ECDL IT by lwIAX807

VIEWS: 0 PAGES: 103

									112 EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


124. Melyik miniszter alá tartozik a személyi        126. Milyen típusú programoknál kell
adatvédelem feladatköre?                   megadnom a személyes adataimat?
 a) Magához a miniszterelnökhöz.               a) Semmilyennél.
 b) A belügyminiszterhez.                   b) Amelyek valamilyen adatszolgáltatást
 c) A szociális miniszterhez.                  nyújtanak hivatalos szervezet felé, és így
 d) A népjóléti miniszterhez.                  azonosítanak.
                                c) Csak az operációs rendszernél.
125. Egy program bekéri a személyes adataimat.         d) Mindegyiknél, amelyik kéri.
Köteles vagyok-e válaszolni?
  a) A regisztráció (azonosítás) céljából igen.       127. Hova vagyok köteles megadni a személyes
  b) Ha a program továbbítani kívánja a cége        adataimat?
   adatbázisába, akkor nem.                 a) APEH
  c) Ha csak ezeknek a pontoknak a tovább           b) Rendőrség
   lépésével lehet továbbmenni, de a program        c) NJSZT
   nem közli a célját, akkor nem.              d) Külügyminisztérium
  d) Igen, mindig, minden esetben.
                               128. Ki őrködik az adatvédelmi törvények
                               betartása felett?
                                a) APEH
                                b) Adatvédelmi Biztos
                                c) Külügyminisztérium
                                d) Alkotmánybíróság


 6+N Oktatási Kft.
 2800 Tatabánya, Béke út 8.
 Tel./Fax: (34)510-460, 06-20-962-5047

          AKKREDITÁLT OKTATÓ ÉS VIZSGAKÖZPONT
 Várjuk azok jelentkezését, akik Európa-szerte egységes számítástechnikai ismeretek birtokába szeretnének jutni, melyet
 az ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) bizonyítvány tanúsít. Ajánljuk pedagógusok, köztisztviselők és
 mindazok számára, akik az informatikai írástudás megszerzésével magasabb szintű számítástechnikai ismeretekkel
 szeretnének rendelkezni.
 Vizsgára felkészítő tanfolyamok (modulok):
 Információ-technológiai alapismeretek, operációs rendszerek és fájlkezelés, szövegszerkesztés, táblázatkezelés,
 adatbázis-kezelés, prezentáció és grafika, információs hálózati alkalmazások. Tanfolyamainkat délután heti 2x5
 órában tartjuk.
         Intézményeknek, cégeknek csoportos kedvezményt adunk, külön igény esetén
                délelőtt vagy hétvégén is tartunk felkészítést.
 További képzéseink:
 Főiskola - Gábor Dénes Főiskola Konzultációs Központjaként (műszaki informatika, gazdasági informatika szakon)
 OKJ-s szakképzések
       - Felsőfokú számítástechnikai programozó                   (54 4641 04)
       - Felsőfokú gazdasági informatikus                      (54 4641 01)
       - Felsőfokú oktatás informatikus                       (54 4641 03)
      SZÁMALK Szakközépiskola (nappali, esti, távoktatás)                     •
       - Felsőfokú rendszerinformatikus                       (54 464103)
       - Középfokú számítástechnikai szoftverüzemeltető               (52 464103)
 Oktatási tevékenységünk színvonalát bizonyítja az ISO 9001 minőségbiztosítási tanúsítvány
                      1. MODUL


 INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI
   (IT) ALAPISMERETEK
oooooooooooooooooooooooooooooo

AZ ELSŐ MODUL TARTALMA
Ez a modul nyolc csoportból áll:
1. Bevezetés
2. Hardver
3. Tárolás
4. Szoftver
5. Információs hálózatok
6. Számítógépek a mindennapokban
7. IT és társadalom
8. Biztonság, szerzői jog, és a törvény

Minden csoportban feleletválasztós kérdések szerepelnek. Néhány csoportban a feleletválasztós kér-
dések mellett táblázatos kérdések is találhatók.
A vizsgaközpont a feladatsor összeállításakor minden csoportból 4 feleletválasztós kérdést jelöl ki.
Feleletválasztós kérdések helyett legfeljebb egy csoportban egy, az adott csoportba tartozó tábláza-
tos kérdést is kijelölhet.


ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A MEGOLDÁSHOZ ÉS A JAVÍTÁSHOZ
A feleletválasztós kérdésnél (a kérdés feltevésének módjától függetlenül) kérdéstől függően 1, 2, 3
vagy 4 választ kell bejelölni, de az is előfordulhat, hogy egyet sem. Néhány esetben a feladat egy jó
válasz megjelölését kéri, ekkor értelemszerűen csak egy jelölés lehet a jó.
Az értékelésnél minden feleletválasztós kérdés 1 pontot ér, ha a vizsgázó a megfelelő és csak a
megfelelő pontokat jelölte be (részpontszám nem adható). A táblázatos kérdések 4 pontot érnek, és
itt a helyesen kitöltött sorok arányában részpontszám is adható. Az elérhető maximális pontszám 32.
A vizsgázó akkor felel meg a vizsgán, ha legalább 19 pontot elér.
A rendelkezésre álló idő 45 perc.
A tesztek kitöltéséhez semmilyen segédeszköz nem használható.
A vizsgáztató ellenőrzi a válaszokat, és a nemzetközileg meghatározott irányelveknek megfelelően
pontozza őket.
(Az „Általános irányelvek a megoldáshoz és a javításhoz" című részt a vizsga megkezdése előtt a
vizsgázónak meg kell kapnia.)
10  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


BEVEZETÉS

 Mi a cache?                   7. Melyek azok a fogalmak, amelyek jellemzői
 a) Virtuális memória.              aROM-nak?
 b) Olyan memória, ami kikapcsolás után is     a) írható-olvasható.
   megőrzi tartalmát.               b) Csak olvasható.
 c) Gyorsítótár.                  c) Soros elérésű.
 d) Videomemória.                  d) Véletlen elérésű.

2. Mi a lapolvasó angol elnevezése?        8. Melyek azok a fogalmak, amelyek jellemzői
  a) Streamer                  aROM-nak?
  b) Plotter                    a) Mágneses elven működő memória.
  c) Scanner                    b) Mérete csak 512 bájt és annak többszöröse
  d) Page-reader                    lehet.
                           c) Tartalma a gép kikapcsolásakor elvész.
3. A felsorolt eszközök közül melyik periféria?   d) Tartalma a gép kikapcsolásakor
  a)CPU                        megmarad.
  b)FAT
  c) Operatív tár                9. Mely állítás igaz a bitre?
  d) Billentyűzet                  a) Az információ legkisebb egysége.
                           b) Az információ mértékegysége.
4. A felsorolt eszközök közül melyik I/O       c) A bit a Binary Digit rövidítése.
egység?                       d) A bit 4 különböző értéket vehet fel.
  a) Modem
  b) Soros port                 10. Mely állítás igaz a bájtra?
  c) Billentyűzet                 a) Az információ legkisebb egysége.
  d)Egér                      b) 8 bit egyenlő 1 bájttal.
                          c) 1 bájt nagyobb, mint 16 bit.
5. Melyek azok a fogalmak, amelyek jellemzői a   d) 1 bájton 256 karakter különböztethető
RAM-nak?                        meg.
  a) frható-olvasható.
  b) Csak olvasható.                . Mely váltószámok helyesek?
  c) Soros elérésű.                 a) 1 bit egyenlő 8 bájttal.
  d) Véletlen elérésű.               b) 16 bit egyenlő 2 bájttal.
                           c) 1024 bit egyenlő 1 KB-tal.
6. Melyek azok a fogalmak, amelyek jellemzői     d) 1000 bit egyenlő lKB-tal.
a RAM-nak?
  a) Mágneses elven működik.           12. Az alábbi állítások közül melyik igaz?
  b) Mérete csak 512 bájt lehet.          a) A számítógép utasításokat hajt végre.
  c) Tartalma a gép kikapcsolásakor elvész.    b) A program utasítások sorozatából áll.
  d) Tartalma a gép kikapcsolásakor        c) A program csak utasításokat tartalmazhat,
   megmarad.                    adatokat nem.
                          d) A program csak egyszer futtatható.
                      1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 1


13. Mely váltószámok helyesek?           19. A felsorolt eszközök közül melyik periféria?
 a) 1 GB egyenlő 1024 MB.              a) Hangszóró
 b) 1 GB egyenlő 1024 KB.              b) Monitor
 c) 1 MB egyenlő 1024 GB.              c) Billentyűzet
 d) 1 MB egyenlő 1024 KB.              d)Port

14. A terminálprogramok lehetővé teszik-e      20. A felsorolt eszközök közül melyik periféria?
a következőket?                    a)VLSI
  a) Az elindított alkalmazás a terminálon fut.    b)ALU
  b) A terminál képes kapcsolatfelvételre.      c)CPU
  c) A terminálprogram használatához szükség     d) Modem
   van szerverre.
  d) Egy számítógéphez csak egy terminál      21. A felsorolt eszközök közül melyik periféria?
   használható.                   a) Szkenner
                            b) Faxkártya
15. Melyik a helyes sorrend, ha            c)RAM
a számítógépeket méretük szerint állítjuk       d)EEPROM
csökkenő sorrendbe?
  a) Asztali számítógép, notebook, palmtop,    22. A felsorolt eszközök közül melyik periféria?
   laptop.                     a) Tápegység
  b) Asztali számítógép, laptop, palmtop,       b) Printer
   notebook.                    c) CD-író
  c) Asztali számítógép, laptop, notebook,      d) Plotter
   palmtop.
  d) Asztali számítógép, palmtop, laptop,     23. A felsorolt eszközök közül melyik periféria?
   notebook.                    a) Jumper
                            b) CMOS
16. A felsorolt eszközök közül melyik periféria?    c) Kábel
  a) Sornyomtató                   d) Plotter
  b) Optikai egér
  c) AT billentyűzet                24. A felsorolt eszközök közül melyik periféria?
  d) Síkmonitor                    a) Flash-memória
                            b) Mikrofon
17. A felsorolt eszközök közül melyik periféria?    c) Fejbeszélő
  a) Beszéd-szintetizátor               d) Printer
  b) CPU (Central Processing Unit)
  c)RAM                      25. A felsorolt eszközök közül melyik periféria?
  d) EPROM                      a) Videó RAM
                            b) Alaplap
18. A felsorolt eszközök közül melyik periféria?    c) IDE winchester (merevlemez)
 a) Hajlékonylemez-meghajtó              d) Fényceruza
 b) Videomagnó
 c) CD-ROM                     26. A felsorolt eszközök közül melyik periféria?
 d) Cache memória                   a) Szkenner
                            b) Modem
                            c)Port
                            d) OCR program
12  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


27. A felsorolt eszközök közül melyik periféria?  34. Melyek kódrendszerek?
  a) Touch screen                  a)TXT
  b) Kamera                     b) Unicode
  c) Tranzisztor                  c) ASCII
  d) Streamer

28. A felsorolt eszközök közül melyik periféria?  35. Melyek perifériák?
  a) Plotter                     a) Számítógépház
  b) Joystick                    b) TFT megjelenítő
  c)CPU                       c) Ujjlenyomat-azonosító
  d) Boot EPROM                   d)DOS

29. A felsorolt eszközök közül melyik periféria?  36. A felsorolt eszközök közül melyik periféria?
  a) Fejhallgató                   a) Webkamera
  b) Printer                     b) Alaplap
  c) CD-ROM olvasó                  c) Processzor
  d) Monitor                     d) Címbusz

30. A számítógép hardvere...            37. A felsorolt eszközök közül melyik periféria?
  a) bemeneti és kimeneti perifériákat is      a) Tűs nyomtató
   tartalmaz.                   b) Memória
  b) nem tartalmazza a CPU-t.            c) LCD kijelző
  c) a fizikai alkatrészek és az operációs      d)Port
   rendszer (ezek nélkül a számítógép nem
   működőképes).                38. A felsorolt eszközök közül melyik periféria?
  d) a gép fizikai alkatrészeit jelenti.       a) Hangszóró
                           b) Toner
31. Melyek az operációs rendszer feladatai?      c) Rendszerszoftver
  a) Kezeli a perifériákat.             d) Billentyűzet
  b) Felhasználóval tartja a kapcsolatot.
  c) A vírustámadásokat figyeli.         39. A felsorolt eszközök közül melyik periféria?
  d) A gép bekapcsolási folyamatát felügyeli.    a) DAT meghajtó
                           b) ROM memória
32. A következő programok közül melyik        c) Terminál
operációs rendszer?                  d) Plotter
  a) Lotus Notes
  b) Microsoft Windows              40. A felsorolt eszközök közül melyik periféria'
  c) Debian Linux                  a) Szkenner
  d)VI                        b) Matematikai társprocesszor
                           c) Memória
33. Melyek az internetes szolgáltatások?       d) Digitalizáló tábla
  a) WWW
  b) Tabulátor                  41. A felsorolt eszközök közül melyik periféria?
  c) Telnet                     a) Hűtőventilátor
  d) Lemezformázás                  b) Szkenner
                           c) RAM memória
                           d)CPU
                      1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 1 3


42.A felsorolt eszközök közül melyik periféria?  49. Az alábbiak közül melyik felhasználói
  a) Joystick                  program?
  b) Belső faxmodem                 a) Corel Presentations
  c) Külső hajlékonylemez-meghajtó         b) OS/2
  d) Billentyűzet                  c) Raktárkészlet-nyilvántartó program
                           d) Linux
43.A felsorolt eszközök közül melyik periféria?
  a) Mikroprocesszor               50. Az alábbiak közül melyik táblázatkezelő?
  b) Kamera                     a) Excel
  c) Vezeték nélküli egér              b)Word
  d) Vonalkód-olvasó                 c) Windows Commander
                           d) Lotus 1-2-3
44.A felsorolt eszközök közül melyik periféria?
  a) Festékkazetta                51. Melyik állítás igaz?
  b) íriszazonosító egység              a) A korszerű gépek energiatakarékos
  c) Hangszóró                     üzemmóddal rendelkeznek.
  d) Modem                      b) A korszerű gépek CD-olvasóval
                             rendelkeznek.
45.A felsorolt eszközök közül melyik periféria?    c) A korszerű gépek monokróm monitorral
  a) ROM memória                    rendelkeznek.
  b)ZIPdrive                     d) A korszerű gépek 5 l/4"-es floppy
  c)OCR egység                     meghajtót is tartalmaznak.
  d)CPU
                          52. A nagyfelbontású monitor azt jelenti,
46.A felsorolt eszközök közül melyik periféria?  hogy...
  a)EEPROM                      a) a monitor sok színt tud kezelni.
  b) SVGA monitor                  b) a monitor képátlója 15", vagy annál
  c) Smart card                     nagyobb.
  d)Egér                       c) a monitor képfrissítése: 70 Hz, vagy több.
                           d) a monitor képpontjainak száma nagy.
47. Az alábbiak közül melyik operációs
rendszer?                     53. A freeware program azt jelenti, hogy...
  a) Windows CE                   a) szabadon terjeszthető és korlátozás nélkül
  b) Linux                       használható.
  c) Paradox                     b) csak kereskedelemben kapható.
  d)WAP                       c) csak egyetlen gépen használható.
                           d) szabadon terjeszthető és korlátozással
48. Az alábbiak közül melyik operációs          használható.
rendszer?
  a)GPS                      54. A shareware program azt jelenti, hogy...
  b).GSM                       a) szabadon terjeszthető és korlátozás nélkül
  c)UNIX                        használható.
  d)RISC                       b) ssak kereskedelemben kapható.
                           c) csak egyetlen gépen használható.
                           d) szabadon terjeszthető és korlátozással
                             használható.
14  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


55. Melyik igaz a shareware programokra?    62. Melyik egység nem illik a sorba?
  a) Szabadon másolhatók.            a) CD-ROM
  b) Üzleti célra használhatók.         b) Winchester (merevlemez) -
  c) Végleges használatukhoz regisztráltatni   c)DVD
   kell.                    d) Diaszkenner
  d) Csak kereskedelemben szerezhetők be.
                        63. Melyik egység nem illik a sorba?
56. Melyik igaz a freeware programokra?      a)CPU
  a) Szabadon másolhatók.             b) Memória
  b) Üzleti célra használhatók.          c) CD-ROM
  c) Végleges használatukhoz regisztráltatni   d)ALU
   kell.
  d) Csak kereskedelemben szerezhetők be.   64. Melyik egység nem illik a sorba?
                          a)CPU
57. Melyik igaz a kereskedelmi szoftverekre?    b) Merevlemez
  a) Szabadon másolhatók.             c) CD-ROM
  b) Üzleti célra használhatók.          d) Streamer
  c) Végleges használatukhoz regisztráltatni
   kell.                   65. Melyik eszköz, program szükséges
  d) Csak kereskedelemben szerezhetők be.   feltétlenül a számítógép működéséhez?
                          a) Modem
58. Melyik igaz a demó szoftverre?         b) Monitor
  a) Szabadon másolható.             c) Hangkártya
  b) Üzleti célra használható.          d) Operációs rendszer
  c) A késztermék bemutatására szolgál.
  d) Csak kereskedelemben szerezhető be.    66. Melyik eszköz, program szükséges
                        feltétlenül a számítógép működéséhez?
59.Melyik egység nem illik a sorba?        a) Szkenner
  a) Touchpad                   b) Szövegszerkesztő
  b)Egér                     c) Alaplap
  c) Klaviatúra                  d)BIOS
  d) Érintőképernyő
                        67. Melyik eszköz, program szükséges
60. Melyik egység nem illik a sorba?      feltétlenül a számítógép működéséhez?
  a) PROM                     a) Winchester (merevlemez)
  b) Winchester (merevlemez)            b) Floppy (hajlékonylemez)
  c) CD-író                    c) Printer (nyomtató)
  d)Egér                      d)Egér

61. Melyik egység nem illik a sorba?      68. Melyik eszköz, program szükséges
  a) Monitor                  feltétlenül a számítógép működéséhez?
  b) Tintasugaras nyomtató             a) RAID
  c) CD-író                    b) Operatív memória
  d) Hangkártya                  c) Cache memória
                          d) Operációs rendszer
                    1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 1 5


69. Válassza ki, hogy melyik hardver      76. Melyik állítás helyes?
az alábbiak közül!                 a) 1 bit > 1 bájt
  a) Túlfeszültségvédő              b) 4 bit < 1 bájt
  b) Hangszóró                  c) 14 bit > 2 bájt
  c) Infra egér                  d) 32 bit > 3 bájt
  d)DOS
                        77. Melyik állítás helyes?
70. Válassza ki, hogy melyik hardver        a) 1563 KB < 1 MB
az alábbiak közül!                 b) 1022 KB < 1 MB
  a) Operációs rendszer              c) 345 KB < 35 400 bájt
  b) Telepítő program (install)          d) 24 GB < 24 KB
  c) Egér
  d) Intranet                 78. Melyik állítás helyes?
                          a) 1563 KB > 1 MB
71. Válassza ki, hogy melyik szoftver       b) 1022 KB > 1 MB
az alábbiak közül!                 c) 345 KB > 35 400 bájt
  a) Operációs rendszer              d)24GB>24KB
  b) Hitelkártya-olvasó program
  c) Egér                   79. Melyik váltószám helyes?
  d) Internet                   a) 4 GB egyenlő 4096 MB
                          b) 4 GB egyenlő 4096 KB
72. Melyik állítás helyes?             c) 8 MB egyenlő 8192 GB
  a)1024bájt=lMB                 d) 8 MB egyenlő 8192 KB
 b) 1024 KB = 1 bájt
 c) 1000 KB = 1 GB               80. Az alábbiak közül melyik állítás igaz
 d)1000MB = lKB                a grafikus felületre?
                          a) A parancsok kiadása ikonokon keresztül
73. Melyik állítás helyes?              történik.
 a) 1024 KB = 1 GB                b) Jó minőségű grafikus megjelenítő ajánlott
 b) 1024 KB = 1 MB                  hozzá.
 c) 1000 KB = 1 MB                c) Csak egérrel használható.
 d) 1000 MB = 1 KB                d) A felhasználónak parancsokat kell
                           begépelnie a műveletek végrehajtásához.
74. Melyik állítás helyes?
  a) 32 bit < 6 bájt              81. Az alábbiak közül melyik állítás igaz
  b) Ibit = 8bájt               a grafikus felületre?
  c) 16 bit < 2 bájt               a) Használata legtöbbször egérrel történik.
  d) 4 bit < 32 bájt               b) Használatához viszonylag gyors
                           számítógép szükséges.
75. Melyik állítás helyes?             c) A GUI kezelése igen gyakran nehézkes.
  a) 32 bit < 6 bájt               d) Az alatta futó programok arculata
  b) Ibit = 8bájt                  egységes.
  c) 16 bit > 2 bájt
  d) 4 bit = 32 bájt
16  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


82. Igaz-e az az állítás, hogy gyorsabb egy    88. Melyik állítás helyes?
számítógép, ha...                  a) Egy számítógépen csak egy operációs
  a) több benne a RAM?                 rendszert lehet betölteni.
  b) nagyobb a merevlemeze?             b) Az operációs rendszernek nem feladata
  c) márkás billentyűzet tartozik hozzá?        a fájlkezelés, azt mindig egy célprogram
  d) multimédiás?                   végzi.
                           c) Az operációs rendszer esetenként
83. Igaz-e az az állítás, hogy gyorsabb egy       hajlékonylemezről is a memóriába
számítógép, ha...                    tölthető.
  a) van hozzá hajlékonylemez-meghajtó?       d) Minden operációs rendszer képes
  b) kevesebb memória van benne?            egyidejűleg több program futtatására is.
  c) tartozik hozzá modem?
  d) multimédiás?                 89. Melyik állítás helyes?
                           a) Minden számítógépen kell lennie
84. Igaz-e az az állítás, hogy gyorsabb egy       operációs rendszernek.
számítógép, ha...                   b) Az operációs rendszert csak hajlékony
  a) nagyobb az órajele?                lemezről és merevlemezről lehet betölteni.
  b) több RAM tartozik hozzá?            c) Az operációs rendszer kezeli a
  c) tartozik hozzá modem?               csatlakoztatott perifériákat.
  d) mono monitora van (így nem kell a színek    d) Nem tartozik az operációs rendszer
   megjelenítésével foglalkoznia)?          feladatai közé a könyvtárszerkezet
                             karbantartása.
85. Az alábbiak közül melyek befolyásolják
a számítógép sebességét?              90. Melyik állítás helyes?
  a) Új monitor                   a) A számítógép működése során
  b)CPU                         az operációs rendszer mindvégig
  c) Egy gyors printer                 a memóriában van.
  d) Órajel            :•        b) Operációs rendszer nélkül még egy
                             szövegszerkesztő programot sem lehetne
86. Az alábbiak közül melyek befolyásolják        használni.
a számítógép sebességét?               c) Azt a lemezt, amelyen megtalálható
  a) A ház milyensége (baby, midi vagy maxi).      az operációs rendszer, illetve annak egy
  b) A merevlemez nagysága.               része, rendszerlemeznek hívjuk.
  c) A RAM nagysága.                 d) Az operációs rendszer kezeli a lemezeket,
  d) Az órajel.                     fájlokat és könyvtárakat, de a perifériák
                             többségének kezelése nem az ő feladata.
87. Melyik állítás helyes?
  a) Operációs rendszer nélkül más program    91. Melyik állítás helyes?
   sem használható a számítógépen.         a) Az operációs rendszer nem program.
  b) Az operációs rendszer betöltése a boot-     b) Az operációs rendszer a gép
   folyamat része.                  bekapcsolásakor automatikusan a RAM-ba
  c) Az operációs rendszer meghatározza, hogy      töltődik, mégpedig mindig valamelyik
   milyen programok használhatók a          merevlemezről.
   számítógépen, és milyenek nem.         c) Az operációs rendszer kezeli a
  d) Az operációs rendszer kezeli a fájlokat és     csatlakoztatott perifériákat.
   könyvtárakat.                  d) Több operációs rendszer is létezik, és ezek
                             egymással kompatíbilisek.
                       1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 1 7


92. Melyik állítás helyes?               c) Ha az operációs rendszer betöltése nem
  a) Operációs rendszer nélkül nem minden        sikeres, a gép hibaüzenet ír ki, de a munka
   program futtatható, csak a kisebb          tovább folytatható.
   erőforrásokat igénylő alkalmazások.       d) Az operációs rendszer feladata a perifériák
  b) Az operációs rendszer a rendszer          kezelése is.
   szoftverek kategóriájába tartozik.
  c) Az operációs rendszer végzi a hajlékony    96. Melyik állítás helyes?
   lemezen lévő fájlok kezelését.          a) Az operációs rendszer nem cserélhető le
  d) Az operációs rendszer felelős a perifériák      egy másikra, csak speciális
   kezeléséért.                     számítógépeken.
                            b) A gép bekapcsolásakor a felhasználónak
93. Melyik állítás helyes?                 olyan parancsokat kell kiadni, amelyek
  a) Az operációs rendszer teremt kapcsolatot       betöltik az operációs rendszert
   a felhasználó és a számítógép között.        a memóriába (bootolás).
  b) Az operációs rendszer futtatja          c) Az operációs rendszer csak a fájl- és
   a programokat, alkalmazásokat.            könyvtárkezelést végzi.
  c) Az, hogy milyen operációs rendszert        d) Az operációs rendszer a gép
   választunk, tökéletesen mindegy,           bekapcsolásakor automatikusan a RAM-ba
   a meglévő programjainkat mindegyiknek        töltődik, mégpedig általában
   tudnia kell futtatni.                 a merevlemezről.
  d) Ha a gép bekapcsolása után nem kerül fel
   az operációs rendszer a memóriába,       97. Melyik állítás helyes?
   a további munka sem lehetséges.          a) Az operációs rendszer a gép
                              bekapcsolásakor automatikusan a RAM-ba
94. Melyik állítás helyes?                 töltődik, mégpedig mindig valamelyik
  a) Az operációs rendszer feladatai közé         merevlemezről.
   tartozik a könyvtárszerkezet karbantartása    b) Egy operációs rendszernek nincs
   is.                         hardverigénye, bármilyen konfiguráción
  b) Egy operációs rendszernek nincs hardver       kell működnie.
   igénye, bármilyen konfiguráción kell       c) Az operációs rendszer hajlékonylemezről
   működnie.                      nem tölthető a memóriába.
  c) Az operációs rendszer meghatározza,        d) Az operációs rendszer végzi a fájlok és
   milyen alkalmazásokat használhatunk         könyvtárak kezelését.
   majd a számítógépen.
  d) A számítógép bekapcsolásakor          98. Melyik állítás helyes?
   az operációs rendszer valamilyen         a) Az operációs rendszer a gép
   háttértárolóról automatikusan az operatív      bekapcsolásakor automatikusan a ROM-ba
   memóriába kerül.                   töltődik.
                            b) Az operációs rendszernek is van
 95. Melyik állítás helyes?                hardverigénye, nem minden konfiguráción
  a) Az operációs rendszer mindig elvégzi        kell működnie.
    a hajlékonylemez ellenőrzését, vírusokat     c) Nem minden operációs rendszer képes
    keresve.                      egyidejűleg több program futtatására is.
  b) Az operációs rendszer általában a legelső    d) Az operációs rendszer teremt kapcsolatot
    program, ami betöltésre kerül.           a számítógép és a felhasználó között.
18  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


99. Melyik állítás helyes?             103. Melyik állítás helyes?
  a) Az operációs rendszer program; ez futtatja   a) Az operációs rendszernek nem a perifériák,
   a programokat.                  hanem a fájlok kezelése a feladata.
  b) Minden operációs rendszer egyforma,      b) Az operációs rendszer betöltése tiltható,
   vagy legalábbis hasonló.             így több memória marad az alkalmazói
  c) Az operációs rendszer végzi a gép         szoftverek számára.
   környezetének beállítását.           c) Minden operációs rendszernek van
  d) Az operációs rendszer végzi a lemezek       hardverigénye, ami alatt nem telepíthető,
   könyvtárszerkezetének kezelését.         illetve nem működőképes.
                           d) Az operációs rendszer futtatja
100. Melyik állítás helyes?               a programokat, optimalizálja a memóriát,
 a) Az operációs rendszernek nem feladata        kezeli a könyvtárakat és fájlokat.
   a memória kezelése.
 b) Az operációs rendszer egy olyan        104. Melyik állítás helyes?
   alapprogram, amely nélkül a számítógép     a) Az operációs rendszer a gép bekapcsolása
   nem lenne használható.               előtt az operatív memóriában, vagyis
 c) Az operációs rendszer működése közben       a RAM-ban helyezkedik el.
   a RAM-ban foglal helyet.            b) Az operációs rendszer végzi a fájlok és
 d) Több operációs rendszer is létezik, de egy     könyvtárak kezelését.
   számítógépen csak egy lehet belőlük       c) Semmilyen alkalmazói program nem
   betölthető.                    használható önmagában, mindig szükség
                            van operációs rendszerre is.
ÍOI. Melyik állítás helyes?             d) Az operációs rendszer rendszer, de nem program.
 a) Az operációs rendszer kommunikál
   a számítógép perifériáival.          05. Melyik állítás helyes?
 b) Az operációs rendszer felelős a memória     a) Az operációs rendszer nem csak a fájl- és
   kezeléséért, illetve optimális           könyvtárkezelést végzi.
   kihasználásáért.                b) A számítógép bekapcsolásakor minden
 c) Operációs rendszerből nem létezik         program közül az operációs rendszer
   többféle, mint például szövegszerkesztő      töltődik be először.
   programból.                   c) Operációs rendszer nélkül még egy
 d) Operációs rendszer nélkül a számítógép       egyszerű játékprogram sem használható.
   nem használható.                d) Ha az operációs rendszer összeomlik,
                            a számítógépet újra kell indítani.
 102. Melyik állítás helyes?
  a) A személyi számítógép bekapcsolásakor    106. Melyik állítás helyes?
   az operációs rendszer valamilyen háttér    a) Az operációs rendszer nem feltétlenül
   tárolóról automatikusan a RAM-ba kerül.      szükséges a számítógép működéséhez.
  b) A felhasználónak lehetősége van megadni,    b) A fájl-, könyvtár- és lemezkezelést
   hogy melyik háttértárolóról történjen az     az operációs rendszer végzi.
   operációs rendszer betöltése a memóriába.   c) Az operációs rendszer a rendszerlemezről
  c) Az operációs rendszer fontos része        a RAM-ba kerül a gép bekapcsolásakor.
   a számítógépes rendszernek, hiszen       d) Az operációs rendszer milyensége
   meghatározza, hogy milyen alkalmazások      kulcsfontosságú a számítógépes rendszer
   futtathatók majd a számítógépen.         szempontjából, mivel ez határozza meg,
  d) Ha az operációs rendszer összeomlik,       milyen alkalmazások használhatók majd
   szükséges a számítógép újraindítása.       a számítógépen, és milyenek nem.
                         . MODUL INFORMÁCIO-TECHM(


107. Igaz-e az az állítás, hogy a grafikus       111. Melyik program nem illik a sorba?
felhasználói felület...                  a) DWDM
  a) használatát könnyebb megtanulni, mint        b) Mac OS
   a karakteresét. h) használatához meg kell      c) Windows 2000
  ismerkedni annak                    d)BeOS
   parancsaival.
  c) használatához nincs szükség egérre.        112. Melyik program nem illik a sorba?
  d) felgyorsítja a s/imítógép működését.        a) Word
                             b) Word Pro
108. Melyik program nem illik a sorba?          c) Quattro Pro
  a) EPOC                        d)WordPerfect
  b) Linux
  c) FrontPage                     113. Melyik program nem illik a sorba?
  d)BeOS                         a) Excel
                              b) dBase
109. Melyik program nem illik a sorba?           c) Quattro Pro
  a) Excel                        d)Lotus 1-2-3
  b) Netscape Navigator
  c) FoxPro                      114. Melyik program nem illik a sorba?
  dj UNIX                         a) dBase
                              b) Access
110. Melyik program nem illik a sorba?           c) Oracle
  a) Windows 3.1                     d) Quark
  b) Windows NT
  c) Windows 2000
  d) Windows Me115. Jelölje x-szel, melyik évköz melyik kategóriába tartozik!
                Szoftver -     Szoftver-     Hardver -    Hardver-egyéb
              operációs rendszer   alkalmazás    periféria
 Windows NT
 Víruskereső
 Egér
 Internet
 116. Jelölje x-szel, melyik eszköz melyik kategóriába tartozik!

                Szoftver -     Szoftver -    Hardver -    Hardver -egyéb
              operációs rends/er   alkalmazás    periféria
 WordPerfect
 Nyomtató
 Egér
 DOS
20 EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


117. Jelölje x-szel, melyik eszköz melyik kategóriába tartozik!
                Szoftver-     Szoftver -        Hardver -       Hardver -
              operációs rendszer  alkalmazás        periféria       egyéb
Winchester
(merevlemez)
Billentyűzet
Böngésző program
Linux
118. Jelölje x-szel, melyik eszköz melyik kategóriába tartozik!

                A számítógép működéséhez     Szoftver        [nput és output  Más
                feltétlenül szükséges hardver                egyben
Fejbeszélő
Operációs rendszer
Printer
Touch sereeri monitor
119. Jelölje x-szel, melyik eszköz melyik kategóriába tartozik!

                A számítógép működéséhez     Szoftver        Input és output  Más
                feltétlenül szükséges hardver                egyben
Memória
ROM memória
Plotter
Hangszóró
120. Jelölje x-szel, melyik eszköz melyik kategóriába tartozik!

                A számítógép működéséhez     Sz  .ver       Input és output  Más
                feltétlenül szükséges hardver                egyben
Mikroprocesszor
UPS
Egér
Winchester (merevlemez
121. Jelölje x-szel, melyik eszköz melyik kategóriába tartozik

                  Pori      Háttértároló       Megj  enftö       eszköz
                                      esz   kíi/
USB
Hőnyomtató
Mikrofon
PCMCIA
Effflll                   LMODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 21

122. Jelölje x-szel, melyik eszköz melyik kategóriába tartozik!
                  Port      Háttértároló   Megjelenítő   Beviteli
                                   eszköz    eszköz

Projektor
Egér
Floppy
Külső winchester
123. Jelölje x-szel, melyik eszköz melyik kategóriába tartozik!

                  Port      Háttértároló   Megjelenítő   Beviteli
                                   eszköz    eszköz
SVGA monitor
Windows
Cserélhető winchester
Billentyűzet
124. Jelölje x-szel, melyik szoftver melyik kategóriába tartozik!

                 Szöveg-     Táblázatkezelő   Adatbázis-   Grafikai
                szerkesztő              kezelő    program
Works
MS Office
Lotus
dBase
125. Jelölje x-szel, melyik szoftver melyik kategóriába tartozik!

                 Szöveg-    Táblázatkezelő    Adatbázis-  Grafikai
                szerkesztő               kezelő    program
PowerPoint
StarOffice
WordPerfect
CorelDRAW
126. Jelölje x-szel, melyik szoftver melyik kategóriába tartozik!

