teori perkembangan kanak-kanak mengikut jeri by EncikTitan

VIEWS: 332 PAGES: 31

									TEORI PERKEMBANGAN

   NORDIN TAHIR
      JIP
  IPG KAMPUS IPOH
       Teori Kematangan Gesell

• Arnold Lucas Gesell (1880 – 1961) , seorang ahli psikologi
 perkembangan melalui buku beliau “An Atlas of Infant behaviour”
 (1934) dan “Infant and Child in the Culture of Today” (1943)
 mempercayai bahawa perkembangan berlaku secara dalaman.
• Ini bermakna, ciri-ciri yang tertentu akan muncul bila tiba peringkat
 kematangan yang bersesuaian.
• Sekiranya otot, saraf, otak dan tulang tidak bersedia atau tidak
 matang, peluang-peluang yang diberikan kepada kanak-kanak untuk
 belajar sesuatu kemahiran tidak akan mencapai hasil yang positif.
 Umur                       Ciri-ciri

       1. Perkembangan Emosi : mula 1 bulan melalui isyarat tangisan atau senyuman
       untuk nyatakan kehendak / 4 bulan ketawa bila rasa gembira.
       2. Perkembangan Fizikal : mula pd 4 bulan dengan pergerakan mata / 6 bulan
0 – 1 tahun
       boleh duduk, merangkak, pegang objek/ 1 tahun boleh berdiri atau memegang
       kerusi.
       * Perkembangan mengikut makenisma kawal kendiri.

       •  Perkembangan mental dan fizikal meningkat – kemahiran menggunakan
1 – 2 tahun    perkataan mudah
       •  Perkembangan fizikal bertambah – mula berjalan dan belari

2 – 3 tahun  •  Mula berdikari – makan, minum dan lain-lain sendiri
       •  Mula guna ayat mudah

3 – 4 tahun  •  Perkembangan fizikal dlm permainan
       •  Keupayaan melaksanakan tugas harian

       •  Perkembangan emosi dan sosial – interaksi dengan rakan sebaya
4 – 5 tahun  •   Perkembangan mental – kemukakan soalan / sedia dengar pendapat
         orang lain /membezakan betul dan salah.


5 – 6 tahun  Masa transisi; keperluan sekolah, rakan sebaya dan pengubahsuaian kepada
       peraturan
7-10 tahun
       Masa penyatuan dan penyesuaian kepada alam persekolahan
11-14 tahun
       Masa transisi; konflik berhubung dengan baligh dan keremajaan
15-16 tahun
       Masa penyatuan; persediaan untuk menghadapi alam dewasa
 Teori Perkembangan Tugasan Havighurst
Menurut Robert Havighurst (1952):-
• Tugasan sebagai kemahiran, sikap, kefahaman, dan pencapaian sebagai
 ciri-ciri setiap peringkat perkembangan.
• Tugas perkembangan ialah satu-satu tugas seperti berjalan, berlari, melompat
 yang wujud pada individu di peringkat tertentu.
• Tugas perkembangan penting untuk kebahagiaan, kepuasan, dorongan dan
 menentukan kejayaan melaksanakan tugas perkembangan seterusnya
 (sebaliknya).
• Perkembangan personaliti dipengaruhi nilai, norma dan budaya dan faktor lain
 (biologi, sosial, psikologi).
• Perkembangan kanak-kanak sangat dipengaruhi persekitaran ( ini adalah hasil
 pengalaman sosiobudaya persekitarannya)
• Keperluan individu dipengaruhi keperluan masyarakat : pemahaman faktor-faktor
 kebudayaan, sosiologi dan psikologi membantu guru memahami kanak-kanak.
    Konsep Tugas Perkembangan :
• Menerangkan tugas-tugas harus dicapai oleh kanak-kanak mengikut
 peringkat umurnya.
• Merancang pendidikan supaya selaras dengan tugas-tugas
 perkembangan kanak-kanak.
• Membantu guru menentukan objektif pendidikan supaya kanak-
 kanak menjadi anggota masyarakat yngg berguna.
• Membantu menentukan kesesuaian masa memulakan pendidikan
 kanak-kanak atau menentukan masa kesediaan kanak-kanak
 menerima pendidikan.
• Tugas perkembangan berkait-rapat dengan struktur biofizikal dan
 fungsi perkembangan kanak-kanak.
• Terdapat tugas perlu dipelajari sekali seumur hidup seperti berjalan
 dan ambil masa lama seperti bahasa.
    Perkembangan Tugasan Dari Lahir Hingga Remaja
        Mengikut Robert Havighurst.
Peringkat    Umur      Perkembangan tugasan
                 Belajar makan makanan pepejal, berjalan,
Lahir hingga           bercakap, membuang najis dan
awal kanak-   0 – 6 tahun   pengubahsuaian emosi
kanak              Belajar perbezaan jantina
                 Membentuk konsep ‘betul’ dan ‘salah’

