Ingen bildrubrik - PowerPoint 2 by T178r0a

VIEWS: 7 PAGES: 27

									            Prognos 2010
    (25000kronor per år och invånare till kommunen,
    samt 5000kr per månad och innvånare i kommsumtion)


Alt A  - Inga åtgärder -1600 personer
     (födda, döda, in- och utflyttning)
    - 40 Mkr i kommunkassan och - 96 Mkr i konsumtion

Alt B  - 1000 studenter och 500 nya invånare
     (1200 nya karlshamnare om 75% av studenterna
     skriver sig här och 80% av dem börjar arbeta här)
     +30 Mkr i kommunkassan och +72 Mkr i konsumtion

    Ingen hänsyn har tagits till vare sig till positiva eller
    negativa effekter ej heller till den kommunala
    utjämningspolitiken.
Tillväxtens fundament

 Ej förvärvsarbetande (barn, äldre…)  Lokal       Lokal
  kommersiell    offentlig
  service      service


      Arbetsplatser
      med marknad
      eller finansiering
      utanför regionen
  Aktörer i NetPort.Karlshamn

Karlshamns kommun
    - Behov av en kompetensgenerator för
     tillväxt och kompetensutveckling
    - Infrastruktur och service

Blekinge Tekniska Högskola
    - Behov av marknad och samhälle
    - Nya förutsättningar för utbildning och
     forskning

Näringslivet
    - Behov av kompetensutveckling och
     infrastruktur
    - Affärsidéer, marknad och resurser
             Vision


NetPort.Karlshamn ska vara ett ledande kompetenscentrum med
fokus på Media, Upplevelseindustri och Intelligent logistik.
     Blekinge Logistics Cluster
Ett kraftfullt logistikkluster som finns på den nationella
och internationella kartan genom mycket goda
forsknings- och utbildningsresultat inom intelligent
logistik och mobila kommunikationer.               Företag         EC   NetPort     BTH


                  TFK
            VXU
Kompetenscentra inom intelligent
   logistik i Blekinge
Forskning
& utveckling             Näringsliv
        Utnyttja kontaktyta
      Utbildningsprogram

• Medieteknik
• Entreprenörskap
• Applikationsutveckling i digitala media
•Upplevelsbaserat lärande
• Intelligent Logistik
•Litteratur, kommunikation och Digitala medier
• Fristående kurser
• Kreativ programering och animering
Några ideér om vad vi ska göra
•Kreavideo
•Mobile Turism
•Nya utbildningar
•Spelhålan, satsning på forskning och bibliotek.
•Samarbetsprojekt med Beckmans Högskola för
 Design kring lärandets miljöer
•Klusterdatabas+webbtjänst för spelutvecklare
•Playback, digital arkivbildning
•Hålla seminarier/workshops.
•Bjuda i branchens intressenter till Karlshamn
•Etablera nya företag och samarbeten.
Östra Piren
 Vilken utvecklingsprocess arbetar vi med?

• Nätverksprocesser inte linjära processer
• Kreativitet och innovationer är inte resultat av  enskilda
individers snilleblixtar utan växer fram och frodas i
”talangnätverk”, nätverk där många personer med skilda
kunskaper och erfarenheter samverkar.

• Utveckla innovativa program som kan tillgodose de
framväxande kraven inom BTH, kommun och näringsliv - en
utmaning
Vilken utvecklingsprocess arbetar vi med?

  • Koncentration på de entreprenöriella faktorer
  och kompetenser som är nödvändiga för att
  stötta företagsutvecklingen.


  • Intensiv samverkan mellan forskare, ingenjörer,
  riskkapitalister, jurister, revisorer och
  marknadsförare.


  • Syftet är att lyfta fram kompetensen hos alla
  intressenterna i affärsutvecklingsprocessen och
  bygga en känsla av gemenskap bland aktörerna.
           Mål 2010

• 1500 studenter.
• Kontinuerlig utveckling av nya grundutbildningsprogram.
• Vidareutveckla samarbetet mellan näringslivet, kommun och
 BTH, en högskola med stor andel forskning i utvecklingsprojekt.

• 800 nya arbetstillfällen
• 2000 nya Karlshamnare
  Utvecklingsplan studenter och företag
                                              1500


                                          1370


 Antal                                   1220
Studenter
                                  1100


                               940


                           800
                                                   Företagsetableringar
                      640                   488


               347


           176

       70
      00/01      02/03      04/05      06/07      08/09      10/11
          01/02      03/04      05/06      07/08      09/10      Tid
Uppnådda resultat 2000-0101 – 2002-12-31

 • 9 nya företag
 • 64 nya arbetstillfällen i 13 företag
 • ca 350 studenter i Karlshamn
 • 9 uppstartade FoU-program inom media och intelligent logistik
 • Mer än 30 utvecklingsprojekt mellan studenter och företag
 • Två uppstartade kompetenscentra och tre kompetensnätverk
 • 700 deltagare i 13 utvecklingsseminarier under 2002
           Från idé till lönsam affärsverksamhet
    Student
    Medarbetare
                              Lokala         Nat. och Int.
Idé        Näringslivsstiftelse         riskkapitalbolag     riskkapitalbolag

      6 mån              1-3 år               1-6 år


      Idéfas            Kommersiell
                     utveckling           Industrialisering
   Prospektframtagning
      Intressenter

      •Karlshamns kommun
      •Blekinge Tekniska Högskola
      •NetPort Näringsliv
      •Sparbanken i Karlshamn
      •SEB
Inkubator  •Nordea
      •Ernst & Young
 Idéfas
      •BDO
 6 mån   •KPMG
      •NFC
      •Entreprenörstorget
De lokala
innovationssystemen
  300 studenter  1300 studenter 300 studenter inom
 inom medieteknik programvaruteknik  telekom & IT
             & IT

       Forskning & utveckling ca 1100
             personer
 IT/mediaföretag    IT-företag   IT/telekomföretag
 ca 100 anställda ca 700 anställda ca 4000 anställda       3 x Triple Helix
   Den funktionella regionen
   En gemensam       Arlanda & Kastrup
   arbetsmarknad
               6 mil


Malmö & Köpenhamn
                Polen & Lettland
    120 000 invånare
    En av landets mest tätbefolkade regioner
       Utvecklingen i regionen

   Triple Helix
   Åtgärder                                          + 10 år
                                           Nya system
     Riskkapital
                                  Nya aktörer
    Forskning
  Investeringar                Konsulter  Nu
Marknadsföring
 Utbildning                                     Trådlösa
                Nya operatörer
                                         förbindelser


 -10 år
      infrastruktur
                                 Drivkrafter
      Mjukvara i
              Digitala mobilnät
Det innovativa ledarskapet
Eldsjälar

       Operativ
       ledning                 Styrelse
      ”Tillför bränsle”


                ”Tillför syre”
  Välkommen att besöka oss!
www.netport.karlshamn.se


 Prenumerera på Netport News

								
To top