                 Szöveg-     Táblázatkezelő    Adatbázis-  Operációs
                szerkesztő               kezelő   rendszer
MacOS
UNIX
WordPad
dBase
22  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


HARDVER

 . Az alábbiak közül melyek befolyásolják    8. Melyik a processzor órajel lehetséges értéke'
 megjeleníthető színek számát?           a) 750 kHz
  a) A RAM gyorsasága.              b) 750 MHz
  b) Az alaplapon lévő RAM nagysága.       c) 750 GHz
  c) A videokártyán lévő RAM nagysága.      d) 750 NHz
  d) A processzor gyorsasága.
                        9. Helyes-e az állítás?
2. Hogyan mérik a szkennerek felbontó       a) Az egér a monitort közvetlenül vezérli.
képességét?                    b) Az egér nem feltétlenül tartalmaz
  a)LPI                       gombokat.
  b)CPI                      c) Az egér működéséhez külső áramforrásra
  c)DPI                       van szükség.
  d)SPI                      d) Az egeret a számítógép párhuzamos
                           portjára csatlakoztatjuk.
3. Mekkora a megjeleníthető színmélység,
ha 1 képpontot 1 bájton tárolunk?        10. Helyes-e az állítás?
  a) 16 szín                   a) Az egér teljes mértékben helyettesíti
  b) 256 szín                    a billentyűzetet.
  c) 65 536 szín                 b) A görgős egér nem szorul tisztításra.
  d) 16 millió szín                c) Az egér használatához egérmeghajtó
                           programra van szükség.
4. Melyek a színes nyomtatás alapszínei?      d) Balkezeseknek balkezes egeret kell
  a) Vörös, kék, zöld, fekete.            vásárolni.
  b) Bíbor, zöld, sárga, fekete.
  c) Bíbor, sárga, ciánkék, fekete.        . Melyik állítás igaz a tűs nyomtatóra?
  d) Ciánkék, vörös, narancssárga, fekete.    a) Képes valódi árnyalatok nyomtatására.
                          b) Csak 1 példányos nyomtatásra alkalmas.
5. Melyik állítás igaz a tűs nyomtatókra?     c) Csendes.
  a) Többpéldányos nyomtatásra alkalmasak,    d) Oldalankénti nyomtatási költsége
  b) Van 24 tűs változatuk is.            minimális.
  c) Olcsó az üzemben tartásuk.
  d) Nagy sebességgel nyomtatnak.       12. Melyik állítás igaz a tűs nyomtatóra?
                          a) Színes nyomtatásra is használható.
6. Igazak-e az állítások a CPU-ra?         b) A karakter képét mechanikus hatás alakítj
  a) Utasítások feldolgozását végzi.        ki a papíron.
  b) Hangkeltést tesz lehetővé.         c) Folyékony festéket tartalmaz.
  c) Tárolja a programokat.           d) Ráégeti a festéket a papírra.
  d) Csak egy lehet belőle a számítógépben.
                        13. Melyik állítás igaz a tintasugaras
7. Igazak-e az állítások a CPU-ra?       nyomtatóra?
  a) Tartalmazza az operatív memóriát.      a) Képes valódi árnyalatok nyomtatására.
  b) Matematikai műveleteket is végez.      b) Csak 1 példányos nyomtatásra alkalmas.
  c) Sebességét az órajel határozza meg.     c) Csendes.
  d) A CPU csak a PC kategóriájú         d) Nem létezik belőle színes változat.
    számítógépekben található.
                       1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 23


14. Melyik állítás igaz a tintasugaras       21. Melyik a processzor órajel lehetséges
nyomtatóra?                     értéke?
  a) Színes nyomtatásra is használható.        a) 500 mHz
  b) 9 és 24 tűs változata van.            b) 500 MHz
  c) Folyékony festéket tartalmaz.          c) 1 GHz
  d) Ráégeti a festéket a papírra.          d) 500 kHz

15. Melyik állítás igaz a lézernyomtatóra?     22. Melyik a helyes sorrend, ha időrend alapján
  a) Leporellóra is tud nyomtatni.         növekvő sorrendbe szeretnénk rakni
  b) Ráégeti a festéket a papírra.         a processzorokat?
  c) Sebességét CPI-ben adják meg.          a) Pentium n, Celeron, Pentium HL
  d) Sűrűn kell festékpatront cserélni.        b) 486, Pentium II, Pentium MMX.
                            c) 386, Celeron, Pentium n.
16. Mihez nélkülözhetetlen a hangkártya?        d) Pentium, Pentium Pro, Pentium MMX.
 a) Audio CD hallgatásához.
 b) Zenei fájlok hallgatásához.          23. Melyik állítás igaz a lézernyomtatóra?
 c) Multimédiás konfiguráció kialakításához.     a) Többpéldányos nyomtatásra alkalmas.
 d) Internet-böngészéshez.              b) Létezik színes nyomtatásra alkalmas
                             változata.
17. Mire utal a képernyő felbontása?          c) Zajos.
  a) A megjelenő összes szín piros, kék, zöld     d) Nagy kapacitású festékszalagot tartalmaz.
   színekből tevődik össze.
  b) Vízszintes és függőleges pontok számának    24. Melyik állítás igaz a lézernyomtatóra?
   összege.                     a) Van olyan változata, amely kétoldalas
  c) A képernyőn megjeleníthető pontok száma.       nyomtatásra is képes.
  d) A képátló mérete hüvelykben kifejezve.      b) Általában 360 dpi a felbontása.
                            c) Gyorsan nyomtat.
18. Mi adja a 19"-os monitor méretét?          d) Nagy kapacitású festékszalagot tartalmaz.
  a) A látható képernyő képátlójának mérete.
  b) A képcső képátlójának mérete.         25. Melyik állítás igaz a tintasugaras
  c) A monitor műanyag dobozának a mérete.     nyomtatóra?
  d) A monitor magassága.               a) A tintasugarat a toner tartalmazza.
                            b) Nem alkalmas többpéldányos nyomtatásra.,
19. Helyes-e az állítás?                c) Zajos.
  a) Az egér a monitort közvetlenül vezérli.      d) Oldalankénti nyomtatási költsége
  b) A görgős egér időnként tisztításra szorul.      minimális.
  c) Az egér tárolja az egérmeghajtót.
  d) Az egeret a számítógép párhuzamos       26. Melyik állítás igaz a mátrixnyomtatóra?
   portjára csatlakoztatjuk.             a) Létezik színes nyomtatásra használható
                              változata is.
 20. Helyes-e az állítás?                b) 9 és 24 tűs változata van.
  a) Az egér teljes mértékben helyettesíti       c) Folyékony festéket tartalmaz.
   a billentyűzetet.                 d) A fej ráüti a festéket a papírra.
  b) Az egér lehet két- vagy háromgombos.
  c) Az egér működéséhez külső áramforrásra
   van szükség.
  d) Az egér a SCSI portra is csatlakozhat.
24  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


27. Mit jelöl a képfrekvencia?          33. Mi a touchpad?
  a) Monitoroknál egy kép kirajzolásához     a) Érintő képernyő.
   szükséges frekvenciát.            b) Érintős pozicionáló eszköz notebook
  b) Monitoroknál az 1 másodperc alatt        gépeken.
   megjelenített képek számát.         c) A CD tálcájának angol neve.
  c) Egy kép hányszor hány pixelből        d) Digitalizáló tábla.
   (képpontból) áll.
  d) Szkennernél a letapogató fényforrás    34. Fejezze be a mondatot!
   frekvenciáját.               Atrackball...
                          a) műholdas nyomkövetésre alkalmas.
28. Mit jelent az LR jelölés a monitoroknál?    b) pozicionálásra alkalmas.
  a) Energiatakarékos üzemmódot.          c) adatbevitelre alkalmas.
  b) A gyártó cég nevét.              d) képek megjelenítésére is alkalmas.
  c) Alacsony tükröződésű.
  d) Alacsony sugárzású.            35. Milyen pozicionáló eszközt tartalmazhat
                         egy laptop?
29. Mit jelent az LR jelölés a monitoroknál?    a) Paintball
  a) Alacsony fogyasztású.             b) Pinball
  b) Alacsony sugárzású.              c) Trackball
  c) Síkfelületű képernyő.             d) Pnball
  d) Villódzásmentes.
                         36. Mi a touch screen jelentése?
30. Mit jelent az OSD jelölés monitoroknál?     a) Érintő képernyő.
  a) Tükröződésmentes monitor.           b) Fényceruza.
  b) A képernyőn jelenik meg a monitor       c) Digitalizáló tábla.
   beállító menüje.               d) Monitorszűrő.
  c) Alacsony sugárzású monitor.
  d) Lapos, néhány cm vastagságú monitor.    37. Hova lehet nyomtatót csatlakoztatni?
                          a) USB portra.
31. Mi az LCD monitor?               b) Game portra.
  a) Magas fényerejű monitor.           c) Párhuzamos portra.
  b) Lapos, folyadékkristályos monitor.      d) PS/2 portra.
  c) Bemutatókon használt kivetítő eszköz.
  d) Folyékony halmazállapotú kijelző (Liquid  38. Hova nem lehet egeret csatlakoztatni?
   Coating Display).               a) SCSI portra.
                          b) Soros portra.
32. Miatrackball?                  c) PS/2 portra.
  a) Gömb alakú nyomtatófej.            d) USB portra.
  b) Az egérben található golyó.
  c) Olyan egér, melynek golyóját kézzel kell  39. Melyik a helyes sorrend, ha átviteli sebesség
   mozgatni.                 alapján növekvő sorrendbe szeretné rakni az VO
  d) A gördítősáv angol neve.          portokat?
                          a) Soros port, párhuzamos port, USB port.
                          b) Soros port, USB port, párhuzamos port.
                          c) USB port, soros port, párhuzamos port.
                          d) USB port, párhuzamos port, soros port.
                       1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 25


40. A CD előlapján található szabályzó kerék    47. Mi a jellemzője az ergonómikus
mire alkalmas?                   billentyűzetnek?
  a) A CD fordulatszámát állítja be.         a) Legalább 105 gombot tartalmaz.
  b) A fejhallgató hangerejét szabályozza.      b) Kiegészítő segédbillentyűk vannak rajta.
  c) A CD-lemez forgási irányát állítja.       c) Rendkívül könnyű lenyomni a gombjait.
  d) A hangkártya kimenetének hangerejét       d) A billentyűk elrendezése a gépelést
   állítja.                      könnyíti.

41. Milyen eszközt lehet kapcsolni egy VGA     48. Ha a billentyűzeten világít a NumLock
portra?                       LED, akkor...
  a) Lapolvasót.                   a) csupa nagybetűkkel tudunk írni.
  b) Monitort.                    b) a számjegybillentyűzeten levő gombok
  c) Nyomtatót.                     számjegyet írnak.
  d) Egeret.                     c) a számjegybillentyűzeten levő gombok
                             vezérlő funkciót látnak el.
42. Mi jellemző a soros portra?            d) a funkcióbillentyűk számjegyeket írnak.
  a) Az adatok átvitele bájtonként történik.
  b) Az adatok átvitele bitenként történik.    49. Mit jelent egy billentyűzetnél a PS/2-es
  c) Gyors átvitelt tesz lehetővé.         jelzés?
  d) Két számítógép összeköthető vele.         a) Többnyelvű felirattal rendelkezik.
                            b) A csatlakozó típusára utal.
43. Mi jellemző a párhuzamos portra?          c) Notebook gépekbe beépített billentyűzet.
  a) Egyszerre 8 bit átvitele történik.        d) Egércsatlakozással is rendelkezik.
  b) Egyszerre 8 bájt átvitele történik.
  c) Párhuzamosan több eszköz kapcsolható rá.   50. Mi a BIOS feladata?
  d) Két számítógép összeköthető vele.        a) Önteszt végrehajtása.
                            b) Az operációs rendszer betöltésének
44. Mi jellemző az USB portra?              indítása.
  a) Egyszerre több eszköz kapcsolható rá.      c) A fájlrendszer kezelése.
  b) Gyors átvitelt tesz lehetővé.          d) A BIOS tartalmazza az operációs rendszert.
  c) Az adatok átvitele sorosan történik.
  d) Csak egyirányú adatátvitelt tesz lehetővé.  51. Mi a modem?
                            a) Modulátor-demodulátor.
45. Hova csatlakoztatható szkenner?          b) Rákapcsolja a számítógépet a helyi
  a) Soros portra.                    hálózatra (LAN).
  b) Párhuzamos portra.                c) Digitális jeleket analóggá, valamint analóg
  c) USB portra.                     jeleket digitálissá alakít.
  d) MP3 portra.                   d) Speciális hangkártya.

46. Melyik fogalom nem köthető            52. Mit állíthatunk be a számítógépen a BIOS
a billentyűzethez?                  SETUP-ban?
  a) Ergonómikus                    a) A pontos időt.
  b)PS/2                        b) A jelszót.
  c) Infra                       c) A rendszerindító meghajtók sorrendjét.
  d) Voice                       d) Hogy melyik operációs rendszer induljon
                              el a gép bekapcsolásakor
                              (amennyiben több is telepítve van).
26  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


53. Melyik rövidítés jelent portot (adatkaput)?  59. Melyik a mikroprocesszor része az alábbiak
  a)UTP                     közül?
  b)UPS                       a) Hangkártya
  c)USB                       b)ALU c)BIOS
  d)URL                       d) EPROM

54. Melyik alkatrész nem az alaplapon foglal   60. Mikor lehet egy USB-s eszközt
helyet?                      csatlakoztatni a géphez?
  a) Operatív tár                  a) Bármikor, még bekapcsolt állapotban is.
  b) Mikroprocesszor                b) A számítógépet minden esetben ki kell
  c) Billentyűzet-vezérlő               kapcsolni.
  d) Tápegység                   c) A külső eszközt minden esetben ki kell
                            kapcsolni.
55. Mely eszközök jelenítenek meg információt    d) Mindkét eszközt ki kell kapcsolni.
papíron?
  a) Speaker                   61. Összeköthető-e egymással két számítógép?
  b) Printer                    a) Igen, pl. a párhuzamos porton keresztül.
  c) Plotter                    b) Nem, csak speciális kiegészítővel.
  d) Streamer                    c) Nem, csak egy szervergépen keresztül.
                           d) Csak ha tartozik hozzá hálózati kártya.
56. Válassza ki a helyes állítást!
  a) Hangkártya minden számítógépben       62. Mely eszközök kaphatnak helyet egy
   található.                 videokártyán?
  b) A hangkártya képes az emberi beszéd      a) RAM memória
   felismerésére.                 b) Processzor
  c) A hangkártya tartalmazza a hangszórót és    c) Modem kimenet
   a mikrofont is.                d) Operációs rendszer
  d) A legtöbb hangkártya képes hangot
   digitalizálni.               63. Mikor lehet egy PS/2-es egeret
                         csatlakoztatni a géphez?
57. Válassza ki a helyes állítást!          a) Bármikor, még a gép bekapcsolt
  a) Hangkártya nélkül nem lehet audio CD-t       állapotában is.
   lejátszani.                   b) Ha előtte hozzáérintettük a gép egyik fém
  b) A hangkártya tartozéka a CD-ROM-nak.        alkatrészéhez.
  c) A legtöbb multimédiás alkalmazás        c) Lehet bekapcsolt állapotban is, de
   hangkártyát igényel.                a monitort ki kell kapcsolni.
  d) A multimédiás monitorok beépített        d) A számítógépet minden esetben ki kell
   hangkártyát tartalmaznak.             kapcsolni.

58. Mit jelent a PC rövidítés?          64. Miért van szükség egérpadra?
  a) Személyi számítógép.              a) Mert nélküle egyetlen egér sem működik.
  b) Személyi használatú mainframe computer.    b) Védi az asztalt a karcolástól.
  c) Számítógép.                  c) Sima mozgási felületet biztosít az egérnek.
  d) Mikroszámítógép.                d) Azért, hogy az egér magasabban
                            helyezkedjen el.
                       1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 27


65. Mire alkalmas a monitorszűrő?          72. A következő rövidítések közül melyik
  a) Színszűrő, korrigálja a hibás beállítású    kapcsolatos a nyomtatással?
   monitorok képét.                 a)DPI b)
  b) Védi a szemet a nap sugárzásától.         Queue
  c) Védi a monitort a nap sugárzásától.        c)RAM
  d) Védi a szemet a káros sugárzástól.        d)PRP

66. Mit jelent a „rádiós egér" kifejezés?      73. Milyen elnevezések lehetnek egy
  a) Közvetlenül a hangkártyára           hangkártya-csatlakozón?
   csatlakoztatható.                 a) Speaker
  b) Vezeték nélküli egér.               b) Print Screen
  c) Több méteres vezetékkel rendelkezik.       c) Page Up
                                                  !
  d) Beépített hangszóróval rendelkezik.        d) Line out

67. Mi a „digitális monitor"?            74. Milyen elnevezések lehetnek egy
  a) Csak számjegyeket tud megjeleníteni.      hangkártya-csatlakozón?
  b) Beállításait saját memóriájában tárolja.     a) Line in
  c) Kezelőlapján számkombinációkat kell        b) Spectrum
   bevinni.                     c) Scroll Lock
  d) Csak grafikus kijelzést tesz lehetővé.      d) Microphone

68. Mi a HDD fiók (rack)?              75. Mit jelent nyomtatóknál az on-line üzemmód?
  a) Kivehető winchester (merevlemez)-tartó.      a) A számítógép nyomtathat a nyomtatóra.
  b) Gépen belül található, több winchestert      b) A számítógép nem nyomtathat
   tartalmazó sín.                   a nyomtatóra.
  c) Külső winchester foglalata.            c) Kifogyott a papír.
  d) Nagyon gyors elérésű winchester.         d) Tesztoldal nyomtatása következik.

69. Milyen célokra használható a game-port?     76. Milyen típusú nyomtatóban van
  a) Mobiltelefon csatlakoztatására.        festékpatron?
  b) Botkormány csatlakoztatására.           a) A mátrixnyomtatóban.
  c) Szkenner csatlakoztatására.            b) A tűs nyomtatóban.
  d) Plotter csatlakoztatására.            c) A tintasugaras nyomtatóban.
                            d) A lézernyomtatóban.
70. Milyen célokra használható az LPT port? _
  a) Nyomtató csatlakoztatására.          77. Milyen típusú nyomtatóban van festékszalag
  b) Egér csatlakoztatására.            (ribbon)?
  c) Billentyűzet csatlakoztatására.          a) A mátrixnyomtatóban.
  d) Monitor csatlakoztatására.             b) A tűs nyomtatóban.
                             c) A tintasugaras nyomtatóban.
71. A következő rövidítések közül melyik jelent     d) A lézernyomtatóban.
megjelenítő eszközt?
  a)CRT                       78. Milyen típusú nyomtatóban van toner?
  b)LDC                        a) A mátrixnyomtatóban.
  c)TFT                        b) A tűs nyomtatóban.
  d)LCD                        c) A tintasugaras nyomtatóban.
                            d) A lézernyomtatóban.
28  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


79. Milyen fajta festék kell a hőnyomtatókba?  85. Mi történik, ha „lemerül" az alaplapon
  a) Festékszalag.               található elem a számítógépben?
  b) Festékpatron.                 a) Működésképtelenné válik a számítógép.
  c) Toner.                    b) Elfelejti a BIOS SETUP beállításait.
  d) Nem kell, a papír anyaga tartalmazza.     c) Pontatlanul fog járni az órája.
                          d) Semmi, hiszen a számítógép nem elemről
80. Mire vonatkoznak a következő kifejezések?     működik.
baby, ATX, torony
  a) Winchesterre (merevlemez).         86. Mitől párhuzamos a párhuzamos port?
  b) Számítógépházra.               a) Attól, hogy a hozzá tartozó kábelben
  c) Monitorra.                    a vezetékek párhuzamosan futnak,
  d) Multimédiára.                  nem megcsavarva, mint a csavart érpáras
                            kábelnél.
81. Mire vonatkoznak a következő kifejezések?    b) Attól, hogy párhuzamosan egyszerre több
dpi, párhuzamos port, traktor             bit információ halad rajta.
  a) Nyomtatóra.                  c) Attól, hogy párhuzamosan több eszköz is
  b) Lapolvasóra.                   csatlakoztatható rá.
  c) Plotterre.                  d) Felépítése okán: párhuzamos kapcsolású
  d) Digitalizáló táblára.              integrált áramköröket tartalmaz.

82. Mire vonatkoznak a következő kifejezések?  87. Mitől soros a soros port?
VGA, 15", 0.28 mm                  a) Attól, hogy a hozzá tartozó kábelben
  a) Szkenner-vezérlőre.               a vezetékek sorosan futnak.
  b) Monitorra.                  b) Attól, hogy az információ sorosan áramlik
  c) Monitorvezérlőre.                rajta keresztül, egyszerre 1 bit információ
  d) Szkennerre.                   halad át.
                          c) Attól, hogy a rákötött eszközöket egymás
83. Mire vonatkoznak a következő kifejezések?     után, sorba kell csatlakoztatni.
32bit,366MHz,PPGA                  d) Felépítése okán: soros kapcsolású integrált
  a) Mikroprocesszorra.               áramköröket tartalmaz.
  b) Memóriára.
  c) Videovezérlőre.              88. Mit jelent az, hogy egy processzor 32 bites?
  d) Képdigitalizálóra.              a) A benne található ALU 32 bites lebegő
                            pontos számokkal végez műveleteket.
84. Mit jelent a 32 bites színmélység?       b) Azt, hogy 32 bit tárolására alkalmas,
  a) Ebben az üzemmódban 32 szín lehet        a többi adat az operatív tárban található.
   a képernyőn egyszerre.            c) 32 biten tárolt adatokkal dolgozik.
  b) Ilyenkor 16 777 216 szín jeleníthető meg   d) 32 regisztert tartalmaz.
   a képernyőn.
  c) Egy képpont színértéke 32 biten kerül   89. Az alábbiak közül melyik paraméter
   tárolásra.                 jellemzi a processzort?
  d) Hogy a grafikus kártya 32 bites grafikai    a) Sávok száma.
   processzort tartalmaz.             b) Adatátviteli sebesség.
                           c) Órajel-frekvencia.
                           d) Kapacitás.
                       1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 29


90. Mit tárol a CMOS RAM?               95. Mit jelent, ha egy számítógép „lefagy"?
  a) Az éppen futó programot.              a) A ventilátor túlhűti a processzort,
  b) A BIOS alapbeállításait és a dátumot.         és ez rendellenes működést eredményez.
  c) Az operációs rendszert.              b) így nevezzük a Reset gomb megnyomása
  d) A processzor belső adatait.              utáni állapotot.
                             c) Lekapcsolódott a monitor.
91. Mit szoktak a mobil rack-be szerelni?        d) Ha a számítógép nem reagál a kezelői
  a) Memóriát.                       beavatkozásra.
  b) Magyarul dokkoló állomást jelent,
   s ebbe csatlakozik a laptop, amikor asztali   96. Mit jelent a monitoroknál az „interlaced"
   számítógépként használjuk.           üzemmód?
  c) Winchestert (merevlemez).             a) A monitor minden második sort rak ki,
  d) PCMCIA, más néven PC kártyákat.            majd utána a maradékot, ez gyorsabb
                              képmegjelenítést tesz lehetővé.
92. Hogyan védi meg számítógépét             b) A monitor minden második sort rak ki,
az áramszünet miatti váratlan leállástól?          majd utána a maradékot, ez nagyobb
  a) Nem kell megvédeni, hiszen az alaplapon        felbontást, viszont rosszabb képminőséget
   található elem gondoskodik arról, hogy        eredményez.
   az operatív memória ne veszítse el         c) A monitor minden második sort rak ki,
   tartalmát.                      majd utána a maradékot, ez kisebb
  b) Rákapcsolom egy ISP-re, ami              felbontású üzemmódoknál kifejezetten
   gondoskodik az energiaellátásáról.          ajánlott.
  c) Rákapcsolom egy szünetmentes            d) A monitor minden második sort rak ki,
   tápegységre, ami gondoskodik             majd utána a maradékot, ezáltal javul
   az energiaellátásáról.                a monitor képminősége.
  d) Nem kell megvédeni, hiszen az újabb
   számítógépek automatikusan átváltanak      97. A következők közül melyik eszközöket
   energiatakarékos üzemmódba, és nem       tartalmazhatja egy alaplap?
   igényelnek áramot.                 a) Processzor
                             b) Billentyűzet
93. Milyen típusú nyomtatóval a legolcsóbb        c)HDD
több száz szöveges oldalt nyomtatni?           d)AGPsín
  a) Mátrixnyomtatóval.
  b) Hőnyomtatóval.                 98. A következők közül melyik eszközöket
  c) Lézernyomtatóval.                tartalmazhatja egy alaplap?
  d) Tintasugaras (ink jet) nyomtatóval.         a) Bővítőhelyi nyílás
                             b) BIOS
94. Mi igaz a PDA-ra?                   c) Soros port
  a) Mérete egy notebook méretével egyezik        d)RAM
   meg.
  b) Mindig tartozik hozzá billentyűzet       99. A következők közül melyik eszközöket
   (keyboard).                   tartalmazhatja egy nyomtató?
  c) Adatai szinkronizálhatok egy PC-vei.        a) Traktor
  d) A Personal Data Assistant rövidítése.        b) Escape
                             c)RAM
                             d) Cilinder
30  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


100. Melyik eszközhöz kapcsolódnak leginkább   105. Jelölje meg az igaz állításokat!
ezek a fogalmak: felbontás, true color, 17"?    a) Létezik olyan egér, mely vezeték nélküli
 a) Egér                       összeköttetéssel működik.
 b) Billentyűzet                 b) létezik olyan billentyűzet, mely vezeték
 c) Monitor                     nélküli összeköttetéssel működik.
 d) Nyomtató                   c) Létezik olyan nyomtató, mely vezeték
                           nélküli összeköttetéssel vezérelhető.
101. Melyik eszközhöz kapcsolódnak leginkább    d) Létezik olyan hordozható winchester
ezek a fogalmak: sáv, 3,5", HD?            (merevlemez), mely vezeték nélküli
  a) Winchester (merevlemez)             összeköttetéssel vezérelhető.
  b) Hangszóró
  c) Floppy                   106. Mit jelent a „zöld PC" kifejezés?
  d) Nyomtató                   a) A monitor zöld színű képet ad.
                          b) A hordozható számítógép elnevezése.
102. Melyik eszközhöz kapcsolódhatnak       c) Újrahasznosítható elemekből készült.
leginkább ezek a fogalmak: memória, cache,     d) Energiatakarékos üzemmóddal
processzor?                      rendelkezik.
  a) Alaplap
  b) Winchester (merevlemez)          107. Melyik nyomtatóban használunk folyékony
  c) Monitor                  festéket?
  d) Tápkábel                   a) A mátrixnyomtatóban.
                          b) A tűs nyomtatóban.
103. Jelölje meg az igaz állításokat!        c) A tintasugaras nyomtatóban.
  a) Van olyan számítógép, mely egyszerre     d) A lézernyomtatóban.
   több processzorral működik.
  b) Egy számítógépbe egyszerre csak egy    108. Melyik nyomtatóban nem kell festéket
   hajlékonylemez-meghajtó szerelhető.    cserélni?
  c) Egy számítógépbe egyszerre csak egy      a) A hőnyomtatóban.
   CD-meghajtó szerelhető.            b) A tűs nyomtatóban.
  d) Minden számítógép egyetlen processzorral   c) A tintasugaras nyomtatóban.
   működik.                   d) A lézernyomtatóban.

104. Jelölje meg az igaz állításokat!      109. Milyen eszközökben használnak PCMCIA
  a) Egy számítógépbe egyszerre több      (PC kártya) csatlakozót?
   winchester (merevlemez) is szerelhető.    a) Winchester (merevlemez).
  b) Egy számítógépre egyszerre csak egy      b) Hordozható számítógép.
   nyomtató köthető.               c) Billentyűzet.
  c) Egy számítógépbe egyszerre több        d) Monitor.
   hajlékonylemez-meghajtó is szerelhető.
  d) Abba a számítógépbe, amelyben már van   110. Hordozható winchestert (merevlemezt)
   CD-író, nem lehet CD-ROM-meghajtót     hova csatlakoztathatunk?
   szerelni.                   a) Párhuzamos portra.
                          b) PC kártya csatlakozóra.
                          c) PS/2 portra.
                          d) Speaker csatlakozóra.
                       LMODUL INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 31


11. Melyik eszközben lehet hangszóró?          113. Mit jelezhetnek a számítógép előlapján
 a) TFT megjelenítő.                   található ledek?
 b) Egér.                          a) A nyomtatóból kifogyott a papír.
 c) Számítógépház.                     b) A winchester (merevlemez) használatban
 d) CD-ROM.                          van.
                              c) Energiatakarékos üzemmód kijelzése.
12. Hova csatlakoztathatunk fejhallgatót?          d) Hangfelvétel történik.
 a) Nyomtatóhoz.
 b) Szkennerhez.                     114. Mit jelezhetnek a számítógép előlapján
 c) Hangkártyához.                    található ledek?
 d) CD-ROM-hoz.                       a) Megtelt a merevlemez.
                               b) Csupa nagybetűvel tudunk írni
                                a billentyűzeten.
                               c) Vírusveszélyre figyelmeztet.
                               d) A gép bekapcsolt állapotát jelzi.
115. Mi jellemző a megadott eszközökre?
                       Mátrix-     Tintasugaras    Lézernyom  Hőnyomtaló
                       nyomtató    nyom látó     taló
Speciális papírt igényel
Többpéldányos nyomtatásra alkalmas
Lehetséges színesben nyomtatni
Zajos


116. Jelölje x-szel, melyik eszköz melyik kategóriába tartozik!
                 Input      Input/Output        Output     Tárolás


Plotter
Touch sereen monitor
Faxkártya
Joystick


117. Jelölje x-szel, melyik eszköz melyik kategóriába tartozik!
              Input periféria    A?, alaplapon      Kommunikációs    Más
                         van           eszköz
Tápegység
Alaplap
RAM
Egér
32  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


i 18. Jelölje x-szel, melyik eszköz melyik kategóriába tartozik!
                  Input periféria   Háttértároló    Alaplapon      Más
                  és output               foglal helyet
Matematikai társprocesszor
Tápegység
RAM
Szkenner


 19. Jelölje x-szel, melyik eszköz melyik kategóriába tartozik!
                  Input periféria   Háttértároló    Alaplapon      Más
                  és output               foglal helyet
Track ball
Faxkártya
ROM
Winchester (merevlemez)


120. Jelölje x-szel, melyik eszköz melyik kategóriába tartozik!
                  Számítógép dobozában is Az alaplapon van  Kommunikációs  Output
                  előfordulhat                eszköz      eszköz
Merevlemez
Tintasugaras nyomtató
Hangszóró
Flnppy-meghajtó

121. Jelölje x-szel, melyik eszköz melyik kategóriába tartozik!
                  Input periféria  Az alaplapon van  Kommunikációs     Más
                                     eszköz
CD-ROM író
CPU
Monitor
Digitalizáló tábla

122. Jelölje x-szel, melyik eszköz melyik kategóriába tartozik!
                  Input periféria  Output periféria   Háttértár     Más

UPS
RAM
Monitorszűrő
Alaplap
                       1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 33


123. Jelölje x-szel, melyik eszköz melyik kategóriába tartozik!
                  Input periféria  Output periféria   Háttértár   Más

CPU
Winchester (merevlemez)
Videokártya
Matematikai társprocesszor

124. Jelölje x-szel, melyik eszköz melyik kategóriába tartozik!
                  Input periféria  Háttértároló    Alaplapon    Más
                  és output               foglal helyet
Alaplap
Hálózati kártya
Szalagegység
Bővítőhelyi nyílás

125. Jelölje x-szel, melyik eszköz melyik kategóriába tartozik!
                  Input periféria  Output periféria   Háttértár   Más

Külső modem
Szkenner
Track ball
Floppy szalagkábel

126. Jelölje x-szel, melyik eszköz melyik kategóriába tartozik!
                  Input periféria  Az alaplapon van  Kommunikációs  Más
                                    eszköz
Szkenner
Fax/modem kártya
Streamer
Rajzgép
"34  EURÓPA! SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


TÁROLÁS

1. Mekkora a szabványos kapacitása a 3,5"-os   7. Melyik adathordozó írható csak egyszer?
HD-s lemezeknek?                  a) CD-ROM
  a) 360 KB                    b)CD-R c)
  b) 720 KB                    CD-RW
  c)l,2MB                     d)DVD
  d) 1,44 MB
                         8. Ha tárolókapacitás alapján növekvő
2. Miért gyorsabb a winchester (merevlemez)   sorrendbe szeretnénk rakni a háttértárakat,
a hajlékonylemeznél?               akkor melyik a helyes sorrend?
  a) Mert gyorsabban forognak az adattároló    a) ZIP lemez, floppy, DVD, CD.
   lemezek.                   b) DVD, ZIP lemez, CD, floppy.
  b) Mert nem mágneses elven rögzíti        c) Floppy, ZIP lemez, CD, DVD.
   az adatokat.                 d) Floppy, CD, ZIP lemez, DVD.
  c) Mert gyorsabban mozognak a fejek.
  d) Mert zárt dobozban találhatók a lemezek.  9. Ha növekvő sorrendbe szeretnénk rakni
                         a következő mennyiségeket, akkor melyik
3. Mekkora a kapacitása a CD-ROM-nak?      a helyes sorrend?
  a)120MB                     a) 720 KB, 1200 KB, 1,44 MB, 6,4 GB,
  b) 250 MB                      8000 MB.
  ej 650 MB                    b) 720 KB, 1,44 MB, 1200 KB, 6,4 GB,
  d)l,2GB                       8000 MB.
                          c) 720 KB, 1200 KB, 1,44 MB, 8000 MB,
4. Mekkora a kapacitása a DVD-nek?           6,4 GB.
  a) 8,5 GB                    d) 1,44 MB, 720 KB, 1200 KB, 6,4 GB,
  b) 650 MB                      8000 MB,
  c) 650 GB
  dj 85 GB                   10. Melyik egység nem illik a többi közé?
                          a) DVD
5. A 6,4 GB-os merevlemez formázás után hány    b)CD
MB kapacitású lesz?                c) Floppy
  a) 6400 MB                   d) CD-RW
  b) 6553 MB
  c)65 536MB                  11. Melyik egység nem illik a többi közé?
  d) 6144 MB                   a) Winchester (merevlemez)
                          b) Floppy
6. Melyik adathordozó írható?           c) Streamer
  a) CD-ROM                    d)RAM
  b)CD-R
  c) CD-RW                   12. A számítógép sebességét az alábbi tényezők
  d)DVD                     befolyásolják:
                          a) Egér típusa.
                          b) Memória mérete.
                          c) Processzor típusa.
                          d) Hajlékonylemez kapacitása.
                       1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 35


13. A számítógép sebességét az alábbi tényezők     c) Egy program futása közben előfordulhat,
befolyásolják:                      hogy olyan ideiglenesen létrejövő adatok
  a) A processzor órajele.                kerülnek a hajlékonylemezen tárolásra,
  b) A memória sebessége.                amik a programból való kilépéskor
  c) A monitor mérete.                  automatikusan törlésre kerülnek.
  d) A billentyűzet gombjainak a száma.        d) Egy program csak a hajlékonylemezről
                             töltődhet be a RAM memóriába, így
14. Mi igaz a cache-re az alábbi állítások közül?     minden számítógépnek tartalmaznia kell
  a) Lassítja a számítógép működését.          legalább egy hajlékonylemez-meghajtót.
  b) Merevlemez is tartalmazhatja.
  c) Csak olvasható memória.            18. Melyik állítás helyes?
  d) Nagyobb cache nagyobb operatív tárat       a) A RAM memória elérése nagyjából
   jelent.                       ugyanolyan gyors, mint a hajlékony
                              lemezen lévő adat elérése.
15. Melyik állítás helyes?               b) A számítógép kikapcsolásakor a RAM-ban
  a) A RAM memóriában található a futó          lévő adatok közül a programutasítások
   program.                       kerülnek törlésre.
  b) A RAM memóriában lévő adat elérése        c) A merevlemez adatokat és programokat
   gyorsabb, mint a hajlékonylemezről          egyaránt tartalmazhat, nem úgy, mint
   történő elérés.                   a RAM.
  c) A hajlékonylemez tárolókapacitása         d) A hajlékonylemez elérése általában
   nagyobb, mint a memória tároló            lassabb, mint a merevlemezé.
   kapacitása.
  d) Hajlékonylemezen csak programok        19. Melyik állítás helyes?
   tárolhatók.                    a) Az adat nem lehet egyidejűleg
                              a memóriában és a merevlemezen.
16. Melyik állítás helyes?               b) A memória tárolókapacitása általában
 a) A RAM-ban kizárólag programok             nagyságrendekkel nagyobb, mint
   tárolhatók.                      a merevlemezé.
 b) Hajlékonylemez-meghajtó nélkül           c) A merevlemezen lévő adatok elérése
   a számítógép még használható,             nagyságrendekkel gyorsabb, mint
   de RAM nélkül már nem.                a memóriában lévő adatok elérése.
 c) Egy program, futása közben mind          d) A memória nagysága kisebb, mint
   a hajlékonylemezre, mind a RAM            a merevlemezé.
   memóriába írhat adatot.
 d) A RAM elérése gyorsabb, mint          20. Melyik állítás helyes?
   a hajlékonylemezé.                 a) A merevlemez elérése gyorsabb, mint
                              a hajlékonylemezé, de a memória elérése a
17. Melyik állítás helyes?                 leggyorsabb.
 a) A RAM memóriában találhatók a végre        b) A számítógép kikapcsolásakor a merev
   hajtandó utasítások, míg az adatok          lemezen lévő adat a memóriába kerül.
   valamelyik háttértárolón, pl. a hajlékony     c) A memóriában legalább annyi adat
   lemezen vannak.                    tárolható, mint a merevlemezen.
 b) A számítógép operatív memóriájának         d) A programok futás közben
   és a hajlékonylemez-meghajtónak            a merevlemezen vannak, az adatok
   a funkciója teljesen azonos:             automatikusan a memóriába kerülnek.
   adatok tárolását végzik.
36  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


21. Melyik állítás helyes?             c) A felhasználó a RAM-ba nem,
  a) Egy program futása közben esetlegesen      csak a háttértárolókra írhat adatot.
   létrejövő ideiglenes adatok a merev      d) A hajlékonylemez elérése lassabb, mint
   lemezre kerülhetnek.               a merevlemezé.
  b) A számítógép kikapcsolásakor az el nem
   mentett fájlok a memóriából        25. Melyik állítás helyes?
   automatikusan a merevlemezre kerülnek.    a) A RAM memóriából nem vihető
  c) A RAM memória elérése gyors, gyorsabb,      információ a merevlemezre.
   mint bármilyen más háttértárolóé.       b) A merevlemezen lévő adatok elérése
  d) Ha a merevlemez megtelik, a számítógép      gyorsabb, mint a RAM-on lévőké.
   a RAM memóriát használja a további      c) A hajlékonylemezen lévő adat a gép
   tárolásra.                    kikapcsolása után elveszhet,
                            ha a meghajtóban marad.
22. Melyik állítás helyes?             d) Ha a RAM nagysága nem elegendő,
  a) A RAM, a merevlemez és a hajlékony        előfordulhat, hogy egy program nem lesz
   lemez közül az utóbbin lévő adat elérése     futtatható.
   tart a leghosszabb ideig.
  b) A RAM memória egy olyan háttértároló,   26. Melyik állítás helyes?
   amelynek tartalma a gép kikapcsolásakor    a) A RAM a Read-only Access Memory
   elvész.                     rövidítése.
  c) A merevlemezen lévő adatok elérése      b) A HDD a merevlemezt jelenti.
   általában gyorsabb, mint a memóriában     c) A merevlemezen általában több adat
   lévő adat elérése.                tárolható, mint a RAM memóriában.
  d) Mind a RAM, mind a háttértárolók       d) A RAM tartalma szabadon módosítható,
   tárolókapacitását KB-ban adják meg.       csakúgy, mint a merevlemezé.

