Docstoc

Skips checklist 2012

Document Sample
Skips checklist 2012 Powered By Docstoc
					            SEKOLAH MENENGAH SWASTA SERI INSAN ‘SKIPS’ CHECK LIST
NO.        PARTICULAR          ACTION TAKEN BY       REMARK  PROGRESS
01  VISI DAN MISI          ADMIN. OFFICE / MDM.KATHY      2010-2015
02  REKOD KEDATANGAN MURID      JAMINEH               2010-2011
03  TAKWIM TAHUNAN SEKOLAH      JAMINEH               2010-2011
04  SUKATAN PELAJARAN        KETUA PANITIA M/P          2010-2011
05  BUKU REKOD MENGAJAR       MDM. KATHY (ACT. PRINCIPAL)     2010-2011
06  MESYUARAT PROFESSIONAL      JAMINEH               2010-2011
   (KURIKULUM)
07  MATA PELAJARAN TERAS       JAMINEH               2010-2011
08  BAHAN BANTU MENGAJAR       JAMINEH, JACQ & KETUA PANITIA    2010-2011
09  MESYUARAT PROFESSIONAL      JAMINEH, AMAR , RONNY        2010-2011
   (PENILAIAN/ PEPERIKSAAN)
10  PELAKSANAAN PENILAIAN      AMAR, RONNY             2010-2011
11  ANALISIS PEPERIKSAAN       AMAR(PMR), RONNY (SPM)       2009-2011
12  PENGURUSAN KESIHATAN MURID    THALIA               2010-2011
   (REKOD)
13  DISIPLIN (JAWATANKUASA – CHART) LORD                2010-2011
14  PERATURAN DISIPLIN PELAJAR    MDM. KATHY, LORD          2010-2011
15  REKOD DISIPLIN PELAJAR      MDM. KATHY, LORD          2010-2011
16  KES SALAH LAKU          LORD                2010-2011
17  KECEMERLANGAN AKADEMIK      JAMINEH, AMAR, RONNY        2010-2011
18  FAIL KOKURIKULUM         EVELYN               2010-2011
19  KSSM (MANUAL PBS – KSSM)     JAMINEH, AMAR            2012
20  INFO BOARD :
     A. AKADEMIK         JAMINEH (NATIONAL), THALIA (GAC)
     B. ‘NON-ACADEMIC’      EVELYN
     C. DISIPLIN         LORD
21  BILIK KEBAL PBS         JAMINEH, JACQ & SEMUA GURU M/P
                    PBS
22  INTERNATIONAL STUDENTS CHART   ROSITA
23  KELAS AGAMA           USTAZ HAERUDDIN
24  BILIK SAKIT           THALIA
25  PERPUSTAKAAN           CAROLINE , USTAZ HAERUDDIN
26  SCIENCE LAB           AZAHAR, CAROLINE, RIHANNI
27  BILIK DAN BENGKEL KHB      ROSITA, RONNY, ISKANDAR
28  ALATAN SUKAN/ BUKU REKOD     AZHAR                2010-2011
29  ICT ROOM             ISKANDAR
30  BANK SOALAN           RONNY, MD.ZIN            2010-2011
NOTA PENTING :
SEMUA FAIL DAN KEPERLUAN MESTILAH DISERAHKAN/ DISELESAIKAN MENGIKUT
TARIKH YANG DITETAPKAN DALAM MESYUARAT PADA 21/02/2012
PERHATIAN DAN KERJASAMA SEMUA PIHAK AMATLAH DIHARGAI.
                             TR. JAM/ 2012

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:25
posted:7/1/2012
language:
pages:1