Informatikai Strat�gia by fe7J72f

VIEWS: 17 PAGES: 56

									     Székesfehérvár
 Megyei Jogú Város Önkormányzatának
INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

        2004-2006
   Készítette: Honline Kommunikációs Kft.
                   Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                 Informatikai Stratégiája
                                        2004-2006              Tartalomjegyzék


1.  VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ                                5

2.  A JELENLEGI INFORMATIKAI HELYZET BEMUTATÁSA                    7

2.1. KIHÍVÁSOK A JELENLEGI INFORMATIKAI HELYZETTEL SZEMBEN          7
2.1.1. STRATÉGIAI TERVEZÉSI MEGFONTOLÁSOK                  7
2.1.2. KORUNK VÁLTOZÁSAI                           8
2.1.3. TELEPÜLÉSI JÖVŐKÉPEK                         9
2.1.4. REGIONALITÁS                             10
2.1.5. EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁS HATÁSA                   10
2.1.6. MAGYAR INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM STRATÉGIA               12
2.1.7. KÖVETKEZMÉNYEK A HIVATALI INFORMATIKA SZÁMÁRA            12
2.2. ÖNKORMÁNYZAT INFORMATIKAI POLITIKÁJA                  13
2.3. AZ ÖNKORMÁNYZAT VEZETŐ TESTÜLETEINEK INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA      13
2.4. HIVATALI INFORMÁCIÓS FOLYAMATOK                    14
2.5. INFORMATIKAI SZERVEZET                         15
2.6. INFORMATIKÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATOK                  16
2.7. INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA, ALAPSZOFTVEREK     ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.17
2.7.1. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK       ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.17
2.7.2. SZERVEREK                ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.18
2.7.3. MUNKAÁLLOMÁSOK              ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.19
2.7.4. HÁLÓZATI INFRASTRUKTÚRA         ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.20
2.7.5. ADATTÁROLÁS               ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.22
2.7.6. NYOMTATÓK                ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.23
2.8. INFORMATIKAI ALKALMAZÁSOK          ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.23
2.8.1. ÁLTALÁNOS ALKALMAZÁSOK          ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.23
2.8.2. AZ EGYES IRODÁK SPECIÁLIS ALKALMAZÁSAI  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.24
2.9. INFORMATIKAI BIZTONSÁG           ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.40
2.9.1. MEGÁLLAPÍTÁSOK              ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.40
2.9.2. STRATÉGIAI MEGFONTOLÁSOK, SZÜKSÉGES LÉPÉSEK    ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.40
2.9.3. INFORMATIKAI BIZTONSÁG FŐBB ELEMEI    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.41
2.9.4. JELSZÓ POLITIKA             ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.42
2.9.5. AUDIT                  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.42
2.9.6. WINDOWS DOMAIN CSOPORT KEZELÉS      ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.42
2.9.7. VIRUSVÉDELEM               ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.42
2.9.8. BIZTONSÁGI MENTÉS            ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.42
2.10. A HIVATAL JELENLEGI INFORMATIKAI PROJEKTJEI     ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.43
2.10.1. SZÁMÍTÓGÉPEK CSERÉJE, ESZKÖZBESZERZÉS ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.43
2.10.2. SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZAT FELÚJÍTÁSA      ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.43
2.10.3. HIVATALI WEB PORTÁL KIALAKÍTÁSA     ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.43
2.10.4. INFORMATIKAI STRATÉGIA KÉSZÍTÉSE    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.43
2.10.5. DIGITAL REGIA PROGRAM ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATA ERROR! BOOKMARK
NOT DEFINED.43
                                            2
                    Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                  Informatikai Stratégiája
                                         2004-20062.10.6. TÉRINFORMATIKA ÉS DIGITÁLIS RÉGIA PROGRAM KAPCSOLATA ERROR! BOOKMARK
NOT DEFINED.44
2.11. INFORMATIKAI PÉNZÜGYI KERETEK        ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.44

3.  AZ ÖNKORMÁNYZAT INFORMATIKAI POLITIKÁJA                       18

3.1.   AZ ÖNKORMÁNYZAT INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA                    18
3.2.   AZ ÖNKORMÁNYZATI INFORMATIKA CÉLKITŰZÉSEI                    18
3.3.   A HIVATAL CÉLKITŰZÉSEI                             19
3.4.   JÖVŐKÉP, VÍZIÓ                                 19
3.5.   A HIVATALI INFORMATIKA KÜLDETÉSE                        20
3.6.   KÖRNYEZETELEMZÉS                                21
3.6.1.  MEGÁLLAPÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA                         22
3.6.2.  SWOT TÁBLÁZATOK                                24
3.6.3.  KÖVETKEZTETÉS                                 25
3.7.   A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDSZERE                        25
3.8.   AZ INFORMATIKA MŰKÖDÉSE                             26
3.8.1.  INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA                          26
3.8.2.  INFORMATIKAI FOLYAMATOK                            27
3.8.3.  INFORMATIKAI KULTÚRA                              27
3.8.4.  INFORMATIKAI SZERVEZET                             28
3.9.   KRITIKUS SIKERTÉNYEZŐK                             29

4.  STRATÉGIAI AKCIÓK                                  30

4.1. AKCIÓK ISMERTETÉSE                                 30
4.2. A HIVATAL BELSŐ MŰKÖDÉSÉNEK JAVÍTÁSA INFORMATIKAI ESZKÖZÖKKEL            31
4.2.1. A HELYZETFELMÉRÉSBEN AZONOSÍTOTT PROBLÉMÁK                    31
4.2.2. AZ AKCIÓT MEGALAPOZÓ INTÉZMÉNYI CÉL                        32
4.2.3. AZ INTÉZMÉNYI CÉLOKBÓL SZÁRMAZTATOTT INFORMATIKAI CÉLOK              32
4.2.4. AZ AKCIÓ RÖVID LEÍRÁSA                              32
4.2.5. AKCIÓ KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ PROJEKTEK                     32
4.3. ÜGYFÉLBARÁT ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉS FEJLESZTÉSE, EÖNKORMÁNYZAT
MEGTEREMTÉSE                                       35
4.3.1. A HELYZETFELMÉRÉSBEN AZONOSÍTOTT PROBLÉMÁK                    35
4.3.2. AZ AKCIÓT MEGALAPOZÓ INTÉZMÉNYI CÉL                        35
4.3.3. AZ INTÉZMÉNYI CÉLOKBÓL SZÁRMAZTATOTT INFORMATIKAI CÉLOK              35
4.3.4. AZ AKCIÓ RÖVID LEÍRÁSA                              35
4.3.5. AKCIÓ KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ PROJEKTEK                     36
4.4. SZÉKESFEHÉRVÁR KÖZHÁLÓJÁNAK LÉTREHOZÁSA                       37
4.4.1. A HELYZETFELMÉRÉSBEN AZONOSÍTOTT PROBLÉMÁK                    37
4.4.2. AZ AKCIÓT MEGALAPOZÓ ÖNKORMÁNYZATI CÉL                      38
4.4.3. AZ ÖNKORMÁNYZATI CÉLOKBÓL SZÁRMAZTATOTT CÉLOK                   39
4.4.4. AZ AKCIÓ RÖVID LEÍRÁSA                              39
4.4.5. AKCIÓ KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ PROJEKTEK                     40
4.5. AZ INFORMATIKAI KULTÚRA FEJLESZTÉSE                         41
4.5.1. A HELYZETFELMÉRÉSBEN AZONOSÍTOTT PROBLÉMÁK                    41
4.5.2. AZ AKCIÓT MEGALAPOZÓ INTÉZMÉNYI CÉL                        42
4.5.3. AZ INTÉZMÉNYI CÉLOKBÓL SZÁRMAZTATOTT INFORMATIKAI CÉLOK              42
4.5.4. AZ AKCIÓ RÖVID LEÍRÁSA                              42
4.5.5. AKCIÓ KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ PROJEKTEK                     42


                                             3
                    Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                  Informatikai Stratégiája
                                        2004-20064.6.  AZ AKCIÓK ÜTEMEZÉSE                               44

5.   MELLÉKLETEK                                   47

5.1. ATIPIKUS PROJEKTEK LEÍRÁSA                             47
5.1.1. A11 - INFORMATIKAI MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA                    47
5.1.2. A12 - PROGRAM MENEDZSMENT LÉTREHOZÁSA                      48
5.1.3. B4 - AZ INFORMATIKAI KULTÚRA ELTERJEDÉSÉNEK FELGYORSÍTÁSA            49
5.1.4. C2 - VÁROSI KÖZHÁLÓ                               50
5.1.5. C3 - VÁROSI INFORMÁCIÓS KÖZMŰ                          51
5.1.6. C4 - INTERNETES MULTIMÉDIA ÚJSÁG LÉTREHOZÁSA                   52
5.1.7. C6 - ÚJ TÍPUSÚ KÖZÖSSÉGI TALÁLKOZÓ HELYEK LÉTREJÖTTÉNEK TÁMOGATÁSA        53
5.1.8. C7 - E-BUSINESS ELTERJEDÉSÉNEK FELGYORSÍTÁSA                   54
5.2. TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE                                55
5.3. VEZETŐI INTERJÚK ÉS KONZULENSEK                          56
                                             4
                         Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                       Informatikai Stratégiája
                                              2004-2006
1. Vezetői összefoglaló
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat)
informatikai stratégiája1 a Közgyűlés Ifjúsági, Informatikai és Civilkapcsolatok
Bizottságának (Bizottság) megbízásából készült. Az önkormányzati informatikai stratégia
megalkotása és a Hivatal tevékenységei informatikai támogatása színvonalának
folyamatos növelése, és a kínálkozó pályázati lehetőségek biztosítása érdekében a
Bizottság szükségesnek tartotta az informatikai stratégia kidolgozását.

Az informatikai stratégiai terv (IST) az Önkormányzat számára részstratégiát alkot a
2004-2006 közötti 3 éves időszakra. Az IST az Önkormányzat informatikai politikájának
alapjait teremti meg, és egyúttal a stratégiai menedzsment kialakítása felé tett első lépés.

A tervezés és projekt menedzselés további szakaszaiban elkészülnek mindazon
részstratégiák, projekttervek, modellek és dokumentációk, amelyek az informatikai
politika sikerét biztosíthatják az IST-ben beazonosított stratégiai akciókon keresztül.

A tervezés az Önkormányzat helyi politikákat alakító tevékenységeinek megismerése és
az információs társadalom technológiáinak stratégiai jelentőségű beillesztése mellett a
Polgármesteri Hivatal (Hivatal) helyzetének értékelésére, a jövőkép, a célok és feladatok
meghatározására koncentrált.

A stratégiai terv döntéshozók számára készült. A tervezés központjában az új lehetőségek
keresése áll, és eredménye egy olyan programozott cselekvéssorozat, amelyet
végrehajtva az Önkormányzat sikeresebben oldhatja meg feladatait.

A kapott dokumentációk, az Önkormányzat, a Bizottság és a Hivatal vezető
munkatársaival folytatott interjúk alapján kijelenthető, hogy
  (1) a politikaalkotó tevékenységét rövid ideje megkezdő Bizottság Székesfehérvár
    fejlődését a továbbiakban úgy kívánja szolgálni, hogy tevékenységének
    súlypontjait az információs társadalom témakörébe helyezi,
  (2) az informatikai tevékenység eddig a Hivatalra koncentrált, miközben az elmúlt
    években a fejlesztések üteme – elsősorban a ráfordított pénzek korlátozása miatt –
    elmaradt a kívánatostól és a kor színvonalától.
A Hivatal Informatikai Irodája szűkös költségvetési és létszám korlátok között tervezi,
fejleszti és működteti a Hivatal informatikai infrastruktúráját. Befolyásuk az
Önkormányzat döntéseire nem bizonyult akkorának, hogy az elmúlt években a Hivatal
informatikai támogatottsági szintjének erőteljesebb növelését célzó döntések születhettek

1
 A stratégiai tervezés célja: a jelenlegi és jövőbeni elérendő helyzetek, a célok és a célok eléréséhez
szükséges eszközök meghatározása. Olyan átfogó cél- és eszközrendszert eredményez, amely a változó
külső körülmények mellett lehetővé teszi a célok elérését, az ehhez szükséges és alkalmas emberek,
eljárások és eszközök rendelkezésre bocsátását és összehangolt működését. Arra ad választ, hogyan
valósítsa meg az Önkormányzat az alapvető céljait. A stratégia a jövőre vonatkozik, számol a környezet
változásaival és részstratégiákból épül fel. Az informatikai menedzsment feladata a részstratégiák
hierarchikus rendezése és a konfliktusok feloldása.                                                   5
                      Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                    Informatikai Stratégiája
                                          2004-2006volna. Az Internet alapú online ügyintézéshez, az un. "szolgáltató önkormányzat" külső-
és belső funkcióihoz szükséges hátteret nem hozták létre, és változtatások nélkül nem is
lesznek képesek rá.

Az Önkormányzat a hagyományait megőrző, identitását ápoló, de alkalmazkodásra és a
kor lehetőségeit kihasználni képes Székesfehérvár fejlődését szolgálja. Az Önkormányzat
stratégiai célkitűzése, hogy Székesfehérvárt a közép-dunántúli térség központjává tegye.
A városmenedzselő politika csak akkor lesz sikeres, ha kezdeményező és támogató
szerepet játszik a regionális és helyi információs társadalom kialakításában, és
egyidejűleg polgárbarát, szolgáltató önkormányzatként (eÖnkormányzatként) tölti be
közigazgatási funkcióit. Az informatikai cékitűzések a önkormányzati politikából
származtathatók:
  (1) az Önkormányzat politikaalkotó-, valamint stratégiai akciókat érintő
    cselekvéseinek (regionális és helyi) információs társadalom témakörébe
    helyezése,
  (2) Székesfehérvárnak a régió legfejlettebb infokommunikációs infrastruktúrájával és
    informatikai alkalmazási kultúrájával rendelkező várossá fejlesztése ("intelligens"
    város, helyi közháló),
  (3) az Önkormányzat közigazgatási funkcióinak szolgáltatásorientált alapokra
    helyezése (szolgáltató közigazgatás, e-önkormányzat back- és frontoffice).
A Hivatal informatikájának víziója a Hivatal tevékenységének informatikai alapokra
helyezésére és a szervezet-működés minőségirányítással támogatott hatékonyabb
kialakítására épít. A vízió nyitott architektúrájú, változó igények szerint bővíthető és
szűkíthető, Internet/Intranet bázisú belső- és külső szolgáltatásokat nyújtani képes
elektronikus önkormányzat képét vázolja fel.

Az IST az informatika küldetését a Hivatal munkájának hatékonyabbá tételében,
innovatív, proaktív kezdeményezésekkel történő segítésében látja.

A célkítűzések megvalósítását a stratégiai akciók programozott sorozata támogatja,
amelyet az IST részletesen tárgyal. A projektek részletes kidolgozását a stratégia
elfogadása, a prioritási sorrendről és a 2004. évi feladatokról szóló döntések után, a
források rendelkezésre állása esetén célszerű megkezdeni. A fontosabb nem tipikus -
például menedzselési, átszervezési stb. vonzatú - akciókról részletes projektlapot
tartalmaz az anyag azért, hogy a nem informatikai szakmai vonzatú javaslatok is
kezelhetők legyenek.

Az informatikai stratégia felülvizsgálatára, aktualizálására és a stratégiai akciók
áttekintésére évente célszerű sort keríteni az igények változása és a pénzügyi lehetőségek
figyelembevételével.
                                               6
                        Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                      Informatikai Stratégiája
                                            2004-2006
2. A jelenlegi informatikai helyzet bemutatása
A fejezet célja az informatika jelenlegi helyzetének bemutatása és elemzése, amely
kiterjed az informatikailag támogatott folyamatokra, a szervezetre, a szabályozásokra, az
eszközökre és az alkalmazásokra. Kiindulási pontot képeznek a külső és belső környezet
által támasztott követelmények2.

  2.1. Kihívások a jelenlegi informatikai helyzettel szemben

    2.1.1. Stratégiai tervezési megfontolások
A helyzetértékelés első megállapításainak alapján a tervezés arra összpontosított, hogy
Önkormányzat informatikai politikájának alapjait teremtse meg a stratégiai menedzsment
kialakítása felé tett első lépésként. Az IST környezetalakító és transzformációs stratégia,
amely a rugalmasság érdekében egyúttal középtávú gördülő tervet alkot.

A felülről lefelé haladó elemzést követő módszertanok a szervezet igényeire, és a
részletek helyett a stratégiai gondolkodásra helyeznek különösen nagy hangsúlyt. A
megközelítés alapján a jellemző szakaszok3 az alábbiak lesznek:
  (1) informatikai politika megalkotása, stratégiai tervezés;
  (2) működési (rész)területek elemzése, funkció-, folyamat- és adatmodellek;
  (3) projekt- és rendszertervek készítése;
  (4) technikai, műszaki tervek készítése;
  (5) rendszerkészítés;
  (6) áttérések, változásmenedzselés;
  (7) szabályozás, dokumentáltság biztosítása;
  (8) üzemszerű működés(ek).
Sok olyan általános technika ismert, amely a stratégiai- és projektmenedzsmenti
folyamatban a későbbiekben is alkalmazható lesz.

