Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

ICT and Lifelong Learning in all types of education

VIEWS: 4 PAGES: 19

									ICT and Lifelong Learning in all
   types of education
   Grecia 9-14/05/2010
   Profesor IVAN SIMONA
      DISEMINARE
       COMENIUS
• A 5-a conferinţă Eco-Media-Europe
• Organizator: K.A.N.E. Social Youth
 Development Europe
• Organizator local: Kalamata Second
 Chance School
• Loc de desfăşurare: Grecia, localitatea
 Kalamata
          Kalamata, Grecia
• Capitala şi principal port al regiunii Messinia, construit în
 inima Golfului Messinian.
• Aflat în apropierea oraşului Farai, oraş menţionat de Homer,
 la doar 238 km de Atena, capitala Greciei.
• În localitate se află un castel din sec al 13-lea ce domină
 oraşul fiind construit pe deal în plin centrul oraşului. În partea
 de nord a cetăţii se află o biserică bizantină dedicată
 Fecioarei Maria de Kalomata (Fecioara vindecătoare de ochi),
 de unde şi-a luat numele oraşul.
• Din castel avem o întreagă perspectivă asupra oraşului, se
 vede plaja, ţărmul mării, câmpia de un verde întins, portul cu
 navele ce acostează acolo, etc.
• Orasul vechi se întinde sub castel, el fiind proclamat în 1209
 fiind deţinut de franci până la 1381, când conducerea acestuia
 a fost preluată de Navarrese şi ulterior cedat de Paleologues
 dominaţiei turceşti, cu excepţie că între anii 1685 şi 1715, el a
 aparţinut veneţienilor.
Portul Kalamata
Kalamata noaptea
       Obiective culturale
• În oraş există multe biserici, cea mai veche biserica
 istorică este a Agii Apostoli (13 C.).
• Kalamata are un muzeu arheologic, care este găzduit la
 Benaki Mansion, si un muzeu de folclor remarcat pentru
 numeroasele sale relicve ale Războiului de
 Independenţă din 1821, o anexă a muzeului de artă
 deţine multe lucrări ale artiştlori greci şi o bibliotecă care
 conţine 60.000 de volume.
• În fiecare vară evenimente culturale precum concerte şi
 piese de teatru ce se desfăşoară în amfiteatrul castelului
 puse în scenă de către teatrul din Kalamata.
Muzeul de istorie
Alte obiective turistice
        EcoMedia-Europe
• EcoMedia-Europe este o reţea educaţională Socrates-Comenius co-
 finanţată de Comisia Europeană.
• Principalul domeniu tematic strategic al reţelei este dezvoltarea TIC
 şi mass-media bazate pe educaţie în domeniul Comenius.
• Reţeaua are lucrări pe trei direcţii diferite, dar completate de sub-
 teme legate de:
• TIC de bază: Videoconferinţe, comunicaţii şi prezentări tehnice,
 învăţarea limbilor străine prin mijloace TIC, noi cunoştinţe despre
 cetăţenia europeană activă.
• Media: Media literatură, Învăţarea continuă în societate, comunităţi
 virtuale, şi resurse media.
• Prospecte TIC: e-learning, E-Government în organizaţiile şcolare,
 e-twinning, e-participare etc.
      Obiective Eco-Media
•  Utilizarea TIC pentru predare şi formare care diferă
  foarte mult în toată Europa, (respectiv cunoaşterea de
  către toţi a metodelor şi mijloacelor de predare prin
  TIC);
•  Schimbul de experienţă ca metodologie europeană de
  educaţie, în asociere cu utilizarea TIC, între toţi
  participanţii la conferinţă;
•  Utilizarea TIC în educaţie şi formare semnificativ cu
  cererea pentru transferul de cunoştinţe specifice între
  toţi participanţii;
•  Promovarea tuturor formelor de inovare în domeniul
  educaţiei şcolare bazate pe TIC. Obiectivul este de a
  face disponibil conţinutul educaţional bazat pe TIC şi
  crearea unei comunităţi de învăţare pentru profesori şi
  elevi din toate sistemele învăţământului obligatoriu.
   Tipuri de activităţi utilizate
 Dezvoltarea de bune practici şi proiecte bazate pe TIC
 Prezentarea unor proiecte de cercetare în zona reţelelor
 tematice prin intermediul TIC
 Îmbunătăţirea sistemelor de învăţământ în conceptul de
 dezvoltare strategică şi prin aplicarea de noi măsuri în
 educaţie
 Reţeaua să acţioneze ca un punct de informare
 europeană şi prin dezvoltarea de noi colaborări
 Îmbunătăţirea standardelor de politici educaţionale,
 competenţe şi cunoştinţe pentru personalul educaţional.
           Impact
• În prezent nu există concepte realiste pentru o
 strategie europeană vizibilă, toate strategiile
 sunt bazate pe proiecte pilot şi iniţiative
 individuale. EcoMedia-Europa ar trebui să
 conducă la:
• -elaborarea unei strategii comune bazată pe
 diferite măsuri şi iniţiative individuale
• -profesorii motivaţi să utilizeze instrumentele
 TIC în educaţie, utilizarea calitativă a TIC trebuie
 să fie în creştere
• -promovarea dialogului intercultural între şcolile
 europene.
Activitate la curs
Prezentări
 “Jocurile educative ca suport de
învăţare pentru elevii cu disabilităţi”
• Problema este pentru copiii cu disabilităţi auditive sau
 vizuale, cum pot aceşti elevi să înveţe prin jocuri video?
 Răspunsul este dat de profesorii din Belgia, care au
 creat o platformă de jocuri video educaţionale pentru
