Docstoc

2011-2012 6-7-8.Sınıf BT Yıllık Plan

Document Sample
2011-2012 6-7-8.Sınıf BT Yıllık Plan Powered By Docstoc
					                                 CEMAL GÜRSEL İLKÖĞRETİM OKULU
                   BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI 6. BASAMAK ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

ÜNİTE 1: İLETİŞİM
    HAFTA


            SAAT                                                                                         ÖLÇME VE
        GÜN
AY
                  KAZANIMLAR            AÇIKLAMALAR                       ETKİNLİKLER
                                                                                        DEĞERLENDİRME

              1.1.Gelecekteki bilişim                         1.1. Öğrencilerden, bilişim teknolojileri alanında gelecekteki bir
                              1,1, "Gelecekte Bilişim teknolojisi
              teknolojilerinin olası etkisi ve                     ihtiyaca yönelik bir aygıt tasarlamaları istenir. Bu aygıtı kâğıt
        19-23
    1.        1                 alanında olabilecek gelişmeler "
              olası gelişimiyle ilgili                         üzerinde tasarlayıp, sonra resim veya maket hâlinde sunmaları
EYLÜL
                              konulu tartışma başlatılır.
              sonuçlar çıkarır (BTESD-6).                       istenir.
                               1.2. Sınırlı yazılım, demo ve
              1.2. Kullanım haklarına göre
                               paylaşıma açık yazılım, ücretsiz
        26-30
    2.        1 yazılım
                               yazılım, lisanslı yazılım kavramları
              türlerini açıklar.        açıklanır.
              1.3. Ağları kullanarak farklı                    1.3.Öğrenciler telif hakları konulu öğretmen tarafından belirlenen
                               1.3. Forumlar, sohbet programları
              ortamlardaki kullanıcılarla                     bir foruma üye olurlar. Konu hakkında birbirleri ve sınıf dışından
        3-7
    3.        1                  ve haber
              birlikte çalışır (BTESD-                      bireylerle bilgi alışverişinde bulunurlar. Topladıkları bilgiler
                               grupları kullandırılır.
              5,9,12,13) (BTBS-13).                        konusunda telif hakları konulu bir rapor hazırlarlar.

              1.4. E-devlet uygulamalarını                       1.4. Öğrenciler okulda yapılan bir sınava müracaat etmek için
                               1.4. E-devletin bilgi sağlama,     TC kimlik numaralarını internet üzerinden bulurlar. TC kimlik     Bu ünitenin
              günlük
                               sorgulama ve              numarasını bilen öğrenciler numaranın doğru olup olmadığı       değerlendirilmesinde gözlem
        10-14
    4.        1 yaşamında kullanır (BTESD-
                               çevrim içi işlemleri içerdiği     kontrol ederler. Bu tür                        formu, kontrol listeleri,
              13).               vurgulanır.              işlemlerin internet üzerinden yapılmasının yararlarını sınıfta     tasarlanan aygıta ve
                                                  tartışırlar. E-devlet uygulamalarına başka örnekler verirler.     hazırladıkları rapora ilişkin
                                                                                      dereceli puanlama
EKİM
                               1.5. 24 saat kesintisiz hizmet,                                        anahtarları kullanılabilir.
              1.5. Çevrim içi olarak ürün ve  geniş ürün yelpazesi, ekonomiklik,   1.5.Öğrenciler İnternet üzerinden alışveriş yapılan bir siteye     Ayrıca açık uçlu sorular
              hizmet satın almanın       sanal dükkândan seçim yapma,      girerler. Çevrim içi olarak hizmet ve ürün satın alınırken hangi    (yazılımların kullanım
        17-21
    5.        1 avantajlarını ve         insanlarla birebir iletişim      bilgilerin istendiğini belirlerler. Bu bilgileri vermenin ne gibi   haklarına ilişkin),kısa yanıtlı
              dezavantajlarını tartışır     kuramama, ödemede olabilecek      zararları olabileceği tartışılır. Çevrim içi alışverişin avantajları  maddeler kullanılabilir.
              (BTESD-17).            riskler, kredi kartı dolandırıcılığı  hakkında sınıfta tartışma yapılır.
                               gibi konular vurgulanır.
                                                                                      dereceli puanlama
EKİM
                                                                                      anahtarları kullanılabilir.
                                                                                      Ayrıca açık uçlu sorular
                                                                                      (yazılımların kullanım
                                                                                      haklarına ilişkin),kısa yanıtlı
                                                                                      maddeler kullanılabilir.                                                  1.6. Bilgisayardaki bilgilerinin internete bağlanıldığı anda
                             1.6. Şifreleme ve Güvenlik Duvarı
                                                  başkaları tarafından kullanılabileceğini öğrencilere açıklanır.
             1.6. Bilgi güvenliği için    (firewall)
                                                  Bunun ne gibi sonuçlar doğurabileceği sınıfta tartışılır. Bilgilerin
        24-28


     6.      1 gerekli tedbirleri alır (BTESD- kavramlarının ne olduğu ve niçin
                                                  başkaları tarafından kullanılmaması için şifrelemenin ve
             18).              kullanıldığı
                                                  Güvenlik Duvarlarının kullanılabileceği vurgulanır. Bir elektronik
                             açıklanır.
                                                  çizelgede oluşturulan dosyanın şifrelenmesi gösterilir.

             1.7. Çeşitli elektronik                          1.7. Öğrencilere başka şehirden aynı sınıf ve yaşta
             gruplara katılarak grup                          öğrencilerden oluşan bir grup oluşturmaları istenir. Gruba
KASIM


        31-4
     7.      1 üyeleriyle plan yapma                           istenen konuda bir anket gönderilerek cevaplar genel bir hesap
             ve fikirlerini paylaşma için e-                      tablosunda toplanır. Toplanan
             posta kullanır (BTESD-8).                         verilerden çeşitli grafikler çizilerek sonuçlar çıkartılır.

