doa sehari hari by allubsy

VIEWS: 115 PAGES: 5

More Info
									Sabtu, 10 Maret 2012
doa mohon ditambahkan ilmu

                                        . ‫٤١١:طه‬
Rabbi zidnii 'ilman.

Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan (Thaha : 114)
0 komentar
Label: doa sehari-hari

doa ketika sedang dalam kesulitanAllaahumma rahmataka arjuu falan takilnii ilaa nafsii tharfata 'ainin wa ashlih lii sya'nii
kullahu laa ilaaha illaa Anta

Ya Allah, rahmat-Mu-lah yang kuharapkan. Maka janganlah Engkau biarkan aku dalam sekejap
matapun, dan perbaikilah keadaanku seluruhnya. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau
0 komentar
Label: Doa penjagaan

Jumat, 09 Maret 2012
Doa melihat sesuatu yang disukaiAlhamdu lillahi-ladzii bini'mathihii tutimmush-shaalihaatu

Segala puji bagi Allah dengan nikmat-Nya sempurnakanlah semua kebaikan
0 komentar
Label: doa sehari-hari

Doa ketika menghadapi musuhYaa maalika yaumid-diini iyyaaka na'budu wa iyyaka nasta'iinu
Wahai Tuha yang menguasai hari pembalasan, hanya kepada-Mu lah kami menyembah dan
hanya kepada-Mu-lah kami memohon pertolongan
0 komentar
Label: Doa penjagaan

Doa untuk ayah ibuAllahummaghfir lii wa liwaalidayya warhamhuma kamaa rabbayanii shaghiraa

Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orangtuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana
keduanya menyayangi aku di waktu kecil
0 komentar
Label: doa sehari-hari

Kamis, 08 Maret 2012
Doa sapu jagat memohon kebaikan dunia akhiratRaabbanaa aatina fid-dunyaa hasanatan wa fil-aakhirati hasanatan wa qinaa 'adzaaban-
naar

Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan
peliharalah kami dari siksa neraka
0 komentar
Label: doa sehari-hari

Doa memohon kesabaranRabbana afrigh 'alainaa shabran wa tsabbit aqdaamanaa wanshurna 'alal-qaumil-
kaafiriin

Ya Allah, ya Tuhan kaim, limpahkanlah kesabaran atas kami, tetapkanlah kedua telapak kaki
kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir
0 komentar
Label: doa sehari-hari

Rabu, 07 Maret 2012
Doa hendak bepergian keluar rumahBismillaahi tawakkaltu 'alallaahi laa haula wa laa quwwata illaa billaah

Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, tiada daya dan upaya melainkan dengan
pertolongan Allah
0 komentar
Label: doa sehari-hari

Doa sebelum makanAllahuma baarik lanaa fiimaa razaqtanaa wa ath'imnaa khairaan minhu wa qinaa
'adzaaban-naar. Bismillaah

Ya Allah, berkahilah kami terhadap apa-apa yang Engkau rezekikan kepada kami, dan beri
makanlah kami yang baik-baik daripadanya, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Dengan
nama Allah (aku makan)
0 komentar
Label: doa sehari-hari

Doa ketika hendak tidur
Allaahumma aslamtu nafsii ilaika wa wajjahtu wajhii ilaika wa fawwadhtu amrii ilaika wa
alja'tu zhahrii ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja a wa laa manjaa minka illa
ilaika aamantu bikitaabikal-ladzii anzalta wa binabiiyikal ladzii arsalta

Ya Allah, aku serahkan diriku pada-Mu, aku hadapkan wajahku pada-Mu, aku serahkan
urusanku pada-Mu dan aku sandarkan punggungku pada-Mu dengan pengharapan dan
ketakutan, karena tidak ada tempat bersandar dan memohon keselamatan dari-Mu melainkan
kepada-Mu. Aku beriman kepada Kitab-Mu yang diturunkan dan kepada Nabi-Mu yang diutus
0 komentar
Label: doa sehari-hari

Doa pembuka hati
Allaahumma alhimnii rusydii wa qinii syarra nafsii

Ya Allah, berilah aku pengertian, dan peliharalah aku dari kejahatan aku sendiri
0 komentar
Label: doa hati

Muqadimah Blog Doa Islam


Bismillaahirrahmaanirrachim
Ud'uunie astajib lakum

Artinya : Mintalah pada-Ku, aku pasti mengabulkan permohonanmu,..
(Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 60.)
Pertama-tama saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan
kenikmatan yang teramat banyak kepada hambanya, Sholawat teriring salam senantiasa kita
limpah curahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya.
Berdoa merupakan suatu ibadah, maka dari itu hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepada
Allah swt, insya Allah semua doa kita dapat dikabulkan. untuk itulah saya mencoba berbagi
beberapa doa doa yang dapat saya kumpulkan di dalam blog ini. mudah-mudahan ada
manfaatnya. Amieen.

doa mohon ditambahkan ilmu

                                          . ‫٤١١:طه‬
Doa memohon kesabaranRabbana afrigh 'alainaa shabran wa tsabbit aqdaamanaa wanshurna 'alal-qaumil-
kaafiriin

Ya Allah, ya Tuhan kaim, limpahkanlah kesabaran atas kami, tetapkanlah kedua telapak kaki
kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir

Doa untuk ayah ibuAllahummaghfir lii wa liwaalidayya warhamhuma kamaa rabbayanii shaghiraa
Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orangtuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana
keduanya men
Kunjungi :

http://insanicita.blogspot.com

http://preventiveillness.blogspot.com/

http://artikel2015.blogspot.com/

								
To top