid13858058 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid413299
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
02.01\tab}}\pard\plain \ltrpar\s33\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls5\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 \rtlch\fcs1 \af2\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Identify systems thinking logic
and creativity with appropriate compromises in complex real-life
problems.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
02.02\tab}Define tech
nological systems, which are the building blocks of technology, are
embedded within larger technological, social, and environmental systems.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
02.03\tab}
Identify the stability of a technological system and its influence by all
of the components in the system, especially those in the feedback loop.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
02.04\tab}
Identify resources involves trade-offs between competing values, such as
availability, cost, desirability, and waste.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
02.05\tab}Identify the criteria and constraints of a product or system
and determine how they affect the final de
sign and development.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
02.06\tab}Define a management system as the process of planning,
organizing, and controlling work.
\par }\pard \ltrpar\s33\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsi
d1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\b\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
03.0\tab}}\pard\plain \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls5\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate an understanding of
the relationships among technologies and the connections between
technology and other fields of study}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535 . \endash The student}{
\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid13858058 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid13858058 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid1277642
This standard supports the following Next Generation Sunshine State
Standards and Standards for Technology Literacy (STL): [STL.}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13858058 3}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 .}{
\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13858058 G}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 \endash }{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13858058 J}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 ]
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1200\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid13858058 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid413299
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
03.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls5\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
Identify technology transfer occurring when a new user applies an
existing innovation developed for one purpose in a different function.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
03.02\tab}
Identify technological innovation resulting when ideas, knowledge, or
skills are shared within a technology, among technologies, or across
other fields.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
03.03\tab}Outline the process of patenting to protect a technological
idea.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
03.04\tab}Identify technological progresses that promote the advancement
of science and mathematics.
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
04.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls5\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
Demonstrate an understanding of the cultural, social, economic, and
political effects of technology}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535 . \endash The student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid13858058 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid13858058 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 This standard sup
ports the following Next Generation Sunshine State Standards and
Standards for Technology Literacy (STL): [STL.}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 4}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 .}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 H}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 \endash }{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 I}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 ]
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1200\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid13858058 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid413299
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
04.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls5\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
Identify changes caused by the use of technology ranging from gradual to
rapid and from subtle to obvious.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
04.02\tab}Classify the use of technology involving weighing the trade-
offs between the positive and negative effects.

\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
05.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls5\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate an understanding of
the influence of technology on history}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 . \endash The
student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid13858058 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid13858058 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 This standard supports the following
Next Generation Sunshine Sta
te Standards and Standards for Technology Literacy (STL):
[STL.}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 7}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 .}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 G}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 \endash
}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 I, STL.7.N \endash
O}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 ]
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1200\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid13858058 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid413299
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
05.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls5\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
Describe how most technological development has been evolutionary, the
result of a series of refinements to a basic invention.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
05.02\tab}Research how the evolution of civilizat
ion has been directly affected by, and has in turn affected the
development and use of tools and materials.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
05.03\tab}
Define the history of technology as a powerful force in reshaping the
social, cultural, political, and economic landscape.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
05.04\tab}Define the Industrial
 Revolution and the development of continuous manufacturing,
sophisticated transportation and communication systems, advanced
construction practices, and improved education and leisure time.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
05.05\tab}Define the Information Age and its placement of emphasis on the
processing and exchange of information.

\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
06.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls5\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate an understanding of
the attributes of design}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535 . \endash The student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid13858058 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid13858058 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid1277642
This standard supports the following Next Generation Sunshine State
Standards and Standards for Technology Literacy (STL): [STL.}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 8}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 .}{
\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 H}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 \endash }{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 K}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 ]

\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1200\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid13858058 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid413299
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
06.01\tab}}\pard\plain \ltrpar\s33\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls5\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 \rtlch\fcs1 \af2\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
Recognize the design process; including defining a problem,
brainstorming, researching and generating ideas, identifying criteria and
specifying constraints, exploring possibilities, selecting an approach,
developing a design proposal, ma
king a model or prototype, testing and evaluating the design using
specifications, refining the design, creating or making it, and
communicating processes and results.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
06.02\tab}Restate design problems that are seldom presented in a clearly
defined form.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
06.03\tab}Check and critique a design continually, and improve and revise
the idea of the design as needed.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
06.04\tab}List competing requirements of a design, such as criteria,
constraints, and efficiency.
\par }\pard \ltrpar\s33\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsi
d1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s34 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
07.0\tab}}\pard\plain \ltrpar\s34\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\hyphpar0\faauto\ls5\adjustright\rin0\lin720\
itap0\pararsid1248535 \rtlch\fcs1 \af2\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\fs22\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate an understanding
of the role of troubleshooting, research and development, invention and
innovation, and experimentation in problem solving}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\fs22\cf1\insrsid1248535 . \endash The student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid13858058 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13858058
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid13858058 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid1277642
This standard supports the following Next Generation Sunshine State
Standards and Standards for Technology Literacy (STL):
[STL.1}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 0}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 .}{
\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 I}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 \endash }{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13858058 L}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 ]

\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1200\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid13858058 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid413299
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
07.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls5\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Def
ine research and development as a specific problem-solving approach that
is used intensively in business and industry to prepare devices and
systems for the marketplace.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
07.02\tab}Identify research needed to solve technological problems.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
07.03\tab}Differentiate between te
chnological and non-technological problems, and identify which problems
can be solved using technology.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
07.04\tab}Utilize a multidisciplinary approach to solving technological
problems.
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
08.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls5\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate abilities to apply the
design process}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535 . \endash The student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid13858058 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid13858058 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid1277642
This standard supports the following Next Generation Sunshine State
Standards and Standards for Technology Literacy (STL):
[STL.1}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 1}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 .}{
\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 M}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 \endash }{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 R}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 ]

\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1200\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid13858058 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid413299
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
08.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls5\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Identify the design problem to solve
and decide whether or not to address it.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
08.02\tab}Identify criteria and constraints and determine how these will
affect the design process.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
08.03\tab}
Refine a design by using prototypes and modeling to ensure quality,
efficiency, and productivity of the final product.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
08.04\tab}Evaluate the design solution using conceptual, physical, and
mathematical
 models at various intervals of the design process in order to check for
proper design and to note areas where improvements are needed.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
08.05\tab}Develop and produce a product or system using a design process.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
08.06\tab}Evaluate final solutions and communicate observation,
 processes, and results of the entire design process, using verbal,
graphic, quantitative, virtual, and written means, in addition to three-
dimensional models.
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
09.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls5\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate the abilities to use
and maintain technological products and systems}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 . \endash The
student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid13858058 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid13858058 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid1277642
This standard supports the following Next Generation Sunshine State
Standards and Standards for Technology Literacy (STL):
[STL.1}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 2}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 .}{
\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 L}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 \endash }{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 P}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 ]

\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1200\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid13858058 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid413299
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
09.01\tab}}\pard\plain \ltrpar\s33\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls5\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 \rtlch\fcs1 \af2\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Document processes and
procedures and communicate them to different audiences using appropriate
oral and written techniques.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
09.02\tab}
Diagnose a system that is malfunctioning and use tools, materials,
machines, and knowledge to repair it.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
09.03\tab}Troubleshoot, analyze, and maintain systems to ensure safe and
proper function and precision.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
09.04\tab}Operate systems so that they function in the way they were
designed.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
09.05\tab}
Use computers and calculators to access, retrieve, organize, process,
maintain, interpret, and evaluate data and information in order to
communicate.
\par }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid1248535 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
10.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls5\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate the abilities to
assess the impact of products and systems}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 . \endash The
student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid13858058 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid13858058 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid1277642
This standard supports the following Next Generation Sunshine State
Standards and Standards for Technology Literacy (STL):
[STL.1}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 3}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 .}{
\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13858058 J}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 \endash }{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 M}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 ]

\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1200\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid13858058 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid413299
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
10.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls5\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Collect information and evaluate its
quality.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
10.02\tab}Evaluate data,
analyze trends, and draw conclusions regarding the effect of technology
on the individual, society, and environment. }{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
10.03\tab}}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
Use assessment techniques, such as trend analysis and experimentation to
make decisions about the future development of technology. }{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
10.04\tab}}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Ide
ntify forecasting techniques to evaluate the results of altering natural
systems. }{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
11.0\tab}}\pard\plain \ltrpar\s33\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls5\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 \rtlch\fcs1 \af2\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\fs22\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate an understanding
of and be able to select and use information and communication
technologies}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \emdash
-The student will be able to:
\par }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid13858058 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13858058
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid13858058 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 This standard supports the followin
g Next Generation Sunshine State Standards and Standards for Technology
Literacy (STL): [STL.1}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764
7}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13858058\charrsid1277642
.}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764 L}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 \endash }{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 Q}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid1277642 ]
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1200\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid13858058 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13858058\charrsid413299
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s35 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
11.01\tab}}\pard\plain \ltrpar\s35\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls5\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 \rtlch\fcs1 \af2\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\b0\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Discuss information and
communication technologies including the inputs, processes, and outputs
associated with sending and receiving information. }{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s35 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
11.02\tab}}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\b0\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Cl
assify information and communication systems that allow information to be
transferred from human to human, human to machine, machine to human, and
machine to machine. }{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s35 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
11.03\tab}}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\b0\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
Use information and communication systems to inform, persuade, entertain,
control, manage, and educate. }{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s35 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
11.04\tab}}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\b0\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
Identify components of a communication system, including source, encoder,
transmitter, receiver, decoder, storage, retrieval, and destination.
}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s35 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
11.05\tab}}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\b0\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
Identify many ways to communicate information, such as graphic and
electronic means.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s35 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
11.06\tab}Communica
te technological knowledge and processes using symbols, measurement,
conventions, icons, graphic images, and languages that incorporate a
variety of visual, auditory, and tactile stimuli.
\par }\pard \ltrpar\s35\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsi
d1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\b0\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s35 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
12.0\tab}}\pard \ltrpar\s35\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls5\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\b0\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate safe and
appropriate use of tools, machines, and mate
rials in communications technology}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\b0\cf1\insrsid1248535 . \endash The student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \b0\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\s35\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsi
d1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\b0\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
12.01\tab}}\pard\plain \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\hyphpar0\faauto\ls5\ilvl1\adjustright\rin0\l
in1440\itap0\pararsid1248535 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Select appropriate tools, procedures,
and/or equipment.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
12.02\tab}Demonstrate the safe usage of appropriate tools, procedures,
and operation of equipment.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
12.03\tab}Follow laboratory safety rules and procedures.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
12.04\tab}Demonstrate good housekeeping at workstation within total
laboratory.}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
12.05\tab}}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
Identify color-coding safety standards.}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
12.06\tab}Explain fire prevention and safety precautions and practices
for extinguishing fires.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
12.07\tab}Identify harmful effects/potential dangers of familiar
hazardous substances/devices to people and the environment.

