Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Download this file _prezentacija

VIEWS: 17 PAGES: 34

									Nodokļu un nodevu
sistēmas attīstības
 pamatnostādnes
  2011 - 2016

   PROJEKTS
Pamatnostādņu mērķis


Balstoties uz:
• Šī brīža ekonomiskās situācijas analīzi un tās nākotnes attīstības prognozēm
• Latvijas nodokļu sistēmas analīzi un salīdzinājumu ar citām ES dalībvalstīm
Ņemot vērā:
• Problēmas, kuras nepieciešams risināt ar nodokļu politikas palīdzību
Noteikt:
• Skaidras, uz analīzi balstītas, sabiedrībā izdiskutētas vadlīnijas, nodrošinot
  valdības lēmumu kvalitāti un prognozējamību, kā arī sabiedrības uzticību
  valdības īstenotajai nodokļu politikai.
                                          2
Pamatnostādņu darbības periods


Divi posmi:
• pirms ekonomiskās situācijas uzlabošanās, sasniedzot Māstrihtas
 kritērijus (līdz 2014.gadam) un
• pēc ekonomiskās situācijas stabilizācijas un izaugsmes
 atjaunošanās (2014 -2016.gads).
                                  3
Pamatnostādņu saturs


• Situācijas raksturojums

• Vispārējs nodokļu sistēmas raksturojums

• Konkrētu nodokļu raksturojums

• Politikas mērķi

• Rīcības virzieni
                      4
Situācijas raksturojums


• Ekonomiskā lejupslīde, lai gan vērojamas stabilizācijas pazīmes
• Zema produktivitāte un inovāciju īpatsvars
• Augsts ēnu ekonomikas īpatsvars

Rezultātā:

• Bezdarba pieaugums
• Augsts budžeta deficīts
• Starptautiskais aizdevums un no tā izrietošās saistības                                  5
Nodokļu politikas mērķi


• Nodrošināt atbilstošus ieņēmumus valsts budžetā

• Veicināt ekonomikas konkurētspēju

• Samazināt ēnu ekonomikas īpatsvaru
                          6
Nodokļu sistēmas raksturojums (nodokļi
% no IKP ES dalībvalstīs)
                     7
Nodokļu sistēmas raksturojums (fiziskās
personas maksātie nodokļi)

            Fiziskās personas maksātie nodokļi
                Auto nodeva
         Akcīze
                  2%
          17%
                               IIN
                               43%      PVN
      15%
         NĪN
         1%      VSAOI
                22%
                                  8
Darbaspēka nodokļi veido 65%
Nodokļu sistēmas raksturojums (minimālā
alga, iztikas minimums, nodokļi)

                      180
Alga PIRMS nodokļu nomaksas
                       35
Neapliekamais minimums
                      16,2
VSAOI
                      33,49
IIN
                     130,31
Alga PĒC nodokļu nomaksas
                     162,72
Tēriņi (iztikas minimums CSP)
                     -32,41
Ienākumi - Izdevumi
                          9
Nodokļu sistēmas raksturojums (nodokļi
% no darba algas)

                        Nodokļi % no darba algas

              50

              45

              40
 Nodokļi % no darba algas
              35

              30

              25

              20

              15

              10

               5

               0
                0                   0                      0                         0


                            90                               90                                   90                                       00                                          00                                              00                                                 00
               35                  59                     79                        99


                           11                              13                                  15                                      25                                         35                                             50                                                70
                               Darba alga                                                    10
Nodokļu sistēmas raksturojums
(uzņēmuma maksātie nodokļi)
                 11
Darbaspēka nodokļi veido 58,32%
Nodokļu sistēmas raksturojums
(secinājumi)

• Latvijas nodokļu slogs vērtējot nodokļus procentos no IKP ir salīdzinoši zems

tomēr

• Nodokļu slogs zemām algām ir nesamērīgi augsts (neliela progresivitāte)
• Lielai daļai iedzīvotāju ir kritiski zems ienākumu līmenis, kas neļauj apmaksāt
 pat minimālās vajadzības
• Nodokļu saistību izpildei patērētais laiks ir salīdzinoši liels
• Pastāv būtiskas izvairīšanās no nodokļu nomaksas tendences                                          12
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (ES
dalībvalstu maksimālās likmes 2010.gads)

70

   59.17
60    58.5 58.5
         52
            50
50             45 44.9
                   43 42 41 41
                         40 40 40 38.95
40
                                  36 35
                                      32
                                        30.5 30
30                                            26
                                                23
                                                  21 21
                                                      19
20                                                        16 15
                                                             10
10


 0
                                                               13
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (ES
dalībvalstu minimālās likmes 2010.gads)

