graad bd1 ohn bd1 tjae bd1 oerae bd1 all bd1 does bd1 kata bd1 moep bd1 paaa bd1 by 3R72K6vb

VIEWS: 573 PAGES: 473

									                                 AP2_sign
Kommun   Ort, stationsnamn Anslutningspunkt Nivå 1  TAD-sign  atur
ALE    ALVHEM                   AHM    KLV
ALE    ALE-RYD                   ARYD    G/KP
ALE    DRÄNGEDALEN                 DDL
ALE    HÅLANDA                   HÅLA    TH
ALE    HÄLTORP                   HÄTP    KLV
ALE    KILANDA                   KIDA    G/KP
ALE    KOLLANDABY                 KLY    G/KP
ALE    LIVERED                   LIV
ALE    NOL                     NOL    KLV
ALE    NOL/ALAFORS                 NOL KC01  KLV
ALE    NÖDINGE                   NÖD    KLV
ALE    SKEPPLANDA                 SKAD    KLV
ALE    SURTE                    STE    KLV
ALE    ÄLVÄNGEN                  ÄLN    KLV
ALINGSÅS  ALINGSÅS                  ALS    ALS
ALINGSÅS  ALINGSÅS/BORGEN               ALS KC01  ALS
ALINGSÅS  ALINGSÅS/HEDVIGSBERG            ALS KC02  ALS
ALINGSÅS  ALINGSÅS/ÄNGABO               ALS KC03  ALS
ALINGSÅS  ALINGSÅS/DATAHALL              ALS KC70
ALINGSÅS  ALINGSÅS/BOLLTORP              ALS KC71  ALS
ALINGSÅS  ALINGSÅS/SÄVELUND              ALS KC72
ALINGSÅS  ANTEN                    ANT    ALS
ALINGSÅS  GENDALEN                  GDN    ALS
ALINGSÅS  GRÄFSNÄS                  GFN    ALS
ALINGSÅS  HULABÄCK                  HULA    ALS
ALINGSÅS  KULLINGS BÄLINGE              KBÄ    ALS
ALINGSÅS  KNUTSTORP                  KNU
ALINGSÅS  KVARNABO                  KVBO    ALS
ALINGSÅS  LO                     LO     ALS
ALINGSÅS  LÅNGARED                  LÅR    ALS
ALINGSÅS  MAGRA                    MGA    ALS
ALINGSÅS  NORSESUND                  NOD    ALS
ALINGSÅS  SOLLEBRUNN                 SLN    ALS
ALINGSÅS  STORA MELLBY                SMBY    ALS
ALINGSÅS  STORESKOGEN                 STSK    ALS
ALINGSÅS  VÄSTRA BODARNE               VBE    ALS
ALINGSÅS  VIKARYD                   VIY    ALS
ALINGSÅS  ÖDENÄS                   ÖNS    ALS
ALVESTA  ALVESTA                   ALV    LBY
ALVESTA  ALVESTA KC01                ALV KC01  LBY
ALVESTA  BLÄDINGE                  BDGE
ALVESTA  BLÄDINGSÅS                 BDÅS
ALVESTA  BJÄLLEBERG                 BJÄL
ALVESTA  ELINSÅS                   ELI
ALVESTA  EXHULT                   EX
ALVESTA  FEMLINGEN                  FEM
ALVESTA  FINNANÄS                  FIS
ALVESTA  GRIMSLÖV                  GLV    LBY
ALVESTA  GÅVETORP         GÅV    LBY
ALVESTA  HJORTSBERGA        HJBA    LBY
ALVESTA  HULEVIK          HULE
ALVESTA  HULLINGSVED        HUSV
ALVESTA  KVENNEBERGA        KVEN
ALVESTA  KULERYD          KYD
ALVESTA  KÄLLHULT         KÄL
ALVESTA  LIDNÄS          LN     LBY
ALVESTA  LYÅSA           LYÅ
ALVESTA  LÖNASHULT         LÖHT    LBY
ALVESTA  MOHEDA          MHA    LBY
ALVESTA  MÖRHULTSBY        MHS
ALVESTA  MISTELÅS         MIÅ
ALVESTA  MYREBERG         MYR
ALVESTA  SKATELÖV         SKLV    VJ
ALVESTA  SLÄTTHÖG         SLH
ALVESTA  STEGLEHYLTE        STEH
ALVESTA  TORNE           TNE    LBY
ALVESTA  VÄRENDS HÄRLÖV      VHÄ
ALVESTA  VISLANDA         VIS    LBY
ALVESTA  VITTERYDSBY        VTR
ALVESTA  ÅBODA           ÅBD
ANEBY   ANEBY           AN     NS
ANEBY   ASKERYDS KYRKBY      ASK    NS
ANEBY   BOAFALL          BOAF    NS
ANEBY   BÄLARYD          BÄ     NS
ANEBY   FRINNARYD         FR     NS
ANEBY   HAURIDA          HAU    J
ANEBY   HULLARYDSBY        HDY    NS
ANEBY   HULTRUM          HTM    J
ANEBY   LOMMARYD         LRYD    NS
ANEBY   RALÅNGEN         RAÅ    NS
ANEBY   SUNHULTSBRUNN       SHB    NS
ANEBY   SKÖLDSERYD        SKÖL    NS
ANEBY   SMUGEFALL         SLL    NS
ANEBY   VIREDA          VDA    J
ANEBY   VRANGSJÖ         VRÖ    NS
ANEBY   ÄLMEBERG         ÄMG    J
ARBOGA  ARBOGA          A     E
ARBOGA  ARBOGA/ENGELBREKTSGATAN  A KC03   E
ARBOGA  ARBOGA/KUNGÖRSVÄGEN    A KC04   E
ARBOGA  ARBOGA/MARIEBORG     A KC06   E
ARBOGA  ARBOGA/HÄLLBACKSVÄGEN   A KC07   E
ARBOGA  ARBOGA/BRATTBERGET    A KC08   E
ARBOGA  ARBOGA/SÄTRA       A KC09   E
ARBOGA  FINDLA          FILA    E
ARBOGA  GÖTLUNDA         GÖT    E
ARBOGA  LUNGER          LNR    E
ARBOGA  MEDÅKER          MDÅ    E
ARBOGA  NANBERGA         NAA    E
ARBOGA  NANBERGA KC50       NAA KC50
ARBOGA  RACKSÄTER         RCS
ARBOGA    SÄTERBOSLÄTT      SBS
ARBOGA    ÅLSÄNG         ÅLS     E
ARJEPLOG   ABRAURE         ABR
ARJEPLOG   ADOLFSSTRÖM       AD
ARJEPLOG   ARJEPLOGS-MARIELUND   AM
ARJEPLOG   ARJEPLOG        AP     LSE
ARJEPLOG   ARJEPLOG/BELLONÄS    AP KC51
ARJEPLOG   ARJEPLOG/SÄDVALUSPEN  AP KC52
ARJEPLOG   ARJEPLOG/RINGSELET   AP KC53
ARJEPLOG   ARJEPLOG/BALLASTVIKEN  AP KC54
ARJEPLOG   ARJEPLOG/VUOGGATJÅLME  AP KC55
ARJEPLOG   ARJEPLOG/MASKINVÄGEN  AP KC70
ARJEPLOG   ARJEPLOGS-HÖGANÄS    APH
ARJEPLOG   ARJEPLOGS-LÅNGVIKEN   APLÅ
ARJEPLOG   ARJEPLOGS-STRÖMHOLM   ASTH
ARJEPLOG   ARJEPLOGS-ÖSTERVIK   AÖV
ARJEPLOG   BUKT          BKT
ARJEPLOG   BRÄNNÄS         BNN
ARJEPLOG   BERGNÄSUDDEN      BSN
ARJEPLOG   GAUTOSJÖ        GAUT
ARJEPLOG   GALTISJAUR       GLR
ARJEPLOG   GITTON         GTT
ARJEPLOG   GARGAUR         GUR
ARJEPLOG   HÄLLBACKEN       HKN
ARJEPLOG   JUTIS          JTS
ARJEPLOG   JÄCKVIK         JVK
ARJEPLOG   KALLÖN         KLL
ARJEPLOG   LÅNGUDDEN        LGN
ARJEPLOG   LÅNGUDDEN KC01     LGN KC01
ARJEPLOG   LAISVALL        LVL     LSE
ARJEPLOG   LAISVALL KC51      LVL KC51
ARJEPLOG   MASKAUR         MAS
ARJEPLOG   MELLANSTRÖM       MSM
ARJEPLOG   MATTAUR         MTT
ARJEPLOG   RACKSUND        RC
ARJEPLOG   REBNISLUSPEN      REL
ARJEPLOG   REBNISLUSPEN KC51    REL KC51
ARJEPLOG   SEIDIGAVA        SEI
ARJEPLOG   SAKKAVARE        SKVE
ARJEPLOG   SAKKAVARE KC51     SKVE KC51
ARJEPLOG   SLAGNÄS         SLG     LSE
ARJEPLOG   SÖDRA RADNEJAUR     SR
ARJEPLOG   STENSUND        STSD
ARJEPLOG   STENUDDEN        SUD
ARJEPLOG   STENUDDEN KC51     SUD KC51
ARJEPLOG   SVANNÄS         SVNS
ARJEPLOG   VARASVIKEN       VAR
ARVIDSJAUR  AUKTSJAUR        AKJ
ARVIDSJAUR  AKKAVARE        AKKA    GLE
ARVIDSJAUR  AKKAJAUR        AKR
ARVIDSJAUR  ABBORRTRÄSK       ATK     GLE
ARVIDSJAUR  AVAVIKEN        AVN
ARVIDSJAUR  ARVIDSJAUR      AVR    GLE
ARVIDSJAUR  ARVIDSJAUR KC51    AVR KC51
ARVIDSJAUR  ARVIDSJAUR-ASPLIDEN  AVRA
ARVIDSJAUR  BALKOVARE       BAV
ARVIDSJAUR  BAKTSJAUR       BKJ
ARVIDSJAUR  BRÄNNUDDEN      BUN
ARVIDSJAUR  DARTSEL        DAR
ARVIDSJAUR  DEPPIS        DPP
ARVIDSJAUR  FJÄLLBONÄS      FJB
ARVIDSJAUR  GLOMMERSTRÄSK     GMK    GLE
ARVIDSJAUR  GRUNDTRÄSK      GTK
ARVIDSJAUR  GULLÖN        GÖN
ARVIDSJAUR  HEDBERG        HDBG
ARVIDSJAUR  HÄLLBERG       HLL
ARVIDSJAUR  HÅLBERGSLIDEN     HÅLB
ARVIDSJAUR  JERFOJAURE      JFE
ARVIDSJAUR  JÄRVTRÄSK       JTK
ARVIDSJAUR  JULTRÄSK       JUT
ARVIDSJAUR  LJUSTRÄSK       LJUT
ARVIDSJAUR  LAUKER        LKR
ARVIDSJAUR  LOMTRÄSK       LM
ARVIDSJAUR  MAUSJAUR       MAU
ARVIDSJAUR  MOSKOSEL       MKS    GLE
ARVIDSJAUR  NORRMALM       NALM
ARVIDSJAUR  NYA BASTUSEL     NBL
ARVIDSJAUR  NORRA RÖNNLIDEN    NRL
ARVIDSJAUR  NYA SKARABORG     NSG
ARVIDSJAUR  NUORTEJAUR      NTJ
ARVIDSJAUR  PJESKER        PJE
ARVIDSJAUR  RÖNNBERG       RBG
ARVIDSJAUR  RÄTTSEL        RTT
ARVIDSJAUR  RENVIKEN       RVN
ARVIDSJAUR  SERREJAUR       SER
ARVIDSJAUR  SIKSJÖN        SI
ARVIDSJAUR  SJÖTRÄSK       SJS
ARVIDSJAUR  SUOLOJAUR       SOJ
ARVIDSJAUR  SÖDRA SANDTRÄSK    SSAN
ARVIDSJAUR  STORBERG       STBR
ARVIDSJAUR  SUDDESJAUR      SUJ
ARVIDSJAUR  SVANTRÄSK       SÄK
ARVIDSJAUR  TJAPPSÅIVE      TJP
ARVIDSJAUR  UTTERLIDEN      UTN
ARVIDSJAUR  ÅKERSEL        ÅKL
ARVIDSJAUR  ÅKROKEN        ÅRN
ARVIDSJAUR  ÖSTRA GRANBERG    ÖGB
ARVIDSJAUR  ÖVRE LÅNGTRÄSK    ÖLK
ARVIKA    AVELSBOL       ABL    AV
ARVIKA    ALLSTAKAN       AKN    AV
ARVIKA    ARVIKA        AV     AV
ARVIKA    ARVIKA KC50      AV KC50
ARVIKA    BOSEBYN        BOSE
ARVIKA    BRUNSKOG       BRG    AV
ARVIKA   BORTANSBYN      BTB    AV
ARVIKA   BÅLGÅRDSTJÄRN     BÅN    AV
ARVIKA   DALTJÄRN       DLT    AV
ARVIKA   EDANE         EDAN    AV
ARVIKA   FINNEBÄCK       FBÄ    AV
ARVIKA   FREDROS        FRR    AV
ARVIKA   FURTAN        FTN    AV
ARVIKA   GLAVA GLASBRUK    GLAG
ARVIKA   GRÄNSJÖN       GRNS
ARVIKA   GUNNARSKOG      GSKG    AV
ARVIKA   GLAVA         GVA    AV
ARVIKA   GÖKSBOL        GÖK    AV
ARVIKA   HÖGERUD        HGD    AV
ARVIKA   HILLRINGSBERG     HIB    AV
ARVIKA   HÖGVALTA       HVTA    AV
ARVIKA   JÖSSE ÄLGÅ      JÄLG    AV
ARVIKA   JÖSSEFORS       JÖS    AV
ARVIKA   KLÄSSBOL       KBL    AV
ARVIKA   KRONAN        KNN    AV
ARVIKA   LENUNGSHAMMAR     LHR
ARVIKA   LENUNGSHAMMAR KC50  LHR KC50
ARVIKA   MANGSKOG       MAN    AV
ARVIKA   MITANDERSFORS     MIF
ARVIKA   NORRA FJÖLE      NFJÖ    AV
ARVIKA   NYTOMTA        NTA
ARVIKA   OTTEBOL        OTTE    AV
ARVIKA   SALUNGEN       SALU
ARVIKA   SKÄRMNÄS       SKÄR
ARVIKA   STÅLSBERGA      STBG
ARVIKA   STÖMNE        STME    AV
ARVIKA   SÖDRA TRESKOG     STRG    AV
ARVIKA   SULVIK        SVIK    AV
ARVIKA   SÖLJE         SÖJ    AV
ARVIKA   TVÄLLEN        TVN
ARVIKA   VÄRMLANDS BRUNSBERG  VBB    AV
ARVIKA   VAGGE         VGE    AV
ARVIKA   VÄSTRA SUND      VSD    AV
ARVIKA   VÄRMLANDS SÄLBODA   VSÄL    AV
ARVIKA   ÄLGÅ FINNSKOG     ÄFG
ARVIKA   ÄLGÅ KYRKBY      ÄKY    AV
ASKERSUND  ASKERSUND       ASD    ASD
ASKERSUND  ASPABRUK       ASPA    ASD
ASKERSUND  BODABORG       BDG    ASD
ASKERSUND  DOHNAFORS       DNF    ASD
ASKERSUND  FORSAVIKEN      FSVK    ASD
ASKERSUND  HAMMAR        HAMR    ASD
ASKERSUND  MARIEDAMM       MDM    ASD
ASKERSUND  NÄRKESBERG      NÄB    ASD
ASKERSUND  RUDEGÅRD       RG     ASD
ASKERSUND  RÖNNESHYTTA      RHA    ASD
ASKERSUND  STENBODA       SBA    ASD
ASKERSUND  SNAVLUNDA       SNAV    ASD
ASKERSUND  SKYLLBERG      SYB    ASD
ASKERSUND  ZINKGRUVAN     Z     ASD
ASKERSUND  ÅMMEBERG      ÅMM    ASD
ASKERSUND  ÅSBRO        ÅSO    ASD
ASKERSUND  ÅSBRO/ÅSBROHEMMET  ÅSO KC02  ASD
ASKERSUND  ÄSKEBÄCKEN     ÄSB    ASD
ASKERSUND  ÄNGATORP      ÄT     ASD
AVESTA    AVESTA       AVA    FGA
AVESTA    AVESTA KC04     AVA KC04  FGA
AVESTA    AVESTA KC05     AVA KC05  FGA
AVESTA    AVESTA KC06     AVA KC06  FGA
AVESTA    BERGSHYTTAN     BHY    FGA
AVESTA    BROVALLEN      BVL    FGA
AVESTA    BY         BY     FGA
AVESTA    BYVALLA       BYL    SND
AVESTA    DJUP        DJUP
AVESTA    FOLKÄRNA      FKÄ    FGA
AVESTA    FORS        FRS    FGA
AVESTA    HORNDAL       HDL    FGA
AVESTA    JULARBO       JLB    FGA
AVESTA    KLINTBO       KLBO
AVESTA    KRYLBO       KY     FGA
AVESTA    MESTAÄNG      ME     FGA
AVESTA    NÄCKENBÄCK     NCK    FGA
AVESTA    NORRNÄVDE      NN
AVESTA    PÄLLBO       PO     FGA
AVESTA    ROSSBERGA      RBA    FGA
AVESTA    SÖRNÄVDE      SNV    F
AVESTA    SVENSBO       SO
AVESTA    STORBYN       STBN
AVESTA    STRANDMORA     STMA    FGA
AVESTA    VÄSTANHEDE     VTH    FGA
AVESTA    ÅSGARN       ÅN
BENGTSFORS  BENGTSFORS     BFS    VN
BENGTSFORS  BILLINGSFORS    BIF    VN
BENGTSFORS  BÄCKEFORS      BKF    VN
BENGTSFORS  DALBACKA      DBK
BENGTSFORS  DALS LÅNGED     DLD    VN
BENGTSFORS  DINGELVIK      DV     VN
BENGTSFORS  GUSTAVSFORS     GUF    VN
BENGTSFORS  GUMMENÄS      GUMM    VN
BENGTSFORS  KALLHEM       KAL
BENGTSFORS  KRÅKVIKEN      KKVN    VN
BENGTSFORS  KÖLVIKEN      KÖLV
BENGTSFORS  LAXARBY       LXY    VN
BENGTSFORS  NOREBYN       NBN    VN
BENGTSFORS  TEGANE       TEA    VN
BENGTSFORS  TISSELSKOG     TIG    VN
BENGTSFORS  TORRSKOG      TS     VN
BENGTSFORS  ULEVIKEN      UV     VN
BENGTSFORS  ÄRTEMARK      ÄRT    VN
BENGTSFORS  ÖDSKÖLT       ÖDT    VN
BERG    ARÅDALEN      ARÅ
BERG    BRÅNAN       BRÅN
BERG    BÖRTNAN       BÖRT
BERG    DÖDRE        DÖD
BERG    FJÄLLGÅRDEN     FGÅ    ÅRE
BERG    GILLHOV       GHV
BERG    GRÄFTÅVALLEN    GRÄ
BERG    HACKÅS       HAC    ÅRE
BERG    HANDSJÖBYN     HJN
BERG    HOVERBERG      HOVE    ÅRE
BERG    HÄGGSÅSEN      HÅS
BERG    JÄMTLANDS VATTJOM  JVJ
BERG    KINDERÅSEN     KINÅ
BERG    KLÖVSJÖ       KLÖV    ÅRE
BERG    KÅRGÄRDE      KÅE
BERG    KÖVRA        KÖA    ÅRE
BERG    LJUNGDALEN     LJ
BERG    LJUNGDALEN KC70   LJ KC70
BERG    LILLSVED      LSV
BERG    NEDERHÖGEN     NEH
BERG    OVIKEN       OVK    ÅRE
BERG    RÖJAN        RJN
BERG    RÄTANSBYN      RTNB    ÅRE
BERG    STORSJÖKAPELL    SKL
BERG    SKÅLAN       SKÅA
BERG    SVENSTAVIK     SSK    ÅRE
BERG    STORHALLEN     STOH
BERG    VIKBÄCKEN      VBC
BERG    VIGGE        VIGG    ÅRE
BERG    VITVATTSKROGEN   VVS
BERG    ÅNGRON       ÅNG
BERG    ÅSARNA       ÅSR    ÅRE
BJURHOLM  AGNÄS        AGS    UM
BJURHOLM  ANGSJÖN       ANGS
BJURHOLM  BJURHOLM      BJH    UM
BJURHOLM  BJURHOLM/BALÅNÄS  BJH KC51
BJURHOLM  BALSJÖ       BLSÖ
BJURHOLM  BASTUNÄS      BNÄ
BJURHOLM  BRACKSELE      BRAC
BJURHOLM  BREDTRÄSK      BRET
BJURHOLM  KARLSBÄCK      KSBK
BJURHOLM  LILLARMSJÖ     LAS
BJURHOLM  LUSTÅKER      LR
BJURHOLM  NÄSLAND       NLD
BJURHOLM  NÄSMARK       NMK
BJURHOLM  STORARMSJÖ     SASÖ
BJURHOLM  STENNÄS       STNS
BJURHOLM  SÖRTORP       SÖRT
BJURHOLM  VITMON       VMN
BJURHOLM  VÄSTRA STRÖMÅKER  VSÅ
BJURHOLM  ÖREDALEN      ÖDL
BJURHOLM  ÖRESTRÖM      ÖSM
BJUV  BILLESHOLM       BIH     L
BJUV  BJUV          BJU     DRO
BJUV  BJUV KC2        BJU KC02  DRO
BJUV  BJUV/NORRA VRAM    BJU KC04  DRO
BJUV  EKEBY         EKY     L
BODEN  AVAHEDEN        AHD     BD
BODEN  BODEN         BD     BD
BODEN  BODEN/SVARTBYVÄGEN   BD KC06   BD
BODEN  BODEN/GJUTVÄGEN    BD KC07   BD
BODEN  BODEN/DROTTNINGGATAN  BD KC08   BD
BODEN  BREDÅKER        BDR     BD
BODEN  BRÄNNBERG       BNB     BD
BODEN  BOVALLEN        BOVA
BODEN  BOVALLEN KC51     BOVA KC51
BODEN  BUDDBYN        BUBN    BD
BODEN  DEGERBÄCKENS BY    DBBY    BD
BODEN  EDEFORS        EDF     BD
BODEN  EDEFORS/LAXEDE     EDF KC51
BODEN  EDEFORS-STORSAND    ESR     BD
BODEN  EDEFORS-ÖVERÄNG    EÖG     BD
BODEN  FLARKKÖLEN       FKL     BD
BODEN  FORSTRÄSKHED      FTD     BD
BODEN  GEMTRÄSK        GK
BODEN  GUNNARSBYN       GNB     BD
BODEN  GRANSJÖ        GNJ     BD
BODEN  GULLTRÄSK       GULL    BD
BODEN  HARADS-KROKFORS    HKF
BODEN  HARADS         HRS     BD
BODEN  HARADS KC51      HRS KC51
BODEN  HARADS KC52      HRS KC52
BODEN  HUNDSJÖ        HUSÖ
BODEN  KLINGTRÄSK       KGK
BODEN  KLINGERSEL       KSL
BODEN  KLUSÅN         KSÅ
BODEN  LAKATRÄSK       LTK     BD
BODEN  LJUSÅ         LUÅ     BD
BODEN  MOCKTRÄSK       MOCK    BD
BODEN  NORRIÅN        NIN     BD
BODEN  NORRA LÅNGSJÖN     NLS
BODEN  RASMYRAN        RMY
BODEN  RÅNE-TALLBERG     RTG
BODEN  SÖDRA HARADS      SHRS    BD
BODEN  SPIKBERG        SPI
BODEN  SKOGSÅ         SSÅ     BD
BODEN  SANDTRÄSK       STK
BODEN  SVARTLÅ        SVLÅ    BD
BODEN  SÄVAST         SÄVA    BD
BODEN  SÄVAST KC01      SÄVA KC01  BD
BODEN  SÄVASTNÄS       SÄVN    BD
BODEN  SÖRBYN         SÖBY    BD
BODEN  UNBYN         UB     BD
BODEN  VIBBYN         VIB
BODEN    VITTJÄRV       VTV    BD
BODEN    VALVFORS       VVF
BODEN    VÄNDTRÄSK       VÄND
BODEN    ÅKERHOLMEN      ÅHL
BODEN    ÖVRE BREDÅKER     ÖBÅ
BODEN    ÖSTRA RÅBÄCKEN    ÖSRÅ
BOLLEBYGD  BOLLEBYGD       BBD    KN
BOLLEBYGD  GESEBOLSBY      GBL
BOLLEBYGD  HEDEGÄRDE       HDG    KN
BOLLEBYGD  HULTAFORS       HUT    KN
BOLLEBYGD  JORDÅS        JOR    KN
BOLLEBYGD  MORJHULT       MHU    KN
BOLLEBYGD  TUBBARED       TUB    KN
BOLLEBYGD  TÖLLSJÖ        TÖL    KN
BOLLNÄS   ARBRÅ         ABÅ    BN
BOLLNÄS   ANNEFORS       AFS
BOLLNÄS   BOGÅRDEN       BGDN   BN
BOLLNÄS   BOLLNÄS        BN    BN
BOLLNÄS   BOLLNÄS/SJUKHUS    BN KC02
BOLLNÄS   BOLLNÄS/CALL UP    BN KC90
BOLLNÄS   BOFARA        BOF
BOLLNÄS   ERIKNÄSBO       ENB
BOLLNÄS   FINNFARA       FFA
BOLLNÄS   FLUGBO        FLU
BOLLNÄS   FLÄSTA        FLÄ
BOLLNÄS   FRELUGA        FREL   BN
BOLLNÄS   GRANBO        GRAN   BN
BOLLNÄS   GLÖSBO        GÖB    BN
BOLLNÄS   HERTE         HE
BOLLNÄS   HERTSJÖBY       HSBY
BOLLNÄS   HÄLLBO        HÄLO
BOLLNÄS   ISTE         ISTE
BOLLNÄS   KILAFORS       KFS    BN
BOLLNÄS   KATRINEBERGS KAPELL  KTL
BOLLNÄS   LANDAFORS       LDAF   BN
BOLLNÄS   LILLTJÄRA       LITJ   BN
BOLLNÄS   LOTTEFORS       LOT    BN
BOLLNÄS   LÖVTJÄRN       LTJN
BOLLNÄS   LÄNNINGE       LÄE    BN
BOLLNÄS   NORDANHÖLE      NHE
BOLLNÄS   OVANHEDEN       OVN    BN
BOLLNÄS   RIMSBOBY       RMB
BOLLNÄS   RENGSJÖ        RNÖ    BN
BOLLNÄS   ROREN         ROR
BOLLNÄS   RÖSTE         RÖS    BN
BOLLNÄS   SIMEÅ         SMÅ    BN
BOLLNÄS   STOCKSÄTER      SSR
BOLLNÄS   SÖRÄNG        SÖRÄ   BN
BOLLNÄS   TÖNSEN        TÖS
BOLLNÄS   UNDERSVIK       UVK    BN
BOLLNÄS   VALLSTA        VAT    BN
BOLLNÄS   VÄXBO         VÄX
BOLLNÄS  ÅSBACKA          ÅSBA
BORGHOLM  ALBÖKE          AKE     BH
BORGHOLM  BORGHOLM         BH     BH
BORGHOLM  BORGHOLM KC01       BH KC01   BH
BORGHOLM  BORGHOLM KC02       BH KC02   BH
BORGHOLM  BYERUM          BYE     BH
BORGHOLM  BÖDA           BÖD     BH
BORGHOLM  DÖDEVI          DVI     BH
BORGHOLM  DÖDEVI/LÖTTORPS CAMPING  DVI KC02  BH
BORGHOLM  EKERUM          ERM     BH
BORGHOLM  GRANKULLAVIKEN      GKV     BH
BORGHOLM  GÄRDSLÖSA         GLSA    BH
BORGHOLM  KALLEGUTA         KALG    BH
BORGHOLM  KÖPINGSVIK        KÖPI    BH
BORGHOLM  KÖPINGSVIK KC01      KÖPI KC01  BH
BORGHOLM  LILLA HORN        LAH     BH
BORGHOLM  LÖTTORP          LTP     BH
BORGHOLM  LÅNGLÖT          LÅL     BH
BORGHOLM  PERSNÄS          PEN     BH
BORGHOLM  PALMELUND         PML     BH
BORGHOLM  RÄPPLINGE         RPL     BH
BORGHOLM  RUNSTEN          RUNS    BH
BORGHOLM  STORA RÖR         SRR     BH
BORGHOLM  UGGLETORP         UTP     BH
BORGHOLM  ÖLANDS BREDSÄTRA     ÖBA     BH
BORGHOLM  ÖLANDS EGBY        ÖEG     BH
BORGHOLM  ÖLANDS KÄLLABERG     ÖKG     BH
BORGHOLM  ÖLANDS LINDBY       ÖLY     BH
BORGHOLM  ÖLANDS TORP        ÖTP     BH
BORLÄNGE  ALSBÄCK          ABK
BORLÄNGE  BAGGBO          BGB
BORLÄNGE  BAGGBO/KC02        BGB KC02
BORLÄNGE  BAGGARV          BGV     BLG
BORLÄNGE  BORLÄNGE         BLG     BLG
BORLÄNGE  BORLÄNGE/DOMNARVET    BLG KC03  BLG
BORLÄNGE  BORLÄNGE/SÖDRA BACKA   BLG KC04  BLG
BORLÄNGE  BORLÄNGE/SKRÄDDARBACKEN  BLG KC06  BLG
BORLÄNGE  DUVNÄS          DUV     BLG
BORLÄNGE  IDKERBERGET        IDK     BLG
BORLÄNGE  KVARNSVEDEN        KVNS    BLG
BORLÄNGE  MILSBO          MILS
BORLÄNGE  ORNÄS           ORN     BLG
BORLÄNGE  REPBÄCKEN         REP     BLG
BORLÄNGE  RÄMSHYTTAN        RÄM     BLG
BORLÄNGE  SELLNÄS          SELL    BLG
BORLÄNGE  STORA TUNA        STU     BLG
BORLÄNGE  SÖDERTUNA         SÖA     BLG
BORLÄNGE  TORSÅNG          TSG     BLG
BORÅS   ALMENÄSET KC       ALME    B
BORÅS   APLARED          APL     UR
BORÅS   AVELSTOMTEN        AVE     ALS
BORÅS   BORÅS LX         B      B
BORÅS   BORÅS/VIARED     B KC11   B
BORÅS   BORÅS/HESTRA     B KC12   B
BORÅS   BORÅS/NORRMALM    B KC13
BORÅS   BORÅS/GÖTA      B KC15   B
BORÅS   BORÅS/LASARETT    B KC16
BORÅS   BORÅS KC17      B KC17
BORÅS   BORÅS/SJÖBO KC1    B/SJ KC01  B
BORÅS   BORGSTENA       BGST    B
BORÅS   BRÄMHULT KC      BHT     B
BORÅS   BJÖRKESJÖN KC     BKSN    KN
BORÅS   DALSJÖFORS      DFS
BORÅS   DALSJÖFORS KC01    DFS KC01  B
BORÅS   DALSJÖFORS/SKENSTAD  DFS KC11  B
BORÅS   DALSJÖFORS/TUMMARP  DFS KC18  B
BORÅS   DALSHESTER      DHR     B
BORÅS   DANNIKE        DNK     UR
BORÅS   DRARED        DRD     B
BORÅS   EBBARED        EBD     B
BORÅS   FRISTAD        FSD     B
BORÅS   FRISTAD/PRÄSTGÅRDEN  FSD KC16  B
BORÅS   FRISTAD/SPARSÖR    FSD KC17  B
BORÅS   FUNNINGSJÖ      FUS     B
BORÅS   GÅNGHESTER KC     GGH     B
BORÅS   GULLESTORP      GUT     B
BORÅS   HEDARED KC      HRD     B
BORÅS   HULUD KC       HUU
BORÅS   KOMLÖSA        KLÖS
BORÅS   KINNARUMMA      KRA
BORÅS   KRÅKERED KC      KRÅK    B
BORÅS   LJUSHULT       LJHT    B
BORÅS   MYREKULLA KC     MKA     B
BORÅS   MÅLSRYD        MRYD    B
BORÅS   RYDBOHOLM       RBM     B
BORÅS   RÅNGEDALA KC     RDA     B
BORÅS   SANDHULT KC      SAHT    B
BORÅS   SANDARED KC1     SED     B
BORÅS   SEGLORA KC      SEGL
BORÅS   SJÖMARKEN KC     SJÖM    B
BORÅS   SKOGSRYD       SRY     B
BORÅS   TÄRBYÅS KC1      TBS
BORÅS   TRANDARED KC     TDD     B
BORÅS   TÄMTA         TÄA     B
BORÅS   VISKAFORS       VIFS    KN
BORÅS   VISKAFORS/BOGRYD   VIFS KC19  B
BORÅS   VEMMENHULT      VMM     B
BORÅS   VÄNGDALA KC      VÄA     B
BOTKYRKA  BOTKYRKA       BOT     HDN
BOTKYRKA  BRÖTA         BRÖT    HDN
BOTKYRKA  ELDTOMTA       ELDT    HDN
BOTKYRKA  GRÖDINGE       GRÖ     HDN
BOTKYRKA  KAGGHAMRA       KAG     HDN
BOTKYRKA  NORSBORG       NBG     SDT
BOTKYRKA  RIKSTEN        RIK     HDN
BOTKYRKA  SNÄCKSTAVIK      SNÄC    HDN
BOTKYRKA  TUMBA         TB     HDN
BOTKYRKA  TULLINGE       TUL     HDN
BOTKYRKA  TULLINGE/SKYTTBRINK  TUL KC03  HDN
BOXHOLM  ARREBO        ARR
BOXHOLM  BLÅVIK        BLÅ
BOXHOLM  BENSÄTER       BSR
BOXHOLM  BOXHOLM        BXM     MT
BOXHOLM  HULTKIL        HKL
BOXHOLM  LUSSEBO        LSO
BOXHOLM  MOSSEBO        MOE
BOXHOLM  MALEXANDER      MX
BOXHOLM  PÅLSBO        PÅB
BOXHOLM  RINNA         RNA     MT
BOXHOLM  RYCKELSBY       RYC     MT
BOXHOLM  SKÄRLUNDA       SLDA
BOXHOLM  STRÅLSNÄS       SÄS     MT
BROMÖLLA  BROMÖLLA       BMA     SVG
BROMÖLLA  BROMÖLLA KC3/LB-HUS  BMA KC03
BROMÖLLA  EDENRYD        EDR     SVG
BROMÖLLA  GUALÖV        GUA     KSD
BROMÖLLA  NÄSUM         NSM     OSB
BROMÖLLA  VALJE         VJE     SVG
BRÄCKE   ALBACKEN       ALBA
BRÄCKE   BRÄCKE        BC     ÖS
BRÄCKE   BRÄCKE KC02      BC KC02
BRÄCKE   BENSJÖ        BEN
BRÄCKE   BODSJÖ        BODÖ
BRÄCKE   BODSJÖBÖLE      BÖLE
BRÄCKE   DOCKMYR        DOC
BRÄCKE   DÖVIKEN        DÖV
BRÄCKE   GIMDALSBY       GIB
BRÄCKE   GÄLLÖ         GLÖ     ÖS
BRÄCKE   GIMÅN         GMÅ
BRÄCKE   GRÖTINGEN       GRTN
BRÄCKE   GASTSJÖN       GST
BRÄCKE   GULLBOVIKEN      GULB
BRÄCKE   GRÖNVIKEN       GVN
BRÄCKE   HEMSJÖBY       HEMB
BRÄCKE   HEMSJÖBY/GRÅSJÖ    HEMB KC90
BRÄCKE   HÅSJÖ         HJ     ÖS
BRÄCKE   HUNGE         HUN     ÖS
BRÄCKE   HÄLLESJÖ       HÄÖ
BRÄCKE   JÄMTLANDS HOLMSJÖ   JHÖ
BRÄCKE   KÄLARNE        KLN     ÖS
BRÄCKE   KÄLEN         KÄLE
BRÄCKE   LJUNGÅ        LJÅ
BRÄCKE   MJÖSJÖ        MJS
BRÄCKE   NOR          NOR
BRÄCKE   NYHEM         NYM     ÖS
BRÄCKE   OCKSJÖN        OCK
BRÄCKE   PILGRIMSTAD         PIG    ÖS
BRÄCKE   REVSUND           REV    ÖS
BRÄCKE   RIND             RND
BRÄCKE   RISSNA            RSS    ÖS
BRÄCKE   SÖRBYGDEN          SBYG
BRÄCKE   SIDSJÖ            SIDS
BRÄCKE   STAVRE            STAV    ÖS
BRÄCKE   STUGUN KC90         STG KC90
BRÄCKE   STORÅSEN           SÅSN
BRÄCKE   SÖSJÖBYN           SÖSJ
BRÄCKE   TAVNÄS            TAV    ÖS
BRÄCKE   VÄSTRA STUGUSJÖ       VSGÖ
BRÄCKE   VÅLE             VÅLE
BRÄCKE   ÖVSJÖBYN           ÖVB
BURLÖV   ARLÖV            ARV    LD
BURLÖV   ARLÖV/FÖRETAGSBYN      ARV KC01  M/RG
BURLÖV   ARLÖV/SUNNANÅ        ARV KC02  M/RG
BURLÖV   ÅKARP            ÅK     M/RG
BÅSTAD   BÅSTAD            BSD    LH
BÅSTAD   BÅSTAD KC02         BSD KC02  LH
BÅSTAD   BÅSTAD/NORRVIKEN       BSD KC03
BÅSTAD   FÖRSLÖV           FÖV    ÄG
BÅSTAD   FÖRSLÖV/SEGELSTORPS STRAND  FÖV KC02  ÄG
BÅSTAD   GREVIE            GRE    LH
BÅSTAD   RAMSJÖSTRAND         RAMS    LH
BÅSTAD   SVENSTAD           SVES    LH
BÅSTAD   TOREKOV           TOE    LH
BÅSTAD   TOREKOV/SKRATTEV       TOE KC02  LH
BÅSTAD   VÄSTRA KARUP         VK     LH
BÅSTAD   VÄSTRA KARUP/GLIMMINGE    VK KC02
BÅSTAD   ÄNGALAG           ÄGL
BÅSTAD   ÖSTRA KARUP         ÖKP    LH
DALS-ED   DALS BÖLE          DBL
DALS-ED   DALS HÖGEN          DHG
DALS-ED   ED              ED     VN
DALS-ED   FJÄLLA            FJÄA
DALS-ED   HÅBOL            HÅB
DALS-ED   LOVISEHOLM          LVM    SSD
DALS-ED   MON             MON
DALS-ED   RÄMNE            RE
DALS-ED   RISANE            RIS
DALS-ED   RÄVMARKEN          RÄN
DALS-ED   RÖLANDA           RÖL    VN
DALS-ED   STRAND            STRD
DALS-ED   TÖFTEDAL           TFD
DALS-ED   VÅNGSJÖ           VÅÖ
DANDERYD  DJURSHOLM          DJH    RNY
DANDERYD  DJURSHOLM KC01        DJH KC01  RNY
DANDERYD  DJURSHOLM KC02        DJH KC02
DEGERFORS  DÄLDENÄS           DDN    ASD
DEGERFORS  DEGERFORS          DF     ASD
DEGERFORS  DEGERFORS KC4        DF KC04  ASD
DEGERFORS  HÅKANBOL          HBL    ASD
DEGERFORS  KNUTSBOL          KTB    ASD
DEGERFORS  SLÄTTÅSEN         SLÄT    ASD
DEGERFORS  SVARTÅ           SVÅ    ASD
DEGERFORS  ÅTORP           ÅTP    ASD
DOROTEA   AVATRÄSK          AVT
DOROTEA   BELLVIK          BEL
DOROTEA   BORGAFJÄLL         BFJ
DOROTEA   DOROTEA          DR     LSE
DOROTEA   DOROTEA/KOMMUNALKONTORET  DR KC71
DOROTEA   FÅGELSTABY         FST
DOROTEA   GRYNBERGET         GYT
DOROTEA   GRANÅSBY          GÅS
DOROTEA   HÖGLAND          HGL
DOROTEA   HÄGGÅSBY          HGÅ
DOROTEA   HARRSJÖHÖJDEN       HHÖ
DOROTEA   LAJKSJÖBERG        LAJ    LSE
DOROTEA   LAJKSJÖBERG KC51      LAJ KC51
DOROTEA   LAVSJÖN          LAV
DOROTEA   MEVATTNET         MEV
DOROTEA   NAPPSJÖ          NAP
DOROTEA   ORMSJÖ           ORM
DOROTEA   RISBÄCK          RBK
DOROTEA   RAJASTRAND         RJA
DOROTEA   STORBÄCK          SOB
DOROTEA   SAXVATTNET         STET
DOROTEA   SVANAVATTNET        SVAN
EDA     ADOLFSFORS         ADF
EDA     CHARLOTTENBERG       CHG    AV
EDA     EDA            EDA    AV
EDA     FJÄLLSTENA         FJS    AV
EDA     FLOGNED          FLOG    AV
EDA     FJÄLLSJÖN         FSÖ
EDA     HELGEBODAFORS       HBS
EDA     KORSBYN          KBYN    AV
EDA     KOPPOM           KPM    AV
EDA     LUNDEN           LUN
EDA     LÄSSERUD          LÄSS
EDA     NORRA MON         NMON    AV
EDA     OSEBRON          OBR
EDA     PÅTERUD          PÅT
EDA     SUNDSHAGSFORS       SDF
EDA     SKILLINGSFORS       SKF
EDA     VÄXVIK           VXK    AV
EDA     ÅMOTFORS          ÅM     AV
EDA     ÅMOTFORS KC50       ÅM KC50
EKERÖ    ADELSÖ           ADÖ    ÄPV
EKERÖ    DROTTNINGHOLM       DRH    ÄPV
EKERÖ    DROTTNINGHOLM KC2     DRH KC02  ÄPV
EKERÖ    DYÄNGEN          DYÄ    ÄPV
EKERÖ    EKERÖ           EKÖ    ÄPV
EKERÖ    ELDGARN          ELG    ÄPV
EKERÖ   FÄRENTUNA        FÄRE    ÄPV
EKERÖ   MUNSÖ          MNÖ    ÄPV
EKERÖ   NORRA ADELSÖ       NAÖ    ÄPV
EKERÖ   RASTABORG        RBRG    ÄPV
EKERÖ   STOCKBY         SCB    ÄPV
EKERÖ   SKÅ           SKÅ    ÄPV
EKERÖ   SVARTSJÖ         SVÖ    ÄPV
EKERÖ   TRÄKVISTA        TRÄ    ÄPV
EKERÖ   TRÄKVISTA KC2      TRÄ KC02  ÄPV
EKSJÖ   ALVESTORPSBY       AT
EKSJÖ   BELLÖ          BLÖ    NS
EKSJÖ   BRUZAHOLM        BZH    NS
EKSJÖ   EDSHULT         EDH
EKSJÖ   EKSJÖ          EK     NS
EKSJÖ   EKSJÖ KC2        EK KC02
EKSJÖ   EKSJÖ/ABORRARONDELLEN  EK KC05  NS
EKSJÖ   EKSJÖ/AC         EK KC51
EKSJÖ   FUNGHULT         FGT
EKSJÖ   FJÄLL          FJÄ
EKSJÖ   HJÄLTEVAD        HJVD    NS
EKSJÖ   HUSTOMTA         HTTA
EKSJÖ   HULT           HULT    NS
EKSJÖ   HÖREDA          HÖD
EKSJÖ   INGARP          IGA    NS
EKSJÖ   INGATORP         ITP    NS
EKSJÖ   KRÅKSHULT        KÅH
EKSJÖ   LUNDSTORP        LP
EKSJÖ   MEDALBY         MDY
EKSJÖ   MARIANNELUND       MND    NS
EKSJÖ   MOSSÄNG         MOÄ
EKSJÖ   RISANBY         RSY
EKSJÖ   SKURUGATA        SKRU    NS
EKSJÖ   STALLARP         STLP
EKSJÖ   VALLNÄS         VALN
EKSJÖ   VIXEN          VIX
EKSJÖ   ÄMMINGARP        ÄGP
EKSJÖ   ÖGELN          ÖGE
EMMABODA  ALGUTSBODA        ALG    HF
EMMABODA  BLÄSEMÅLA        BLS    K
EMMABODA  BODA GLASBRUK      BODA    HF
EMMABODA  BROAKULLA        BRKA    HF
EMMABODA  BÄLSHULT         BÄH    HF
EMMABODA  EMMABODA         EB     HF
EMMABODA  EMMABODA/SÖDRA INDOMOR  EB KC03  HF
EMMABODA  ERIKSMÅLA        EÅ     HF
EMMABODA  FÖRLÅNGSÖ        FÖR    K
EMMABODA  GAJEMÅLA         GAJ    K
EMMABODA  HERMANSTORP       HER    HF
EMMABODA  HÄLJANÄS         HÄLJ    HF
EMMABODA  LIDAHULT         LDH    HF
EMMABODA  LJUNGBYLUND       LJG    HF
EMMABODA  LÅNGASJÖ         LÅÖ    HF
EMMABODA   MOSHULT     MOH    HF
EMMABODA   SKÄVERYD     SKÄV    K
EMMABODA   VISSEFJÄRDA   VIF    K
ENKÖPING   ALTUNA      ALTU
ENKÖPING   ARNÖBERG     ARBG
ENKÖPING   BACKBRUNNA    BBA
ENKÖPING   BOGLÖSA     BGL
ENKÖPING   BISKOPSKULLA   BKU    U/A
ENKÖPING   BRUNSTA     BRUN
ENKÖPING   ENKÖPING RX   EKG    EKG
ENKÖPING   ENKÖPING KC1   EKG KC01  EKG
ENKÖPING   ENKÖPING KC2   EKG KC02  EKG
ENKÖPING   ENKÖPING KC3   EKG KC03
ENKÖPING   ENKÖPING KC4   EKG KC04  EKG
ENKÖPING   ENKÖPING KC5   EKG KC05  EKG
ENKÖPING   ENKÖPING KC6   EKG KC06
ENKÖPING   ENKÖPING KC7   EKG KC07  EKG
ENKÖPING   EKOLSUND     EKS    EKG
ENKÖPING   ENKÖPINGSNÄS   ENK    EKG
ENKÖPING   FJÄRDHUNDRA   FJH    EKG
ENKÖPING   FRÖSTHULT    FRHT    EKG
ENKÖPING   FAGERUDD     FUD    EKG
ENKÖPING   GRILLBY     GRB    EKG
ENKÖPING   HUSBY-SJUTOLFT  HBSJ    EKG
ENKÖPING   HACKSTA     HCK
ENKÖPING   HJÄLSTABY    HJB
ENKÖPING   HÄRKEBERGA    HKB    EKG
ENKÖPING   HUMMELSTABY   HMSY
ENKÖPING   HÄRNEVI     HNVI
ENKÖPING   HÄSSLE      HSL
ENKÖPING   KUNGSHUSBY    KHBY    EKG
ENKÖPING   KRONKVARN    KRKV
ENKÖPING   KULLA      KUA    EKG
ENKÖPING   KÄVRA      KVR    EKG
ENKÖPING   LÅNGTORA     LGT
ENKÖPING   LILLKYRKA    LKY
ENKÖPING   LITSLENA     LTS    EKG
ENKÖPING   LUNDBY      LUY
ENKÖPING   LÖT       LÖT    EKG
ENKÖPING   MICKELSTORP   MI
ENKÖPING   SIGGESTA     SIT    VS
ENKÖPING   SPARRSÄTRA    SPÄ    EKG
ENKÖPING   SVINNEGARN    SVGN    EKG
ENKÖPING   TORSTUNABY    TTY
ENKÖPING   TORSVIBY     TVY    EKG
ENKÖPING   UPPLANDSVALLBY  UVB    EKG
ENKÖPING   VECKHOLM     VKH    EKG
ENKÖPING   ÅLOPPE      ÅLP
ENKÖPING   ÖRSUNDSBRO    ÖBRO    U/A
ESKILSTUNA  BARVA      BAVA
ESKILSTUNA  BRÄNNEVAD    BNVD    SDT
ESKILSTUNA  BÅNKESTA     BÅK
ESKILSTUNA  BÄLGVIKEN         BÄVN    KT
ESKILSTUNA  ESKILSTUNA        E     E
ESKILSTUNA  ESKILSTUNA KC1      E KC01   E
ESKILSTUNA  ESKILSTUNA KC2      E KC02   E
ESKILSTUNA  ESKILSTUNA KC3      E KC03   E
ESKILSTUNA  ESKILSTUNAKC4       E KC04   E
ESKILSTUNA  ESKILSTUNA KC5      E KC05   E
ESKILSTUNA  ESKILSTUNA KC6      E KC06   E
ESKILSTUNA  ESKILSTUNA KC7      E KC07   E
ESKILSTUNA  ESKILSTUNA KC8      E KC08   E
ESKILSTUNA  ESKILSTUNA KC9      E KC09   E
ESKILSTUNA  ESKILSTUNA KC10      E KC10   E
ESKILSTUNA  ESKILSTUNA KC11      E KC11   E
ESKILSTUNA  ESKILSTUNA KC12      E KC12   E
ESKILSTUNA  ESKILSTUNA KC13      E KC13   E
ESKILSTUNA  ESKILSTUNA KC14      E KC14   E
ESKILSTUNA  ESKILSTUNA KC15      E KC15   E
ESKILSTUNA  ESKILSTUNA KC16      E KC16   E
ESKILSTUNA  ESKILSTUNA KC17      E KC17
ESKILSTUNA  ESKILSTUNA KC18      E KC18   E
ESKILSTUNA  ESKILSTUNA KC26      E KC26   E
ESKILSTUNA  EKLÅNGEN         ELN
ESKILSTUNA  ERSÄNG          ERS    E
ESKILSTUNA  GILLBERGA         GBA    E
ESKILSTUNA  HÄLLBYBRUNN        HBBY    E
ESKILSTUNA  HÄLLBERGA         HBGA
ESKILSTUNA  HEDENSÖ          HDÖ    E
ESKILSTUNA  HÅLLSTA          HSTA    E
ESKILSTUNA  HÄGRAN          HÄGR    E
ESKILSTUNA  JÄDERÖN          JDN
ESKILSTUNA  JÄDERÖN KC02       JDN KC02
ESKILSTUNA  KJULA           KLA    E
ESKILSTUNA  KROBERGA         KROB    E
ESKILSTUNA  KVICKSUND         KVSD    VS
ESKILSTUNA  LISTA           LSA    E
ESKILSTUNA  LÖPPINGE         LÖP    E
ESKILSTUNA  LÖPPINGE/BROÖKNA     LÖP KC01  E
ESKILSTUNA  LÖPPINGE KC06       LÖP KC06  E
ESKILSTUNA  LÖPPINGE/MÄLARSJUKHUSET  LÖP KC25
ESKILSTUNA  MÄLARBADEN        MÄB
ESKILSTUNA  NÄSHULTA         NHA    E
ESKILSTUNA  NYTORP          NYP
ESKILSTUNA  PROSTÖKNA         PNA    E
ESKILSTUNA  RINGSDAL         RD     E
ESKILSTUNA  REKARNE          REK    VS
ESKILSTUNA  SVALBOVIKEN        SBI
ESKILSTUNA  STENKVISTA        SKVA
ESKILSTUNA  SKOGSTORP         STP    E
ESKILSTUNA  STORA SUNDBY       STSU
ESKILSTUNA  SÖRMLANDSVALLBY      SÖVY
ESKILSTUNA  TORSHÄLLA         THA    VS
ESKILSTUNA  VÄRHULTA         VHU
ESKILSTUNA  VÄSTERMO         VTO
ESKILSTUNA  VIDÖKNA          VÖK     E
ESKILSTUNA  ÄRLA           ÄLA     E
ESKILSTUNA  ÖJA            ÖJA
ESLÖV    BILLINGE KC01       BI KC01   HB
ESLÖV    BORLUNDA         BORL
ESLÖV    BOSARP KC01        BSP KC01
ESLÖV    ESLÖV           EL     HB
ESLÖV    ESLÖV KC01        EL KC01   HB
ESLÖV    FLYINGE KC01       FLY KC01  HB
ESLÖV    HURVA KC01        HUV KC01  HB
ESLÖV    HARLÖSA KC01       HÖA KC01  HB
ESLÖV    KUNGSHULT KC01      KGH KC01  HB
ESLÖV    LÖBERÖD KC01       LÖBE KC01
ESLÖV    MARIEHOLM         MH     HB
ESLÖV    STEHAG KC01        STH KC01  HB
ESLÖV    STOCKAMÖLLAN KC01     STML KC01  HB
ESLÖV    TROLLENÄS         TRL     HB
ESLÖV    ÖSTRA KARABY       ÖKB     HB
ESLÖV    ÖRTOFTA KC01       ÖRF KC01  HB
ESSUNGA   ANESTADBY         ANBY
ESSUNGA   BARNE-KYRKÅS       BKÅS
ESSUNGA   ESSUNGA          ESU     TH
ESSUNGA   FRÄMMESTAD        FMD
ESSUNGA   FÅGLUM          FÅM     TH
ESSUNGA   JONSLUND         JLD     TH
ESSUNGA   LEKÅSA          LÅA     TH
ESSUNGA   NOSSEBRO         NSB     TH
ESSUNGA   VISTE-ASKJUM       VAM     TH
FAGERSTA   DAGARN          DGN     FGA
FAGERSTA   FAGERSTA         FGA     FGA
FAGERSTA   FAGERSTA KC03       FGA KC03  FGA
FAGERSTA   HEDKÄRRA         HDKA    FGA
FAGERSTA   KOLPEBO          KPBO
FAGERSTA   STRÖMMEN         SMM
FAGERSTA   VRETARNE         VRT
FAGERSTA   VÄSTERVÅLA        VVÅ     FGA
FAGERSTA   ÅVESTBO          ÅBO     FGA
FAGERSTA   ÄNGELSBERG        ÄBG     FGA
FALKENBERG  ABILD           ABI     FK
FALKENBERG  ABILD/MOSILT       ABI KC31  FK
FALKENBERG  ASIGE           ASG
FALKENBERG  FAGERED          FAG
FALKENBERG  FEGEN           FEG
FALKENBERG  FALKENBERG        FK     FK
FALKENBERG  FALKENBERG/SKOGSTORP   FK KC01   FK
FALKENBERG  FALKENBERG/TRÖINGEBERG  FK KC02   FK
FALKENBERG  FALKENBERG/YXAN      FK KC03   FK
FALKENBERG  FALKENBERG KC4      FK KC04   FK
FALKENBERG  FALKENBERG KC5      FK KC05   FK
FALKENBERG  FALKENBERG/ÅGÅRD     FK KC06   FK
FALKENBERG  FALKENBERG/FALKENBERGSM  FK KC07   FK
FALKENBERG  FOLKARED        FOL
FALKENBERG  FRIDHEMSBERG      FRID    FK
FALKENBERG  FAURÅS         FÅS     FK
FALKENBERG  GLOMMEN         GME     FK
FALKENBERG  GISSLESTAD       GSS
FALKENBERG  GÄLLARED        GÄL     FK
FALKENBERG  HEBERG         HEBG    FK
FALKENBERG  KÄRNEBYGD        KBD
FALKENBERG  KÄLLSJÖ         KLSÖ    KBA
FALKENBERG  KROGSERED        KRD
FALKENBERG  KÖINGE         KÖ     FK
FALKENBERG  LÅNGÅS         LGS     FK
FALKENBERG  LIA           LIA     FK
FALKENBERG  MORUP          MOP     FK
FALKENBERG  SLÖINGE         SE     FK
FALKENBERG  SJÖNEVAD        SJD     FK
FALKENBERG  SJÖNEVAD KC32      SJD KC32  FK
FALKENBERG  SKINNARLYNGEN      SKIN
FALKENBERG  SKREANÄS        SKRE    FK
FALKENBERG  SKREANÄS/BOBERGS UDDE  SKRE KC02  FK
FALKENBERG  UGGLARP         UGG     FK
FALKENBERG  UGGLARP/LÅNGASAND    UGG KC02  FK
FALKENBERG  ULLARED         URD     FK
FALKENBERG  VINBERG         VINB    FK
FALKENBERG  VINBERG KC01      VINB KC01  FK
FALKENBERG  VESSIGEBRO       VO     FK
FALKENBERG  VÄLASJÖ         VÄLA    FK
FALKENBERG  ÅRSTAD         ÅRT     FK
FALKENBERG  ÄLVSERED KC       ÄRD     UR
FALKENBERG  ÄTRAFORS        ÄTF     FK
FALKENBERG  ÄTRAN          ÄTR     FK
FALKÖPING  BRODDETORP       BDT     SDE
FALKÖPING  BRISMENE        BRIS
FALKÖPING  BJURUM         BUM     SDE
FALKÖPING  BÖRSTIG         BÖR     SDE
FALKÖPING  DALA KC         DLA     SDE
FALKÖPING  FLOBY          FBY     SDE
FALKÖPING  FALKÖPING        FKG     SDE
FALKÖPING  FALKÖPING KC1      FKG KC01  SDE
FALKÖPING  FALKÖPING KC11     FKG KC11  SDE
FALKÖPING  FALKÖPING KC12     FKG KC12  SDE
FALKÖPING  FALKÖPING KC13     FKG KC13  SDE
FALKÖPING  FALKÖPING KC14     FKG KC14  SDE
FALKÖPING  FALKÖPING KC15     FKG KC15  SDE
FALKÖPING  FALKÖPING KC16     FKG KC16  SDE
FALKÖPING  FALKÖPING KC25     FKG KC25  SDE
FALKÖPING  FIVLERED        FLD
FALKÖPING  GUDHEM         GHM     SDE
FALKÖPING  GROLANDABY       GOL     SDE
FALKÖPING  HÄLLESTADBY       HÄBY    SDE
FALKÖPING  HÖGSTENA KC       HÖT
FALKÖPING  JÄLABY         JLY
FALKÖPING  KÄTTILSTORP     KIP     SDE
FALKÖPING  KOMMEVALLA      KMA     SDE
FALKÖPING  KINNARP       KNP     SDE
FALKÖPING  KÄLVENE       KVE     SDE
FALKÖPING  LEABY KC       LEA     SDE
FALKÖPING  LUTTRA KC      LTT     SDE
FALKÖPING  MARKA KC       MAR     SDE
FALKÖPING  ODENSBERG KC     OBG     SDE
FALKÖPING  SEGERBY KC      SEY     SDE
FALKÖPING  STENSTORP KC     SST     SDE
FALKÖPING  SÄTUNA KC      SÄN     SDE
FALKÖPING  TORBJÖRNTORP     TBT     SDE
FALKÖPING  TRÄVATTNA      TVT
FALKÖPING  ULLENE KC      UEN
FALKÖPING  VARTOFTA       VFA     SDE
FALKÖPING  VISTORP       VIP
FALKÖPING  VILSKE-KLEVA     VKVA    SDE
FALKÖPING  VÄSTRA SOLBERGA US  VSBA
FALKÖPING  ÅSLÄTT        ÅLT     SDE
FALKÖPING  ÅSAKABY       ÅSB     SDE
FALKÖPING  ÅSARP        ÅSP     SDE
FALKÖPING  ÄSPÅS KC       ÄSÅ     SDE
FALUN    ASPEBODA       ABA
FALUN    ANDERSBO       ABO
FALUN    BJÖRKBODA      BBDA
FALUN    BERGSGÅRDEN     BEGN
FALUN    BENGTSHEDEN     BENG    F
FALUN    BJÖRSBERG      BJBG
FALUN    BJURSÅS       BJS     F
FALUN    DANHOLN       DAN     F
FALUN    ENVIKEN       ENV     F
FALUN    FALUN        F      F
FALUN    FALUN KC01      F KC01   F
FALUN    FALUN KC02      F KC02   F
FALUN    FALUN KC03      F KC03   F
FALUN    FALUN KC04      F KC04   F
FALUN    FALUN KC06      F KC06   F
FALUN    FALUN KC70      F KC70
FALUN    FALUN KC71      F KC71   F
FALUN    FJÄLLGRYCKSBO    FJG
FALUN    GRYCKSBO       GRYC    F
FALUN    HILLERSBODA     HIL     F
FALUN    HUNSEN        HUNS
FALUN    ISALA        ISA
FALUN    KARLSBYHEDEN     KBH     F
FALUN    KNIVA        KNV
FALUN    KORSNÄS/HOSJÖ    KORS KC01  F
FALUN    KORSNÄS KC02     KORS KC02  F
FALUN    KORSÅN        KÅN
FALUN    LAMBORN       LMB
FALUN    LINGHED       LNH     F
FALUN    LUMSHEDEN      LUH
FALUN    MORBYGDEN          MBN    F
FALUN    ROG             ROG
FALUN    RUNNVIKA          RUV    F
FALUN    RYGGEN           RYG    SND
FALUN    RYGGEN/FINNGÄRDS FÄBODAR  RYG KC70
FALUN    SUNDBORN          SBO    F
FALUN    SVÄRDSJÖ          SDÖ    F
FALUN    SKUGGARVET         SKUG
FALUN    SMEDSBO           SMBO    F
FALUN    SÅGMYRA           SMYR
FALUN    SVARTNÄS          SVAS
FALUN    SÖRSKOG           SÖRS
FALUN    TOFTBYN           TOF
FALUN    VARPAN           VAN
FALUN    VIKA STRAND         VSTR    F
FALUN    VINTJÄRN          VTJ
FALUN    ÖVERTÄNGER         ÖTÄ    F
FILIPSTAD  ASPHYTTAN          AHN
FILIPSTAD  FORSHYTTAN         FHY
FILIPSTAD  FILIPSTAD          FL     KSN
FILIPSTAD  FILIPSTAD KC4        FL KC04  KSN
FILIPSTAD  FILIPSTAD KC5        FL KC05  KSN
FILIPSTAD  FILIPSTAD KC6        FL KC06  KSN
FILIPSTAD  FILIPSTAD/BRATTFORSHYTTAN  FL KC50
FILIPSTAD  FILIPSTAD KC51       FL KC51
FILIPSTAD  GAMMALKROPPA        GKR
FILIPSTAD  GÅSBORN           GÅB    KSN
FILIPSTAD  LÅNGBAN           LBN    KSN
FILIPSTAD  LÅNGBANSÄNDE        LBÄ
FILIPSTAD  LILJENDAL          LJL
FILIPSTAD  LESJÖFORS          LJS    KSN
FILIPSTAD  LERSJÖEDET         LSED
FILIPSTAD  MOTJÄRNSHYTTAN       MOT
FILIPSTAD  NYKROPPA          NKP    KSN
FILIPSTAD  NORDMARK          NMR
FILIPSTAD  OFORSEN           OF
FILIPSTAD  PERSBERG          PEB    KSN
FILIPSTAD  RÄMMEN           RMN    KSN
FILIPSTAD  SANDSJÖHYTTAN        SJH
FILIPSTAD  SKÅLTJÄRN          STJN
FILIPSTAD  SAXÅN            SÅN
FILIPSTAD  VÄRMLANDS BRATTFORS     VBF
FILIPSTAD  ÄLVSJÖHYTTAN        ÄSJ
FINSPÅNG  BYLE            BYLE
FINSPÅNG  DOVERSTORP         DOV
FINSPÅNG  FALSNÄSET          FALS
FINSPÅNG  FINSPÅNG          FS     N
FINSPÅNG  GRYTGÖL           GGL    N
FINSPÅNG  HÄVLA            HA
FINSPÅNG  HAGARYD           HRYD
FINSPÅNG  HÄLLESTAD          HSD    N
FINSPÅNG  IGELFORS          IGF
FINSPÅNG   KALBOBY      KALB    KT
FINSPÅNG   KATTERUM     KAT
FINSPÅNG   KÖPMA       KÖP
FINSPÅNG   LJUSFALLSHAMMAR  LFH    N
FINSPÅNG   LOTORP      LTO    N
FINSPÅNG   MELBY       MBY    N
FINSPÅNG   REGNABOTTEN    REG
FINSPÅNG   REJMYRE      REJ    KT
FINSPÅNG   REGNA       RGA
FINSPÅNG   RISINGE      RIE    N
FINSPÅNG   SONSTORP     SP     N
FINSPÅNG   TISENHULT     TIS    KT
FINSPÅNG   VALSTORP     VRP    N
FLEN     BARRÖ       BRRÖ    KT
FLEN     BETTNA      BTA    NK
FLEN     DUNKER      DKR    KT
FLEN     FLEN       FLN    KT
FLEN     FLEN KC97     FLN KC97
FLEN     FLEN KC98     FLN KC98  KT
FLEN     HELGESTA     HLG    KT
FLEN     HÄLLEFORSNÄS   HNÄS    KT
FLEN     HYLTINGÖ     HYTÖ    KT
FLEN     JOHANNISDAL    JOD    KT
FLEN     MELLÖSA      MEÖ    KT
FLEN     MALMKÖPING    MKG    KT
FLEN     MORASJÖN     MSJN
FLEN     SKEBOKVARN    SKKV    KT
FLEN     SPARREHOLM    SPH    KT
FLEN     SVÄRDSTA     SSTA
FLEN     STÅLBOGA     STÅL
FLEN     STÄRINGE     STÄR
FLEN     TYSKKROGEN    TKG    KT
FLEN     VALLHALLA     VHL
FLEN     VADSBRO      VSO    KT
FLEN     ÅRDALA      ÅRD
FLEN     ÅKERÖ       ÅRÖ
FORSHAGA   BUTORP      BUP
FORSHAGA   DEJE       DJE    FHA
FORSHAGA   DEJE KC02     DJE KC02
FORSHAGA   FORSHAGA     FHA    FHA
FORSHAGA   MÖLNBACKA     MBC
FORSHAGA   OLSÄTER      OLSÄ    FHA
FORSHAGA   RUDSHULT     RT
FORSHAGA   ÖVRE ULLERUD   ÖUL    FHA
FÄRGELANDA  BJURHULT     BJHT
FÄRGELANDA  DALS LERDAL    DALL
FÄRGELANDA  EDSTENA      EDS
FÄRGELANDA  ELLENÖ      ELL    UD
FÄRGELANDA  FÄRGELANDA    FGL    VN
FÄRGELANDA  FÄRGELANDA KC02  FGL KC02  VN
FÄRGELANDA  HJÄRTSÄTER    HJT
FÄRGELANDA  HÖGSÄTER     HSR    VN
FÄRGELANDA  NÄTTJEBACKA       NÄJ    UD
FÄRGELANDA  RENLAND         REN    VN
FÄRGELANDA  RÅDANEFORS        RÅF    VN
FÄRGELANDA  RÅGGÄRD         RÅGG    VN
FÄRGELANDA  SKÄLLSÄTER        SKSÄ    VN
FÄRGELANDA  STIGEN          STIG    VN
GAGNEF    BJÖRBO          BJBO    MRA
GAGNEF    DALA-FLODA        DFL    MRA
GAGNEF    DJURÅS          DJS    MRA
GAGNEF    DJURÅS KC02       DJS KC02
GAGNEF    GAGNEF          GGF    MRA
GAGNEF    LINDAN          LAN    MRA
GAGNEF    LÖVSJÖBRUK        LÖVB
GAGNEF    MOCKFJÄRD        MFD    MRA
GISLAVED   ANDERSTORP        ADP    VNO
GISLAVED   ANDERSTORP/STÖTABO    ADP KC03
GISLAVED   BROARYD         BRYD    VNO
GISLAVED   BOSEBO          BSO
GISLAVED   BÅRARYDSBY        BÅBY
GISLAVED   FLAHULT         FLAH
GISLAVED   FLINTERYD        FLI
GISLAVED   GISLAVED         GLD    VNO
GISLAVED   GISLAVED KC05      GLD KC05
GISLAVED   HESTRA          HEST    VNO
GISLAVED   HORSAMO         HMO
GISLAVED   HOLGRYTE         HOG
GISLAVED   HÄLLABÄCK        HÄLB    VNO
GISLAVED   KINNARED KC21      KIN KC21
GISLAVED   KVARNARYD        KVYD    VNO
GISLAVED   KÅLLERSTAD        KÅL
GISLAVED   LÖBBO          LÖO
GISLAVED   MÅNGAREBO        MGB
GISLAVED   PLOMBO          PBO
GISLAVED   REFTELE         RTE    VNO
GISLAVED   REFTELE KC52       RTE KC52
GISLAVED   SKEPPSHULT        SKHT    VNO
GISLAVED   SLÄTHULT         SLTH
GISLAVED   SMÅLANDS BURSERYD    SMB    VNO
GISLAVED   SMÅLANDS BURSERYD KC51  SMB KC51
GISLAVED   SMÅLANDSSTENAR      SMS    VNO
GISLAVED   SMÅLANDSSTENAR KC04   SMS KC04
GISLAVED   SPORDA          SPD
GISLAVED   STENGÅRDSHULT      STGH
GISLAVED   STRET          STRE
GISLAVED   VALDSHULT        VAH
GISLAVED   VÄSTBOÅS         VBÅ    VNO
GISLAVED   VILLSTAD         VLL
GISLAVED   VÅTHULT         VÅH
GISLAVED   ÖRERYD          ÖRER
GNESTA    AXALA          AXA
GNESTA    BJÖRNLUNDA        BJLA    SDT
GNESTA    BJÖRKKLEVA        BKLA
GNESTA  GNESTA      GN     SDT
GNESTA  GRANSJÖGÅRD    GRD
GNESTA  GÅSINGE      GÅSI    SDT
GNESTA  HEDETORP     HTO    SDT
GNESTA  LAXNE       LXE    SDT
GNESTA  SKEPPSTA     SKPS
GNESTA  STJÄRNHOV     STJ    SDT
GNESTA  TORSVALLA     TVL
GNESTA  ÄLGSJÖSTUGAN   ÄSN
GNESTA  ÖLLÖSA      ÖLL    SDT
GNOSJÖ  EKHULTSSJÖN    EHS
GNOSJÖ  GNOSJÖ      GNO    VNO
GNOSJÖ  HILLERSTORP    HITP    VNO
GNOSJÖ  KULLTORP     KU     VNO
GNOSJÖ  MARIEHOLMSBRUK  MHB
GNOSJÖ  MÅLSKOG      MÅG    VNO
GNOSJÖ  MARÅSBY      MÅY
GNOSJÖ  NISSAFORS     NF     VNO
GNOSJÖ  NISSAFORS KC01  NF KC01
GNOSJÖ  UPPEBO      UPP
GNOSJÖ  ÅSENHÖGA     ÅGA    VNO
GOTLAND  ATLINGBO     ALBO
GOTLAND  ARDRE       AR
GOTLAND  BANDER      BA
GOTLAND  BARLINGBO     BBO    VB
GOTLAND  BJÄRGES      BGS    VB
GOTLAND  BOGE       BOGE    VB
GOTLAND  BUTTLE      BUE    VB
GOTLAND  BURS       BURS    VB
GOTLAND  BURGSVIK     BVK    VB
GOTLAND  BÄL        BÄL    VB
GOTLAND  EKSTA       EA     VB
GOTLAND  ENDRE       END
GOTLAND  ESKELHEM     ES     VB
GOTLAND  ETELHEM      ETH    VB
GOTLAND  FIDE       FIDE    VB
GOTLAND  FÅRÖSUND     FND    VB
GOTLAND  FOLLINGBO     FOBO    VB
GOTLAND  FOLE       FOLE    VB
GOTLAND  FLERINGE     FRGE
GOTLAND  FRÖJEL      FRJ    VB
GOTLAND  FRÖJEL/SANDHAMN  FRJ KC02
GOTLAND  FÅRÖ       FÅRÖ    VB
GOTLAND  GARDA       GA     VB
GOTLAND  GARDA/LAU     GA KC02  VB
GOTLAND  GOTLANDS ALA   GALA
GOTLAND  GANTHEM      GAN
GOTLAND  GOTLANDS BRO   GBRO    VB
GOTLAND  GOTHEM      GEM
GOTLAND  GOTHEM/ÅMINNE   GEM KC02
GOTLAND  GAMMELGARN    GGN    VB
GOTLAND  GOTLANDS HAMRA  GHA    VB
GOTLAND  GOTLANDS HAMRA KC97     GHA KC97
GOTLAND  GOTLANDS HAMRA KC98     GHA KC98
GOTLAND  GOTLANDS HÄSSELBY      GHY     VB
GOTLAND  GRÖTLINGBO          GLB
GOTLAND  GOTLANDS LINDE        GLI
GOTLAND  GOTLANDS HALL        GLL
GOTLAND  GOTLANDS NÄS         GNÄS    VB
GOTLAND  GOTLANDS NÄS/NÄSUDDEN KC98  GNÄS KC98
GOTLAND  GOTSKA SANDÖN        GSN
GOTLAND  GOTLANDS TOFTA        GTOF    VB
GOTLAND  HABLINGBO          HBI     VB
GOTLAND  HELLVI            HELL    VB
GOTLAND  HEJDE            HJD
GOTLAND  HEJNUM            HJM
GOTLAND  HÖGKLINT           HKT     VB
GOTLAND  HÖGKLINT KC02        HKT KC02
GOTLAND  HEMSE            HMS     VB
GOTLAND  HANGVAR           HR     VB
GOTLAND  HÖRSNE            HSNE
GOTLAND  HAVDHEM           HVD     VB
GOTLAND  IREVIK            IRE     VB
GOTLAND  KATTHAMMARSVIK        KHV     VB
GOTLAND  KATTHAMMARSVIK/SANDVIKEN   KHV KC02  VB
GOTLAND  KÄLLUNGE           KLE     VB
GOTLAND  KAPPELSHAMN         KPH     VB
GOTLAND  KRÄKLINGBO          KRÄK    VB
GOTLAND  KLINTEHAMN          KTN     VB
GOTLAND  KLINTEHAMN/SAMHALL      KTN KC98
GOTLAND  LÄRBRO            LBO     VB
GOTLAND  LJUGARN           LJN     VB
GOTLAND  LUMMELUNDA          LLU     VB
GOTLAND  LUMMELUNDA KC02       LLU KC02
GOTLAND  LOKRUME           LME     VB
GOTLAND  LEVIDE            LVD     VB
GOTLAND  MARTEBO           MTB     VB
GOTLAND  NORRLANDA          NRR
GOTLAND  NÄR             NÄR     VB
GOTLAND  OTHEMARS           OTH     VB
GOTLAND  ROMAKLOSTER         RKR     VB
GOTLAND  RONE             RONE    VB
GOTLAND  RONE KC02          RONE KC02  VB
GOTLAND  RUTE             RUTE    VB
GOTLAND  SANDA            SAA     VB
GOTLAND  SUDERSAND          SDS
GOTLAND  SILTEBY           SILT    VB
GOTLAND  SILTEBY/KVARNÅKERSH     SILT KC02
GOTLAND  SJONHEM           SJON    VB
GOTLAND  STENKUMLA          SKU     VB
GOTLAND  STENKYRKA          SKY     VB
GOTLAND  SLITE            ST     VB
GOTLAND  STÅNGA            STÅG    VB
GOTLAND  SUNDRE            SURE
GOTLAND   TERRA NOVA (fd VB KC5)  TNV    VB
GOTLAND   TOFTA BAD        TOFB    VB
GOTLAND   TINGSTÄDE        TSÄ    VB
GOTLAND   VALLSTENA        VAA
GOTLAND   VALL           VALL
GOTLAND   VAMLINGBO        VAO    VB
GOTLAND   VISBY          VB     VB
GOTLAND   VISBY/LUNDBY       VB KC01  VB
GOTLAND   VISBY/NORRBACKA     VB KC02  VB
GOTLAND   VISBY/GRÅBO       VB KC04  VB
GOTLAND   VISBY KC6        VB KC06
GOTLAND   VISBY/ARTILLERIET    VB KC07  VB
GOTLAND   VISBY/SNÄCKGÄRDSVÄGEN  VB KC08  VB
GOTLAND   VISBY/STUDENT TFN    VB KC98
GOTLAND   VÄSKINDE         VKI    VB
GOTLAND   VÄSKINDE/BRISSUND    VKI KC01  VB
GOTLAND   VÄSTERGARN        VTG    VB
GOTLAND   VÄTE           VÄTE
GRUMS    BORGVIKSBRUK       BVB
GRUMS    GRUMS          GMS    AV
GRUMS    GRUMS KC03        GMS KC03  AV
GRUMS    HÄGGVIK         HÄGG    AV
GRUMS    KÖRSVIK         KSV
GRUMS    LÅNGSTAD         LÅD    AV
GRUMS    MALSJÖ          MSJ
GRUMS    MALSJÖ KC50       MSJ KC50
GRUMS    SEGMON          SGM    AV
GRUMS    SLOTTSBRON        SLOT    AV
GRUMS    SKRUVSTA         SUV
GRUMS    VÄSTRA VÄRMSKOG     VÄSG    AV
GRUMS    ÖSTRA VÄRMSKOG      ÖVS
GRÄSTORP  FLAKEBERG        FLK    TH
GRÄSTORP  FRAMBO          FRBO    TH
GRÄSTORP  GRÄSTORP         GTP    TH
GRÄSTORP  HÅLE TÄNG        HTÄ    MR
GRÄSTORP  HYRINGA         HYR    TH
GRÄSTORP  SALSTAD         SALS    TH
GRÄSTORP  SÄRESTAD         SÄR    MR
GRÄSTORP  TENGENE         TNG    TH
GULLSPÅNG  BRÅTA          BÅA
GULLSPÅNG  DELEBÄCK         DEB
GULLSPÅNG  FAGERLID         FLID
GULLSPÅNG  GÅRDSJÖ         GDÖ
GULLSPÅNG  GULLSPÅNG        GSG    MR
GULLSPÅNG  HOVA           HVA    MR
GULLSPÅNG  OTTERBÄCKEN       OTB    MR
GULLSPÅNG  SKAGERN         SKAG    MR
GULLSPÅNG  SMEDSBOLET        SMBL
GÄLLIVARE  AGGELA          AGL
GÄLLIVARE  AVVAKKO         AVO
GÄLLIVARE  BJÖRKBERGET       BJBT
GÄLLIVARE  BÖNTRÄSK         BÖK
GÄLLIVARE  DOKKAS             DKS     GLE
GÄLLIVARE  FJÄLLÅSEN           FJN
GÄLLIVARE  GRANHULT            GHLT
GÄLLIVARE  GÄLLIVARE           GLE     GLE
GÄLLIVARE  GÄLLIVARE/FLYGPLATSEN     GLE KC51
GÄLLIVARE  HAKKAS             HKS     KL
GÄLLIVARE  HARRÅ             HRÅ
GÄLLIVARE  KEBNATS            KEB
GÄLLIVARE  KOSKULLSKULLE         KOSK    GLE
GÄLLIVARE  KILVOBY            KVBY
GÄLLIVARE  KÄÄNTÖJÄRVI          KÄNT
GÄLLIVARE  LIIKAVAARA           LKV
GÄLLIVARE  LINAÄLV            LNÄ
GÄLLIVARE  LEIPOJÄRVI           LRV
GÄLLIVARE  LUSPEBRYGGAN          LSPB
GÄLLIVARE  MALMBERGET           MBT     GLE
GÄLLIVARE  MALMBERGET/NORRA KUNGSHALLEN  MBT KC03  GLE
GÄLLIVARE  MÅRDUDDEN           MDU
GÄLLIVARE  MUORJEVAARA          MJA
GÄLLIVARE  MARKITTA            MKT
GÄLLIVARE  MÄNTYVAARA           MÄV
GÄLLIVARE  NORRA FLAKABERG        NFLA
GÄLLIVARE  NIKKALOUKTA          NIK
GÄLLIVARE  NILIVAARA           NIL
GÄLLIVARE  NEITISUANDO          NTO
GÄLLIVARE  NATTAVAARA           NV
GÄLLIVARE  NATTAVAARABY          NVB
GÄLLIVARE  PALOHUORNAS          PAL
GÄLLIVARE  PÅLKEM             PKM
GÄLLIVARE  POLCIRKELN           POL
GÄLLIVARE  PURNU             PRU
GÄLLIVARE  RITSEM             RITS
GÄLLIVARE  RIPATS             RPS
GÄLLIVARE  RUOKTO             RUK
GÄLLIVARE  SAMMAKKO            SAMM
GÄLLIVARE  SATTER             SATT
GÄLLIVARE  SKAULO             SKAU    GLE
GÄLLIVARE  SKAULO KC02          SKAU KC02  GLE
GÄLLIVARE  SKRÖVEN            SKRÖ
GÄLLIVARE  SARVISVAARA          SRV
GÄLLIVARE  SUOBBAT            SUO
GÄLLIVARE  TIDNOKENTTÄ          TIT
GÄLLIVARE  TORASJÄRVI           TOJ
GÄLLIVARE  TJAUTJASJAUR          TTJ
GÄLLIVARE  ULLATTI            ULI     GLE
GÄLLIVARE  VIETAS             VI
GÄLLIVARE  VETTASJÄRVI          VJI
GÄLLIVARE  VUODDAS            VUD
GÄLLIVARE  VÅRSJÖ             VÅR
GÄLLIVARE  YRTTIVAARA           YRT
GÄLLIVARE  ÄIJÄVAARA           ÄJ
GÄVLE    ALUDDEN            ALUD    GL/A
GÄVLE  ANDERSBERG        AND     GL/A
GÄVLE  AXMARSBRUK        AXB
GÄVLE  AXMARBY         AXY     GL/A
GÄVLE  BOMHUS          BOM     GL/A
GÄVLE  BRUNNSHEDEN       BRUH
GÄVLE  BÖNAN          BÖ     GL/A
GÄVLE  ESKÖN          ESÖ     GL/A
GÄVLE  FLATSJÖN         FLAT
GÄVLE  FORSBACKA        FOB     GL/A
GÄVLE  FRÄMLINGSHEM       FRH
GÄVLE  FURUVIK         FV     GL/A
GÄVLE  GÄVLE/A         GL/A    GL/A
GÄVLE  GÄVLE/SÖRBY URFJÄLL   GL/A KC01  GL/A
GÄVLE  GÄVLE/SJUKHUS      GL/A KC03
GÄVLE  GÄVLE/KRYDDSTIGEN    GL/A KC04  GL/A
GÄVLE  GÄVLE/STIGSLUND     GL/A KC05
GÄVLE  GÄVLE/TEKNIKPARK     GL/A KC70
GÄVLE  GÄVLE/HÖGSKOLAN     GL/A KC90
GÄVLE  GÄVLE KC91        GL/A KC91
GÄVLE  GÄVLE/C         GL/C    GL/A
GÄVLE  GÄVLE/HEMLINGBY     GL/C KC02  GL/A
GÄVLE  GÄVLE/LANTMÄTERIVERKET  GL/C KC04
GÄVLE  GÄVLE/C KC76       GL/C KC76
GÄVLE  GÅSHOLMA         GÅ
GÄVLE  GRÄSBÄCKEN        GÄN
GÄVLE  HAMRÅNGEFJÄRDEN     HAF     GL/A
GÄVLE  HAGASTRÖM        HAGA    GL/A
GÄVLE  HAMRÅNGE         HGE     GL/A
GÄVLE  HARKSKÄR         HKÄ     GL/A
GÄVLE  HILLEBY         HLBY    GL/A
GÄVLE  HEDESUNDA        HSA     GL/A
GÄVLE  HÄSTMYREN        HTMN
GÄVLE  HÖGBACKA         HÖBA
GÄVLE  IGGÖN          IGG     GL/A
GÄVLE  KJESSMANSBO       KJ
GÄVLE  KÅGBO          KÅO
GÄVLE  MÅRTSBO         MTO
GÄVLE  NORRSUNDET        NRS     GL/A
GÄVLE  NYÖSTER         NYÖ     GL/A
GÄVLE  OPPALABY         OP     GL/A
GÄVLE  OSLÄTTFORS        OSL
GÄVLE  RÅHÄLLAN         RÅH
GÄVLE  RÖRBERG         RÖB     GL/A
GÄVLE  SEVALBO         SEO
GÄVLE  SÄLGSJÖN         SÄLG
GÄVLE  TRÖDJE          TRJ     GL/A
GÄVLE  VALBO          VLO     GL/A
GÄVLE  VALBO KC04        VLO KC04  GL/A
GÄVLE  VALBO/VKÖPCENTRUM    VLO KC90
GÄVLE  VINNERSJÖ        VSÖ
GÄVLE  ÅBYGGEBY         ÅBB
GÄVLE  ÅLBO           ÅLBO
GÄVLE   ÖVERHÄRDE           ÖD     GL/A
GÄVLE   ÖSTVEDA            ÖVA
GÖTEBORG  BILLDAL            BDL     G/ML
GÖTEBORG  BILLDAL/ÖSTRA UGGLEDAL    BDL KC70
GÖTEBORG  GÖTEBORG/ASKIM        G/AM    G/ML
GÖTEBORG  GÖTEBORG/SISJÖN        G/AM KC01
GÖTEBORG  GÖTEBORG/BREVIKS ÄNGAR    G/AM KC02  G/ML
GÖTEBORG  GÖTEBORG/SÅGEN        G/AM KC04  G/ML
GÖTEBORG  GÖTEBORG/GJUTEGÅRDEN     G/AM KC05  G/ML
GÖTEBORG  GÖTEBORG/ASKIM KC06      G/AM KC06
GÖTEBORG  GÖTEBORG/ASKIM KC70      G/AM KC70
GÖTEBORG  GÖTEBORG/BISKOPSGÅRDEN    G/BN    G/HN
GÖTEBORG  GÖTEBORG/NORRA ARENDAL    G/BN KC01  G/HN
GÖTEBORG  GÖTEBORG/BERNHARDSGRÄND    G/BN KC02
GÖTEBORG  GÖTEBORG/SKANDIAHAMNEN    G/BN KC03  G/HN
GÖTEBORG  GÖTEBORG/SÖDRA ARENDAL    G/BN KC04  G/HN
GÖTEBORG  GÖTEBORG/ÄLVSBORGSHAMN    G/BN KC05  G/HN
GÖTEBORG  GÖTEBORG/FRÖLUNDA       G/FA    G/ML
GÖTEBORG  GÖTEBORG/TILTAN        G/FA KC01  G/ML
GÖTEBORG  GÖTEBORG/OPALTORGET      G/FA KC02  G/ML
GÖTEBORG  GÖTEBORG/GRUNDMUREN      G/FA KC03  G/ML
GÖTEBORG  GÖTEBORG/HÖGSBO SJUKHUS PAT  G/FA KC04
GÖTEBORG  GÖTEBORG/FRÖLUNDA KC70    G/FA KC70
GÖTEBORG  GÖTEBORG/GLÖSTORP       G/GP    G/HN
GÖTEBORG  GÖTEBORG/S:T JÖRGEN      G/GP KC01  G/HN
GÖTEBORG  GÖTEBORG/STORA HOLM      G/GP KC02
GÖTEBORG  GÖTEBORG/SKOGOME       G/GP KC03
GÖTEBORG  GÖTEBORG/LILLHAGSPAR     G/GP KC04  G/HN
GÖTEBORG  GÖTEBORG/HISINGEN       G/HN    G/HN
GÖTEBORG  GÖTEBORG/LINDHOLMEN      G/HN KC01  G/HN
GÖTEBORG  GÖTEBORG/SANNEGÅRDEN     G/HN KC02  G/HN
GÖTEBORG  GÖTEBORG/ERIKSBERG      G/HN KC03  G/HN
GÖTEBORG  GÖTEBORG/RINGÖ CENTER     G/HN KC04  G/HN
GÖTEBORG  GÖTEBORG/A-FÖRRÅD       G/HN KC05  G/HN
GÖTEBORG  GÖTEBORG/TRÄVERKSTADEN    G/HN KC06
GÖTEBORG  GÖTEBORG/CITADELLET      G/HN KC07
GÖTEBORG  GÖTEBORG/GOTHIA        G/HN KC08
GÖTEBORG  GÖTEBORG/WIESELGRENSPL    G/HN KC09  G/HN
GÖTEBORG  GÖTEBORG/MASKINKAJEN     G/HN KC10  G/HN
GÖTEBORG  GÖTEBORG/SÅNINGSMANNEN    G/HN KC11  G/HN
GÖTEBORG  GÖTEBORG/HERKULESGATAN    G/HN KC12
GÖTEBORG  GÖTEBORG/ HISINGEN KC13    G/HN KC13  G/HN
GÖTEBORG  GÖTEBORG/MASKINVERKSTAD    G/HN KC70
GÖTEBORG  GÖTEBORG/HISINGEN       G/HN KC71
GÖTEBORG  GÖTEBORG/HISINGEN       G/HN KC72
GÖTEBORG  GÖTEBORG/KORTEDALA      G/KA    G/KP
GÖTEBORG  GÖTEBORG/FULLMÅNEGATAN    G/KA KC01
GÖTEBORG  GÖTEBORG/KORTEDALA      G/KA KC02
GÖTEBORG  GÖTEBORG/HERRGÅRDSGÄRDET   G/KA KC03  G/KP
GÖTEBORG  GÖTEBORG/KORTEDALA KC70    G/KA KC70
GÖTEBORG  GÖTEBORG/KASERNGRÄND     G/KD
GÖTEBORG  GÖTEBORG/KASERNGRÄND KC1   G/KD KC01  G/KT
GÖTEBORG  GÖTEBORG/KASERNGRÄND KC2     G/KD KC02  G/KT
GÖTEBORG  GÖTEBORG/KASERNGRÄND KC3     G/KD KC03  G/KT
GÖTEBORG  GÖTEBORG/KASERNGRÄND KC4     G/KD KC04  G/KT
GÖTEBORG  GÖTEBORG/KASERNGRÄND KC5     G/KD KC05  G/KT
GÖTEBORG  GÖTEBORG/KASERNGRÄND KC6     G/KD KC06  G/KT
GÖTEBORG  GÖTEBORG/KASERNGRÄND KC7     G/KD KC07  G/KT
GÖTEBORG  GÖTEBORG/NICKELN         G/KD KC08  G/KT
GÖTEBORG  GÖTEBORG/GÖTAÄLVBRON       G/KD KC09  G/KT
GÖTEBORG  GÖTEBORG/KÄMPEGATAN       G/KD KC10  G/KT
GÖTEBORG  GÖTEBORG/KASERNGRÄND KC70    G/KD KC70
GÖTEBORG  GÖTEBORG/KÅLLTORP        G/KP    G/KP
GÖTEBORG  GÖTEBORG/KÅLLTORP 1       G/KP KC01  G/KP
GÖTEBORG  GÖTEBORG/KÅLLTORP 2       G/KP KC02  G/KP
GÖTEBORG  GÖTEBORG/KÅLLTORP 3       G/KP KC03  G/KP
GÖTEBORG  GÖTEBORG/KÅLLTORP 4       G/KP KC04  G/KP
GÖTEBORG  GÖTEBORG/KÅLLTORP 5       G/KP KC05  G/KP
GÖTEBORG  GÖTEBORG/KÅLLTORP 6       G/KP KC06  G/KP
GÖTEBORG  GÖTEBORG/KÅLLTORP 7       G/KP KC07  G/KP
GÖTEBORG  GÖTEBORG/KÅLLTORP 8       G/KP KC08  G/KP
GÖTEBORG  GÖTEBORG/STABBETORGET      G/KP KC09
GÖTEBORG  GÖTEBORG/ÖSTRA SJUKHUSET     G/KP KC10
GÖTEBORG  GÖTEBORG/ELEFANTEN        G/KP KC11  G/KP
GÖTEBORG  GÖTEBORG/MARIEHOLM        G/KP KC12
GÖTEBORG  GÖTEBORG/SVENSKA KULLAGERF    G/KP KC13  G/KP
GÖTEBORG  GÖTEBORG/HÄRLANDA PARK      G/KP KC70
GÖTEBORG  GÖTEBORG/KASERNTORGET      G/KT    G/KT
GÖTEBORG  GÖTEBORG/MASTHUGGET       G/MT    G/KT
GÖTEBORG  GÖTEBORG/FISKHAMNEN       G/MT KC01  G/KT
GÖTEBORG  GÖTEBORG/CARNEGIE        G/MT KC02  G/KT
GÖTEBORG  GÖTEBORG/SÄVEDALEN        G/SN KC02  G/KP
GÖTEBORG  GÖTEBORG/TRANERED        G/TD    G/ML
GÖTEBORG  GÖTEBORG/TOREDAMMEN       G/TD KC01  G/ML
GÖTEBORG  GÖTEBORG/SÖDERHAGEN TELESKOLAN  G/TD KC02
GÖTEBORG  GÖTEBORG/NYA VARVET       G/TD KC03  G/ML
GÖTEBORG  GÖTEBORG/HÄLLEFLUNDREGATAN    G/TD KC04  G/ML
GÖTEBORG  GÖTEBORG/KAPARFARTYGET      G/TD KC05  G/ML
GÖTEBORG  GÖTEBORG/VASA          G/VA    G/KT
GÖTEBORG  GÖTEBORG/FJÄLLSKÄRAN       G/VA KC01  G/KT
GÖTEBORG  GÖTEBORG/BRUNSKÄRAN       G/VA KC02  G/KT
GÖTEBORG  GÖTEBORG/CHALMERS STUDENT    G/VA KC03  G/KT
GÖTEBORG  GÖTEBORG/ÄNGGÅRDEN        G/ÄN    G/KT
GÖTEBORG  GÖTEBORG/SAHLGRENSKA SJUK    G/ÄN KC01
GÖTEBORG  GÖTEBORG/ÖRGRYTE         G/ÖE    G/KT
GÖTEBORG  GÖTEBORG/RYMMEN         G/ÖE KC01  G/KT
GÖTEBORG  GÖTEBORG/VÄDURSGATAN 5      G/ÖE KC02  G/KT
GÖTEBORG  GÖTEBORG/EKMANSKA        G/ÖE KC03  G/KT
GÖTEBORG  GÖTEBORG/GÅRDA COORDCOM     G/ÖE KC04
GÖTEBORG  GÖTEBORG/IMMELN         G/ÖE KC05
GÖTEBORG  GÖTEBORG/BACKADALEN       GBDN    G/HN
GÖTEBORG  GÖTEBORG/TRANSPORTGATAN     GBDN KC02
GÖTEBORG  GÖTEBORG/BÄLLSKÄR        GBDN KC03
GÖTEBORG  GÖTEBORG/IMPORTGATAN       GBDN KC04  G/HN
GÖTEBORG  GÖTEBORG/BACKADALEN KC70     GBDN KC70
GÖTEBORG  GÖTEBORG/HISINGS KÄRRA      GHKA    G/HN
GÖTEBORG  GÖTEBORG/ELLESBOVÄGEN       GHKA KC01  G/HN
GÖTEBORG  GÖTEBORG/MYSTERNA         GHKA KC02  G/HN
GÖTEBORG  GÖTEBORG/GERREBACKA        GHKA KC03  G/HN
GÖTEBORG  GÖTEBORG/FAGERDAL         GHKA KC04  G/HN
GÖTEBORG  GÖTEBORG/HAMMARKULLEN       GHKN    KLV
GÖTEBORG  GÖTEBORG/ANGEREDS CENTRUM     GHKN KC01  KLV
GÖTEBORG  GÖTEBORG/TRÄDGÅRDSGÄRDET     GHKN KC02  KLV
GÖTEBORG  GUNNILSE             GLSE    KLV
GÖTEBORG  GÖTEBORG/TORSLANDA-RÖD      GTRD    G/HN
GÖTEBORG  GÖTEBORG/BERGEGÅRDSV       GTRD KC01  G/HN
GÖTEBORG  GÖTEBORG/SILLVIK         GTRD KC02
GÖTEBORG  GÖTEBORG/TORSLANDA TORG      GTRD KC03  G/HN
GÖTEBORG  GÖTEBORG/TORSLANDA-RÖD      GTRD KC70
GÖTEBORG  HOVGÅRDEN             HOV     G/HN
GÖTEBORG  HOVGÅRDEN KC70          HOV KC70
GÖTEBORG  HOVGÅRDEN KC71          HOV KC71
GÖTEBORG  OLOFSTORP             OTP     KLV
GÖTEBORG  OLOFSTORP/BJÖRSARED KC01     OTP KC01  KLV
GÖTEBORG  OLOFSTORP/STENARED KC02      OTP KC02  G/KP
GÖTEBORG  STYRSÖ              STY     G/ML
GÖTEBORG  ASPERÖ              STY KC01  G/ML
GÖTEBORG  DONSÖ               STY KC02  G/ML
GÖTEBORG  BRÄNNÖ              STY KC03  G/ML
GÖTEBORG  SÄVE               SVE     G/HN
GÖTEBORG  TORSLANDA-HJUVIK         THK     G/HN
GÖTEBORG  TORSLANDA-HJUVIK/KLIPPFYRSVÄGEN  THK KC01  G/HN
GÖTEBORG  TORSLANDA-HJUVIK/HÄSTEVIK     THK KC02  G/HN
GÖTEBORG  TORSLANDA-HJUVIK KC70       THK KC70
GÖTEBORG  VRÅNGÖ              VGÖ     G/ML
GÖTENE   BLOMBERG             BLB     MR
GÖTENE   FORSHEM              FHM     MR
GÖTENE   GÖTENE              GTE     MR
GÖTENE   HANGELÖSA             HANG    MR
GÖTENE   HÄLLEKIS             HIK     MR
GÖTENE   HÄLLEKIS KC11           HIK KC11
GÖTENE   HOLMESTAD             HMSD    MR
GÖTENE   HUSABY              HUS     MR
GÖTENE   KINNE-KLEVA            KKV     MR
GÖTENE   KÄLLBY              KLBY    MR
GÖTENE   KINNE-MALMA            KLM     MR
GÖTENE   KNORREN              KNO     MR
GÖTENE   KINNE-VEDUM            KVU     MR
GÖTENE   LUNDSBRUNN            LBRN    MR
GÖTENE   LILLÄNGEN             LIÄ
GÖTENE   RÅBÄCK              RÅK     MR
GÖTENE   VÄTTLÖSA             VTL     MR
GÖTENE   ÅRNÄSBRUK             ÅRB     MR
GÖTENE   ÄSKEKÄRR             ÄSK     MR
GÖTENE   ÖSTERÄNG             ÖÄG     MR
HABO    BASKARP              BKP     J
HABO    BRANDSTORP    BNTP    J
HABO    FURUSJÖ      FUÖ     J
HABO    HABO       HABO    J
HABO    HABO/FISKEBÄCK  HABO KC31  J
HABO    HABO KYRKBY    HKY     J
HABO    KÄLLEBÄCKEN    KBN     J
HABO    LANDTORP     LDP     J
HABO    RÖDÅN       RÖÅ     J
HAGFORS   BRUNNBERGET    BRBG
HAGFORS   BASTERUD     BTD
HAGFORS   BERGSÄNG     BÄG     FHA
HAGFORS   EDEBÄCK      EBK     FHA
HAGFORS   EKSHÄRAD     EHD     FHA
HAGFORS   GEIJERSFORS    GEI
HAGFORS   GEIJERSHOLM    GJH
HAGFORS   GRÄS       GRÄS
HAGFORS   GUMHÖJDEN     GÖD
HAGFORS   HAGFORS      HGF     FHA
HAGFORS   HÖJE       HJE     FHA
HAGFORS   KNON       KNON
HAGFORS   KNAPPÅSEN     KNÅ
HAGFORS   LAKHEDEN     LAKH    FHA
HAGFORS   LOFFSTRAND    LFD     FHA
HAGFORS   LAKENE      LNE
HAGFORS   NAIN       NAN
HAGFORS   NORETORP     NRP
HAGFORS   RÅDA       RÅDA    FHA
HAGFORS   SUNNEMO      SMO
HAGFORS   TÖNNET      TNT     FHA
HAGFORS   UDDEHOLM     UDH     FHA
HAGFORS   ULLEN       ULN
HAGFORS   VÄRMLANDS SKOGA  VSKA
HAGFORS   VÄSTANBERG    VÄB     FHA
HAGFORS   VÄSTANBERG KC50  VÄB KC50
HAGFORS   ÅLEBY       ÅLB
HALLSBERG  FORNTOMTA     FTM     ASD
HALLSBERG  GLOTTRA      GTR     ASD
HALLSBERG  HESSLEBERG    HEB     ASD
HALLSBERG  HJORTKVARN    HJKV    ASD
HALLSBERG  HALLSBERG     HLB     ASD
HALLSBERG  HALLSBERG KC01  HLB KC01  ASD
HALLSBERG  HALLSBERG KC02  HLB KC02  ASD
HALLSBERG  HALLSBERG KC05  HLB KC05  ASD
HALLSBERG  KUNGSVALLBY    KVY     ASD
HALLSBERG  MELSÄTER     MELS    ASD
HALLSBERG  NORDANBRO     NBRO    ASD
HALLSBERG  NÄRKES BO     NÄBO    ASD
HALLSBERG  ORMHULT      ORH     ASD
HALLSBERG  PÅLSBODA     PBA     ASD
HALLSBERG  SKOGAHOLM     SKOH    ASD
HALLSBERG  SKÖLLERSTA    SKÖ     ASD
HALLSBERG  SVENNEVAD     SVAD    ASD
HALLSBERG  TÖRNTORP                 TÖP     ASD
HALLSBERG  VRETSTORP                VTP     ASD
HALLSBERG  ÖSTANSJÖ                 ÖSÖ     ASD
      HALLSTAHAMMAR
HALLSTAHAMMAR                    HHR     FGA
      KOLBÄCK
HALLSTAHAMMAR                    KBK     FGA
      STRÖMSHOLM
HALLSTAHAMMAR                    STHM    FGA
      STRÖMSHOLM KC02
HALLSTAHAMMAR                    STHM KC02  FGA
      SVENNBY
HALLSTAHAMMAR                    SVEN    FGA
      SVEDVI
HALLSTAHAMMAR                    SVVI    FGA
      SÄBY
HALLSTAHAMMAR                    SÄ     FGA
      TACKFALLET
HALLSTAHAMMAR                    TAF     FGA
HALMSTAD  AMBÖKE                  ABÖ
HALMSTAD  BRÄNNARP                 BAP
HALMSTAD  BYGGET                  BGT
HALMSTAD  ELDSBERGA                ELA     LH
HALMSTAD  ESMARED                 ESD
HALMSTAD  FYLLINGE                 FYE     HST
HALMSTAD  GULLBRANDSTORP              GBP     HST
HALMSTAD  GULLBRANDSTORP/VILS HÄRAD        GBP KC02  HST
HALMSTAD  GETINGE                 GET     HST
HALMSTAD  GRÄSÅS                  GSÅS
HALMSTAD  HARPLINGE                HARP    HST
HALMSTAD  HOLM                   HOM     HST
HALMSTAD  HALMSTAD                 HST     HST
HALMSTAD  HALMSTAD/LARSFRID            HST KC02  HST
HALMSTAD  HALMSTAD/VALLÅS             HST KC03  HST
HALMSTAD  HALMSTAD/KÄRLEKEN            HST KC04  HST
HALMSTAD  HALMSTAD/KOLONIVÄGEN           HST KC05  HST
HALMSTAD  HALMSTAD/LJUNGBYVÄGEN          HST KC06  HST
HALMSTAD  HALMSTAD/ANDERSBERG           HST KC07  HST
HALMSTAD  HALMSTAD/FURET              HST KC08  HST
HALMSTAD  HALMSTAD/NYHEM              HST KC09  HST
HALMSTAD  HALMSTAD/GAMLE TULL           HST KC10  HST
HALMSTAD  HALMSTAD/HAMNEN             HST KC11  HST
HALMSTAD  HALMSTAD/VINDROSVÄGEN          HST KC12  HST
HALMSTAD  HALMSTAD/FLOTTILJVÄGEN          HST KC13  HST
HALMSTAD  HALMSTAD/EUROSTOP            HST KC14  HST
HALMSTAD  HALMSTAD KC15              HST KC15
HALMSTAD  HALMSTAD/PATIENT TFN           HST KC16  HST
HALMSTAD  HALMSTAD/D                HST KC17
HALMSTAD  HALMSTAD/NYÅRSÅSEN            HST KC18
HALMSTAD  HALMSTAD/WALLBERGSG           HST KC19  HST
HALMSTAD  HALMSTAD/ROTORP             HST KC20  HST
HALMSTAD  HALMSTAD/JUTARUM             HST KC21  HST
HALMSTAD  HALMSTAD/VALLÅS KYRKA          HST KC22  HST
HALMSTAD  HALMSTAD/FLYGSTATION           HST KC31
HALMSTAD  HALMSTAD/AMU               HST KC33
HALMSTAD  HALMSTAD KC91              HST KC91
HALMSTAD  JOHANSFORS                JHF     HST
HALMSTAD  JOHANSFORS/SPENSHULT REUMATIKERSJUKHUS  JHF KC21
HALMSTAD  KVIBILLE                 KVIB    HST
HALMSTAD  MAHULT                  MHT     HST
HALMSTAD  OSKARSTRÖM        OKM     HST
HALMSTAD  RYABERG          RYB
HALMSTAD  SÄRDAL/STENINGE      SDL KC02  HST
HALMSTAD  SÄRDAL/HAVERDAL      SDL KC03  HST
HALMSTAD  SENNAN          SENN    HST
HALMSTAD  SIMLÅNGSDALEN       SIM     HST
HALMSTAD  SKAVBÖKE         SKAV
HALMSTAD  SKEDALAGÅRD        SKED    HST
HALMSTAD  SLÄTTÅKRA         SÅA
HALMSTAD  SÖNDRUM          SÖNM    HST
HALMSTAD  SÖNDRUM/STENHUGGERIET   SÖNM KC02  HST
HALMSTAD  TYLÖSAND         TLÖ     HST
HALMSTAD  TYLÖSAND/FRÖSAKULL    TLÖ KC02  HST
HALMSTAD  TYLÖSAND/KARLSTORP    TLÖ KC03  HST
HALMSTAD  TRÖNNINGE         TRN     HST
HALMSTAD  TRÖNNINGE/KAXVIK     TRN KC02
HALMSTAD  TÖNNERSJÖ         TSJ
HALMSTAD  ÅLED           ÅLD     HST
HALMSTAD  ÅLED KC31         ÅLD KC31
HAMMARÖ   HAMMARÖ          HMRÖ    KS
HAMMARÖ   HAMMARÖ KC3        HMRÖ KC03  KS
HAMMARÖ   HAMMARÖ KC4        HMRÖ KC04  KS
HAMMARÖ   HAMMARÖ/SÄTTER      HMRÖ KC50
HAMMARÖ   SKOGHALL         SHL     KS
HAMMARÖ   TVÄRHULT         TVR     KS
HANINGE   DALARÖ          D      HDN
HANINGE   GÅLÖ           GÅÖ     HDN
HANINGE   HANDEN          HDN     HDN
HANINGE   HERRSTUGAN        HERR    HDN
HANINGE   HEMFOSA          HFOS
HANINGE   MUSKÖ           MKÖ     HDN
HANINGE   NÅTARÖ          NÅTÖ
HANINGE   ORNÖHUVUD         OHD     HDN
HANINGE   ORNÖ           ORNÖ    HDN
HANINGE   SMÅDALARÖ         SDAÖ    HDN
HANINGE   SALTSJÖ-GRÄNÖ       SGR     HDN
HANINGE   TUNGELSTA         TUA     HDN
HANINGE   UTÖ            UTÖ     HDN
HANINGE   VENDELSÖ         VDÖ     HDN
HANINGE   VÄSTERHANINGE       VHE     HDN
HANINGE   ÅRSTA HAVSBAD       ÅRH     HDN
HANINGE   ÖSTERHANINGE       ÖHE     HDN
HANINGE   ÖSTNORA          ÖNO     HDN
HAPARANDA  BÄVERBÄCK         BÄV     KL
HAPARANDA  HAPARANDA         HP     KL
HAPARANDA  HAPARANDA/FÖRETAGSVÄGEN  HP KC03   KL
HAPARANDA  KARUNGI          KRG     KL
HAPARANDA  KERÄSJOKI         KRJ     KL
HAPARANDA  KATTILASAARI       KTTI    KL
HAPARANDA  KÄRRBÄCK         KÄK
HAPARANDA  LOMKÄRR          LMK
HAPARANDA  LAPPTRÄSKBY        LTBY    KL
HAPARANDA  LAPPTRÄSK     LTR  KL
HAPARANDA  NIKKALA      NKK  KL
HAPARANDA  PENTHEIKKI    PKI  KL
HAPARANDA  SANGIJÄRVI    SAG  KL
HAPARANDA  SESKARÖ      SES  KL
HAPARANDA  SKOGSKÄRR     SKKÄ  KL
HAPARANDA  SALMIS      SMI  KL
HAPARANDA  SÄIVIS      SÄI
HEBY    BJURVALLA     BJVA  EKG
HEBY    BOKSTA      BOK  EKG
HEBY    GRÄSBO      GÄB
HEBY    HÅRSBÄCK     HBC  EKG
HEBY    HARBONÄS     HBN  EKG
HEBY    HEBY       HBY  EKG
HEBY    HUDDUNGEBY    HDU  EKG
HEBY    HALLSJÖNÄS    HLSN  EKG
HEBY    HÅRRSKOG     HÅRR
HEBY    INGBO       ING  EKG
HEBY    KERSTINBO     KER
HEBY    KÄBBO       KÄB  EKG
HEBY    LAGGARBO     LGBO  EKG
HEBY    LINDSBRO     LIO  EKG
HEBY    LÅCKARBO     LÅC
HEBY    MORGONGÅVA    MGÅ  EKG
HEBY    RÅSBODA      RBD
HEBY    RUNHÄLLEN     RU   EKG
HEBY    TÄRNSJÖ      TSÖ  EKG
HEBY    VANSJÖBORG    VBRG  EKG
HEBY    VITTINGE     VITE  EKG
HEBY    ÄRLIGBO      ÄGO  EKG
HEBY    ÖVERSÄVNE     ÖSÄ  EKG
HEBY    ÖSTERVÅLA     ÖV   EKG
HEDEMORA  AMSHYTTAN     AMN  F
HEDEMORA  DALA-FINNHYTTAN  DFI  F
HEDEMORA  DALA-HUSBY    DHU  F
HEDEMORA  DORMSJÖ      DMÖ  F
HEDEMORA  DJUPHÄLLEN    DPH
HEDEMORA  DALA-ÅSBO     DÅS
HEDEMORA  ENGELSFORS    ENG
HEDEMORA  GARPENBERG    GPB  F
HEDEMORA  GRÅDÖ       GRÅD  F
HEDEMORA  HEDEMORA     HDA  F
HEDEMORA  HANÅKER      HKR
HEDEMORA  INGVALLSBENNING  IBE
HEDEMORA  LÅNGSHYTTAN    LGH  F
HEDEMORA  NORNSBRUK     NBK
HEDEMORA  OLSHYTTAN     OHN  F
HEDEMORA  SVENSBODARNA   SBDA
HEDEMORA  STJÄRNSUND    SÄD
HEDEMORA  TJÄRNAN      TJÄ  F
HEDEMORA  VIGGESNÄS     VGS  F
HEDEMORA  VIKMANSHYTTAN   VMH  F
HEDEMORA   ÖRÄNGARNA            ÖRÄ     F
HEDEMORA   ÖSTERBY             ÖSY
HELSINGBORG  ALLERUM             ALL     DRO
HELSINGBORG  DROTTNINGHÖG           DRO     DRO
HELSINGBORG  DROTTNINGHÖG/BERGA        DRO KC01  DRO
HELSINGBORG  DROTTNINGHÖG/ADOLFSBERG     DRO KC02  DRO
HELSINGBORG  DROTTNINGHÖG/KASERNEN      DRO KC03  DRO
HELSINGBORG  DROTTNINGHÖG/VÄLA SÖDRA     DRO KC04  DRO
HELSINGBORG  DROTTNINGHÖG/RUNDGÅNGEN     DRO KC06  DRO
HELSINGBORG  DROTTNINGHÖG/LÅNGEBERGA     DRO KC07  DRO
HELSINGBORG  DROTTNINGHÖG/VÄLABY       DRO KC08  DRO
HELSINGBORG  DROTTNINGHÖG/BERGA        DRO KC09  DRO
HELSINGBORG  DROTTNINGHÖG/LASARETTET     DRO KC21
HELSINGBORG  DÖSHULT             DÖS     DRO
HELSINGBORG  FORTUNA             FORT    HS
HELSINGBORG  FORTUNA KC2           FORT KC02  HS
HELSINGBORG  FORTUNA KC3           FORT KC03  DRO
HELSINGBORG  HITTARP             HIT     HS
HELSINGBORG  HITTARP/LARÖD          HIT KC02  HS
HELSINGBORG  HITTARP/DOMSTEN         HIT KC03  DRO
HELSINGBORG  HJORTSHÖG            HJO     DRO
HELSINGBORG  HELSINGBORG           HS     HS
HELSINGBORG  HELSINGBORG/DROTTNINGG      HS KC01   HS
HELSINGBORG  HELSINGBORG/CINDERSG       HS KC02   DRO
HELSINGBORG  HELSINGBORG/JÖNKÖPINGSG     HS KC03   HS
HELSINGBORG  HELSINGBORG/TALLG        HS KC04   HS
HELSINGBORG  HELSINGBORG/BRUNNBÄCKSG     HS KC05   DRO
HELSINGBORG  HELSINGBORG/ÄNGELHOLMSV     HS KC06   HS
HELSINGBORG  HELSINGBORG/FILBORNA       HS KC07   HS
HELSINGBORG  HELSINGBORG/LIEBÄCKSKROK     HS KC08   DRO
HELSINGBORG  HELSINGBORG/TÅGSJÖBERG      HS KC10   HS
HELSINGBORG  HELSINGBORG/TÅGAG        HS KC15   HS
HELSINGBORG  HELSINGBORG KC17         HS KC17
HELSINGBORG  HELSINGBORG/SANKTA MARIA     HS KC19   HS
HELSINGBORG  HELSINGBORG/NORRA HAMNEN     HS KC20   HS
HELSINGBORG  HELSINGBORG/DAG HAMMARSK     HS KC22   HS
HELSINGBORG  HELSINGBORG/KUNGSHULTS SJUKHEM  HS KC70
HELSINGBORG  HELSINGBORG/KV SOLLJUSET     HS KC71
HELSINGBORG  HELSINGBORG/KV DAGVATTNET    HS KC72
HELSINGBORG  HELSINGBORG/KV GRUNDVATTNET   HS KC73
HELSINGBORG  HELSINGBORG/KV ENERGIKÄLLAN   HS KC74
HELSINGBORG  HELSINGBORG/KV SYRET       HS KC75
HELSINGBORG  HELSINGBORG/KV KRYDDLANDET    HS KC76
HELSINGBORG  HÄSSLUNDA            HÄLA
HELSINGBORG  KATTARP             KATA    HS
HELSINGBORG  KINGELSTAD            KID     HS
HELSINGBORG  MÖRARP              MÖP     DRO
HELSINGBORG  PÅARP              PÅA     DRO
HELSINGBORG  RAMLÖSA             RL     DRO
HELSINGBORG  RAMLÖSA KC02           RL KC02   HS
HELSINGBORG  RAMLÖSA/ÄTTEKULLA        RL KC04   HS
HELSINGBORG  RÅÅ               RÅÅ     HS
HELSINGBORG  RÅÅ/PÅLSTORP     RÅÅ KC02  HS
HELSINGBORG  RÅÅ KC03       RÅÅ KC03
HELSINGBORG  RÖGLE         RÖG    HS
HELSINGBORG  VEGEHOLM       VEG    HS
HELSINGBORG  VALLÅKRA       VÅK    HS
HELSINGBORG  ÖDÅKRA        ÖDÅ    HS
HELSINGBORG  ÖDÅKRA/BJÖRKA     ÖDÅ KC02  DRO
HELSINGBORG  ÖDÅKRA/FLENINGE    ÖDÅ KC03  DRO
HERRLJUNGA  BRODDARP       BDP
HERRLJUNGA  EGGVENA        EGG    ALS
HERRLJUNGA  FÅGLAVIK       FGK    ALS
HERRLJUNGA  GÄSENE-ERIKSBERG   GEG
HERRLJUNGA  GÄSENE-JÄLLBY     GÄJÄ    ALS
HERRLJUNGA  HERRLJUNGA      HLJ    ALS
HERRLJUNGA  HUDENE        HUE    ALS
HERRLJUNGA  KÄLLERYD       KLRD    ALS
HERRLJUNGA  LJUNG         LUG    ALS
HERRLJUNGA  MJÄLLDRUNGA      MDR
HERRLJUNGA  OD          OD     ALS
HERRLJUNGA  REMMENEDAL      RMD    ALS
HERRLJUNGA  SIBBARED       SID
HERRLJUNGA  SKÖLVENE       SÖVE    ALS
HERRLJUNGA  TORPÅKRA       TPA    ALS
HERRLJUNGA  ÖRASTOM        ÖOM
HJO      ALMNÄSBRUK      ABRK
HJO      FRIDENE        FE     SDE
HJO      GATE         GAT
HJO      GREVBÄCK       GBÄ
HJO      GRÅHALL        GHL
HJO      HJO          HO     SDE
HJO      KORSBERGA       KBGA    SDE
HJO      KULLEBÄCKEN      KULL    SDE
HJO      MOFALLA        MOF    SDE
HJO      NORRA FÅGELÅS     NFÅ    SDE
HJO      RINKABÄCK       RBÄ
HJO      ULVHULT        UHT    SDE
HOFORS    BARKHYTTAN      BAH    SND
HOFORS    DALGRÄNSEN      DAG    SND
HOFORS    HOFORS        HFO    SND
HOFORS    HOFORS/BÖLE IND    HFO KC01  SND
HOFORS    HOHYTTAN       HOT    SND
HOFORS    HÄSTBO        HÄB    SND
HOFORS    KRATTE-MASUGN     KRM    SND
HOFORS    NYÄNG         NNG    SND
HOFORS    SKOMMARHYTTAN     SKMH
HOFORS    TORSÅKER       TK     SND
HOFORS    VIBYGDEN       VIBY
HUDDINGE   DREVVIKSSTRAND    DRE    FAR
HUDDINGE   DREVVIKSSTRAND KC02  DRE KC02  FAR
HUDDINGE   FITTJA        FIT    ÄPV
HUDDINGE   FITTJA/ÅLEDEN     FIT KC02  ÄPV
HUDDINGE   FITTJA/MASMO     FIT KC05  ÄPV
HUDDINGE   GLADÖKVARN           GLA     FAR
HUDDINGE   HUDDINGE            HUD     FAR
HUDDINGE   HUDDINGE/STUVSTA CENTRUM    HUD KC01  FAR
HUDDINGE   HUDDINGE KC03         HUD KC03
HUDDINGE   HUDDINGE KC04         HUD KC04  FAR
HUDDINGE   HUDDINGE/HÖGMORA        HUD KC50  FAR
HUDDINGE   HUDDINGE/HAMMARDAL       HUD KC51
HUDDINGE   LISSMA             LMA     HDN
HUDDINGE   MÄLARHÖJDEN/VÄRNET       MÄL KC07  ÄPV
HUDDINGE   TULLINGE/NOVUM         TUL KC01  HDN
HUDDINGE   TULLINGE/VISÄTRA SYD      TUL KC04  HDN
HUDIKSVALL  ARNÖVIKEN           ARVN
HUDIKSVALL  BERGÖN             BGÖN
HUDIKSVALL  BJÖRSARV            BJA
HUDIKSVALL  BJURÅKER            BJÅK    BN
HUDIKSVALL  BRÄNNÅS            BNÅ
HUDIKSVALL  BOBYGDEN            BOB     BN
HUDIKSVALL  BRUNKÄNGE           BRKÄ
HUDIKSVALL  DELSBO             DB     BN
HUDIKSVALL  DELSBO KC90          DB KC90
HUDIKSVALL  DELSBO KC91          DB KC92
HUDIKSVALL  ECKELSBO            EBO
HUDIKSVALL  ENÅNGER            EGR     HD
HUDIKSVALL  FREDRIKSFORS          FFR     BN
HUDIKSVALL  FJÄLE             FJE     HD
HUDIKSVALL  FORSADALEN           FOD
HUDIKSVALL  FRISBO             FRIS
HUDIKSVALL  FORSA             FSA     HD
HUDIKSVALL  FURUBERG            FURB
HUDIKSVALL  GRÄNGSJÖBY           GSJ
HUDIKSVALL  GÅRDSMYRA           GÅR
HUDIKSVALL  HUDIKSVALL           HD     HD
HUDIKSVALL  HUDIKSVALL/SANNA        HD KC01   HD
HUDIKSVALL  HUDIKSVALL/SOFIEDAL      HD KC02   HD
HUDIKSVALL  HUDIKSVALL/HELENEDAL      HD KC03   HD
HUDIKSVALL  HUDIKSVALL/GOLFBABAN      HD KC90
HUDIKSVALL  HUDIKSVALL/RÄDDNINGSTJÄNSTEN  HD KC91
HUDIKSVALL  HÖLICK             HLK
HUDIKSVALL  HÖGTOMT            HT
HUDIKSVALL  HEDVIGSFORS          HVF
HUDIKSVALL  HÅCKSTA            HÅKS
HUDIKSVALL  HÅCKSTA/LAKBÄCK        HÅKS KC02
HUDIKSVALL  HÄLSINGTUNA          HÄA     HD
HUDIKSVALL  HÖG              HÖ     HD
HUDIKSVALL  IDENOR             IDR     HD
HUDIKSVALL  IGGESUND            IG     HD
HUDIKSVALL  KUGGÖREN            KUG
HUDIKSVALL  LÅNGBACKA           LBC     BN
HUDIKSVALL  LINDEFALLET          LDF
HUDIKSVALL  LINGARÖ            LRÖ
HUDIKSVALL  LUMNÄS             LUM
HUDIKSVALL  LÅNGVIND            LÅV
HUDIKSVALL  MÖSSÖN       MÖS
HUDIKSVALL  NORRBOBYN      NBB
HUDIKSVALL  NORDANÄNG      NDG
HUDIKSVALL  NIANFORS      NIA
HUDIKSVALL  NJUTÅNGER      NJU    HD
HUDIKSVALL  NORRBO       NOO
HUDIKSVALL  NORRDELLEN     NRD
HUDIKSVALL  NÄSVIKEN      NVKN    HD
HUDIKSVALL  ROGSTA       RGS
HUDIKSVALL  RÖNNEBO       RNB    BN
HUDIKSVALL  SANDUDDEN      SAD
HUDIKSVALL  STRÖMBACKA     SBKA
HUDIKSVALL  SÖRFORSA      SFA    HD
HUDIKSVALL  SILJA        SIJ
HUDIKSVALL  SIVIK        SIV
HUDIKSVALL  SKÄRÅS       SKÄÅ
HUDIKSVALL  SALTPANNAN     SLP
HUDIKSVALL  STAMNÄSBY      SNB    HD
HUDIKSVALL  SUNNANBÄCK     SUNN
HUDIKSVALL  VIA         VIA    HD
HUDIKSVALL  VÄSTTJÄRN      VÄTJ
HUDIKSVALL  ÄNGEBO       ÄGB
HUDIKSVALL  ÖVERÄLVE      ÖVE
HULTSFRED  BASEBO       BAS    HF
HULTSFRED  BJÖRKSEBO      BJO    V
HULTSFRED  BJÖRNÖSTRÖM     BSM    HF
HULTSFRED  BÖSEBO       BÖS    HF
HULTSFRED  ENTSEBO       ENT    HF
HULTSFRED  FLATEN       FT     HF
HULTSFRED  GÅRDVEDA      GVE    HF
HULTSFRED  HULTSFRED      HF     HF
HULTSFRED  HÖGRUDA       HRU    HF
HULTSFRED  JÄRNFORSEN     JF     HF
HULTSFRED  KATEBO       KATE    NS
HULTSFRED  KÄNGSEBO      KGB    HF
HULTSFRED  KVARNARP      KVAR    O
HULTSFRED  LÖNNEBERGA     LBG    HF
HULTSFRED  MOSSEBOBY      MBB    HF
HULTSFRED  MÖRLUNDA      MDA    HF
HULTSFRED  MÅLILLA       MÅL    HF
HULTSFRED  MÅLILLA/ROSENFORS  MÅL KC02  HF
HULTSFRED  ROSENHULT      ROT    HF
HULTSFRED  RYNINGSNÄS     RYN    HF
HULTSFRED  STUBBHULT      STUB    HF
HULTSFRED  TÄLLERYD      TLR    V
HULTSFRED  TRIABO       TRI    HF
HULTSFRED  VENA        VENA    V
HULTSFRED  VIRSERUM      VRM    HF
HULTSFRED  ÖSTRAHULT      ÖHU    O
HYLTE    DRÄNGSERED     DGD
HYLTE    FÄRGARYD      FGD    LH
HYLTE    FÄRDA        FRD
HYLTE    FRÖSLIDA         FRÖS    HST
HYLTE    FEMSJÖ          FSJÖ    LH
HYLTE    HJÄLMSHULT        HHT
HYLTE    HÖLJERYD         HRY    LH
HYLTE    HYLTEBRUK         HTK    LH
HYLTE    HYLTEBRUK/BOXHULT     HTK KC21
HYLTE    JÄLLUNTOFTA        JTA
HYLTE    KINNARED         KIN    LH
HYLTE    LANDERYD         LDR    LH
HYLTE    LÅNGARYD         LGY    LH
HYLTE    MJÄLAHULT         MJH
HYLTE    PRINSEBO         PSO
HYLTE    REMMA           REM
HYLTE    REFTELE/YTTERSJÖHOLM   RTE KC51
HYLTE    SOFIESLÄTT        SFL
HYLTE    SMÅÖJA          SJA
HYLTE    SJÖNEVAD/RAMNARED     SJD KC02
HYLTE    SKOGA           SKOA    LH
HYLTE    SOTARYD          SOT
HYLTE    TORUP           TRP    LH
HYLTE    UNNARYD          UND    LH
HYLTE    YÅS            YÅS
HÅBO     APALLE          APE    SPÅ
HÅBO     APALLE KC98        APE KC98
HÅBO     BÅLSTA          BÅL    EKG
HÅBO     BÅLSTA KC1        BÅL KC01
HÅBO     BÅLSTA KC2        BÅL KC02
HÅBO     BÅLSTA KC3        BÅL KC03  EKG
HÅBO     BÅLSTA KC4        BÅL KC04  EKG
HÅBO     HÄGGEBY          HGGY
HÅBO     SKOKLOSTER        SKOK    U/A
HÅBO     ÖVERGRAN         ÖGN
HÄLLEFORS  BREDSJÖ          BDÖ    KSG
HÄLLEFORS  BJÖRKSJÖN         BSJ    KSG
HÄLLEFORS  GRYTHYTTAN        GHN    KSG
HÄLLEFORS  GRÄNGEN          GRN    KSG
HÄLLEFORS  HÄLLEFORS         HFS    KSG
HÄLLEFORS  HÄLLEFORS/SÖDRA FJÄLLBO  HFS KC03  KSG
HÄLLEFORS  HJULSJÖ          HJUL    KSG
HÄLLEFORS  HALVTROBO         HTB    KSG
HÄLLEFORS  KÄRVINGEBORN       KVBN    KSG
HÄLLEFORS  LOKA           LOKA    KSG
HÄLLEFORS  ROCKESHOLM        RKM    KSG
HÄLLEFORS  SIKFORS          SIF    KSG
HÄLLEFORS  SILVERGRUVAN       SILV    KSG
HÄLLEFORS  SAXHYTTAN         SXY    KSG
HÄLLEFORS  SÄVENFORS         SÄVE    KSG
HÄLLEFORS  ÄLVESTORP         ÄTP    KSG
HÄRJEDALEN  ASPAN           APN
HÄRJEDALEN  BJÖRNRIKE         BJR    ÅRE
HÄRJEDALEN  BRÄNDÅSEN         BRÄ
HÄRJEDALEN  BRUKSVALLARNA       BVA    ÖS
HÄRJEDALEN  BYVALLEN      BYVL
HÄRJEDALEN  DJURSVALLEN     DJUR
HÄRJEDALEN  FJÄLLNÄS      FJL    ÖS
HÄRJEDALEN  FLOR        FLR
HÄRJEDALEN  FUNÄSDALEN     FN    ÖS
HÄRJEDALEN  FÅSSJÖDAL      FÅD
HÄRJEDALEN  GLISSJÖBERG     GIG
HÄRJEDALEN  GLÖTE        GT
HÄRJEDALEN  HEDE        HDE    ÖS
HÄRJEDALEN  HEDEVIKEN      HDV
HÄRJEDALEN  HERRÖ        HRÖ
HÄRJEDALEN  HUSKÖLEN      HSKL
HÄRJEDALEN  HÖGVÅLEN      HÖGV
HÄRJEDALEN  KOLSÄTT       KTT
HÄRJEDALEN  KÄRINGSJÖVALLEN   KVAL
HÄRJEDALEN  LÅNGÅSKANS     LGÅ
HÄRJEDALEN  LILLHÄRDAL     LHDL   ÖS
HÄRJEDALEN  LOFSDALEN      LOF
HÄRJEDALEN  LINSELL       LSL    ÖS
HÄRJEDALEN  MEDSKOGSBYGGET   MEDS
HÄRJEDALEN  MESSLINGEN     MESL
HÄRJEDALEN  MITTÅDALEN     MÅD
HÄRJEDALEN  NYSÄTERN      NSÄ
HÄRJEDALEN  OLINGDAL      OLN
HÄRJEDALEN  ORRMOSJÖN      OMO
HÄRJEDALEN  RAMUNDBERGET    RAMU
HÄRJEDALEN  RANSUNDET      RANS
HÄRJEDALEN  RANSJÖBY      RBY
HÄRJEDALEN  RÅNDALEN      RDN
HÄRJEDALEN  SVEG        SG    ÖS
HÄRJEDALEN  SVEG/DATASVAR    SG KC90
HÄRJEDALEN  SVEG/SVEG SJUKHUS  SG KC91
HÄRJEDALEN  SVEG        SG KC92
HÄRJEDALEN  STORÅSTRÖMMEN    SSTR
HÄRJEDALEN  STRÅDALEN      STRÅ
HÄRJEDALEN  SYNNERKÖLEN     SYK
HÄRJEDALEN  SÄRVSJÖN      SÄRV
HÄRJEDALEN  SÖRVATTNET     SÖV
HÄRJEDALEN  TÄNNDALSBYN     TDL    ÖS
HÄRJEDALEN  TÄNNÄS       TÄN
HÄRJEDALEN  VEMDALEN      VDN    ÅRE
HÄRJEDALEN  VEMHÅN       VHÅ
HÄRJEDALEN  VEMDALSSKALET    VSKL   ÅRE
HÄRJEDALEN  VÄNSJÖ       VÄNS
HÄRJEDALEN  YTTERBERGSBYN    YBB    ÖS
HÄRJEDALEN  YTTERHOGDAL     YH    ÖS
HÄRJEDALEN  ÄNGERSJÖ      ÄNÖ
HÄRJEDALEN  ÄLVROSREMMEN    ÄRR
HÄRJEDALEN  ÄLVROS       ÄVS    ÖS
HÄRJEDALEN  ÖVERHOGDAL     ÖHD
HÄRJEDALEN  ÖVERBERG      ÖVG
HÄRNÖSAND  ASPNÄS       ASPN
HÄRNÖSAND  ANTJÄRN            ATN     KF