\par }\pard\plain \ltrpar\s35\ql
\li630\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin630\itap0\par
arsid1248535 \rtlch\fcs1 \af2\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22
\ltrch\fcs0 \b0\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
13.0\tab}}\pard\plain \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls5\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate technical knowledge
and skills in the area of design}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535 . \endash The student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\ri
n0\lin720\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
13.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls5\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Understand elements and principles of
design.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
13.02\tab}Understand basic types of layouts.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
13.03\tab}Understand copy preparation and proofreading.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
13.04\tab}Develop specifications for a particular job.
\par }\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\ri
n0\lin720\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
14.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls5\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate technical knowledge
and skills in the area of image generation}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 . \endash The
student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\ri
n0\lin720\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
14.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls5\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Understand the differences between
manual paste-up and electronic page layout.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
14.02\tab}Identify distinct elements in a layout.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
14.03\tab}Demonstrate the creation of a layout using paste-up techniques.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
14.04\tab}Demonstrate knowledge and operation of desktop publishing
software.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
14.05\tab}Demonstrate working knowledge of clip art/stock images.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
14.06\tab}Understand legalities of using preexisting images
(copyright/trademark).
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
14.07\tab}Generate images utilizing a variety of digital technologies.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
14.08\tab}Understand and use appropriate file formats.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
14.09\tab}Identify different types of optical reproduction systems.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
14.10\tab}Apply the procedures for set up, exposing, film processing,
correcting problems, and clean-up.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
14.11\tab}Produce a negative, print, hologram or video.
\par }\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\ri
n0\lin720\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
15.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls5\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate an understanding of
the use of photonics in communication}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 . \endash The student}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able
to:
\par }\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\ri
n0\lin720\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
15.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls5\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Define terminology associated with
photonics.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
15.02\tab}Demonstrate safe use of lasers and related equipment.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
15.03\tab}Describe the principals of holography and associated wave
theory used to produce holographic images.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
15.04\tab}Demonstrate understanding of the principals of optics and how
they relate to communications technology.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
15.05\tab}
Describe basic theories of wavelength, light and optics used in a variety
of industries using lasers, including: manufacturing, engineering,
telecommunications, entertainment, medicine, construction, and art.
\par }\pard \ltrpar\ql
\fi60\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin720\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
16.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls5\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Express technical knowledge and
understanding of major printing processes}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 . \endash The
student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\
lin720\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
16.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls5\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Explain and demonstrate pre-press
operations.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
16.02\tab}Demonstrate an understanding of the process of letterpress
printing.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
16.03\tab}Demonstrate an understanding of the process of gravure
printing.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
16.04\tab}Demonstrate an understanding of the process of screen printing.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
16.05\tab}Demonstrate an understanding of the process of lithographic
printing.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
16.06\tab}Demonstrate an understanding of the process of digital
printing.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
16.07\tab}Demonstrate an understanding of the process of projection
printing.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
16.08\tab}Demonstrate an understanding of the lithographic offset press
process.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
16.09\tab}Explain the difference between printing and duplicating
processes.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
16.10\tab}Design and layout copy for single-color printing project.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
16.11\tab}Produce a printing project.
\par }\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\ri
n0\lin720\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
18.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls13\adjustright\rin0\lin720\itap0\pa
rarsid1402945 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate technical knowledge
and skills in the development of advertising specialties}{
\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 . \endash The
student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
18.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls13\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\i
tap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Explain modern trends in sign making
and imprinted advertising specialties.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
18.02\tab}Explain the various technologies associated with these
industries.
\par }\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\ri
n0\lin720\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
19.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls6\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate technical knowledge
and skills in digital and electronic communication}{
\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 . \endash The
student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\ri
n0\lin720\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
19.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls6\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate effective use of the
internet to locate and evaluate information.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
19.02\tab}Distribute information electronically.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
19.03\tab}Identify effective design methods for presenting information
digitally.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
19.04\tab}Explain the history of electronic media and its role in the
mass media and society.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
19.05\tab}Demonstrate key roles in each stage of the production process.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
19.06\tab}Organize a set for an electronic media production.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
19.07\tab}Demonstrat
e ability to select appropriate media topics, equipment, and materials
for an electronic media production.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
19.08\tab}Identify and write different types of script copy.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
19.09\tab}Produce an electronic media project. }{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid6060583 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid6060583\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6060583\charrsid7557813
\hich\af1\dbch\af0\loch\f1 22.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\ls15\rin0\lin720\it
ap0\pararsid6060583 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6060583\charrsid7557813
Demonstrate language arts knowledge and skills.}{
\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6060583\charrsid7557813
}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6060583 \endash The
}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6060583\charrsid7557813 student
will be able to:\tab AF 2.0
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\rin0\lin0\itap0\p
ararsid6060583 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6060583\charrsid7557813
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6060583\charrsid7557813
\hich\af1\dbch\af0\loch\f1 22.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\ls15\ilvl1\rin0\lin1440\i
tap0\pararsid6060583 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6060583\charrsid7557813
Locate, comprehend and evaluate key elements of oral and written
information.\tab AF2.4
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6060583\charrsid7557813
\hich\af1\dbch\af0\loch\f1 22.02\tab}
Draft, revise, and edit written documents using correct grammar,
punctuation and vocabulary.\tab AF2.5
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6060583\charrsid7557813
\hich\af1\dbch\af0\loch\f1 22.03\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\ls15\ilvl
1\adjustright\rin0\lin1440\itap0\pararsid6060583 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6060583\charrsid7557813
Present information formally and informally for specific purposes and
audiences.}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid6060583\charrsid7557813 \tab AF2.9
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\a
djustright\rin0\lin0\itap0\pararsid6060583 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6060583\charrsid7557813
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6060583\charrsid7557813
\hich\af1\dbch\af0\loch\f1 23.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\ls15\rin0\lin720\it
ap0\pararsid6060583 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6060583\charrsid7557813
Demonstrate mathematics knowledge and skills.}{
\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6060583\charrsid7557813
}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6060583 \endash The
}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6060583\charrsid7557813 student
will be able to:\tab AF3.0
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\rin0\lin0\itap0\p
ararsid6060583 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6060583\charrsid7557813
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6060583\charrsid7557813
\hich\af1\dbch\af0\loch\f1 23.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\ls15\ilvl1\rin0\lin1440\i
tap0\pararsid6060583 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6060583\charrsid7557813
Demonstrate knowledge of arithmetic operations.\tab AF3.2