40
   36.5
35    33.5

30
      28.89
         26 25 25
25
             24 23 23
                   21 21 20 20 20
20
                          19 18 18
                                16 16 15 15
15
                                      14
                                        10.5 10
10                                            8  7
                                                 5.55 5.08
 5


 0
                                                       14
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
(secinājumi)

• Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme salīdzinot ar citu ES dalībvalstu
  maksimālajām likmēm nav augsta
tomēr
• Salīdzinot minimālās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes Latvijā tā ir ceturtā
  augstākā ES un augstāka kā Lietuvā un Igaunijā;
• Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais minimums Latvijā ir gandrīz trīs
  reizes zemāks kā Lietuvā (95 LVL) un Igaunijā (100 LVL)
tā rezultātā:
• Var tikt negatīvi ietekmēta Latvijas konkurētspēja, jo ir lielākas darbaspēka
  izmaksas
• Iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem nespēj nodrošināt iztikas minimumu
risinājumi:
• Pakāpeniski paaugstināt ar nodokli neapliekamo minimumu
• Pēc 2014.gada izskatīt iespēju samazināt nodokļa likmi              15
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (nodokļa
likmes ES dalībvalstīs 2010.gads)
                   16
Uzņēmumu ienākumu nodoklis


• Salīdzinoši zema likme
• Daudz atvieglojumu

tāpēc
• Uzņēmumu ienākuma nodoklis Latvijā ir viens no labvēlīgākajiem ES

tomēr
• Atsevišķu atvieglojumu efektivitāte ir apšaubāma

risinājums
• Pārskatīt uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus no to efektivitātes
  viedokļa
                                     17
Nekustamā īpašuma nodoklis


• Nekustamā īpašuma slogs nav pārmērīgi liels, jo īpaši attiecībā uz dzīvojamām
 platībām

Risinājums

• Veikt izmaiņas nekustamā īpašuma nodoklī, lai nodrošinātu papildus budžeta
 ieņēmumus, nepasliktinot trūcīgo iedzīvotāju materiālo stāvokli
                                         18
Pievienotās vērtības nodoklis (nodokļa
standarta likmes ES dalībvalstīs)

26  25 25

24
       22 22
22          21 21 21 21
                  20 20 20 20 20 20 20 19.6
20                               19 19 19 19 19 19
                                          18 18
18                                             17.5
                                                 16
16                                                   15 15

14


12


10
                                                        19
Pievienotās vērtības nodoklis (nodokļa
samazinātās likmes un to fiskālā ietekme)

      Prece/Pakalpojums       Fiskālā ietekme (milj. LVL)
Medikamenti                      48,4
Medicīniskās ierīces un medicīnas preces       2,19
Avīzes un žurnāli                   4
Grāmatas                       3,54
Sabiedriskais transports               9,84
Siltumenerģija                    14,42
Elektrība                       9,71
Dabasgāze                       2,7
Malka                         0,19
Kopā                          95        20
Pievienotās vērtības nodoklis (secinājumi)


• PVN standartlikme Latvijā šobrīd ir viena no augstākajām ES
• PVN samazinātās likmes nav efektīvs risinājums ne kādas iedzīvotāju grupas
 atbalstam, ne kādas nozares atbalstam

Risinājumi

• Nepaaugstināt PVN pamatlikmi
• Paaugstināt vai atcelt PVN samazinātās likmes, vienlaicīgi palielinot ar
 iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu un paredzot pasākumus
 pensionāru un citu iedzīvotāju grupu, kuri negūst labumu no neapliekamā
 minimuma paaugstināšanas, materiālā stāvokļa aizsardzībai

                                        21
Akcīzes nodokļi (benzīns)
              22
Akcīzes nodokļi (dīzeļdegviela)
                 23
Akcīzes nodokļi (etilspirts)
                24
Akcīzes nodokļi (cigaretes)
               25
Akcīzes nodokļi (secinājumi)


• Latvija ir sasniegusi vai pārsniegusi ES minimālās akcīzes nodokļa likmes
• Latvijas akcīzes nodokļa likmes ir salīdzināmas ar Lietuvu un Igauniju
• Pēdējā laikā ir strauji krities alkohola un tabakas izstrādājumu legālais patēriņš
 un pieaugusi nelegālā tirgus daļa

tāpēc

• Šobrīd nav ieteicamas akcīzes nodokļu likmju izmaiņas
• Iespējamās izmaiņas varētu tikt izskatītas kontekstā ar ES iniciatīvām                                            26
Vieglo automobiļu un motociklu
reģistrācijas nodoklis