HÄRNÖSAND  BÄCKLAND           BKLD
HÄRNÖSAND  FINSVIK            FSK     KF
HÄRNÖSAND  FRÖLAND            FÖL     KF
HÄRNÖSAND  GUSSJÖBYGDEN         GSBD    KF
HÄRNÖSAND  GÅNSVIK            GVK     KF
HÄRNÖSAND  HÄRNÖSAND           H      KF
HÄRNÖSAND  HÄRNÖSAND KC02        H KC02   KF
HÄRNÖSAND  HÄGGDÅNGER          HDR     KF
HÄRNÖSAND  HOLMSELA           HOMS
HÄRNÖSAND  HEMSÖN            HSN
HÄRNÖSAND  HULTOM            HUTM    KF
HÄRNÖSAND  HÖGSNÄS            HÖNÄ    KF
HÄRNÖSAND  HÖGSJÖ-RÖ           HÖRÖ    KF
HÄRNÖSAND  JUDEBY            JDB     KF
HÄRNÖSAND  LOCKEBY            LCB     KF
HÄRNÖSAND  LILLA ROTEN          LRN
HÄRNÖSAND  NORRLANDS NORDANÅ       NNÅ     KF
HÄRNÖSAND  RAMVIK            RVIK    KF
HÄRNÖSAND  STIGSJÖ            SGJ     KF
HÄRNÖSAND  SOLUMSHAMN          SOH     KF
HÄRNÖSAND  SÄBRÅ             SÄÅ     KF
HÄRNÖSAND  VEDA             VEDA    KF
HÄRNÖSAND  VEDA/UTANSJÖ BRUK       VEDA KC90
HÄRNÖSAND  VILLOLA            VIL     KF
HÄRNÖSAND  VIKSJÖ            VJÖ     KF
HÄRNÖSAND  ÄLANDSBRO           ÄBR     KF
HÄRNÖSAND  ÖJEFORS            ÖJF
HÄRRYDA   BENARBY            BBY     G/KP
HÄRRYDA   ESKILSBY           ESB     G/KP
HÄRRYDA   HINDÅS            HDS     G/KP
HÄRRYDA   HÄLLINGSJÖ          HLÖ     G/KP
HÄRRYDA   HÄRRYDA            HRA     G/KP
HÄRRYDA   LANDVETTER          LVR     G/KP
HÄRRYDA   LANDVETTER KC01        LVR KC01  G/KP
HÄRRYDA   LANDVETTER KC70        LVR KC70
HÄRRYDA   MÖLNLYCKE           MKE     G/KP
HÄRRYDA   MÖLNLYCKE/SKINNEFJÄLL     MKE KC01  G/KP
HÄRRYDA   MÖLNLYCKE/KVARNBACKEN     MKE KC02  G/KP
HÄRRYDA   MÖLNLYCKE/RÅDA FÖRETAGSPARK  MKE KC03
HÄRRYDA   MOSSBACKA           MSB     G/KP
HÄRRYDA   REATORPET KC01        REA KC01  G/KP
HÄRRYDA   RÄVLANDA           RÄA     G/KP
HÄSSLEHOLM  ADSEKE            ADS
HÄSSLEHOLM  ATTARP            ATP     HLM
HÄSSLEHOLM  BJÄRNUM            BJÄ     HLM
HÄSSLEHOLM  BALLINGSLÖV          BÖV     HLM
HÄSSLEHOLM  EMMALJUNGA          EJ     HLM
HÄSSLEHOLM  FARSTORP           FARS    HLM
HÄSSLEHOLM  FINJA             FIJ     HLM
HÄSSLEHOLM  GUMLÖSA            GUM     HLM
HÄSSLEHOLM  GUNDRASTORP          GUND
HÄSSLEHOLM  HÄGLINGE       HGLE
HÄSSLEHOLM  HÖRJA         HJA    HLM
HÄSSLEHOLM  HÄSSLEHOLM      HLM    HLM
HÄSSLEHOLM  HÄSSLEHOLM KC2    HLM KC02  HLM
HÄSSLEHOLM  HÄSSLEHOLM KC3    HLM KC03  HLM
HÄSSLEHOLM  HÄSSLEHOLM KC4    HLM KC04
HÄSSLEHOLM  HÄSTVEDA       HVDA    OSB
HÄSSLEHOLM  HÅGNARP        HÅA
HÄSSLEHOLM  HÅRSJÖBY       HÅRS
HÄSSLEHOLM  HÄSTHULT       HÄST
HÄSSLEHOLM  JÄGERSBORG      JÄG
HÄSSLEHOLM  MATTERÖD       MAE
HÄSSLEHOLM  MALA         MALA    HLM
HÄSSLEHOLM  MATBERGA       MBG
HÄSSLEHOLM  NÄVLINGE       NGE
HÄSSLEHOLM  RÄVNINGE       RGE
HÄSSLEHOLM  RANSERÖD       RRÖ    HLM
HÄSSLEHOLM  RÖKE         RÖK
HÄSSLEHOLM  STRANDBÖKE      SBKE
HÄSSLEHOLM  SÖRBYTORP       SBP
HÄSSLEHOLM  SNÄRSHULT       SNÄR
HÄSSLEHOLM  STOBY         STOB    HLM
HÄSSLEHOLM  SÖSDALA        SÖS    HLM
HÄSSLEHOLM  TORMESTORP      TMP    HLM
HÄSSLEHOLM  TOMMAHOLMA      TOH
HÄSSLEHOLM  TYRINGE        TYE    HLM
HÄSSLEHOLM  VANKIVA        VAV    HLM
HÄSSLEHOLM  VINSLÖV        VIV    KSD
HÄSSLEHOLM  VÄSTRA TORUP     VTRP    L
HÄSSLEHOLM  VERUM         VUM
HÄSSLEHOLM  VITTSJÖ        VÖ     HLM
HÄSSLEHOLM  ÄNGLARP        ÄNP
HÖGANÄS   BRUNNBY        BNY    ÄG
HÖGANÄS   FARHULT        FHT    HS
HÖGANÄS   HÖGANÄS        HG     ÄG
HÖGANÄS   HÖGANÄS/LERBERGET   HG KC02  ÄG
HÖGANÄS   HÖGANÄS/VÄSBY     HG KC03  ÄG
HÖGANÄS   INGELSTRÄDE      ITD
HÖGANÄS   JONSTORP       JON    ÄG
HÖGANÄS   KULLENBERGSTORP    KUP
HÖGANÄS   MJÖHULT        MJÖ    ÄG
HÖGANÄS   MÖLLE         MÖL    ÄG
HÖGANÄS   NYHAMNSLÄGE      NYH    ÄG
HÖGANÄS   NYHAMNSLÄGE/LERHAMN  NYH KC02  ÄG
HÖGANÄS   VIKEN         VIK    ÄG
HÖGANÄS   VIKEN/BOKVÄGEN    VIK KC02  ÄG
HÖGSBY    ALLGUNNEN       AGN
HÖGSBY    BERGA         BGA    HF
HÖGSBY    BOHULT        BT     O
HÖGSBY    DRAGERYD       DYD
HÖGSBY    ELMHULTSBY      ELM    HF
HÖGSBY    FÅGELFORS       FGF    HF
HÖGSBY   FAGERHULT      FGH     HF
HÖGSBY   GILLBERGAGÄRDE   GGÄ     O
HÖGSBY   GRÖNSKÅRA      GSK     HF
HÖGSBY   HORNSÖ       HRSÖ
HÖGSBY   HÖGSBY       HÖY     O
HÖGSBY   KÅREMÅLA      KÅM     HF
HÖGSBY   LÅNGEMÅLA      LML     O
HÖGSBY   MJÖSEBO       MJO     HF
HÖGSBY   MASSEMÅLABY     MMB     HF
HÖGSBY   RUDA        RUDA    O
HÖGSBY   SKÄLSBÄCK      SBÄK    HF
HÖGSBY   TRÄTHULT      THT     HF
HÖGSBY   TRÅNSHULT      TRT     HF
HÖGSBY   VÄRLEBO       VÄR     O
HÖRBY   ASKERÖD KC01    ASKE KC01
HÖRBY   BRUNSLÖV      BRL     HB
HÖRBY   HÖRBY        HB     HB
HÖRBY   KÖLLERÖD KC01    KÖLL KC01
HÖRBY   LUDVIGSBORG KC01  LDV KC01  HB
HÖRBY   SÖDERTO KC01    SDTO KC01
HÖRBY   SVENSKÖP KC01    SKÖP KC01
HÖRBY   SÖDRA RÖRUM KC01  SRM KC01
HÖRBY   SATSERUP KC01    STSR KC01  HB
HÖRBY   VENARÖD KC01    VEA KC01  HB
HÖRBY   VEDÅKRA       VEÅ     HB
HÖRBY   ÄSPINGE KC01    ÄSI KC01  HB
HÖRBY   ÖSTRABY KC01    ÖBY KC01  HB
HÖRBY   ÖNNEKÖP KC01    ÖNK KC01
HÖÖR    BOSJÖKLOSTER KC01  BKLO KC01  HB
HÖÖR    FROSTAVALLEN    FRN
HÖÖR    HALLARÖD      HAD
HÖÖR    HÖÖR        HÖR     HB
HÖÖR    HÖÖR KC01      HÖR KC01  HB
HÖÖR    MUNKARP KC01    MKP KC01
HÖÖR    NORRA RÖRUM     RR
HÖÖR    SNOGERÖD KC01    SNR KC01  HB
HÖÖR    TJÖRNARP      TÖA     HLM
JOKKMOKK  BJÖRKHOLMEN     BÖM
JOKKMOKK  FRAMNÄS       FNÄ
JOKKMOKK  JOKKMOKK      JM     GLE
JOKKMOKK  JUGGIJAUR      JUG
JOKKMOKK  JUGGIJAUR KC01   JUG KC51
JOKKMOKK  KERKEJAUR      KEJ
JOKKMOKK  KVIKKJOKK      KKJ
JOKKMOKK  KÅBDALIS      KLS     GLE
JOKKMOKK  KUOUKA       KOK
JOKKMOKK  KÅIKUL       KÅI
JOKKMOKK  KÅSKATS       KÅSK
JOKKMOKK  KÅSKATS KC51    KÅSK KC51
JOKKMOKK  LUOVAURE      LUO
JOKKMOKK  LUVOS        LUV
JOKKMOKK  LUVOS KC51     LUV KC51
JOKKMOKK  MESSAURE            MES
JOKKMOKK  MURJEK             MJK    BD
JOKKMOKK  MATTISUDDEN          MTS
JOKKMOKK  NJAVVE             NA
JOKKMOKK  NAUSTA             NAS
JOKKMOKK  NAUTIJAUR           NTR
JOKKMOKK  PESKE             PES
JOKKMOKK  PURKIJAUREBY          PJB
JOKKMOKK  PADJERIM            PJM
JOKKMOKK  PORJUS             PJS    GLE
JOKKMOKK  PORSI             POI
JOKKMOKK  PIERTINJAURE          PTR
JOKKMOKK  PUOTTAURE           PUT
JOKKMOKK  RANDIJAUR           RJ
JOKKMOKK  SAUKA             SAU
JOKKMOKK  SNESUDDEN           SDDN
JOKKMOKK  SEITEVARE           SEV
JOKKMOKK  STORBACKEN           STBC
JOKKMOKK  SUDOK             SUDO
JOKKMOKK  TELLEJOKK           TJO
JOKKMOKK  TJÅMOTIS            TMS
JOKKMOKK  TJÅMOTIS KC51         TMS KC51
JOKKMOKK  TÅRRAJAUR           TÅJ
JOKKMOKK  VAJKIJAUR           VAJ
JOKKMOKK  VUOLLERIM           VLM    BD
JOKKMOKK  VUOLLERIM/PORSI KRAFTSTATION  VLM KC51
JOKKMOKK  VUOLLERIM/NORRVIK       VLM KC52
JOKKMOKK  VUOLLERIM/ÄLVBACKA       VLM KC53
JOKKMOKK  VAJMAT             VMT
JOKKMOKK  VUOTNAJAUR           VOT
JOKKMOKK  VARJISTRÄSK          VTÄ
JÄRFÄLLA  HÄSSELBY/VEGA         HÄS KC01  SPÅ
JÄRFÄLLA  JAKOBSBERG           JAK    SPÅ
JÄRFÄLLA  JAKOBSBERG/POLHEM       JAK KC01  SPÅ
JÄRFÄLLA  JAKOBSBERG KC2         JAK KC02
JÄRFÄLLA  JAKOBSBERG/YNGLINGAVÄGEN    JAK KC51
JÄRFÄLLA  JAKOBSBERG/SJUKHUS       JAK KC52
JÄRFÄLLA  JAKOBSBERG KC70        JAK KC70
JÄRFÄLLA  SPÅNGA/BARKARBY        SPÅ KC08  SPÅ
JÄRFÄLLA  SPÅNGA KC55          SPÅ KC55
JÄRFÄLLA  STÄKET             STÄ    SPÅ
JÄRFÄLLA  STÄKET KC06          STÄ KC06  SPÅ
JÖNKÖPING  ANGERDSHESTRA         AGA    VNO
JÖNKÖPING  AXAMO             AXO    VNO
JÖNKÖPING  BODANÄS            BDÄ
JÖNKÖPING  BOGLA             BGLA    J
JÖNKÖPING  BANKERYD            BKRD    J
JÖNKÖPING  BARNARP            BNP    J
JÖNKÖPING  BOGET             BOGT    J
JÖNKÖPING  BOTTNARYD           BRD    VNO
JÖNKÖPING  BUNNSTRÖM           BTM    J
JÖNKÖPING  BUNN              BUNN    J
JÖNKÖPING  EKHAGEN          EKH    J
JÖNKÖPING  EKHAGEN KC51       EKH KC51
JÖNKÖPING  GUMMARPSBY        GMM
JÖNKÖPING  GRÄNNA          GNA    J
JÖNKÖPING  HEDENSTORP        HDP    VNO
JÖNKÖPING  HEDENSTORP KC1      HDP KC01
JÖNKÖPING  HEDENSTORP/FLYGPLATS   HDP KC02
JÖNKÖPING  HUSKVARNA         HKA    J
JÖNKÖPING  HUSKVARNA KC1       HKA KC01  J
JÖNKÖPING  HUSKVARNA/HAGSTENSG    HKA KC03  J
JÖNKÖPING  HUSKVARNA/HAKARP     HKA KC04
JÖNKÖPING  HUNDSHULTSBY       HSY
JÖNKÖPING  HÄSTÖ           HTÖ
JÖNKÖPING  HOVSLÄTT         HVT    J
JÖNKÖPING  HÖREDABY         HÖRE
JÖNKÖPING  JÖNKÖPING         J     J
JÖNKÖPING  JÖNKÖPING/A6       J KC01   J
JÖNKÖPING  JÖNKÖPING/SOLSTICKAN   J KC02   J
JÖNKÖPING  JÖNKÖPING/GL:A FLYGFÄLT  J KC03   J
JÖNKÖPING  JÖNKÖPING/ROSENLUND    J KC04   J
JÖNKÖPING  JÖNKÖPING/"ÖN" TELEKONT  J KC06   J
JÖNKÖPING  JÖNKÖPING/KÅLGÅRDSOMR   J KC08   J
JÖNKÖPING  JÖNKÖPING/STRANDÄNGEN   J KC09   J
JÖNKÖPING  JÖNKÖPING KC12      J KC12   J
JÖNKÖPING  JÄRA           JRA    VNO
JÖNKÖPING  KORTEBO          KOO    J
JÖNKÖPING  LEKERYD          LED    J
JÖNKÖPING  LJUNGARUM         LJM    J
JÖNKÖPING  LJUNGARUM KC01      LJM KC01
JÖNKÖPING  LOVSJÖ          LVÖ    VNO
JÖNKÖPING  MOHÄRAD          MHR    VNO
JÖNKÖPING  MULSERYDS KYRKBY     MKY
JÖNKÖPING  NORRAHAMMAR        NHR    VNO
JÖNKÖPING  NORRAHAMMAR KC02     NHR KC02  VNO
JÖNKÖPING  NORRAHAMMAR KC04     NHR KC04  VNO
JÖNKÖPING  NACKEBO          NKO
JÖNKÖPING  NÄTARN          NÄN    J
JÖNKÖPING  RYHOV           RHV    J
JÖNKÖPING  STORA BOSARP       SBOS
JÖNKÖPING  STIGAMO          SGO    VNO
JÖNKÖPING  SIRINGE          SII    J
JÖNKÖPING  SKIREBO          SKBO
JÖNKÖPING  SVARTORP         SVAR
JÖNKÖPING  TABERG          TAG    VNO
JÖNKÖPING  TABERG/MÅNSARP      TAG KC02  VNO
JÖNKÖPING  TABERG/RÖDE PÅLE     TAG KC03  VNO
JÖNKÖPING  TENHULT          TEH    J
JÖNKÖPING  TOKERYD          TKD    J
JÖNKÖPING  UPPGRÄNNA         UGA    J
JÖNKÖPING  UPPGRÄNNA KC51      UGA KC51
JÖNKÖPING  VISINGSÖ         VISI    J
JÖNKÖPING  VISTAKULLE        VKE    J
JÖNKÖPING  YLEN           YLN
JÖNKÖPING  ÖDESTUGU         ÖDU    J
JÖNKÖPING  ÖDESTUGU KC51       ÖDU KC51
JÖNKÖPING  ÖGGESTORP         ÖGG    J
JÖNKÖPING  ÖRSERUMSBRUNN       ÖRM    J
KALIX    BÅTSKÄRSNÄS        BKS    KL
KALIX    BONDERSBYN        BNR
KALIX    BODTRÄSK         BODT    KL
KALIX    KALIX-BREDVIK       BRV    KL
KALIX    BÖRJELSBYN        BÖB    KL
KALIX    ESPINÄRA         ESP    KL
KALIX    GAMMELGÅRDEN       GMG    KL
KALIX    KAMLUNGE         KAML
KALIX    KARLSBORGSVERKEN     KBSV    KL
KALIX    KALIX-HOLMTRÄSK      KHM
KALIX    KALIX           KL     KL
KALIX    KALIX/STABSVÄGEN     KL KC03  KL
KALIX    KALIX-LANDTJÄRV      KLJ
KALIX    KALIX-VALLEN       KLVL    KL
KALIX    KALIX-NYBORG       KNBG    KL
KALIX    KALIX-KOSJÄRV       KOSJ    KL
KALIX    KORPIKÅ          KRP    KL
KALIX    KALIX-STORSIEN      KSIN
KALIX    KÄLSJÄRV         KÄJ
KALIX    LOMBEN          LOMB
KALIX    LAPPBÄCKEN        LPB
KALIX    MORJÄRV          MJ     KL
KALIX    MORJÄRV KC51       MJ KC51
KALIX    MORJÄRV KC52       MJ KC52
KALIX    PÅLÄNG          PÅL    KL
KALIX    RYSSBÄLT         RYSS    KL
KALIX    SANGIS          SGS    KL
KALIX    SIKNÄS          SIÄ    KL
KALIX    STORA LAPPTRÄSK      SLTR    KL
KALIX    STORÖHAMN         STÖH    KL
KALIX    SÖREN           SÖRE    KL
KALIX    TÖRE           TR     KL
KALIX    TRÅNGSELET        TST    KL
KALIX    VITVATTNET        VITV
KALIX    VÄSTANÄS         VTS    KL
KALIX    ÖSTRA GRANTRÄSK      ÖGK    KL
KALIX    ÖVERMORJÄRV        ÖMJ
KALMAR   BÖLEBRO          BÖL    K
KALMAR   FÖRLÖSA          FÖ     K
KALMAR   GRÄSGÄRDE         GGD    K
KALMAR   GRÄSGÄRDE/EKENÄS     GGD KC02  K
KALMAR   HALLTORP         HALT    K
KALMAR   KALMAR          K     K
KALMAR   KALMAR/TELESKOLAN     K KC01   K
KALMAR   KALMAR/FLORAS KULLE    K KC10
KALMAR   KALMAR/KAPTEN KARLSSON  K KC11   K
KALMAR   KALMAR/KALMAR FLYGPLATS  K KC13   K
KALMAR   KALMAR/AC        K KC14   K
KALMAR   KALMAR/NOVASKOLAN    K KC15   K
KALMAR   KALMAR/ÅNGKVARNEN    K KC16   K
KALMAR   KALMAR/KOLJAN      K KC17   K
KALMAR   KALMAR/OXHAGSSKOLAN   K KC18   K
KALMAR   KALMAR/LASARETTET    K KC19   K
KALMAR   KALMAR/VOLVOVERKEN    K KC20   K
KALMAR   KALMAR/DATACENTRALEN   K KC21
KALMAR   KALMAR/VARVSHOLMEN    K KC24   K
KALMAR   KALMAR/FUNKABOSKOLAN   K KC36   K
KALMAR   KALMAR KC37       K KC37   K
KALMAR   KLÄCKEBERGA       KLÄ     K
KALMAR   KVARNLYCKAN       KVNL    K
KALMAR   KÅREMO          KÅRE    K
KALMAR   LJUNGBYHOLM       LJH     K
KALMAR   LOVERSLUND        LOVE    K
KALMAR   LOVERSLUND/SANDVIK    LOVE KC02  K
KALMAR   LÅNGASTRÖM        LÅM     K
KALMAR   LÄCKEBY         LÄ     K
KALMAR   LÄCKEBY/STÄVLÖ      LÄ KC02   K
KALMAR   MORTORP         MOR     K
KALMAR   NICKEBO         NI     HF
KALMAR   OLSBO          OBO     K
KALMAR   PÅRYD          PRD     K
KALMAR   RESBYMÅLA        REB     K
KALMAR   RINKABYHOLM       RIH     K
KALMAR   ROCKNEBY         ROC     K
KALMAR   RUNTORP         RUNT    K
KALMAR   SKÄGGENÄS        SKÄG    K
KALMAR   SLAKMÖRESTRAND      SLAK    K
KALMAR   SMEDBY          SMY     K
KALMAR   SÄVSJÖBY         SÄVB    K
KALMAR   TREKANTEN        TRE     K
KALMAR   TVÄRSKOG         TVG     K
KALMAR   VASSMOLÖSA        VMO     K
KARLSBORG  BJÖRKLÅNGEN       BJLÅ
KARLSBORG  BOCKSJÖ         BOSÖ
KARLSBORG  FORSVIK         FOVK    SDE
KARLSBORG  GÄLSEBO         GLO
KARLSBORG  GRANVIK         GVIK
KARLSBORG  KARLSBORG        KBG     SDE
KARLSBORG  KARLSBORG/SÖDRA SKOGEN  KBG KC11  SDE
KARLSBORG  KARLSBORG/NORRA SKOGEN  KBG KC12  SDE
KARLSBORG  KYRKEBO         KYR     SDE
KARLSBORG  LINDHULT         LIND
KARLSBORG  MÖLLTORP         MÖLL    SDE
KARLSBORG  ROSENDALAGÅRD      RDD
KARLSBORG  SÄTRABRUK        SBU
KARLSBORG  SVANHULT         SVH     ASD
KARLSBORG  SVANVIKSBY        SVY     SDE
KARLSBORG  UNDENÄS         UDS     SDE
KARLSHAMN  ASARUM          ASM     OSB
KARLSHAMN  BÖKEMÅLA         BÖKE
KARLSHAMN  GRIMSMÅLA        GMA
KARLSHAMN  GUSTAVSTORP       GUV    SVG
KARLSHAMN  HALASJÖ         HALA
KARLSHAMN  HOVMANSBYGD       HBD
KARLSHAMN  KARLSHAMN        KH     SVG
KARLSHAMN  KARLSHAMN KC02      KH KC02
KARLSHAMN  KARLSHAMN/STILLERYD   KH KC07  SVG
KARLSHAMN  KARLSHAMNS SKÄRGÅRD   KHS
KARLSHAMN  LÅNGEHALL        LHL
KARLSHAMN  MÖRRUM          MRM    SVG
KARLSHAMN  MÄRSERUM         MRS    SVG
KARLSHAMN  RINGAMÅLA        RMÅ
KARLSHAMN  SÖDRA HOKA        SHK
KARLSHAMN  SVÄNGSTA         SVÄN    OSB
KARLSHAMN  TRENSUM         TNM    SVG
KARLSHAMN  ÅKEHOLM         ÅKH
KARLSKOGA  BRÅTEN          BRN    KSG
KARLSKOGA  GRANBERGSDAL       GRDL    KSG
KARLSKOGA  HÖGÅSBYN         HÅSB    ASD
KARLSKOGA  IMMETORP         IMT    ASD
KARLSKOGA  KARLSDALSBRUK      KDB    KSG
KARLSKOGA  KEDJEÅSEN        KJN    KSG
KARLSKOGA  KARLSKOGA        KSG    KSG
KARLSKOGA  KARLSKOGA KC1      KSG KC01  KSG
KARLSKOGA  KARLSKOGA KC2      KSG KC02  KSG
KARLSKOGA  KARLSKOGA KC3      KSG KC03  KSG
KARLSKOGA  KARLSKOGA/STORÄNGSTORP  KSG KC05  KSG
KARLSKOGA  KARLSKOGA/LASARETTET   KSG KC06
KARLSKOGA  KARLSKOGA KC50      KSG KC50
KARLSKOGA  LINNEBÄCK        LNB    KSG
KARLSKOGA  ROSENSJÖ         ROSE    KSG
KARLSKOGA  STENBÄCKSBYN       STC    KSG
KARLSKOGA  TAVLAN          TAVL    KSG
KARLSKOGA  VILLINGSBERG       VILL    KSG
KARLSKRONA  ALVARSMÅLA        AMÅ
KARLSKRONA  ASPÖ           ASPÖ    KR
KARLSKRONA  BERGSMÅLA        BGSM
KARLSKRONA  BJURABYGGET       BJUB
KARLSKRONA  BLÅNINGSMÅLA       BLÅN
KARLSKRONA  BRÖMSEBRO        BRÖM    K
KARLSKRONA  BUGGAMÅLA        BUG
KARLSKRONA  BREDÄNG         BÄNG
KARLSKRONA  DRAGDA          DRG
KARLSKRONA  FABBEMÅLA        FAB
KARLSKRONA  FJÄRDSJÖMÅLA       FJÄM
KARLSKRONA  FRIDLEVSTAD       FRI
KARLSKRONA  FÅGELMARA        FÅG    K
KARLSKRONA  HASSLÖ          HASÖ    KR
KARLSKRONA  HOLMSJÖ         HMÖ    KR
KARLSKRONA  JÄMJÖSLÄTT        JJT    K
KARLSKRONA  KARLSKRONA        KR     KR
KARLSKRONA  KARLSKRONA/SALTÖ      KR KC01  KR
KARLSKRONA  KARLSKRONA/PANTARHOLMEN   KR KC02  KR
KARLSKRONA  KARLSKRONA/GALGAMARKEN   KR KC03  KR
KARLSKRONA  KARLSKRONA/BERGÅSA     KR KC04  KR
KARLSKRONA  KARLSKRONA/HÄSTÖ      KR KC05  KR
KARLSKRONA  KARLSKRONA/TROSSÖ      KR KC06  KR
KARLSKRONA  KARLSKRONA/ÖSTRA TROSSÖ   KR KC10  KR
KARLSKRONA  KARLSKRONA/LYCKEBY     KR KC11  KR
KARLSKRONA  KARLSKRONA/VERKÖ      KR KC12  KR
KARLSKRONA  KARLSKRONA/TORSKORS     KR KC13  KR
KARLSKRONA  KARLSKRONA/GRÄSVIK     KR KC14  KR
KARLSKRONA  KARLSKRONA/AUGERUM     KR KC15  KR
KARLSKRONA  KARLSKRONA/TRUMMENÄS    KR KC16  KR
KARLSKRONA  KARLSKRONA KC17       KR KC17
KARLSKRONA  KARLSKRONA/GULLBERNA PARK  KR KC39  KR
KARLSKRONA  KRISTIANOPEL        KRIS
KARLSKRONA  KUMLEHALLAR         KUH
KARLSKRONA  KÄTTILSMÅLA         KÄA
KARLSKRONA  LEDJABY           LEJ
KARLSKRONA  LYCKEÅBORG         LYG
KARLSKRONA  NÄVRAGÖL          NÄG    KR
KARLSKRONA  NÄTTRABY          NÄT    KR
KARLSKRONA  NÄTTRABY KC70        NÄT KC70
KARLSKRONA  OLSÄNG           OLS
KARLSKRONA  RAMDALA           RAD    KR
KARLSKRONA  RÖDEBY           RÖDE    KR
KARLSKRONA  SALEBODA          SAB    K
KARLSKRONA  SENOREN           SENO    KR
KARLSKRONA  STORA HAMMAR        SHAM
KARLSKRONA  SPJUTSBYGD         SPJU    KR
KARLSKRONA  STRÖMSBERGSBY        SSBY
KARLSKRONA  STUBBELYCKE         STBB
KARLSKRONA  STURKÖ           STUR    KR
KARLSKRONA  SÄLLERYD          SÄLR
KARLSKRONA  TJURKÖ           TKÖ    KR
KARLSKRONA  TORHAMN           TON
KARLSKRONA  TVING            TVI
KARLSKRONA  TÖRNÅKRA          TÅK
KARLSKRONA  UNGSKÄR           UNG
KARLSKRONA  YTTERÖN           YTT
KARLSKRONA  ÄLMTAMÅLA          ÄLÅ
KARLSTAD   ARNÖN            ARÖ    KSN
KARLSTAD   ASPSÄTER          ASÄ    AV
KARLSTAD   EDSVALLA          EDV    FHA
KARLSTAD   GAPERUD           GAP    FHA
KARLSTAD   GETEBOL           GETE
KARLSTAD   GRUVLYCKAN         GLK    KS
KARLSTAD   GRUVLYCKAN/BERGVIK     GLK KC27  KS
KARLSTAD   GRUVLYCKAN/ZAKRISDAL    GLK KC50  KS
KARLSTAD   HEDETÅNGEN         HDTG    KSN
KARLSTAD   HEDÅS            HDÅ    FHA
KARLSTAD   HYNBOHOLM          HYN    KS
KARLSTAD   HYNBOHOLM KC02     HYN KC02  KS
KARLSTAD   KROPPKÄRR        KPR     KS
KARLSTAD   KROPPKÄRR/LÅNGTÄPPAN  KPR KC01  KS
KARLSTAD   KROPPKÄRR KC5      KPR KC05  KS
KARLSTAD   KROPPKÄRR KC42     KPR KC42
KARLSTAD   KARLSTAD/LAMBERGET   KPRX KC03  KS
KARLSTAD   KROPPKÄRR/ÖRSHOLMEN   KPRX KC04  KS
KARLSTAD   KPR-X KC70       KPRX KC70
KARLSTAD   KAPPSTADBY       KPY     KS
KARLSTAD   KARTERUD        KRTR
KARLSTAD   KARLSTAD        KS     KS
KARLSTAD   KARLSTAD KC06      KS KC06   KS
KARLSTAD   KARLSTAD/VÅXNÄS     KS KC10   KS
KARLSTAD   KARLSTAD/ORRHOLMEN   KS KC11   KS
KARLSTAD   KARLSTAD/ANNEBERG    KS KC13   KS
KARLSTAD   KARLSTAD/NORRSTRAND   KS KC14   KS
KARLSTAD   KARLSTAD/SJUKHUSET   KS KC17
KARLSTAD   KARLSTAD/VÄXNÄSGATAN  KS KC18
KARLSTAD   KARLSTAD/KANOTEN    KS KC19
KARLSTAD   KARLSTAD/HERRHAGEN   KS KC25   KS
KARLSTAD   KARLSTAD/SÖDRA RÅTORP  KS KC41   KS
KARLSTAD   KARLSTAD KC51      KS KC51
KARLSTAD   KARLSTAD KC52      KS KC52
KARLSTAD   KARLSTAD KC53      KS KC53
KARLSTAD   LINDFORS        LDFS    FHA
KARLSTAD   LÖVHÖJDEN        LÖVH    KSN
KARLSTAD   MOLKOM         MKM     FHA
KARLSTAD   MOLKOM KC50       MKM KC50
KARLSTAD   NORSBRON        NORS    KS
KARLSTAD   RUDSTA         RUA     FHA
KARLSTAD   SEGERSTAD        SEG     AV
KARLSTAD   SKATTKÄRR        SKRR    KS
KARLSTAD   SKÅRE          SRE     KS
KARLSTAD   SNARSTATORP       SRS     FHA
KARLSTAD   SÖDRA RÅUM       SRÅM    FHA
KARLSTAD   SUTTERHÖJDEN      SUT
KARLSTAD   TORSKED         TED
KARLSTAD   TIDAFORS        TIF     FHA
KARLSTAD   ULVSBY         UBY     FHA
KARLSTAD   VÄRMLANDS HEDEN     VHED
KARLSTAD   VIBERG         VIBG    FHA
KARLSTAD   VÄSE MELLBYN      VMBY
KARLSTAD   VÄRMLANDS NORUM     VNUM    FHA
KARLSTAD   VÅLBERG         VÅL     AV
KARLSTAD   VÄSE          VÄS     KSN
KARLSTAD   ÄLVSBACKA        ÄBA     FHA
KARLSTAD   ÖSTRA FÅGELVIK     ÖFV     KS
KARLSTAD   ÖNNERUD         ÖNR     KS
KATRINEHOLM  BREBOL         BEB
KATRINEHOLM  BIE           BIE
KATRINEHOLM  BJÖRKVIK        BIK     KT
KATRINEHOLM  ERIKSBERG        ER     KT
KATRINEHOLM  FLODAFORS       FDS    KT
KATRINEHOLM  FORSSJÖBRUK      FÖBR    KT
KATRINEHOLM  GIMGÖL        GGÖ
KATRINEHOLM  GLINDRAN       GIR    KT
KATRINEHOLM  JULITA        JT     KT
KATRINEHOLM  KATRINEHOLM      KT     KT
KATRINEHOLM  KATRINEHOLM/SJÖHOLM  KT KC01  KT
KATRINEHOLM  LUNDSBOL       LBL
KATRINEHOLM  LERBO         LEB    KT
KATRINEHOLM  MELO         MELO    KT
KATRINEHOLM  NÄSNAREN       NSN
KATRINEHOLM  NÄSKÄRR        NSR
KATRINEHOLM  OTTEKIL        OKL
KATRINEHOLM  RAMNINGSTORP     RNTP    KT
KATRINEHOLM  SKÖLDINGE       SGE
KATRINEHOLM  SÖRMLANDS HOVSTA   SHV    KT
KATRINEHOLM  SÖRMLANDS HAGBY    SHY    KT
KATRINEHOLM  STRÖKÄRR       SKR
KATRINEHOLM  STRÄNGSTORP      SSP
KATRINEHOLM  SÄLLTÄPPAN      SÄLL
KATRINEHOLM  STRÅNGSJÖ       SÖ     KT
KATRINEHOLM  TOLTORP        TTP
KATRINEHOLM  VALLA         VA     KT
KATRINEHOLM  VECKELN        VEK    KT
KATRINEHOLM  VÄSTRA GRANHED    VGH    KT
KATRINEHOLM  VIRÅ         VIRÅ
KATRINEHOLM  VALINGSÄTER      VSR
KATRINEHOLM  ÄNDEBOL        ÄND
KATRINEHOLM  ÖKNABY        ÖNB    KT
KATRINEHOLM  ÖSTRA VINGÅKER    ÖVKR    KT
KIL      FAGERÅS        FGS    FHA
KIL      FRYKERUD       FRU
KIL      FRYKÅSEN       FÅSN    FHA
KIL      HÖGBODA        HBDA    FHA
KIL      KIL          KIL    FHA
KIL      KIL2/FRYKSTA     KIL KC01  FHA
KIL      KIL2/DALLIDEN     KIL KC90  FHA
KIL      NILSBY        NIB
KIL      RENSTAD        RED    FHA
KIL      RÖRBÄCKEN       RÖRB    FHA
KIL      SAXEBYN        SXB
KIL      SÄLDEBRÅTEN      SÄLD    FHA
KIL      TOLITA        TOLI    FHA
KIL      TRÅNGSTAD       TSTD
KINDA     BJÖRKFORS       BJF    LK
KINDA     BROFALL        BLL
KINDA     BROSTUGAN       BSG
KINDA     BRÄNNTORP       BTO
KINDA     BÄNARP        BÄN
KINDA     DRABO         DO
KINDA     DRÖGSNÄS       DRS
KINDA     GÄRDALA        GDA    LK
KINDA  HÄGERSTAD            HGSD
KINDA  HYCKLINGE            HK
KINDA  HÅLEBO             HLO
KINDA  HORN              HORN
KINDA  KISA              KSA    LK
KINDA  KÄRRA-ÅSUNDEN          KÅ
KINDA  KÄTTILSTAD           KÄTT
KINDA  MJÖLSEFALL           MJL
KINDA  OPPEBY             OB
KINDA  ORREMÅLA            OMÅ
KINDA  OPPHEM             OPH    LK
KINDA  PINNARPSBADEN          PBN
KINDA  RIMFORSA            RFS    LK
KINDA  RAMSHULT            RHT
KINDA  RÅSHULT             RÅT
KINDA  RÄVSHULT            RÄLT
KINDA  SÖDERÖ             SDR
KINDA  SLÄTMON             SON
KINDA  SVALSJÖ             SVAL
KINDA  TIDERSRUM            TDR
KINDA  VÅRDSLUNDA           VLU
KINDA  VERVELN             VVL
KINDA  VÄSTRA ENEBY          VY
KINDA  YDREFORS            YD
KINDA  ÖVERVÅNGA            ÖVÅ
KIRUNA  ABISKO             AB     GLE
KIRUNA  ABISKO/NATURVETENSKAPSSTATION  AB KC51
KIRUNA  BJÖRKLIDEN           BJLD
KIRUNA  HOLMAJÄRVI           HJI
KIRUNA  JUKKASJÄRVI           JKV    GLE
KIRUNA  KAALASLUSPA           KLP
KIRUNA  KIRUNA             KRN    GLE
KIRUNA  KIRUNA/FLYGSTATION       KRN KC03
KIRUNA  KIRUNA/TUOLLUVAARA       KRN KC10  GLE
KIRUNA  PAKSUNIEMI/SEKKUJOKI      KRN KC30
KIRUNA  KIRUNA KC31           KRN KC31
KIRUNA  KARESUANDO           KRO
KIRUNA  KARESUANDO KC51         KRO KC51
KIRUNA  KUOKSU             KSU
KIRUNA  KURRAVARA            KUR
KIRUNA  KUTTAINEN            KUT
KIRUNA  KROKVIK             KVIK
KIRUNA  KALIXFORS            KX
KIRUNA  LAUKULUSPA           LAU
KIRUNA  LAINIO             LNO
KIRUNA  LANNAVARA            LRA    GLE
KIRUNA  LAXFORSEN            LX     GLE
KIRUNA  MERASJÄRVI           MJV
KIRUNA  MASUGNSBYN           MSU
KIRUNA  MERTAJÄRVI           MTJ
KIRUNA  MAUNO              MU
KIRUNA  NEDRE SOPPERO          NSO
KIRUNA   PAITTASJÄRVI       PAI
KIRUNA   PIILIJÄRVI        PIL
KIRUNA   PARAKKA         PK
KIRUNA   PAKSUNIEMI        PKS
KIRUNA   RAUTAS          RAU
KIRUNA   RIKSGRÄNSEN       RGN     GLE
KIRUNA   RIKSGRÄNSEN/KATTERJOKK  RGN KC51
KIRUNA   RENSJÖN         RSJ
KIRUNA   RENSJÖN KC01       RSJ KC01
KIRUNA   SAIVOMUOTKA       SAI
KIRUNA   SUDJAVARA        SJV
KIRUNA   SVAPPAVAARA       SVP     GLE
KIRUNA   TORNETRÄSK        TTR     GLE
KIRUNA   VASSIJAURE        VSS
KIRUNA   VITTANGI         VT     GLE
KIRUNA   VIVUNGI         VUG
KIRUNA   ÅROSJOKK         ÅR
KIRUNA   ÖVRE SOPPERO       ÖSO     GLE
KLIPPAN  EBBARP          EBP     L
KLIPPAN  FÄRINGTOFTA       FÄT
KLIPPAN  GYLLSJÖ         GYL
KLIPPAN  HYLLSTOFTA        HTF     L
KLIPPAN  KLIPPAN         KPN     L
KLIPPAN  KLIPPAN/FINPAPPERSBRUK  KPN KC02
KLIPPAN  LJUNGBYHED        LJU     L
KLIPPAN  RISEBERGA        RIG     L
KLIPPAN  SKÄRALID         SLD     L
KLIPPAN  STIDSVIG         STID    LH
KLIPPAN  ÖSTRA LJUNGBY      ÖSL     L
KLIPPAN  ÖSTRA LJUNGBY/FASTARP  ÖSL KC31
KNIVSTA  ALSIKE          ALKE    U/B
KNIVSTA  ALSIKE KC02       ALKE KC02  U/B
KNIVSTA  KARINBOL         KARI    U/B
KNIVSTA  KNIVSTA         KNA     U/B
KNIVSTA  KNIVSTA AR-OMRÅDE    KNAA    U/B
KNIVSTA  KRUSENBERG        KRSB    U/A
KNIVSTA  LAGGA          LGGA    U/B
KNIVSTA  LÅNGHUNDRA        LHU     U/B
KNIVSTA  VASSUNDA         VSDA    U/B
KNIVSTA  ÖRSAND          ÖRS     U/B
KNIVSTA  ÖSTUNA          ÖST     U/B
KRAMFORS  ALMSJÖNÄS        ALMN
KRAMFORS  BERGHAMN         BHAM
KRAMFORS  BOLLSTABRUK       BOBK    KF
KRAMFORS  BOLLSTABRUK KC70     BOBK KC70
KRAMFORS  BJÄRTRÅ         BTÅ     KF
KRAMFORS  BÖNHAMN         BÖN
KRAMFORS  DOCKSTA         DSA     ÖSK
KRAMFORS  ERIKSFORS        ERF
KRAMFORS  FINNMARKEN        FIK     KF
KRAMFORS  FRÅNÖ          FNÖ     KF
KRAMFORS  FORSED          FSED
KRAMFORS    GALLSÄTER    GSR    KF
KRAMFORS    HORNÖ      HOÖ    KF
KRAMFORS    KYRKDAL     KDAL
KRAMFORS    KRAMFORS    KF     KF
KRAMFORS    KLOCKESTRAND  KLC
KRAMFORS    KÄXED      KXD
KRAMFORS    KÖJAVIKEN    KÖJ    KF
KRAMFORS    LIDEBRO     LRO
KRAMFORS    LUGNVIK     LVK    KF
KRAMFORS    LÖVVIK     LÖVV
KRAMFORS    MARKOM     MKO
KRAMFORS    MJÄLLOM     MLM
KRAMFORS    NORDINGRÅ    NRÅ    KF
KRAMFORS    NYLAND     NYL    KF
KRAMFORS    OMNEBYN     OMN
KRAMFORS    ORÅSEN     ORÅ
KRAMFORS    PRÄSTMON    PMN
KRAMFORS    PRÄSTMON KC70  PMN KC70  KF
KRAMFORS    ROTED      ROD    ÖSK
KRAMFORS    RÄVSÖN     RÄVS
KRAMFORS    SALSÅKER    SAÅ
KRAMFORS    SKOG      SKOG    KF
KRAMFORS    SKOVED     SKOV    ÖSK
KRAMFORS    SANDSLÅN    SLÅN    KF
KRAMFORS    SPRÄNGSVIKEN  SPV    KF
KRAMFORS    SALTEÅ     STÅ
KRAMFORS    SÖRLE      SÖRL
KRAMFORS    TORROM     TRM    KF
KRAMFORS    ULLÅNGER    UL     ÖSK
KRAMFORS    UTANSKOG    UT
KRAMFORS    VÄJA      VÄJA    KF
KRAMFORS    VÄSTERTORP   VÄTP
KRAMFORS    ÅSÄNG      ÅSG
KRISTIANSTAD  ARKELSTORP   ARK    KSD
KRISTIANSTAD  BALSBY     BAB    KSD
KRISTIANSTAD  BARUM      BAU
KRISTIANSTAD  BJÄRNHULT    BHLT
KRISTIANSTAD  BJÄRLÖV     BLV    KSD
KRISTIANSTAD  DEGEBERGA    DEG    SVG
KRISTIANSTAD  DJURRÖD     DJR
KRISTIANSTAD  EVERÖD     ERD    KSD
KRISTIANSTAD  EKESTAD     ETD
KRISTIANSTAD  FJÄLKINGE    FGE    KSD
KRISTIANSTAD  FJÄLKESTAD   FJD
KRISTIANSTAD  FÄRLÖV     FLV    KSD
KRISTIANSTAD  GÄRDS KÖPINGE  GKÖ    KSD
KRISTIANSTAD  HUARÖD     HUA
KRISTIANSTAD  HOVBY      HVBY    KSD
KRISTIANSTAD  HÖRRÖD     HÖRR    SVG
KRISTIANSTAD  ILNESTORP    ILP
KRISTIANSTAD  IVÖ       IVÖ
KRISTIANSTAD  KIABY      KIY    KSD
KRISTIANSTAD  KRISTIANSTAD           KSD    KSD
KRISTIANSTAD  KRISTIANSTAD KC1         KSD KC01  KSD
KRISTIANSTAD  KRISTIANSTAD KC2         KSD KC02
KRISTIANSTAD  KRISTIANSTAD KC3         KSD KC03
KRISTIANSTAD  KRISTIANSTAD KC4         KSD KC04  KSD
KRISTIANSTAD  KRISTIANSTAD/PAT-AB       KSD KC05
KRISTIANSTAD  KRISTIANSTAD/YLLEFABRIK (KSDY)  KSD KC06
KRISTIANSTAD  KRISTIANSTAD/HÄRLÖV       KSD KC70
KRISTIANSTAD  LINDERÖD             LND    KSD
KRISTIANSTAD  MJÖNÄS              MJN
KRISTIANSTAD  NÖBBELÖV             NLV    KSD
KRISTIANSTAD  NYMÖ               NYMÖ
KRISTIANSTAD  OPPMANNA             ONA
KRISTIANSTAD  OLSERÖD             ORD    SVG
KRISTIANSTAD  RINKABY             RINK    KSD
KRISTIANSTAD  RICKARUM             RRM
KRISTIANSTAD  RÖETVED             RTD
KRISTIANSTAD  SKEPPARSLÖV           SKPL    KSD
KRISTIANSTAD  SKÄRSNÄS             SKS
KRISTIANSTAD  STRÖ               STRÖ
KRISTIANSTAD  SKÅNES VIBY           SVIB    KSD
KRISTIANSTAD  SÄTARÖD             SÄTA    KSD
KRISTIANSTAD  TROLLE-LJUNGBY          TLJ    SVG
KRISTIANSTAD  TOLLARP             TLP    KSD
KRISTIANSTAD  TRÄNE              TÄE    KSD
KRISTIANSTAD  VANNEBERGABY           VBBY    KSD
KRISTIANSTAD  VITTSKÖVLE            VLE    SVG
KRISTIANSTAD  VILLANDS VÅNGA          VV     KSD
KRISTIANSTAD  VÄ                VÄ     KSD
KRISTIANSTAD  YNGSJÖ              YNÖ    SVG
KRISTIANSTAD  ÅHUS               ÅH     SVG
KRISTIANSTAD  ÅHUS/TRANSVAL          ÅH KC02  SVG
KRISTIANSTAD  ÅHUS/VATTENTORNSOMR       ÅH KC03  SVG
KRISTIANSTAD  ÅHUSKÄRR             ÅKR    SVG
KRISTIANSTAD  ÖSTRA SÖNNARSLÖV         ÖSLV
KRISTIANSTAD  ÖSTERSLÖV            ÖSV    KSD
KRISTIANSTAD  ÖNNESTAD             ÖTD    KSD
KRISTINEHAMN  AGEN               AGEN
KRISTINEHAMN  BJÖRKEBOL            BBL    KSN
KRISTINEHAMN  BJÖRNEBORG            BBRG    KSN
KRISTINEHAMN  BJURVIK             BJV    MR
KRISTINEHAMN  BÄCKHAMMAR            BKH    KSN
KRISTINEHAMN  KRISTINEHAMN           KSN    KSN
KRISTINEHAMN  KRISTINEHAMN KC2         KSN KC02  KSN
KRISTINEHAMN  KRISTINEHAMN KC3         KSN KC03  KSN
KRISTINEHAMN  KRISTINEHAMN/DREVSTA       KSN KC05  KSN
KRISTINEHAMN  KRISTINEHAMN/KROKSVIK      KSN KC50
KRISTINEHAMN  KRISTINEHAMN KC51        KSN KC51
KRISTINEHAMN  KÄRR               KÄRR    KSN
KRISTINEHAMN  LJUNGGÅRDEN           LGG
KRISTINEHAMN  MEDHAMN             MED    KSN
KRISTINEHAMN  NÄSSUNDET            NSU    KSN
KRISTINEHAMN  POSSEBERG     PBG     KSN
KRISTINEHAMN  RUDSKOGA      RDS     KSN
KRISTINEHAMN  SJÖÄNDAN      SJÄ     KSN
KRISTINEHAMN  SUNNÄSTORP     SNT     KSN
KRISTINEHAMN  VISNUM       VNM     KSN
KRISTINEHAMN  ÖLME BROBY     ÖBBY    KSN
KRISTINEHAMN  ÖLME        ÖLM     KSN
KROKOM     ALSEN       ALSN    ÅRE
KROKOM     ASPÅSNÄSET     APT
KROKOM     ALSENVIKEN     AVKN
KROKOM     ASPÅS       AÅS     ÅRE
KROKOM     BAKVATTNET     BAK
KROKOM     BYSKOGEN      BSKG    ÖS
KROKOM     BÅNGÅSEN      BÅNG
KROKOM     DVÄRSÄTT      DST     ÅRE
KROKOM     ENARSVEDJAN    ENR
KROKOM     FRANKRIKEGÅRDEN  FGN
KROKOM     FINNSÄTER     FIN
KROKOM     FÖLLINGE      FLE     ÅRE
KROKOM     FLYKÄLEN      FLYK
KROKOM     FORSÅSEN      FOÅS
KROKOM     FORSÅSEN KC90   FOÅS KC90
KROKOM     GRAVBRÄNNA     GAV
KROKOM     GUNNARSVATTNET   GVT
KROKOM     HÄGGSJÖVIK     HSV
KROKOM     JÄNSMÄSSHOLMEN   JHN
KROKOM     KAXÅS       KAX
KROKOM     KROKOM       KKM     ÅRE
KROKOM     KÄNNÅSEN      KÄNN
KROKOM     LAXVIKEN      LAX
KROKOM     LANDÖN       LDÖ     ÅRE
KROKOM     LILLHOLMSJÖ    LHÖ     ÅRE
KROKOM     LUNDSJÖN      LUND
KROKOM     LAXSJÖ       LXÖ
KROKOM     LÖVSJÖN      LÖVN
KROKOM     MJÄLA       MJÄL
KROKOM     NÄLDEN       NDN     ÅRE
KROKOM     NORDANNÄLDEN    NNN
KROKOM     NORRA SKÄRVÅNGEN  NSV
KROKOM     OFFERDALSBERG   OBE     ÅRE
KROKOM     OFFERDAL      ODL     ÅRE
KROKOM     OLDEN       OLD
KROKOM     OTTSJÖN      OTS
KROKOM     OXBÖLE       OXB
KROKOM     RENSBO       REO
KROKOM     RAFTÄLVEN     RFÄ
KROKOM     RÖNNÖFORS     RNÖF
KROKOM     RÖDÖN       RÖD
KROKOM     RÖRVATTNET     RÖRV
KROKOM     RÖRVATTNET KC90  RÖRV KC90
KROKOM     RÖTVIKEN      RÖTV
KROKOM     SKÄRVÅNGEN     SKVÅ
KROKOM    STORÅBRÄNNA        STBA
KROKOM    STÖRÅSEN         SÅE
KROKOM    TRÅNGSVIKEN        TSV     ÅRE
KROKOM    TRÅNGSVIKEN/STRANDVÄGEN  TSV KC90
KROKOM    TUVATTNET         TUVA
KROKOM    TULLERÅSEN        TUÅ     ÅRE
KROKOM    TÅNGERÅSEN        TÅÅ
KROKOM    UTGÅRD          UTG
KROKOM    VALSJÖBYN         VAL
KROKOM    VALSJÖBYN KC90      VAL KC90
KROKOM    VALNE           VNE
KROKOM    VALLRUN          VRN
KROKOM    VÄSTSJÖN         VSJ
KROKOM    YTTERÅN          YTÅ     ÅRE
KROKOM    ÅKERSJÖN         ÅKE
KROKOM    ÅS            ÅS     ÖS
KROKOM    ÖSTBACKEN         ÖBC
KUMLA    HARDEMO          HDMO    ASD
KUMLA    HÄLLABROTTET       HÄTT    ÖR
KUMLA    HÖRSTA          HÖRS    ÖR
KUMLA    KUMLA           KA     ÖR
KUMLA    KUMLA/SMEDSTORP      KA KC01   ÖR
KUMLA    KUMLA/KUMLA BY      KA KC02   ÖR
KUMLA    KUMLA/ASPGATAN      KA KC03   ÖR
KUMLA    KUMLA/SANNAHED      KA KC04   ASD
KUMLA    NÄRKES EKEBY       NEBY    ASD
KUMLA    NÄRKES KVARNTORP     NKTP    ÖR
KUMLA    SKYBERGA         SKYB
KUMLA    ÅBYTORP          ÅBP     ASD
KUNGSBACKA  ALLARÄNGEN        ALLA
KUNGSBACKA  ANNEBERG         ANB     KBA
KUNGSBACKA  ANNEBERG/AGNSJÖDAL    ANB KC01
KUNGSBACKA  BILLDAL/BOLSHEDEN     BDL KC01  G/ML
KUNGSBACKA  FJÄRÅS          FJÅS    KBA
KUNGSBACKA  FJÄRÅS KC01        FJÅS KC01  KBA
KUNGSBACKA  FRILLESÅS KC       FLS     KBA
KUNGSBACKA  FÖRLANDA         FÖA
KUNGSBACKA  IDALA           IDA     KBA
KUNGSBACKA  KUNGSBACKA        KBA     KBA
KUNGSBACKA  KUNGSBACKA/HEDE      KBA KC01  KBA
KUNGSBACKA  KUNGSBACKA/TÖLÖ      KBA KC02  KBA
KUNGSBACKA  KUNGSBACKA/STEGATORP   KBA KC03  KBA
KUNGSBACKA  KUNGSBACKA/BORGÅSGÅRD   KBA KC04  KBA
KUNGSBACKA  KULLAVIK         KVK     G/ML
KUNGSBACKA  LERKIL          LKL     KBA
KUNGSBACKA  LERKIL/VÄSTRA HAGEN    LKL KC01  KBA
KUNGSBACKA  NÅKÄLLA          NKÄ
KUNGSBACKA  NORBYVALLDA        NVA     KBA
KUNGSBACKA  ONSALA          OSA     KBA
KUNGSBACKA  ONSALA/CENTRUM      OSA KC01  KBA
KUNGSBACKA  DRAGET ONSALA KC02    OSA KC02
KUNGSBACKA  RÅGDAL          RDL
KUNGSBACKA  SÄRÖ             SRÖ     KBA
KUNGSBACKA  TORPABY           TPY     KBA
KUNGSBACKA  VICKAN            VCN     KBA
KUNGSBACKA  ÅSA KC            ÅSA     KBA
KUNGSBACKA  ÅSA/ÖLMANÄS         ÅSA KC11
KUNGSBACKA  ÄLEKÄRR           ÄKR     KBA
KUNGSBACKA  ÖSSLÖVSBY          ÖLB
KUNGSÖR   DANBO            DBO     E
KUNGSÖR   GRANHAMMAR          GHAM    E
KUNGSÖR   KUNGSBARKARÖ         KBRÖ    E
KUNGSÖR   KUNGSÖR           KSR     E
KUNGSÖR   TORPASLÄTT          TPT     E
KUNGSÖR   VALSKOG           VSG     E
KUNGSÖR   ÖSTERTIBBLE         ÖLE     E
KUNGÄLV   BRATTÖN           BTÖ     KLV
KUNGÄLV   DÖSEBACKA          DBA     KLV
KUNGÄLV   HARESTAD           HARE    KLV
KUNGÄLV   HERMANSBY          HMB     KLV
KUNGÄLV   HERMANSBY/GLÖSKÄR      HMB KC01  KLV
KUNGÄLV   HERMANSBY/TOFTA HERMANSBY  HMB KC02  KLV
KUNGÄLV   JÄGER            JGR     KLV
KUNGÄLV   JÄGER/KODE          JGR KC01  KLV
KUNGÄLV   JÄGER/FLÖGEN         JGR KC02  SUS
KUNGÄLV   JÖRLANDA/TIMMERVIK      JLA KC70  SUS
KUNGÄLV   KUNGÄLV           KLV     KLV
KUNGÄLV   KUNGÄLV/ULVEGÄRDE      KLV KC01
KUNGÄLV   KUNGÄLV/HÅLTET        KLV KC02
KUNGÄLV   KUNGÄLVS/LASARETT PAT    KLV KC03
KUNGÄLV   KUNGÄLVS KC04        KLV KC04
KUNGÄLV   KAREBY            KRY     KLV
KUNGÄLV   LYCKE            LYK
KUNGÄLV   MARSTRAND          MS     SUS
KUNGÄLV   NORRMANNEBO         NMB     KLV
KUNGÄLV   ROMELANDA          RMA     KLV
KUNGÄLV   SKÅLLDAL           SDAL    KLV
KUNGÄLV   VÄVRA            VVR     KLV
KUNGÄLV   YTTERBY           YBY     KLV
KUNGÄLV   YTTERBY/ROLLSBO FÖRETAG   YBY KC01  KLV
KUNGÄLV   YTTERBY/BJÖRKÅS       YBY KC02  KLV
KÄVLINGE   BARSEBÄCK          BBK     LD
KÄVLINGE   BARSEBÄCK/HÄNKELTORP     BBK KC01  LD
KÄVLINGE   BARSEBÄCK/DÖSJEBRO      BBK KC02  HB
KÄVLINGE   KÄVLINGE           KVL     HB
KÄVLINGE   KÄVLINGE KC01        KVL KC01  HB
KÄVLINGE   LÖDDEKÖPINGE         LÖD     LD
KÄVLINGE   LÖDDEKÖPINGE/MARKNADSVÄGEN  LÖD KC01  LD
KÄVLINGE   VIRKE KC01          VIRK KC01
KÖPING    BJURNÄS           BJUN    KSG
KÖPING    EKEBYBRO           EBR
KÖPING    GISSLARBO          GIO     E
KÖPING    HIMMETA           HIM     E
KÖPING    HEDSTRÖMMEN         HSMN
KÖPING    KÖPING            KP     E
KÖPING    KÖPING KC1          KP KC01   E
KÖPING    KÖPING KC2          KP KC02   E
KÖPING    KÖPING KC3          KP KC03   E
KÖPING    KOLSVA            KVA     E
KÖPING    KÖLSTA            KÖL     E
KÖPING    LERSÄTER           LRS     E
KÖPING    MORGENDAL           MDL     E
KÖPING    MUNKTORP           MP     E
KÖPING    NÄVERKÄRRET          NÄK     KSG
KÖPING    ODENSVI            OVI     E
KÖPING    SUNDÄNGE           SUE
KÖPING    ULLVI             UI     E
KÖPING    VÄSTRA SKEDVI         VSI
KÖPING    ÅSBY             ÅSY     E
LAHOLM    GENEVAD            GEN     LH
LAHOLM    GÖSTORP            GÖS
LAHOLM    HISHULT            HIH
LAHOLM    HÅRSABÄCK           HSBK
LAHOLM    HALLANDSÅS          HSÅ     LH
LAHOLM    KNÄRED            KNÄ     LH
LAHOLM    KÅPHULT            KÅP
LAHOLM    KÄRRAGÅRD           KÄG
LAHOLM    KÖRSVEKA           KÖR
LAHOLM    KÖRSVEKA KC21         KÖR KC21
LAHOLM    LAHOLM            LH     LH
LAHOLM    LAHOLM/TRÄDGÅRDSSTAD     LH KC01   LH
LAHOLM    LAHOLM/ARBETSC        LH KC02   LH
LAHOLM    MELLBYSTRAND         MBD     LH
LAHOLM    MELLBYSTRAND/SÖDRA      MBD KC02  LH
LAHOLM    MELLBYSTRAND/INDUSTRIPARKEN  MBD KC31
LAHOLM    MÄSTOCKA           MST
LAHOLM    MÄSTOCKA/PORSABYGGET     MST KC21
LAHOLM    PUTSERED           PUR
LAHOLM    RÄNNESLÖV           RNV     LH
LAHOLM    STACKARP           SCP
LAHOLM    SKOGABY            SGY     LH
LAHOLM    SKOGSGÅRD           SGÅ
LAHOLM    SKOTTORP           SKOT    LH
LAHOLM    SKOTTORP/SKUMMELSLÖV     SKOT KC02  LH
LAHOLM    SVENSHULT           SVHT
LAHOLM    TRÄLSHULT           TLH
LAHOLM    TUREBY            TUR
LAHOLM    VEINGE            VEI     LH
LAHOLM    VALLBERGA           VLB     LH
LAHOLM    VÅXTORP KC01         VÅX KC01  LH
LAHOLM    YSBY             YB
LAHOLM    ÅLSTORP            ÅL
LANDSKRONA  ANNELÖV            ANL     L
LANDSKRONA  ASMUNDTORP          ASMP    HS
LANDSKRONA  ASMUNDTORP/VADENSJÖ      ASMP KC02
LANDSKRONA  GLUMSLÖV           GLU     HS
LANDSKRONA  HÄRSLÖV         HÄRS    L
LANDSKRONA  LANDSKRONA        L     L
LANDSKRONA  LANDSKRONA/ÖSTRA IND   L KC02   L
LANDSKRONA  LANDSKRONA/RÅDHUSTORG  L KC04   L
LANDSKRONA  LANDSKRONA/BOR      L KC05   L
LANDSKRONA  LANDSKRONA/LASARETT   L KC06
LANDSKRONA  LANDSKRONA/HAMNEN    L KC07   L
LANDSKRONA  LANDSKRONA KC5      L KC08   L
LANDSKRONA  LANSKRONA/STENORSVÄGEN  L KC09   L
LANDSKRONA  LANDSKRONA/ÖRJA ÖSTRA  L KC10   L
LANDSKRONA  SAXTORP         SXP    L
LANDSKRONA  VEN           VEN
LAXÅ     BJÖRKMARKEN       BJÖR    ASD
LAXÅ     DAVIDSTORP        DVP    ASD
LAXÅ     FINNERÖDJA        FNA    ASD
LAXÅ     HASSELFORS        HASF    ÖR
LAXÅ     KAVLEBRON        KVN    ASD
LAXÅ     LAXÅ           LXÅ    ASD
LAXÅ     LAXÅ/RÖFORSVÄGEN     LXÅ KC02  ASD
LAXÅ     MOVATTNET        MVT    ASD
LAXÅ     PORLA          POR
LAXÅ     RÖFORS          RÖF    ASD
LAXÅ     SKAGERSHOLM       SGH    ASD
LAXÅ     TIVÄGSBODA        TIV    ASD
LAXÅ     TIVED          TVED    ASD
LAXÅ     ULLSANDSMO        UMO    ASD
LEKEBERG   BROHYTTAN        BROH    ÖR
LEKEBERG   DORMEN          DRN    ÖR
LEKEBERG   EDSBERG         EDG    ÖR
LEKEBERG   FALLHYTTAN        FAH    ÖR
LEKEBERG   FJUGESTA         FJA    ÖR
LEKEBERG   GROPEN          GON    ÖR
LEKEBERG   HIDINGEBRO        HI     KSG
LEKEBERG   HACKVAD         HKD    ÖR
LEKEBERG   LEKHYTTAN        LEK    KSG
LEKEBERG   MULLHYTTEMO       MMO    ÖR
LEKEBERG   MÅRTENSTORP       MÅRT    ÖR
LEKEBERG   NÄRKES TÅNGERÅSA     NTÅ    ÖR
LEKEBERG   NÄRKES VIA        NVIA    ÖR
LEKEBERG   RIBBODA         RIA    ÖR
LEKEBERG   VALLBYTORP        VBP    ÖR
LEKSAND   ALMBERG         ALMB    MRA
LEKSAND   DJURA          DJA    MRA
LEKSAND   HJORTNÄS         HJNS    MRA
LEKSAND   HÄLLA          HLLA    MRA
LEKSAND   HÄLGBO          HÄLG    MRA
LEKSAND   HÄRADSBYGDEN       HÄRA    MRA
LEKSAND   INSJÖN          IN     MRA
LEKSAND   KILEN          KEN
LEKSAND   LEKSBODA         LBD    MRA
LEKSAND   LIMÅN          LMÅ    MRA
LEKSAND   LEKSAND         LSD    MRA
LEKSAND   REXBO              REX    MRA
LEKSAND   RISHOLN             RIL
LEKSAND   RÄLTA              RTA
LEKSAND   RÖNNÄSBYGDEN          RÄB    MRA
LEKSAND   RÄLLSJÖBO            RÄL
LEKSAND   SILJANSNÄS           SILJ    MRA
LEKSAND   SKEBERG             SKEB
LEKSAND   STYRSJÖBO            SSBO    MRA
LEKSAND   TÄLLBERG            TÄL    MRA
LERUM    BJÖRBOHOLM           BBHM    G/KP
LERUM    FLODA              FDA    G/KP
LERUM    FLODA/DRÄNGSERED        FDA KC01  G/KP
LERUM    FLODA/UDDARED          FDA KC02  G/KP
LERUM    FLODA PORTAR          FDA KC03  G/KP
LERUM    GRÅBO              GBO    G/KP
LERUM    GRÅBO/OLSTORP          GBO KC01  G/KP
LERUM    GRÅBO/LJUNGVIK         GBO KC02  G/KP
LERUM    GRÅBO/MJÖRNBOTORGET       GBO KC03  G/KP
LERUM    HÄCKEN             HÄN    G/KP
LERUM    LERUM              LRM    G/KP
LERUM    LERUM KC01           LRM KC01  G/KP
LERUM    SJÖVIK             SJK    G/KP
LERUM    STENKULLEN           SKUL    G/KP
LERUM    STANNUM             SNU    G/KP
LERUM    TOLLERED            TOD    G/KP
LESSEBO   BERGDALA            BDAL
LESSEBO   EKEBERGA            EGA
LESSEBO   HOVMANTORP           HMTP    VJ
LESSEBO   KOSTA              KOS    VJ
LESSEBO   KRÅKSJÖ             KRÅÖ
LESSEBO   LESSEBO             LSB    VJ
LESSEBO   SKRUV              SKRV    VJ
LESSEBO   TJUGOSJÖ            TJG
LESSEBO   UGNANÄS             UG
LIDINGÖ   LIDINGÖ-BREVIK         LBR    S/ÖV
LIDINGÖ   LIDINGÖ-BREVIK/GÅSHAGA STRAND  LBR KC71
LIDINGÖ   LIDINGÖ-BREVIK/GÅSHAGA BRYGGA  LBR KC72
LIDINGÖ   LIDINGÖ             LIÖ    S/ÖV
LIDINGÖ   LIDINGÖ KC2           LIÖ KC02  S/ÖV
LIDKÖPING  BJÖRNEGÅRDEN          BJGD
LIDKÖPING  BRONÄS             BÄS    MR
LIDKÖPING  GILLSTADBY           GILL    MR
LIDKÖPING  GÖSSLUNDA KC          GSLA    MR
LIDKÖPING  HÄRJEVAD            HJV
LIDKÖPING  HÄGGESLED            HLED    MR
LIDKÖPING  JÄRPÅS             JPÅ    MR
LIDKÖPING  KÅLLANDS-RÅDA          KRÅD    MR
LIDKÖPING  KÅLLANDSÖ KC          KSÖ    MR
LIDKÖPING  LAVA KC             LAVA    MR
LIDKÖPING  LIDKÖPING LX          LID    MR
LIDKÖPING  LIDKÖPING/ÄNGHAGEN       LID KC11  MR
LIDKÖPING  LIDKÖPING/SJUKHUS PAT      LID KC12
LIDKÖPING  LIDKÖPING KC44          LID KC44
LIDKÖPING  LIDKÖPING KC70          LID KC70
LIDKÖPING  LOVENE              LOV    MR
LIDKÖPING  NORRA-KEDUM            NKM    MR
LIDKÖPING  PRÄSTTORP PMA           PTP
LIDKÖPING  RACKEBY              RAC    MR
LIDKÖPING  SALEBY KC             SAY    MR
LIDKÖPING  SÖNE               SÖNE
LIDKÖPING  STRÖTORP             SÖTP    MR
LIDKÖPING  TOLSJÖ KC             TOL    MR
LIDKÖPING  TOLSJÖ KC             TOL KC11
LIDKÖPING  TRUVE KC             TRU    MR
LIDKÖPING  TRÄSSBERGS SKOLA         TSK
LIDKÖPING  TUN                TUN    MR
LIDKÖPING  TÅDENE              TÅE
LIDKÖPING  ULLERSUND             ULS    MR
LIDKÖPING  VINNINGA KC            VNG    MR
LIDKÖPING  ÖRSLÖSA KC            ÖSA    MR
LILLA EDET  GÖTA               GÖTA    TH
LILLA EDET  HASTERÖD             HAST    TH
LILLA EDET  HJÄRTUM              HJU    TH
LILLA EDET  LÖDÖSE              LDS    TH
LILLA EDET  LILLA EDET            LE     TH
LILLA EDET  NYGÅRD              NG     TH
LILLA EDET  PRÄSSEBO             PSB    TH
LILLA EDET  UTBY               UTBY    TH
LILLA EDET  VÄSTERLANDA            VÄL    TH
LILLA EDET  ÅSBRÄCKA             ÅBC    TH
LILLA EDET  ÅKERSTRÖM             ÅKM    TH
LINDESBERG  ALLMÄNNINGBO           ALLB    KSG
LINDESBERG  BJÖRKAÖ              BJKÖ    KSG
LINDESBERG  BLIXTERBODA            BXB    KSG
LINDESBERG  FORNABODA             FBDA    KSG
LINDESBERG  FINNÅKER             FIÅ    KSG
LINDESBERG  FELLINGSBRO            FO     KSG
LINDESBERG  FRÖVI               FVI    KSG
LINDESBERG  GRANHULTSBRUK           GHK
LINDESBERG  GRÖNBO              GRBO
LINDESBERG  GUSSELBY             GSBY    KSG
LINDESBERG  GULDSMEDSHYTTAN          GSMH    KSG
LINDESBERG  HAMMARBACKEN           HMBN    KSG
LINDESBERG  HÄLLBYBORG            HÄLL    KSG
LINDESBERG  KLOTEN              KLO    KSG
LINDESBERG  KALLERNÄS             KNS    KSG
LINDESBERG  KOVERBODA             KVB    KSG
LINDESBERG  LINDESBERG            LDG
LINDESBERG  LINDESBERG/STADSSKOGEN      LDG KC01  KSG
LINDESBERG  LINDESBERG/BRODALEN        LDG KC02  KSG
LINDESBERG  LINDESBERG/HAGABERSSKOL      LDG KC03  KSG
LINDESBERG  LINDESBERG/AT-STN KRISTINAGATAN  LDG KC04  KSG
LINDESBERG  LINDESBERG/DALKARLSHYTTAN     LDG KC05  KSG
LINDESBERG  LINDESBERG/BULLEBERGET      LDG KC06  KSG
LINDESBERG  LINDESBERG/LASARETTET   LDG KC07
LINDESBERG  LÖA            LÖA    KSG
LINDESBERG  MORSKOGA         MG     KSG
LINDESBERG  MÅRDSHYTTAN        MÅRD    KSG
LINDESBERG  NORRBYHAMMAR       NBH
LINDESBERG  RAMSBERG         RMS    KSG
LINDESBERG  SPANNARBODA        SPB    KSG
LINDESBERG  STRÅSSA          SSS    KSG
LINDESBERG  STORÅ           SÅ     KSG
LINDESBERG  SÄLLINGE         SÄLI    KSG
LINDESBERG  ULLERSÄTER        US     KSG
LINDESBERG  VASSELHYTTAN       VH     KSG
LINDESBERG  VESSLINGBY        VSBY    KSG
LINDESBERG  VEDEVÅG          VVG    KSG
LINDESBERG  YTTEREKEBY        YTB
LINDESBERG  YXE            YXE    KSG
LINDESBERG  ÖSTRA BÅR         ÖB     KSG
LINDESBERG  ÖSKEVIKSBY        ÖKY    KSG
LINKÖPING  ASKEBY          AKY
LINKÖPING  ARNEBO          ARBO    SDG
LINKÖPING  BJÖRKEBERG        BKBG
LINKÖPING  BANKEKIND         BKKD    LK
LINKÖPING  BRINK           BNK    LK
LINKÖPING  BROKIND          BRKD    LK
LINKÖPING  BRÄNNINGE         BRÄN    LK
LINKÖPING  BJÄRKA-SÄBY        BSBY    LK
LINKÖPING  BESTORP          BST    LK
LINKÖPING  DRÖGSHULT         DHT    LK
LINKÖPING  EKHOLMEN         EHN    LK
LINKÖPING  EKHOLMEN KC1       EHN KC01  LK
LINKÖPING  EKHOLMEN KC2       EHN KC02  LK
LINKÖPING  EKÄNGEN          EN     LK
LINKÖPING  EKÄNGEN/EKÄNGSVÄGEN    EN KC02
LINKÖPING  FILLINGE         FILL    LK
LINKÖPING  GISTAD          GIS    LK
LINKÖPING  GAMMALKIL         GKL    LK
LINKÖPING  HJÄLMSÄTER        HJST
LINKÖPING  HULTA           HLTA    SDG
LINKÖPING  HÖVERSBY         HÖV
LINKÖPING  LAMBOHOV         LBV    LK
LINKÖPING  LAMBOHOV/JÄGARVALLEN   LBV KC03  LK
LINKÖPING  LAMBOHOV KC4       LBV KC04  LK
LINKÖPING  LAMBOHOV KC98       LBV KC98
LINKÖPING  LEDBERGSKULLE       LDK
LINKÖPING  LINGHEM          LGM    LK
LINKÖPING  LJUNGS-RÅBY        LJBY
LINKÖPING  LJUNGSBRO         LJO    LK
LINKÖPING  LINKÖPING         LK     LK
LINKÖPING  LINKÖPING/TANNEFORS    LK KC06  LK
LINKÖPING  LINKÖPING/GOTTFRIDSBERG  LK KC08
LINKÖPING  LINKÖPING/VALLA      LK KC09
LINKÖPING  LINKÖPING/IKANO      LK KC10  LK
LINKÖPING  LINKÖPING KC11     LK KC11   LK
LINKÖPING  LINKÖPING KC30     LK KC30   LK
LINKÖPING  LINKÖPING KC96     LK KC96
LINKÖPING  LINKÖPING KC98     LK KC98
LINKÖPING  LINKÖPING/RIL     LK/R
LINKÖPING  LINKÖPING KC07     LK/R KC07
LINKÖPING  LINKÖPING/T1-OMRÅDET  LK/T    LK
LINKÖPING  LINKÖPING/T1-OMRÅDET  LK/T KC70
LINKÖPING  MASPELÖSA       MASP    LK
LINKÖPING  MUNKEBO        MBO     LK
LINKÖPING  MALMSLÄTT       MSL     LK
LINKÖPING  NYKIL         NKL     LK
LINKÖPING  RINGSHULT       RGH     LK
LINKÖPING  RIST          RIST
LINKÖPING  RINGÅS         RNG     SDG
LINKÖPING  RINGSTORP       RTP
LINKÖPING  STUREFORS       SFR     LK
LINKÖPING  SKÄGGETORP       SGP     LK
LINKÖPING  SKÄGGETORP/RYD     SGP KC03
LINKÖPING  SJÖGESTAD       SJG     MT
LINKÖPING  STJÄRNORP       SJNP    LK
LINKÖPING  SKEDA         SKA     LK
LINKÖPING  SKEDABORG       SKBG
LINKÖPING  SKUGGEBO        SKO     LK
LINKÖPING  SÄVSMÅLA        SÄVS
LINKÖPING  TALLBODA        TBD     LK
LINKÖPING  TEGNEBY RYSTAD     TGB     LK
LINKÖPING  TÖRNEVALLA       TÖV     LK
LINKÖPING  ULRIKA         UA
LINKÖPING  VÅRDSBERG       VDB     LK
LINKÖPING  VITTSÄTER       VITT    LK
LINKÖPING  VIKINGSTAD       VKD     LK
LINKÖPING  VRETAKLOSTER      VRK     LK
LINKÖPING  VÄSTERLÖSA       VRL     MT
LINKÖPING  ÅNNEBO         ÅNB     LK
LINKÖPING  ÖSTRA HARG       ÖRG     LK
LINKÖPING  ÖSTRA SKRUKEBY     ÖSBY    LK
LJUNGBY   AGUNNARYD       AGR
LJUNGBY   ANNERSTAD       ANN
LJUNGBY   ANGELSTAD       AST     LBY
LJUNGBY   BOLMEN         BLM
LJUNGBY   BOLMARÖ        BOÖ
LJUNGBY   BOLMSTAD        BSTD
LJUNGBY   BYHOLMA        BYH
LJUNGBY   BÄCK          BÄK
LJUNGBY   BÖLMINGE        BÖLM
LJUNGBY   DOMARYD        DOM
LJUNGBY   DÖRARP         DÖP     LBY
LJUNGBY   GASHULT        GHT
LJUNGBY   HAMNEDA        HMN     LBY
LJUNGBY   HORNSBORG       HRO     LBY
LJUNGBY   IVLA          IVL
LJUNGBY  KVÄNARP       KAP
LJUNGBY  KVARNAGÅRD      KVG
LJUNGBY  KVÄNSLÖV       KVLV
LJUNGBY  KÅNNA        KÅA    LBY
LJUNGBY  LAGAN        LAGA    LBY
LJUNGBY  LJUNGBY       LBY    LBY
LJUNGBY  LJUNGBY KC2     LBY KC02  LBY
LJUNGBY  LJUNGBY/IDÉCENTRUM  LBY KC03
LJUNGBY  LIDHULT       LHT    LH
LJUNGBY  LJUNGHULT      LJT
LJUNGBY  MÖLLAREGÅRD     MEÅ
LJUNGBY  MÅLASKOG       MSG
LJUNGBY  NORRA BOLMSÖ     NBÖ
LJUNGBY  NÖTTJA        NÖT
LJUNGBY  ODENSJÖ       ODÖ
LJUNGBY  RÄNTE        RNTE
LJUNGBY  RYSSBY        RYS    LBY
LJUNGBY  SÖDRA BOLMSÖ     SBM
LJUNGBY  SÖDRA HÅ       SHÅ
LJUNGBY  SKÄLLANDSÖ      SLSÖ
LJUNGBY  SÖDRA LJUNGA     SLU
LJUNGBY  SUNNERÅ       SRÅ    LBY
LJUNGBY  TANNÅKER       TAÅ
LJUNGBY  TJURKÖBY       TKB
LJUNGBY  TOFTAHOLM      TLM
LJUNGBY  TUMHULT       TUH
LJUNGBY  TUTARYD       TUT    LBY
LJUNGBY  VITTARYD       VIT    LBY
LJUNGBY  VRÅ         VRÅ
LJUNGBY  VRÅ/SINGESHULT    VRÅ KC21
LJUNGBY  YXKULLSUND      YXK
LJUNGBY  ÅSEN         ÅSE
LJUNGBY  ÄPPLANÄS       ÄP
LJUNGBY  ÄLMTÅSA       ÄÅA
LJUNGBY  ÖSLÖV        ÖL
LJUSDAL  BJÖRSJÖ       BRSÖ
LJUSDAL  BÄCKAN        BÄCK
LJUSDAL  ENSKOGEN       ESK
LJUSDAL  FINNEBY       FIBY
LJUSDAL  FÅGELSJÖ       FJÖ
LJUSDAL  FLUREN-HÄSTBERG   FLHB
LJUSDAL  FÄRILA        FÄL    BN
LJUSDAL  FÖRNEBO       FÖB
LJUSDAL  FÖNE         FÖNE    BN
LJUSDAL  HARSABYGGET     HBT
LJUSDAL  HEDSTA        HEDS
LJUSDAL  HAMRA        HMRA    BN
LJUSDAL  HÄLSINGE-NYBO    HNBO
LJUSDAL  HENNAN        HNNA
LJUSDAL  HOLÄNNA       HOLA    BN
LJUSDAL  HOVRA        HOVR    BN
LJUSDAL  HUSKASNÄS      HUSK
LJUSDAL   HÄLSINGE-SANDVIK  HVI
LJUSDAL   HYBO        HYBO    BN
LJUSDAL   JÄRVSÖ-NORDSJÖ   JDÖ
LJUSDAL   JÄRVSÖ-NOR     JNOR
LJUSDAL   JÄRVSÖ-SÖRBY    JSB
LJUSDAL   JÄRVSÖ       JSÖ    BN
LJUSDAL   KÅRBÖLE      KBE    BN
LJUSDAL   KÅRBÖLESKOG    KBSG
LJUSDAL   KALLMYR      KLMY
LJUSDAL   KARSJÖ       KSJÖ
LJUSDAL   KVARNBERG     KVBG
LJUSDAL   LJUSDAL      LDL    BN
LJUSDAL   LASSEKROG     LKG
LJUSDAL   LILLHAMRA     LLH
LJUSDAL   LOMSJÖHED     LOMS
LJUSDAL   LOS        LOS
LJUSDAL   LOS KC90      LOS KC90
LJUSDAL   LOSTER       LOST
LJUSDAL   LÖRSTRAND     LÖR    BN
LJUSDAL   MELLANSJÖ     MLÖ
LJUSDAL   NÄSBERGSBY     NÄY
LJUSDAL   NÄSBERGSBY KC90  NÄY KC90
LJUSDAL   OPPLI       OPP
LJUSDAL   RISARVEN      RIV
LJUSDAL   RULLBO       RLB
LJUSDAL   RÖDMYRA      RMYA
LJUSDAL   RAMSJÖ       RSÖ    BN
LJUSDAL   SAMUELSFALLET   SAM
LJUSDAL   STOCKSBOBY     SBOB
LJUSDAL   SIDSKOGEN     SIS
LJUSDAL   SJÖVESTA      SJVA    BN
LJUSDAL   SJÖÄNDSBYN     SJY
LJUSDAL   SKÄSTRA      SKSA    BN
LJUSDAL   SVÅGADALEN     SVÅG
LJUSDAL   STRÅSJÖ      SÅÖ
LJUSDAL   SÄLJESTA      SÄLJ
LJUSDAL   TOMS-BJÖRKBERG   TBJ
LJUSDAL   TEGELTJÄR     TET
LJUSDAL   TEVANSJÖ      TEV
LJUSDAL   TANDSJÖBORG    TSB
LJUSDAL   TALLÅSEN      TSN    BN
LJUSDAL   TALLNÄS      TÄS
LJUSDAL   VALSJÖN      VALJ
LJUSDAL   VECKEBO      VEC    BN
LJUSDAL   YGSKORSET     YG
LJUSDAL   ÄLVHO       ÄHO
LJUSNARSBERGFINNFALL      FFL    KSG
LJUSNARSBERGGÖKLUND      GÖKL    KSG
LJUSNARSBERGHÖGFORSBRUK    HFB
LJUSNARSBERGHÖRKEN       HÖRK    KSG
LJUSNARSBERGKÄLLBÄCKEN     KBKN    KSG
LJUSNARSBERGKOPPARBERG     KPG    KSG
LJUSNARSBERGNITTKVARN      NIT    KSG
LJUSNARSBERGNÄCKTJÄRN      NÄCK    KSG
LJUSNARSBERGRÄLLSÅ        RSÅ    KSG
LJUSNARSBERGSTJÄRNFORS      STFS    KSG
LJUSNARSBERGSTÄLLBERG      STÄB    KSG
LJUSNARSBERGSTÄLLDALEN      STÄD    KSG
LJUSNARSBERGÄLVHÖJDEN      ÄHN    KSG
LOMMA    BJÄRRED       BJD    LD
LOMMA    FLÄDIE        FLÄD    M/SP
LOMMA    LOMMA        LOA    LD
LOMMA    LOMMA/VINSTORP    LOA KC01  LD
LUDVIKA   ABBORTJÄRN      ABB
LUDVIKA   BLÖTBERGET      BLÖT    BLG
LUDVIKA   BREDBERGET      BREB
LUDVIKA   FREDRIKSBERG     FBG    MRA
LUDVIKA   GRÄNGESBERG     GBG    BLG
LUDVIKA   GRÄNGESBERG KC02   GBG KC02  BLG
LUDVIKA   GRANGÄRDE      GE     BLG
LUDVIKA   GRANGÄRDE-HÄSTBERG  GHÄ
LUDVIKA   GRÄSBERG       GSB    BLG
LUDVIKA   GRAVENDAL      GVD
LUDVIKA   GÄNSEN        GÄNS
LUDVIKA   KLENSHYTTAN     KLTN    BLG
LUDVIKA   KUNTBERGET      KUN
LUDVIKA   LUDVIKA       LV     BLG
LUDVIKA   LUDVIKA KC01     LV KC01  BLG
LUDVIKA   LUDVIKA/HÅKSBERG   LV KC02  BLG
LUDVIKA   LUDVIKA KC03     LV KC03
LUDVIKA   LUDVIKA KC04     LV KC04
LUDVIKA   LUDVIKA KC05     LV KC05
LUDVIKA   LUDVIKA KC06     LV KC06
LUDVIKA   NORRA HÄLLSJÖN    NHÄ
LUDVIKA   NORHYTTAN      NTN    BLG
LUDVIKA   RIFALLET       RIF
LUDVIKA   SVEDBERGET      SBT
LUDVIKA   SKATTLÖSBERG     SLS
LUDVIKA   SUNNANSJÖ      SUN    BLG
LUDVIKA   SAXDALEN       SXD    BLG
LUDVIKA   STRÖMSDAL      SÖMD
LUDVIKA   SÖRVIK        SÖRV
LUDVIKA   TYFORS        TYF
LUDVIKA   ULRIKSBERG      ULK
LULEÅ    ALHAMN        AHMN
LULEÅ    ALE         ALE
LULEÅ    ANTNÄS        ANS    LL
LULEÅ    AVAFORS       AVFS
LULEÅ    ALVIKSTRÄSK     AVKT
LULEÅ    BENSBYN       BEBN    LL
LULEÅ    BJÖRKSKATAN     BJAN    LL
LULEÅ    BJURSTRÄSKBY     BJTB    LL
LULEÅ    BJURÅ        BJÅ    BD
LULEÅ    BÄLINGE       BLGE    LL
LULEÅ  BREDTRÄSKHEDEN       BRED
LULEÅ  BRÄNDÖN           BRÖN
LULEÅ  ERSNÄS           ERN     LL
LULEÅ  FÄLLTRÄSK          FLTR
LULEÅ  GÄDDVIK           GDK     LL
LULEÅ  GAMMELSTAD         GML     LL
LULEÅ  GAMMELSTAD KC03       GML KC03  LL
LULEÅ  HINDERSÖN          HIND    LL
LULEÅ  HINDERSÖN KC51       HIND KC51
LULEÅ  HERTSÖLANDET        HTL
LULEÅ  HERTSÖN           HTS     LL
LULEÅ  HÄLLANDET          HÄLD    LL
LULEÅ  HÖGSÖN           HÖÖ
LULEÅ  JUNKÖN           JU
LULEÅ  JÄMTÖN           JÄ     LL
LULEÅ  KARLSVIK          KAVI    LL
LULEÅ  KLÖVERTRÄSK         KLVT    P
LULEÅ  KALLAX           KLX     LL
LULEÅ  LULAVAN           LAVN    LL
LULEÅ  LULEÅ            LL     LL
LULEÅ  LULEÅ/BERGNÄSET       LL KC01   LL
LULEÅ  LULEÅ/IDROTTSPLATSEN    LL KC02   LL
LULEÅ  LULEÅ/TUNASKOLAN      LL KC05   LL
LULEÅ  LULEÅ/AURORUM        LL KC06
LULEÅ  LULEÅ/KALLAX        LL KC11
LULEÅ  LULEÅ/AC          LL KC12   LL
LULEÅ  LULEÅ/NOTVIKEN       LL KC13   LL
LULEÅ  LÅNGNÄS           LNS     LL
LULEÅ  RÅNE-LÅNGTJÄRN       LTJ
LULEÅ  LULE-VALLEN         LVN
LULEÅ  MJÖFJÄRDEN         MJÄ
LULEÅ  MÅTTSUND          MÅTT    LL
LULEÅ  MÖRÖN            MÖRÖ
LULEÅ  NORRA SUNDERBYN       NDB
LULEÅ  NIEMIHOLM          NH     LL
LULEÅ  NIEMISEL          NML     BD
LULEÅ  ORRBYN           OYN     LL
LULEÅ  PRÄSTHOLMEN         PH     LL
LULEÅ  PERSÖN           PSN     LL
LULEÅ  PORSÖN           PÖN     LL
LULEÅ  RÖRBÄCK           RBÄK    LL
LULEÅ  RÅNE-FORSHED        RFH     BD
LULEÅ  RÅNE-FÄLLTRÄSK       RFK     BD
LULEÅ  RÅNE-KROKTRÄSK       RKRK
LULEÅ  RÅNE-LÅNGSEL        RLS     BD
LULEÅ  RÅNEÅ            RN     LL
LULEÅ  RÅNE-STRÖMSUND       RSU     LL
LULEÅ  RUTVIK           RTV     LL
LULEÅ  STORBRÄNDÖN         SBÖN
LULEÅ  SÖDRA SUNDERBYN       SDU     LL
LULEÅ  SÖDRA SUNDERBYN/SJUKHUSET  SDU KC02  LL
LULEÅ  SMEDSBYN          SMED
LULEÅ   SANDNÄSET       SNÄS
LULEÅ   SUNDOM         SOM
LULEÅ   SVARTÖSTADEN      SVTÖ    LL
LULEÅ   SVARTÖSTADEN/UDDEBO  SVTÖ KC02  LL
LULEÅ   SANDÖN         SÖN     LL
LULEÅ   VÄSTMARK        VMK
LULEÅ   VITÅ          VTÅ     LL
LULEÅ   ÄNGESBYN        ÄGN
LULEÅ   ÄNGDALSRO       ÄRO
LULEÅ   ÖRARNA         ÖRR
LUND    BJÖRNSTORP       BÖT     LD
LUND    DALBY         DBY     LD
LUND    DÖRRÖD KC01      DÖR KC01  Y
LUND    GENARP KC01      GEP KC01  HB
LUND    HARDEBERGA       HDB     LD
LUND    KÄMPARP        KMP
LUND    KONGSMARKEN KC01    KMR KC01  HB
LUND    LUND          LD     LD
LUND    LUND/LINERO      LD KC01   LD
LUND    LUND/NORRA FÄLADEN   LD KC02   LD
LUND    LUND/PAPEGOJELYCKAN  LD KC03   LD
LUND    LUND/ÖSTRA TORN    LD KC04   LD
LUND    LUND/SPARTA      LD KC05
LUND    LUND/DELPHI      LD KC06   LD
LUND    LUND/SÖDRA IDEON    LD KC07   LD
LUND    LUND/ULLRIKEDAL    LD KC08   LD
LUND    LUND/VILDANDEN     LD KC09
LUND    LUND/KÄMNÄREN     LD KC10
LUND    LUND/GASTELYCKAN    LD KC11   LD
LUND    LUND/PATIENTTELEFONI  LD KC12
LUND    LUND/ÖRESUNDSVÄGEN   LD KC13   LD
LUND    LUND KC14       LD KC14
LUND    LUND/VÄRPINGE     LD KC50   LD
LUND    ODARSLÖV        ODV     HB
LUND    REVINGEBY       REY     HB
LUND    SILVÅKRA        SILÅ
LUND    SÖDRA SANDBY      SSY     HB
LUND    SÖDRA SANDBY KC01   SSY KC01  HB
LUND    STÅNGBY KC01      STB KC01  HB
LUND    TORNA HÄLLESTAD KC01  THD KC01  HB
LUND    VEBERÖD        VEB     HB
LUND    VOMB          VOMB
LYCKSELE  ALALUND        ALD
LYCKSELE  ARVTRÄSK        ARVT
LYCKSELE  BETSELE        BET
LYCKSELE  BJÖRKSELE       BJÖS    LSE
LYCKSELE  BLÅVIKSSTRAND     BLÅV
LYCKSELE  BRATTEN        BTN
LYCKSELE  BYSSTRÄSK       BYT
LYCKSELE  BÅLFORSEN       BÅLS
LYCKSELE  BÅLFORSEN KC50     BÅLS KC50
LYCKSELE  FORSHOLM        FHL
LYCKSELE  FLAKATRÄSK        FLAK
LYCKSELE  FALTRÄSK         FTR
LYCKSELE  FÄBO           FÄBO
LYCKSELE  GÄDDTRÄSK        GDD
LYCKSELE  HUSBONLIDEN       HBNL    LSE
LYCKSELE  HOLMGÅRD         HGRD
LYCKSELE  HEDLUNDA         HL
LYCKSELE  HORNMYR         HMR
LYCKSELE  KARONSBO         KARO
LYCKSELE  KARONSBO/ÖVERBO     KARO KC02
LYCKSELE  KATTISAVAN        KATI
LYCKSELE  KNAFTEN         KFT
LYCKSELE  KROKSJÖ         KKSÖ
LYCKSELE  KRISTINEBERG       KRI     LSE
LYCKSELE  LYCKSELE-BJÖRKBERG    LBJ
LYCKSELE  LYCKSELE-BUSJÖN     LBU
LYCKSELE  LYCKSELE-GRANTRÄSK    LG
LYCKSELE  LYCKSELE-NORRBÄCK    LNK
LYCKSELE  LYCKSELE         LSE     LSE
LYCKSELE  LYCKSELE/NORRMALM    LSE KC02  LSE
LYCKSELE  LYCKSELE/FURUVIK     LSE KC03  LSE
LYCKSELE  LYCKSELE/FORSDALA    LSE KC04
LYCKSELE  LYCKSELE/SÖDERMALM    LSE KC05  LSE
LYCKSELE  LYCKAN          LYC     LSE
LYCKSELE  LYCKAN/STORA HOLMTRÄSK  LYC KC51
LYCKSELE  LYCKSABERG        LYX
LYCKSELE  LYCKSELE-ÅTTONTRÄSK   LÅT
LYCKSELE  MEDELÅS         MEDE
LYCKSELE  NORRBYBERG        NRB
LYCKSELE  RUSKSELE         RKL     LSE
LYCKSELE  RUSKTRÄSK        RTK
LYCKSELE  SIKSELBERG        SIKS
LYCKSELE  SKARDA          SKAR
LYCKSELE  SVALLMYRAN        SVM
LYCKSELE  TANNEN          TNN
LYCKSELE  TALLTRÄSKLIDEN      TTL
LYCKSELE  TUGGENSELE        TUG
LYCKSELE  TUVTRÄSK         TUV
LYCKSELE  UMGRANSELE        UMG
LYCKSELE  UMGRANSELE KC50     UMG KC50
LYCKSELE  VINDELGRANSELE      VGSE    LSE
LYCKSELE  VARGTRÄSK        VGT
LYCKSELE  VINLIDEN         VINL
LYCKSELE  VÄNJAURBÄCK       VJB
LYCKSELE  VÄNJAUR         VJR
LYCKSELE  VORMTRÄSK        VOK
LYCKSELE  VORMSELE         VOM
LYCKSELE  VÄGSELE         VSE
LYCKSELE  ÖRAVAN          ÖAV
LYCKSELE  ÖRE-LÅNGSELE       ÖLÅ
LYCKSELE  ÖRTRÄSK         ÖRT
LYCKSELE  ÖRTRÄSK/SKURTRÄSK    ÖRT KC51
LYKSELE  BJÖRKSELEBY               BSY
LYSEKIL  BRASTAD                 BRAS    UD
LYSEKIL  BRASTAD/GÅSEBERG             BRAS KC03  UD
LYSEKIL  BRODALEN                 BRDN    UD
LYSEKIL  FISKEBÄCKSKIL              FBL     UD
LYSEKIL  FÅGELVIKEN                FGV     UD
LYSEKIL  GRUNDSUND                GRUN    UD
LYSEKIL  GRUNDSUND/RÅGGÅRDSVIK          GRUN KC02  UD
LYSEKIL  HALLINDEN                HLDN    SSD
LYSEKIL  LYSEKIL LX                LS     UD
LYSEKIL  LYSE                   LYSE    UD
LYSEKIL  SKALHAMN                 SKAH    UD
LYSEKIL  SÄMSTAD                 SÄM     SSD
MALMÖ   KLAGSHAMN                KLAG    VE
MALMÖ   KVARNBY                 KV     M/RG
MALMÖ   KVARNBY/TOFTANÄS             KV KC04   M/RG
MALMÖ   KVARNBY/STENKÄLLAN            KV KC09   M/SP
MALMÖ   KVARNBY KC70               KV KC70
MALMÖ   MALMÖ/DALAPLAN              M/DP    M/RG
MALMÖ   MALMÖ/DALAPLAN / SOFIELUND INDUSTRIOMR  M/DP KC12  M/RG
MALMÖ   MALMÖ/DALAPLAN / HÖGAHOLM        M/DP KC13  M/RG
MALMÖ   MALMÖ/DALAPLAN / PER ALBINHEMS      M/DP KC14
MALMÖ   MALMÖ SJUKHUS/PATIENTTELEFONI      M/DP KC18
MALMÖ   MALMÖ/FÅGELBACKEN            M/FB    M/SP
MALMÖ   MALMÖ/FÅGELBACKEN/POTATISÅKERN      M/FB KC17  M/SP
MALMÖ   MALMÖ/HYLLIE               M/HY    M/SP
MALMÖ   MALMÖ/HYLLIE/SVÅGERTORP         M/HY KC19  M/SP
MALMÖ   MALMÖ/HYLLIE               M/HY KC23  M/SP
MALMÖ   MALMÖ/KIRSEBERG             M/KR    M/RG
MALMÖ   MALMÖ/KIRSEBERG / NORDKAJEN       M/KR KC03  M/RG
MALMÖ   MALMÖ/KIRSEBERG / LUNDAVÄGEN       M/KR KC08  M/RG
MALMÖ   KIRSEBERG/LODGATAN            M/KR KC16
MALMÖ   MALMÖ/KIRSEBERG             M/KR KC71
MALMÖ   MALMÖ/LIMHAMN              M/LH    M/SP
MALMÖ   MALMÖ/LIMHAMN / BUNKEFLOSTRAND      M/LH KC01  M/SP
MALMÖ   MALMÖ/LIMHAMN / KUPOLEN         M/LH KC07  M/SP
MALMÖ   MALMÖ/LIMHAMN ÖN             M/LH KC11  M/SP
MALMÖ   HYLLIE/RÄDDNINGSC            M/LH KC15
MALMÖ   MALMÖ/BERGET               M/LH KC21
MALMÖ   MALMÖ/LIMHAMN              M/LH KC24  VE
MALMÖ   MALMÖ/ROSENGÅRD             M/RG    M/RG
MALMÖ   MALMÖ/ROSENGÅRD / FOSIE         M/RG KC02  M/RG
MALMÖ   MALMÖ/ROSENGÅRD / ELISEDAL        M/RG KC10  M/RG
MALMÖ   MALMÖ/ROSENGÅRD             M/RG KC70
MALMÖ   MALMÖ/SPARVEN              M/SP    M/SP
MALMÖ   MALMÖ/SPARVEN              M/SP KC05  M/SP
MALMÖ   MALMÖ/SPARVEN / POSTHUSET        M/SP KC06  M/SP
MALMÖ   MALMÖ/VÄSTRA HAMNEN           M/SP KC20  M/SP
MALMÖ   MALMÖ/UBÅTSHALLEN            M/SP KC22  M/SP
MALMÖ   OXIE                   OX     M/SP
MALMÖ   TYGELSJÖ                 TYG     VE
MALMÖ   VINTRIE                 VII     M/RG
MALUNG  AVRADSBERG      AVB
MALUNG  ANDERSVIKSBERG    AVG     MRA
MALUNG  GRANFJÄLLSSTÖTEN   GRFJ    MRA
MALUNG  GRÄSHEDEN      GSH
MALUNG  HORRMUND       HOR     MRA
MALUNG  HÖGSTRAND      HTD     MRA
MALUNG  HUSVALLSGÖLEN    HUSG
MALUNG  HÖKNÄS        HÖKN    MRA
MALUNG  KINNVALLSJÖSÄTERN  KIVA
MALUNG  LIMA         LIMA    MRA
MALUNG  LISSKOGSÅSEN     LISS
MALUNG  LIMEDSFORSEN     LMF     MRA
MALUNG  LÖTEN KC01      LÖTE KC01
MALUNG  LÖTEN KC02      LÖTE KC02
MALUNG  LÖTEN KC41      LÖTE KC41
MALUNG  LÖTEN KC43      LÖTE KC43
MALUNG  LÖTEN KC44      LÖTE KC44
MALUNG  MALUNGSFORS     MLF     MRA
MALUNG  MALUNG        MLG     MRA
MALUNG  RÖRBÄCKSNÄS     RÖR     MRA
MALUNG  SÄLFJÄLLET      SÄF     MRA
MALUNG  SÄLEN        SÄL     MRA
MALUNG  SÖRSJÖN       SÖR     MRA
MALUNG  SÖRSJÖN KC02     SÖR KC02
MALUNG  TANDÖ        TAÖ     MRA
MALUNG  TORGÅSMON      TGM     MRA
MALUNG  TRANSTRAND      TSD     MRA
MALUNG  TYNGSJÖ       TYN     MRA
MALUNG  TANDÅDALEN      TÅD     MRA
MALUNG  VALLERÅS       VÅS     MRA
MALUNG  YTTERMALUNG     YMA     MRA
MALUNG  ÖJE         ÖJE     MRA
MALUNG  ÖJESJÖN       ÖJSN    MRA
MALUNG  ÖSTRA NÄSBERGET   ÖNÄ
MALUNG  ÖSTRA UTSJÖ     ÖUT     MRA
MALÅ   ADAK         ADAK
MALÅ   FÅRTRÄSK       FTK
MALÅ   HÅPTJÄRNLIDEN    HÅP
MALÅ   KORSMYR       KMYR
MALÅ   KOKTRÄSK       KTK
MALÅ   LAINEJAUR      LAI
MALÅ   LÖPARLIDEN      LÖPA
MALÅ   MALÅ         MAL     LSE
MALÅ   MALÅ-GRUNDTRÄSK   MGT
MALÅ   MALÅ-HOLMSJÖ     MHÖ
MALÅ   MÖRTTJÄRN      MTN
MALÅ   MALÅ-VÄNNÄS     MVS
MALÅ   NORRA JOHANNISBERG  NJ
MALÅ   NÄSLIDEN       NÄL
MALÅ   RENTJÄRN       RTJ
MALÅ   RÖKÅ         RÖKÅ
MALÅ   SLÄPPTRÄSK      SLÄP
MALÅ    TJÄRNBERG     TJB
MARIESTAD  BROMMÖSUND    BMD
MARIESTAD  BORRUD KC     BRUD
MARIESTAD  EK        EKX
MARIESTAD  ENÅSA       ENA     MR
MARIESTAD  EKBYVALL     EV     MR
MARIESTAD  HASSLERÖR KC   HAS     MR
MARIESTAD  JULA KC      JUA     MR
MARIESTAD  LYRESTAD KC    LYR     MR
MARIESTAD  LUGNÅS KC     LÅS     MR
MARIESTAD  LÅSTADBY     LÅY     SDE
MARIESTAD  MUGGEBERG     MGG
MARIESTAD  MARIESTAD LX   MR     MR
MARIESTAD  MARIESTAD KC11  MR KC11   MR
MARIESTAD  MARIESTAD KC12  MR KC12   MR
MARIESTAD  MARIESTAD KC13  MR KC13   MR
MARIESTAD  MARIESTAD KC14  MR KC14   MR
MARIESTAD  MARIESTAD KC15  MR KC15   MR
MARIESTAD  ODENSÅKER KC   ODR     MR
MARIESTAD  RYSSATORP KC   RYP
MARIESTAD  SIGGARUD     SIU
MARIESTAD  SJÖTORP      SJP     MR
MARIESTAD  SUNDSMARKEN    SMR     MR
MARIESTAD  TIDAVAD      TID     MR
MARIESTAD  TORSÖ KC     TRSÖ    MR
MARIESTAD  TÅNGEBERG KC   TÅB
MARIESTAD  ULLERVAD     ULL     MR
MARK    ANSERED      ARD     KN
MARK    BERGHEM KC    BGH     KN
MARK    BJÖRKETORP KC   BJK     KN
MARK    FOTSKÄL KC    FOT     KN
MARK    FRITSLA      FTS     KN
MARK    HAJOM KC     HAJ     KN
MARK    HAJOM KC2     HAJ KC02
MARK    HORRED      HOD     KN
MARK    HARATÅNGEN    HTN     KN
MARK    HYSSNA KC     HYA     KN
MARK    KINNA LX     KN     KN
MARK    KINNA-ÅLBÄCK   KNÅL    KN
MARK    KINNA-ÖRBY    KNÖ     KN
MARK    LIOM       LIOM    KN
MARK    NÄVERÅSEN     NÅN     KN
MARK    RYDAL KC     RYL     KN
MARK    SUNDHOLMEN    SHLM    KN
MARK    SKENE       SKNE    KN
MARK    SKENE/SJUKHUSET  SKNE KC11
MARK    SPJUTÅS      SPJ     KN
MARK    SKEPPARED KC   SRED    KN
MARK    SÄTILA      SÄTI    KN
MARK    TÖLLEBÄCK     TBK     KN
MARK    TORESTORP KC   TSP     KN
MARK    TOSTARED     TTD     KN
MARK    UBBHULT       UBH    KN
MARK    VÅGERSE KC      VÅE
MARK    ÄLEKULLABY      ÄKB    KN
MARK    ÄLEKULLADAL     ÄLE
MARK    ÖXABÄCK KC      ÖX     KN
MARKARYD  AXHULT        AXH    LH
MARKARYD  BERGSHULT      BERG    LH
MARKARYD  HINNERYD       HIR    LH
MARKARYD  HANNABAD       HNB    LH
MARKARYD  MARKARYD       MKR    LH
MARKARYD  MARKARYD/ULVARYD   MKR KC03  LH
MARKARYD  NORRA HAGHULT    NHAG    LH
MARKARYD  NÅTHULT       NÅT    LH
MARKARYD  RÅSTORP       RÅP
MARKARYD  STRÖMSNÄSBRUK    SBK    LH
MARKARYD  STRÖMSNÄSBRUK KC31  SBK KC31  LH
MARKARYD  TANSJÖ        TAS    LH
MARKARYD  TRARYD        TRY    LH
MARKARYD  VIVLJUNGA      VJA    LH
MELLERUD  ASSARBYN       ASS    VN
MELLERUD  DALSKOG       DG     VN
MELLERUD  DALS GRINSTAD    DGR    VN
MELLERUD  DALS ROSTOCK     DRT    VN
MELLERUD  ERIKSTAD       ESTD    VN
MELLERUD  FORSEBOL       FOR
MELLERUD  HÖGSTORP       HTRP
MELLERUD  INGRIBYBRO      IBY    VN
MELLERUD  KÖPMANNEBRO     KÖM    VN
MELLERUD  LILLEBYN       LLN    VN
MELLERUD  MELLERUD LX     MLD    VN
MELLERUD  NYGÅRDSÅKER     NGR    VN
MELLERUD  SNÄCKE        SNC    VN
MELLERUD  TÅNGEBYN       TBN    VN
MELLERUD  ÅSENSBRUK      ÅSS    VN
MELLERUD  ÖR          Ö     VN
MJÖLBY   APPUNA        APP
MJÖLBY   BJÄLBO        BLBO    MT
MJÖLBY   GOTTLÖSA       GLS
MJÖLBY   HOGSTAD       HSTD
MJÖLBY   LAGMANSBERGA     LBA
MJÖLBY   MANTORP       MTP    MT
MJÖLBY   MJÖLBY        MY     MT
MJÖLBY   MJÖLBY KC1      MY KC01  MT
MJÖLBY   MJÖLBY/ÅNETORP    MY KC98
MJÖLBY   NORMLÖSA       NLA    MT
MJÖLBY   RUSTORP       RUS
MJÖLBY   SKÄNNINGE      SNE    MT
MJÖLBY   SKEPPSÅS       SPS
MJÖLBY   SYA         SYA    MT
MJÖLBY   VÄDERSTAD      VDS    MT
MJÖLBY   VÄSTRA HARG     VHG    MT
MJÖLBY   VALLERSTAD      VLT    MT
MJÖLBY  ÖJEBRO          ÖBO
MJÖLBY  ÖNNELUND         ÖNN
MJÖLBY  ÖSTRA TOLLSTAD      ÖTL
MORA   BERGKARLÅS        BKLS
MORA   BONÄS          BON     MRA
MORA   BRINTBODARNA       BRI
MORA   ELDRIS          ELR     MRA
MORA   FINNGRUVAN        FGU
MORA   FÄRNÄS          FÄR     MRA
MORA   GARSÅS          GAS     MRA
MORA   GESUNDA         GES     MRA
MORA   GOPSHUS         GOP     MRA
MORA   GÄVUNDA         GÄV
MORA   KÄTTBO          KBO     MRA
MORA   LÄDE           LÄDE
MORA   MORA           MRA     MRA
MORA   MORA/VINÄS        MRA KC01  MRA
MORA   MORA/NORET        MRA KC02  MRA
MORA   MORA/ÖSTNOR       MRA KC03  MRA
MORA   NUSNÄS          NUS     MRA
MORA   SOLLERÖN         SOLL    MRA
MORA   ULVSJÖBY/KRÄCKELBÄCKEN  USB KC26
MORA   ULVSJÖBY KC27      USB KC27
MORA   VIKA           VIKA    MRA
MORA   VIKA KC90        VIKA KC90
MORA   VENJAN          VJN
MORA   VÅMHUS          VÅM     MRA
MOTALA  BORENSBERG        BBG     MT
MOTALA  BJÖRKEN         BKN
MOTALA  BONA           BONA    MT
MOTALA  DEGERÖN         DGÖ     MT
MOTALA  DJURKÄLLA        DKÄ     MT
MOTALA  FORNÅSA         FNÅ     MT
MOTALA  FÅGELSTA         FTA     MT
MOTALA  GODEGÅRD         GD
MOTALA  HÅGRA          HÅG     MT
MOTALA  ISEFALL         IF     MT
MOTALA  KARLSBY         KARL
MOTALA  KLOCKRIKE        KE     MT
MOTALA  KRISTBERG        KRIB
MOTALA  LABBETORP        LBT     MT
MOTALA  MEDEVI          MDI     ASD
MOTALA  MOTALA          MT     MT
MOTALA  MOTALA/BRÅSTORP     MT KC01   MT
MOTALA  MOTALA/EKENÄS      MT KC02   MT
MOTALA  MOTALA/ÖSTER       MT KC03   MT
MOTALA  MOTALA/LASARETTET    MT KC04
MOTALA  MOTALA KC97       MT KC97
MOTALA  MOTALA KC98       MT KC98
MOTALA  NYKYRKA         NKY     MT
MOTALA  TJÄLLMO         TJM     MT
MOTALA  TJÄLLTORP        TJT     MT
MOTALA   TYLE           TYLE    MT
MOTALA   VARV           VARV
MOTALA   VÄSTRA STENBY      VSY     MT
MOTALA   ÄLGMYRA         ÄMY     MT
MOTALA   ÄLVAN          ÄVN
MOTALA   ÖSTERSTAD        ÖAD     MT
MULLSJÖ   BJURBÄCK         BJBK    J
MULLSJÖ   GRAVSJÖ         GRAV    J
MULLSJÖ   MULLSJÖ         MSÖ     J
MULLSJÖ   SANDHEM         SHM     J
MULLSJÖ   SUNSERED         SRD     J
MULLSJÖ   STRÅKENSVIK       STVK    J
MULLSJÖ   UTVÄNGSTORP       UTV     J
MUNKEDAL  BOHUS GUNNARSBO     BGO
MUNKEDAL  BOHUS FOSS        BOS     SSD
MUNKEDAL  BÄRFENDAL        BÄD
MUNKEDAL  DINGLE          DLE     SSD
MUNKEDAL  FISKETORP        FISK    SSD
MUNKEDAL  HÅBYGÅRD         HBGD    SSD
MUNKEDAL  HEDEBY          HDBY    SSD
MUNKEDAL  HEDEKAS         HDK     SSD
MUNKEDAL  HULTBY          HUB
MUNKEDAL  HÄLLEVADSHOLM      HVH     SSD
MUNKEDAL  JULSERÖD         JUR
MUNKEDAL  MUNKEDAL         MKD     SSD
MUNKEDAL  MEDBÖN          MÖN
MUNKEDAL  NORRA SANNE       NSE
MUNKEDAL  SALTKÄLLAN        SALT    UD
MUNKEDAL  SÖDRA SANNE       SSA
MUNKEDAL  TORSLUND         TOLU
MUNKEDAL  VALBO RYR        VRYR    UD
MUNKFORS  MUNKFORS         MKF     FHA
MUNKFORS  RANSÄTER         RSR     FHA
MÖLNDAL   GÖTEBORG MÖLNDAL     G/ML    G/ML
MÖLNDAL   GÖTEBORG/BALLTORP    G/ML KC01  G/ML
MÖLNDAL   GÖTEBORG/EKLANDA     G/ML KC02  G/ML
MÖLNDAL   G/PEPPAREDSLEDEN     G/ML KC03  G/ML
MÖLNDAL   GÖTEBORG/GLASBERGET   G/ML KC04  G/ML
MÖLNDAL   GÖTEBORG/JOHANNEFRED   G/ML KC05  G/ML
MÖLNDAL   GÖTEBORG/MÖLNDALS SJUK  G/ML KC06
MÖLNDAL   GÖTEBORG/STENSJÖN    G/ML KC07  G/ML
MÖLNDAL   GÖTEBORG/ENERBACKEN   G/ML KC08  G/ML
MÖLNDAL   GÖTEBORG/MÖLNDAL KC09  G/ML KC09  G/ML
MÖLNDAL   GÖTEBORG/MÖLNDAL KC70  G/ML KC70
MÖLNDAL   HÄLLESÅKER        HÅK     G/ML
MÖLNDAL   KÅLLERED         KLD     G/ML
MÖLNDAL   KÅLLERED/STRETERED    KLD KC01  G/ML
MÖLNDAL   KÅLLERED/EKEN-LABACKA  KLD KC02  G/ML
MÖLNDAL   LINDOME         LDE     G/ML
MÖLNDAL   LINDOME/FAGERED     LDE KC01  G/ML
MÖLNDAL   LINDOME/SPÅRHAGAV    LDE KC04  G/ML
MÖNSTERÅS  BLOMSTERMÅLA       BL     O
MÖNSTERÅS  EKHULT              EHT     O
MÖNSTERÅS  FLISERYD             FID     O
MÖNSTERÅS  GRIMHULT             GMH     O
MÖNSTERÅS  GRÖNSKOG             GRSK    O
MÖNSTERÅS  HAMMARGLO            HAO
MÖNSTERÅS  HARALDSMÅLA           HAR     K
MÖNSTERÅS  HÄGGEMÅLA            HÄGM    K
MÖNSTERÅS  MÖNSTERÅS            MSS     O
MÖNSTERÅS  MÖNSTERÅS/OKNÖ          MSS KC02  O
MÖNSTERÅS  PATAHOLM             PTH     K
MÖNSTERÅS  SVARTÖ              SVAÖ    O
MÖNSTERÅS  TIMMERNABBEN           TIM     K
MÖNSTERÅS  ÅLEM               ÅLEM    K
MÖRBYLÅNGA  ALGUTSRUM            AG     BH
MÖRBYLÅNGA  ALGUTSRUM KC31          AG KC31   BH
MÖRBYLÅNGA  DEGERHAMN            DGH     BH
MÖRBYLÅNGA  FÄRJESTADEN           FJ     BH
MÖRBYLÅNGA  FÄRJESTADEN KC2         FJ KC02   BH
MÖRBYLÅNGA  GRÖNHÖGEN            GHÖ     BH
MÖRBYLÅNGA  GRÖNHÖGEN/OTTENBY FÅGELSTATION  GHÖ KC51  BH
MÖRBYLÅNGA  GLÖMMINGE            GLM     BH
MÖRBYLÅNGA  GÅRDBY              GÅY     BH
MÖRBYLÅNGA  KASTLÖSA             KAS     BH
MÖRBYLÅNGA  MÖRBYLÅNGA            MB     BH
MÖRBYLÅNGA  NORRA MÖCKLEBY          NMÖ     BH
MÖRBYLÅNGA  OTTENBY             OTY     BH
MÖRBYLÅNGA  SKÄRLÖV             SRL
MÖRBYLÅNGA  STENÅSA             STÅA    BH
MÖRBYLÅNGA  TORNGÅRD             TG     BH
MÖRBYLÅNGA  VICKLEBY             VCL     BH
MÖRBYLÅNGA  VICKLEBY/STORA FRÖ        VCL KC02  BH
MÖRBYLÅNGA  ÖLANDS ALBY           ÖAL     BH
MÖRBYLÅNGA  ÖLANDS SKOGSBY          ÖLSY    BH
MÖRBYLÅNGA  ÖLANDS SKOGSBY/VETA       ÖLSY KC02  BH
MÖRBYLÅNGA  ÖLANDS SEGERSTAD         ÖSE
MÖRBYLÅNGA  ÖLANDS SMEDBY          ÖSMB
NACKA    LÄNNERSTA            LÄN     STO
NACKA    LÄNNERSTA/KUMMELBERGET      LÄN KC02  STO
NACKA    LÄNNERSTA/EKALLÉN        LÄN KC04  STO
NACKA    LÄNNERSTA/RENSÄTTRA       LÄN KC07  STO
NACKA    LÄNNERSTA KC70          LÄN KC70
NACKA    LÄNNERSTA KC71          LÄN KC71
NACKA    SALTSJÖBADEN           SBN     STO
NACKA    SALTSJÖBADEN/SOLSIDAN      SBN KC06  STO
NACKA    STORÄNGEN            STO     STO
NACKA    STORÄNGEN/ALPHYDDAN       STO KC01  STO
NACKA    STORÄNGEN/NACKA STRAND      STO KC02  STO
NACKA    STORÄNGEN/NACKA SJUKHUS     STO KC03
NACKA    STORÄNGEN/NACKA KOMMUN      STO KC04
NACKA    STORÄNGEN/NACKA KOMMUN      STO KC06
NACKA    VELAMSUND            VEL     STO
NACKA    ÄLGÖ               ÄGÖ     STO
NACKA    ÄLTA        ÄLT    STO
NACKA    ÄLTA KC5      ÄLT KC05  STO
NORA     BÄCKETORP      BKTP    KSG
NORA     BORN        BORN    KSG
NORA     GREKSÅSAR      GSÅ    KSG
NORA     GYTTORP       GYTP    KSG
NORA     JÄRNBOÅS      JBS    KSG
NORA     KUNGSHEDEN     KHD    KSG
NORA     KLACKA LERBERG   KLG    KSG
NORA     NORA        NR     KSG
NORA     NORA/ESSTORP    NR KC04  KSG
NORA     NORA/SUNNANLID   NR KC05  KSG
NORA     STRIBERG      STRI    KSG
NORA     VIKERSVIK      VKV    KSG
NORBERG   FRAGG        FRG
NORBERG   GÄSJÖGÅRD      GÄS
NORBERG   HÖGFORS       HGS    FGA
NORBERG   HÖKMORA       HÖM
NORBERG   KARBENNING     KBNG    FGA
NORBERG   KÄRRGRUVAN     KGVN    FGA
NORBERG   NORBERG       NB     FGA
NORBERG   ÖRBÄCK       ÖBÄ
NORDANSTIG  ANNSJÖN       ASN
NORDANSTIG  BERGSJÖ       BSÖ    HD
NORDANSTIG  EDESTRÖM      EDES    HD
NORDANSTIG  FISKVIK       FIVK
NORDANSTIG  FÅGELHARN      FÅH
NORDANSTIG  GNARP        GP     HD
NORDANSTIG  GNARPS MASUGN    GPM
NORDANSTIG  GRÄNSFORS      GRF
NORDANSTIG  HADDÄNG       HDD
NORDANSTIG  HARMÅNGER      HGR    HD
NORDANSTIG  HASSELA       HLA    HD
NORDANSTIG  HASSELA KC90    HLA KC90
NORDANSTIG  HÅRTE        HÅE
NORDANSTIG  HÅNICK       HÅN
NORDANSTIG  ILSBO        ILS    HD
NORDANSTIG  JÄTTENDAL      JDL    HD
NORDANSTIG  KNOPPE       KPE
NORDANSTIG  KITTESJÖN      KTTS
NORDANSTIG  KÖLSJÖN       KÖSN
NORDANSTIG  LÖNNÅNGERSFJÄRDEN  LÖF
NORDANSTIG  MELLANFJÄRDEN    MFN
NORDANSTIG  MALUNGSJÖN     MLN
NORDANSTIG  NORRBÄCKSBYN    NBÄB
NORDANSTIG  STRÖMSBRUK     SBRK    HD
NORDANSTIG  STOCKA       SCK    HD
NORDANSTIG  SVEDBRO       SDO
NORDANSTIG  STAKHOLMEN     SKHL
NORDANSTIG  SÄNNINGSTJÄRN    STJR
NORDANSTIG  STYGGBERG      SYG
NORDANSTIG  VATTLÅNGSDALEN   VLÅ
NORDANSTIG  VATTRÅNGSBY     VRY
NORDANSTIG  ÅSNORRBODARNA    ÅNA
NORDANSTIG  ÅRSKOGEN      ÅRG
NORDANSTIG  ÄLGERED       ÄED     HD
NORDANSTIG  ÄSSJÖLAND      ÄSS
NORDMALING  AVA         AA
NORDMALING  BRATTSBACKA     BBKA
NORDMALING  DJUPSJÖBY      DSY
NORDMALING  GRÄSMYR       GMR     UM
NORDMALING  GAMLA NORDSJÖ    GNÖ
NORDMALING  HEMBERGET      HBGT
NORDMALING  HÖRNSJÖ       HJÖ     UM
NORDMALING  HUMMELHOLM     HUMH
NORDMALING  HYNGELSBÖLE     HYB
NORDMALING  HÅKNÄS       HÅNÄ    UM
NORDMALING  HÅKNÄS KC51     HÅNÄ KC51
NORDMALING  JÄRNÄSKLUBB     JKB
NORDMALING  JÄRNÄS       JNS
NORDMALING  KRÅKEN       KRÅ
NORDMALING  KLÖSE        KÖE
NORDMALING  LÅNGRON       LÅNG
NORDMALING  MULLSJÖBY      MLY
NORDMALING  MJÖSJÖBY      MSY
NORDMALING  NORRLANDS BREDVIK  NBV
NORDMALING  NORDANSJÖ      NDÖ
NORDMALING  NORRLANDS LÅNGED  NED
NORDMALING  NORRFORS      NFS
NORDMALING  NYÅKER       NKR     UM
NORDMALING  NORDMALING     NM     UM
NORDMALING  ORRBÖLE       OBÖ
NORDMALING  RUNDVIKSVERKEN   RVV     UM
NORDMALING  RÖNNHOLM      RÖNN
NORDMALING  TALLBERGSLIDEN   TBL
NORDMALING  TORRBÖLE      TLE
NORDMALING  ÖREÄLV       ÖLV
NORRKÖPING  ARKÖSUND      ARKÖ    SDG
NORRKÖPING  BORG        BORG    N
NORRKÖPING  DAGSBERG      DBG     N
NORRKÖPING  DJURÖN       DJÖ     N
NORRKÖPING  GETÅ        GETÅ
NORRKÖPING  GRENSHOLM      GHO     N
NORRKÖPING  GRAVERSFORS     GVF     N
NORRKÖPING  HALSBRÅTEN     HALS    N
NORRKÖPING  HAGEBY       HGY     N
NORRKÖPING  HAGEBY KC1     HGY KC01  N
NORRKÖPING  HAGEBY/ÅSELSTAD   HGY KC02  N
NORRKÖPING  HULTSVIK      HLT     SDG
NORRKÖPING  HÄRADSHAMMAR    HÄRH    SDG
NORRKÖPING  JÄRSTAD GÅRD    JGD     N
NORRKÖPING  JONSBERG      JOG
NORRKÖPING  JURSLA       JURS    N
NORRKÖPING  KUDDBY       KBY     SDG
NORRKÖPING  KONUNGSUND            KGD     N
NORRKÖPING  KIMSTAD              KIM     N
NORRKÖPING  KUMMELBY             KMY     N
NORRKÖPING  KROKEK              KRK     N
NORRKÖPING  KVARSEBO             KSO     SDG
NORRKÖPING  KÄTTINGE             KTE     SDG
NORRKÖPING  KÅRTORP              KÅRT    N
NORRKÖPING  KÅRTORP/EKENHOLM         KÅRT KC98
NORRKÖPING  LINDÖ               LNÖ     N
NORRKÖPING  LOVISEDAL             LVSD
NORRKÖPING  MEM                MEM     SDG
NORRKÖPING  NORRKÖPING            N      N
NORRKÖPING  NORRKÖPING/VIDABLICK       N KC01   N
NORRKÖPING  NORRKÖPING/RISÄNG         N KC02   N
NORRKÖPING  NORRKÖPING/RUBINEN        N KC04   N
NORRKÖPING  NORRKÖPING/PRYSSGÅRDEN      N KC05   N
NORRKÖPING  NORRKÖPING/VRINNEVI        N KC06   N
NORRKÖPING  NORRKÖPING KC10          N KC10
NORRKÖPING  NORRKÖPING KC11          N KC11
NORRKÖPING  NORRKÖPING KC12          N KC12   N
NORRKÖPING  NORRKÖPING KC13          N KC86
NORRKÖPING  NORRKÖPING/STATORN        N KC87
NORRKÖPING  NORRKÖPING/IMPORTGATAN      N KC88
NORRKÖPING  NORRKÖPING KC89          N KC89
NORRKÖPING  NORRKÖPING/PRO NOVA        N KC90
NORRKÖPING  NORRKÖPING KC94          N KC94
NORRKÖPING  NORRKÖPING KC95          N KC95
NORRKÖPING  NORRKÖPING KC96          N KC96
NORRKÖPING  NORRKÖPING KC97          N KC97
NORRKÖPING  NORRKÖPING&VRINNEVIG VÅRDBOENDE  N KC98
NORRKÖPING  NORRKÖPING/VILBERGEN       N/VI    N
NORRKÖPING  NORRKÖPING/VILBERGEN KC30     N/VI KC30  N
NORRKÖPING  NORSHOLM             NHM     N
NORRKÖPING  OKNA               OKNA    N
NORRKÖPING  ORREVALLA             OVA     SDG
NORRKÖPING  PETERSBERG            PTG
NORRKÖPING  RÖNÖ               RÖNÖ    SDG
NORRKÖPING  SKÄRBLACKA            SKBL    N
NORRKÖPING  SKÄRKIND             SKD
NORRKÖPING  SKÄRLÖTA             SKÄ     N
NORRKÖPING  SIMONSTORP            SMP     N
NORRKÖPING  SVENNEBY             SNBY    SDG
NORRKÖPING  SKARPHAGEN            SRH     N
NORRKÖPING  SVÄRTINGE             SVÄR    N
NORRKÖPING  SVÄRTINGE/GAMLA LANDSV      SVÄR KC01  N
NORRKÖPING  TIMMERGATA            TIA     NK
NORRKÖPING  TOLSKEPP             TOP
NORRKÖPING  TÅBY               TÅBY    SDG
NORRKÖPING  VÅNGA               VG     N
NORRKÖPING  VIGGEBY              VGG
NORRKÖPING  ÅBY                ÅBY     N
NORRKÖPING  ÅKYRKA              ÅKY     SDG
NORRKÖPING  ÅNTORP          ÅRP    SDG
NORRKÖPING  ÖSTRA ENEBY        ÖE     N
NORRKÖPING  ÖSTRA ENEBY/INGELSTA   ÖE KC02  N
NORRKÖPING  ÖSTRA HUSBY        ÖHY    SDG
NORRKÖPING  ÖSTRA NY         ÖNY
NORRKÖPING  ÖSTRA STENBY       ÖSSY    NK
NORRTÄLJE  ARHOLMA BÅK        ABÅK
NORRTÄLJE  ADDARSNÄS         ADD
NORRTÄLJE  ANGSKÄR          ANG
NORRTÄLJE  ARHOLMA          ARHA
NORRTÄLJE  BERGSHAMRA        BHA    NT
NORRTÄLJE  BERGSHAMRA/SJÖÄNDAN    BHA KC02  NT
NORRTÄLJE  BERGSHAMRA/SVENSBODA   BHA KC03
NORRTÄLJE  BJÖRKÖ          BJÖ    NT
NORRTÄLJE  BJÖRKÖ/STRIDSBY      BJÖ KC02  NT
NORRTÄLJE  BLIDÖ           BLI    NT
NORRTÄLJE  BLIDÖ KC2         BLI KC02  NT
NORRTÄLJE  BREDSÄTRA         BRSÄ
NORRTÄLJE  BYGGEBO          BYB
NORRTÄLJE  BYTÖ           BYTÖ
NORRTÄLJE  EDEBY           EDB
NORRTÄLJE  ELLAN           ELLA
NORRTÄLJE  EDSBRO          ERO    NT
NORRTÄLJE  EDSBRO/VÄMLINGE      ERO KC02
NORRTÄLJE  ESTUNA          ETU    NT
NORRTÄLJE  FASTERNA         FAST
NORRTÄLJE  FINSTA          FIA    NT
NORRTÄLJE  FURUSUND         FUR    NT
NORRTÄLJE  FYGDA           FYA
NORRTÄLJE  GRISSLEHAMN        GLN    NT
NORRTÄLJE  GRISSLEHAMN/EKBACKEN   GLN KC02
NORRTÄLJE  GRISSLEHAMN/VÄDDÖ-TOMTA  GLN KC03
NORRTÄLJE  GRÄSKÖ          GRS
NORRTÄLJE  GRÄVSTA          GTA
NORRTÄLJE  GRÅSKA          GÅA
NORRTÄLJE  GÅSVIK          GÅSV
NORRTÄLJE  GRÄDDÖ          GÄÖ    NT
NORRTÄLJE  GRÄDDÖ KC02        GÄÖ KC02  NT
NORRTÄLJE  GOTTRÖRA         GÖRA    RNY