23. Melyik állítás helyes?            27. Melyik állítás helyes?
  a) Mind a RAM, mind a háttértárolók        a) A hajlékonylemezen lévő adatok elérése
   tárolókapacitását kilobájtban adják meg.     ugyanolyan lassú, mint a winchesteren
  b) A hajlékonylemezen lévő adat elérése       (merevlemezen) lévő adatok elérése;
   gyorsabb, mint a merevlemezen lévő        a leggyorsabb a RAM.
   adaté, hiszen a hajlékonylemezen        b) Egy program használhatja a lemezt
   lényegesen kevesebb adat tárolására van      a memória szimulálására.
   lehetőség.                   c) Mentéskor az adat a memóriába kerül.
  c) Mind a merevlemez, mind a hajlékony      d) A számítógép fő memóriája a RAM.
   lemez képes programok tárolására.
  d) A RAM memóriában találhatók az éppen    28. Melyik állítás helyes?
   futó programok.                a) Egy hajlékonylemezen százszor annyi adat
                            tárolható, mint az operatív memóriában.
24. Melyik állítás helyes?              b) A merevlemez az egyik leglassúbb
  a) A RAM memória működési elve ugyanaz,       háttértároló.
   mint a háttértárolóké.             c) A lemezen lévő adatok sorosan érhetők el.
  b) A RAM jellemző nagyságai közé tartozik     d) A RAM kapacitását megabájtban adják
   520,850 MB, a merevlemez általában        meg.
   8,16MB.
                      1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 37


29. Melyik állítás helyes?            33. Melyik állítás helyes?
  a) Mentéskor az adat háttértárolóra kerül.    a) A merevlemez tárolókapacitása
  b) A mágneses szalagon lévő adatok tárolása     befolyásolja a számítógép sebességét.
   szekvenciális.                 b) A ROM tartalma a számítógép
  c) A HDD egy memóriatípust jelent, és        kikapcsolásakor automatikusan elvész,
   j. High Density Data storage rövidítése.      hiszen nem mágneses elven működő
  d) Egy CD-ROM-meghajtó általában           tároló.
   gyorsabb eszköz, mint a merevlemez.      c) Az éppen futó program a memóriában van.
                           d) A hajlékonylemez alkalmas programok
30. Melyik állítás helyes?               tárolására.
  a) A CD-ROM tárolókapacitása több száz
   terabájt is lehet.             34. Melyik állítás helyes?
  b) A RAM tartalma szabadon módosítható,      a) A CD-ROM tárolhatja a legtöbb adatot és
   nem úgy, mint a merevlemezé.           programot.
  c) A merevlemez, mint a számítógép fő       b) A 64 MB egy tipikus RAM méret.
   memóriája, tárolja a programokat és      c) Minél kisebb a merevlemez, annál
   adatokat.                     gyorsabb a programok végrehajtása.
  d) A számítógép kikapcsolásakor az operatív    d) A RAM-ot általában lehet bővíteni.
   tár (RAM) tartalma elvész.
                         35. Melyik állítás helyes?
31. Melyik állítás helyes?             a) Merevlemez nélkül a számítógép még
  a) A memória nagyobb, mint a RAM.          üzemképes, RAM nélkül azonban már
  b) Mentéskor a memóriában lévő adat         nem.
   háttértárolóra kerül.             b) Az operációs rendszer használhat lemezt is
  c) A RAM a Rarely Accessed Memory          a memória szimulálására.
   rövidítése.                  c) A 6 GB egy lehetséges winchester-
  d) A hajlékonylemezre történő írás/olvasás     (merevlemez) méret.
   művelete lényegesen gyorsabb, mint      d) A programok általában nem távolíthatók el
   a memória kezelése.               a RAM memóriából, csak a gép
                            kikapcsolásával.
32. Melyik állítás helyes?
  a) A winchester (merevlemez) mágneses     36. Melyik állítás helyes?
   elven működő adattároló, így tartalma     a) A RAM nagysága befolyásolhatja
   a gép kikapcsolásakor megmarad.          a számítógép sebességét.
  b) A hajlékonylemez-meghajtó egység lehet     b) A ROM a számítógép operatív memóriája,
   külső is, csakúgy, mint a RAM.          tartalma a gép kikapcsolásakor elveszik.
  c) A hajlékonylemezen lévő adat elérése      c) A számítógép kikapcsolásakor nemcsak
   gyorsabb, mint a merevlemezen lévő        a ROM, hanem a RAM tartalma is
   adaté, hiszen a hajlékonylemezen         elveszik.
   lényegesen kevesebb adat tárolására van    d) A hajlékonylemezen lévő programok
   lehetőség.                    közvetlenül betölthetők a memóriába.
  d) Ha a merevlemezen már nincs elég hely,
   a számítógép a RAM memóriát használja
   a további tárolásra.
                      1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 37


29. Melyik állítás helyes?            33. Melyik állítás helyes?
  a) Mentéskor az adat háttértárolóra kerül.    a) A merevlemez tárolókapacitása
  b) A mágneses szalagon lévő adatok tárolása     befolyásolja a számítógép sebességét.
   szekvenciális.                 b) A ROM tartalma a számítógép
  c) A HDD egy memóriatípust jelent, és        kikapcsolásakor automatikusan elvész,
   a High Density Data storage rövidítése.      hiszen nem mágneses elven működő
  d) Egy CD-ROM-meghajtó általában           tároló.
   gyorsabb eszköz, mint a merevlemez.      c) Az éppen futó program a memóriában van.
                           d) A hajlékonylemez alkalmas programok
30. Melyik állítás helyes?               tárolására.
  a) A CD-ROM tárolókapacitása több száz
   terabájt is lehet.             34. Melyik állítás helyes?
  b) A RAM tartalma szabadon módosítható,      a) A CD-ROM tárolhatja a legtöbb adatot és
   nem úgy, mint a merevlemezé.           programot.
  c) A merevlemez, mint a számítógép fő       b) A 64 MB egy tipikus RAM méret.
   memóriája, tárolja a programokat és      c) Minél kisebb a merevlemez, annál
   adatokat.                     gyorsabb a programok végrehajtása.
  d) A számítógép kikapcsolásakor az operatív    d) A RAM-ot általában lehet bővíteni.
   tár (RAM) tartalma elvész.
                         35. Melyik állítás helyes?
31. Melyik állítás helyes?              a) Merevlemez nélkül a számítógép még
  a) A memória nagyobb, mint a RAM.          üzemképes, RAM nélkül azonban már
  b) Mentéskor a memóriában lévő adat         nem.
   háttértárolóra kerül.             b) Az operációs rendszer használhat lemezt is
  c) A RAM a Rarely Accessed Memory          a memória szimulálására.
   rövidítése.                  c) A 6 GB egy lehetséges winchester-
  d) A hajlékonylemezre történő írás/olvasás      (merevlemez) méret.
   művelete lényegesen gyorsabb, mint       d) A programok általában nem távolíthatók el
   a memória kezelése.                a RAM memóriából, csak a gép
                            kikapcsolásával.
32. Melyik állítás helyes?
  a) A winchester (merevlemez) mágneses     36. Melyik állítás helyes?
   elven működő adattároló, így tartalma      a) A RAM nagysága befolyásolhatja
   a gép kikapcsolásakor megmarad.          a számítógép sebességét.
  b) A hajlékonylemez-meghajtó egység lehet     b) A ROM a számítógép operatív memóriája,
   külső is, csakúgy, mint a RAM.           tartalma a gép kikapcsolásakor elveszik.
  c) A hajlékonylemezen lévő adat elérése      c) A számítógép kikapcsolásakor nemcsak
   gyorsabb, mint a merevlemezen lévő         a ROM, hanem a RAM tartalma is
   adaté, hiszen a hajlékonylemezen          elveszik.
   lényegesen kevesebb adat tárolására van     d) A hajlékonylemezen lévő programok
   lehetőség.                     közvetlenül betölthetők a memóriába.
  d) Ha a merevlemezen már nincs elég hely,
   a számítógép a RAM memóriát használja
   a további tárolásra.
38  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


37. Melyik állítás helyes?             42. Mit jelent a CD-R?
  a) A merevlemez tárolókapacitása          a) Újraírható CD-lemezt.
   befolyásolja a számítógép sebességét.      b) írható CD-lemezt.
  b) A hajlékonylemez elérése lassabb, mint     c) Nem írható CD-lemezt.
   a merevlemezé.                 d) Csak olvasható CD-lemezt.
  c) Egy program futása közben mind
   a hajlékonylemezre, mind a RAM        43.MiaDVD?
   memóriába írhat adatot.             a) Nagy kapacitású magnetooptikai
  d) A hajlékonylemez tárolókapacitása         tárolóeszköz.
   befolyásolja a számítógép sebességét.      b) Nagy kapacitású mágneses tárolóeszköz.
                           c) Nagy kapacitású holografikus
38. Melyik állítás helyes?                tárolóeszköz.
  a) Merevlemez nélkül a számítógép nem       d) Nagy kapacitású optikai tárolóeszköz.
   lenne használható, hiszen itt kerülnek
   tárolásra a programok.            44. Mi a különbség a DVD és a CD között?
  b) A RAM memória működési elve ugyanaz,       a) Az egyik optikai, a másik mágneses elven
   mint a háttértárolók működési elve.         működik.
  c) A RAM, a merevlemez és a hajlékony        b) Az egyik egyoldalas, a másik lehet
   lemez közül az utóbbin lévő adat elérése      kétoldalas is.
   tart a leghosszabb ideig.            c) Mindkettő kétrétegű.
  d) A RAM típusú adattároló egynél több       d) Az egyik 0,5"-vel nagyobb átmérőjű.
   lemezt is tartalmazhat.
                          45. Melyik fogalom kapcsolódhat
39. Mit nevezünk a tároló eszközöknél elérési    a winchesterhez (merevlemezhez)?
időnek?                        a) HDD
  a) Egy 1 KB-os fájl betöltésének ideje       b)FDD
   a memóriába.                   c)DS
  b) 1 bájtnyi adat átviteléhez szükséges idő.    d)HD
  c) Egy konkrét adat megtalálásának időtartama.
  d) Az operációs rendszer betöltésének ideje.   46. Melyik fogalom kapcsolódhat a floppyhoz?
                            a) HDD
40. Mit nevezünk a tároló eszközök           b)FDD
kapacitásának?                     c)70ns
  a) A foglalt és a szabad terület arányát.      d)HD(HighDensity)
  b) A tárolható maximális adatmennyiséget.
  c) A programok által igényelt terület méretét.  47. Melyik fogalom kapcsolódhat a CD-hez?
  d) Azt az adatmennyiséget, amit 74 perc alatt    a)32x
   lehet tárolni.                  b) DS, DD
                            c)RW
41. Mit jelent a CD-meghajtóknál a 8x jelzés?     d)SS
  a) Képes olvasni a 8-szoros sűrűségű
   lemezeket.                  48. Körülbelül hány hajlékonylemez tartalma
  b) Az audio CD olvasási sebességének       fér el egy CD-re?
   8-szorosával olvassa az adatokat.        a) 150
  c) 8-szoros erősségű lézersugárral 8-szor      b)250
   gyorsabban olvassa a lemezeket          c)350
  d) Egyszerre 8 CD-lemezt helyezhetünk bele.     d)450
                       1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 39


49. Körülbelül hány hajlékonylemez tartalma     54. Mi a merevlemez partíció?
férelegyDVD-re?                    a) A merevlemez egy lemeze.
 a) 59                        b) Formázással létrehozott lemezterület.
 b)590                        c) Egy winchestert (merevlemezt) feloszt-
 c)5900                         hatunk több részre (több meghajtóra),
 d) 59 000                        ezeket nevezzük partíciónak.
                           d) A FAT.
50. Körülbelül hány CD tartalma fér el egy
DVD-re?                       55. Mit jelent adathordozóknál a formázás?
 a) 3                         a) Az adathordozó tartalmának teljes törlését
 b)5                         b) A 3,5"-es méret kialakítását.
 c) 13                        c) A főkönyvtár törlését.
 d)23                         d) Egy CD-lemez teljes tartalmának
                             átmásolását.
51. Mekkora kapacitásérték felelhet meg
a winchesternek (merevlemeznek)?          56. Mi a virtuális memória?
 a) 10 GB                       a) A programok számára minimálisan
 b) 1000 GB                        szükséges és a gépben levő memória
 c)lMB                          különbsége.
 d) 1000 KB                      b) A programok számára minimálisan
                              szükséges és a gépben levő memória
52. Melyik a helyes sorrend, ha olvasási          aránya.
sebesség szerinti növekvő rendbe állítjuk        c) Az operációs rendszer által, a háttértáron
az eszközöket?                       lefoglalt, memóriaként használt terület.
  a) RAM, hajlékonylemez, winchester          d) Az operációs rendszer által, a háttértáron
   (merevlemez), CD-ROM.                lefoglalt, fájlok tárolására használt terület.
  b) Winchester, RAM, CD-ROM, hajlékony
   lemez.                     57. Mely adathordozókat lehet használni egy
  c) Hajlékonylemez, CD-ROM, RAM,          cégnél napi mentésre?
   winchester.                    a) CD-RW
  d) Hajlékonylemez, CD-ROM, winchester,        b) CD-ROM
   RAM.                       c) Videoszalag
                            d) Streamer
53. Mit jelent az elérési idő?
  a) Azt az időt, amennyi ahhoz szükséges,     58. Melyik sorrend a helyes a sebesség
   hogy a tárolóeszköz bekapcsolása után     tekintetében?
   a rajta lévő adatok elérhetők legyenek.      a) Hajlékonylemez, RAM, DVD, CD.
  b) Egy tárolóeszközön a legnagyobb méretű      b) DVD, RAM, hajlékonylemez, CD.
   állomány beolvasásához szükséges időt.      c) Hajlékonylemez, CD, DVD, RAM.
  c) Azt az időt, amennyi egy tárolóeszközön      d) RAM, hajlékonylemez, CD, DVD.
   a tartalomjegyzék beolvasásához
   szükséges.                   59. Jelölje meg azt az eszközt, amelyre
  d) Egy tárolóeszközön a keresett adatok      a legtöbb adat fér!
   megtalálásához szükséges időt.           a) DVD
                             b)CD
                             c) Hajlékonylemez
                             d) CD-RW
40  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


60. Jelölje meg a törölhető adathordozókat!     c) A CD-R csak audio (hang) adatokat
  a) CD-ROM                      tartalmazhat.
  b) a:drive lemez                 d) A CD-R lemezek nem olvashatók
  c) CD-RW                       hagyományos CD-meghajtóval.
  d) Hajlékonylemez
                          67. Jelölje meg az igaz állításokat!
61. Jelölje meg a törölhető adathordozókat!      a) A CD-RW a CD-R lemezeknél nagyobb
  a) Hajlékonylemez                   kapacitású.
  b) Winchester (merevlemez)             b) A CD-RW lemezek újraírhatóak.
  c) CD-ROM                     c) A CD-RW lemezek tartalma törölhető.
  d) DVD ROM                     d) A CD-RW lemezek CD-R lemezeknél
                             olcsóbb technológiával készülnek.
62. Igaz-e, hogy a következő eszközökről lehet
operációs rendszert indítani?           68. Jelölje meg az igaz állításokat!
  a) Hajlékonylemez                 a) Hajlékonylemezen nagy biztonságban
  b)CD                         tárolhatók adatok.
  c) ZIP lemez                    b) A winchester (merevlemez) kiválóan
  d) Streamer                      alkalmas adatok archiválására.
                           c) Streameren nagy mennyiségű adatot lehet
63. Melyik tárolón lehet elhelyezni virtuális      archiválni, mivel mágneses elven működő
memóriát?                        adattároló.
  a) CD                       d) A CD adatbiztonsága az optikai elv miatt
  b) Winchester (merevlemez)              nagyobb.
  c) Hajlékonylemez
  d)RAM                      69. Jelölje meg azokat az eszközöket, melyeken
                          biztonságosan megoldható nagy mennyiségű
64. Melyik portokra lehet csatlakoztatni egy    adat archiválása.
hordozható winchestert (merevlemezt)?         a) Hajlékonylemez
  a) Soros portra.                  b) Winchester (merevlemez)
  b) Párhuzamos portra.               c) Streamer
  c) USB portra.                   d)DAT
  d) PS/2-es portra.
                          70. Jelölje meg azokat az eszközöket, melyeken
65. Jelölje meg az igaz állításokat!        biztonságosan megoldható nagy mennyiségű
  a) A CD-R tartalma törölhető.          adat archiválása.
  b) Létezik olyan winchester (merevlemez),     a) Hajlékonylemez
   amely kívülről csatlakoztatható         b) CD-ROM
   a számítógéphez.                c)DAT
  c) Létezik olyan CD-meghajtó, amely        d)DVD
   kívülről csatlakoztatható a számítógéphez.
  d) A legújabb CD-ROM-meghajtók a DVD      71. Jelölje meg azokat az eszközöket, melyeken
   lemezeket is olvassák.            biztonságosan megoldható nagy mennyiségű
                          adat archiválása.
66. Jelölje meg az igaz állításokat!          a) Winchester (merevlemez)
 a) A CD-R csak egyszer írható.            b) CD-R
 b) A CD-R többször is írható.            c)DAT
                            d)RAM
                     1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 41


72. Jelölje meg az igaz állításokat!       77. Melyik behatás nem okoz különösebb
 a) A RAM-ban tárolódik a futó program.     károsodást a hajlékonylemezeken?
 b) Kikapcsolás előtt a RAM teljes tartalmát    a) Karcolás a lemez felületén.
   winchesterre (merevlemezre) kell menteni.   b) Alacsony páratartalom.
 c) Egy-két másodperces áramszünet még nem     c) Ujjlenyomat a lemez felületén.
   törli a RAM tartalmát.             d) 1,2 mm-nél kisebb lyuk a lemez felületén
 d) Áramszünet okozta adatvesztés ellen
   speciális, UPS RAM-okat használnak.     78. Hogyan tisztíthatjuk a szennyezett
                         hajlékonylemezeket?
73. Jelölje meg az igaz állításokat!         a) A lemezegység automatikusan tisztítja
  a) A számítógépben lévő RAM nagyobb         a lemezeket.
   méretű, mint a ROM.              b) Speciális törlőpapírral.
  b) A ROM-ban program nem tárolható.        c) Speciális tisztítófolyadékkal, mellyel le
  c) A számítógépekbe korlátlan mennyiségű       kell mosni a lemez felületét.
   RAM építhető.                 d) A szennyezett hajlékonylemezek sérülés
  d) RAM nélkül is működhet egy számítógép,      okozása nélkül nehezen tisztíthatok.
   ha megfelelő mennyiségű ROM-mal
   rendelkezik.                79. Mely eszközöknél kapcsolható be
                         az írásvédelem?
74. Melyik állítás igaz a háttértárolókra?      a) Hajlékonylemez
  a) A számítógép működése közben          b) Winchester (merevlemez)
   folyamatos háttérmentést végeznek.       c) CD-RW
  b) A memóriát nevezzük más néven          d)RAM
   háttértárolónak, mivel nem látható
   a működése.                 80. Melyik állítás igaz a formázásra?
  c) A háttértárolók energia felhasználása     a) Formázás során a lemez adatai elvesznek..
   nélkül megőrzik az adatokat.          b) A formázás az írásvédelem
  d) A nem cserélhető tárakat nevezzük         bekapcsolásával megakadályozható.
   háttértárolónak, mert ezek a számítógép    c) Ha félbeszakítjuk a formázás műveletét,
   házába vannak beépítve, és kívülről nem      a lemez fele lesz csak használható.
   láthatók.                   d) Hibás lemezt egyáltalán nem lehet
                            megformázni.
75. Melyik behatás nem okoz különösebb
károsodást a CD-ken?               81. Melyik állítás igaz a floppyra?
  a) A karcolás.                   a) Az adatok sávokon vannak rögzítve.
  b) A vízbe ejtés.                 b) A megvásárolt lemezeket először mindig
  c) A napfény.                     meg kell formázni, különben nem
  d)Ahő.                        használhatók.
                           c) A lemezeket havonta legalább egyszer
76. Melyik behatás nem okoz különösebb          meg kell formázni.
károsodást a hajlékonylemezeken?           d) A lemezeket csakis az erre a célra készült
  a) Tűző napsütés.                   lemeztartó dobozokban tárolhatjuk.
  b) Mágneses tér.
  c) Fagypont alatti hőmérséklet.
  d) Ultrahang.
42  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


82. Melyik állítás igaz a winchesterre       88. Mekkora kapacitás lehet jellemző a RAM-ra?
(merevlemezre)?                    a) 2000 MB
  a) A winchestereket nem lehet formázni.       b)96MB
  b) Magnetooptikai elven tárolják az adatokat.    c)lKB d)
  c) Nagyon gyors és megbízható tárolók.       15 GB
  d) Ha kiszerelik a számítógépből, elvesztik
   az adatokat.                 89. Mekkora kapacitás lehet jellemző a RAM-ra?
                            a) 256 MB
83. Melyik állítás igaz a CD-re?            b) 2560 KB
  a) Kb. 1-2 év múlva elvesztik tartalmukat,     c) 25 600 GB
   ezért időnként át kell írni a tartalmukat.    d) 262 144 KB
  b) A CD-ROM-nak csak egyik oldalán
   vannak adatok.                90. Melyik eszköz rendelkezik saját
  c) Hagyományos audio (hang) lemezeket      memóriával?
   nem tud lejátszani.               a) A videokártya.
  d) Minden CD-meghajtó olvassa a CD-RW        b) A hajlékonylemez-meghajtó.
   lemezeket.                    c) Az egér.     ,
                            d) A PS/2-es port.
84. Melyik állítás igaz a CD-re?
  a) Minden CD-meghajtó olvassa a CD-R       91. Melyik tároló eszköz tartalmaz mozgó
   lemezeket.                  alkatrészt?
 b) Egy CD-R tartalma csak a saját írójával      a) ROM
  olvasható.                    b) SDRAM
 c) Minden CD-meghajtóban van író-olvasó fej.     c) Floppy
 d) Létezik 700 MB kapacitású CD-lemez is.      d) CD-ROM
85. Ha növekvő sorrendbe szeretnénk rakni     92. Melyik tároló eszköz csatlakoztatható egy
a következő mennyiségeket, akkor melyik      laptophoz?
a helyes sorrend?                   a) Digitális kamera
 a)lGB, 1020MB, 10 000KB.               b) CD-író
 b)1020MB, 1GB, 10 000KB.               c) Külső hajlékonylemez-meghajtó
 c) 10 000 KB, 1020MB.1GB.              d) CD-olvasó
 d) 1020 MB, 10 000 KB, 1 GB.
                          93. Melyik tároló tartalma törlődik a gép
86. Ha növekvő sorrendbe szeretnénk rakni     kikapcsolásakor?
a következő mennyiségeket, akkor melyik        a) RAM
a helyes sorrend?                   b)ROM
 a) 10 bit, 1 bájt, 1 Kbit.              c) CD-RW
 b) 1 Kbit, 10 bit, 1 bájt.              d) Formázott hajlékonylemez
 c) 1 Kbit, 1 bájt, lObit.
 d) 1 bájt, lObit, AlKbit.             94. Melyik eszköz tárolja a BIOS beállításait?
                           a) CMOS RAM
87. Melyik állítás helyes?              b) Cache memória
 a) 1024 KB = 1 GB                  c) Hajlékonylemez
 b) 1024 GB = 1 MB                  d)UPS             ifirfcfíUIí
 c)lKB = 1024MB
 d) 1024 MB = 1 GB
                       1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 43


95. A CD-védő fóliát hova kell ragasztani?     101. Mekkora kapacitás lehet jellemző egy
  a) A CD-lemez feliratos oldalára.        winchesterre (merevlemezre)?
  b) A CD-lemez „sima" oldalára.           a) 1 GB
  c) A CD-lemez mindkét oldalára.          b) 10 GB
  d) A CD-meghajtó tálcájára.            c)lMB
                           d) 10 MB
96. Egy hajlékonylemez mágneses térbe került
és elvesztette a tartalmát. Újraformázható-e?    102. Mekkora kapacitás lehet jellemző egy
  a) Igen, ha más sérülés nem érte.        streamer kazettára?
  b) Csak speciális lemezformázó meghajtóval.     a) 100 KB
  c) Nem, a lemez többet nem használható.       b) 1 000 000 MB
  d) Igen, ha előtte antimagnetizáló készülékbe    c)lMB
   helyezzük.                    d)lGB

97. Egy szabványos 3,5"-es lemezt lehet-e      103. Igazak-e a következő állítások?
írásvédetté tenni?                   a) Egy hajlékonylemezt fordítva is
  a) Nem, a meghajtó mindig tud rá írni.         a meghajtóba helyezhetünk.
  b) Igen, ha az írásvédő nyílás el van takarva.   b) A CD címkéjére csak golyóstollal szabad
  c) Igen, ha az írásvédő nyílás látható.        írni.
  d) Igen, a hajlékonylemez-meghajtón levő      c) A CD címkéjére csak filctollal szabad írni.
   gomb segítségével.                d) Egy CD-meghajtóba több lemezt is
                             helyezhetünk.
98. Le tudja-e törölni egy CD-ROM-meghajtó
a CD-RW lemezeket?                 104. Milyen jellemző mértékegységben mérjük
  a) Igen, bármikor.                a streamer cartridge tárolókapacitását?
  b) Igen, ha az írásvédő nyílás el van takarva.   a) bájt
  c) Nem, csak olvasni tudja.             b)KB
  d) Csak azokat a lemezeket, amelyek tele      c)TB
   vannak írva.                   d)GB

99. Egy CD-lemez mágneses térbe került.       105. Milyen jellemző mértékegységben mérjük
Mi történt?                     a winchesterek tárolókapacitását?
  a) A CD-lemez tartalma elveszett.          a) bájt
  b) A CD-lemez tartalma CD-íróval még        b)KB
   visszaolvasható.                 c)MB
  c) A CD-lemez tartalma nem sérült meg.       d)GB
  d) A CD-lemezt antimagnetizáló készülékbe
   kell helyezni, és utána a tartalma      106. Milyen jellemző mértékegységben mérjük
   olvasható.                  a hajlékonylemezek tárolókapacitását?
                            a) bájt
100. Mekkora kapacitás lehet jellemző egy       b)MB
winchesterre (merevlemezre)?              c)GB
 a) 10 000 MB                     d)TB
 b) 1 000 000 MB
 c) 1 000 000 GB
 d)100TB
44  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


107. Milyen jellemző mértékegységben mérjük     111. Mit jelöl a hajlékonylemezen látható
a CD-lemezek tárolókapacitását?           3,5 "felirat?
  a) KB                        a) A lemez kapacitását.
  b)MB                        b) A lemez átmérőjét.
  c)GB                        c) A lemez sebességét.
  d)TB                        d) A lemez adatsűrűségét.

108. Milyen jellemző mértékegységben mérjük     112. Mit jelöl az írható CD-ken látható
a DVD lemezek tárolókapacitását?          74 min felirat?
  a) KB                        a) A CD kapacitását.
  b)MB                        b) A CD átmérőjét.
  c)GB                        c) A CD gyártástechnológiájára utal.
  d) TB                        d) A CD fordulatszámát.

109. Milyen jellemző mértékegységben mérjük     113. Milyen eszköz az LS 120 vagy a:drive?
a ZlP-meghajtó tárolókapacitását?           a) Memória típus.
  a) KB                        b) Cserélhető winchester (merevlemez) típus.
  b)MB                        c) Nagy kapacitású hajlékonylemez egység.
  c)GB                        d) Kis méretű (120 MB-os) CD.
  d)TB
                          114. Mi a különbség a 133 MHz-es és a 100
110. Mentéskor hova kerül az adat?         MHz-es RAM között?
 a) A háttértárolóra.                 a) Több adatot tud tárolni.
 b)ARAM-ba.                      b) Kevesebb adatot tud tárolni.
 c)AzEPROM-ba.                    c) Nagyobb sebességen képes működni.
 d) A cache-be.                    d) Hibajavító adatokat is tartalmaz. 115. Mi jellemző az adott eszközökre?
                  Hajlékonylemez  CD-ROM       DVD     Winchester
                                           (merevlemez)

Mágneses elven működik
Optikai elven működik
Csak olvasható
Többször írható

   16. Mi jellemző az adott eszközökre?
                     DVD     CD-ROM      CD-R      CD-RW


Csak olvasható
Egyszer írható
Többször írható
Törölhető
                        1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 45


117. Mi a tipikus           Bájt        KB      MB       GB
mértékegysége?

Hajlékonylemez
CD-ROM
DVD
Processzor cache

118. Mi a tipikus mértékegysége'
                    Bájt        KB      MB       GB

Winchester (merevlemez)
CD-RW
Hajlékonylemez
RAM

 19. Jelölje x-szel, melyik eszköz melyik kategóriába tartozik!
                    Input     Input/Output   Output
                                            Tárolás

Külső lemezegység
Belső lemezegység
Digitalizáló tábla
RAID

120. Jelölje x-szel, melyik eszköz melyik kategóriába tartozik!
                    Input     Input/Output   Output     Tárolás

Egér
Streamer
Billentyűzet
Mikrofon

121. Jelölje x-szel, melyik eszköz melyik kategóriába tartozik!
                    Input      Input/Output   Output    Tárolás

Plotter
ZlP-meghajtó
Faxkártya
Joystick
                      1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 47


SZOFTVER
1. Melyik állítás igaz az operációs rendszerre?  5. A BIOS a számítógép indításakor speciális
  a) Operációs rendszer nélkül is futtathatók   hangjelzést ad, amelyből következtetni lehet
   az alkalmazói programok.           a számítógép hardver-problémájára.
  b) Az alkalmazói programok az operációs      a) A mondat első része igaz, a második hamis.
   rendszer nélkül nem képesek           b) A mondat második része igaz, az első
   kommunikálni a számítógép perifériáival.      része hamis.
  c) Az alapvető fájlműveleteket (másolás,      c) A mondat mindkét része igaz, de nincs
   törlés) az operációs rendszer végzi.        köztük logikai kapcsolat.
  d) A nyomtatást általában az operációs       d) A mondat mindkét része igaz, és van
   rendszer vezérli.                 köztük logikai kapcsolat.

2. Melyik állítás igaz az operációs rendszerre?  6. A következő üzenet jelenik meg a számítógép
  a) A modemet általában az operációs       képernyőjén az indítás után: „System halted.
   rendszer vezérli.              No system disk, or disk error".
  b) A soros portot általában az operációs    Melyik szituáció lehet igaz?
   rendszer vezérli.                a) A számítógép nem rendelkezik operációs
  c) A billentyűzetet általában az operációs      rendszerrel.
   rendszer vezérli.                b) A számítógép nem rendelkezik BlOS-sal.
  d) A képernyőn való megjelenítést általában    c) Véletlenül bennmaradt egy formattált
   az operációs rendszer vezérli.           hajlékonylemez a meghajtóban.
                           d) A Windows 95 operációs rendszeremet
3. A BlOS-nak hibátlanul le kell futnia         lecseréltem Linuxra.
a számítógép indulásakor, mert a BIOS indítja a
számítógép operációs rendszerét.          7. Melyik állítás igaz a GUI-ra?
  a) A mondat első része igaz, a második hamis.   a) Modern operációs rendszerek
  b) A mondat második része igaz, az első        nélkülözhetetlen része a GUI.
   része hamis.                  b) A GUI a számítógép-felhasználók
  c) A mondat mindkét része igaz, de nincs       munkáját megkönnyíti, egyszerűbbé teszi
   köztük logikai kapcsolat.             a számítógép-használatot.
  d) A mondat mindkét része igaz, és van       c) A GUI használata lassítja a számítógép
   köztük logikai kapcsolat.             működését.
                           d) A GUI legalább VGA felbontású monitort
4. A BIOS a számítógép indításakor jelzi         igényel.
a számítógép állapotát, mert speciális
hangjelzéssel figyelmeztet, ha valamilyen     8. A modern operációs rendszereket kiegészítik
problémát észlel a számítógéppel.         GUI alkalmazással, mert segítségével
  a) A mondat első része igaz, a második hamis,  gyorsabban meg lehet tanulni az operációs
  b) A mondat második része igaz, az első     rendszer használatát.
   része hamis.                  a) A mondat első része igaz, a második hamis.
  c) A mondat mindkét része igaz, de nincs      b) A mondat második része igaz, az első
   köztük logikai kapcsolat.             része hamis.
  d) A mondat mindkét része igaz, és van       c) A mondat mindkét része igaz, de nincs
   köztük logikai kapcsolat.             köztük logikai kapcsolat.
                           d) A mondat mindkét része igaz, és van
                             köztük logikai kapcsolat.
48  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


9. A GUI lassítja az operációs rendszer       14. Melyik operációs rendszer az, amelyik
működését, mert a billentyűzet mellett egy plusz   kifejezetten alkalmas szerverként való
perifériát, az egeret is kezeli az adatbevitelhez.  működtetésre?
  a) A mondat első része igaz, a második hamis.    a) DOS
  b) A mondat második része igaz, az első       b) Windows 95
   része hamis.                   c) Windows NT
  c) A mondat mindkét része igaz, de nincs       d) Linux           J
   köztük logikai kapcsolat.
  d) A mondat mindkét része igaz, és van      15. Mi igaz a 32 bites operációs rendszerekre?
   köztük logikai kapcsolat.             a) Általában képesek futtatni 16 bites
                              programokat.
10. Az operációs rendszer funkciói az operációs     b) Gyorsabb programvégrehajtást tesznek
rendszer típusától függően különbözőek, mert        lehetővé.
általában más gyártó gyártja őket.           c) Ugyanakkora memóriát képesek használni,
  a) A mondat első része igaz, a második hamis.      mint a 16 bites operációs rendszerek.
  b) A mondat második része igaz, az első       d) Ugyanarra a számítógépre fel lehet
   része hamis.                     telepíteni, mint a 16 bites operációs
  c) A mondat mindkét része igaz, de nincs        rendszereket.
   köztük logikai kapcsolat.
  d) A mondat mindkét része igaz, és van      16. Mi jellemző az ASCII kódra?
   köztük logikai kapcsolat.             a) Csak angol betűket, számjegyeket és
                              írásjegyeket ábrázol.
11. Melyik operációs rendszer nem használható      b) Minden hardver és szoftver egyformán
egyáltalán, vagy teljes funkcionalitásában GUI       értelmezi ezeket a kódokat.
nélkül?                         c) 64 különböző karaktert ábrázolhat.
  a) DOS                        d) Karakterek kódolására használják.
  b) Windows CE
  c) Windows NT                   17. Jelölje be az igaz állításokat!
  d) Linux                       a) A bináris fájlt a számítógép futtatni tudja.
                            b) A Word 6.0-val készített doc formátumú
12. A Linux parancssorból is működtethető         dokumentum bináris fájl.
operációs rendszer, mert kliens és szerver       c) A bináris fájl nem csak ASCII kódot
funkciókra is alkalmas.                  tartalmaz.
  a) A mondat első része igaz, a második hamis.    d) A bináris fájlok 8 bites kódot
  b) A mondat második része igaz, az első        tartalmaznak.
    része hamis.
  c) A mondat mindkét része igaz, de nincs     18. Mi igaz a Linuxra?
    köztük logikai kapcsolat.            a) A Linux egy UNIX típusú operációs
  d) A mondat mindkét része igaz, és van        rendszer.
    köztük logikai kapcsolat.            b) A Linux 486 vagy magasabb verzió számú
                             processzoron futtatható.
13. Melyik operációs rendszer futtathat 32 bites    c) A Linux public domain alkalmazás.
alkalmazásokat is?                   d) Ingyenesen használható.
  a) DOS
  b) Windows 98
  c) Windows NT         ^,;
  d) Linux            :
                       1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 49


19. Mi igaz a Linuxra?                24. Mik az előnyei a Windows 95-nek
  a) Többfelhasználós operációs rendszer.      a DOS-szal szemben?
  b) Többfeladatos operációs rendszer.         a) Grafikus kezelői felület, amely
  c) A Linuxot egy szoftvergyártó készíti.        barátságosabb és könnyebben kezelhető,
  d) A Linux-programok egymással             mint a karakteres felület.
   kompatibilisek.                  b) 32 bites lemezhozzáférés, mely gyorsabb
                              adatelérést biztosít.
20. Milyen változásokat hozott az operációs       c) Többfelhasználós operációs rendszer.
rendszerek fejlődésében a személyi           d) Gyorsabb működés.
számítógépek megjelenése?
  a) A hangsúly áttevődött a processzor       25. Mi igaz az operációs rendszerre?
   fontosságáról a felhasználó fontosságára.     a) Meghatározza, milyen alkalmazásokat
  b) Nincs összefüggés a két dolog között.        futtathatunk.
  c) Az operációs rendszerek nem változtak       b) Magyar nyelvű változata nem kompatibilis
   a személyi számítógépek megjelenésével.       az angol nyelvűvel.
  d) Barátságos, grafikus, könnyen használható     c) Minden operációs rendszernek van
   kezelői felületű operációs rendszerek        magyarított (honosított) változata.
   jelentek meg.                   d) Minden operációs rendszerhez tartozik
                              grafikus shell.
21. Milyen követelményeket kell teljesítenie
egy interaktív rendszer felhasználói felületének?  26. A felsoroltak közül melyik
  a) Minden utasításra legyen válasz.        a többfelhasználós operációs rendszer? a)
  b) Hasonló funkciókat hasonló módon         UNIX b)DOS
   lehessen végrehajtani.              c) Windows 9x, NT
  c) Méretezhető legyen.                d) Linux
  d) Nincs követelmény.
                           27. A winchester (merevlemez) formattálása...
22. Milyen fájlelérési jogosultságokat ismer?      a) az adatok törlésével jár.
  a) Olvasás.                     b) az adathordozó garantáltan vírusmentes
  b) Létrehozás.                     lesz.
  c) Fájl átméretezése.                c) előkészíti az adathordozót használatra.
  d) Jellemzők módosítása.               d) mindig az operációs rendszer telepítésének
                              első lépése.
23. Melyik számít a legelterjedtebb operációs
rendszernek?                     28. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!
  a) Még mindig a VAX/VMS vezeti a listát.       a) Operációs rendszer nélkül más program
  b) A Windows különféle változatai.            sem használható a számítógépen.
  c) Ma már a Linux különféle változatai        b) Az operációs rendszer betöltését hívják
   a legelterjedtebbek.                 bootolásnak.
  d) Az IBM AIX operációs rendszere.          c) Az operációs rendszer meghatározza, hogy
                              milyen programok használhatók a
                              számítógépen és milyenek nem.
                             d) Az operációs rendszer végzi a fájlok és
                              könyvtárak kezelését.
50  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


29. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!      33. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!
  a) Egy számítógépen csak egy operációs         a) Az operációs rendszer teremt kapcsolatot
   rendszer lehet betölthető.               a felhasználó és a számítógép között.
  b) Az operációs rendszernek nem feladata        b) Az operációs rendszer futtatja
   a fájlkezelés, azt mindig egy célprogram        a programokat, alkalmazásokat.
   végzi.                       c) Az, hogy milyen operációs rendszert
  c) Az operációs rendszer esetenként            választunk, tökéletesen mindegy,
   hajlékonylemezről is a memóriába            a meglévő programjainkat mindegyiknek
   tölthető.                       tudnia kell futtatni.
  d) Minden operációs rendszer képes           d) Ha a gép bekapcsolása után nem kerül fel
   egyidejűleg több program futtatására is.        az operációs rendszer a memóriába,
                               a további munka sem lehetséges.
30. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!
  a) Minden személyi számítógépen kell lennie     34. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!
   operációs rendszernek.                a) Az operációs rendszer feladatai közé
  b) Az operációs rendszer ugyanaz, mint           tartozik a könyvtárszerkezet karban
   a rendszerszoftver.                   tartása is.
  c) Az operációs rendszer kezeli             b) Egy operációs rendszernek bármilyen
   a csatlakoztatott perifériákat.             hardver konfiguráción kell működnie.
  d) Az operációs rendszer feladatai közé nem       c) Az operációs rendszer meghatározza,
   tartozik a könyvtárszerkezet karbantartása is.     milyen alkalmazásokat használhatunk
                               majd a számítógépen.
31. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!        d) A számítógép bekapcsolásakor
  a) A számítógép működése során               az operációs rendszer valamilyen
   az operációs rendszer mindvégig             háttértárolóról automatikusan az operatív
   a memóriában van.                    memóriába kerül.
  b) Operációs rendszer nélkül még egy
   szövegszerkesztő programot sem lehetne      35. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!
   használni.                     a) Az operációs rendszer mindig elvégzi
  c) Azt a lemezt, amin megtalálható az           a hajlékonylemez ellenőrzését, vírusokat
   operációs rendszer, illetve annak egy         keresve.
   része, rendszerlemeznek hívjuk.           b) Az operációs rendszer általában a legelső
  d) Az operációs rendszer kezeli a lemezeket,       program, ami betöltésre kerül.
   fájlokat és könyvtárakat, de a perifériák      c) Ha az operációs rendszer betöltése nem
   többségének kezelése nem a feladata.          sikeres, a gép hibaüzenet ír ki, de a munka
                               tovább folytatható.
32. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!       d) Az operációs rendszer feladata a perifériák
  a) Az operációs rendszer nem program.           kezelése is.
  b) Az operációs rendszer a gép
   bekapcsolásakor automatikusan a RAM-ba
   töltődik, mégpedig mindig valamelyik
   merevlemezről.
  c) Az operációs rendszer kezeli a memóriát.
  d) Több operációs rendszer is létezik, és ezek
   egymással kompatibilisek
                       1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 51


36. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!     40. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!
 a) Az operációs rendszer általában nem        a) Az operációs rendszernek nem feladata
   cserélhető le egy másikra.              a memória kezelése.
 b) A gép bekapcsolásakor a felhasználónak       b) Az operációs rendszer egy olyan
   olyan parancsokat kell kiadni, amelyek        alapprogram, amely nélkül a számítógép
   betöltik az operációs rendszert            nem lenne használható.
   a memóriába (bootolás).              c) Az operációs rendszer működése közben
 c) Az operációs rendszer csak a fájl- és         a RAM-ban foglal helyet.
   könyvtárkezelést végzi.              d) Több operációs rendszer is létezik, de egy
 d) Az operációs rendszer a gép bekapcsolá        számítógépen csak egy lehet belőlük
   sakor automatikusan a RAM-ba töltődik,        betölthető.
   mégpedig általában a merevlemezről.
                           41. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!
37. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!      a) Az operációs rendszer kommunikál
  a) Az operációs rendszer a gép             a számítógép perifériáival.
   bekapcsolásakor automatikusan a RAM-ba      b) Az operációs rendszer felelős a memória
   töltődik, mégpedig mindig valamelyik         kezeléséért, illetve optimális kihasználásáért.
   merevlemezről.                  c) Operációs rendszerből nem létezik
  b) Egy operációs rendszernek bármilyen         többféle, mint például szövegszerkesztő
   konfiguráción kell működnie.             programból.
  c) Az operációs rendszer hajlékonylemezről      d) Operációs rendszer nélkül a számítógép
   nem tölthető a memóriába.              nem használható.
  d) Az operációs rendszer végzi a fájlok és
   könyvtárak kezelését.             42. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!
                            a) A számítógép bekapcsolásakor
38. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!        az operációs rendszer valamilyen
  a) Az operációs rendszer a gép             háttértárolóról automatikusan a RAM-ba
   bekapcsolásakor automatikusan a ROM-ba        kerül.
   töltődik.                     b) A felhasználónak lehetősége van megadni,
  b) Az operációs rendszernek is van           hogy melyik háttértárolóról történjen meg
   hardverigénye, nem minden konfiguráción       az operációs rendszer betöltése
   kell működnie.                    a memóriába.
  c) Nem minden operációs rendszer képes        c) Az operációs rendszer fontos része
   egyidejűleg több program futtatására is.       a számítógépes rendszernek, hiszen
  d) Az operációs rendszer teremt kapcsolatot       meghatározza, hogy milyen alkalmazások
   a számítógép és a felhasználó között.        futtathatók majd a számítógépen.
                            d) Ha az operációs rendszer összeomlik,
39. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!        szükséges a számítógép újraindítása.
  a) Az operációs rendszer futtatja az
    alkalmazói programokat.
  b) Minden operációs rendszer hasonló
    feladatokat lát el.
  c) Az operációs rendszer feladata a gép
    konfigurációs paramétereinek beállítása.
  d) Az operációs rendszer végzi a lemezek
    könyvtárszerkezetének kezelését.
52  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


43. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!    d) Az operációs rendszer típusa
  a) Az operációs rendszemek nem           kulcsfontosságú a számítógépes rendszer
    a perifériák, hanem a fájlok kezelése      szempontjából, mivel ez határozza meg,
    a feladata.                   milyen alkalmazások használhatók majd a
  b) Az operációs rendszer betöltése tiltható,    számítógépen és milyenek nem.
   így több memória marad az alkalmazói
   szoftverek számára.             47. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!
  c) Minden operációs rendszernek van        a) A RAM-ban található a futó program.
   hardverigénye, ami alatt nem telepíthető,   b) A RAM-ban lévő adat elérése gyorsabb,
   illetve nem működőképes.             mint a hajlékonylemezről történő elérés.
  d) Az operációs rendszer futtatja         c) A hajlékonylemez tárolókapacitása
    a programokat, optimalizálja a memóriát,     nagyobb, mint a memória
    kezeli a könyvtárakat és fájlokat.        tárolókapacitása.
                           d) A RAM-ban kizárólag programok
44. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!      tárolhatók.
  a) Az operációs rendszer a gép bekapcsolása
   előtt az operatív memóriában, vagyis    48. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!
   a RAM-ban helyezkedik el.           a) Lemezmeghajtó nélkül a számítógép még
  b) Az operációs rendszer végzi a fájlok és      használható, de RAM nélkül már nem.
   könyvtárak kezelését.             b) Egy program, futása közben, mind a
  c) Semmilyen alkalmazói program nem         hajlékonylemezre, mind a RAM-ba írhat
   használható önmagában, mindig szükség       adatot.
   van operációs rendszerre is.          c) A RAM elérése gyorsabb, mint a
  d) Az operációs rendszer rendszer, de nem      hajlékonylemezé.
   program.                    d) A RAM-ban találhatók a végrehajtandó
                            utasítások, míg az adatok minden esetben
45. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!      valamelyik háttértárolón,
  a) Az operációs rendszer nem csak a fájl- és     pl. a hajlékonylemezen vannak.
   könyvtárkezelést végzi.
  b) A számítógép bekapcsolásakor minden     49. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!
   program közül az operációs rendszer      a) Egy program futása közben előfordulhat,
   töltődik be először.               hogy olyan ideiglenesen létrejövő adatok
  c) Operációs rendszer nélkül még egy         kerülnek a hajlékonylemezen tárolásra,
   egyszerű játékprogram sem használható.      amelyek a programból való kilépéskor
  d) Ha az operációs rendszer összeomlik,       automatikusan törlődnek.
   a számítógépet újra kell indítani.       b) Egy program csak a hajlékonylemezről
                            töltődhet be a RAM-ba, így minden
46. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!      számítógépnek tartalmaznia kell legalább
  a) Az operációs rendszer nem feltétlenül       egy hajlékonylemez-meghajtót.
   szükséges a számítógép működéséhez.      c) A RAM memória elérése nagyjából
  b) A fájl-, könyvtár- és lemezkezelést        ugyanolyan gyors, mint a winchesteren
   az operációs rendszer végzi.           (merevlemezen) lévő adat elérése.
  c) Az operációs rendszer a rendszerlemezről    d) A számítógép kikapcsolásakor a RAM-ban
   a RAM-ba kerül a gép bekapcsolásakor.       lévő adatok közül csak a program
                            utasítások törlődnek.
                     1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 53


50. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!    54. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!
 a) A merevlemez adatokat és programokat      a) A RAM egy olyan tároló, aminek
   egyaránt tartalmazhat, nem úgy, mint        a tartalma a gép kikapcsolásakor elvész.
   a RAM.                     b) A merevlemezen lévő adatok elérése
 b) A hajlékonylemez elérése általában         általában gyorsabb, mint a memóriában
   gyorsabb, mint a merevlemezé.           lévő adat elérése.
 c) Az adat nem lehet egyidejűleg          c) A hajlékonylemezen lévő adat elérése
   a memóriában és a merevlemezen.          gyorsabb, mint a merevlemezen lévő
 d) A merevlemez tárolókapacitása általában       adaté, mert a hajlékonylemezen
   nagyságrendekkel nagyobb, mint a RAM-é.      lényegesen kevesebb adat tárolására van
                             lehetőség.
51. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!     d) Mind a merevlemez, mind a hajlékony
  a) A RAM nagysága kisebb, mint            lemez képes programok tárolására.
   a merevlemezé.
  b) A számítógép kikapcsolásakor         55. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!
   a merevlemezen lévő adat a memóriába      a) A RAM-ban találhatók az éppen futó
   kerül.                       programok.
  c) A memóriában legalább annyi adat        b) A RAM működési elve ugyanaz, mint
   tárolható, mint a merevlemezen.          a háttértárolóké.
  d) A programok futás közben            c) A felhasználó a RAM-ba nem, csak
    a merevlemezen vannak, az adatok         a háttértárolókra írhat adatot.
    automatikusan a memóriába kerülnek.      d) A hajlékonylemez elérése lassabb, mint
                             a merevlemezé.
52. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!
  a) Egy program futása közben esetlegesen    56. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!
   létrejövő ideiglenes adatok a merev       a) A RAM-ból nem vihető információ
   lemezre kerülhetnek.                a merevlemezre.
  b) A számítógép kikapcsolásakor az el nem     b) A merevlemezen lévő adatok elérése
   mentett fájlok a memóriából            gyorsabb, mint a RAM-on lévőké.
   automatikusan a merevlemezre kerülnek.     c) A hajlékonylemezen lévő adat a gép
  c) A RAM elérése gyors, gyorsabb, mint        kikapcsolása után elveszhet,
   bármilyen más háttértárolóé.            ha a meghajtóban marad.
  d) Ha a merevlemez megtelik, a számítógép     d) Ha a RAM nagysága nem elegendő,
   a RAM-ot használja a további tárolásra.      előfordulhat, hogy egy program nem lesz
                             futtatható.
53. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!
  a) A RAM-ban kizárólag programok        57. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!
    találhatók.                  a) A HDD a merevlemezt jelenti.
  b) A számítógép operatív memóriájának és     b) A merevlemezen általában több adat
    a hajlékonylemez-meghajtónak a funkciója     tárolható, mint a RAM-ban.
    teljesen azonos: adatok tárolását végzik.   c) A RAM tartalma szabadon módosítható,
  c) A merevlemezen lévő adatok elérése        csakúgy, mint a merevlemezé.
    nagyságrendekkel gyorsabb, mint        d) Egy program használhat lemezt a memória
    a memóriában lévő adatok elérése.         szimulálására.
  d) A RAM, a merevlemez és a hajlékony
    lemez közül az utóbbin lévő adat elérése
    tart a leghosszabb ideig.
54  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


58. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!     c) A merevlemez tárolókapacitása
  a) Mentéskor az adat a memóriába kerül.        befolyásolja a számítógép sebességét.
  b) Egy hajlékonylemezen százszor annyi adat    d) A ROM tartalma a számítógép
   tárolható, mint az operatív memóriában.      kikapcsolásakor automatikusan elvész,
  c) A merevlemez az egyik leglassúbb          mert nem mágneses elven működő tároló.
   háttértároló.
  d) A lemezen lévő adatok sorosan érhetők el.   63. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!
                            a) A hajlékonylemez alkalmas programok
59. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!       tárolására.
  a) A RAM kapacitását általában gigabájtban     b) Egy számítógépben általában a winchester
   adják meg.                     tárolhatja a legtöbb adatot.
  b) Mentéskor az adat háttértárolóra kerül.     c) Minél kisebb a merevlemez, annál
  c) A HDD egy memóriatípust jelent,           gyorsabb a programok végrehajtása.
   és a High Density Data storage rövidítése.,   d) A RAM-ot általában lehet bővíteni.
  d) Egy CD-ROM-meghajtó általában
   gyorsabb eszköz, mint a merevlemez.      64. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!
                            a) Merevlemez nélkül a számítógép még
60. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!       üzemképes, RAM nélkül azonban nem.
  a) A CD-ROM tárolókapacitása több száz       b) Az operációs rendszer lemezt is használhat
   terabájt is lehet.                 a memória szimulálására.
  b) A RAM tartalma szabadon módosítható,       c) A programok általában nem távolíthatók el
   nem úgy, mint a merevlemezé.            a RAM-ból, csak a gép kikapcsolásával.
  c) A számítógép kikapcsolásakor a RAM        d) A RAM nagysága befolyásolhatja
   tartalma elvész, hiszen elektronikus elven     a számítógép sebességét.
   működő tároló.
  d) A memória nagyobb, mint a RAM.        65. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!
                            a) A ROM a számítógép operatív memóriája,
61. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!       tartalma a gép kikapcsolásakor elveszik.
  a) Mentéskor a memóriában lévő adat         b) A számítógép kikapcsolásakor nemcsak
   háttértárolóra kerül.                a ROM, hanem a RAM tartalma is
  b) A hajlékonylemezre történő írás/olvasás       elveszik.
   művelete lényegesen gyorsabb, mint        c) A hajlékonylemezen lévő programok
   a memória kezelése.                 közvetlenül betölthetők a memóriába.
  c) A winchester mágneses elven működő        d) A merevlemez tárolókapacitása
   adattároló, így tartalma a gép           befolyásolja a számítógép sebességét.
   kikapcsolásakor megmarad.
  d) A hajlékonylemez-meghajtó egység lehet    66. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!
   külső is, csakúgy, mint a RAM.          a) Egy program, futása közben, mind
                             a hajlékonylemezre, mind a RAM
62. Jelölje a helyes állítást (állításokat)!       memóriába írhat adatot.
  a) A hajlékonylemezen lévő adat elérése       b) A merevlemez tárolókapacitása nem
   gyorsabb, mint a merevlemezen lévő         befolyásolja a számítógép sebességét.
   adaté, hiszen a hajlékonylemezen         c) Merevlemez nélkül a számítógép nem
   kevesebb adat tárolására van lehetőség.       lenne használható, hiszen itt kerülnek
  b) Ha a merevlemezen már nincs elég hely,       tárolásra a programok.
   a számítógép a RAM-ot használja         d) A RAM memória működési elve ugyanaz,
   a további tárolásra.                mint a háttértárolók működési elve.
                       LMODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 55


61 Az operációs rendszer...             73. Jelölje az igaz állítást (állításokat)!
 a) hajlékonylemezről is betölthető          a) Egy merevlemezen csak egyféle operációs
   a memóriába.                     rendszer lehet.
 b) feladata a perifériák kezelése.          b) Operációs rendszer nélkül nem lennének
 c) feladatai közé tartozik a szövegszerkesztés.     használhatók játékprogramok.
 d) nem fertőződhet vírussal.             c) Az operációs rendszemek a gép
                              bekapcsolásakor a memóriába kell
68. Az operációs rendszer...                kerülnie.
  a) program.                     d) Az operációs rendszer egy fájlt jelent, ami
  b) az egyik legfontosabb hardver elem.         mindig a merevlemezen vagy hajlékony
  c) kezeli a fájlokat és könyvtárakat.          lemezen van.
  d) nem távolítható el a számítógépből.
                           74. Jelölje az igaz állítást (állításokat)!
69. Az operációs rendszer...              a) Az operációs rendszer csak karakteres
  a) nélkül a számítógép nem lenne            felületű program lehet.
   használható.                   b) Mindegy az, hogy milyen operációs
  b) egy speciális program.                rendszert választunk.
  c) működése során a memóriában van.         c) A gép működése közben az operációs
  d) feladata a memória optimális kihasználása.      rendszer a memóriában dolgozik.
                            d) Az operációs rendszernek nem feladata
70. Az operációs rendszer...                a memória kezelése, ezt célprogramokkal
  a) hiánya esetén más programokat sem           kell megoldani.
   lehetne futtatni.
  b) futtatja a programokat.            75. Jelölje az igaz állítást (állításokat)!
  c) nem törölhető le a merevlemezről.         a) Az operációs rendszer teremt kapcsolatot
  d) a gép bekapcsolásakor kerül a ROM-ba.        a gép és a felhasználó között.
                            b) Az operációs rendszer rendszerprogram.
71. Az operációs rendszer...              c) Általában az operációs rendszer kerül fel
  a) meghatározza, hogy milyen programokat        elsőként egy számítógépre.
   futtathatunk és milyeneket nem.          d) Az operációs rendszert csak a merevlemez
  b) a gép bekapcsolása után legtöbbször         formattálásával lehet letörölni.
   azonnal a memóriába kerül.
  c) csak a merevlemezről tölthető be        76. Jelölje az igaz állítást (állításokat)!
   a memóriába (bootolás).              a) Operációs rendszer nélkül a hardver nem
  d) az egyetlen olyan program, ami nem          lenne működőképes.
   másolható.                    b) Az operációs rendszer felelős a perifériáié
                              kezeléséért.
72. Az operációs rendszer...              c) Az operációs rendszernek nem feladata
  a) felügyeli a számítógép működését.          a fájlok és a könyvtárak kezelése.
  b) fájljait érdemes - biztonsági másolat       d) Az operációs rendszer működésének
   készítése után - letörölni a merevlemezről,,     mélyreható ismerete szükséges ahhoz,
   így több szabad terület marad a           hogy a felhasználó programokat tudjon
   felhasználói programok számára.           kezelni.
  c) csak grafikus felületű program lehet.
  d) csak a gépet működteti, azt, hogy milyen
   felhasználói programok futtathatók majd,
   nem befolyásolja.
56  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


77. Jelölje az igaz állítást (állításokat)!     c) a táblázatkezelőben nem lehet grafikát
 a) Az operációs rendszer tartja karban        tárolni.
   a könyvtárakat.                d) az adatbázis-kezelő nagyobb figyelmet
 b) Az operációs rendszer több fájlból áll.      fordít az adatbiztonságra.
 c) Az operációs rendszert megtámadhatják
   a vírusok.                  82. Az a különbség a szövegszerkesztő
 d) Az operációs rendszer felülete ugyanúgy    és a kiadványszerkesztő között, hogy...
   lehet karakteres, mint grafikus.        a) a szövegszerkesztővel nem lehet képeket
                             beilleszteni a szövegbe.
78. Jelölje az igaz állítást (állításokat)!      b) a szövegszerkesztő nagyobb
 a) Az operációs rendszer feladatai közé        dokumentumokat tud kezelni.
   tartozik a programok futtatása.         c) a kiadványszerkesztővel könnyebben
 b) A számítógép kikapcsolása előtt           pozícionálhatjuk a szövegrészeket,
   az operációs rendszett le kell menteni       képeket a dokumentum oldalain.
   valamelyik háttértárolóra.            d) a szövegszerkesztővel általában nem
 c) Az operációs rendszerek mindig           hozható létre nyomdakész dokumentum.
   megfelelően működnek, nem történhetnek
   összeomlások, és magát a rendszer       83. Egy tájt hány bit?
   programot sem támadhatják meg vírusok.      a)l
 d) Az operációs rendszerről nem készíthető     b)!8
   másolat.                     c) 116
                           d)32
79. Jelölje az igaz állítást (állításokat)!
  a) Az operációs rendszernek a gép        84. Egy kilobájt hány bájt?
   bekapcsolásakor a memóriába kell        a) 100
   kerülnie.                    b) 1000
  b) Az operációs rendszer csak karakteres      c) 1024
   felületű program lehet.             d) 1056
  c) Operációs rendszer nélkül a legújabb
   konfiguráció sem lenne működőképes.     85. Mi történik, ha kikapcsoljuk
  d) Az operációs rendszer program, és futtatja  a számítógépet?
   a programokat.                 a) Elvesznek a winchesteren (merevlemezen)
                             levő adatok.
80. Mire alkalmas egy CAD program?          b) Elvesznek a ROM-ban levő adatok.
  a) Újságszerkesztésre.               c) Elvesznek a hajlékonylemezen levő
  b) Könyvelésre.                    adatok.
  c) Tervezésre.                   d) Elvesznek a RAM-ban levő adatok.
  d) Levelezésre.
                          86. Minek a rövidítése a RAM?
81. Az a különbség a táblázatkezelő és         a) Random Access Memory.
az adatbázis-kezelő között, hogy...          b) Read-only Access Memory.
  a) a táblázatkezelő csak numerikus adatokat     c) Robust Archive Memory.
   képes kezelni.                  d) Reál Archive Mode.
  b) az adatbázis-kezelő nagyobb mennyiségű
   adatot képes kezelni.
                       1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 57


87. Melyik operációs rendszer a felsoroltak közül?  94. Mi az előnye a grafikus felhasználói
  a) Microsoft Pocket Word             felületnek?
  b) Disk Operating System               a) Felhasználóbarát.
  c) Oracle                      b) Gyorsabb, mint a karakteres felület.
  d) Netscape Communicator               c) Kisebb az erőforrásigénye.
                            d) Szebb a megjelenése.
88. Minek a rövidítése a DBMS?
  a) Double Basement Marketing System        95. A felsoroltak közül melyik eszköz tártai!
  b) Delayed Board Meeting Survey          nem törölhető?
  c) Direct Business Magic Shop            a) Floppy disk (hajlékonylemez).
  d) Database Management System            b)ROM
                            c)RAM
89. Ki lehet egy CAD program felhasználója?       d) Winchester (merevlemez).
  a) Könyvelő.
  b) Újságíró.                   96. A felsoroltak közül melyik nem
  c) Rendszerszervező.               programozási nyelv?
  d) Belső építész.                  a) BASIC
                            b) Pascal
90. Az adatbázis-kezelők feladata:           c)C
  a) A megtervezett adattáblák fizikai szerkeze    d)PDF
   tének és kapcsolatainak létrehozása.
  b) Az adattáblák feltöltése, adatmódosítások,   97. Az alábbiak közül mely állítások igazak
   törlések végrehajtása.             a GUI-ra?
  c) Adatrekordok sorba rendezése adott         a) A parancsok kiadása ikonokon keresztül is
   szempontok szerint.                  történhet.
  d) Adatok megkeresése, válogatása,          b) Felbontását képpontban (pixel) adjuk meg.
   megjelenítése, listák, jelentések készítése.    c) A felhasználónak parancsokat kell
                              begépelnie a műveletek végrehajtásához.
91. Mi az előnye a karakteres felhasználói        d) Ilyenek voltak a legelső programok.
felületnek?
  a) Általában gyorsabb.              98. Az operációs rendszer típusa
  b) Kisebb hardverigényű.             kulcsfontosságú a számítógépes rendszer
  c) Az ilyen felületű programok azonos       szempontjából, mivel ez határozza meg,
   felépítésűek.                 milyen alkalmazások használhatók majd
  d) Mindig használható hozzá egér.         a számítógépen és milyenek nem.
                            a) A mondat első része igaz, a második
92. Mi a font?                       hamis.
  a) A karakter mérete.                b) A mondat második része igaz, az első
  b) A karakter kinézete, megjelenése.          része hamis.
  c) Nyomtatási minőség.                c) A mondat mindkét része igaz, de nincs
  d) Speciális billentyű.                 köztük logikai kapcsolat.
                            d) A mondat mindkét része igaz, és van
93. Mit jellemez a megahertz mértékegység?         köztük logikai kapcsolat.
  a) A memória méretét.
  b) Tárolókapacitást.
  c) A számítógép működésének sebességét.
  d) A képernyő felbontását.
58  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


99. A hajlékonylemezen lévő adat elérése     104. Általában milyen programok tartoznak bele
gyorsabb, mint a merevlemezen lévő adaté, mert  egy komplett irodai szoftvercsomagba?
a hajlékonylemezen lényegesen kevesebb adat    a) Szövegszerkesztő
tárolására van lehetőség.             b) Táblázatkezelő
  a) A mondat első része igaz, a második     c) Webkészítő
   hamis.                    d) Prezentációs
  b) A mondat második része igaz, az első
   része hamis.                105. Milyen feladatra alkalmas a Word?
  c) A mondat mindkét része igaz, de nincs     a) Szövegszerkesztésre.
   köztük logikai kapcsolat.           b) Táblázatkezelésre.
  d) A mondat mindkét része igaz, és van      c) Adatbázis-kezelésre.
   köztük logikai kapcsolat.           d) Webes alkalmazások fejlesztésére.

100. Jelölje az igaz állítást (állításokat)!   106. Milyen feladatra alkalmas az Excel?
  a) Az operációs rendszer csak grafikus      a) TXT állományok importjára.
   felületű program lehet, másképp nehézkes   b) Táblázatkezelésre.
   lenne a használata.              c) Adatbázis-kezelésre.
  b) Nem minden számítógép használja        d) Webböngészésre.
   ugyanazt az operációs rendszert.
  c) Az operációs rendszer nem másolható ki   107. Milyen feladatra alkalmas az Access?
   hajlékonylemezre.               a) Grafika készítésére.
  d) Az operációs rendszer mindig két       b) Webböngészésre.
   példányban található a merevlemezen.     c) Adattáblák összekötésére.
                          d) Adatbeviteli űrlapok készítésére.
101. Melyek programfejlesztő eszközök
az alábbiak közül?                108. Milyen feladatra alkalmas a MS
  a) HTML                    PowerPoint vagy a Corel Presentations?
  b)Java                      a) Helyesírás-ellenőrzésre.
  c) Visual Basic                 b) Professzionális kiadványszerkesztésre.
  d)C                       c) Kisebb adatállományok rendszerezésére.
                          d) Prezentációk készítésére.
102. Milyen alkalmazások lehetnek részei
az MS Office csomagnak?             109. Milyen feladatra alkalmas az Outlook?
  a) Szövegszerkesztő               a) E-mail küldésre és fogadásra.
  b) Táblázatkezelő                b) Prezentáció készítésére.
  c) Adatbázis-kezelő               c) Feladatmenedzselésre.
  d) Prezentációs                 d) Diagramkészítésre.

103. Az alábbi alkalmazások közül melyek     110. Milyen feladatra alkalmas az Outlook
komplett irodai programcsomagok?         Express?
  a) StarOffice                  a) E-mail küldésre és fogadásra.
  b) WordPerfect Office              b) Táblázatkezelésre.
  c) Lotus SmartSuite               c) Adatbázis-kezelésre.
  d) MS Office                   d) Prezentációk készítésére.
                       1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 59


111. Milyen feladatra alkalmas egy editor?      119. Eldönthető-e egy fájl kiterjesztése alapján,
 a) Szövegbevitelre.                hogy milyen típusú állományról van szó?
 b) Szövegformázásra.                 a) Igen, mindig.
 c) Grafika beillesztésére.              b) Igen, általában.
 d) Helyesírás-ellenőrzésre.             c) Nem, soha.
                            d) Általában nem.
112. Milyen feladatra alkalmas egy editor?
 a) RTF formátumba való mentésre.          120. Milyen típusú fájl az, amelyiknek
 b) Szövegrész másolására.             a kiterjesztése BMP?
 c) DOC formátumba való mentésre.           a) Szöveges
 d) Szövegrész dőltté tételére.            b) Hang
                            c) Tömörített
114. Az alábbiak közül melyik utal szöveg-       d)Kép
formátumra?
 a) DOS                      121. Milyen kiterjesztésű lehet egy tömörített fájl?
 b)TXT                        a)WPG
 c)RTF                        b)XLT
 d)HTM                        c)CAB
                           d)ARJ
115. Milyen típusú fájl az, amelyiknek
a kiterjesztése ARJ?                122. Az alábbi kiterjesztések közül melyik utal
 a) Szöveges                    futtatható programfájlra?
 b)Kép                         a)PRG
 c) Tömörített                     b)EXE
 d) Videó                       c)FUT
                            d)RUN
116. Milyen típusú fájl az, amelyiknek
a kiterjesztése ASF?                123. Milyen típusú fájl az, amelyiknek
 a) Szöveges                    a kiterjesztése DBF?
 b)Kép                         a) Szöveges
 c) Tömörített                     b)Hang
 d) Streaming Videó                  c) Adatbázis
                            d)Kép
117. Mi igaz a fájlok kiterjesztésére?
 a) Kiterjesztés = formátum.            124. Milyen típusú fájl az, amelyiknek
 b) A kiterjesztés arra az operációs rendszerre   a kiterjesztése DOC?
  utal, amelyen futó programmal a fájlt       a) Szöveges
  létrehozták.                    b) Hang
 c) A kiterjesztés a fájl formátumára utal.      c) Tömörített
 d) A fájloknak neve van, de kiterjesztése nincs.   d)Kép
118. Milyen típusú fájl az, amelyiknek       125. Mi lehet igaz arra a fájlra, amelynek
a kiterjesztése AVI?                kiterjesztése TXT?
 a) Szöveges                      a) Hossza 0 bájt lehet.
 b) Hang                        b) Macintosh gépen elolvasható.
 c) Videó                       c) Táblázatkezelőbe importálható.
 d)Kép                         d) Nem készülhetett szövegszerkesztővel.
60  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


126. Milyen típusú fájl az, amelyiknek        132. Mi lehet igaz a következő fájlra: l.JPG?
a kiterjesztése EXE?                  a) Ez egy prezentációs fájl.
  a) Futtatható program                b) Ez egy grafikus fájl.
  b) Hang                       c) A fájl tartalma webböngészővel
  c) Szöveges                       megtekinthető.
  d)Kép                        d) A fájl hosssza nem lehet nagyobb 1,44
                              MB-nál.
127. Milyen típusú fájl az, amelyiknek
a kiterjesztése GIF?                 133. Mit jelent a szoftver frissítése?
  a) Videó                       a) A frissítés, vagy más néven upgrade, csak
  b) Hang                         a hardver elemekre értelmezhető.
  c) Szöveges                     b) A hibás program ingyenes becserélését.
  d)Kép                        c) Egy program magyarítása (upgrade).
                            d) Egy program lecserélése, illetve kibővítése
128. Milyen típusú fájl az, amelyiknek           új verziójával.
a kiterjesztése HLP?
  a) Videó                     134. Milyen típusú fájl az, amelyiknek
  b)Hang                      a kiterjesztése MP3?
  c) Szöveges                     a) Videó
  d) Windows help                   b) Hang
                            c)Kép
129. Milyen program segítségével jeleníthető      d) Szöveges
meg az a fájl, amelyiknek kiterjesztése HTM?
  a) Grafikus program.               135. Milyen típusú fájl az, amelyiknek
  b) Weboldal-készítő.               a kiterjesztése MPG?
  c) Webböngésző.                   a) Videó
  d) Videolejátszó.                  b) Hang
                            c)Kép
130. Milyen típusú fájl az, amelyiknek         d) Szöveges
a kiterjesztése HTML?
  a) Videó                     136. Mi lehet igaz a következő fájlra:
  b)Hang                      ECDL.ARJ?
  c) Internet world wide web              a) A fájl szöveges formátumú.
  d) Szöveges                     b) A fájl tartalma webböngészőben tekinthető
                              meg.
131. Milyen fájl lehet az, amelyiknek          c) A kiterjesztés miatt ilyen nevű fájl nem
kiterjesztése JPG?                     létezhet.
  a) Ez lehet egy letöltött játékprogram.       d) Ez egy csomagolt fájl.
  b) Ez a kiterjesztés PGP-vel titkosított fájlra
   utal.                     137. Milyen típusú fájl az, amelyiknek
  c) Ez lehet például egy fotó.           a kiterjesztése .PDF?
  d) Ez lehet egy beszkennelt kép.           a) Videó
                             b) Hang
                             c)Kép
                             d) Szöveges
                       1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 61


138. Milyen típusú fájl az, amelyiknek       144. Milyen típusú fájl az, amelyiknek
a kiterjesztése PPT?                a kiterjesztése WAV?
  a) Prezentáció                   a) Kép
  b)Hang                       b) Hang
  c) Kép                       c) Streaming média
  d) Szöveges                     d) Táblázatkezelővel létrehozott
                             dokumentum.
139. Mi lehet igaz a következő fájlra:
TEST.TXT?                      145. Milyen típusú fájl az, amelyiknek
 a) Futtatható állomány (program).         a kiterjesztése XLS?
 b) Programutasításokat tartalmazhat.         a) Kép
 c) Formázott szöveget tartalmazó text fájl.     b) Hang
 d) Tömörített fájl.                 c) Táblázatkezelővel létrehozott
                             dokumentum.
140. Mi lehet igaz a következő fájlra:         d) Szöveges
WHIN.HTM?
 a) Ez egy táblázatkezelővel létrehozott fájl.   146. Milyen típusú fájl az, amelyiknek
 b) Ez egy webböngészővel megtekinthető      a kiterjesztése ZIP?
   fájl.                       a) Tömörített
 c) Ezt a fájlt létrehozhatták szöveg         b)Hang
   szerkesztővel.                  c)Kép d)
 d) Ezt a fájlt létrehozhatták editorral.       Szöveges

140. Mi lehet igaz a következő fájlra:       147. Melyek igazak a tömörítő programokra?
PACK.ZIP?                       a) Képesek egy teljes lemez tartalmát is
 a) Ez a ZlP-meghajtó formátuma.             tömöríteni.
 b) Ez egy tömörítvény.                b) Létrehozhatunk velük önkicsomagoló
 c) Ez egy program.                   állományokat is.
 d) Ez a fájl több fájlt is tartalmazhat.       c) Képesek darabolásra.
                            d) Maximálisan 256 fájlt tömöríthetünk
142. Milyen típusú fájl az, amelyiknek          velük.
a kiterjesztése RTF?
  a) Kép                      148. Melyik a kakukktojás?
  b)Hang                       a) Novell Netware
  c) Videó                      b)RAR
  d) Szöveges                     c)ARJ •
                           d)WinZip
143. Milyen típusú fájl az, amelyiknek
a kiterjesztése TXT?                 149. Melyik a kakukktojás?
  a) Kép                       a)DPI
  b) Hang                       b) Vektor
  c) Streaming média                 c) Színmélység
  d) Szöveges                     d) Átló
62  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


150. Mit jelent a verziószám?            151. Melyik fogalomhoz kapcsolható az alábbi
 a) A verziószám mindig két szám egy ponttal    állítás? Frissítéskor a szoftvertermék új
   elválasztva.                  verziójához kedvezménnyel jut a regisztrált
 b) A verziószám a program frissességére utal.   felhasználó.
 c) A verziószám maga a program neve.         a) Service Pack
 d) A verziószámnak csak régebben volt         b) Upgrade
   jelentősége, ma már gyakorlatilag nem       c) Honosítás
   használják.                    d) Fehérítés


152. Rendelje hozzá az eszközökhöz a rájuk jellemző tárolókapacitást.
                   1,44 MB     32 MB       650 MB      15 GB


CD-ROM
FDD
HDD
RAM

153. Párosítsa a táblázat elemeit!  Alkalmazói   Operációs      Protokoll  Programozási
                   program     rendszer             nyelvWindows 98
FTP
Word 2.0
WAP

154. Párosítsa a táblázat elemeit!  Alkalmazói   Operációs      Protokoll  Programozási
                   program     rendszer             nyelvOffice 97
DOS
Java
HTTP

155. Párosítsa a táblázat elemeit!  Alkalmazói   Operációs     Kódrendszer  Programozási
                   program     rendszer             nyelvAscn
OS/2                                          -
Word Pro
Pascal
                       1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 63


156. Párosítsa a táblázat elemeit!  Alkalmazói    Operációs  Protokoll  Programozási
                   program      rendszer         nyelvLinux
HTTP
Netscape
Delphi

157. Párosítsa a táblázat elemeit!  Alkalmazói    Operációs  Adatbázis-  Programozási
                   program      rendszer  kezelő    nyelvOracle
UNIX
SQL
Groupwise

158. Párosítsa a táblázat elemeit!  Alkalmazói    Operációs  Adatbázis-  Programozási
                   program      rendszer   kezelő    nyelvBasic
Windows NT
MS SQLServer
Netscape Navigator

159. Párosítsa a táblázat elemeit!
                   Protokoll    Operációs  Adatbázis-  Programozási
                            rendszer   kezelő    nyelv

MS Access
SMTP                        -
Visual Basic
UNIX

160. Párosítsa a táblázat elemeit!  Alkalmazói    Operációs   Protokoll  Programozási
                   program      rendszer          nyelvdBase
WinZip
WinNT
Telnet
64  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


161. Párosítsa a táblázat elemeit!
                   Alkalmazói   Operációs    Protokoll   Programozási
                   program    rendszer            nyelv

TCP/IP
Acrobat Reader
Peri
Linux

162. Jelölje, melyik program melyik kategóriába sorolható!
                   Segédprogram  Opera :iós   Programcsomag    Más
                   (utility)    rendszer

AppleWorks
WinZip
MS Office
Word

163. Mely feladathoz, mely programok alkalmasak?
                   Könyvelés   Raktár-      Levelezés   Plakátkészítés
                          nyilvántartás

Access
MS Publisher
Excel
Outlook
INFORMÁCIÓS HÁLÓZATOK
1. Az ASCII kód a hálózatokon (pl. internet)    2. Mit jelent a sávszélesség?
általában különleges paraméterezés,          a) A sávszélesség fogalma nem kapcsolódik
segédprogramok vagy parancsok nélkül is          az informatikához.
továbbítható, mert minden hardver és szoftver     b) A sávszélesség a számítógép adatbuszának
egyformán értelmezi ezeket a kódokat.           szélességét jelenti bitekben.
  a) A mondat első része igaz, a második       c) A maximális adatmennyiséget értik alatta,
   hamis.                       ami egy hálózati csatornán egységnyi idő
  b) A mondat második része igaz, az első        alatt átmegy.
   része hamis.                   d) Egy kommunikációs csatornán átvihető
  c) A mondat mindkét része igaz, de nincs        legnagyobb és legkisebb jelfrekvencia
   köztük logikai kapcsolat.              különbsége.
  d) A mondat mindkét része igaz, és van
   köztük logikai kapcsolat.
                       1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 65


3. Hálózatoknál a nagyobb sávszélesség        7. Amikor e-mailben bináris fájlt küldünk,
nagyobb adatmennyiség átvitelét jelenti, mert    az e-mail program a fájlt kódolja, mert a bináris
a sávszélesség az egy kommunikációs csatornán    fájl nem csak ASCII kódot tartalmaz.
átvihető legnagyobb és legkisebb jelfrekvencia     a) A mondat első része igaz, a második
különbsége.                        hamis.
  a) A mondat első része igaz, a második        b) A mondat második része igaz, az első
   hamis.                        része hamis.
  b) A mondat második része igaz,*az első       c) A mondat mindkét része igaz, de nincs
   része hamis.                     köztük logikai kapcsolat.
  c) A mondat mindkét része igaz, de nincs       d) A mondat mindkét része igaz, és van
   köztük logikai kapcsolat.              köztük logikai kapcsolat.
  d) A mondat mindkét része igaz, és van
   köztük logikai kapcsolat.           8. A BASE64 egy binárisból ASCII kódolás,
                           mert 128 féle ASCII kódot tartalmaz.
4. Mi igaz a bps-re (bit per secundum)?         a) A mondat első része igaz, a második
  a) Hálózatok átviteli sebességének           hamis.
   mértékegyége.                   b) A mondat második része igaz, az első
  b) Modemek sebességének jellemző            része hamis.
   mérőszáma.                    c) A mondat mindkét része igaz, de nincs
  c) Hálózati kártyák sebességének jellemző        köztük logikai kapcsolat.
   mérőszáma.                    d) A mondat mindkét része igaz, és van
  d) Értéke megegyezik a boud-dal.            köztük logikai kapcsolat.