ÜNİTE 2: ADRES DEFTERİM
                              2.1. Hazır bir veritabanı        2.1. Öğrenciler sınıftaki yakın arkadaşlarının e-posta adreslerini
             2.1.Belirli bir amaç için hazır kullandırılır. E-posta hesabındaki     adres defterine kaydederek adres defterini düzenlerler. Bir
        7-11
     8.      1 veritabanı seçer ve bilgi girer adres defteri gibi basit veritabanı    davetiye hazırlayarak bunu adres defterindeki arkadaşlarına
             (BTESD-8).           uygulamalarına veri girme işlemi      göndermeleri istenir. Adres defterinin bir veritabanı uygulaması
                              gösterilir.               olduğu vurgulanır.
                                                  2.1. ve 2.2. Sıvılarla ilgili bir veritabanı hazırlanır. Veritabanında
KASIM
                                                  sıvıların karakteristik özelliklerini belirleyen alan adları kullanılır
        14-18
     9.                                             (rengi, kokusu,katılarla etkileşimi, sıvılarla etkileşimi, uçuculuğu,
             2.2. Veritabanındaki verinin   2.2. Sayı, seçim (evet/hayır),      buharlaşma ve donma noktaları vb.). Öğrencilere sıvılarla ilgili
            2 farklı biçimlerde         tarih,para, metin vb. veri türleri    sorular yöneltilir (Bütün sıvılar aynı gözüküyor mu? Sıvıların
             saklanabileceğini kavrar.     açıklanır.                şekli nasıl? vb.). Öğrencilerle birlikte farklı sıvılar -belirlenir ve
                                                                                      Bu ünitenin
        21-25
                                                  veritabanına bu sıvıların özellikleri yazılır. Veritabanı sınıfta
     10.                                                                                değerlendirilmesinde
                                                  incelenir. Bu veritabanında kullanılan farklı veri tipleri tespit
                                                  edilerek tartışılır.                          dereceli puanlama
                                                                                      anahtarları, kontrol listeleri,
                              2.3. Bir tablo oluşturup                                             öz değerlendirme ve gözlem
                                                  2.3. Öğrenciler okul kütüphanesine giderek kitap kayıtlarının
                              kaydedilir.Birincil anahtar                                           formları kullanılabilir.
                                                  nasıl tutulduğunu gözlemlerler. Kitapların hangi özelliklerinin
                              belirlenir. Tablo görünüm türleri
        28-2
     11.                                            önemli olduğunu belirleyip bu başlıkları kullanarak bir veritabanı
                              gösterilir ve tablodaki alanların
                                                  şablonu oluştururlar. Örnek:
             2.3. Uygun teknikleri       veri türleri belirlenir. Veri yapısı
                                                  Kitap adı=Metin
ARALIK
                              planlanır. Satır ve sütunların
             kullanarak basit bir                            Yazar Adı=Metin
            2                  boyutu değiştirilir. Var olan bir
             veritabanı oluşturur (BTBS-                        Sayfa Sayısı= Sayı
                              tabloya alan ve kayıt ekletilir. Bir
             12).                                    Kayıt Numarası= Otomatik sayı (Birincil anahtar)
                              kayda veri ekletilir, bir kayıtta veri
                                                  2.3. Doğada bulunan taş gruplarının özelliklerinin girilebileceği
                              düzenletilir ve bir kayıttan veri
        5-9
     12.                                            bir veritabanı hazırlatılır. Öğrenciler internetten yaptıkları
                              sildirilir. Tablo içindeki istenilen
                                                  araştırmalar sonucunda taşların özelliklerini veritabanına
                              kayda gitme işlemleri
                                                  girerler. Tablo görünüm özelliklerini değiştirirler.
                              gösterilir.
ÜNİTE 3: BİLGİLERİMİ SUNUYORUM
                                                  3.1. Öğrenciler volkanik hareketler, depremler ve dünyanın
                                                  hareketiyle ilgili elektronik kaynaklardan tarama yaparak ve
             3.1. Etkili bir sunum                           çoklu ortam ögeleri kullanarak metinlerle birlikte bir sunu
             hazırlamak için                              hazırlarlar. Sunuyu etkili hâle getirmek için slaytlar
             bağlantıları ve zaman ayarını 3.1. Bağlantıları sağlayan         arası bağlantılar oluştururlar (Daha önce meydana gelmiş
        12-16
     13.      1 kullanır. 3.2. Sayfalar arası kelimeler,                 depremler, volkan hareketlerinin nedenleri vb.).
             bağlantıları sağlayan bir   şekiller düğmeler ekletilir.        3.1. Öğrencilerden Mars hakkında araştırma yaparak bilgi
             çoklu ortam sunusu                            toplamaları istenir. Mars’a gönderilecek bir grup insan için bir ev
             oluşturur (BTESD-12).                           tasarlayarak bu evi resim programını kullanarak oluşturduktan
                                                  sonra sunu programında insanların bu                Bu ünitenin
                                                  evdeki yaşamını anlatmaları istenir.                değerlendirilmesinde
                                                                                    performans görevleri
                                                  3.2. ve 3.3. Öğrenciler seçtikleri dünyaca tanınmış bir müzisyen (sunum, tartışma,rapor vb.)
ARALIK
                                                  hakkında bilgi toplarlar. Ziyaret edilen web adresinin kayıtları  kullanılabilir. Bu görevlerin
             3.3. Çoklu ortam projelerini                       tutarlar. Müzisyenin çalışmalarından bilgisayarlarına örnekler   puanlanmasında ise dereceli
        19-23
     14.      1 etkili bir                                indirirler. İndirilen resim veya müzik dosyaları üzerinde virüs   puanlama anahtarı, kontrol
             şekilde sunar.                              taraması yaparlar. Farklı kaynaklardan araştırılarak elde edilen listesi, öz değerlendirme
                                                  içeriğin geçerliliği ve güvenilirliğini kontrol ederler. Toplanan  ve akran değerlendirme
                                                  veriler kullanılarak müzisyenle ilgili sunu oluşturup sunarlar.   formları
                                                                                    kullanılabilir.
                              3.4. Medya iletilerinin
                              ekonomik,sosyal, siyasal, tarihsel,
                                                  3.4. Öğrencilere televizyonda izledikleri veya gazetede
                              estetik ve kültürel ortamlardan
             3.4. Medya mesajlarının                          okudukları haberlerin hazırlanış aşamalarının neler olabileceği
                              etkilenerek üretildiği vurgulanır.
        26-30
     15.      1 kurgulanmış                                sorulur. Aşamalardan geçerek oluşan habere; hazırlayan
                              Taraflılık ve medyanın rolüne
             olduğunun farkına varır.                         muhabirin, editörün, medya yöneticilerinin ve diğer kişilerin
                              değinilir. Medya araçlarının
                                                  çeşitli beklenti ve kaygılarının olası etkisi hakkında tartışılır.
                              faydaları ve zararları ile ilgili
                              örnekler verilir.

