Scoala cu clasele I-VIII

Document Sample
Scoala cu clasele I-VIII Powered By Docstoc
					Şcoala .....................................
Localitatea .............................           Nr. ………./ ……………
Judeţul ....................................
                        ADEVERINŢĂ

       Se adevereşte prin prezenta că elevul (eleva)……………………………………………
este inscris la şcoala noastră in anul şcolar ......... / .......... in clasa ……………………………….
       Eliberăm prezenta pentru a-i servi la …………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
       Director,                          Secretar,
................................                 .................................

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:13
posted:6/28/2012
language:Romanian
pages:1