\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6060583\charrsid7557813
\hich\af1\dbch\af0\loch\f1 23.02\tab}Analyze and apply data and
measurements to solve problems and interpret do
cuments.\tab AF3.4
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6060583\charrsid7557813
\hich\af1\dbch\af0\loch\f1 23.03\tab}Construct charts/tables/graphs using
functions and data.\tab AF3.5
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\rin0\lin0\itap0\p
ararsid6060583 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid6060583
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid14581502\charrsid7557813
\hich\af1\dbch\af0\loch\f1 24.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\ls42\rin0\lin720\it
ap0\pararsid14581502 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid14581502\charrsid7557813
Demonstrate science knowledge and skills.}{
\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid14581502\charrsid7557813
}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid14581502 \endash The
}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid14581502\charrsid7557813 student
will be able to:\tab AF4.0
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\rin0\lin0\itap0\p
ararsid14581502 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid14581502\charrsid12916342
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf17\insrsid14581502 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1 24.01\tab}}\pard
\ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\ls42\ilvl1\rin0\lin1440\i
tap0\pararsid14581502 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf17\insrsid14581502 Discuss}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf17\insrsid14581502\charrsid4857859
 the role of creativity in constructing scientific questions, methods and
explanations.\tab }{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid14581502\charrsid4857859
AF4.1}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf17\insrsid14581502\charrsid4857859
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf17\insrsid14581502\charrsid4857859 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
24.02\tab}
Formulate scientifically investigable questions, construct
investigations, collect and evaluate data, and develop scientific
recommendations based on findings.\tab }{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22
\ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid14581502\charrsid4857859
AF4.3}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf17\insrsid14581502\charrsid4857859
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\rin0\lin0\itap0\p
ararsid14581502 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\b\insrsid14581502\charrsid12916342
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\rin0\lin0\itap0\p
ararsid6060583 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid14581502\charrsid7557813
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid6060583 {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \insrsid7497168
\par }\pard \ltrpar\qr
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid5528243 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid7497168 \page }{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid16582051\charrsid2377065 July 2010
\par }\pard\plain \ltrpar\s1\qc
\li0\ri0\keepn\widctlpar\tqr\tx9360\wrapdefault\hyphpar0\aspalpha\aspnum\
faauto\outlinelevel0\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid16582051
\rtlch\fcs1 \af0\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \insrsid16582051\charrsid10960718 Florida Department of
Education
\par Student Performance Standards
\par }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid16582051 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af0
\ltrch\fcs0 \insrsid16582051\charrsid10960718
\par }\pard\plain \ltrpar\s2\ql
\li0\ri0\keepn\widctlpar\tx2160\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\outlin
elevel1\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid16582051 \rtlch\fcs1
\ab\ai\af1\afs28\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \insrsid16582051\charrsid10960718 Course Title: \tab
}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid1248535
Communications}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid1579329 }{
\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid16582051 Technology II}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \insrsid16582051\charrsid10960718
\par Course Number: \tab }{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid16582051
860}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid7497168 1}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \insrsid1248535 0}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid1579329 2}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid16582051 0}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid16582051\charrsid10960718
\par Course Credit:\tab }{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid16582051
1}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid16582051\charrsid10960718
\par }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid16582051 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af0
\ltrch\fcs0 \insrsid16582051\charrsid10960718
\par }\pard\plain \ltrpar\s2\ql
\li0\ri0\keepn\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\outlinelevel1
\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid16582051 \rtlch\fcs1
\ab\ai\af1\afs28\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \insrsid16582051\charrsid10960718 Course Description:
\par }\pard\plain \ltrpar\ql \li0\ri0\nowidctlpar\tx-
2520\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0\parar
sid16582051 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid16582051\charrsid10960718
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\hyphpar0\aspalpha\aspnum\faauto\adjustrigh
t\rin0\lin0\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
This course provides students with an intermediate understanding of the
knowledge, human relations, and technical skills of communications
technology.
\par }\pard\plain \ltrpar\s33\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsi
d1248535 \rtlch\fcs1 \af2\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\b\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
01.0\tab}}\pard\plain \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls7\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate an understanding of
the characteristics and scope of technology}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 . \endash The student}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid13723764 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid13723764 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid1277642
This standard supports the following Next Generation Sunshine State
Standards and Standards for Technology Literacy (STL):
[STL.1.}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 J}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764\charrsid1277642
\endash }{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764
M}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 ]
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1200\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid13723764 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid413299
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
01.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls7\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Illustrate the nature and development
of technological knowledge and processes.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
01.02\tab}Graph the rapid increase in the rate of technological
development and diffusion.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
01.03\tab}Conduct specific, goal-directed research related to inventions
and innovations.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
01.04\tab}Evaluate current technological developments that are driven by
profit motives and the market.
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
02.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls7\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate an understanding of
the core concepts of technology}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 . \endash The student}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able
to:
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid13723764 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid13723764 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid1277642
This standard supports the following Next Generation Sunshine State
Standards and Standards for Technology Literacy (STL): [STL.}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 2}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 .}{
\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 W}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 \endash }{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 Z, STL.2.AA, STL.2.CC,
STL.2.EE}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 ]
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1200\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid13723764 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid413299
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
02.01\tab}}\pard\plain \ltrpar\s33\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls7\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 \rtlch\fcs1 \af2\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Apply systems thinking logic and
creativity with appropriate compromises in complex real-life problems.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
02.02\tab}Discuss technological systems, which are the building blocks of
te
chnology, are embedded within larger technological, social, and
environmental systems.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
02.03\tab}
Assess the stability of a technological system and its influence by all
of the components in the system, especially those in the feedback loop.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
02.04\tab}Select resources involv
ing trade-offs between competing values, such as availability, cost,
desirability, and waste.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
02.05\tab}
Identify the criteria and constraints of a product or system and
determine how they affect the final design and development.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
02.06\tab}Implement strategies for optimizin
g a technological process or methodology of designing or making a
product, dependent on criteria and constraints.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
02.07\tab}Organize a management system as the process of planning,
organizing, and controlling work.
\par }\pard \ltrpar\s33\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsi
d1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
03.0\tab}}\pard\plain \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls7\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate an understanding of
the relationships among technologies and the connections between
technology and other fields of study}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535 . \endash The student}{
\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid13723764 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid13723764 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid1277642
This standard supports the following Next Generation Sunshine State
Standards and Standards for Technology Literacy (STL): [STL.}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 3}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 .}{
\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 G}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 \endash }{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 J}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 ]

\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1200\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid13723764 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid413299
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
03.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls7\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
Discuss technology transfer occurring when a new user applies an existing
innovation developed for one purpose in a different function.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
03.02\tab}
Explain technological innovation resulting when ideas, knowledge, or
skills are shared within a technology, among technologies, or across
other fields.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
03.03\tab}Report the process of patenting to protect a technological
idea.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
03.04\tab}Discuss technological progresses that promote the advancement
of science and mathematics.
\par }\pard\plain \ltrpar\s33\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsi
d1248535 \rtlch\fcs1 \af2\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\b\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
04.0\tab}}\pard\plain \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls7\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate an understanding of
the cultural, social, economic, and political effects of
technology}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 .
\endash The student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid13723764 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid13723764 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid1277642
This standard supports the following Next Generation Sunshine State
Standards and Standards for Technology Literacy (STL): [STL.}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 4}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 .}{
\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 H}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 \endash }{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 I, STL.4.K}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 ]
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1200\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid13723764 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid413299
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
04.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls7\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Identify changes caused by the us
e of technology ranging from gradual to rapid and from subtle to obvious.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
04.02\tab}Classify the use of technology involving weighing the trade-
offs between the positive and negative effects.

\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
04.03\tab}List the cultural, social, economic, and political changes
caused by t
he transfer of technology from one society to another.
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
05.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls7\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate an understanding of
the influence of technology on history}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 . \endash The
student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid13723764 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid13723764 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid1277642
This standard supports the following Next Generation Sunshine State
Standards and Standards for Technology Literacy (STL): [STL.}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 7}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 .}{
\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 G}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 \endash }{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 J, STL.7.N \endash O}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 ]
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1200\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid13723764 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid413299
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
05.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls7\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
Describe how most technological development has been evolutionary, the
result of a series of refinements to a basic invention.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
05.02\tab}Discuss how the evolution of civilization has been directly
affected
 by, and has in turn affected, the development and use of tools and
materials.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
05.03\tab}
Research the history of technology as a powerful force in reshaping the
social, cultural, political, and economic landscape.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
05.04\tab}Debate that early in the history of technology,
the development of many tools and machines was not based on scientific
knowledge, but on technological know-how.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
05.05\tab}
Discuss the Industrial Revolution and the development of continuous
manufacturing, sophisticated transportation and communication systems,
advanced construction practices, and improved education and leisure time.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
05.06\tab}Discuss the Information Age and its placement of emphasis on
the processing and exchange of information.

\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
06.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls7\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate an understanding of
the attributes of design}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535 . \endash The student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid13723764 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid13723764 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid1277642
This standard supports the following Next Generation Sunshine State
Standards and Standards for Technology Literacy (STL): [STL.}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 8}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 .}{
\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 H}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 \endash }{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 K}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 ]

\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1200\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid13723764 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid413299
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
06.01\tab}}\pard\plain \ltrpar\s33\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls7\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 \rtlch\fcs1 \af2\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Describe the design process;
including defining a problem, brainstorming, researching and generating
 ideas, identifying criteria and specifying constraints, exploring
possibilities, selecting an approach, developing a design proposal,
making a model or prototype, testing and evaluating the design using
specifications, refining the design, creating or ma
king it, and communicating processes and results.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
06.02\tab}Translate design problems that are seldom presented in a
clearly defined form.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
06.03\tab}Evaluate a design continually, and improve and revise the idea
of the design as needed.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
06.04\tab}Analyze competing requirements of a design, such as criteria,
constraints, and efficiency.
\par }\pard \ltrpar\s33\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s34 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
07.0\tab}}\pard\plain \ltrpar\s34\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\hyphpar0\faauto\ls7\adjustright\rin0\lin720\
itap0\pararsid1248535 \rtlch\fcs1 \af2\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\fs22\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate an understanding
of the role of troubleshooting, research and development, invention and
innovation, and experimentation in problem solving}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\fs22\cf1\insrsid1248535 . \endash The student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid13723764 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid13723764 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 This standar
d supports the following Next Generation Sunshine State Standards and
Standards for Technology Literacy (STL): [STL.1}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 0}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 .}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292 I}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 \endash }{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764 L}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 ]
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1200\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid13723764 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid413299
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
07.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls7\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
Employ research and development as a specific problem solving approach
that is used intensively in business and industry to prepare devices and
systems for the marketplace.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
07.02\tab}Conduct research needed to solve technological problems.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
07.03\tab}
Differentiate between technological and non-technological problems, and
identify which problems can be solved using technology.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
07.04\tab}Utilize a multidisciplinary approach to solving technological
problems.
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
08.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls7\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate abilities to apply the
design process}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535 . \endash The student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid13723764 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid13723764 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid1277642
This standard supports the following Next Generation Sunshine State
Standards and Standards for Technology Literacy (STL):
[STL.1}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292 1}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 .}{
\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292 M}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 \endash }{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292 R}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 ]

\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1200\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid13723764 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid413299
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
08.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls7\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Interpret the design problem to solve
and decide whether or not to address it.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
08.02\tab}Evaluate criteria and constraints and determine how these will
affect the design process.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
08.03\tab}Refine a design by using prototypes and modeling to ensure qu
ality, efficiency, and productivity of the final product.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
08.04\tab}
Evaluate the design solution using conceptual, physical, and mathematical
models at various intervals of the design process in order to check for
proper design and to note areas where improvements are needed.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
08.05\tab}Develop and produce a product or system using a design process.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
08.06\tab}
Evaluate final solutions and communicate observation, processes, and
results of the entire design process, using verbal, graphic,
quantitative, virtual, and written means, in addition to three-
dimensional models.
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
09.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls7\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate the abilities to use
and maintain technological products and systems}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 . \endash The
student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid13723764 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid13723764 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid1277642
This standard supports the following Next Generation Sunshine State
Standards and Standards for Technology Literacy (STL):
[STL.1}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292 2}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 .}{
\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292 L}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 \endash }{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292 P}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 ]