ÜNİTE 4: OKULUMU TANITIYORUM

             4.1. Çeşitli gazetelerin
        2-6
     16.       tasarımın temel ilkelerine     4.1. İyi bir sayfa tasarımının
                                                  4.1. Öğrencilerden gazeteleri görsel açıdan analiz etmeleri
                              özellikleri açıklanır.Izgara, görsel
            2 bağlı olarak farklı sayfa                         istenir. Başlıklar, alt başlıklar, gövde metni, sütunlar, grafikler,
                              hiyerarşi, bütünlük, denge,
             stillerini oluşturduklarını fark                     yazı tipleri ve boyutları gibi tasarım ve görselleri yorumlarlar.
        9-13
     17.                        renk,boşluk özellikleri vurgulanır.
OCAK
             eder.
                                                                                      Proje: Öğrencilerden gazete
                                                                                     hazırlama takımı kurmaları
                                                                                     ve adım adım bir sınıf
                                                                                     gazetesi
                                                                                     oluşturmaları istenir.
                                                                                     Aşağıdaki gazete hazırlama
                                                                                     aşamaları vurgulanır:
OCAK


                                                4.2. Üç tane reklam seçilir ve hazırlanacak reklam için aşağıdaki
                                                sorular
       16-20

    18.                                           cevaplandırılır:
                                                • Reklamın birinci amacı nedir?
                                                • Reklamın hedef kitlesi nedir?
             4.2. Görsel okuryazarlığın    4.2. Görsel okuryazarlık
           2                                     • Hedef kitleyi etkilemek için kullanılan teknikler nedir?      Proje: Öğrencilerden gazete
             önemini fark eder.        tanımlanır.
                                                • Logolar, renkler, müzikler, başlıklar, sloganlar sunumun etkisini hazırlama takımı kurmaları
                                                arttırmak için nasıl kullanılıyor?                  ve adım adım bir sınıf
       6-10
    19.                                           • Hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılıyor mu?            gazetesi
                                                • Reklâmda saklı olan gizli mesajlar nedir?             oluşturmaları istenir.
                                                Görsel okuryazarlığın önemi tartışılır.               Aşağıdaki gazete hazırlama
ŞUBAT
                                                 4.3. İyi ve kötü çoklu ortam tasarımına birer örnek sunu      aşamaları vurgulanır:
                                                                                   • Hedef kitle seçimi
       13-17
                                                 gösterilir.
    20.
                             4.3. Çoklu ortam tasarım ilkeleri, Hangisinin daha güzel, daha anlaşılır olduğu sorulur. “Kötü olan • Hedef kitlenin ihtiyaçlarının
            4.3. Görselleri eleştirel bakış renk uyumu,nesnelerin yerleşimi, nasıl                                    analizi
           2                                                                       • Veri/bilgi toplama
            açısıyla yorumlar.        uygun ses-film kullanımı        yapılsaydı daha iyi olurdu?” sorusuna öğrencilerle birlikte
                             vurgulanır.               tartışılarak yanıt                         • Veri/bilginin işlenmesi
       20-24
    21.                                           aranır. Bu tartışmalardan sonra çoklu ortam ilkeleri somut     • Son kopyanın üretimi
                                                 örneklerle açıklanır.                        Projenin
                                                                                   değerlendirilmesinde
                             4.4. Yayın türü vurgulanır.       4.4. Okul dışından gelen insanlar için okulu ve/veya sınıfı tanıtan dereceli puanlama anahtarı
       27-2
    22.                       Tasarım galerisi            bir poster hazırlatılır. Değişik font, boyut, arka plan, grafik,  kullanılabilir. Ayrıca öz
            4.4. Masaüstü yayıncılığın    nesnesi ekletilir. Kenar boşlukları, resimler ekleyerek görsel düzenlemeler yaparlar.            değerlendirme,akran
           2
            temel özelliklerini kullanır.  kılavuz çizgisi,gruplandır,       4.4. Öğrencilere okulu tanıtmak için bir eğitim fuarına gidecekleri değerlendirme formları ve
       5-9
    23.                       döndür/çevir, sırala, uydur       ve bu tanıtım için bir broşür hazırlamaları gerektiği söylenir.   kontrol listeleri (problem
                             özellikleri vurgulanır.         Öğrenciler okullarını tanıtan bir broşür hazırlarlar.        çözme aşamalarını
                                                                                   değerlendirmek için)
            4.5. Dijital ortamda kişisel bir 4.5. İlgili dersin hedeflerini, en iyi
       12-16
    24.                                                                             kullanılabilir.
                             rneklerini, kişisel bilgilerini,
            ürün dosyası (portfolyo)
           2                 çalışmalarını ve çalışmaları
MART
            oluşturur (BTBS-         hakkındaki düşüncelerini içeren
       19-23
    25.       10……21)             dijital bir kişisel dosya hazırlatılır.
                                                4.6. Öğrencilere aslında günlük hayatta bilerek ya da bilmeyerek
            4.6. İşlemlerin ve                           algoritma kurdukları hissettirilir. Öğrencilere bir matematik
                                                problemi yazdırılır.
            problemlerin çözümünü       4.6. Algoritmanın, bir sorunun
                                                Örneğin; herhangi bir sayının 5 fazlasının 1/3’ünü hesaplayan
       26-30
    26.      1 yaparken algoritmanın ve      çözümünde izlenecek yol olduğu
                                                işlem basamaklarını tanımlamaları istenir. Problemin çözüm
            programlamanın genel        açıklanır.
                                                aşamalarını adım adım yazarlar. Algoritmanın mantığı
            kavramlarını anlar.                           anlatılarak öğrencilerin problemin çözümünü algoritma şeması
                                                şeklinde sunmaları istenir.
ÜNİTE 5: HESAPLAMA YAPIYORUM
        2-6     27.                                      5.1. Hücre içeriği istenen açıda    5.1, 5.2. ve 5.3. Öğrenciler farklı coğrafi bölgelerde bulunan yedi
                           5.1. Bir elektronik çizelgedeki yönlendirilir. Hücrelerin ondalık ilin üç günlük hava tahminlerini elektronik çizelgesine girerler.
        9-13 16-20 23-27 30-4 7-11 14-18
     28.                   3 veri ve             basamak sayısını ve bin ayıracını Minimum, maksimum ve ortalama değerlerini formül çubuğunu
NİSAN
                           hücreleri biçimlendirir.    değiştirerek hücre içindeki    kullanarak hesaplarlar. Günlerin sütun başlıklarını açılı olarak
                                             sayıların görünümü değiştirilir.    biçimlendirirler. Ortalama sütununda çıkan sonuçları formül
     29.
                                                                 kullanarak yuvarlarlar. İlleri ortalama sıcaklıklarına göre artan ve
                           5.2. Belirli problemlerin                          azalan şekilde sıralarlar.
     30.                                      5.2. Ortalama, minimum,
                           çözümüne yönelik formülleri
                          2                   maksimum, sayma fonksiyonları,
                           kullanarak hesaplamalar       gibi hazır formüller kullandırılır.                                      Bu ünitenin
     31.                    yapar.                                                                       değerlendirilmesinde öz
                           5.3. Bir hücre aralığındaki                                                            değerlendirme, akran
     32.                                      5.3. Elektronik çizelgede basit                                        değerlendirme, grup
                           verileri bellibir ölçüte göre
                          2                   sıralama yaptırılır ve tabloya filtre                                     çalışmalarına ilişkin kontrol
MAYIS
                           azalan ya da artan şekilde     uygulatılır.
     33.                                                                                              listeleri ve raporun
                           sıralar.                                                                      değerlendirilmesinde
                                                                 5.4. Öğrencilere farklı tiplerde grafikler gösterilir. Örneğin aylık  dereceli
        21-25
                                                                 yağış oranı ����Sütun grafiği, insanların büyümesi ���� çizgi grafiği,   puanlama anahtarı
     34.
                                                                 insanların nasıl/neye para harcadığı ���� pasta grafiği gibi. Farklı   kullanılabilir.
                                                                 grafiklerin veriyi nasıl sunduğu sınıfta tartışılır. Sınıf gruplara
                           5.4. Bir elektronik çizelge                         ayrılır. Her grup farklı bir konuda (Örneğin kitap, TV programı,
                           kullanarak amacına uygun      5.4. Farklı grafiklerin farklı     yemek, tatlı, dergi, sanatçı, evcil hayvan vb.) beş tane favori
        28-1
     35.                   3
                           tiplerde grafik oluşturur ve    amaçlar için kullanıldığı belirtilir.  belirleyerek sınıftaki tüm öğrencilere bunu oylamaya açar.
HAZİRAN
                           düzenler (BTBS-12).                             Topladıkları verilere göre her grup kendi belirlediği kategoride
                                                                 sınıfın favori listesini oluştururlar ve
                                                                 bu tabloyu grafiğe dönüştürürler. Oluşturdukları bu grafiği
        4-8
     36.                                                          yorumlayarak kelime işlemci programında rapor hâline getirirler.
                                                                 Raporu görsel olarak da zenginleştirirler.
                                Enis DENİZ                                        Recep ERKOVAN
                            Bilişim Teknolojileri Öğretmeni                                   Okul Müdürü
                                            CEMAL GÜRSEL İLKÖĞRETİM OKULU
                             BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI 7. BASAMAK ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

