Hubungan etnik by MoganeswaryRamasamy

VIEWS: 64 PAGES: 20

									     DISEDIAKAN OLEH:
  MOGANESWARY RAMASAMY
    VIMALA SUBRAMANIAM
KRISHNAMOORTHY ARMUGHAM
Apakah itu peristiwa 13 Mei 1969 ???
 dianggap sebagai satu tragedi
 berdarah yang banyak meninggalkan
 kesan terhadap politik, ekonomi dan
 sosial.
Berlaku pertelingkahan antara kaum
  Pada zaman penjajahan Jepun, masyarakat
  Tanah Melayu telah diberi layanan berbeza.
-  Cth : Masyarakat Cina telah dilayan teruk oleh
  tentera Jepun berbanding dengan masyarakat
  Melayu. Masyarakat Cina telah dilayan teruk
  disebabkan oleh tentera Jepun kerana Jepun
  pernah berperang dengan China sebelum ini.
- Perasaan saling mendendami
 antara satu sama lain
 menyebabkan tentera Jepun
 melayan masyarakat Cina dengan
 teruk.
 Layanan berat sebelah –
 permusuhan antara orang Melayu
 dan Cina
  Mewujudkan jurang antara kaum dari segi :
-  Ekonomi
-  Polarisasi kaum
  Orang Cina –  bandar, menjalankan
            perniagaan, melombong
  Orang Melayu – luar bandar, petani, nelayan
            kecil
  Orang India -  ladang, buruh kasar
  kerajaan,
            penoreh getah
 Corak penglibatan ekonomi antara
 kaum dalam kegiatan ekonomi
 berbeza menjadikan kedudukan
 sosio- ekonomi mereka tidak
 seimbang.
 Suasana sebegini telah menyebabkan
 hubungan antara kaum terbatas.
 Wujud sistem pendidikan berbeza mengikut
 kaum
 Terbahagi empat aliran mengikut kaum iaitu
 sekolah Melayu, Cina, India dan Inggeris.
 Dijalankan mengikut kurikulum tersendiri.
- Cth : Sekolah Melayu – menekankan
 kemahiran membaca, menulis dan mengira
 sekadar keperluan peringkat rendah sahaja.
- Sekolah Cina dan India pula mengikut
 kurikulum negara masing-masing.
- Buku teks dan guru mengajar dibawa
 dari negara asal masing-masing.
 Ini mengukuhkan keadaan
 keperibadian etnik yang sedia ada
 wujud.
 Pendidikan di sekolah Inggeris hanya
 dapat dipelajari oleh orang Cina dan
 India yang tinggal di bandar.
  Parti Tindakan Rakyat (PAP) tidak puas hati
  terhadap hak istimewa orang Melayu dalam
  Perlembagaan.
  Mendakwa hak kaum lain diketepikan
  Menurut Jomo dalam bukunya
  "Pembangunan Ekonomi dan Kelas Sosial di
  Semenanjung Malaysia " , isu sebenar yang
  mencetuskan peristiwa 13 Mei adalah
  perasaan tidak puas hati terhadap hak
  istimewa orang Melayu.
  Dalam kempen pilihan raya 1969, ahli politik
  daripada parti pembangkang telah
  membangkitkan soal- soal sensitif seperti :
-  Kedudukan istimewa orang Melayu sebagai
  Bumiputera
-  Hak kerakyatan orang bukan Melayu
-  Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara
  Ini mendorong kepada perasaan perkauman dan
  syak wasangka
  Penyokong-penyokong Parti Gerakan telah
  mengutuk dan menghina orang-orang Melayu
  semasa mengadakan perarakan di jalan-jalan
  raya di sekitar Kuala Lumpur. ( selepas
  kemenangan dalam pilihan raya)
1.  Titik tolak dalam pertukaran
   kerajaan.
   peralihan kuasa daripada Tunku Abdul
   Rahman kepada Tun Razak menandakan
   perubahan dasar dan bermulanya dasar yang
   baru kepada usaha yang lebih teratur dan
   menyeluruh dalam pemantapan kedudukan
   istimewa orang melayu.
2. Perubahan dasar kerajaan
  Majlis Gerakan Negara(MAGERAN)
  diperkenalkan bertujuan untuk memulihkan
  keamanan dan menjalankan pentadbiran
  negara.
  Jabatan perpaduan negara ditubuhkan oleh
  MAGERAN bertujuan untuk mengkaji
  perancangan dan pelaksanaan serta usaha-
  usaha kerajaan sehubungan dengan usaha
  membentuk perpaduan negara.
  Majlis Perundingan Negara ditubuhkan untuk
  mencari penyelesaian yang kekal terhadap
  masalah perkauman.
  Jabatan Perpaduan Negara telah
  memperkenalkan ideologi negara yang
  didasarkan kepada perlembagaan Malaysia
  dimana ia akan mencerminkan cara hidup
  Malaysia.
3. Tun Razak berperanan penting
 dalam pembinaan semula
 bangsa malaysia selepas
 rusuhan kaum.
•   3 asas untuk membina membina rakyat malaysia
   yang bersatu padu ialah
  Kemelayuan - Raja-raja Melayu dan Yang
          dipertuan Agong.
  Ketuhanan - Islam sebagai Agama rasmi tanpa
          menghalang agama agama lain.
  Keadilan   - Undang- undang yang adil untuk
          semua.
4. Pembentukan Masyarakat
 yang berteraskan unsur
 bumiputra.
  Melalui penerapan unsur-unsur rukun
  negara.
5.Pemantapan bahasa
 kebangsaan.
  Bahasa melayu sebagai bahasa penghantar
  dan wajib lulus sebagai syarat untuk
  kemasukan ke Universiti Malaya.
6. Masalah kepincangan antara
 kaum dapat diselesaikan.
  Melalui pengenalan Dasar Ekonomi Baru(DEB)
  jurang perbezaan antara kaum dapat
  dikurangkan di samping dapat memantapkan
  ekonomi negara.
7.Menyusun semula masyarakat.
  Kerajaan mengambil langkah untuk membaiki
  keadaan yang tidak seimbang supaya dapat
  mengurangkan dan seterusnya menghapuskan
  pengenalan kaum mengikut fungsi.
8.Membasmi kemiskinan
  Mengurangkan dan seterusnya membasmi
  kemiskinan dengan menambahkan
  pendapatan dan membanyakkan peluang-
  peluang pekerjaan kepada semua rakyat
  malaysia tanpa mengira kaum.

								
To top