                 Belajar kemahiran fizikal untuk bermain
                 Membentuk konsep diri yang sihat
Kanak-kanak   6 – 12 tahun
                 Menguasai kemahiran membaca, menulis
                 dan mengira

                Mengguna fungsi badan dan deria dengan
Awal remaja dan         berkesan
        12 – 18 tahun
remaja             Belajar tanpa bantuan
                Boleh mengurus kewangan peribadi
       Teori Perkembangan Kognitif
        Jean Piaget (1896 – 1980)
– Prasimbolik : kegiatan deria dan motor mudah atau proses
 pengamatan dan kemahiran yang lebih rumit.
– Simbolik : ambil masa yang panjang dan terdapat empat jangkaan
 masa iaitu :
  • Perkembangan Fungsi Simbolik : Utamakan penggunaan bahasa
   dan kewujudan pemikiran pra konsep.
  • Perkembangan Pemikiran Intuitif : Kanak-kanak cuba memahami
   perbezaan besar atau panjang sesuatu benda.
  • Kebolehan Organisasi Kendalian Konkrit Kepada Kelas Dan Siri
   Dengan Manupulasi Sebenar : Kanak-kanak semakin matang dan
   dapat membezakan, menyusun sesuatu benda mengikut susunan
   yang betul seperti dari kecil ke besar.
  • Kebolehan Kendalian Formal : Kanak-kanak dapat berfikir dengan
   dua atau tiga andaian terhadap masalah yang dihadapi.
  Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Mengikut Piaget (1973)

 PERINGKAT
                CIRI-CIRI PERKEMBANGAN KOGNITIF
PERKEMBANGAN

         •  Tingkah laku kanak2 secara pantulan & terbatas / dapatkan objek
           menggunakan deria motor.
 PERINGKAT
         •  Berupaya mencari benda yg hilang dari pandangannya /ia
 DERIA MOTOR
           ketahui kewujudan benda itu selain dr dirinya.
         •  Belum belajar menggunakan simbol dan bahasa.
 (0 – 2 Tahun)
         •  Tahun ke 2 baru mampu menggunakan bahasa.
         •  Pengamatan pd perkara yg nampak dgn jelas sahaja.

         •  2 – 4 tahun (prakonsep) & 4 – 7 tahun (intuitif).
         •  Perkembangan motor bertukar kepada kegiatan pengolahan mental.
         •  Mampu guna simbol / bahasa kuasai pemikiran kanak2 / definisi
 PERINGKAT      makna baru terhadap rangsangan yg diterima.
 PRAOPERASI /   •  Bercakap dgn diri sendiri.
 PRAOLAHAN    •  Berfikiran logik tetapi pemikiran satu arah sahaja / tidak boleh
           berfikiran secara keseluruhan.
 (2 – 7 tahun)  •  Egocentrik / melakukan kegiatan ikut kehendaknya / tetapi
           bila berumur 4 tahun boleh selesai masalah secara intuintif.
         •  4 – 6 tahun, kanak2 tidak dapat memahami tentang pengekalan
           bahan (konsep cecair, nombor, luas, berat tinggi dll).
           •  Membuat penyelesaian mental dari maklumat yg baru.
           •  Berfikiran lebih luas dan logik.
           •  Berfikiran tersusun (secara pembalikan) ketika selesai
 PERINGKAT        masalah.
  OPERASI /     •  Egocentrik berkurangan / boleh berkongsi idea dan
 PENGOLAHAN        berinteraksi dgn org lain.
  KONKRIT      •  Naluri ingin tahu tinggi / ingin mencapai kejayaan.
           •  Perkembangan mental baik / penguasaan pengetahuan,
 (7 – 11 Tahun)      ingatan dan pemikiran bertambah.
           •  Faham konsep sebab-musabab, luas, masa, laju, ruang.
           •  Pemikiran pemusatan berkurangan / boleh memikirkan
             sesuatu perkara dr pelbagai sudut / berfikiran rasional.

