; F�retag hanterar ofta l�ner fel
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

F�retag hanterar ofta l�ner fel

VIEWS: 1 PAGES: 12

 • pg 1
									Företag betalar ofta ut fel lön

  Fem tips från BDO Sverige
       Bakgrund
Betalar ditt företag ut rätt lön till
medarbetarna? Om ni känner er säkra på
att löneutbetalningarna faktiskt är korrekta
så är det jättebra, förstås. Men då är ni
nog dessvärre i minoritet bland svenska
företag. Som ledande företag inom
revision, rådgivning och företagsservice är
BDO´s väl grundade uppfattning att
många svenska företag skulle behöva se
över hur de betalar ut lön.
  Både för mycket och för lite
• Det är inte alls ovanligt att företagen
 betalar både för mycket och för lite lön till
 sina medarbetare. I slutänden kan det
 handla om rätt stora summor i felaktiga
 utbetalningar.
Mest utmanande för småföretag
• Störst utmaningar finns det hos de lite mindre
 företagen. En viktig anledning märker BDO är att
 dessa företag ofta låter någon som inte är
 utbildad för uppgiften hantera lönerna. Kanske
 känner de inte till hur svårt det faktiskt är att till
 exempel räkna ut vilka dagar som är
 semesterlönegrundande, och kanske har de inte
 riktigt funderat igenom vad följderna kan bli.
 Därför ser de nog inte heller vinsten med att
 säkerställa att löneutbetalningarna sköts på ett
 bra sätt.
     Kan ge dåligt rykte
• En sak som vi tycker fler borde tänka på är
 att företag som betalar fel lön faktiskt kan
 få dåligt rykte hos anställda. Dessutom
 kan felaktiga utbetalningar skapa negativa
 skatteeffekter i det längre perspektivet för
 företaget.
       Fem punkter
• Så här kommer fem punkter som
 tillsammans kan bli ett bra första steg mot
 en kvalitetssäkring av era
 löneutbetalningar:
         Punkt 1
•  Lita inte på att revisorn löser alla
  problem. En normal revision tar sällan
  hänsyn till avvikelser av mindre karaktär
  även om dessa är stor betydelse för
  medarbetaren och dennes syn på
  arbetsgivaren.
         Punkt 2
•  Inse att lönehantering och redovisning är
  olika kompetenser. Till och med
  redovisningsbyråer tar hjälp med sin
  lönehantering.
         Punkt 3
•  Säkerställ kompetensnivå hos
  löneansvariga. Har de rätt kompetens för
  att hantera kollektivavtal,
  semesterskuldsberäkningar eller
  ferielöner? Om inte, satsa på utbildning.
         Punkt 4
•  Säkerställ att löneansvariga förstår
  lönesystemet ordentligt. Det är viktigt att
  löneansvariga kan göra ändringar i
  parametrar snarare än att endast göra
  som de blivit lärda av någon annan långt
  bak i tiden.
         Punkt 5
•  Den viktigaste punkten: Gör en rejäl
  satsning på att bygga upp egen
  lönekompetens - eller lej ut hela
  lönefunktionen.
     Om BDO Sverige
• BDO hjälper företag och offentliga
 uppdragsgivare med rådgivning, revision,
 skatt och företagsservice. Företaget har
 mer än 400 anställda på 17 kontor över
 hela landet och är en del av BDO
 International. www.bdo.se

								
To top