5. A baud és a bps értéke megegyezhet,        9. Az alábbiak közül melyek jelölnek
mert mindkét mértékegység a hálózatok        protokollt?
sebességének jellemzésére szolgál.           a)WLAN
  a) A mondat első része igaz, a második        b)OEM
   hamis.                      c)TCP
  b) A mondat második része igaz, az első       d)HTTP
   része hamis.
  c) A mondat mindkét része igaz, de nincs      10. Melyek igazak a protokollra?
   köztük logikai kapcsolat.             a) A protokoll csak a kiszolgálók közti
  d) A mondat mindkét része igaz, és van          adatforgalmat szabályozza.
   köztük logikai kapcsolat.             b) A számítógépek közti kapcsolattartás
                              módját határozza meg.
6. A baud és a bps értéke megegyezhet, mert       c) A hálózat típusa meghatározza
a jelváltás egy bitet is jelenthet.             az alkalmazható protokollt.
  a) A mondat első része igaz, a második        d) Az FTP és a WAP protokollt jelöl,
   hamis.                        csakúgy, mint a WWW.
  b) A mondat második része igaz, az első
   része hamis.
  c) A mondat mindkét része igaz, de nincs
   köztük logikai kapcsolat.
  d) A mondat mindkét része igaz, és van
   köztük logikai kapcsolat.
66  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


11. A böngésző - webszerver, kliens - szerver    15. Melyek a leggyakoribb internetelérési
architektúra, mert a kliensektől érkező kéréseket  módok otthonról?
a szerver figyeli és teljesíti.            a) Modem
  a) A mondat első része igaz, a második       b) ISDN
   hamis.                      c) Bérelt vonal
  b) A mondat második része igaz, az első       d) ADSL
   része hamis.
  c) A mondat mindkét része igaz, de nincs     16. Az IP cím egyértelműen azonosítja a
   köztük logikai kapcsolat.           webhelyet, ezért IP cím segítségével akkor is
  d) A mondat mindkét része igaz, és van      elérhetem a webhelyet, ha nem ismerem
   köztük logikai kapcsolat           a domain nevet.
                            a) A mondat első része igaz, a második
12. Mi igaz a web használatakor előforduló        hamis.
cookie-ra?                       b) A mondat második része igaz, az első
  a) Webszerverekkel való kommunikáció          része hamis.
   során keletkezik.                c) A mondat mindkét része igaz, de nincs
  b) A webszerver a cookie által a felhasználó      köztük logikai kapcsolat.
   adataihoz tud jutni.               d) A mondat mindkét része igaz, és van
  c) A böngésző személy számára feleslegesek.      köztük logikai kapcsolat.
  d) A böngészőt be lehet állítani, hogy ne
   fogadja el a cookie-kat.           17. Ha ismerem a webhely domain nevét, akkor
                          tudom, hogy az adott weblap melyik országban
13. Mi igaz a web használatakor előforduló     van, mert a domain név utolsó része
cookie-ra?                     országrövidítést tartalmazhat.
  a) A cookie egy szövegfájl, amelyet        a) A mondat első része igaz, a második
    a böngésző ment le a számítógépünkre.       hamis.
  b) A cookie káros is lehet a számítógép      b) A mondat második része igaz, az első
    működésére.                    része hamis.
  c) A cookie haszontalan is lehet a böngésző    c) A mondat mindkét része igaz, de nincs
    személy számára.                  köztük logikai kapcsolat.
  d) A cookie hasznos is lehet a böngésző      d) A mondat mindkét része igaz, és van
    személy számára.                  köztük logikai kapcsolat.

14. A cookie információkat gyűjt a böngésző     18. Mi igaz az IP címre?
adatairól, ezért felesleges a használata.       a) Az IP cím egyértelműen azonosítja az
  a) A mondat első része igaz, a második         internetre kötött számítógépet.
   hamis.                      b) Az interneten egy számítógépnek csak egy
  b) A mondat második része igaz, az első        IP címe lehet.
   része hamis.                   c) Egy domain névhez egy IP cím tartozhat.
  c) A mondat mindkét része igaz, de nincs      d) Egy IP címhez egy domain név tartozhat.
   köztük logikai kapcsolat.
  d) A mondat mindkét része igaz, és van      19. Mely domain nevek lehetnek valóságosak?
   köztük logikai kapcsolat.            a) Wwww.mtsystem.com
                            b) Www.mtsystem.coom
                            c) Mtsystem.com
                            d) Www.mtsystem
                      1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 67


20. Miért vezették be a domain neveket?      24. Mi igaz az interneten használatos FTP
 a) Mert könnyebb megjegyezni, mint az IP     szolgáltatásokra?
   címeket.                     a) Netscape böngésző alkalmas FTP
 b) Reklám célból, mert így megjeleníthető       szerverekhez való csatlakozásra.
   a cégnév is.                   b) Fájlok központi és nyilvános tárolására
 c) Mert ez által nincs szükség az IP címekre.     alkalmas az interneten.
 d) Mert ez által a webhelyek egyértelműen      c) Az FTP szervereken lévő fájlokhoz bárki
   azonosíthatók.                   hozzáférhet az interneten.
                           d) Az ftp protokoll URL címe ftp:// karakter
21. Mi igaz a hálózatoknál használt tűzfalra?      sorozattal kezdődik.
  a) Általában egy nagy és egy kisebb hálózat
   közötti információforgalom ellenőrzésére   25. A következő URL címek közül melyik lehet
   szokták használni.              helyes?
  b) Csak a kisebb hálózatba történő         a) Ftp://ftp.cdrom.com
   (befelé menő) adatforgalmat lehet vele     b) Ftp://www.cdrom.com
   ellenőrizni.                  c) Ftp://ftp.cdrom.com:21
  c) Csak a nagyobb hálózatba történő        d)Ftp://user:passwd@ftp.cdrom.com:21
   (kifelé menő) adatforgalmat lehet vele
   ellenőrizni.                 26. Az FTP kliensek használata során
  d) Tűzfallal védett gépekkel csak a megfelelő  különbséget kell tenni az ASCII és a bináris
   jogosultságok fennállása esetén lehet    fájlok között, mert az FTP szerverek külön
   kommunikálni.                jelölik a tárolt fájl típusát.
                            a) A mondat első része igaz, a második
22. Tűzfal használatával biztonságosabbá lehet      hamis,
tenni a hálózatok közötti kommunikációt, mert     b) A mondat második része igaz, az első
a tűzfal a beállított jogosultságok alapján        része hamis.
ellenőrzi és megszűri a hálózat adatforgalmát.     c) A mondat mindkét része igaz, de nincs
  a) A mondat első része igaz, a második         köztük logikai kapcsolat.
   hamis.                      d) A mondat mindkét része igaz, és van
  b) A mondat második része igaz, az első        köztük logikai kapcsolat.
   része hamis.
  c) A mondat mindkét része igaz, de nincs    27. Mi igaz az intranetre?
   köztük logikai kapcsolat.            a) TCP/IP hálózat.
  d) A mondat mindkét része igaz, és van       b) Az internet egy alhálózata.
   köztük logikai kapcsolat.            c) Az intranet nem nyilvános hálózat.
                           d) Az interneten alkalmazott technológia
23. Mi igaz az interneten használatos FTP        szerint működik.
szolgáltatásokra?
  a) Szövegfájlok átvitelére alkalmas.       28.MiazIpv6?
  b) A szolgáltatás NEM kliens-szerver        a) Olyan IP cím, amely hat számjegyből áll.
   architektúra.                  b) Olyan IP cím, amely hat számcsoportból
  c) Bináris fájlok átvitelére alkalmas.        áll.
  d) Az Internet Explorer alkalmas FTP        c) Az IP címek új típusú szabványa.
   szerverekhez való csatlakozásra.        d) Az Ipv4-nél lényegesen nagyobb
                             címtartományt tesz lehetővé.
68  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


29. Mi igaz az IRC-re?               33. Mi igaz az ISDN-re?
  a) Az IRC kliens-szerver architektúra.       a) ISDN vonalon egyszerre lehet telefon
  b) Az IRC bináris fájlok átvitelére is         beszélgetést végezni és internetet
   alkalmas.                      használni.
  c) Az IRC valós idejű kommunikációra        b) Egy ISDN vonalhoz egy telefonszám
   alkalmas.                      tartozik.
  d) Az IRC privát üzenetek küldésére is       c) Az ISDN vonalon 64 kbs sebességű
   alkalmas.                      adatkapcsolat is elérhető.
                            d) Az ISDN vonalon 128 kbs sebességű
30. Milyen jellemző alapján különböztetünk        adatkapcsolat is elérhető.
meg LAN, MAN és WAN hálózatokat?
  a) A számítógépek száma.             34. Milyen módon kapcsolódhatunk
  b) A számítógépek egymástól való távolsága.   az internetre?
  c) Az alkalmazott protokoll.             a) ISDN vonalon.
  d) A szerverek száma.                b) Mobiltelefonnal.
                            c) Műholdas kapcsolaton át.
31. Szabványos URL címben általában nem kell      d) Elektromos hálózaton keresztül
megadni a kommunikációs port számát, mert         (Powerline Communication).
az URL segítségével a kliensprogram bármely
porton meg tudja találni a megfelelő        35. Mi igaz a bérelt vonali internet-
szerverszolgáltatást.                hozzáférésre?
  a) A mondat első része igaz, a második       a) Folyamatos internetkapcsolatot biztosít.
   hamis.                     b) Helyi webszervert lehet bérelt vonali
  b) A mondat második része igaz, az első        kapcsolaton keresztül üzemeltetni.
   része hamis.                  c) Helyi e-mail-szervert lehet bérelt vonali
  c) A mondat mindkét része igaz, de nincs       kapcsolaton keresztül üzemeltetni.
   köztük logikai kapcsolat.            d) Teljes LAN-t lehet bérelt vonalon
  d) A mondat mindkét része igaz, és van        keresztül az internethez kapcsolni.
   köztük logikai kapcsolat.
                          36. MiigazazISP-re?
32. Mi igaz az ISDN-re?                a) Internetelérést tesz lehetővé.
  a) Az ISDN digitális jelek átvitelére alkalmas   b) Az Internet Service Provider rövidítése.
   kommunikációs csatorna.             c) Egy protokoll.
  b) ISDN vonalra hagyományos telefon         d) Az Internet Service Protocol rövidítése.
   készülék is csatlakoztatható.
  c) ISDN vonal két egymástól független      37. Mi igaz a modemre?
   kommunikációs csatornát tartalmaz.        a) Az internethez való csatlakozás
  d) Az ISDN vonal a telefonközponthoz          elengedhetetlen hardver feltétele.
   hagyományos rézvezetéken való          b) Digitális jelek analóg hálózaton történő
   csatlakozáson valósul meg.             átvitelére használatos.
                            c) A modem hangjelzéseket bocsáthat ki.
                            d) Egy számítógéphez egy modem
                             csatlakoztatható.
                       1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 69


38. Ha nagyobb sebességű modemet használunk      43. MiigazaWAP-ra?
az internetre való csatlakozáshoz,            a) A Wireless Application Protocol
mindenképpen gyorsabban jelennek meg            rövidítése.
a weblapok a böngészőben, mert a gyorsabb        b) MP3-as fájlok lejátszására szolgáló eszköz.
modem nagyobb sebességű adatátvitelt tesz        c) Egy régebbi szabvány, amely a nem PC
lehetővé.                          kategóriájú számítógépek közti
  a) A mondat első része igaz, a második          kommunikáció standardját határozza meg.
   hamis.                       d) Segítségével egyszerűsített weboldalak
  b) A mondat második része igaz, az első         érhetők el erre alkalmas mobiltelefonnal.
   része hamis.
  c) A mondat mindkét része igaz, de nincs      44. Mi igaz a kliens-szerver architektúrára?
   köztük logikai kapcsolat.             a) A hálózatban egy vagy több számítógép
  d) A mondat mindkét része igaz, és van          a többinek nyújt szolgáltatásokat.
   köztük logikai kapcsolat.             b) A hálózatban a gépek általában azonos
                              teljesítményűek.
39. Mi igaz a POP3 kiszolgálóra?             c) Általában a kliensek között nincs
  a) E-mail üzenetek küldéséhez szükséges.         közvetlen adatkommunikációs kapcsolat .
  b) E-mail üzenetek fogadásához szükséges.       d) Az internet hálózata ilyen.
  c) Meg kell egyeznie az SMTP kiszolgálóval.
  d) Internetszolgáltató specifikus adat.      45. Mi igaz a kliens-szerver architektúrára?
                             a) Előnye, hogy könnyebben
 40. Milyen kódolási eljárással készült az         adminisztrálható.
 az e-mail üzenet, amelyben az ékezetes betűk      b) Általában nagyobb számítógép-hálózatok
 helyén egy egyenlőségjel után a betű tizenhatos      esetén használatos.
 számrendszerbeli ASCII kódja szerepel (pl.: á     c) Előnye a nagyobb rendelkezésre állás.
 betű helyett =E1)?                   d) Előnye a gyorsabb adatkommunikáció
   a) MIMÉ                        a kliensek között.
   b) Quoted printable
   c) Base64                    46. Mi igaz a peer-to-peer (egyenrangú)
   d) Repülőékezetes                architektúrára?
                             a) A hálózatban minden gép egyszerre lehet
 4Í. Milyen kódolási eljárással készült az az e-      kliens és szerver.
 mail üzenet, amelyben az ékezetes betűk helyén     b) A hálózatban a gépek általában azonos
 a karakter ékezet nélküli megfelelője, s utána az     teljesítményűek.
 ékezetre utaló írásjel található (pl.: ö betű     c) Általában a kliensek között nincs
 helyett o:)?                       közvetlen adatkommunikációs kapcsolat.
   a) MIMÉ                       d) Az internet hálózata ilyen.
   b) Quoted printable
I c) Base64                      47. Mi igaz a peer-to-peer (egyenrangú)
   d) Repülőékezetes                architektúrára?
                             a) Előnye, hogy könnyebben
42. Melyek a helyesen megjelölt protokollok,         adminisztrálható.
amelyek URL címzésben szerepelhetnek? a) http://     b) Általában néhány gépes számítógép
b)ftp:// , c) news:// 1 d) mailto://             hálózatok esetén használják.
                             c) Előnye a nagyobb rendelkezésre állás.
                             d) Előnye a gyorsabb adatkommunikáció
                               a kliensek között.
70  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


48. Mi igaz az internetes streaming technológiára'  53. Továbbküldés esetén milyen előtaggal
  a) Multimédia-fájlok átvitele az interneten.   egészül ki az e-mail tárgysora?
  b) A fájl letöltése során folyamatosan        a) From:
   lejátszásra kerül.                b)Fw:
  c) A fájl letöltése után elmenthető és        c)To:
   lejátszható.
  d) Csak élő közvetítésre használják.
                           54. Melyik lehet helyes URL cím?
49. Milyen formátumú fájlokat lehet streaming      a) ftp:Wftp.xyz.com/upload
technológiával elérni az interneten?          b) ftp://ftp.xyz.com\upload
  a)MP3 b) Reál                    c) ftp://ftp.xyz.com/upload
  videó c)ASF d)                    d) ftp://ftp.xyz.com/upload/file.zip
  MPEG
                           55. Melyik állítás igaz?
50. Mi igaz az internetes telefonálásra?        a) Egy e-mail címzésében csak egy címzett és
  a) Internet felhasználásával nem hozható létre     egy másolatot kapó személy lehet.
   telefonszerű beszédkapcsolat két         b) Egy e-mail címzésében csak egy címzett,
   felhasználó között.                 de több másolatot kapó személy lehet.
  b) Két telefon között az internet is lehet      c) Egy e-mail címzésében több címzett és
   az átviteli hálózat.                 több másolatot kapó személy is lehet.
  c) Vannak szolgáltatások, amely segítségével     d) Egy internetes e-mail címben az @ jelnek
   az internetre kapcsolt számítógépről         benne kell lennie.
   telefont is fel lehet hívni.
  d) Két internetre kapcsolt számítógép között   56. Az alábbiak közül melyek elengedhetetlenül
   az interneten telefonszerű kapcsolat      szükségesek e-mail küldéséhez?
   hozható létre, amelyen beszélgetést lehet     a) Telefonvonal.
   folytatni.                    b) CD-ROM
                            c) Operációs rendszer.
51. Melyik állítás a helyes?              d) Egér vagy track ball.
  a) Az IP címben a számokat vesszővel kell
   elválasztani.                 57. Az alábbiak közül melyek elengedhetetlenül
  b) Az IP címben a számok 0 és 255 között     szükségesek e-mail küldéséhez?
   lehetnek,                     a) Internetkapcsolat.
  c) Több számítógépnek is lehet azonos IP       b) Modem.
   címe egy hálózaton.                c) Színes monitor.
  d) Egy számítógépnek több IP címe is lehet.     d) Böngésző (browser).

52. Melyik állítás a helyes?             58. Jelölje az igaz állításokat!
 a) Amerikába és Budapestre ugyanakkora        a) Az e-mail továbbküldhető.
   költséggel lehet e-mailt küldeni.         b) Az e-mail tartalmazhat videoklipet.
 b) Akinek nincs e-mail címe, az nem tud       c) E-mail küldéséhez telefonvonalra van
   e-mailt küldeni.                   szükség.
 c) Akinek nincs e-mail címe, az nem tud       d) Csak annak küldhető e-mail, aki
   e-mailt fogadni.                   internethez van csatlakozva.
 d) E-mail címhez ingyenesen is hozzá lehet
                       1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 71


59. Jelölje az igaz állításokat!           64. Bárki hozzáférhet elektronikus leveleinkhez,
  a) Csak annak küldhető internetes e-mail,     ha ismeri a(z)...
   akinek internetcsatlakozása van.          a) internetszolgáltatónk címét.
  b) Az e-mail nem menthető hajlékony          b) e-mail címünket.
   lemezre.                      c) a POP3 szerver címét.
  c) Csak annak küldhető e-mail, akinek van       d) login nevünket és jelszavunkat.
   számítógépe.
  d) Egyszerre több helyre is elküldhető       65. Jelölje az igaz állításokat!
   ugyanaz az e-mail.                 a) Az e-mail címben maximum kétszer
                              szerepelhet a @ jel.
60. Jelölje az igaz állításokat!             b) Az e-mail lekérdezéséhez szükséges login
  a) Mobiltelefonnal nem küldhető e-mail.         név és az e-mail @ előtti része
  b) Mobiltelefonra nem küldhető e-mail.          különbözhet.
  c) Az e-mail nem tartalmazhat ékezetes        c) Egy személynek több e-mail címe is lehet.
   betűket.                      d) Egy e-mail cím több személyhez is
  d) Az e-mail több csatolt fájlt is tartalmazhat.     tartozhat.

61. Mit jelent a DIGEST funkció?           66. Az e-mail fejlécében mi a From: jelentése?
  a) Egy e-mail lista napi összes levelét egy      a) A címzett címe.
   levélben kapjuk meg.                b) A feladó címe.
  b) Az e-mail listára küldött üzeneteket        c) A másolatot kapó személy címe.
   egyesével kapjuk meg.               d) A titkos másolatot kapó személy címe.
  c) Ideiglenesen felfüggesztjük a listáról
   az üzenet fogadását.              67. Melyik a mondat helyes kiegészítése?
  d) Visszaigazolást kapunk, hogy a levelünk     Az IP címhez rendelt, könnyen megjegyezhető
   megjelenik a listán.              címa(z)....
                             a) DNS.
62. Melyik állítás igaz?                 b) webcím.
  a) E-mailben nemcsak szöveg, hanem          c) domain név.
   bármilyen fájl is elküldhető.           d) e-mail.
  b) Az elektronikus levélben nem kötelező
   megadni a címzett e-mail címét.         68. Mi a levelezőlista lényege?
  c) Az elektronikus levélben nem kötelező       a) A listára írt levelünket minden listatag
   megadni a küldő e-mail címét.             megkapja.
  d) Ha a címzettnek nincs bekapcsolva         b) A listában tárolhatjuk az ismerőseink
   a számítógépe, nem lehet neki e-mailt         e-mail címét.
   küldeni.                      c) Kevesebb e-mailt kapunk, ha listába
                              gyűjtjük őket.
63. Milyen beállításokat kell végrehajtanunk       d) A levelezőlista a kinyomtatott e-mail
az e-mail programban, hogy üzeneteket            címek gyűjteménye.
küldhessünk és kaphassunk?
Be kell állítani a...
  a) POP3 szerver címét.
  b) SMTP szerver címét.
  c) E-mail címünket.
  d) Login nevünket és jelszavunkat.
72  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


69. Mit jelent az, hogy egy levelezőlista      74. Melyik lehet a következő mondat helyes
moderált?                      befejezése?
  a) A listának csak a listagazda          Továbbküldéskor...
   jóváhagyásával lehet tagja valaki.        a) a címzett mezőt a levelezőprogram
  b) A listára írt levelek csak a listagazda       automatikusan tölti ki.
   jóváhagyása után jelennek meg.          b) az eredeti levélhez kísérőszöveget
  c) A listára csak a tagok írhatnak levelet.       írhatunk.
  d) Listára csak az küldhet üzenetet, aki ismeri   c) az eredeti levélhez fájlt csatolhatunk.
   a lista jelszavát.                d) a tárgy mezőt a levelezőprogram tölti ki.

70. Mit jelent az, hogy egy levelezőlista zárt?   75. Jelölje a helyes állításokat!
  a) A listának csak a listagazda           a) A „top levél domain" a domain név végén
   jóváhagyásával lehet tagja valaki.          található.
  b) A listára írt levelek csak a listagazda      b) Ha domain nevet használunk, a DNS
   jóváhagyása után jelennek meg.            szerver adja meg az IP címet.
  c) A listára csak a tagok írhatnak levelet.     c) A domain név utolsó része csak két vagy
  d) Listára csak az küldhet üzenetet, aki ismeri     három betűből állhat.
   a lista jelszavát.                d) A domain név végén található betűk
                              ország rövidítést jelentenek.
71. Melyik kiegészítés teszi helyessé
a következő mondatot?                76. Melyek azok a funkciók, amelyek egy mail
Ha a továbbküldött levélre választ küldünk,     listánál előfordulhatnak?
akkor automatikusan ... lesz a címzett.         a) Feliratkozás
  a) az eredeti levél írója               b) Leiratkozás
  b) a továbbküldő és az eredeti levél írója      c) Szüneteltetés
  c) a továbbküldő                   d) Digest
  d) megkérdezi a program, ki
                           77. Melyik lehet helyes URL?
72. Melyik a mondat helyes kiegészítése?        a) http:Avww.yahoo.com
Ha WWW szerverrel kíván kapcsolatba lépni,       b) http://www.yahoo.com
akkor az URL címzésben a(z)... kulcsszót kell      c) http:Wwww.yahoo.com
használni.                       d) http:\www.yahoo.com
  a) ftp://
  b) www://                     77. Melyik lehet helyes e-mail cím?
  c)http://                      a) webmester@mail.ceg.hu
  d) web://                      b) webmester@mail.cég.hu
                            c) webmester@ceg.hu
73. Mi történik akkor, ha ékezetes betűvel írunk    d) webmester@hu
üzenetet, de a címzett programja azt nem képes
kezelni?                       78. Melyik lehet helyes e-mail cím?
  a) Az ékezetes betűk nem jelennek meg        a) web mester@mail.ceg.hu
   az üzenetben.                   b) web.mester@mail.ceg.hu
  b) Nehezen olvashatóvá válik az üzenet.       c) web_mester@mail.ceg.hu
  c) Az ékezetes betűk helyett fura karakterek     d) web-mester@mail.ceg.hu
   jelennek meg az üzenetben.
  d) A címzett nem kapja meg az üzenetet.
                       1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIA! ALAPISMERETEK 73


79. Melyik a következő mondat helyes         82. Melyik a következő mondat helyes
befejezése?                     befejezése?
E-mail válasz küldésekor...             Az SMTP szerver...
 a) meg kell adni a címzett e-mail címét.       a) tárolja, majd továbbküldi a címzett felé
 b) meg kell adni a levél tárgyát (subject).       az üzenetet.
 c) az idézett sorok közül ki kell törölni       b) tárolja a felhasználónak érkező üzeneteket.
   azokat, amelyekre nem reagálunk.          c) a levelek küldésére szolgál.
 d) a csatolt fájl nem kerül bele a válasz       d) a levelek fogadására szolgál.
   üzenetbe.
                           83. Mit jelent a nyitott levelezőlista?
80. Melyik az igaz állítás?               a) Bármiről lehet írni.
E-mail küldésekor...                  b) Az is írhat a listára, aki nem tagja
  a) meg kell adni a címzett e-mail címét.        a listának.
  b) meg kell adni a levél tárgyát.          c) Az is megkapja a listára írt üzenetet,
  c) meg kell adni az üzenet szövegét.          aki nem tagja a listának.
  d) csatolni kell a fájlt.              d) Bárki feliratkozhat a listára.

81. Melyik az igaz állítás?             84. Melyik a kakukktojás?
  a) Az e-mail tárgyát csak az üzenet         a) Hudir
   megnyitásakor olvashatjuk el.           b) FrontPage
  b) Az e-mail feladóját csak az üzenet        c) Lycos
   megnyitásakor tudhatjuk meg.           d) Altavista
  c) Az olvasatlan üzenetet az e-mail
   programok megkülönböztetik az
   olvasottól.
  d) Azt, hogy az e-mailhez fájl van csatolva,
   csak az e-mail megnyitásával tudhatjuk
   meg.


SZÁMÍTÓGÉPEK A MINDENNAPOKBAN
1. Több személynek szeretne e-mailt küldeni      2. Több személynek szeretne e-mailt küldeni
úgy, hogy ne tudják, ki kapta még meg az       úgy, hogy tudják, ki kapta még meg az üzenetet.
üzenetet. Hogyan tudja ezt a legkönnyebben      Hogyan tudja ezt a legkönnyebben megtenni?
megtenni?                        a) Az e-mail írásakor a címzettek e-mail
  a) Az e-mail írásakor a címzettek e-mail         címét kell felsorolni egymás után
   címét kell felsorolni egymás után           a „címzett" mezőben.
   a „címzett" mezőben.                b) Az e-mail írásakor a címzettek e-mail
  b) Az e-mail írásakor a címzettek e-mail         címét kell felsorolni egymás után
   címét kell felsorolni egymás után           a „CC (Carbon Copy)" mezőben.
   a „cc (carbon copy)" mezőben.           c) Az e-mail üzenet írásakor a címzettek
  c) Az e-mail írásakor a címzettek e-mail         e-mail címét kell felsorolni egymás után
   címét kell felsorolni egymás után           a „BCC (Blind Carbon Copy)" mezőben.
   a „BCC (Blind Carbon Copy)" mezőben.        d) Nincs ilyen lehetőség.
  d) Nincs ilyen lehetőség.
74  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


3. Mi igaz a digest-re?               c) A hypertext szöveg alapú formátum.
  a) Mail listákkal kapcsolatos fogalom.      d) Lényege, hogy a dokumentum egyes
  b) Levelezéssel kapcsolatos fogalom.        pontjaiban más dokumentumra, vagy
  c) Egy e-mailben egyszerre egy üzenet        a dokumentum, illetve más dokumentum
   jelenik meg.                   bizonyos pontjára mutató címzéseket lehet
  d) Egy e-mailben egyszerre több üzenet       elhelyezni.
   jelenik meg.
                         8. Mi igaz a html-re?
4. Nagy forgalmú e-mail listán a digest módot    a) Webdokumentumokat jelölnek ezzel
érdemes beállítani, mert így az e-mail forgalom     a kiterjesztéssel.
kisebb lesz.                     b) A html egy dokumentumleíró szabvány.
  a) A mondat első része igaz, a második      c) A html szabvánnyal csak statikus elemek
   hamis.                      helyezhetők el a weblapon, csak a lap
  b) A mondat második része igaz, az első       megjelenését írja le a böngésző számára.
   része hamis.                  d) A html dokumentum text fájl.
  c) A mondat mindkét része igaz, de nincs
   köztük logikai kapcsolat.          9. A htm és a html kiterjesztésű
  d) A mondat mindkét része igaz, és van     dokumentumokat egyformán kezeli a böngésző,
   köztük logikai kapcsolat.          mert mindkét kiterjesztést html dokumentumok
                         jelölésére alkalmazzák.
5. Mi igaz az interneten használatos         a) A mondat első része igaz, a második
webszolgáltatásokra?                   hamis.
  a) Szövegfájlok átvitelére alkalmas.        b) A mondat második része igaz, az első
  b) A szolgáltatás NEM kliens-szerver         része hamis.
   architektúra.                  c) A mondat mindkét része igaz, de nincs
  c) Bináris fájlok átvitelére alkalmas.        köztük logikai kapcsolat.
  d) A webszolgáltatás kliens programját       d) A mondat mindkét része igaz, és van
   böngészőnek hívják.                köztük logikai kapcsolat.

6. Mi igaz az interneten használatos       10. Mi igaz a digitális aláírásra?
webszolgáltatásokra?                a) A digitális aláírás a hagyományos aláírás
  a) A webkliens közvetlenül meg tudja        beszkennelt változata.
   jeleníteni a GIF és a JPG fájlokat.      b) Digitális aláírást egy hitelesítő központ
  b) A webkliens közvetlenül meg tudja        bocsátja ki.
   jeleníteni az ASCII típusú fájlokat.     c) A digitális aláírás egykulcsos titkosítási
  c) A webkliens közvetlenül meg tudja        hitelesítési eljárás.
   jeleníteni a html szabványnak megfelelő    d) Bárkinek lehet digitális aláírása.
   fájlokat.
  d) A webkliens közvetlenül meg tudja      11. Milyen esetben alkalmazna prezentációs
   jeleníteni a zip formátumú fájlokat.    szoftvert?
                           a) Pénzügyi kalkulációk elvégzéséhez.
7. Mi igaz a hypertextre?              b) Előadás közben.
  a) A weben megjelenő dokumentumok széles     c) Grafikát is tartalmazó kördokumentum
   körben elterjedt formátuma.            készítéséhez.
  b) A html hypertext formátum.           d) Egy levél megírásához.
                        1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 75


12. Mi igaz a távmunkára?               17. Milyen eszközről tudja elolvasni ingyenes
 a) Szükség van hozzá számítógépre.         e-mail címére érkezett leveleit, amíg külföldön
 b) Egy távmunkásnak olyan számítógépre       nyaral?
   van szüksége, amely gyors internet         a) WAP-funkciós mobiltelefonjáról.
   eléréssel és webkamerával rendelkezik.       b) Nyilvános webterminálról.
 c) Ez valójában adatrögzítést jelent.         c) Internetkapcsolattal rendelkező
 d) A munkavállaló otthon dolgozik,            számítógépről.
   és pl. az interneten keresztül cserél        d) Zárt intranet-hálózatba kötött
   adatokat kollégáival.                 számítógépről.