           •  Boleh berfikir / mengolah sesuatu perkara yg mungkin
             terjadi atau yg abstrak secara logik.
 PERINGKAT
           •  Mematuhi masa lapang dgn aktiviti berfaedah.
  OPERASI /
           •  Punyai banyak skemata dr proses asimilasi & akomodasi.
OLAHAN FORMAL
           •  Menggunakan prinsip utk selesaikan masalah spt penukaran
             timbal balik / pemikiran gabungan / masalah lisan yg
             kompleks / masalah berbentuk hipotesis / masalah kadar /
 (11 – 15 tahun)
             pengekalan pergerakan.
           •  Kemuncak perkembangan kognitif individu.


     (Sumber: Piaget’s Theory of Cognitive and Affective Developmant. 5th edition by B.J.
     Wadsworth, 1996, Reading, MA: Addison-Wesley. In Woolfolk, A. 2001:31)
        PERINGKAT PERKEMBANGAN MENGIKUT TEORI PIAGET

  FASA &                                        SEBAB
PERINGKATAN
        UMUR     CIRI-CIRI       OBJEK       RUANG
                                            MUSABAB
              Kecerdasan bayi
                          Drp tiada
         Lahir   ditunjukkan sedikit           Drp egocentrik  Drp egocentrik
                         perbezaan diri
 FASA DERIA   Hingga   demi sedikit dlm btk            hingga kpd   hingga kpd sebab
                         dgn benda lain
  MOTOR    18 bln –  tindakan. Tempoh             perwakilan     dan akibat
                        hingga perwakilan
        2 tahun  masa ini mendahului            hubungan     disimpulkan
                           pindaan
               bahasa simbolik

PERINGKAT 1   Lahir             Tiada perbezaan
 (Latihan   hingga 2   Aktiviti refleks  diri dgn benda   Egocentrik     Egocentrik
 Refleks)   minggu                 lain

                       Tiada t/laku
                                   Perubahan
            Penyelarasan tangan khusus ttg objek
 PERINGKAT 2                             perspektif di  Tiada pembezaan
        2 mggu – mulut pembezaan dgn yg hilang, Tiada
 (Tindakbalas                            anggap sbg    pergerakan diri
        4 bulan cara menghisap dan   perbezaan
Pusingan Asas)                            perubahan   dan objek luaran.
              mengenggam    pergerakan diri &
                                    objek
                       objek luaran

PERINGKAT 3                           Pengeluaran
             Penyelarasan mata –   Menjangka
(Tindakbalas                           ruang tiada     Diri dilihat sbg
        4-8 bulan tangan; mengulangi  kedudukan objek
 Pusingan                           Hubungan ruang    semua kejadian
              kejadian seronok   Yg bergerak
 Sekunder)                             dgn objek
  FASA &                                         SEBAB
PERINGKATAN
        UMUR      CIRI-CIRI       OBJEK       RUANG
                                             MUSABAB


              Penyelarasan skemata; Ketetapan objek;
PERINGKAT 4         Penggunaan cara yg mencari objek yg    Ketetapan
                                             Pengeluaran
(Penyelarasan  8 - 12 bln   diketahui utk   hilang, memusing   persepsi saiz
                                            sebab – musabab
  Skemata           masalah baru;     botol untuk    dan bentuk
                                              yg mudah
 Sekunder)          antisipasi dan   mendapatkan      objek
               menjangkakan       botol

                                    Menyedari
                                             Diri dilihat sbg
                         Memikirkan urutan  perhubungan
 PERINGKAT 5       Menemui cara baru                       objek di antara
                          pindaan kembali  di antara objek
 (Tindakbalas 1 – 1.5 th  dgn kaedah                         beberapa objek
                          apabila mencari   di ruang, di
Pusingan Asas)        percubaan                          dan diri sbg
                          objek yg hilang  antara objek
                                             objek tindakan
                                     dan diri