A világon több száz különböző módszertant4 használnak, egy felmérés 300-ra teszi a
számukat, amelyeket valahol leírtak, publikáltak, vagy egyes cégek egy bizonyos
változatot kötelezővé tettek belső használatra. Vannak olyan vélemények is, hogy a
különbség az egyes módszertanok között valójában triviális, a hangsúlyozott
különbségek csak a piaci versenyben játszanak szerepet.

Nem beszélhetünk egyetlen üdvözíthető megoldásról sem, még akkor sem, ha egy-egy
szakértő kizárólag az általa ismertet preferálja. Gyakori hiba a misztifikáláson
túlmenően, hogy a tervezők, mechanikusan követve a módszereket, elvesznek a modellek

2
  A környezetelemzés stratégiaalkotáshoz szükséges összetevői a 3. fejezetben találhatók pontokba
foglaltan (SWOT). A Swot megállapítása alapján határoztuk meg a követendő stratégiát.
3
 Information Engineering Method (IEM)
4
 Például SSADM, Merise, IE(M), OMT                                                 7
                         Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                       Informatikai Stratégiája
                                              2004-2006és hálózatok készítésének részleteiben, miközben a tervezés éppen alapfeladatát nem
teljesíti, azaz nem stratégiát készítenek, hanem fiók mélyére kerülő használhatatlan
grafikonokat.

A szakértők az ismert technikáknak saját külön változatait alkalmazhatják az
informatikai tervezési és projektmenedzsmenti5 megközelítésük során, de minden esetben
arra kell törekedni, hogy adott követelmények között mindig az alapcélok elérését
garantáló legmegfelelőbbet használják.

    2.1.2. Korunk változásai
Korunk a globalizációval, valamint az integrációk és az informatika térnyerésével írható
le. A huszadik század második felében megkezdődött informatikai forradalom, majd az
1990-as évektől robbanásszerű fejlődésnek indult digitális infokommunikációs
technológiák az ezredforduló első évtizedének végére megváltoztatják a települések
életét. A fejlődés egy egészen új, és még csak részben ismert utat nyit meg előttünk.

Az új, globalizálódó települések egyszerre (köz)politikai, gazdasági és szociális
szerveződések, amelyek a politikai és a gazdasági szereplők, valamint a polgárok
közvetlen részvételével új tartalommal töltik meg a közösségi életet. A digitális
technológiák térnyerése - így a számítógépek és az Internet - világvárossá teszik a
legkisebb települést is. A globalizáció (az információ-, a tőke-, az áruk. a szolgáltatások
egyetemlegessége, integrációja és az emberek egyre szabadabb mozgása) új helyzetet
teremtett mind az egyének, mind a vállalkozások, mind a települések életében. Minden
felgyorsul és átalakul. A fejlődés gyors és megállíthatatlan.

Kiderült, hogy a gyorsan változó, kinyíló környezetben egy települési közösség csak
akkor tud létezni, fejlődni, és a kemény versenyben talpon maradni, ha közös dolgaik
menedzselésének stratégiai pontjaiban a polgárok és az irányadó döntéshozók
egyetértenek. Tapasztaljuk, hogy a jövőkép, stratégia, helyi partnerségek és elkötelezett
településmenedzsment nélküli közösségek elvesznek. Látjuk például, hogy a jól
érvényesülő országokban a települési önkormányzatok milyen gyorsan eljutottak a
hivatalok egyszerű (passzív) webes jelenlététől a tevékenységek informatikai (online)
szolgáltatói alapokra helyezéséig.

Az önkormányzatok a helyi életminőség és a gazdasági fejlődés fontos hordozói, és mint
területi testületek, legközelebb állnak a polgárokhoz. Ebből következik, hogy az
önkormányzat döntéshozó testületei és azok politikai frakciói a helyi szint rendkívűl
fontos információ-továbbítói, véleményformálói, és településmenedzselő szervezetei.

Világossá vált, hogy az állami-, verseny- és a magánszféra szereplőinek újfajta
kapcsolatot kell kialakítaniuk egymással, hogy a településfejlődéssel kapcsolatos

5
 A PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) egy olyan strukturált projektvezetési módszertan,
amely információs rendszerek (IS) készítésének, előrehaladásának és minőségének ellenőrzésére szolgál. A
tulajdonosa a CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency) Nagy-Britanniában. Az SDM
de facto szabványnak tekinthető Hollandiában és a többi Benelux államban, de más európai országokban is
bizonyos elterjedtségnek örvend (így Magyarországon is)                                                   8
                      Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                    Informatikai Stratégiája
                                           2004-2006tevékenységek előre tudjanak lépni. Vizsgálatok eredményei arra mutatnak rá, hogy a
sikeres partnerkapcsolatok kialakításához több szempontot kell figyelembe venni
egyszerre:
    olyan kedvező civil kultúrát kell kialakítani, amely a polgárok részvételét
    ösztönzi és a közösség hosszú távú foglalkoztatásában érdekelt,
    a közösségben egységes jövőképet kell kialakítani, amelynek alapját erősségük és
    gyengeségük ismerete valamint a terület lehetőségeit kihasználó közös elképzelés
    képezi,
    a közösséget szélesebb körben kell érdekeltté tenni: a felismert önérdekeket
    felsorakoztatva az egész szerkezeten belül lehetővé teszi az egész közösség vagy
    térség számára céljaik elérését,
    a kulcsfontosságú csoportok és egyéni szereplők hálózatát kell kiépíteni, amely
    elősegíti a kommunikatív vezetést és megkönnyíti a különböző érdekek
    közvetítését,
    a civil vállalkozói kedvet és képességet fenn kell tartani: a hatékony emberek és a
    kockázatvállalók munkáját ösztönözni és jutalmazni kell,
    a politika folytonosságát fenn kell tartani: folyamatosan a változó
    körülményekhez kell a politikát igazítani, és csökkenteni kell a bizonytalanságot
    az üzleti élet, a kockázatot vállaló egyéni szereplők és szervezetek számára.
A szervezett partnerkapcsolatok sokkal integráltabb együttműködési formát jelentenek,
mivel ezek egy hivatalos program részét képezik, és amelyeket világos szerkezet és stabil
tagság jellemez. Európában fontos további elv, hogy az államnak, illetve az
önkormányzatnak csak akkor kell részt vennie szolgáltatások biztosításában, ha azt a köz
érdeke megkívánja, azaz az önkormányzat ne foglalkozzon olyan szolgáltatással, amit a
vállalkozói szféra elvégezhet. A partrnerségek minderre helyes stratégiai válaszokat
adhatnak.

Olyan stratégiára van tehát szükség, amely az alkalmazkodást és a kreatív fejlődést
szolgálja, s amelyik igyekszik azokat a lehető legjobb utakat megtalálni, amelyeket az
európai integráció és az információs társadalom fejlődése kínál. És ez az, végül is, amiről
az IST szólni akar.

    2.1.3. Települési jövőképek
A nyertesek közé tartozó magyar települési önkormányzatok kihasználva az uniós
csatlakozás lehetőségeit és alkalmát (cselekvési kényszereket), saját szintjükön képesek
menedzselni a helyi politika, gazdaság-, társadalom fejlesztésében reá háruló feladatokat
és ezek szociális következményeit. Erre rá is kényszerülnek.

Sikeres településmenedzselés esetén javul a város vonzereje, emelkedik a lakosság
életminősége (életkörülménye, életszínvonala, biztonsága). A vállalkozások és a
munkavállalók zöme képes rugalmasan alkalmazkodni a változó működési feltételekhez.


                                               9
                      Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                    Informatikai Stratégiája
                                          2004-2006A település vállalkozóbarát környezetet biztosít. Érvényesül a szolidaritás elve. Sikerül
minimalizálni az EU csatlakozásból származó veszteségeket és támogatást kapnak a
lemaradók. Bár a forrásallokációt térségi szemlélet határozza meg, az önkormányzatok
képesek becsatlakozni a térségi folyamatokba, kezdeményező szerepet játszva a helyi
társadalom érdekei érvényesítésében. Az ügyesebb települések regionális központi
szerepbe kerülve gyors ütemű fejlődésnek indulnak. Kifejlődik a helyi demokrácia, a
hatalom és adminisztráció polgárbarát, szolgáltató jellege.

    2.1.4. Regionalitás
Az uniós csatlakozás egyik következménye, hogy ki kell tekintenünk a regionális
politikára is ahhoz, hogy a települést megfelelően pozícionáljuk. Erre a stratégia külön
figyelmet fordít. Tudjuk, hogy a közigazgatás központi és területi rendszere
ellentmondásokkal terhes. Az önkormányzati rendszerben részben tisztázatlanok a
szerepkörök és a szereplők kapcsolatai, munkamegosztása, tisztázatlan a település -
kistérség - megye - régió feladatmegosztása. Gyakran a megyék és a megyei jogú
városok kapcsolata a vezető tisztségviselők személyes konfliktusainak van kiszolgáltatva.

Mégis állítjuk, hogy az önkormányzati rendszer alkalmas és az önkormányzatok
alkalmassá tehetők arra, hogy a lehető legtöbb új lehetőséget megragadják és egyben
megfeleljenek a legfontosabb elvárásoknak.

A magyar önkormányzatiság jövőképe tehát csak körvonalaiban rajzolható meg,
alakulása csak részben függvénye az európai uniós követelmény rendszereknek,
elsősorban ugyanis belpolitikai és szakmapolitikai mérlegelések, döntések függvénye.

    2.1.5. Európai Uniós csatlakozás hatása
A 2004. májusi Európai Uniós csatlakozás a Magyar Köztársaság önkormányzatai
számára is kiemelt feladatokat rónak.

Az uniós tagállamok alkotmányos, közjogi berendezkedésének, a közigazgatás
szerkezetének kialakítása nemzeti belügy. A közösségi szabályok azonban közvetve,
illetve közvetlenül befolyásolják és meghatározzák a helyi önkormányzatok
tevékenységét, azáltal, hogy az önkormányzati szabályozási hatáskörébe tartozó
területeken jogharmonizációs kötelezettséget keletkeztetnek, vagy önkormányzati
hatáskörbe tartozó feladatok ellátására vonatkozó kötelező érvényű előírásokat
tartalmaznak. A helyi önkormányzatok mint jogalkotók, jogalkalmazók, helyi
közfeladatok ellátói, vagyonkezelők, munkáltatók, illetőleg vállalkozási feladatot végzők,
a közösségi jogszabályok címzettjei lehetnek és ebből többletfeladataik, jogaik és
kötelezettségeik származhatnak.

Az Európai Unió tagállamaival szemben alapvető elvárás, hogy az évtized első felében
tegyék lehetővé az alapvető közszolgáltatásokhoz való elektronikus hozzájutás
lehetőségét, s azt, hogy az európai településeken olcsó, egymással összekötött nagy
sebességű internetes hálózatok legyenek és azokon helyi tartalmak képződjenek.
                                              10
                      Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                    Informatikai Stratégiája
                                          2004-2006Az elmúlt 15 évben kiderült az is, hogy az információs technológia (IT) használata
tagadhatatlan versenyképességi előnyt jelent a települések számára. Nemcsak a
közszolgáltatás ellátására hat, hanem a szolgáltatások elvi, stratégiai, minőségi, anyagi,
előállítási és ellátási szempontjaira is.

Az IT alkalmazása a szolgáltatások területén magában foglalja a költségek
racionalizálását (mint az emberi munkaerő helyettesítése), hatékonyabb
minőségellenőrzést és közvetlenebb kapcsolatot jelent az ügyféllel. Ráadásul abban is
szerepet játszhat, hogy a kívánatos emberi magatartásformát és/vagy közreműködést
kialakítsa a helyi demokrácia kibővítésével egyidőben.

Az Európai Unió felismerve annak lehetőségét, hogy a világ legmeghatározóbb régiója
legyen (versenyképesség, fejlődés, tudás tekintetében) több akciótervet dolgozott ki
(eEurope 2002, eEurope+, eEurope 2005) melyek mind az információs társadalomban
látják a megvalósulás mozgatórugóját.

Az információs társadalom alapját képezik az elektronikus közszolgáltatások,
elektronikus ügyintézések. Az Európai Unió négy fejlettségi szintet határozott meg a
szolgáltatásokkal kapcsolatosan a „Common List of Basic Public Services” (CLBPS)
ajánlásában. Ez a négy szint az információ (on-line információ gyüjtés), egyirányú
interakció (letölthető, kinyomtatható űrlapok), kétirányú interakció (on-line kitölthető,
hitelesíthető, továbbküldhető űrlapok) és a teljes elektronikus ügyintézés.

Az Európai Uniós ajánlások a közszolgáltatásokat két nagyobb csoportba osztja a
célközönség szerint. Az egyik csoportban (1) az állampolgárokat érintő, a másik
csoportba (2) a gazdasági társaságokat érintő szolgáltatások tartoznak.

A szolgáltatások egy része nálunk az önkormányzatokhoz tartozó, de tőlük
informatikailag teljesen független okmányirodákban történik (az okmányirodákban
jelenleg tesztelés alatt álló XR rendszer a szolgáltatások harmadik szintű megvalósítását
teszi lehetővé 2004. január elsejétől).

                    Szolgáltatások
      állampolgárok részére           gazdasági társaságok részére
 személyi okmányok (személyi          iparűzési adó, gépjármű súlyadó
 igazolvány, útlevél, gépjármű vezetői
 engedély)
 hatósági igazolások (születési, házassági, iparengedély, telephely-engedély, stb.
 halotti anyakönyvi kivonatok)         kiadása
 lakcímváltozás bejelentése
 gépjármű regisztráció, súlyadófizetés
 építési engedélyezés
 szociális juttatások, támogatás fizetése
 helyi adózás
 az egészségüggyel kapcsolatos
 szolgáltatások
                                              11
                     Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                   Informatikai Stratégiája
                                          2004-2006Az önkormányzati informatikai stratégia megvalósításakor a CLBPS négy szintjét, mint
lehetséges fejlődési lépéseket kell figyelembe venni és alkalmazni.

Az Európai Uniós csatlakozás az önkormányzatokat a közszolgáltatásokra vonatkozó
CLBPS ajánlás mellett a nyilvánosság és átláthatóság területén is érinti. Ezek a
szempontok indirekt módon kapcsolódnak az informatikához, mert informatikai
fejlesztések nélkül ezek nem megvalósíthatóak.

Ezek a direktívák a jelenlegi szigetrendszerű alkalmazásokkal, amelyek egymással
együttműködni képtelenek, nem lehet megvalósítani.

    2.1.6. Magyar információs társadalom stratégia
A magyar önkormányzatok két nagy kihívással szembesülnek:
  (1) információs társadalom helyi kérdései (település menedzselés),
  (2) EU-ba történő zökkenőmentes beilleszkedés, helytállás az élesedő globális
    versenyben, beleértve a helyi közigazgatás szolgáltatási szintjeit.
A 2006-ig tartó időszak az EU fejlett országaihoz történő felzárkózás kezdeti korszakát
képezik, az életminőség folyamatos javulása mellett, a tudásalapú gazdaság elérésével,
regionálisan és ökológiailag kiegyensúlyozott fejlődéssel a legkorszerűbb technológiák
alkalmazása mellett.

Az Európai Uniós ajánlásokkal és akciótervekkel összhangban az Informatikai és
Hirközlési Minisztérium kidolgozta a Magyar Információs Társadalom Stratégiát
(MITS), amelynek Elektronikus Önkormányzat Stratégia része egy kilenc alrendszerből
álló, modulokra bontott alkalmazás és szolgáltatatás rendszert valósítana meg az
önkormányzatokban.

Ennek a modulszerű felépítésnek célja egy olyan, egymással együttműködő
alkalmazásrendszer kialakítása, amely lehetővé teszi az egyes alkalmazások
(jogszabályok mentén történő) összekapcsolását a teljes elektronikus ügyintézés
megvalósítására.

    2.1.7. Következmények a hivatali informatika számára
Mindezek figyelembe vételével az önkormányzati informatikai stratégia
megvalósításakor kiemelt hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az egységesített hivatali
infrastruktúrán – amely lehetővé teszi együttműködő alkalmazások kialakítását – valóban
egységes, integrált alkalmazásrendszer kiépítése valósuljon meg. Az integrált rendszer
további előnyeként jelentkezik, hogy üzemeltetési költsége lényegesen kisebb, mint a
hasonló feladatokat ellátó szigetalkalmazás halmaznak, így teljes birtoklási költsége
(TCO – Total Cost of Ownership) jelentősen alacsonyabb.

A szigetrendszerű alkalmazások jelentős része alkalmas lehet (fejlesztő eszközüket és
adatbáziskezelőjüket tekintve) integrált rendszerbe történő illesztésre, de a gyártók
rendelkezésre állását minden esetben meg kell vizsgálni. Ezen rendszerek:                                              12
                          Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                        Informatikai Stratégiája
                                              2004-2006Családvédelmi rendszer, Ebnyilvántartás, Telephelyengedély, Regiszter, Iktatás, Forrás
(SQL verzió), IMI, Szerződésnyilvántartás, Döntés, Vagyonkataszter, Titkársági
rendszer, Raktári rendszer.