\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1200\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid13723764 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid413299
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
09.01\tab}}\pard\plain \ltrpar\s33\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls7\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 \rtlch\fcs1 \af2\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Document processes and
procedures and communicate them to different audiences using appropriate
oral and written techniques.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
09.02\tab}Diagnose a system that is malfunctioning and use tools,
materials, machines, and knowledge
to repair it.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
09.03\tab}Troubleshoot, analyze, and maintain systems to ensure safe and
proper function and precision.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
09.04\tab}Operate systems so that they function in the way they were
designed.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
09.05\tab}Use computers and calculators to access, retrieve, organize,
process, mai
ntain, interpret, and evaluate data and information in order to
communicate.
\par }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid1248535 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
10.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls7\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate the abilities to
assess the impact of products and systems}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \ul\cf1\insrsid1248535 . \endash The
student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid13723764 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid13723764 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 This standard supports the following
Next Generation Sunshine State Stan
dards and Standards for Technology Literacy (STL): [STL.1}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292 3}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 .}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764 J}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 \endash }{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292 M}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 ]
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1200\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid13723764 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid413299
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
10.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls7\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Collect information and evaluate its
quality.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
10.02\tab}
Synthesize data, analyze trends, and draw conclusions regarding the
effect of technology on the individual, society, and environment.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
10.03\tab}App
ly assessment techniques, such as trend analysis and experimentation to
make decisions about the future development of technology.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
10.04\tab}Design forecasting techniques to evaluate the results of
altering natural systems.
\par }\pard\plain \ltrpar\s33\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\
pararsid1248535 \rtlch\fcs1 \af2\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22
\ltrch\fcs0 \b\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
11.0\tab}}\pard \ltrpar\s33\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls7\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\fs22\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate an understanding
of and b
e able to select and use information and communication
technologies}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \emdash -The student will be
able to:
\par }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid13723764 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid13723764 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid1277642
This standard supports the following Next Generation Sunshine State
Standards and Standards for Technology Literacy (STL):
[STL.1}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292 7}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 .}{
\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292 L}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 \endash }{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292 Q}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid1277642 ]

\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1200\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid13723764 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid13723764\charrsid413299
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s35 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
11.01\tab}}\pard\plain \ltrpar\s35\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls7\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 \rtlch\fcs1 \af2\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\b0\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Discuss information and
communication technologies including the inputs, processes, and outputs
associated with sending and receiving information. }{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s35 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
11.02\tab}}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\b0\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
Classify information and communication systems that allow information to
be transferred from human to human, human to machine, machine to human,
and machine to machine. }{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s35 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
11.03\tab}}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\b0\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
Use information and communication systems to inform, persuade, entertain,
control, manage, and educate. }{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s35 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
11.04\tab}}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\b0\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
Identify components of a communication system, including source, encoder,
transmitter, receiver, decoder, storage, retrieval, and destination.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s35 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
11.05\tab}Identify many ways to communicate information, such as graphic
and electronic means.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s35 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
11.06\tab}
Communicate technological knowledge and processes using symbols,
measurement, conventions, icons, graphic images, and languages that
incorporate a variety of visual, auditory, and tactile stimuli.
\par }\pard\plain \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\ri
n0\lin720\itap0\pararsid1248535 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025
\ltrch\fcs0 \f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033
{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s35 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
12.0\tab}}\pard\plain \ltrpar\s35\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls7\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 \rtlch\fcs1 \af2\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\b0\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate safe and
appropriate use of tools, machines, and materials in communications
technology}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0 \b0\cf1\insrsid1248535 .
\endash The student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \b0\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\s35\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsi
d1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\b0\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
12.01\tab}}\pard\plain \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\hyphpar0\faauto\ls7\ilvl1\adjustright\rin0\l
in1440\itap0\pararsid1248535 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Select appropriate tools, procedures,
and/or equipment needed to produce a product.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
12.02\tab}
Demonstrate the safe usage of appropriate tools, procedures, and
operation of equipment needed to manufacture a product.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
12.03\tab}Follow laboratory safety rules and procedures.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
12.04\tab}Demonstrate good housekeeping at workstation within total
laboratory.}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
12.05\tab}}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
Identify color-coding safety standards.}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
12.06\tab}Explain fire prevention and safety precautions and practices
for extinguishing fires.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
12.07\tab}Identify harmful effects/potential dangers of familiar
hazardous substances/devices to people and the environment.

\par }\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\ri
n0\lin720\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
13.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls7\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate technical knowledge
and skills in the area of design}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 . \endash The student}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able
to:
\par }\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\ri
n0\lin720\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s36 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
13.01\tab}}\pard\plain \ltrpar\s36\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\hyphpar0\faauto\ls7\ilvl1\adjustright\rin0\l
in1440\itap0\pararsid1248535 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate how to represent type and
graphic elements in a rough layout.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s36 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
13.02\tab}Describe the effects of various printing technologies on the
design process.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s36 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
13.03\tab}Describe how a project\rquote s purpose, mood and audience
affect the design process.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s36 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
13.04\tab}Demonstrate advanced organizational structures in layout and
design.
\par }\pard\plain \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\ri
n0\lin720\itap0\pararsid1248535 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025
\ltrch\fcs0 \f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033
{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
14.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls7\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate technical knowledge
and skills in the area of image generation}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 . \endash The
student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\ri
n0\lin720\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
14.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls7\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Access digital images from a variety
of sources.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
14.02\tab}Create various graphs from statistical information.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
14.03\tab}Create a technical drawing from a photograph.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
14.04\tab}Demonstrate digital image generation and modification
techniques.
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
15.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls7\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate an understanding of
the use of photonics in communication}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 . \endash The student}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able
to:
\par }\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\ri
n0\lin720\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
15.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls7\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Define terminology associated with
photonics.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
15.02\tab}Demonstrate safe use of lasers and related equipment.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
15.03\tab}Describe the principals of holography and associated wave
theory used to produce holographic images.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
15.04\tab}Demonstrate understanding of the principals of optics and how
they relate to communications technology.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
15.05\tab}
Apply basic theories of wavelength, light and optics to a variety of
industries using lasers, including: manufacturing, engineering,
telecommunications, entertainment, medicine, construction, and art.
\par }\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\ri
n0\lin720\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
16.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls7\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate technical knowledge
and understanding }{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid14372067\charrsid9374317 about major}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 printing
processes}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 .
\endash The student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\ri
n0\lin720\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
16.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls7\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Explain major technological advances
in the printing industry.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
16.02\tab}Use proper technical skills in the layout, preparation,
production, and finishing of a printed project.

\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
16.03\tab}Analyze and choose appropriate materials for complex printing
applications.
\par }\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\ri
n0\lin720\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
17.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls8\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid14372067 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate technical knowledge
and skills in finishing, binding and packaging}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 . \endash The
student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\ri
n0\lin720\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
17.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls8\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Describe standard binding, finishing
and packaging processes.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
17.02\tab}Demonstrate the proper and safe use of binding, finishing, and
packaging equipment.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
17.03\tab}Describe the processes of scoring, folding, gathering, and
collating.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
17.04\tab}Finish and bind a printed product using the proper technical
skills.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
17.05\tab}Demonstrate proper packaging for a printed project.
\par }\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\ri
n0\lin720\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
19.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls12\adjustright\rin0\lin720\itap0\pa
rarsid14372067 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate technical knowledge
and skills in digital and electronic communication}{
\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 . \endash The
student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\ri
n0\lin720\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
19.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls12\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\i
tap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate knowledge of terms and
principles associated with web page design.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
19.02\tab}Process graphic images in formats appropriate for a web page.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
19.03\tab}Create and use background patterns.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
19.04\tab}Create and format text.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
19.05\tab}Use web design and layout software to produce web pages to a
specified design.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
19.06\tab}Create and use hypertext links.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
19.07\tab}Use a File Transfer Protocol program or other method to upload
web pages to a server.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
19.08\tab}Demonstrate ability to write script to broadcast style.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
19.09\tab}Write, produce, and direct a variety of electronic media
projects.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
19.10\tab}Perform video recording and editing operations.
\par }\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\ri
n0\lin720\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid2177394\charrsid7557813 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
25.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\ls19\adjustright\rin0
\lin720\itap0\pararsid2177394 {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\ul\insrsid2177394\charrsid7557813
Use oral and written communication skills in creating, expressing and
interpreting information and ideas.}{\rtlch\fcs1 \ab\af0 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid2177394\charrsid12916342
}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid2177394 \endash The
}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid2177394\charrsid7557813 student
will be able to:}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid2177394\charrsid12916342

