SECTIUNEA 2 - Download Now DOC

Document Sample
SECTIUNEA 2 - Download Now DOC Powered By Docstoc
					                    SECTIUNEA 2

  RAPORTUL EXPLICATIV AL CHELTUIELILOR (REC)
                  FAZA DE EXECUTIE FINALA
FAZA DE EXECUTIE NR. I
CU TITLUL Documentare si Studiu tehnic
FAZA DE EXECUTIE NR. II

 CU TITLUL : Dezvoltarea metodelor de evaluare a propagarii sunetelor si vibratiilor
in aglomerariile urbane
- Organizarea laboratorului pentru analiza, propagarea

FAZA DE EXECUTIE NR. III
CU TITLUL : Dezvoltarea metodelor de evaluare a propagarii sunetelor si vibratiilor in
aglomerariile urbane

FAZA DE EXECUTIE IV
CU TITLUL : REALIZARE, IMPLEMENTARE,SISTEM PILOT


FAZA DE EXECUTIE V
CU TITLUL : Experimentare Sistem in conditii reale.Elaborare documentatii de
utilizare,diseminare informatii, activitati suport.
  Devizul post-calcul al raportului final (DPC) (conform modelului din Anexa 1)
  Fisa de evidenta a cheltuielilor pe fiecare capitol (FEC) (conform modelului din Anexa 2)


ANEXA 1 - REC
      DEVIZ POSTCALCUL PENTRU FAZA DE EXECUTIE (DPC)
                                            01.10.2006-30.08.2008                            Antecal      Antecal             Antecal                 Antecal
                                          Total                Total      ET         Total
                             cul   Total   cul        ET I      cul        ET II        cul         ET IV  ET V
                                          2006                2007       III         2008
                             Total       2006               2007                  2008
 I.  Cheltuieli directe:                 72174  72679  22169  22679   22679    14783    14783  8696  6087    35217   35217   26087  9130
I.1  Cheltuieli de personal:               56174  45646  17674  17674    17674      11680  10680  6631  4049    25344   17292    16677   615
   1.1 Cheltuieli salariale (1.1.1 + 1.1.2)      46174  45646  17674  17674    17674      10680  10680  6631  4049    17344   17292    16677   615
    1.1.1 Salarii brute 27.376%            35382  35382  13543  13543    13543      8263  8263  5131  3132    13576   13576    13093   483
    1.1.2 Contributii:                10792  10264   4131   4131    4131      2417  2417  1500   917    3768   3716    3584   132
     a. CAS 19.5 %                   6988  5933   2675   2675    2675      1611   611  1000   611    2647   2647    2553   94
     b. Somaj 1 %                    885   538   339   339     339       165   63   102   63     136    136     131    5
     c. CASS 5.5 %                   2477  1813   948   948     948       496   118   308   118     747    747     720   27
     d. Risc, accidente 0,526% (dupa caz in
   functie de codul CAEN)                177   160    68    68      68     54    21    33   21     89    71     69      2
     e. FNUASS 0.85 %                  265   287   102    102      102     70    70    44   26     115    115    111      4
     f. Fond pt garantarea platii creantelor
   salariale 0.25 %                        21                      21    21    13     8    34      0
     g. Altele, conform reglementarilor in
   vigoare                             0                           0                    0
   1.2 Alte cheltuieli de personal           10000    0                     2000    0            8000      0
     a. deplasari interne                    0                           0                   0
     b. deplasari externe              10000    0                           0                   0
I.2  Cheltuieli materiale si servicii:          10250  24410   4495   5005    5005      3103   4103  2065  2038    4123   15302    6787  8515
   2.1 Materiale, materii prime            10250  24410   4495   5005    5005      3103   4103  2065  2038    4123   15302    6787  8515
   2.2 Lucrari si servicii executate de terti, din
   care:                              0                           0
     a. colaboratori (Se specifica natura
   serviciului)                          0                           0
     b. teste, masuratori, analize                0                           0
     c. omologari                        0                           0
     d. amenajare spatiu interior                0                           0
     e. studii, anchete statistice                0                           0
     f. asistenta tehnica, consultanta              0                           0
I.3  Alte cheltuieli specifice proiectului*:       5750  2623                           0            5750   2623    2623
II  Cheltuieli indirecte: regia (15% din
   cheltuielile directe)                10826  10826   3326   3326    3326      2217   2217  1304   913    5283   5283    3913  1370
III  Dotari independente                 17000  16495  17000  16495   16495            0                   0
   1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltare           0                           0                   0
   2. Aparatura, birotica                     0                           0                   0
   3. Calculatoare electronice si echipamente
   periferice, software                17000  16495  17000  16495   16495            0                    0
                                 10000                                                      1050
   Total tarif I+II+III                100000    0  42500  42500   42500    17000    17000  10000  7000    40500   40500   30000  0
Se va preciza TVA nedeductibil/ subcontractorul un este platitor de TVA
* pt. Modulul III aceste cheltuieli sunt:            * pt. Modulul I aceste cheltuieli sunt:
       Invitati straini, din care:                 Taxe de participare la manifestari;
         o  Strategii de cercetare;               Cursuri de perfectionare pe tematica proiectului.
         o  Manifestari internationale;
       Masa oficiala;
       Tratatie;
       Inchirieri sala, transport, etc.
Datele se confirma pe raspunderea noastra.