ÜNİTE 1: ON PARMAK
     HAFTA


                     SAAT
         GÜN
AY
                               KAZANIMLAR             AÇIKLAMALAR                   ETKİNLİKLER            ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
         19-23 26-30
     1.
EYLÜL
                                            1.1. Her bir parmağın kullanılması
                         1.1. Parmaklarını klavye tuşları
     2.                3
                         üzerinde doğru biçimde yerleştirir.
                                            gereken tuşlarla ilgili alıştırma
                                            çalışması yaptırılır.
         3-7
     3.
         10-14 17-21 24-28 31-4
     4.                                                            1.1. Öğrencilere bir hikâye verilerek belli bir
EKİM
                                                                 sürede bu hikâyeyi kelime
                       1.2. Parmak yerleşim düzenine                                                      Bu ünitenin değerlendirilmesinde
                                            1.2 ve 1.3. Bir on parmak yazma      işlemci programında on parmak kullanarak
     5.                3 uygun olarak verilen bir metni doğru
                                            programı kullandırılır.          yazmaları istenir. Öğrencilerden en kısa
                                                                                          dereceli puanlama anahtarı
                       biçimde yazar.                                                             kullanılabilir.
                                                                 sürede en az hata ile hikâyeyi tamamlayan
     6.                                                            birinci seçilerek öğrenciye ödül verilir.

     7.
                       1.3. Klavyeye bakmadan bir
KASIM
                                            1.2 ve 1.3. Bir on parmak yazma
         7-11 14-18
     8.                3 metinden yararlanarak verilen metni
                                            programı kullandırılır.
                       hatasız biçimde yazar.
     9.