PERINGKAT 6         Perwakilan mereka            Sedar pergerakan Sebab-musabab
                           Imej objek yg
(Tindakbalas         cara baru dgn cara            yg tdk dilihatnya perwakilan sebab
        1.5 – 2 th            hilang; perwakilan
 Pusingan          gabungan dalaman              perwakilan    san akibat
                            pindaan
 Sekunder)             yg baru              Hubungan ruang    disimpulkan
  FASA &                                       SEBAB
PERINGKATAN
         UMUR     CIRI-CIRI      OBJEK       RUANG
                                           MUSABAB


              Fikiran biasanya
  FASA
        2 – 7 TH  Disusun mengikut
PRAOPERASI
                 konsep              Siri tindakan dan    Objek sbg  Ruang–tindakan Taakulan sudah
        2 – 4 th
             kejadian tdk diberikan pengalaman masa   peribadi;   bebas drp
 PERINGKAT 7  Pkbgan
             representasi mental   Identiti objek konsep belum pengalaman wujud
(Prakonseptual) Fikiran
                dan tdk dpt     berubah dgn  stabil & belum taakulan jenis
        berkonsep
               dikeluarkan    perubahan tempat  bersepadu   penyertaan


                                   Perbezaan
         4 – 7 th
                                   Perspektif yg
        Pemikiran
              Objek dianggap sbg   Identiti objek  disbbkan oleh
         Intuitif &
               simbol benda lain  sudah kekal tetapi  perubahan   Kefahaman sebab
PERINGKAT 8   Nyatakan
              (spt daun dianggap  belum memahami tempat blm dpt -Musabab masih
 (Intuitif)  pemikiran
               sbg wang apabila    pengekalan   diganti sepenuh.   intuitif
        Tersebut
                 bermain)       objek     Ruang kosong
         Secara
                                  masih dikatakan
         berpkt
                                    berubah
  FASA &                                     SEBAB
PERINGKATAN
         UMUR     CIRI-CIRI      OBJEK     RUANG
                                         MUSABAB
             Operasi pengekalan
            sudah ada. Pendapat
            tentang kebarangkalian           Ruang  Mementingkan ruang
            & mengikut u-undang    Pengekalan  mempunyai  masa atau ciri-ciri
FASA OPERASI       KK tersbt dpt fikirkan   benda tdk   ciri tak makenikal tentang
 KONKRIT  7 – 11 TH keseluruhan & bhg-bhg   bersambungan  berubah; kejadian; tetapi masih
            pd satu masa yg sama;    berat dan  memahami   berdasarkan fakta
            Menyusun ikut urutan     isipadu   konsep   konkrit dan bukan
            mengeluarkan semula             alihan  taakulan deduktif
             urutan kejadian drp
            representasi mentalnya

             Berbagai penyelesaian
               yg mungkin dpt
             dipertimbangkan utk
            satu masalah. Pemikiran           Struktur
        11 TH –             Struktur operasi        Kebolehan membuat
FASA OPERASI      iaah deduksi kesedaran            operasi
        Dweasa              mental sudah            penaakulan
 FORMAL          kendiri. Peraturan          mental sudah
                         diintegrasikan            deduktif
             abstrak digunakan utk          diintegrasikan
            menyelesaikan masalah.
            Konsep kebarangkalian
               sudah tercapai

   DIUBAH SUAI DRP B.J WOODSWORTH, PIAGET’S THEORY OF COGNITIVE DEVELOPMENT
             (New York : David Mckay Co. 1971) ms 36 - 37
       Teori Perkembangan Personaliti
          Sigmund Freud (1856)

• Menurut Sigmund Freud :