Fontos, hogy azon rendszerek, amelyek nem integrálhatóak, ha lehetséges lecserélésre
kerüljenek, illetve azok a rendszerek, amelyek kialakítását a hivatal irodái jelezték már a
MITS iránymutatásának megfelelően kerüljenek megvalósításra.

Megjegyezzük, hogy az alkalmazások cseréjére, integrációjára és fejlesztésére az A3, A4,
A7, A8, A9, B1, B2, B3, B4, B6, C2, C4, C7, C9 akciók keretében közel 425 mFt a
tervezett ráfordítás.

  2.2. Önkormányzat informatikai politikája
Az Önkormányzat informatikai politikáját a Közgyűlés Ifjúsági, Informatikai és
Civilkapcsolatok Bizottsága alakítja ki. Tevékenységük a stratégiakészítés mellett
kiterjed a fejlesztési tervek (akciók) meghatározására, menedzselésük irányítására és
ellenőrzésére. Az Önkormányzat írott informatikai koncepcióval nem rendelkezik.

Az Önkormányzat eddig nem fordított kiemelt figyelmet a regionális és helyi információs
társadalom kialakítására, így jelentősebb eredményeket felmutató kezdeményező és
támogató szerepet sem töltött be6. A Bizottság éppen ezen hiányosságokat kívánja
megszüntetni.

A kapott dokumentációk, az Önkormányzat, a Bizottság és a Hivatal vezető
munkatársaival folytatott interjúk alapján kijelenthető, hogy
    a politikaalkotó tevékenységét rövid ideje megkezdő Bizottság Székesfehérvár
    fejlődését úgy kívánja szolgálni, hogy tevékenységének súlypontjait az
    információs társadalom témakörébe helyezi,
    az informatikai tevékenység eddig szinte kizárólag a Hivatalra koncentrált,
    miközben az elmúlt években a fejlesztések üteme – elsősorban a ráfordított
    pénzek korlátozása miatt – elmaradt a kívánatostól és a kor színvonalától annak
    ellenére, hogy a hivatali felhasználók jelentős része elégedett az informatikusok
    által végzett munkával.

  2.3. Az  Önkormányzat           vezető    testületeinek      informatikai
    támogatása
Az Önkormányzat politikaalkotó- és döntéshozó szervezetei, valamint vezető
tisztségviselői számára rendelkezésre állnak a nélkülözhetetlen infokommunnikációs
(irodai) eszközök. A Közgyűlés és a bizottságok munkáját azonban nem támogatja olyan
mértékben informatika, ahogyan az már elvárható lenne. Több területen az6
 A Digital Regia program nem eredményezett átütő sikert a várospolitika-alkotó szerep háttérbe szorítása,
s a technikai kérdések előtérbe helyezése miatt. Ezért megszüntetése/átalakítása napirendre kerül.                                                    13
                      Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                    Informatikai Stratégiája
                                          2004-2006infokommunikációs eszközök iránti igények még meg sem fogalmazódtak, illetve az
informatika hiánya a hagyományos ügyvitelben fel sem tűnik.

Többen megfogalmazták, hogy ha minnél később jelenik meg az elektronikus ügyvitel,
annál jobb nekik, mert nem kell az "életüket megnehezítő új dolgokat" tanulniuk. Ez a
képviselői munkára is értendő.

A további megállapítások a hivatali informatikára koncentrálnak.

  2.4. Hivatali információs folyamatok
A Hivatal az Önkormányzat SzMSz-e, a vonatkozó törvények alapján a következő
feladatokat látják el:

    a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői szakmailag előkészítik a testületi
    előterjesztéseket, határozati javaslatokat, rendelet tervezeteket,
    segítik a képviselők tevékenységét, jogaik gyakorlását és kötelezettségeik
    teljesítését,
    döntésre előkészítik a polgármester és a jegyző hatósági, önkormányzati és
    vezetői feladatai ellátásához szükséges ügyeket, szervezik azok végrehajtását,
    ellátják az önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai működésével,
    irányításával kapcsolatos döntés-előkészítési, végrehajtás-szervezési feladatokat,
    időszerű önkormányzati témák testületi megtárgyalását kezdeményezik,
    előkészítik a Közgyűlés döntéseit, döntési alternatívákat dolgoznak ki, részt
    vesznek a döntések végrehajtásában, ellenőrzésében,
    információk gyűjtésével, elemzésével segítik a Közgyűlés és a képviselők
    munkáját,
    közreműködésükkel elősegítik és biztosítják a testületi és képviselői munka
    szakszerűségét,
    folyamatosan tájékoztatják a bizottságokat, a tevékenységi körüket érintő
    jogszabályokról,
    biztosítják a bizottságok működésének adminisztratív feltételeit, részt vesznek
    munkájukban,
    végrehajtják a tisztségviselőktől kapott feladatokat a jegyző bevonásával,
    koordinálásával,
    elősegítik az önkormányzat intézményeinek irányítását, szakmai munkájuk
    segítését,
    a feladatkörüket érintő ügyekben együttműködést alakítanak ki a nem
    önkormányzati szervekkel, a lakosság önszerveződő csoportjaival,
    segítik az önkormányzat érdekeltségi körébe tartozó alapítványok működését,
                                              14
                        Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                      Informatikai Stratégiája
                                             2004-2006      részt vesznek az önkormányzati fejlesztési tervek kidolgozásában, az
      önkormányzati és a nem önkormányzati fejlesztési elképzelések
      összehangolásában,
      tisztségviselői intézkedések kiadását kezdeményezik,
      a jegyző, illetve hivatal ügyintézője dönt a törvény vagy törvény felhatalmazása
      alapján kormányrendeletben közvetlenül hatáskörébe utalt államigazgatási
      ügyekben.

Ezek a feladatok igen összetett hivatali munkát jelentenek, amelyeknek elvégzéséhez a
Hivatal biztosítja munkatársai számára azokat az informatikai eszközöket, amelyek a
munkakörük ellátásához szükségesek, beleértve az Internet és az elektronikus levelezés
használatát is.

Az egyes szakterületek munkájának megkönnyítésére az elmúlt években beszerzésre
kerültek a szakterület speciális igényeit kielégítő számítógépes alkalmazások.

    2.5. Informatikai szervezet
A Hivatal Informatikai irodája a Polgármesteri Kabinet igazgatójának felügyelete alatt
működik. Felelős vezetője az Informatikai iroda vezetője. Az Informatikai iroda
kislétszámú7 csoportot alkot és általános feladataik a következők:
      az informatikai eszköz- és szoftverbeszerzések előkészítése,
      a teljes informatikai rendszert átfogó vírusellenőrzés üzemeltetése,
      a mentési rendben meghatározott mentések elvégzése,
      szoftverek és hálózati jelszavak telepítése, informatikai eszközök installálása,
      a rendszerszoftverek és az Internet-kapcsolat üzembiztonságának folyamatos
      figyelemmel kísérése,
      új szoftverek és eszközök használatának betanítása.
Egyéb feladataik a következők:
      A hivatal szervezeti egységei és a külső fejlesztők közötti kapcsolatok
      összehangolása,
      Folyamatos kapcsolattartás a szoftverfejlesztőkkel, különböző szervezetekkel
      (BM, TÁH, KSH, Közigazgatási Hivatal stb.) és az Internet szolgáltatóval,
      Költségkímélő üzemeltetési megoldások kidolgozása,
      Helyben végezhető karbantartási és javítási feladatok elvégzése,
      Folyamatos kapcsolattartás a szakszervizekkel,
      Az informatikai rendszerek üzemeltetéséhez szükséges kellékanyag-beszerzés
      előkészítése,


7
  4-5 fős csoport                                                 15
                      Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                    Informatikai Stratégiája
                                           2004-2006    A szoftverek jogtisztaságának figyelemmel kísérése és annak biztosítása
    Szoftvertesztelések előkészítése és elvégzése,
    Illetéktelen szoftver-alkalmazások és eszközök figyelemmel kisérése és kizárása,
    Az informatikai eszközök rendeltetésszerű használatának felügyelete,
    Adatállományok szükség szerinti átadása, továbbítása a ivatalon belül valamint
    külső szerveztek felé,
    Rendszeres adatfrissítési és adatfeldolgozási feladatok ellátása,
    Az informatikai eszközök és szoftverek fejlesztési trendjeinek figyelemmel
    kísérése és az optimális fejlesztési módok kiválasztása,
    Elemi csapások és egyéb káros környezeti hatások lehetőség szerinti kivédése,
    A választási típusú hivatali feladatok informatikai támogatása,
    Nyilvántartások vezetése és biztonságos tárolása,
    Az informatikai rendszerek üzemeltetésére vonatkozó egyéb szakmai előírások
    betartása (tűzvédelmi, adatvédelmi stb.),
    Szoftver- és hardveralkalmazási segítségnyújtás a hivatali dolgozók részére.

Tekintettel arra, hogy a Hivatalban nem állnak rendelkezésre központi hálózati
adminisztrációs eszközök, melyek segítségével a szoftverek távoli felépítése és
karbantartása lehetséges volna, az informatikusi munka sok helyváltoztatást igényel, az
összes szoftvert lokálisan kell telepíteni, karbantartani.

A Hivatalban jelenleg használt eszközök karbantartásának szervezése, a
szoftverrendszerek karbantartása, a hálózat üzemeltetési és az egyéb haladéktalan
feladatok ellátása, valamint a felhasználók munkavégzése során elkövetett hibáinak
elhárítása kitölti az informatikai munkatársak munkaidejének kb. 80-85%-kát. A
fejlesztések kidolgozására így nem marad dedikált emberi erőforrás az Irodán belül.

A Hivatal az Internet alapú online ügyintézéshez, az un. "szolgáltató önkormányzat"
külső- és belső funkcióihoz szükséges integrált hátteret nem hozta létre, és változtatások
nélkül nem is lesz képes rá. A szükséges képességek megszerzése mellett a magas
prioritású feladatok közé tartozik az informatikai működéstámogatás megoldása.

  2.6. Informatikára vonatkozó szabályzatok
A Hivatal minden területét átfogó részletes informatikai szabályzat nincs kidolgozva, így
hiányzik például:
    szervezetszabályozás,
    informatika szabályozás,
    integrált információs rendszeri szabályozás, vagy például az írott formájú
    beszerzési politika.                                               16
                      Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                    Informatikai Stratégiája
                                          2004-2006
A Hivatal a jogszabályokban előírt szakterületi adatvédelmi szabályzatokkal már
rendelkezik:
    Közszolgálati szabályzat – közszolgálati adatvédelmi szabályok,
    Szabályzat a Közgyűlési döntések előkészítésével kapcsolatos adatvédelemről,
    Szabályzat az okmányiroda adatvédelmi rendjéről,
    Szabályzat a műszaki nyilvántartás és adatkezelés rendjéről.


A szabályozások és politikák kidolgozása 4-6 hónap időigényű önálló vizsgálatokat és a
kapcsolódó dokumentumok elkészítését igénylik. A feladat a stratégiai akciók körében
projektesítettük. A szabályzatokhoz és politikákhoz alapjául szolgáló önkormányzati
minőségirányítási rendszer kidolgozása 18 hónapot is igénybe vehet.
                                              17
                             Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                           Informatikai Stratégiája
                                                 2004-2006
3. Az Önkormányzat informatikai politikája

   3.1. Az Önkormányzat informatikai stratégiája
Az Önkormányzat a hagyományait megőrző, identitását ápoló, de a kor új lehetőségeit is
kihasználni képes Székesfehérvár fejlődését szolgálja.

Az Önkormányzat stratégiai célkitűzése, hogy Székesfehérvárt a közép-dunántúli térség
központjává tegye az itt élő polgárok és a városban működő vállalkozások számára jobb
életkörülményeket és jobb érvényesülési esélyeket nyújtó, versenyképesebb környezet
létrejöttének elősegítésével.

Az Önkormányzat választópolgárai felé is felelősséget vállaló politikai tevékenységei;
      a magasan képzett és ezáltal jól érvényesülni képes, jól megélő munkaerő
      létrejöttét és megtartását, továbbá a város közösségi vonzerejének megerősödését,
      valamint
      a regionális gazdaság növekedését, a high-tech kutatás-fejlesztési és gyártás-
      összeszerelési ágazatok városba vonzását elősegítő programjai
az infokommunikációs gazdaságra8 külön koncentrálnak.
A város jelentős gazdasági, innovációs és szabadidős potenciállal rendelkezik. A
stratégia
      a globalizáció;
      az integrációk és
      a hétköznapi életet - a közösségek, a helyi demokrácia, a munka-, szórakozás- és
      szolgáltatások világát - gyors ütemben átalakító digitalitás9
korában a célok elérését elképzelhetetlennek tartja az információs társadalom
technológiáinak intenzív alkalmazása nélkül.

Az Önkormányzat tehát csak akkor lesz sikeres, ha
      kezdeményező és támogató szerepet játszik a regionális és helyi információs
      társadalom kialakításában, és egyidejűleg
      polgárbarát, szolgáltató önkormányzatként (eÖnkormányzatként) tölti be
      közigazgatási funkcióit.

   3.2. Az önkormányzati informatika célkitűzései
Az önkormányzati informatika, mint részstratégia (értsd:               informatika-politika)
célkitűzései az Önkormányzat stratégiájából származtathatók:

8
  ICT, Internet gazdaság
9
  Például: számítógépek, Internet és mobil telefonok                                                     18
                      Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                    Informatikai Stratégiája
                                          2004-2006    az Önkormányzat politikaalkotó-, valamint stratégiai akciókat érintő
    cselekvéseinek (regionális és helyi) információs társadalom témakörébe
    helyezése,
    Székesfehérvárnak a régió legfejlettebb infokommunikációs infrastruktúrájával és
    informatikai alkalmazási kultúrájával rendelkező várossá fejlesztése (a régió
    vezető "intelligens" városa fejlett helyi közhálóval),
    a Hivatal közigazgatási funkcióinak szolgáltatásorientált alapokra helyezése
    (szolgáltató közigazgatás funkciónak megvalósítása, eÖnkormányzat back- és
    frontoffice kiépítése és működtetése).

  3.3. A Hivatal célkitűzései
Az IST a Hivatalra koncentrál, és ügyfélközpontú, minőségi, szakszerű, Székesfehérvár
város polgárai elvárásainak megfelelő szolgáltatások létrehozására törekszik.

A szolgáltatások minősége javításának és a hatékonyság növelésének legfontosabb
eszközét az informatikai infrastruktúra és működtetés javításában látja.

A hivatali informatika főbb célkitűzései az informatikai politikából származnak:
    a hivatali munka hatékonyságának növelése annak érdekében, hogy a Hivatal a
    folyamatosan változó környezetben bővülő feladatait eddigi emberi erőforrásaival
    el tudja látni (belső alkalmazói környezet fejlesztése),
    Székesfehérvár város polgárai, intézményei és vállalkozásai részére minőségi
    szolgáltatások biztosítása (eÖnkormányzat szolgáltatói környezetének
    kialakítása).

A Hivatal feladatai az informatikai stratégia 3 éves időhorizontján várhatóan jellegükben
nem változnak, de bővülésükre számítani kell.

A bővülő feladatokat a jelenlegi apparátussal és támogatottsággal nem lehet ellátni, a
hivatali létszámot növelni – pedig előreláthatólag – nem lehet. Ezért a Hivatal a munka
hatékonyságának növelésével kívánja megoldani a bővülő feladatokból származó
többletmunkát (a gazdasági racionalizálás körében az informatikára ráépülés mellett szó
van kiszervezésekről, és az önként vállalt feladatok körének áttekintéséről is).

Megállapítható, hogy az IST az informatika küldetését a Hivatal munkájának
hatékonyabbá tételében, innovatív, proaktív kezdeményezésekkel történő segítésében
látja.

  3.4. Jövőkép, vízió
Az informatika küldetéséből kiindulva megfogalmazható a Hivatal informatikájának
jövőképe, s megfogalmazásra kerülhetnek az informatikai infrastruktúrával,
folyamatokkal, informatikai kultúrával és informatikai szervezettel kapcsolatos
elképzelések.


                                              19
                         Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                       Informatikai Stratégiája
                                             2004-2006
A Hivatal informatikájának víziója a Hivatal tevékenységének informatikai alapokra
helyezésére és a szervezet-működés minőségmenedzsmenttel10 támogatott hatékonyabb
kialakítására épít. A vízió
     az önkormányzati munkát      hatékonyan   támogató,   korszerű   informatikai
     alkalmazásokat működtető,
     Internet/Intranet alapon belső11- és külső szolgáltatásokat nyújtani képes,
     fokozatosan kiépíthető és biztonságosan üzemeltethető,
     változó igények szerint bővíthető és szűkíthető,
     de facto informatikai világszabványokat követő, más informatikai rendszerekkel
     együttműködésre képes,
     magas informatikai alkalmazási kulturával rendelkező, motivált
elektronikus önkormányzat képét vázolja fel.

A jövőkép szerint Székesfehérvárott eÖnkormányzat jön létre.