      Reprezentant legal,                  Director economic,                      Director de proiect,

    Rector,Prof.dr.Constantin Ciuce              Ec.Tecar Sorina                     Prof.dr.Borzan Cristina


                                                                         ANEXA 2 – REC

        FISA DE EVIDENTA A CHELTUIELILOR (FEC) PE FIECARE CAPITOL PENTRU RAPORTUL FINAL

     1.   INFORMATII GENERALE
                                            Tabelul nr.1
                 Nr.      Denumirea indicatorului       Planificat    Realizat    Cauze de nerealizare
                 crt.
                  1                      01.10.2006    10.12.2006
                      TERMEN Etapa I

                  2                      42500      42500
                       FINANTARE DE LA BUGET
                           (lei)
                  3       AVANS ACORDAT         12750      12750


                  4        AVANS STINS         12750      12750


                  5                      -        -
                      FINANTARE DIN ALTE SURSE
                         (COFINANTARE) (lei)
                  6                      10.05.2007    10.05.2007
                      TERMEN Etapa II
 7               10000    10000
    FINANTARE DE LA BUGET
        (lei)
 8     AVANS ACORDAT    3000     3000


 9      AVANS STINS    3000     3000


10               -      -
   FINANTARE DIN ALTE SURSE
     (COFINANTARE) (lei)
11               15.11.2007  15.11.2007
   TERMEN Etapa III

12               7000     7000
    FINANTARE DE LA BUGET
        (lei)
13     AVANS ACORDAT    2100     2100


14      AVANS STINS    2100     2100


15               -      -
   FINANTARE DIN ALTE SURSE
     (COFINANTARE) (lei)
16
   TERMEN Etapa IV

17               30000    30000
    FINANTARE DE LA BUGET
        (lei)
18     AVANS ACORDAT    9000     9000


19      AVANS STINS    9000     9000


20               -      -
   FINANTARE DIN ALTE SURSE
     (COFINANTARE) (lei)
        21                30.08.2008   30.08.2008
           TERMEN Etapa V

        22                10500     10500
            FINANTARE DE LA BUGET
                (lei)
        23     AVANS ACORDAT     3150      3150


        24     AVANS STINS      3150      3150


        25                -       -
           FINANTARE DIN ALTE SURSE
             (COFINANTARE) (lei)
        26                30.08.2008   30.08.2008
           TERMEN FINALIZARE PROIECT

        27                100000     100000
            FINANTARE DE LA BUGET
                (lei)
        28     AVANS ACORDAT     30000     30000