• Kewujudan ingatan tidak sedar yang berfungsi untuk melindungi
 kesedaran kita ketika menghadapi konflik emosi dan ketegangan.
• Perkembangan emosi berkait rapat dengan perkembangan fizikal.
• Personaliti terdiri daripada id, ego dan superego.
ID:
• Bahagian personaliti tidak sedar / utamakan kepuasan atau keseronokan
  maksima.
• Didorong oleh tenaga libido iaitu tempat menyimpan desakan asas.
• Stesyen menyimpan segala keinginan manusia.
• Tidak akan mengawal keinginan yg melampau.
EGO:
• Tumbuh ketika kanak-kanak berumur 6 bulan.
• Bahagian personaliti yang realistik, logik dan tersusun.
• Kawal keinginan id supaya tidak langgar nilai atau norma masyarakat.
SUPEREGO:
• Bahagian personaliti yang bermoral dan berkembang darididikan agama /
  moral.
• Berkembang secara beransur-ansur semasa kanak-kanak terima nilai moral
  daripada ibu bapa.
       Teori Perkembangan Emosi Fizikal
           (Psikososial )Erickson

Menurut Erikson;
    • Manusia berpotensi mengalami perkembangan psikologi yang
     sihat dan mampu atasi kesulitan mengikut masa dan
     peringkat perkembangan tertentu.
    • Terdapat lapan peringkat perkembangan emosi manusia.
    • Setiap peringkat timbul tingkah laku positif dan negatif yang
     membawa masalah penyelesaian psikologikal kerana konflik
     emosinya.
   Peringkat     Anggaran Umur              Ciri-ciri
Kepercayaaan lawan  Lahir – 18 bulan   Bayi mesti menjalinkan hubungan kasih sayang
ketidakpercayaan              dan kepercayaan dengan pengasuh atau
                      membentuk perasaan tidak percaya.

Autonomi lawan    18 bulan – 3 tahun  Tenaga   kanak-kanak  disalurkan   untuk
malu/keraguan                perkembangan kemahiran fizikal iaitu berjalan,
                      menggenggam dsb. Kanak-kanak boleh belajar
                      mengawal tetapi mungkin membentuk perasaan
                      malu dan keraguan sekiranya tidak diuruskan
                      dengan baik.
Inisiatif lawan    3 tahun – 6 tahun   Kanak-kanak menjadi lebih mendesak dan
perasaan bersalah              berinisiatif tetapi kemungkinan keterlaluan hingga
                      menimbulkan perasaan bersalah.

Ketekunan lawan    6 tahun – 12 tahun  Kanak-kanak mesti menghadapi pembelajaran
rasa rendah diri              kemahiran baru atau menghadapi risiko perasaan
                      rendah diri, kegagalan, dan tidak cekap.

Identiti lawan    12 tahun – 18 tahun  Remaja mesti berjaya mencari identiti dalam
kekeliruan identiti             pekerjaan, peranan jantina, politik dan agama.
Kerapatan lawan    18 tahun – 35 tahun  Dewasa membina hubungan rapat atau merasa
pengasingan                 terasing.
Generativiti lawan  35 tahun – 60 tahun  Setiap dewasa mencari jalan untuk memuaskan
pemusatan kendiri              hati dan menyokong generasi akan datang.
Kesepaduan lawan   60 tahun – akhir hayat Kemuncak ialah perasaaan diterima      oleh
putus asa                  masyarakat dan perasaan kepuasan.

              ( Sumber: Woolfolk, A.2001:65 )
   Teori Perkembangan Penaakulan Moral
       Lawrence Kohlberg (1984)
• Walaupun Piaget tokoh pertama menerangkan perkembangan
 kognitif dalam perkembangan moral (Martin Hoffman, 1970)
 dan kajiannya menjadi penting dalam bidang ini (Norman Bull,
 1969a) tetapi akhir tahun 1950-an pelopor Teori
 Perkembangan Moral ialah Lawrence Kohlberg.
• Perkembangan moral ditentukan oleh perkembangan kognitif
 (Piaget : perkembangan mental, intelek membolehkan kanak-
 kanak mengalami pertumbuhan moral dari peringkat
 heteronomus ke peringkat autonomi).
• Tiga tahap asas penaakulan isu-isu moral dan setiap satunya
 dibahagi kepada dua.
 J.P Shaver dan W.Strong (1982) menyatakan tiga tahap dan dua peringkat
       Perkembangan Moral Kohlberg adalah seperti berikut :
Tahap 1: Penaakulan Moral Pra-konvensional
      Pertimbangan berdasarkan keperluan individu dan peraturan orang lain