   3.5. A hivatali informatika küldetése
A Hivatal informatikájának fejlődésében minőségi határpontra érkezett. Az elmúlt tíz év
legfontosabb feladatai (az alapinfrastruktúra kiépítése, és az informatika
létjogosultságának elismertetése a hivatalon belül) lényegében teljesültek, a továbbiakban
erre az alapra építve új, hosszú távon teljesíthető alapfeladatot, küldetést kell az
informatika számára meghatározni.

A Hivatal a következő 3 éves időszakban célkitűzéseit informatikai téren elsősorban a
szolgáltató eÖnkormányzat létrejöttéhez szükséges
     informatikai infrastruktúrák,10
  Minőségmenedzsmenti (minőségirányítási rendszer bevezetésére vonatkozó) szervezeti döntések
meghozatalára van szükség. A minőségirányítás az önkormányzatoknál, hivataloknál fontos szakmai
követelménnyé vált. Alkalmazása számos előnnyel jár. Átgondolt folyamatokat, szabályozott, korrekt
munkavégzést eredményez. Vitathatatlanul megnöveli ugyanakkor az adminisztrációs terheket, és ez
sokakat bizonytalanná tesz, ilyen típusú rendszer bevezetését illetően. A minőségirányítást támogató
rendszereknek az alábbi területen kell támogatást nyújtaniuk:
• Dokumentumkezelés
• Beszállítókkal kapcsolatos tevékenységek
• Nem megfelelőségek kezelésének
• Helyesbítő – megelőző tevékenységek
• Belső auditálások
• Oktatások
• Mérő- és vizsgáló eszközök hitelesítése, kalibrálása.
11
  Belső szolgáltatás például: Hivatalon belüli ügyiratkezelés kiszolgálása, workflow, irodai- és
csoportmunka támogatás, ügyfélszolgálati "backoffice", önkormányzati intézményhálózattal elektronikus
kapcsolattartás, vezetői információs rendszerek stb. Külső szolgáltatás például: eÖnkormányzat
távügyintézés, e-fogadóórák, e-demokrácia funkciók stb.                                                 20
                            Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                          Informatikai Stratégiája
                                                 2004-2006      az egységes, biztonságosan menedzselhető integrált informatikai rendszer és az
      egyes irodák munkáját segítő informatikai alrendszerek, mint belső adat-,
      munkafolyamat támogató- és alkalmazási hátterek,
      Internet alapú, online információs és távügyintézést biztosító szolgáltatások,
      valamint
      az informatikai szervezet
fejlesztésével kívánja elősegíteni.

A Hivatal víziója szerint az informatika feladata lesz, hogy innovatívan segítse elő a
Hivatal munkájának javulását a Hivatal által nyújtott belső- és külső szolgáltatásokat
érintő szervezési, szabályozási és infrastruktúrális kérdéseknél, valamint az alkalmazások
kiválasztásánál és üzemeltetésénél.

Ez a jelenlegi passzív támogatáshoz képest egy teljesen más, proaktív magatartást
feltételez, amelyben az informatika nem csak ismeri az Önkormányzat valamennyi
döntéshozó és végrehajtó szervezetét, de beépül a döntéshozatalba, és részleteiben is
ismeri például az egyes irodák működését, továbbá saját kezdeményezésre informatikai
megoldásokat dolgoztat ki az önkormányzati stratégiák megvalósulása érdekében.

Az önkormányzati informatika új küldetése, hogy az Önkormányzat stratégiai célokat
megvalósító  tevékenységének    és  a  Hivatal  munkájának hatékonyabbá,
ügyfélközpontúbbá tételét proaktív kezdeményezésekkel segítse.

    3.6. Környezetelemzés
A küldetésnek való megfelelés céljából külön taglalnunk kell a kritikus sikertényezőkhöz
vezető utat is. Az IST az erősségeket és a gyengeségeket a belső adottságok, a
fenyegetéseket és a lehetőségeket a külső környezet elemzésével veszi számba (SWOT),
amely a stratégia kiválasztását is lehetővé tette.

Külső környezetre vonatkozó kiegészítő megállapítások találhatók 2.1 pontban (Európai
Unió, Magyarország, technológiai környezet változásai stb).

Az Önkormányzat Terülefejlesztési Koncepciója tartalmazza a városra vonatkozó
környezetelemzést. Megállapítja, hogy "A város gazdaságilag felzárkózott Európához.
Ugyanez társadalmi szinten azonban még nem ment végbe, ez a jövő kiemelkedő
stratégiai feladata. Székesfehérvár jó úton van ahhoz, hogy tartósan a hazai innováció
egyik magterületévé váljon. Súlya és szerepe a globális gazdaság jegyzett szereplőjévé
tette, megelőlegezte számára a regionális gazdaságszervezési központ státust... Fel kell
készülni és fel kell készíteni a várost a régióközpont funkciók befogadására és
biztosítására oly módon, hogy ennek a funkciónak az ellátására a város természetszerűen
és ne deklaratív módon váljék kiválasztottnak."1212
   Területfejlesztési Koncepció 2001-2010, 6. oldal                                                     21
                           Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                         Informatikai Stratégiája
                                                2004-2006A SWOT elemzés az objektum,- ebben az esetben az informatikai politika környezet-
összefüggéseit vizsgálta. A módszer nevéből is adódik, hogy az: erős (Strengths), gyenge
(Weaknesses) pontok elemzését, az az diagnosztikáját jelentette, valamint a környezeti
lehetőségek (Opportunities) és veszélyek (Threats) felderítését. A SWOT módszert, mint
gondolkodási elemzési rendszert fogtuk fel, amely sokféle részmódszert foglalhat
magában a belső helyzet és környezetet átfogó jövőorientált elemzés érdekében.

A módszert sokan nem tartják eléggé egzaktnak. El kell fogadni, hogy stratégiai távlatok
esetén az adatok (számosságok) pontossága nehezen biztosítható, ezért a súlyozásokat
(átlagosztály, rangsor) az anyagban elhagytuk13. Ennél fontosabbnak tartottuk, hogy a
SWOT elemzés folyamatában az adott vizsgálati témák helyi ismerői vegyenek részt, és a
megállapításokat tömören ismertessük.

A stratégia kiválasztási kritériumait a következőkben határoztuk meg:
   (1) Ha az önkormányzati informatika adott erős pontjára adottak a környezeti
     lehetőségek, akkor "támadó" (egész szervezetre azonnal kiható, nagyléptékű
     program) jellegű stratégiát célszerű megfogalmazni.
   (2) Ha adott erős ponthoz problémák és veszélyhelyzetek kapcsolódnak a stratégia
     aktivan alakító (proaktív) jellegű kell, hogy legyen.
   (3) Ha a gyenge pontok javitásához a környezet lehetőségeket és alkalmakat kínál,
     akkor aktív védekező (alkalmazkodó, követő) stratégia a célszerű.
   (4) Amennyiben a gyenge pontokhoz problémák és veszélyhelyzetek kapcsolódnak,
     akkor passziv védekező (részben sodródó) stratégia a célszerű.

     3.6.1. Megállapítások összefoglalása
Erősségek közé tartozik:
   (1) az Önkormányzat vezetőinek és informatikai munkatársainak szándéka az
     informatika helyének és szerepének átértékelésére, fejlesztésére,
   (2) írott önkormányzati stratégiák vannak, az informatikai politika részstratégiává
     válik,
   (3) a Bizottság és informatikai iroda megléte, a szervezeti-működési feltételek
     adottak,
   (4) a Hivatal informatikai fejlesztési, alkalmazási és működtetési tapasztalatai,
   (5) az informatikai iroda elismert szakmai tevékenysége,
   (6) képzett és továbbképzésre kész hivatali munkatársak,
13
 Az elemzésben részt vevők egy négy ablakra osztott táblázatot töltenek ki, amelyben az egyes ablakok az
erősségek, a gyengeségek – (belső elemzés), – valamint a lehetőségek és a veszélyek – (külső elemzés), –
felsorolását teszik lehetővé. A résztvevők által kitöltött táblázatok összesítése után súlyozással kiválasztják
az egyes mezőkben szereplő tényezők közül a legfontosabbakat. Ezt követően az egyes mezők közötti
kapcsolatok feltárása következik. Ennek során kiderül az, hogy az erősségek milyen további lehetőségek
kiaknázását segítik, mely területeken teszik lehetővé a veszélyek elhárítását, illetve a gyengeségek közül
melyek azok, amelyek akadályozzák az egyes lehetőségek kiaknázását, illetve a tényleges veszélyek
elhárítását.                                                      22
                        Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                      Informatikai Stratégiája
                                             2004-2006   (7) Székesfehérvár jó innovációs és informatikai (számítástechnikai) oktatási, K+F és
     gazdasági potenciálja.
Gyengeségek:
   (1) a hivatal tevékenysége nem épült rá az informatikára,
   (2) a Hivatal szervezeti-működési hatékonyságának javítását szolgáló
     minőségmenedzsmenti (irányítási) eljárások, és a hozzájuk kapcsolódó
     szabályzatok hiánya,
   (3) kor színvonalának nem megfelelő informatikai infrastruktúra,
   (4) szigetszerű informatikai alkalmazási fejlesztések,
   (5) alacsony költségvetési ráfordítási arány,
   (6) megfelelő informatikai fejlesztési és működtetési képességek hiánya,
   (7) az önkormányzat politikaalkotó és városmenedzselési tevékenységére eddig
     alacsony befolyással bíró informatikai iroda.
Lehetőségek:
   (1) az informatikai politika konkrét formában támogatja az innovációs- és gazdasági
     régióközpont kialakulására vonatkozó városstratégia megvalósulását, s ezáltal
     tevőlegesen hozzájárul Székesfehérvár sikeres fejlődéséhez,
   (2) az Önkormányzatnak a város életében betöltött kezdeményező, támogató és
     szolgáltatói14 megítélése jelentősen javul az informatikára való ráépüléssel,
   (3) stratégiai akciók megvalósulásával a Hivatal tevékenysége hatékonyabb lesz, az
     informatizálás kihasználható alkalom a szervezeti változtatásokra,
   (4) javulnak az alkalmazási és működtetési képességek,
   (5) (új) külső források bevonására nyílik lehetőség.
Veszélyek:
   (1) az információs társadalom technológiáinak alkalmazása nélkül nem lehet sikeres
     a város- és önkormányzati stratégia,
   (2) az Önkormányzat nem tud megfelelni a lakossági és vállalkozói elvárásoknak: az
     informatika korában nem képes megfelelő módon szolgáltatásokat sem nyújtani,
   (3) az Európai Uniós csatlakozás felkészületlenül éri a Hivatalt,
   (4) a Hivatal tevékenysége egyre nehezebbé válik a folyamatosan változó külső
     környezetben,
   (5) az Önkormányzat nem tud élni az új - például kormányzati, vagy EU -
     lehetőségekkel.
14
  Az Önkormányzat felelősséget érez a település fejlődéséért, valamint a polgár- és vállalkozóbarát
megközelítésű szolgáltatásokat nyújt választópolgárai, intézményei és az itt működő vállalkozások
számára.                                                 23
                          Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                        Informatikai Stratégiája
                                              2004-2006    3.6.2. SWOT táblázatok

Erősségek                      Gyengeségek
Eltökéltség az informatika helyének és        A Hivatal tevékenysége nem épül rá az
szerepének átértékelésére, fejlesztésére       informatikára
Az informatikai politika a várospolitika szerves   A Hivatal nem rendelkezik minőségirányítási
részévé válhat (szinergikus hatás)          rendszerrel
A Hivatal informatikai tapasztalatai és       A kor színvonalának nem megfelelő
elkészült alkalmazásai                informatikai infrastruktúra, szigetszerű
                           fejlesztések
Az informatikai szervezeti-működési feltételek
adottak                       Alacsony költségvetési ráfordítási arány
Székesfehérvár kiemelkedő innovációs és       Megfelelő informatikai fejlesztési és
informatikai potenciálja               működtetési (szervezeti) képességek hiánya

Lehetőségek                     Veszélyek
Az informatikai politika konkrét formában      Az információs társadalom technológiáinak
támogatja a városstratégia megvalósulását,      alkalmazása nélkül a város lemarad a
és  hozzájárul Székesfehérvár   sikeres     regionális versenyben
érvényesüléséhez
                           Az Önkormányzat nem tud megfelelni a
Az Önkormányzat megítélése jelentősen javul     választópolgári (lakossági) és vállalkozói
                           elvárásoknak sem
Stratégiai akciók megvalósulásával a Hivatal
tevékenysége hatékonyabb lesz            A Hivatal tevékenysége egyre nehezebbé
                           válik a folyamatosan változó külső
Javulnak az alkalmazkodási és működtetési
                           környezetben
képességek
                           Az Európai Uniós csatlakozás felkészületlenül
Új külső források bevonására nyílik lehetőség.
                           éri a Hivatalt
                           Az Önkormányzat nem tud élni az új - például
                           kormányzati, vagy EU - lehetőségekkel

               Ábra 3-1 SWOT összefoglaló táblázat


Lehetővé teszik-e az erősségek, hogy         Lehetővé teszik-e az erősségek, hogy
éljünk a lehetőséggel?                elhárítsuk a veszélyeket?
Eltökéltség az informatika fejlesztésére -      A Hivatal tevékenysége nem épül rá az
hozzájárulás Székesfehérvár sikeres         informatikára - eltökéltség az informatika
érvényesüléséhez                   fejlesztésére
Az informatikai politika a várospolitika szerves   A Hivatal nem rendelkezik minőségirányítási
részévé válik - Az Önkormányzat megítélése      rendszerrel - változtatási szándék
jelentősen javul
                           A kor színvonalának nem megfelelő
A Hivatal meglévő informatikai tapasztalatai     informatikai infrastruktúra, szigetszerű
és elkészült alkalmazásai - a Hivatal        fejlesztések - A Hivatal meglévő informatikai
tevékenysége hatékonyabb lesz            tapasztalatai és elkészült alkalmazásai
Az informatikai szervezeti-működési feltételek    Alacsony költségvetési ráfordítási arány,
adottak - Javulnak az alkalmazkodási és       megfelelő informatikai fejlesztési és
működtetési képességek                működtetési (szervezeti) képességek hiánya -
                           eltökéltség az informatika fejlesztésére

Akadályozzák-e   a  gyengeségek,     hogy  Akadályozzák-e a gyengeségek, hogy a                                                   24
                       Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                     Informatikai Stratégiája
                                            2004-2006


 éljünk a lehetőségekkel?             veszélyeket elhárítsuk?
 Eddig nem volt informatikai politika és a    Eddig nem volt informatikai politika és a
 Hivatal tevékenysége nem épült rá az       Hivatal tevékenysége nem épült rá az
 informatikára - az informatika hozzájárul    informatikára - Az információs társadalom
 Székesfehérvár sikeres érvényesüléséhez -    technológiáinak alkalmazása nélkül a város
 változtatás - az Önkormányzat megítélése     lemarad a regionális versenyben és az
 jelentősen javul                 Önkormányzat nem tud megfelelni a
                         választópolgári (lakossági) és vállalkozói
 A Hivatal nem rendelkezik minőségirányítási
                         elvárásoknak sem
 rendszerrel, a kor szinvonalának nem
 megfelelő   informatikai  infrastruktúra,  A Hivatal tevékenysége egyre nehezebbé
 szigetszerű fejlesztések - Stratégiai akciók   válik a folyamatosan változó külső
 megvalósulásával a Hivatal tevékenysége     környezetben - A Hivatal nem rendelkezik
 hatékonyabb lesz                 minőségirányítási rendszerrel és a kor
                         szinvonalának megfelelő informatikai
 Megfelelő  informatikai  fejlesztési és
                         infrastruktúrával
 működtetési (szervezeti) képességek hiánya -
 Javulnak az alkalmazkodási és működtetési    Alacsony költségvetési ráfordítási arány - az
 képességek                    Önkormányzat nem tud élni az új - például
                         kormányzati, vagy EU - lehetőségekkel
 Alacsony költségvetési ráfordítási arány - Új
 külső források bevonására nyílik lehetőség.

              Ábra 3-2 SWOT tevékenység kereszttábla


    3.6.3. Következtetés
A környezetelemzés alapján a proaktív stratégiát választottuk ki.

  3.7.  A célok megvalósításának módszere
A stratégiai célkitűzések megvalósításának javasolt módszere           a  széleskörű
együttműködések, megoldásorientált kooperációk kialakítására épít:
    regionális és helyi kitekintés, összehangolás más önkormányzati stratégiákkal,
    Önkormányzat testületeinek, bizottságainak és vezetőinek megnyerése,
    a Bizottság projektirányító és kontrolling szerepet tölt be,
    informatikai fejlesztési és működtetési képességek megszerzése,
    a célok megvalósítását szolgáló akciók projektesítése, megfelelő projekt
    menedzsmentek létrejötte,
    megoldás-orientált együttműködés a civil és vállalkozói szférával,
    feladatok kihelyezése, kiszervezés,
    az IST évenkénti áttekintése és korrigálása,
    együttműködés kormányszervekkel (IHM, BM stb.) például a forrásokhoz
    jutásban,
    kezdeményező, súllyal bíró szerep betöltése.
                                                 25
                       Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                     Informatikai Stratégiája
                                           2004-2006  3.8. Az informatika működése
Annak érdekében, hogy az informatika a küldetésben megfogalmazottaknak meg tudjon
felelni, fejleszteni kell a Hivatal működését az
    informatikai infrastruktúra,
    informatikai folyamatok,
    informatikai kultúra és
    informatikai szervezet
területén.