        29     AVANS STINS      30000     30000


        30                -       -
           FINANTARE DIN ALTE SURSE
             (COFINANTARE) (lei)
2.  EVIDENTA PLATILOR EFECTUATE DE CONTRACTORUL TITULAR CATRE CONTRACTORII ASOCIATI PENTRU FAZA DE
   EXECUTIE ANTERIOARA
                                                  Tabelul nr.2
        Nr.  Denumirea contractorului      Suma platita    Nr.si data document
        crt.   partener/asociat          (lei)         de plata
        1
        …
        n
        TOTAL PLATIT:
3.  UTILIZAREA RESURSELOR UMANE – CONFORM ART. 28 DIN CONTRACTUL DE FINANTARE

                                                     Tabel nr. 3
             Structura personalului   Valoare
        Nr.                        Nr. de   Nr. ore  Echivalent
                          salariu brut
        crt.                       persoane  lucrate  norma intreaga
                            -lei-
        1    Personal cu studii     13543           1107    0.468
            superioare ETAPA I              6

        2    Personal cu studii     5131            422    0.50
            superioare ETAPA II              5

        3    Personal cu studii     3132            232    0.37
            superioare ETAPA III             4

        4    Personal cu studii     13093           1039    0.34
            superioare ETAPA IV              3

        5    Personal cu studii     483            29     0.028
            superioare ETAPA V              2

            TOTAL           35382           2829
4.    DEPLASARI EFECTUATE – CONFORM ART. 28 ALIN. 3 DIN CONTRACTUL DE FINANTARE

   -  cheltuielile aferente deplasarilor efectuate se deconteaza in conditiile legale stabilite pentru institutiile
     publice
                                                        Tabel nr.4
                          Deplasari Interne
              Numele si prenumele             Scopul   Localitatea  Cheltuieli decontate de la
         Nr.    Nr. ordin deplasare/data   Durata    deplasarii            buget pentru:
         crt                  deplasarii                Diurna   Cazare  Trans
                                                            port
         1
         …
         n
         TOTAL :
         TOTAL DEPLASARI (DIURNA, CAZARE, TRANSPORT):

                              Deplasari Externe
               Nr. ordin deplasare/data            Localitatea   Cheltuieli decontate de la buget
           Nr.                  Durata                    pentru:
           crt                 deplasarii             Diurna   Cazare   Trans
                                                           port
           1
           …
           n
           TOTAL :
           TOTAL DEPLASARI (DIURNA, CAZARE,
           TRANSPORT):