NORRTÄLJE  HERRÄNG          HRG
NORRTÄLJE  HERRÄNG KC02       HRG KC02
NORRTÄLJE  HALLSTAVIK        HVK    NT
NORRTÄLJE  HYSINGSVIK        HYSV
NORRTÄLJE  HÄVERÖ          HÄV
NORRTÄLJE  HÖGMARSÖ         HÖGM
NORRTÄLJE  LILLRÅDA         LLR
NORRTÄLJE  MALSTA          MAA    NT
NORRTÄLJE  MÖRTSUNDA         MSD    NT
NORRTÄLJE  NODSTA          NOA
NORRTÄLJE  NORRTÄLJE         NT     NT
NORRTÄLJE  NORRTÄLJE/FLYGFÄLTET   NT KC01  NT
NORRTÄLJE  NORRTÄLJE/GÖRLA      NT KC02  NT
NORRTÄLJE  NORRTÄLJE KC3         NT KC03
NORRTÄLJE  NORRTÄLJE/MOTORMANNEN     NT KC04   NT
NORRTÄLJE  NORRTÄLJE/NOORSGATAN     NT KC05   NT
NORRTÄLJE  NORRTÄLJE/VIGELSJÖ      NT KC06
NORRTÄLJE  NYCKELBY           NYC     NT
NORRTÄLJE  NÄRTUNA            NÄA     RNY
NORRTÄLJE  OVANSUNDET          OST     NT
NORRTÄLJE  OXHALSÖ            OXÖ     NT
NORRTÄLJE  PENNINGBY           PBY     NT
NORRTÄLJE  ROSLAGS-STABBY        RAB     NT
NORRTÄLJE  ROSLAGS-BEATEBERG       RBE
NORRTÄLJE  ROSLAGS-BJÖRKNÄS       RBJ
NORRTÄLJE  ROSLAGS-BJÖRKNÄS/BALTORA   RBJ KC02
NORRTÄLJE  ROSLAGSBRO          RBR     NT
NORRTÄLJE  RIDDERSHOLM          RID
NORRTÄLJE  RIMBO             RIM     NT
NORRTÄLJE  RIALA             RLA     NT
NORRTÄLJE  RIALA/SPERSBODA        RLA KC02  NT
NORRTÄLJE  RIALA NEDRE          RNR
NORRTÄLJE  RONÖHOLM           ROH
NORRTÄLJE  ROSÄTRA            ROSÄ    NT
NORRTÄLJE  ROSLAGS-RÅDA         RRD
NORRTÄLJE  ROSLAGS-STÄKET        RST     NT
NORRTÄLJE  ROSLAGS-STÄKET/NORRA RÖRVIK  RST KC02  NT
NORRTÄLJE  RUMSÄTRA           RUM
NORRTÄLJE  RÅNÄS             RÅN     NT
NORRTÄLJE  RÖ              RÖ     NT
NORRTÄLJE  RÖDLÖGA            RÖA     NT
NORRTÄLJE  SKEBOBRUK           SEU     NT
NORRTÄLJE  SINGÖ             SIÖ     NT
NORRTÄLJE  SMARA             SMAR
NORRTÄLJE  SPILLERSBODA         SPA
NORRTÄLJE  SUNDSKÄR           SUR
NORRTÄLJE  SVANBERGA           SVBA    NT
NORRTÄLJE  SVARTLÖGA           SVGA
NORRTÄLJE  SÄTTRABY           SÄTT    NT
NORRTÄLJE  SÖDERBYKARL          SÖL
NORRTÄLJE  SÖDERÖRA           SÖRA
NORRTÄLJE  SÖDERSVIK           SÖVK    NT
NORRTÄLJE  SÖDERSVIK/RÅDMANSÖ      SÖVK KC02  NT
NORRTÄLJE  SÖDERSVIK/GUBBUDDEN      SÖVK KC03
NORRTÄLJE  TJOCKÖ            TJC
NORRTÄLJE  TRÄSTA            TRA     NT
NORRTÄLJE  TOMTA             TTA
NORRTÄLJE  UBBY             UBB
NORRTÄLJE  UNUNGE            UNE     NT
NORRTÄLJE  UTLUNDA            UTL
NORRTÄLJE  VÄDDÖBACKA          VBKA    NT
NORRTÄLJE  VETTERSHAGA          VET     NT
NORRTÄLJE  VAGNSUNDA           VGSA    NT
NORRTÄLJE  VIKENSBERG          VIKE
NORRTÄLJE  VÄTHUVUD           VTD
NORRTÄLJE  VÄDDÖ         VÄD     NT
NORRTÄLJE  VÄDDÖ/SANDVIKEN    VÄD KC02
NORRTÄLJE  VÄTÖ          VÄTÖ    NT
NORRTÄLJE  VÄTÖ/UTVEDA      VÄTÖ KC02
NORRTÄLJE  VÄTÖ/SANDVIKEN     VÄTÖ KC03  NT
NORRTÄLJE  VÄTÖ/EDSGARN      VÄTÖ KC04
NORRTÄLJE  YXLAN/KOLSVIK     YXA KC01
NORRTÄLJE  YXLAN KC2       YXA KC02  NT
NORSJÖ   ARNBERG        ARNB
NORSJÖ   BJURSELE        BJSE
NORSJÖ   BJURTRÄSKET      BJTR
NORSJÖ   BASTUTRÄSK       BSK     SL
NORSJÖ   BASTUTRÄSK/RISBERGET  BSK KC13
NORSJÖ   BASTUTJÄRN       BTU
NORSJÖ   DRAGNÄS        DNS
NORSJÖ   FROMHEDEN       FHN
NORSJÖ   HEMMINGEN       HEMM
NORSJÖ   HOLMTRÄSK       HRTK
NORSJÖ   KUSFORS        KRS     LSE
NORSJÖ   KATTISBERG       KTG
NORSJÖ   KVARNÅSEN       KVÅ
NORSJÖ   LILLHOLMTRÄSK     LHK
NORSJÖ   MELSLIDEN       MLI
NORSJÖ   MENSTRÄSK       MNK
NORSJÖ   NORSJÖ GRANLIDEN    NGN
NORSJÖ   NORSJÖ LÅNGTRÄSK    NLT
NORSJÖ   NORSJÖ         NSÖ     LSE
NORSJÖ   NORSJÖ-VALLEN     NVN     LSE
NORSJÖ   NYBERG         NYBG
NORSJÖ   PETIKTRÄSK       PET
NORSJÖ   RISLIDEN        RLN
NORSJÖ   RÖRTRÄSK        RSK
NORSJÖ   SVANSELE        SVLE
NORSJÖ   TJÄRNHEDEN       TJH
NORSJÖ   VARGFORS        VAF
NORSJÖ   ÅMLIDEN        ÅDN
NYBRO    ABBETORP        ABBE    HF
NYBRO    ALSJÖHOLM       ALÖ     K
NYBRO    ALSTERBRO       ASB     HF
NYBRO    BÄCKEBO        BKBO    HF
NYBRO    BRÅNAHULT       BRHT    HF
NYBRO    ESKILSRYD       ERY     HF
NYBRO    FLEROHOPP       FLH     HF
NYBRO    GADDERÅS        GDÅS    HF
NYBRO    GULLASKRUV       GUL     HF
NYBRO    GÖTTORPSBY       GÖY     HF
NYBRO    KRISTVALLABRUNN    KBR     K
NYBRO    KNIVINGARYD      KND     HF
NYBRO    KNIVINGARYD KC70    KND KC70  HF
NYBRO    KRISTVALLA       KRV     K
NYBRO    KRÅKSMÅLA       KRÅM    HF
NYBRO    MÅLERÅS        MÅÅ     HF
NYBRO   NYBRO          NBO    HF
NYBRO   NYBRO KC05       NBO KC05  HF
NYBRO   NYBRO KC06       NBO KC06  HF
NYBRO   ORREFORS        ORR    HF
NYBRO   SANKT SIGFRID      SGF    HF
NYBRO   SKOGHULT        SKH    HF
NYBRO   SKÅREBO         SKÅB    K
NYBRO   SVALEHULT        SVLH    HF
NYBRO   VÄSTRAKULLA       VKL    HF
NYBRO   ÖRSJÖ          ÖSJÖ    HF
NYKVARN  HANSTAVIK        HSVK    SDT
NYKVARN  KÄLLHAGEN        KÄLL    SDT
NYKVARN  MÖRTSJÖN (FLAXE)    MÖRT    SDT
NYKVARN  SUNDSVIK        SUVK    SDT
NYKVARN  TAXINGE NÄSBY      TAX    SDT
NYKVARN  TURINGE         TGE    SDT
NYKVARN  YNGERN         YNG    SDT
NYKÖPING  ARNÖ          ARNÖ    NK
NYKÖPING  BLOMMENHOV       BHV    NK
NYKÖPING  BJÖRKSUND        BND
NYKÖPING  BRÄNN-EKEBY       BREK    NK
NYKÖPING  BUSKHYTTAN       BUH    NK
NYKÖPING  BÅVENSHULT       BÅV
NYKÖPING  ENSTABERGA       EBG    NK
NYKÖPING  HORNSBY         HOB
NYKÖPING  HUSBY-OPPUNDA      HOP    NK
NYKÖPING  JÖNÅKER         JR     NK
NYKÖPING  KOPPARTORP       KPT
NYKÖPING  KOPPARTORP KC02     KPT KC02
NYKÖPING  KÄLLSÄTER        KÄLS    NK
NYKÖPING  KÖLSÄTER        KÖS
NYKÖPING  LARSLUND        LAL    NK
NYKÖPING  LID           LI
NYKÖPING  LUNDASKOG        LUA
NYKÖPING  LUDGO          LUD
NYKÖPING  LUNDÄNG         LÄG
NYKÖPING  LÄSTRINGE        LÄST    SDT
NYKÖPING  MOSSTENA        MOSS
NYKÖPING  NYKÖPING        NK     NK
NYKÖPING  NYKÖPING KC1      NK KC01  NK
NYKÖPING  NYKÖPING KC2      NK KC02  NK
NYKÖPING  NYKÖPING KC4      NK KC04
NYKÖPING  NYKÖPING KC6      NK KC06  NK
NYKÖPING  NÄVEKVARN        NKN    NK
NYKÖPING  NORRTORP        NTP
NYKÖPING  RINGSÖ         RING
NYKÖPING  RIPSA          RIP
NYKÖPING  RUNTUNA         RTU    NK
NYKÖPING  RÅBY          RÅBY    NK
NYKÖPING  SÖRMLANDS BERGSHAMMAR  SBH    NK
NYKÖPING  SÖRMLANDS HAGA     SHG    NK
NYKÖPING  STAVSJÖBRUK       SSB    KT
NYKÖPING  STIGTOMTA      STTA    NK
NYKÖPING  SVÄRDSBRO KC01    SVB KC01
NYKÖPING  SVÄRDSBRO/ÖKNA    SVB KC02
NYKÖPING  SVÄRTAGÅRD      SVGD    NK
NYKÖPING  SJÖSA        SÖSA    NK
NYKÖPING  SÖRMLANDS VALINGE  SÖVA
NYKÖPING  TYSTBERGA      TYB    NK
NYKÖPING  VRENA        VNA    NK
NYKÖPING  YTTERSTÄNG      YT
NYKÖPING  ÅLBERGA       ÅBA    NK
NYKÖPING  ÅNGAVIKEN/MATSTORP  ÅVN KC01
NYKÖPING  ÅNGAVIKEN KC2    ÅVN KC02
NYKÖPING  ÖNSKEHEM       ÖHM
NYNÄSHAMN  BILLSTA       BIL    HDN
NYNÄSHAMN  DJURSNÄS       DÄS    HDN
NYNÄSHAMN  ERIKSBORG      ERIK    HDN
NYNÄSHAMN  HAMMERSTA      HAMM    HDN
NYNÄSHAMN  LISÖN        LSN    HDN
NYNÄSHAMN  LANDSORT       LST    HDN
NYNÄSHAMN  NYNÄSHAMN      NHN    HDN
NYNÄSHAMN  RÖSÄNG        RÖÄ    HDN
NYNÄSHAMN  SORUNDA       SOA    HDN
NYNÄSHAMN  STORA VIKA      SOV    HDN
NYNÄSHAMN  SVÄRDSÖSUND     SSU    HDN
NYNÄSHAMN  TORÖ         TORÖ    HDN
NYNÄSHAMN  TROLLSTA       TRO    HDN
NYNÄSHAMN  YXLÖ         YXL    HDN
NYNÄSHAMN  ÄLGVIKEN       ÄVK    HDN
NYNÄSHAMN  ÖSMO         ÖSMO    HDN
NÄSSJÖ   ALMESÅKRA      ALMÅ
NÄSSJÖ   BODAFORS       BF     NS
NÄSSJÖ   BRINGETOFTA     BR
NÄSSJÖ   EKBACKA       EKBA
NÄSSJÖ   ESTENSTORP      EST
NÄSSJÖ   FREDRIKSDAL     FDL    NS
NÄSSJÖ   FLISBY        FLBY    NS
NÄSSJÖ   FORSERUM       FRM    NS
NÄSSJÖ   FINTORP       FTP
NÄSSJÖ   GÅDEBERG       GDB
NÄSSJÖ   GRIMSTORP      GTRP    NS
NÄSSJÖ   HJÄRTSÖLA      HJSA
NÄSSJÖ   HULTARP       HTAP
NÄSSJÖ   MALMBÄCK       MBÄ    NS
NÄSSJÖ   MÖCKLAMO       MCM
NÄSSJÖ   MÅSVIK        MÅV    NS
NÄSSJÖ   NÄSSJÖ        NS     NS
NÄSSJÖ   NÄSSJÖ/EKSJÖRONDEN  NS KC01
NÄSSJÖ   NÄSSJÖ/SJUKHUS    NS KC02
NÄSSJÖ   NÄSSJÖ/NORRBODA   NS KC04  NS
NÄSSJÖ   NÄSSJÖ/TRÄCENTRUM  NS KC51
NÄSSJÖ   ORMARYD       ORY    NS
NÄSSJÖ   PRINSFORS      PFS    VJ
NÄSSJÖ   RIBBINGSNÄS     RBS
NÄSSJÖ   RÖDJAGÅRD      RGÅ
NÄSSJÖ   RÅSKOG        RKO    NS
NÄSSJÖ   SMÅLANDS ANNEBERG  SABG    NS
NÄSSJÖ   SOLBERGA       SOLA    NS
NÄSSJÖ   SANDSJÖFORS     SSF    VJ
NÄSSJÖ   SMÅLANDS SLÄTTERYD  SSLÄ
NÄSSJÖ   STENSJÖN       STSJ    NS
NÄSSJÖ   SUNNERÄNGEN     SUÄ    NS
NÄSSJÖ   TORANÄS       TOA
NÄSSJÖ   VÄSTANÅ       VNÅ
NÄSSJÖ   ÄNG         ÄN     NS
OCKELBO   BRATTFORS      BRFS
OCKELBO   GNUPEN        GPN
OCKELBO   IVANTJÄRN      ITN
OCKELBO   JÄDRAÅS       JÄD    SND
OCKELBO   KOLFORSEN      KLF
OCKELBO   KÄLLSJÖBY      KSB
OCKELBO   LINGBO        LING    SND
OCKELBO   MO BY        MOBY    SND
OCKELBO   MÖRTEBO       MÖO    SND
OCKELBO   OCKELBO       OK     SND
OCKELBO   RÖNNBACKEN      RBN
OCKELBO   STRÖMSBORG      STMB
OCKELBO   SVARTSBO       SVSB
OCKELBO   VITTERSJÖ      VSJÖ
OCKELBO   ÅBRON        ÅBN
OCKELBO   ÅMOTSBRUK      ÅT
OLOFSTRÖM  BYTAREMÅLA      BTML    VJ
OLOFSTRÖM  FARABOL       FBOL
OLOFSTRÖM  GRÄNUMSBY      GRÄN
OLOFSTRÖM  GASLUNDA       GSL    OSB
OLOFSTRÖM  HEMSJÖ        HMSÖ    OSB
OLOFSTRÖM  JÄMSHÖG       JHG    OSB
OLOFSTRÖM  KYRKHULT       KYH    VJ
OLOFSTRÖM  KÅRABODA       KÅRA
OLOFSTRÖM  LJUSARYD       LJD
OLOFSTRÖM  NYTEBODA       NYT
OLOFSTRÖM  OLOFSTRÖM      OSM    OSB
OLOFSTRÖM  VILSHULT       VHT    OSB
ORSA    BJUS         BJUS
ORSA    FRYKSÅS       FRY
ORSA    HOLEN        HLEN    MRA
ORSA    MORA KC33      MRA KC33
ORSA    MÄSSBACKEN      MÄS
ORSA    NÄCKÅDALEN KC29   NKD KC29
ORSA    NOPPIKOSKI      NOP    MRA
ORSA    NOPPIKOSKI KC33   NOP KC33
ORSA    NOPPIKOSKI KC34   NOP KC34
ORSA    ORSA         OR     MRA
ORSA    SKATTUNGBYN     SUB
ORSA    TALLHED       TAH
ORSA     TORSMO      TOO
ORUST    BRATTÅS      BTÅS    SUS
ORUST    ELLÖS       ELS    SUS
ORUST    ELLÖS/STOCKEN   ELS KC02  SUS
ORUST    FLATÖ       FLTÖ    SUS
ORUST    GILLEBY      GBY    SUS
ORUST    GULLHOLMEN    GUH    SUS
ORUST    HENÅN       HNÅN    SUS
ORUST    HÄLLEVIKSSTRAND  HÄLV    SUS
ORUST    KÅREHOGEN     KHG    SUS
ORUST    KLEVA-ORUST    KOT    SUS
ORUST    KÄRINGÖN     KRÖN    SUS
ORUST    MOLLÖSUND     MLS    SUS
ORUST    MYCKLEBY     MYB    SUS
ORUST    NÖSUND      NSD    SUS
ORUST    RÖRA       RRA    SUS
ORUST    STALA       STLA    SUS
ORUST    STILLINGSÖN    STLL    SUS
ORUST    SVANESUND     SVSD    SUS
ORUST    TÖLLÅS      TLS    SUS
ORUST    VAREKIL      VR     SUS
ORUST    VRÄLAND      VRÄ    SUS
OSBY     ESSEBODA     ESS    OSB
OSBY     GRIMSBODA     GBD
OSBY     HAMMARBÄCK    HAM    OSB
OSBY     HÖKÖN       HÖKÖ    OSB
OSBY     KILLEBERG     KG     OSB
OSBY     LÖNSBODA     LÖN    OSB
OSBY     OSBY       OSB    OSB
OSBY     OSBY/DRAKEBERGA  OSB KC51  OSB
OSBY     TOSTHULT     THU
OSBY     TRANETORP     TNP
OSBY     VESLJUNGA     VES    HLM
OSBY     VISSELTOFTA    VTF    OSB
OSKARSHAMN  BANKHULT     BKHT    O
OSKARSHAMN  BOCKARA      BOKA    HF
OSKARSHAMN  BRÅBO       BRB    O
OSKARSHAMN  BAGGETORPSBY   BTBY    O
OSKARSHAMN  BUSSEVIK     BUS    O
OSKARSHAMN  FIGEHOLM     FGM    O
OSKARSHAMN  FLINSHULT     FLT    O
OSKARSHAMN  FORSHULT     FORS    O
OSKARSHAMN  FLIVIK      FVK    O
OSKARSHAMN  FÅRBO       FÅR    O
OSKARSHAMN  HYLTAN      HYLT    HF
OSKARSHAMN  ISHULT      IT     O
OSKARSHAMN  JÄMSERUM     JÄM    O
OSKARSHAMN  KRISTDALA     KDA    O
OSKARSHAMN  KROGSTORP     KGT    O
OSKARSHAMN  KRÅKENÄS     KKN    O
OSKARSHAMN  KROKHULTSBY    KRBY    O
OSKARSHAMN  LÖNHULT      LNT    O
OSKARSHAMN  MELLINGERUM          MIR     O
OSKARSHAMN  MISTERHULT          MIT     O
OSKARSHAMN  MÖRTFORS           MRT     V
OSKARSHAMN  MÖCKHULT           MÖH     O
OSKARSHAMN  NORRA UVÖ           NUVÖ    O
OSKARSHAMN  OSKARSHAMN          O      O
OSKARSHAMN  OSKARSHAMN/INDUSTRIHOTELLET  O KC01   O
OSKARSHAMN  OSKARSHAMN/KOLBERGA      O KC02   O
OSKARSHAMN  OSKARSHAMN/LASARETTET     O KC03   O
OSKARSHAMN  OSKARSHAMN/NORRBY       O KC04   O
OSKARSHAMN  PÅSKALLAVIK          PSV     O
OSKARSHAMN  SKRIKEBO           SKRI    O
OSKARSHAMN  SALTVIK            SLTV    O
OSKARSHAMN  SKORPETORP          SRP     O
OSKARSHAMN  SKÄLSEBO           SSO     O
OSKARSHAMN  VIRKVARN           VIKV    O
OSKARSHAMN  VIRKVARN/DRAGSKÄR       VIKV KC02  O
OSKARSHAMN  ÅBYBRO            ÅRO     O
OVANÅKER   ALFTA-MOSSBO         AMBO
OVANÅKER   ALFTA             ATA     BN
OVANÅKER   BERGSBO            BGBO
OVANÅKER   EDSBYN            EYN     BN
OVANÅKER   EDSBYN KC3          EYN KC03
OVANÅKER   FINSTHÖGST          FIH
OVANÅKER   FLÄT             FLÄT
OVANÅKER   GALVEN            GAL
OVANÅKER   KYAN             KYAN    BN
OVANÅKER   LÅNGHED            LHED
OVANÅKER   LOBONÄS            LOB
OVANÅKER   LÅNGBO            LÅO
OVANÅKER   MÅLLÅNGSSTA          MLA
OVANÅKER   MÅLLÅNGSSTA KC21       MLA KC21
OVANÅKER   MATTSMYRA           MMY     BN
OVANÅKER   OVANÅKER           OVR     BN
OVANÅKER   RUNEMO            RMO     BN
OVANÅKER   RYGGESBO           RYE
OVANÅKER   SVABENSVERK          SBV
OVANÅKER   SKRÄDDRABO          SKRB
OVANÅKER   SKÅLSJÖN           SSÖN
OVANÅKER   SÖDEROMSJÖN          SÖO
OVANÅKER   VIKSJÖFORS          VSF     BN
OVANÅKER   VOXNA             VXA     BN
OVANÅKER   VOXNABRUK           VXB     BN
OVANÅKER   ÄLMESKULLEN          ÄLK     BN
OVANÅKER   ÄLMESKULLEN KC90       ÄLK KC90
OVANÅKER   ÖJUNG             ÖJ
OVANÅKER   ÖNNEBERG           ÖNE
OVANÅKER   ÖRATJÄRN           ÖRAT
OXELÖSUND  OXELÖSUND           OS     NK
OXELÖSUND  STJÄRNHOLM          STJÄ    NK
PAJALA    AAREAVAARA          ARA     KL
PAJALA    ANTTIS            ATS     KL
PAJALA  ERKHEIKKI        EKI
PAJALA  HUKANMAA        HMA
PAJALA  HUUKIS         HUK
PAJALA  JARHOIS         JHS    KL
PAJALA  JIERIJÄRVI       JRI
PAJALA  JUNOSUANDO       JUO    KL
PAJALA  JUNOSUANDO KC51     JUO KC51
PAJALA  JUNOSUANDO/KURKKIO   JUO KC52
PAJALA  JUNOSUANDO/NUOKSUVARA  JUO KC53
PAJALA  KARNEVARA        KAR
PAJALA  KAUNISVAARA       KAU    KL
PAJALA  KARDIS         KDI    KL
PAJALA  KENGIS         KES    KL
PAJALA  KORPILOMBOLO-FÄLLAN   KFÄL
PAJALA  KANGOSFORS       KGS
PAJALA  KIHLANKI        KI
PAJALA  KIRNUJÄRVI       KIR
PAJALA  KIVIJÄRVI        KIV
PAJALA  KAINULASJÄRVI      KJI    GLE
PAJALA  KOLARI         KOL
PAJALA  KOMPELUSVARA      KOM
PAJALA  KORPILOMBOLO      KPO    KL
PAJALA  KASSA          KSS
PAJALA  KÄYMÄJÄRVI       KÄI
PAJALA  KÄRENTÖJÄRVI      KÄRE
PAJALA  KÄTKESUANDO       KÄT
PAJALA  KITKIÖJOKI       KÖK
PAJALA  KITKIÖJÄRVI       KÖV    KL
PAJALA  LAHNAJÄRVI       LAJV
PAJALA  LIMINGOÅN        LIM
PAJALA  LOVIKKA         LKA    KL
PAJALA  LAHENPÄÄ        LPÄ
PAJALA  LAUTAKOSKI       LUS
PAJALA  LIVIÖJÄRVI       LVI
PAJALA  MERASJOKI        MER
PAJALA  MUODOSLOMPOLO      MLO    KL
PAJALA  MUONIONALUSTA      MNA
PAJALA  MÄNNIKKÖ        MÄÖ
PAJALA  NARKEN         NRK
PAJALA  OHTANAJÄRVI       OHT
PAJALA  PIRTTINIEMI       PIR
PAJALA  PAJALA         PJ     KL
PAJALA  PARKAJOKI        PJK
PAJALA  PARKALOMPOLO      PLO
PAJALA  PERÄJÄVARA       PRA
PAJALA  PAHAROVA        PVA
PAJALA  SATTAJÄRVI       SAT    KL
PAJALA  SAITTAROVA       SRO
PAJALA  SUANINGI        SUA
PAJALA  TEURAJÄRVI       TJV    KL
PAJALA  TORINEN         TOR    KL
PAJALA  TÄRENDÖ         TRÖ
PAJALA   VINSA          VINS
PARTILLE  GÖTEBORG PARTILLE    G/PE    G/KP
PARTILLE  GÖTEBORG/FURULUND    G/PE KC01  G/KP
PARTILLE  GÖTEBORG/ÖGÄRDET     G/PE KC02  G/KP
PARTILLE  GÖTEBORG SÄVEDALEN    G/SN    G/KP
PARTILLE  GÖTEBORG/INDUSTRIVÄGEN  G/SN KC01  G/KP
PARTILLE  JONSERED         JSD     G/KP
PARTILLE  ÖJERSJÖBY        ÖJB     G/KP
PARTILLE  ÖJERSJÖBY/STOREGÅRD   ÖJB KC02  G/KP
PERSTORP  KARSHOLM         KARS    L
PERSTORP  ODERLJUNGA        ODE     L
PERSTORP  PERSTORP         PP     L
PERSTORP  SKÅNES BÄLINGE      SKB     L
PITEÅ   ALTERSBRUK        ALT
PITEÅ   ARNEMARK         AMK     P
PITEÅ   BACKTRÄSK        BATR
PITEÅ   BÖLEBYN         BLBN    P
PITEÅ   BLÅSMARK         BLÅS    P
PITEÅ   BONDÖN          BOND    P
PITEÅ   BORGARUDDEN       BUD
PITEÅ   GRÅTRÄSK         GR
PITEÅ   GRANTRÄSKMARK      GTM
PITEÅ   GRANTRÄSKMARK KC51    GTM KC51
PITEÅ   HÖGBACKEN        HBKN
PITEÅ   HEMMINGSMARK       HMM     P
PITEÅ   HOLMTRÄSKBY       HOLM
PITEÅ   HÅKANSÖ         HSÖ     P
PITEÅ   HORTLAX         HX     P
PITEÅ   JÄVREBODARNA       JBA     P
PITEÅ   JÄVREBYN         JV     P
PITEÅ   KOLER          KLR
PITEÅ   LILLPITE         LPT     P
PITEÅ   LÅNGTRÄSK        LSK     P
PITEÅ   LÅNGTRÄSK KC51      LSK KC51
PITEÅ   MANDTRÄSK        MDT
PITEÅ   MUNKSUND         MK     P
PITEÅ   NÖTÖN          NÖN     P
PITEÅ   PITEÅ          P      P
PITEÅ   PITEÅ KC01        P KC01   P
PITEÅ   PITEÅ KC02        P KC02   P
PITEÅ   PITEÅ KC03        P KC03
PITEÅ   PÅLBERGET        PG
PITEÅ   PITHOLM         PHL     P
PITEÅ   PITE-LÅNGVIK       PLK
PITEÅ   PÅLMARK         PMK     P
PITEÅ   PITE-STORFORS      PS     P
PITEÅ   PITSUND         PSD     P
PITEÅ   PITE-STRÖMNÄS      PST
PITEÅ   PITE-TÄLLTRÄSK      PTÄ
PITEÅ   PITE-ÅTRÄSK       PÅ
PITEÅ   ROKNÄS          RKS     P
PITEÅ   ROSVIK          RVI     P
PITEÅ     STOCKBÄCKEN                 SBKN
PITEÅ     SVENSBYN                  SBYN    P
PITEÅ     SÖDRA HOLMFORS               SHF
PITEÅ     SJULSMARK                  SJUL    P
PITEÅ     STORSUND                  STUD
PITEÅ     TRUNDÖN                   TUÖ
PITEÅ     VARGBACKEN                 VBK
PITEÅ     YTTERSTA                  YA
PITEÅ     ÖJEBYN                   ÖBN    P
PITEÅ     ÖJEBYN/ÄLVVÄGEN               ÖBN KC03  P
RAGUNDA    AMMER                    AMR    ÖS
RAGUNDA    BISPGÅRDEN                 BDN    ÖS
RAGUNDA    BISPGÅRDEN/SVARTHÅLSFORSENS BOSTADSOMRÅDE  BDN KC90
RAGUNDA    BISPGÅRDEN/SVARTHÅLSFORSENS KRAFTVERK    BDN KC91
RAGUNDA    BOBERG                   BOBG
RAGUNDA    BOMSUND                   BOMS
RAGUNDA    BORGVATTNET                 BOVT
RAGUNDA    BRYNJEGÅRD                 BRYN
RAGUNDA    DÖDA FALLET                 DFT
RAGUNDA    FISKSJÖLANDET                FSL
RAGUNDA    FÄRSÅN                   FSN
RAGUNDA    FULLSJÖN                  FUL
RAGUNDA    GESUNDEN                  GSU
RAGUNDA    HÖGLUNDA                  HLU
RAGUNDA    HAMMARSTRAND                HMD    ÖS
RAGUNDA    HAMMARSTRAND/PÅLGÅRD            HMD KC71
RAGUNDA    HAMMARVÅGEN                 HVG
RAGUNDA    KRÅNGEDE                  KDE    ÖS
RAGUNDA    KRÅNGEDE KC90                KDE KC90
RAGUNDA    KVARNBACKEN                 KVNB    ÖS
RAGUNDA    KÖTTSJÖN                  KÖN
RAGUNDA    MÅRDSJÖN                  MÅSJ
RAGUNDA    NÄVEREDE                  NÄE
RAGUNDA    RAGUNDA                   RGU    ÖS
RAGUNDA    STADSFORSEN                 SFN
RAGUNDA    SKYTTMON                  SKYT
RAGUNDA    STUGUN                   STG    ÖS
RAGUNDA    STUGUN/MIDSKOGSFORSEN            STG KC91
RAGUNDA    TORSGÅRD                  TOG
RAGUNDA    ÖVERAMMER                  ÖA
ROBERTSFORS  BRÄNDE                   BDE
ROBERTSFORS  BYGDEÅ                   BDÅ    SL
ROBERTSFORS  BJÄNSJÖÅ                  BSÅ
ROBERTSFORS  BYGDEÅ-FÄLLFORS               BÅF
ROBERTSFORS  DJÄKNEBODA                 DJB    SL
ROBERTSFORS  FLARKEN                   FKN    SL
ROBERTSFORS  GUMBODAHAMN                 GBH
ROBERTSFORS  GULLTJÄRN                  GTN
ROBERTSFORS  KÅLABODABY                 KLAB
ROBERTSFORS  KLANKLIDEN                 KLK
ROBERTSFORS  KORSSJÖN                  KSÖN
ROBERTSFORS  MÅRSMARKEN                 MÅM
ROBERTSFORS  NORUM         NRM
ROBERTSFORS  RATU         RATU
ROBERTSFORS  ROBERTSFORS      RB     SL
ROBERTSFORS  RICKLEÅ        RLÅ
ROBERTSFORS  SIKEÅ         SKEÅ    SL
ROBERTSFORS  SKÄRAN        SKRN
ROBERTSFORS  VÄSTRA SJULSMARK   VSK
ROBERTSFORS  YTTERÅKULLA      YK
ROBERTSFORS  ÅKULLSJÖN       ÅKU
ROBERTSFORS  ÅNÄSET        ÅNT     SL
ROBERTSFORS  ÖVERKLINTEN      ÖKL
RONNEBY    BELGANET       BELG    KR
RONNEBY    BACKARYD       BKD     KR
RONNEBY    BRÄKNE-HOBY      BRH     SVG
RONNEBY    ERINGSBODA      ERG     KR
RONNEBY    EDESTAD        ESA
RONNEBY    ESKETORP       ETP     KR
RONNEBY    ESKETORP/JORDÖ    ETP KC51
RONNEBY    ETTEBRO        ETT     KR
RONNEBY    FOGDAKÄRR       FOG
RONNEBY    GUNNERSKULLA     GKU
RONNEBY    GÄDDEGÖL       GÄDD
RONNEBY    GÄRESTADBY      GÄRE    KR
RONNEBY    HALLABRO       HBRO    KR
RONNEBY    HJORTSERYD      HJR
RONNEBY    HARKNIVEN       HKNV
RONNEBY    HÄRSJÖN        HSJ
RONNEBY    HASSELSTAD      HSS     KR
RONNEBY    JOHANNISHUS      JOS     KR
RONNEBY    KALLINGE       KLGE    KR
RONNEBY    KALLINGE/F17 FLYGET  KLGE KC02  KR
RONNEBY    KULLÅKRA       KLÅ
RONNEBY    KUGGEBODA       KUB     KR
RONNEBY    LÅNGGÖLSMÅLA     LGL
RONNEBY    LISTERBY       LIST    KR
RONNEBY    LIATORPSBY      LIY
RONNEBY    MÖLJERYD       MJD
RONNEBY    PÅLSMÅLA       PÅM
RONNEBY    RONNEBY        R      KR
RONNEBY    RONNEBY KC1      R KC01   KR
RONNEBY    RONNEBY KC2      R KC02   KR
RONNEBY    RONNEBY KC3      R KC03   KR
RONNEBY    RONNEBYHAMN      RH     KR
RONNEBY    SKÖNEVIK       SKÖN
RONNEBY    SAXEMARA       SX
RONNEBY    VERMANSHULT      VML
RONNEBY    VÄRPERYD       VP
RONNEBY    ÖLJEHULT       ÖLJ
RONNEBY    ÖRSERYD        ÖRY
RÄTTVIK    BINGSJÖ        BIN
RÄTTVIK    BACKA         BKA
RÄTTVIK    DALFORS        DLF
RÄTTVIK   DALSTUGA     DLS
RÄTTVIK   DÅDRAN      DÅD
RÄTTVIK   FINNBACKA     FIB
RÄTTVIK   FURUDAL      FRL    MRA
RÄTTVIK   GETRYGGEN     GRYG
RÄTTVIK   HÅVEN       HÅV
RÄTTVIK   INGELS      IGE    MRA
RÄTTVIK   KÄRVSÅSEN     KÄRV    MRA
RÄTTVIK   MÅRTANBERG    MÅT
RÄTTVIK   ORE DALBYN    ODB    MRA
RÄTTVIK   OVANMYRA     OVM    MRA
RÄTTVIK   RÄTTVIK      RVK    MRA
RÄTTVIK   RÖJERÅSEN     RÖJ
RÄTTVIK   SUNNANHED     SHED
RÄTTVIK   STUMSNÄS     STSN    MRA
RÄTTVIK   VÄSTGÄRDE     VDE    MRA
RÄTTVIK   VIKARBYN     VKB    MRA
RÄTTVIK   ÖSTBJÖRKA     ÖBJ
SALA    BÄNNBÄCK     BBÄ    EKG
SALA    BRODDBO      BRBO    EKG
SALA    FASTBO      FAO    EKG
SALA    FLÄCKEBO     FLBO    EKG
SALA    GRÄLLSTA     GSTA    EKG
SALA    GULLVALLA     GU     EKG
SALA    HEDÅKER      HED    EKG
SALA    HOGLA       HGA    EKG
SALA    HÖRENDE      HRE    EKG
SALA    ISÄTRA      ISÄ    EKG
SALA    JUGANSBO     JUB    EKG
SALA    LISSELBO     LIE
SALA    MÖKLINTA     MÖ     EKG
SALA    NORRVAD      NRV
SALA    RANSTA      RAA    EKG
SALA    ROSSHYTTAN    ROSS    FGA
SALA    SALBOHED     SBOH    EKG
SALA    SALADAMM     SDM
SALA    SILVKÖPAREN    SKPN    EKG
SALA    SALA RX      SLA    EKG
SALA    SALA/STAMPERS   SLA KC01  EKG
SALA    SALA/BRYGGERIET  SLA KC02  EKG
SALA    SONNEBO      SOO    EKG
SALA    SÄTRABRUNN    SÄA    EKG
SALA    SÖRGÄRDSBO    SÖG    EKG
SALA    TÄRNA       TÄ     EKG
SALA    VÄSTERFÄRNEBO   VFÄ    EKG
SALA    VARMSÄTRA     VMR    EKG
SALA    VRENNINGE     VRE    EKG
SALA    ÄNGSTA      Ä     EKG
SALEM    RÖNNINGE     RÖN    HDN
SALEM    RÖNNINGE KC4   RÖN KC04  HDN
SANDVIKEN  BERREK      BERK
SANDVIKEN  BASTFALLET    BFA    SND
SANDVIKEN  BOVIK         BOV
SANDVIKEN  FALKNÄSET       FALK    SND
SANDVIKEN  FERMANSBO       FMO     SND
SANDVIKEN  GINBORN        GIN
SANDVIKEN  GYSINGE        GSE     GL/A
SANDVIKEN  HAGMUREN       HGM     SND
SANDVIKEN  HÖGBO         HGO     SND
SANDVIKEN  GÄSTRIKE-HAMMARBY   HMY
SANDVIKEN  JÄRBO         JBO     SND
SANDVIKEN  JÄDERFORS       JÄF     SND
SANDVIKEN  KUNGSFORS       KGF
SANDVIKEN  KUNGSGÅRDEN      KGN     SND
SANDVIKEN  KALLTJÄRN       KTJ
SANDVIKEN  LÖVÅKER        LÖV     SND
SANDVIKEN  SANDVIKEN       SND     SND
SANDVIKEN  SANDVIKEN KC90    SND KC90
SANDVIKEN  SÄNNINGAHED      SNG
SANDVIKEN  STERTE        STER
SANDVIKEN  STORVIK        SVK     SND
SANDVIKEN  SVARTRÖNNINGEN    SVTR
SANDVIKEN  SÄTRA         SÄTR    SND
SANDVIKEN  SÄVERÄNG       SÄÄ
SANDVIKEN  TRÖSKEN        TRÖS    SND
SANDVIKEN  VALLSTANÄS      VSNS    SND
SANDVIKEN  ÅRSUNDA        ÅRA     SND
SANDVIKEN  ÅSHAMMAR       ÅSH     SND
SANDVIKEN  ÄNGSNÄS        ÄS
SANDVIKEN  ÖSTERFÄRNEBO     ÖF     SND
SANDVIKEN  ÖSTERBOR       ÖSB     SND
SIGTUNA   ARLANDA        ARL     UPV
SIGTUNA   ARLANDA/SKY CITY   ARL KC02  UPV
SIGTUNA   FLOTTVIK       FLO     UPV
SIGTUNA   LÖVSTABRO       LÖVS    UPV
SIGTUNA   MÄRSTA        MÄR     UPV
SIGTUNA   MÄRSTA/ARLANDASTAD  MÄR KC02  UPV
SIGTUNA   MÄRSTA KC9      MÄR KC09  UPV
SIGTUNA   MÄRSTA KC71      MÄR KC71
SIGTUNA   ODENSALA       ODEN    UPV
SIGTUNA   RICKEBY        RIC     UPV
SIGTUNA   ROSERSBERG      RSB     UPV
SIGTUNA   SIGTUNA KC01 + KC02  SIG     UPV
SIGTUNA   SKEPPTUNA       SKTU    RNY
SIGTUNA   SKÅNELA        SKÅN    UPV
SIGTUNA   SANKT PER       SPR     UPV
SIGTUNA   TINGSLUNDA      TLU     UPV
SIGTUNA   UPPLANDS KIMSTA    UPK
SIGTUNA   UPPLANDS ÅSBY     UPÅ     UPV
SIGTUNA   VENNGARN       VENN    UPV
SIMRISHAMN  BASKEMÖLLA KC1    BMLA KC01
SIMRISHAMN  BORRBY KC1      BORR KC01  Y
SIMRISHAMN  BRANTEVIK KC1     BTV KC01  Y
SIMRISHAMN  GISLÖVSDAL      GVL     Y
SIMRISHAMN  GYLLEBO KC1        GYO KC01  Y
SIMRISHAMN  GÄRSNÄS KC1        GÄRS KC01  Y
SIMRISHAMN  HAMMENHÖG KC1       HMG KC01  Y
SIMRISHAMN  HANNAS KC1        HN KC01   Y
SIMRISHAMN  JÄRRESTAD KC1       JÄR KC01  Y
SIMRISHAMN  KIVIK KC1         KK KC01   Y
SIMRISHAMN  MÄLARHUSEN        MÄH
SIMRISHAMN  RÖRUM KC1         RRU KC01
SIMRISHAMN  RAVLUNDABRO KC1      RVL KC01  Y
SIMRISHAMN  SKILLINGE KC1       SKIL KC01  Y
SIMRISHAMN  SIMRISHAMN        SRN     Y
SIMRISHAMN  SIMRISHAMN/LINDHAGA IND  SRN KC01  Y
SIMRISHAMN  SANKT OLOF KC1      STOF KC01  Y
SIMRISHAMN  TOMMARP KC1        TOM KC01  Y
SIMRISHAMN  VITABY KC1        VITA KC01  Y
SIMRISHAMN  VALLBY SALARP KC1     VSP KC01  Y
SJÖBO    ALESTA          ALES
SJÖBO    BJÄLKHULT         BJKT
SJÖBO    BJÄRSJÖLAGÅRD KC1     BJL KC01
SJÖBO    BRANDSTAD KC1       BRAN KC01
SJÖBO    BLENTARP         BTP     HB
SJÖBO    ERIKSDAL KC1       ERI KC01  Y
SJÖBO    KLASARÖD KC1       KRÖD KC01
SJÖBO    LÖVESTAD KC1       LÖVE KC01  Y
SJÖBO    NÄSBYBRO KC1       NBR KC01
SJÖBO    RÖDDINGE KC1       RÖI KC01  Y
SJÖBO    SÖVDEBORG KC1       SDB KC01  Y
SJÖBO    SJÖBO           SJÖ     Y
SJÖBO    TOLÅNGA KC1        TOÅ KC01
SJÖBO    VALLARUM KC1       VLR KC01
SJÖBO    VOLLSJÖ KC1        VOL KC01  Y
SJÖBO    VANSTAD KC1        VSTD KC01
SJÖBO    ÄSPERÖD KC1        ÄSR KC01
SJÖBO    ÖVED           ÖVED
SKARA    ARDALA          ADA     MR
SKARA    AXVALL          AXV     MR
SKARA    BJÄRKLUNDA        BLU     MR
SKARA    EGGBY KC         EG     MR
SKARA    HÄNDENE          HÄND    MR
SKARA    STORA EKEBERG KC     SEKE    MR
SKARA    SKARA           SRA     MR
SKARA    SKARA KC11        SRA KC11  MR
SKARA    SKARA KC12        SRA KC12  MR
SKARA    SKARA KC13        SRA KC13  MR
SKARA    SKARA KC14        SRA KC14  MR
SKARA    STENUM          SUM
SKARA    SYNNERBY         SYN     MR
SKARA    VARNHEM KC        VHM     SDE
SKARA    VIGLUNDA         VIGL    MR
SKARA    VINKÖL          VÖL     MR
SKELLEFTEÅ  ANDERSVATTNET       ANV
SKELLEFTEÅ  BASTULIDEN        BAST
SKELLEFTEÅ  BODBYSUND          BBSD    SL
SKELLEFTEÅ  BYGDETRÄSK          BDK
SKELLEFTEÅ  BERGSBYN           BEG    SL
SKELLEFTEÅ  BERGSBYN/BERGEGÅRDSV     BEG KC02  SL
SKELLEFTEÅ  BURSILJUM          BJM
SKELLEFTEÅ  BJURÖN            BJN    SL
SKELLEFTEÅ  BJÖRKÅSEN          BJÖÅ
SKELLEFTEÅ  BLACKE            BKE
SKELLEFTEÅ  BOVIKSBY           BKY    SL
SKELLEFTEÅ  BOLIDEN           BOLI    SL
SKELLEFTEÅ  BRÄNNFORS          BRF    SL
SKELLEFTEÅ  BRÄNNFORS KC51        BRF KC51
SKELLEFTEÅ  BRÄNNBACKA          BRÄB
SKELLEFTEÅ  BYSKE            BSE    SL
SKELLEFTEÅ  BASTUTRÄSK/LOSSMEN      BSK KC11
SKELLEFTEÅ  BASTUTRÄSK/SÖDRA LIDSTRÄSK  BSK KC12
SKELLEFTEÅ  BYSKE-STORBRÄNNA       BSTB
SKELLEFTEÅ  BRÖNSTJÄRN          BTJ
SKELLEFTEÅ  BURTRÄSK           BTK    SL
SKELLEFTEÅ  BURVIK            BUV    SL
SKELLEFTEÅ  BURVIK/STORÖN        BUV KC51
SKELLEFTEÅ  BREDVIKSFJÄRDEN       BVF
SKELLEFTEÅ  BYGDSILJUM          BYG
SKELLEFTEÅ  BUREÅ            BÅ     SL
SKELLEFTEÅ  DEGERTRÄSK          DET
SKELLEFTEÅ  DRÄNGSMARKSBY        DMY
SKELLEFTEÅ  DRÄNGSMARKSBY KC51      DMY KC51
SKELLEFTEÅ  ERSMARK           EMK    SL
SKELLEFTEÅ  FJÄLLBODA          FBA
SKELLEFTEÅ  FINNFORSFALLET        FFF
SKELLEFTEÅ  FÄLLFORS           FFS    SL
SKELLEFTEÅ  FINNTRÄSK          FNK
SKELLEFTEÅ  FURUÖN            FURÖ
SKELLEFTEÅ  GAMLA FALMARK        GFK
SKELLEFTEÅ  GRANBERGSTRÄSK        GGK
SKELLEFTEÅ  GAGSMARK           GGM
SKELLEFTEÅ  GRANLIDEN          GLID    SL
SKELLEFTEÅ  GUMMARK           GUMK
SKELLEFTEÅ  GÄRDSMARK          GÄK    SL
SKELLEFTEÅ  HEJ             HEJ
SKELLEFTEÅ  HÖGHEDEN           HHD
SKELLEFTEÅ  HJOGGBÖLE          HJBL
SKELLEFTEÅ  HÖKMARKSBY          HMK
SKELLEFTEÅ  HEDNÄS            HNÄ    SL
SKELLEFTEÅ  HOLMSVATTNET         HVTT
SKELLEFTEÅ  HÖGDALSÅS          HÖG    SL
SKELLEFTEÅ  INNERVIK           IK     SL
SKELLEFTEÅ  INNANSJÖN          INS
SKELLEFTEÅ  ISTERMYRLIDEN        IS
SKELLEFTEÅ  JÖRNS-BJÖRKLIDEN       JBK
SKELLEFTEÅ  JÖRN-GRANBERG        JGB
SKELLEFTEÅ  JÖRN-GRÖNBO         JGO
SKELLEFTEÅ  JÖRN           JN     SL
SKELLEFTEÅ  JÖRNS-STORTRÄSK     JSK
SKELLEFTEÅ  JÄRVTJÄRN        JTN
SKELLEFTEÅ  JÖRN-ÅSELET       JÅS
SKELLEFTEÅ  KLOCKARBERGET      KBT
SKELLEFTEÅ  KÅGE           KGE    SL
SKELLEFTEÅ  KRÅNGFORS        KGFS
SKELLEFTEÅ  KINNBÄCK         KINN
SKELLEFTEÅ  KLUTMARK         KLUT
SKELLEFTEÅ  KUSMARK         KSM    SL
SKELLEFTEÅ  KLOCKTRÄSK        KTSK    SL
SKELLEFTEÅ  KVARNBYSUND       KVS
SKELLEFTEÅ  KALVTRÄSK        KVT
SKELLEFTEÅ  KÅTASELET        KÅT
SKELLEFTEÅ  KÄLLBOMARK        KÄM
SKELLEFTEÅ  LUBBOTRÄSK        LBK
SKELLEFTEÅ  LÖVÅNGER         LGR    SL
SKELLEFTEÅ  LÖVÅNGER/AVAN      LGR KC51
SKELLEFTEÅ  LJUSVATTNET       LJUS
SKELLEFTEÅ  LILLKÅGETRÄSK      LKTK    SL
SKELLEFTEÅ  LÅNGVIKEN        LVKN    SL
SKELLEFTEÅ  LAPPVATTNET       LVT    SL
SKELLEFTEÅ  LÅNGNÄSTRÄSK       LÅ
SKELLEFTEÅ  LÖVSELE         LÖL
SKELLEFTEÅ  MÅRTENSBODA       MBA
SKELLEFTEÅ  MÅNGBYÅN         MBYÅ
SKELLEFTEÅ  MYRHEDEN         MHN
SKELLEFTEÅ  MISSENTRÄSK       MIS
SKELLEFTEÅ  MJÖDVATTNET       MJT    SL
SKELLEFTEÅ  MEDLE          ML
SKELLEFTEÅ  MYCKLE          MYK    SL
SKELLEFTEÅ  NORRLÅNGTRÄSK      NLK
SKELLEFTEÅ  OSTNÄSET         ONÄ
SKELLEFTEÅ  ORRTRÄSK         ORK
SKELLEFTEÅ  OSTVIK          OSV    SL
SKELLEFTEÅ  PÄRLSTRÖM        PTM
SKELLEFTEÅ  RAGVALDSTRÄSK      RAG    SL
SKELLEFTEÅ  ROTSJÖ          RJÖ
SKELLEFTEÅ  RISBÖLE         RLE    SL
SKELLEFTEÅ  RENSTRÖM         RSM    LSE
SKELLEFTEÅ  RENBERGSVATTNET     RVA
SKELLEFTEÅ  RÖJNORET         RÖT
SKELLEFTEÅ  STAVATRÄSK        SAK
SKELLEFTEÅ  SJÖBOTTEN        SBTN
SKELLEFTEÅ  SELET          SELT
SKELLEFTEÅ  SKELLEFTEHAMN      SH     SL
SKELLEFTEÅ  SKELLEFTEHAMN/RÖNNSKÄR  SH KC51
SKELLEFTEÅ  SKELLEFTEHAMN/HAMNPLAN  SH KC52
SKELLEFTEÅ  STENSJÖLIDEN       SJL
SKELLEFTEÅ  STORKÅGETRÄSK      SKGT
SKELLEFTEÅ  SKRÅMTRÄSK        SKRÅ
SKELLEFTEÅ  SKELLEFTEÅ        SL     SL
SKELLEFTEÅ  SKELLEFTEÅ/MORÖBACKE  SL KC01  SL
SKELLEFTEÅ  SKELLEFTEÅ/ANDERSTORP  SL KC02  SL
SKELLEFTEÅ  SKELLEFTEÅ/DEGERBYN   SL KC03  SL
SKELLEFTEÅ  SKELLEFTEÅ/ERIKSLID   SL KC04
SKELLEFTEÅ  SKELLEFTEÅ/SOLBACKEN  SL KC05  SL
SKELLEFTEÅ  SKELLEFTEÅ/SÖRBÖLE   SL KC06  SL
SKELLEFTEÅ  SKELLEFTEÅ/SUNNANÅ   SL KC07  SL
SKELLEFTEÅ  SKELLEFTEÅ/LASARETT   SL KC10
SKELLEFTEÅ  SKELLEFTEÅ KC52     SL KC52
SKELLEFTEÅ  SKELLEFTEÅ KC53     SL KC53
SKELLEFTEÅ  SKELLEFTEÅ KC54     SL KC54
SKELLEFTEÅ  SKELLEFTE-BODA     SLB    SL
SKELLEFTEÅ  SKELLEFTE-NORET     SLNT
SKELLEFTEÅ  STORSELET        SSLT
SKELLEFTEÅ  STENSTRÄSK       SSTK
SKELLEFTEÅ  SVARTTJÄRNÅN      STNÅ
SKELLEFTEÅ  STORBRÄNNAN       STOR
SKELLEFTEÅ  STRANDHOLM       STRA
SKELLEFTEÅ  SVANFORS        SVFS
SKELLEFTEÅ  SÖDRA ÅKULLA      SÅK
SKELLEFTEÅ  TRÄSKHOLM        TSH
SKELLEFTEÅ  TÅMETRÄSKBY       TÅM
SKELLEFTEÅ  TÅME          TÅME
SKELLEFTEÅ  ULLBERGSTRÄSK      UBT
SKELLEFTEÅ  UTTERSJÖBÄCKEN     UJN    SL
SKELLEFTEÅ  URSVIKEN        UVN    SL
SKELLEFTEÅ  VALLIDEN        VALD
SKELLEFTEÅ  VEBOMARK        VBM
SKELLEFTEÅ  VÄSTANTRÄSK       VTT
SKELLEFTEÅ  VARUTRÄSK        VUT    SL
SKELLEFTEÅ  VILLVATTNET       VVT
SKELLEFTEÅ  VALLSTRÄSKET      VÄT    SL
SKELLEFTEÅ  YTTERBYN        YBN
SKELLEFTEÅ  YTTERVIK        YVK    SL
SKELLEFTEÅ  ÅKERLUND        ÅKD
SKELLEFTEÅ  ÅLUNDSBY        ÅLU    SL
SKELLEFTEÅ  ÅSTRÄSK         ÅSK
SKELLEFTEÅ  ÖSTRA FALMARK      ÖFK    SL
SKELLEFTEÅ  ÖSTERJÖRN        ÖJN    SL
SKELLEFTEÅ  ÖNNESMARK        ÖMK
SKELLEFTEÅ  ÖRVIKEN         ÖRV    SL
SKELLEFTEÅ  ÖVRE ÅBYN        ÖÅB
       BAGGBRON
SKINNSKATTEBERG           BAG    FGA
       BAGGÅ
SKINNSKATTEBERG           BGÅ    FGA
       BYSALA
SKINNSKATTEBERG           BYS    FGA
       FÄRNABRUK
SKINNSKATTEBERG           FÄB    FGA
       KARMANSBO
SKINNSKATTEBERG           KMO    FGA
       RIDDARHYTTAN
SKINNSKATTEBERG           RHN    FGA
       RIDDARHYTTAN KC98
SKINNSKATTEBERG           RHN KC98  FGA
       STJÄRNVIK
SKINNSKATTEBERG           SJI
       SKINNSKATTEBERG
SKINNSKATTEBERG           SKG    FGA
       SOLMYRA
SKINNSKATTEBERG           SOY    FGA
       UTTERSBERG
SKINNSKATTEBERG              UBG     FGA
SKURUP    ABBEKÅS KC1         ABKS KC01  T
SKURUP    HAVBERG           HVBG KC01
SKURUP    RYDSGÅRD KC1         RDG KC01  T
SKURUP    SKIVARP           SKIV    T
SKURUP    SKURUP            SKP     T
SKURUP    SLIMMINGEBY KC1       SLM KC01
SKURUP    SLÄTTERÖD KC1        SRÖD KC01
SKURUP    VEMMENHÖG KC1        VEH KC01
SKÖVDE    ALEBÄCKEN KC         ALB
SKÖVDE    BINNEBERG KC         BIBG    MR
SKÖVDE    DÄLDERNA KC         DÄL     SDE
SKÖVDE    HÄGGUM KC          HGU     SDE
SKÖVDE    IGELSTORP KC         IGT     SDE
SKÖVDE    KAMPAVALL          KMPV    SDE
SKÖVDE    KUNGSRYD KC         KRYD    SDE
SKÖVDE    LERDALA           LA     SDE
SKÖVDE    LOCKETORP          LCT     SDE
SKÖVDE    SKÖVDE LX          SDE     SDE
SKÖVDE    SKÖVDE/HÖGSKOLAN       SDE KC01  SDE
SKÖVDE    SKÖVDE/KÄPPLUNDA       SDE KC02
SKÖVDE    SKÖVDE/ASPELUND       SDE KC03  SDE
SKÖVDE    SKÖVDE/SIMSJÖN        SDE KC04  SDE
SKÖVDE    SKÖVDE/HENTORP        SDE KC05  SDE
SKÖVDE    SKÖVDE KC6          SDE KC06
SKÖVDE    SKÖVDE/BILLINGSRYD      SDE KC07  SDE
SKÖVDE    SKÖVDE/NORRMALM       SDE KC12  SDE
SKÖVDE    STÅNGSÄTER KC        SGT     SDE
SKÖVDE    SKULTORP KC         SKTP    SDE
SKÖVDE    SUNTETORP KC         SUP     SDE
SKÖVDE    TIDAN KC           TDN     SDE
SKÖVDE    TIMMERSDALA         TMD     SDE
SKÖVDE    ULVÅKER           ULÅ     SDE
SKÖVDE    VAROLA            VOA     SDE
SKÖVDE    VÄRING KC          VRG     SDE
SKÖVDE    VÄRSÅS KC          VRS     SDE
SKÖVDE    VRETEN KC          VTN
SMEDJEBACKENBJÖRSJÖBY           BJBY    BLG
SMEDJEBACKENFINNBO            FIBO
SMEDJEBACKENGUBBO             GUB     BLG
SMEDJEBACKENGÄRDSJÖBO           GÄR
SMEDJEBACKENHAGGE             HAG     BLG
SMEDJEBACKENINGEVALLSBO          IBO
SMEDJEBACKENKVARNSNÄS           KVSN    F
SMEDJEBACKENLARSBOBRUK          LAR
SMEDJEBACKENMALINGSBO           MLB
SMEDJEBACKENNYFORS            NYF     BLG
SMEDJEBACKENSÖDERBÄRKE          SBE     BLG
SMEDJEBACKENSMEDJEBACKEN         SMJ     BLG
SMEDJEBACKENSMEDJEBACKEN/MORGÅRDSHAMMAR  SMJ KC03  BLG
SMEDJEBACKENSNÖÅN             SNÖÅ    BLG
SMEDJEBACKENSTIMMERBO           STI     F
SMEDJEBACKENVAD            VAD    BLG
SMEDJEBACKENVIKSBERG         VIKB
SMEDJEBACKENÅSMANSBO         ÅSM    F
SOLLEFTEÅ  BACKSJÖN         BKSJ
SOLLEFTEÅ  BJÖRKÅBRUK        BKÅ    KF
SOLLEFTEÅ  BJÖRKÅBRUK/LÖKOM     BKÅ KC02
SOLLEFTEÅ  BJÖRKÅDALEN        BÅDL
SOLLEFTEÅ  EDSBORDET         EBT    KF
SOLLEFTEÅ  EDEN           EDEN
SOLLEFTEÅ  EDSELE          ESE    KF
SOLLEFTEÅ  FJÄLLBOHÖG        FBH
SOLLEFTEÅ  FLYN           FLYN
SOLLEFTEÅ  GRANINGEBRUK       GGE    KF
SOLLEFTEÅ  GIDEÅBERG         GIÅ    KF
SOLLEFTEÅ  GRANINGE         GNI
SOLLEFTEÅ  GULSELE          GULS
SOLLEFTEÅ  GUXÅS           GX
SOLLEFTEÅ  GÅRELEHÖJDEN (TARA)    GÅH    KF
SOLLEFTEÅ  GÅRELEHÖJDEN/TARA     GÅH KC90
SOLLEFTEÅ  GÅRELEHÖJDEN/LÅNGBJÖRN  GÅH KC91
SOLLEFTEÅ  GÅLSJÖBRUK        GÅL
SOLLEFTEÅ  HELGUM          HELG    KF
SOLLEFTEÅ  HELGUMSBODARNA      HGBA
SOLLEFTEÅ  HOLMSTRANDMON       HMON    KF
SOLLEFTEÅ  HOLAFORS         HOF    KF
SOLLEFTEÅ  HÖGBERGET         HÖBG
SOLLEFTEÅ  IMFORSMO         IMF    KF
SOLLEFTEÅ  JUNSELE          JS     KF
SOLLEFTEÅ  JUNSELEVALLEN       JSV    KF
SOLLEFTEÅ  KLÄPPSJÖ         KPS
SOLLEFTEÅ  LILLTERRSJÖ        LTÖ
SOLLEFTEÅ  LUNGSJÖBACKEN       LUB
SOLLEFTEÅ  LÅNGVATTNET        LVTT
SOLLEFTEÅ  LÅNGSELE         LÅG    KF
SOLLEFTEÅ  LÅNGSELE/ÖSTERFORSE    LÅG KC02  KF
SOLLEFTEÅ  MULTRÅ          MRÅ    KF
SOLLEFTEÅ  MULTRÅ/ANDRASIDAN ÄLVEN  MRÅ KC02  KF
SOLLEFTEÅ  MEÅFORS          MÅF
SOLLEFTEÅ  NORDANTJÄL        NDL
SOLLEFTEÅ  NORDSJÖ          NOS
SOLLEFTEÅ  NÄSÅKER          NÅ     KF
SOLLEFTEÅ  NÄSÅKER-JANSJÖ      NÅJ
SOLLEFTEÅ  PARA           PR
SOLLEFTEÅ  PARA KC70         PR KC70
SOLLEFTEÅ  RÅDOM           RDO    KF
SOLLEFTEÅ  RUSKE           RKE
SOLLEFTEÅ  RAMSELE          RS     KF
SOLLEFTEÅ  RAMSELE KC90       RS KC90
SOLLEFTEÅ  RAMSELE KC91       RS KC91
SOLLEFTEÅ  RESELE          RSE    KF
SOLLEFTEÅ  RAMSELEVALLEN       RSV
SOLLEFTEÅ  RUNEÅBERG         RUB
SOLLEFTEÅ  SELSJÖN           SJN
SOLLEFTEÅ  SOLLEFTEÅ          SLÅ     KF
SOLLEFTEÅ  SOLLEFTEÅ/SJUKHUSET     SLÅ KC03  KF
SOLLEFTEÅ  SOLLEFTEÅ KC70        SLÅ KC70
SOLLEFTEÅ  SOLLEFTEÅ/ÖVERGÅRD      SLÅ KC71
SOLLEFTEÅ  SOLLEFTEÅ KC72        SLÅ KC72  KF
SOLLEFTEÅ  SOLLEFTEÅ/SKOLAN       SLÅ KC90
SOLLEFTEÅ  TANNFLO           TFO     KF
SOLLEFTEÅ  TUNSJÖN           TUJ
SOLLEFTEÅ  TÅGSJÖBERG          TÅG
SOLLEFTEÅ  TÄRRSJÖ           TÄÖ
SOLLEFTEÅ  UNDROM            UDM     KF
SOLLEFTEÅ  VÄGERSJÖ           VGSÖ
SOLLEFTEÅ  VIMMERVATTNET        VIM
SOLLEFTEÅ  VALLNÄSET          VNT
SOLLEFTEÅ  VÄSTVATTNET         VVAT
SOLLEFTEÅ  ÅSMON            ÅMN     KF
SOLLEFTEÅ  ÖSTERGRANINGE        ÖGR
SOLLEFTEÅ  ÖSTERÅS           ÖSTÅ    KF
SOLLEFTEÅ  ÖVRA             ÖVRA
SOLLENTUNA  NORRVIKEN          NVIK    RÅS
SOLLENTUNA  NORRVIKEN/BERGKÄLLAV     NVIK KC03  RÅS
SOLLENTUNA  ROSLAGS NÄSBY/KÄRRDAL    RNY KC01  RNY
SOLLENTUNA  TUREBERG           TBG     RÅS
SOLLENTUNA  TUREBERG/SJÖBERG       TBG KC01  RNY
SOLLENTUNA  TUREBERG/EDSBERG       TBG KC02  RNY
SOLLENTUNA  TUREBERG/KLASRO       TBG KC03  RÅS
SOLLENTUNA  TUREBERG/EDSBACKA      TBG KC05  RÅS
SOLLENTUNA  TUREBERG/BAGARBYVÄGEN    TBG KC06
SOLLENTUNA  TÖRNSKOGEN          TÖR     RNY
SOLNA    RÅSUNDA           RÅS     RÅS
SOLNA    RÅSUNDA/SUNDBYBERGSVÄGEN   RÅS KC03  RÅS
SOLNA    RÅSUNDA/HUVUDSTA CENTRUM   RÅS KC04  RÅS
SOLNA    BIRKA/KAROLINSKA SJUKHUSET  S/BI KC02
SOLNA    ULRIKSDAL          ULR     RÅS
SOLNA    ULRIKSDAL/BALLONGBERGET   ULR KC02  RÅS
SORSELE   AHA             AHA
SORSELE   AMMARNÄS           AMS     LSE
SORSELE   BOCKTRÄSK          BKK
SORSELE   BLATTNICKSELE        BLE     LSE
SORSELE   BURESJÖN           BRS
SORSELE   FJÄLLSJÖNÄS         FÖS
SORSELE   FJÄLLSJÖNÄS KC51       FÖS KC51
SORSELE   GARGNÄS           GAG
SORSELE   GARGNÄS/TVÄRÅTRÄSK      GAG KC51
SORSELE   GERTSBÄCKEN         GBN
SORSELE   HÖGBRÄNNA          HBA
SORSELE   HEMFJÄLL           HFL     LSE
SORSELE   JILTJAUR           JIR
SORSELE   KRADDSELE          KDD
SORSELE   KRUTTRÄSK          KRU
SORSELE   KÅTALIDEN          KÅD
SORSELE   KÅTALIDEN KC51       KÅD KC51
SORSELE   LOMSELENÄS         LOM
SORSELE   MÅSKENÅIVE         MÅS
SORSELE   NORRA ÖRNÄS        NÖS
SORSELE   RACKNÄS          RCN
SORSELE   RÅSTRAND          RSD
SORSELE   RÅGOLIDEN         RÅG
SORSELE   STRIDSMARK         SDK
SORSELE   STRIDSMARK KC51      SDK KC51
SORSELE   SANDSELE          SELE
SORSELE   SORSELE          SOR    LSE
SORSELE   SORSELE KC51        SOR KC51
SORSELE   VERBOSJÖN         VER
SORSELE   VÄNFORS          VFO
SORSELE   VINDEL-FORSNÄS       VFS    LSE
SORSELE   VINDEL-GRANNÄS       VGR
SORSELE   VINDEL-SKANSNÄS      VSN
SORSELE   ÖVRE SAXNÄS        ÖSS
SORSELE   ÖVRE SAXNÄS KC51      ÖSS KC51
SORSELE   ÖVRE SANDSELE       ÖVSE
SOTENÄS   BOHUS MALMÖN        BMÖ    UD
SOTENÄS   BOHUS ASKUM        BOAM
SOTENÄS   BOVALLSTRAND        BOVS    SSD
SOTENÄS   GERREBO          GEB
SOTENÄS   HUNNEBOSTRAND       HBO    SSD
SOTENÄS   KUNGSHAMN         KHN    SSD
SOTENÄS   KUNGSHAMN/SMÖGEN      KHN KC03  SSD
SOTENÄS   KUNGSHAMN/VÄJERN      KHN KC04  SSD
SOTENÄS   KUNGSHAMN/HOVENÄSET    KHN KC05  UD
SOTENÄS   TOSSENE          TOSS    SSD
SOTENÄS   ÖRN            ÖRN    UD
STAFFANSTORPDJURSLÖV          DJL    HB
STAFFANSTORPKYRKHEDDINGE        KHE    HB
STAFFANSTORPSTAFFANSTORP        STF    HB
STAFFANSTORPSTAFFANSTORP/BRÅGARP    STF KC01  HB
STAFFANSTORPÅKARP/HJÄRUP        ÅK KC01  M/RG
STENUNGSUND HÄLLESDALEN        HÄD    SUS
STENUNGSUND JÖRLANDA          JLA    SUS
STENUNGSUND STORA ASKERÖ        SAÖ    SUS
STENUNGSUND STORA HÖGA         SHA    SUS
STENUNGSUND STORA HÖGA/GETSKÄR     SHA KC01  SUS
STENUNGSUND SPEKERÖD          SPE    SUS
STENUNGSUND STENUNGSUND        SUS    SUS
STENUNGSUND STENUNGSUND/MUNKERÖD    SUS KC01  SUS
STENUNGSUND STENUNGSUND/HALLERNA    SUS KC02  SUS
STENUNGSUND STENUNGSUND/HANTVERKAREG  SUS KC03  SUS
STENUNGSUND STENUNGSUND/HASSELB    SUS KC04  SUS
STENUNGSUND STENUNGSUND/KOPPER     SUS KC05  SUS
STENUNGSUND STENUNGSUND/PETRO     SUS KC06  SUS
STENUNGSUND STENUNGSUND/HOGIA DATA   SUS KC70
STENUNGSUND STENUNGSUND/NÖSNÄSSKOLAN  SUS KC71
STENUNGSUND SVENSHÖGEN         SVHG    SUS
STENUNGSUND UCKLUM               ULM    SUS
STENUNGSUND ÅLVATTNET             ÅVT
STENUNGSUND ÖDSMÅL               ÖML    SUS
STOCKHOLM  ASPUDDEN              ASP    S/S
STOCKHOLM  ASPUDDEN/SVÄRDLÅNGSVÄGEN      ASP KC01  S/S
STOCKHOLM  ASPUDDEN/LILJEHOLMSBERGET     ASP KC02  S/S
STOCKHOLM  ASPUDDEN/VALUTATORGET       ASP KC03  S/S
STOCKHOLM  ASPUDDEN/KAMRERAREN        ASP KC04  S/S
STOCKHOLM  ASPUDDEN/ÅRSTAVÄGEN        ASP KC08  S/S
STOCKHOLM  ASPUDDEN KC09           ASP KC09  S/S
STOCKHOLM  ENSKEDE              ENS    S/S
STOCKHOLM  ENSKEDE/GLOBEN           ENS KC01  S/S
STOCKHOLM  ENSKEDE/HAMMARBYHÖJDEN       ENS KC02  S/S
STOCKHOLM  ENSKEDE/HAMMARBYBACKEN       ENS KC04  S/S
STOCKHOLM  ENSKEDE/BAGARMOSSEN        ENS KC05  S/S
STOCKHOLM  FARSTA               FAR    FAR
STOCKHOLM  FARSTA/LARSBODA          FAR KC01  FAR
STOCKHOLM  FARSTA/FARSTA STRAND        FAR KC03  FAR
STOCKHOLM  FARSTA/FAGERSJÖ          FAR KC05  FAR
STOCKHOLM  FARSTA KC50            FAR KC50
STOCKHOLM  FITTJA/SKÄRHOLMSFARET       FIT KC01  ÄPV
STOCKHOLM  HÄSSELBY              HÄS    SPÅ
STOCKHOLM  HÄSSELBY/GRIMSTA          HÄS KC03  SPÅ
STOCKHOLM  HÄSSELBY/KARPDAMMEN        HÄS KC05
STOCKHOLM  HÄSSELBY KC70           HÄS KC70
STOCKHOLM  KISTA               KIS    SPÅ
STOCKHOLM  KISTA/ÄRVINGE           KIS KC01  SPÅ
STOCKHOLM  KISTA/VANDA            KIS KC02  SPÅ
STOCKHOLM  KISTA/ELECTRUM           KIS KC03
STOCKHOLM  KISTA/NORGEGATAN          KIS KC07
STOCKHOLM  KISTA/TORSHAMNSGATAN        KIS KC08
STOCKHOLM  KISTA KC09             KIS KC09
STOCKHOLM  MÄLARHÖJDEN            MÄL    ÄPV
STOCKHOLM  MÄLARHÖJDEN/AXELSBERGS TORG    MÄL KC01  ÄPV
STOCKHOLM  MÄLARHÖJDEN/STORSVÄNGEN      MÄL KC02  ÄPV
STOCKHOLM  MÄLARHÖJDEN/BELLAMNSKÄLLEVÄGEN   MÄL KC03  ÄPV
STOCKHOLM  MÄLARHÖJDEN/SÄTRA CENTRUM     MÄL KC04  ÄPV
STOCKHOLM  MÄLARHÖJDEN KC6          MÄL KC06  ÄPV
STOCKHOLM  MÄLARHÖJDEN/KLUBBACKEN       MÄL KC08  ÄPV
STOCKHOLM  MÄLARHÖJDEN KC51          MÄL KC51
STOCKHOLM  STOCKHOLM/BIRKA          S/BI    S/H
STOCKHOLM  STOCKHOLM/CITY           S/CY    S/CY
STOCKHOLM  STOCKHOLM/FREDHÄLL         S/F    S/H
STOCKHOLM  STOCKHOLM/HÖGALID         S/H    S/H
STOCKHOLM  STOCKHOLM/SÖDRA STATION      S/H KC01  S/H
STOCKHOLM  STOCKHOLM/FATBUREN         S/H KC02  S/H
STOCKHOLM  STOCKHOLM/KUNGSHOLMEN       S/K    S/H
STOCKHOLM  STOCKHOLM/KUNGSHOLMEN KC70     S/K KC70
STOCKHOLM  STOCKHOLM/KUNGSHOLMEN KC71     S/K KC71
STOCKHOLM  STOCKHOLM/KUNGSHOLMEN KC72     S/K KC72
STOCKHOLM  STOCKHOLM/KUNGSHOLMEN KC73     S/K KC73
STOCKHOLM  STOCKHOLM/KUNGSHOLMEN/STADSHUSET  S/K KC76
STOCKHOLM  STOCKHOLM/KUNGSHOLMEN/STH STAD  S/K KC77
STOCKHOLM  STOCKHOLM/KUNGSHOLMEN      S/K KC78
STOCKHOLM  STOCKHOLM/KUNGSHOLMEN/STH STAD  S/K KC79
STOCKHOLM  STOCKHOLM/NYBROPLAN       S/NY    S/CY
STOCKHOLM  STOCKHOLM/NYBROPLAN       S/NY KC01
STOCKHOLM  STOCKHOLM/SÖDER         S/S     S/S
STOCKHOLM  STOCKHOLM/SÖDER KC1       S/S KC01  S/S
STOCKHOLM  STOCKHOLM/MANDELN        S/S KC03  S/S
STOCKHOLM  STOCKHOLM/PROPPEN        S/S KC06
STOCKHOLM  STOCKHOLM/ALLÉBRON        S/S KC70  S/S
STOCKHOLM  STOCKHOLM/ÖSTERMALM       S/Ö     S/CY
STOCKHOLM  STOCKHOLM/HJORTHAGEN KC1     S/Ö KC01  S/CY
STOCKHOLM  STOCKHOLM/HJORTHAGEN KC2     S/Ö KC02
STOCKHOLM  STOCKHOLM/STARRBÄCKSÄNGEN    S/Ö KC03  S/CY
STOCKHOLM  STOCKHOLM/LADUGÄRDET       S/Ö KC06
STOCKHOLM  STOCKHOLM/ÖSTRA VASA       S/ÖV    S/ÖV
STOCKHOLM  SPÅNGA              SPÅ     SPÅ
STOCKHOLM  SPÅNGA/STRIDSBERGAVÄGEN     SPÅ KC01  SPÅ
STOCKHOLM  SPÅNGA KC51           SPÅ KC51
STOCKHOLM  SPÅNGA KC52           SPÅ KC52
STOCKHOLM  SPÅNGA KC53           SPÅ KC53
STOCKHOLM  SPÅNGA KC54           SPÅ KC54
STOCKHOLM  SPÅNGA KC56           SPÅ KC59
STOCKHOLM  SPÅNGA KC70           SPÅ KC70
STOCKHOLM  SPÅNGA KC71           SPÅ KC71
STOCKHOLM  STORÄNGEN/DAGGKÅPAN       STO KC07  STO
STOCKHOLM  STORÄNGEN KC70          STO KC70
STOCKHOLM  STORÄNGEN KC71          STO KC71
STOCKHOLM  STORÄNGEN KC72          STO KC72
STOCKHOLM  STORÄNGEN KC73          STO KC73
STOCKHOLM  STORÄNGEN KC74          STO KC74
STOCKHOLM  STORÄNGEN KC77          STO KC77
STOCKHOLM  ÅRSTA              ÅRS     S/S
STOCKHOLM  ÅRSTA KC1            ÅRS KC01  S/S
STOCKHOLM  ÄNGBY              ÄNG     ÄPV
STOCKHOLM  ÄNGBY/BECKOMBERGA        ÄNG KC02
STOCKHOLM  ÄNGBY/VÄLLINGBY C KC3      ÄNG KC03  ÄPV
STOCKHOLM  ÄNGBY/BLACKEBERG         ÄNG KC05  ÄPV
STOCKHOLM  ÄNGBY/ISLANDSTORGET       ÄNG KC06  ÄPV
STOCKHOLM  ÄNGBY/VÄLLINGBY C KC8      ÄNG KC08
STOCKHOLM  ÄNGBY/GRIMSTA SÖDRA       ÄNG KC10  ÄPV
STOCKHOLM  ÄPPELVIKEN            ÄPV     ÄPV
STOCKHOLM  ÄPPELVIKEN/ALVIK         ÄPV KC03  ÄPV
STOCKHOLM  ÄPPELVIKEN/ALVIKS TORG      ÄPV KC04  ÄPV
STOCKHOLM  ÄPPELVIKEN/TUNNLANDSV      ÄPV KC06
STOCKHOLM  ÄPPELVIKEN KC7          ÄPV KC07
STOCKHOLM  ÖRBY               ÖRBY    FAR
STOCKHOLM  ÖRBY/BANDHAGEN          ÖRBY KC01  FAR
STOCKHOLM  ÖRBY/ÄLVSJÖ           ÖRBY KC03  FAR
STOCKHOLM  ÖRBY/HAGSÄTRA C         ÖRBY KC04  FAR
STOCKHOLM  ÖRBY/HARPSUNDET         ÖRBY KC07  FAR
STOCKHOLM  ÖRBY KC70            ÖRBY KC70
STOCKHOLM  ÖRBY KC71       ÖRBY KC71
STOCKHOLM  ÖRBY KC72       ÖRBY KC72
STORFORS  ALKVETTERN       ALKV    KSG
STORFORS  BJURTJÄRN       BTJN    KSG
STORFORS  KUNGSSKOGEN      KUNG
STORFORS  KVÄGGESTORP      KVÄ     KSN
STORFORS  LUNDSBERG       LDBG    KSN
STORFORS  SNÅRBOTTEN       SNÅ
STORFORS  STORFORS        SRF     KSN
STORFORS  SANDSJÖTORP      SSTP    KSN
STORFORS  VÄRMLANDS BJURBÄCKEN  VBN
STORUMAN  ABBORRBERG       ABBG
STORUMAN  ABBORRBERG/DANASJÖ   ABBG KC51
STORUMAN  AJAUREFORSEN      AJF
STORUMAN  ANKARSUND       AKD
STORUMAN  BARSELE        BAE     LSE
STORUMAN  BERGSÄTER       BER
STORUMAN  BLAIKEN        BLK
STORUMAN  BRÅNABERG       BRÅ
STORUMAN  DAJKANBERG       DAJ
STORUMAN  FORSBÄCK        FBK
STORUMAN  GUBBTRÄSK       GBB
STORUMAN  GIPPMOKK        GIP
STORUMAN  GARDSJÖNÄS       GNS
STORUMAN  GAUTAJAURE       GTJ
STORUMAN  GUNNARN        GUN     LSE
STORUMAN  GUNNARN/KOVALLBERGET  GUN KC51
STORUMAN  GRÄNSSJÖ        GÄJ
STORUMAN  GRÄNSSJÖ KC51     GÄJ KC51
STORUMAN  HARRVIK        HAV
STORUMAN  HEMAVAN        HEM     LSE
STORUMAN  JOESJÖ         JOÖ
STORUMAN  JOESTRÖM        JSM
STORUMAN  KASKELUOKT       KSKL
STORUMAN  KÅTAVIKEN       KTV
STORUMAN  LÅNGSJÖBY       LSY
STORUMAN  LAISBÄCK        LSÄ
STORUMAN  NOLVIK         NLI
STORUMAN  NORRA LÅNGVATTNET   NLÅ
STORUMAN  NORRBERG        NO
STORUMAN  OLTOKKEN        OLT
STORUMAN  PAUTRÄSK        PAU
STORUMAN  STENSELE-FLAKATRÄSK  SEFK
STORUMAN  STENSELE-ERIKSBERG   SEK
STORUMAN  SLUSSFORS       SF     LSE
STORUMAN  SILVERBERG       SIL
STORUMAN  SILVERBERG KC51    SIL KC51
STORUMAN  SKARVSJÖBY       SKVB
STORUMAN  STORUMAN        SMN     LSE
STORUMAN  STENSELE        SSE     LSE
STORUMAN  STORSKOG        SSG
STORUMAN  STORSKOG KC1      SSG KC01
STORUMAN  STENSELE-STRÖMSUND    SSMS
STORUMAN  SVÄRTTRÄSK        STÄS
STORUMAN  TÄRNA-KLIPPEN      TKN
STORUMAN  TÄRNABY         TN     LSE
STORUMAN  TÄRNAMO         TNO
STORUMAN  TÄRNAMO KC1       TNO KC01
STORUMAN  TÄRNAÅSTRAND       TNÅ
STORUMAN  TÄNGVATTNET       TÄT
STORUMAN  UMFORSMARK        UFK
STORUMAN  UMFORS          UFS
STORUMAN  UM-GRUNDFORS       UGS
STORUMAN  UMNÄS          UMS
STORUMAN  UMSTRAND         USD
STORUMAN  UMNÄS-NORDANÅS      UÅS
STORUMAN  VINLIDSBERG       VDG
STORUMAN  VILASUND         VILA
STORUMAN  VÄSTANSJÖ        VÄST    LSE
STORUMAN  ÅSKILJE         ÅJE     LSE
STORUMAN  ÄNGESDAL         ÄDL
STORUMAN  ÄNGESDAL/LÖVLUND     ÄDL KC01
STRÄNGNÄS  BYRINGE         BYR     SDT
STRÄNGNÄS  FOGDÖ          FGÖ     SDT
STRÄNGNÄS  GRANHEDEN        GHD
STRÄNGNÄS  HELGARÖ         HGÖ     SDT
STRÄNGNÄS  HERRESTA         HRRE    SDT
STRÄNGNÄS  HÄRAD          HÄRD    SDT
STRÄNGNÄS  MALMBY          MABY    SDT
STRÄNGNÄS  MÄLARASPÖ        MAÖ     SDT
STRÄNGNÄS  MARIEFRED        MRD     SDT
STRÄNGNÄS  MARIEFRED KC3      MRD KC03  SDT
STRÄNGNÄS  MARIEFRED/BONDÄNGEN   MRD KC04
STRÄNGNÄS  MARIEFRED KC5      MRD KC05  SDT
STRÄNGNÄS  MARIETORP        MTRP    SDT
STRÄNGNÄS  NORRLÄNNA        NLÄ     SDT
STRÄNGNÄS  STRÄNGNÄS        SN     SDT
STRÄNGNÄS  STRÄNGNÄS/KILEN     SN KC01   SDT
STRÄNGNÄS  STRÄNGNÄS KC3      SN KC03
STRÄNGNÄS  STRÄNGNÄS/ANUNDS V    SN KC70
STRÄNGNÄS  STALLARHOLMEN      STHL    SDT
STRÄNGNÄS  STALLARHOLMEN/VANNESTA  STHL KC03  SDT
STRÄNGNÄS  TOSTERÖ         TOÖ     SDT
STRÄNGNÄS  TORESUND         TSU     SDT
STRÄNGNÄS  VANSÖ          VASÖ    SDT
STRÄNGNÄS  YTTERSELÖ        YSÖ     SDT
STRÄNGNÄS  ÅKER           ÅKER    SDT
STRÄNGNÄS  ÅKER KC2         ÅKER KC02  SDT
STRÄNGNÄS  ÖVERSELÖ         ÖLÖ     SDT
STRÖMSTAD  BJÖRKESLÄTT       BKSL
STRÖMSTAD  BLOMSHOLM        BLH     SSD
STRÖMSTAD  BÅLERÖD         BÅD     SSD
STRÖMSTAD  HOGDAL          HDAL
STRÖMSTAD  HOLMESTRAND       HOS     SSD
STRÖMSTAD  HÄLLE          HÄ
STRÖMSTAD  JÖRLOV         JÖR
STRÖMSTAD  KOSTER         KST    SSD
STRÖMSTAD  KROKSTRAND       KSTD    SSD
STRÖMSTAD  MOSBERG         MOB
STRÖMSTAD  NÄSINGE         NÄ     SSD
STRÖMSTAD  ROSSÖHAMN        RÖH    SSD
STRÖMSTAD  SOLHEM         SHEM    SSD
STRÖMSTAD  SKEE          SKEE    SSD
STRÖMSTAD  STRÖMSTAD LX      SSD    SSD
STRÖMSTAD  STRÖMSTAD/ÅNNERÖD    SSD KC04  SSD
STRÖMSTAD  STRÖMSTAD/TÅNGEN    SSD KC05  SSD
STRÖMSTAD  SVINESUND        SVIN    SSD
STRÖMSTAD  TJÄRNÖ         TJÖ    SSD
STRÖMSTAD  ÖVERBY         ÖVY    SSD
STRÖMSUND  ANKARVATTNET      AKV
STRÖMSUND  ALANÄSET        ALN
STRÖMSUND  ALAVATTNET       ALVT
STRÖMSUND  BACKE          BK     ÖS
STRÖMSUND  BJÖRKMON        BMON
STRÖMSUND  BRATTBÄCKEN       BRBN
STRÖMSUND  BREDKÄLEN        BRE
STRÖMSUND  FÅGELBERGET       FG
STRÖMSUND  FJÄLLSJÖSIL       FSS
STRÖMSUND  FYRÅS          FYR    ÖS
STRÖMSUND  GÄDDEDE         GDE    ÖS
STRÖMSUND  GÄDDEDE/JUNSTERFORSEN  GDE KC90
STRÖMSUND  GÄRDNÄSBYN       GDS
STRÖMSUND  GRENÅS         GEÅ
STRÖMSUND  GISSELÅS        GLÅ
STRÖMSUND  GRUNDSJÖBY       GSY
STRÖMSUND  GUSSVATTNET       GUSS
STRÖMSUND  GÅXSJÖ         GÅX    ÖS
STRÖMSUND  GÖRVIKSSJÖN       GÖV
STRÖMSUND  HARRSJÖN        HARR
STRÖMSUND  HÄRBÄRGSDALEN      HBDL
STRÖMSUND  HENNINGSKÄLEN      HKLN
STRÖMSUND  HAMMERDAL        HML    ÖS
STRÖMSUND  HILLSAND        HND
STRÖMSUND  HOCKSJÖ         HOC
STRÖMSUND  HOTING         HTG    ÖS
STRÖMSUND  HALLVIKEN        HVN
STRÖMSUND  HAVSNÄS         HVS
STRÖMSUND  HÖGBYNÄS        HYS
STRÖMSUND  HÅKAFOT         HÅKA
STRÖMSUND  HÅXÅSEN         HÅX
STRÖMSUND  INVIKEN         INV
STRÖMSUND  JANSJÖ         JAN
STRÖMSUND  JORMVATTNET       JVT
STRÖMSUND  JÄRVSAND        JÄS
STRÖMSUND  KAKUÅSEN        KAK
STRÖMSUND  KARBÄCKEN        KBC
STRÖMSUND  KÄRRNÄSET     KNT
STRÖMSUND  KYRKTÅSJÖ     KTS    ÖS
STRÖMSUND  LORÅS       LOR
STRÖMSUND  LIDSJÖBERG     LSG    ÖS
STRÖMSUND  LÄNGLINGEN     LÄL
STRÖMSUND  LÖVBERGA      LÖB
STRÖMSUND  NAGASJÖTJÄLEN   NAG
STRÖMSUND  NORRSJÖ      NJÖ
STRÖMSUND  NORRLANDS NORRBY  NNB
STRÖMSUND  NORRÅKER      NÅK
STRÖMSUND  RAFTSJÖHÖJDEN   RAF
STRÖMSUND  RISEDE       RDE
STRÖMSUND  ROSSÖN       RSÖN    ÖS
STRÖMSUND  ROLANDSTORPET   RTPT
STRÖMSUND  RUDSJÖ       RUD
STRÖMSUND  RINGVATTNET    RVT
STRÖMSUND  RÖRSTRÖM      RÖM
STRÖMSUND  STORA BLÅSJÖN   SBLÅ
STRÖMSUND  SIKÅS       SIÅ    ÖS
STRÖMSUND  STORJOLA      SJO
STRÖMSUND  STORJOLA KC51   SJO KC51
STRÖMSUND  SJULSÅSEN     SJU
STRÖMSUND  STRÖMSUND     SM     ÖS
STRÖMSUND  SANDMON      SMON
STRÖMSUND  SUNDET       SNDT
STRÖMSUND  STORNÄSET     SNÄT
STRÖMSUND  SJOUTNÄSET     SOU
STRÖMSUND  STRANDLIDEN    STLD
STRÖMSUND  SVANINGEN     SVNG
STRÖMSUND  SÄVSELET      SÄV
STRÖMSUND  SÖRVIKSNÄSET    SÖVN
STRÖMSUND  SÖDRA ÖN      SÖÖ
STRÖMSUND  TANNSJÖBY     TAB
STRÖMSUND  TORSFJÄRDEN    TFJ
STRÖMSUND  TÅSJÖ LÖVVIK    TLK
STRÖMSUND  TULLINGSÅS     TUS
STRÖMSUND  TÅSJÖ SKANSNÄSET  TÅT
STRÖMSUND  TÅSJÖ       TÅÖ
STRÖMSUND  TÄXAN       TÄX
STRÖMSUND  VÄNGEL MÅRDSJÖ   VMÅ
STRÖMSUND  VÄSTERTÅSJÖ    VTÖ
STRÖMSUND  VÅGDALEN      VÅG
STRÖMSUND  VÅGEN       VÅGN
STRÖMSUND  VÄNGELSBY     VÄNG
STRÖMSUND  YXSKAFTKÄLEN    YXS
STRÖMSUND  ÄSPNÄS       ÄSP
STRÖMSUND  ÖSTRA HAVSNÄS   ÖHS
STRÖMSUND  ÖJARN       ÖJR
STRÖMSUND  ÖSTERKÄLEN     ÖKN
STRÖMSUND  ÖN         ÖN
SUNDBYBERG  HALLONBERGEN    HBE    RÅS
SUNDBYBERG  RISSNE       RISS    RÅS
SUNDBYBERG  RISSNE/SE-BANKEN  RISS KC04
SUNDBYBERG  SUNDBYBERG     SBG     RÅS
SUNDSVALL  ANUNDGÅRD     AGD
SUNDSVALL  ANKARSVIK     AKK     SV
SUNDSVALL  ALNÖ        ANÖ     SV
SUNDSVALL  ARMSJÖN      ARS
SUNDSVALL  BERGAFJÄRDEN    BFÄ     SV
SUNDSVALL  BIRSTA       BIR     SV
SUNDSVALL  BOSVEDJAN     BO     SV
SUNDSVALL  BRÄMÖN       BRÖ
SUNDSVALL  BRATTÅSBYN     BÅB
SUNDSVALL  BJÖRKÖFJÄRD    BÖF     SV
SUNDSVALL  GIMÅFORS      GIF
SUNDSVALL  GRANLOHOLM     GRAM    SV
SUNDSVALL  GÅRDTJÄRN     GÅRD
SUNDSVALL  HARTUNGVIKEN    HTV
SUNDSVALL  HULJEN       HUL
SUNDSVALL  HOVID       HVID
SUNDSVALL  INDAL       IDL     SV
SUNDSVALL  JÄRKVISSLE     JK     SV
SUNDSVALL  JOHANNEDAL     JOHA    SV
SUNDSVALL  KLINGSTA      KLIN    SV
SUNDSVALL  KOVLAND      KVD     SV
SUNDSVALL  LAGMANSÖREN    LAG
SUNDSVALL  LOBÖLE       LBÖ
SUNDSVALL  LIDENSBODA     LIB     SV
SUNDSVALL  LIDEN       LIN     SV
SUNDSVALL  LILLSTRÖM     LISM
SUNDSVALL  LÅNGLIDEN     LLDN
SUNDSVALL  LONING       LNG     SV
SUNDSVALL  LOVIKEN      LOK
SUNDSVALL  LINDSJÖ      LSJÖ    SV
SUNDSVALL  LUCKSTA      LTA     SV
SUNDSVALL  LÖRUDDEN      LU     SV
SUNDSVALL  LÅNGSKOG      LÅK
SUNDSVALL  MAJ        MA     SV
SUNDSVALL  MATFORS      MFS     SV
SUNDSVALL  MATFORS/SÖDRA   MFS KC01  SV
SUNDSVALL  MYCKELSJÖ     MYC
SUNDSVALL  NORRBÖLE      NBE
SUNDSVALL  NJURUNDA      NDA     SV
SUNDSVALL  NEDANSJÖ      NDS     SV
SUNDSVALL  NORRHASSEL     NHL     SV
SUNDSVALL  NOLBY       NOB     SV
SUNDSVALL  NOLBY/JUNISKÄR   NOB KC02
SUNDSVALL  SELÅNGER      SEÅ     SV
SUNDSVALL  STORHULLSJÖ    SHSÖ
SUNDSVALL  SKATAN       SKN
SUNDSVALL  SKEDVIK      SKVK    SV
SUNDSVALL  SILLRE       SLR     SV
SUNDSVALL  SUNDSBRUK     SNK     SV
SUNDSVALL  SODALEN      SOD
SUNDSVALL  SPIKARNA        SPK
SUNDSVALL  SÄTTNA-STORBRÄNNA   SSBR
SUNDSVALL  SKÄRSÄTT        SSÄ     SV
SUNDSVALL  STOCKVIKSVERKEN    STKN    SV
SUNDSVALL  STOLPÅS        STPÅ
SUNDSVALL  STÖDE         STÖ     SV
SUNDSVALL  SULÅ          SULÅ
SUNDSVALL  SUNNÅS         SUÅ
SUNDSVALL  SUNDSVALL       SV     SV
SUNDSVALL  SUNDSVALL/NACKSTA   SV KC01   SV
SUNDSVALL  SUNDSVALL/GRANLO C   SV KC02   SV
SUNDSVALL  SUNDSVALL/SKÖNSBERG  SV KC03   SV
SUNDSVALL  SUNDSVALL/KUBEN    SV KC04   SV
SUNDSVALL  SUNDSVALL/KOLVÄGEN   SV KC06
SUNDSVALL  SUNDSVALL KC80     SV KC80
SUNDSVALL  SUNDSVALL/ERSTAGATAN  SV KC90
SUNDSVALL  SUNDSVALL/AGA     SV KC91
SUNDSVALL  SUNDSVALL/SJUKHUSET  SV/K
SUNDSVALL  STRÖMÅSBYN       SÅS     SV
SUNDSVALL  SÄTTNA-VÄSTANSJÖ    SÄVÄ
SUNDSVALL  SÖRÖJE         SÖE     SV
SUNDSVALL  TUNABERGOM       TAM     SV
SUNDSVALL  TUNADALSVERKEN     TDV     SV
SUNDSVALL  TUNADALSVERKEN KC92  TDV KC92
SUNDSVALL  TÖVA          TÖVA    SV
SUNDSVALL  ULVSJÖN        ULVS
SUNDSVALL  VÄSTRA GRANLOHOLM   VGRA    SV
SUNDSVALL  VÄSTERGÅRD       VGÅD    SV
SUNDSVALL  VIGGESJÖN       VIGS
SUNDSVALL  VISKAN         VISK    SV
SUNDSVALL  VISKAN KC70      VISK KC70
SUNDSVALL  VIKESUND        VSU
SUNDSVALL  ÄNGOM         ÄNM
SUNNE    ANGERSBY        AGY
SUNNE    BRANDSBOL       BDS
SUNNE    BÄCKEBRON       BKBN    FHA
SUNNE    BÄCKALUND       BÄC     FHA
SUNNE    BJÄLVERUD       BÄR
SUNNE    BÖSSVIKEN       BÖSS
SUNNE    GETTJÄRN        GETT
SUNNE    GRÄSMARK        GRM
SUNNE    HÄLSERUD        HÄLS    FHA
SUNNE    INGMÅR         IGM     FHA
SUNNE    IVARSBJÖRKE      IVA     FHA
SUNNE    KROKBÄCKEN       KKB
SUNNE    LÖVSTAHOLM       LSH     FHA
SUNNE    LYSVIK         LY     FHA
SUNNE    MALLBACKEN       MAB     FHA
SUNNE    RAGVALDSTJÄRN     RAT
SUNNE    RANSBYSÄTER      RBYS
SUNNE    ROTTNEROS       RON     FHA
SUNNE    SUNNE         SNN     FHA
SUNNE    SUNNE/BRÅRUD     SNN KC01  FHA
SUNNE    SUNNE/ÅMBERG     SNN KC02  FHA
SUNNE    SUNNE/ANNEFORS    SNN KC50
SUNNE    STÖPAFORS      STPF    FHA
SUNNE    SÄTERGÅRDEN     SÄTE
SUNNE    TIMBONÄS       TIN
SUNNE    VÄSTRA ÄMTERVIK   VAÄ    FHA
SUNNE    VISTERUD       VIST
SUNNE    ÄNGEN        ÄNGE
SUNNE    ÖSTANBJÖRKE     ÖSTA    FHA
SUNNE    ÖSTRA ÄMTERVIK    ÖÄ
SURAHAMMAR  LISJÖ        LJÖ    FGA
SURAHAMMAR  RAMNÄS        RM     FGA
SURAHAMMAR  SEGLINGSBERG     SGI
SURAHAMMAR  SURAHAMMAR      SHR    FGA
SURAHAMMAR  VIRSBO        VIRS    FGA
SVALÖV    AXELVOLD       AXE    L
SVALÖV    BILLEBERGA      BILA    DRO
SVALÖV    HALMSTABY      HALM
SVALÖV    KÅGERÖD       KÅG    L
SVALÖV    KÅGERÖD KC31     KÅG KC31
SVALÖV    RÄVETOFTA      RÄT
SVALÖV    RÖSTÅNGA       RÖST    L
SVALÖV    SKÅNE ASK KC1    SAS KC01
SVALÖV    STENESTAD      STD
SVALÖV    SVALÖV        SVL    L
SVALÖV    TECKOMATORP     TEC    L
SVALÖV    TÅGARP        TGP    HS
SVALÖV    TIRUP        TIR
SVALÖV    ÅKARPSMÖLLA     ÅKA
SVEDALA   BJÄRSHÖG KC1     BJG KC01  HB
SVEDALA   BÖRRINGE       BÖE    VE
SVEDALA   HOLMEJA       HOA    VE
SVEDALA   KLÅGERUP       KLGP    HB
SVEDALA   KÄRRSTORP      KÄS    VE
SVEDALA   SVEDALA       SDA    VE
SVEDALA   SVEDALA/ERLANDSDAL  SDA KC01  VE
SVEDALA   SKABERSJÖ      SKJ
SVEDALA   STURUP        SRU    VE
SVENLJUNGA  BROSTORP PMA     BSTP
SVENLJUNGA  HÅLEBÄCKSTORP    HBP
SVENLJUNGA  HILLARED       HIA    UR
SVENLJUNGA  HID         HID    UR
SVENLJUNGA  HOLSLJUNGA      HLJA    UR
SVENLJUNGA  HÅCKSVIK       HÅVK    UR
SVENLJUNGA  KALVSJÖHOLM     KJHM    UR
SVENLJUNGA  MJÖBÄCK       MBK    UR
SVENLJUNGA  MÅRDAKLEV      MKV    UR
SVENLJUNGA  REVESJÖ KC      REÖ    UR
SVENLJUNGA  REDSLARED      RLD    KN
SVENLJUNGA  ROASJÖ        ROÖ
SVENLJUNGA  RINGESTENA KC    RSA
SVENLJUNGA  SEXDREGA       SEX    UR
SVENLJUNGA  SVENLJUNGA KC1 O 2  SLJ    UR
SVENLJUNGA  SNÄRSBO PMA1 O 2   SNO
SVENLJUNGA  STÄPELSBO      SPO
SVENLJUNGA  SKYARPSBY      SPY
SVENLJUNGA  STÖRSHULT      SRT
SVENLJUNGA  TITTEBO PMA1 O 2   TTO
SVENLJUNGA  ULLASJÖ       USÖ
SVENLJUNGA  ÅGÄRDE PMA1 O 2   ÅGE
SVENLJUNGA  ÖVERLIDA KC     ÖLA    UR
SVENLJUNGA  ÖRSÅS        ÖSÅ
SÄFFLE    BJÖRSEBYHOLM     BBH    AV
SÄFFLE    BJÖRRUD       BJRU
SÄFFLE    BOTILSÄTER      BTR
SÄFFLE    ESKILSÄTER      ESÄ
SÄFFLE    GAPERHULT      GHU
SÄFFLE    GATVIKEN       GVKN    AV
SÄFFLE    HUGGENÄS       HUG
SÄFFLE    HÖGSÄTERSBY     HÖBY
SÄFFLE    INGERSBYN      IBN
SÄFFLE    INGRIRUD       IRR    AV
SÄFFLE    KÄRRHOLMEN      KHL
SÄFFLE    KILA         KILA    AV
SÄFFLE    KARUD        KRUD    AV
SÄFFLE    KÅLSÄTER       KÅLS
SÄFFLE    KNÖSTAD       KÖST
SÄFFLE    LÅNGSERUD      LGD    AV
SÄFFLE    LÖVENBORG      LVB    AV
SÄFFLE    LÖNNSKOG       LÖNN
SÄFFLE    MILLESVIK      MLV
SÄFFLE    RUDSBYN       RDB    AV
SÄFFLE    SKÄGGEBYN      SGG    AV
SÄFFLE    SÄFFLE        SLE    AV
SÄFFLE    SÄFFLE/SÄTERIVÄGEN  SLE KC01  AV
SÄFFLE    SÄFFLE KC50     SLE KC50
SÄFFLE    SOLBACKEN KC67    SOC KC67
SÄFFLE    SVANSKOG       SVS    AV
SÄFFLE    SÖDRA NY       SÖNY
SÄFFLE    TORSERUD       TRR
SÄFFLE    UGGELSÄTER      UGL
SÄFFLE    VÄRMLANDS BRO    VBR    AV
SÄFFLE    VICKERSRUD      VIC    AV
SÄFFLE    VÄRMLANDS NOLBY   VNOL
SÄFFLE    VÄRMLANDS NYSÄTER  VNS    AV
SÄFFLE    VÄRMLANDS ÖDEBYN   VÖB    AV
SÄFFLE    ÖLSERUD       ÖLR
SÄTER    ARKHYTTAN      ARN    F
SÄTER    DALA-FÄGGEBY     DFÄ
SÄTER    GUSTAFS       GFS    F
SÄTER    GRÄNGSHAMMAR     GHR
SÄTER    INGARVSHYTTAN    IAH
SÄTER    LERVIKEN       LER
SÄTER    NORBOHYTTAN     NHY
SÄTER    NYBERGET       NYBT
SÄTER    PINGBO        PIN    F
SÄTER    RASJÖN        RSN
SÄTER    RUSGÅRDEN      RUSG    F
SÄTER    STORA SKEDVI     SSI    F
SÄTER    SÄTER        STR    F
SÄTER    SOLVARBO       SVBO    F
SÄTER    ULVSHYTTAN      UHN    BLG
SÄVSJÖ   BODARYD       BOD
SÄVSJÖ   GETTERSRYD      GER
SÄVSJÖ   HJÄRTLANDA      HJLA
SÄVSJÖ   HJÄLMSERYD      HJSD    VJ
SÄVSJÖ   HYLLETOFTA      HLF
SÄVSJÖ   HULTSJÖ       HTSÖ
SÄVSJÖ   HULTAGÅRD      HUGD
SÄVSJÖ   KÄNNESTUBBA     KÄNB
SÄVSJÖ   MÖCKLEHULTSBY    MÖC
SÄVSJÖ   NORRA LJUNGA     NLJ
SÄVSJÖ   RÖRVIK        RV     VJ
SÄVSJÖ   RÖDÅKER       RÖDÅ
SÄVSJÖ   SMÅLANDS GUNNARSJÖ  SGNÖ
SÄVSJÖ   SKEPPERSTAD     SPST
SÄVSJÖ   SÄVSJÖ        SSÖ    VJ
SÄVSJÖ   SÄVSJÖ/GÅVAN     SSÖ KC01
SÄVSJÖ   STOCKARYD      SY     VJ
SÄVSJÖ   SÖNDRA        SÖND
SÄVSJÖ   TUBBARP       TBP
SÄVSJÖ   VRIGSTAD       VGD    VJ
SÖDERHAMN  ASKESTA       AKTA    HD
SÖDERHAMN  ALEBO        ALEB
SÖDERHAMN  BERGVIK       BVI    HD
SÖDERHAMN  DJUPVIK       DPK    HD
SÖDERHAMN  GRUBBE        GRU    HD
SÖDERHAMN  HÄLSINGMO      HLMO    HD
SÖDERHAMN  HUMLEGÅRDSSTRAND   HMT    HD
SÖDERHAMN  HOLMSVEDEN      HVE
SÖDERHAMN  HÅ          HÅ     HD
SÖDERHAMN  LJUSNE        LUE    HD
SÖDERHAMN  MYSKJE        MJE    HD
SÖDERHAMN  NORRALA       NRAL    HD
SÖDERHAMN  STRÅTJÄRA      SA     HD
SÖDERHAMN  SÖDERHAMN      SD     HD
SÖDERHAMN  SÖDERHAMN/FLYGSTAD  SD KC05
SÖDERHAMN  SANDARNE       SDN    HD
SÖDERHAMN  SKENSTAD       SKEN    HD
SÖDERHAMN  SKÄRSÅ        SKSÅ
SÖDERHAMN  STUGSUND       STUG    HD
SÖDERHAMN  SUNNÄSBRUK      SUBK
SÖDERHAMN  SILLÄNG       SÄNG    HD
SÖDERHAMN  SÖDERALA       SÖAL    HD
SÖDERHAMN  TÖNNEBRO       TNB    HD
SÖDERHAMN   TÖNNÅNGER     TNR
SÖDERHAMN   TRÖNÖ       TNÖ    HD
SÖDERHAMN   TROLLHARN     TRH
SÖDERHAMN   TYGSTA       TY     HD
SÖDERHAMN   VALLVIK      VLK    HD
SÖDERKÖPING  ANDÖ        ANDÖ    SDG
SÖDERKÖPING  ASPÖJA       APJ
SÖDERKÖPING  BÖRRUM       BM     SDG
SÖDERKÖPING  BOLLTORP      BP     SDG
SÖDERKÖPING  BOTTNA       BTTA    SDG
SÖDERKÖPING  GÅRDEBY KYRKA   GKY
SÖDERKÖPING  MOGATA       MTA    SDG
SÖDERKÖPING  OLERUM       OLE    SDG
SÖDERKÖPING  RAMSDAL      RSL    SDG
SÖDERKÖPING  SANDEN       SAND    SDG
SÖDERKÖPING  SÄNKBÄCKEN     SBC    SDG
SÖDERKÖPING  SÖDERKÖPING    SDG    SDG
SÖDERKÖPING  SÖDERKÖPING KC98  SDG KC98
SÖDERKÖPING  STEGEBORG     SGB    SDG
SÖDERKÖPING  SKÅRESTA      SKÅR    SDG
SÖDERKÖPING  SANDSVEDEN     SSV    SDG
SÖDERKÖPING  SANKT ANNA     STA
SÖDERKÖPING  TYRISLÖT      TÖT
SÖDERKÖPING  VÄSTRA HUSBY    VHY    SDG
SÖDERKÖPING  ÖNSTORP      ÖNP
SÖDERKÖPING  ÖSTRA RYD     ÖRYD    SDG
SÖDERTÄLJE  BOBACKEN      BOBN    SDT
SÖDERTÄLJE  EDESTAGÅRD     EDE    SDT
SÖDERTÄLJE  ENHÖRNA      EHA    SDT
SÖDERTÄLJE  HÖGANTORP     HGTP    SDT
SÖDERTÄLJE  HÖRNINGSHOLM    HHM    SDT
SÖDERTÄLJE  HÖLÖ        HÖLÖ    SDT
SÖDERTÄLJE  JÄRNA       JNA    SDT
SÖDERTÄLJE  JÄRNA/SÅGEN KC2  JNA KC02  SDT
SÖDERTÄLJE  JÄRNA/SÅGEN KC3  JNA KC03
SÖDERTÄLJE  MÖLNBO       MÖB    SDT
SÖDERTÄLJE  MÖRKÖ       MÖRK    SDT
SÖDERTÄLJE  NORRVRÅ      NVÅ    SDT
SÖDERTÄLJE  OAXEN       OAX    SDT
SÖDERTÄLJE  OGAN        OGN    SDT
SÖDERTÄLJE  PERSHAGEN     PHG    SDT
SÖDERTÄLJE  PERSHAGEN KC50   PHG KC50  SDT
SÖDERTÄLJE  PILKROG      PKG    SDT
SÖDERTÄLJE  PILKROG KC2    PKG KC02  SDT
SÖDERTÄLJE  SÖDERTÄLJE     SDT    SDT
SÖDERTÄLJE  SÖDERTÄLJE KC1   SDT KC01  SDT
SÖDERTÄLJE  SÖDERTÄLJE KC2   SDT KC02  SDT
SÖDERTÄLJE  SÖDERTÄLJE KC3   SDT KC03  SDT
SÖDERTÄLJE  SÖDERTÄLJE KC4   SDT KC04  SDT
SÖDERTÄLJE  SÖDERTÄLJE KC5   SDT KC05  SDT
SÖDERTÄLJE  SÖDERTÄLJE KC6   SDT KC06  SDT
SÖDERTÄLJE  SÖDERTÄLJE KC7   SDT KC07  SDT
SÖDERTÄLJE  SÖDERTÄLJE KC9     SDT KC09  SDT
SÖDERTÄLJE  SÖDERTÄLJE KC10    SDT KC10  SDT
SÖDERTÄLJE  SÖDERTÄLJE KC11    SDT KC11  SDT
SÖDERTÄLJE  SÖDERTÄLJE KC13    SDT KC13  SDT
SÖDERTÄLJE  SJUNDA         SJUN    SDT
SÖDERTÄLJE  SNORP KC1       SOP    SDT
SÖDERTÄLJE  TULLGARN        TGN    SDT
SÖDERTÄLJE  TVETABERG       TVB    SDT
SÖDERTÄLJE  TYSSLINGE       TYS    SDT
SÖDERTÄLJE  ÖVERENHÖRNA      ÖEH    SDT
SÖLVESBORG  GAMMALSTORP      GMP    SVG
SÖLVESBORG  HANÖ          HANÖ
SÖLVESBORG  HÄLLEVIK        HVIK    SVG
SÖLVESBORG  HÖRVIKEN        HÖRV
SÖLVESBORG  ISTABY         IST
SÖLVESBORG  LISTER-MJÄLLBY     LMJ    SVG
SÖLVESBORG  NORJEBY        NOJ    SVG
SÖLVESBORG  PUKAVIK        PVK    SVG
SÖLVESBORG  SANDBÄCK        SB     SVG
SÖLVESBORG  SIRETORP        SIR
SÖLVESBORG  SÖLVESBORG       SVG    SVG
SÖLVESBORG  SÖLVESBORG KC01    SVG KC01  SVG
SÖLVESBORG  YSANE         YS     SVG
TANUM    BOHUS FAGERHULT    BFT
TANUM    BOHUS SMEVIK      BSV
TANUM    BULLAREN        BUL    SSD
TANUM    BULLAREN/FLÖTEMARKEN  BUL KC02  SSD
TANUM    FJÄLLBACKA       FBKA    SSD
TANUM    FÅGELKÄRR       FKR    SSD
TANUM    GREBBESTAD       GB     SSD
TANUM    GÅNEHED        GND    SSD
TANUM    GRIMMELAND       GRIM    SSD
TANUM    HAMBURGSUND      HBSD    SSD
TANUM    HOVSÄTER        HOVS    SSD
TANUM    HAVSTENSSUND      HVST    SSD
TANUM    JONSBO         JOB
TANUM    KRAGENÄS        KGNS    SSD
TANUM    KÄMPERSVIK       KIK    SSD
TANUM    KVILLE         KVIL    SSD
TANUM    LUR          LUR    SSD
TANUM    NORDKVILLE       NKV    SSD
TANUM    ORREKLÄPP       ORP    SSD
TANUM    RABBALSHEDE      RBH    SSD
TANUM    RESÖ          RESÖ    SSD
TANUM    SANNÄS         SANN
TANUM    SKOGBYHED       SBD    SSD
TANUM    SUNDSHULT       SUHT    SSD
TANUM    SVANDAL        SVDL
TANUM    TANUMSHEDE       TAU    SSD
TANUM    TYFT          TFT    SSD
TANUM    TRÄTTESTAD       TRÄT
TANUM    VASSBYLUND       VBL    SSD
TANUM   VASSBOTTEN    VSB    SSD
TANUM   ÅSERÖD      ÅD     SSD
TANUM   ÖVERTUN     ÖVN    SSD
TIBRO   FAGERSANNA    FGSA    SDE
TIBRO   HÖNSA      HNSA    SDE
TIBRO   JUBBERUD     JBD
TIBRO   KÅRTORPSBY    KTY    SDE
TIBRO   LILLA TOLSBY   LTY
TIBRO   STORA KRÅKHULT  SKHU    SDE
TIBRO   SPETHULT     SPT    SDE
TIBRO   TIBRO      TBO    SDE
TIBRO   TIBRO/VÄSTANÅ  TBO KC11  SDE
TIBRO   ÖRLEN      ÖLN
TIDAHOLM  AGNETORP     AGNE
TIDAHOLM  BLÅHULT KC    BLÅH
TIDAHOLM  DIMBOBY     DBB    SDE
TIDAHOLM  DARETORP     DRP
TIDAHOLM  EKEDALEN     EKD    SDE
TIDAHOLM  FOLKABO     FBO    SDE
TIDAHOLM  FRÖJERED     FRÖJ    SDE
TIDAHOLM  HÄRJA      HÄJ    SDE
TIDAHOLM  KUNGSLENA    KLNA
TIDAHOLM  KLÄMMESBO    KMB
TIDAHOLM  KYMBO      KYM
TIDAHOLM  MADÄNGSHOLM   MDH    SDE
TIDAHOLM  TIDAHOLM     TD     SDE
TIDAHOLM  TIDAHOLM KC6   TD KC06  SDE
TIDAHOLM  VELINGABY KC   VLY
TIDAHOLM  VÄTTAK KC    VTK
TIERP   BERGBYÅS     BBS    NT
TIERP   BÄCKLÖSEN    BKLÖ    NT
TIERP   BOTARBO     BTBO
TIERP   ESARBY      EBY
TIERP   ENBO       ENBO
TIERP   GRISSLA     GRA    NT
TIERP   GUNDBO      GUNB
TIERP   GÅVASTBO     GVB    NT
TIERP   HALLS      HALL    NT
TIERP   HÅLLEN      HÅLN
TIERP   IMUNDBO     IMO
TIERP   INGSTARBO    ISB
TIERP   KARLHOLMSBRUK  KHB    NT
TIERP   KISBERG     KIG
TIERP   KLUNGSTEN    KLUN
TIERP   KONRADSLUND   KONR
TIERP   LÖVSTABRUK    LB     NT
TIERP   LOCKELSBO    LKB
TIERP   MEHEDEBY     MHY    NT
TIERP   MÅNKARBO     MKB    NT
TIERP   ODENSFORS    OFS
TIERP   PERSBO      PER    NT
TIERP   ROMSTARBO    ROB    NT
TIERP   STRÖMSBERG            SBRG    NT
TIERP   SÖDERFORS            SFS     NT
TIERP   SIKHJÄLMA            SIK
TIERP   SKÄRPLINGE            SPL     NT
TIERP   SÄTRALUND            SRLD
TIERP   TIERP              TE     NT
TIERP   TOBO               TOBO    NT
TIERP   UPPLANDS FAGERVIKEN       UFG
TIERP   UNTRA              URA     NT
TIERP   VENDEL              VDL     NT
TIERP   VÄSTLAND             VND     NT
TIERP   ÅRBÖLEBY             ÅBÖ
TIERP   ÄNGSKÄR             ÄNS
TIERP   ÖRBYHUS             ÖBH     NT
TIERP   ÖSTERLÖVSTA           ÖLS     NT
TIMRÅ   BERGEFORSEN           BFN     SV
TIMRÅ   BERGEFORSEN/MIDLANDA FLYGPLATS  BFN KC70
TIMRÅ   BREDSJÖBYGDEN          BSB
TIMRÅ   BÖLEÄNG             BÖLÄ    SV
TIMRÅ   HÖGLANDSBODARNA         HLBA
TIMRÅ   HUSSJÖBY             HSÖB    SV
TIMRÅ   HÄSSJÖ              HÄSJ    SV
TIMRÅ   LAGFORS             LF
TIMRÅ   LAGGARBERG            LGB     SV
TIMRÅ   LJUSTORP             LJP
TIMRÅ   SVARVARBÖLE           SBÖ     SV
TIMRÅ   SLÄTT              STT
TIMRÅ   STAVREVIKEN           STV     SV
TIMRÅ   SÖRÅKER             SÅR     SV
TIMRÅ   SÖRÅKER/SKÄGGSTA         SÅR KC02  SV
TIMRÅ   TYNDERÖ             TDÖ     SV
TIMRÅ   VIVSTAVARV            VSTA    SV
TIMRÅ   VIVSTAVARV/IND OMR        VSTA KC02  SV
TIMRÅ   VÄSTERÅ             VÅ     SV
TIMRÅ   ÅSTÖN              ÅÖN     SV
TINGSRYD  BJÖRKEBRÅTEN           BJBR
TINGSRYD  DJURAMÅLA            DJM     VJ
TINGSRYD  FAGERFORS            FAF
TINGSRYD  FLISHULT             FLIS
TINGSRYD  FRIDAFORS            FRF     VJ
TINGSRYD  GRÖNTEBODA            GTB
TINGSRYD  GÄDDEVIKSÅS           GVS
TINGSRYD  HENSMÅLA             HEN     VJ
TINGSRYD  HUNNAMÅLA            HUMA
TINGSRYD  HALLASLÄTT            HÄT     VJ
TINGSRYD  ILLAREBODA            ILL
TINGSRYD  KONGA              KGA     VJ
TINGSRYD  KVARNAMÅLA            KVNM    VJ
TINGSRYD  LINNERYD             LRD     VJ
TINGSRYD  NISTINGSÖ            NIS
TINGSRYD  RYD               RYD     VJ
TINGSRYD  RÄVEMÅLA             RÄV     VJ
TINGSRYD  RÖSMÅLA         RÖSM
TINGSRYD  SIRKÖN         SIÖN
TINGSRYD  SJÖRYD         SJR     VJ
TINGSRYD  SKOGSNÄS        SKNÄ
TINGSRYD  SKYTTEMÅLA       SML
TINGSRYD  STÅNGSMÅLA       STÅM
TINGSRYD  TINGSRYD        TRD     VJ
TINGSRYD  TRÄLLEBO        TRLO
TINGSRYD  TÖRNABYGD        TÖB
TINGSRYD  URSHULT         UH     VJ
TINGSRYD  ULVSRYD         URY
TINGSRYD  VÄRENDS BÄCKASKOG    VBS
TINGSRYD  VÄCKELSÅNG       VCS     VJ
TINGSRYD  VEMBOÖ         VEM
TINGSRYD  VIRSRYD         VIRD
TINGSRYD  VRÅNGEBO        VRÅN
TINGSRYD  YXNANÄS         YXN
TINGSRYD  ÅLSHULT         ÅLH
TINGSRYD  ÄLMEBODA        ÄLM     VJ
TJÖRN    APELGÅRDEN       APG     SUS
TJÖRN    ARÖD          ARÖD    SUS
TJÖRN    FAGERFJÄLL       FFJ     SUS
TJÖRN    HAKENÄSET        HAKE    SUS
TJÖRN    HJÄLTEBY        HJY     SUS
TJÖRN    KÅLLEKÄRR        KKR     SUS
TJÖRN    KLÄDESHOLMEN      KLH     SUS
TJÖRN    KLÖVEDAL        KLÖ     SUS
TJÖRN    KYRKESUND        KYS     SUS
TJÖRN    RÖNNÄNG         RNÄ     SUS
TJÖRN    SKÄRHAMN        SKÄH    SUS
TJÖRN    SKÄRHAMN/HAMNGATAN   SKÄH KC01  SUS
TOMELILLA  ANDRARUM KC1      ARM KC01
TOMELILLA  BERTILSTORP KC1     BERT KC01
TOMELILLA  BOLLERUP KC1      BRP KC01
TOMELILLA  BRÖSARP KC1       BRSP KC01  Y
TOMELILLA  ELJARÖD KC1       ELJ KC01
TOMELILLA  FÅGELTOFTA KC1     FÅ KC01
TOMELILLA  KVERRESTAD KC1     KVER KC01  Y
TOMELILLA  ONSLUNDA KC1      ODA KC01  Y
TOMELILLA  SKÅNE TRANÅS KC1    SKTS KC01
TOMELILLA  SMEDSTORP KC1      SMTP KC01  Y
TOMELILLA  SPJUTSTORP KC1     SPJT KC01  Y
TOMELILLA  TUNBYHOLM KC1      TBM KC01  Y
TOMELILLA  TOMELILLA        TLA     Y
TORSBY   AMBJÖRBY        ABY     FHA
TORSBY   AMNERUD         ARUD    FHA
TORSBY   BADABRUK        BBR
TORSBY   BOGRANGEN        BGR
TORSBY   BJURBERGET KC70     BJT KC70
TORSBY   BJURBERGET/RÖJDEN    BJT KC71
TORSBY   BJURBERGET/LILLBERGET  BJT KC72
TORSBY   BJURBERGET/LIDEN    BJT KC73
TORSBY  BRATTMON         BTT
TORSBY  BASTVÅLEN        BVÅ     FHA
TORSBY  FENSBOL         FEN     FHA
TORSBY  GRAVOL          GV
TORSBY  HÖLJES          HJS
TORSBY  HÖLJES/KRAFTSTATION   HJS KC50
TORSBY  JÄRPLIDEN        JPN
TORSBY  KÄRRBACKSTRAND      KBS
TORSBY  KINDSJÖN KC70      KNDS KC70
TORSBY  KRISTINEFORS       KTF
TORSBY  KRISTINEFORS KC1     KTF KC01
TORSBY  KRISTINEFORS KC2     KTF KC02
TORSBY  KLARÅSEN         KÅS
TORSBY  KLARÅSEN/LÅNGFLON    KÅS KC04
TORSBY  KLARÅSEN/BASTUKNAPPEN  KÅS KC05
TORSBY  LÅNGBERGET        LBRG
TORSBY  LILLSKOGSHÖJDEN     LIG
TORSBY  LIKENÄS         LIK     FHA
TORSBY  LJUSNÄSTORP       LNTP    FHA
TORSBY  LEKVATTNET        LTN     FHA
TORSBY  LÄMBACKEN        LÄM
TORSBY  MÅRBACKEN        MÅB     FHA
TORSBY  MÅRBACKEN KC50      MÅB KC50
TORSBY  NYSKOGA         NYA
TORSBY  RANSBY          RANY    FHA
TORSBY  RÖJDÅFORS        RDF
TORSBY  RÖJDÅFORS/NORRA VIGGEN  RDF KC50
TORSBY  RINN           RINN
TORSBY  SYSSLEBÄCK        SLK     FHA
TORSBY  SYSSLEBÄCK/LETAFORS   SLK KC70
TORSBY  SYSSLEBÄCK/ÖRSJÖBERG   SLK KC71
TORSBY  STÖLLET         SLT     FHA
TORSBY  STÖLLET KC50       SLT KC50
TORSBY  SÖRMARK         SÖRM    FHA
TORSBY  TORSBY          TBY     FHA
TORSBY  TORSBY/SJUKHUSET     TBY KC04
TORSBY  VÄRMLANDS DALBY     VDY
TORSBY  VELEN          VELE    FHA
TORSBY  VÄGSJÖFORS        VFR     FHA
TORSBY  VITSAND         VITS
TORSBY  VÄRMLANDS RÄNNBERG    VRB     FHA
TORSBY  ÖSTMARK         ÖM     FHA
TORSÅS  APPLERYD         ARY     K
TORSÅS  BIDALITE         BID     K
TORSÅS  BERGKVARA        BKV     K
TORSÅS  BRÄNDERÅS        BÅS     K
TORSÅS  DYNEKÄRR         DYN     K
TORSÅS  GISEMÅLA         GIA     K
TORSÅS  GULLABOBY        GUY     K
TORSÅS  NORRA TÅNG        NTG     K
TORSÅS  STRÖMBY         SBY     K
TORSÅS  SÖDERÅKRA        SDÅ     K
TORSÅS    SLÄTAFLY        SFY     K
TORSÅS    SKRUVEMÅLA       SMÅL    K
TORSÅS    TORSÅS         TÅS     K
TRANEMO   AMBJÖRNARP       AMB     UR
TRANEMO   AMBJÖRNARP/EKEFORS   AMB KC01
TRANEMO   AMBJÖRNARP/STENSHULT  AMB KC02
TRANEMO   BRANDSMO        BMO     UR
TRANEMO   BRAGNUM        BNM
TRANEMO   DALSTORP KC      DTP     UR
TRANEMO   GÖLINGSTORP PMA    GLP
TRANEMO   GRIMSÅS        GRÅS    UR
TRANEMO   HULARED        HURD    UR
TRANEMO   KINDSBODA       KIND    UR
TRANEMO   LÄNGHEM KC       LHM     UR
TRANEMO   LIMMARED KC      LIMM    UR
TRANEMO   LALABO         LLB
TRANEMO   LJUNGSARP       LSP     UR
TRANEMO   MÅNSTADKULLE      MKU     UR
TRANEMO   NITTORP        NTT     UR
TRANEMO   SIBBARP PMA      SIP     UR
TRANEMO   SJÖTOFTA KC      SJF
TRANEMO   STACKEBO KC      STBO    UR
TRANEMO   TRANEMO KC       TMO     UR
TRANEMO   UDDEBO         UBO     UR
TRANEMO   ÖLSREMMA KC      ÖMA     UR
TRANÅS    ADELÖV         ALÖV    NS
TRANÅS    DJURAFALL       DJF
TRANÅS    DUVEBO         DUB
TRANÅS    FALLA         FAL
TRANÅS    FOLKARP        FKP
TRANÅS    FARSBO         FSO
TRANÅS    GRIPENBERG       GPG     NS
TRANÅS    HAKEBO         HAK
TRANÅS    HÅRKRANKERYD      HÅR
TRANÅS    LINDERÅS        LRÅ     NS
TRANÅS    SÄBYDAL        SBL     NS
TRANÅS    SOMMEN         SOMM    NS
TRANÅS    SÄNNEVADET       SVT     NS
TRANÅS    SÖTÅSA         SÖT
TRANÅS    TRANÅS         TNS     NS
TRANÅS    TRANÅS/FRÖAFALL    TNS KC01  NS
TRELLEBORG  ANDERSLÖV       ADL     T
TRELLEBORG  ALSTAD         ALTD    T
TRELLEBORG  ASBJER         ASBJ
TRELLEBORG  BEDDINGE        BED     T
TRELLEBORG  BÖSTE         BSTE    T
TRELLEBORG  FJÄRDINGSLÖV KC01   FJV KC01
TRELLEBORG  GISLÖV KC1       GIV KC01  T
TRELLEBORG  GÄRDSLÖV        GSV     T
TRELLEBORG  KLAGSTORP KC1     KGTP KC01  T
TRELLEBORG  NORRA GRÖNBY      NGY     T
TRELLEBORG  SKEGRIE        SKEG    VE
TRELLEBORG  SMYGEHAMN              SMH    T
TRELLEBORG  SKYTTS VEMMERLÖV KC1        SVV KC01
TRELLEBORG  SÖDRA ÅBY              SÅY    T
TRELLEBORG  TRELLEBORG             T     T
TRELLEBORG  TRELLEBORG/ÖSTREBRO         T KC01   T
TRELLEBORG  TRELLEBORG/VÄSTRA INDUSTRIOMRÅDET  T KC02   T
TRELLEBORG  TRELLEBORG/TERMINALEN        T KC03
TRELLEBORG  TRELLEBORG/PATIENT TFN       T KC04
TROLLHÄTTAN  BÖRSLE               BÖRS    TH
TROLLHÄTTAN  DUNBÄCKEN              DBN
TROLLHÄTTAN  GÄRDHEM               GÄM    TH
TROLLHÄTTAN  LAGMANSERED             LMD
TROLLHÄTTAN  NORRA BJÖRKE            NBJ    TH
TROLLHÄTTAN  SJUNTORP              SJ     TH
TROLLHÄTTAN  SLÄTTERNA              SLÄA
TROLLHÄTTAN  SYLTE                SYLT    TH
TROLLHÄTTAN  TROLLHÄTTAN/C LX          TH     TH
TROLLHÄTTAN  TROLLHÄTTAN/STALLBACKA       TH KC01  TH
TROLLHÄTTAN  TROLLHÄTTAN/EDSBORG         TH KC02  TH
TROLLHÄTTAN  TROLLHÄTTAN/HALVORSTORP       TH KC03  TH
TROLLHÄTTAN  TROLLHÄTTAN/STAVRELUND       TH KC04  TH
TROLLHÄTTAN  TROLLHÄTTAN/LASARETTET       TH KC05
TROLLHÄTTAN  TROLLHÄTTAN/BJÖRNDALEN       TH KC06  TH
TROLLHÄTTAN  TROLLHÄTTAN/HÅJUM          TH KC07  TH
TROLLHÄTTAN  TROLLHÄTTAN/LANTMANNAV       TH KC08  TH
TROLLHÄTTAN  TROLLHÄTTAN/LANTMANNAPARKEN     TH KC09  TH
TROLLHÄTTAN  TROLLHÄTTAN/KOMMUNEN        TH KC10
TROLLHÄTTAN  TROLLHÄTTAN/LASARETTSV       TH KC11  TH
TROLLHÄTTAN  TROLLHÄTTAN/STRÖMSLUND       TH KC12  TH
TROLLHÄTTAN  TROLLHÄTTAN/TORSERED        TH KC13  TH
TROLLHÄTTAN  TROLLHÄTTAN/ÄLVÅKER         TH KC14  TH
TROLLHÄTTAN  UPPHÄRAD              UP     TH
TROLLHÄTTAN  ÅSAKA                ÅA     TH
TROSA     FOLKVIK               FOV
TROSA     HÅLLSVIKEN             HLVN
TROSA     KARLSFORS              KFO
TROSA     LAGNÖVIKEN             LGV    SDT
TROSA     SKÅÄNG               SÄG    SDT
TROSA     TROSA                TSA    SDT
TROSA     VAGNHÄRAD              VHD    SDT
TROSA     VAGNHÄRAD/FÄNSÅKER         VHD KC01  SDT
TROSA     VÄSTERLJUNG             VLJ    SDT
TYRESÖ    HANVIKEN              HAN    FAR
TYRESÖ    HANVIKEN/TYRESÖ CENTRUM       HAN KC02  FAR
TYRESÖ    SALTSJÖ-BREVIK           SBR    FAR
TYRESÖ    TYRESÖ               TYR    FAR
TÄBY     KARBY                KAB    RNY
TÄBY     ROSLAGS NÄSBY            RNY    RNY
TÄBY     ROSLAGS NÄSBY/TÄBY CENTRUM     RNY KC02  RNY
TÄBY     ROSLAGS NÄSBY/TRANAN        RNY KC03  RNY
TÄBY     TÄBY                TÄB    RNY
TÄBY     VIGGBYHOLM             VIG    RNY
TÄBY    VIGGBYHOLM KC2       VIG KC02  RNY
TÄBY    VIGGBYHOLM/CENTRALV    VIG KC03  RNY
TÄBY    VIGGBYHOLM/GRIBBYLUND   VIG KC04  RNY
TÄBY    VIGGBYHOLM KC5       VIG KC05
TÄBY    VIGGBYHOLM KC6       VIG KC06  RNY
TÄBY    VIGGBYHOLM KC7       VIG KC07  RNY
TÄBY    VIGGBYHOLM KC08      VIG KC08
TÖREBODA  BEATEBERG         BEA
TÖREBODA  BREDEBOLSBY        BRBB
TÖREBODA  BÄLLEFORS         BÄFS    MR
TÖREBODA  EKESKOG          ESG
TÖREBODA  FREDSBERG         FRB    MR
TÖREBODA  FÄGRE           FÄG    MR
TÖREBODA  HALNA           HLNA    MR
TÖREBODA  LAGERFORSBRUK       LAF
TÖREBODA  MOHOLM           MHM    MR
TÖREBODA  MYRHULT          MYT
TÖREBODA  REMMESTORP         RMT    MR
TÖREBODA  SÄCKESTAD         SKSD
TÖREBODA  SLÄTTE           SÄE    MR
TÖREBODA  TÖREBODA          TBA    MR
TÖREBODA  ÄLGARÅS          ÄLS    MR
UDDEVALLA  AMMENÄS          AMM    UD
UDDEVALLA  BOKENÄS          BKNS    UD
UDDEVALLA  DJURHULT          DJU    UD
UDDEVALLA  DRAGSMARK         DRM    UD
UDDEVALLA  GROHED           GRO    UD
UDDEVALLA  GRINNERÖD         GRR    UD
UDDEVALLA  HÖGÅS           HGÅS    UD
UDDEVALLA  HOLMA           HLMA    UD
UDDEVALLA  HOVHULT/UDDEVALLA     HOVT    UD
UDDEVALLA  HOGSTORP          HSTP    UD
UDDEVALLA  KÖPERÖD          KÖPE    UD
UDDEVALLA  LANE HERRESTAD       LHD    UD
UDDEVALLA  LANE HERRESTAD/TORP    LHD KC04  UD
UDDEVALLA  LANE HERRESTAD/SUNNINGEN  LHD KC05  UD
UDDEVALLA  LJUNGSKILE         LKE    UD
UDDEVALLA  LJUNGSKILE/LYCKORNA    LKE KC01  UD
UDDEVALLA  LANE RYR          LRY    UD
UDDEVALLA  LANE RYR KC1        LRY KC01  UD
UDDEVALLA  LANE RYR/FAGERHULT     LRY KC02  UD
UDDEVALLA  ORREVIK          ORE    UD
UDDEVALLA  RESTERÖD          RSTR    UD
UDDEVALLA  SKREDSVIK         SKDV    UD
UDDEVALLA  SUNDSANDVIK        SUK    UD
UDDEVALLA  UDDEVALLA LX        UD     UD
