Nyhetsbrev Carglass Juni 2012 by romiiila

VIEWS: 8 PAGES: 3

More Info
									                    Nyhetsbrev Juni 2012
Tisdag den 26 juni 2012

             Autoglass ® teknikern Steve Marelli vinner Best of Belron® titeln


             Autoglass ® teknikern Steve     Teknikerna blir bedömda på olika   "Detta är en otrolig framgång för
             Marelli, år 31 och har slagit    punkter; hur deltagaren reparerar  Steve att vara den första
             tusentals sökande från hela     och ersätter en vindruta, en sido-  personen från Storbritannien
 Huvudartiklar:      världen i tävlingen Best of Belron  och bakruta samt hur deltagarna   som vinner denna prestigefyllda
             ® och vann den prestigefyllda    kommunicerar med kunderna.      utmärkelse. På Autoglass ® är vi
             titeln som ”världens bästa bilglas                    stolta att sätta standarden i
 • Autoglass®       – tekniker”.                               branschen och rekrytera de
                                Teknikern Marelli kommenterar:
  teknikern Steve                                         bästa teknikerna som har både
                                                  en bra känsla för kundservice
  Marelli vinner Best  Steve Marelli, från Scampton,
                                "Jag har jobbat på Autoglass ® i   och tekniska färdigheter. Denna
  of Belron ® titeln   Lincolnshire, blir den första
                                13 år och har även medverkat i    utmärkelse är ett bevis på det
             personen från Storbritannien,
                                en TV- reklam. Jag är lika      och vi kan stolt meddela att vi
             som vinner i den globala
 • Autoglass®                         passionerad för mitt jobb nu,    har den bästa teknikern i
             tävlingen.
  stärker                           som när jag först började här.    världen.”
  marknadsavdelnin    29 länder deltog den 23 och 24
  g med en                          Jag har tränat intensivt och detta
             maj på Fira de Barcelona
                                har varit en otroligt lång resa   The Best of Belron ®, lanserades
  omstrukturering    mässan i Barcelona.
                                men jag är så stolt och kunde    globalt år 2000 för att visa upp
                                inte vara lyckligare. "       Belron ® teknikernas kompetens
             Vartannat år, får teknikerna                       runt om i hela världen och den
             chansen att visa sina omfattande                     exceptionellt höga kundservicen
                                Matthew Mycock, Managing       som erbjuds av Belron ® i
             kunskaper inför tusentals
                                Director på Autoglass ®,
             kollegor, leverantörer och                        samband med arbetet som
                                kommenterade:            utförs.
             samarbetspartners.
                  Steve Marelli, Best of Belron 2012
                                        Sida 2 av 3Autoglass ® stärker marknadsavdelning med en omstrukturering

Autoglass ®, Storbritanniens    samt övervaka verksamhetens     innefattat varumärkes- och
ledande företag inom reparation  marknadsföringsinsatser.      produktchef på Travelodge.
och byte av bilglas, meddelade
nyligen att företaget väljer att  May tar över David Meliveos
omstrukturera sin         position, som lämnade företaget i  Matthew Mycock, Managing
marknadsavdelning med två     mitten av maj. Fram tills nu har  Director på Autoglass ®,
interna befordringar.       May lett account management     kommenterade:
                  och försäljningsteam och haft
Sales Director Andre May får    ansvaret för att utveckla den    "Dessa utnämningar kommer att
den nya rollen som Sales &     servicen som företaget levererat  stärka vår marknadsföringsdivision
Marketing Director och Senior   till kunder inom          med inriktningen att bygga ett
Marketing Manager Marta      försäkringssektorn och flottan.   starkare varumärke Autoglass ®
Gonzalez får rollen som Head of                    och ta vårt varumärke till nya
Marketing ansvarig.                          höjder under de kommande åren.
                  Gonzalez har jobbat på
                  Autoglass ® sedan november
Andre May, som anslöt sig till                     Jag är glad att välkomna de båda
                  2007 och var ansvarig för media,
Autoglass ® i november 2009,                      två till sina nya roller och önskar de
                  reklam samt forskningsprogram
kommer att ansvara för                         fortsatt framgång på Autoglass ®. "
                  på företaget. Hennes tidigare
verksamhetens hela försäljning
                  befattningar har bland annat
och kommersiella aktiviteter
Nyhetsrubrik på insidan
                                                                Sida 3 av 3

Om Carglass
Carglass ® i Sverige är det ledande företaget inom lagning och byte av bilglas. Företaget är specialister inom bilglasbyten och reparationer
med verksamhet i många länder, inklusive hela den europeiska kontinenten, Skandinavien, Sydamerika samt Kina. Carglass® ingår
i Belron® gruppen - som är världsledande och aktiv i 32 länder, världen över.

På Carglass® ser vi till att laga din vindruta och arbetar enligt principen ”laga i första hand", vilket innebär att vi, när det är möjligt, lagar den
befintliga vindrutan istället för att byta den. På så sätt spar du både tid och pengar.

För mer information, besök gärna www.carglass.se
Om Belron ® koncernen
 Om Autoglass ®
Autoglass ® är Storbritanniens ledande företag inom reparation och byte av bilglas och betjänar mer än 1,5 miljoner bilister varje år - 24
timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året. Autoglass ® hjälper gärna till med sina 101 Autoglass ® filialer runt om i
Storbritannien och sina 1300 mobila tekniker.

För mer information, besök gärna www.autoglass.co.uk
Om Belron
 Belron ® är världens ledande företag inom bilglas reparationer och bilglasbyten. Koncernen äger många av de välkända varumärkena inom
 branschen

 AUTOGLASS ®, Carglass ®, SAFELITE ®, LeBeau ®, SPEEDY
 GLASS ®, O'BRIEN ® och Smith & Smith ®.

 Belron är den enda globala aktören med verksamhet i över 30 länder på fyra kontinenter och har över 22 000 anställda som betjänar mer
 än 9,4 miljoner kunder varje år.

 För mer information, besök gärna www.belron.com

								
To top