   5. MATERIALE, MATERII PRIME

5.1 Materiale consumabile, combustibil, piese de schimb:

                                                                Tabel nr. 5.1
                Document                Valoare
                              Valoare
Nr.    Denumire      justificativ              decontata
                       UM  Cant  totala
crt              Denumire/               de la buget
                               (lei)
                nr./ data                (lei)
                     Etapa I
1   Tavita corespondenta     FF
                5537146/24.1  Buc
                 0.2006       28   183,26   183,26
2   Combiboard 90x60cm      FF
                5537146/24.1  Buc
                 0.2006       1   59,70    59,70
3      Cub Hartie       FF
                5537146/24.1  Buc
                 0.2006       5   63,25    63,25
4      Biblioraft       FF
                5537146/24.1  Buc
                 0.2006       6   24,99    24,99
5     Dosar plastic      FF
                5537146/24.1  Buc
                 0.2006       50   29,75    29,75
6     Folie protectie      FF
                5537146/24.1  Buc
                 0.2006      300   24,99    24,99
7    Set 4 rextmarkere      FF
                5537146/24.1  Buc
                 0.2006       2   19,52    19,52
8   Suport magnetic agrafe    FF
                5537146/24.1  Buc
                 0.2006       5   11,30    11,30
9     Notes adeziv       FF
                5537146/24.1  Buc
                 0.2006       4   20,66    20,66
10     Notes adeziv       FF
                5537146/24.1  Buc
                 0.2006       4   27,51    27,51
11   Magneti Whiteboard      FF
                5537146/24.1  Buc
                 0.2006       2    9,42    9,42
12    Geanta laptop      FF
              5537146/24.1  Buc
                0.2006        3   447,21  447,21
13    Hartie copiator     FF
              0573187/26.1  Buc  15  160,47  160,47
                 0.06
14     Cartus hp       FF
              0573187/26.1  Buc   2  448,01  448,01
                 0.06
15   Suport big butler     FF
              8709260/30.1  Buc   5  199,15  199,15
                0.2006
16    Memory stick       FF
              573264/15.11  Buc   4  336,01  336,01
                .2006
17    Memory stick       FF
              3016643/23.1  Buc   1  113,05  113,05
                1.2006
 TOTAL MATERIALE CONSUMABILE, COMBUSTIBIL, PIESE
                             2178,25  2178,25
          DE SCHIMB: ETAPA I
                   ETAPA II
1   Perforator 25 coli     FF
              1313/03.05.2  buc 2    42,48   42,48
                 007
2      Capsator       FF
              1313/03.05.2  buc   3   52,47   52,47
                 007
3  Suport magnetic agrafe    FF
              1313/03.05.2  buc   3   15,67   15,67
                 007
4    Suport rotativ      FF
              1313/03.05.2  buc   3  101,03  101,03
                 007
5      Capse        FF
              1313/03.05.2  cutie  100  53,55   53,55
                 007
6   Cartus HP Q6470A   FF
              4688869/    buc   1   450    450
              04.05.2007
7       DVD R+     FF
               4688869/    buc    100  160   160
               04.05.2007
8      Carcasa dvd    FF
               4688869/    buc    100  50    50
               04.05.2007
9     Cartus HP 334   FF
               4688869/    buc    1   100   100
               04.05.2007
10     Cartus HP 338   FF
               4688869/    buc    1   60    60
               04.05.2007
11   Cartus Canon S 300  FF
        blak     4688869/    buc    1   40    40
               04.05.2007
12   Cartus Canon S 300  FF
        color     4688869/    buc    1   70    70
               04.05.2007
13     Cartus HP 92A   FF
               4688869/    buc    1   180   180
               04.05.2007
14     Camera web    FF
               4688869/    buc    1   60    60
               04.05.2007
15     Mouse optic    FF
               4688869/    buc    1   30    30
               04.05.2007
16     Hartie copiator     FF
               4162423/04.0  top    55  604,76  599,8
                 5.2007
     TOTAL MATERIALE CONSUMABILE,
                               2065   2065
   COMBUSTIBIL, PIESE DE SCHIMB: ETAPA II
                    ETAPA III
1   Cartus Q6470 ABK hp lj FF4162824/09
                       buc  2     838   838
        3600       .11.2007
2   Cartus Q6471 ABK hp lj FF4162824/09
                       buc    1   396   396
        3600       .11.2007
3   Cartus Q6472 A Yellow FF4162824/09
                       buc    1   396   396
                 .11.2007
4    Cartus Q6473 A   FF4162824/09
                      buc  1  396   396
      Magheuta      .11.2007
5   TEXTMARKER TOYO   FF5441/01.11.
                     buc   2  12    12
                2007
 TOTAL MATERIALE CONSUMABILE, COMBUSTIBIL, PIESE
                           2038   2038
         DE SCHIMB: ETAPA III
                   ETAPA IV
1   Cartus Canon BCI -    FF
       3eBK     27537/19.05.  BUC 3   380.8  380.8
                2008
2  Cartus Canon BCI -3eC    FF
              27537/19.05.  BUC   3  124.95  124.95
                2008
3  Cartus Canon BCI -3eC    FF
              27537/19.05.  BUC   3  124.95  124.95
                2008
4  Cartus Canon BCI -3eM    FF
              27537/19.05.  BUC   3  124.95  124.95
                2008
5   Hartie copiator A4    FF
              27537/19.05. TOP    5  57.48  57.48
                2008
6   Mina creion Mecanic    FF
      0.5 mm     27537/19.05. BUC   10  16.66  16.66
                2008
7   Mina creion Mecanic    FF
      0.7 mm     27537/19.05. BUC   10  16.66  16.66
                2008
8    Folie protectie     FF
              27537/19.05. SET    6  29.75  29.75
                2008
9      Mini DVD       FF
              27537/19.05. BUC    5  29.75  29.75
                2008
10       CD        FF
              27537/19.05. BUC   50  77.35  77.35
                2008
11      DVD        FF
              27537/19.05. BUC   40  80.92  80.92
                2008
12  Cartus Canon 40 black    FF
       1600      27409/14.05. BUC  4  256.3   256.3
                2008
13  Cartus Canon 40 color    FF
       1600     27409/14.05. BUC  6  499.41  499.41
                2008
14  Cartus Canon BCI -3e     FF
        BK      27409/14.05. BUC  2  380.80  380.80
                2008
15  Cartus Canon BCI -3e     FF
        C      27409/14.05. BUC  3  124.95  124.95
                2008
16  Cartus Canon BCI -3e     FF
        M      27409/14.05. BUC  3  115.72  115.72
                2008
 TOTAL MATERIALE CONSUMABILE, COMBUSTIBIL, PIESE
                          2441.40  2441.40
          DE SCHIMB: ETAPA IV
                   Etapa V
1     Lampa USB       FF
              1310/19.08.2 BUC 10  279,41  279,41
                 008
2      Carkit BT       FF
              1310/19.08.2 BUC 1   150    150
                 008
3    Card reader 3      FF
              1310/19.08.2 BUC 5   145    145
                 008
4   Casca Beyerclynamic     FF
              1310/19.08.2 BUC 2  452,2   452,2
                 008
5   Card micro SD L BD     FF
              1310/19.08.2 BUC  1   59    59
                 008
6   Prelungitor 6 prize 5    FF
       metri     1310/19.08.2 BUC  6  239,98  239,98
                 008
7   Prelungitor 6 prize    FF
              1310/19.08.2 BUC  1   18    18
                 008
        8             FF
              Memory Stick Pro Duo
                 2GB   1309/19.08.2 BUC  4           238       238
                     008
        9   Allfine Z383 2GB  FF
                     1309/19.08.2 BUC  2           238    238
                     008
        10    Drive UPS 8GB     FF
                     1309/19.08.2 BUC  6         773,98     773,98
                        008
        11    Drive UPS 8GB     FF
                     1309/19.08.2 BUC  4         315,3      315,3
                        008
        12    Aparat odorizant    FF
                     29850/10.07. BUC  1         14,25        7
                       2008
        TOTAL MATERIALE CONSUMABILE, COMBUSTIBIL, PIESE
                                       2923,12    2915,87
        DE SCHIMB: ETAPA V
        TOTAL MATERIALE CONSUMABILE, COMBUSTIBIL, PIESE
                                       11645,77    11638.52
        DE SCHIMB:

In cazul in care, in conformitate cu documentul de justificare a cheltuielilor sunt folosite abrevieri, coduri, se va
trece in paranteza denumirea uzuala a materialului.

5.2 Obiecte de inventar :
                                                      Tabel 5.2
                                               Valoare
          Nr.              Document justificativ   Valoare
                 Denumire                         decontata de la
          crt.             Denumire/ nr./ data   totala (lei)
                                              buget (lei)
           Etapa I
        1   Aparat foto Sony   FF 3016642/23.11.2006     841,23     841,23
        2   Laminator A3 FGK   FF 3016647/23.11.2006     710,43     710,43
           320i
        3   Masina de legat cu  FF 5537146/24.10.2006
                                     815,94     815,94
           spirala
        4   Monitor        FF 123653/23.11.2006     459,15     459,15
        TOTAL OBIECTE DE INVENTAR : ETAPA I            2826,75     2826,75
               Etapa IV
        1   Dispozitiv de stocare FF 2801/24.04.2008      1177.05     1177.05
           HDD model B
         2   Computer portabil FF 2248/14.05.2008         1951.41     1951.41
            model A
         3   Monitor TFT    FF 0042863/14.05.2008       1217.14     1217.14
         TOTAL OBIECTE DE INVENTAR : ETAPA IV            4345,6     4345,6
            Etapa V                        2826,75
         1   Camera foto SONY  FF 1309/19.08.2008         1395,54     1395,54
            DSC-H9B
         2.  GPS MIO      FF 1309/19.08.2008         1302,56     1302,56
         3.  Scaner hp 8500   FF 1309/19.08.2008         1611,55     1611,55
         4.  Sony DSV-T 300   FF 1309/19.08.2008         1289,48     1289,48
         TOTAL OBIECTE DE INVENTAR : IV               5599,13     5599,13
         TOTAL OBIECTE DE INVENTAR :                 12771,48    12771,48