ÜNİTE 2: HESAPLARIMI KARŞILAŞTIRIYORUM

                                            2.1. Hücre adı, aritmetik işaretler ve   2.1. Öğrencilere hazır bir elektronik çizelge
                                            <(küçüktür), <= (küçük eşit), >      kullandırılır. Elektronik çizelgenin 1. sütunu
                       2.1. Elektronik çizelgede         (büyüktür), >= (büyük eşit), =(eşittir),  kek yaparken kullanılan malzemelerden (4
 KASIM
                       formülleri kullanarak çeşitli       <>(eşit değildir), VE ve VEYA       kişilik), 2. sütun ne kadar kullanılması
         21-25
     10.                1
                       problemleri çözer (BTBS–3,        operatörleri kullanılarak formül      gerektiğinden, 3. sütunu malzemelerin
                       6, 8).                  yazdırılır. Formül yazma kuralları     maliyetinden oluşur. Öğrencilerden 8, 12 veya
                                            uygulatılır. Formüllere ilişkin standart  daha fazla kişi için kek maliyetini hesaplayan
                                            hata iletileri vurgulanır.         formülü yazmaları istenir.
                                                                                          Bu ünitenin değerlendirilmesinde
                                                                                          alternatif değerlendirme
                                  2.1. Hücre adı, aritmetik işaretler ve
                                                       2.1. ve 2.2. Öğrencilerden çevresi verilmiş
                                  <(küçüktür), <= (küçük eşit), >
        28-2
     11.                                                 kenar uzunlukları tam sayı olan bir dikdörtgen
                                  (büyüktür), >= (büyük eşit), =(eşittir),
             2.2. Elektronik çizelgede                              için maksimum alanı belirlemeleri istenir. Bir
                                  <>(eşit değildir), VE ve VEYA
            2 grafikleri kullanarak çeşitli                            kenar için olası tam sayıları ve formülleri
                                  operatörleri kullanılarak formül
             problemleri çözer (BTBS–3,6, 8).                           kullanarak önce bir tablo, sonra bir grafik çizer
                                  yazdırılır. Formül yazma kuralları
                                                       ve grafikteki maksimum noktasına bakarak en
        5-9
     12.                            uygulatılır. Formüllere ilişkin standart
                                                       uygun kenar uzunluklarını bulurlar.
                                  hata iletileri vurgulanır.                                    Bu ünitenin değerlendirilmesinde
                                                                                  alternatif değerlendirme
                                                       2.3. Öğrenciler suyun farklı halleri ile ilgili bir  araçlarının
                                                       tabloyu eğer komutu kullanılarak elektronik      (problem çözme için kontrol
                                                       çizelgede oluştururlar.
        12-16
     13.                                                                            listeleri vb.) yanı sıra açık uçlu
ARALIK
                                                       2.3. Öğrenciler elektronik çizelgede üç        sorular, boşluk doldurma (tablo
                                                       sütundan oluşan bir tablo oluştururlar.        tamamlama) maddeleri
             2.3. Elektronik çizelgede                              Türkiye’nin belli başlı dağları hakkında       kullanılabilir.
                                  2.3. Eğer komutu kullanılarak
            2 amacına uygun mantıksal                               araştırma yaparak yüksekliklerini bulurlar.
                                  karşılaştırma yaptırılır.
             karşılaştırma yapar (BTBS–1).                            Hazırladıkları tabloya buldukları bilgileri
                                                       girerek 3000m ve daha fazla yüksekliğe sahip
                                                       dağlar “Yüksek”, 3000m–2000m arası dağlar
        19-23
     14.                                                 “Orta yükseklikte” 2000m’den düşük olanlar
                                                       ise “alçak” olarak durum sütununda belirtirler.
                                                       Bu işlemi “Eğer” komutunu kullanarak yaparlar.

                                                       2.4. Öğrenciler bir dünya turu planlaması
                                                       yaparlar. Gidecekleri her ülke için 100 YTL’nin
        26-30
     15.                                                 o ülkenin parasına göre ne kadar ettiğini
             2.4. Elektronik çizelgede                              bulurlar. Bunun için öğrenciler bir elektronik
                                  2.4. Koşullu biçimlendirme özelliği
            2 koşullu biçimlendirme yapar                             çizelge oluşturarak %5’lik değer kaybı olan
                                  kullandırılır.
             (BTBS–1).                                      ülkeleri mavi %5’lik değer kazancı olan
 OCAK
                                                       ülkeleri kırmızı renkle biçimlendirirler. Renk
        2-6
     16.
                                                       değişikliğini koşullu biçimlendirme kullanarak
                                                       yaparlar.

ÜNİTE 3: VERİTABANIM
        9-13
     17.
                                  3.1. Alanlardaki biçim özelliklerinin
OCAK
              3.1. Veritabanında tablo oluşturur ve  nasıl değiştirileceği açıklanır (alan
            2                                           3.1….3.5. Öğrencilere teknolojiyle ilişkili bir
              düzenler.                boyutu,numara, tarih biçimi vb.).
                                                       kariyer alanı seçtirilir. 5farklı kariyer alanı
                                  Filtre uygulatılır ve kaldırılır.
                                                       belirlenir. Bu alanların özellikleri ve istediği
                                                       beceriler toplanır. Toplanan bilgiler bir
                                                       veritabanına aktarılır. Veritabanından raporlar
                                                       alınarak sonuçlar çıkarılır ve kelime işlemci
                                                       programında bir sayfa hazırlatılır.

                                                       3.1….3.5. Öğrencilerden beş soruluk bir anket
                                                       hazırlamaları ve internet üzerinden bu anketi
                                                       tanıdıklarına göndermeleri istenir. Araştırma
                                                       konusu belirlenerek amaca uygun sorular
                                                                                  Bu ünitenin değerlendirilmesinde
                                                       seçilmelidir. Toplanan veriler doğrultusunda
                                     3.1. Alanlardaki biçim özelliklerinin
OCAK


                3.1. Veritabanında tablo oluşturur ve   nasıl değiştirileceği açıklanır (alan
               2                                             3.1….3.5. Öğrencilere teknolojiyle ilişkili bir
                düzenler.                 boyutu,numara, tarih biçimi vb.).
                                                            kariyer alanı seçtirilir. 5farklı kariyer alanı
        16-20