13. Milyen alkalmazást használna családja       18. A https://www.site.com egy lehetséges URL
kiadásainak megtervezéséhez?             cím, mert a https a http protokollal szemben
  a) Táblázatkezelőt használnék (spreadsheet).    biztonságos adatátvitelt tesz lehetővé
  b) Ehhez a legjobb megoldás egy egyszerű      a böngésző és a webszerver között
   adatbázis-kezelő használata.            a) A mondat első része igaz, a második
  c) Ehhez speciális programra van szükség,        hamis.
   egyedi alkalmazást írnék.             b) A mondat második része igaz, az első
  d) Grafikus programot választanék            része hamis.
   az esztétikus megjelenítés érdekében.       c) A mondat mindkét része igaz, de nincs
                              köztük logikai kapcsolat.
14. Alkalmas lehet-e a számítógép...           d) A mondat mindkét része igaz, és van
  a) üzenetrögzítő funkció ellátására?           köztük logikai kapcsolat.
  b) egy nyelv elsajátításának segítésére?
  c) szállodai szoba lefoglalására?         19. Mi igaz a proxyra?
  d) faxolásra?                     a) A böngészőben a proxy beállítás egy proxy
                              szerverhez való kapcsolódást jelenti.
15. Alkalmas lehet-e a számítógép...           b) A proxy szerver használata gyorsabbá
  a) színházjegy-rendelésre?                teheti az internet használatát.
  b) útvonaltervezésre?                 c) A proxy szervert tűzfalak üzemeltetésére
  c) személyhívóra történő üzenetküldésre?         szokták használni.
  d) stúdiófelvétel rögzítésére?            d) A proxy csak a web használatához
                              kapcsolódik.
16. Mit csinál az, aki szinkronizálja otthoni
PC-jét munkahelyi számítógépével?           20. Mi igaz az internetes hírcsoportokra?
  a) Biztosítja, hogy a két számítógép         a) A hírcsoportok különböző témában
   egyforma adatokat tartalmazzon egy vagy        szervezett hierarchikus üzenetlisták.
   több adatbázist, fájlt vagy levelet illetően.   b) A hírcsoport-szerverek speciális internet
  b) Felmásolja otthoni PC-je tartalmát          protokollon keresztül tartják egymással
   a munkahelyi számítógépre.              a kapcsolatot.
  c) Összehangolja a két számítógép           c) Ha egy hírcsoportba üzenetet írok,
   kommunikációját.                   akkor az azonnal megjelenik valamennyi
  d) Rámásolja a telepített víruskereső          hírcsoport-szolgáltatónál.
   legfrissebb verzióját.               d) Böngészővel nem lehet a hírcsoportokat
                              olvasni és a hírcsoportokba üzenetet írni.
76  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


21. Mi igaz az internetes hírcsoportokra?       26. Igaza van-e annak a felhasználónak, aki
  a) A hírcsoport-szerverek URL címe         miután jogtisztán jutott egy szövegszerkesztő
   nntp:// karaktersorozattal kezdődik.      eredeti változatához, úgy gondolja, hogy a
  b) Új hírcsoportot bárki szabadon indíthat.    honosított változatért már nem kell fizetnie?
  c) A hírcsoport-szervereken az üzenetek csak     a) Természetesen igaza van, hiszen a két
   korlátozott ideig maradnak meg.            program csak a menük, párbeszédablakok,
  d) A hírcsoport-üzeneteket egy webböngésző        hibaüzenetek és a súgó nyelvében tér el.
   segítségével az internethez való          b) Igaza van.
   kapcsolódás nélkül is lehet olvasni.        c) Csak akkor van igaza, ha a szöveg
                              szerkesztő grafikus.
22. Mire lesz szüksége akkor, ha egy kézzel       d) Nincs igaza.
írott szöveget szövegszerkesztőbe kíván bevinni
újragépelés nélkül?                  27.MiaGPS?
  a) Szkenner, OCR program, szövegszerkesztő.     a) Műholdas nyomkövető rendszer, melynek
  b) Szkenner, kézírás-felismerő program,         a polgári mellett katonai változata is
    szövegszerkesztő, tömörítő program.         létezik.
  c) Mikrofon, OCR program, szövegszerkesztő.     b) A Global Positioning System rövidítése, és
  d) Digitalizáló tábla, editor, szövegszerkesztő.    a műholdak pálya-pozicionálását segíti.
                            c) Új operációs rendszer.
23. Jelölje a hamis kijelentéseket!           d) Olyan számítógépes riasztó rendszer,
  a) Html dokumentumok csak internetes kap        amely a rendőrségen jelez, pl. betöréskor.
   csolattal érhetők el és jeleníthetők meg.
  b) JavaScript-et tartalmazó weblap meg       28. Mi igaz a kereskedelmi szoftverekre?
   jelenítéséhez internetkapcsolat szükséges.     a) Bármeddig ingyenesen használhatóak.
  c) Java Applet-et tartalmazó weblap meg        b) Szabadon módosíthatóak.
   jelenítéséhez internetkapcsolat szükséges.     c) Szabadon terjeszthetőek.
  d) Weblapon lévő form-ok (űrlapok)          d) Általában az alkalmazás készítője
   megfelelő kezeléséhez internetkapcsolat        támogatást nyújt a program használatához.
   szükséges.
                           29. Mi a PGP (Pretty Good Privacy)?
24. Mire lehet alkalmas egy osztályteremben       a) Internet protokoll.
kiépített helyi hálózat?                 b) Titkosítási algoritmus.
  a) Közös nyomtató-használatra.            c) Kettőskulcsú eljárás.
  b) Egy diák monitorképének kiküldésére.        d) E-mail program.
  c) A tanár monitorképének kiküldésére.
  d) Óra közbeni levelezésre.            30. Mi a „spamming"?
                             a) Amikor egy e-mail listára küldött üzenetre
25. Megoldható-e, hogy az iskola home            válaszul ingerült, szitkokat tartalmazó
page-éről elérhető bizonyos oldalak csak          válaszfolyam alakul ki.
azonosítás után legyenek megnyithatók?          b) Amikor egy üzenet azért jön vissza
  a) Igen.                        a feladóhoz, mert a levél címzettje
  b) Nem, mivel a weben csak nyilvános          visszautasította.
    oldalak létezhetnek.               c) Kérés nélkül egyszerre több száz helyre
  c) Nem, mivel a webszerkesztők ilyen          elküldött üzenet.
    funkciót nem támogatnak.             d) Olyan SMTP szerveren keresztül küldött
  d) Nem, mivel ehhez az iskolának saját         üzenet, amely a hibás beállítása miatt
    webszerverre lenne szüksége.             bárkitől elfogad továbbküldésre e-mailt.
                      1. MODUL INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 77


31. Milyen érvek szólnak amellett, hogy egy      c) Az a számítógép multimédiás, amelyikbe
már működő irodát számítógépesítsen?           CD-ROM-meghajtó van beépítve.
  a) Egészségesebb munkakörülményeket        d) Hangkártya nem szükséges egy
   teremt az alkalmazottak számára.          multimédiás anyag lejátszásához.
  b) Gyorsítja, egyszerűsíti az adminisztrációs,
   nyilvántartási feladatokat.          36. Jelölje az igaz állításokat!
  c) Segítséget ad egy termék vagy szolgáltatás    a) A multimédia az, amikor a számítógépből
   látványos, áttekinthető bemutatásához.       hang jön ki.
  d) Emeli az iroda levelezésének színvonalát,    b) A multimédiás dokumentum nem
   hatékonyságát.                   tartalmaz szöveget.
                            c) Multimédiás programok megjelenítéséhez
32. Milyen érvek szólnak amellett, hogy egy        multimédiás számítógépre van szükség.
már működő irodát számítógépesítsen?          d) A multimédia nemcsak CD-ROM-on
  a) Jó befektetés, hiszen a számítógépek        tárolható, hanem más tárolón is.
   hosszú távon is megtartják értéküket.
  b) Az iroda hatékonyabban tud együtt       37. Jelölje az igaz állításokat!
   működni más cégekkel, szervezetekkel.      a) Multimédia csak oktatásra és szórakozásra
  c) Kevesebb ismerettel rendelkező           használható.
   alkalmazott is képes ellátni az irodai      b) Egy laptop nem lehet multimédiás.
   feladatokat.                   c) A multimédiás gép egyik jellemzője, hogy
  d) A nyilvántartott adatok elemzésével         tartozik hozzá hangkártya.
   segítheti az iroda vezetőit döntéseik      d) Az a program, ami CD-ROM-on van,
   meghozatalában.                   multimédiás.

33. Melyik programmal lehet megnyitni HTML     38. Jelölje az igaz állításokat!
dokumentumokat?                    a) A multimédiás dokumentum képet, hangot,
  a)WorldWideWeb                     mozgóképet tartalmazhat vegyesen is, de
  b) Windows 95                     szöveget nem.
  c) Netscape Navigator                b) Az a program, amely CD-ROM-on van,
  d) Java                        multimédiás.
                            c) Egy laptop is lehet multimédiás.
34. Jelölje a hamis állításokat!            d) A multimédia tipikus alkalmazásai közé
  a) A multimédia nem igényel erős hardvert.       tartoznak a játék-, rendszer- és oktató
  b) A multimédia használható CD-ROM-          programok.
   olvasó nélkül.
  c) A multimédia elsősorban CAD tervezésre    39. Jelölje az igaz állításokat!
   használható.                   a) A multimédiás gép egyik jellemzője, hogy
  d) Multimédia csak a Macintosh gépeken         tartozik hozzá szkenner.
   használható.                   b) A multimédia az asztali gépek területe,
                              laptop nem szerelhető fel multimédiás
35. Jelölje az igaz állításokat!              kiegészítőkkel.
  a) A videokonferencia program multimédiás      c) A multimédiás dokumentum nem
   alkalmazás.                     tartalmaz szöveget.
  b) Minden prezentációs szoftver multimédiás     d) Az internethez nem kell multimédiás
   alkalmazás.                     számítógép.
78  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


40. Jelölje az igaz állftásokat.1          h) A. multimédiás számítógép az a számító-
  a)Multimédia néltóil ma mát a komolyabb       gép, mely MMX processzorral van
   ügyviteli alkalmazások sem használhatók.     felszerelve.
  b)Az internet csak multimédiás géppel       c) Multimédiás alkalmazások futtatásához
   érhető el.                    nemcsak gyors processzor, hanem
  c)Multimédia használatához egy adott         CD-ROM-meghajtó is szükséges.
   operációs rendszerre van szükség.       d) A multimédia szabvány az operációs
  d)A multimédia hatékonyan alkalmazható        rendszert is előírja.
   . az oktatásban.
                         45. Jelölje az igaz állításokat!
41. Jelölje az igaz állításokat!           a) A multimédia többnyelvű szoftvert jelent.
  a) A multimédia szabvány az operációs      b) Multimédiás alkalmazások csak olyan
    rendszert is előírja.              számítógépen használhatók, melyhez
  b) Egy könyvelői program messzemenőkig ki      színes monitor tartozik.
    tudja használni a multimédiás         c) Ha egy program CD-ROM-on vásárolható
    lehetőségeket.                  meg, akkor az multimédiás.
  c) A multimédia erősebb hardvert igényel.    d) Az ún. videó CD-k multimédiás anyagok.
  d) A multimédiás géphez tartoznia kell
    kamerának is.               46. Jelölje az igaz állításokat!
                           a) A multimédiás gép egyik jellemzője, hogy
42. Jelölje az igaz állításokat!            képes hangok megszólaltatására, tehát van
  a) Multimédia nélkül ma már a komolyabb       benne hangkártya.
    irodai csomagok sem használhatók.       b) Az interneten nincsenek multimédiás
  b) A multimédiás gép egyik jellemzője, hogy     anyagok.
    tartozik hozzá egy gyors modem.        c) Egy raktárkészlet-nyilvántartó program
  c) A multimédia használható CD-ROM-         valószínűleg nem multimédiás.
    olvasó nélkül.                d) Modem nélkül a multimédiás gép nem
  d) Egy számítógép vagy multimédiás, vagy      használható.
    nem; utólag már nem lehet multimédiássá
    tenni.                   47. Jelölje az igaz állításokat!
                           a) A prezentációs szoftverek jól
43. Jelölje a hamis állításokat!            használhatják a multimédiát.
  a) A multimédia azt jelenti, hogy többféle    b) A multimédiás anyagok általában
   operációs rendszer van.              CD-ROM-on férhetők hozzá.
  b) Egy multimédiás alkalmazásnak nem       c) Egy videokonferencia program
   jellemzője a hang.                multimédiás alkalmazás.
  c) Multimédiás gépnek azt a számítógépet     d) A multimédia nem tartalmaz szöveget.
   hívják, amelynek a monitora legalább
   17"-es.                   48. Jelölje az igaz állításokat!
  d) A multimédiás anyagok olyan          a) A multimédia többnyelvűséget jelent.
   terjedelmesek, hogy csak CD-ROM-on       b) A videoklipet is tartalmazó anyag
   tárolhatók.                    multimédia, és akár e-mail-ben is
                            elküldhető.
44. Jelölje a hamis állításokat!           c) Az operációs rendszerek mindig
  a) A multimédia azt jelenti, hogy egy        multimédiás programok.
   program többféle adattárolón is        d) Nem a modemtől lesz egy gép
   elhelyezhető, tárolható.             multimédiás.
                       1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 79


49. Jelölje az igaz állításokat!           55. Milyen programot használna egy
  a) Az operációs rendszerek nagy része       nagyméretű poszter készítésére?
   multimédiás.                   a) Egy kiadványszerkesztőt, pl. a MS
  b) Az operációs rendszerek mindig            Publishert.
   multimédiás programok.              b) Egy bittérképes grafikai programot,
  c) Az internet csak multimédiás géppel         pl. a Paintet.
   érhető el.                    c) Egy táblázatkezelőt, mert azok több millió
  d) Multimédia használatához adott operációs       cellát tartalmaznak.
   rendszerre van szükség.              d) Macintosh-t.

50. Melyik programot használná egy levél       56. Melyik program alkalmas egy hirdetés
megírására és kinyomtatására?            elkészítésére?
  a) MS Project.                    a) MS Publisher
  b) HTML-szerkesztőt.                 b) Word
  c) WordPerfectet.                  c) WordPerfect
  d) Notepad-et (Jegyzettömb).             d) CorelDraw

51. Melyik programot használná egy könyv       57. Melyik program alkalmas arra, hogy üzleti
megírására?                     partnerei nevét, címét és más adatait
  a) A MS Publishert.                rendszerezve tárolhatja?
  b) Ehhez csak a Word-öt lehet használni.       a) Bármilyen adatbázis-kezelő
  c) Egy szövegszerkesztőt, például          b) Outlook
   a WordPerfectet.                 c) Word
  d) Bármilyen editort.                d) Groupwise

52. Melyik program alkalmas egy elektronikus     58. Melyik program használható egy internetes
formátumú családi fotó retusálására?         kép készítésére?
  a) Recognita Plus                  a) PhotoShop
  b) Corel PhotoPaint                 b) Corel PhotoPaint
  c) Paint                       c) MS Paint
  d) Paint Shop Pro                  d) Paint Shop Pro

53. Melyik programot használná egy          59. Melyik alkalmazás használható egy html
elektronikus formátumú rajz készítésére?       ojdal elkészítésére?
  a) CorelDraw-t.                   a) FrontPage Express
  b) Corel PhotoPaintet.                b) Netscape Composer
  c) MS Paintet.                    c) FrontPage
  d) Paint Shop Prot.                 d) Notepad (Jegyzettömb)

54. Milyen programot használna egy újságcikk     60. Melyik program alkalmas egy html oldal
számítógépre viteléhez?               módosítására?
  a) Egy font managert.                 a) Bármilyen szövegszerkesztő.
  b) Egy fájlkezelő segédprogramot.           b) Bármilyen grafikai program.
  c) Egy szövegszerkeztő programot, például       c) Dreamweaver.
   a WordPerfectet.                  d) Notepad (Jegyzettömb).
  d) Egy karakterfelismerő programot,
   pl. a Recognitát.
80  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


61. Melyik program alkalmas egy web site   67. Melyik program lehet alkalmas
menedzselésére?                útnyilvántartás készítésére?
  a) FrontPage                 a) Excel
  b) Netscape Composer             b) Access
  c) Dreamweaver                c) PowerPoint
  d) Notepad-et (Jegyzettömb)          d) Ehhez csak egyedi alkalmazás
                          használható.
62. Melyik programot használná üzleti
számláinak nyilvántartására?         68. Melyik program lehet alkalmas építési
Jelöljön meg egyet!              költségek nyilvántartására?
  a) Excelt.                  a) Excel
  b) Linuxot.                  b) Paradox
  c) SCO Linuxot.                c) AutoCAD
  d) WordPad-et.                d) WordStar

63. Melyik program a legalkalmasabb      69. Melyik programot használná építési tervrajz
könyvkatalógus készítésére?          készítésére?
  a) Quattro Pro                 a) AutoCAD
  b) dBase                    b) PhotoShop
  c) Windows                   c) Word
  d) WordPad                   d) Norton Commander

64. Melyik program a legalkalmasabb      70. Melyik program webböngészó?
CD-katalógus készítésére?             a) Outlook Express
  a) Excel                   b) Internet Explorer
  b) Access                   c) Opera browser
  c) Word                    d) Netscape
  d) WordPad
                        71. Melyik program használható webböngészésre?
65. Melyik program a legalkalmasabb egy      a) Outlook Express
iskolai leltár-nyilvántartás készítésére?     b) Internet Explorer
  a) Excel                    c) ArchiCAD
  b) Access                   d) Netscape
  c) Word
  d) WordPad                 72. Melyik programot használná ftp szerverről
                        való fájl letöltésre?
66. Melyik program lehet alkalmas könyvelés    a) Outlook Expresst.
készítésére a felsorolt alkalmazások közül?    b) Internet Explorert.
  a) Excel                    c) Netmeetinget.
  b) Access                   d) Netscape-et.
  c) Word
  d) WordPad                 73. Melyik program használható internetes
                        e-mail-küldésre?
                         a) Outlook Express
                         b) cc:Mail
                         c) Netmeeting
                         d) PegazusMail
                      1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 81


74. Melyik program használható internetes      80. Mi jellemző a hálózatos csoportmunka
e-mail-küldésre?                  alkalmazásokra?
  a) Eudora Light                   a) Egyszerre, egy időben többen is tudnak
  b) Netscape Messenger                 egy dokumentumon dolgozni.
  c) Novell Netware                  b) Ha egy dokumentumon közösen
  d) Lotus Notes                     dolgoznak, akkor mindannyiuk
                             számítógépén jelen kell lennie
75. Melyik program használható hírcsoportok        a dokumentum megnyitására alkalmas
olvasására?                        programnak.
  a) Outlook Express                 c) Általában van lehetőség arra, hogy a part
  b) Outlook                       nerünk gépének az irányítását átvegyük.
  c) Netscape Messenger                d) Általában korlátozott, hogy hányan
  d) Eudora                       vehetnek részt a csoportmunkában.

76. Melyik program használható interneten      81. Milyen csoportmunka funkciókra alkalmas
történő, felhasználók közötti azonnali üzenetek   a Netmeeting?
cseréjére?                       a) Egyszerre, egy időben többen is tudnak
  a) WinRAR                       egy dokumentumon dolgozni.
  b) MS Chat                     b) Egy időben hárman, sőt többen is
  c) Netmeeting                     kommunikálhatnak élőszóban.
  d) Netscape Messenger                c) Átvehetik a partnerek egymás gépének
                             az irányítását.
77. Milyen feltételek szükségesek ahhoz,        d) Privát üzenetet küldhetnek a csoportmunka
hogy valós idejű írásos beszélgetést folytassunk     többi részvevőjének.
az interneten?
  a) Csevegő (chat) program.            82. Milyen csoportmunka funkciókra alkalmas
  b) A résztvevőknek azonos szolgáltatón      a Netmeeting?
   keresztül kell kapcsolódniuk           a) írásos üzenetet küldhetünk a csoportmunka
   az internethez.                   valamennyi résztvevőjének.
  c) Csevegő (chat) szerverhez való          b) Egy időben kétrésztvevős video-
   csatlakozás.                    konferenciát tarthatunk.
  d) Állandó IP cím.                 c) Egy időben háromrésztvevős video-
                             konferenciát tarthatunk.
78. Milyen program használható arra,          d) Egy időben hárman, sőt többen is
hogy azonnal jelezzük az ismerőseinknek, hogy       dolgozhatunk egy elektronikus rajzlapon.
az internetre kapcsolódtunk?
  a) AOL Messenger                 83. Mi jellemző a hálózat nélküli csoportmunka
  b) Yahoo Messenger                alkalmazásokra?
  c) Netmeeting                    a) A csoportmunka alkalmazás személyhez
  d) Netscape Messenger                 kötötten képes követni a dokumentumban
                             történő változásokat.
79. Milyen program használható az interneten      b) A dokumentumban történt változtatások
történő csoportmunka végzésére?              elvethetők, vagy elfogadhatók.
  a) AOL Messenger                  c) A dokumentumba személyhez kötött
  b) Yahoo Messenger                   megjegyzések illeszthetők.
  c) Netmeeting                    d) A dokumentum különböző változatai egy
  d) Netscape Messenger                 dokumentumban önállóan is elmenthetők.
                     1. MODUL INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 83


96. Milyen alkalmazás segítségével készítene   102. Milyen alkalmazással lehet kezelni a DOC
egy bemutatót?                  kiterjesztésű fájlt?
  a) Word                      a) Worddel.
  b) PowerPoint                   b) WordPaddel.
  c) PhotoShop                   c) WordPerfecttel.
  d) CorelDraw                   d) Notepaddel. (Jegyzettömb)

97. Az alábbi alkalmazások közül melyek azok,   103. Milyen alkalmazással lehet megjeleníteni
amelyek magánhasználatra ingyenesek?       egy GIF kiterjesztésű fájlt?
  a) Microsoft Office                a) Netscape-pel.
  b) Corel WordPerfect Office            b) MS Painttel.
  c) Lotus SmartSuite                c) Paint Shop Proval.
  d) StarOffice                   d) PhotoShoppal.

98. Milyen típusú fájlt lehet Worddel       104. Milyen alkalmazással lehet kezelni a HTM
megnyitni?                    és a HTML kiterjesztésű fájlt?
  a)DOC                       a) Internet Explorerrel.
  b)TXT                       b) Frontpage Expresszel.
  c)RTF                       c) Notepaddel.
  d)HTM                       d) Worddel.

99. Milyen alkalmazással lehet kezelni az ARJ   105. Milyen alkalmazással lehet kezelni a JPG
kiterjesztésű fájlt?               kiterjesztésű fájlt?
  a) WinZip                     a) Netscape-pel.
  b) WinARJ                     b) MS Painttel.
  c)ARJ                       c) Paint Shop Proval.
  d) Acrobat                     d) PhotoShoppal.

100. Milyen alkalmazással lehet kezelni az ASF  106. Milyen alkalmazással lehet kezelni a MOV
kiterjesztésű fájlt?               kiterjesztésű fájlt?
  a) Reál Player                  a) Netscape-pel.
  b) Netshow Player                 b) Media Playerrel.
  c) Media Player                  c) QuickTime Playerrel.
  d) Internet Explorer               d) RealPlayerrel.

101. Milyen alkalmazással lehet megjeleníteni   107. Milyen alkalmazással lehet kezelni az MP3
egy BMP kiterjesztésű fájlt?           kiterjesztésű fájlt?
 a) Internet Explorer                a) WinAmppel.
 b) PhotoShop                    b) Media Playerrel.
 c) MS Paint                    c) Reál Playerrel.     [&:? -< ■& \
 d) Paint Shop Pro                 d) CD Playerrel.      KÍSMÍÜI-V' ;?„
82  EURÓPAI SZÁMtTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


84. Mely alkalmazás alkalmas a hálózat nélküli  90. Mely alkalmazás alkalmas internetes
csoportmunka támogatására?            rádióállomások hallgatására?
  a) Word 97 és újabb verziói.           a) Winamp
  b) WordPad.                   b) Reál Player
  c) Excel 97 és újabb verziói.          c) MS Media Player
  d) Notepad (Jegyzettömb) legújabb verziója.   d) Netmeeting

85. Melyik program használható internetes    91. Mely alkalmazás alkalmas internetes
videokonferenciára?               TV-állomások vételére?
  a) Netmeeting                  a) Winamp
  b) Reál Player                  b) Reál Player
  c) Media Player                 c) MS Media Player
  d) CuSeMe                    d) Netmeeting

86. Mely alkalmazás tesz lehetővé internetes   92. Milyen alkalmazások telepíthetők
telefonálást?                  az Internet Explorer telepítésével?
  a) Netmeeting                  a) Böngésző
  b) Reál Player                  b) E-mail kliens
  c)MS Media Player                c) Hírolvasó kliens
  d) CuSeMe                    d) Netmeeting

87. Melyik program alkalmas MP3-as fájlok    93. Milyen alkalmazások telepíthetők
lejátszására?                  a Netscape telepítésével?
  a) Winamp                    a) Böngésző
  b) Reál Player                  b) E-mail kliens
  c) MS Media Player                c) Hírolvasó kliens
  d) CD player                   d) Reál Player

88. Melyik program alkalmas AVI fájlok      94. Mely böngésző programoknak van magyar
lejátszására?                  nyelvű verziója?
  a) Winamp                    a) Internet Explorer
  b) Reál Player                 b) Netscape
  c)MS Media Player                c) Opera
  d) CD player                  d) Arachne

89. Melyik program alkalmas MPEG fájlok     95. Mely böngésző program használható
lejátszására?                  ingyenesen?
  a) Winamp                    a) Internet Explorer
  b) Reál Player                  b) Netscape
  c) MS Media Player                c) Opera
  d) CD player                   d) Arachne
                       1: MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 85


118. Milyen előnyökkel jár a vonalkód-technika     120. Mit csinál az, aki szörfözik az interneten?
alkalmazása egy áruházban?                a) Újra és újra megpróbál feljelentkezni
  a) Gyorsabb a termékek azonosítása, árazása.       a hálózatra, de a szolgáltató szervere
  b) Gyorsabb a termékek forgása.             mindig megszakítja a kapcsolatot.
  c) Folyamatosan nyomon követhető a készlet      b) Információkat keres, nézelődik
   alakulása.                      az interneten.
  d) A pénztárosnak nem kell beütnie az árat.      c) Vízi sportokkal kapcsolatos oldalak után
                              kutat.
119. Mit jelent a következő mondat:           d) Levelezik.
Egy könyvkereskedés on-line áruházat nyitott?
  a) A könyvkereskedés címéről, nyitvatartási     121. Melyik fogalom köthető a következő
   idejéről az interneten is tájékozódhatunk.    állításhoz?
  b) A kereskedés számítógépesített, így       Kérés nélkül érkező, reklám tartalmú levél.
   vonalkóddal azonosítják a könyveket,         a) Snail mail
   amely gyorsabb kiszolgálást és            b) Spam
   készletezést jelent.                 c) Banner-ad
  c) Az interneten keresztül is válogathatok és      d) Képeslap
   rendelhetek a könyvekből.
  d) Ez az új áruház foglalkozik
    a számítástechnikai könyvek, kiadványok
    és CD-ROM-ok terjesztésével.


IT ÉS TÁRSADALOM

1. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!       3. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!
  a) Az URL az Uniform Resource Locator         a) A WWW nem ugyanaz, mint az internet.
   angol kifejezés rövidítése.             b) A Gopher szolgáltatás az e-mail elődje
  b) Az URL az Universal Resource Locator          volt.
   angol kifejezés rövidítése.             c) A News szolgáltatás az e-mail-szolgáltatás
  c) Az URL az Universal Readable Locator          csoportos megnevezése.
   angol kifejezés rövidítése.             d) A Telnet szolgáltatás a WWW szolgáltatás
  d) Az URL az interneten található különféle        elődje.
   számítógépek azonosítója.
                            4. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!
2. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!        a) Elektronikus levelet egyszerre csak egy
  a) Az e-mail kifejezés a kitaláló cég és a levél     főnek lehet küldeni.
    angol megfelelőjéből származik.          b) Elektronikus levelet maximum 3 főnek
  b) Az e-mail kifejezés Linus Emilé            lehet egyszerre küldeni.
    kitalálójának a nevéből és a levél angol      c) Elektronikus levelet csak 255 személynek
    kifejezésből származik.                lehet küldeni.
  c) Az e-mail kifejezés az elektronikus levél     d) Elektronikus levelet egyszerre csak egyet
    angol kifejezéséből származik.            lehet küldeni.
  d) Az e-mail az external és a levél angol
    kifejezéséből származik.
86 EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


5. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!      d) Az elektronikus levél tárgyát a felhasználó
  a) Elektronikus levél tárgya bármilyen hosszú     adhatja meg, ha nem adja meg, a levél
   lehet.                       érvénytelen.
  b) Elektronikus levél tárgya maximum 255
   karakter hosszú lehet.            10. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!
  c) Elektronikus levél tárgya csak 32 szó      a) Elektronikus levél számtalan személynek
   lehet.                       küldhető.
  d) Elektronikus levél tárgya csak 1 mondat     b) Elektronikus levél számtalan személynek
   lehet.                       küldhető, ha a címlistában szerepelnek.
                           c) Elektronikus levél küldéséhez szükség van
6. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!        egy e-mail címre.
  a) Elektronikus levél rádiótelefonnal is      d) Elektronikus levél csak egy címre
   elolvasható.                    küldhető.
  b) Az SMS mindazt tudja, amit az e-mail.
  c) Az e-mail címre érkező levelek         l.MitjelentaWWW?
   átirányíthatók egy másik e-mail címre.      a)WorldWideWeb
  d) E-mailhez tartozhat mozgókép is.         b)WorldWideWait
                            c) Word Wide Web
7. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!       d) Word Wire Web
  a) Elektronikus levél csak a címjegyzékben
    szereplő e-mail címre küldhető egy      12. Milyen protokollon keresztül történik
    az egyben tovább.              az internetkapcsolat?
  b) Elektronikus levél a subjectben képet is    a) JPX/NETX
    tartalmazhat.                  b) TCP/IP
  c) Elektronikus levél tárgya formázott szöveg   c) IPX/SPX
    is lehet.                    d)NETBEUI
  d) Az elektronikus levélhez tartozhat
    prioritás.                  13. Mit jelent az IP rövidítés?
                            a) Internet Protokoll
8. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!       b) Intelligent Protocol
  a) Az elektronikus levél tárgya rövid       c) Internet Path
    információt tartalmaz a levél tartalmából.   d) Intelligent Path
  b) Az elektronikus levél tárgyát mindig
    a levél feladója adja meg.          14. Mi alapján azonosíthat egy számítógépet
  c) Az elektronikus levél tárgya a címzetteket  az interneten?
    tartalmazza.                  a) Négytagú internetcím alapján.
  d) Az elektronikus levél tárgya mindig       b) Öttagú internetcím alapján.
    a feladóról tartalmaz információt.       c) WWW cím alapján.
                            d) Levelezési cím alapján.
9. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!
  a) Az elektronikus levél tárgyát minden     15. Mi alapján tud egy számítógépet elérni
    esetben meg kell adni.            az interneten?
  b) Az elektronikus levél tárgyát el lehet     a) IP cím alapján, és URL névmegadás
    hagyni, és nem kötelező megadni.          alapján.
  c) Az elektronikus levél tárgyát mindig      b) Felhasználó neve alapján.
    a számítógép hozza létre.            c) Vállalatnév alapján.
                            d) Személynév alapján.
                      1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 87


16. Hány számítógép található az interneten?    22. Jelölje meg a hamis állítást (állításokat)!
  a) Maximálisa 232 darab.              a) Címtárszolgáltatást mindig csak egy
  b) Száma pontosan nem meghatározható,         levelező kiszolgáló láthat el.
   mert hálózatok összekapcsolásából        b) Címtárszolgáltatást mindig csak
   épül fel.                     a munkaállomás láthat el.
  c) Maximálisan 2M darab.              c) Címtárszolgáltatást mind munkaállomás,
  d) Körülbelül 10 000 000 és 100 000 000        mind kiszolgáló elláthat.
   között.                     d) Címtárszolgáltatást a levelező kiszolgáló
                             és a munkaállomás közösen látja el.
17. Mire jók az internetes kereső rendszerek?
  a) Összegyűjtött információt tartalmaznak    23. Jelölje meg a hamis állítást (állításokat)!
   az internetről, a szabadon elérhető       a) A címtárszolgáltatás gyakorlatilag
   helyekről.                     az internetböngésző programnál lényeges,
  b) Megkeresik az internetet.             mert a kedvenceknek a címét innen veszi.
  c) Megkeresik a levelemet.             b) A címtárszolgáltatás az internetböngésző
  d) Megkeresik az elérni kívánt felhasználót.     programnál lényeges, mert a weboldalak
                             címét innen veszi.
18. Milyen programmal juthat fel a világhálóra?    c) Címtárszolgáltatás a levelező programnál
  a) Netscape Communicator/Navigator          lényeges, mert a lehetséges címzetteket
  b) Windows Explorer                  innen veszi.
  c) Internet Explorer                d) Címtárszolgáltatás a levelező programnál
  d) Bármilyen alkalmazói program            lényeges, mert az ismert címeket ebből
                             már fel tudja ismerni.
19. Mi a szerepe egy internetes browsernek?
  a) Címeket tartalmaz az internet különféle   24. Címtárszolgáltatás abban az esetben
   területeiről.                működik, ha...
  b) Megjeleníti az internetre kapcsolt       a) az internetböngésző programot
   kiszolgáló tartalmát.               elindítottam.
  c) Segít megkeresni az interneten a levelező    b) a kiszolgáló számítógéphez
   címeket.                      hozzákapcsolódtam.
  d) Az e-kereskedelemben segít eligazodni.     c) a levelező programot elindítottam.
                           d) a számítógépet üzemképes állapotba
20. Mi az FTP rövidítés?                 bekapcsoltam.
 a) File Transfer Protocol
 b) File Transfer Priority            25. Levél címzettjénél mivel kell elválasztani
 c) File Trapping Protocol            a címzetteket?
 d) File Trapping Priority              a) Minden esetben vesszővel.
                           b) Minden esetben pontos vesszővel.
21. Mi az internet nyelve?              c) Csak egy címzettet lehet megadni.
  a) Az internetnek nincs nyelve.          d) A levelező program határozza meg.
  b) Az internetnek is, mint a számítástechniká
   ban szinte mindennek, az angol a nyelve.
  c) A német.
  d) Az adott országé, ahonnan internetezek.
88 EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


26. Ha több címzettet adok meg, hogyan kapják     32. Milyen típusú levelet lehet küldeni
meg a levelet?                    az interneten?
  a) Minden esetben sorrendben, a beírtnak       a) Csak szövegest.
   megfelelően.                    b) Csak szövegest, és speciális fájlt lehet
  b) Sorban, és ha valakinek nem tudja           hozzá csatolni.
   kézbesíteni, az utána következők sem        c) Szöveges vagy HTML formátumút.
   kapják meg.                    d) Csak HTML formátumút.
  c) Nem lehet több címzettet megadni.
  d) Egyszerre küldi el mindenkinek.         33. Mit jelent a HTML?
                             a) A Hypertext Markup Language rövidítése.
27. Mit kap az a címzett, aki másolatot kap?       b) A Hibrid Text Manual Language
  a) A levél másolatát, valamint a válaszok        rövidítése.
   másolatait.                I    c) A Hyper Text Multi Language rövidítése.
  b) Az eredeti levelet kapja meg, mint címzett.    d) A Hibrid Text Multi Language rövidítése.
  c) Az eredeti levelet kapja meg, mint
   másolatot kapó.                 34. Hogyan lehet piros betűvel írni a levél
  d) Egy nem szerkeszthető, csak olvasható      törzsét?
   levelet kap az eredetiről.             a) HTML formátumú beállítás után
                              megváltoztatom a levélben a betűk színét.
28. Hány címzett kaphat másolatot?            b) Beírom a levélbe, hogy
  a)l                           <FontColor:=RED>,
  b)4                           és utána már pirosán írok.
  c)255                         c) Beírom a levélbe, hogy
  d) Sok.                         <Font color:=255,0,0>,
                              és utána már pirosán írok.
29. Mit jelent a titkos másolat?             d) A beírt szöveg színét nem lehet
  a) Aki titkos másolatot kap, nem tud róla,        megváltoztatni.
   hogy megkapta.
  b) Aki titkos másolatot kap, látja a válaszokat.  35. Meg lehet változtatni a betű típusát?
  c) A címzett nem látja, hogy ki kapja a titkos    a) Igen, de csak True Type Font lehet.
   másolatot.                     b)Nem.
  d) Aki másolatot kap, nem látja, hogy ki       c) Csak ha HTML formátumú a levél.
   kapja a titkos másolatot.             d) Igen, ha csatolom a levélhez.

30. Ki látja, hogy ki kap titkos másolatot?      36. Milyen fájlt lehet csatolni egy levélhez?
  a) Csak a levél írója és a titkos másolatot kapó   a) Bármilyet.
   személy, de kettő vagy több személy esetén     b) Csak alkalmazáshoz tartozót.
   csak magát látja, mint titkos címzettet.      c) Csak szövegeset.
  b) Mindenki.                     d) Amit az internet ismer.
  c) Mindenki, aki titkos másolatot kap.
  d) Aki titkos másolatot kap, és aki másolatot.   37. Hány fájlt lehet csatolni a levélhez?

31. Hány fo kaphat titkos másolatot?          b)8
 a) Mindig csak 1.                   c)255
 b)2                          d) Nincs meghatározva.
 c) Annyi, ahány címzett van.
 d) Sok.
                       1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 89


38. Milyen hosszú fájlt lehet átküldeni       44. Mikor látom, hogy elolvasta valaki
a levéllel?                     a levelemet?
  a) Amekkora a számítógép memóriája          a) Erről mindig érkezik értesítő.
   (RAM).                      b) Ez nem lehetséges.
  b) Maximum 1 MB-ost.                 c) Ha be van állítva.
  c) Maximum 512 KB-ost.                d) Csak ha a címzett választ küld.
  d) Ezt mindig a küldő és a fogadó oldal
   határozza meg.                45. Mikor látom, hogy megkapta valaki
                          a levelet?
39. Melyik karakterek, karaktersorozatok        a) Mindig.
tiltottak a levélben?                  b) Soha.
  a) Nincs tiltott karakter.             c) Ha be van állítva.
  b) {} @<> karakterek tiltottak.           d) Ha a címzett választ küld.
  c) HTML levélben nincs tiltva semmi,
    de szövegesben <>{} karakterek nem      46. Mi történik akkor, ha az elküldött levelet
    fordulhatnak elő.              a címzett nem kapta meg?
  d) Szöveges levélben nincs tiltva semmi,      a) A címzetthez nem érkezik meg a levél,
    de HTML levélben < > a jelek közé írt       de én erről nem kaphatok információt.
    szöveget megpróbálja értelmezni         b) A levél „visszapattan", így értesülök
    a program.                    a sikertelen kézbesítésről.
                            c) A címzett e-mail szolgáltatójának
40. Milyen fontosságú lehet tipikusan egy levél?     rendszergazdája legtöbbször küld egy
  a) Sürgős vagy nem sürgős.               „Nem kézbesíthető" üzenetet.
  b) Sürgős, nem sürgős, átlagos.           d) A címzett e-mail szolgáltatójának
  c) Sürgős, nem sürgős, átlagos, megjegyzés.      rendszergazdája mindig küld egy
  d) Sürgős, átlagos.                  „Nem kézbesíthető" üzenetet.

41. Milyen lehet egy levél tartalom szerinti    47. Mikor kerül egy levél a „Kukába"?
besorolása?                      a) Amikor az elévülése be van állítva, vagy
  a) Személyes, magánjellegű.              kidobom.
  b) Személyes, magánjellegű, bizalmas.        b) A beállítástól függően 7 vagy 14 nap
  c) Személyes, magánjellegű, üzleti, bizalmas.     múlva.
  d) Személyes, magánjellegű, általános,       c) Amikor kidobom.
   bizalmas.                    d) Ha egy újabb levél felülírja.