    3.8.1. Informatikai infrastruktúra
Az informatikai infrastruktúra – ami alatt a hardvert, az azon futó szoftvert, a hálózatot és
az Internet kapcsolatot értjük – ki van építve. A Hivatal minden munkatársa – akinek a
munkaköre megköveteli – rendelkezik hálózatba kötött számítógéppel. A vázolt
helyzetkép azt mutatja, hogy az infrastruktúra színvonala nem egységes, korszerű és
elavult számítógépek egyaránt léteznek a Hivatalban, ami gondot okoz például a
szoftverek verzióinak egységesítésében, az új alkalmazások telepítésében, illetve az
elavult gépeken futó alkalmazások lassú sebességében.

Az informatika működése fejlesztésének egyik alappillére a hardvernek a kor
színvonalára hozása és annak folyamatos biztosítása.

A számítógépes szoftverek területén az irodai alkalmazások több verzióban léteznek,
mely kompatibilitási gondot okoz, az újabb verzióval mentett állományok nem, vagy nem
mindig olvashatók a régebbi verziójú szoftverrel. A szoftververziók egységesítése mellett
jelentős szerepet fog kapni a szoftverek gondozását, aktualizálását segítő
távadminisztráció.

Ez alatt olyan számítógépes alkalmazást értünk, mellyel az informatikus munkatárs a
hálózaton keresztül a saját munkahelyéről tud telepíteni szoftvereket, egyszerre akár több
számítógépre is, ami jelentősen növeli munkájának hatékonyságát.

Az alkalmazások között ki kell építeni az adatszintű és a funkcionális összeköttetést, és
közös adatbázisokban kell tárolni az adatokat (adattár létrehozása). Tovább kell építeni
az adatkapcsolatot minden olyan külső szervezettel, aki felé rendszeres nagy mennyiségű
adatforgalom bonyolódik le. Ezek az összeköttetések biztosítják az adatok mindenkori
aktualitását, és azt hogy minden alkalmazás az aktuális adatokhoz hozzá tudjon férni.

 Az említett speciális alkalmazásoktól várható a hivatali munka hatékonyságának
nagyfokú növekedése, az automatizálható tevékenységeket számítógépes alkalmazások
fogják végezni, amelyek így gyorsabbak és megbízhatóbbak lesznek a manuális
feldolgozásnál.
                                               26
                          Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                        Informatikai Stratégiája
                                               2004-2006Az adatkapcsolatok és az alkalmazások közötti kapcsolatok kiszolgálását a modern, nagy
sebességű, a terhelés függvényében folyamatosan fejlesztett hálózat fogja ellátni. A
számítógépes hálózat fejlesztésének a hardverrel és szoftverrel szinkronban kell
történnie. Ha bármelyik a három közül gyengébb teljesítményű, az meg fog mutatkozni a
teljes rendszer használhatóságán.

Ki kell dolgozni egy felújítási, fejlesztési folyamatot, melynek célja a hardver, az irodai
szoftverek és a hálózat folyamatos fejlesztése és karbantartása. A speciális alkalmazások
folyamatos aktualizálására szintén nagy hangsúlyt kell fektetni, mivel a peremfeltételek
(jogszabályok, működési szabályok) változását az alkalmazásoknak követnie kell,
különben használhatatlanná válnak.

      3.8.2. Informatikai folyamatok
Az informatikai folyamatok bizonyos része jelenleg nem illeszkedik kellőképpen a
Hivatal többi folyamatához (mert pl. nem szabályozottak vagy nem kellő mértékben
dokumentáltak). Dokumentálni kell a még írásban nem rögzített informatikai
folyamatokat, ismertetni kell azokat a felhasználókkal, gondoskodni kell a betartásukról
és betartatásukról.

A dokumentáció folyamatos aktualizálására, és a változások publikálására a jövőben is
nagy hangsúlyt kell fektetni. A rossz, pontatlan, elavult dokumentáció a felhasználók
elutasítását válthatja ki, az ilyen folyamat több változatban kezd „élni”, és
ellenőrizhetetlenné, betarthatatlanná válik.

A Hivatal egyes folyamatai informatikai támogatásának megvalósítása érdekében
elengedhetetlen a felhasználók aktív közreműködése. Az informatikai támogatás
kidolgozásához feltétlenül szükség van a támogatandó folyamat, vagy részfolyamat
pontos, minden részletre kiterjedő ismeretére. Ennek érdekében minden szakterületen ki
kell választani egy-egy felelőst, aki otthonosan mozog mind a saját szakterületén, mind
az informatika területén és segíti az informatikai támogatási igények megoldását az
informatikával történő folyamatos együttműködéssel.

Ezen túl az informatika megváltozott proaktív szerepéhez illeszkedően várhatóan meg
kell változtatni bizonyos folyamatokat, mivel nem csak az irodák felkérésére,
kezdeményezésére indulhatnak el informatikai folyamatok, hanem az informatika
kezdeményezésére is15.

      3.8.3. Informatikai kultúra
Az informatikai kultúra fejlesztését elsősorban oktatásokkal és motiváló intézkedésekkel
lehet elérni. Ezért az informatikai kultúra fejlesztésénél célszerű elsősorban belső
oktatásokra fektetni a hangsúlyt, melyeket nagy létszámú oktatás, illetve speciális
igények esetén ki lehet egészíteni külső oktatásokkal is. Az oktatásokat a felhasználók
igényeinek és képességeinek felmérése alapján érdemes több szinten indítani, mivel a

15
   Összekapcsolva a hivatali minőségmenedzsmenti döntések munkaköröket is érintő kérdéseivel.                                                   27
                      Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                    Informatikai Stratégiája
                                           2004-2006munkatársak informatikai képzettsége rendkívül heterogén. Az oktatások a jobb
hatékonyság érdekében kiegészíthetők motiváló intézkedésekkel.

A társadalom általános informatikai képzettsége és tudásszintje különösen a fiatal
generációnál gyorsan fejlődik. Ennek fényében az új munkatársak felvételénél elvárás
lehet az általános számítógépes ismeret és erre a pályázó értékelésénél az eddiginél
nagyobb hangsúlyt kell fektetni.

A számítógépes kultúra és ismeretek fejlődésétől várhatóan a felhasználói munka
hatékonyságának és az informatika elismertségének növekedése.

Az informatikai infrastruktúra, a szervezet és folyamatok fejlődése nem képzelhető el az
informatikai kultúra és a humán informatikai tudatosság fejlesztése nélkül. Ennek kell
képezni a teljes működési átalakítás alapját, annak érdekében, hogy a számítógép
megszűnjön idegen test lenni a munkahelyen és a munkatársak otthonosan, olyan
természetességgel használják a mindennapi munkában, mint a papírt és a ceruzát.

Az informatikai kultúra fejlesztése, elterjesztése által megértik és igénylik az egyre jobb
informatikai támogatást, és ez tényleges hatékonyságnövekedést eredményez a
munkájukban.

    3.8.4. Informatikai szervezet
Az informatika működésének megváltoztatása az informatikai szervezetre is komoly
hatással lesz. Javítani kell szinte minden összetevőjében a szervezet képességeit.

A küldetésben megfogalmazott proaktív szerepvállalás következtében módosulnia kell az
informatika felelősségének és szerepének a Hivatal szervezetén belül, valamint - részben
a Bizottság informatikai politikát alakító funkciója miatt - az informatika önkormányzati
menedzselésének is.

Emelett az irodákban megjelenő speciális alkalmazások támogatása, működtetése
speciális ismereteket igényel, amelynek ellátására megjelenik az ún. alkalmazásgazdai
kompetencia az informatikai szervezeten belül. Az alkalmazásgazda felelős az
alkalmazás zavartalan működésének biztosításáért, a felhasználók betanításáért és
oktatásáért, valamint koordinál a Hivatal felhasználói és az alkalmazás fejlesztői között.
Az alkalmazások számának növekedésével ez a kompetencia egyre fontosabb szerepet
fog kapni, ami változtatások nélkül az informatikai szervezet létszámának bővüléséhez
vezetne.

A hivatali feladatok bővülésére hivatkozó döntések előkészítésénél célszerű
megvizsgálni azok informatikai vonzatait is, azért hogy az informatikai támogatás és a
fejlesztések mindig optimálisan illeszkedjenek a mindenkori működéshez és
folyamatosan kövessék annak változásait.

Nagy valószínűséggel megjelenik a menedzselő és megrendelő informatikai szervezet
létrejöttének igénye, amely létszámnövekedésel nem, de alapvető funkcióátalakítással és
a fejlesztési, működtetői feladatok átfogó kiszervezésével jár együtt. Az akciók belső


                                               28
                           Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                         Informatikai Stratégiája
                                                2004-2006(hivatali alkalmazotti) menedzseléséhez szükséges munkaerőigényt már egy ilyen
szervezetre méreteztük16.

Mielőbbi részletes vizsgálatra szorul, hogy milyen formában, mikor és milyen mértékben
lesz szükség az átalakításra. Fontosságára tekintettel külön projektbe foglaltuk a
feladatot.

    3.9. Kritikus sikertényezők
Felsoroljuk azokat a tényezőket, amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy a stratégia
sikeres megvalósulhasson:
    (1) az Önkormányzat politikaalkotó- és döntésekre befolyást gyakorló testületeinek,
      illetve személyiségeinek megnyerése,
    (2) az önkormányzati informatikai politika elfogadtatása és következetes
      végrehajtása; testületi és vezetői elkötelezettség, és eltökéltség a végrehajtásban,
    (3) a Bizottság az informatikai politika megvalósulását irányító és ellenőrző
      testületként hatékonyan működik,
    (4) a Hivatal informatikai kiszolgáló szervezetének átalakítása informatikai
      menedzsmentté ("megrendelő szervezet"). Feladatok kiszervezése
      ("outsourcing"),
    (5) A megfogalmazott projektek koordinált és ellenőrzött végrehajtásának biztosítása,
      a projektekhez kapcsolódó személyes felelősségek és hatáskörök meghatározása
      az adott projekt indulásakor,
    (6) a Hivatal szervezetének és működésének minőségirányítási alapokra helyezése és
      összehangolása az informatikai stratégiával,
    (7) az informatikai kultúra szervezeti kultúra részévé tétele,
    (8) az IST 3 éves időtávjában - rendeletben rögzített módon - az informatikára
      fordított éves ráfordítások mértéke eléri az önkormányzati költségvetés 1%-át,
    (9) az önerőt is biztosító informatikai költségvetési forrásokra építve pályázati és
      céltámogatási formájú külső források bevonására kerül sor.
16
   Bérelt projekt menedzsment és szakértői háttér, kihelyezett feladatmegoldás és működtetés.                                                    29
                      Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                    Informatikai Stratégiája
                                           2004-2006
4. Stratégiai akciók
A helyzetfelmérésre és a jövőképre alapozva elkészült az akcióterv, amely az IST három
éves időhorizontjáig tartalmazza azokat a programozott fejlesztéseket, amelyeket a
Hivatalnak a megfogalmazott elvárások elérése érdekében el kell végeznie.

A fejezet az Önkormányzat 2004-2006 közötti időszakra vonatkozó informatikai
stratégiai akcióknak összefoglalását tartalmazza. Az akciók leírásaiban használt tartalmi
elemek:
    a helyzetfelmérésben azonosított problémák,
    a szervezeti és informatikai célok az akciók végrehajtásával elérni kívánt
    intézményi, valamint informatikai célokat tartalmazzák,
    az akció rövid leírása az akciókon belül elvégzendő tevékenységek rövid
    összefoglalását tartalmazza,
    az akció keretében megvalósítandó projektek az akció keretében megvalósítandó
    lépéseket sorolják fel, feltüntetve a projektek megvalósításához szükséges becsült
    emberi és pénzbeli ráfordítást, illetve a megvalósítás átfutási idejét.
A Hivatal informatikai szervezetének jelenlegi leterheltsége miatt az IST akcióinak
menedzselési, szabályozási, valamint szervezet- és rendszerfejlesztési projektjeihez külső
erőforrás bevonását javasoljuk, az ilyen jellegű projektek költségénél ennek díját
tüntettük fel. A hivatali emberi erőforrásigény eszerint lett beállítva (jelentősen
lecsökkentve a szükséges munkaórát).

Az infrastrukturális projektek esetében az infrastruktúra várható költségét adtuk meg.

  4.1. Akciók ismertetése
A célkitűzések alapján az akciók négy logikai csoportot alkotnak:
  (1) a hivatali munka hatékonyságának növelése annak érdekében, hogy a Hivatal a
    folyamatosan változó környezetben bővülő feladatait eddigi emberi erőforrásaival
    el tudja látni,
  (2) eÖnkormányzat szolgáltatói környezetének kialakítása, Székesfehérvár város
    polgárai, intézményei és vállalkozásai részére minőségi online szolgáltatások
    nyújtása,
  (3) Székesfehérvár információs társadalomban betöltött szerepének megerősítése,
    városi közháló létrejöttének elősegítése,
  (4) Szervezeti (informatikai) kultúra fejlesztése.

Az akcióterv tehát négy program (akció) szinergikus hatású projektjeinek összessége.

Szervezeti, vagy költségvetési módosítási javaslatok is projektesítésre kerültek.                                               30
                           Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                         Informatikai Stratégiája
                                               2004-2006
                       Stratégiai akciók


                                             Keretprogramok       A             B            C             D
    A Hivatal belső      eÖnkormányzat      Székesfehérvár     Szervezeti informatikai
  működésének javítása      megteremtése    közhálójának létrehozása   kultúra fejlesztése
  informatikai eszközökkel
    Projekt A1         Projekt B1       Projekt C1        Projekt D1


     Projekt Ai      Egymásra épülő, szinergikus hatású projektek       Projekt Di
               Ábra 4-1 Stratégiai akciók logikai csoportosítása


Az IST javaslatot tesz a - részben egymás eredményeire épülő - projektek ütemezésére.

A 2004-es költségvetési évre vonatkozó testületi és vezetői döntések időbeni
meghozhatósága érdekében kiemelésre kerültek az elsőként megvalósításra javasolt
projektek.

Az akciók - projekt leírások és tervek - részletes kidolgozása a költségvetési források
rendelkezésre állása előtt, de a szükséges vezetői döntések meghozatal után azonnal
megkezdhetők. Mellékletben a fontosabb atipikus projektekről külön projektlapot
készítettünk értelmezésük megkönnyítése érdekében.

  4.2. A hivatal belső működésének javítása informatikai eszközökkel

    4.2.1. A helyzetfelmérésben azonosított problémák
Az elmúlt években a Hivatal működését támogató informatika kiépült, minden
munkahelyen van hálózatba kötött számítógép, a géppark viszont igen vegyes képet
mutat, korszerű és elavult gépek egyaránt találhatóak a Hivatalban. Ez a helyzet
alpvetően akadályozza egyéb célok elérését.

A szerverpark ugyancsak vegyes képet mutat, amely egyrészt jelentősen növeli a
különböző rendszerekkel kapcsolatos rendzseradminisztrációs munkát, másrészt
információvédelmi szempontból is komoly veszélyforrásokat jelent.


                                                      31
                      Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                    Informatikai Stratégiája
                                          2004-2006
Az irodai szoftverek különböző verziói kompatibilitási, és rendszermenedzselési
problémákat okoznak

Az általánosan használt Microsoft Windows 98 operációs rendszer nem teszi lehetővé a
számítógépek biztonságos, felhasználói azonosítóval és jelszóval védett hozzáférését, a
szoftver  telepítési  jogok  szabályozását, használatuk   ugyancsak   komoly
információvédelmi veszélyforrás.

Jelenleg a Hivatalon belül az információ-áramlás szinte kizárólag csak papír alapú
dokumentumokon keresztül valósul meg. Az ügyintézés folyamatának gyorsításában
különböző informatikai technológiák alkalmazását indokolt segédeszközként igénybe
venni.

    4.2.2. Az akciót megalapozó intézményi cél
A Hivatal csökkenteni kívánja a papír alapú adminisztrációt, és javítani kívánja az
informatikai infrastruktúra használatának minőségét. Olyan informatikán kíván
alkalmazni, amely hatékonyan segíti a munkatársakat szakmai munkájuk minőségi
elvégzésében.

    4.2.3. Az intézményi célokból származtatott informatikai célok
A hatékonyság növelése, és a papír alapú adminisztráció csökkentése modern
informatikai megoldások alkalmazásával lehetséges: Egyrészt szükséges az informatikai
infrastruktúra, a számítógépek, a nyomtatók, a hálózati, és egyéb eszközök, és az ezeket
működtető szoftverek átlagéletkorát csökkenteni.

Fel kell zárkózntatni ezeket az informatikai világban szokásos amortizációs ciklusokhoz;
másrészt a Hivatal informatikai működését és az informatikai szervezet munkáját
szabályozni kell.