Peringkat 1  Orientasi Hukuman dan Kepatuhan
        Peraturan dipatuhi untuk mengelakkan hukuman. Perbuatan yang baik
        buruk ditentukan oleh akibat fizikal
Peringkat 2  Orientasi Ganjaran Individu (Instrumen Relativist)
        Keperluan individu menentukan salah dan betul. Pertolongan adalah
        atas dasar mengharapkan balasan

Tahap 2: Penaakulan Moral Konvensional
      Pertimbangan adalah berdasarkan persetujuan orang lain, harapan keluarga, nilai tradisional, undang-
      undang masyarakat, dan kesetiaan kepada Negara.

Peringkat 3  Orientasi kanak-kanak baik (Good boy-Nice girl orientation)
        Ini berdasarkan apa yang baik, bantuan, dan dipersetujui oleh orang lain

Peringkat 4  Orientasi mengekal susunan sosial
        Undang-undang adalah mutlak. Pihak berkuasa mesti dihormati dan
        susunan sosial dikekalkan.

Tahap 3 : Penaakulan Moral Pos-Konvensional

Peringkat 5  Orientasi Perjanjian Sosial
        Kebaikan dinilai dari standard hak individu yang ditentukan secara
        sosial.
Peringkat 6  Orientasi Prinsip Etika Universal
        Kebaikan dan betul adalah perkara-perkara yang melibatkan hati nurani
        Seseorang individu dan melibatkan konsep abstrak seperti keadilan,
        maruah insan dan kesamaan.
  TEORI PERKEMBANGAN ROHANI :
   IMAM AL GHAZALI (1058 – 1111)
• Rohani : Batin yg berkaitan dengan roh @ rohani
 ialah jiwa / berlawanan dengan jasmani / bukan
 fizikal / tidak boleh dilihat.

Menurut Imam Ghazali:
• Rohani ialah perkara yg terdiri dari akal, nafsu, jiwa
 dan roh.
• Kanak2 harus dididik sejak lahir / jangan diberi
 kpd org lain utk dijaga kecuali orang yg berakhlak
 mulia, baik dan kuat pegangan agama.
• Ajar Al-Quraan, Hadis dan Ijmak supaya mereka dikenali
 / dihormati.

• Elak cerita kejantinaan dan orang    yang  rendah
 moralnya.

• Ajar keburukan sifat jahat, malas, tidak berbudi bahasa.

• Galakan kanak2 bersukan / bermain.

• Menurut Islam, perkembangan rohani insan dari kanak2
 hingga remaja di bahagikan kpd 4 peringkat.
 PERINGKAT
               CIRI-CIRI PERKEMBANGAN ROHANI
  UMUR


         •  Peroleh perasaan suka didampingi.
 PERINGKAT    •  Konsep ketuhanan hanya boleh difahami dlm
KANAK-KANAK
           gambaran berbentuk benda atau lukisan sahaja.
 (2 – 6 Tahun)  •  Konsep kebesaran Tuhan, nilai-nilai murni dan adab
           sopan peringkat biasa boleh difahami dan dihayati. PERINGKAT    •  Kesedian rohaninya mula mantap.
  AKHIR     •  Pendidikan Agama dan Moral boleh dipelajari secara
KANAK-KANAK     formal.
         •  Amalan rukun Islam boleh diamalkan dgn tepat.
(7 – 12 tahun)  •  Rukun Iman mula difahami dan dihayati.
 PERINGKAT
            CIRI-CIRI PERKEMBANGAN EMOSI-FIZIKAL MANUSIA
  UMUR

         •  Nilai ketuhanan, dosa dan pahala telah difahami
 PERINGKAT      secara konseptual.
AWAL REMAJA    •  Memerlukan kepuasan kerohanian utk menghadapi
           dugaan hidup.
(12 – 15 tahun)  •  Pengaruh persekitaran dan rakan sebaya adalah
           penting dlm perkembangan rohaninya.