42. Az elküldött üzenetet mikor menti        48. Hogyan lehet „időzíteni" egy levelet, vagyis
a levelező?                     hogy a megírása után csak később kaphassa meg
  a) Mindig.                   a címzett?
  b) Csak a kiszolgáló menti.            a) A levélbe teszek egy késleltetés
  c) Ha kérek rá választ.                SCRUTET.
  d) Ha be van állítva.               b) Beállítom a kézbesítési dátumot.
                            c) Sehogy.
43. Mikor kaphatok a levelemre választ?        d) Csak a kiszolgáló rendszergazdája tudja
  a) Mindig.                       megtenni.
  b) Ha kérek rá.
  c) Ha be van állítva.
  d) Soha.
90 EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


49. Hogyan lehet megtenni, hogy valaki      54. Honnan tudom, hogy levelem jött?
megkapja a levelemre adott választ?         a) A képernyőt betölti egy boríték képe
  a) Feliratkozik a levelezési listámra.        az E-mail felirattal.
  b) Megadom a levélben, hogy kinek         b) Megremeg a kép.
   küldjenek még választ.             c) A levelező program - beállítástól függően
  c) A titkos címzettbe beteszem, és mindent      -jelzést adhat.
   látni fog.                   d) Hálózatfigyelő vagy levélfigyelő
  d) Beállításokban megadom, hogy a választ      programom jelzést ad.
   megkapja.
                         55. Mi az e-kereskedelem?
50. Hány levelem lehet a postafiókomban?       a) Elektrotechnikai üzletben való vásárlás.
  a) 255                      b) Elektromos eszköznek a vásárlása.
  b) 128                      c) Elektronikus úton történő vásárlás, illetve
  c) Bármennyi.                    megrendelés.
  d) Ezt a kiszolgáló és a gépem határozza     d) Earth (Föld), vagyis a bolygót behálózó
   meg.                       kereskedelem.

51. Hogyan tudja megtenni, hogy bármelyik     56. Mi az előnye az e-kereskedelemnek?
gépről el tudja olvasni a leveleit?         a) Bárhonnan, közvetlenül a gyártótól lehet
  a) Megkérem a rendszergazdát, hogy hozzon      vásárolni.
   létre minden gépre egy címet, és        b) Gyors vásárlás.
   átküldőm.                   c) Több információt lehet megtudni
  b) Nem töltöm le a kiszolgálóról           a termékről.
   a leveleimet, csak onnan olvasom őket.     d) Olcsóbb vásárlás.
  c) A könyvtárak szinkronizálásával.
  d) Mindig elmentem mágneslemezre        57. Miért nagy fontosságú az adatbiztonság
   a leveleimet.                az e-kereskedelemben?
                           a) Hogy ne férhessenek hozzá
52. Mivel lehet egy postafiókhoz kapcsolódni?      az állományaimhoz.
  a) Egyszerre csak 1 csatornával, de ez lehet   b) Az elküldött információ megfelelő
   telefon és internet is.              adatbiztonság nélkül bárki számára
  b) Bármilyen hálózattal, de egyszerre csak      hozzáférhető.
   eggyel.                    c) Mert nem bízok a számítógépekben.
  c) Bármilyen hálózattal, és a száma sincs     d) Mert bármely elektronikus információ
   meghatározva.                   lemásolható.
  d) Csak telefonon keresztül.
                         58. Mire kell figyelni az elektronikus
53. Ha elküldtem egy levelet, visszahívható-e?  kereskedelemnél fizetéskor?
  a) Általában nem.                 a) A megfelelő adattitkosításra.
  b) Ez a levelezőprogramok alapszolgáltatása.   b) A személyi adataimhoz ne férjen hozzá
  c) A küldés előtt visszahívási opciót kell      illetéktelen személy.
   beállítani.                  c) A pontos összeg szerepeljen a végösszeg
  d) A levél visszahívása nem értelmezhető.      helyén.
                           d) Hogy a ténylegesen a megrendelt áru
                            szerepeljen a listán.
                      1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 91


59. Honnan lehet vásárolni e-kereskedelemben?    64. Miért terjed rohamosan az e-kereskedelem?
  a) Minden olyan kiszolgálóról, amely        a) Mert mindenki ezt ismétli, és az emberek
   az adott ország azonosítójával rendelkezik.     úgy gondolják, hogy ők is kipróbálják.
  b) Bárhonnan a világból.              b) Mert mindenkinek hasznot hoz, és
  c) Az adott földrész webhelyeiről.           megkönnyíti a feldolgozást.
  d) Sehonnan, mert ez csak megrendelés,       c) Mert ha valaki már az interneten van,
   és meg kell jelenni személyesen egy         akkor mért ne vásároljon.
   ügyfélirodában.                 d) Mert nagy cégek szponzorálják.

60. Mire van szükség ahhoz, hogy valaki       65. Mi az e-business magyar megfelelője?
e-kereskedelemben tudjon vásárolni?          a) Elektronikus pénztárca.
  a) Egy számítógépre.                b) Elektronikus kereskedelem.
  b) Egy számítógépre és egy modemre,         c) Elektronikus üzlet.
   ami a bankkal áll kapcsolatban.         d) Elektronikus kapcsolat.
  c) Egy internetre csatlakoztatott
   számítógépre.                 66. Mit lehet vásárolni egy e-boltban?
  d) Egy olyan számítógépre, amin van         a) Mindenhol mindent, ez a lényeg.
   mágneskártya-leolvasó.              b) Az adott cég profiljának megfelelően
                             mindent.
61. Hogyan lehet fizetni az e-kereskedelemben     c) Amit feltöltenek bele.
vásárolt áru után?                   d) Elektronikus termékeket.
  a) Ügyfélirodában.
  b) Postai úton utánvétellel.           67. Mi volt a 2000. év probléma?
  c) Banki átutalással.                a) A számítógép nem ismerte a 2000. évet..
  d) Hitelkártyával.                 b) A dátumot nem megfelelő hosszan
                             tárolták, ezért a számítógép 00 évnek
62. Hogyan lehet valakit azonosítani egy         értelmezte a 2000. évet.
e-boltban?                       c) A számítógép felismerte a 2000. évet,
  a) Felhasználói névvel és jelszóval.          de 00 évnek értelmezte.
  b) Ügyfélszolgálati irodában kiváltott       d) Sok számítógép-program csak 1999-ig
   azonosítóval.                    ismerte fel a dátumot.
  c) Bankkártyával.
  d) Személyi azonosító jellel.          68.MiazY2K?
                           a) Egy vírus neve.
63. Miért jött létre az e-kereskedelém?        b) Egy program neve.
  a) Mert az információs szupersztráda        c) A 1999.09.09. nap problémájának
   az információáramlás csúcsa,            a megnevezése volt.
   és a kereskedelem a legjobb üzlet.       d) Az angol Year, a B és a latin Kilo (ezer)
  b) Mert így a vásárló közvetlenül a gyártótól     szavakból származó mozaikszó.
   tud vásárolni, olcsóbban.
  c) Mert így a vámtörvények megkerülhetők.    69. Miért volt gond a 2000-es évváltás?
  d) Hogy a forgalmazók növeljék profitjukat.    a) Mert jó tudni a pontos dátumot.
                           b) Mert nem néz ki jól, ha az látszik
                             mindenhol, hogy 1900...
                           c) Mert a dátum rossz időértékéből súlyos
                             problémák származnak.
                           d) Mert ez jó üzlet volt.
92 EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


70. Melyik területen okozhatott gondot      75. Hány karakter hosszú lehet a levél tárgya?
a helytelen dátumváltás?               a) 128
  a) Szövegszerkesztés               b)255 c)256 d) Nincs
  b) Táblázatkezelés                meghatározva.
  c) Adatbázis-kezelés
  d) Rajzprogramok                76. Mi alapján azonosítok egy számítógépet
                         az interneten?
71. Miért gond, hogy (Y2K) 99 után 00-ra vált    a) URL név alapján.
a dátum?                       b) URL név és IP cím alapján.
  a) Mert a 00-val való osztás nem         c) IP cím alapján.
   engedélyezett.                 d) Egyik sem.
  b) Mert a 99 után a 100 jön.
  c) Mert a 00 kisebb, mint a 99.        77. Mit jelent a „.hu" egy vállalat neve után
  d) Mert a számítógép nem értelmes, és nem   az URL névben?
   tud különbséget tenni a két érték között.   a) Azt, hogy magyar tulajdonú.
                           b) Azt, hogy csak Magyarországról lehet
72. Az üzleti életben hol okozhatott gondot       elérni.
a 2000. év probléma?                 c) Azt, hogy egy magyar illetékességű cég.
  a) Mindenhol, mert a szerződéseken nem      d) Azt, hogy magyar nyelvű oldal.
   szerepelhet 00.
  b) Sehol, mert úgyis gépiesen töltik ki    78. Minek a rövidítése az ORG?
   a papírt.                   a) Organization (szervezet)
  c) Ahol számítógépet használnak.         b) Organ (szerv-)
  d) Csak bankoknál.                c) Ornitology (madártan)
                           d) Origami
73. Miért alakult ki'az Y2K probléma?
  a) Mert a programozók spóroltak a dátum    79. Egy keresőrendszerrel a következő címet
   elraktározásához szükséges hellyel.     találta: ftp.cdrom.com. Hogyan tudja a tartalmát
  b) Mert mindenhol az volt beharangozva,    lehívni?
   hogy addig úgyis világvége lesz.        a) Internetböngészővel.
  c) Mert 1985-ben nem gondolkodtak ennyire     b) Semmivel, mert ilyen cím nem létezhet.
   előre.                     c) Csak FTP programmal.
  d) Mert korábban nem volt ilyen kiterjedt     d) Olyan programmal, ami ftp kapcsolatot tud
   mértékű az informatika, és nem gondolták,     kezelni.
   hogy ilyen sokrétűvé válik.
                         80. Milyen információt jelent az a cím, hogy
74. Milyen gondot okozhatott volna a 2000-es   mail.ecdl.hu
évváltás probléma?                  a) Ez egy levelező kiszolgáló.
  a) Fizikai meghibásodás.             b) Ez a kiszolgáló nem érhető el.
  b) Vírusok kiszabadulását.            c) Ez a kiszolgáló egy news kiszolgáló.
  c) Teljes káosz a számítástechnikában.      d) Semmit, mert ilyen cím nem lehetséges.
  d) Programok leállását, ami akár súlyos
   következményekkel is járhatott volna.
                      1. MODUL INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 93


81. Az ismerőse ad egy IP-címet, ami         c) Ez egy speciális HTML oldal, különösebb
 a következőképpen néz ki: 192.168.258.32. Mit      teendő nincs vele.
 lehet ezzel a címmel kezdeni?            d) Nem kattintok rá, mivel ez egy hibás
  a) Beírni az internetböngészőbe, hogy         hivatkozás.
   az feldolgozza.
  b) Nem sokat, így levelet írok a barátomnak.,  86. Mely állítások igazak az információs
   hogy adja meg az URL címet is.        társadalomra?
  c) Semmit, mert a végéről lemaradt egy       a) Ez a ma társadalma.
   számjegy.                    b) A legfontosabb érték maga az információ.
  d) Rákeresni egy internetes kereső         c) A tanulási periódus kitolódik.
   programmal.                   d) Technológia-függő.

82. Internetböngészője a következő feliratot írja  87. Mi a helyes kéztartás a billentyűzet
ki az állapotsorban: Java alkalmazás indítása.   használata során?
Mit tesz?                       a) A kéz legalább vízszintes helyzetben
  a) Gyorsan bezárom az ablakot, mert ez vírus      legyen, de inkább alacsonyabban.
   megjelenését jelenti. Ezután elindítok egy    b) A kéz legalább vízszintes helyzetben
   víruskeresőt.                    legyen, de inkább magasabban.
  b) Megvárom, amíg megjelenik            c) A kéz mindig vízszintes helyzetben
   az alkalmazás.                   legyen.
  c) Leállítom az oldal letöltését, mert ez nem    d) Teljesen mindegy.
   jó jel.
  d) Leállítom az oldal letöltését, mert ez    88. Mi a helyes alkarhelyzet az egér használata
   Apple számítógépekre van tervezve.      közben?
                            a) A megtámasztott alkar.
83. Mit jelent az internethez való csatlakozás?    b) A megtámasztott csukló.
  a) A megosztott könyvtáraimat, aki akarja,     c) A szabadon hagyott alkar.
   az elérheti.                   d) A szabadon hagyott csukló.
  b) Látom mások megosztott állományait.
  c) Az interneten elérhető kiszolgáló       89. Mi a helyes ujjtartás az egér használata
   számítógépek állományait én is elérhetem.   közben?
  d) Ha rendelkezem elérhetőséggel, akkor       a) A tenyér ráfekszik az egérre, a gombok
   közzé tudok tenni állományokat.           számától függően 1-3 ujj a gombokon.
                            b) A tenyér nem fekszik rá az egérre,
84. Mit jelent a download?                a gombok számától függően 2-3 ujj
  a) Feltöltést.                     a gombokon.
  b) A kapcsolat megszakadását.            c) A tenyér ráfekszik az egérre, a gombok
  c) Letöltést.                     számától függetlenül 2 ujj a gombokon.
  d) A kapcsolat felépülését.             d) A hüvelykujj és a középsőujj közé vesszük
                             az egeret, majd ráhelyezzük a mutatóujját
85. Egy oldalon az index2.dhtml-re mutató link      az egér gombjára.
található. Mit tesz?
  a) Nem foglalkozom vele, csak elírás.      90. Milyen típusú egér használata egészséges'?
  b) Ez az oldal a HTML egy speciális formája     a) Minél több gomb ajánlott.
   a Macintosh számítógépek számára.        b) Hanyattegér (track ball).
                            c) Az ember kezének a méretétől függ.
                            d) Nem egér ajánlott, hanem Touch Pad.
94 EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


91. Mi a megjelenítőnek (monitornak) a helyes    97. Mit jelent az alacsony sugárzású monitor
helyzete?                      kifejezés?
  a) Ha jobbra van a billentyűzettől.         a) Kicsi a fényereje.
  b) Ha balra van a billentyűzettől.         b) Kicsi a kontrasztja.
  c) Ha előttünk van egyenesen.            c) Kevés sugárzás éri a teremben az előttem
  d) Ha az alapgépen van.                ülőt.
                            d) A monitorral szemben ülőt kevesebb
92. Mi a megjelenítőnek (monitornak) a helyes       sugárzás éri.
helyzete?
  a) Akkor helyes, ha felfele kell nézni.     98. Milyen az asztal helyes magassága?
  b) Akkor helyes csak, ha lefele kell nézni.     a) Ha leülünk a székre, a lábnak el kell érnie
  c) A monitornak a szem síkjába, vagy az alá      a talajt, és ha feltesszük a kezünket
   kell esnie.                     az asztalra, az alkarnak és a felkarnak
  d) A monitor helyzete minden esetben helyes.      minimum 90°-os szöget kell bezárnia.
                            b) Ha leülünk a székre és feltesszük
93. Milyen távolságra kell ülni a monitortól?       a kezünket az asztalra, akkor az asztal
  a) Legalább 1 méterre.                lapjának és a karunknak egy síkban kell
  b) Legalább 0,5 méterre.               lennie, vagy ez alá kell esnie.
  c) Legalább 1,5 méterre.              c) A felhasználó magassága mínusz 100 cm.
  d) Legalább 0,6 méterre.              d) 72 centiméter.

94. Milyen képfrissítési frekvenciát állítsunk be  99. Milyen a munkavégzés szempontjából
a monitornak?                    ideális szék?
  a) Minimum 50 Hz-et, vagy nagyobbat.        a) Forgatható, a háttámla és a magasság
  b) Minimum 60 Hz-et, vagy nagyobbat.          állítható.
  c) Minimum 70 Hz-et, vagy nagyobbat.        b) Mindegy, csak kényelmes legyen.
  d) Minimum 80 Hz-et, vagy nagyobbat.        c) A billentyűzet, és a monitor beállítása
                             szabja meg.
95. Milyen jelentősége van a nagy kontrasztú      d) Gázrugós lábtámlával ellátott, rögzített,
beállításnak?                       kellemes kárpitozású darab.
  a) A nagy kontraszt segíti a szemet
   a látásban.                  100. Milyen a munkavégzés szempontjából
  b) A nagy kontraszt jó fényben is jól látható.  ideális szék?
  c) A nagy kontraszt csak napsütésben        a) Görgőkkel ellátott.
   ajánlott.                    b) Magassága állítható, csakúgy, mint
  d) A nagy kontraszt mindig jobban fárasztja      a támlája.
   a szemet.                    c) Elegendő, ha van háttámlája.
                            d) Elegendő, ha van karfája és háttámlája.
96. Milyen jelentősége van a képpontméretnek?
  a) A felbontás szemcséssége függ tőle.      101. Milyen a jó munkahelyi környezet?
  b) Nagy monitornál van csak jelentősége.      a) A munkaállomások lehetőség szerint távol
  c) Nincs jelentősége, mert a felbontás         vannak egymástól.
   a lényeg.                    b) Megfelelő magasságú szék és asztal áll
  d) A szem fáradékonysága függ tőle.          rendelkezésre.
                            c) Optimális a megvilágítás.
                            d) A szemnek nyugtató hatású fekete
                             falakkal, illetve falborítóval ellátott.
                       1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 95


102. Milyen a jó munkahelyi környezet?       107. Miért jobb a síkképernyős monitor?
  a) Ergonómiailag megtervezett székekkel van    a) Nem jobb, csak drágább.
   berendezve.                   b) Mert ami már síkképernyős, az már
  b) Jól szellőztethető, de nem klimatizált.      alacsony sugárzású is.
  c) Jól szellőztethető és klimatizált.       c) Mert az emberi szem ettől kevésbé fárad.
  d) Szociális helyiségekkel ellátott.        d) Mert az emberi szemnek nem kell
                             különböző helyre fókuszálnia.
103. Segíti-e a munkát a jó munkahelyi
környezet?                     108. Miért jobb a plazma- vagy az LCD kijelző,
  a) Igen, sokban.                 mint a katód sugárcsöves megjelenítő (CRT)?
  b)Nem.                       a) Egyik sem jobb, csak új technológiát
 c) Meghatározó, hogy az ember olyan           jelentenek.
   környezetben tölti el a 8 órát, ahol       b) Az LCD jobb, a plazma rosszabb.
   kellemesen érzi magát.              c) Mert nem sugároz, és így kevésbé károsítja
 d) A környezet nincs hatással a hatékony        az emberi szemet.
   munkavégzésre.                  d) Mert a plazmát a gyógyászatban is
                             használják, és az emberi szemet is
104. Megéri-e a drágább, de ergonomikusabb        nyugtatja.
felszerelés?
  a) Igen, mert jobb munkaeszközökkel       109. Miért számít, hogy honnan van
   nagyobb teljesítményt lehet nyújtani.     megvilágítva a monitor?
  b) Nem, mert drágább.                a) Mert a megvilágítás iránya befolyásolja
  c) Nem, mert semmit sem jelent, hogy          a kontrasztot és a visszatükröződést,
   emberközelibb, hisz aki akar, az tud        amitől a szem hamarabb elfárad.
   dolgozni.                    b) Nem számít, csak egy második fényforrás
  d) Igen, hisz az ergonomikusabb azt jelenti,      is kell.
   hogy gyorsabban lehet dolgozni.         c) Ha nincs megvilágítva, akkor nem
                             tükröződik, tehát jobb.
105. Jelölje az igaz állításokat!           d) Ha rossz helyről van megvilágítva,
 a) A nagyobb képfrissítési frekvencia óvja       a tükröződés fáraszthatja a szemet.
   a szemet.
 b) A TFT kijelző kevésbé bántja a szemet,     110. Mire jó a tükröződésmentes képernyő?
   mint a CRT.                    a) A tükröződésmentes képernyő nem jobb,
 c) A TCO szabvány az ergonomikus egeret         csak drágább.
   határozza meg.                  b) A tükröződésmentes képernyőnél biztos,
 d) Minél nagyobb a kijelző (monitor)          hogy más fényforrás fénye nem verődik
   átmérője, annál kevésbé bántja a szemet.       vissza a monitorról, és így jobban látható
                             a kép.
106. Törvényi szabályozás szerint, hány        c) A tükröződésmentes képernyőhöz nem kell
munkaóra engedélyezett a számítógép előtt         szűrőt használni.
ülve?                         d) Az üvegen a visszaverődő fény új képet
  a) Napi 8 óra a megengedett munkaidő.         hoz létre, ezért szellemképes lehet
  b) Napi 6 óránál többet nem lehet a monitor      a monitor, ami rontja a szemet.
   előtt dolgozni.
  c) Óránként 10 perc szünet ajánlott.
  d) A törvény nem szabályozza.
96 EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


111. Milyen típusú hálózati csatlakozóval        c) Csak halongázzal töltött tűzoltó készüléket
használható a számítógép?                 használhatunk.
  a) Teljesen mindegy, milyen csatlakozót       d) Halongázzal vagy CO2-vel töltött
   használunk.                     készüléket használhatunk.
  b) Fali csatlakozóban lehet használni
   a számítógépet.                 116. Áramszünet esetén mi a teendő?
  c) Csak földeléssel ellátott csatlakozóval      a) Abbahagyjuk a munkát.
   használható a számítógép.             b) Minden elektromos gépet kikapcsolunk.
  d) Magyarországon 220 V-os hálózati          c) Lekapcsoljuk a számítógépet, esetleg
   csatlakozóval használhatjuk a számító         kihúzzuk a konnektorból.
   gépet.                       d) Telefonálunk az áramszolgáltatónak.

112. Miért jó az álpadló a számítástechnika      117. Elvileg honnan lehet megtudni,
teremben?                       hogy a kábel mekkora áramterhelést bír?
  a) Azért, mert esztétikus, és így nem vonja el    a) A kábel külső borítására rá van írva.
    a figyelmet a tényleges munkától.         b) Megkérdezzük az eladót.
  b) Mert nem csúszik.                 c) Megmérjük mérőeszközzel.
  c) Nincs statikusan feltöltődve.           d) Magyarországon általában 220 V-ra
  d) Az álpadló alatt el lehet vezetni az áramot,     tervezik a kábeleket.
    és a hálózati kábeleket, így nem
    bukdácsolnak benne, nem sérülhet meg      118. Miért nem szabad a kábeleket megtörni?
    sem a dolgozó, sem a kábel.           a) Mert eltörik.
                            b) Mert nem lehet tudni, hogy a belső
113. Miért nem lehet poroltót használni          szigetelés mennyire szilárd,
a számítástechnika-teremben?                és ha megsérül, már nem biztonságos.
  a) Azért, mert a por károsítja a számító       c) Mert megüt az áram.
   gépeket.                     d) Mert eltörik benne az áramot vezető
  b) Azért, mert a poroltóból kikerülő          fémszál.
   oltóanyag vezeti az elektromos áramot.
  c) Káros az ember szervezetére.          119. Milyen időközönként kell érintésvédelmi
  d) Nehéz utána kitakarítani a termet.       vizsgálatot végezni?
                             a) Évente.
114. Miért nem lehet vízzel oltó eszközöket       b) Háromévente.
használni a számítástechnika-teremben?          c) Akkor, amikor a számítógépet először
 a) Azért, mert a víz károsítja a számító         üzembe helyezzük.
   gépeket.                      d) Nem szükséges érintésvédelmi vizsgálatot
 b) Azért, mert a víz vezeti az áramot,          végezni.
   és könnyen áramütést szenvedhetünk.
 c) Mert nem hordozhatók.              120. Ki kapcsolhatja be a számítógépet
 d) Mert a víz nem oltja az elektromos tüzet.    a munkahelyen?
                             a) Mindenki, aki be tudja kapcsolni.
115. Milyen típusú oltókészülékkel oltjuk        b) Csak a főnök.
az elektromos tüzet?                   c) Csak olyan személy kapcsolhatja be
  a) Homokkal, vízzel olthatjuk az elektromos       a számítógépeket, aki munkavédelmi és
   tüzet.                        tűzvédelmi oktatáson részt vett.
  b) Áramtalanítás után vízzel oltjuk el        d) Akinek erre jogosultsága van, függetlenül
   az elektromos tüzet.                 attól, hogy részt vett-e oktatáson.
                      1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 97


121. Milyen ortopédiai rendellenességet idézhet  123. Milyen ortopédiai rendellenességet idézhet
elő a nem megfelelő szék?             elő a nem megfelelő egér?
  a) Gerincferdülést.                a) Semmilyen rendellenességet nem idéz elő.
  b) Vállízületi kopást.              b) ínhüvely-gyulladást.
  c) Derékfájást.                  c) ízületi fájdalmat a csuklóban, kézfejben és
  d) Nem számít a szék minősége.            vállban.
                           d) A könyökízület gyulladását.
122. Milyen ortopédiai rendellenességet idézhet
elő a nem megfelelő asztal?            124. Milyen időközönként kell tűzvédelmi és
  a) Gerincferdülést.              munkavédelmi oktatáson részt venni?
  b) Vállízületi kopást.              a) Évente.
  c) Derékfájást.                  b) Kétévente.
  d) Nem számít az asztal magassága.        c) Havonta.
                           d) A munkába állás első napján.


BIZTONSÁG, SZERZŐI JOG, ÉS A TÖRVÉNY
1. Jelölje az igaz állítást (állításokat)!      c) A biztonsági másolatok készítése nem
  a) Biztonsági másolat hajlékonylemezre nem      automatizálható, azt mindig
   készíthető.                    a felhasználónak kell elvégeznie.
  b) Biztonsági másolat készítéséhez speciális   d) Ha hajlékonylemezre duplikálok adatokat,
   programra van szükség.              akkor az nem számít biztonsági mentésnek.
  c) Biztonsági másolat nem készíthető
   ugyanarra a tárolóeszközre.         4. Jelölje az igaz állítást (állításokat)!
  d) Bármilyen fájlról, programról készíthető    a) A biztonsági másolatok készítése mindig
   biztonsági másolat.                a rendszergazda feladata.
                           b) Hardverhiba nem okozhat adatvesztést, így
2. Jelölje az igaz állítást (állításokat)!        a biztonsági másolatok elsősorban a vélet
  a) A biztonsági másolatok készítése mindig      len törlések és a vírusok ellen védenek.
   a rendszergazda feladata.            c) Biztonsági másolatot nemcsak ugyanarra
  b) Biztonsági másolatok készítése backup       az adathordozóra lehet készíteni.
   programok nélkül is megoldhatók.        d) Az operációs rendszerek általában
  c) Nem minden adathordozó alkalmas          támogatják a biztonsági másolatok
   biztonsági másolat készítésére.          készítését.
  d) A fontos adatokról történő rendszeres
   biztonsági mentések csökkenthetik      5. Mi a szerepe a biztonsági mentéseknek
   az esetleges víruskárokat.          és mikor kell őket készíteni?
                           a) Az adatok sérülése esetén a helyreállítást
3. Jelölje az igaz állítást (állításokat)!        segíti. Feladattól függően, akár naponta.
  a) Biztonsági másolat (backup) készítéséhez    b) Dokumentálja az elmúlt időszakot.
   szükség van külső szalagegységre vagy       Havonta szükséges a mentéseket
   cserélhető winchesterre.              elvégezni.
  b) A biztonsági másolat a fontos adatok      c) A rendszereink megbízhatóak. Nem kell
   duplikálását jelenti szalagegységre.        mentéseket végezni.
                           d) A programok mindig automatikusan
                             elvégzik. Nem kell ezzel külön foglalkozni.
98  EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


6. Mely állítások lehetnek igazak a biztonsági    11. Mivel védik a fokozottan védett rendszerek
mentésre?                       hozzáférését?
  a) Több óráig is eltarthat.              a) Felhasználónévvel, jelszóval, esetlegesen
  b) Speciális hardver eszközre van hozzá         hardveres védelemmel.
   szükség, pl. DAT szalagra vagy streamer      b) Elviszik a billentyűzetet, hiszen így nem
   cartridge-ra, viszont a művelet legtöbbször      lehet a géppel kommunikálni.
   automatizálható.                  c) Lezárt szekrényben tárolják a számító
  c) A visszaállítás (restore) mindig több         gépet, amit minősített riasztóval látnak el.
   rendszergazda összehangolt munkáját        d) Biztonsági őrrel.
   igényli.
  d) A biztonsági mentések szándékosan nem      12. Az áramkimaradás veszélyeket rejt.
   törölhetők le, rongálhatok meg.         Mivel védekezhetünk ellene?
                             a) Semmivel.
7. Mely eszközök alkalmasak biztonsági          b) Generátorral.
mentések tárolására!                   c) Az áramszolgáltatóval való szerződés
  a) Hajlékonylemez                    kötéssel.
  b) DAT kazetta                    d) UPS-sel.
  c) Scanner
  d) CD-olvasó                    13. Mi történik az adatokkal, fájlokkal
                           áramkimaradás esetén?
8. Hogyan definiálná a backup fogalmát?         a) Semmi.
  a) A játékoknál a beállításokat ezzel lehet      b) A háttértároló tartalma nem változik,
   elmenteni.                      a pillanatnyi állapot marad meg,
  b) A levél melléklet elmentésének            de az operatív tárból minden elvész.
                             c) Sérülhetnek a háttértárolón is, ha a fájl
   a szakszava.
                              vége jellel nem tudom lezárni őket.
  c) Biztonsági mentés, melyről az állományok
                             d) Nem történhet nagy gond, hisz
   teljesen visszaállíthatok.
                              napjainkban jó programok vannak.
  d) Hibaellenőrzés a tömörített
   állományoknál.
                           14. Melyek a hardveres azonosítások eszközei?
                             a) Mágneskártya
9. Milyen megoldásokat ismer a számítógép
                             b) Plotter
illetéktelen elindítása ellen?
                             c) Ujjlenyomat-olvasó
  a) Le lehet lakatolni a gépet, ha a ház engedi.
                             d) Aktív chipkártya
  b) Jelszóval való levédést.
  c) A számítógép beállítását, úgy, hogy csak
                           15. Mi látja el a számítógépes hálózat védelmét'
    egy CD-ről lehessen indítani.           a) User azonosítás, és password.
  d) Zárható főkapcsoló-szekrény használatát.     b) Túlfeszültség védő.
                             c) Csak jelszó.
10. Miapassword?
                             d) A rendszergazda.
 a) „Útlevél", mellyel az egész világon
   internetezhet az ember.
                           16. Mivel védjük a számítógépes rendszereket
 b) Úti szótár.
                           a külső behatolás ellen?
 c) Jelszó.
                             a) Tűzvonal (Firevol)
 d) Az internet2 köznapi neve.
                             b) Főfal (Bosswall)
                             c) Tűzfal (Firewall)
                             d) Válogatófal (Router)
                     1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK       99


17. Mit jelent a hitelességi bizonyítvány?      d) Hajlékonylemez írásvédetté tételével
  a) Az adott dokumentum helyesen töltődött       megakadályozható, hogy a lemezről vírus
   be vagy le.                    kerüljön a rendszerbe.
  b) A készítő igazolja, hogy a dokumentum
   hiteles.                   22. Az alábbi állítások közül válassza ki azt
  c) Banki átutalásoknál a tranzakcióra van-e   vagy azokat, amelyek a legjobban illenek
   elég hitel.                  a vírusokra!
  d) Minden országban található egy          a) A vírusok olyan programok, melyek
   kiszolgáló, amely tartalmazza az adott       módosítanak más programokat a számító
   ország lakóinak az adatait. Ha valahova       gépen azáltal, hogy az önmagukról készült
   regisztrálom magam, ez hitelesít engem.       másolatokat beléjük ágyazzák.
                            b) Megfertőzhetik a RAM-ot, a merevlemezt,
18. Mi az intranet?                    a hajlékonylemezt, a CD-ROM-ot, de soha
  a) Semmi, csak az internet van rosszul írva.      nem tehetik tönkre a hardvert.
  b) Az internet adott országra korlátozva.      c) Nem programok.
  c) Egy szervezetileg összetartozó hálózat,     d) E-mail nem lehet vírusos.
   amely az internethez hasonlóan épül fel.
  d) Adott kontinens számítógépes hálózata.    23. Az alábbi állítások közül válassza ki azt
                          vagy azokat, amelyek a legjobban illenek
19. Mit jelent a guest?               a vírusokra!
  a) Látogatót, akinek a hálózatban általában     a) Ha a rendszerbe vírus került, semmiképp
   csak olvasási joga van, de csak kevés        sem irtható le a merevlemezen lévő vírus
   dologra.                      irtóval. Egy hajlékonylemezre lesz szükség.
  b) Egy univerzális felhasználót, aki        b) Megfertőzheti a merevlemez boot
   a rendszergazdának segít a gépek          szektorát, végső soron a teljes merevlemez
   irányításában.                   tartalma elveszhet.
  c) A víruskeresők magjának a nevét.         c) A hajlékonylemez írásvédetté tétele nem
  d) A legkevesebb joggal rendelkező           véd a vírusok ellen.
   felhasználót.                  d) A vírusok egy speciális fajtája az
                             elektronikus sugárzáson keresztül is terjed,
20. Mi az a tartomány?                  így egy kis irodában lévő minden
  a) Egy adott csoportba összefogott           számítógép gyorsan megfertőződhet.
   számítógép.
  b) Számítástechnikában nincs jelentősége.    24. Az alábbi állítások közül válassza ki azt
  c) Az angol „server" magyar megfelelője.     vagy azokat, amelyek a legjobban illenek
  d) Egy cég számítógépes hálózata.        a vírusokra!
                            a) A vírusok elsősorban a RAM-ban lévő
21. Az alábbi állítások közül válassza ki azt       adatokra specializálták magukat, a
vagy azokat, amelyek a legjobban illenek         merevlemezen lévő adatok védve vannak.
 a vírusokra!                     b) A hajlékonylemez írásvédetté tétele véd a
  a) Egy e-mail is lehet vírusos, sőt vírusok      fájl-, de nem véd a bootszektor-vírusok ellen.
    miatt a ROM is fertőződhet.           c) Tönkretehetnek adatbázis-állományokat,
  b) Egy vírus már a rendszerindítás során is a     programokat, leveleket is, sőt esetenként a
    memóriába kerülhet.                merevlemezen lévő összes adat elveszhet.
  c) A vírus megfertőzheti a merevlemez boot     d) A vírusoknak több fajtája is van,
    szektorát, végső soron a teljes merevlemez     például operációsrendszer-vírusok
    tartalma elveszhet.                és a partícióstábla-vírusok.
1 00 EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


25. Az alábbi állítások közül válassza ki azt    28. Az alábbi állítások közül válassza ki azt
vagy azokat, amelyek a legjobban illenek      vagy azokat, amelyek a legjobban illenek
a vírusokra!                    a vírusokra!
  a) A vírusok olyan kártékony programok,       a) A vírusok tulajdonképpen maguktól
   melyek a legtöbbször programfájlokat        keletkeznek.
   és/vagy a lemez boot szektorát kívánják     b) Legrosszabb esetben a RAM és a ROM
   tönkretenni. Csak a szövegszerkesztővel       veszhet el miattuk.
   írt dokumentumállományok vannak védve      c) A vírusok programokkal is terjedhetnek.
   tőlük.                      d) A vírusok olyan kártékony programok,
  b) Egy számítógépen egy vírus lehet.          melyek célja a programok/adatok tönkre
  c) A vírusok e-maillel is érkezhetnek.         tétele. Nem juthat be vírus a rendszerbe
  d) Egy vírus már a rendszerindítás során is      LAN hálózatról, se az internetről.
    a memóriába kerülhet, és ha ez megtörtént,
    már nem irtható le. Megoldást a merev-    29. Az alábbi állítások közül válassza ki azt
    lemez formázása jelent.           vagy azokat, amelyek a legjobban illenek
                          a vírusokra!
26. Az alábbi állítások közül válassza ki azt      a) A vírusok adatbázis-állományokat nem
vagy azokat, amelyek a legjobban illenek          tehetnek tönkre.
a vírusokra!                      b) A vírusok tönkretehetnek adatbázis
  a) A vírusok hálózaton keresztül nem          állományokat, programokat, leveleket,
   juthatnak a rendszerbe.               sőt esetenként a merevlemezen lévő összes
  b) Egy számítógépen egyszerre több vírus is       adat is elveszhet.
   előfordulhat.                   c) Idegen hajlékonylemezeket érdemes
  c) Programok, melyek általában a fájlokat és      használat előtt írásvédetté tenni, így nem
   a boot szektort fertőzik meg, írásvédett       kerülhet róla vírus a rendszerbe.
   hajlékonylemezre nem kerülhetnek fel.       d) Hálózatban lévő gépek is megfertőződ
  d) Ma már kedvenc CD-ROM-olvasónkon           hetnek, de nem a hálózaton keresztül.
   keresztül is ki vagyunk téve a vírus
   fertőzésnek.                 30. Az alábbi állítások közül válassza ki azt vagy
                          azokat, amelyek a legjobban illenek a vírusokra!
27. Az alábbi állítások közül válassza ki azt     a) Olyan programok, melyek a lemezek boot
vagy azokat, amelyek a legjobban illenek         szektorát nem, csak a programokat,
a vírusokra!                       adatokat és a Fájl Allokációs Táblát
  a) A vírusok hatékonyan megírt programok,       fertőzhetik meg.
   programfájlokat, a boot szektort vagy      b) A vírusok kártékony programok,
   a FAT-et is megtámadhatják. Sőt           a programfájlokat, boot szektort,
   még makróvírusok is léteznek.            sőt szövegszerkesztő dokumentumokat is
  b) A vírusok adatbázis-állományokban is kárt      tönkretehetnek, csak az operációs rendszer
   tehetnek.                      van védve ellenük.
  c) A vírusok kártékony programok, melyek      c) Jelenlétére utalhat a számítógép lassuló
   még a telepítő lemezeket, pl. a CD-n lévő      működése.
   irodai programcsomagot is            d) Egy gépen egyszerre csak egy vírus lehet
   megfertőzhetik.                   jelen.
  d) A Pentium D rendszereken nem
   jelenhetnek meg vírusok.
                       1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 101