    4.2.4. Az akció rövid leírása
Az akció célja:
    a Hivatal felzárkóztatása az informatika területén (ezek a projektek több másik
    projekt megvalósíthatóságának előfeltételei);
    a jelenleg jól belátható fejlesztések megvalósítása a hivatali munka hatékonyabbá
    tételének érdekében.

    4.2.5. Akció keretében megvalósítandó projektek


 Ssz.          Projekt           Hivatali    Átfutás    Pénzbeli
                          Emberi     (hónap)   Ráfordítás
                          Erőforrás            (MFt)                                              32
                          Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                        Informatikai Stratégiája
                                               2004-2006                              (embernap)
                                 17


 A1    Számítógéppark korszerűsítése, cseréje        12     Folyamatos     75
     A Hivatal számítógépparkjában elavult                      (25 mFt/év)
     eszközök cseréje, a jövőbeni jövőbeni
     folyamatos szinten tartás, vagyis a
     számítógéppark korszerűsítési folyamat
     meghatározása a Hivatal informatikai
     beszerzési politikájának és a szükséges
     szabályozások kidolgozásával. Megfelelő
     amortizációs ciklus kialakítása.

 A2    Számítógépes hálózat fejlesztése           12        3       30
     Számítógépes hálózat átalakításának
     folytatása, WLAN megoldás kidolgozása
     önkormányzati felsővezetői és tárgyalói
     környezetben

 A3    Szerverkonszolidáció, amely az operációs       30        3       20
     rendszerek egységesítésével, korszerű címtár
     szolgáltatás bevezetésével és az informatikai
     rendszer biztonságának növelésével egészül ki

 A4    Kliens operációs rendszerek cseréje          5        2       10
     A jelenleg használt Microsoft Windows 95-
     98-Me operációs rendszerek nem felelnek
     meg az informatikai biztonsági
     követelményeknek, és a stabilitási problémák
     miatt is lecserélésre szorul. Licensz
     megállapodásra van szükség a Microsoft
     Magyarország kft-vel.

 A5    ISO minőségirányítás szerinti             24        18       10
     (informatikai) szervezeti működés
     megteremtése, informatikai fejlesztések
     szervezeti-működési feltételeinek
     megteremtése

 A6    Felsővezetők hordozható számítógéppel         4        3       20
     ellátása és önkormányzati VPN csatlakozási
     lehetőséggel. Közgyűlési munka elektronikus
     támogatása

 A7    Egységes és biztonságos hálózati működési       12        6       20
     környezet kialakítása, minden
     munkaállomáson azonos módon elvégezhető
     általános irodai munka informatikai
     támogatása (bejelentkezés, kijelentkezés,
     közös szolgáltatási funkciók, irodai


17
 A menedzselő szervezeti struktúrából és a feladatok kihelyezéséből kiindulva (ami nem terheli a Hivatal
emberi erőforrásait)                                                   33
                          Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                        Informatikai Stratégiája
                                               2004-2006


     alkalmazási környezet, tipizálás)

A8    Csoportmunka támogatása. Belső            24        6       20
     adatforgalom elektronizálása, pl. személyes
     program és naptáregyeztetések, elektronikus
     telefonkönyv, e-mail, csoportmunka eszközök

A9    Hivatali belső munkafolyamatok            24       18       90
     elektronikus aláírásra épülő informatikai
     támogatása, integrálás, alkalmazásfejlesztés
     és adatbázis építés.
     A szigetszerű alkalmazás-fejlesztések
     összhangjának megteremtése és új fejlesztések
     indítása. Tartalmazza az eÖnkormányzat un.
     backoffice funkcióinak megvalósítását, az
     irodák alrendszereinek továbbfejlesztését, és
     célalkalmazások kidolgozását.
     Az alkalmazásfejlesztések gyűjtő projektje.
     Részletes kidolgozására az egyes fejlesztések
     megindításakor kell sort keríteni.

     A9-1: Térinformatikai fejlesztések
     beintegrálása
     A hivatali és a részben Digital Régia
     programhoz is kapcsolódó térfinformatikai
     fejlesztések összhangjának megteremtése.

A10    Informatikai szabályzatok kidolgozása         24        6       10

A11    A hivatali informatika új feladatainak        12        3       5
     rögzítése. Az informatikai menedzsment és
     működéstámogató szervezet átalakítása

A12    Európai uniós csatlakozásból származó         10        3       2
     változások átvezetése.
     Változásmenedzsment.

A13    Akció (program-) menedzselési háttér         12       36       30
     megteremtése, program szakértői támogatás,
     projektvezetés. IST éves frissítése. Évenkénti
     beszámolók. Monitoring.

     Összesen:                       205              342

   Ábra 4-2 A hivatal belső működésének javítása informatikai eszközökkel (stratégiai akciók)
                                                   34
                      Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                    Informatikai Stratégiája
                                          2004-2006  4.3. Ügyfélbarát önkormányzati működés fejlesztése,
    eÖnkormányzat megteremtése

    4.3.1. A helyzetfelmérésben azonosított problémák
Kiemelt célként fogalmazódott meg az ügyfélközpontú, szolgáltató önkormányzat
fejlesztése. Az ügyfélközpontú működés magában foglalja az ügyfelek gyors, kényelmes
tájékoztatását és az ügyek gyors feldolgozását is. A cél megvalósítása a hivatali
tevékenységek informatikai alapokra helyezését követeli meg.

Az elektronikus – többek között az Interneten keresztül történő – tájékoztatására és az
elektronikus ügyintézés lehetőségének kialakítására a Hivatal nagy hangsúlyt kíván
fektetni.

Az akció kapcsolódik az Informatikai és Hírközlési Minisztérium eÖnkormányzat
programjához.

    4.3.2. Az akciót megalapozó intézményi cél
A Hivatal javítani kívánja az ügyfelek kiszolgálását, minőségi és szakszerű
szolgáltatásokat szeretne nyújtani Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgárainak, ki
szeretné építeni az elektronikus tájékoztatás és ügyintézés lehetőségé.

    4.3.3. Az intézményi célokból származtatott informatikai célok
A fent leírt intézményi célok elérése érdekében a Hivatal ki kívánja építeni az
elektronikus ügyfélkapcsolatait. Ezt részben a szekesfehervar.hu honlap
továbbfejlesztésével, részben a Hivatal épületében terminálon, és köztéreken (közháló)
szolgáltatási pontok elhelyezésével kívánja elérni.

A fejlesztés az elektronikus aláíráshoz kapcsolódó elektronikus ügyintézés irányába tesz
lépéseket.

Az akció az "A" projektek eredményeire épít, amelyek kiépítik az elektronikus
szolgáltatások nyújtásához szükséges hivatali hátteret.

    4.3.4. Az akció rövid leírása
A Hivatal csökkenteni kívánja az ügyszámot és ügyfélszámot (relatív mértékben), mert
különben a jelenlegi létszámmal nem tudja ellátni a jövőben várhatóan bővülő feladatait.
Az ügyfélszám relatív csökkentésének érdekében ki kell használni az elektronikus úton
való tájékoztatás és ügykezelés lehetőségeit.

Az akció egyrészt az ügyfelek naprakész adatokkal elektronikus úton történő
tájékoztatását jelenti mind a Hivatal honlapján, mind a Hivatal épületeiben elhelyezett
terminálon, másrészt az elektronikus aláírás bevezetése után az elektronikus úton történő                                              35
                          Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                        Informatikai Stratégiája
                                               2004-2006ügyintézést jelenti, mellyel tehermentesíthetők a Hivatal munkatársai, és az ügyfelek
gyors, kényelmes kiszolgálása javítja azok elégedettségét.

    4.3.5. Akció keretében megvalósítandó projektek


 Ssz.           Projekt            Hivatali emberi   Átfutás   Pénzbeli
                              Erőforrás     (hónap)   Ráfordítás
                              (embernap)            (MFt)
 B1   eÖnkormányzat elektronikus               36        36      90
    szolgáltatások megvalósítása a
    szekesfehervár.hu honlapon
    A Székesfehérvári polgárok tájékoztatását a
    szekeskesfehérvár.hu honlapon keresztül
    célszerű javítani. Ez a honlap ügyintézési
    (szolgáltatási) portállá történő fejlesztésével
    érhető el, ahol minden olyan információ és
    szolgáltatási felület elhelyezésre kerül,
    amely a Székesfehérvári polgárok és a
    Hivatal közti kapcsolatokat érinti.
    Elektronikus aláírás felhasználását teszi
    lehetővé. A B3 projekt eredményeire épít.
    Önálló program tulajdonságait hordozza.
 B2   Ügyféltermináli szoftver kidolgozása és         2        3      10
    hardver(ek) elhelyezése a Hivatal
    Főépületében
    Az Internettel nem rendelkező
    Székesfehérvári polgárok részére a Hivatal
    Főépületében elhelyezésre kerülő, hálózatra
    kötött ügyfélterminálokon keresztül lesznek
    közvetlenül elérhetők a szolgáltatások
 B3   Az ügyfélkapcsolatok elektronizálása, az        50        3      10
    elektronikus ügyintézés lehetőségének
    megvizsgálása:
    A B1 projekt előkészítéseként meg kell
    vizsgálni az elektronikus ügyintézés
    lehetőségét és azonosítani kell azokat az
    ügyfélfolyamatokat, amelyekre érdemes
    bevezetni az elektronikus ügyintézést.
 B4   Internet kommunikáció és marketing. A          12        3      10
    létrejövő eKözigazgatás szolgáltatások
    lakossági és vállalakozói körben történő
    bevezetése. Akciók szervezése
 B5   Akció (program-) menedzselési háttér          10        36      30
    megteremtése, program szakértői
    támogatás, projektvezetés
 B6   Önkormányzati adatvagyon felmérése és          20        6      10
    értékesítési lehetőségek kidolgozása, pl. a
    rendezési tervek, közműtérképek másolása
    jelenleg térítésmentesen történik, pedig
    annak elkészítése jelentős költségekkel járt.
    Az értékesítést támogathatja egy a B1                                                   36
                         Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                       Informatikai Stratégiája
                                              2004-2006


    projekt során megvalósított Internetes
    alkalmazás, amelyen keresztül másolási
    igény rögzíthető és a hivatalban a megfelelő
    díj lerovásának igazolása után a lemásolt
    térképrészlet átvehető.
    Összesen:                       130              160

  Ábra 4-3 Ügyfélbarát önkormányzati működés fejlesztése, eÖnkormányzat megteremtése
                  (stratégiai akciók)


  4.4. Székesfehérvár közhálójának létrehozása

    4.4.1. A helyzetfelmérésben azonosított problémák
A második világháború után kezdődő információs kor motorjai a globálissá váló
távközlés, majd a hatvanas évektől kibontakozó számítástechnika, a hetvenes évektől az
univerzális televíziózás, a videózás, a nyolcvanas évektől az informatizálás, a PC lakásba
és vállalkozásokba való beköltözése, a kilencvenes évektől felgyorsuló digitális
technológiák (digitális kor kezdete) és az Internet világhálóvá fejlődése voltak.

A települések "digitális" programokat indítottak, amellyel kifejezték, hogy elősegítik a
digitális technológiák (számítástechnika, mobil távközlés, digitális kommunikáció -
Internet) kiemelkedését a használt technológiák sorából. Így jöttek létre a "digitális
város" programok. Az "intelligens település" programok átfogó településfejlesztési
(társadalom- és gazdaságfejlesztés modern technológiák széleskörű használatba
vételének támogatása) kezdeményezéseket takarnak - elvben.

Gyakorlatilag a "digitális" és "intelligens" kifejezéseket egyformán, tartalomtól független
használják már szlogen jelleggel (mint például Budapest egyszerre mindkettőt hirdeti).
Lassan mindkettő fogalom elveszette eredeti értelmét. A kilencvenes évek végétől
megjelent az e-... (e-kereskedelem, e-government, ...) fogalomkör, amely az elektronikus-
ra utal. Máshol az i-... prefixet használják, ami az Internetre utal (i-
economy)."Intelligens" város jellegű törekvések a világ legkülönbözőbb tájain találhatók,
és a sajátosságok mellett sok általános tanulság is levonható belőlük.

Az Internettel időben párhuzamosan fejlődtek a kisebb közösségek helyi hálózatai és
ezek összekapcsolása, a közháló. Az iparilag fejlett országokban (elsősorban az USA-
ban) ingyenes vagy olcsó elektronikus kommunikáció alapú helyi szolgáltatások jöttek
létre a közérdekű információk terjesztésére, az állampolgár egyenlő értékű
tájékoztatására.

A közháló a tehetős polgároktól a kisebb, hátrányos helyzetű rétegek alkotta közösségek
tagjaiig mindenkinek azonos feltételekkel biztosítja az ingyenes vagy olcsó hozzáférést
az információkhoz. Az elektronikus kommunikációs rendszereket, szolgáltatásokat
önkormányzatok, helyi közösségek, non-profit szervezetek hozzák létre.

Így a kezdetektől léteztek helyi önkormányzatok által támogatott kereskedelmi, illetve
hobbi alapon üzemelő rendszerek. Fő jellemzőjük az adott közösség, a helyi érdekek                                                  37
                       Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                     Informatikai Stratégiája
                                           2004-2006szolgálata. Az alulról induló kezdeményezéseknek megfelelően formájuk igen változatos
a korai BBS-ektől a WWW lapokig, amelyekre az otthoni személyi számítógéptől az
információs kioszkokig rá lehet kapcsolódni. A közhálók három nagy csoportra
oszthatók:
    Kimondottan helyi információkat ismertető idegenforgalmi kalauz jellegű
    szolgáltatások.
    A részvételi demokráciát szélesítő, a helyi önkormányzat közérdekű,
    közigazgatási információit terjesztő hálózatok (pl. Public Access Network).
    Polgári, társadalmi, politikai szervezetek, kisebb közösségek információs
    szolgáltatásai (Community Network).
A közháló a helyi közösség által, saját érdekében működtetett számítógépes információs
rendszer. A szolgáltatás hozzáférést biztosít a helyi önkormányzati ügyekhez, ismerteti a
helyi eseményeket, kereskedelmi, iskolai, sport, stb. információkat. Gyakorta szabad
hozzáférésű, ingyenes hálózati információforrásként jellemzik, de használati díjat
célszerű megállapítani. A közhálók a fejlődő nemzeti és nemzetközi informatikai
infrastruktúrák alapjai.

A közháló működésében érdekeltek köre igen nagy.

A település saját érdekükben tenni akaró tagjai számára kommunikációs, koordinációs és
együttműködési lehetőséget teremtő elektronikus rendszer a közháló. Nem cél, hanem
eszköz, amely az elektronikus, interaktív kommunikáció nyújtotta lehetőségekkel a
felhasználó fontos, és aktuális igényeit szolgálja. Bármely kisebb-nagyobb közösség,
valamint a különböző szervezetek számára is hasznos. A működésben érdekelt az
állampolgár, állami és magán iskolák, a kormányzat, az agrár népesség, távközlési ipar,
társadalmi, egyházi szervezetek és intézmények, alapítványok, állami támogatási alapok,
kormányhivatalok, politikusok, távközlési közszolgáltatók, adat- és információ-
forgalmazók, kis- és közepes vállalkozások, nagyvállalatok, közszolgáltatók,
önkormányzati vezetők és aktivisták, a nemzeti és nemzetiségi hagyományok ápolói.

A tapasztalatok, előnyök és lehetőségek vizsgálata alapján az IST önkormányzati
kezdeményezésű programra, s a Digital Regia program beolvasztására tesz javaslatot.

    4.4.2. Az akciót megalapozó önkormányzati cél
Az „intelligens település” fejlesztés konkrét célja Székesfehérvár vonzerejének növelése,
a település erősítése, az infrastruktúra és a szolgáltatási környezet javítása, a
vállalkozások dinamizálása, a lakosság életrevalóságának, érvényesülési képességének
fejlesztése.

A projektek ezért az információs hálózatok fejlesztését, az Internet elterjedésének
felgyorsítását, az Internet alapú helyi és regionális szolgáltatások létrehozását, a helyi e-
mailt, a helyi Intranet hálózatot, a köztéri információs pultok létrejöttét támogatják. Az
intelligens városban olyan elektronikus médiumot kell létrehozni, amely közigazgatási,
kormányzati és más közösségi információkhoz bárki számára hozzáférést biztosít.                                               38
                       Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                     Informatikai Stratégiája
                                           2004-2006    4.4.3. Az önkormányzati célokból származtatott célok
A projektek célja, hogy az alkalmazók számára előnyöket nyújtsanak.
Kedvezményezettek Székesfehérvár polgárai. A városi adminisztráció korszerűbb,
hatékonyabb vezetést és üzemeltetést kapnak, a demokratikus közélet - nagyobb
populáció körében is hatékony - új gyakorlatát valósíthatják meg. Egyes közfeladatokat
hatékonyabban, olcsóbban láthatnak el.

Az üzleti szféra érdekelt a legkülönbözőbb távközlési és informatikai szolgáltatások
értékesítésében, az elektronikus médiák kommercializálódásában, új szórakoztatási
csatornák kiépítésében és hasznosításában. Ezek magas színvonala különösen nagy
hatással van a globális gazdasági rendszerekbe való bekapcsolódásra, ezáltal a
versenyképesség fenntartására. Jelentős előnyök várhatók a profitszféra
kapcsolatrendszerének, a műszaki, gazdasági, kereskedelmi, szállítási stb.
kooperációknak átalakulásától és a távmunkától.

