; KANAK-KANAK DAN SENI
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

KANAK-KANAK DAN SENI

VIEWS: 2,373 PAGES: 25

 • pg 1
									     Kanak-Kanak Dan Seni

         Oleh :

    Nor Hasnaziah Binti Mohd Zaini
    Wan Nor Farhana Binti Megat
    Haron

Pensyarah : En. Amran Bin Aris
• Pengenalan
 Kanak-kanak dilahirkan dengan keperluan dan
 keinginan untuk mengetahui dunia di sekeliling
 mereka.
 Mereka harus mencipta pemahaman mengenai
 hubung kait seni dengan perasaan, intuisi dan
 kreativiti manusia.
 Seni- salah satu asas untuk memenuhi perasaan
 ingin tahu dan kehendak kanak-kanak yang mana
 turut menjadikan mereka kreatif dan imaginatif.
• Keperluan dan Keinginan Asas Kanak-Kanak
 Seni- asas perkembangan individu yang mana
 dapat rangsang kepekaan deria kanak-kanak.
 Kanak-kanak – perlu diberi peluang untuk luah
 perasaan dan pengetahuan.
 Keperluan fisiologi (makanan, minuman, fisiologi)
 Suasana bilik darjah –kondusif.
 Keperluan kasih sayang.
 Aktiviti berdasarkan kebolehan mereka.
 Motivasi dan bimbingan.
Jasmani dan fizikal yang sihat
Emosi yang stabil
Kerohanian yang membanggakan
Kefahaman intelek yang tinggi
Perhubungan sosial yang menggalakkan.
Kefahaman tentang nilai-nilai estetik dalam
 psv.
 Perkembangan Jasmani Melalui Seni
• Peluang bergerak untuk gerak kerja mereka.
• Latihan pergerakan dan seni visual yang kerap-
 mematangkan pergerakan ototnya.
• Contoh : memegang pensil untuk melukis.

 Perkembangan Emosi Melalui Seni
• Dapat memahami dan meluahkan perasaan.
• Jika emosi stabil : lukisan cantik dan kreativiti
           menyerlah
           : pukulan alat muzik yang stabil dan
            baik.
Perkembangan Rohani Melalui Seni
• Penggunaan lagu-lagu yang boleh
 meningkatkan amalan kerohanian dan moral.
• Contoh : pengucapan terima kasih, budak
 baik, tahniah.
• Mengelakkan kata kejian.
• Contoh :
 http://www.youtube.com/watch?v=A52O1xq3
 mxQ
Perkembangan Intelek Melalui Seni
• Melalui hasil gerak kerja (kerjasama)

Perkembangan Sosial Melalui Seni
• Peniruan lakuan melalui video, filem dan
 gambar.

Perkembangan Estetik Melalui Seni
• Menilai konsep kecantikan dan keindahan.
 Kamus Dewan Edisi baru -karya ( sajak, lukisan, muzik
 dan lain-lain ) yang diciptakan dengan bakat, kebolehan
 mencipta sesuatu yang indah.
 Imam Muslim - Kitab Al- Iman : seni itu sebagai suatu
 bentuk ilmu ( pengetahuan ) di mana seseorang yang
 mempunyai ilmu ataupun pengetahuan seni mencipta
 serta melahirkan manifestasi pemikiran dan
 perasaannya terhadap sesuatu objek yang dihayatinya
 melalui karya-karya seni, ataupun setidak-tidaknya
 akan menghargai keindahan objek serta karya tersebut,
 sekiranya tidak mampu menghasilkan karya seni.
• Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka
 : Edisi Ketiga (1997) halaman 1244-45 –halus iaitu
 kecil, elok, tipis dan halus, enak didengar iaitu
 mengenai suara,comel bentuk badan
• Menurut Ensiklopedia Malaysiana (1996:453)-
 satu istilah yang digunakan bagi sesuatu yang
 indah-indah pada pandangan pancaindera
 manusia sama ada melalui penglihatan
 atau pendengaran.
• Buku M.A.J. Beg, Fine Arts in Islamic Civilization (1981:10):
 menyatakan seorang pemikir Islam iaitu Imam al-Ghazali
 memperkatakn bahawa -

“seni itu indah melalui pandangan kecantikan dan keindahan”

• Ia lahir daripada diri sendiri dan tidak untuk yang lain.

• Beliau menjelaskan lagi bahawa terdapat kecantikan
 dalaman yang diterangkan berdasarkan beberapa
 penjelasan seperti kefahaman mendalam terhadap seni
 Islam.
           Art :
‘The production of something beautiful: skill or
 ability in such works. Works such as paintings
     or sculptures produced by skills.’