     18.                               Filtre uygulatılır ve kaldırılır.
                                                            belirlenir. Bu alanların özellikleri ve istediği
                                                            beceriler toplanır. Toplanan bilgiler bir
                                                            veritabanına aktarılır. Veritabanından raporlar
                                     3.2. İlişki oluşturulur, silinir. İlişkilere  alınarak sonuçlar çıkarılır ve kelime işlemci
                                     “Bir tablonun var olan başka bir        programında bir sayfa hazırlatılır.
                 3.2. Veri tabanındaki tablolar
        6-10
     19.         2                      tabloya bağlı olduğu sürece
                 arasında ilişkiler kurar.
                                     silinemeyeceği” gibi kurallar      3.1….3.5. Öğrencilerden beş soruluk bir anket
ŞUBAT
                                     uygulatılır.               hazırlamaları ve internet üzerinden bu anketi
                                                         tanıdıklarına göndermeleri istenir. Araştırma
        13-17 20-24
     20.                               3.3. Kayıt girmek, silmek ve       konusu belirlenerek amaca uygun sorular
                 3.3. Veritabanında form oluşturur ve                                               Bu ünitenin değerlendirilmesinde
               2                      değiştirmek için form kullandırılır.   seçilmelidir. Toplanan veriler doğrultusunda
                 düzenler.                                                            gözlem formları, kontrol listesi, öz
     21.                               Görünüm türleri gösterilir.       hazırlanan rapor ankete katılanlara gönderilir.
                                                                                 değerlendirme,akran
                                                                                 değerlendirme ve dereceli
                                                         3.1….3.5. Öğrenciler araştırmak istedikleri bir
                                                                                 puanlama anahtarı kullanılabilir.
                                     3.4. Özel arama ölçütlerini kullanarak konuya karar verirler.Örneğin “Okul yeterince
        27-2
     22.
                                     sorgu oluşturulur. < (küçüktür), <=   çok ağaca sahip mi? Öğrencilerin yemek
                 3.4. Veritabanında sorgu oluşturur ve  (küçük eşit), > (büyüktür), >= (büyük yedikleri yer yeterli mi?” Konuyla ilgili sorulara
               2                                          karar verirler, nasıl veri toplayacaklarını
                 düzenler (BTBS–6).           eşit), =(eşittir), <>(eşit değildir), VE
                                     ve VEYA operatörlerini kullanarak    belirleyip verileri toplarlar ve bunları
        5-9
     23.                               sorguya ölçütler eklenir ve düzenlenir. veritabanında düzenlerler. Düzenlenen verileri
                                                         grafik olarak ifade edip sorularla
MART
                                                         ilişkilendirerek çıkardıkların sonuçlarını ve
                                     3.5. Rapor görünümü değiştirilir,    yorumlarını bir paragraf hâlinde yazarlar.
        12-16
     24.                               rapor görünümündeki başlıkların ve    Başlangıçtaki soruları ve grafikleri, ayrıca
                                     veri alanlarının ayarları değiştirilir. buldukları çözüm yollarını da bu rapora
                 3.5. Veritabanında rapor oluşturur ve  Rapordaki veri belirli bir başlık (alan) eklerler.
               2
                 düzenler.                altında azalan veya artan şekilde
                                     sıralanır. Veritabanında tüm rapordan
        19-23
     25.                               veya raporun belirli sayfalarından
                                     çıktı aldırılır.


ÜNİTE 4: İNTERNET SİTESİ YAPIYORUM


                                                            4.1. Öğrencilere farklı dillerden bahsedilir.
 MART


        26-30
     26.                                                      Farklı ülkelerde farklı diller konuşulduğu, aynı
                4.1. Programlama dillerinin                               şeyleri anlatmak için değişik lisanlar
                                     4.1. Yazılımların bir programlama dili
               2 çeşitlerini ve özelliklerini                               kullanıldığı vurgulanır. Programlamada da
                                     kullanılarak üretildiği vurgulanır.
                açıklar.                                         aynı işlemi gerçekleştirmek amacıyla, çeşitli
                                                            dillerde farklı ifadeler kullanılması gerektiği
                                                            tartışılır.
                                                                                      Bu ünitenin değerlendirilmesinde
                                                                                      performans görevleri, kontrol
                                                                                      listeleri,
                                                                                      dereceli puanlama anahtarı, öz
                                                                                      değerlendirme ve akran
                                                               4.1. Öğrencilere farklı dillerden bahsedilir.
                                                               Farklı ülkelerde farklı diller konuşulduğu, aynı
                     4.1. Programlama dillerinin                             şeyleri anlatmak için değişik lisanlar
                                           4.1. Yazılımların bir programlama dili
                    2 çeşitlerini ve özelliklerini                            kullanıldığı vurgulanır. Programlamada da
                                           kullanılarak üretildiği vurgulanır.
        2-6            açıklar.                                      aynı işlemi gerçekleştirmek amacıyla, çeşitli
     27.                                                         dillerde farklı ifadeler kullanılması gerektiği
                                                               tartışılır.
NİSAN
                     4.2. Bilgisayar yardımı ile çözülecek bir                      4.2. Öğrenciler girilen iki farklı sayıyı seçime
        9-13 16-20 23-27 30-4
     28.
                     problem için yazılacak programın temel 4.2. Program hazırlanır, test edilir ve   göre toplayan ya da çıkartan basit bir program
                    2
                     aşamalarını belirler (BTBS–1, 3, 4, 6,  uygulanır.                yazarlar, programın doğru çalışıp,
     29.               12).                                        çalışmadığını test ederler.             Bu ünitenin değerlendirilmesinde
                                                                                         performans görevleri, kontrol
     30.                                                                                  listeleri,
                     4.3. Web sayfası oluşturmak için uygun
                                         4.3. Not defteri, etiket yazıcıları, sayfa                           dereceli puanlama anahtarı, öz
                    2 yazılımları ve yazılım
                                         düzenleyiciler kullanılır.                                   değerlendirme ve akran
     31.               araçlarını kullanır (BTESD–14).
                                                                                         değerlendirme formları ve
                                                                                         portfolyo kullanılabilir.
        7-11 14-18 21-25 28-1
     32.                                                         4.3 ve 4.4. Öğrenciler gruplara ayrılır. Her
MAYIS
                     4.4. Nesneleri düzenleyerek web      4.4. Web tasarım programları       gruptan çeşitli kaynakları
                    2
                     sayfası oluşturur.             kullanılır.               araştırarak edebiyat eserlerinden oluşan bir
     33.
                                                               antoloji (derleme) oluşturmaları
                                           4.5. İlgili dersin hedeflerini, en iyi  istenir. Antoloji uygun web tasarım yazılımı
     34.                                    örneklerini, kişisel bilgilerini,    kullanılarak oluşturulur.
                     4.5. Dijital ortamda kişisel bir ürün   çalışmalarını
HAZİRAN
     35.              2 dosyası (portfolyo) oluşturur.(BTBS-    ve çalışmaları hakkındaki
                     10…21).                  düşüncelerini
                                           içeren dijital bir kişisel dosya
        4-8
     36.
                                           hazırlatılır.
                             Enis DENİZ                                     Recep ERKOVAN
                        Bilişim Teknolojileri Öğretmeni                                Okul Müdürü
                                    CEMAL GÜRSEL İLKÖĞRETİM OKULU
                     BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI 8. BASAMAK ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

ÜNİTE 1: BİLİŞİM SİSTEMLERİ
    HAFTA


            SAAT
        GÜN
 AY
                    KAZANIMLAR               AÇIKLAMALAR                      ETKİNLİKLER                 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