Az állampolgárok körében a pontosabb és gyorsabb tájékozódás lehet az első jelentős
előny: önkormányzati és más közéleti tudnivalókhoz, üzleti információkhoz juthatnak,
mégpedig naprakészen. Ehhez a lehetőségeket az első perctől kezdve meg kell teremteni,
de a tömeges felhasználásnak nyilvánvaló korlátai vannak. Még a legfejlettebb távközlési
infrastruktúrával rendelkező intelligens város programokban is szerepet kapnak a
nyilvános helyeken felállított kioszkok és a nyilvános kapcsolt távbeszélő hálózat
alkalmazása.

A nagyobb sávszélességű otthoni bekapcsolódás már a szórakoztató kínálat
robbanásszerű bővülését eredményezi. A kétirányú, interaktív kapcsolat mind a közéleti
funkciók, mind a szórakozás terén hihetetlenül kiterjeszti a lehetőségeket.

    4.4.4. Az akció rövid leírása
Témakörök szerint különíthetők el azok a feladatok, amelyeket az intelligens település
kiépítéséhez el kell végezni. Ezek a területek

    Program tervezés és menedzselés (széles körben)
    A helyi közösség és gazdaság fejlesztése,
    Közigazgatási korszerű szolgáltatások (szolgáltató állam),
    Közbiztonság, bűnüldözés,
    Általános infrastrukturális szolgálatok (víz, utak, városfejlesztés),
    Energiaszolgáltatás/környezetvédelem,
    Egészségügyi és humanitárius szolgálatok,
    Tűzvédelem és katasztrófa-elhárítás,
    Kultúra, szórakozás és könyvtárak,
    Önkormányzati menedzsment, pénzügyek (helyi adózás),


                                               39
                          Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                        Informatikai Stratégiája
                                               2004-2006     Személyzeti és humán erőforrás szakterület (szociális feladatokkal),
     És külön a helyi információtechnológia és távközlés.

Végeredményben a proejktek egy településfejlesztési program távlati céljait szolgálják
azért, hogy minden működési területen kihasználják az információs technika lehetőségeit,
és fenti feladatkörökön belül a mindennapi élet a városon belül egyre jobban szervezett
és mindenki által átlátható legyen, a közösségiség érzésének megteremtésével.

A program tagoltsága tehát:
     Társadalomfejlesztés (közösségfejlesztés, oktatás, szociális célok...).
     Infrastruktúra-fejlesztés.
     Szolgáltatásfejlesztés.

Az infrastruktúra alatt a kornak megfelelő, modern, széles körben elérhető és
megfizethető informatikai (így távközlési) hálózatokat és kapcsolódó egyéb informatikai
közműveket értjük. A szolgáltatásfejlesztés a távközlési közművön keresztül elérhető
közcélú és kereskedelmi tartalmakra vonatkozik. Az oktatás, kommunikáció és marketing
a létrejövő hálózatok és szolgáltatások alkalmazására irányuló képességek fejlesztését
tartalmazza.

Ez a feladat azonban csak fokozatosan, a már meglévő struktúrák működésének
figyelembevételével vihető véghez.

     4.4.5. Akció keretében megvalósítandó projektek


 Ssz.            Projekt           Hivatali Emberi   Átfutás   Pénzbeli
                              Erőforrás     (hónap)   Ráfordítás
                              (embernap)            (MFt)
 C1    Székesfehérvár "intelligens város"          4        3      10
      program megtervezése. A Digital Regia
      program átalakítása/frissítése és
      beolvasztása. Új program és akcióterv
      készítése.

 C2    Székesfehérvár közhálója létrehozásának       12        18      30
      elősegítése. Az eÖnkormányzat
      szolgáltatások elérhetőségének biztosítási
      közösségi találkozó helyeken, köztereken és
      választó körzetekben (terminálok).
      Önkormányzat intézményei közötti
      elektronikus adatkapcsolatok fejlesztése,
      városi Intranet hálózat kialakítása.
                                                   40
                           Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                         Informatikai Stratégiája
                                               2004-2006 C3   Székesfehérvár informatikai               5      Folyamat.    20
     infrastruktúrája fejlesztésének
     elősegítése. Városi WiFi hot spot helyek
     létrejöttének támogatása. Ösztönző akciók
     szervezése. Civil- és vállalkozó szférai
     együttműködések kialakítása. Internet
     elterjedtségének és számítógépek
     alkalmazási arányának növelése. Oktatási
     programok támogatása.

 C4   Székesfehérvár közcélú                 10        36      50
     tartalomszolgáltatásai létrejöttének
     támogatása. Városi online multimédia
     újság (városi információs- és szolgáltató
     portál) létrejöttének elősegítése.

 C6   "Intelligens város" oktatási, kulturális és       5        36      30
     civil szférai akciók támogatása. Internet
     kávézók létrejöttének elősegítése. Idős
     korúak bevonása.

 C7   Székesfehérvár vállalkozóinak ösztönzése         5        36      15
     az e-busines-re átállásra, és elektronikus
     szolgáltatások igénybe vételére. Akciók
     szervezése. Minden helyi vállalkozás
     Internet kapcsolattal és aját web oldallal
     rendelkezzen 2005 végéig.

 C8   Program menedzselés támogatása.             12        36      30
     Monitoring.

 C9   Fehérvár kártya koncepció kidolgozása          15      Folyamat.    50
     és kialakítása az intelligens város
     koncepción belül. A Fehérvár kártya
     lehetőséget ad mind az önkormányzati
     szolgáltatások (beleértve a támogatások),
     mind egészségügyi, mind közlekedési, mind
     vállalkozói szolgáltatások igénybevételét
     egységes módon.

     Összesen:                        53               235

       Ábra 4-4 Székesfehérvár közhálójának létrehozása (stratégiai akciók)


   4.5. Az informatikai kultúra fejlesztése

     4.5.1. A helyzetfelmérésben azonosított problémák
A Hivatal működésében problémát jelent a felhasználók informatikai ismereteinek
alacsony szintje, az alacsony informatikai biztonsági tudatosság. Ez gondot okoz a
munkatársak informatikai eszköz kezelésében, nem tudják kihasználni a lehetőségeket,
ebből kifolyólag alacsony a hatékonyságuk. Az attitűdök befolyásolására is szükség van.                                                   41
                         Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                       Informatikai Stratégiája
                                              2004-2006
Az alacsony informatikai biztonsági tudatosság biztonsági rizikót jelent, ami az
informatika bővülő szerepével fokozódik.

Külön foglalkozni kell a képviselői és testületi munka segítését szolgáló akciókhoz
kapcsolódó tudatosságformáló feladatokkal.

    4.5.2. Az akciót megalapozó intézményi cél
A Hivatal növelni kívánja működésének hatékonyságát, amelynek egyik lehetőségét az
informatikai kultúra fejlesztésében látja.

    4.5.3. Az intézményi célokból származtatott informatikai célok
Annak érdekében, hogy a hivatali informatikai kultúra javuljon, ki kell dolgozni az
informatikai kutatást, például a hatékonyság és attitűd vizsgálatokat és az oktatások
rendszerét, és ezt folyamatosan működtetni kell.

    4.5.4. Az akció rövid leírása
Az informatikai kultúrához kapcsolódó vizsgálatok 4-8 hónapot vesznek majd igénybe.
Célszerű a minőségbiztosítási munkálatok részeként elvégezni.

Az informatikai kultúra fejlesztésének első lépéseként fel kell majd mérni a felhasználók
informatikai hozzáállását és tudásszintjét. Ezután például oktatási terv elkészítése a
feladat, amely mellé egy, a hivatali munkatársakat érintő, motivációs rendszer
kidolgozása is szükségessé válik majd.

A táblázat azt feltételezi, hogy a szervezeti (hivatali általános) oktatási ráfordítások a
hivatali költségvetés részét képezik, s a kapcsolódó informatikai költségek kizárólag a
projekt tervezési, szervezési kiadások és az informatikusok eseti szakképzésének
fedezetére szolgálnak.

    4.5.5. Akció keretében megvalósítandó projektek


 Ssz.           Projekt           Hivatali Emberi   Átfutás   Pénzbeli
                             Erőforrás     (hónap)   Ráfordítás
                             (embernap)            (MFt)
 D1   Felhasználók informatikai              12        3       3
     tudásszintjének, attitüdöknek,
     munkaegészségügyi-, és munkavédelmi
     helyzetének felmérése, monitoring:
     A képzések testre szabásához fel kell mérni
     a felhasználók tudásszintjét is.
                                                  42
                         Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                       Informatikai Stratégiája
                                              2004-2006D2  Oktatási terv elkészítése:                10        3       2
   A Hivatal oktatás- és képzéspolitikáját ki
   kell dolgozni és el kell fogadtatni a
   vezetéssel. Ezután ki kell dolgozni a
   konkrét oktatási témákat.

D3  Motivációs rendszer kialakítása:             10        3       5
   Ki kell dolgozni és be kell vezetni egy
   erkölcsi és anyagi motivációs rendszert az
   informatika alkalmazása hatékonyságának
   növelése érdekében.

D4  Windows alapok, Microsoft Office,            48        6       3
   Internet és Intranet használat,
   elektronikus levelezés oktatása.
   A Hivatalban használt általános
   informatikai szoftverek, megfelelő
   ismeretének elérésére oktatásokat kell
   szervezni és tartani. Itt a várhatóan nagy
   létszám és az oktatások általános volta miatt
   külső oktatásokra érdemes támaszkodni.

D5  Informatikai biztonság oktatása.             20        2       1
   Az informatikai biztonsági tudatosság
   fejlesztésére oktatásokat kell tartani
   lehetőleg a Hivatal számítógépein, mivel a
   biztonsági aspektusok jelentősen függnek a
   használt infrastruktúrától, környezettől.

D6  Általános oktatás kezdő                 15       Foly.      5
   munkatársaknak.
   Az újonnan belépő munkatársak a
   betanulási fázisban egy komplett, számukra
   előkészített informatikai oktatáson kell részt
   vegyenek.

D7  Speciális oktatások (felhasználói            200      Folyamat.     6
   alkalmazások oktatása, rendszergazdai
   tanfolyamok).
   A speciális, az egyes irodák munkáját segítő
   alkalmazásokat a jogszabályok és egyéb
   peremfeltételek változásával folyamatosan
   fejlesztik. A kezdeti betanulási időszak után
   ezekről a fejlesztésekről, változásokról
   illetve az addig felmerülő felhasználói
   hibák, problémák kiértékeléséből kiindulva
   oktatásokat kell szervezni.
   További feladat az informatikusok
   folyamatos képzése tanfolyamok keretében.
                                                  43
                          Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                        Informatikai Stratégiája
                                              2004-2006 D8     Képviselők és vezető tisztságviselők        25       Igény      0
      személyre szabott oktatása.                    szerint

      Összesen:                      340              25

          Ábra 4-5 Az informatikai kultúra fejlesztése (stratégiai akciók)


   4.6. Az akciók ütemezése
Az akciók és az akciókban felsorolt projektek végrehajtásának ütemezésekor a következő
szempontokat kell figyelembe venni:
     bizonyos projektek lemaradást, hiányosságot pótolnak: ezek végrehajtását nem
     érdemes halogatni,
     egyes projektek más projektek eredményeire támaszkodnak, így elindítani őket
     csak a másik projekt befejezése után lehet,
     a projektek a Hivatal munkatársainak közreműködését is igénylik: fontos hogy az
     egyszerre zajló projektek ne kössenek le túl sok belső erőforrást,
     a projektek csak megfelelő pénzügyi fedezet mellett indíthatók.

A stratégia ütemezésekor az első feladatokat projekt (tervezési) kezdéssel adtuk meg. Az
éves költségvetés rendelkezésre állásának tényétől/hiányától függetlenül 3-5 hónapot is
igénybe vehet egy-egy projekt részletes kidolgozása, ezért ezen (tervezési) munkálatok
már 2004 elején megindíthatók.

A későbbi feladatok pontos ütemezéséhez a stratégiát évenként felül kell vizsgálni, az
időközben bekövetkező változásokat figyelembe kell venni, s a stratégia végrehajtását
szükség szerint módosítani kell.

A 2004. évre tervezett költségek közel 50%-a megfinanszírozható – utólagos
finanszírozás keretében - központi kormányzati pályázati forrásokból, különös tekintettel
az alábbi projektekre:

     B1, B3, B5 - eÖnkormányzat megvalósítása
     C1 - Székesfehérvár "intelligens város" tervezés
     C3 - Városi informatikai infrastruktúra
     C4 - Közháló helyi tartalmak

A fentiek alapján a stratégia megvalósításának kezdetének meghatározását a következő
oldalon található táblázat szerint javasoljuk.
                                                  44
                          2004. évi feladatok ütemezése

 Kezdés   Kód  Feltétel        Projekt megnevezése         2004. év (hónapok)
                                       01.  02.  03.  04.  05.  06.  07.  08.  09.  10.  11.  12.
2003. dec.  A11       Informatikai és IST irányító és működtető    3
               struktúra rendezése, alternatíva vizsgálatok,
               kiszervezés esetén üzleti terv

2004. jan.  A13  A11    IST és akciók menedzselése           5   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0   0

       A2        Számítógépes hálózati infrastruktúra      0   0   0   20  0   10
               fejlesztése

       C1        Székesfehérvár "intelligens város" és közháló  0   0   10
               program megtervezése

       C4   C1    Közháló közcélú tartalomszolgáltatásai     0   0   0   7   0   0   0   0   8   0   0   0
               kiépítésének elősegítése

2004.    A3   A2    Szerverkonszolidáció a Hivatalban           0   0   10  0   0   10
márc.

       A4  A2, A3   Kliens operációs rendszerek cseréje.         0   10
               Licenszvásárlás.

       A7   A4    Egységes irodai alkalmazási környezet            0   0   0   10  0   0   10
               kialakítása

       A8   A7    Csoportmunka támogatása                      0   0   0   10  0   0   10

2004.máj.  A6        Képviselők és önkormányzati vezetők                   0   0   15  0   5
               laptoppal ellátása. Közgyűlési munka
                                                   Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                                                 Informatikai Stratégiája
                                                                       2004-2006


                támogatása

       D8     A6   Egyéni oktatások képviselőknek                        0   0  0   0

       B3    A4, A7  Az ügyfélkapcsolatok elektronizálása, az                0  0   5
                elektronikus ügyintézés lehetőségének
                megvizsgálása.

       C3     C1   Székesfehérvár informatikai infrastruktúrája              0  0   0  0   0   0   0   20
                színvonalának javítását szolgáló
                kezdeményezések támogatása

      A5, A10       Hivatali működés minőségbiztosítás szerint.               0  0   0  0   0   0   0   5
                Informatikai szabályzatok kidolgozása

      D1, D2        Felhasználók informatikai tudásszintjének                0  0   0  0   2   0   0   3
                felmérése. Oktatási terv készítése

Folyam.  B1, B5        eÖnkormányzat fejlesztések előkészítése, és  0  0   0   0    5  0   5  0   0   0   10  5
                megindítása (folyamatos). Program
                menedzsment

       D3     D1   Motivációs rendszer kidolgozása                                0   0   0   2

     D4, D6, D7  D1   Oktatás igény szerint             0  0   0   0    0  0   1  0   0   0   0   2

       A1     A11   Számítógéppark korszerűsítése         0  0   0   15   0  0   0  0  10   0   0   0

                        Költségek*:          8  0  20   52   5  20  51  0  35   0   25  37


                       *Költségek: 2004. évben összesen: 253 mFt + Áfa
                        Ábra 4-6 Akciók megvalósításának indítása                                                                           46
                           Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                         Informatikai Stratégiája
                                               2004-2006
5. Mellékletek

   5.1. Atipikus18 projektek leírása

     5.1.1. A11 - Informatikai menedzsment kialakítása

 A projekt azonosítója:    A11

 A projekt neve:        Informatikai menedzsment képességeinek javítása

 A projekt célja:       A projekt kialakítja azokat a szervezeti kereteket, amelyben a
                többszintű informatikai menedzsment hatékonyabban képes ellátni
                megnövekedő feladatait.

 A projekt leírása:      A projekt megvizsgálja, elemzi         és  dönt   a  szükséges
                változtatásokról. Alternatívák:
                (1) jelenlegi informatikai iroda létszámbeli és szaktudási
                  megerősítése. Előnye a kisebb szervezeti ellenállás. Hátránya a
                  jelentős hivatali létszámnövekedés. Kétséges a hatékonysága.
                (2) Új informatikai menedzsment létrehozása. Előnye: tiszta
                  lapokkal indulás. Hátránya: nagyon kockázatos, kétes az
                  eredménye. Sok konfliktust okoz.
                (3) Háromszintű struktúra kialakítása: irányítás - Bizottság;
                  működtetés menedzsement - Informatikai iroda; üzemeltetés
                  támogatás  és  fejlesztés: szolgáltató vállalkozás(ok).
                  Outsourcing - kiszervezés. Előnye: fokozatosság és
                  kockázatcsökkentés.  Hátránya:  külön  figyelmet  és
                  kompromisszumkötési hajlandóságokat feltételez. Kiszervezés
                  esetén hatékonysági vizsgálatra és pénzügyi tervezésre lesz
                  szükség.
                Célszerű az IST elfogadását követően azonnal megindítani a
                projektet.

