Diplomski rad Dos & Donts by FWvp68C

VIEWS: 0 PAGES: 34

									      Diplomski rad
      Dos & Donts
IEEE Student Branch Zagreb
               1
        Diplomski rad
        Dos & Donts
– ovaj ppt
– normal.dot
– upute za izradu prezentacija
  IEEE Student Branch Zagreb
                2
              Donts
    za tekst duži od desetak stranica
• Računalo nije pisaća mašina
• Ne uređivati izgled teksta direktnim
 formatiranjem (osim bold i italic)
 -> SVE formate mijenjati na stilovima
• Ne početi pisati bez plana
 “Most people don't plan to fail, they fail to plan”
                -- John L. Beckley

 “Plan is nothing, planning is everything”
                    -- Eisenhower


   IEEE Student Branch Zagreb
                  3
                Dos
    za tekst duži od desetak stranica

• Naučiti pisati sa svim prstima
 http://www.sense-lang.org/typing/
• Pisati u Normal view načinu rada
• Početi pisanje bez naslovne stranice
• Pisati bez ispravljanja
 – ali pravopisno točno
• U slučaju Writer’s blocka pisati bilošto
• Revidirati ujutro, maknuti duge rečenice
   IEEE Student Branch Zagreb
                  4
          Ergonomija
• Stol visine 75cm
• Podlaktice na stolu
 (nikako u zraku)
• HR tipkovnica
 (čćž u jednom redu)
   IEEE Student Branch Zagreb
                 5
   Skriveni kodovi
     Tools – Options – View – Style area width


IEEE Student Branch Zagreb
               6
Keep with next
     IEEE Student Branch Zagreb
                    7
IEEE Student Branch Zagreb
               8
       Modify style
      primjer: Heading 1
IEEE Student Branch Zagreb
               9
       Modify style
      primjer: Heading 1
               • Numbering Headinga
IEEE Student Branch Zagreb
               10
           Za ljenčine
• Na www.fer.hr/ieee repozitoriju uzeti
 normal.dot i staviti ga u
 C:\Documents and Settings\Username\
 Application Data\Microsoft\Templates
• Tools, Options, Save, Prompt to save Normal
 template (sprečava nehotično mijenjanje
 templatea)
• Bonus: macro za jednadžbe Alt+E


   IEEE Student Branch Zagreb
                  11
         Slike i tablice
• Excel tablicu ili graf najbolje staviti
 pomoću Edit, Paste special, Paste link,
 Worksheet Object ili HTML format
• Slike i grafovi što više In line with text
 (Format picture, Layout)
• Desni klik na tablicu ili sliku, caption
                     NE tabela!
    IEEE Student Branch Zagreb
                  12
     Bug u Office 2003
• Kada se doda caption ispod slike tada se
 “keep with next” pojavi na captionu a ne
 na slici!
• Potrebno je maknuti “keep with next”
 kvačicu iz paragrafa “captiona” i dodati
 ju u paragraf slike   IEEE Student Branch Zagreb
                 13
        Finalni format
• Prije uvoda: Insert, Break, Section
 break: Next page (Ostat će Heading 1,
 upotrijebi Clear formating)
• U gornjem dijelu dodaj naslov, sadržaj…
• U donjem dijelu Insert, Page Numbers
   IEEE Student Branch Zagreb
                 14
       Keyboard shortcuts
                tekst

•  Exponent Superscript Ctrl++
•  Index Subscript Ctrl+= (tj. Ctrl+Shift+0)
•  Kretanje riječ po riječ Ctrl+ i Ctrl+
•  Brisanje riječ po riječ Ctrl+Backspace
•  Pozicioniranje slike/text boxa
  zanemarujući grid – Alt+Drag&Drop    IEEE Student Branch Zagreb
                  15
      Keyboard shortcuts
           Equation editor

• Exponent Ctrl+H; Index Ctrl+L; oboje
 Ctrl+J
• Razlomak Ctrl+F
• Razmak Ctrl+Space
   IEEE Student Branch Zagreb
                 16
          PDF Writer
• Besplatni PDF Writer
 www.cutepdf.com
   IEEE Student Branch Zagreb
                 17
          Pisanje rada
• Napraviti sadržaj i usuglasiti ga s
 mentorom
• Naći mirno mjesto za pisanje
• Razraditi poglavlja (divide et impera)
 – jedna ili dvije stranice s potpoglavljima,
  nazivima tablica, slika, i osnovne natuknice
 – dobar način za prevenciju “writer’s block”
 – početi s lakšim dijelovima