31. Az alábbi állítások közül válassza ki azt     34. Az alábbi állítások közül válassza ki azt
vagy azokat, amelyek a legjobban illenek        vagy azokat, amelyek a legjobban illenek
a vírusokra!                      a vírusokra!
  a) Programok, melyeknek célja a számító        a) A vírusok hatékonyan megírt programok,
   gépen, illetve perifériáin (merevlemezen,       programfájlokat, a boot szektort vagy
   hajlékonylemezen) tárolt adatok,            a FAT-et is megtámadhatják. Makróvírus
   programok tönkretétele.                viszont nem létezik.
  b) A hajlékonylemez írásvédetté tétele véd a      b) A vírusok hálózaton keresztül is
   fójl-, de nem véd a bootszektor-vírusok ellen.     a rendszerbe juthatnak.
  c) A vírusok kártékony programok. Csak         c) A vírusok hálózaton keresztül nem
   a szövegszerkesztővel írt dokumentum          juthatnak a rendszerbe.
   állományok vannak védve tőlük.           d) A hajlékonylemezek írásvédelmi funkciója
  d) Kártékony programok, melyek általában         meggátolja azt, hogy a lemezről vírus
   a fájlokat és a boot szektort fertőzik meg,      kerüljön a rendszerbe.
   írásvédett hajlékonylemezre nem
   kerülhetnek fel.                 35. Az alábbi állítások közül válassza ki azt
                            vagy azokat, amelyek a legjobban illenek
32. Az alábbi állítások közül válassza ki azt     a vírusokra!
vagy azokat, amelyek a legjobban illenek         a) Minden vírus komoly adatvesztést okozhat
a vírusokra!                         a memóriában vagy a merevlemezen.
  a) A vírusok olyan kártékony programok, me        Hajlékonylemezre nem kerülhet fel vírus
   lyek a LAN hálózat és az internet felől nem      (az írásvédelmi funkció csak a véletlen
   kerülhetnek a rendszerbe ezen rendszerek        törlések miatt van).
   speciális védelmi rendszerének köszönhetően.    b) A vírusok egyik fajtája a bootszektor-
  b) A vírusprogramok célja csak a hardver         vírusok.
   tönkretétele.                    c) A vírusok egyik fajtája az ún. operációs
  c) A vírusok adatbázisokat nem fertőzhetnek        rendszer vírus.
   meg.                        d) A vírusok szövegszerkesztővel készített
  d) A vírusok olyan programok, melyek           dokumentumot nem tehetnek tönkre.
   módosítanak más programokat a számító
   gépen azáltal, hogy az önmagukról készült    36. Az alábbi állítások közül válassza ki azt
   másolatokat beléjük ágyazzák.          vagy azokat, amelyek a legjobban illenek
                            a vírusokra!
33. Az alábbi állítások közül válassza ki azt       a) A vírusok rosszindulatú programok,
vagy azokat, amelyek a legjobban illenek           melyek csak fertőzött hajlékonylemezzel
a vírusokra!                         kerülhetnek be a rendszerbe.
  a) Programok, melyek általában a fájlokat        b) Egy vírus már a rendszerindítás során is
   és a boot szektort fertőzik meg, írásvédett       a memóriába kerülhet, és ha ez megtörtént,
   hajlékonylemezre nem kerülhetnek fel.          már nem irtható le.
  b) A vírusok szövegszerkesztővel készített       c) A vírusok olyan kártékony programok,
   dokumentumot nem tehetnek tönkre.            melyek programokat/adatokat tehetnek
  c) A vírusok nem számítanak programnak,          tönkre. Nem juthat be vírus a rendszerbe
   tulajdonképpen egy olyan utasításról van        LAN hálózatról és az internetről.
   szó, mely megzavarva a számítógép          d) Kártékony programok, melyek általában
   működését, adatokat tehet tönkre.            a fájlokat és a boot szektort fertőzik meg,
  d) Az interneten keresztül nem juthat be vírus       írásvédett hajlékonylemezre nem
   a számítógépbe.                     kerülhetnek fel.
1 02 EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


37. Az alábbi állítások közül válassza ki azt     40. Az alábbi állítások közül válassza ki azt
vagy azokat, amelyek a legjobban illenek        vagy azokat, amelyek a legjobban illenek
a vírusokra!                      a vírusokra!
  a) A vírusok programok.                a) Kártékony programok, melyek általában
  b) A vírusok programok, melyek a lemezek         a fájlokat és a boot szektort fertőzik meg,
   boot szektorába is beírhatják magukat.         írásvédett hajlékonylemezre nem
  c) A vírusok programok, melyek a lemezek         kerülhetnek fel.
   boot szektorát nem, csak a programokat,       b) Programok, melyeknek célja a számító
   adatokat és a Fájl Allokációs Táblát          gépen, illetve perifériáin (merevlemezen,
   fertőzhetik meg.                    hajlékonylemezen, CD-ROM-on) tárolt
  d) A vírusok nem számítanak programnak,          adatok, programok védelme.
   tulajdonképpen olyan utasításokról van       c) A vírusok olyan hálózaton is terjedő
   sző, melyek megzavarva a számítógép          programok, melyek ellen víruskereső
   működését, adatokat tehetnek tönkre.          programokkal lehet védekezni.
                             d) A vírusok ellen csak az operációs rendszer
38. Az alábbi állítások közül válassza ki azt        van védve.
vagy azokat, amelyek a legjobban illenek
a vírusokra!                      41. Jelölje az igaz állítást (állításokat)!
  a) A vírusok olyan kártékony programok,        a) A vírusok adatokat nem, csak programokat
   melyek a legtöbbször programfájlokat és        tehetnek tönkre.
   a lemezek boot szektorát kívánják tönkre      b) A vírusok okozta károk ellen a védekezés
   tenni. Csak a szövegszerkesztővel írt         egyik módja a víruskereső programok
   dokumentumállományok vannak védve tőlük.        használata.
  b) A vírusok terjednek, kárt okoznak, de        c) A vírusok átírhatják a FAT-et.
   a legrosszabb esetben is csak            d) A vírusok programok.
   a programokat kell újra telepíteni.
  c) Az interneten keresztül is bejuthat vírus    42. Jelölje az igaz állítást (állításokat)!
   a számítógépbe.                   a) A vírusok hálózaton keresztül nem,
  d) A hajlékonylemez írásvédetté tétele véd a       csak hajlékonylemezeken terjedhetnek.
   fájl-, de nem véd a bootszektor-vírusok ellen.   b) A vírusok újonnan vásárolt lemezeken
                               soha nem fordulhatnak elő.
39. Az alábbi állítások közül válassza ki azt       c) A vírusok ellen nincs hatékony
vagy azokat, amelyek a legjobban illenek           védekezésre lehetőség.
a vírusokra!                       d) Minden vírusra létezik víruskereső, -irtó
  a) A vírusok elsősorban a RAM-ban lévő          program, ha kicsi késéssel is jelenik meg.
   adatokra specializálták magukat, a
   merevlemezen lévő adatok többé-kevésbé      43. Jelölje az igaz állítást (állításokat)!
   védve vannak.                    a) A vírusok tönkretehetik a programokat,
  b) Létezik a vírusoknak egy kártékonyabb         adatbázis-állományokat, sőt a szöveg
   fajtája, az ún. hardvervírusok, melyek         szerkesztővel készített levelet is.
   olyan hardvereszközöket is             b) A vírusok elleni védekezés egyik módja
   tönkretehetnek, mint pl. a billentyűzet.        a víruskereső programok gyakori
  c) A vírusok hálózaton keresztül is terjedhet       lefuttatása.
   nek, de némelyikük nem igazán veszélyes.      c) Mostanában már nem születnek új vírusok,
  d) Minden vírus leirtható a megfelelő           a régieket pedig leirtják a jobb vírusölők.
   vírusirtó programmal, akkor is, ha több       d) A vírusok a boot szektorba is
   vírus van már a gépen.                 befészkelhetik magukat.
                     1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 103


44. Jelölje az igaz állítást (állításokat)!    48. Jelölje az igaz állítást (állításokat)!
  a) A memóriába már rendszerindítás során is    a) A számítógépes rendszer csak a legritkább
   felkerülhet a vírus.                esetekben fertőződhet vírussal, ha vírusos
  b) Léteznek fájlvírusok, boot-vírusok, sőt      játékprogramot másolunk fel hajlékony
   makróvírusok is.                  lemezről vagy töltünk le egy hálózatról.
  c) A felhasználóknak elemi érdeke minél      b) Biztonsági másolatok megléte segít a vírus
   frissebb víruskereső programot           okozta károk helyreállításában.
   használniuk.                  c) A számítógépre programtelepítéssel nem
  d) Egy vírus nem más, mint egy program.        kerülhet fel vírus.
                           d) A rendszerben mindig csak egy vírus
45. Jelölje az igaz állítást (állításokat)!       lehet.
  a) Léteznek rezidens vírusfigyelők is.
  b) A hálózatok nem védhetők a vírusok ellen.  49. Jelölje az igaz állítást (állításokat)!
  c) Ha a rendszerre vírus kerül, legtöbbször    a) A vírusok e-mailen keresztül nem
   azonnal megfertőzi a boot szektort.        juthatnak a számítógépbe.
  d) A vírusok nem nevezhetők programoknak.     b) Minden vírus a merevlemezen vagy
                             a hajlékonylemezen lévő fájlokat fertőzi
46. Jelölje az igaz állítást (állításokat)!       meg.
  a) Biztonsági másolatok megléte segít a vírus   c) Bizonyos vírusok képesek a szöveg
   okozta károk helyreállításában.          szerkesztővel készített dokumentum
  b) A számítógépes rendszer csak a legritkább     állományokban is kárt tenni.
   esetekben fertőződhet vírussal, ha vírusos   d) Minél többet használunk idegen
   játékprogramot másolunk fel hajlékony       hajlékonylemezeket, annál nagyobb
   lemezről, vagy töltünk le egy hálózatról.     a vírusveszély.
  c) A vírusok a FAT-et nem tehetik tönkre.
  d) A vírusok dokumentumállományokat nem     50. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!
   fertőzhetnek meg.                a) Azokat a víruskereső programokat,
                             amelyek rendszerindítás után a RAM-ban
47. Jelölje az igaz állítást (állításokat)!       tartózkodnak, rezidens víruskeresőknek
  a) A számítógépre kerülhet vírus egy         hívjuk.
   program telepítésekor.             b) A CD-ROM nem tartalmazhat vírust.
  b) Minden vírus leirtható bármilyen vírus     c) A nagy információs hálózatokon keresztül
   irtóval (hiszen hasonló elven működnek),      nem juthat vírus a számítógépbe.
   csak árban és gyorsaságban van köztük      d) A vírusok e-maillel is a számítógépbe
   különbség.                     kerülhetnek.
  c) A vírus ugyanúgy tönkreteheti a
   programokat, az operációs rendszert, mint  51. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!
   az elmentett leveleket és diagramokat.     a) Ha megfelelő védelmi rendszerrel látnak el
  d) A nagy információs hálózatokon keresztül      egy számítógépes rendszert, nem okozhat
   nem juthat vírus a számítógépbe.          károkat a vírus.
                           b) A vírusok nemcsak program- és adat
                             fájlokat, de a FAT-et is megtámadhatják.
                           c) Vírusok csak a hálózatokon kerülhetnek
                             a rendszerbe.
                           d) A vírus nem fertőzheti meg
                             a főkönyvtárban lévő állományokat.
1 04 EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


52. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!     56. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!
  a) A számítógépes víius felkerülhet például     a) Ha nem vigyázunk, több vírus is
   játékprogramokkal, de egy szöveg           felkerülhet a rendszerbe.
   szerkesztő program telepítésekor nem.       b) A vírusok hálózatokon keresztül nem
  b) A vírusok adatfájlokban nem tehetnek         érkezhetnek.
   kárt.                       c) Ha a számítógép lelassul, akkor ez utalhat
  c) A hajlékonylemez írásvédetté tételével        vírus jelenlétére is.
   a lemezre nem kerülhet vírus.           d) Mostanában már nem születnek új vírusok,
  d) A vírusok nem jöhetnek át az interneten.       a régieket pedig leirtják a jobb vírusölők.

53. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!     57. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!
  a) A vírus ugyanúgy tönkreteheti           a) Minden vírus leirtható anélkül, hogy
   a programokat, mint az elmentett           adatvesztést okozna.
   leveleket, sőt a rendszer teljes         b) A vírusok dokumentumállományokat is
   összeomlását is okozhatja.              megfertőzhetnek.
  b) A vírusok hálózaton keresztül is         c) Minden vírus leirtható bármilyen vírus
   terjedhetnek.                    irtóval (hiszen hasonló elven működnek),
  c) Ha a rendszerbe vírus került, az azonnal       csak árban és gyorsaságban van köztük
   észrevehető, de ilyenkor már a leirtás        különbség.
   esélye csekély.                  d) A vírusok felgyorsítják a processzorok
  d) A vírus fájlokat tesz tönkre, de a számító      működését.
   gép működését nem lassíthatja le.
                           58. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!
54. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!       a) A vírusok nem programok, hiszen nem
  a) A vírus már a rendszerindítás alatt is        alkotnak külön fájlokat.
   megfertőzheti a memóriát.             b) A vírusok hálózaton keresztül is terjednek.
  b) A vírusok megfertőzhetik és tönkretehetik     c) A vírusok alkalmazásokat nem tehetnek
   a programokat, sőt a rendszerfájlokat is, de     tönkre, csak az adatokat,
   a szövegszerkesztővel készített leveleket      adatállományokat.
   már nem.                     d) A vírusok ellen nincs hatékony
  c) Minden vírus leirtható anélkül, hogy         védekezésre lehetőség, ha a rendszerbe
   adatvesztést okozna.                 kerülnek, elkerülhetetlen a kár.
  d) Ha vírus kerül a rendszerbe, előfordulhat,
   hogy a teljes merevlemez tartalmáról      59. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!
   lemondhatunk.                   a) A vírusirtó programokból minél újabbakat
                              érdemes használni.
55. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!       b) Ha vírus kerül a rendszerbe, újra kell
  a) A számítógépbe a telefonvonalon keresztül      telepíteni a programokat.
   is bejuthat a vírus.               c) Ha fájlokat töltök le hálózatról, felesleges
  b) A vírusok nem kímélik az operációs          vírusellenőrzést végezni, hiszen a szerver
   rendszert sem.                    ezt automatikusan megteszi.
  c) A vírus képes önmaga reprodukálására.       d) Ha vírus kerül a rendszerbe, előfordulhat,
  d) A vírusok ingyen vannak, de a vírus         hogy az nem indul el.
   irtókért általában fizetni kell.
                     1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 1 05


60. A jó vírusirtó program a fertőződést is    65. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!
gátolja?                       a) A vírusok láthatatlanul terjednek.
  a) Nem, csak a fertőzés után oldja meg       b) A vírusok terjedéséhez nekem aktívan
   a vírus eltávolítását.               közre kell működnöm.
  b) Csak hardvervédelemmel együtt képes       c) A vírusok terjedése tőlem független.
   védeni.                     d) A vírusos program nem fertőz, ha nincs
  c) Igen. Rezidens módon van a memóriában,       elindítva.
   és azonnal riaszt.
  d) A hajlékonylemez olvasásakor is ellenőriz,  66. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!
   és véd a vírus behatolásától.          a) A vírus nemcsak szoftverben okozhat kárt.
                           b) A vírus nem károsíthatja a hardvert.
61. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!      c) A vírus nem károsíthatja az operációs
  a) Egy mobiltelefon is lehet vírusos.         rendszert, csak lehetetlenné teszi
  b) A vírusok intraneten nem terjedhetnek.       a működését.
  c) Az e-mailen érkező vírusok mindenképp      d) A vírusok minden hardver egységet
   bekerülnek a rendszerbe: még csak         megfertőzhetnek.
   kinyitni sem kell őket.
  d) Két, bluetooth technológiát használó     67. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!
   eszköz akkor is megfertőzheti egymást      a) A BIOS védett a vírusok ellen.
   vírussal, ha elég közel kerülnek        b) A vírusok ellen hardveresen nem lehet
   egymáshoz.                     védekezni.
                           c) Azok a BIOS-ok védettek vírus ellen,
62. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!       amelyekbe be van építve a vírusvédelem.
  a) A vírust programozók írják.           d) Azok a BIOS-ok nem védettek vírus ellen,
  b) A vírust a számítógépek generálják         amelyek újra programozhatok.
   a hibás összeállítás és programok miatt.
  c) A vírust hibás programok működése hozza   68. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!
   létre.                     a) A BIOS sem védett a vírusok ellen.
  d) A vírus a határértéket meghaladó        b) A legjobb vírus elleni védelem a hardveres
   feszültségingadozás miatt keletkezik.       védelem.
                           c) Egy vírus mindent károsít.
63. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!      d) A vírusok nem minden hardver egységet
  a) Vírusok csak a PC-ken és a Mac-en         fertőzhetnek meg.
   léteznek.
  b) A vírusok csak a Windows és MacOS      69. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!
   rendszereken léteznek.             a) Az újabb víruskeresők nem jobbak, csak
  c) Egy laptop is lehet vírusos, csakúgy, mint     gyorsabbak.
   egy PDA.                    b) A vírusokat csak víruskeresővel lehet
  d) Vírus okozhatja a rendszer lassulását is.     kimutatni.
                           c) A víruskeresők mindig felismerik
64. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!       a vírusokat.
 a) A vírusok ellen nincs tökéletes védelem.     d) A víruskeresők tartalmazzák az eddigi
 b) A víruskereső program véd a vírusok ellen.     vírusokat, és ezek alapján ismerik fel őket.
 c) Felhasználónévvel és jelszóval lehet
   védekezni a vírusok ellen.
 d) A rendszergazdának kell csak védekeznie
   a vírusok ellen.
106 EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


70. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!      b) Olyan, hogy ingyenes program, nem
  a) A víruskeresők csak megtalálják          létezik.
   a vírusokat, de azokkal semmit nem       c) A shareware programok egy meghatározott
   tudnak kezdeni.                  ideig ingyen használhatók.
  b) A víruskeresők képesek addig nem ismert     d) Egy program felhasználását a licenc
   vírust is felismerni.               szerződés szabályozza.
  c) A víruskeresők a rendszerbe beépülve
   folyamatosan figyelhetik az állományokat,  75. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!
   amelyek a rendszerbe bekerülnek.        a) A szerzői jog nem értelmezhető
  d) A víruskeresők az operációs rendszer        az operációs rendszerekre.
   részei.                     b) A szoftvertermékek bérbeadása meg
                             engedett és általánosan bevett gyakorlat.
71. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!      c) A szerzői jog a programok egészét védi,
  a) A vírusok nem hozhatnak létre újfajta       azok egyes részeit külön-külön nem.
   vírust.                     d) Magánszemélynek nem kell megvennie
  b) A vírusok mutálódhatnak.              a programokat, azokat egyszerűen elég
  c) Egy vírus soha nem változik.            lemásolnia, vagy valamilyen hálózatról
  d) A vírusok mindig ugyanazt csinálják.        letöltenie.

72. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!    76. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!
  a) A legveszélyesebb vírusok a lappangó      a) Ha használtan vásárolok egy számítógépet
   vírusok.                      és vannak rajta telepített programok, akkor
  b) A legveszélyesebb vírusok azonnal         minden jogkövetkezmény nélkül szabadon
   működésbe lépnek.                 használhatom őket.
  c) A legveszélyesebb vírusok mindig egy      b) Ha jogtisztán vásárolok egy szoftvert,
   adott időben lépnek működésbe.           jogosult vagyok annak régebbi verzióit,
  d) A legveszélyesebb vírusok mindig          illetve honosított változatát is használni.
   véletlenszerűen működnek, de egyből       c) A programkód visszafejtése sérti a szerzői
   működésbe lépnek.                 jogot.
                           d) A telepítő lemezekről lehet készíteni
73. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!       biztonsági másolatot.
  a) A programok szerzői jogát a törvény nem,
    csak a BSA védi.              77. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!
  b) A szoftverhez mellékelt dokumentáció      a) A szoftvertermékek bérbeadása
    nem tartozik a szerzői jog védelme alá.      megengedett és általánosan bevett
  c) A freeware és shareware ugyanazt jelenti.     gyakorlat.
  d) A megvásárolt program egy adásvétel      b) Egy hónapig minden program ingyen
    keretében eladható.                használható, később vagy fizetni kell érte,
                             vagy le kell törölni.
74. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!      c) A megvásárolt program adásvétel
  a) Az új számítógép-tulajdonosnak nem         keretében eladható.
   feladata vizsgálni, hogy a számítógépén     d) A programok szerzői jogát a törvény nem,
   lévő programok legálisnak tekinthetők-e      csak a BSA védi.
   vagy sem, az esetleges következményekért
   a forgalmazó felel.
                     1. MODUL INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 1 07


78. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!     81. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!
  a) Cégen belül a programok szabadon         a) A szerzői jog csak magára a programra
   másolhatók, ez nem sérti a szerzői jogokat.     terjed ki, a felhasználói kézikönyv
  b) Nem sérti a szerzői jogokat az, aki legális     fénymásolható.
   programja telepítő lemezeiről munka       b) Ha jogtisztán vásárolok egy szoftver
   másolatot készít.                  terméket, annyi gépre teszem fel,
  c) Ha egy cég megvásárol egy programot,        amennyire akarom.
   akkor annak későbbi verziójáért már nem     c) Ha egy cég megvásárol egy programot,
   kell fizetnie.                   akkor annak későbbi verziójáért már nem
  d) Ha egy szoftvert egyszerre több adat        kell fizetnie.
   hordozón is szállít a forgalmazó, az egyes    d) Olyan, hogy ingyenes program, létezik.
   adathordozókról más-más számítógépre is
   telepíthető a program.            82. Jelölje az igaz állítást (állításokat)!
                            a) Nem sérti a szerzői jogot az,
79. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!        ha a szoftverről akár több biztonsági
  a) A freeware szoftverekért általában nem       másolatot készítek.
   kell fizetni.                  b) A programkód visszafejtése általában
  b) Megsérti a szerzői jogokat az, aki BBS-en      megengedett.
   tesz elérhetővé programokat, de nem sérti    c) Ha eladok egy számítógépet, amelyiken
   meg az, aki onnan letölti őket.           telepítve van egy program, akkor az új
  c) A szoftverek másolása tilos, de nem         tulajdonos ezt minden jogkövetkezmény
   azoknak az egyéni felhasználóknak, akik       nélkül használhatja, hiszen én jogtisztán
   kizárólag magán és nem üzleti céllal        jutottam a programhoz.
   használják a programot.             d) A szoftverhez mellékelt dokumentáció
  d) Ha valaki jogtisztán megvásárol egy         nem tartozik a szerzői jog védelme alá.
   programot, automatikusan használhatja
   annak minden verzióját is.          83. Jelölje az igaz állítást (állításokat)!
                            a) Ha egy cég megvásárol egy programot,
80. Jelölje a hamis állítást (állításokat)!        akkor annak későbbi verziójáért már nem
  a) A szoftvertermékek bérbeadása meg          kell fizetnie.
   engedett és általánosan bevett gyakorlat.    b) A freeware és shareware ugyanazt jelenti.
  b) Az operációs rendszerek többségét nem      c) Ha több számítógépet használok,
   védik szerzői jogok.                természetesen nem kell megvenni több
  c) A shareware korlátlanul felhasználható,       példányban ugyanazt a szoftvert.
   ingyenes programot jelent.            d) A szerzői jog nem terjed ki a program
  d) Nem sérti meg a szerzői jogokat az, aki       hálózatos felhasználására.
   három évnél régebbi programokat másol le
   saját használatra.              84. Jelölje az igaz állítást (állításokat)!
                            a) Ha valaki megvásárol egy programot és
                              regisztráltatja, általában kedvezménnyel
                              jut a későbbi verziókhoz.
                            b) Nem sérti a szerzői jogokat az, ha valaki
                              jogtiszta szoftverét feltölti a webre.
                            c) A megvásárolt program egy adásvétel
                              keretében eladható.
                            d) A programok szerzői jogát a törvény védi,
1 08 EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


85. Jelölje az igaz állítást (állításokat)!     89. Jelölje az igaz állítást (állításokat)!
  a) A számítógépes programokat magán         a) Nem sérti meg a szerzői jogokat az
   személyeknek nem kell megvásárolniuk,        a felhasználó, aki biztonsági másolatot
   csak cégeknek és intézményeknek.          készít frissen vásárolt programjáról.
  b) Megsérti a szerzői jogokat az, aki legális    b) A szerzői jog nem terjed ki a program
   programja telepítő lemezeiről másolatot       hálózatos felhasználására.
   készít.                     c) A shareware programok egy meghatározott
  c) Ha egy cég megvásárol egy programot,        ideig ingyen használhatók.
   akkor annak későbbi verziójáért már nem     d) „Házon belül" szabadon másolhatók a
   kell fizetnie.                   programok: ez nem sérti a szerzői jogokat.
  d) A freeware és shareware ugyanazt jelenti.
                          90. Jelölje az igaz állítást (állításokat)!
86. Jelölje az igaz állítást (állításokat)!      a) Aki a programot nem vásárolja, hanem
  a) Aki megvásárol egy programot, élete         csak egyszerűen lemásolja, lopást követ el.
   végéig használhatja.               b) Semmilyen program nem ingyenes: fizetni
  b) Egy hónapig minden program ingyen          kell értük.
   használható, később vagy fizetni kell érte,   c) A legális szoftvereknek nincs semmilyen
   vagy le kell törölni.                előnyük, „csupán" az, hogy törvényesek.
  c) Ha három számítógépem van, ez nem azt      d) Ha valaki nem üzleti célú felhasználásra
   jelenti, hogy három példányban kell         másol le magának egy programot, akkor
   megvásárolnom minden szoftvert.           nem sérti az ún. szerzői jogokat.
  d) A megvásárolt program nem adható el.
                          91. Jelölje az igaz állítást (állításokat)!
87. Jelölje az igaz állítást (állításokat)!      a) Ha megvásárolok egy eredeti nyelvű
  a) A szoftver esetében a copyright csak        programot, annak honosított változatáért is
   annyit jelent, hogy lehetőleg ne másoljuk a     fizetnem kell.
   programokat. A törvény csak azokat bünteti,   b) A szoftveres copyrightot nem kell
   akik üzletszerűen végzik a sokszorosítást.     komolyan venni; úgyis mindenki másolja
  b) Ha egy cég megvásárol egy programot,        magának a programokat.
   akkor annak későbbi verziójáért már nem     c) Ha egy cég megvásárolt egy programot,
   kell fizetnie.                   akkor azt általában nem adhatja el másnak.
  c) Magánszemélynek is meg kell vennie        d) Megsérti a szerzői jogokat az, aki legális
   a programokat.                   programja telepítő lemezeiről másolatot
  d) Az operációs rendszert csak egy jelképes      készít.
   összegért kell megvásárolni. Gyakorlatilag
   ingyen van.                  92. Jelölje az igaz állítást (állításokat)!
                            a) A számítógépes programokat magán
88. Jelölje az igaz állítást (állításokat)!        személyeknek nem kell megvásárolniuk,
  a) A freeware programok szabadon másolhatók.      csak cégeknek és intézményeknek.
  b) A szerzői jogokat megsérti az, aki egy      b) A freeware és shareware ugyanazt jelenti.
   programot sokszorosít és árul.          c) Olyan programokért, mint pl. egy
  c) Az oktatási intézmények ingyen kapják        szövegszerkesztő program, fizetni kell,
   a szoftvereket.                   de az operációs rendszerekért nem.
  d) Nem sérti a szerzői jogokat az, aki meg      d) A programok szerzői jogát a törvény védi.
   vásárol egy szövegszerkesztő programot,
   majd hálózaton át elérhetővé teszi
   egyszerre több felhasználó számára is.
                      1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 109


93. Mi a különbség a legális és illegális szoftver  98. Hogyan bizonyítható be egy szoftverről,
között?                       hogy jogtiszta példány?
  a) Szoftver oldaláról nincs semmi különbség.     a) Sehogy.
  b) Csak törvényi oldalról van különbség.       b) Végfelhasználói licencszerződéssel.
  c) Semmi, csak az egyiket nem lehet         c) A vásárlást igazoló számlával.
   30 napon túl használni.              d) Regisztrációs kártyával.
  d) Az illegális szoftver használhatatlan.
                           99. Egy esetleges szoftverellenőrzésnél mi
94. Miért fizetnek a felhasználók          igazolja a szoftver jogtisztaságát?
a szoftverekért, amikor másolhatnák is őket?      a) Licencszerződés és a vásárlást igazoló
  a) Nem fizetnek érte.                  számla.
  b) Azért mert jogtiszta szoftvert csak        b) Regisztrációs kártya.
   vásárolni lehet, és a jogtiszta szoftver     c) A szoftver telepített verziója.
   másolását a törvény bünteti.           d) A gyártó, illetve terjesztő adathordozója.
  c) Mert a másolást a törvény bünteti.
  d) Mert ez is mint árucikk van a piacon.     100. Mi a különbség a legális és az illegális
                           szoftver között?
95. A szoftver másolása nem minden esetben       a) A legális csak egy számítógépen
sért szerzői jogokat. Soroljon fel két ilyen        használható, az illegális hálózatban is.
esetet!                         b) A legális be van jelentve a BSA-nal,
  a) Internetről letöltött dokumentum másolása      az illegális nincs.
   nem sért szerzői jogokat, ha az oldalon      c) A legális szoftver használóját megilleti
   nincs feltüntetve szerzői jogokra          a gyártó cég által nyújtott support
   vonatkozó információ.                támogatás, az illegálisét nem.
  b) Szabadon felhasználható szoftverek        d) Felhasználó szempontjából semmi
   másolása.                      különbség nincs.
  c) Ha a szoftvert megvásároltam, csak
   megsérült az adathordozó, lemásolhatom     101. Miért fizetnek a felhasználók
   a szoftvert.                  a szoftverekért, amikor másolhatják is őket?
  d) Ha a szoftvert én készítettem, szabadon      a) Hogy békén hagyja őket a BSA.
   másolhatom.                    b) Hogy békén hagyja őket az APEH.
                            c) Azért, mert jogtiszta szoftvert csak
96. Sorolja fel a jogtiszta szoftver ismérveit!      vásárolni lehet, és a jogtiszta szoftver
  a) Licencszerződés van róla.              másolását a törvény bünteti.
  b) Vásárlási nyugta vagy számla mutatható      d) Hogy békén hagyja őket a RENDŐRSÉG.
   fel.
  c) Megvan valamilyen adathordozón.        102. Milyen tiltó kitételek olvashatók a legtöbb
  d) Regisztrációs száma van.            szoftver licencszerződésben annak használatával
                           kapcsolatban?
97. Felmerült önben a gyanú, hogy cége nem       a) A kód visszafejtése tilos.
tiszta forrásból szerezte be szoftvereit.        b) A program 30 napos változat kipróbálására
Hogyan ellenőrizheti ezt?                 bárkinek átmásolható.
  a) Megkérdezem a főnököt.              c) A program vagy bármely részének
  b) Ellenőrzöm a licencszerződéseket.          engedély nélküli lemásolása vádemelést
  c) A vásárlási számlákat ellenőrzöm.          von maga után.
  d) Megkérdezem a BSA-t.               d) A program egyénileg testreszábható,
                              és módosítható.
110 EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI


103. Milyen gyanús körülmények ébreszthetik     108. Jelölje be, mivel nem sért szerzői jogokat
önt arra, hogy egy legálisan vásárolni kívánt    szoftverek esetén?
program talán mégsem legális?             a) Másik személynek történő másolással.
  a) Nincs regisztrációs kártya, vagy         b) Törléssel.
   fénymásolt.                   c) Licencszerződéssel való használattal.
  b) A regisztrációs számot csak egy fecnin      d) Módosítással.
   adják át.
  c) A programot másolt adathordozón        109. Mi rögzíti a személyes adatokhoz való
   adják át.                   jogot?
  d) A kereskedő nem akar számlát adni.        a) MT rendelet
                            b) Alkotmány
104. Ha illegálisan jut egy szoftverhez,        c) Adatvédelmi szabályzat
az rendszerint fájlokkal teli lemezeket jelent.    d) Bírósági határozat
Miben más a jogtisztán vásárolt program?
  a) Aki jogtisztán vásárol programot, azt nem   110. Mely törvény rendelkezik a közérdekű
   bünteti a törvény.              adatok nyilvánosságáról?
  b) Semmiben.                    a) 1992. LXUI. törvény
  c) A jogtisztán vásárolt program nehezebben     b) 1995. LXJJI. törvény
   sérül.                      c) 1991. LXUI. törvény
  d) A jogtisztán vásárolt programhoz minden     d) 1999. LVIJI. törvény
   esetben jár support támogatás.
                          111. Mikor készült Európában az első nemzeti
105. Kit véd és mi ellen a programok szerzői    adatvédelmi jogszabály?
joga?                         a) 1943
  a) A felhasználót a sérülések ellen.        b)1973
  b) A terjesztőt az esetleges hibákért.       c) 1984
  c) A terjesztőt a BSA-val szemben.         d) 1999
  d) A készítőt a jogtalan felhasználással
   szemben.                   112. Melyik európai ország'készítette,
                          adta ki elsőnek a saját nemzeti adatvédelmi
106. Hogyan magyarázná el a szerzői jogok      jogszabályát?
és a szoftverek kapcsolatát?              a) Magyarország
  a) Mindenkit, aki valamit készít, szerzői jog    b) Norvégia
   illeti meg. így a szoftverek készítőit is.    c) Dánia
  b) A szoftver készítőjét csak akkor illeti meg   d) Svédország
   szerzői jog, ha azt levédeti.
  c) A szoftver készítőjét nem, csak        113. Magyarországon mikor lépett életbe
   a terjesztőjét illeti meg szerzői jog.    az adatvédelmi törvény?
  d) A szoftver beszerzőjét illeti meg a szerzői    a) Soha, mert nincs ilyen.
   jog-                       b) 1992-ben.
                            c) 1995-ben.
107. Jelölje be, hogyan sért szerzői jogokat      d) Most van előkészítés alatt.
szoftverek esetén?
  a) Másolással.
  b) Másik személynek történő másolással.
  c) Értékesítéssel.
  d) Módosítással.
                     1. MODUL. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 111


ll4.Az adatvédelmi törvény korlátozza-e      119. Megtilthatja-e a polgár az adatainak
a személyes adatok felhasználását?         a kiadását?
  a) Nem, mert azt szabadon bárki          a) Igen, erre törvény hatalmazza fel.
   felhasználhatja.                b) Nem, erre nem hatalmazza fel törvény.
  b) Igen, az adatgazdára kötelezettségeket     c) Igen, de a hatóságok jogi (bírósági)
   ír elő.                      esetekben kötelesek kiadni.
  c) Az egyén kötelezettsége adatainak        d) Nem, mert az adatok mindenki számára
   védelme.                      hozzáférhetőek a megfelelő helyen.
  d) Az adatok adatbázisainak összekapcsolását
   tiltja.                   120. Minden szoftver esetében érvényes-e
                          a személyi adatvédelmi törvény, vagy
115. Az adatgyűjtő az adatszolgáltatót köteles   a külföldön tartózkodó állampolgárra az adott
tájékoztatni adatai felhasználásáról?       állam törvényei a mérvadóak?
  a) Igen.                      a) A törvény az állampolgársághoz tartozik,
  b)Nem.                        és külföldön is mérvadó.
  c) Csak kérésre.                  b) Minden szoftverre érvényes, ami
  d) Változó.                      Magyarországon készült.
                           c) Minden szoftverre érvényes, amit
116. Az egyén kérheti-e adatainak törlését        Magyarországon forgalomba hoztak.
adatbázisokból?                    d) Minden szoftverre érvényes, hisz ezek
  a) Igen.                       nemzetközi törvények.
  b)Nem.
  c) A kereskedelmi jellegű adatbázisokból    121. Melyik az a szervezet, amelyik
   igen.                    az állampolgárok adatait nyilvántartja?
  d) Az állami jellegű adatbázisokból igen.     a) Központi Statisztikai Hivatal
                           b) Magyar Személyi Adatügyi Hivatal
117. Mely intézményekben találkozhatunk        c) Belügyminisztérium
adataink számítógépes tárolásával?          d) Központi Nyilvántartási Hivatal
 a) Házi orvosunknál.
 b) A sarki fűszeresnél.             122. Mi tartozik a személyes adatok védelme
 c) A Népesség Nyilvántartó Hivatalban.      alá?
 d) Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési         a) Nők leánykori neve.
   Hivatalban.                   b) Iskolázottság.
                          - c) Tartózkodási hely.
118. Mi az adatvédelmi törvény célja?         d) Telefonszám.
 a) A felhasználó személyi adatainak védelme.
 b) A szerző személyes adatainak védelme.     123. Mi tartozik a személyes adatok védelme
 c) A polgárok, illetve jogi személyek      alá?
   személyi és lakcímadatainak a védelme.      a) Internet levelezési cím.
 d) A törvényi hatóságokkal szembeni         b) Személyazonosító jel.
   adatszolgáltatás adatainak a védelme.      c) Archív adatok (például: címváltozásokról).
                           d) Születési dátum.

								
To top