Docstoc

Iklan dan maklumat jawatan Lembaga Lada Malaysia (MPB) tutup 17 Julai 2012

Document Sample
Iklan dan maklumat jawatan Lembaga Lada Malaysia (MPB) tutup 17 Julai 2012 Powered By Docstoc
					PENOLONG PEGAWAI EHWAL EKONOMI GRED E27

Gaji Harian  : RM72.00 sehari
Bil Kekosongan : 1


SYARAT – SYARAT KELAYAKAN :

 i)   Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setarafnya oleh
    Kerajaan; atau
 ii)  Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
    kerajaan; atau
 iii)  Diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada
    institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
    dengannya; atau
 iv)  Diploma ikhtisas dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada
    institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
    dengannya; dan
 v)   Lulus Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada
    peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya
    oleh kerajaan
 vi)  Mempunyai kesihatan yang sempurna; dan
 vii)  Sanggup bertugas di luar stesyen apabila diperlukan.


SENARAI TUGAS :

i)    Melaksanakan aktiviti-aktiviti pembangunan pengeluaran lada merangkumi :-
           - Tugas-tugas Pembangunan Industri Lada
           - Pemindahan teknologi peringkat kebun
           - Aktivii penghasilan lada tambahnilai
           - Pengagihan input pertanian
           - Pengembangan

ii)    Mengemaskini dan menyediakan laporan-laporan aktiviti-aktiviti pembangunan
     pengeluaran seperti Program Pembangunan Industri Lada, Lawatan Susulan dan
     tugas-tugas lain yang berkaitan
iii)   Melaksanakan tugas-tugas pengembangan lada dengan memastikan
     penganjuran kursus-kursus dan pengembangan berjalan lancar berdasarkan
     jadual yang ditetapkan serta menyediakan laporan-laporan berkaitan dalam
     masa yang ditetapkan
iv)    Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa
PEMBANTU EHWAL EKONOMI GRED E17

Gaji Harian  : RM54.00 sehari
Bil Kekosongan : 2


SYARAT – SYARAT KELAYAKAN :

 i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
    kerajaan; atau
 ii) Sijil Institut Pertanian atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
    kerajaan;
 iii) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada
    peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya
    oleh kerajaan ;
 iv) Mempunyai kesihatan yang baik ; dan
  v)Sanggup bertugas di luar stesyen apabila diperlukan.


SENARAI TUGAS :

   i)   Menjalankan tugas pengembangan dan penyediaan laporan-laporan
   ii)  Agihan input dan peralatan pertanian
   iii)  Mengemaskini maklumat-maklumat pekebun yang menerima bantuan
       input dan peralatan pertanian
   iv)  Menjalankan lawatan pemeriksaan kebun
   v)   Melaksanakan aktiviti pemindahan teknologi peringkat kebun
   vi)  Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa
PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N17

Gaji Harian  : RM54.00 sehari
Bil Kekosongan : 1


SYARAT – SYARAT KELAYAKAN :

 i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
   kerajaan; dan
 ii) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada
   peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya
   oleh kerajaan ;
 iii) Mempunyai kesihatan yang baik ; dan
 iv) Keutamaan diberikan kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer
   dan/atau mengambil trengkas.

SENARAI TUGAS :

i)   Menjalankan tugas-tugas perkeranian seperti berikut:
      - Pentadbiran pejabat
      - Menaip dan menyediakan dokumen rasmi
      - Mengurus rekod dan fail
      - Mengurus stor penyimpanan lada dan input pertanian
      - Tugas Perkeranian yang lain
ii)  Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa
PEMANDU KENDERAAN GRED R3

Gaji Harian  : RM45.00 sehari
Bil Kekosongan : 2


SYARAT – SYARAT KELAYAKAN :

 i) Tamat Darjah 6 sekolah rendah bantuan penuh kerajaan;
 ii) Memiliki sekurang-kurangnya lesen pemandu kelas D yang dikeluarkan oleh
   Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) kecuali lesen memandu dalam tempoh
   percubaan (P);
 iii) Berkebolehan memandu, mengendali dan menyelenggara kenderaan bermotor
   berkenaan yang diliputi oleh skim perkhidmatan ini;
 iv) Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan baik;
 v) Keutamaan diberikan kepada calon-calon berumur kurang dari 35 tahun pada tarikh
   tutup permohonan, sihat tubuh badan, penglihatan yang baik, boleh bekerja di luar
   stesyen apabila diperlukan; dan
 vi) Mempunyai sikap yang baik, sentiasa bersedia menerima arahan kerja, disiplin
   tinggi dan mudah bekerjasama dengan orang ramai.

SENARAI TUGAS :

i)   Memandu kenderaan pejabat mengikut jadual kerja yang ditetapkan
ii)  Membuat pemeriksaan ke atas kenderaan
iii)  Membuat laporan kerosakan kenderaan
iv)  Mengemaskini buku log kenderaan
v)   Membantu dalam menyelenggara kenderaan pejabat; dan
vi)  Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa
Pekerja Awam Gred R1

Gaji Harian  : RM45.00 sehari
Bil Kekosongan : 1


SYARAT – SYARAT KELAYAKAN :

 i) Tamat Darjah 6 sekolah rendah bantuan penuh kerajaan;
 ii) Berkebolehan menjalankan bidang kerja berkaitan yang diliputi oleh skim
   perkhidmatan ini ;
 iii) Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan
   baik; dan
 iv) Mempunyai kesihatan yang baik

SENARAI TUGAS :

i)   Mengangkat/memunggah/mengangkut guni-guni lada. (seperti beratnya 50-70
    kilo ke atas)
ii)  Menyelenggara dan menjaga kebersihan pejabat dan kawasan luar pejabat.
iii)  Mengendalikan penghantaran dan merekod keluar masuk surat, memo dan lain-
    lain dokumen
iv)  Membuat salinan fotostat surat, memo dan dokumen-dokumen lain
v)   Membantu dalam menyelenggara dan menjaga keselamatan pejabat.
vi)  Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa

				
DOCUMENT INFO
Description: Iklan dan maklumat jawatan Lembaga Lada Malaysia (MPB), tutup hari Selasa, 17hb Julai 2012. Uploaded by VacancySarawak.blogspot.com.