EDI in de praktijk 11 september 2007 by fZVBTJX

VIEWS: 25 PAGES: 26

									  EDI in de praktijk

Amsterdam 11 september 2007
Agenda

• Algemene introductie (optie)
• Ervaring vanuit de praktijk
Algemene introductie
   (optie)
EDI, waar praten we over?

• EDI staat voor Electronic Data Interchange.


• Een overkoepelend begrip voor:


 geautomatiseerde, elektronische uitwisseling
   van gestructureerde en genormeerde
    berichten tussen computers van
    verschillende partijen in de keten
EDI onderwerpen

• communicatie (via FUeB)
• berichten (pricat,ordrsp, slsrpt)
• artikelidentificatie (EAN-codering)
• ‘elektronische adressen’ (ILN)
• artikelcoderingen (WWS-profiel)
EDI, communicatie

                  FUeB
 Bedrijfsnetwerk / -applicaties
  Vertaling / communicatie
   EDI / XML berichten
     Communicatie-
      netwerk
       Elektronische berichten

           EDI-pilot Mode


         1


         2            Soorten berichten
                     • Pricat = Artikelstamdata
         3
                     • Ordrsp = Order(bevestiging)
         4            • Ordchg = Orderaanpassing
Leverancier          Ontvanger  • Desadv = Pakbon
         5
                     • Invoice = Faktuur
         6            • Slsrpt = Doorverkoopcijfers
                     • Invrpt = Voorraadgegevens
         7
                     • Orders = Order (nos)
         8
EDI-projecten

EDI-projecten vragen naast invoering van
technologie ook om:
• aanpassing van de werkprocessen en
 informatievoorziening
• begeleiden van mensen
• overleg met betrokken bedrijven (leveranciers)
• …..

    …en bovenal projectmanagement
      Elektronische communicatie;
      activiteiten op 4 niveaus


Bedrijf A                   Bedrijf B
            ‘Afspraken’         Processen / workflow

                       EDI / EDIFACT

         Transacties / berichten        Communicatie(infrastructuur)
ISO de EDIFACT Standaard normering

•  ISO Internation Standarization Organisation
     sinds 1947 standaarden vastleggen.
•  Edifact is een manier van elektronische gegevens uitwisselen
  op basis van een verzameling ISO-normen.Partners wisselen
  gegevens uit op bases van de EDIFACT norm indeling:
  Dit zijn vaste omschrijvingen voor berichten
  1) PRICAT (Prijs/Verkoop Catalogus)
  2) ORDRSP (Order opdrachten)
  3) DESADV (Despatch Advice,Pakbonnen)
  4) INVOIC ( Invoice Facturen)
  5) SLSRPT (Sales Report verkooprapporten)
  6) INVRPT ( Voorraad bericht)
 GS-1 en EAN nummers


• De organisatie die over ruim 140 landen de het
 European Article Numberings systeem bewaakt en ook
 in NL de nummers uitgeeft.
• EAN 13 ( aantal code nummer posities).
• In deze EAN code altijd nummers opgenomen voor
 aanduiding:
 Artikel en kleurnummer
 Maataanduiding
 In- en verkoopprijs
 Artikelaanduiding
 Goederengroep nummer
XML en andere berichten soorten
• Voor het elektronische uitwisselen kunnen er
 ook andere standaards gebruikt worden.


• Bijvoorbeeld XML of zelfs gewone Flat files in
 CSV of anders.


 (Daar hebben we het nu niet over!)
Ervaring vanuit de praktijk
Randvoorwaarden voor
goede EDI toepassing (Leverancier-Retailer)


• Automatiseringssysteem (orders/goederen).
• Importeer programma voor de data en een
 MessagingCenter ,via provider zoals bijvoorbeeld
 Indicia/Pranke,BTE,Egate,Tie of FashionUnited
 eBusiness, etc.).
• Breedband verbinding met email (safe!).
• Kennis rondom Windows toepassingen.
• Projectleider en/of team EDI.
• Gebruik standaard codering (EAN).
• Hebben van een uniek ILN / GLN (Global Location
 nummer (verstrekking via GS-1).
Nut van EDI toepassing!

•  EDI berichten versturen is géén doel op zich maar een middel
  om een samenwerking eenvoudig te kunnen faciliteren!
  Belangrijkste nut is komen tot winst maximalisering:
  1) Gemak bij orderproces
   – invoeren stam data, verwerking orders, re-orders, NOS
    etc. (Snelheid!)
  2) Gebruik voorprijzen en mogelijk ook de leveranciers etiketten
  3) Monitoring van de leverancier op de verkoop (benchmark
   omgeving en dagelijks)
  4) Ingrijpen en ondersteunen bij verkoop
   (indien is afgesproken, soms zelfs voorwaarde EDI gebruik)
  5) Beter advies bij nieuwe inkoop op basis bench afzetmarkt
   en het verkoop resultaat van de individuele klant
  6) Administratieve en logistieke afhandelingen
   (afletteren van de elektronische pakbon en factuur)
Organisatorische veranderingen:

•  Van manuele invoer naar snelle geautomatiseerde invoer
  geeft in het begin onrust! Werken met bijvoorbeeld meerdere
  actieve “Windows” i.p.v. vertrouwde papier. Als er fouten
  worden gemaakt zijn ze vaak heftiger, juiste en snellere
  correctie noodzakelijk, orderen op filiaal niveau met een GLN
  nummer.
•  Eigen coderingen niet meer leading!
•  Extra aandacht bij binnenhalen (boeken) van de orders en
  goederen, in relatie tot filiaal, seizoen en compleetheid
  gegevens.
•  Andere systematiek bij orderen, de status orders en het
  bijhouden van budgetten.
•  Niet iedere leverancier doorloopt het proces op dezelfde
  manier, kunnen omgaan met kinderziektes.
•  Verantwoordelijke benoemen voor gehele proces is noodzaak!
  EDI toepassingen vragen specifiek IT gevoel bij
  medewerker(ster).
•  Andere controle mechanismen noodzakelijk, setcodes kunnen
  ontbreken, soms zijn ze versleuteld in EAN code.
Aandachtspunten per soort bericht!

PRICAT:
 Niet iedere leverancier kan een PRICAT bericht sturen.
 Moment van beschikbaarheid niet altijd gelijk aan het fysieke
 order moment.
 Niet elke leverancier kan een order gelijke PRICAT
 aanleveren (soms wel 20mb).
 Inhoudelijk dient de PRICAT gevuld te zijn, de controle is de
 verantwoordelijkheid van de retailer.
 De “mapping” interne kleur en groepscodering dient te
 gebeuren met de PRICAT
 Géén juiste “mapping” vertragingen en onleesbare sales
 rapportages
 PRICAT kan nooit alle details vermelden die evt. gewenst zijn
 (zelf verrijken noodzakelijk, bijvoorbeeld extra omschrijvingen
 artikel).
 Meerwaarde FashionUnited eBusiness Tools voor alle
 betrokkenen!
 Sales analyses binnen eigen systeem kunnen onbetrouwbaar
 zijn bij onjuiste “mappingen”!
Aandachtspunten per soort bericht!

ORDRSP:
 Geen Pricat geen order verwerking.
 Controle op aantal, in- en verkoopprijzen etc.
 Boeken op het juiste filiaal.
 Binnenhalen op juiste verkoopseizoen.
 Tip: Controleer via steekproeven de juistheid van de EDI
 orders met papieren order bevestigingen!
 Dubbel binnenboeken kan snel gebeuren!
 Maak print van binnengekomen bericht en vermeld nummer
 en dag van verwerking.
 Noteer de ordernummers van de leverancier voor controle
 binnenkomende orders.
 Versturen gebeurt tussen dag 1 en 3 maanden.
Aandachtspunten proces per soort bericht!

DESADV:
 Dit is de werkelijke levering! Controleer de
 pakbonnen zeker in begin goed met facturen.
 Bij filialen krijg je dus per filiaal pakbonnen en
 administratie!
 Zorg dat de documenten overzichtelijk in een
 map gaan, om later te controleren en matchen
 met de orders en facturen! Dit is later ook een
 controle bij verkeerde inboekingen (bijv. niet
 gekocht, te hoge inkoopprijs ,Duitse prijzen).
 Boek pas definitief in wanneer de goederen er
 fysiek zijn (let op omzetsnelheid).
Aandachtspunten per soort bericht!


INVOIC:


Voorlopig niet gebruiken!


In een later stadium bij het bekend zijn met
de procedures, controles en correcties bij
het verwerken van orders via EDI geeft dit
zeker een belangrijk extra winstpunt in het
proces!
Aandachtspunten per soort bericht!


SLSRPT:
 In het Pilot traject verplicht!
 Bij sommige leveranciers randvoorwaarde EDI
 toepassing.
 Standaard coderen ook hiervoor een must!
 Instellingen zijn systeem afhankelijk, meestal
 elke dag sales rapport e-mail naar leverancier.
 Niet iedere leverancier kan (nu) sales
 rapporten goed bundelen en lezen! Hier ook
 duidelijke meerwaarde producten FUEB!
Aandachtspunten per soort bericht!


INVRPT:
 Zeer belangrijk in combinatie met sales
 rapporten, vooral bij interfiliaal verkeer!
 Fabrikant die afspraken maakt voor juiste
 voorraden op de verkoopvloer, bijleveren NOS
 artikelen, of terugname goederen kan niet
 zonder dit bericht!
Pre Prising
Een belangrijk logistiek winstpunt is te behalen
uit het gebruik van de fabrikanten prijskaartjes!


De praktijk leert dat klanten niet zo moeilijk doen,
de verkoop moet anders leren lezen en kijken en
wennen aan het idee dat er soms meer prijzen
op staan!


Check bij binnenkomst van goederen aan de
kassa, door direct een steekproef te nemen. Scannen of
de gegevens kloppen met wat in de kassa bekend is!
(Is de DESPADV al verwerkt via binnen melding?)
Vragen?
Begrippenlijst
Links
•  www.mssketendigitaal.nl


•  www.gs1.nl


•  www.fashionunited.com/ebusiness/


•  www.modint.nl


•  www.aca.nl


•  www.unisoft.nl


•  www.profashionall.nl


•  www.easypos.nl

								
To top