 (The Oxford Paperback Dictionary, 1989 :40)
     Definisi Kanak-Kanak
• Kanak-kanak -seseorang yang di bawah umur
 18 tahun seperti yang termaktub dalam
 Konvensyen Mengenai Hak Kanak-Kanak dan
 Akta Kanak-Kanak, 2001.
• Merupakan aset negara dan nadi penggerak
 negara pada masa hadapan.
• Belum akil baligh dan amat gemar akan seni.
Bukti Kanak-Kanak Gemarkan Seni
• http://www.youtube.com/watch?v=ddYpWw9
 KvGk
• http://www.youtube.com/watch?v=TSeGlrcU
 MSA
  Perkembangan Dan Pertumbuhan
      Kanak-Kanak
• Perkembangan- proses individu mencapai
 kematangan.
• Tidak dapat diukur tetapi dilihat.
• Pertumbuhan- dapat diukur dari satu tahap ke
 tahap yang lain.
• Contoh : tinggi, berat.
   Perkembangan Dan Pertumbuhan
       Kanak-Kanak
• Ciri Perkembangan Kanak-Kanak
(a) Perkembangan dan pertumbuhan mempunyai arah tertentu.
   Perkembangan dan pertumbuhan adalah berperaturan dan dapat
   dianalisis, baik pada peringkat lahir, mahupun pada peringkat sudah lahir.
   Perkembangan berlaku dalam dua arah, iaitu dari kepala ke kaki
   (cephalocaudal) dan dari tengah ke tepi (proximodistal).
(b) Susunan perkembangan adalah serupa bagi semua ahli dalam satu-satu
   jenis. Kanak-kanak berkembang secara berperingkat.
(c) Perkembangan berlaku daripada keadaan yang menyeluruh kepada
   keadaan tertentu.
(d) Perubahan bersifat kualiti tidak dapat diukur secara tetap tetapi dapat
   dilihat daripada perubahan sifat.
(e) Proses perkembangan berterusan iaitu daripada permulaan hingga akhir
   hayat, iaitu peringkat matang.
(f) Ia timbul daripada tindakan saling berkait antara pertumbuhan fizikal dan
   pembelajaran.
(g) Perkembangan dipengaruhi oleh baka dan persekitaran.
 Perkembangan Menyeluruh Melalui
      Aktiviti Seni
• Victor Lowenfeld dan Britain (1986)
- Teliti lukisan kanak-kanak dan terangkan
 bagaimana bahan, kandungan subjek dan
 persekitaran disesuaikan mengikut peringkat
 perkembangan untuk rangsang perkembangan
 menyeluruh kanak-kanak.
- Aktiviti seni dapat puaskan keperluan sosial
 kanak-kanak dari segi fizikal, mental, sosial,
 emosi, intelek dan estetik/
     Kreativiti Melalui Seni
• Proses kreativiti melibatkan :
(a) Perasaan dalaman kanak-kanak, imaginasi dan
  kreativiti.
(b) Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan
  tindakan yang diambil.
(c) Kebolehan kanak-kanak meluahkan perasaannya
  secara lahiriah.
• Memenuhi matlamat guru iaitu melahirkan murid
  yang mempunyai kesedaran dan arif terhadap
  pergerakan, bunyi, tekstur dan irama.
• Dapat meningkatkan daya estetik murid.
Waktu Untuk
Aktiviti !!!!!!
  Objektif Pendidikan Seni Kepada
       Kanak-Kanak
• Fitrah kanak-kanak dalam proses perkembangan diri
 mereka.
• Penuhi keperluan asas kanak-kanak.
• Jadikan kanak-kanak sebagai insan yang holistik.
• Mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi, ekspresi,
 inkuiri dan kecerdasan pelbagai.
• Proses pnp menjadi lebih seronok dan berkesan.
• Pupuk nilai kerjasama.
• Memenuhi keperluan sosial yang asas.
• Berpeluang meneroka sesuatu.
• Melahirkan murid yang dapat melahirkan perasaan dan
 idea melalui seni.
      Cabang-Cabang Seni
• Seni Visual
 Alat komunikasi dan refleksi pemikiran kanak-kanak.
 Karya seni kanak-kanak lebih berbentuk luahan
 perasaan ( Lownfeld, 1975)
 Sifat semula jadi kanak-kanak yang gemar melukis atau
 menghasilkan karya.
 Dapat kesan perasaan dan perkembangan kognitif
 mereka.
 Aktiviti pnp PSV hendaklah disesuaikan dengan
 perkembangan artistik dan keinginan asas kanak-kanak.
     Cabang-Cabang Seni
• Kepentingan Pendidikan Seni Visual Kepada
 Kanak-Kanak
Melatih kemahiran motor halus murid.
Kreatif dalam menyampaikan idea.
Meningkatkan daya fokus kanak-kanak.
Boleh berinteraksi dan tingkatkan keupayaan
 sosial serta kemahiran berinteraksi dengan
 rakan.
    Cabang-Cabang Seni
• Seni Visual
Contoh Karya Kanak-Kanak
     Cabang-Cabang Seni
• Muzik
 Campbell (1995) – suatu kesenian yang
 tertumpu pada aspek pendengaran. Muzik
 diperkenalkan dalam bentuk elemen bunyi.

• Seni Pergerakan
Melakukan aktiviti sama ada secara
 automatik, spontan atau terurus.
     Cabang-Cabang Seni
Kepentingan Seni Muzik Dan pergerakan
 Melahirkan emosi yang stabil.
 Meningkatkan kemahiran kognitif.
 Melahirkan kegembiraan.
 Meningkatkan kemahiran motor kasar dan
 motor halus.
 Meningkatkan keyakinan diri.
 Melahirkan individu yang kreatif.
SEKIAN TERIMA KASIH

								
To top