                                                        1.1. Öğrencilerden internet veya diğer kaynakları
                                                        kullanarak “Çin” halkının 50 yıllık gelişmesini
                                                        araştırmaları, resimler bulmaları ve kopyalayıp kelime
                1.1. Teknolojik icatların ve
                                  1.1.Teknolojik icatların ülke ekonomisine işlemci programına aktarmaları istenir. Çin’in son 50
        19-23
    1.       1   yaratıcılığın ekonomiyi nasıl                          yılda hangi teknolojilere ulaştığını, bu durumun
                                  katkıları vurgulanır.
EYLÜL
                etkilediğini açıklar.                              ekonomiyi, tarımı, pazarlamayı ve Çin’in çevresini nasıl
                                                        etkilediğini araştırmaları söylenir. Öğrenciler bu durumu
                                                        kelime işlemcide güzel bir metin oluşturarak ifade ederler
                                                        ve diğer öğrencilerle paylaşırlar.
                1.2. Medyadaki iletileri eleştirel                        1.2. Öğrencilere farklı gazetelerden makaleler gösterilir.
        26-30
                                  1,2, Medyadaki iletilerin kullanim
    2.       1   bakış açısıyla sınıf ortamında                          Bu makalelerdeki farklı dil kullanımı veya farklı başlık
                                  amaclari ve etkileri tartisilir,
                tartışır.                                    stilleri hakkında tartışmaları istenir.
                                                        1.3. Öğrencilere herhangi bir bankanın ya da şirketin      Bu ünitede tartışma, sunum,
                                                        bilgilerine gizlice ulaşan bir kişinin bulunduğu kısa bir    veritabanı oluşturma gibi performans
                1.3. Bilişim sistemleri için çeşitli 1.3. Güvenlik prensipleri (gizlilik, veri  film (ya da böyle bir filmden bir kesit) izletilir.       görevlerinin değerlendirilmesinde
                tehditler, riskler ve güvenlik    bütünlüğü, süreklilik, izlenebilirlik veya Öğrenciler gizli bilgilere ulaşmak için bu kişinin neler    dereceli puanlama anahtarı,
        3-7
    3.       1
                boşlukları olabileceğini bilir    kayıt tutma, kimlik sınaması, güvenilirlik) yaptığını, bilişim sistemlerindeki güvenlik boşluklarının    kullanılabilir. Ayrıca açık uçlu
                (BTESD–17, 18).           açıklanır.                 neler olduğunu, bu konuda ne gibi önlemler           sorular, kısa yanıtlı maddeler üst
                                                        alınabileceğini beyin fırtınası yöntemini kullanarak      düzey bilişsel becerileri ölçecek
                                                        tartışırlar.                          şekilde yapılandırılabilir.
                                                        1.4. Sınıf ikili gruplara ayrılır. Öğrencilere belirli bir
EKİM
                                                        miktar paraları olduğu ve bu para ile istedikleri bir ülkede
                1.4. Belirli bir amaca ve kitleye
                                  1.4. Daha önce öğrenilen çoklu ortam    seyahate çıkacakları söylenir. Öğrenciler gitmek
                yönelik görsel açıdan
        10-14
    4.       1                      uygulamaları kullandırılarak etkili bir   istedikleri ülke ile ilgili araştırma yaparak, bir gezi planı
                zenginleştirilmiş bir çoklu ortam
                                  çoklu ortam sunumu hazırlatılır.      hazırlarlar. Hazırladıkları planları bir çoklu ortam
                sunumu hazırlar (BTESD–1, 6, 11)
                                                        sunumu haline getirirler. Son olarak sınıfta belirlenen
                                                        para ile en rahat gezilebilecek ülke belirlenir.
                                                        1.5. Öğrencilere müzik aletlerinin resimleri gösterilir. Bu
             1.5. Belirli bir amaca ve kitleye     1.5. Daha önce öğrenilen veritabanı
        17-21
                                                        aletlerin farklı ve benzer yönleri belirlenir. Öğrenciler
    5.       1 yönelik bir veri tabanı oluşturur     uygulamaları kullandırılarak bir veritabanı
                                                        aletlerin özelliklerini ve isimlerini içeren bir veritabanı
             (BTESD–12, 13) (BTBS–7, 12).       hazırlatılır.
                                                        hazırlayarak rapor olarak çıktısını alırlar.
ÜNİTE 2: İNTERNET SİTESİ YAPIYORUM

                                           2.1. Dijital kamera ve tarayıcı gibi
EKİM


        24-28     6.                                     aygıtlardan alınan görüntüler kullanılarak
                        2.1. Amacına uygun çeşitli
                                           uygun görsel dosyalar oluşturma, görsel
                        kaynaklardan, kullanıma hazır
                       3                    düzenleme ve kullanma aşamalarını takip
                        görseller oluşturur (BTESD–15,
        31-4
     7.                                     etme işlemleri vurgulanır. Görseller için   2.2. Web sayfası ve basılı materyaller arasındaki
                        16).                                         farklılıklar sınıfta tartışılır.
                                           kullanılan bazı farklı dosya çeşitleri (jpg,
        7-11 14-18 21-25 28-2
     8.                                     bmp, tif, gif vb.) açıklanır.         Basılı materyalin doğrusal ve web sayfasının dinamik
 KASIM
                                                                   yapısı gösterilir. 2.1., 2.2. ve 2.3. Öğrencilerden bir okul
                                                                   sitesi hazırlamak için site haritası oluşturmaları istenir.
     9.
                                                                   Haritada hangi sayfadan hangi sayfaya bağlanabileceği
                        2.2. Diğer sayfalara bağlantı kuran 2.2. Bir site haritası oluşturulur.Sayfaları   gösterilerek bağlantılar tartışılır. Öğrenciler bu haritayı
     10.                 3 web sayfaları tasarlar ve üretir.  bağlayan düğmeler yoluyla diğer sitelere     dikkate alarak ve uygun yazılımı kullanarak okul sitesini
                        (BTBS–10, 11, 15, 16, 17, 18).   bağlantılar yaptırılır.             hazırlarlar. Siteyi hazırlarken çeşitli kaynaklardan
     11.                                                            buldukları veya kendi hazırladıkları görselleri kullanırlar.
                                                                   Son olarak hazırladıkları okul sitesini öğretmen
                                                                   tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda
        5-9
     12.
                                                                   değerlendirirler.
 ARALIK
                        2.3. Belirli ölçütlere göre
        12-16 19-23 26-30
     13.                 3 hazırladığı web sayfasını
                        değerlendirir (BTBS–19, 21).                                                            Bu ünitenin Değerlendirilmesinde kontrol
                                                                                                  listeleri, dereceli puanlama anahtarı, öz
     14.                                                                                            değerlendirme formunun yanı sıra açık
                                                                                                  uçlu sorular, kısa yanıtlı maddeler
     15.                                                                                            kullanılabilir.