         •  Mula mempunyai pegangan yg kukuh kpd agama.
         •  Percaya kewujudan Tuhan, dosa, pahala dan hari
PERINGKAT       pembalasan.
 REMAJA      •  Mula mempersoalkan aspek kerohanian secara logik.
         •  Mula memikirkan Tuhan & sifat Ketuhanan secara
(15 – 20 tahun)    abstrak.
         •  Kekadang timbul perasaan ragu, gelisah dan curiga
           terhadap perkara yg berkaitan dgn kerohanian.
        RINGKASAN TIGA TEORI PERKEMBANGAN
ANGGARAN    SIGMUND FREUD       ERIK ERIKSON        JEAN PIAGET
 UMUR     Teori Psikoseksual    Teori Psikososial      Pkbgan Kognitif

Semasa Lahir
                   Percaya – tidak percaya      Kederiaan
 1 tahun     Mulut (Oral)
 1 – 2 tahun
 2 – 3 tahun             Autonomi mala & bersalah
         Dubur (Anal)
 3 – 4 tahun
                                    Perolahan
 4 – 5 tahun              Inisiatif – serba salah
           Falik
 5 – 6 tahun
 6 – 7 tahun
          Pendaman      Berusaha – rendah diri     Perolahan Konkrit
7 – 12 tahun
 Remaja      Kejantinaan    Identiti ego defusi - peranan  Perolahan Formal
Awal Dewasa                Intim - terasing
 Dewasa                Produktif - lembab
Pertengahan
                   Integeriti ego – putus asa
Akhir Dewasa
                   Sumber Rathus, 1984
  IMPLIKASI TEORI PERKEMBANGAN DAN
     PERTUMBUHAN DALAM P&P

SECARA UMUM

• Sediakan objektif, isi pelajaran, ABM & aktiviti P&P yg sesuai dgn
 murid2 / menarik minat mereka / menyeronokan / bermakna.
• Gunakan strategi P&P yg sesuai dgn perkembangan jasmani,
 emosi, mental, sosial (JERIS).
• Motivasikan murid2.
• Lakukan penyerapan dan pengabungjalinan sesuai dgn
 perkembangan murid2.
• Bimbing murid lakukan pemindahan pembelajaran hasil
 pemahaman konsep secara lebih jelas dan mendalam.
1. PERKEMBANGAN JASMANI

• Menguruskan pengajaran dan permainan serta kerja
 praktik mengikut perkembangan fizikal murid2.

• Aktiviti sesuai dengan kematangan murid2.

• Sediakan aktiviti senaman yg sesuai, bermakna dan
 menyeronokkan murid2.
2. PERKEMBANGAN KOGNITIF

• Merancang atkiviti P&P yg menarik dan bermakna.
• Sediakan isi pelajaran sesuai dgn mental murid2, objektif yg
 sesuai arasnya.
• Menyediakan pelbagai ABM untuk membentuk konsep yg tepat /
 menarik minat murid2.
• Hubungkan konsep konkrit dgn konsep abstrak bg pelajar yg
 telah matang (sek menengah).
• Isi pelajaran dirancang / disusun supaya mudah difahami, cth:
  – Drp mudah kpd kompleks / drp umum kpd khusus /
   konkrit kpd abstrak / drp pengetahuan sedia ada kpd
   pengetahuan baru / drp persekitaran dekat pernah
   dialami kpd persekitaran yg belum dialami.
3. PERKEMBANGAN EMOSI DAN ROHANI

• Pupuk emosi / rohani pelajar yg sihat sesuai dgn peringkat
 perkembangan / keperluan.

• Kawal / cegah tingkahlaku yg negatif atau emosi yg tidak
 diingini.

• Bersifat penyayang / membantu murid2 mengawal emosi dan
 rohani mereka dalam situasi tertentu.

• Memahami peringkat perkembangan emosi / rohani murid2
 dan bimbing mereka hadapi atau selesai masalah emosi /
 rohani dengan cara yang betul.
4. PERKEMBANGAN SOSIAL:

• Guna strategi pengjaran kumpulan untuk galakkan
 interaksi dan sosialisasi (perkembangan sosial).

• Gunakan aktiviti projek, perbincangan, permainan
 secara kumpulan berdasarkan perkembangan sosial
 murid2.

• Atur aktiviti kumpulan supaya pelajar dapat
 bekerjasama menyelesaikan masalah pembelajaran
 mereka bersama-sama.
SEKIAN TERIMA KASIH

								
To top