\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid2177394 {\rtlch\fcs1 \ab\af1 \ltrch\fcs0
\b\insrsid2177394\charrsid4857859
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid2177394\charrsid4399145 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
25.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\ls19\ilvl1\rin0\lin1440\i
tap0\pararsid2177394 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid2177394\charrsid4399145
Select and employ appropriate communication concepts and strategies to
enhance oral and written communication in the workplace.\tab CM
1.0}{\rtlch\fcs1 \ab\ai\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid2177394\charrsid4399145
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid2177394\charrsid4399145 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
25.02\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\ls19\ilvl1\outlinelevel0\
rin0\lin1440\itap0\pararsid2177394 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid2177394\charrsid4399145 Locate, organize and reference written
information from various sources.
\tab CM 3.0
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid2177394\charrsid4399145 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
25.03\tab}
Design, develop and deliver formal and informal presentations using
appropriate media to engage and inform diverse audiences.\tab CM 5.0
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid2177394\charrsid4399145 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
25.04\tab}Interpret verbal and nonverbal cues/behaviors that enhance
communication.\tab CM 6.0
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid2177394\charrsid4399145 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
25.05\tab}Apply active listening skills to obtain and clarify
information.\tab CM 7.0
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid2177394\charrsid4399145 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
25.06\tab}Develop and interpret tables and charts to support written and
oral communications.\tab CM 8.0
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid2177394\charrsid4399145 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
25.07\tab}Exhibit public relations skills that aid in achieving customer
satisfaction.\tab CM 10.0
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\rin0\lin0\itap0\p
ararsid2177394 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\b\insrsid2177394\charrsid4857859
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid2177394\charrsid7557813 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
26.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\ls19\adjustright\rin0
\lin720\itap0\pararsid2177394 {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\ul\insrsid2177394\charrsid7557813 Solve problems using critical thinking
skills, creativity and innovation.}{\rtlch\fcs1
\ab\af0 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid2177394\charrsid12916342
}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid2177394 \endash The
}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid2177394\charrsid7557813 student
will be able to:}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid2177394\charrsid12916342
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid2177394 {\rtlch\fcs1 \ab\af1 \ltrch\fcs0
\b\insrsid2177394\charrsid4857859
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid2177394\charrsid12916342 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
26.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\ls19\ilvl1\outlinelevel0\
rin0\lin1440\itap0\pararsid2177394 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid2177394\charrsid12916342 Employ critical thinking skills
independently and in teams to solve problem
s and make decisions}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid2177394 .}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid2177394\charrsid12916342 \tab PS1.0
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid2177394\charrsid12916342 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
26.02\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\ls19\ilvl1\rin0\lin1440\i
tap0\pararsid2177394 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid2177394\charrsid12916342 Employ critical thinking and
interpersonal skills to resolve conflicts.\tab PS 2.0
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid2177394\charrsid12916342 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
26.03\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\ls19\ilvl1\outlinelevel0\
rin0\lin1440\itap0\pararsid2177394 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid2177394\charrsid12916342 Identify}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid2177394
 and document }{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid2177394\charrsid12916342 workplace performance goals}{\rtlch\fcs1
\ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid2177394 and monitor progress toward
those goals. }{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid2177394\charrsid12916342 \tab PS 3.0
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid2177394\charrsid12916342 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
26.04\tab}Conduct technical research to gather information necessary for
decision-making.\tab PS 4.0
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\a
djustright\rin0\lin0\itap0\pararsid2177394 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \b\insrsid2177394\charrsid12916342
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid2177394\charrsid7557813 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
27.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\ls19\adjustright\rin0
\lin720\itap0\pararsid2177394 {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\ul\insrsid2177394\charrsid7557813 Use information technology
tools.}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid2177394\charrsid12916342 }{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid2177394 \endash The
}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid2177394\charrsid7557813
student will be able to:}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid2177394\charrsid12916342
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid2177394 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\b\insrsid2177394\charrsid4857859
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid2177394\charrsid12916342 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
27.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\ls19\ilvl
1\adjustright\rin0\lin1440\itap0\pararsid2177394 {\rtlch\fcs1
\ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid2177394\charrsid12916342 Use
}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid2177394 p
}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid2177394\charrsid12916342
ersonal }{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid2177394
i}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid2177394\charrsid12916342
nformation }{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid2177394 m}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid2177394\charrsid12916342 anagement (PIM) applications to increase
workplace efficiency.\tab IT 1.0
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid2177394\charrsid12916342 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
27.02\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\ls19\ilvl1\rin0\lin1440\i
tap0\pararsid2177394 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid2177394\charrsid12916342 Employ technological tools to expedite
workflow includin
g word processing, databases, reports}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid2177394 , spreadsheets, multi}{\rtlch\fcs1
\ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid2177394\charrsid12916342
media presentations, electronic calendar, contacts, email, and internet
applications.}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid2177394 \tab
}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid2177394\charrsid12916342
IT 2.0
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid2177394\charrsid12916342 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
27.03\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\ls19\ilvl1\outlinelevel0\
rin0\lin1440\itap0\pararsid2177394 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid2177394\charrsid12916342 Employ computer operations applications
to }{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid2177394\charrsid12916342 access, create, manage,
integrate, and store information}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid2177394 .}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid2177394\charrsid12916342 \tab }{\rtlch\fcs1
\ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid2177394\charrsid12916342 IT 3.0
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid2177394\charrsid12916342 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
27.04\tab}Employ collaborative/groupware applications to facilitate group
work.\tab IT 4.0
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\rin0\lin0\itap0\p
ararsid2177394 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid2177394\charrsid4857859
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid13708997\charrsid13708997 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
28.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\ls19\adjustright\rin0
\lin720\itap0\pararsid13708997 {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\ul\insrsid13708997\charrsid13708997
Describe the roles within teams, work units, departments, organizations,
inter-organizational systems, and the larger environment.}{\rtlch\fcs1
\ab\af0 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid13708997\charrsid13708997
}{\rtlch\fcs1
\ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid13708997\charrsid13708997
\endash The student will be able to:}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid13708997\charrsid13708997
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid13708997 {\rtlch\fcs1 \ab\af1 \ltrch\fcs0
\insrsid13708997\charrsid13708997
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid13708997\charrsid13708997 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
28.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\ls19\ilvl1\outlinelevel0\
rin0\lin1440\itap0\pararsid13708997 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid13708997\charrsid13708997 Describe the nature and
types of business organizations.\tab SY 1.0

\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s2 \rtlch\fcs1 \ab\ai\af0\afs22
\ltrch\fcs0 \f1\fs22\insrsid13708997\charrsid13708997
\hich\af1\dbch\af0\loch\f1 28.02\tab}}\pard\plain \ltrpar\s2\ql \fi-
720\li1440\ri0\keepn\widctlpar
\jclisttab\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\ls19\ilvl
1\outlinelevel1\adjustright\rin0\lin1440\itap0\pararsid13708997
\rtlch\fcs1 \ab\ai\af1\afs28\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {
\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0 \b0\insrsid13708997\charrsid13708997
Explain the effect of key organizational systems on performance and
quality.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid13708997\charrsid13708997 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
28.03\tab}}\pard\plain \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\ls19\ilvl1\rin0\lin1440\i
tap0\pararsid13708997 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid13708997\charrsid13708997 List and describe quality control
systems and/or practices common to the workplace.\tab SY 2.0
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s2 \rtlch\fcs1 \ab\ai\af0\afs22
\ltrch\fcs0 \f1\fs22\insrsid13708997\charrsid13708997
\hich\af1\dbch\af0\loch\f1 28.04\tab}}\pard\plain \ltrpar\s2\ql \fi-
720\li1440\ri0\keepn\widctlpar
\jclisttab\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\ls19\ilvl
1\outlinelevel1\adjustright\rin0\lin1440\itap0\pararsid13708997
\rtlch\fcs1 \ab\ai\af1\afs28\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {
\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0 \b0\insrsid13708997\charrsid13708997
Explain the impact of the global economy on business organizations.
\par }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\rin0\lin0\itap0\p
ararsid13708997 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\ab\af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid13708997\charrsid12916342
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid4921453\charrsid7557813 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
31.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\ls41\adjustright\rin0
\lin720\itap0\pararsid4921453 {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\ul\insrsid4921453\charrsid7557813 Describe the importance of
professional ethics and legal responsibilities.}{
\rtlch\fcs1 \ab\af0 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid4921453\charrsid12916342
}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid4921453 \endash The
}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid4921453\charrsid7557813 student
will be able to:}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid4921453\charrsid12916342
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid4921453 {\rtlch\fcs1 \ab\af1 \ltrch\fcs0
\b\insrsid4921453\charrsid4857859
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid4921453 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1 31.01\tab}}\pard
\ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\ls41\ilvl1\rin0\lin1440\i
tap0\pararsid4921453 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid4921453 Evaluate}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid4921453\charrsid12916342
 and justify decisions based on ethical reasoning.\tab ELR
1.0}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid4921453
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid4921453\charrsid12127610 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
31.02\tab}}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid4921453\charrsid12127610
Evaluate alternative responses to workplace situations based on personal,
professional, ethical, legal responsibilities, and employer policies.\tab
ELR1.1
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid4921453\charrsid12127610 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
31.03\tab}Identify and explain personal and long-term consequences of
unethical or illegal behaviors}{\rtlch\fcs1
\ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid4921453 in the workplace.\tab
}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid4921453\charrsid12127610
ELR1.2
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid4921453\charrsid12916342 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
31.04\tab}}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid4921453\charrsid12916342 Interpret and explain written organiz
ational policies and procedures.\tab ELR 2.0
\par }\pard\plain \ltrpar\s2\ql
\li0\ri0\keepn\widctlpar\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\aspalpha\aspnum\fa
auto\outlinelevel1\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid4921453
\rtlch\fcs1 \ab\ai\af1\afs28\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid4921453\charrsid12916342
\par }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\hyphpar0\aspalpha\aspnum\faauto\adjustrigh
t\rin0\lin0\itap0\pararsid4856069 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025
\ltrch\fcs0 \f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033
{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid7497168
\par }\pard \ltrpar\ql \fi-
1008\li1728\ri0\widctlpar\wrapdefault\hyphpar0\aspalpha\aspnum\faauto\adj
ustright\rin0\lin1728\itap0\pararsid7497168 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid4856069\charrsid16083053
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\hyphpar0\faauto\adjustright\rin0\lin720\
itap0\pararsid7497168 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid11744728\charrsid5132612
\par }\pard \ltrpar\qr
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\
lin720\itap0\pararsid5528243 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid11744728\charrsid5132612 \page }{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid16582051\charrsid2377065 {\*\bkmkstart A8601030}{\*\bkmkend
A8601030}July 2010
\par }\pard\plain \ltrpar\s1\qc
\li0\ri0\keepn\widctlpar\tqr\tx9360\wrapdefault\hyphpar0\aspalpha\aspnum\
faauto\outlinelevel0\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid16582051
\rtlch\fcs1 \af0\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \insrsid16582051\charrsid10960718 Florida Department of
Education
\par Student Performance Standards
\par }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid16582051 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af0
\ltrch\fcs0 \insrsid16582051\charrsid10960718
\par }\pard\plain \ltrpar\s2\ql
\li0\ri0\keepn\widctlpar\tx2160\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\outlin
elevel1\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid16582051 \rtlch\fcs1
\ab\ai\af1\afs28\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \insrsid16582051\charrsid10960718 Course Title: \tab
}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid1248535
Communications}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid1579329 }{
\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid16582051 Technology }{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \insrsid328705 III}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid16582051\charrsid10960718
\par Course Number: \tab }{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid16582051
860}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid7497168 1}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \insrsid1248535 0}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid1579329 3}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid16582051 0}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\insrsid16582051\charrsid10960718
\par Course Credit:\tab }{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid16582051
1}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \insrsid16582051\charrsid10960718
\par }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid16582051 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af0
\ltrch\fcs0 \insrsid16582051\charrsid10960718
\par }\pard\plain \ltrpar\s2\ql
\li0\ri0\keepn\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\outlinelevel1
\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid16582051 \rtlch\fcs1
\ab\ai\af1\afs28\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \insrsid16582051\charrsid10960718 Course Description:
\par }\pard\plain \ltrpar\ql \li0\ri0\nowidctlpar\tx-
2520\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0\parar
sid16582051 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid16582051\charrsid10960718
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\hyphpar0\aspalpha\aspnum\faauto\adjustrigh
t\rin0\lin0\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 This course provides student
s with an advanced knowledge of the human relations and technical skills
of printing, graphic, digital, and electronic communications technology.
\par
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
01.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls9\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate an understanding of
the characteristics and scope of technology}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 . \endash The
student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid3812292 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid3812292 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid1277642
This standard supports the following Next Generation Sunshine State
Standards and Standards for Technology Literacy (STL):
[STL.1.}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292 J}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292\charrsid1277642
\endash }{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292
L}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292\charrsid1277642 ]
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1200\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid3812292 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid413299
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
01.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls9\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Illustrate the nature and development
of technological knowledge and processes.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
01.02\tab}Graph the rapid increase in the rate of technological
development and diffusion.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
01.03\tab}Conduct specific, goal-directed research related to inventions
and innovations.
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx2265\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \tab
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
02.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls9\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate an understanding of
the core concepts of technology}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 . \endash The student}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able
to:
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid3812292 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid3812292 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid1277642 This standard supports the f
ollowing Next Generation Sunshine State Standards and Standards for
Technology Literacy (STL): [STL.}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292 2}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid1277642 .}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292 W}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid1277642 \endash }{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292 Z, STL.2.AA \endash BB, STL.2.EE \endash
FF}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid1277642 ]
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1200\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid3812292 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid413299
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
02.01\tab}}\pard\plain \ltrpar\s33\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls9\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 \rtlch\fcs1 \af2\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Apply systems thinking logic and
creativity with appropriate compromises in complex real-life problems.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
02.02\tab}Assess te
chnological systems, which are the building blocks of technology, are
embedded within larger technological, social, and environmental systems.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
02.03\tab}
Assess the stability of a technological system and its influence by all
of the components in the system, especially those in the feedback loop.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
02.04\tab}
Compare resources involves trade-offs between competing values, such as
availability, cost, desirability, and waste.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
02.05\tab}Identify the criteria and constraints of a product or system
and determine how they affect the final des
ign and development.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
02.06\tab}
Propose strategies for optimizing a technological process or methodology
of designing or making a product, dependent on criteria and constraints.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
02.07\tab}Develop a management system as the process of planning,
organizing, and controlling work.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
02.08\tab}Outline complex systems that have many layers of controls and
feedback loops to provide information.

