Hayatimizi Kolaylastiran Makineler by fZVBTJX

VIEWS: 0 PAGES: 26

									   BASİT MAKİNELER

“HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRAN MAKİNELER”
  Yukarıdaki resim bir odun parçasından bir çiviyi sökmek için
kullanılan demir levyeyi göstermektedir. Levyeye numaralı oklarla
gösterilmiş yönlerde kuvvet uygulanabilir.Hangi yönde kuvvet
uygulanırsa çivi tahtadan daha kolay sökülebilir?
Günlük hayatımızda kuvvetin yönünün değiştirilmesinden faydalanılarak
oluşturulmuş bir çok araç–gereç kullanırız.Bu araç-gereçler bize iş yapma
kolaylığı sağlar.
Çok az parçadan oluşan ve yalnızca tek bir kuvvet
 çeşidini kullanan makineler basit makine olarak
 adlandırılır.
Basit makinelerle, uygulanan kuvvetin büyüklüğü ve
 yönü değiştirilerek iş yapma kolaylığı sağlanır.
  Basit Makinelerin Özellikleri
  İş kolaylığı sağlarlar. Ancak, işten kazanç
  ya da kayıp yoktur. İşin sonucu olarak
  enerjiden de kayıp ya da kazanç
  sağlamazlar. Enerji tasarrufu da
  sağlamazlar.
  Kuvvetin yönü, büyüklüğü ve uygulama
  noktasını değiştirmeyi sağlar.
  Kuvvetten ya da yoldan kazanç vardır.
  Ancak, iki kazanç aynı anda sağlanamaz.
  Makinelerle iş yapıldığında mutlaka enerji
  kullanılması gerekir.
 Basit Makinelerin Özellikleri

Giriş kuvveti: uygulanan kuvvet
Çıkış kuvveti: doğan kuvvet

Kuvvet Kazancı Nasıl Gerçekleşir?
Bir basit makinede kuvvet kazancının
 olması , giriş kuvvetinin çıkış
 kuvvetinden küçük olmasıyla
 gerçekleşir. Yani büyük kuvvet
 gerektiren işler küçük kuvvetle yapılır.
    Kaldıraçlar
http://www.fenveteknolojidersi.com/flash/sunu/kaldira
 c.swf
  Kaldıraçlar
Bir destek noktası etrafında dönebilen sağlam
yapılı çubuktan oluşan düzeneğe kaldıraç denir.
Kaldıraçta kuvvetin destek noktasına olan
uzaklığına kuvvet kolu, yükün destek noktasına
olan uzaklığına da yük kolu denir.
  Kaldıraç Türleri
1. Destek,
 uygulanan kuvvet
 ile yük
 arasındadır.
Ör:makas, kerpeten,
 tahterevalli
 Kaldıraç Türleri
2. Destek kaldıracın ucunda, uygulanan kuvvet
 ise, diğer ucundadır. Yük, ortada yer alır.
Ör:fındık kıracağı, el arabası, menteşeli kapılar,
 gazoz açacağı, vs.
 Kaldıraç Türleri
3. Uygulanan kuvvet, destek ve yük arasındadır.
Ör:tenis raketi, cımbız, kürek, maşa, kol kası,
 buz hokeyi sopası, vs.
 Biliyor Musunuz?
Kaldıracın, kuvvet kazancının büyüklüğünü,
Arşimet’in şu sözü desteklemektedir:
 “Bana üzerinde durabileceğim bir yer gösterin,
    Dünya’yı yerinden oynatayım.”
   Eleştirel Düşünelim!
a. Bir gölde kayığa binerek kürek çeken bir
  adam görülmektedir.Küreğin uçlarının
  kayığa bağlantı noktasına uzaklıkları a ve
  b dir.Buna göre;
  I) a uzunluğu artarsa uygulanan kuvvet
  azalır.
  II) b uzunluğu artarsa küreği her çekişte
  kayığın aldığı yol artar.
  III) Bağlantı noktası K olursa küreğe
  uygulanan kuvvet azalır.
  Yargılarından hangileri doğrudur?

b. Şekilde,kayığın hareketi için kullanılan
  kürek kaldıraç görevi yapmaktadır.
  bu kaldıraç sisteminde;
  I) Desteğin yeri M noktasıdır.
  II) Kuvvetin etkidiği nokta K’dır.
  III) Yükün etkidiği nokta L’dir.
  Yargılarından hangileri doğrudur?
  MakaralarSabit bir eksen etrafında
 serbestçe dönebilen,
 çevresinde ipin geçmesi
 için bir oluk bulunan
 basit makinelerdir.
 Makara Türleri
Sabit Makara
Sabit bir noktaya asılan ve
 dönerek cisimlerin hareket
 etmelerini kolaylaştıran
 makaraya, sabit makara
 denir.
Cisim, ancak kendi ağırlığına
 eşit bir kuvvetle kaldırılabilir.
 Kuvvet kazancı yoktur.
Sadece kuvvetin yönünü ve
 doğrultusunu değiştirdiği için
 iş yapma kolaylığı sağlar.
 Makara Türleri
Hareketli Makara
Makaranın dönme eksenine
 baglanan yükle birlikte
 hareket eden
 makaralardır.
Bu makaralarda kuvvetten
 kazanç vardır.
  Makara Türleri
Bileşik Makara
 Sistemleri
 (Palangalar)
Sabit ve hareketli
 makaralardan oluşan ve
 kuvvet kazancını
 amaçlayan makaralar
 sistemidir. Bu kazanç
 palangaları oluşturan
 hareketli makaralardan
 geçen ip sayısına
 bağlıdır.
Makara Türleri         ?
 Eğik Düzlem
Yolu uzatıp kuvvetten kazandıran basit
 makinelerdir.
Eğik düzlemde kuvvet eğik düzlemin boyu kadar
 yol alırken,yük eğik düzlemin yüksekliği kadar
 yol alır. F.d=G.h


    F
      d   h
 G
  Eğik Düzlem
Balta, iki eğik düzlemden meydana
 gelmiş bir basit makinedir.

Vida, bir silindir çubuğun etrafına
 sarılı bir eğik düzlemdir.

Gemilerin burunları bir balta gibi
 (yani bir eğik düzlem gibi) çalışır.
 Bu sayede, suyu yararak daha
 rahat biçimde ilerler.
 Dişliler
Hareketi ileten, hareketin yönünü ve hızını
 değiştiren basit makinelerdir.
Birbiriyle bağlantılı bir dişli çiftinde büyük dişli
 kendisine bağlı olan küçük dişliden yavaş,
 fakat daha büyük kuvvetle döner. Ayrıca,
 dişliler yön ve doğrultu değiştirmede de
 kullanılır.
  http://www.coolschool.ca/lor/SC9/u
  nit16/U16L04/act19Fanimations.ht
  m -makaralar
Yararlı Bağlantı Yolları
  http://www.edheads.org/activities/si
  mple-machines/
  http://sunshine.chpc.utah.edu/javala
  bs/java12/machine/index.htm
  http://www.wonderville.ca/v1/activiti
  es/levers/levers.html
  http://www.metu.edu.tr/~e115147/i
  ndex.htm
  http://www.meb.gov.tr/web_tabanli_
  yarisma/universite/fen/1/ana.swf

								
To top