UDDEVALLA  UDDEVALLA/ROSENHÄLL    UD KC02
UDDEVALLA  UDDEVALLA/KURÖD      UD KC03  UD
UDDEVALLA  UDDEVALLA/SJUKHUS PAT   UD KC04
UDDEVALLA  VIGANSERÖD         VID    UD
UDDEVALLA  VASSBOVIK         VVIK    UD
UDDEVALLA  ÄNGEBACKEN         ÄBN    UD
ULRICEHAMN  BLIDSBERG        BLBG    UR
ULRICEHAMN  DALUM          DLM     UR
ULRICEHAMN  FÄNNESLUNDA       FÄLA
ULRICEHAMN  GULLERED PMA       GED
ULRICEHAMN  GRÖNAHÖG         GHG     UR
ULRICEHAMN  GÄLLSTAD         GSD     UR
ULRICEHAMN  HÖKERUM         HKM     UR
ULRICEHAMN  HÖSSNATORP        HTP     UR
ULRICEHAMN  KNÄTTE          KTTE
ULRICEHAMN  KÖLINGARED        KÖLI
ULRICEHAMN  LIARED          LAD     UR
ULRICEHAMN  MURUM          MUM
ULRICEHAMN  PÅBO           PÅBO    UR
ULRICEHAMN  REDVÄGSBRUNN       RVB     UR
ULRICEHAMN  STRÄNGSERED       SGD     UR
ULRICEHAMN  SÖDRA VÅNGA       SÖVÅ
ULRICEHAMN  TRÄDET          TDT     UR
ULRICEHAMN  TROGARED         TGD     B
ULRICEHAMN  TIMMELE         TME     UR
ULRICEHAMN  TOLKEN          TOK     UR
ULRICEHAMN  TORSBO          TSO
ULRICEHAMN  TVÄRRED         TÄD     UR
ULRICEHAMN  TVÄRRED/HULU       TÄD KC15  UR
ULRICEHAMN  ULRICEHAMN        UR     UR
ULRICEHAMN  ULRICEHAMN/BRUNNVÄGEN  UR KC11   UR
ULRICEHAMN  ULRICEHAMN KC12     UR KC12
ULRICEHAMN  ULRICEHAMN/HASSELVÄGEN  UR KC13   UR
ULRICEHAMN  ULRICEHAMN/INDUSTRIOMR  UR KC14
ULRICEHAMN  VEGBY          VGY     UR
ULRICEHAMN  VARNUMSKULLE       VNK     UR
ULRICEHAMN  ÅFÄRD          ÅFD
ULRICEHAMN  ÅSUNDEN         ÅSN     UR
ULRICEHAMN  ÄLMESTAD         ÄMD     UR
UMEÅ     BJENBERGSBY       BBSB
UMEÅ     BRÄNNLAND        BLD     UM
UMEÅ     BULLMARK         BMK
UMEÅ     BODBYN          BODB
UMEÅ     BOTSMARK         BOTS
UMEÅ     BÖSTA          BSA
UMEÅ     DEGERNÄSBY        DNB     UM
UMEÅ     ERSBODA         ERSB    UM
UMEÅ     ERSBODA/GRÄDDVÄGEN    ERSB KC04  UM
UMEÅ     ERSBODA/KYLGRÄND     ERSB KC07  UM
UMEÅ     ERSBODA KC51       ERSB KC51
UMEÅ     FÄLLFORSÅN        FFN
UMEÅ     FLODABY         FLOD
UMEÅ     FLURKMARK        FMK
UMEÅ     FURUNÄS         FURU
UMEÅ     GUBBÖLE         GBE
UMEÅ     GUNNISMARK        GUNN
UMEÅ     GRAVMARK         GVM
UMEÅ     HISSJÖN         HIS     UM
UMEÅ  HOLMSUND        HSND    UM
UMEÅ  HÄGGNÄS        HÄG
UMEÅ  HOLMÖN         HÖN
UMEÅ  HÖRNEFORS       HÖS     UM
UMEÅ  HÖSSJÖÄNG       HÖSS    UM
UMEÅ  IVARSBODA       IBA     UM
UMEÅ  INNERÅTRÄSK      INÅ
UMEÅ  INNERTAVLE       ITE     UM
UMEÅ  KLABBÖLE        KBÖ
UMEÅ  KASSJÖ         KJÖ
UMEÅ  KROKNÄS        KOKN
UMEÅ  KROKSJÖBY       KSY
UMEÅ  KROKSJÖBY KC2     KSY KC02
UMEÅ  LÅNGVIKSVALLEN     LÅN     UM
UMEÅ  MICKELSTRÄSK      MIC
UMEÅ  MJÖLEFJÄRDEN      MJÖL
UMEÅ  NORRBYSTRAND      ND     UM
UMEÅ  NORRMJÖLE       NJE     UM
UMEÅ  NORRMJÖLE/SÖRBÖLE   NJE KC02  UM
UMEÅ  NORRBYSKÄR       NSK
UMEÅ  NORRBYORTEN      NYO
UMEÅ  OBBOLA         OBA     UM
UMEÅ  OBBOLA/VITSKÄRSUDDEN  OBA KC02
UMEÅ  RÖBÄCKSBY       RBB     UM
UMEÅ  RÖBÄCKSBY KC51     RBB KC51
UMEÅ  RÖBÄCKSBY KC52     RBB KC52
UMEÅ  RÖDÅSEL        RDÅ     UM
UMEÅ  RÖDÅLIDEN       RLI
UMEÅ  STÖCKSJÖ        SCS     UM
UMEÅ  SÖDRA ERSMARK     SERS    UM
UMEÅ  SKEPPSVIK       SKPV
UMEÅ  SÖRMJÖLE        SME     UM
UMEÅ  STÖCKEBY        STÖC    UM
UMEÅ  STÖCKEBY/STRÖMBÄCK   STÖC KC02
UMEÅ  SÄVAR         SVR     UM
UMEÅ  TÄFTEFJÄRDEN      TFN
UMEÅ  TÄFTEÅ         TFÅ     UM
UMEÅ  TÄFTEÅ/HOLÖGADDFYREN  TFÅ KC51
UMEÅ  TREHÖRNINGEN      THN     UM
UMEÅ  TAVELSJÖ        TV     UM
UMEÅ  UMEÅ          UM     UM
UMEÅ  UMEÅ/VÄSTERSLÄTT    UM KC01   UM
UMEÅ  UMEÅ/SANDAHÖJD     UM KC02   UM
UMEÅ  UMEÅ/MARIEHEM     UM KC03   UM
UMEÅ  UMEÅ/REGIONSJUKHUSET  UM KC04
UMEÅ  UMEÅ/BÖLEÄNG      UM KC05   UM
UMEÅ  UMEÅ/GRUBBE      UM KC06   UM
UMEÅ  UMEÅ KC7        UM KC07   UM
UMEÅ  UMEÅ KC8        UM KC08   UM
UMEÅ  UMEÅ KC9        UM KC09   UM
UMEÅ  UMEÅ KC10       UM KC10   UM
UMEÅ  UMEÅ/UMESTAN I20    UM KC20   UM
UMEÅ     UMEÅ KC70             UM KC70
UMEÅ     VÄSTERHISKE            VHI     UM
UMEÅ     VÄSTERHISKE KC2          VHI KC02  UM
UMEÅ     VÄSTERHISKE KC3          VHI KC03  UM
UMEÅ     YTTERBODA             YBA     UM
UMEÅ     YTTERTAVLE             YTE
UMEÅ     ÅLIDHEM              ÅHM     UM
UMEÅ     ÅLIDHEM/NYDALAHÖJD         ÅHM KC02  UM
UMEÅ     ÅLIDHEM/ÄLVANS VÄG         ÅHM KC04  UM
UMEÅ     ÅLIDHEM/STRÖMPILEN         ÅHM KC05  UM
UMEÅ     ÅLIDHEM/TOMTEBO          ÅHM KC09
UMEÅ     ÅLIDHEM KC11            ÅHM KC11  UM
UMEÅ     ÅLIDHEM/BERGSBODA         ÅHM KC12  UM
UMEÅ     ÅLIDHEM/ÅLIDSHEMSKYRKAN      ÅHM KC51
UMEÅ     ÅLIDHEM/NYSTANET          ÅHM KC70
UMEÅ     ÅLIDHEM/LYKTAN           ÅHM KC71
UMEÅ     ÅLIDHEM/SJÖJUNGFRUN        ÅHM KC72
UMEÅ     ÅLIDHEM/SJÖFRUN          ÅHM KC73
UMEÅ     ÄNGERSJÖBY             ÄBY
UMEÅ     ÖVERBODA              ÖVD
UPPLANDS-BRO BRO                BRO     SPÅ
UPPLANDS-BRO HÅTUNA               HÅT     SPÅ
UPPLANDS-BRO KUNGSÄNGEN             KNG     SPÅ
UPPLANDS-BRO KUNGSÄNGEN/BRUNNA         KNG KC04  SPÅ
UPPLANDS-BRO SÄBYHOLM              SÄB     SPÅ
UPPLANDS-BRO TIBBLE               TIB     SPÅ
UPPLANDS-BRO TRANBYGGE             TRB     SPÅ
       UPPLANDS-VÄSBY
UPPLANDS-VÄSBY                 UPV     UPV
       UPPLANDS-VÄSBY KC1
UPPLANDS-VÄSBY                 UPV KC01  UPV
       UPPLANDS-VÄSBY KC2
UPPLANDS-VÄSBY                 UPV KC02  UPV
       UPPLANDS-VÄSBY KC3
UPPLANDS-VÄSBY                 UPV KC03  UPV
       UPPLANDS VÄSBY/LÖWENSTRÖMSKA PAT
UPPLANDS-VÄSBY                 UPV KC04  UPV
       UPPLANDS-VÄSBY KC5
UPPLANDS-VÄSBY                 UPV KC05  UPV
UPPSALA   ALMUNGE              ALM     U/B
UPPSALA   BALINGSTA             BAL     U/A
UPPSALA   BJÖRKLINGE             BJ     U/A
UPPSALA   BÖRJE               BJE     U/A
UPPSALA   BLADÅKER              BLAD    U/B
UPPSALA   BRUNNA               BRNA    U/A
UPPSALA   DALBODA              DAB     U/A
UPPSALA   DANMARKSBY             DMB     U/B
UPPSALA   EDINGE               EDI     U/B
UPPSALA   EDINGE/VÄSTERÄNGEN         EDI KC96
UPPSALA   EDINGE/LYDINGE           EDI KC97
UPPSALA   EDINGE/MUNKTORP          EDI KC98
UPPSALA   FARINGE              FIE     U/B
UPPSALA   FLOTTSUND             FLSD    U/A
UPPSALA   FLOTTSUND KC03           FLSD KC03
UPPSALA   FLOGSTA              FOA     U/A
UPPSALA   FORSBY               FOBY    U/A
UPPSALA   FRÖTUNA              FTU     U/A
UPPSALA   FUNBO               FUN     U/A
UPPSALA  FÅGELBO          FÅGE
UPPSALA  GAMLA UPPSALA       GAU     U/A
UPPSALA  GAMLA UPPSALA/ÄRNA    GAU KC02  U/A
UPPSALA  GOTTSUNDA         GTS     U/A
UPPSALA  GOTTSUNDA KC02      GTS KC02
UPPSALA  HAGBY           HGBY    U/A
UPPSALA  HOLVERBY         HOBY
UPPSALA  JÄRLÅSA          JL     U/A
UPPSALA  JUMKIL          JUM     U/A
UPPSALA  KNUTBY          KNB     U/B
UPPSALA  KULLBOL          KUL
UPPSALA  LÄNNA           LÄA     U/B
UPPSALA  NOLMYRA          NOM
UPPSALA  NAVESTABRO        NVO     U/A
UPPSALA  RASBO           RAS     U/A
UPPSALA  RASBOKIL         RBL     U/A
UPPSALA  RIBBINGEBÄCK       RIB
UPPSALA  RÖRSBY          RÖRS    U/B
UPPSALA  SKUTTUNGE         SKUT    U/A
UPPSALA  SKYTTORP         SKYP    U/B
UPPSALA  SOLVALLA         SOL     U/B
UPPSALA  STAVBY          STAB    U/A
UPPSALA  SKOGSTIBBLE        STBL    U/A
UPPSALA  STENLUNDA         STEL    U/A
UPPSALA  STENHAGEN         STHG    U/A
UPPSALA  STENHAGEN/HERRHAGS    STHG KC02  U/A
UPPSALA  STORVRETA         SVA     U/B
UPPSALA  SVIA           SVIA    U/A
UPPSALA  SÅTTER          SÅT     U/B
UPPSALA  SÄVJA           SÄJ     U/A
UPPSALA  SÄVJA/C VON LINNÉS V   SÄJ KC02
UPPSALA  SÄVJA/STENBROHULTSV    SÄJ KC03  U/A
UPPSALA  SÖDERBY          SÖD     U/B
UPPSALA  TENSTA          TEN     U/B
UPPSALA  UPPSALA/A         U/A     U/A
UPPSALA  UPPSALA/ULLERÅKER     U/A KC20  U/A
UPPSALA  UPPSALA/A/AC1       U/A KC32  U/A
UPPSALA  UPPSALA/TIDNINGSBUDET   U/A KC34  U/A
UPPSALA  UPPSALA/SLAVSTA      U/A KC35  U/B
UPPSALA  UPPSALA/A/BOLANDSPARKEN  U/A KC36  U/A
UPPSALA  UPPSALA/C/CYLINDERN    U/A KC38  U/A
UPPSALA  UPPSALA/KUNGSÄNGEN    U/A KC39  U/A
UPPSALA  UPPSALA/A         U/A KC42
UPPSALA  UPPSALA/A         U/A KC46
UPPSALA  UPPSALA/B         U/B     U/B
UPPSALA  UPPSALA/B/TUNA BACKAR   U/B KC01  U/B
UPPSALA  UPPSALA/B KC2       U/B KC02  U/B
UPPSALA  UPPSALA/B KC3       U/B KC03  U/B
UPPSALA  UPPSALA/B KC4       U/B KC04  U/B
UPPSALA  UPPSALA/B KC21      U/B KC21  U/B
UPPSALA  UPPSALA/B KC22      U/B KC22  U/B
UPPSALA  UPPSALA/B KC23      U/B KC23  U/B
UPPSALA  UPPSALA/B KC25    U/B KC25  U/B
UPPSALA  UPPSALA/B KC26    U/B KC26  U/B
UPPSALA  UPPSALA/B KC27    U/B KC27  U/B
UPPSALA  UPPSALA/B KC44    U/B KC44  U/B
UPPSALA  UPPSALA/B KC81    U/B KC81  U/B
UPPSALA  UPPSALA/B KC82    U/B KC82  U/B
UPPSALA  UPPSALA/B KC83    U/B KC83  U/B
UPPSALA  UPPSALA/B KC84    U/B KC84  U/B
UPPSALA  UPPSALA/B KC85    U/B KC85  U/B
UPPSALA  UPPSALA/B KC86    U/B KC86  U/B
UPPSALA  UPPSALA/B KC87    U/B KC87  U/B
UPPSALA  UPPSALA/B KC88    U/B KC88  U/B
UPPSALA  UPPSALA/B KC89    U/B KC89  U/B
UPPSALA  UPPSALA/B KC90    U/B KC90  U/B
UPPSALA  UPPSALA/B KC91    U/B KC91  U/B
UPPSALA  UPPSALA/B KC92    U/B KC92  U/B
UPPSALA  UPPSALA/B KC93    U/B KC93  U/B
UPPSALA  UPPSALA/B KC94    U/B KC94  U/B
UPPSALA  UPPSALA/B KC95    U/B KC95  U/B
UPPSALA  UPPSALA/B KC96    U/B KC96  U/B
UPPSALA  UPPSALA/B KC97    U/B KC97  U/B
UPPSALA  UPPSALA/D      U/D    U/A
UPPSALA  UPPSALA/D KC5    U/D KC05  U/A
UPPSALA  UPPSALA/D KC6    U/D KC06  U/A
UPPSALA  UPPSALA/D KC7    U/D KC07  U/A
UPPSALA  UPPSALA/D KC8    U/D KC08  U/A
UPPSALA  UPPSALA/D KC9    U/D KC09  U/A
UPPSALA  UPPSALA/D KC10    U/D KC10  U/A
UPPSALA  UPPSALA/D KC11    U/D KC11  U/A
UPPSALA  UPPSALA/D KC12    U/D KC12  U/A
UPPSALA  UPPSALA/D KC13    U/D KC13  U/A
UPPSALA  UPPSALA/D KC14    U/D KC14  U/A
UPPSALA  UPPSALA/D KC15    U/D KC15  U/A
UPPSALA  UPPSALA/D KC16    U/D KC16  U/A
UPPSALA  UPPSALA/D KC17    U/D KC17  U/A
UPPSALA  UPPSALA/D KC18    U/D KC18
UPPSALA  UPPSALA/D KC19    U/D KC19  U/A
UPPSALA  UPPSALA/D KC41    U/D KC41
UPPSALA  UPPSALA/D KC60    U/D KC60
UPPSALA  UPPLANDS-BÄLINGE   UBE    U/A
UPPSALA  UPPLANDS-DALBY    UDY    U/A
UPPSALA  UPPLANDS-DALBY KC2  UDY KC02  U/A
UPPSALA  ULVSBYGDEN      ULB
UPPSALA  UPPSALA-NÄS     UNS    U/A
UPPSALA  UPPLANDS-TUNA    UTNA    U/A
UPPSALA  VALSÄTRA       VALS    U/A
UPPSALA  VATTHOLMA      VHA    U/B
UPPSALA  VIKSTA        VIKS    U/B
UPPSALA  VRETÅKER       VRÅR    U/B
UPPSALA  VIKSTAHED      VSH    NT
UPPSALA  VÄSTERÅKER      VÄÅ    U/A
UPPSALA  ÅKERBY        ÅB     U/A
UPPSALA   ÅLANDSDAL         ÅDL    U/A
UPPSALA   ÅKERLÄNNA         ÅKN    U/A
UPPSALA   ÄRENTUNA         ÄTA    U/A
UPPSALA   ÖSTERBYGGE        ÖBE
UPPSALA   ÖSTFORA          ÖFA
UPPSALA   ÖSTFORA KC2        ÖFA KC02
UPPVIDINGE  ALSTERMO         AMO    HF
UPPVIDINGE  EKHORVA          EHV
UPPVIDINGE  FLYBO           FB
UPPVIDINGE  FRÖSEKE          FRK
UPPVIDINGE  GÖDESHULT         GDH
UPPVIDINGE  GLOSÄNG          GG
UPPVIDINGE  HJÄRTSJÖ         HJÄR
UPPVIDINGE  HERRÅKRA         HRK
UPPVIDINGE  LENHOVDA         LDA    VJ
UPPVIDINGE  MASSAMÅLA         MAM
UPPVIDINGE  MERHULT          MEH
UPPVIDINGE  MARSHULTSBY        MSTB
UPPVIDINGE  NORRHULT         NHT    VJ
UPPVIDINGE  SISSEHULT         SIH
UPPVIDINGE  STÖDSBODA         STÖD
UPPVIDINGE  SÄVSJÖSTRÖM        SÖM    VJ
UPPVIDINGE  VÄGERSHULT        VÄG
UPPVIDINGE  ÅKVARN          ÅKV
UPPVIDINGE  ÅSEDA           ÅSD    VJ
UPPVIDINGE  ÄLGHULT          ÄHT    HF
UPPVIDINGE  ÖSJÖBOL          ÖSJ
VADSTENA   ASKA           ASKA    MT
VADSTENA   HERRESTAD         HRRS    MT
VADSTENA   HOV            HV
VADSTENA   ORLUNDA          ORA
VADSTENA   ROGSLÖSA         ROGS    MT
VADSTENA   VADSTENA         VSA    MT
VADSTENA   VADSTENA/BIRGITTA SJUKH  VSA KC03  MT
VADSTENA   VÄVERSUNDA        VÄV    MT
VADSTENA   ÖRBERGA          ÖBR    MT
VAGGERYD   BONDSTORP         BOP    VNO
VAGGERYD   BRATTEBORG        BTG    VNO
VAGGERYD   BYARUMS KYRKBY      BYK    VNO
VAGGERYD   EKERYD          EYD    VNO
VAGGERYD   HAGSHULT         HGH    VNO
VAGGERYD   HOK            HOK    VNO
VAGGERYD   KLEVSHULT         KHT    VNO
VAGGERYD   LILLA HÖGÅS        LHS    VNO
VAGGERYD   LJUNGBERG         LJB    VNO
VAGGERYD   MÖRHULTSMO        MÖM    VNO
VAGGERYD   NYHOLM          NHO    VNO
VAGGERYD   NORRA HULT        NHU    VNO
VAGGERYD   SKILLINGARYD       SK     VNO
VAGGERYD   SKILLINGARYD/GÖTASTRÖM  SK KC03  VNO
VAGGERYD   SMÅLANDS ÅBO       SMÅB    VNO
VAGGERYD   SVENARUM         SNM    VNO
VAGGERYD   TOFTERYD         TFR    VNO
VAGGERYD   TORRMYRAN         TMA    VNO
VAGGERYD   VAGGERYD         VRD    VNO
VAGGERYD   VAGGERYD/TRAVBANA     VRD KC04
VAGGERYD   ÅKERS KYRKBY       ÅKK
VALDEMARSVIK DALVÅMMEN         DVÅ    SDG
VALDEMARSVIK GUSUM           GM     SDG
VALDEMARSVIK GRYT           GRT    SDG
VALDEMARSVIK GRYT/FYRUDDEN       GRT KC02  SDG
VALDEMARSVIK GRYT/LÖVDALEN       GRT KC97
VALDEMARSVIK HARSTENA         HAT
VALDEMARSVIK HORNSBERG         HOBG
VALDEMARSVIK HÄRADSKÄR         HSKR
VALDEMARSVIK KRÅKMARÖ         KKÖ    SDG
VALDEMARSVIK KÖMNEVIK         KNVK
VALDEMARSVIK KÄTTILÖ          KTÖ    SDG
VALDEMARSVIK LILJEDALEN        LILJ
VALDEMARSVIK LILJESTAD         LISD
VALDEMARSVIK MIXDALA          MIX
VALDEMARSVIK RINGARUM         RGR    SDG
VALDEMARSVIK SÖDRA FINNÖ        SAF
VALDEMARSVIK STRANDUDDEN        SDD    SDG
VALDEMARSVIK SKEPPSGÅRDEN       SKEP    SDG
VALDEMARSVIK SKRICKERUM        SKM    SDG
VALDEMARSVIK SVERKERSHOLM       SVER    SDG
VALDEMARSVIK STORA ÅLÖ         SÅLÖ
VALDEMARSVIK SÄTTERBO         SÄBO
VALDEMARSVIK TRYSERUM         TSM    SDG
VALDEMARSVIK UDDEN           UDD    SDG
VALDEMARSVIK VALDEMARSVIK       VD     SDG
VALDEMARSVIK VALDEMARSVIK KC98     VD KC98
VALDEMARSVIK VÄSTERTRYSERUM      VSTM    SDG
VALDEMARSVIK VÅNGSTEN         VÅNG    SDG
VALDEMARSVIK ÄLGERUM          ÄRM    SDG
VALLENTUNA ANGARN           ANGA    RNY
VALLENTUNA BROTTBY           BRBY    RNY
VALLENTUNA FASTARBY          FAS    RNY
VALLENTUNA FRÖSUNDA          FRÖ    RNY
VALLENTUNA JÄLNAN           JLN    RNY
VALLENTUNA KÅRSTA           KÅRS    RNY
VALLENTUNA LINDHOLMEN         LIH    RNY
VALLENTUNA ORMGÅRDEN          ORG    RNY
VALLENTUNA STÅNGBERGA         STÅB    RNY
VALLENTUNA TARBY            TAR    RNY
VALLENTUNA VALLENTUNA         VTA    RNY
VALLENTUNA VALLENTUNA/HAMMARBYBACKEN  VTA KC03
VALLENTUNA VALLENTUNA/BÄLLSTABERGSV  VTA KC04  RNY
VALLENTUNA VALLENTUNA/LINDÖBERG    VTA KC50  RNY
VALLENTUNA VALLENTUNA/VALLBOSTRAND   VTA KC51  RNY
VALLENTUNA VÄSTRA VALLENTUNA      VVA    RNY
VANSBRO   DALA-JÄRNA        DJÄ    MRA
VANSBRO   HULÅN           HULÅ    MRA
VANSBRO  KROKTORP       KKTP    MRA
VANSBRO  LINDESNÄS       LDNS
VANSBRO  NÅS          NÅS    MRA
VANSBRO  NÄRSJÖ        NÄÖ
VANSBRO  SÅGEN         SGN
VANSBRO  SNÖÅBYN        SÅB    MRA
VANSBRO  TRETJÄRN       TTN    MRA
VANSBRO  UPPSÄLJE       UPS    MRA
VANSBRO  VAKERN        VAK
VANSBRO  VANSBRO        VBO    MRA
VANSBRO  VÄSTERFALLET     VFT
VANSBRO  ÄPPELBO        ÄPP    MRA
VARA   ARENTORP       ARE    TH
VARA   EDSVÄRA        EVA    TH
VARA   FALEBERG       FLG
VARA   HELÅS         HELÅ    TH
VARA   JUNGSKOLA       JSA    TH
VARA   KÄLLERSTORP      KEP
VARA   KVÄNUM        KVM    TH
VARA   LARV         LARV    TH
VARA   LONGBO        LGO    TH
VARA   LIDABORG       LIDA    TH
VARA   LÄNGJUM        LÄJ
VARA   MÅNSHOLMEN      MHL
VARA   NAUM         NUM    TH
VARA   STORA HALLA      SHAL
VARA   SÖDRA LUNDBY     SLY
VARA   SPARLÖSA       SPAR
VARA   STORA LEVENE     STL    TH
VARA   TUMLEBERG       TLB    TH
VARA   TRÅVAD        TRÅ    TH
VARA   ULVSTORP       ULT    TH
VARA   VÄSTERBITTERNA    VBI    ALS
VARA   VEDUM         VDM    ALS
VARA   VARA         VRA    TH
VARA   VARA KC1       VRA KC01  TH
VARA   VARA/JÄRNVÄGSGATAN.  VRA KC17  TH
VARA   VARA/ALMGATAN     VRA KC18  TH
VARA   VALEBERG-RYD     VRYD
VARA   VÅNGABY        VÅB    TH
VARA   ÖNUM         ÖNM    TH
VARA   ÖTTUM         ÖTT    TH
VARBERG  BLÄSHAMMAR KC     BHR    KBA
VARBERG  BJÖRKÄNG       BKG    KBA
VARBERG  BRUNABO KC      BRUB
VARBERG  BUA          BUA    KBA
VARBERG  DAGSÅS        DGS
VARBERG  DEROME        DME    KBA
VARBERG  FRIGÄRDE       FGDE
VARBERG  GALTABÄCK KC     GBK    KBA
VARBERG  GUNNARSJÖ       GJÖ
VARBERG  GRIMMARED       GMD
VARBERG  GRIMETON         GMN     KBA
VARBERG  HIMLE          HME     KBA
VARBERG  HUNNESTAD KC       HUNN    KBA
VARBERG  KÄRRADAL         KDL     KBA
VARBERG  KARL-GUSTAV       KGV
VARBERG  KUNGSÄTER        KSTR
VARBERG  KLASTORPSBY       KTBY
VARBERG  NÖSSLINGE KC       NLE
VARBERG  ROLFSTORP        ROLF    KBA
VARBERG  SKÄLLINGE        SKGE    KBA
VARBERG  STAMNARED        SMD
VARBERG  TOFTA          TFA     KBA
VARBERG  TRÄSLÖV KC        TLV     KBA
VARBERG  TVÅÅKER         TÅR     KBA
VARBERG  VÄRÖBACKA KC       VBA     KBA
VARBERG  VARBERG         VBG     KBA
VARBERG  VARBERG/BREARED     VBG KC11  KBA
VARBERG  VARBERG/APELVIKEN    VBG KC12  KBA
VARBERG  VARBERG/GETTERÖN     VBG KC13  KBA
VARBERG  VARBERG/NEDERGÅRDEN   VBG KC14  KBA
VARBERG  VARBERG/SJUKHUS     VBG KC15
VARBERG  VEDDIGE         VIE     KBA
VARBERG  VALINGE         VLI
VARBERG  ÅSKLOSTER KC       ÅKS     KBA
VARBERG  ÅKULLA          ÅLA
VARBERG  ÄSTAD KC         ÄSD
VAXHOLM  BOGESUND         BOG
VAXHOLM  RESARÖ          RESA    S/ÖV
VAXHOLM  RINDÖ          RIN     S/ÖV
VAXHOLM  TYNNINGÖ         TYÖ     S/ÖV
VAXHOLM  VAXHOLM         VAX     S/ÖV
VAXHOLM  VAXHOLM KC50       VAX KC50  S/ÖV
VELLINGE  ARRIE KC1        ARI KC01  VE
VELLINGE  FALSTERBO        FA     VE
VELLINGE  HÖLLVIKSNÄS       HLV     VE
VELLINGE  HÖLLVIKSNÄS/LJUNGHUSEN  HLV KC01  VE
VELLINGE  HÖLLVIKSNÄS/GAMLEVÄG   HLV KC02  VE
VELLINGE  HÅSLÖV KC1        HLÖV KC01  VE
VELLINGE  JORDHOLMEN        JO     VE
VELLINGE  TYGELSJÖ KC1       TYG KC01  VE
VELLINGE  VELLINGE         VE     VE
VELLINGE  ÖSTRA GREVIE KC01    ÖGV KC01  VE
VETLANDA  ALSEDA          ALSE    VJ
VETLANDA  ANGLASKRUV        ANGL
VETLANDA  BJÖRKÖBY         BJÖK    NS
VETLANDA  BLÅSMÅLEN        BML
VETLANDA  BUSKEBO         BU
VETLANDA  BÄCKABY         BÄB
VETLANDA  EKEKULL         EKL
VETLANDA  EKENÄSSJÖN        ESJ     VJ
VETLANDA  FAGERÄNG         FGR
VETLANDA  GRANSTORP        GRTP
VETLANDA   HÖGHULTSBY      HHBY
VETLANDA   HOLSBYBRUNN      HON    VJ
VETLANDA   HULUBODA       HULU
VETLANDA   HULTANÄS       HUÄ    HF
VETLANDA   HÖRNEBODA       HÖRN
VETLANDA   KARLSTORP       KLTP    VJ
VETLANDA   KNIVSHULT       KNH
VETLANDA   KNIVSHULT/BERG    KNH KC21
VETLANDA   KNIVSHULT/NYLUND   KNH KC22
VETLANDA   KNIVSHULT/SVENSTORP  KNH KC23
VETLANDA   KULLEBO        KUE
VETLANDA   KVILLSFORS      KVSF    VJ
VETLANDA   KYRKOTORP       KYT
VETLANDA   LANDSBRO       LDB    VJ
VETLANDA   LEMNHULT       LEM
VETLANDA   LINDSHAMMAR      LIR
VETLANDA   LINDÅSSJÖN      LIÅ
VETLANDA   MILLETORP       MIL
VETLANDA   MYRESJÖ ÖSTRABY    MYY
VETLANDA   MYRESJÖ        MYÖ    VJ
VETLANDA   NAGLARP        NAL
VETLANDA   NÄVELSJÖ       NÄV
VETLANDA   PAULISTRÖM      PAS    VJ
VETLANDA   RAMKVILLA       RKV    VJ
VETLANDA   ROARYD        ROA
VETLANDA   SANDEBO        SAO
VETLANDA   SJÖARP        SARP
VETLANDA   SMÅLANDS NÄSBY    SDY
VETLANDA   SERARP        SEP
VETLANDA   SKÄRBÄCK       SKBÄ
VETLANDA   SKEDEBY        SKE
VETLANDA   SKIRÖ         SKIR
VETLANDA   SMÅLANDS FARSTORP   SMF
VETLANDA   SNÄRLE        SNÄ
VETLANDA   STENBERGA       STEN
VETLANDA   VETLANDA       VL     VJ
VETLANDA   VETLANDA/ÖSTANSKOG  VL KC01  VJ
VETLANDA   VETLANDA/BÄCKSEDA   VL KC03  VJ
VETLANDA   ÅRSET         ÅET    VJ
VETLANDA   ÄDELFORS       ÄFS    VJ
VETLANDA   ÖSTERKORSBERGA    ÖKA    VJ
VETLANDA   ÖSTERÖKNA       ÖÖ
VILHELMINA  BORKAN        BAN
VILHELMINA  BÄSKSELE       BE
VILHELMINA  BRÄNNABY       BNBY
VILHELMINA  BÅNGNÄS        BNG
VILHELMINA  BOLLVATTNET      BVT
VILHELMINA  BRÄNNÅKER       BÅR
VILHELMINA  BÄSKSJÖ        BÄÖ
VILHELMINA  DJUPDAL        DJD
VILHELMINA  DAJKANVIK       DK
VILHELMINA  DIKANÄS        DKN    LSE
VILHELMINA  DIKANÄS KC51        DKN KC51
VILHELMINA  DALASJÖ          DÖ
VILHELMINA  FATSJÖN          FAT
VILHELMINA  FIANDBERG         FI
VILHELMINA  FATMOMACKE         FME
VILHELMINA  FÄTTJAUR          FÄ
VILHELMINA  GRÖNFJÄLL         GFL
VILHELMINA  GRANSJÖRISET        GRI
VILHELMINA  GRYTSJÖ          GRY
VILHELMINA  HARRBÄCKEN         HBÄ
VILHELMINA  HELIGFJÄLL         HFJ
VILHELMINA  HACKSJÖ          HKSÖ
VILHELMINA  IDVATTNET         IDV
VILHELMINA  ILIDEN           ILI
VILHELMINA  JÄRVSJÖBY         JSY
VILHELMINA  KITTELFJÄLL        KIT
VILHELMINA  KLIMPFJÄLL         KLI
VILHELMINA  KULLEN           KULN
VILHELMINA  LATIKBERG         LAT
VILHELMINA  LOMSJÖKULLEN        LJK
VILHELMINA  LAXBÄCKEN         LXB
VILHELMINA  LÖVBERG          LÖ
VILHELMINA  MALGOMAJ          MAJ
VILHELMINA  MATSDAL          MD
VILHELMINA  MARSLIDEN         MDN
VILHELMINA  MELLANÅS          MEL
VILHELMINA  MALGOMAJSKOG        MOG
VILHELMINA  MESELEFORS         MSF
VILHELMINA  NORRA BÄSKSJÖ       NBS
VILHELMINA  NORRVIKSBY         NBY
VILHELMINA  NYLUSPEN          NPN
VILHELMINA  NÄSTANSJÖ         NÄS
VILHELMINA  RANSARLUSPEN        RAL
VILHELMINA  RISMYRLIDEN        RML
VILHELMINA  RISTRÄSK          RTR
VILHELMINA  RÖNNÄS           RÄS
VILHELMINA  STALON           SAN
VILHELMINA  SAXNÄS           SAX
VILHELMINA  SIKSJÖHÖJDEN        SHJ
VILHELMINA  SJÖBERG          SJB
VILHELMINA  SIKSJÖNÄS         SJNS
VILHELMINA  SKANSHOLM         SKHM
VILHELMINA  STORBÄCK/BRÄNNÅKER     SOB KC51
VILHELMINA  STORNÄSBY         STBY
VILHELMINA  STEKENJOKK         STEK
VILHELMINA  TRESUND          TRS
VILHELMINA  VOLGSELE          VGL
VILHELMINA  VILHELMINA-LÖVNÄS     VLS
VILHELMINA  VILHELMINA         VMA    LSE
VILHELMINA  VILHELMINA/BAKSJÖNÄS IND  VMA KC06
VILHELMINA  VILHELMINA KC51      VMA KC51
VILHELMINA  VOJMÅSEN          VOJ
VILHELMINA  VILHELMINA-STORSELE  VSTO
VILHELMINA  ÖVRE NORDANSJÖ    ÖNÖ
VIMMERBY   ALSTABY        ALY  V
VIMMERBY   BLÄGDA        BLÄ
VIMMERBY   BJÖRKHULT       BRK
VIMMERBY   BRANTESTAD      BTSD  V
VIMMERBY   DJURSTORP       DJP
VIMMERBY   FRÖDINGE       FDE  V
VIMMERBY   FLAKA         FKA
VIMMERBY   FLOHULT        FLOH  V
VIMMERBY   GULLRINGEN      GRG  V
VIMMERBY   GRÖNSVED       GVED
VIMMERBY   HÖCKHULTSNÄS     HHS  V
VIMMERBY   HALSJÖBO       HSB  V
VIMMERBY   HÄLLERUM       HUM  V
VIMMERBY   KRÖNBADEN       KRÖ  V
VIMMERBY   KULLTORPSGÅRD     KUD  O
VIMMERBY   LOCKNEVI       LCV
VIMMERBY   LJUSNEFALL      LFL
VIMMERBY   LINDSTORP       LSTP  V
VIMMERBY   MOSSNÄS        MNÄ
VIMMERBY   MJÖSJÖHULT      MSH
VIMMERBY   NYSERUM        NYR  V
VIMMERBY   PELARNE        PL   V
VIMMERBY   RUMSKULLA       RK   NS
VIMMERBY   SLÄTTFALL       SLF
VIMMERBY   SOLHULT        SOLH
VIMMERBY   STOREBRO       SRB  HF
VIMMERBY   SÖDRA VI       SVI  V
VIMMERBY   TUNA         TNA  V
VIMMERBY   TOVERUM        TOV
VIMMERBY   TYRESBO        TYO
VIMMERBY   VRÅNGFALL       VF
VIMMERBY   VIMMERBY       VM   V
VIMMERBY   VENTZELHOLM      VZ
VIMMERBY   VÄDERUM        VÄM
VIMMERBY   ÄLÖ          ÄLÖ  V
VIMMERBY   ÖSTANTORP       ÖRP  V
VIMMERBY   ÖSSEBO        ÖSSE  V
VINDELN   BRÄNNFORSSUND     BFSD
VINDELN   BJURFORSFALLET    BFSF  LSE
VINDELN   BUBERGET       BUT
VINDELN   BJÖRKTRÄSK      BÖTK
VINDELN   DEGERÅS        DGÅ
VINDELN   DJUPSUND       DPD
VINDELN   EKORRSELE       EKE
VINDELN   EKTRÄSK        EKT
VINDELN   EKORRTRÄSK      ETK
VINDELN   GRANÖ         GÖ   LSE
VINDELN   GRANÖLUND       GÖL
VINDELN   HÄLSINGLUND      HLD
VINDELN   HÄLLNÄS        HNS  LSE
VINDELN  KAMSJÖN      KAM
VINDELN  KRONLUND      KRON
VINDELN  KRYCKELTJÄRN    KRTJ
VINDELN  KUSSJÖ       KUÖ
VINDELN  LILLSELEBY     LSBY
VINDELN  MÅRDSELE      MDS
VINDELN  MANJAUR      MJR
VINDELN  MALTTRÄSK     MTK
VINDELN  OTTONTRÄSK     OTT
VINDELN  RAMSELSFORS    RAM    LSE
VINDELN  STENBÄCKEN     SBÄN
VINDELN  SKIVSJÖSTRAND   SJTD
VINDELN  SLIPSTENSJÖ    SLI
VINDELN  STORSANDSJÖN    SSSJ
VINDELN  STRYCKSELE     STYC
VINDELN  STORSÄVARTRÄSK   SVTK
VINDELN  STRANDÅKER     SÅKR
VINDELN  TROLLBERGSBY    TBB
VINDELN  TVÄRÅLUND     TLD    LSE
VINDELN  VINDEL-HOLMTRÄSK  VHOM
VINDELN  VINDELN      VLN    LSE
VINDELN  VINDELN KC50    VLN KC50
VINDELN  VINDEL-MEDSELE   VME
VINDELN  VINDEL-ÅNÄSET   VÅT
VINDELN  YTTERSJÖN     YTÖ
VINDELN  ÅMSELE       ÅMS    LSE
VINGÅKER  BAGGETORP     BAT    KT
VINGÅKER  BLOMSTERHULT    BLHT
VINGÅKER  GROPPTORP     GRP    KT
VINGÅKER  HÖGSJÖ       HÖSÖ    KT
VINGÅKER  LÄPPE       LPE    KT
VINGÅKER  MOSSTORPSBY    MOY
VINGÅKER  NÄSTORP      NÄP
VINGÅKER  VADSBORG      VAB
VINGÅKER  VINTERGATAN    VIGT
VINGÅKER  VIKSKOGEN     VKN
VINGÅKER  VINGÅKER      VKR    KT
VINGÅKER  VINGÅKER KC50   VKR KC50
VINGÅKER  VÄNNEVAD      VVD    KT
VINGÅKER  ÖSTERÅKER     ÖÅK
VÅRGÅRDA  ASKLANDA      ALA    ALS
VÅRGÅRDA  HOLSTORP      HLP    ALS
VÅRGÅRDA  HORLA       HRLA    ALS
VÅRGÅRDA  KÄRTARED      KTD    ALS
VÅRGÅRDA  KVINNESTAD     KVIN    ALS
VÅRGÅRDA  LJURHALLA     LHA    ALS
VÅRGÅRDA  LAGMANSHOLM    LMM    ALS
VÅRGÅRDA  NÅRUNGA      NÅR    ALS
VÅRGÅRDA  RENSVIST      RNT    ALS
VÅRGÅRDA  SIENE       SEE    ALS
VÅRGÅRDA  SÖDRA HÄRENE    SHE
VÅRGÅRDA  SKAKELTORP     SKAK
VÅRGÅRDA   SKOGSBYGDEN      SKBY    ALS
VÅRGÅRDA   VÅRGÅRDA       VGA     ALS
VÅRGÅRDA   ÖSTADKULLE      ÖKE     ALS
VÄNERSBORG  ANULVSBÄCKEN     ANU     VN
VÄNERSBORG  BRÅLANDA       BLA     VN
VÄNERSBORG  BRASMERUD       BRMR
VÄNERSBORG  BRÄCKAN        BRÄK    VN
VÄNERSBORG  FRÄNDEFORS      FF     VN
VÄNERSBORG  FLICKSÄTER      FLSÄ    VN
VÄNERSBORG  FRUGÅRDEN       FRGD
VÄNERSBORG  GRUNNEBO       GRUB    VN
VÄNERSBORG  LÖNNEBERGSHAGE    LGE
VÄNERSBORG  RYR          RYR     VN
VÄNERSBORG  RÖSSEBO        RÖSB    VN
VÄNERSBORG  SIVIKAN        SIVI
VÄNERSBORG  SUNDALS RYR      SRYR    VN
VÄNERSBORG  ULEBERG        ULE     VN
VÄNERSBORG  VARGÖN        VARG    VN
VÄNERSBORG  VÄNERSBORG LX     VN     VN
VÄNERSBORG  VÄNERSBORG/ONSJÖ   VN KC01   VN
VÄNERSBORG  VÄNERSBORG/MARIEDAL  VN KC02   VN
VÄNERSBORG  VÄNERSBORG/ÖXNERED  VN KC03   VN
VÄNERSBORG  VÄNERSBORG/TORPA   VN KC04   VN
VÄNERSBORG  VÄSTRA TUNHEM     VTU     TH
VÄNERSBORG  VÄNERSNÄS       VÄNÄ    VN
VÄNERSBORG  ÅSTEBOBERG      ÅBG     VN
VÄNNÄS    GULLSJÖ        GSÖ
VÄNNÄS    GULLBÄCK       GUK
VÄNNÄS    HÄLLFORSHEDEN     HFN     LSE
VÄNNÄS    HJOGGSJÖ       HGSÖ    LSE
VÄNNÄS    HARRSELEFORSEN    HSF     LSE
VÄNNÄS    JÄMTEBÖLE       JBL
VÄNNÄS    LILLSJÖ        LISÖ
VÄNNÄS    NYGÅRDSHEDEN     NGH     LSE
VÄNNÄS    PENGLUND       PLD     LSE
VÄNNÄS    PENGSJÖBY       PSY     LSE
VÄNNÄS    SELSBY        SEB
VÄNNÄS    SPÖLAND        SPÖ     LSE
VÄNNÄS    TVÄRÅBÄCK       TBC     LSE
VÄNNÄS    VÄNNÄSBY       VBY     LSE
VÄNNÄS    VÄNNFORSBY      VFB     LSE
VÄNNÄS    VÄNNÄS/PENGFORS    VÄN     LSE
VÄNNÄS    VÄNNÄS KC51      VÄN KC51
VÄRMDÖ    FÅGELBRO       FÅB     STO
VÄRMDÖ    GILLINGESKÄR     GIL
VÄRMDÖ    GRISSLINGE      GRIS    STO
VÄRMDÖ    GRISSLINGE/FÅGELVIK  GRIS KC02  STO
VÄRMDÖ    GUSTAVSBERG      GUS     STO
VÄRMDÖ    GUSTAVSBERG KC2    GUS KC02  STO
VÄRMDÖ    GÄLLNÖBY       GÄLL    STO
VÄRMDÖ    HARÖ         HARÖ
VÄRMDÖ    HEMMESTAVIK      HMV     STO
VÄRMDÖ  HEMMESTAVIK KC70   HMV KC70
VÄRMDÖ  INGARÖ        IRÖ    STO
VÄRMDÖ  KLACKNÄSET      KNST    STO
VÄRMDÖ  MÖJA         MÖJ
VÄRMDÖ  MÖRTVIKEN       MÖV    STO
VÄRMDÖ  NORRA VÄRMDÖ     NVÄ    STO
VÄRMDÖ  NÄMDÖ         NÄM
VÄRMDÖ  PILHAMN        PHN    STO
VÄRMDÖ  RUNMARÖ        RUNM    STO
VÄRMDÖ  SKÄGGA        SGA    S/ÖV
VÄRMDÖ  SANDHAMN       SHN
VÄRMDÖ  SKARPRUNMARÖ     SKRM
VÄRMDÖ  SKÄLVIK        SKÄL    S/ÖV
VÄRMDÖ  STRÖMMA        SMA    STO
VÄRMDÖ  STAVSNÄS       SNS    STO
VÄRMDÖ  STAVSNÄS/DJURÖ    SNS KC02  STO
VÄRMDÖ  SOLLENKROKA      SOK    STO
VÄRMDÖ  STAVSUDDA       STUA
VÄRMDÖ  SÖDRA VÄRMDÖ     SVÄ    STO
VÄRMDÖ  SAXAREN        SXN    S/ÖV
VÄRMDÖ  SÖDERHOLMEN      SÖDE
VÄRMDÖ  VÄRMDÖ-KALVSVIK    VÄK    STO
VÄRMDÖ  ÄLVSALA        ÄSA    STO
VÄRNAMO  BREDARYD       BDD    VNO
VÄRNAMO  BREDARYD/SLÄTTÖSAND  BDD KC02
VÄRNAMO  BROGÅRD        BG
VÄRNAMO  BOR          BOR    VNO
VÄRNAMO  BRÖTTJESTAD      BRÖS
VÄRNAMO  DANNÄS        DS
VÄRNAMO  FORSHEDA       FHD    VNO
VÄRNAMO  FUREN         FURE
VÄRNAMO  FRYELE        FYL
VÄRNAMO  GRANSTALIDA      GRL
VÄRNAMO  HABOARP        HAB
VÄRNAMO  HÖGAMÅLEN       HGML
VÄRNAMO  HJÄLSHAMMAR      HJÄL    VNO
VÄRNAMO  HINDSEKIND      HKI
VÄRNAMO  HOLMEBO        HLBO
VÄRNAMO  HÅNGER        HNR
VÄRNAMO  HORDA         HORD    VNO
VÄRNAMO  HÖRLE         HRLE    VNO
VÄRNAMO  IVARS         IV
VÄRNAMO  KÄRDA         KÄ     VNO
VÄRNAMO  LANNA         LNA    VNO
VÄRNAMO  LÅNGÖBY        LÖBY
VÄRNAMO  MARAMÖ        MMÖ    VNO
VÄRNAMO  NYDALAKLOSTER     NDK    VNO
VÄRNAMO  OHS BRUK       OHS
VÄRNAMO  RYDAHOLM       RY     LBY
VÄRNAMO  RÅHULTSBY       RÅ
VÄRNAMO  SMÅLANDS GÄLLARYD   SGÄ
VÄRNAMO  SKRIPERYD       SRYD
VÄRNAMO   SANDVIKSBY       SVBY
VÄRNAMO   TORSKINGE        TKE
VÄRNAMO   TOVHULT         TVH
VÄRNAMO   TÅNNÖ          TÅNN    VNO
VÄRNAMO   VÄRNAMO         VNO    VNO
VÄRNAMO   VÄRNAMO/SJUKHUSET    VNO KC01
VÄRNAMO   VÄRNAMO/HORNARYD    VNO KC02  VNO
VÄRNAMO   VÄRNAMO/GRÖNDALSLEDEN  VNO KC03  VNO
VÄRNAMO   VÄRNAMO/MARGRETELUND  VNO KC06  VNO
VÄRNAMO   VÄRNAMO/TRÄDKRYPAREN  VNO KC52
VÄRNAMO   VÄRMESHULT       VÄH
VÄRNAMO   ÅMINNE         ÅMI
VÄSTERVIK  ANKARSRUM        AK     V
VÄSTERVIK  ALMVIK         AVK    V
VÄSTERVIK  BJÖRNSHOLM       BHM    V
VÄSTERVIK  BLIDSTENA        BLSA    V
VÄSTERVIK  BLACKSTAD        BLSD    V
VÄSTERVIK  DALHEM         DHM    V
VÄSTERVIK  FÄSTAD         FD     V
VÄSTERVIK  FÅRHULT         FH     V
VÄSTERVIK  FLATVARP        FLP    V
VÄSTERVIK  GRÖNHULTSBY       GHB    V
VÄSTERVIK  GAMLEBY         GLY    V
VÄSTERVIK  GETTERUMSBY       GY     O
VÄSTERVIK  HALLINGEBERG      HGB    V
VÄSTERVIK  HJORTENBADEN      HJBD    V
VÄSTERVIK  HJORTED         HJTD
VÄSTERVIK  HULTSERUM        HTSM    V
VÄSTERVIK  HORNSUDDE        HU     V
VÄSTERVIK  HUMMELSTAD       HUMM    V
VÄSTERVIK  HUNSALA         HUNA    V
VÄSTERVIK  KARLSHULT        KHU    V
VÄSTERVIK  KRONOBORG        KOB    O
VÄSTERVIK  KOLSEBRO        KSBO    V
VÄSTERVIK  KARRUM         KUM    V
VÄSTERVIK  KÅRBY          KÅB    V
VÄSTERVIK  LOFTA          LT     V
VÄSTERVIK  LOFTAHAMMAR       LTH    V
VÄSTERVIK  MULESTAD        MUL    V
VÄSTERVIK  ODENSVIHOLM       ODH    V
VÄSTERVIK  RUMMA          RMM    V
VÄSTERVIK  RÖSSLE         RÖSS    O
VÄSTERVIK  SKÄRBÄCKEN       SBÄ    V
VÄSTERVIK  SEGERSGÄRDE       SEGG    V
VÄSTERVIK  STÄMSHULT        SHU    O
VÄSTERVIK  SMÅLANDS HASSELÖ    SHÖ    V
VÄSTERVIK  SKEDSHULT        SKT    V
VÄSTERVIK  SOLSTADSTRÖM      SSM    O
VÄSTERVIK  TYLLINGE        TLL    V
VÄSTERVIK  TOTEBO         TTB    V
VÄSTERVIK  UKNADALEN        UKN    V
VÄSTERVIK  VÄSTERVIK        V     V
VÄSTERVIK  VÄSTERVIK/JOHANNESDAL   V KC01   V
VÄSTERVIK  VÄSTERVIK/KVÄNNAREN    V KC02   V
VÄSTERVIK  VÄSTERVIK/GRÄNSÖ      V KC03   V
VÄSTERVIK  VÄSTERVIK/SJUKHUS     V KC04
VÄSTERVIK  VERKEBÄCK         VEBK    V
VÄSTERVIK  VERKEBÄCK/GUNNEBO BRUK   VEBK KC02
VÄSTERVIK  VÄSTRA ED         VED     V
VÄSTERVIK  VINÖGÅRD          VGÅ     V
VÄSTERVIK  VRÅKA           VRÅK    V
VÄSTERVIK  VÄSTRUM          VSM     O
VÄSTERVIK  VÄSTRUM/ÄSKESTOCK FRITID  VSM KC02  O
VÄSTERVIK  YXERED           YXD     V
VÄSTERVIK  ÅLDERSBÄCK         ÅBK     V
VÄSTERVIK  ÅLHULTSBY         ÅLY     V
VÄSTERVIK  ÄLMARSRUM         ÄMM     V
VÄSTERVIK  ÄSKEDAL          ÄSL     V
VÄSTERVIK  ÖSTRA EKNÖ         ÖKÖ     V
VÄSTERVIK  ÖVERUM           ÖVM     V
VÄSTERÅS  BADELUNDA         BAD     VS
VÄSTERÅS  BJÖRNÖN          BJÖN
VÄSTERÅS  BARKARÖ          BKÖ     VS
VÄSTERÅS  BARKARÖ/TIDÖ-LINDÖ     BKÖ KC02
VÄSTERÅS  DINGTUNA          DI     VS
VÄSTERÅS  DINGTUNA/LOSPÅNGA     DI KC98
VÄSTERÅS  GÄDDEHOLM         GÄD     VS
VÄSTERÅS  HALLSTABY         HALY
VÄSTERÅS  HARAKER          HARA    EKG
VÄSTERÅS  HEDENSBERG         HBRG
VÄSTERÅS  HÖKÅSEN          HÖKÅ    VS
VÄSTERÅS  HÖKÅSEN/LYCKSTA      HÖKÅ KC02  VS
VÄSTERÅS  INGEBERGA         IBG
VÄSTERÅS  IRSTA           IR     VS
VÄSTERÅS  KUNGSÅRA          KUÅ
VÄSTERÅS  KÄRRBO           KÄR
VÄSTERÅS  KÄRRBO/RÅSTOCK       KÄR KC02
VÄSTERÅS  LILLHÄRAD         LHÄ
VÄSTERÅS  LEJDE           LJE
VÄSTERÅS  LÖVSTA           LÖVA    VS
VÄSTERÅS  ORRESTA          ORS     EKG
VÄSTERÅS  ROMFARTUNA         RF     VS
VÄSTERÅS  RYTTERN          RYT     VS
VÄSTERÅS  SEVALLA          SEVA    VS
VÄSTERÅS  SKERIKE          SKER
VÄSTERÅS  SKULTUNA          SU     VS
VÄSTERÅS  SVANÅ           SVNÅ
VÄSTERÅS  TILLBERGA         TI     VS
VÄSTERÅS  TORTUNA          TOT     EKG
VÄSTERÅS  VAGERSTA          VAG
VÄSTERÅS  VEDBO           VEO     VS
VÄSTERÅS  VÄSTRA SKÄLBY KC05     VEO KC05  VS
VÄSTERÅS  VÄSTERÅS          VS     VS
VÄSTERÅS  VÄSTERÅS/BJURHOVDA     VS KC01   VS
VÄSTERÅS  VÄSTERÅS/HAMRE        VS KC02   VS
VÄSTERÅS  VÄSTERÅS/TUNBY        VS KC03   VS
VÄSTERÅS  VÄSTERÅS/GÅSMYREVRETEN    VS KC04   VS
VÄSTERÅS  VÄSTERÅS/NORRA HAGA     VS KC07   VS
VÄSTERÅS  VÄSTERÅS/HÄSSLÖ       VS KC08   VS
VÄSTERÅS  VÄSTERÅS/SIGURD       VS KC09   VS
VÄSTERÅS  VÄSTERÅS/HAMMARBY      VS KC10   VS
VÄSTERÅS  VÄSTERÅS/SJÖHAGEN      VS KC12   VS
VÄSTERÅS  VÄSTERÅS KC15        VS KC15
VÄSTERÅS  VÄSTERÅS/HÄLLA        VS KC16   VS
VÄSTERÅS  VÄSTERÅS/SÖDRA BÄRBY     VS KC17   VS
VÄSTERÅS  VÄSTERÅS/ÖSTER MÄLARSTRAND  VS KC18
VÄSTERÅS  VÄSTERÅS/NORRA TUNBY     VS KC19   VS
VÄSTERÅS  VÄSTERÅS/TEGNERGATAN     VS KC20   VS
VÄSTERÅS  VÄSTERÅS/STADSHUSET     VS KC26
VÄSTERÅS  VÄSTERÅS/CARLFORSKA SKOLAN  VS KC27
VÄSTERÅS  VÄSTERÅS KC29        VS KC29
VÄSTERÅS  VÅNGSTA           VÅN
VÄSTERÅS  ÅSHAGEN           ÅSHG    VS
VÄSTERÅS  ÅSHAGEN KC24         ÅSHG KC24
VÄSTERÅS  ÄNGSÖSUND          ÄGS
VÄSTERÅS  ÄNGSÖ            ÄSÖ
VÄSTERÅS  ÖSTANBRO           ÖTB
VÄXJÖ   ANEBODA           ABD
VÄXJÖ   ASA             ASA
VÄXJÖ   BERGSLUND          BGLD
VÄXJÖ   BRAÅS            BRA     VJ
VÄXJÖ   DREV             DREV
VÄXJÖ   DÄDESJÖ           DÄD
VÄXJÖ   DÄNNINGELANDA        DÄN     VJ
VÄXJÖ   EVEDAL            EVE     VJ
VÄXJÖ   ESKÅS            EÅS
VÄXJÖ   FRAGGAHULT          FRAG
VÄXJÖ   FURUBY            FRBY    VJ
VÄXJÖ   GEMLA            GEL     LBY
VÄXJÖ   GÅTAHULT           GÅT
VÄXJÖ   HORNARYD           HYD
VÄXJÖ   INGELSTAD          ISD     VJ
VÄXJÖ   JÄT             JÄT
VÄXJÖ   KALVSVIK           KAV
VÄXJÖ   KRÅKENÄSRYD         KRKN
VÄXJÖ   KÄLLREDA           KÄD
VÄXJÖ   LAMMHULT           LAM     LBY
VÄXJÖ   LÄDJA            LÄD
VÄXJÖ   LÖVÅSEN           LÖVÅ
VÄXJÖ   MARKLANDA          MKL
VÄXJÖ   NÄSBYKULLA          NBYK
VÄXJÖ   NORRGÅRDA          NGA
VÄXJÖ   ORMESBERGA          ORB
VÄXJÖ   RISINGEBY          RII     VJ
VÄXJÖ   ROTTNE            RNE     VJ
VÄXJÖ   SANDREDA           SAR
VÄXJÖ  SANDSBRO         SBRO    VJ
VÄXJÖ  SMÅLANDS HAGSTAD     SHAG
VÄXJÖ  SÖDRA ÅREDA       SÅD
VÄXJÖ  TEGNABY         TEB     VJ
VÄXJÖ  TELEBORG         TEL     VJ
VÄXJÖ  TJUREDA         TJU
VÄXJÖ  TOLG           TOLG    VJ
VÄXJÖ  TUNATORP         TUP     VJ
VÄXJÖ  TÄVELSÅS         TÄV
VÄXJÖ  URÅSA          USA     VJ
VÄXJÖ  USTERYD         UST     LBY
VÄXJÖ  VÄXJÖ          VJ     VJ
VÄXJÖ  VÄXJÖ KC1        VJ KC01   VJ
VÄXJÖ  VÄXJÖ KC2        VJ KC02   VJ
VÄXJÖ  VÄXJÖ/I 11, VÅRDCENTRA  VJ KC04   VJ
VÄXJÖ  VÄXJÖ/LASARETT      VJ KC05
VÄXJÖ  VÄXJÖ/KAMPEN OMRÅDET   VJ KC06   VJ
VÄXJÖ  VÄXJÖ/HÖGSTORP      VJ KC07   VJ
VÄXJÖ  VÄXJÖ/BOKELUND      VJ KC08   VJ
VÄXJÖ  VÄXJÖ KC9        VJ KC09
VÄXJÖ  VÄXJÖ/LEOPARDEN     VJ KC10   VJ
VÄXJÖ  VÄXJÖ/KC12        VJ KC12   VJ
VÄXJÖ  VÄXJÖ/KC13        VJ KC13   VJ
VÄXJÖ  VEDERSLÖV        VLV     VJ
VÄXJÖ  VÄRENDS NÖBBELE     VNÖ     VJ
VÄXJÖ  VÄRENDSEKE        VÄE
VÄXJÖ  ÅRYD           ÅRY     VJ
VÄXJÖ  ÖDETOFTA         ÖDA
VÄXJÖ  ÖJABY          ÖJY     VJ
YDRE  AXEBO          AXBO
YDRE  ASBYSAND         AY     NS
YDRE  BROKABO         BOBO
YDRE  BASARPÖ         BPÖ     NS
YDRE  DUNKULLEN        DUN
YDRE  FETEBRÅNA        FBR
YDRE  LÄGERN          LGRN    NS
YDRE  LODHULT         LOD
YDRE  NORRA VI         NVI
YDRE  OLSTORP         OLP
YDRE  RAMFALL         RFL     NS
YDRE  RYDSNÄS         RNS     NS
YDRE  RAKSTORP         RSTP
YDRE  SVENNINGEBY       SVEB
YDRE  SVINHULT         SVHL
YDRE  SÅNNA          SÅNN
YDRE  TORPÖN          TÖN
YDRE  VISSLEVIK        VVK
YDRE  YDRE           YDR
YDRE  ÖSTRA LÄGERN       ÖLG
YDRE  ÖSTERBYMO        ÖMO     NS
YSTAD  BALDRINGE KC1      BALD KC01  Y
YSTAD  BLECKSTORP KC1      BLC KC01
YSTAD  BROMMABY KC1     BOBY KC01
YSTAD  CHARLOTTENLUND KC1  CH KC01   Y
YSTAD  GLEMMINGEBRO KC1   GMI KC01
YSTAD  KÖPINGEBRO KC1    KPB KC01  Y
YSTAD  KÅSEBERGA KC1     KÅSE KC01
YSTAD  LÖDERUP KC1      LRP KC01  Y
YSTAD  LÖDERUPS STRANDBAD  LSTB
YSTAD  STORA HERRESTAD KC1  SHD KC01  Y
YSTAD  SJÖRUP KC1      SÖU KC01  Y
YSTAD  SÖVESTADBY KC1    SÖVB KC01
YSTAD  YSTAD         Y      Y
YSTAD  YSTAD/GJUTERIET    Y KC01   Y
YSTAD  YSTAD/AC       Y KC02   Y
YSTAD  YSTAD/PATIENT TFN   Y KC03
ÅMÅL  BJÄKEBOL       BOL     VN
ÅMÅL  DALS MO        DMO
ÅMÅL  EDSLESKOG       EDL     VN
ÅMÅL  FRÖSKOG        FRSK    VN
ÅMÅL  MOVIK         MVK
ÅMÅL  STORA BERGA      SBGA
ÅMÅL  SANDBOL        SBOL    VN
ÅMÅL  STORA KILANE     STKI
ÅMÅL  SÖRBODANE       SÖRB
ÅMÅL  TÖSSE         TSE     VN
ÅMÅL  TYDJE         TYD     VN
ÅMÅL  VARDERSRUD      VDR
ÅMÅL  ÅMÅL         Å      VN
ÅMÅL  ÅMÅL/MAGNETG     Å KC06   VN
ÅMÅL  ÅNIMSKOG       ÅNI     VN
ÅNGE  ALBY         ALBY    BN
ÅNGE  BORGSJÖEDE      BSDE
ÅNGE  BYBERGET       BYBG    BN
ÅNGE  DJUPRÖRA       DPA
ÅNGE  ERIKSLUND       ELD     BN
ÅNGE  FRÄNSTA        FSTA    BN
ÅNGE  FINNSJÖTORP      FÖTP
ÅNGE  GRUNDSJÖTORP     GÖP
ÅNGE  HJÄLTANSTORP     HJTP
ÅNGE  HOLMSNÄS       HLSS
ÅNGE  HAVERÖVALLEN     HVL
ÅNGE  JOHANNISBERG     JBG     BN
ÅNGE  KÖLSILLRE       KSE     BN
ÅNGE  LILLMÖRTSJÖN     LMS
ÅNGE  MUNKBYSJÖN      MUNK
ÅNGE  NORDANEDE       NDE     BN
ÅNGE  NAGGEN        NGG
ÅNGE  HOLMSJÖ-NYBO     NYBO
ÅNGE  PARTEBODA       PTB
ÅNGE  TORRFLONÄS      TFL
ÅNGE  TORPSHAMMAR      THR     BN
ÅNGE  TORPTJÄLEN      TJ     BN
ÅNGE  YTTERTURINGEN     YTN
ÅNGE  ÅNGE          ÅG     BN
ÅNGE  ÅNGE KC90        ÅG KC90
ÅNGE  ÖVERTURINGEN      ÖTN
ÅNGE  ÖSTAVALL        ÖTV     BN
ÅRE  ANJAN          ANJ
ÅRE  ARVESUND        AVD
ÅRE  BODSJÖBRÄNNA      BBRA
ÅRE  BJÖRNÄNGE        BJÖÄ    ÅRE
ÅRE  BRATTEGGEN       BREG
ÅRE  BYDALEN         BYDL
ÅRE  BYDALEN/HÖGLEKARDALEN  BYDL KC90
ÅRE  DUVED          DUD     ÅRE
ÅRE  DUVED/KC02       DUD KC02
ÅRE  EDSÅSDALEN       EDÅ
ÅRE  ENAFORS         ENF
ÅRE  GEVSJÖN         GEV
ÅRE  GÄRDSTA         GSA     ÅRE
ÅRE  HALLEN         HAL     ÅRE
ÅRE  HALLBRÄNNA       HBR
ÅRE  HÄGGSJÖBRÄNNA      HGG
ÅRE  HUSÅ GRUVA       HUSÅ
ÅRE  HÅLLAND         HÅLL    ÅRE
ÅRE  HANDÖL         HÖL     ÅRE
ÅRE  JÄMTLANDS BERGE     JBE
ÅRE  JÄRPBYN         JBY     ÅRE
ÅRE  JÄRPEN         JP     ÅRE
ÅRE  KALL          KALL    ÅRE
ÅRE  KALLSEDET        KDT
ÅRE  KALLSEDET KC71     KDT KC71
ÅRE  KALLSEDET KC90     KDT KC90
ÅRE  KOLÅSEN         KLSN
ÅRE  KONÄS          KON
ÅRE  KALLRÖR         KRÖR
ÅRE  KVITSLE         KVI     ÅRE
ÅRE  LÅSBÖLE         LÅSB    ÅRE
ÅRE  MATTMAR         MAT     ÅRE
ÅRE  MEDSTUGAN        MSGN
ÅRE  MEDSTUGAN KC90     MSGN KC90
ÅRE  MYCKELÅSEN       MYÅ
ÅRE  MÅRDSUNDSBODARNA    MÅBD
ÅRE  MÅNSÅSEN        MÅN     ÅRE
ÅRE  MÅRDSUND        MÅR     ÅRE
ÅRE  MÖRSIL         MÖI     ÅRE
ÅRE  NORDHALLEN       NOH
ÅRE  OCKE          OC
ÅRE  RUNDHÖGEN        RUH
ÅRE  STORLIEN        STN     ÅRE
ÅRE  STORLIEN KC90      STN KC90
ÅRE  SULVIKEN        SUL
ÅRE  STORULVÅN        SVÅN
ÅRE  SYLARNA         SYL
ÅRE  SÄLLSJÖBY        SÄLB
ÅRE   TOSSBERG       TOS
ÅRE   TRILLEVALLEN     TRV
ÅRE   ULLÅN        ULLÅ    ÅRE
ÅRE   UNDERSÅKER      UNÅ    ÅRE
ÅRE   UNDERSÅKERS OTTSJÖ  UOT    ÅRE
ÅRE   VÅLÅDALEN      VLD
ÅRE   ÅNN         ÅNN    ÅRE
ÅRE   ÅRE         ÅRE    ÅRE
ÅRE   ÖVERÄNG       ÖNG
ÅRJÄNG  BERGERUD       BGD    AV
ÅRJÄNG  BLOMSKOG       BLSG
ÅRJÄNG  BOTTNER       BOTN
ÅRJÄNG  ELOFSBYN       ELB
ÅRJÄNG  FÖLSBYN       FLSB    AV
ÅRJÄNG  GRÖTTNÄSBY      GRTB
ÅRJÄNG  GYLTENÄS       GYLT
ÅRJÄNG  HJÄLLEN       HJL
ÅRJÄNG  HÖGELIAN       HLI    AV
ÅRJÄNG  HOLMEDAL       HOL    AV
ÅRJÄNG  HOLMEDAL/DJURSKOG  HOL KC50
ÅRJÄNG  HÖGSTAKAN      HSKN
ÅRJÄNG  HURR         HURR
ÅRJÄNG  KARLANDA       KLDA
ÅRJÄNG  LÅBBYN        LBB
ÅRJÄNG  LENNARTSFORS     LFS
ÅRJÄNG  LEVERHÖGEN      LVH
ÅRJÄNG  MÖLNERUD       MLR    AV
ÅRJÄNG  MÖRTNÄS       MNÄS
ÅRJÄNG  MÅNSERUD       MSR    AV
ÅRJÄNG  NORANE        NRE    AV
ÅRJÄNG  RÖSSTEGEN      RÖSG
ÅRJÄNG  SANDAHOLM      SDH    AV
ÅRJÄNG  SIGNEBYN       SIB    AV
ÅRJÄNG  SILLERUD       SILL    AV
ÅRJÄNG  SKENHALL       SNL
ÅRJÄNG  STRÖMSJÖN      SSJ
ÅRJÄNG  SUNDSBY       SUBY
ÅRJÄNG  TÖCKSFORS      TFS    AV
ÅRJÄNG  TÖCKFORS/HÅN     TFS KC02  AV
ÅRJÄNG  VÄNNACKA       VKA
ÅRJÄNG  ÅRJÄNG        ÅJ     AV
ÅRJÄNG  ÅRJÄNG/RISVIKEN   ÅJ KC50
ÅRJÄNG  ÅSEBYFORS      ÅSF    AV
ÅRJÄNG  ÖSTRA BODA      ÖBD
ÅRJÄNG  ÖSTERVALLSKOG    ÖSG
ÅSELE  ALMSELE       ALMS
ÅSELE  AVASJÖ        AVS
ÅSELE  BORGSJÖBYN      BGN
ÅSELE  FREDRIKA       FRA
ÅSELE  GAFSELE       GAF
ÅSELE  HÄLLASTRÖM      HÄL
ÅSELE  HÄLLASTRÖM KC1    HÄL KC01
ÅSELE    KLIPPEN       KIE
ÅSELE    LAKASJÖ       LAKA
ÅSELE    LILLÖGDA       LGA
ÅSELE    LOMSJÖ        LSÖ
ÅSELE    LOMSJÖ KC1      LSÖ KC01
ÅSELE    LÅNGVATTSJÖN     LVS
ÅSELE    LÅNGBÄCKEN      LÅB
ÅSELE    LÖGDA        LÖG
ÅSELE    NORDANÅSBY      NÅB
ÅSELE    SANDSJÖ       SSJÖ
ÅSELE    SÖRNORET       SÖRN
ÅSELE    TALLSJÖ       TAL
ÅSELE    TEGELTRÄSK      TEG
ÅSELE    TORVSJÖ       TÖ
ÅSELE    VARPSJÖ       VPÖ     LSE
ÅSELE    YTTERRISSJÖ     YRI
ÅSELE    YXSJÖ        YX
ÅSELE    YXSJÖ KC2      YX KC02
ÅSELE    ÅSELE-FORSNÄS    ÅFS
ÅSELE    ÅSELE-HOMLTRÄSK   ÅHT
ÅSELE    ÅSELE-INSJÖ     ÅIN
ÅSELE    ÅSELE        ÅSL     LSE
ÅSELE    ÅSELE KC51      ÅSL KC51
ÅSELE    ÅSELE-SIKSJÖ     ÅSÖ
ÅSELE    ÅSELE-SIKSJÖ KC51  ÅSÖ KC51
ÅSELE    ÅSELE-VÄSTANSJÖ   ÅTÖ
ÅSELE    ÄLGSJÖÅS       ÄLG
ÅSELE    ÖSTERNORET      ÖNT
ÅSELE    ÖVERRISSJÖ      ÖRI
ÅSTORP    HYLLINGE       HYE     HS
ÅSTORP    KVIDINGE       KVID    L
ÅSTORP    KVIDINGE KC2     KVID KC02
ÅSTORP    KÄLLÅKRA       KÄÅ
ÅSTORP    ÅSTORP        ÅST     DRO
ÅSTORP    ÅSTORP/NYVÅNG    ÅST KC01  DRO
ÅSTORP    ÅSTORP/GJESTVANG   ÅST KC03  DRO
ÅSTORP    ÅSTORP/JITEGATAN   ÅST KC05  DRO
ÅSTORP    ÅSTORP/BJÖRNEKULLA  ÅST KC06  DRO
ÅTVIDABERG  BRODDEBOBY      BDB
ÅTVIDABERG  BERSBO        BERS
ÅTVIDABERG  BORKHULT       BOHT
ÅTVIDABERG  BJÖRSÄTER      BRSR    SDG
ÅTVIDABERG  DALAMON       DMN     SDG
ÅTVIDABERG  EKUDDEN       EKU
ÅTVIDABERG  FRÖJERUM       FJM
ÅTVIDABERG  FALERUM       FLM     SDG
ÅTVIDABERG  FRÄNGSBO       FSB
ÅTVIDABERG  FORSASTRÖM      FSM     SDG
ÅTVIDABERG  GREBO        GO     SDG
ÅTVIDABERG  HANNÄS        HNNS    SDG
ÅTVIDABERG  KVARNVIK       KVV     SDG
ÅTVIDABERG  MORMORSGRUVAN    MGR     SDG
ÅTVIDABERG  RUMMATORP        RUP     SDG
ÅTVIDABERG  RUMHULT         RUT
ÅTVIDABERG  STORA VED        SVED    SDG
ÅTVIDABERG  SVALTORP        SVTP
ÅTVIDABERG  VIRESJÖ         VIR
ÅTVIDABERG  VÄRNA          VÄRN    SDG
ÅTVIDABERG  VÄSTERBY        VÄY
ÅTVIDABERG  ÅTVIDABERG       ÅV     SDG
ÅTVIDABERG  ÖNHULTSBY        ÖHB     SDG
ÄLMHULT   AMUNDSHYLTE       AME
ÄLMHULT   BARKHULT        BHU
ÄLMHULT   BILLARP         BILL
ÄLMHULT   BROSLÄTT        BLT
ÄLMHULT   BROKHULT        BROK
ÄLMHULT   DELARY         DEL     LBY
ÄLMHULT   DIÖ           DIÖ     LBY
ÄLMHULT   ELLEFORS        EFS
ÄLMHULT   ENERYDA         ENE     LBY
ÄLMHULT   FEMLINGEHULT      FHU
ÄLMHULT   GÖTERYD         GÖTE    LBY
ÄLMHULT   HÄRADSBÄCK       HBK     LBY
ÄLMHULT   HALLARYD        HLRD
ÄLMHULT   HOLKYA         HOY
ÄLMHULT   HÖGHULT         HÖGH
ÄLMHULT   KALVSNÄS        KALV
ÄLMHULT   LIATORP         LIAT    LBY
ÄLMHULT   LÄNSHULT        LÄT     LBY
ÄLMHULT   PJÄTTERYD        PJÄ     LBY
ÄLMHULT   SPJUTARETORP      SPU
ÄLMHULT   STARSHOLMA       STAH
ÄLMHULT   STRÖMMAKÖP       SÖP
ÄLMHULT   TORSHOLMA        THM
ÄLMHULT   VIRESTAD        VIRE
ÄLMHULT   ÅLLONEBRO        ÅBR     LBY
ÄLMHULT   ÄLMHULT         ÄH     LBY
ÄLMHULT   ÄLMHULT KC01      ÄH KC01   LBY
ÄLVDALEN   BLYBERG         BLY     MRA
ÄLVDALEN   BUNKRIS         BUR
ÄLVDALEN   DALA-BRUNNSBERG     DBR     MRA
ÄLVDALEN   DROSBACKEN       DRB
ÄLVDALEN   DALA-RÅNÄS       DRÅ
ÄLVDALEN   DREVDAGEN        DVD
ÄLVDALEN   EVERTSBERG       EVB
ÄLVDALEN   EVERTSBERG FYLKE KC31  EVBF KC31
ÄLVDALEN   EVERTSBERG FYLKE KC32  EVBF KC32
ÄLVDALEN   FLÖTNINGEN       FLÖ
ÄLVDALEN   FOSKROS         FOS
ÄLVDALEN   GÅSVARV         GVV     MRA
ÄLVDALEN   GRÄNJESVÅLEN      GVÅ     MRA
ÄLVDALEN   GÖRDALEN        GÖRD
ÄLVDALEN   IDRE          ID     MRA
ÄLVDALEN   IDRE KC64        ID KC64
ÄLVDALEN   KLUTSJÖN        KLT
ÄLVDALEN   KRINGELFJORDEN     KRFJ    MRA
ÄLVDALEN   LILLFJÄTEN       LFJ     MRA
ÄLVDALEN   MÅNGSBODARNA      MÅNG
ÄLVDALEN   MÖRKRET         MÖR
ÄLVDALEN   NORNÄS         NNS
ÄLVDALEN   STORFJÄTEN       SFJ     MRA
ÄLVDALEN   SÅGLIDEN        SGL
ÄLVDALEN   SÄRNA          SNA     MRA
ÄLVDALEN   SÄRNA KC61       SNA KC61
ÄLVDALEN   SÄRNAHEDEN       SNH
ÄLVDALEN   STORSÄTERN       SSÄT
ÄLVDALEN   TRÄNGSLET        TLT
ÄLVDALEN   VASSBO         VASS
ÄLVDALEN   VÅLSBO         VÅO
ÄLVDALEN   ÄLVDALEN        ÄD     MRA
ÄLVDALEN   ÄLVDALEN/ROT      ÄD KC04   MRA
ÄLVDALEN   ÄLVDALSKLITTEN     ÄKL     MRA
ÄLVDALEN   ÄLVDALS LÖVNÄS     ÄLL
ÄLVDALEN   ÄLVDALSÅSEN       ÄÅS     MRA
ÄLVDALEN   ÖJVASSLA        ÖJV
ÄLVKARLEBY  GÅRDSKÄR        GDR
ÄLVKARLEBY  HYTTÖN         HYT
ÄLVKARLEBY  MARMA          MMA
ÄLVKARLEBY  SKUTSKÄR        SKSK    GL/A
ÄLVKARLEBY  SÅGARBO         SÅG
ÄLVKARLEBY  UPPLANDS ÖVERBODA    UPÖ     GL/A
ÄLVKARLEBY  ÄLVKARLEBY       ÄLV     GL/A
ÄLVSBYN   ARVIDSTRÄSK       ART
ÄLVSBYN   BREDSEL         BSL
ÄLVSBYN   GRANSEL         GNL
ÄLVSBYN   GRANTRÄSK        GTRK
ÄLVSBYN   KORSTRÄSKBY       KSBY
ÄLVSBYN   KORSTRÄSK        KSK     P
ÄLVSBYN   LADUBERG        LDU
ÄLVSBYN   MANJÄRV         MNJ
ÄLVSBYN   NORRBOTTENS SÖRSTRAND  NSS
ÄLVSBYN   NATTBERGET       NTB
ÄLVSBYN   NYSTRAND        NYST    P
ÄLVSBYN   NYSTRAND KC51      NYST KC51
ÄLVSBYN   PETBERGSLIDEN      PLN
ÄLVSBYN   PÅLSTRÄSK        PTK     P
ÄLVSBYN   RIDDARHÄLLAN      RIR
ÄLVSBYN   SÖDRA VISTTRÄSK     SVSK
ÄLVSBYN   TIMFORSBY        TMB
ÄLVSBYN   TVÄRÅSELET       TSL     P
ÄLVSBYN   TVÄRÅN         TÅN     P
ÄLVSBYN   VITBERGET        VBGT
ÄLVSBYN   VIDSEL         VSL     P
ÄLVSBYN   VISTTRÄSK        VSÄ
ÄLVSBYN   ÄLVSBYN         ÄB     P
ÄLVSBYN   ÄLVSBYN KC3       ÄB KC03   P
ÄLVSBYN   ÄLVSBYN/"SVARET"     ÄB KC51
ÄNGELHOLM  BOARP          BOA     LH
ÄNGELHOLM  HJÄRNARP         HJÄ     LH
ÄNGELHOLM  HJÄRNARP/BY       HJÄ KC02  LH
ÄNGELHOLM  HJÄRNARP/SVENSTORP    HJÄ KC03
ÄNGELHOLM  HÖJA           HÖJ
ÄNGELHOLM  LÄRKERÖD         LÄR     ÄG
ÄNGELHOLM  LÖNNHÄSSLE        LÖH     ÄG
ÄNGELHOLM  MUNKA LJUNGBY      MUN     ÄG
ÄNGELHOLM  SKÄLDERVIKEN       SKÄN    ÄG
ÄNGELHOLM  SKÄLDERVIKEN/MAGNARP   SKÄN KC02
ÄNGELHOLM  SPANNARP         SPP
ÄNGELHOLM  STARBY          STAR
ÄNGELHOLM  STOREGÅRD        STOD    ÄG
ÄNGELHOLM  STRÖVELSTORP       STRP    DRO
ÄNGELHOLM  TÅSTARP         TÅP     ÄG
ÄNGELHOLM  VEJBYSTRAND       VEJ     ÄG
ÄNGELHOLM  VEJBYSTRAND/STORA HULT  VEJ KC02  ÄG
ÄNGELHOLM  VARALÖV         VÖV     ÄG
ÄNGELHOLM  ÅSBO-ÖSSJÖ        ÅSBO    ÄG
ÄNGELHOLM  ÄNGELHOLM        ÄG     ÄG
ÄNGELHOLM  ÄNGELHOLM/KUNGSGÅRDEN  ÄG KC01   ÄG
ÄNGELHOLM  ÄNGELHOLM/METALLGATAN  ÄG KC02   ÄG
ÄNGELHOLM  ÄNGELHOLM KC3      ÄG KC03   ÄG
ÄNGELHOLM  ÄNGELHOLM/UTMARKEN    ÄG KC04   ÄG
ÄNGELHOLM  ÄNGELHOLM/LUNTERTUN   ÄG KC05   ÄG
ÄNGELHOLM  ÄNGELHOLM/KARLSLUND   ÄG KC06   ÄG
ÄNGELHOLM  ÄNGELHOLM/ÄLVDALEN IND  ÄG KC07   ÄG
ÄNGELHOLM  ÄNGELHOLM/HAVSBADEN   ÄG KC08   ÄG
ÖCKERÖ   APELVIK         APV
ÖCKERÖ   APELVIK/HYPPELN     APV KC01
ÖCKERÖ   BOHUS-BJÖRKÖ       BBÖ     G/HN
ÖCKERÖ   BOHUS-BJÖRKÖ/HÄLSÖ    BBÖ KC01  G/HN
ÖCKERÖ   HÖNÖ           HNÖ     G/HN
ÖCKERÖ   HÖNÖ/KLÅVA        HNÖ KC01  G/HN
ÖCKERÖ   HÖNÖ/NORGÅRDSVÄGEN    HNÖ KC02  G/HN
ÖCKERÖ   HÖNÖ/LÅNGESAND      HNÖ KC03  G/HN
ÖCKERÖ   HÖNÖ/GRÖTÖ        HNÖ KC04  G/HN
ÖCKERÖ   HÖNÖ/KALVSUND      HNÖ KC05
ÖCKERÖ   HÖNÖ/FOTÖ        HNÖ KC70  G/HN
ÖCKERÖ   KNIPPLA         KNPP
ÖDESHÖG   BOET           BOET
ÖDESHÖG   BULTSBOL         BUB     MT
ÖDESHÖG   BONDERYD         BYD
ÖDESHÖG   HÄSTHOLMEN        HHN     MT
ÖDESHÖG   HEDASLÄTT        HTT
ÖDESHÖG   MUNKERYD         MRY     MT
ÖDESHÖG   RÖDJE          RÖE
ÖDESHÖG   STORA ALERYD       SALE
ÖDESHÖG   SVANSHALS        SHS     MT
ÖDESHÖG   STORA ÅBY        SÅBY    MT
ÖDESHÖG   SÄTERSDAL        SÄT
ÖDESHÖG  TREHÖRNA         TRNA
ÖDESHÖG  ÖDESHÖG         ÖHG     MT
ÖREBRO  ADOLFSBERG        ADB     ÖR
ÖREBRO  ADOLFSBERG/MARIEBERG   ADB KC02  ÖR
ÖREBRO  ALLTORP         ALP
ÖREBRO  ASKER          ASKR    ASD
ÖREBRO  AVDALA          AVDA    KSG
ÖREBRO  AXBERG          AX     ÖR
ÖREBRO  AXBERG/ÖLMBROTORP    AX KC51
ÖREBRO  BREVEN          BVE     KT
ÖREBRO  EKEBERG         EKB     E
ÖREBRO  EKENÄS KC1        ENÄS KC01  ÖR
ÖREBRO  ERVALLA         ERV     KSG
ÖREBRO  FRÖSVIDAL KC1      FVD KC01  ÖR
ÖREBRO  GLANSHAMMAR       GLH     ÖR
ÖREBRO  GARPHYTTAN        GPH     ÖR
ÖREBRO  GRÄVEBY         GRÄV
ÖREBRO  GÄLLERSTA KC1      GÄ KC01   ÖR
ÖREBRO  GUNNARSÖKNA KC1     GÖA KC01  E
ÖREBRO  GÖKSHOLM         GÖH     ÖR
ÖREBRO  HIDINGSTA        HIDS
ÖREBRO  HAMPETORP        HMP     KT
ÖREBRO  HOVSTA          HOTA    ÖR
ÖREBRO  INGVALDSTORP       IVT     ASD
ÖREBRO  JÄRLE          JÄL     KSG
ÖREBRO  KLYSNA          KLYS    KSG
ÖREBRO  KILSMO          KM
ÖREBRO  LOCKENKIL        LKIL    ÖR
ÖREBRO  LILLÅN          LLÅ     ÖR
ÖREBRO  LOCKHYTTAN        LOH     KSG
ÖREBRO  LATORPSBRUK       LTB     ÖR
ÖREBRO  LYSINGE         LYS     ÖR
ÖREBRO  LÄNNÄS          LÄS     ASD
ÖREBRO  MARK           MARK    ÖR
ÖREBRO  MOSÅS          MÅ     ÖR
ÖREBRO  MOSÅS/MARIEBERG     MÅ KC02   ÖR
ÖREBRO  NÄRKES KIL        NKI     ÖR
ÖREBRO  NÄRKES TÄBY       NTÄ     ÖR
ÖREBRO  ODENSBACKEN       OBN     ASD
ÖREBRO  RESTA          RES
ÖREBRO  RINGKARLEBY       RI     ÖR
ÖREBRO  RUNNABY         RUN     ÖR
ÖREBRO  RÅGSAND         RÅGS    ASD
ÖREBRO  SILVERFORSEN       SFO     ÖR
ÖREBRO  STORA MELLÖSA      STM     ÖR
ÖREBRO  STORTORP         STTP
ÖREBRO  ULVGRYT KC1       UGT KC01  ÖR
ÖREBRO  ULVGRYT/TÄBY FLYGPLATS  UGT KC02
ÖREBRO  VINTROSA         VIN     ÖR
ÖREBRO  NÄRKES VINÖ       VINÖ
ÖREBRO  ÖDEBY          ÖDE     ÖR
ÖREBRO  ÖSTERMÄLLSA       ÖMÄ
ÖREBRO    ÖREBRO           ÖR    ÖR
ÖREBRO    ÖREBRO/HOLMEN        ÖR KC01  ÖR
ÖREBRO    ÖREBRO/MARKBACKEN      ÖR KC02  ÖR
ÖREBRO    ÖREBRO/HAGABY        ÖR KC03  ÖR
ÖREBRO    ÖREBRO KC05         ÖR KC05  ÖR
ÖREBRO    ÖREBRO KC06         ÖR KC06  ÖR
ÖREBRO    ÖREBRO/ALMBY        ÖR KC08  ÖR
ÖREBRO    ÖREBRO/BETTORP       ÖR KC09  ÖR
ÖREBRO    ÖREBRO/MELLRINGE      ÖR KC10  ÖR
ÖREBRO    ÖREBRO KC11         ÖR KC11  ÖR
ÖREBRO    ÖREBRO/VÄSTHAGA       ÖR KC12  ÖR
ÖREBRO    ÖREBRO/VARBERGA       ÖR KC14  ÖR
ÖREBRO    ÖREBRO/VIVALLA FÖRETAGSBY  ÖR KC16  ÖR
ÖREBRO    ÖREBRO/SÖRBYÄNGEN      ÖR KC17  ÖR
ÖREBRO    ÖREBRO/SKEBÄCK       ÖR KC18  ÖR
ÖREBRO    ÖREBRO/ÖRNSRO        ÖR KC19  ÖR
ÖREBRO    ÖREBRO KC21         ÖR KC21
ÖREBRO    ÖREBRO/HÖGSKOLAN      ÖR KC22  ÖR
ÖREBRO    ÖREBRO/LADUGÅRDSÄNGEN    ÖR KC26  ÖR
ÖREBRO    ÖREBRO/NORRBY        ÖR KC32  ÖR
ÖREBRO    ÖREBRO/NASTA        ÖR KC33  ÖR
ÖREBRO    ÖREBRO/ASPHOLMEN      ÖR KC34  ÖR
ÖREBRO    ÖREBRO/MELLRINGESTAD    ÖR KC36
ÖREBRO    ÖREBRO/ORMESTA       ÖR KC37  ÖR
ÖREBRO    ÖREBRO/PAPPERSBR ALMBY   ÖR KC39  ÖR
ÖREBRO    ÖREBRO/IRISGATAN      ÖR KC40  ÖR
ÖREBRO    ÖREBRO KC42         ÖR KC42
ÖREBRO    ÖREBRO KC64         ÖR KC64
ÖRKELLJUNGA DRAKABYGGET         DRA
ÖRKELLJUNGA EKET             EKET   LH
ÖRKELLJUNGA LÅNGALT           LLT
ÖRKELLJUNGA SKÅNES FAGERHULT       SFH    LH
ÖRKELLJUNGA SKÅNES VÄRSJÖ        SKVÄ   LH
ÖRKELLJUNGA SMEDHULT           SMT
ÖRKELLJUNGA SMÖRMYR           SMÖ
ÖRKELLJUNGA YXENHULT           YXH
ÖRKELLJUNGA ÅSLJUNGA           ÅSJ    LH
ÖRKELLJUNGA ÖRKELLJUNGA         ÖRK    LH
ÖRNSKÖLDSVIK ALFREDSHEM         AFM    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK ASPEÅ            APÅ
ÖRNSKÖLDSVIK ANUNDSJÖ-RISBÄCK      ARB
ÖRNSKÖLDSVIK ARNÄSVALL          ARNV   ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK ASPSELE           ASE    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK ARNÄS-TÄFTEÅ        ATF    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK BREDBYN           BBN    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK BANAFJÄL          BFJL   ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK BERGOM           BGM    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK BILLA            BIA    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK BILLSJÖ           BILÖ   ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK BJÖRNSJÖ          BJSJ
ÖRNSKÖLDSVIK BJÖRNA           BNA    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK BJÄSTA           BS    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK BYVATTNET      BVTT
ÖRNSKÖLDSVIK BYVIKEN       BYV
ÖRNSKÖLDSVIK DEGERSJÖBY     DGB
ÖRNSKÖLDSVIK DOMSJÖVERKEN    DOS    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK DRÖMME       DRÖ    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK DJUPSJÖ       DSÖ    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK DJUPTJÄRN      DTN    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK EDENSNORET     EDT    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK FLYGSJÖ       FGSÖ
ÖRNSKÖLDSVIK FLÄRKE       FKE    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK FÄLLTJÄL      FLL
ÖRNSKÖLDSVIK GIDBÖLE       GBÖ    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK GERDAL       GDL    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK GIDEÅ        GDÅ    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK GRUNDSUNDA-FLÄRKE  GFE    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK GIDHUNDSJÖ     GHS
ÖRNSKÖLDSVIK GULIKSBERG     GLG    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK GULIKSBERG KC90   GLG KC90
ÖRNSKÖLDSVIK GULIKSBERG KC91   GLG KC91
ÖRNSKÖLDSVIK GULLVIK       GLVK    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK GAMMELTJÄRN     GMT
ÖRNSKÖLDSVIK GODMERSTA      GOD    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK GRÄTNÄS       GRÄT
ÖRNSKÖLDSVIK GUNDSJÖFORS     GSF    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK GUNDSJÖFORS KC90  GSF KC90  ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK GOTTNE       GTTE    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK GRUNDTJÄRN     GTÄ
ÖRNSKÖLDSVIK GÅLNÄS       GÅLN    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK HOLMSJÖBYN     HLY
ÖRNSKÖLDSVIK HUSUM        HM     ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK HEMLING       HMLG    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK HUMMELVIK      HULK
ÖRNSKÖLDSVIK HÄDANBERG      HÄBG
ÖRNSKÖLDSVIK HORNÖNSBY      HÖB    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK IDBYN        IDB    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK JÄRVED       JVD    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK KILLINGSNÄS     KILL    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK KÖPMANHOLMEN    KMN    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK KROKSTA       KOA    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK KÄRRSJÖ       KRSÖ    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK LAKAMARK      LAK
ÖRNSKÖLDSVIK LANDSJÖ       LAÖ    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK LOCKSTATORP     LCS
ÖRNSKÖLDSVIK LÅNGVIKSMON     LKN    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK LOCKSTA       LKT
ÖRNSKÖLDSVIK LEMESJÖ       LMÖ    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK MYCKELGENSJÖ    MGÖ    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK MELLANSEL      MLL    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK MOLIDEN       MOL    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK MOLIDEN KC90    MOL KC90
ÖRNSKÖLDSVIK MYRE        MRE    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK NÄTRABÖLEN     NAB    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK NÖTBOLANDET     NBT     ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK NORRFLÄRKE     NKE     ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK NYLIDEN       NLN     ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK NORRA NORDSJÖ    NNÖ
ÖRNSKÖLDSVIK NORRMESUNDA     NSA
ÖRNSKÖLDSVIK NÄVERTJÄL      NVT     ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK REMMARN       RMR
ÖRNSKÖLDSVIK STORBORGAREN    SBGN
ÖRNSKÖLDSVIK SELSTADAMMET    SEM
ÖRNSKÖLDSVIK SELTJÄRN      SEN
ÖRNSKÖLDSVIK SJÄLEVAD      SJÄL    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK SJÄLEVAD KC2    SJÄL KC02  ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK SKORPED       SKPD    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK SKALMSJÖ      SKSÖ    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK SKADEMARK      SMK     ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK SIDENSJÖ      SNÖ     ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK SÖDERSEL      SSEL
ÖRNSKÖLDSVIK STYBBERSMARK    STYB
ÖRNSKÖLDSVIK SKAGSUDDE      SUDD    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK SVEDJE       SVJ     ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK STUDSVIKEN     SVKN
ÖRNSKÖLDSVIK SÖRVÅGE       SÅGE    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK SÖRFLÄRKE      SÖRF    ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK TREHÖRNINGSJÖ    THÖ     ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK TJÄLSBYN      TJL
ÖRNSKÖLDSVIK TÄVRA        TÄR     ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK ULTRÅ        URÅ     ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK UTTERDALEN     UTT     ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK ULVÖHAMN      UÖH
ÖRNSKÖLDSVIK VÄSTERGIDSJÖ    VGJ     ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK VÅGÖN        VGN
ÖRNSKÖLDSVIK VÄSTERHUS      VHS     ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK VÄSTERHUS KC90   VHS KC90
ÖRNSKÖLDSVIK ÖSK FLYGPLATS    ÖFP
ÖRNSKÖLDSVIK ÖVERHÖRNÄS     ÖHN     ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK ÖRNSKÖLDSVIK    ÖSK     ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK ÖRNSKÖLDSVIK KC1  ÖSK KC01  ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK ÖRNSKÖLDSVIK KC2  ÖSK KC02  ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK ÖRNSKÖLDSVIK KC3  ÖSK KC03  ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK ÖRNSKÖLDSVIK KC4  ÖSK KC04  ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK ÖRNSKÖLDSVIK KC5  ÖSK KC05  ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK ÖRNSKÖLDSVIK KC90  ÖSK KC90
ÖRNSKÖLDSVIK ÖNSKASJÖN      ÖSN     ÖSK
ÖRNSKÖLDSVIK ÖVERÅ        ÖÅ
ÖSTERSUND  BRUNFLO       BFO     ÖS
ÖSTERSUND  BRUNFLO/VÄGVERKET  BFO KC90
ÖSTERSUND  BLEDÄNG       BLED
ÖSTERSUND  FJÄLLANDET     FJT
ÖSTERSUND  FJÄL        FJÄL
ÖSTERSUND  FÅKER        FÅK     ÖS
ÖSTERSUND  FRÖSÖN       FÖN     ÖS
ÖSTERSUND  FRÖSÖN KC02     FÖN KC02  ÖS
ÖSTERSUND  GENVALLA        GEA    ÖS
ÖSTERSUND  GENVALLA/BRATTÅSEN   GEA KC90
ÖSTERSUND  GENVALLA KC91     GEA KC91
ÖSTERSUND  GRENINGEN       GREN
ÖSTERSUND  GÄLE          GÄLE
ÖSTERSUND  HÄGGENÅS        HNÅ    ÖS
ÖSTERSUND  HARABY         HRB
ÖSTERSUND  HUSÅS         HUÅ
ÖSTERSUND  HÅLLSTAKVARN      HÅL
ÖSTERSUND  HÖGARNA        HÖGA
ÖSTERSUND  JÄMTLANDS NYBY     JNY
ÖSTERSUND  KYRKÅS KLÄPPE     KKL
ÖSTERSUND  KYRKÅS         KKS    ÖS
ÖSTERSUND  KORVÅGSNÄSET      KOR
ÖSTERSUND  LABBGÅRD        LAB
ÖSTERSUND  LOCKNE BERGE      LBE
ÖSTERSUND  LIT          LIT    ÖS
ÖSTERSUND  LILLMARIEBY      LMY
ÖSTERSUND  LOCKNE         LOC    ÖS
ÖSTERSUND  LILLSJÖHÖGEN      LSHN    ÖS
ÖSTERSUND  MUNKFLOHÖGEN      MFH
ÖSTERSUND  MO           MO     ÖS
ÖSTERSUND  NORDERÅSEN       NDÅ
ÖSTERSUND  NORDERÖ        NÖ
ÖSTERSUND  OLLSTABYN       OLL
ÖSTERSUND  OPEBÄCKEN       OPB    ÖS
ÖSTERSUND  OPE          OPE    ÖS
ÖSTERSUND  ORRVIKEN        ORV
ÖSTERSUND  ROSSBOL        ROS
ÖSTERSUND  STORBRÄNNA       SBRA
ÖSTERSUND  STORHÖGEN       SHGN
ÖSTERSUND  SINGSJÖN        SSJN
ÖSTERSUND  TANDSBYN        TDB    ÖS
ÖSTERSUND  TORVALLABÄCKEN     TORB    ÖS
ÖSTERSUND  TORVALLA        TORV    ÖS
ÖSTERSUND  VALNEBY        VAY
ÖSTERSUND  ÖRÅN          ÖRÅ
ÖSTERSUND  ÖSTERSUND       ÖS     ÖS
ÖSTERSUND  ÖSTERSUND/SÖDER    ÖS KC02  ÖS
ÖSTERSUND  ÖSTERSUND/MARIELUND  ÖS KC03  ÖS
ÖSTERSUND  ÖSTERSUND/SJUKHUSET  ÖS KC04  ÖS
ÖSTERSUND  ÖSTERSUND/SOLLIDEN   ÖS KC05
ÖSTERSUND  ÖSTERSUND/AMU-CENTER  ÖS KC06
ÖSTERSUND  ÖSTERSUND KC8     ÖS KC07
ÖSTERSUND  ÖSTERSUND KC9     ÖS KC09  ÖS
ÖSTERSUND  ÖSTERSUND/LUGNVIK   ÖS KC11  ÖS
ÖSTERSUND  ÖSTERSUND/LUGNVIK   ÖS KC90
ÖSTERÅKER  BAMMARBODA       BAM
ÖSTERÅKER  BJÖRNHUVUD       BHD    S/ÖV
ÖSTERÅKER  HUSARÖ         HUSA
ÖSTERÅKER  HÄRSBACKA       HÄR    S/ÖV
ÖSTERÅKER  HÄRSBACKA KC2     HÄR KC02  S/ÖV
ÖSTERÅKER  INGMARSÖ          IMÖ    S/ÖV
ÖSTERÅKER  MJÖLKÖ           MÖÖ    S/ÖV
ÖSTERÅKER  NORRA LJUSTERÖ       NLÖ    S/ÖV
ÖSTERÅKER  RYDBO           RBO
ÖSTERÅKER  SIARÖ           SIA    S/ÖV
ÖSTERÅKER  SÖDRA LJUSTERÖ       SLÖ    S/ÖV
ÖSTERÅKER  SVINNINGEUDD        SVU    S/ÖV
ÖSTERÅKER  SVINNINGEUDDNANTESV KC02  SVU KC02  S/ÖV
ÖSTERÅKER  TRANVIK          TVK    S/ÖV
ÖSTERÅKER  VÄSTRA LAGNÖ        VLA
ÖSTERÅKER  ÅSÄTRA           ÅSÄ    S/ÖV
ÖSTERÅKER  ÖSTANÅ           ÖNÅ    S/ÖV
ÖSTERÅKER  ÖSTERSKÄR         ÖSR    S/ÖV
ÖSTERÅKER  ÖSTERSKÄR/STAVA      ÖSR KC04  S/ÖV
ÖSTERÅKER  ÖSTERSKÄR/HAGBYHÖJDEN   ÖSR KC05  S/ÖV
ÖSTERÅKER  ÖSTERSKÄR/SINGÖ      ÖSR KC07  S/ÖV
ÖSTERÅKER  ÖSTERSKÄR KC50       ÖSR KC50
ÖSTERÅKER  ÖSTERSKÄR/SÄBY       ÖSR KC51
ÖSTHAMMAR  ALUNDA           AL     NT
ÖSTHAMMAR  BERKINGE          BEK
ÖSTHAMMAR  BJÖRSTA          BJSA
ÖSTHAMMAR  BJURÖSKATEN        BJSK    NT
ÖSTHAMMAR  DANNEMORA         DM     NT
ÖSTHAMMAR  DYVIKEN          DVK
ÖSTHAMMAR  ELSARBO          ELO
ÖSTHAMMAR  FILM            FILM
ÖSTHAMMAR  FORSMARK          FOM
ÖSTHAMMAR  GIMO            GMO    NT
ÖSTHAMMAR  GRÄSÖ           GRSÖ    NT
ÖSTHAMMAR  HARG            HARG    NT
ÖSTHAMMAR  HALVBYGDA         HAY
ÖSTHAMMAR  HARGSHAMN         HHA    NT
ÖSTHAMMAR  HÖKHUVUD          HÖK
ÖSTHAMMAR  KELINGE          KEL
ÖSTHAMMAR  KILBY           KIB
ÖSTHAMMAR  KNABY           KNY
ÖSTHAMMAR  KNYPPLAN          KPL
ÖSTHAMMAR  KUNGSVEDJAN        KSJ
ÖSTHAMMAR  LÅNGALMA          LÅAL    NT
ÖSTHAMMAR  MOXBODA          MOX
ÖSTHAMMAR  NORRBODA          NBA
ÖSTHAMMAR  NOLSTERBY         NOY    NT
ÖSTHAMMAR  NORRSKEDIKA        NSI    NT
ÖSTHAMMAR  OLAND           OLA
ÖSTHAMMAR  PÅLSMORA          PMA
ÖSTHAMMAR  RAGGARÖ          RGÖ
ÖSTHAMMAR  SNESSLINGEBERG       SLBG    NT
ÖSTHAMMAR  STORA-RISTEN        STRS
ÖSTHAMMAR  STORA-TORRÖN        STÖN    NT
ÖSTHAMMAR  SUND            SUND    NT
ÖSTHAMMAR  SÖDERBODA         SÖBA    NT
ÖSTHAMMAR  TVÄRNÖ           TVÖ
ÖSTHAMMAR UPPLANDS-EKEBY      UE     NT
ÖSTHAMMAR VALÖ           VALÖ
ÖSTHAMMAR VETTSTA         VETT
ÖSTHAMMAR VIGELSBO         VIO
ÖSTHAMMAR VAMSTA          VMS
ÖSTHAMMAR ÅNÖ           ÅNÖ
ÖSTHAMMAR ÖSTHAMMAR        ÖH     NT
ÖSTHAMMAR ÖREGRUND         ÖRD     NT
ÖSTRA GÖINGE BROBY         BB     OSB
ÖSTRA GÖINGE BIVARÖD        BIV
ÖSTRA GÖINGE BJÖRKERÖD       BJRD
ÖSTRA GÖINGE BOALT         BOAL    OSB
ÖSTRA GÖINGE BREANÄS        BREA
ÖSTRA GÖINGE GLIMÅKRA       GKA     OSB
ÖSTRA GÖINGE HANASKOG       HKG     KSD
ÖSTRA GÖINGE HJÄRSÅS        HSÅS    KSD
ÖSTRA GÖINGE HYLTA         HTA
ÖSTRA GÖINGE IMMELN        IMM     KSD
ÖSTRA GÖINGE KNISLINGE       KNI     KSD
ÖSTRA GÖINGE OLINGE        OGE
ÖSTRA GÖINGE SIBBHULT       SIBB    OSB
ÖSTRA GÖINGE ÖSTANÅBRUK      ÖBK     OSB
ÖVERKALIX  ALLSJÄRV       ALSJ
ÖVERKALIX  ALLSÅN        ALÅ
ÖVERKALIX  ANSVAR        ASV     KL
ÖVERKALIX  BOHEDEN        BOH
ÖVERKALIX  GYLJEN        GJN     KL
ÖVERKALIX  JOKKALLSJÄRV     JLV
ÖVERKALIX  JOKKFALL       JOK     KL
ÖVERKALIX  KÄLVUDDEN       KLVU
ÖVERKALIX  KÖLMJÄRV       KMV
ÖVERKALIX  KYPÄSJÄRVI      KYP
ÖVERKALIX  LOMBHEDEN       LBH
ÖVERKALIX  LANSJÄRV       LJV     KL
ÖVERKALIX  LANSÅN        LSÅ     KL
ÖVERKALIX  MIEKOJÄRVI      MIK
ÖVERKALIX  MJÖLASKATAN      MSKT
ÖVERKALIX  NAISHEDEN       NAH     KL
ÖVERKALIX  NYBYN         NYBY
ÖVERKALIX  POSJÄRV        POS     KL
ÖVERKALIX  RÖDUPP        RP
ÖVERKALIX  SVARTTRÄSK      SATK
ÖVERKALIX  SVARTBYN       SVBN    KL
ÖVERKALIX  TALLJÄRV       TAJ
ÖVERKALIX  TANSJÄRV       TAN
ÖVERKALIX  TVÄREDET       TVÄ
ÖVERKALIX  VALSJÄRVSBY      VJY
ÖVERKALIX  VÄNNÄSBERGET     VÄBE
ÖVERKALIX  YTTRE LANSJÄRV    YLJ     KL
ÖVERKALIX  ÄNGESÅ        ÄGÅ
ÖVERKALIX  ÖVERKALIX-BREDTRÄSK  ÖBED
ÖVERKALIX  ÖVERKALIX/BREDTRÄSK  ÖBED KC51
ÖVERKALIX  ÖVERKALIX      ÖK     KL
ÖVERKALIX  ÖVERKALIX-LOMTRÄSK  ÖLOM
ÖVERTORNEÅ  ALKULLEN       ALKU
ÖVERTORNEÅ  AAPUA        APA
ÖVERTORNEÅ  ARMASJÄRVI      ARJ
ÖVERTORNEÅ  HEDENÄSET      HET     KL
ÖVERTORNEÅ  HIRVIJÄRVI      HVJ
ÖVERTORNEÅ  JUOKSENGI      JSI     KL
ÖVERTORNEÅ  JÄNKISJÄRVI     JÄN
ÖVERTORNEÅ  KANNUSJÄRVI     KAI
ÖVERTORNEÅ  KUKASJÄRVI      KJV
ÖVERTORNEÅ  KOUTOJÄRVI      KTO
ÖVERTORNEÅ  KUIVAKANGAS     KUI     KL
ÖVERTORNEÅ  KUUSIJÄRVI      KUU
ÖVERTORNEÅ  LITTIÄINEN      LITT
ÖVERTORNEÅ  LITTIÄINEN KC51   LITT KC51
ÖVERTORNEÅ  LUPPIO        LPO
ÖVERTORNEÅ  MATOJÄRVI      MTJV
ÖVERTORNEÅ  MUKKAJÄRVI      MUK
ÖVERTORNEÅ  NISKANPÄÄ      NPÄ
ÖVERTORNEÅ  OLKAMANGI      OMG
ÖVERTORNEÅ  PELLO        PLL     KL
ÖVERTORNEÅ  RANTAJÄRVI      RAN
ÖVERTORNEÅ  RISUDDEN       RIU
ÖVERTORNEÅ  RUOKOJÄRVI      RUO
ÖVERTORNEÅ  SUOKOLOJÄRVI     SKLJ
ÖVERTORNEÅ  SVANSTEIN      SVN     KL
ÖVERTORNEÅ  VUOMAJÄRVI      VMJ
ÖVERTORNEÅ  YLINENJÄRVI     YLIN
ÖVERTORNEÅ  ÖVERTORNEÅ      ÖT     KL
ADSL-
klassning   MaxHastighet   Lediga portar    PlanDate   PlanLines  Systemnod_
Etablerad   Max 24000            56              AHM-BD1
Etablerad   Max 24000            34              ARYD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000            12              HAALA-BD1
Etablerad   Max 24000            41              HAETP-BD1
Etablerad   Max 24000            23              KIDA-BD1
Etablerad   Max 24000            30              KLY-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000          108                NOL-BD1
Etablerad   Max 24000           14                AFRS-BD1
Etablerad   Max 24000          234                NOED-BD1
Etablerad   Max 24000           70                SKAD-BD1
Etablerad   Max 24000           87                STE-BD1
Etablerad   Max 24000           31                AELN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra        99                ALS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra        25                BRGN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra        45                HGBG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra        124                ALS-BD50
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra          42              BOLL-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra          32              ANT-BD1
Etablerad   Max 8000Infra          28              GDN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra          26              GFN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra          40              HULA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra          9              KBAE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra          36              KVBO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra          7              LO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra          40              LAAR-BD1
Etablerad   Max 8000Infra           9              MGA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra          44              NOD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra          41              SLN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra          19              SMBY-BD1
Planerad    Max 24000Infra             4/30/2011      48 STSK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra          16              VBE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra          11              VIY-BD1
Etablerad   Max 8000Infra           5              OENS-BD1
Etablerad   Max 24000            11              ALV-BD1
Etablerad   Max 24000            29              ALV-BD51
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000            89              GLV-BD1
Etablerad   Max 24000    24  GAAV-BD1
Etablerad   Max 24000     0  HJBA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    41  LN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    45  LOEHT-BD1
Etablerad   Max 24000    65  MHA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     8  SKLV-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    15  TNE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    64  VIS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    112  AN-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   15  ASK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   8  BOAF-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   8  BAEX-BD1
Etablerad   Max 24000     31  FR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   2  HAU-BD1
Etablerad   Max 24000     14  HDY-BD1
Etablerad   Max 24000     12  HTM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  13  LRYD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   2  RAAA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  20  SHB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  11  SKOEL-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   33  SLL-BD1
Etablerad   Max 24000     30  VDA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  24  VROE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  20  AEMG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  184  A-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  74  A-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  41  A-BD54
Etablerad   Max 24000Infra  37  A-BD56
Etablerad   Max 24000Infra  79  A-BD57
Etablerad   Max 24000Infra  75  A-BD58
Etablerad   Max 24000Infra  39  A-BD59
Etablerad   Max 8000Infra   8  FILA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  37  GOET-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   3  LNR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  43  MDAA-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   11  NAA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  2  AALS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    106  AP-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    25  LVL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    18  SLG-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    42  AKKA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    26  ATK-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  210  AVR-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  40  GMK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  26  MKS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  27  ABL-BD1
Etablerad   Max 24000  13  AKN-BD1
Etablerad   Max 24000  98  AV-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  2  BRG-BD1
Etablerad   Max 24000     1          BTB-BD1
Etablerad   Max 24000    13          BAAN-BD1
Planerad    Max 24000       6/30/2011  48 DLT-BD1
Etablerad   Max 24000    28          EDAN-BD1
Etablerad   Max 24000     9          FBAE-BD1
Etablerad   Max 24000    29          FRR-BD1
Etablerad   Max 24000     9          FTN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     1          GSKG-BD1
Etablerad   Max 24000    37          GVA-BD1
Etablerad   Max 24000    28          GOEK-BD1
Planerad    Max 24000       6/30/2011  48 HGD-BD1
Etablerad   Max 24000    44          HIB-BD1
Etablerad   Max 24000     1          HVTA-BD1
Etablerad   Max 24000    15          JAELG-BD1
Etablerad   Max 24000    34          JOES-BD1
Etablerad   Max 24000    34          KBL-BD1
Etablerad   Max 24000     0          KNN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    35         MAN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    11         NFJOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    23         OTTE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    14         STME-BD1
Etablerad   Max 24000    14         STRG-BD1
Etablerad   Max 24000    30         SVIK-BD1
Etablerad   Max 24000     3         SOEJ-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    15         VBB-BD1
Etablerad   Max 24000    28         VGE-BD1
Etablerad   Max 24000     2         VSD-BD1
Etablerad   Max 24000     2         VSAEL-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     32         AEKY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  249         ASD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  23         ASPA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  31         BDG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   0         DNF-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   7         FSVK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  53         HAMR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  27         MDM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   1         NAEB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  39         RG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   4         RHA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  12         SBA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  12         SNAV-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  49  SYB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  31  Z-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  60  AAMM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  147  AASO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  46  AASO-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  31  AESB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  21  AET-BD1
Etablerad   Max 24000    185  AVA-BD1
Etablerad   Max 24000     53  AVA-BD54
Etablerad   Max 24000     71  AVA-BD15
Etablerad   Max 24000     44  AVA-BD56
Etablerad   Max 24000     28  BHY-BD1
Etablerad   Max 24000     37  BVL-BD1
Etablerad   Max 24000     12  BY-BD1
Etablerad   Max 24000     34  BYL-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     9  FKAE-BD1
Etablerad   Max 24000    51  FRS-BD1
Etablerad   Max 24000    27  HDL-BD1
Etablerad   Max 24000     6  JLB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    80  KY-BD1
Etablerad   Max 24000     2  ME-BD1
Etablerad   Max 24000    24  NCK-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    17  PO-BD1
Etablerad   Max 24000     5  RBA-BD1
Etablerad   Max 24000     5  SNV-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    35  STMA-BD1
Etablerad   Max 24000    17  VTH-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    72  BFS-BD1
Etablerad   Max 24000    64  BIF-BD1
Etablerad   Max 24000    14  BKF-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    22  DLD-BD1
Etablerad   Max 24000    34  DV-BD1
Etablerad   Max 24000     0  GUF-BD1
Etablerad   Max 24000    38  GUMM-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    22  KKVN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    71  LXY-BD1
Etablerad   Max 24000    36  NBN-BD1
Etablerad   Max 24000    22  TEA-BD1
Etablerad   Max 24000    26  TIG-BD1
Etablerad   Max 24000    28  TS-BD1
Etablerad   Max 24000    39  UV-BD1
Etablerad   Max 24000    25  AERT-BD1
Etablerad   Max 24000    45  OEDT-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  33  FGAA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  6  HAC-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  24  HOVE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  1  KLOEV-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  33  KOEA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  80  OVK-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  29  RTNB-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  0  SSK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  18  VIGG-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  45  AASR-BD1
Etablerad   Max 24000  33  AGS-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  10  BJH-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     47  BIH-BD1
Etablerad   Max 24000    231  BJU-BD1
Etablerad   Max 24000     41  BJU-B-BD1
Etablerad   Max 24000     15  BJU-NV-BD1
Etablerad   Max 24000    103  EKY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  16  AHD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  171  BD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  164  BD-BD56
Etablerad   Max 24000Infra  113  BD-BD57
Etablerad   Max 24000Infra  25  BD-BD58
Etablerad   Max 24000Infra  32  BDR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  18  BNB-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  31  BUBN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  40  DBBY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  35  EDF-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  42  ESR-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  36  EOEG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  27  FKL-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  36  FTD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  0  GNB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  43  GNJ-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  46  GULL-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  39  HRS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  41  LTK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  40  LUAA-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  24  MOCK-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  38  NIN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 8000Infra  32  SHRS-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  0  SSAA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  19  SVLAA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  120  SAEVA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  71  SAEVA-BD51
Etablerad   Max 24000Infra  24  SAEVN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   0  SOEBY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  25  UB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  18  VTV-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  119  BBD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  28  HDG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  51  HUT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  24  JOR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  21  MHU-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  37  TUB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  16  TOEL-BD1
Etablerad   Max 24000    35  ABAA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     41  BGDN-BD1
Etablerad   Max 24000    107  BN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    49  FREL-BD1
Etablerad   Max 24000    14  GRAN-BD1
Etablerad   Max 24000    40  GOEB-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    80  KFS-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    17  LDAF-BD1
Etablerad   Max 24000    24  LITJ-BD1
Etablerad   Max 24000    38  LOT-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    33  LAEE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    11  OVN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    10  RNOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    21  ROES-BD1