\par }\pard \ltrpar\s33\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsi
d1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
03.0\tab}}\pard\plain \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls9\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate an understanding of
the relationships among technologies and the connections between
technology and other fields of study}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535 . \endash The student}{
\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid3812292 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid3812292 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid1277642
This standard supports the following Next Generation Sunshine State
Standards and Standards for Technology Literacy (STL): [STL.}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292 3}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid1277642 .}{
\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292 G}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292\charrsid1277642 \endash }{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292 J}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid1277642 ]

\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1200\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid3812292 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid413299
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
03.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls9\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
Create technology transfer occurring when a new user applies an existing
innovation developed for one purpose in a different function.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
03.02\tab}
Examine technological innovation resulting when ideas, knowledge, or
skills are shared within a technology, among technologies, or across
other fields.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
03.03\tab}Report the process of patenting to protect a technological
idea.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
03.04\tab}Investigate technological progresses that promote the
advancement of science and mathematics.
\par }\pard\plain \ltrpar\s33\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsi
d1248535 \rtlch\fcs1 \af2\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
04.0\tab}}\pard\plain \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls9\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate an understanding of
the cultural, social, economic, and political effects of
technology}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 .
\endash The student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid3812292 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid3812292 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid1277642 This standard supports
the following Next Generation Sunshine State Standards and Standards for
Technology Literacy (STL): [STL.}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292 4}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid1277642 .}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292 I}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid1277642 \endash }{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292 K}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid1277642 ]
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1200\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid3812292 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid413299
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
04.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls9\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
Evaluate the use of technology involving weighing the trade-offs between
the positive and negative effects.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
04.02\tab}Discuss ethical considerations important in the development,
selection, and use of technologies.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
04.03\tab}
Debate the cultural, social, economic, and political changes caused by
the transfer of technology from one society to another.
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
05.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls9\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate an understanding of
the influence of technology on history}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 . \endash The
student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid3812292 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid3812292 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid1277642
This standard supports the following Next Generation Sunshine State
Standards and Standards for Technology Literacy (STL): [STL.}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292 7}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid1277642 .}{
\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292 G}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292\charrsid1277642 \endash }{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292 H, STL.7.O}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292\charrsid1277642
]
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1200\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid3812292 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid413299
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
05.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls9\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Assess how most technological
development has been evolutio
nary, the result of a series of refinements to a basic invention.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
05.02\tab}
Evaluate how the evolution of civilization has been directly affected by,
and has in turn affected, the development and use of tools and materials.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
05.03\tab}Discuss the Information Age and its placement of emphasis on
the processing and exchange of information.

\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
06.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls9\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate an understanding of
the attributes of design}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535 . \endash The student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid3812292 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid3812292 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid1277642
This standard supports the following Next Generation Sunshine State
Standards and Standards for Technology Literacy (STL): [STL.}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292 8}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid1277642 .}{
\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292 H}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292\charrsid1277642 \endash }{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292 K}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid1277642 ]

\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1200\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid3812292 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid413299
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
06.01\tab}}\pard\plain \ltrpar\s33\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls9\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 \rtlch\fcs1 \af2\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Implement the design process;
including defining a problem, brainstorming, researching and generating
ideas, identifying criteria and specifying constraints, exploring
possibilities, selecting an approach, develo
ping a design proposal, making a model or prototype, testing and
evaluating the design using specifications, refining the design, creating
or making it, and communicating processes and results.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
06.02\tab}Translate design problems that are seldom presented in a
clearly defined form.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
06.03\tab}Evaluate a design continually, and improve and revise the idea
of the design as needed.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
06.04\tab}Analyze competing requirements of a design, such as criteria,
constraints, and efficiency.
\par }\pard \ltrpar\s33\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s34 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
07.0\tab}}\pard\plain \ltrpar\s34\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\hyphpar0\faauto\ls9\adjustright\rin0\lin720\
itap0\pararsid1248535 \rtlch\fcs1 \af2\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\fs22\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate an understanding
of the role of troubleshooting, research and development, invention and
innovation, and experimentation in problem solving}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\fs22\cf1\insrsid1248535 . \endash The student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid3812292 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid3812292 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid1277642
This standard supports the following Next Generation Sunshine State
Standards and Standards for Technology Literacy (STL):
[STL.1}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292 0}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292\charrsid1277642 .}{
\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292 I}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292\charrsid1277642 \endash }{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292 L}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid1277642 ]

\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1200\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid3812292 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid413299
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
07.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls9\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
Employ research and development as a specific problem solving approach
that is used intensively in business and industry to prepare devices and
systems for the marketplace.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
07.02\tab}Conduct research needed to solve technological problems.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
07.03\tab}Diff
erentiate between technological and non-technological problems, and
identify which problems can be solved using technology.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
07.04\tab}Utilize a multidisciplinary approach to solving technological
problems.
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
08.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls9\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate abilities to apply the
design process}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535 . \endash The student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid3812292 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid3812292 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid1277642
This standard supports the following Next Generation Sunshine State
Standards and Standards for Technology Literacy (STL): [STL.}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid267716 1}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid1277642 1.}{
\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid267716 M}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292\charrsid1277642 \endash }{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid267716 R}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid1277642 ]
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx4110\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \tab
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
08.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls9\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Interpret the design problem to solve
and decide whether or not to address it.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
08.02\tab}Evaluate criteria and constraints and determine how these will
affect the design process.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
08.03\tab}
Refine a design by using prototypes and modeling to ensure quality,
efficiency, and productivity of the final product.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
08.04\tab}Evaluate the design solution
 using conceptual, physical, and mathematical models at various intervals
of the design process in order to check for proper design and to note
areas where improvements are needed.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
08.05\tab}Develop and produce a product or system using a design process.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
08.06\tab}
Evaluate final solutions and communicate observation, processes, and
results of the entire design process, using verbal, graphic,
quantitative, virtual, and written means, in addition to three-
dimensional models.
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
09.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls9\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate the abilities to use
and maintain technological products and systems}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 . \endash The
student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid3812292 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid3812292 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid1277642
This standard supports the following Next Generation Sunshine State
Standards and Standards for Technology Literacy (STL):
[STL.1}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid267716 2}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292\charrsid1277642 .}{
\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid267716 L}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292\charrsid1277642 \endash }{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid267716 P}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid1277642 ]
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1200\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid3812292 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid413299
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
09.01\tab}}\pard\plain \ltrpar\s33\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls9\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 \rtlch\fcs1 \af2\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Document processes and
procedures and communicate them to different audiences using appropriate
oral and written techniques.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
09.02\tab}
Diagnose a system that is malfunctioning and use tools, materials,
machines, and knowledge to repair it.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
09.03\tab}Troubleshoot, analyze, and maintain systems to ensure safe and
proper function and precision.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
09.04\tab}Operate systems so that they function in the way they were
designed.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
09.05\tab}Use computers and calculators to access, retrieve, organize,
process, maintain, interpret, and evaluate d
ata and information in order to communicate.
\par }\pard\plain \ltrpar\qc
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid1248535 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
10.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls9\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate the abilities to
assess the impact of products and systems}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 . \endash The
student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid3812292 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid3812292 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid1277642
This standard supports the following Next Generation Sunshine State
Standards and Standards for Technology Literacy (STL):
[STL.1}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid267716 3}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292\charrsid1277642 .}{
\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292 J}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292\charrsid1277642 \endash }{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292 M}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid1277642 ]