  6. SERVICII EXECUTATE DE TERTI
                                                        Tabelul nr. 6
                              Justificarea            Valoare
         Nr.   Denumirea    Factura              Valoare
                              achizitionarii          decontata de la
         crt.   serviciului   Nr./ data             totala (lei)
                                                buget (lei)
         1
         …
         n
         TOTAL SERVICII :
In cazul serviciilor executate de terti care intra sub incidenta art. 47 din contractul de finantare, se va prezenta copia
acordului prealabil al Autoritatii Contractante.


  7. DOTARI INDEPENDENTE
                                                        Tabelul nr. 7
                                                Valoare
         Nr.               Document justificativ   Valoare totala
               Denumire                            decontata de la
         crt.              Denumire/ nr./ data      (lei)
                                                buget (lei)
         1. ECHIPAMENTE PENTRU CERCETARE-DEZVOLTARE
         1
         …
         n
         TOTAL ECHIPAMENTE DE C-D:
         2. MOBILIER, APARATURA, BIROTICA
         1
         …
         n
         TOTAL MOBILIER, APARATURA, BIROTICA:
         3. CALCULATOARE ELECTRONICE SI ECHIPAMENTE PERIFERICE
         ETAPA I
         1  Camera Sony     FF. 3016641/23.11.2006  2946.4          2946.4
         2  Laptop fujitsu   FF 5879257/23.11.2006  9969.82         9969.82
         3  Videoproiector Beng FF 3016640/23.11.2006  3578.78         3578.78
         TOTAL CALCULATOARE, PERIFERICE :         16495          16495
         TOTAL DOTARI INDEPENDENTE (1+2+3):        16495          16495In cazul in care, in conformitate cu documentul de justificare a cheltuielilor sunt folosite abrevieri, coduri, se va
trece in paranteza denumirea uzuala a materialului.


  8. ALTE CHELTUIELI SPECIFICE PROIECTULUI
                                                    Tabelul nr. 8
                              Justificarea           Valoare
        Nr.            Factura    achizitionarii   Valoare    decontata
             Denumirea
        crt.           Nr./ data            totala (lei)  de la buget
                                               (lei)
                            ETAPA IV
        1   Taxa      de FF00007/1   Participarea la   2623      2623
            participare     9.05.2008   programul de
            Grecia program          perfectionare
            de                 “Hipoacuziile
            perfectionare          de la diagnostic
            pentru - Prof.dr          la integrare
            Borzan Cristina            sociala
             - Asist Univ.Dr.
            Gabor-Harosa
            Florina
        TOTAL ALTE CHELTUIELI SPECIFICE :              2623    2623


 9. CHELTUIELI INDIRECTE (REGIE) – CONFORM ART. 30 DIN CONTRACTUL DE FINANTARE

Valoare :1370
Metoda de calculatie si cheia de raparticzare a cheltuielilor indirecte:
Metoda de calculatie este procentual si se aplica dupa urmatoarea cheie:
Cheltuielile indirecte reprezinta 15% din cheltuielile directe

Ch indirecte=9130*15%=3913


 10. CHELTUIELI EFECTUATE PRIN COFINANTARE

                                                Tabel 9
                                   Suma cheltuita pentru
                         Nr./data document
         Nr.crt  Denumirea cheltuielii            realizarea proiectului
                           justificativ
                                        (lei)
        1
        …
        n

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:6/29/2012
language:
pages:16