Etablerad   Max 24000    36  SMAA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    47  SOERAE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    31  UVK-BD1
Etablerad   Max 24000    20  VAT-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  49  AKE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  56  BH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  36  BH-BD51
Etablerad   Max 24000Infra  58  BH-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  10  BYE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  11  BOED-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  5  DVI-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  19  DVI-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  43  ERM-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  29  GKV-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  23  GLSA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  28  KALG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  18  KOEPI-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  20  KOEPI-BD51
Etablerad   Max 24000Infra  15  LAH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  25  LTP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  7  LAAL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  18  PEN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  50  PML-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  16  RPL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  56  RUNS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  7  SRR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  44  UTP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  10  OEBA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  24  OEEG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  2  OEKG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  38  OELY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  35  OETP-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     21  BGV-BD1
Etablerad   Max 24000    444  BLG-BD1
Etablerad   Max 24000     41  BLG-BD50
Etablerad   Max 24000     6  BLG-BD51
Etablerad   Max 24000     51  BLG-BD56
Etablerad   Max 24000     43  DUV-BD1
Etablerad   Max 24000     17  IDK-BD1
Etablerad   Max 24000     27  KVNS-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     1  ORN-BD1
Etablerad   Max 24000     31  REP-BD1
Etablerad   Max 24000     28  RAEM-BD1
Etablerad   Max 24000     4  SELL-BD1
Etablerad   Max 24000     10  STU-BD1
Etablerad   Max 24000     20  SOEA-BD1
Etablerad   Max 24000     48  TSG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  35  ALME-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  20  APL-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   16  AVE-BD1
Etablerad   Max 24000    140  B-CM-BD1
Etablerad   Max 24000    34  B-BD21
Etablerad   Max 24000    59  B-BD52
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    66  B-BD55
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    31  B-SJ-BD1
Etablerad   Max 24000    40  BGST-BD1
Etablerad   Max 24000    27  BHT-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  12  BKSN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    45  DFS-BD1
Etablerad   Max 24000    22  DFS-BD51
Etablerad   Max 24000    10  DFS-T-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  11  DHR-BD1
Etablerad   Max 24000    45  DNK-BD1
Etablerad   Max 24000     2  DRD-BD1
Etablerad   Max 24000    53  EBD-BD1
Etablerad   Max 24000     7  FSD-BD1
Etablerad   Max 24000    10  FSD-P-BD1
Etablerad   Max 24000    38  FSD-S-BD1
Etablerad   Max 24000    32  FUS-BD1
Etablerad   Max 24000    25  GGH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  18  GUT-BD1
Etablerad   Max 24000    46  HRD-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    10  KRAAK-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   9  LJHT-BD1
Etablerad   Max 24000    25  MKA-BD1
Etablerad   Max 24000     7  MRYD-BD1
Etablerad   Max 24000     0  RBM-BD1
Etablerad   Max 24000    81  RDA-BD1
Etablerad   Max 24000    83  SAHT-BD1
Etablerad   Max 24000    53  SED-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    11  SJOEM-BD1
Etablerad   Max 24000    40  SRY-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    36  TDD-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   0  TAEA-BD1
Etablerad   Max 24000    38  VIFS-BD1
Etablerad   Max 24000    49  VIFSB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  9  VMM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  10  VAEA-BD1
Etablerad   Max 24000    68  BOT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  40  BROET-BD1
Etablerad   Max 24000    49  ELDT-BD1
Etablerad   Max 24000     2  GROE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  4  KAG-BD1
Etablerad   Max 24000    37  NBG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  28  RIK-BD1
Etablerad   Max 24000     69  SNAEC-BD1
Etablerad   Max 24000    175  TB-BD1
Etablerad   Max 24000     21  TUL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  21  TUL-BD53
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    103  BXM-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    23  RNA-BD1
Etablerad   Max 24000    39  RYC-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     9  SAES-BD1
Etablerad   Max 24000    135  BMA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     34  EDR-BD1
Etablerad   Max 24000    129  GUA-BD1
Etablerad   Max 24000     78  NSM-BD1
Etablerad   Max 24000     2  VJE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    14  BC-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    42  GLOE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    12  HJ-BD1
Etablerad   Max 24000    19  HUN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    28  KLN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     0  NYM-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    34  PIG-BD1
Etablerad   Max 24000     1  REV-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    45  RSS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    22  STAV-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    19  TAV-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    26  ARV-BD1
Etablerad   Max 24000    44  ARVF-BD1
Etablerad   Max 24000     8  SANAA-BD1
Etablerad   Max 24000     9  AAK-BD1
Etablerad   Max 24000    11  BSD-BD1
Etablerad   Max 24000     9  BSD-H-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    61  FOEV-BD1
Etablerad   Max 24000    27  FOEV-S-BD1
Etablerad   Max 24000    29  GRE-BD1
Etablerad   Max 24000    48  RAMS-BD1
Etablerad   Max 24000    41  SVES-BD1
Etablerad   Max 24000    16  TOE-BD1
Etablerad   Max 24000    22  TOE-SK-BD1
Etablerad   Max 24000    26  VK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     2  OEKP-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    39  ED-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  18  LVM-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    26  ROEL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     92  DJH-BD1
Etablerad   Max 24000    115  DJH-BD51
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  18  DDN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  99  DF-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  20  DF-BD54
Etablerad   Max 24000Infra  38  HBL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  38  KTB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  1  SLAET-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  20  SVAA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  34  AATP-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    37  DR-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    43  LAJ-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    56  CHG-BD1
Etablerad   Max 24000     2  EDA-BD1
Etablerad   Max 24000     0  FJS-BD1
Etablerad   Max 24000     0  FLOG-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    30  KBYN-BD1
Etablerad   Max 24000    28  KPM-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    2  NMON-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    20  VXK-BD1
Etablerad   Max 24000    44  AAM-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  67  ADOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  42  DRH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  49  DRH-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  35  DYAE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  0  EKOE-VD1
Etablerad   Max 24000Infra  38  ELG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  115  FAERE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  63  MNOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   6  NAOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  24  RBRG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  18  SCB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  14  SKAA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  24  SVOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  68  TRAE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  96  TRAE-BD52
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    33  BLOE-BD1
Etablerad   Max 24000    41  BZH-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    16  EK-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    26  EK-BD55
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     7  HJVD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    26  HULT-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 8000     75  IGA-BD1
Etablerad   Max 24000    43  ITP-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    39  MND-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 8000Infra  14  SKRU-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  31  ALG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   7  BLS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  10  BODA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  34  BRKA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  62  BAEH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  222  EB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  40  EB-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  20  EAA-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   20  FOER-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   6  GAJ-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  13  HER-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   1  HAELJ-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  11  LDH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  13  LJG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  13  LAAOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  24  MOH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  15  SKAEV-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  18  VIF-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    18  BKU-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    41  EKG-BD1
Etablerad   Max 24000    22  EKG-BD51
Etablerad   Max 24000    41  EKG-BD52
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     8  EKG-BD54
Etablerad   Max 24000    52  EKG-BD55
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     70  EKG-BD17
Etablerad   Max 24000     29  EKS-BD1
Etablerad   Max 24000     56  ENK-BD1
Etablerad   Max 24000     23  FJH-BD1
Etablerad   Max 24000     47  FRHT-BD1
Etablerad   Max 24000     21  FUD-BD1
Etablerad   Max 24000    129  GRB-BD1
Etablerad   Max 24000     24  HBSJ-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     7  HKB-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    28  KHBY-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    10  KUA-BD1
Etablerad   Max 24000    47  KVR-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    31  LTS-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    55  LOET-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    13  SIT-BD1
Etablerad   Max 24000    40  SPAE-BD1
Etablerad   Max 24000    29  SVGN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     5  TVY-BD1
Etablerad   Max 24000    49  UVB-BD1
Etablerad   Max 24000    11  VKH-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    37  OEBRO-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    11  BNVD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     0  BAEVN-BD1
Etablerad   Max 24000    142  E-BD1
Etablerad   Max 24000    39  E-BD51
Etablerad   Max 24000    102  E-BD50
Etablerad   Max 24000    49  E-BD63
Etablerad   Max 24000    37  E-BD64
Etablerad   Max 24000    34  E-BD65
Etablerad   Max 24000    44  E-BD66
Etablerad   Max 24000    12  E-BD57
Etablerad   Max 24000    38  E-BD68
Etablerad   Max 24000     4  E-BD59
Etablerad   Max 24000    65  E-BD60
Etablerad   Max 24000    67  E-BD52
Etablerad   Max 24000    11  E-BD62
Etablerad   Max 24000    45  E-BD55
Etablerad   Max 24000    97  E-BD54
Etablerad   Max 24000    71  E-BD56
Etablerad   Max 24000    116  E-BD53
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    47  E-BD58
Etablerad   Max 24000    33  E-BD67
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    2  ERS-BD1
Etablerad   Max 24000    10  GBA-BD1
Etablerad   Max 24000    43  HBBY-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    24  HDOE-BD1
Etablerad   Max 24000    60  HSTA-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  9  HAEGR-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    45  KLA-BD1
Etablerad   Max 24000     1  KROB-BD1
Etablerad   Max 24000    43  KVSD-BD1
Etablerad   Max 24000    72  LSA-BD1
Etablerad   Max 24000    159  LOEP-BD1
Etablerad   Max 24000    32  LOEP-BD51
Etablerad   Max 24000     6  LOEP-BD56
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    6  NHA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    5  PNA-BD1
Etablerad   Max 24000    1  RD-BD1
Etablerad   Max 24000    11  REK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    33  STP-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    26  THA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    31  VOEK-BD1
Etablerad   Max 24000    55  AELA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     1  BI-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     1  EL-BD1
Etablerad   Max 24000    94  SMAAV-BD1
Etablerad   Max 24000    32  FLY-BD1
Etablerad   Max 24000    61  HUV-BD1
Etablerad   Max 24000    54  HOEA-BD1
Etablerad   Max 24000    86  KGH-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     19  MH-BD1
Etablerad   Max 24000    130  STH-BD1
Etablerad   Max 24000     19  STML-BD1
Etablerad   Max 24000     26  TRL-BD1
Etablerad   Max 24000     46  OEKB-BD1
Etablerad   Max 24000     4  OERF-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    62  ESU-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    19  FAAM-BD1
Etablerad   Max 24000    12  JLD-BD1
Etablerad   Max 24000    25  LAAA-BD1
Etablerad   Max 24000    21  NSB-BD1
Etablerad   Max 24000    43  VAM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  31  DGN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  5  FGA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  0  FGA-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  38  HDKA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  12  VVAA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  21  AABO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  39  AEBG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  18  ABI-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  22  MOS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     91  FK-BD1
Etablerad   Max 24000     59  FK-ST-BD1
Etablerad   Max 24000     34  FK-TR-BD1
Etablerad   Max 24000     72  FK-YX-BD1
Etablerad   Max 24000     40  FK-FA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  115  FK-HJ-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   4  FK-AAG-BD1
Etablerad   Max 24000     16  FK-MO-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  34  FRID-BD1
Etablerad   Max 24000    37  FAAS-BD1
Etablerad   Max 24000    22  GME-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    13  GAEL-BD1
Etablerad   Max 24000    65  HEBG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    16  KLSOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    67  KOE-BD1
Etablerad   Max 24000    39  LGS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  21  LIA-BD1
Etablerad   Max 24000    40  MOP-BD1
Etablerad   Max 24000    46  SE-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   8  SJD-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  15  RYA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    18  SKRE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  30  SKRE-U-BD1
Etablerad   Max 24000    20  UGG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  36  UGG-LAA-BD1
Etablerad   Max 24000    67  URD-BD1
Etablerad   Max 24000    21  VINB-BD1
Etablerad   Max 24000    46  VINB-H-BD1
Etablerad   Max 24000    12  VO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  19  VAELA-BD1
Etablerad   Max 24000    12  AART-BD1
Etablerad   Max 24000    59  AERD-BD1
Etablerad   Max 24000    41  AETF-BD1
Etablerad   Max 24000    19  AETR-BD1
Etablerad   Max 24000    55  BDT-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  17  BUM-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   2  BOER-BD1
Etablerad   Max 24000     72  DLA-BD1
Etablerad   Max 24000     25  FBY-BD1
Etablerad   Max 24000    341  FKG-BD1
Etablerad   Max 24000    341  FKG-BD1
Etablerad   Max 24000     83  FKG-BD51
Etablerad   Max 24000     48  FKG-BD53
Etablerad   Max 24000     83  FKG-BD63
Etablerad   Max 24000     29  FKG-BD54
Etablerad   Max 24000     49  FKG-BD50
Etablerad   Max 24000     19  FKG-BD52
Etablerad   Max 24000     54  FKG-BD55
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    59  GHM-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  20  GOL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  19  HAEBY-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     3  KIP-BD1
Etablerad   Max 24000    28  KMA-BD1
Etablerad   Max 24000    29  KNP-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  51  KVE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  15  LEA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  0  LTT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  0  MAR-BD1
Etablerad   Max 24000    15  OBG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  39  SEY-BD1
Etablerad   Max 24000    80  SST-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  18  SAEN-BD1
Etablerad   Max 24000    26  TBT-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    41  VFA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 8000Infra   0  VKVA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  0  AALT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  15  AASB-BD1
Etablerad   Max 24000    63  AASP-BD1
Etablerad   Max 24000    41  AESAA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    22  BENG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    26  BJS-BD1
Etablerad   Max 24000    90  DAN-BD1
Etablerad   Max 8000     22  ENV-BD1
Etablerad   Max 24000    43  F-BD1
Etablerad   Max 24000    14  F-BD51
Etablerad   Max 24000    14  F-BD52
Etablerad   Max 24000    56  F-BD53
Etablerad   Max 24000     0  F-BD54
Etablerad   Max 24000    28  F-BD56
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    30  F-BD50
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     0  GRYC-BD1
Etablerad   Max 24000     0  HIL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    27  KBH-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    108  KORS-BD51
Etablerad   Max 24000     56  KORS-BD52
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 8000     32  LNH-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  6  MBN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  10  RUV-BD1
Etablerad   Max 24000  26  RYG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  66  SBO-BD1
Etablerad   Max 24000  23  SDOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  2  SMBO-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  21  VSTR-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 8000  5  OETAE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  81  FL-BD1
Etablerad   Max 24000  95  FL-BD54
Etablerad   Max 24000  31  FL-BD55
Etablerad   Max 24000  33  FL-BD56
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  42  GAAB-BD1
Etablerad   Max 24000  26  LBN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  28  LJS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  43  NKP-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  40  PEB-BD1
Etablerad   Max 24000  26  RMN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  52  FS-BD1
Etablerad   Max 24000  37  GGL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  7  HSD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    39  KALB-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    10  LFH-BD1
Etablerad   Max 24000    42  LTO-BD1
Etablerad   Max 24000    34  MBY-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    60  REJ-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     9  RIE-BD1
Etablerad   Max 24000     1  SP-BD1
Etablerad   Max 24000     0  TIS-BD1
Etablerad   Max 24000     11  VRP-BD1
Etablerad   Max 24000     28  BRROE-BD1
Etablerad   Max 24000     26  BTA-BD1
Etablerad   Max 24000     94  DKR-BD1
Etablerad   Max 24000    141  FLN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    45  FLN-BD98
Etablerad   Max 24000     6  HLG-BD1
Etablerad   Max 24000    53  HNAES-BD1
Etablerad   Max 24000    12  HYTOE-BD1
Etablerad   Max 24000    30  JOD-BD1
Etablerad   Max 24000    38  MEOE-BD1
Etablerad   Max 24000    76  MKG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    41  SKKV-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  54  SPH-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    41  TKG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     2  VSO-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    34  DJE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     6  FHA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    31  OLSAE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    41  OEUL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     8  ELL-BD1
Etablerad   Max 24000     2  FGL-BD1
Etablerad   Max 24000    33  FGL-BD52
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    33  HSR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  8  NAEJ-BD1
Etablerad   Max 24000     5  REN-BD1
Etablerad   Max 24000    11  RAAF-BD1
Etablerad   Max 24000    18  RAAGG-BD1
Etablerad   Max 24000    23  SKSAE-BD1
Etablerad   Max 24000     4  STIG-BD1
Etablerad   Max 24000    49  BJBO-BD1
Etablerad   Max 24000    42  DFL-BD1
Etablerad   Max 24000    15  DJS-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    48  GGF-BD1
Etablerad   Max 24000    29  LAN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    47  MFD-BD1
Etablerad   Max 24000    77  ADP-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    53  BRYD-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    249  GLD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    62  HEST-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    33  HAELB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    13  KVYD-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    20  RTE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    42  SKHT-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    32  SMB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    65  SMS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     5  VBAA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    43  BJLA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    46  GN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    22  GAASI-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  19  HTO-BD1
Etablerad   Max 8000    34  LXE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    37  STJ-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    25  OELL-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    36  GNO-BD1
Etablerad   Max 24000    13  HITP-BD1
Etablerad   Max 24000    96  KU-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    24  MAAG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    19  NF-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    5  AAGA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    16  BBO-BD1
Etablerad   Max 24000    40  BGS-BD1
Etablerad   Max 24000    0  BOGE-BD1
Etablerad   Max 24000    10  BUE-BD1
Etablerad   Max 24000    43  BURS-BD1
Etablerad   Max 24000    19  BVK-BD1
Etablerad   Max 24000    1  BAEL-BD1
Etablerad   Max 24000    7  EA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    13  ES-BD1
Etablerad   Max 24000    16  ETH-BD1
Etablerad   Max 24000    1  FIDE-BD1
Etablerad   Max 24000    18  FND-BD1
Etablerad   Max 24000    36  FOBO-BD1
Etablerad   Max 24000    4  FOLE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    20  FRJ-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    21  FAAROE-BD1
Etablerad   Max 24000    22  GA-BD1
Etablerad   Max 24000    49  GA-BD52
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    5  GBRO-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    12  GGN-BD1
Etablerad   Max 24000    47  GHA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  19  GHY-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  44  GNAES-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  1  GTOF-BD1
Etablerad   Max 24000  17  HBI-BD1
Etablerad   Max 24000  1  HELL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  10  HKT-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  73  HMS-BD1
Etablerad   Max 24000  18  HR-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  12  HVD-BD1
Etablerad   Max 24000  30  IRE-BD1
Etablerad   Max 24000  22  KHV-BD1
Etablerad   Max 24000  29  KHV-BD52
Etablerad   Max 24000  17  KLE-BD1
Etablerad   Max 24000  34  KPH-BD1
Etablerad   Max 24000  16  KRAEK-BD1
Etablerad   Max 24000  71  KTN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  18  LBO-BD1
Etablerad   Max 24000  15  LJN-BD1
Etablerad   Max 24000  9  LLU-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  22  LME-BD1
Etablerad   Max 24000  19  LVD-BD1
Etablerad   Max 24000  13  MTB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  30  NAER-BD1
Etablerad   Max 24000  25  OTH-BD1
Etablerad   Max 24000  32  RKR-BD1
Etablerad   Max 24000  29  RONE-BD1
Etablerad   Max 24000  20  RONE-BD52
Etablerad   Max 24000  21  RUTE-BD1
Etablerad   Max 24000  16  SAA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  8  SILT-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  12  SJON-BD1
Etablerad   Max 24000  1  SKU-BD1
Etablerad   Max 24000  4  SKY-BD1
Etablerad   Max 24000  56  ST-BD1
Etablerad   Max 24000  11  STAAG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  22  VB-BD55
Etablerad   Max 24000  30  TOFB-BD1
Etablerad   Max 24000  6  TSAE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  21  VAO-BD1
Etablerad   Max 24000  158  VB-BD1
Etablerad   Max 24000  12  VB-BD51
Etablerad   Max 24000   2  VB-BD52
Etablerad   Max 24000  16  VB-BD54
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  32  VB-BD57
Etablerad   Max 24000  49  VB-BD58
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  14  VKI-BD1
Etablerad   Max 24000  11  VKI-BD11
Etablerad   Max 24000  7  VTG-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  31  GMS-BD1
Etablerad   Max 24000  18  GMS-BD53
Etablerad   Max 24000  4  HAEGG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  7  LAAD-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  9  SGM-BD1
Etablerad   Max 24000  48  SLOT-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  0  VAESG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  11  FLK-BD1
Etablerad   Max 24000  39  FRBO-BD1
Etablerad   Max 24000  21  GTP-BD1
Etablerad   Max 24000  43  HTAE-BD1
Etablerad   Max 24000  38  HYR-BD1
Etablerad   Max 24000  22  SALS-BD1
Etablerad   Max 24000  51  SAER-BD1
Etablerad   Max 24000  27  TNG-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  57  GSG-BD1
Etablerad   Max 24000  30  HVA-BD1
Etablerad   Max 24000  21  OTB-BD1
Etablerad   Max 24000  6  SKAG-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    31  DKS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    39  GLE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    22  HKS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    44  KOSK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    20  MBT-BD1
Etablerad   Max 24000    43  MBT-BD53
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    43  SKAU-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  35  SKAU-BD52
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    41  ULI-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    17  ALUD-BD1
Etablerad   Max 24000    23  AND-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    23  AXY-BD1
Etablerad   Max 24000    15  BOM-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    19  BOE-BD1
Etablerad   Max 24000    43  ESOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    31  FOB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     31  FV-BD1
Etablerad   Max 24000    122  GL-A-BD1
Etablerad   Max 24000     49  GL-A-BD51
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    30  GL-A-BD50
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    88  GL-C-BD1
Etablerad   Max 24000    12  GL-C-BD52
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    37  HAF-BD1
Etablerad   Max 24000    16  HAGA-BD1
Etablerad   Max 24000    24  HGE-BD1
Etablerad   Max 24000    13  HKAE-BD1
Etablerad   Max 24000    15  HLBY-BD1
Etablerad   Max 24000     9  HSA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    12  IGG-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    77  NRS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  28  NYOE-BD1
Etablerad   Max 24000    26  OP-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    43  ROEB-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     8  TRJ-BD1
Etablerad   Max 24000     3  VLO-BD1
Etablerad   Max 24000    35  VLO-BD54
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  33  OED-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  39  BDL-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  91  G-AM-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  47  G-BAER-BD1
Etablerad   Max 24000  48  G-SAAG-BD1
Etablerad   Max 24000  3  G-GGN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  230  G-BN-BD1
Etablerad   Max 24000  11  G-NAL-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  38  G-SKN-BD1
Etablerad   Max 24000  9  G-SAL-BD1
Etablerad   Max 24000  43  G-AEHN-BD1
Etablerad   Max 24000  63  G-FA-BD1
Etablerad   Max 24000  29  G-TTN-BD1
Etablerad   Max 24000  33  G-OPT-BD1
Etablerad   Max 24000  43  G-GMN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  28  G-GP-VD1
Etablerad   Max 24000  63  G-STJ-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  77  G-LIP-BD1
Etablerad   Max 24000  15  G-HN-BD1
Etablerad   Max 24000  42  G-LIH-BD1
Etablerad   Max 24000  148  G-SGN-BD1
Etablerad   Max 24000  18  G-EBG-BD1
Etablerad   Max 24000   3  G-ROEC-BD1
Etablerad   Max 24000  43  G-AFR-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  38  G-WPN-BD1
Etablerad   Max 24000  10  G-MAJ-BD1
Etablerad   Max 24000  14  G-SMN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  39  G-MIN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  188  G-KA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  14  G-HGG-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  47  G-KD1-BD1
Etablerad   Max 24000  28  G-KD2-BD1
Etablerad   Max 24000  32  G-KD3-BD1
Etablerad   Max 24000  49  G-KD4-BD1
Etablerad   Max 24000  43  G-KD5-BD1
Etablerad   Max 24000  24  G-KD6-BD1
Etablerad   Max 24000  38  G-KD7-BD1
Etablerad   Max 24000  24  G-NKN-BD1
Etablerad   Max 24000  3  G-GAEB-BD1
Etablerad   Max 24000  8  G-KMP-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  87  G-KP-BD1
Etablerad   Max 24000  91  G-KP1-BD1
Etablerad   Max 24000  35  G-KP2-BD1
Etablerad   Max 24000  11  G-KP3-BD1
Etablerad   Max 24000  42  G-KP4-BD1
Etablerad   Max 24000  108  G-KP5-BD1
Etablerad   Max 24000  57  G-KP6-BD1
Etablerad   Max 24000  39  G-KP7-BD1
Etablerad   Max 24000  51  G-KP8-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  32  G-EFN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  45  G-SKF-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  127  G-KT-BD1
Etablerad   Max 24000  58  G-MT-BD1
Etablerad   Max 24000  27  G-FHN-BD1
Etablerad   Max 24000  42  G-CGE-BD1
Etablerad   Max 24000  39  G-FOP-BD1
Etablerad   Max 24000  128  G-TD-BD1
Etablerad   Max 24000  15  G-TDN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  25  G-NVT-BD1
Etablerad   Max 24000   5  G-HFL-BD1
Etablerad   Max 24000  10  G-KFT-BD1
Etablerad   Max 24000  160  G-VA-BD1
Etablerad   Max 24000  14  G-FSN-BD1
Etablerad   Max 24000  26  G-BSN-BD1
Etablerad   Max 24000  34  G-CHS-BD1
Etablerad   Max 24000  85  G-AEN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  84  G-OEE-VD1
Etablerad   Max 24000  19  G-RYM-BD1
Etablerad   Max 24000  1  G-GTN-BD1
Etablerad   Max 24000  44  G-EMA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  23  GBDN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  18  G-IMP-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     35         GHKA-BD1
Etablerad   Max 24000     16         G-EBO-BD1
Etablerad   Max 24000     40         G-MSA-BD1
Etablerad   Max 24000     38         G-GBA-BD1
Etablerad   Max 24000     23         G-FDL-BD1
Etablerad   Max 24000    119         GHKN-BD1
Etablerad   Max 24000     12         G-ADC-BD1
Etablerad   Max 24000     38         G-TGT-BD1
Etablerad   Max 24000     42         GLSE-BD1
Etablerad   Max 24000     65         GTRD-BD1
Etablerad   Max 24000     18         G-BEG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    26         G-TTG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    56         HOV-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  96         OTP-VD1
Etablerad   Max 24000    130         BJED-BD1
Etablerad   Max 24000     36         SARD-BD1
Etablerad   Max 24000     85         STY-VD1
Etablerad   Max 24000     43         ASROE-BD1
Etablerad   Max 24000     39         DOSOE-BD1
Etablerad   Max 24000     48         BRNOE-BD1
Etablerad   Max 24000     54         SVE-BD1
Etablerad   Max 24000     49         THK-BD1
Etablerad   Max 24000     37         KLPF-BD1
Etablerad   Max 24000     23         HAEVK-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    51         VGOE-BD1
Etablerad   Max 24000    13         BLB-BD1
Etablerad   Max 24000    14         FHM-BD1
Etablerad   Max 24000    25         GTE-BD1
Etablerad   Max 24000    32         HANG-BD1
Etablerad   Max 24000    22         HIK-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    33          HMSD-BD1
Etablerad   Max 24000    11          HUS-BD1
Etablerad   Max 24000     9          KKV-BD1
Etablerad   Max 24000    65          KLBY-BD1
Etablerad   Max 24000    33          KLM-BD1
Etablerad   Max 24000     0          KNO-BD1
Etablerad   Max 24000    15          KVU-BD1
Etablerad   Max 24000     0  2/11/2011  48 LBRN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    19         RAAK-BD1
Etablerad   Max 24000    40         VTL-BD1
Etablerad   Max 24000    11         AARB-BD1
Etablerad   Max 24000     9         AESK-BD1
Etablerad   Max 24000    38         OEAEG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  28         BKP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  15  BNTP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  43  FUOE-BD1
Etablerad   Max 24000    133  HABO-BD1
Etablerad   Max 24000     1  HABO-BD51
Etablerad   Max 24000Infra  25  HKY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   0  KBN-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   4  LDP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  39  ROEAA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     5  BAEG-BD1
Etablerad   Max 24000    21  EBK-BD1
Etablerad   Max 24000    43  EHD-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    114  HGF-BD1
Etablerad   Max 24000     15  HJE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     2  LAKH-BD1
Etablerad   Max 24000    33  LFD-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    10  RAADA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     0  TNT-BD1
Etablerad   Max 24000    33  UDH-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    44  VAEB-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  18  FTM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  10  GTR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   8  HEB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  22  HJKV-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  114  HLB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  94  HLB-BD51
Etablerad   Max 24000Infra  75  HLB-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  24  HLB-BD55
Etablerad   Max 24000Infra  14  KVY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  27  MELS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   1  NBRO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  31  NAEBO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   3  ORH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  228  PBA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   1  SKOH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  146  SKOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  31  SVAD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  17  TOEP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  88  VTP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  125  OESOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  127  HHR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  110  KBK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  34  STHM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  25  STHM-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  31  SVEN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   4  SVVI-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  37  SAE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  10  TAF-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    28  ELA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    176  FYE-BD1
Etablerad   Max 24000     43  GBP-BD1
Etablerad   Max 24000     94  GBP-V-BD1
Etablerad   Max 24000     22  GET-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    31  HARP-BD1
Etablerad   Max 24000    11  HOM-BD1
Etablerad   Max 24000    19  HST-BD1
Etablerad   Max 24000    46  LARS-BD1
Etablerad   Max 24000    53  HST-VA-BD1
Etablerad   Max 24000    10  HST-K-BD1
Etablerad   Max 24000    27  KOLO-BD1
Etablerad   Max 24000    31  HST-L-BD1
Etablerad   Max 24000    73  HST-I-BD1
Etablerad   Max 24000    49  HST-U-BD1
Etablerad   Max 24000    36  HST-N-BD1
Etablerad   Max 24000     2  HST-GT-BD1
Etablerad   Max 24000     3  HST-HA-BD1
Etablerad   Max 24000    43  HST-SOE-BD1
Etablerad   Max 24000    66  HST-FV-BD1
Etablerad   Max 24000    10  HST-E-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    17  HST-D-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    47  HST-R-BD1
Etablerad   Max 24000    71  HST-JU-BD1
Etablerad   Max 24000    19  HST-GT-BD2
Etablerad   Max 24000    98  HST-VK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    39  JHF-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    57  KVIB-BD1
Etablerad   Max 24000    37  MHT-BD1
Etablerad   Max 24000    128  OKM-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     4  STENI-BD1
Etablerad   Max 24000     1  HAVE-BD1
Etablerad   Max 24000    27  SENN-BD1
Etablerad   Max 24000    53  SIM-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    32  SKED-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     7  SOENM-BD1
Etablerad   Max 24000     3  SOENM-S-BD1
Etablerad   Max 24000    21  TLOE-BD1
Etablerad   Max 24000    38  TLOE-FOE-BD1
Etablerad   Max 24000     0  TLOE-KA-BD1
Etablerad   Max 24000    12  TRN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    23  AALD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    37  HMROE-BD1
Etablerad   Max 24000    20  HMROE-BD53
Etablerad   Max 24000    32  HMROE-BD54
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    109  SHL-BD1
Etablerad   Max 24000     35  TVR-BD1
Etablerad   Max 24000    107  D-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  50  GAAOE-BD1
Etablerad   Max 24000    130  HDN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  46  HERR-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  14  MKOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 8000Infra   34  OHD-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   11  ORNOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  35  SDAOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  31  SGR-BD1
Etablerad   Max 24000     59  TUA-BD1
Etablerad   Max 8000     23  UTOE-BD1
Etablerad   Max 24000     19  VDOE-BD1
Etablerad   Max 24000    111  VHE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  52  AARH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  41  OEHE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  84  OENO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  45  BAEV-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  59  HP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   6  HP-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  21  KRG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  21  KRJ-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   18  KTTI-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  36  LTBY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  14  LTR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  26  NKK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  21  PKI-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  40  SAG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  40  SES-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  34  SKKAE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  3  SMI-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  36  BJVA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  43  BOK-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  19  HBC-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  79  HBN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  57  HBY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  20  HDU-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  17  HLSN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  24  ING-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  37  KAEB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  6  LGBO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  12  LIO-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  71  MGAA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  31  RU-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   1  TSOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   5  VBRG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  41  VITE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  33  AEGO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  23  OESAE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  107  OEV-BD1
Etablerad   Max 24000     5  AMN-BD1
Etablerad   Max 24000     43  DFI-BD1
Etablerad   Max 24000     34  DHU-BD1
Etablerad   Max 24000     27  DMOE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    23  GPB-BD1
Etablerad   Max 24000    46  GRAAD-BD1
Etablerad   Max 24000    45  HDA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     1  LGH-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    37  OHN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    15  TJAE-BD1
Etablerad   Max 24000    26  VGS-BD1
Etablerad   Max 24000    37  VMH-BD1
Etablerad   Max 24000  7  OERAE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  14  ALL-BD1
Etablerad   Max 24000  94  DRO-BD1
Etablerad   Max 24000  38  BERA-BD1
Etablerad   Max 24000  124  DRO-A-BD1
Etablerad   Max 24000  24  DRO-K-BD1
Etablerad   Max 24000  40  DRO-VS-BD1
Etablerad   Max 24000  10  DRO-R-BD1
Etablerad   Max 24000  26  DRO-LAA-BD1
Etablerad   Max 24000  16  DRO-VB-BD1
Etablerad   Max 24000  18  DRO-B-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  34  DOES-BD1
Etablerad   Max 24000  15  FORT-BD1
Etablerad   Max 24000  83  FORT-R-BD1
Etablerad   Max 24000  54  FORT-G-BD1
Etablerad   Max 24000   3  HIT-BD1
Etablerad   Max 24000   7  HIT-L-BD1
Etablerad   Max 24000  26  HIT-D-BD1
Etablerad   Max 24000  49  HJO-BD1
Etablerad   Max 24000  105  HS-BD1
Etablerad   Max 24000   8  HS-DRG-BD1
Etablerad   Max 24000  23  HS-CIN-BD1
Etablerad   Max 24000  14  HS-JOE-BD1
Etablerad   Max 24000  32  HS-TAL-BD1
Etablerad   Max 24000  72  HS-BRU-BD1
Etablerad   Max 24000  86  HS-AEN-BD1
Etablerad   Max 24000  49  HS-FI-BD1
Etablerad   Max 24000  30  HS-LI-BD1
Etablerad   Max 24000  34  HS-TAAG-BD1
Etablerad   Max 24000   2  HS-TAAB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  91  HS-SM-BD1
Etablerad   Max 24000  21  HS-NHA-BD1
Etablerad   Max 24000  4  HS-DAG-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  29  KATA-BD1
Etablerad   Max 24000  43  KID-BD1
Etablerad   Max 24000  12  MOEP-BD1
Etablerad   Max 24000  18  PAAA-BD1
Etablerad   Max 24000  98  RL-VD1
Etablerad   Max 24000  29  RL-R-BD1
Etablerad   Max 24000  46  RL-AE-BD1
Etablerad   Max 24000  36  RAAAA-BD1
Etablerad   Max 24000    31  RAAAA-P-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    31  ROEG-BD1
Etablerad   Max 24000    40  VEG-BD1
Etablerad   Max 24000    37  VAAK-BD1
Etablerad   Max 24000    46  OEDAA-BD1
Etablerad   Max 24000    74  OEDAA-BOE-BD1
Etablerad   Max 24000    45  OEDAA-FL-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  4  EGG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  0  FGK-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  17  GAEJAE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  120  HLJ-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  15  HUE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  22  KLRD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  86  LUG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  7  OD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  1  RMD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  4  SOEVE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  0  TPA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    12  FE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    179  HO-BD1
Etablerad   Max 24000     25  KBGA-BD1
Etablerad   Max 24000     6  KULL-BD1
Etablerad   Max 24000     14  MOF-BD1
Etablerad   Max 24000     36  NFAA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    33  UHT-BD1
Etablerad   Max 24000    35  BAH-BD1
Etablerad   Max 24000    11  DAG-BD1
Etablerad   Max 24000    53  HFO-BD1
Etablerad   Max 24000    14  HFO-BD51
Etablerad   Max 24000    17  HOT-BD1
Etablerad   Max 24000    56  HAEB-BD1
Etablerad   Max 24000    33  KRM-BD1
Etablerad   Max 24000     0  NNG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    86  TK-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    46  DRE-BD1
Etablerad   Max 24000    34  DRE-BD52
Etablerad   Max 24000    48  FIT-BD1
Etablerad   Max 24000    14  FIT-BD52
Etablerad   Max 24000     1  FIT-BD55
Etablerad   Max 24000  30  GLA-BD1
Etablerad   Max 24000  26  HUD-BD1
Etablerad   Max 24000  27  HUD-BD51
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  40  HUD-BD54
Etablerad   Max 24000  5  HUD-BD50
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  13  LMA-BD1
Etablerad   Max 24000  66  MAEL-BD57
Etablerad   Max 24000  21  TUL-BD51
Etablerad   Max 24000  57  TUL-BD54
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  38  BJAAK-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  5  BOB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  75  DB-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  56  EGR-BD1
Etablerad   Max 24000  8  FFR-BD1
Etablerad   Max 24000  13  FJE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  16  FSA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  18  HD-BD1
Etablerad   Max 24000  26  HD-BD51
Etablerad   Max 24000  63  HD-BD52
Etablerad   Max 24000  6  HD-BD53
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  43  HAEA-BD1
Etablerad   Max 24000  32  HOE-BD1
Etablerad   Max 24000  2  IDR-BD1
Etablerad   Max 24000  43  IG-VD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  10  LBC-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    76  NJU-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    31  NVKN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    25  RNB-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    0  SFA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    32  SNB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    48  VIA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  14  BAS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  16  BJO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  31  BSM-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  19  BOES-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  44  ENT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  37  FT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  0  GVE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  10  HF-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  26  HRU-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  4  JF-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  30  KATE-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  33  KGB-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  25  KVAR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  75  LBG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  33  MBB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  12  MDA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  0  MAAL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  27  MAAL-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  30  ROT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  41  RYN-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  44  STUB-VD1
Etablerad   Max 8000Infra  17  TLR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  27  TRI-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  37  VENA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  38  VRM-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  28  OEHU-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  30  FGD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  28  FROES-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  1  FSJOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  30  HRY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  66  HTK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  29  KIN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  27  LDR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  17  LGY-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  15  SKOA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  58  TRP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  0  UND-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    67  APE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    72  BAAL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    16  BAAL-BD53
Etablerad   Max 24000    39  BAAL-BD54
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    78  SKOK-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  46  BDOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  31  BSJ-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  190  GHN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   0  GRN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  341  HFS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  87  HFS-BD53
Etablerad   Max 24000Infra   6  HJUL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  30  HTB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  36  KVBN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  18  LOKA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  42  RKM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   2  SIF-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  19  SILV-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   0  SXY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   9  SAEVE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  28  AETP-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    42  BJR-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     6  BVA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  38  FJL-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  17  FN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  56  HDE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  76  LHDL-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  23  LSL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  32  SG-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  26  TDL-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  15  VDN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  33  VSKL-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  5  YBB-BD1
Etablerad   Max 24000  51  YH-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  13  AEVS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  43  ATN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  30  FSK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  14  FOEL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  31  GSBD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  33  GVK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  11  H-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  12  H-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  35  HDR-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  23  HUTM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  30  HOENAE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  12  HOEROE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  27  JDB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  7  LCB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  32  NNAA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  31  RVIK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  29  SGJ-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  8  SOH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  6  SAEAA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  20  VEDA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  37  VIL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  43  VJOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  1  AEBR-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  75  BBY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  10  ESB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  100  HDS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   1  HLOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  32  HRA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  209  LVR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  44  SALD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  34  MKE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  86  SKFJ-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  57  KVBK-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  8  MSB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  6  REA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  9  RAEA-VD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    31  ATP-BD1
Etablerad   Max 24000    59  BJAE-BD1
Etablerad   Max 24000    39  BOEV-BD1
Etablerad   Max 24000    42  EJ-BD1
Etablerad   Max 24000    19  FARS-BD1
Etablerad   Max 24000    89  FIJ-BD1
Etablerad   Max 24000    36  GUM-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     23  HJA-BD1
Etablerad   Max 24000    197  HLM-BD1
Etablerad   Max 24000     25  HLM-BD52
Etablerad   Max 24000     90  HLM-BD53
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    31  HVDA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    44  MALA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    31  RROE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    21  STOB-BD1
Etablerad   Max 24000    58  SOES-BD1
Etablerad   Max 24000    74  TMP-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    70  TYE-BD1
Etablerad   Max 24000    21  VAV-BD1
Etablerad   Max 24000    50  VIV-BD1
Etablerad   Max 24000    28  VTRP-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    64  VOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    70  BNY-BD1
Etablerad   Max 24000    97  FHT-BD1
Etablerad   Max 24000    70  HG-BD1
Etablerad   Max 24000    52  HG-LE-BD1
Etablerad   Max 24000    52  HG-VAE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    96  JON-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    79  MJOE-BD1
Etablerad   Max 24000    19  MOEL-BD1
Etablerad   Max 24000    34  NYH-BD1
Etablerad   Max 24000    30  NYH-L-BD1
Etablerad   Max 24000    55  VIK-BD1
Etablerad   Max 24000    43  VIK-B-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    31  BGA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  26  BT-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 8000Infra  43  ELM-BD1
Etablerad   Max 24000    15  FGF-BD1
Etablerad   Max 24000    14  FGH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  33  GGAE-BD1
Etablerad   Max 24000     8  GSK-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    44  HOEY-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  37  KAAM-VD1
Etablerad   Max 24000    30  LML-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  34  MJO-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  44  MMB-BD1
Etablerad   Max 24000    33  RUDA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  18  SBAEK-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  36  THT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  36  TRT-BD1
Etablerad   Max 24000    15  VAER-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     35  BRL-BD1
Etablerad   Max 24000    193  HB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    36  LDV-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     7  STSR-BD1
Etablerad   Max 24000    50  VEA-BD1
Etablerad   Max 24000    10  VEAA-BD1
Etablerad   Max 24000    37  AESI-BD1
Etablerad   Max 24000    32  OEBY-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    49  BKLO-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     3  HOER-BD1
Etablerad   Max 24000    28  KUND-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    23  SNR-BD1
Etablerad   Max 24000    39  TOEA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     8  JM-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  29  KLS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  29  MJK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    29  PJS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     0  VLM-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    48  HAES-BD51
Etablerad   Max 24000    76  JAK-BD1
Etablerad   Max 24000    18  JAK-BD51
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    32  SPAA-BD58
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    111  STAE-BD1
Etablerad   Max 24000     67  STAE-BD56
Etablerad   Max 24000     30  AGA-BD1
Etablerad   Max 24000     13  AXO-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    33  BGLA-BD1
Etablerad   Max 24000    37  BKRD-BD1
Etablerad   Max 24000    91  BNP-BD1
Etablerad   Max 24000    32  BOGT-BD1
Etablerad   Max 24000    23  BRD-BD1
Etablerad   Max 24000    17  BTM-BD1
Etablerad   Max 24000    25  BUNN-BD1
Etablerad   Max 24000    174  EKH-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    69  GNA-BD1
Etablerad   Max 24000    54  HDP-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    158  HKA-BD1
Etablerad   Max 24000     44  HKA-BD51
Etablerad   Max 24000     25  HKA-BD53
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    220  HVT-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    146  J-BD1
Etablerad   Max 24000     22  J-BD51
Etablerad   Max 24000     68  J-BD52
Etablerad   Max 24000     10  J-BD53
Etablerad   Max 24000     6  J-BD54
Etablerad   Max 24000Infra  30  J-BD56
Etablerad   Max 24000     42  J-BD55
Etablerad   Max 24000     25  J-BD59
Etablerad   Max 24000    129  J-BD50
Etablerad   Max 24000     35  JRA-BD1
Etablerad   Max 24000     36  KOO-BD1
Etablerad   Max 24000     22  LED-BD1
Etablerad   Max 24000     55  LJM-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     7  LVOE-BD1
Etablerad   Max 24000     5  MHR-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    69  NHR-BD1
Etablerad   Max 24000    34  NHR-BD50
Etablerad   Max 24000     8  NHR-BD54
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     2  NAEN-BD1
Etablerad   Max 24000    29  RHV-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  33  SGO-BD1
Etablerad   Max 24000    52  SII-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    78  TAG-BD1
Etablerad   Max 24000    25  TAG-BD50
Etablerad   Max 24000    11  TAG-BD53
Etablerad   Max 24000     3  TEH-BD1
Etablerad   Max 24000    28  TKD-BD1
Etablerad   Max 24000    32  UGA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 8000     42  VISI-BD1
Etablerad   Max 24000    50  VKE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     6  OEDU-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    25  OEGG-BD1
Etablerad   Max 24000     1  OERM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  0  BKS-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  34  BODT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  43  BRV-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  51  BOEB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  19  ESP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  0  GMG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  9  KBSV-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  51  KL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  14  KL-BD53
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  28  KLVL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  52  KNBG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  44  KOSJ-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  30  KRP-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  29  MJ-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  18  PAAL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  13  RYSS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  20  SGS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  22  SIAE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  43  SLTR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  14  STOEH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  23  SOERE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  30  TR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  44  TST-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  41  VTS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  41  OEGK-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra   6  BOEL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  48  FOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  25  GGD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   3  GGD-BD52
Etablerad   Max 24000Infra   6  HALT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  123  K-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  39  K-BD61
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  19  K-BD51
Etablerad   Max 24000Infra  28  K-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  23  K-BD54
Etablerad   Max 24000Infra  107  K-BD55
Etablerad   Max 24000Infra  60  K-BD56
Etablerad   Max 24000Infra  48  K-BD62
Etablerad   Max 24000Infra  136  K-BD58
Etablerad   Max 24000Infra  59  K-BD59
Etablerad   Max 24000     2  K-BD60
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra   9  K-BD64
Etablerad   Max 24000Infra  86  K-BD52
Etablerad   Max 24000    346  K-BD57
Etablerad   Max 24000Infra   0  KLAE-VD1
Etablerad   Max 24000Infra   7  KVNL-BD1
Etablerad   Max 24000     28  KAARE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  30  LJH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  13  LOVE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  20  LOVE-BD52
Etablerad   Max 8000Infra   6  LAAM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  38  LAE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  17  LAE-BD52
Etablerad   Max 24000Infra   1  MOR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  15  NI-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   20  OBO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  28  PRD-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   29  REB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  13  RIH-VD1
Etablerad   Max 24000Infra   7  ROC-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   0  RUNT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  31  SKAEG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  21  SLAK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  62  SMY-VD1
Etablerad   Max 8000Infra   17  SAEVB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   5  TRE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   5  TVG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  18  VMO-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    16  FOVK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    85  KBG-BD1
Etablerad   Max 24000    42  KBG-S-BD1
Etablerad   Max 24000    20  KBG-N-BD1
Etablerad   Max 24000    43  KYR-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    57  MOELL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  30  SVH-BD1
Etablerad   Max 24000     30  SVY-BD1
Etablerad   Max 24000     57  UDS-BD1
Etablerad   Max 24000    112  ASM-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    30  GUV-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    56  KH-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    30  KH-S-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    99  MRM-BD1
Etablerad   Max 24000     5  MRS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    21  SVAEN-BD1
Etablerad   Max 24000    10  TNM-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  41  BRN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  4  GRDL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  44  HAASB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  47  IMT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  25  KDB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  33  KJN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  22  KSG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  30  KSG-BD51
Etablerad   Max 24000Infra  22  KSG-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  21  KSG-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  48  KSG-BD55
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  12  LNB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  34  ROSE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  17  STC-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  49  TAVL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  20  VILL-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    38  ASPOE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    43  BROEM-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    28  FAAG-BD1
Etablerad   Max 24000    27  HASOE-BD1
Etablerad   Max 24000    23  HMOE-BD1
Etablerad   Max 24000    25  JJT-BD1
Etablerad   Max 24000    16  KR-BD1
Etablerad   Max 24000     35  KR-BD11
Etablerad   Max 24000     38  KR-BD52
Etablerad   Max 24000     60  KR-BD63
Etablerad   Max 24000     36  KR-BD14
Etablerad   Max 24000     53  KR-BD55
Etablerad   Max 24000    102  KR-BD56
Etablerad   Max 24000     50  KR-BD60
Etablerad   Max 24000     11  KR-BD51
Etablerad   Max 24000     39  KR-BD62
Etablerad   Max 24000     14  KR-BD53
Etablerad   Max 24000     41  KR-BD64
Etablerad   Max 24000     31  KR-BD65
Etablerad   Max 24000     21  KR-BD26
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    28  KR-BD39
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     4  NAEG-BD1
Etablerad   Max 24000    18  NAET-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    45  RAD-BD1
Etablerad   Max 24000    47  ROEDE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  6  SAB-BD1
Etablerad   Max 24000    29  SENO-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    33  SPJU-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    35  STUR-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     7  TKOE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    21  AROE-BD1
Etablerad   Max 24000    18  ASAE-BD1
Etablerad   Max 24000     6  EDV-BD1
Etablerad   Max 24000    22  GAP-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    98  GLK-BD1
Etablerad   Max 24000    24  GLK-BD57
Etablerad   Max 24000    64  GLK-BD50
Etablerad   Max 24000    38  HDTG-BD1
Etablerad   Max 24000     4  HDAA-BD1
Etablerad   Max 24000     3  HYN-BD1
Etablerad   Max 24000  45  HYN-BD52
Etablerad   Max 24000  146  KPR-BD1
Etablerad   Max 24000  35  KPR-BD51
Etablerad   Max 24000  40  KPR-BD50
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  3  KS-BD53
Etablerad   Max 24000  28  KPR-BD54
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  0  KPY-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  206  KS-BD1
Etablerad   Max 24000  71  GLK-BD56
Etablerad   Max 24000  27  KS-BD50
Etablerad   Max 24000  63  KS-BD61
Etablerad   Max 24000  27  KS-BD63
Etablerad   Max 24000  74  KS-BD54
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  50  KS-BD55
Etablerad   Max 24000  38  GLK-BD41
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  22  LDFS-BD1
Etablerad   Max 24000   3  LOEVH-BD1
Etablerad   Max 24000  104  MKM-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  21  NORS-BD1
Etablerad   Max 24000  14  RUA-BD1
Etablerad   Max 24000  5  SEG-BD1
Etablerad   Max 24000  48  SKRR-BD1
Etablerad   Max 24000  76  SRE-BD1
Etablerad   Max 24000  27  SRS-BD1
Etablerad   Max 24000  34  SRAAM-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  25  TIF-BD1
Etablerad   Max 24000  11  UBY-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  16  VIBG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  19  VNUM-BD1
Etablerad   Max 24000  131  VAAL-BD1
Etablerad   Max 24000  56  VAES-BD1
Etablerad   Max 24000  33  AEBA-BD1
Etablerad   Max 24000   4  OEFV-BD1
Etablerad   Max 24000   1  OENR-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  65  BIK-BD1
Etablerad   Max 24000  8  ER-BD1
Etablerad   Max 24000  37  FDS-BD1
Etablerad   Max 24000  21  FOEBR-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  30  GIR-BD1
Etablerad   Max 24000  23  JT-BD1
Etablerad   Max 24000  31  KT-BD1
Etablerad   Max 24000  42  KT-BD51
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  40  LEB-BD1
Etablerad   Max 24000  10  MELO-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  19  RNTP-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  5  SHV-BD1
Etablerad   Max 24000  36  SHY-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  49  SOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  24  VA-BD1
Etablerad   Max 24000  3  VEK-BD1
Etablerad   Max 24000  9  VGH-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  2  OENB-BD1
Etablerad   Max 24000  52  OEVKR-BD1
Etablerad   Max 24000  5  FGS-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  5  FAASN-BD1
Etablerad   Max 24000  12  HBDA-BD1
Etablerad   Max 24000  7  KIL-BD1
Etablerad   Max 24000  20  KIL2-BD51
Etablerad   Max 24000  16  KIL2-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  33  RED-BD1
Etablerad   Max 24000  26  ROERB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  25  SAELD-BD1
Etablerad   Max 24000  33  TOLI-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  31  BJF-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  30  GDA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  93  KSA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  37  OPH-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  4  RFS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  40  AB-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  34  JKV-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  125  KRN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  2  KRN-BD50
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  36  LRA-BD1
Etablerad   Max 24000  28  LX-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    33  RGN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    49  SVP-BD1
Etablerad   Max 24000    48  TTR-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    11  VT-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     6  OESO-BD1
Etablerad   Max 24000    37  EBP-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     75  HTF-BD1
Etablerad   Max 24000    136  KPN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    80  LJU-BD1
Etablerad   Max 24000    39  RIG-BD1
Etablerad   Max 24000    42  SLD-BD1
Etablerad   Max 24000    79  STID-BD1
Etablerad   Max 24000    42  OESL-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  24  ALKE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  39  ALKE-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  13  KARI-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  69  KNA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  21  KNAA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  36  KRSB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  5  LGGA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  6  LHU-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  50  VSDA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  13  OERS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  29  OEST-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    58  BOBK-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     8  BTAA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    27  DSA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  26  FIK-BD1
Etablerad   Max 24000    40  FNOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  24  GSR-BD1
Etablerad   Max 24000    21  HOOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    28  KF-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    16  KOEJ-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    21  LVK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    23  NRAA-BD1
Etablerad   Max 24000     7  NYL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  37  PMN-BD70
Etablerad   Max 24000Infra  20  ROD-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    33  SKOG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  12  SKOV-BD1
Etablerad   Max 24000    55  SLAAN-BD1
Etablerad   Max 24000    71  SPV-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     6  TRM-BD1
Etablerad   Max 24000    62  UL-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    16  VAEJA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    14  ARK-BD1
Etablerad   Max 24000    16  BAB-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    42  BLV-BD1
Etablerad   Max 24000    48  DEG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    37  ERD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    29  FGE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    47  FLV-BD1
Etablerad   Max 24000    92  GKOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     9  HVBY-BD1
Etablerad   Max 24000    22  HOERR-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    10  KIY-BD1
Etablerad   Max 24000  26  KSD-BD1
Etablerad   Max 24000  42  KSD-BD51
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  56  KSD-BD54
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  12  LND-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  12  NLV-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  40  ORD-BD1
Etablerad   Max 24000  58  RINK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  53  SKPL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  69  SVIB-BD1
Etablerad   Max 24000  18  SAETA-BD1
Etablerad   Max 24000  30  TLJ-BD1
Etablerad   Max 24000  80  TLP-BD1
Etablerad   Max 24000  45  TAEE-BD1
Etablerad   Max 24000  40  VBBY-BD1
Etablerad   Max 24000  35  VLE-BD1
Etablerad   Max 24000  15  VV-BD1
Etablerad   Max 24000  75  VAE-BD1
Etablerad   Max 24000  42  YNOE-BD1
Etablerad   Max 24000  62  AAH-BD1
Etablerad   Max 24000  16  AAH-BD52
Etablerad   Max 24000  57  AAH-BD53
Etablerad   Max 24000  50  AAKR-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  51  OESV-BD1
Etablerad   Max 24000  90  OETD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  6  BBL-BD1
Etablerad   Max 24000  22  BBRG-BD1
Etablerad   Max 24000  18  BJV-BD1
Etablerad   Max 24000  3  BKH-BD1
Etablerad   Max 24000  10  KSN-BD1
Etablerad   Max 24000  23  KSN-BD52
Etablerad   Max 24000  43  KSN-BD53
Etablerad   Max 24000  36  KSN-BD55
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  30  KAERR-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  28  MED-BD1
Etablerad   Max 24000  19  NSU-BD1
Etablerad   Max 24000  3  PBG-BD1
Etablerad   Max 24000  1  RDS-BD1
Etablerad   Max 24000  15  SJAE-BD1
Etablerad   Max 24000  39  SNT-BD1
Etablerad   Max 24000  43  VNM-BD1
Etablerad   Max 24000  8  OEBBY-BD1
Etablerad   Max 24000  38  OELM-BD1
Etablerad   Max 24000  39  ALSN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  32  AAAS-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  18  BSKG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  52  DST-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  16  FLE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  47  KKM-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  12  LDOE-BD1
Etablerad   Max 24000  33  LHOE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  59  NDN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  34  OBE-BD1
Etablerad   Max 24000  43  ODL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    19  TSV-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    37  TUAA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    11  YTAA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    139  AAS-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  1  HDMO-BD1
Etablerad   Max 24000    45  HAETT-BD1
Etablerad   Max 24000    18  HOERS-BD1
Etablerad   Max 24000    66  KA-BD1
Etablerad   Max 24000    40  KA-BD51
Etablerad   Max 24000    30  KA-BD52
Etablerad   Max 24000    74  KA-BD53