\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1200\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid3812292 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid413299
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
10.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls9\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Collect information and evaluate its
quality. STL.13.J
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
10.02\tab}
Synthesize data, analyze trends, and draw conclusions regarding the
effect of technology on the individual, society, and environment.
STL.13.K
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
10.03\tab}Apply assess
ment techniques, such as trend analysis and experimentation to make
decisions about the future development of technology. STL.13.L
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
10.04\tab}Design forecasting techniques to evaluate the results of
altering natural systems. STL.13.M
\par }\pard\plain \ltrpar\s33\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\
pararsid1248535 \rtlch\fcs1 \af2\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22
\ltrch\fcs0 \fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s33 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
11.0\tab}}\pard \ltrpar\s33\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls9\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\fs22\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate an understanding
o
f and be able to select and use information and communication
technologies}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \emdash -The student will be
able to:
\par }\pard\plain \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid3812292 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid3812292 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid1277642
This standard supports the following Next Generation Sunshine State
Standards and Standards for Technology Literacy (STL):
[STL.1}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid267716 7}{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292\charrsid1277642 .}{
\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid267716 L}{\rtlch\fcs1 \af1
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid3812292\charrsid1277642 \endash }{\rtlch\fcs1
\af1 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid267716 Q}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid1277642 ]
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1200\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid3812292 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid3812292\charrsid413299
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s35 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
11.01\tab}}\pard\plain \ltrpar\s35\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls9\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 \rtlch\fcs1 \af2\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\b0\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Discuss information and
communication technologies including the inputs, processes, and outputs
associated with sending and receiving information.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s35 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
11.02\tab}
Classify information and communication systems that allow information to
be transferred from human to human, human to machine, machine to human,
and machine to machine.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s35 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
11.03\tab}Use information and communication systems to inform, persuade,
entertain, control, manage, and educate.

\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s35 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
11.04\tab}Identify components of a communication system, including
source, encoder, t
ransmitter, receiver, decoder, storage, retrieval, and destination.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s35 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
11.05\tab}Identify many ways to communicate information, such as graphic
and electronic means.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s35 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
11.06\tab}Communicate technological knowledge and processes using
symbols, measurement, convent
ions, icons, graphic images, and languages that incorporate a variety of
visual, auditory, and tactile stimuli.
\par }\pard\plain \ltrpar\s19\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\hyphpar0\aspalpha\aspnum\faauto\adjustrigh
t\rin0\lin0\itap0\pararsid1248535 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025
\ltrch\fcs0 \f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033
{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \s35 \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
12.0\tab}}\pard\plain \ltrpar\s35\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls9\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 \rtlch\fcs1 \af2\afs20\alang1025 \ltrch\fcs0
\b\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\b0\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate safe and
appropriate use of tools, machines, and materials in communications
technology}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0 \b0\cf1\insrsid1248535 .
\endash The student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \b0\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\s35\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsi
d1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\b0\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
12.01\tab}}\pard\plain \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\hyphpar0\faauto\ls9\ilvl1\adjustright\rin0\l
in1440\itap0\pararsid1248535 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Select appropriate tools, procedures,
and/or equipment needed to produce a product.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
12.02\tab}
Demonstrate the safe usage of appropriate tools, procedures, and
operation of equipment needed to manufacture a product.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
12.03\tab}Follow laboratory safety rules and procedures.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
12.04\tab}Demonstrate good housekeeping at workstation within total
laboratory.}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
12.05\tab}}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
Identify color-coding safety standards.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
12.06\tab}}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid1248535\charrsid9374317
Explain fire prevention and safety precautions and practices for
extinguishing fires.}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
12.07\tab}}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid1248535\charrsid9374317
Identify harmful effects/potential dangers of familiar hazardous
substances/devices to people and the environment.}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par }\pard \ltrpar\ql
\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\hyphpar0\aspalpha\aspnum\faauto\adjustri
ght\rin0\lin720\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
13.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls9\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate technical knowledge
and skills in the area of design}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 . \endash The student}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able
to:
\par }\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\ri
n0\lin720\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
13.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls9\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Describe how a project\rquote s
purpose, mood and audience affect the design process.

\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
13.02\tab}Demonstrate advanced typographic principles and operations.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
13.03\tab}Demonstrate advanced organizational structures in layout and
design.
\par }\pard\plain \ltrpar\s19\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid1248535 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
14.0\tab}}\pard\plain \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls9\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 \rtlch\fcs1 \af0\afs24\alang1025 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate technical knowledge
and skills in the area of image generation}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 . \endash The student}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\ri
n0\lin720\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
14.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls9\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Troubleshoot and correct problems
associated with the production of photographic images.

\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
14.02\tab}Access digital images from a variety of sources.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
14.03\tab}Create various graphs from statistical information.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
14.04\tab}Create a technical drawing from a photograph.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
14.05\tab}Demonstrate advanced digital image generation and modification
techniques.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
14.06\tab}Choose the correct resolution for a given output device.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
14.07\tab}Troubleshoot and correct problems related to \lquote preflight
operations\rquote in a layout.
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx2685\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\
rin0\lin0\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \tab
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
15.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls9\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate an understanding of
the use of photonics in communication}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 . \endash The student}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able
to:
\par }\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\ri
n0\lin720\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
15.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls9\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Define terminology associated with
photonics.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
15.02\tab}Demonstrate safe use of lasers and related equipment.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
15.03\tab}Apply the principals of holography and associated wave theory
used to produce holographic images.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
15.04\tab}Demonstrate understanding of the principals of optics and how
they relate to communications technology.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
15.05\tab}
Apply basic theories of wavelength, light and optics to a variety of
industries using lasers, including: manufacturing, engineering,
telecommunications, entertainment, medicine, construction, and art.
\par }\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\ri
n0\lin720\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
16.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls9\adjustright\rin0\lin720\itap0\par
arsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Express technical knowledge and
understanding using major printing processes}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 . \endash The
student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
16.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls9\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\it
ap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Explain major technological advances
in the printing industry.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
16.02\tab}Use proper technical skills in the layout, preparation,
production, and finishing of a printed project.

\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
16.03\tab}Analyze and choose appropriate materials for complex printing
applications.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
16.04\tab}Demonstrate advanced understanding of a variety of printing
processes.
\par }\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\ri
n0\lin720\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
19.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls10\adjustright\rin0\lin720\itap0\pa
rarsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate technical knowledge
and skills in digital and electronic communication}{
\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 . \endash The
student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\ri
n0\lin720\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
19.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls10\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\i
tap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Plan, organize, design, and produce
an internet web site.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
19.02\tab}Develop and use strategies for web site management.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
19.03\tab}Troubleshoot web site problems.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
19.04\tab}Explore and utilize alternative Internet formats.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
19.05\tab}Demonstrate basic techniques for shooting video.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
19.06\tab}Demonstrate basic video editing techniques.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
19.07\tab}Demonstrate basic audio editing techniques.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
19.08\tab}
Use multi-media software to integrate a variety of text, graphic, video,
and animated media elements into a presentation.
\par }\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\ri
n0\lin720\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
20.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls10\adjustright\rin0\lin720\itap0\pa
rarsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Demonstrate and present a research
and design project}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535 . \endash The student}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\cgrid0\insrsid1248535\charrsid9374317
\hich\af1\dbch\af0\loch\f1 20.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls10\ilvl1\adjustright\rin0\lin1440\i
tap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\cgrid0\insrsid1248535\charrsid9374317 Identify and research a design
problem related to a developing technology.

\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\cgrid0\insrsid1248535\charrsid9374317
\hich\af1\dbch\af0\loch\f1 20.02\tab}Identify criteria and constraints
for a design project.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\cgrid0\insrsid1248535\charrsid9374317
\hich\af1\dbch\af0\loch\f1 20.03\tab}Produce a detailed design and plan
for the production of the solution. }{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\cgrid0\insrsid1248535\charrsid9374317
\hich\af1\dbch\af0\loch\f1 20.04\tab}}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\cgrid0\insrsid1248535\charrsid9374317
Complete an advanced communications project. }{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\cgrid0\insrsid1248535\charrsid9374317
\hich\af1\dbch\af0\loch\f1 20.05\tab}}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\cgrid0\insrsid1248535\charrsid9374317
Deliver a professional quality presentation of the design process and
solution. }{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par }\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\ri
n0\lin720\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
21.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\faauto\ls10\adjustright\rin0\lin720\itap0\pa
rarsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\ul\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
Demonstrate an understanding of career opportunities and requirements in
the field of communications technology}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535 . \endash The student}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 will be able to:
\par }\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar\wrapdefault\hyphpar0\aspalpha\aspnum\faauto\adjus
tright\rin0\lin720\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
21.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\hyphpar0\faauto\ls10\ilvl1\adjustright\rin0\
lin1440\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 Discuss individual interests related
to a career in communications technology.

\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
21.02\tab}Explore career opportunities related to a career in
communications technology.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
21.03\tab}Explore secondary education opportunities related to
communications technology.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
21.04\tab}Conduct a job search.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
21.05\tab}Complete a job application form correctly. }{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\cgrid0\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
21.06\tab}}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
Demonstrate competence in job interview techniques. }{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \cf1\cgrid0\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\cgrid0\insrsid1248535\charrsid9374317
\hich\af1\dbch\af0\loch\f1 21.07\tab}Create a professional resume and
letter of introduction. }{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\cgrid0\insrsid1248535\charrsid9374317
\hich\af1\dbch\af0\loch\f1 21.08\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li1440\ri0\widctlpar
\tx-
2070\jclisttab\tx720\wrapdefault\hyphpar0\faauto\ls10\ilvl1\adjustright\r
in0\lin1440\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\cgrid0\insrsid1248535\charrsid9374317 Solicit awards, letters of
recommendation and recognition.