 aceşti elevi cu handicap. Pentru cei cu deficienţe
 auditive, au transcris în cuvinte pe ecran ceea ce ei ar
 trebui să audă în joc, sau au animat cu figuri ce transmit
 prin mimică diferite mesaje pe care aceşti elevi trebuie
 să le înţeleagă astfel încât să poată beneficia de acest
 suport educaţional. Pentru elevii cu disabilităţi vizuale,
 sunt vreate în joc efecte auditive, figuri care vorbesc şi
 transmit elevilor ce au de făcut pentru a rula jocul.
“Învăţarea continuă şi predarea literaturii
     în biblioteca şcolară”
•  Predarea literaturii nu va acorda prioritate didacticism, ci va da o
  dimensiune de divertisment a literaturii de specialitate ce este oportună
  naturii copiilor. În biblioteca şcolii se acordă mai multă atenţie la “cum”,
  decât la “ceea ce este”, pentru că punctul forte nu este în analiza datelor, ci
  ne sugerează un alt mod de predare a literaturii.
•  Ţinte: elevii vor fi capabili să lucreze în biblioteca şcolii folosind catalogul pe
  rafturi şi să aibă acces la cărţi şi la informaţii mass-media pentru cercetarea
  metodelor şi dezvoltarea de abilităţi pentru a colecta date, a evalua şi a
  utiliza corect informaţiile astfel încât să devină conştienţi de câştigul cultural
  oferit de bibliotecă şi de contactul cu arta şi poeţii străini, să aprecieze
  elementele care constituie specificitatea lor, să devină conştienţi de
  implicaţiile sociale similare problemelor şi societăţii de astăzi.
•  O abordare interpretative cu accent pe structura formei şi sensurilor din
  texte. Există o dezbatere în sala de clasă bazată pe texte de literatură într-
  un climat de acceptare şi de creativitate. O abordare interdisciplinară în
  cazul în care textul permite folosirea învăţării prin cercetare. Rolul
  profesorului este de coordonare a conversaţiei şi atât profesorul cât şi elevii
  devin cercetători în timpul procesului de învăţământ.
     “Un poem pentru fiecare zi”
•  În şcoli modul în care este studiată literatura de specialitate este limitată.
  Este adevărat că în şcoli se pune mai mult accent pe alfabetizare decât pe
  producţia de texte informative şi dezvoltare competenţelor lingvistice în
  scopuri de comunicare.
•      Prin predarea literaturii profesorii sunt încurajaţi să devină
  interlocutori de texte şi elevii lor sunt încurajaţi să facă acelaşi lucru.
  Aceasta sugerează că literatura de specialitate este multidimensională şi ar
  trebui să facă parte dintr-o multialfabetizare, care să dezvolte exprimarea în
  limba maternă sau în limbă străină şi să crească gradul de instrucţie pentru
  întreaga societate.
•  Scopul principal al programului este de a aduce elevii în contact direct cu
  poezia şi de ai ajuta să depăşească frica lor de texte literare, de a le dovedi
  că literatura nu este îndepărtată, nici străină pentru ei. Îşi pot exprima
  gândurile şi viziunile intr-un mod creativ şi distractiv. În acelaşi timp, elevii
  sunt invitaţi să se apropie de poezii ca opere de artă şi să le aprecieze
  estetic şi sunt încurajaţi să îşi creeze propriile lor texte.
•  Se formează grupuri de lucru de 2-3 elevi, profesorul propune un poet,un
  volum de poezii al acestuia, iar elevii sunt invitaţi să creeze propriile lor
  poezii folosind metodele şi procedeele artistice utilizate de poetul respectiv,
  pot chiar să utilizeze expresiile artistice ale poetului, dar să creeze o altă
  poezie cu alt mesaj decât cel original. Astfel se dezvoltă capacitatea de
  creaţie, cea lingvistică şi de comunicare a elevilor.
 “Portofoliul digital, ca o fereastră în care
         se învaţă”
• Această lucrare a fost prezentată de un profesor
 universitar din SUA, care ne-a oferit şi un site pe care
 se pot vedea diverse tipuri de portofolii digitale,
 conţinutul unui astfel de document şi utilitatea lui în
 procesul didactic. Sper să doriţi a vizita acest site care
 este: www.digication.com
• Cu ajutorul acestui portofoliu digital, profesorii pot ţine
 evidenţa progresului elevilor după parcurgerea anumitor
 perioade şcolare sau după parcurgerea unor unităţi de
 învăţare. În funcţie de aceste evoluţii, un profesor poate
 stabili măsurile de creştere a performanţei la învăţare
 pentru elevi sau la predare. Acest e-portofoliu permite
 păstrarea şi arhivarea multor documente utile unui cadru
 didactic. Este foarte interesant cum putem perfecţiona
 munca noastră didactică urmărind materialele acumulate
 de noi pe parcursul diferitelor perioade şcolare cumulate
 în portofoliul digital.
        Situri utile
• Pentru cei ce doresc să vadă unele
 documente prezentate la curs puteţi vizita
 situl: http://sde-kalam.mes.sch.gr
• Sau puteţi viziona situl: www.ecomedia-
 europe.net
• Pentru a viziona documentele referitoare
 la Portofoliul digital: www.digication.com
• Pentru situl cu jocuri educaţionale
 prezentat de Belgia:
 www.accessibility.nl

								
To top