Etablerad   Max 24000     6  KA-BD54
Etablerad   Max 24000     8  NEBY-BD1
Etablerad   Max 24000    53  NKTP-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    21  AABP-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    57  ANB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    46  BOLS-BD1
Etablerad   Max 24000    32  FJAAS-BD1
Etablerad   Max 24000    98  MAAHG-BD1
Etablerad   Max 24000     6  FLS-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    27  IDA-BD1
Etablerad   Max 24000    44  KBA-BD1
Etablerad   Max 24000     8  HEDE-BD1
Etablerad   Max 24000    78  TOELOE-BD1
Etablerad   Max 24000    42  STEG-BD1
Etablerad   Max 24000     0  BGAAS-BD1
Etablerad   Max 24000    22  KVK-BD1
Etablerad   Max 24000     7  LKL-BD1
Etablerad   Max 24000     8  VAHN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    26  NVA-BD1
Etablerad   Max 24000    56  OSA-BD1
Etablerad   Max 24000     6  OSAC-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    38         SROE-BD1
Etablerad   Max 24000    52         TPY-BD1
Etablerad   Max 24000     2         VCN-BD1
Etablerad   Max 24000    36         AASA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    68         AEKR-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra   7         DBO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  10         GHAM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  29         KBROE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  159         KSR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  19         TPT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  96         VSG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   5         OELE-BD1
Etablerad   Max 24000     42         BTOE-BD1
Etablerad   Max 24000     66         DBA-BD1
Etablerad   Max 24000     13         HARE-BD1
Etablerad   Max 24000     35         HMB-BD1
Etablerad   Max 24000     36         GLSR-BD1
Etablerad   Max 24000     25         TFTA-BD1
Etablerad   Max 24000     43         JGR-BD1
Etablerad   Max 24000     25         KODE-BD1
Etablerad   Max 24000     41         FLGN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  28         TVIK-BD1
Etablerad   Max 24000     11         KLV-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     1         KRY-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    107         MS-BD1
Etablerad   Max 24000     21         NMB-BD1
Etablerad   Max 24000     51         RMA-BD1
Etablerad   Max 24000     29         SDAL-BD1
Etablerad   Max 24000     79         VVR-BD1
Etablerad   Max 24000     40         YBY-BD1
Etablerad   Max 24000     32         ROFP-BD1
Etablerad   Max 24000     41         BJAAS-BD1
Etablerad   Max 24000    102         BBK-BD1
Etablerad   Max 24000     2  2/11/2011  48 HAENK-BD1
Etablerad   Max 24000     48         DOEB-BD1
Etablerad   Max 24000     46         KVL-BD1
Etablerad   Max 24000     47         FURD-BD1
Etablerad   Max 24000     33         LOED-BD1
Etablerad   Max 24000     53         MVAEG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  12         BJUN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  28         GIO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  3         HIM-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  48  KP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  38  KP-BD51
Etablerad   Max 24000Infra  12  KP-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  21  KP-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  38  KVA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  29  KOEL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  12  LRS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  49  MDL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  47  MP-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  34  NAEK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  47  OVI-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  2  UI-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  4  AASY-BD1
Etablerad   Max 24000     8  GEN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    30  HSAA-BD1
Etablerad   Max 24000    50  KNAE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     11  LH-BD1
Etablerad   Max 24000     31  LH-T-BD1
Etablerad   Max 24000     69  LH-AC-BD1
Etablerad   Max 24000    147  MBD-BD1
Etablerad   Max 24000     1  MBD-S-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    31  RNV-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     3  SGY-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    61  SKOT-BD1
Etablerad   Max 24000    57  SKOT-S-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     39  VEI-BD1
Etablerad   Max 24000    118  VLB-BD1
Etablerad   Max 24000     16  VAAX-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     1  ANL-BD1
Etablerad   Max 24000    26  ASMP-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    104  GLU-BD1
Etablerad   Max 24000    56  HAERS-BD1
Etablerad   Max 24000    77  L-BD1
Etablerad   Max 24000    41  L-OEIN-BD1
Etablerad   Max 24000    15  L-RAAD-BD1
Etablerad   Max 24000    35  L-VF-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    13  L-HAMN-BD1
Etablerad   Max 24000    47  L-BOR-BD1
Etablerad   Max 24000    73  L-STEN-BD1
Etablerad   Max 24000    59  OESTR-BD1
Etablerad   Max 24000    40  SXP-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  38  BJOER-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  18  DVP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  34  FNA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  24  HASF-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   5  KVN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  235  LXAA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  63  LXAA-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  11  MVT-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra   0  ROEF-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   7  SGH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  11  TIV-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  19  TVED-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  42  UMO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  13  BROH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   1  DRN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  25  EDG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  30  FAH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  181  FJA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   1  GON-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   7  HI-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  35  HKD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  10  LEK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  17  MMO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  21  MAART-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  27  NTAA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  44  NVIA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  36  RIA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  19  VBP-BD1
Etablerad   Max 24000     30  ALMB-BD1
Etablerad   Max 24000     12  DJA-BD1
Etablerad   Max 24000     19  HJNS-BD1
Etablerad   Max 24000     33  HLLA-BD1
Etablerad   Max 24000     9  HAELG-BD1
Etablerad   Max 24000     17  HAERA-BD1
Etablerad   Max 24000     29  IN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    19  LBD-BD1
Etablerad   Max 24000    39  LMAA-BD1
Etablerad   Max 24000    32  LSD-BD1
Etablerad   Max 24000    35  REX-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    51  RAEB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    35  SILJ-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     35  SSBO-BD1
Etablerad   Max 24000     51  TAEL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  27  BBHM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  100  FDA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  18  DRED-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  65  URED-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  75  FDAP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  177  GBO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  53  OLTP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  43  LGVK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  28  MJBO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  25  HAEN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   9  LRM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  134  HLAN-VD1
Etablerad   Max 24000Infra  27  SJK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  40  SKUL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  51  SNU-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  101  TOD-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    71  HMTP-BD1
Etablerad   Max 24000    51  KOS-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    24  LSB-BD1
Etablerad   Max 24000    40  SKRV-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    47  LBR-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     6  LIOE-BD1
Etablerad   Max 24000    16  LIOE-BD52
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    44  BAES-BD1
Etablerad   Max 24000    32  GILL-BD1
Etablerad   Max 24000    66  GSLA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    43  HLED-BD1
Etablerad   Max 24000    63  JPAA-BD1
Etablerad   Max 24000    49  KRAAD-BD1
Etablerad   Max 24000    12  KSOE-BD1
Etablerad   Max 24000    46  LAVA-BD1
Etablerad   Max 24000    26  LID-BD1
Etablerad   Max 24000    21  LID-AE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    31  LOV-BD1
Etablerad   Max 24000    11  NKM-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    32  RAC-BD1
Etablerad   Max 24000    39  SAY-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    41  SOETP-BD1
Etablerad   Max 24000    18  TOL-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     0  TRU-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    19  TUN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     34  ULS-BD1
Etablerad   Max 24000     77  VNG-BD1
Etablerad   Max 24000     26  OESA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  94  GOETA-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   25  HAST-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  71  HJU-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  119  LDS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  21  LE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  66  NG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  53  PSB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  29  UTBY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  79  VAEL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  25  AABC-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  21  AAKM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  15  ALLB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  12  BJKOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   9  BXB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  16  FBDA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  16  FIAA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  51  FO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  36  FVI-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  5  GSBY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  16  GSMH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  33  HMBN-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   8  HAELL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  27  KLO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  14  KNS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  26  KVB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  129  LDG-BD51
Etablerad   Max 24000Infra  80  LDG-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  95  LDG-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  59  LDG-BD54
Etablerad   Max 24000Infra  15  LDG-BD55
Etablerad   Max 24000Infra  36  LDG-BD56
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  20  LOEA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  24  MG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  5  MAARD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  11  RMS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  21  SPB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  19  SSS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  13  SAAX-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  1  SAELI-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  21  US-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  15  VH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  39  VSBY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  23  VVG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  33  YXE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  3  OEB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  36  OEKY-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 8000Infra  18  ARBO-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     1  BKKD-BD1
Etablerad   Max 24000     7  BNK-BD1
Etablerad   Max 24000     7  BRKD-BD1
Etablerad   Max 24000    15  BRAEN-BD1
Etablerad   Max 24000     0  BSBY-BD1
Etablerad   Max 24000     2  BST-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  39  DHT-BD1
Etablerad   Max 24000    11  EHN-BD1
Etablerad   Max 24000    23  EHN-BD51
Etablerad   Max 24000    17  EHN-BD52
Etablerad   Max 24000    38  EN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    11  FILL-BD1
Etablerad   Max 24000    15  GIS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  20  GKL-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 8000Infra  2  HLTA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    19  LBV-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  10  LBV-BD53
Etablerad   Max 24000    29  LBV-BD54
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    70  LGM-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    88  LJO-BD1
Etablerad   Max 24000    82  LK-BD1
Etablerad   Max 24000    91  LK-BD56
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    22  LK-BD60
Etablerad   Max 24000    14  LK-BD61
Etablerad   Max 24000    61  LK-BD50
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    124  LK-T-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     24  MASP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  27  MBO-BD1
Etablerad   Max 24000    124  MSL-BD1
Etablerad   Max 24000     0  NKL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   7  RGH-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 8000Infra  12  RNG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     5  SFR-BD1
Etablerad   Max 24000     7  SGP-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    19  SJG-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  30  SJNP-BD1
Etablerad   Max 24000    42  SKA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  20  SKO-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    64  TBD-BD1
Etablerad   Max 24000    16  TGB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  25  TOEV-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    49  VDB-BD1
Etablerad   Max 24000    41  VITT-BD1
Etablerad   Max 24000    33  VKD-BD1
Etablerad   Max 24000     6  VRK-BD1
Etablerad   Max 24000     4  VRL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  29  AANB-BD1
Etablerad   Max 24000    25  OERG-BD1
Etablerad   Max 24000    41  OESBY-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    37  AST-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     9  DOEP-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    37  HMN-BD1
Etablerad   Max 24000    10  HRO-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  7         KAAA-BD1
Etablerad   Max 24000  41         LAGA-BD1
Etablerad   Max 24000  0  1/14/2011  48 LBY-BD1
Etablerad   Max 24000  16         LBY-BD52
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  3         LHT-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  73         RYS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  7         SRAA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  47         TUT-BD2
Etablerad   Max 24000  26         VIT-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  22         FAEL-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  33         FOENE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  20         HMRA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  43         HOLA-BD1
Etablerad   Max 24000  31         HOVR-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    13  HYBO-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    13  JSOE-BD1
Etablerad   Max 24000    17  KBE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    21  LDL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    39  LOER-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    29  RSOE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    35  SJVA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    14  SKSA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    20  TSN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     4  VEC-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  39  FFL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  25  GOEKL-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  17  HOERK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  50  KBKN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  105  KPG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  27  NIT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  41  NAECK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  19  RSAA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  24  STFS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   2  STAEB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  95  STAED-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  46  AEHN-BD1
Etablerad   Max 24000     27  BJD-BD1
Etablerad   Max 24000    107  FLAED-BD1
Etablerad   Max 24000     28  LOA-BD1
Etablerad   Max 24000    110  VIRP-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    59  BLOET-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     3  FBG-BD1
Etablerad   Max 24000    44  GBG-BD1
Etablerad   Max 24000    32  GBG-BD52
Etablerad   Max 24000    65  GE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     1  GSB-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    50  KLTN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    11  LV-BD1
Etablerad   Max 24000    21  LV-BD51
Etablerad   Max 24000    44  LV-BD52
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    33  NTN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    46  SUN-BD1
Etablerad   Max 24000    42  SXD-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    29  ANS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     7  BEBN-BD1
Etablerad   Max 24000    106  BJAN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  32  BJTB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  21  BJAA-BD1
Etablerad   Max 24000     0  BLGE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    12  ERN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     6  GDK-BD1
Etablerad   Max 24000    81  GML-BD1
Etablerad   Max 24000    17  GML-BD53
Etablerad   Max 8000Infra  43  HIND-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    86  HTS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  38  HAELD-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     43  JAE-BD1
Etablerad   Max 24000     0  KAVI-BD1
Etablerad   Max 24000     5  KLVT-BD1
Etablerad   Max 24000     74  KLX-BD1
Etablerad   Max 24000     15  LAVN-BD1
Etablerad   Max 24000     63  LL-BD1
Etablerad   Max 24000    104  LL-BD51
Etablerad   Max 24000     46  LL-BD52
Etablerad   Max 24000     16  LL-BD55
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    19  LL-BD62
Etablerad   Max 24000    33  LL-BD63
Etablerad   Max 24000    20  LNS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     9  MAATT-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  32  NH-BD1
Etablerad   Max 24000    44  NML-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  21  OYN-BD1
Etablerad   Max 24000    42  PH-BD1
Etablerad   Max 24000    16  PSN-BD1
Etablerad   Max 24000    62  POEN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  41  RBAEK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  39  RFH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  44  RFK-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  44  RLS-BD1
Etablerad   Max 24000    151  RN-BD1
Etablerad   Max 24000     31  RSU-BD1
Etablerad   Max 24000     1  RTV-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    71  SDU-BD1
Etablerad   Max 24000    42  SDU-BD52
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    31  SVTOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  43  SVTOE-BD52
Etablerad   Max 8000Infra  33  SOEN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    27  VTAA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    25  BOET-BD1
Etablerad   Max 24000    28  DBY-BD1
Etablerad   Max 24000    30  DOER-BD1
Etablerad   Max 24000    52  GEP-BD1
Etablerad   Max 24000    39  HDB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     59  KMR-BD1
Etablerad   Max 24000    228  LD-BD1
Etablerad   Max 24000     51  LINO-BD1
Etablerad   Max 24000    122  NFAEL-BD1
Etablerad   Max 24000     83  PLY-BD1
Etablerad   Max 24000     69  OETOR-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    25  DELI-BD1
Etablerad   Max 24000    18  SOEID-BD1
Etablerad   Max 24000    34  UDAL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    31  GAST-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    40  OEREV-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    87  VAEP-BD1
Etablerad   Max 24000    45  ODV-BD1
Etablerad   Max 24000    57  REY-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    118  SSY-BD1
Etablerad   Max 24000     31  KYRV-BD1
Etablerad   Max 24000     35  STB-BD1
Etablerad   Max 24000     0  THD-BD1
Etablerad   Max 24000     56  VEB-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    43  BJOES-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  44  HBNL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  46  KRI-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  225  LSE-BD1
Etablerad   Max 24000  92  LSE-BD52
Etablerad   Max 24000  73  LSE-BD53
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  32  LSE-BD55
Etablerad   Max 24000  39  LYC-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  27  RKL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  33  VGSE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  41  BRAS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   4  BRAS-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  38  BRDN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  34  FBL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   8  FGV-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  27  GRUN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  50  GRUN-BD52
Etablerad   Max 8000Infra   19  HLDN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  166  LS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  12  LYSE-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   12  SKAH-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   27  SAEM-BD1
Etablerad   Max 24000     42  KLAG-BD1
Etablerad   Max 24000     55  KV-BD1
Etablerad   Max 24000     99  TOFT-BD1
Etablerad   Max 24000     57  STAEK-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    131  M-DP-BD1
Etablerad   Max 24000     26  SOFI-BD1
Etablerad   Max 24000     90  HOELM-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    160  M-FB-BD1
Etablerad   Max 24000     55  POTAA-BD1
Etablerad   Max 24000     16  M-HY-VD1
Etablerad   Max 24000     34  SVAAT-BD1
Etablerad   Max 24000     42  M-LI-BD1
Etablerad   Max 24000    104  M-KR-BD2
Etablerad   Max 24000     23  NKAJ-BD1
Etablerad   Max 24000    108  LUNV-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    41  M-LH-BD1
Etablerad   Max 24000    26  BFOS-BD1
Etablerad   Max 24000    29  KUPO-BD1
Etablerad   Max 24000    35  LHOEN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    219  M-GO-BD1
Etablerad   Max 24000    151  M-RG-BD1
Etablerad   Max 24000     36  FOSE-BD1
Etablerad   Max 24000     26  ELIS-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    829  M-SP-BD1
Etablerad   Max 24000     51  KOCK-BD1
Etablerad   Max 24000     45  POST-BD1
Etablerad   Max 24000    183  M-VH-BD1
Etablerad   Max 24000     33  M-UB-BD1
Etablerad   Max 24000     42  OX-BD1
Etablerad   Max 24000     36  TYG-BD1
Etablerad   Max 24000     27  VII-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 8000Infra  41  AVG-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  23  GRFJ-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  29  HOR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  20  HTD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  27  HOEKN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  47  LIMA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  38  LMF-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  54  MLF-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  102  MLG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  45  ROER-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   0  SAEF-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  63  SAEL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  16  SOER-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  6  TAOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  18  TGM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  17  TSD-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  31  TYN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  33  TAAD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  50  VAAS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  35  YMA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  47  OEJE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  34  OEJSN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  10  OEUT-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    41  MAL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    20  ENA-BD1
Etablerad   Max 24000    10  EV-BD1
Etablerad   Max 24000    32  HAS-BD1
Etablerad   Max 24000     3  JUA-BD1
Etablerad   Max 24000    73  LYR-BD1
Etablerad   Max 24000     3  LAAS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  33  LAAY-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    213  MR-BD1
Etablerad   Max 24000     54  MR-BD51
Etablerad   Max 24000     81  MR-BD52
Etablerad   Max 24000     62  MR-BD53
Etablerad   Max 24000     19  MR-BD54
Etablerad   Max 24000     43  MR-BD55
Etablerad   Max 24000     16  ODR-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     9  SJP-BD1
Etablerad   Max 24000    19  SMR-BD1
Etablerad   Max 24000     9  TID-BD1
Etablerad   Max 24000     8  TRSOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     0  ULL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  26  ARD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  37  BGH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  13  BJK-BD1
Etablerad            12  FOT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  65  FTS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  47  HAJ-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  37  HOD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   4  HTN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  23  HYA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  107  KN-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   2  KNAAL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  145  KNOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   1  LIOM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  12  NAAN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  12  RYL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  10  SHLM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  38  SKNE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 8000Infra   9  SPJ-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  15  SRED-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  7  SAETI-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  16  TBK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  10  TSP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  48  TTD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  21  UBH-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 8000Infra  29  AEKB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 8000Infra   23  OEX-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   2  AXH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  34  BERG-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   20  HIR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  16  HNB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  106  MKR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   9  MKR-U-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   9  NHAG-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   35  NAAT-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  18  SBK-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  44  SBK-B-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  18  TAS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  25  TRY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  12  VJA-BD1
Etablerad   Max 24000    16  ASS-BD1
Etablerad   Max 24000    20  DG-BD1
Etablerad   Max 24000     9  DGR-BD1
Etablerad   Max 24000    87  DRT-BD1
Etablerad   Max 24000    30  ESTD-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     12  IBY-BD1
Etablerad   Max 24000     7  KOEM-BD1
Etablerad   Max 24000     21  LLN-BD1
Etablerad   Max 24000    124  MLD-BD1
Etablerad   Max 24000     19  NGR-BD1
Etablerad   Max 24000     31  SNC-BD1
Etablerad   Max 24000     21  TBN-BD1
Etablerad   Max 24000     58  AASS-BD1
Etablerad   Max 24000     0  OE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    43  BLBO-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    87  MTP-BD1
Etablerad   Max 24000    34  MY-BD1
Etablerad   Max 24000    36  MY-BD51
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    13  NLA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    29  SNE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    58  SYA-BD1
Etablerad   Max 24000    62  VDS-BD1
Etablerad   Max 24000    22  VHG-BD1
Etablerad   Max 24000    24  VLT-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    27  BON-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    46  ELR-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    58  FAER-BD1
Etablerad   Max 24000    26  GAS-BD1
Etablerad   Max 24000    44  GES-BD1
Etablerad   Max 24000    30  GOP-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    17  KBO-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    104  MRA-BD1
Etablerad   Max 24000     32  MRA-BD51
Etablerad   Max 24000     65  MRA-BD52
Etablerad   Max 24000     15  MRA-BD53
Etablerad   Max 24000     14  NUS-BD1
Etablerad   Max 24000     7  SOLL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     0  VIKA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    26  VAAM-BD1
Etablerad   Max 24000    81  BBG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    25  BONA-BD1
Etablerad   Max 24000    33  DGOE-BD1
Etablerad   Max 24000    36  DKAE-BD1
Etablerad   Max 24000     3  FNAA-BD1
Etablerad   Max 24000    18  FTA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    18  HAAG-BD1
Etablerad   Max 24000    39  IF-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    42  KE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     8  LBT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  15  MDI-BD1
Etablerad   Max 24000    401  MT-BD1
Etablerad   Max 24000     25  MT-BD51
Etablerad   Max 24000     68  MT-BD52
Etablerad   Max 24000     37  MT-BD53
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    52  NKY-BD1
Etablerad   Max 24000    39  TJM-BD1
Etablerad   Max 24000     4  TJT-BD1
Etablerad   Max 24000    37  TYLE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     2  VSY-BD1
Etablerad   Max 24000    11  AEMY-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    10  OEAD-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   4  BJBK-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  36  GRAV-BD1
Etablerad   Max 24000    38  MSOE-BD1
Etablerad   Max 24000    38  SHM-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  37  SRD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  9  STVK-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  11  UTV-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 8000Infra  55  BOS-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  78  DLE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  16  FISK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  12  HBGD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  5  HDBY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  32  HDK-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  45  HVH-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  71  MKD-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  1  SALT-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  18  VRYR-BD1
Etablerad   Max 24000    44  MKF-BD1
Etablerad   Max 24000    20  RSR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  33  G-ML-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  99  G-BTP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  30  G-ELA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  31  G-PRD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  3  G-GBT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  5  G-JFD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  29  G-SSN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  34  G-EBN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  21  G-FLG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  158  HAAK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  67  KLD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  107  STED-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  151  ELBA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  84  LDE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  17  FRED-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  48  SPAAR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  64  BL-VD1
Etablerad   Max 24000Infra  30         EHT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  0         FID-VD1
Etablerad   Max 8000Infra   3         GMH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  20         GRSK-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  42         HAR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  24         HAEGM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  7         MSS-VD1
Etablerad   Max 24000Infra  36         MSS-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  12         PTH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  30         SVAOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  57         TIM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  36         AALEM-VD1
Etablerad   Max 24000Infra  46         AG-BD1
Etablerad   Max 24000    37         AG-BD51
Etablerad   Max 24000Infra  6         DGH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  52         FJ-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  33         FJ-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  11         GHOE-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  47         GHOE-BD51
Etablerad   Max 24000Infra  21         GLM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  29         GAAY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  38         KAS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  63         MB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  51         NMOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  34         OTY-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  20         STAAA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  29         TG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  16         VCL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  0         VCL-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  16         OEAL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  47         OELSY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  35         OELSY-BD52
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    16         LAEN-BD1
Etablerad   Max 24000    19         LAEN-BD52
Etablerad   Max 24000    16         LAEN-BD54
Etablerad   Max 24000     0         LAEN-BD57
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     1  2/11/2011  96 SBN-BD1
Etablerad   Max 24000    33          SBN-BD56
Etablerad   Max 24000     4          STO-BD1
Etablerad   Max 24000     7          STO-BD51
Etablerad   Max 24000    54          STO-BD52
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     34         VEL-BD1
Etablerad   Max 24000    113         AEGOE-BD1
Etablerad   Max 24000     60  AELT-BD1
Etablerad   Max 24000     69  AELT-BD55
Etablerad   Max 24000Infra  15  BKTP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   0  BORN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  15  GSAA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  101  GYTP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  13  JBS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   4  KHD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  46  KLG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  122  NR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  185  NR-BD54
Etablerad   Max 24000Infra  249  NR-BD55
Etablerad   Max 24000Infra  63  STRI-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   0  VKV-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  22  HGS-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  48  KBNG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  36  KGVN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  46  NB-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    32  BSOE-BD1
Etablerad   Max 24000    18  EDES-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    45  GP-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    39  HGR-BD1
Etablerad   Max 24000    19  HLA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    13  ILS-BD1
Etablerad   Max 24000    31  JDL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    27  SBRK-BD1
Etablerad   Max 24000    20  SCK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    23  AEED-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     4  GMR-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    18  HJOE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    36  HAANAE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    23  NKR-BD1
Etablerad   Max 24000    72  NM-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    33  RVV-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 8000Infra  27  ARKOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  33  BORG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  16  DBG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  1  DJOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  10  GHO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  10  GVF-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  31  HALS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  137  HGY-VD1
Etablerad   Max 24000Infra  12  HGY-BD51
Etablerad   Max 24000Infra  28  HGY-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  40  HLT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  11  HAERH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  34  JGD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  66  JURS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  41  KBY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra     7  KGD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra     46  KIM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra     6  KMY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra     87  KRK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra     51  KSO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra     25  KTE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra     81  KAART-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra     66  LNOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra     6  MEM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra 1 141     N-BD1
Etablerad   Max 24000Infra     191  N-BD51
Etablerad   Max 24000Infra     34  N-BD52
Etablerad   Max 24000Infra     226  N-BD54
Etablerad   Max 24000Infra     64  N-BD55
Etablerad   Max 24000Infra     30  N-BD56
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000       19  N-BD62
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000       43  N-VI-BD1
Etablerad   Max 24000       43  N-VI-BD1
Etablerad   Max 24000Infra     34  NHM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra     45  OKNA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra     46  OVA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra     38  ROENOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra     81  SKBL-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra     15  SKAE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra     24  SMP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra      1  SNBY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra     100  SRH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra     82  SVAER-BD1
Etablerad   Max 24000Infra     42  SVAER-BD51
Etablerad   Max 24000Infra      5  TIA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra     24  TAABY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra     8  VG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra     27  AABY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra     50  AAKY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  19  AARP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  34  OEE-BD1
Etablerad   Max 24000    35  OEE-BD50
Etablerad   Max 24000Infra  4  OEHY-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  46  OESSY-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    48  BHA-BD1
Etablerad   Max 24000    10  BHA-BD52
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    29  BJOE-BD1
Etablerad   Max 24000    20  BJOE-BD52
Etablerad   Max 24000    20  BLI-BD1
Etablerad   Max 24000     7  BLI-BD52
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    3  ERO-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    8  ETU-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    40  FIA-BD1
Etablerad   Max 8000     22  FUR-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    10  GLN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     0  GAEOE-BD1
Etablerad   Max 24000    24  GAEOE-BD52
Etablerad   Max 24000    84  GOERA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    77  HVK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     0  MAAX-BD1
Etablerad   Max 24000    12  MSD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    83  NT-BD1
Etablerad   Max 24000    55  NT-BD51
Etablerad   Max 24000    18  NT-BD52
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  25  NT-BD54
Etablerad   Max 24000  100  NT-BD55
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  33  NYC-BD1
Etablerad   Max 24000  48  NAEA-BD1
Etablerad   Max 24000  40  OST-BD1
Etablerad   Max 24000  47  OXOE-BD1
Etablerad   Max 24000  41  PBY-BD1
Etablerad   Max 24000  38  RAB-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  56  RBR-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  148  RIM-BD1
Etablerad   Max 24000  37  RLA-BD1
Etablerad   Max 24000  46  RLA-BD52
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  12  ROSAE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  30  RST-BD1
Etablerad   Max 24000  27  RST-BD52
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  49  RAAN-BD1
Etablerad   Max 24000  35  ROE-BD1
Etablerad   Max 24000  34  ROEA-BD1
Etablerad   Max 24000  28  SEU-BD1
Etablerad   Max 24000  50  SIOE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  22  SVBA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  18  SAETT-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  2  SOEVK-BD1
Etablerad   Max 24000  24  SOEVK-BD52
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  27  TRA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  38  UNE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  11  VBKA-BD1
Etablerad   Max 24000  33  VET-BD1
Etablerad   Max 24000  31  VGSA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    55  VAED-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    5  VAETOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    3  VAETOE-BD53
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    14  YXA-BD52
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    30  BSK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    34  KRS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    37  NSOE-BD1
Etablerad   Max 24000    29  NVN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  3  ABBE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  13  ALOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  24  ASB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  24  BKBO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  7  BRHT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  10  ERY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  5  FLH-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  19  GDAAS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  22  GUL-BD1
Etablerad   Max 24000     6  GOEY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  12  KBR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  15  KND-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  38  KND-BD70
Etablerad   Max 24000Infra  1  KRV-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  17  KRAAM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  32  MAAAA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  255  NBO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  105  NBO-VD101
Etablerad   Max 24000Infra  55  NBO-BD56
Etablerad   Max 24000Infra  55  ORR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  27  SGF-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  12  SKH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  31  SKAAB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  15  SVLH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   1  VKL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  14  OESJOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  33  HSVK-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   1  KAELL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  21  MOERT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  57  SUVK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  77  TAX-BD1
Etablerad   Max 24000     0  TGE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  18  YNG-BD1
Etablerad   Max 24000     94  ARNOE-BD1
Etablerad   Max 24000     19  BHV-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    13  BREK-BD1
Etablerad   Max 24000     0  BUH-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    63  EBG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    29  HOP-BD1
Etablerad   Max 24000    17  JR-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    34  KAELS-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     9  LAL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    111  LAEST-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    83  NK-BD1
Etablerad   Max 24000    14  NK-BD51
Etablerad   Max 24000    47  NK-BD52
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    41  NK-BD50
Etablerad   Max 24000    28  NKN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     2  RTU-BD1
Etablerad   Max 24000    82  RAABY-BD1
Etablerad   Max 24000    19  SBH-BD1
Etablerad   Max 24000    31  SHG-BD1
Etablerad   Max 24000    19  SSB-BD1
Etablerad   Max 24000     9  STTA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    39  SVGD-BD1
Etablerad   Max 24000    27  SOESA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    21  TYB-BD1
Etablerad   Max 24000    30  VNA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    30  AABA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    104  BIL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  35  DAES-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  101  ERIK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  141  HAMM-BD1
Etablerad   Max 24000     62  LSN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  19  LST-BD1
Etablerad   Max 24000     34  NHN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  40  ROEAE-BD1
Etablerad   Max 24000     71  SOA-BD1
Etablerad   Max 24000     34  SOV-BD1
Etablerad   Max 24000     51  SSU-BD1
Etablerad   Max 24000     13  TOROE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  104  TRO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   3  YXL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  41  AEVK-BD1
Etablerad   Max 24000    144  OESMO-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    45  BF-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    13  FDL-BD1
Etablerad   Max 24000    22  FLBY-BD1
Etablerad   Max 24000     0  FRM-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    13  GTRP-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    25  MBAE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 8000     31  MAAV-BD1
Etablerad   Max 24000    166  NS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    39  NS-BD50
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    17  ORY-BD1
Etablerad   Max 24000    11  PFS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 8000Infra  29  RKO-BD1
Etablerad   Max 24000    10  SABG-BD1
Etablerad   Max 24000    30  SOLA-BD1
Etablerad   Max 24000     0  SSF-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    23  STSJ-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  10  SUAE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     0  AEN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     1  JAED-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    48  LING-BD1
Etablerad   Max 24000    20  MOBY-BD1
Etablerad   Max 24000     3  MOEO-BD1
Etablerad   Max 24000    75  OK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    32  BTML-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     1  GSL-BD1
Etablerad   Max 24000    14  HMSOE-BD1
Etablerad   Max 24000    12  JHG-BD1
Etablerad   Max 24000    44  KYH-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    39  OSM-BD1
Etablerad   Max 24000    45  VHT-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    52  HLEN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    39  NOP-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    168  OR-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra   6  BTAAS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  12  ELS-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   47  ELS-BD51
Etablerad   Max 8000Infra   11  FLTOE-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   50  GBY-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   31  GUH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  28  HNAAN-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   20  HAELV-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  27  KHG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  16  KOT-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   27  KROEN-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   31  MLS-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   33  MYB-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   2  NSD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  15  RRA-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   17  STLA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  20  STLL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  138  SVSD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  92  TLS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  71  VR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   6  VRAE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  20  ESS-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  19  HAM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  5  HOEKOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  45  KG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  1  LOEN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  0  OSB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  36  OSB-BD51
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  30  VES-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  36  VTF-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  25  BKHT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  16  BOKA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  7  BRB-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  12  BTBY-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  13  BUS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  24  FGM-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   6  FLT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  28  FORS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  3  FVK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  1  FAAR-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   8  HYLT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  17  IT-BD1
Etablerad   Max 24000     4  JAEM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  64  KDA-VD1
Etablerad   Max 24000Infra  25  KGT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  11  KKN-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  27  KRBY-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  25  LNT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  32  MIR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   9  MIT-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   17  MRT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  11  MOEH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  28  NUVOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   0  O-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  65  O-BD51
Etablerad   Max 24000Infra   1  O-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  14  O-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  26  O-BD54
Etablerad   Max 24000Infra  112  PSV-VD1
Etablerad   Max 8000Infra   32  SKRI-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  19  SLTV-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  10  SRP-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   35  SSO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   0  VIKV-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   23  VIKV-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  18  AARO-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     8  ATA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    30  EYN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    35  KYAN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    30  MMY-BD1
Etablerad   Max 24000    17  OVR-BD1
Etablerad   Max 24000    39  RMO-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    28  VSF-BD1
Etablerad   Max 24000    36  VXA-BD1
Etablerad   Max 24000    33  VXB-BD1
Etablerad   Max 24000    16  AELK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    131  OS-BD1
Etablerad   Max 24000     60  STJAE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  30  ARA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  31  ATS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  40  JHS-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    25  JUO-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  18  KAU-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  25  KDI-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  18  KES-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 8000Infra  0  KJI-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    3  KPO-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  32  KOEV-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  28  LKA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  34  MLO-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    39  PJ-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    26  SAT-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  32  TJV-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  37  TOR-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     15  G-PE-BD1
Etablerad   Max 24000    119  G-FLD-BD1
Etablerad   Max 24000     50  G-OEGT-BD1
Etablerad   Max 24000     62  G-SN-BD1
Etablerad   Max 24000     16  G-IVN-BD1
Etablerad   Max 24000    144  JSD-BD1
Etablerad   Max 24000     26  OEJB-BD1
Etablerad   Max 24000     84  STGD-VD1
Etablerad   Max 24000Infra  14  KARS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  26  ODE-BD1
Etablerad   Max 24000     98  PP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   3  SKB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    22  AMK-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    29  BLBN-BD1
Etablerad   Max 24000    15  BLAAS-BD1
Etablerad   Max 24000    31  BOND-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    33  HMM-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    38  HSOE-BD1
Etablerad   Max 24000    78  HX-BD1
Etablerad   Max 24000    27  JBA-BD1
Etablerad   Max 24000    24  JV-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    92  LPT-BD1
Etablerad   Max 24000    21  LSK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     31  MK-BD1
Etablerad   Max 24000     7  NOEN-BD1
Etablerad   Max 24000    103  P-BD1
Etablerad   Max 24000    129  P-BD51
Etablerad   Max 24000     6  P-BD52
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    93  PHL-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    23  PMK-BD1
Etablerad   Max 24000    29  PS-BD1
Etablerad   Max 24000    44  PSD-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    48  RKS-BD1
Etablerad   Max 24000    59  RVI-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  24  SBYN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  1  SJUL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  112  OEBN-BD1
Etablerad   Max 24000  63  OEBN-BD53
Etablerad   Max 24000   8  AMR-BD1
Etablerad   Max 24000  35  BDN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  7  HMD-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  3  KDE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  23  KVNB-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  39  RGU-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  26  STG-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  22  BDAA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  26  DJB-BD1
Etablerad   Max 24000  37  FKN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  73         RB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  36         SKEAA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  27         AANT-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  4         BELG-BD1
Etablerad   Max 24000  9         BKD-BD1
Etablerad   Max 24000  44         BRH-BD1
Etablerad   Max 24000  43         ERG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  7         ETP-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  26         ETT-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  2         GAERE-BD1
Etablerad   Max 24000  13         HBRO-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  21         HSS-BD1
Etablerad   Max 24000  10         JOS-BD1
Etablerad   Max 24000  54         KLGE-BD1
Etablerad   Max 24000  5         KLGE-BD52
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  7         KUB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  30         LIST-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  14  2/11/2011  96 R-BD1
Etablerad   Max 24000  31         R-BD51
Etablerad   Max 24000  27         R-BD52
Etablerad   Max 24000  46         R-BD53
Etablerad   Max 24000  58         RH-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    28  FRL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    41  IGE-BD1
Etablerad   Max 24000    36  KAERV-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     16  ODB-BD1
Etablerad   Max 24000     18  OVM-BD1
Etablerad   Max 24000    171  RVK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    15  STSN-BD1
Etablerad   Max 24000    52  VDE-BD1
Etablerad   Max 24000    21  VKB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  14  BBAE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  27  BRBO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  13  FAO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  38  FLBO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  22  GSTA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  53  GU-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  34  HED-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  29  HGA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  19  HRE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  24  ISAE-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   1  JUB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  34  MOEX-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  52  RAA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  25  ROSS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  13  SBOH-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  23  SKPN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  51  SLA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  21  SLA-BD51
Etablerad   Max 24000Infra  12  SLA-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  22  SOO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  46  SAEA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  25  SOEG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  16  TAE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  15  VFAE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  32  VMR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  41  VRE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  11  AE-BD1
Etablerad   Max 24000     33  ROEN-BD1
Etablerad   Max 24000    122  ROEN-BD54
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    22  BFA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    26  FALK-BD1
Etablerad   Max 24000    42  FMO-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    11  GSE-BD1
Etablerad   Max 24000    40  HGM-BD1
Etablerad   Max 24000    44  HGO-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    45  JBO-BD1
Etablerad   Max 24000     9  JAEF-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    12  KGN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     26  LOEV-BD1
Etablerad   Max 24000    104  SND-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    145  SVK-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    11  SAETR-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    44  TROES-BD1
Etablerad   Max 24000    25  VSNS-BD1
Etablerad   Max 24000    44  AARA-BD1
Etablerad   Max 24000    20  AASH-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    47  OEF-BD1
Etablerad   Max 24000    37  OESB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  6  ARL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  77  ARL-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  11  FLO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  0  LOEVS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  35  MAER-BD3
Etablerad   Max 24000Infra  14  MAER-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  42  MAER-BD59
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  35  ODEN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  28  RIC-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  16  RSB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  4  SIG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  21  SKTU-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  26  SKAAN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  43  SPR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  46  TLU-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  6  UPAA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  47  VENN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    73  BORR-BD1
Etablerad   Max 24000    51  BTV-BD1
Etablerad   Max 24000    42  GVL-BD1
Etablerad   Max 24000  10  GYO-BD1
Etablerad   Max 24000  21  GAERS-BD1
Etablerad   Max 24000  62  HMG-BD1
Etablerad   Max 24000  49  HN-BD1
Etablerad   Max 24000  50  JAER-BD1
Etablerad   Max 24000  35  KK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  14  RVL-BD1
Etablerad   Max 24000  49  SKIL-BD1
Etablerad   Max 24000  103  SRN-BD1
Etablerad   Max 24000  33  LINDH-BD1
Etablerad   Max 24000  12  STOF-BD1
Etablerad   Max 24000  90  TOM-BD1
Etablerad   Max 24000  29  VITA-BD1
Etablerad   Max 24000  16  VSP-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  17  BTP-BD1
Etablerad   Max 24000  19  ERI-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  21  LOEVE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  22  ROEI-BD1
Etablerad   Max 24000  35  SDB-BD1
Etablerad   Max 24000  100  SJOE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  41  VOL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  44  ADA-BD1
Etablerad   Max 24000  16  AXV-BD1
Etablerad   Max 24000  13  BLU-BD1
Etablerad   Max 24000   1  EG-BD1
Etablerad   Max 24000  23  HAEND-BD1
Etablerad   Max 24000  30  SEKE-BD1
Etablerad   Max 24000  104  SRA-BD1
Etablerad   Max 24000  33  SRA-BD61
Etablerad   Max 24000  23  SRA-BD52
Etablerad   Max 24000  76  SRA-BD53
Etablerad   Max 24000   1  SRA-BD54
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  81  SYN-BD1
Etablerad   Max 24000  14  VHM-BD1
Etablerad   Max 24000  25  VIGL-BD1
Etablerad   Max 24000  34  VOEL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  31  BBSD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  45  BEG-BD1
Etablerad   Max 24000  52  BEG-BD52
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  37  BJN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  41  BKY-BD1
Etablerad   Max 24000  31  BOLI-BD1
Etablerad   Max 24000  31  BRF-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  69  BSE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  73  BTK-BD1
Etablerad   Max 24000  39  BUV-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  4  BAA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  35  EMK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  36  FFS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  18  GLID-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  13  GAEK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  36  HNAE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  37  HOEG-BD1
Etablerad   Max 24000  1  IK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  20  JN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  114  KGE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  47  KSM-BD1
Etablerad   Max 24000  26  KTSK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  42  LGR-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  24  LKTK-BD1
Etablerad   Max 24000  13  LVKN-BD1
Etablerad   Max 24000  8  LVT-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  40  MJT-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  29  MYK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  23  OSV-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  27  RAG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  30  RLE-BD1
Etablerad   Max 24000  30  RSM-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  110  SH-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  115  SL-BD1
Etablerad   Max 24000     9  SL-BD51
Etablerad   Max 24000    19  SL-BD52
Etablerad   Max 24000    15  SL-BD53
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    21  SL-BD55
Etablerad   Max 24000    19  SL-BD56
Etablerad   Max 24000    78  SL-BD57
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    30  SLB-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    42  UJN-BD1
Etablerad   Max 24000    75  UVN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    19  VUT-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    29  VAET-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    32  YVK-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    7  AALU-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    29  OEFK-BD1
Etablerad   Max 24000    30  OEJN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    37  OERV-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  1  BAG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  21  BGAA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  4  BYS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  46  FAEB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  17  KMO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  35  RHN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  32  RHN-BD98
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  66  SKG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  23  SOY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  2  UBG-BD1
Etablerad   Max 24000    71  ABKS-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    53  RDG-BD1
Etablerad   Max 24000    70  SKIV-BD1
Etablerad   Max 24000    76  SKP-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  33  BIBG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  93  DAEL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  22  HGU-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   9  IGT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   6  KMPV-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  12  KRYD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  16  LA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  43  LCT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  138  SDE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  48  SDE-BD51
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  29  SDE-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  32  SDE-BD54
Etablerad   Max 24000Infra  21  SDE-BD55
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  126  BING-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  33  SDE-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  63  SGT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  79  SKTP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  16  SUP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  57  TDN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  49  TMD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  48  ULAA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  38  VOA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   7  VRG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  27  VRS-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  13  BJBY-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    40  GUB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    18  HAG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    14  KVSN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  34  NYF-BD1
Etablerad   Max 24000    56  SBE-BD1
Etablerad   Max 24000    63  SMJ-BD1
Etablerad   Max 24000    50  SMJ-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  15  SNOEAA-BD1
Etablerad   Max 24000     0  STI-BD1
Etablerad   Max 24000    37  VAD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    11  AASM-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  11  BKAA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  24  EBT-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  20  ESE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  33  GGE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  25  GIAA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  32  GAAH-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  8  HELG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  19  HMON-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  35  HOF-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  6  IMF-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  47  JS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  30  JSV-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  66  LAAG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  7  LAAG-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  34  MRAA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  14  MRAA-BD52
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  35  NAAX-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  29  RDO-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  86  RS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  41  RSE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  94  SLAA-BD1
Etablerad   Max 24000    46  SLAA-BD53
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    33  SLAA-BD72
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  25  TFO-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  43  UDM-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  43  AAMN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  5  OESTAA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     15  NVIK-VD1
Etablerad   Max 24000     27  NVIK-BD53
Etablerad   Max 24000    126  RNY-BD51
Etablerad   Max 24000    141  TBG-BD1
Etablerad   Max 24000     40  TBG-BD51
Etablerad   Max 24000     62  TBG-BD52
Etablerad   Max 24000     31  TBG-BD53
Etablerad   Max 24000     41  TBG-BD55
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     58  TOER-BD1
Etablerad   Max 24000    206  RAAS-BD1
Etablerad   Max 24000     40  RAAS-BD53
Etablerad   Max 24000     30  RAAS-BD54
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    61  ULR-BD1
Etablerad   Max 24000    70  ULR-BD52
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    13  AMS-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    27  BLE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    46  HFL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    11  SOR-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    43  VFS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  32  BMOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  34  BOVS-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  29  HBO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  74  KHN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  90  KHN-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  71  KHN-BD54
Etablerad   Max 24000Infra  21  KHN-BD55
Etablerad   Max 8000Infra   11  TOSS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  43  OERN-BD1
Etablerad   Max 24000     32  DJL-BD1
Etablerad   Max 24000     83  KHE-BD1
Etablerad   Max 24000     22  STF-BD1
Etablerad   Max 24000     41  BRAP-BD1
Etablerad   Max 24000     41  HJAEP-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   27  HAED-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  39  JLA-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   25  SAOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  34  SHA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   1  GTSR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  42  SPE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  96  SUS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  50  MROED-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  103  HANA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  26  HANT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  335  HLBN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  169  KPPR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  27  PETR-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  43  SVHG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  53  ULM-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  52  OEML-BD1
Etablerad   Max 24000    181  ASP-BD1
Etablerad   Max 24000     32  ASP-BD51
Etablerad   Max 24000     3  ASP-BD52
Etablerad   Max 24000     61  ASP-BD53
Etablerad   Max 24000     25  ASP-BD54
Etablerad   Max 24000     27  ASP-BD58
Etablerad   Max 24000     29  ASP-BD59
Etablerad   Max 24000    116  ENS-BD1
Etablerad   Max 24000     54  ENS-BD51
Etablerad   Max 24000     90  ENS-BD52
Etablerad   Max 24000     42  ENS-BD54
Etablerad   Max 24000    174  ENS-BD55
Etablerad   Max 24000    206  FAR-BD3
Etablerad   Max 24000    134  FAR-BD51
Etablerad   Max 24000     98  FAR-BD53
Etablerad   Max 24000    111  FAR-BD55
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     22  FIT-BD51
Etablerad   Max 24000    205  HAES-BD4
Etablerad   Max 24000     27  HAES-BD53
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     5  KIS-BD1
Etablerad   Max 24000    47  KIS-BD51
Etablerad   Max 24000    43  KIS-BD52
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    74  MAEL-BD1
Etablerad   Max 24000    20  MAEL-BD51
Etablerad   Max 24000    17  MAEL-BD52
Etablerad   Max 24000    43  MAEL-BD53
Etablerad   Max 24000    53  MAEL-BD54
Etablerad   Max 24000    45  MAEL-BD56
Etablerad   Max 24000    94  MAEL-BD58
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    333  S-BI-BD1
Etablerad   Max 24000    197  S-CY-BD1
Etablerad   Max 24000     3  FRE-BD1
Etablerad   Max 24000    211  S-H-BD1
Etablerad   Max 24000     67  S-H-BD11
Etablerad   Max 24000    106  S-H-BD52
Etablerad   Max 24000    139  S-K-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  42  S-NY-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  715  S-S-BD1
Etablerad   Max 24000  35  S-S-BD51
Etablerad   Max 24000  39  S-S-BD53
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  34  S-S-BD70
Etablerad   Max 24000  374  S-OE-BD1
Etablerad   Max 24000  19  S-OE-BD51
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  89  S-OE-BD53
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  190  S-OEV-VD1
Etablerad   Max 24000  69  SPAA-BD1
Etablerad   Max 24000  12  SPAA-BD51
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  34  STO-BD57
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  313  AARS-BD1
Etablerad   Max 24000  33  AARS-BD51
Etablerad   Max 24000  88  AENG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  38  AENG-BD53
Etablerad   Max 24000  36  AENG-BD55
Etablerad   Max 24000  55  AENG-BD56