\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af0\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
21.09\tab}}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\insrsid1248535\charrsid9374317
Organize work samples in a professional, presentable format.
}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\cf1\cgrid0\insrsid1248535\charrsid9374317
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid1248535 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid1248535\charrsid9374317
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid10975372\charrsid7557813 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
29.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\ls44\adjustright\rin0
\lin720\itap0\pararsid10975372 {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\ul\insrsid10975372\charrsid7557813
Demonstrate the importance of health, safety, and environmental
management systems in organizations and their importance to
organizational performance and regulatory compliance.}{\rtlch\fcs1 \af0
\ltrch\fcs0 \insrsid10975372\charrsid12916342 }{
\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid10975372 \endash The
}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid10975372\charrsid7557813 student
will be able to:}{\rtlch\fcs1 \ab\af0
\ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid10975372\charrsid12916342
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid10975372 {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid10975372\charrsid12916342
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af39\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid10975372\charrsid12916342 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
29.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\ls44\ilvl1\outlinelevel0\
rin0\lin1440\itap0\pararsid10975372 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid10975372\charrsid12916342
Describe personal and jobsite safety rules and regulations that maintain
safe and healthy work}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid10975372 environments.\tab }{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid10975372\charrsid12916342 SHE 1.0
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af39\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid10975372 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1 29.02\tab}}\pard
\ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\ls44\ilvl1\rin0\lin1440\i
tap0\pararsid10975372 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid10975372 Explain }{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid10975372\charrsid12916342
emergency procedures to }{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid10975372 follow in response }{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid10975372\charrsid12916342 to workplace accidents.
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af39\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid10975372\charrsid12916342 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
29.03\tab}Create a disaster and/or emergency response plan.\tab SHE 2.0
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\rin0\lin0\itap0\p
ararsid10975372 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid10975372\charrsid4857859
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid8593857\charrsid7557813 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
30.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\ls44\adjustright\rin0
\lin720\itap0\pararsid10975372 {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\ul\insrsid8593857\charrsid7557813
Demonstrate leadership and teamwork skills needed to accomplish team
goals and objectives.}{\rtlch\fcs1 \ab\af0 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid8593857\charrsid12916342
}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid8593857 \endash The
}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid8593857\charrsid7557813 student
will be able to:}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid8593857\charrsid12916342

\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid8593857 {\rtlch\fcs1 \ab\ai\af1 \ltrch\fcs0
\b\insrsid8593857\charrsid4857859
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af39\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid8593857\charrsid12916342 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
30.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\ls44\ilvl1\outlinelevel0\
rin0\lin1440\itap0\pararsid10975372 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid8593857\charrsid12916342
Employ leadership skills to accomplish organizational goals and
objectives.\tab LT1.0
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af39\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid8593857\charrsid12916342 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
30.02\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\ls44\ilvl1\rin0\lin1440\i
tap0\pararsid10975372 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid8593857\charrsid12916342 Establish and maintain effective worki
ng relationships with others in order to accomplish objectives and
tasks.\tab LT3.0
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af39\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid8593857\charrsid12916342 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
30.03\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\ls44\ilvl1\outlinelevel0\
rin0\lin1440\itap0\pararsid10975372 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid8593857\charrsid12916342 Conduct and participate in
meetings to accomplish work tasks.\tab LT 4.0

\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af39\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid8593857\charrsid12916342 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
30.04\tab}Employ mentoring skills to inspire and teach others.\tab LT 5.0
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\rin0\lin0\itap0\p
ararsid8593857 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\b\insrsid8593857\charrsid4857859
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid8593857\charrsid7557813 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
32.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\ls47\adjustright\rin0
\lin720\itap0\pararsid6642120 {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\ul\insrsid8593857\charrsid7557813 Explain the importance of
employability skill and entrepreneurship skills.}{
\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \insrsid8593857\charrsid12916342
}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid8593857 \endash The
}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid8593857\charrsid7557813 student
will be able to:}{\rtlch\fcs1 \ab\af0 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid8593857\charrsid12916342
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\li
n0\itap0\pararsid8593857 {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid8593857\charrsid12916342
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af39\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid8593857\charrsid12916342 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
32.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\ls47\ilvl1\rin0\lin1440\i
tap0\pararsid10975372 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid8593857\charrsid12916342 Identify and demonstrate positive work
behaviors needed to be employable.\tab ECD 1.0

\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af39\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid8593857\charrsid12916342 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
32.02\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\ls47\ilvl1\outlinelevel0\
rin0\lin1440\itap0\pararsid10975372 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid8593857\charrsid12916342 Develop }{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid8593857
personal career plan that includes }{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid8593857\charrsid12916342 goals, objectives, and strategies.\tab
}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid8593857\charrsid12916342
ECD 2.0}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid8593857\charrsid12916342
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af39\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid8593857\charrsid12916342 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
32.03\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\ls47\ilvl1\rin0\lin1440\i
tap0\pararsid10975372 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid8593857\charrsid12916342 Examine licensing, certification,
and}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid8593857 industry}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid8593857\charrsid12916342 credentialing requirements. \tab ECD
3.0
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af39\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid8593857\charrsid12916342 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
32.04\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\ls47\ilvl1\outlinelevel0\
rin0\lin1440\itap0\pararsid10975372 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid8593857\charrsid12916342 Maintain a career portfolio
to document knowledge, skills, and experience.
\tab ECD 5.0
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af39\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid8593857\charrsid12916342 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
32.05\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\ls47\ilvl1\rin0\lin1440\i
tap0\pararsid10975372 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid8593857\charrsid12916342 Evaluate and compare employment
opportunities that match career goals.\tab ECD 6.0

\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af39\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid8593857\charrsid12916342 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
32.06\tab}Identify and exhibit traits for retaining employment.\tab ECD
7.0
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af39\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid8593857\charrsid12916342 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
32.07\tab}Identify opportunities and research requirements for career
advancement.\tab ECD 8.0
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af39\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid8593857\charrsid12916342 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
32.08\tab}Research the benefits of ongoing professional development.\tab
ECD 9.0
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \ab\af39\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid8593857\charrsid12916342 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
32.09\tab}Examine and describe entrepreneurship opportunities as a career
planning option.\tab ECD 10.0
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\rin0\lin0\itap0\p
ararsid8593857 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid8593857
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af39 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid4921453\charrsid7557813
\hich\af1\dbch\af0\loch\f1 33.0\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-
720\li720\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx720\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\ls47\adjustright\rin0
\lin720\itap0\pararsid10975372 {\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\ul\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid4921453\charrsid7557813
Demonstrate personal money-management concepts, procedures, and
strategies.}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid4921453\charrsid12916342
}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid4921453 \endash The
}{\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid4921453\charrsid7557813 student
will be able to:}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid4921453\charrsid12916342

\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\outlinelevel0\rin
0\lin0\itap0\pararsid4921453 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\b\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid4921453\charrsid4857859
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af39\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid4921453\charrsid12916342 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
33.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\ls47\ilvl
1\adjustright\rin0\lin1440\itap0\pararsid10975372 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid4921453\charrsid12916342
Identify and describe the services and legal responsibilities of
financial institutions.\tab FL 2.0
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af39\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid4921453\charrsid12916342 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
33.02\tab}Describe }{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid4921453
the effect of }{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid4921453\charrsid12916342 money management
}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid4921453 on personal and
career goals}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid4921453\charrsid12916342 .\tab FL 3.0}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid4921453
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af39\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid4921453\charrsid12127610
\hich\af1\dbch\af0\loch\f1 33.03\tab}}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid4921453\charrsid12127610
De}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid4921453 velop }{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid4921453\charrsid12127610 a
personal budget and financial goals.\tab FL3.1
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af39\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid4921453\charrsid12127610
\hich\af1\dbch\af0\loch\f1 33.04\tab}Complete financial
instruments}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid4921453 for}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid4921453\charrsid12127610 making
deposits and withdrawals}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid4921453 .\tab }{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid4921453\charrsid12127610 FL3.2
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af39\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid4921453\charrsid12127610
\hich\af1\dbch\af0\loch\f1 33.05\tab}Maintain financial records.\tab
FL3.3
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af39\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid4921453\charrsid12127610
\hich\af1\dbch\af0\loch\f1 33.06\tab}Read and reconcile financial
statements.\tab FL3.4
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af39\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid4921453\charrsid12916342 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
33.07\tab}}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid4921453\charrsid12916342 Research}{\rtlch\fcs1 \af1\afs22
\ltrch\fcs0 \insrsid4921453 , compare and contrast}{\rtlch\fcs1
\af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid4921453\charrsid12916342 investment
opportunities.
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tqr\tx9900\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustri
ght\rin0\lin0\itap0\pararsid4921453 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid4921453\charrsid12916342
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\rin0\lin0\itap0\p
ararsid8593857 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid4921453\charrsid12916342
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsi
d16666746 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0 \insrsid1248535
\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsi
d1402945 {\rtlch\fcs1 \af1\afs22 \ltrch\fcs0
\insrsid16071434\charrsid1402945
\par }} able to:}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0
\insrsid4921453\charrsid12916342

\par }\pard \ltrpar\ql
\li0\ri0\widctlpar\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\faauto\outlinelevel0\rin
0\lin0\itap0\pararsid4921453 {\rtlch\fcs1 \ab\af1\afs22 \ltrch\fcs0
\b\lang1033\langfe1042\langfenp1042\insrsid4921453\charrsid4857859
\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af39\afs22 \ltrch\fcs0
\f1\fs22\insrsid4921453\charrsid12916342 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1
33.01\tab}}\pard \ltrpar\ql \fi-720\li1440\ri0\widctlpar
\jclisttab\tx1440\tqr\tx9900\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\ls47\ilvl
1\adjustright\rin0\lin1440\itap0\pararsi

								
To top