   IEEE Student Branch Zagreb
                  18
      Pisanje rada Dos
• Pisati pravopisno točno od početka
 – pivo/kava/pizza kolegi za pronađenu grešku
• Odrediti određen broj stranica na dan
 (3-5 stranica)
   IEEE Student Branch Zagreb
                 19
     Pisanje rada Donts
• Ne baviti se finalnim izgledom prije
 finala = Sizifov posao
• Za vrijeme odmora i druženja ne pričati
 o diplomskom
• Prethodno pravilo se ne odnosi na ljude
 koji također pišu diplomski   IEEE Student Branch Zagreb
                 20
       Početne stranice
•  Ponovljena naslovnica
•  Orginalni zadatak
•  Zahvala ili prazna stranica
•  Sažetak
•  Sadržaj
•  Popis tablica
•  Popis slika
•  Popis korištenih oznaka i kratica
   IEEE Student Branch Zagreb
                  21
          Poglavlja (I)
1. Uvod; 1-2 stranice, kratki opis teme i
  što će se raditi u diplomskom
 –  piše se zadnje (od natuknica napisanih u toku
   pisanja rada)
2. Proizvoljan naslov; šire opisati temu i
  dosadašnje radove (tuđe radove)
3. Proizvoljan naslov; opis korištenih
  postupaka i proračuna (detaljan)
 –  piše se prvo (najlakše poglavlje za napisati)
   IEEE Student Branch Zagreb
                  22
         Poglavlja (II)
4. Rezultati
5. Diskusija (sve ono što ste mislili
  napisati u zaključku ide ovdje)
 –  da vrijedi ili ne vrijedi
 –  da je bolje ovak neg onak
 –  kuda dalje
   IEEE Student Branch Zagreb
                  23
          Poglavlja (III)
6. Zaključak;
 –  dobar zaključak ima najviše pola strane
 –  za bezidejne:
   •   par riječi o rezultatima (dobro, super, …) tj. da
      li su potvrdili ili opovrgnuli glavnu tezu
   •   te da li ima smisla dalje istraživati i što
 –  na kraju vlastoručni potpis     IEEE Student Branch Zagreb
                    24
       Citiranje Literature
7. Literatura;
 –  Reference na svu korištenu literaturu
 –  Pisati referencu iza nedokazane tvrdnje i
   citiranja:
   •   Matrica nije singularna ako je diagonalno
      dominantna[2]. Najčešća metoda je …[3].
 –  Trik kod pisanja referenci za literaturu: u
   tijeku pisanja stavljati [Perić 97] i onda
   pred printanje Ctrl+H (replace) [Perić 97]
   sa [1]

     IEEE Student Branch Zagreb
                    25
              Dodaci
       ili “i ostale dosadne stvari”

•  Dodatak A Popis korištenih aparata
•  Dodatak B Dio koda za …
•  Dodatak C Izvod formule za …
•  …
    IEEE Student Branch Zagreb
                  26
           Zaključak
• Korištenje stilova čini uređivanje teksta
 nepotrebnim
• Pisanje je iterativni proces:
  istraživanje             planiranje
  ispravljanje             pisanje

   IEEE Student Branch Zagreb
                  27
          Prezentacija
              početak
•  naglasi važnost onoga o čemu ćeš
  pričati
•  za razbijanje nervoze nauči napamet
  prvih par rečenica koje ćeš reći
•  nije potreban detaljan sadržaj – gubi
  se vrijeme i dosadan je
•  za bezidejne: zadatak diplomskog u
  kratkim natuknicama
   IEEE Student Branch Zagreb
                  28
          Prezentacija
             glavni dio
• ne iznosi opće poznate činjenice i ne
 ponavljaj se
• budi jasan kada prelaziš s jedne teme na
 drugu (naslovi!)
   IEEE Student Branch Zagreb
                 29
          Prezentacija
         rezultati i diskusija
• rezultate prikaži grafički, ne tablično
• komentiraj rezultate (ne čitati)
• usporedi svoj rad s drugim metodama
 (ako je moguće)
   IEEE Student Branch Zagreb
                  30
          Prezentacija
             zaključak
• Kratki zaključak, KRATKI!, sve ostalo
 spada u neki od prethodnih dijelova
• Otprilike dvije, tri rečenice!
• Upamtiti ih napamet!
   • Npr: U ovom radu se pokazalo da je moguće
    prikazanom metodom odrediti x. Potrebno je
    raditi na preciznosti modela.
• Iza zadnjeg slajda slika glavnog grafa ili
 nešto o čemu bi se moglo raspravljati
   IEEE Student Branch Zagreb
                  31
             Pitanja
• Pripremiti se (pozvati par prijatelja koji
 poznaju temu i odgovarati na njihova
 pitanja)
• Slušati pitanje do kraja (često postoji
 dugi uvod nakon kojeg slijedi kratko
 pitanje)
• U odgovoru prvo ponoviti pitanje svojim
 riječima

   IEEE Student Branch Zagreb
                  32
       Diplomski rad
       Dos & Donts

      Hvala na pažnji!

          Pitanja?IEEE Student Branch Zagreb
               33
IEEE Student Branch Zagreb
               34

								
To top