Allt fler pension�rer flyttar till Portugal

Document Sample
Allt fler pension�rer flyttar till Portugal Powered By Docstoc
					Allt fler pensionärer söker sig
      till Portugal

  Ny sammanställning av BDO
      Sverige
        Bakgrund
Svenskar med förmögenhet pensionerar sig ofta
utomlands, bland annat av skattemässiga skäl.
Spanien och Frankrike är sedan länge två av de mest
populära länderna att bosätta sig i.
Nu rapporterar BDO Sverige, en del av världens
femte största revisionsbyrånätverk, att den nya
trenden är att flytta till Portugal.
    Bidragande faktorer
• Trenden beror på att Portugal för något år
 sedan införde nya skatteregler för
 personer som bosätter sig i landet.
 Reglerna är mycket gynnsamma för
 pensionärer och för förmögna,
        Inför en flytt
• För att omfattas av de förmånliga
 skattereglerna krävs beslut av
 Skatteverket i Portugal. Det går inte att
 bara flytta ner, utan kraven i den
 portugisiska skattelagen måste först
 uppfyllas
     Så kan BDO stödja
• Det krävs även kunskap om både den
 svenska och den portugisiska
 skattelagstiftningen:
 - BDO Sverige brukar arbeta tillsammans
 med företagets kollegor på BDO i
 Lissabon och upprätta en samlad
 skattestrategi för familjen och deras bolag.
 Lokal kunskap är verkligen en
 förutsättning.
     Om BDO Sverige
• BDO hjälper företag och offentliga
 uppdragsgivare med rådgivning, revision,
 skatt och företagsservice. Företaget har
 mer än 400 anställda på 17 kontor över
 hela landet och är en del av BDO
 International. www.bdo.se