• Nodokļa slogs Latvijā nav augsts un tā fiskālā ietekme ir nenozīmīga

tomēr

• Lietuvā un Igaunijā šāda veida nodoklis nepastāv
• Ekonomiskās krīzes ietekmē ievērojami sarucis jaunu automašīnu tirgus

tāpēc

• Vispārēja nodokļa sloga paaugstināšana nebūtu ieteicama
• Varētu tikt izskatīta iespēja paaugstināt nodokļa slogu ekskluzīvām un dārgām
 automašīnām, kā arī ieviest nodokli ekskluzīviem peldlīdzekļiem un
 lidaparātiem
                                         27
Valsts nodevas


• Valsts nodevu skaits no 48 2000.gadā ir pieaudzis līdz 96 2010.gadā
• Nodevu sistēma ir sarežģīta un grūti kontrolējama
• Vairākas nodevas atbilst nodokļu pazīmēm un nav saistītas ar sniegto
  pakalpojumu izmaksām
risinājumi
• Vienotas, centralizētas nodevu sistēmas izveidošana Finanšu ministrijas
  pārraudzībā
• Atsevišķu nodevu lietderības izvērtēšana
                                      28
Ēnu ekonomikas īpatsvara samazināšana


• Ēnu ekonomikas īpatsvars Latvijā ir 12-16%, lai gan dažādos avotos ir minēti
 pat 40%
• Ēnu ekonomikas veiksmīga visaptveroša samazināšana varētu būt reāla
 alternatīva nodokļu sloga paaugstināšanas pasākumiem valsts budžeta
 konsolidācijas kontekstā.

Risinājums

  Augsta līmeņa darba grupas ietvaros izstrādāt detalizētu valsts programmu ēnu
  ekonomikas apkarošanai.                                          29
Uzņēmējdarbības vides uzlabošana


1. Samazināt laiku, kas nepieciešams nodokļu saistību izpildei, pārskatot nodokļu
  administrācijai sniedzamās informācijas daudzumu un regularitāti, kā arī paplašinot
  informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas.
2. Izskatīt iespēju samazināt nodrošinājumu, galvojumu un citas administratīvās prasības.
3. Nodokļu kontroli balstīt uz riska analīzi, samazinot kontroles biežumu godīgiem
  uzņēmējiem.
4. Izskatīt iespēju izveidot godīgu uzņēmēju motivācijas programmu, samazinot tiem
  administratīvās prasības un kontroles pasākumus.
5. Samazināt administratīvās prasības mikrouzņēmumiem Ministru kabineta apstiprinātās
  Mikrouzņēmumu koncepcijas ietvaros.
6. Pārskatīt sodu par nodokļu pārkāpumiem sistēmu, padarot sodus atbilstošākus izdarītā
  pārkāpuma smagumam.
7. Pilnveidot uzņēmēju informēšanas pasākumus.

                                              30
Vispārējie nodokļu politikas attīstības
virzieni

No 2011. līdz 2013. gadam:
• nodrošināt papildus budžeta ieņēmumus, samazinot ēnu ekonomikas īpatsvaru
  un pārskatot atsevišķu nodokļu struktūru un atvieglojumus;
• uzlabot uzņēmējdarbības vidi, vienkāršojot administratīvās prasības un
  samazinot to izpildei nepieciešamo laiku

Pēc Māstrihtas kritēriju izpildīšanas un ekonomikas stabilizācijas (2014-2016)
  būtu lietderīgi izskatīt iespēju sabalansēt kopējo nodokļu slogu, jo īpaši
  darbaspēka nodokļu slogu.
                                         31
Piedāvāto pasākumu fiskālā ietekme


         Pozitīva                  Negatīva

•PVN samazināto likmju atcelšana vai PVN   •IIN neapliekamā minimuma paaugstināšana
samazināto likmju paaugstināšana       •Pasākumi pensionāru un citu iedzīvotāju
•Ēnu ekonomikas apkarošana          grupu, kuri negūst labumu no iedzīvotāju
•NĪN izmaiņas                ienākuma nodokļa paaugstināšanas,
•IIN atvieglojumu pārskatīšana        materiālā stāvokļa aizsardzībai
•UIN atvieglojumu pārskatīšana
•Nodokļu sloga paaugstināšana ekskluzīviem
transportlīdzekļiem
                                            32
Tālākā rīcība


• Izstrādāt detalizētus pasākumus iepriekš minēto rīcības virzienu
 īstenošanai
• Saskaņot ar sociālajiem partneriem, citām valsts iestādēm, SVF un
 EK
• Virzīt apstiprināšanai MK
                                   33
Paldies par uzmanību!


            34

								
To top