                         2.4. HTML’in etiketlerden
        2-6
     16.                 3                    2.4. Temel etiketlerin işlevleri açıklanır.
                         oluştuğunu açıklar.
 OCAK


        9-13 16-20 6-10 13-17 20-24
     17.

     18.
                                                                   2.4., 2.5. ve 2.6. Temel HTML etiketlerini kullanarak
                        2.5. HTML kullanarak bir web                             kendisi hakkında bağlantıları bulunan bir web sitesi
     19.                 3
                        sayfası tasarlar.                                  oluştururlar. Oluşturdukları web sitesini okul sitesinde
ŞUBAT
                                                                   yayımlarlar.
     20.

     21.

                         2.6. Hazırladığı web sayfasını
                       3
                         yayımlar.
                                   2.4., 2.5. ve 2.6. Temel HTML etiketlerini kullanarak
                                   kendisi hakkında bağlantıları bulunan bir web sitesi
                                   oluştururlar. Oluşturdukları web sitesini okul sitesinde
                                   yayımlarlar.
        27-2       2.6. Hazırladığı web sayfasını
     22.         3
 MART                 yayımlar.
        5-9


     23.

ÜNİTE 4: PROGRAM YAPIYORUM

                                   3.2….3.5. Öğrenciler metin kutuları içerisine
                3.1. Nesne tabanlı programlama
        12-16
                                   dikdörtgenin boyutları girilebilen, düğmesine
     24.         1 dillerinin sağladığı kolaylıkları
                                   tıklandığında alanını ya da çevresini hesaplayan basit bir
                açıklar.
                                   program hazırlarlar.
 MART


        19-23
     25.
                3.2. Bilgileri ifade etmek ve
               2 üzerlerinde işlem yapmak için
                değişkenleri kullanır (BTBS–1).
        26-30
     26.
        2-6
     27.          3.3. Bir görevi gerçekleştirmek
                için değişkenler ve sabitler
               2
                kullanılarak fonksiyonların
                oluşturulduğunu anlar
NİSAN


        9-13
     28.
        16-20 23-27
     29.                             3.4…3.7. Öğrenciler girilen iki sayıyla dört işlem
               2 3.4. Nesne kavramını açıklar.     hesaplamaları yaptıran programı sınıflar tanımlayarak
                                   hazırlarlar.
     30.
                                   3.4…3.7. ve 3.9. Öğrenciler sevdiği bir hayvanın küçük    Bu ünitenin değerlendirilmesinde kontrol
                3.5. Bir dizi eylemi          bir resmini bulup bu resmi nesne olarak tanımlarlar.     listeleri, dereceli puanlama anahtarı, öz
        30-4
     31.         1 gerçekleştirmek için nesneleri     Resmi metin kutularına girilen değerlere göre sağa,sola,   değerlendirme formunun yanı sıra açık
                programlar.              yukarı ya da aşağı hareket ettiren programı sınıflar     uçlu sorular, kısa yanıtlı maddeler
                3.6. Sınıfları temel alarak bir dizi  tanımlayarak oluştururlar. Programda 10’dan büyük sayı    kullanılabilir.
        7-11 14-18
     32.         1                    girilmemesini ve sadece bir yön için değer
                nesne oluşturur.
                                   girilmesini kontrol ederler. Programın doğru çalışıp
     33.         1 3.7. Sınıf kavramını açıklar.     çalışmadığı test ederler.
 MAYIS
                                                                                     Bu ünitenin değerlendirilmesinde kontrol
                                                                                     listeleri, dereceli puanlama anahtarı, öz
                                                                                     değerlendirme formunun yanı sıra açık
                                                                                     uçlu sorular, kısa yanıtlı maddeler
                                                                                     kullanılabilir.
                                                       3.8. Öğrencilerden metin kutusuna girilen bir karakteri
 MAYIS                                                       her satırda bir
                                                       arttırarak ekrana yazdıran ve bu işlemi beş kere tekrar
                                                       eden bir program yazmaları
             3.8. Program içerisinde tekrar eden 3.8. Döngü mantığı açıklanır.“For”       istenir. Örneğin * karakteri girilerek oluşan ekran
        21-25
     34.      1
             bir grupta döngüleri kullanır.   döngüsü örneklerle uygulatılır.        görüntüsü aşağıda verilmektedir.
                                                       *
                                                       **
                                                       ***
                                                       ****
                                                       *****
             3.9. Hedeflenen çıktıyı elde etmek                         3.4…3.7. ve 3.9. Öğrenciler sevdiği bir hayvanın küçük
        28-1
     35.      1 için bir programı test eder ve                           bir resmini bulup bu resmi nesne olarak tanımlarlar.
             iyileştirir.                                    Resmi metin kutularına girilen değerlere göre sağa,
HAZİRAN
                                                       sola, yukarı ya da aşağı hareket ettiren programı sınıflar
                               3.10. İlgili dersin hedeflerini, en iyi    tanımlayarak oluştururlar.
             3.10. Dijital ortamda kişisel bir
                               örneklerini, kişisel bilgilerini,çalışmalarını Programda 10’dan büyük sayı girilmemesini ve sadece
        4-8
     36.      1 ürün dosyası (portfolyo) oluşturur
                               ve çalışmaları hakkındaki düşüncelerini    bir yön için değer girilmesini kontrol ederler. Programın
             (BTBS–10…21).
                               içeren dijital bir kişisel dosya hazırlatılır. doğru çalışıp çalışmadığı test ederler.
                   Enis DENİZ                                         Recep ERKOVAN
               Bilişim Teknolojileri Öğretmeni                                    Okul Müdürü

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:409
posted:6/27/2012
language:
pages:13