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  41  AENG-BD50
Etablerad   Max 24000  152  AEPV-BD4
Etablerad   Max 24000  32  AEPV-BD53
Etablerad   Max 24000  32  AEPV-BD54
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  41  OERBY-BD1
Etablerad   Max 24000  77  OERBY-BD51
Etablerad   Max 24000  4  OERBY-BD53
Etablerad   Max 24000  70  OERBY-BD54
Etablerad   Max 24000  47  OERBY-BD57
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  0  ALKV-BD1
Etablerad   Max 24000  20  BTJN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  3  KVAE-BD1
Etablerad   Max 24000  3  LDBG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  71  SRF-BD1
Etablerad   Max 24000  5  SSTP-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  40  BAE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  23  GUN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  24  HEM-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  32  SF-BD50
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  45  SMN-BD1
Etablerad   Max 24000  40  SSE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    42  TN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    27  VAEST-BD1
Etablerad   Max 24000    32  AAJE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    28  BYR-BD1
Etablerad   Max 24000    64  FGOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     20  HGOE-BD1
Etablerad   Max 24000     15  HRRE-BD1
Etablerad   Max 24000     30  HAERD-BD1
Etablerad   Max 24000     82  MABY-BD1
Etablerad   Max 24000     26  MAOE-BD1
Etablerad   Max 24000    122  MRD-BD1
Etablerad   Max 24000     18  MRD-BD53
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    31  MRD-BD55
Etablerad   Max 8000     14  MTRP-BD1
Etablerad   Max 24000     5  NLAE-BD1
Etablerad   Max 24000    73  SN-BD1
Etablerad   Max 24000    24  SN-BD51
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    38  STHL-BD1
Etablerad   Max 24000    36  STHL-BD53
Etablerad   Max 24000    54  TOOE-BD1
Etablerad   Max 24000    50  TSU-BD1
Etablerad   Max 24000    40  VASOE-BD1
Etablerad   Max 24000    12  YSOE-BD1
Etablerad   Max 24000    56  AAKER-BD1
Etablerad   Max 24000    18  AAKER-BD52
Etablerad   Max 24000    23  OELOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  7  BLH-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   2  BAAD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 8000Infra   4  HOS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 8000Infra  50  KST-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   0  KSTD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 8000Infra   1  NAE-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   9  ROEH-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  21  SHEM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  44  SKEE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  82  SSD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  45  SSD-BD51
Etablerad   Max 24000Infra  30  TAANG-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  24  SVIN-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  12  TJOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  40  OEVY-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    74  BK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    45  FYR-BD1
Etablerad   Max 24000    44  GDE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    9  GAAX-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    77  HML-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    64  HTG-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  12  KTS-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  46  LSG-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  8  RSOEN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  34  SIAA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  150  SM-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  8  HBE-BD1
Etablerad   Max 24000  39  RISS-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    90  SBG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    20  AKK-BD1
Etablerad   Max 24000    42  ANOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     10  BFAE-BD1
Etablerad   Max 24000     16  BIR-BD1
Etablerad   Max 24000    124  BO-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    34  BOEF-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    36  GRAM-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    18  IDL-BD1
Etablerad   Max 24000    20  JK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  51  JOHA-VD1
Etablerad   Max 24000    37  KLIN-BD1
Etablerad   Max 24000    33  KVD-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    24  LIB-BD1
Etablerad   Max 24000    84  LIN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    31  LNG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    34  LSJOE-BD1
Etablerad   Max 24000    54  LTA-BD1
Etablerad   Max 24000    27  LU-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    32  MA-BD1
Etablerad   Max 24000    39  MFS-BD52
Etablerad   Max 24000    44  MFS-VD111
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     45  NDA-BD1
Etablerad   Max 24000     45  NDS-BD1
Etablerad   Max 24000     10  NHL-BD1
Etablerad   Max 24000    127  NOB-VD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    56  SEAA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    12  SKVK-BD1
Etablerad   Max 24000    19  SLR-BD1
Etablerad   Max 24000    64  SNK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  52  SSAE-BD1
Etablerad   Max 24000  123  STKN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  56  STOE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  34  SV-BD1
Etablerad   Max 24000  50  SV-BD51
Etablerad   Max 24000  80  SV-BD52
Etablerad   Max 24000  43  SV-BD53
Etablerad   Max 24000  35  SV-BD54
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  3  SAAS-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  26  SOEE-BD1
Etablerad   Max 24000  48  TAM-BD1
Etablerad   Max 24000  42  TDV-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  18  TOEVA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  53  VGRA-BD1
Etablerad   Max 24000  24  VGAAD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  13  VISK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  31  BKBN-BD1
Etablerad   Max 24000  2  BAEC-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  43  HAELS-BD1
Etablerad   Max 24000  36  IGM-BD1
Etablerad   Max 24000  20  IVA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  12  LSH-BD1
Etablerad   Max 24000  34  LY-BD1
Etablerad   Max 24000  28  MAB-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  8  RON-BD1
Etablerad   Max 24000  12  SNN-BD1
Etablerad   Max 24000    14  SNN-BD51
Etablerad   Max 24000    38  SNN-BD52
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    47  STPF-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    27  VAAE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    32  OESTA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  16  LJOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  36  RM-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  174  SHR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  83  VIRS-BD1
Etablerad   Max 24000     5  AXE-BD1
Etablerad   Max 24000     19  BILA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     6  KAAG-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    27  ROEST-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    32  SVL-BD1
Etablerad   Max 24000    71  TEC-BD1
Etablerad   Max 24000    82  TGP-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    87  BJG-BD1
Etablerad   Max 24000    16  BOEE-BD1
Etablerad   Max 24000    42  HOA-BD1
Etablerad   Max 24000    52  KLGP-BD1
Etablerad   Max 24000    47  KAES-BD1
Etablerad   Max 24000     9  SDA-BD1
Etablerad   Max 24000    27  ERL-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    49  SRU-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  18  HIA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  41  HID-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  46  HLJA-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  29  HAAVK-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  31  KJHM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  14  MBK-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   1  MKV-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  45  REOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  41  RLD-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  37  SEX-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  88  SLJ-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  19  OELA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    39  BBH-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    31  GVKN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    31  IRR-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    25  KILA-BD1
Etablerad   Max 24000    40  KRUD-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    67  LGD-BD1
Etablerad   Max 24000    26  LVB-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     33  RDB-BD1
Etablerad   Max 24000     6  SGG-BD1
Etablerad   Max 24000    138  SLE-BD1
Etablerad   Max 24000     29  SLE-BD51
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    79  SVS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    57  VBR-BD1
Etablerad   Max 24000    49  VIC-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    44  VNS-BD1
Etablerad   Max 24000    24  VOEB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    41  ARN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    67  GFS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  43  PIN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  18  RUSG-BD1
Etablerad   Max 24000  37  SSI-BD1
Etablerad   Max 24000  73  STR-BD1
Etablerad   Max 24000  2  SVBO-BD1
Etablerad   Max 24000  1  UHN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  5  HJSD-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  46  RV-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  104  SSOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  78  SY-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  72  VGD-BD1
Etablerad   Max 24000  7  AKTA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  47  BVI-BD1
Etablerad   Max 24000  29  DPK-BD1
Etablerad   Max 24000  29  GRU-BD1
Etablerad   Max 24000  11  HLMO-BD1
Etablerad   Max 24000  13  HMT-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  41  HAA-BD1
Etablerad   Max 24000  65  LUE-BD1
Etablerad   Max 24000  31  MJE-BD1
Etablerad   Max 24000  11  NRAL-BD1
Etablerad   Max 24000  49  SA-BD1
Etablerad   Max 24000  56  SD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  21  SDN-BD1
Etablerad   Max 24000  24  SKEN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  47  STUG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  40  SAENG-BD1
Etablerad   Max 24000  89  SOEAL-BD1
Etablerad   Max 24000  46  TNB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    43  TNOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    38  TY-BD1
Etablerad   Max 24000    12  VLK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  23  ANDOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  7  BM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  22  BP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  35  BTTA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  11  MTA-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  19  OLE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  8  RSL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  0  SAND-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  14  SBC-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  42  SDG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  18  SGB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  15  SKAAR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  17  SSV-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  0  VHY-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 8000Infra   32  OERYD-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   41  BOBN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  21  EDE-BD1
Etablerad   Max 24000     13  EHA-BD1
Etablerad   Max 24000     66  HGTP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  27  HHM-BD1
Etablerad   Max 24000    188  HOELOE-BD1
Etablerad   Max 24000    181  JNA-BD1
Etablerad   Max 24000    352  JNA-BD42
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     71  MOEB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  35  MOERK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  55  NVAA-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   42  OAX-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  34  OGN-BD1
Etablerad   Max 24000     14  PHG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  43  PHG-BD50
Etablerad   Max 24000Infra  43  PKG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  11  PKG-BD52
Etablerad   Max 24000    408  SDT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  38  SDT-BD51
Etablerad   Max 24000    141  SDT-BD52
Etablerad   Max 24000    262  SDT-BD53
Etablerad   Max 24000    104  SDT-BD54
Etablerad   Max 24000     20  SDT-BD55
Etablerad   Max 24000     30  SDT-BD56
Etablerad   Max 24000     27  SDT-BD57
Etablerad   Max 24000     33  SDT-BD59
Etablerad   Max 24000     53  SDT-BD60
Etablerad   Max 24000     5  SDT-BD61
Etablerad   Max 24000    111  SDT-BD63
Etablerad   Max 8000Infra   23  SJUN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  26  SOP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  28  TGN-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   40  TVB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  35  TYS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  40  OEEH-BD1
Etablerad   Max 24000     30  GMP-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    29  HVIK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    66  LMJ-BD1
Etablerad   Max 24000    20  NOJ-BD1
Etablerad   Max 24000     3  PVK-BD1
Etablerad   Max 24000    50  SB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    49  SVG-BD1
Etablerad   Max 24000    29  SVG-BD51
Etablerad   Max 24000    35  YS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  17  BUL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  43  BUL-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  82  FBKA-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  19  FKR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  64  GB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  25  GND-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  29  GRIM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  34  HBSD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  14  HOVS-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   1  HVST-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  4  KGNS-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  15  KIK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  3  KVIL-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   7  LUR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  5  NKV-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  10  ORP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  2  RBH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  37  RESOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 8000Infra   9  SBD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  28  SUHT-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  50  TAU-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  21  TFT-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 8000Infra  25  VBL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  20  VSB-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  20  AAD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  36  OEVN-BD1
Etablerad   Max 24000    31  FGSA-BD1
Etablerad   Max 24000     6  HNSA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    37  KTY-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     13  SKHU-BD1
Etablerad   Max 24000     37  SPT-BD1
Etablerad   Max 24000    124  TBO-BD1
Etablerad   Max 24000     41  TBO-V-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     3  DBB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    41  EKD-BD1
Etablerad   Max 24000     8  FBO-BD1
Etablerad   Max 24000    21  FROEJ-BD1
Etablerad   Max 24000    37  HAEJ-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     48  MDH-BD1
Etablerad   Max 24000    154  TD-BD1
Etablerad   Max 24000     26  TD-BD56
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  30  BBS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  0  BKLOE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  15  GRA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  14  GVB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  46  HALL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  46  KHB-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  40  LB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  24  MHY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  45  MKB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  11  PER-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  22  ROB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  24  SBRG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  41  SFS-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  35  SPL-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  214  TE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  62  TOBO-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  32  URA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  45  VDL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  4  VND-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  94  OEBH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  39  OELS-BD1
Etablerad   Max 24000    54  BFN-VD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     2  BOELAE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  36  HSOEB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  28  HAESJ-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    10  LGB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  41  SBOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    19  STV-BD1
Etablerad   Max 24000    52  SAAR-VD1
Etablerad   Max 24000Infra  30  SAAR-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  70  TDOE-BD1
Etablerad   Max 24000    86  VSTA-BD1
Etablerad   Max 24000    33  VSTA-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  30  VAA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  31  AAOEN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  22  DJM-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  4  FRF-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  25  HEN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  10  HAET-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  31  KGA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  5  KVNM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  40  LRD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  40  RYD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  18  RAEV-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  35  SJR-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  19  TRD-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  36  UH-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  31  VCS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  14  AELM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  17  APG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  26  AROED-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  28  FFJ-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  36  HAKE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  26  HJY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  20  KKR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  5  KLH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  7  KLOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  61  KYS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  56  RNAE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  6  SKAEH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  12  SKHA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    103  BRSP-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     6  KVER-BD1
Etablerad   Max 24000    90  ODA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     46  SMTP-BD1
Etablerad   Max 24000     66  SPJT-BD1
Etablerad   Max 24000     42  TBM-BD1
Etablerad   Max 24000    175  TLA-BD1
Etablerad   Max 24000     2  ABY-BD1
Etablerad   Max 24000     23  ARUD-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    29  BVAA-BD1
Etablerad   Max 24000    11  FEN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    35  LIK-BD1
Etablerad   Max 24000    28  LNTP-BD1
Etablerad   Max 24000    35  LTN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    40  MAAB-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    7  RANY-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    10  SLK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    51  SLT-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    4  SOERM-BD1
Etablerad   Max 24000    9  TBY-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    24  VELE-BD1
Etablerad   Max 24000    36  VFR-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    15  VRB-BD1
Etablerad   Max 24000     8  OEM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  14  ARY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  10  BID-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  31  BKV-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  32  BAAS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  40  DYN-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  13  GIA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  8  GUY-BD1
Etablerad   Max 24000    36  NTG-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  18  SBY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  19  SDAA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  4  SFY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  25  SMAAL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  0  TAAS-BD1
Etablerad   Max 24000    10  AMB-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    22  BMO-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    12  DTP-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     36  GRAAS-BD1
Etablerad   Max 24000     23  HURD-BD1
Etablerad   Max 24000     11  KIND-BD1
Etablerad   Max 24000    122  LHM-BD1
Etablerad   Max 24000    114  LIMM-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    45  LSP-BD1
Etablerad   Max 24000    33  MKU-BD1
Etablerad   Max 24000     4  NTT-BD1
Etablerad   Max 24000    27  SIP-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     0  STBO-BD1
Etablerad   Max 24000    79  TMO-BD1
Etablerad   Max 24000    19  UBO-BD1
Etablerad   Max 24000    23  OEMA-BD1
Etablerad   Max 24000    19  ALOEV-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    78  GPG-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    17  LRAA-BD1
Etablerad   Max 24000    39  SBL-BD1
Etablerad   Max 24000    22  SOMM-BD1
Etablerad   Max 24000    50  SVT-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    76  TNS-BD1
Etablerad   Max 24000    25  TNS-BD11
Etablerad   Max 24000    51  ADL-BD1
Etablerad   Max 24000    81  ALTD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    194  BED-BD1
Etablerad   Max 24000     82  BSTE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    20  GIV-BD1
Etablerad   Max 24000    42  GSV-BD1
Etablerad   Max 24000    99  KGTP-BD1
Etablerad   Max 24000     9  NGY-BD1
Etablerad   Max 24000    66  SKEG-BD1
Etablerad   Max 24000    141  SMH-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     12  SAAY-BD1
Etablerad   Max 24000    111  T-BD1
Etablerad   Max 24000     53  OESBR-BD1
Etablerad   Max 24000     34  VAEI-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    20  BOERS-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    11  GAEM-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     6  NBJ-BD1
Etablerad   Max 24000    26  SJ-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     85  SYLT-BD1
Etablerad   Max 24000    204  TH-C-BD1
Etablerad   Max 24000     69  TH-CS-BD1
Etablerad   Max 24000     94  TH-C-BD52
Etablerad   Max 24000     32  TH-C-BD50
Etablerad   Max 24000     74  TH-C-BD64
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    29  TH-C-BD56
Etablerad   Max 24000    38  TH-C-BD57
Etablerad   Max 24000     8  TH-C-BD58
Etablerad   Max 24000    70  TH-C-BD59
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    37  TH-C-BD51
Etablerad   Max 24000    61  TH-C-BD55
Etablerad   Max 24000    42  TH-C-BD53
Etablerad   Max 24000     6  TH-C-BD54
Etablerad   Max 24000    19  UP-BD1
Etablerad   Max 24000    11  AAA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 8000      0  LGV-BD1
Etablerad   Max 24000     19  SAEG-BD1
Etablerad   Max 24000     91  TSA-BD1
Etablerad   Max 24000     47  VHD-BD1
Etablerad   Max 24000     0  VHD-BD51
Etablerad   Max 24000     34  VLJ-BD1
Etablerad   Max 24000     51  HAN-BD1
Etablerad   Max 24000     37  HAN-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  91  SBR-BD1
Etablerad   Max 24000    216  TYR-BD1
Etablerad   Max 24000     22  KAB-BD1
Etablerad   Max 24000     15  RNY-BD1
Etablerad   Max 24000     40  RNY-BD52
Etablerad   Max 24000     5  RNY-BD53
Etablerad   Max 24000     62  TAEB-BD1
Etablerad   Max 24000     82  VIG-BD1
Etablerad   Max 24000    22  VIG-BD52
Etablerad   Max 24000     1  VIG-BD53
Etablerad   Max 24000    66  VIG-BD54
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    94  VIG-BD56
Etablerad   Max 24000    12  VIG-BD57
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    12  BAEFS-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    37  FRB-BD1
Etablerad   Max 24000     9  FAEG-BD1
Etablerad   Max 24000    30  HLNA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    41  MHM-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    14  RMT-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     38  SAEE-BD1
Etablerad   Max 24000    105  TBA-BD1
Etablerad   Max 24000     75  AELS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  89  AMM-BD1
Etablerad   Max 24000     23  BKNS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  47  DJU-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   69  DRM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  34  GRO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   7  GRR-BD1
Etablerad   Max 24000     38  HGAAS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  52  HLMA-BD1
Etablerad   Max 24000     87  HOVT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  78  HSTP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   5  KOEPE-BD1
Etablerad   Max 24000     34  LHD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  56  LHD-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  19  LHD-BD55
Etablerad   Max 24000     9  LKE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  29  LKE-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  67  LRY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  67  LRY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   9  LRY-BD52
Etablerad   Max 8000Infra   13  ORE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  32  RSTR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   8  SKDV-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  11  SUK-BD1
Etablerad   Max 24000    111  UD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     9  UD-BD53
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  26  VID-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  0  VVIK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  40  AEBN-BD1
Etablerad   Max 24000  44  BLBG-BD1
Etablerad   Max 24000  12  DLM-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  34  GHG-BD1
Etablerad   Max 24000  14  GSD-BD1
Etablerad   Max 24000  49  HKM-BD1
Etablerad   Max 24000  41  HTP-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  36  LAD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  6  PAABO-BD1
Etablerad   Max 24000  16  RVB-BD1
Etablerad   Max 24000  5  SGD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  38  TDT-BD1
Etablerad   Max 24000  22  TGD-BD1
Etablerad   Max 24000  62  TME-BD1
Etablerad   Max 24000  34  TOK-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  52  TAED-BD1
Etablerad   Max 24000  37  TAED-H-BD1
Etablerad   Max 24000  161  UR-BD1
Etablerad   Max 24000  41  UR-BD51
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  47  UR-BD53
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  25  VGY-BD1
Etablerad   Max 24000  31  VNK-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  27  AASN-BD1
Etablerad   Max 24000  26  AEMD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  47  BLD-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  7  DNB-BD1
Etablerad   Max 24000  67  ERSB-BD1
Etablerad   Max 24000  40  ERSB-BD14
Etablerad   Max 24000  40  ERSB-BD17
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  31  HIS-BD1
Etablerad   Max 24000  18  HSND-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  85  HOES-BD1
Etablerad   Max 24000  39  HOESS-BD1
Etablerad   Max 24000  27  IBA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  10  ITE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  38  LAAN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  5  ND-BD1
Etablerad   Max 24000  10  NJE-BD1
Etablerad   Max 24000  32  NJE-BD52
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  77  OBA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  118  RBB-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  11  RDAA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  54  SCS-BD1
Etablerad   Max 24000  87  SERS-VD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  28  SME-BD1
Etablerad   Max 24000  38  STOEC-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  83  SVR-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  87  TFAA-VD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  40  THN-BD1
Etablerad   Max 24000  12  TV-BD1
Etablerad   Max 24000  350  UM-BD1
Etablerad   Max 24000  16  UM-BD51
Etablerad   Max 24000  53  UM-BD52
Etablerad   Max 24000  115  UM-BD53
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  10  UM-BD55
Etablerad   Max 24000  32  UM-BD56
Etablerad   Max 24000  39  UM-BD17
Etablerad   Max 24000  3  UM-BD58
Etablerad   Max 24000  38  UM-VD101
Etablerad   Max 24000  69  UM-BD50
Etablerad   Max 24000  26  UM-BD30
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    118  VHI-BD1
Etablerad   Max 24000    120  VHI-BD52
Etablerad   Max 24000     26  VHI-BD53
Etablerad   Max 24000     37  YBA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    205  AAHM-BD1
Etablerad   Max 24000     30  AAHM-BD52
Etablerad   Max 24000    123  AAHM-BD54
Etablerad   Max 24000     78  AAHM-BD55
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    85  AAHM-BD51
Etablerad   Max 24000     6  AAHM-BD53
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    127  BRO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  86  HAAT-BD1
Etablerad   Max 24000    137  KNG-BD1
Etablerad   Max 24000     72  KNG-BD54
Etablerad   Max 24000Infra  51  SAEB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  89  TIB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  26  TRB-BD1
Etablerad   Max 24000    116  UPV-BD1
Etablerad   Max 24000     92  UPV-BD51
Etablerad   Max 24000    158  UPV-BD52
Etablerad   Max 24000     42  UPV-BD53
Etablerad   Max 24000     1  UPV-BD54
Etablerad   Max 24000     17  UPV-BD55
Etablerad   Max 24000Infra   7  ALM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  46  BAL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  75  BJ-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  38  BJE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  16  BLAD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  83  BRNA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  19  DAB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  31  DMB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  29  EDI-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  13  FIE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  2  FLSD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  188  FOA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  25  FOBY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  17  FTU-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  23  FUN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  74  GAU-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  13  GAU-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  52  GTS-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  15  HGBY-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  0  JL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  14  JUM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  67  KNB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  27  LAEA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  23  NVO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  98  RAS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  12  RBL-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  29  ROERS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  31  SKUT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  50  SKYP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  43  SOL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  28  STAB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  30  STBL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  37  STEL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  40  STHG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  22  STHG-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  18  SVA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  69  SVIA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  28  SAAT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  1  SAEJ-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  10  SAEJ-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  18  SOED-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   2  TEN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  184  U-A-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  76  U-C-BD20
Etablerad   Max 24000Infra  42  U-A-BD32
Etablerad   Max 24000Infra  41  U-A-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  40  U-A-BD35
Etablerad   Max 24000Infra  28  U-A-BD36
Etablerad   Max 24000Infra  22  U-A-BD38
Etablerad   Max 24000Infra  39  U-A-BD39
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  86  U-B-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  85  U-B-BD51
Etablerad   Max 24000Infra  67  U-B-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  65  U-B-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  40  U-B-BD54
Etablerad   Max 24000Infra  55  U-B-BD61
Etablerad   Max 24000Infra  58  U-B-BD62
Etablerad   Max 24000Infra  38  U-B-BD73
Etablerad   Max 24000Infra  64  U-B-BD75
Etablerad   Max 24000Infra  19  U-B-BD76
Etablerad   Max 24000Infra  103  U-B-BD77
Etablerad   Max 24000Infra  57  U-B-BD44
Etablerad   Max 24000Infra  65  U-B-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  65  U-B-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  65  U-B-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  65  U-B-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  65  U-B-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  65  U-B-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  65  U-B-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  65  U-B-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  65  U-B-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  65  U-B-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  65  U-B-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  65  U-B-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  65  U-B-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  65  U-B-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  65  U-B-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  65  U-B-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  65  U-B-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  56  U-D-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  57  U-D-BD65
Etablerad   Max 24000Infra  59  U-D-BD56
Etablerad   Max 24000Infra  82  U-D-BD57
Etablerad   Max 24000Infra  52  U-D-BD58
Etablerad   Max 24000Infra  31  U-D-BD59
Etablerad   Max 24000Infra  64  U-D-BD50
Etablerad   Max 24000Infra  25  U-D-BD51
Etablerad   Max 24000Infra  84  U-D-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  79  U-D-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  68  U-D-BD64
Etablerad   Max 24000Infra  88  U-D-BD55
Etablerad   Max 24000Infra  53  U-D-BD66
Etablerad   Max 24000Infra  23  U-D-BD67
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  62  U-D-BD69
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  43  UBE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  20  UDY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  4  UDY-BD52
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  32  UNS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  71  UTNA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  132  VALS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  22  VHA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  28  VIKS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  19  VRAAR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   4  VSH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   8  VAEAA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  11  AAB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  29  AADL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  27  AAKN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  10  AETA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    34  AMO-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    57  LDA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    47  NHT-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    28  SOEM-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    27  AASD-BD1
Etablerad   Max 24000    26  AEHT-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    33  ASKA-BD1
Etablerad   Max 24000    24  HRRS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    42  ROGS-BD1
Etablerad   Max 24000    72  VSA-BD1
Etablerad   Max 24000    18  VSA-BD53
Etablerad   Max 24000    15  VAEV-BD1
Etablerad   Max 24000    41  OEBR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  2  BOP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  38  BTG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  44  BYK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  0  EYD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  4  HGH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  82  HOK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  18  KHT-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  11  LHS-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   3  LJB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  34  MOEM-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   3  NHO-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  20  NHU-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  81  SK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  41  SK-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  1  SMAAB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  38  SNM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  16  TFR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  43  TMA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  101  VRD-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  33  DVAA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  5  GM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  31  GRT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  29  GRT-BD52
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  42  KKOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  35  KTOE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  58  RGR-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  18  SDD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  21  SKEP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  29  SKM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  8  SVER-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  22  TSM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  34  UDD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  106  VD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  41  VSTM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  1  VAANG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  18  AERM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  41  ANGA-BD1
Etablerad   Max 24000    28  BRBY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  60  FAS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  15  FROE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  17  JLN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  76  KAARS-VD1
Etablerad   Max 24000Infra  62  LIH-VD1
Etablerad   Max 24000Infra  51  ORG-BD2
Etablerad   Max 24000Infra  12  STAAB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  47  TAR-BD1
Etablerad   Max 24000    54  VTA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     51  VTA-BD54
Etablerad   Max 24000Infra  44  VTA-BD50
Etablerad   Max 24000Infra  13  VTA-BD51
Etablerad   Max 24000Infra  49  VVA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  109  DJAE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   0  HULAA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  40  KKTP-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  66  NAAS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  36  SAAB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  37  TTN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  9  UPS-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  73  VBO-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  0  AEPP-BD1
Etablerad   Max 24000    41  ARE-BD1
Etablerad   Max 24000    21  EVA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    47  HELAA-BD1
Etablerad   Max 24000    18  JSA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    64  KVM-BD1
Etablerad   Max 24000    16  LARV-BD1
Etablerad   Max 24000    34  LGO-BD1
Etablerad   Max 24000    12  LIDA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    43  NUM-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     99  STL-BD1
Etablerad   Max 24000     18  TLB-BD1
Etablerad   Max 24000     50  TRAA-BD1
Etablerad   Max 24000     25  ULT-BD1
Etablerad   Max 24000     24  VBI-BD1
Etablerad   Max 24000    115  VDM-BD1
Etablerad   Max 24000     31  VRA-BD1
Etablerad   Max 24000     31  VRA-BD1
Etablerad   Max 24000     67  VRA-J-BD1
Etablerad   Max 24000     67  VRA-A-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    24  VAAB-BD1
Etablerad   Max 24000    36  OENM-BD1
Etablerad   Max 24000    28  OETT-BD1
Etablerad   Max 24000    70  BHR-BD1
Etablerad   Max 24000    10  BKG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    96  BUA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    55  DME-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    37  GBK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  46  GMN-BD1
Etablerad   Max 24000  19  HME-BD1
Etablerad   Max 24000  33  HUNN-BD1
Etablerad   Max 24000  0  KDL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  52  ROLF-BD1
Etablerad   Max 24000  7  SKGE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  43  TFA-BD1
Etablerad   Max 24000  39  TLV-BD1
Etablerad   Max 24000  116  TAAR-BD1
Etablerad   Max 24000  89  VBA-BD1
Etablerad   Max 24000  115  VBG-BD1
Etablerad   Max 24000  52  VBG-B-BD1
Etablerad   Max 24000  111  VBG-A-BD1
Etablerad   Max 24000  23  VBG-G-BD1
Etablerad   Max 24000  22  VBG-N-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  24  VIE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  15  AAKS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  80  RESA-BD1
Etablerad   Max 24000  49  RIN-BD1
Etablerad   Max 24000  37  TYOE-BD1
Etablerad   Max 24000  54  VAX-BD1
Etablerad   Max 24000  97  VAX-BD50
Etablerad   Max 24000  16  ARI-BD1
Etablerad   Max 24000   7  FA-BD1
Etablerad   Max 24000   3  HLV-BD1
Etablerad   Max 24000  25  LJHU-BD1
Etablerad   Max 24000  157  GAML-BD1
Etablerad   Max 24000  31  HLOEV-BD1
Etablerad   Max 24000  122  JO-BD1
Etablerad   Max 24000  133  HOEKP-BD1
Etablerad   Max 24000  109  VE-BD1
Etablerad   Max 24000  160  OEGV-BD1
Etablerad   Max 24000   5  ALSE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  54  BJOEK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  44  ESJ-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  35  HON-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  1  HUAE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  41  KLTP-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  23  KVSF-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  52  LDB-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  94  MYOE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  22  PAS-BD1
Etablerad   Max 24000  10  RKV-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  277  VL-BD1
Etablerad   Max 24000  17  VL-BD11
Etablerad   Max 24000  36  VL-BD50
Etablerad   Max 24000  12  AAET-BD1
Etablerad   Max 24000  15  AEFS-BD1
Etablerad   Max 24000  59  OEKA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  39  DKN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad  Max 24000  38  VMA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  18  ALY-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 8000Infra  18  BTSD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  46  FDE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 8000Infra  24  FLOH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  38  GRG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 8000Infra  28  HHS-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  13  HSB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  42  HUM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  7  KROE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  21  KUD-VD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  30  LSTP-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  1  NYR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  16  PL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  1  RK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  12  SRB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  43  SVI-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  11  TNA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  131  VM-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  20  AELOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  18  OERP-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   6  OESSE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    11  BFSF-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    20  GOE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    13  HNS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  15  RAM-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  17  TLD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  47  VLN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  26  AAMS-BD1
Etablerad   Max 24000  7  BAT-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  1  GRP-BD1
Etablerad   Max 24000  23  HOESOE-BD1
Etablerad   Max 24000  27  LPE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  41  VKR-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  0  VVD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  31  ALA-BD1
Etablerad   Max 24000  20  HLP-BD1
Etablerad   Max 24000  31  HRLA-BD1
Etablerad   Max 24000  44  KTD-BD1
Etablerad   Max 24000  44  KVIN-BD1
Etablerad   Max 24000  32  LHA-BD1
Etablerad   Max 24000  16  LMM-BD1
Etablerad   Max 24000  33  NAAR-BD1
Etablerad   Max 24000  0  RNT-BD1
Etablerad   Max 24000  27  SEE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  43  SKBY-BD1
Etablerad   Max 24000  74  VGA-BD1
Etablerad   Max 24000  20  OEKE-BD1
Etablerad   Max 24000  19  ANU-BD1
Etablerad   Max 24000  69  BLA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  27  BRAEK-BD1
Etablerad   Max 24000  57  FF-BD1
Etablerad   Max 24000  12  FLSAE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  78  GRUB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  19  RYR-BD1
Etablerad   Max 24000  21  ROESB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  19  SRYR-BD1
Etablerad   Max 24000  26  ULE-BD1
Etablerad   Max 24000  77  VARG-BD1
Etablerad   Max 24000  61  VN-BD1
Etablerad   Max 24000  100  VN-BD51
Etablerad   Max 24000  121  VN-BD52
Etablerad   Max 24000  13  VN-BD53
Etablerad   Max 24000  40  VN-BD54
Etablerad   Max 24000  16  VTU-BD1
Etablerad   Max 24000   6  VAENAE-BD1
Etablerad   Max 24000  33  AABG-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  27  HFN-BD1
Etablerad   Max 24000  5  HGSOE-BD1
Etablerad   Max 24000  35  HSF-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  24  NGH-BD1
Etablerad   Max 24000  14  PLD-BD1
Etablerad   Max 24000  29  PSY-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  35  SPOE-BD1
Etablerad   Max 24000  20  TBC-BD1
Etablerad   Max 24000  10  VBY-BD1
Etablerad   Max 24000  31  VFB-BD1
Etablerad   Max 24000  20  VAEN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  41  FAAB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  46  GRIS-BD1
Etablerad   Max 24000  44  GRIS-BD52
Etablerad   Max 24000  203  GUS-BD1
Etablerad   Max 24000  15  GUS-BD52
Etablerad   Max 8000   36  GAELL-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  119  HMV-VD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  9  IROE-BD1
Etablerad   Max 24000  69  KNST-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  115  MOEV-BD1
Etablerad   Max 24000   2  NVAE-VD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  50  PHN-BD1
Etablerad   Max 24000  68  RUNM-BD1
Etablerad   Max 24000  52  SGA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 8000   71  SKAEL-BD1
Etablerad   Max 24000  71  SMA-BD1
Etablerad   Max 24000  197  SNS-BD1
Etablerad   Max 24000  26  SNS-BD42
Etablerad   Max 8000   16  SOK-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  70  SVAE-BD1
Etablerad   Max 24000  48  SXN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  14  VAEK-BD1
Etablerad   Max 24000  123  AESA-BD1
Etablerad   Max 24000  39  BDD-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  0  BOR-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  27  FHD-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  13  HJAEL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  9  HORD-BD1
Etablerad   Max 24000  20  HRLE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  53  KAE-BD1
Etablerad   Max 24000  70  LNA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  26  MMOE-BD1
Etablerad   Max 24000  29  NDK-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  36  RY-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    31  TAANN-BD1
Etablerad   Max 24000    17  VNO-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    45  VNO-BD51
Etablerad   Max 24000    49  VNO-BD13
Etablerad   Max 24000    58  VNO-BD50
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  74  AK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  11  AVK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  19  BHM-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  34  BLSA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  3  BLSD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  33  DHM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  28  FD-BD1
Etablerad   Max 24000     7  FH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  6  FLP-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  11  GHB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  92  GLY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  24  GY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  3  HGB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  47  HJBD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 8000Infra  29  HTSM-BD1
Etablerad   Max 24000     4  HU-BD1
Etablerad   Max 24000    26  HUMM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  3  HUNA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  14  KHU-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  34  KOB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  24  KSBO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  23  KUM-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  14  KAAB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  21  LT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  58  LTH-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  12  MUL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  10  ODH-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  18  RMM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  28  ROESS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  24  SBAE-BD1
Etablerad   Max 24000    19  SEGG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  6  SHU-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  21  SHOE-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   2  SKT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  45  SSM-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  22  TLL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  34  TTB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  37  UKN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  1  V-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  0  V-BD51
Etablerad   Max 24000Infra  17  V-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  23  V-BD53
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  24  VEBK-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  43  VED-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  33  VGAA-BD1
Etablerad   Max 24000    37  VRAAK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  16  VSM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  18  VSM-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  14  YXD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  7  AABK-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  27  AALY-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  28  AEMM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  12  AESL-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  39  OEKOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  42  OEVM-BD1
Etablerad   Max 24000    42  BAD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    44  BKOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    12  DI-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    44  GAED-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    44  HARA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    18  HOEKAA-BD1
Etablerad   Max 24000    48  HOEKAA-BD52
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    40  IR-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     1  LOEVA-BD1
Etablerad   Max 24000    18  ORS-BD1
Etablerad   Max 24000    35  RF-BD1
Etablerad   Max 24000    25  RYT-BD1
Etablerad   Max 24000    13  SEVA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    92  SU-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    45  TI-BD1
Etablerad   Max 24000    22  TOT-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    103  VEO-BD1
Etablerad   Max 24000     37  VEO-BD55
Etablerad   Max 24000    350  VS-A-BD1
Etablerad   Max 24000     96  VS-BD51
Etablerad   Max 24000    69  VS-BD52
Etablerad   Max 24000    47  VS-BD53
Etablerad   Max 24000    14  VS-BD54
Etablerad   Max 24000    82  VS-BD57
Etablerad   Max 24000     7  VS-BD58
Etablerad   Max 24000    80  VS-BD59
Etablerad   Max 24000    22  VS-BD50
Etablerad   Max 24000    19  VS-BD62
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    21  VS-BD56
Etablerad   Max 24000    28  VS-BD67
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    125  VS-BD69
Etablerad   Max 24000     7  VS-BD60
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    142  AASHG-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  63  BRA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    24  DAEN-BD1
Etablerad   Max 24000    82  EVE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    18  FRBY-BD1
Etablerad   Max 24000    32  GEL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     7  ISD-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    29  LAM-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    35  RII-BD1
Etablerad   Max 24000    43  RNE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    24  SBRO-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    22  TEB-BD1
Etablerad   Max 24000    33  TEL-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    18  TOLG-BD1
Etablerad   Max 24000    17  TUP-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    21  USA-BD1
Etablerad   Max 8000     31  UST-BD1
Etablerad   Max 24000    76  VJ-BD1
Etablerad   Max 24000    93  VJ-BD51
Etablerad   Max 24000    14  VJ-BD52
Etablerad   Max 24000    41  VJ-BD54
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    32  VJ-BD56
Etablerad   Max 24000    17  VJ-BD57
Etablerad   Max 24000    15  VJ-BD58
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    35  VJ-BD50
Etablerad   Max 24000    71  VJ-BD31
Etablerad   Max 24000    47  VJ-BD59
Etablerad   Max 24000     7  VLV-BD1
Etablerad   Max 24000    18  VNOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    1  AARY-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    48  OEJY-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    29  AY-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    39  BPOE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  36  LGRN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    20  RFL-BD1
Etablerad   Max 24000    16  RNS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    37  OEMO-BD1
Etablerad   Max 24000    11  BALD-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     9  CH-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    176  KPB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    114  LRP-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    42  SHD-BD1
Etablerad   Max 24000    40  SOEU-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    136  Y-BD1
Etablerad   Max 24000     33  GJU-BD1
Etablerad   Max 24000     14  Y-AC-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    38  BOL-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     0  EDL-BD1
Etablerad   Max 24000     1  FRSK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    19  SBOL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    37  TSE-BD1
Etablerad   Max 24000    32  TYD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    145  AA-BD1
Etablerad   Max 24000     21  AA-BD16
Etablerad   Max 24000     7  AANI-BD1
Etablerad   Max 24000     38  ALBY-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  12  BYBG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    30  ELD-BD1
Etablerad   Max 24000    70  FSTA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    64  JBG-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  19  KSE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    13  NDE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    49  THR-BD1
Etablerad   Max 24000    35  TJ-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  48  AAGX-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  9  OETV-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  82  BJOEAE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  71  DUD-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  11  GSA-BD1
Etablerad   Max 24000  7  HAL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  13  HAALL-BD1
Etablerad   Max 24000  30  HOEL-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  49  JBY-BD1
Etablerad   Max 24000  4  JP-BD1
Etablerad   Max 24000  15  KALL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  15  KVI-BD1
Etablerad   Max 24000  27  LAASB-BD1
Etablerad   Max 24000  45  MAT-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  8  MAAN-BD1
Etablerad   Max 24000  27  MAAR-BD1
Etablerad   Max 24000  51  MOEI-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  46  STN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  71  ULLAA-BD1
Etablerad   Max 24000  64  UNAA-BD1
Etablerad   Max 24000  14  UOT-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  16  AANN-BD1
Etablerad   Max 24000  43  AARE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  45  BGD-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  20  FLSB-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  44  HLI-BD1
Etablerad   Max 24000  41  HOL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  24  MLR-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  11  MSR-BD1
Etablerad   Max 24000  25  NRE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  0  SDH-BD1
Etablerad   Max 24000  11  SIB-BD1
Etablerad   Max 24000  42  SILL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  34  TFS-BD1
Etablerad   Max 24000  8  TFS-BD52
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  36  AAJ-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  44  AASF-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    25  VPOE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    57  AASL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    115  HYE-BD1
Etablerad   Max 24000    147  KVID-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    203  AAST-BD1
Etablerad   Max 24000     27  AAST-NY-BD1
Etablerad   Max 24000     20  AAST-G-BD1
Etablerad   Max 24000     13  AAST-J-BD1
Etablerad   Max 24000     34  AAST-BA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  2  BRSR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  9  DMN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  35  FLM-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  25  FSM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  40  GO-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  44  HNNS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  26  KVV-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  34  MGR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  24  RUP-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  8  SVED-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  42  VAERN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  107  AAV-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  26  OEHB-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    22  DEL-BD1
Etablerad   Max 24000     0  DIOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     8  ENE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     8  GOETE-BD1
Etablerad   Max 24000    68  HBK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     6  LIAT-BD1
Etablerad   Max 8000     0  LAET-BD1
Etablerad   Max 8000     11  PJAE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     4  AABR-BD1
Etablerad   Max 24000    137  AEH-BD1
Etablerad   Max 24000     27  AEH-BD51
Etablerad   Max 24000     14  BLY-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    47  DBR-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    38  GVV-BD1
Etablerad   Max 24000    29  GVAA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    42  ID-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    44  KRFJ-BD1
Etablerad   Max 8000     41  LFJ-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 8000     48  SFJ-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    16  SNA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    20  AED-BD1
Etablerad   Max 24000    21  AED-BD54
Etablerad   Max 24000    47  AEKL-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    38  AEAAS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    21  SKSK-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    48  UPOE-BD1
Etablerad   Max 24000    79  AELV-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    50  KSK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    13  NYST-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  17  PTK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    18  TSL-BD1
Etablerad   Max 24000    18  TAAN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     5  VSL-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    103  AEB-BD1
Etablerad   Max 24000     32  AEB-BD53
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    116  BOA-BD1
Etablerad   Max 24000     46  HJAE-BD1
Etablerad   Max 24000     77  HJAE-B-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    39  LAER-BD1
Etablerad   Max 24000    35  LOEH-BD1
Etablerad   Max 24000    87  MUN-BD1
Etablerad   Max 24000    26  SKAEN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     0  STOD-BD1
Etablerad   Max 24000     77  STRP-BD1
Etablerad   Max 24000     27  TAAP-BD1
Etablerad   Max 24000     13  VEJ-BD1
Etablerad   Max 24000     7  VEJ-S-BD1
Etablerad   Max 24000     15  VOEV-BD1
Etablerad   Max 24000     14  AASBO-BD1
Etablerad   Max 24000    120  AEG-BD1
Etablerad   Max 24000    163  AEG-KG-BD1
Etablerad   Max 24000     35  AEG-ME-BD1
Etablerad   Max 24000     67  AEG-H-BD1
Etablerad   Max 24000     94  AEG-U-BD1
Etablerad   Max 24000    105  AEG-LU-BD1
Etablerad   Max 24000     33  AEG-KA-BD1
Etablerad   Max 24000     14  AEG-AELV-BD1
Etablerad   Max 24000     52  AEG-HAV-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  96  BBOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  39  HLSOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  70  HNOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  17  HOEKL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  11  NRGD-VD1
Etablerad   Max 24000Infra  9  LGSD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  25  GRTOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  8  FOTOE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     7  BUB-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    12  HHN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    18  MRY-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    61  SHS-BD1
Etablerad   Max 24000    16  SAABY-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     59  OEHG-BD1
Etablerad   Max 24000    112  ADB-BD1
Etablerad   Max 24000     39  ADB-BD52
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    45  ASKR-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  29  AVDA-BD1
Etablerad   Max 24000    45  AX-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    33  BVE-BD1
Etablerad   Max 24000    47  EKB-BD1
Etablerad   Max 24000    60  ENAES-BD1
Etablerad   Max 24000    31  ERV-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  52  FVD-BD1
Etablerad   Max 24000     0  GLH-BD1
Etablerad   Max 24000    53  GPH-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     2  GAE-BD1
Etablerad   Max 24000    21  GOEA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  1  GOEH-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    39  HMP-BD1
Etablerad   Max 24000    61  HOTA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  0  IVT-BD1
Etablerad   Max 24000    15  JAEL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  20  KLYS-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  15  LKIL-BD1
Etablerad   Max 24000    20  LLAA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  34  LOH-BD1
Etablerad   Max 24000    65  LTB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  30  LYS-BD1
Etablerad   Max 24000     4  LAES-BD1
Etablerad   Max 24000     8  MARK-BD1
Etablerad   Max 24000     1  MAA-BD1
Etablerad   Max 24000    17  MAA-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  74  NKI-BD1
Etablerad   Max 24000    46  NTAE-BD1
Etablerad   Max 24000    62  OBN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    16  RI-BD1
Etablerad   Max 24000    26  RUN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  28  RAAGS-BD1
Etablerad   Max 24000    20  SFO-BD1
Etablerad   Max 24000     0  STM-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  19  UGT-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    51  VIN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  5  OEDE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    127  OER-BD1
Etablerad   Max 24000     22  OER-BD61
Etablerad   Max 24000    100  OER-BD52
Etablerad   Max 24000     20  OER-BD63
Etablerad   Max 24000     48  OER-BD55
Etablerad   Max 24000    110  OER-BD66
Etablerad   Max 24000     97  OER-BD57
Etablerad   Max 24000     10  OER-BD60
Etablerad   Max 24000     43  OER-BD62
Etablerad   Max 24000    123  OER-BD51
Etablerad   Max 24000     18  OER-BD67
Etablerad   Max 24000     45  OER-BD54
Etablerad   Max 24000     44  OER-BD65
Etablerad   Max 24000     42  OER-BD70
Etablerad   Max 24000     53  OER-BD58
Etablerad   Max 24000     18  OER-BD59
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     45  OER-BD64
Etablerad   Max 24000Infra  66  OER-BD56
Etablerad   Max 24000    123  OER-BD51
Etablerad   Max 24000     40  OER-BD53
Etablerad   Max 24000     23  OER-BD50
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    48  OER-BD77
Etablerad   Max 24000    21  OER-BD69
Etablerad   Max 24000     7  OER-BD40
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    20  EKET-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    70  SFH-BD1
Etablerad   Max 24000     4  SKVAE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    56  AASJ-BD1
Etablerad   Max 24000    56  OERK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  71  AFM-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  73  ARNV-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  48  ASE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  0  ATF-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  61  BBN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  33  BFJL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  41  BGM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  25  BIA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  0  BILOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  60  BNA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  27  BS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  265  DOS-BD1
Etablerad   Max 24000Infra   4  DROE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  15  DSOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  12  DTN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  34  EDT-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  20  FKE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  6  GBOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  4  GDL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  39  GDAA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  1  GFE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  22  GLG-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  2  GLVK-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  12  GOD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  8  GSF-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  46  GSF-BD50
Etablerad   Max 24000Infra  1  GTTE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    27  GAALN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  38  HM-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  17  HMLG-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  43  HOEB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  25  IDB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  134  JVD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  15  KILL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  45  KMN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  114  KOA-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  35  KRSOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  7  LAOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  15  LKN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  28  LMOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  16  MGOE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  44  MLL-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  50  MOL-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  25  MRE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  16  NAB-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  38  NBT-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  36  NKE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  26  NLN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  15  NVT-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  58  SJAEL-BD1
Etablerad   Max 24000    34  SJAEL-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  27  SKPD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  29  SKSOE-BD1
Etablerad   Max 8000Infra   1  SMK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  17  SNOE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  19  SUDD-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  3  SVJ-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  44  SAAGE-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  38  SOERF-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  1  THOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  33  TAER-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  33  URAA-BD1
Etablerad   Max 8000Infra  38  UTT-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  10  VGJ-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    16  VHS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  42  OEHN-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  27  OESK-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  157  OESK-BD51
Etablerad   Max 24000Infra  87  OESK-BD52
Etablerad   Max 24000Infra  89  OESK-BD53
Etablerad   Max 24000Infra  36  OESK-BD54
Etablerad   Max 24000Infra  84  OESK-BD55
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  25  OESN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    73  BFO-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    28  FAAK-BD1
Etablerad   Max 24000    93  FOEN-BD1
Etablerad   Max 24000    24  FOEN-BD52
Etablerad   Max 24000  11  GEA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  44  HNAA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  33  KKS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  76  LIT-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  40  LOC-BD1
Etablerad   Max 24000  29  LSHN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  18  MO-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  9  OPB-BD1
Etablerad   Max 24000  18  OPE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  14  TDB-BD1
Etablerad   Max 24000  106  TORB-BD1
Etablerad   Max 24000  100  TORV-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  6  OES-BD1
Etablerad   Max 24000  28  OES-BD52
Etablerad   Max 24000  34  OES-BD53
Etablerad   Max 24000  5  OES-BD54
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  95  OES-BD59
Etablerad   Max 24000  43  OES-BD50
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  30  BHD-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  112  HAER-BD1
Etablerad   Max 24000  35  HAER-BD52
Etablerad   Max 8000  68  IMOE-BD1
Etablerad   Max 24000  37  MOEOE-BD1
Etablerad   Max 24000  50  NLOE-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  41  SIA-BD1
Etablerad   Max 24000  48  SLOE-BD1
Etablerad   Max 24000  91  SVU-BD1
Etablerad   Max 24000  0  SVU-BD52
Etablerad   Max 24000  20  TVK-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  42  AASAE-BD1
Etablerad   Max 24000  25  OENAA-BD1
Etablerad   Max 24000  208  OESR-BD1
Etablerad   Max 24000  28  OESR-BD54
Etablerad   Max 24000  26  OESR-BD55
Etablerad   Max 24000   8  OESR-BD57
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  10  AL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  11  BJSK-BD1
Etablerad   Max 24000  184  DM-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  129  GMO-BD1
Etablerad   Max 24000  38  GRSOE-BD1
Etablerad   Max 24000  48  HARG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  5  HHA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  30  LAAAL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  26  NOY-BD1
Etablerad   Max 24000  6  NSI-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  34  SLBG-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000  36  STOEN-BD1
Etablerad   Max 24000  20  SUND-BD1
Etablerad   Max 24000  42  SOEBA-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    26  UE-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    35  OEH-BD1
Etablerad   Max 24000    87  OERD-BD1
Etablerad   Max 24000    11  BB-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    26  BOAL-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    17  GKA-BD1
Etablerad   Max 24000    37  HKG-BD1
Etablerad   Max 24000    16  HSAAS-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     1  IMM-BD1
Etablerad   Max 24000    62  KNI-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000     8  SIBB-BD1
Etablerad   Max 24000    18  OEBK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  42  ASV-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  5  GJN-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  37  JOK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  29  LJV-BD1
Etablerad   Max 24000Infra  33  LSAA-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 8000Infra  43  NAH-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  41  POS-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  20  SVBN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  45  YLJ-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000Infra  45  OEK-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    39  HET-BD1
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    15  JSI-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    29  KUI-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    26  PLL-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    36  SVN-BD1
Etableras ej
Etableras ej
Etablerad   Max 24000    5  OET-BD1
            Ny beslutad
            Anslutningspunkt
            stationssignatur  Nätförändringen
ADSL speciella villkor nivå2       genomförs
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär


Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär


InfrastrukturaffärInfrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär


Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär


Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär


Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär


Infrastrukturaffär
InfrastrukturaffärInfrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär


Infrastrukturaffär


Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär


Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

           ÖS  12/13/2010
           ÖS  12/13/2010

           ÖS  12/13/2010
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
InfrastrukturaffärInfrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
           J  11/14/2011
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär


Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun


Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun

Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär

Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun


Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
InfrastrukturaffärInfrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
InfrastrukturaffärInfrastrukturaffär


Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär


InfrastrukturaffärInfrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär


Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär


Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär


Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
InfrastrukturaffärInfrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

InfrastrukturaffärInfrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär


Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär


Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär

Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär


Infrastrukturaffär


Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun

Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
InfrastrukturaffärInfrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
InfrastrukturaffärInfrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär


Infrastrukturaffär

Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär


Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
InfrastrukturaffärInfrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär


Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär


Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär


Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
InfrastrukturaffärInfrastrukturaffärInfrastrukturaffär
Infrastrukturaffär


Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär


Infrastrukturaffär


Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
InfrastrukturaffärInfrastrukturkommun
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär


InfrastrukturaffärInfrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär


Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
InfrastrukturaffärInfrastrukturaffär
Infrastrukturkommun

Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär


Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun

Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
InfrastrukturaffärInfrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär


Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
InfrastrukturaffärInfrastrukturaffär

Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
InfrastrukturaffärInfrastrukturaffärInfrastrukturaffär
Infrastrukturkommun


Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär


Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
InfrastrukturaffärInfrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär


Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär


Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun
Infrastrukturkommun

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär


Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär

Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Infrastrukturaffär
Anslutningslista - TeliaSonera Bitström
Dokumentnummer:
Revdatum:

Kolumn
Kommun
Ort, stationsnamn
Anslutningspunkt Nivå 1
TAD-sign
AP2_Signatur

ADSL-klassning
Maxhastighet
Lediga portar
PlanDate
PlanLinesSystemnod
ADSL speciella villkor

Ny beslutad Anslutningspunkt stationssignatur nivå2
Nätförändringen genomförs
T 19812-07
1/10/2011

Förklaring
290 Kommuner

Anslutningspunkt på Nivå 1, Telestation långt namn
Telestationssignatur (enligt TAD-nät)
Anslutningspunkt på Nivå 2, Stations ID (enligt TAD-näts benämning för noden)
ADSL-klassning: Planerad, ej beställningsbar, Planerad (beställning möjlig) eller Etablerad,
Etableras ej. Garanterar ej tillgång till Portkapacitet.
Visar maximal hastighet som erbjuds på telestationen.
Här anges antalet lediga portar som finns då rapporten uppdateras.
Här anges datum då utbyggnad av ADSL-noden planeras
Här anges hur många nya portar som planeras

TeliaSoneras namn på ADSL-nod som är installerad på Telestationen inom UTO:t. Det är
systemnamnet med lägsta löpnummer och som kommer först i bokstavsordning som
visas. Namnet visas i option 82 fältet men där ersätts tecknet "-" med "."
Speciella villkor för UTO
Här visas när en beslutad nätåtgärd innebär att BD-noden kommer att byta
anslutningspunkt nivå 2, och därmed kan annan operatör påverkas
Här anges datum då nätåtgärden genomförs

								
To top