 A projekt haszna:       Hatékony, az IST időtávjában a célok megvalósítását szolgáló
                informatikai szervezeti struktúra és működés létrejötte.
                Konfliktusok feloldódnak.

 Finanszírozás:        -

 A projekt időtávja:      3-6 hónap.

 Projektvezető:


18
  Nem tipikus (atipikus) informatikai projektek részletesebb kifejtését azért tartjuk fontosnak, mert így az
informatikai műszaki/alkalmazási kérdésekhez közvetlenül nem kapcsolódó, s ezért első rátekintésre
nehezen beazonosítható, közvetett célkitűzések is érthetővé váljanak. Minden akció (projekt) indítása előtt
részletes projekttervek készülnek.                                                     47
                      Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                    Informatikai Stratégiája
                                          2004-2006   5.1.2. A12 - Program menedzsment létrehozása

A projekt azonosítója:  A12

A projekt neve:     Stratégiai akciókat menedzselő szervezet létrehozása

A projekt célja:     A projekt kialakítja azokat a szervezeti kereteket, amelyek
             garantálják a stratégiai célok és stratégiai akciók megvalósulását.
             Kritikus sikertényező.

A projekt leírása:    A projekt megvizsgálja, elemzi és dönt a szükséges szervezeti
             döntésekről.
             Alternatívák:
               (1) jelenlegi informatikai iroda megbízása az akciók
                 menedzselésével. Előnye a kisebb szervezeti ellenállás.
                 Hátránya a jelentős további hivatali létszámnövekedés.
                 Kétséges a hatékonysága.
               (2) Új iroda létrehozása. Előnye: tiszta lapokkal indulás.
                 Hátránya: nagyon kockázatos, kétes az eredménye.
                 Ugyanúgy létszámnövekedéssel jár. Sok konfliktust okoz.
               (3) Minden menedzselés külső vállalkozásba való kihelyezése.
                 Előnye: feladat és probléma kihelyezve. Hátránya: kontrol
                 deficit.
               (4) Háromszintű struktúra kialakítása: program irányítás és
                 ellenőrzés - Bizottság; projekt menedzsement - bérelt, vagy
                 belső projekt menedzserek; Projekt támogatás: külső
                 szakértők.    Előnye:    szakértelembevonás    és
                 kockázatcsökkentés egyidejűleg. Hátránya: külön figyelmet
                 és kompromisszumkötési hajlandóságokat feltételez.
             Célszerű az IST elfogadását követően azonnal megindítani a
             projektet.

A projekt haszna:    Hatékony, az IST időtávjában a célok megvalósítását szolgáló
             program-menedzselő szervezeti struktúra és működés létrejötte.
             Konfliktusok feloldódnak.

Finanszírozás:      -

Főbb együttműködők:   -

A projekt időtávja:   Folyamatos

Projektvezető:
                                              48
                      Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                    Informatikai Stratégiája
                                           2004-2006
   5.1.3. B4 - Az informatikai kultúra elterjedésének felgyorsítása

A projekt azonosítója:  B4

A projekt neve:     Az informatikai kultúra elterjedésének elősegítése

A projekt célja:     A projekt marketing és oktatási eszközökkel elősegíti az
             informatikai írás-olvasástudás kialakulását, az információs
             technológiák megismerését és használatba vételét.

A projekt leírása:    A projekt a marketing eszköztárát felhasználva tájékoztatja a
             városben élőket és dolgozókat az információs kor sajátosságairól, a
             kihívásokról és veszélyekről. A projekt információs, felvilágosító,
             meggyőző és oktatási tevékenységet folytat. Megszólítja
             célközönségét: a váltani képes korosztályokat és vállalkozókat.
             Eszközök például:
                Tájékoztató a programokról, szóró anyagok terjesztése.
                 Média jelenlét.
                Tanfolyamok, oktatás
                Vetélkedők iskolások számára
                Városi kiadványok, szóró lapok
                Városi fórumok
                Akciók szervezése a városben működő vállalkozásokkal
                 közösen
             Kormányzati pénzügyi támogatás elnyerés érdekében pályázatok
             készítése.

A projekt haszna:    A városban javul az állampolgárok és vállalkozások érvényesülési
             képessége, életesélye, és ezzel javul életminőségük is.

Finanszírozás:      Magánszféra és az önkormányzat.

Főbb együttműködők:   Vállalkozók, önkormányzat

A projekt időtávja:   Folyamatos

Projektvezető:
                                               49
                      Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                    Informatikai Stratégiája
                                          2004-2006
   5.1.4. C2 - Városi közháló

A projekt azonosítója:  C2

A projekt neve:     A városi közháló létrehozása és működtetése

A projekt célja:     A projekt segíti létrehozni a városi közcélú információs
             szolgáltatásokat az információs közműre épülve.

A projekt leírása:    Kiépülnek a városi közcélú információs szolgáltatások. A program
             legnagyobb projektje. A városban minden Internettel rendelkező
             felhasználó, vagy információs telepont (info kioszk) számára
             elérhetővé válnak az olyan új Internet alapú szolgáltatások, mint
             például:
                önkormányzati tájékoztatók, egyablakos Internetes
                 ügyfélszolgálat, véleménykérés-szavazás...
                helyi multimédia újság, bekapcsolódás a szerkesztésébe
                városi faliújság és hírposta (benne ingyenes Web oldal
                 tárolás és e-mail cím mindenkinek), hirdetések
                közintézmények listája, bejelentkezés hivatalokba,
                 intézményekbe, orvosokhoz, elektronikus ügyfélszolgálatok
                vállalkozások, üzletek listája, árú- és szolgáltatásközvetítés
                turisztikai információk, például szoba- és helyfoglalás
                városi sport és kulturális események naptára, jegyigénylés,
                 helyfoglalás
A projekt haszna:    Jelentősen bővül az elektronikus szolgáltatások köre, javul az
             önkormányzat tevékenységének hatékonysága a belső informatika
             és az elektronikus ügyintézés térnyerésével.

Finanszírozás:      Önkormányzat a saját informatikai beruházásaival és a magántőke.
             Kormány és EU részfinanszírozás szerezhető (közigazgatás
             modernizációja).

Főbb együttműködők:   Városi önkormányzat,    intézményei,  kormányzat,   civil-  és
             vállalokozói szféra

A projekt időtávja:   5 év

Projektvezető:
                                              50
                      Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                    Informatikai Stratégiája
                                          2004-2006
   5.1.5. C3 - Városi információs közmű

A projekt azonosítója:  C3

A projekt neve:     Székesfehérvár információs közművének fejlesztése

A projekt célja:     A projekt segítségével a város a kor követelményeinek megfelelő,
             megfizethető információs infrastruktúrával rendelkezzen. Mindenki
             számára elérhetők legyenek a távközlési egyetemes szolgáltatások,
             az Internet és a szélessávú multimédia hálózatok, kapcsolatot
             teremtve mind a régió, mind az ország, mind a nagyvilág hasonló
             hálózataival.

A projekt leírása:    A városban működő távközlési és informatikai szolgáltatók közötti
             kooperáció (és verseny) kialakítása, a fejlesztések és a
             szolgáltatások bevezetésének, valamint elterjedésüknek elősegítése.

             Főbb távközlési összetevői:
               analóg és digitális telefon hálózatok (vonali és mobil)
               nagysebességű adatátviteli hálózatok,
               szélessávú multimédia hálózatok (KTV, ATM, ADSL)
               Internet
               WiFi hálózat (hotspotok)
             Főbb informatikai összetevői:
               intranet és virtuális magánhálózatok kialakításának
                 lehetősége (WAN, MAN)
               számítógépes 64k+ adatkapcsolati lehetőségek
               interaktív multimédia tartalomszolgáltatások
                bevezethetősége
             A projekt eszközrendszere az önkormányzat (korlátozott mértékű,
             de azért jelentős) piacszabályozó, ösztönző, szabályozó szerepével
             való tudatos élés. Erős kommunikációs, lobbizó tevékenységet
             feltételez.

A projekt haszna:    A városban a lakosság, az üzleti világ és a közintézmények számára
             ismertek és elérhetők lesznek a modern infokommunikációs
             hálózatok

Finanszírozás:      Magántőke által a piac szabályait követve (befektetés - nyereség -
             megtérülés).

Főbb együttműködők:   Matáv, Pantel, UPC... önkormányzat, helyi vállalkozók

A projekt időtávja:   3 év

Projektvezető:
                                              51
                      Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                    Informatikai Stratégiája
                                           2004-2006   5.1.6. C4 - Internetes multimédia újság létrehozása

A projekt azonosítója:  C4

A projekt neve:     Városi multimédia kiadvány létrehozása

A projekt célja:     A projekt létrehozza és elindítja a város Internet alapú multimédia
             újságját.

A projekt leírása:    Megtervezésre, kivitelezésre és bevezetésre kerül az Internet alapú
             városi multimédia újság (portál). Az újság a város lakosainak,
             vállalkozóinak és vendégeinek szól. Tartalmazza mindazon
             interaktív szolgáltatásokat, amit a város nyújtani tud, és ami a város
             mindennapos életét érinti. Így például:
                Aktuális városi hírek, események
                Beszámolók közösségi eseményekről, rendezvényekről
                 (például az önkormányzat hírei, hirdetményei)
                Helyi és regionális, események
                Városi faliújság
                Városi fórum, vitaoldalak, chat
                Hirdetések (lakossági és vállalkozói apróhirdetések,
                 reklámok)
                Közvélemény kutatások
             Az újság szerkesztősége könyvtárban, iskolában, vagy akár egy
             Internet kávézóban is lehet. Szerkesztésébe bárki, akár otthoni
             számítógépéről bekapcsolódhat. Az újságból értelemszerűen átjárás
             van a közháló és a kereskedelmi tartalomszolgáltatások felé.
             A projekt külön épít a diákokra.

A projekt haszna:    A város Internetet használó közössége élő információs fórumhoz
             jut, amelynek szerkesztésébe akár be is kapcsolódhat. Ezzel
             erősödik a helyi demokrácia is.

Finanszírozás:      Magánszféra részvételével. Az     önkormányzat   a  közcélú
             tartalmakkal segítheti a projektet.

Főbb együttműködők:   Vállalkozók, önkormányzat

A projekt időtávja:   Folyamatos

Projektvezető:
                                               52
                      Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                    Informatikai Stratégiája
                                          2004-2006
   5.1.7. C6 - Új típusú közösségi találkozó helyek létrejöttének támogatása

A projekt azonosítója:  C6

A projekt neve:     Közösségi találkozó helyek, Internet kávézók, e-klub létrehozása

A projekt célja:     A projekt kiépíti és bemutatja a nem "virtuális", azaz személyes
             kapcsolatokon - kontaktuson, közös élményeken alapuló új típusú
             közösségek létrejöttét, az e-klubok városi mintáját.

A projekt leírása:    Az e-klubok olyan (kis részben) non-profit és (döntő részében profit
             orientált) találkozási pontok, vagy olyan kereskedelmi vendéglátó
             helyek, amelyekben mindenki számára kedvező feltételek mellett
             rendelkezésre áll az új technológia és a város életébe való
             bekapcsolódás eszközrendszere. Elsődleges célközönsége az
             otthoni számítógéppel nem rendelkező lakosság és fiatal baráti
             társaságok, diákok:
                Személyi számítógép irodaszoftverekkel és segítő, oktató
                 személyzettel
                Internet használat (Internet kávézó)
                Helyi multimédia újság olvasása, bekapcsolódás a
                 szerkesztésébe (szerkesztőség). városi közháló, benne az
                 önkormányzati ügyfélszolgálat
                Számítógépes szerviz és üzlet
                Informatikai oktatás, tanfolyamok
                Informatikai rendezvények, vetélkedők
                Számítógépes játékok
                Egyéb közösségi rendezvényeknek helyszín

A projekt haszna:    Létrejön az Internetes számítógépekkel is ellátott közösségi
             találkozó helyek, és a köztéri (közháló) terminálok mintája.
             Szociális megfontolású események (tanfolyamok, vetélkedők,
             rendezvények) helyszíne is lehet.

Finanszírozás:      Magánszféra részvételével. Az önkormányzat a közösségi, és/vagy
             szociális eseményekkel is segítheti a projektet.

Főbb együttműködők:   Vállalkozók, önkormányzat

A projekt időtávja:   1 év

Projektvezető:
                                              53
                      Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                    Informatikai Stratégiája
                                          2004-2006
   5.1.8. C7 - E-Business elterjedésének felgyorsítása

A projekt azonosítója:  C7

A projekt neve:     E-business menedzsment és technológia elterjedésének elősegítése

A projekt célja:     A városban működő vállalkozások számára bemutatja és felajánlja
             az B2B és B2C eljárásokat. Kezdeményezi B2C szolgáltatások
             bevezetését (business-to-customer) 100 vállalkozásnál.

A projekt leírása:    A projekt a városban működő vállalkozások Interneten való
             megjelenését segíti elő és pilot jellegű kereskedelmi
             tartalomszolgáltatásokat épít ki. A létrejövő mintaszolgáltatások
             megjelennek a városi közhálón és multimédia újságban. A projekt a
             következőket ajánlja:
                Ingyenes e-mail cím minden vállalkozásnak
                Kedvezményes e-Business Web oldal tárolás résztvevő
                 vállalkozásnak
                Kedvezményes Web oldal tervezés és megvalósítás
                Városi elektronikus (online) kereskedés beindítása például
                   o éttermek, fodrászok, szórakozó helyek, szállodák
                     (helyfoglalás)
                   o boltok, üzletek és
                   o egyéb szolgáltatók számára (könyvelők, ügyvédek,
                     egyéni vállalkozók...)
                Önkormányzati távügyintézés (közháló) bekapcsolása
                Olcsó és hatékony hirdetések (reklámok)
                Tanfolyamok, oktatás

A projekt haszna:    A városban működő vállalkozások a projekt segítségével a globális
             kereskedelem részesévé válhatnak, növelhetik forgalmukat,
             nyereségüket. A résztvevő vállalkozások versenyképessége javul.

Finanszírozás:      Magánszféra részvételével. Az önkormányzat a        közcélú
             tartalmakkal és PR tevékenységgel segítheti a projektet.

Főbb együttműködők:   Vállalkozók, önkormányzat

A projekt időtávja:   2 év

Projektvezető:
                                              54
                                Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                              Informatikai Stratégiája
                                                     2004-2006
   5.2. Táblázatok jegyzéke


Ábra 2-1 Szerverek listája ............................................Error! Bookmark not defined.18
Ábra 2-2 Kliens munkaállomások aránya ....................Error! Bookmark not defined.19
Ábra 2-3 A belső hálózat felépítése ..............................Error! Bookmark not defined.21
Ábra 2-4 Nyomtatók megoszlása .................................Error! Bookmark not defined.23
Ábra 3-1 SWOT összefoglaló táblázat ............................................................................ 24
Ábra 3-2 SWOT tevékenység kereszttábla ...................................................................... 25
Ábra 4-1 Stratégiai akciók logikai csoportosítása ........................................................... 31
Ábra 4-2 A hivatal belső működésének javítása informatikai eszközökkel (stratégiai
  akciók) ...................................................................................................................... 34
Ábra 4-3 Ügyfélbarát önkormányzati működés fejlesztése, eÖnkormányzat
  megteremtése (stratégiai akciók) ............................................................................. 37
Ábra 4-4 Székesfehérvár közhálójának létrehozása (stratégiai akciók) ......................... 41
Ábra 4-5 Az informatikai kultúra fejlesztése (stratégiai akciók)..................................... 44
Ábra 4-6 Akciók megvalósításának indítása ................................................................... 46
                                                                 55
                      Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
                                    Informatikai Stratégiája
                                           2004-2006
  5.3. Vezetői interjúk és konzulensek
A stratégia összeállítása során az alábbi vezetők járultak hozzá a tervezés, az információs
társadalom és elektronikus önkormányzat stratégiai szintjeit érintő kérdéseinek
megfogalmazásához:

 Warvasovszky Tihamér                    Polgármester

 dr. Szelier András                     Alpolgármester

 Boldizsár Kálmánné                     Alpolgármester

 Óber László                         Az Informatikai, és
                               Civilkapcsolatok Bizottság
                               elnöke

 Regőczi Miklós                       Az Informatikai, és
                               Civilkapcsolatok Bizottság
                               tagja

 dr. Szabó Katalin                      Jegyző

 Krajcsirik János                      Informatikai iroda vezetője

 dr. Csepeli György                     IHM politikai államtitkára
                               (tárcaprogram,
                               háttéranyagok)

 Simon Gábor                         Kormányzati célkitűzések és
                               prioritások 2006-ig (MeH,
                               BM, IHM, EU)

 dr. Kiss József                       Közigazgatási informatika.
                               MTA
                               Információtechnológiai
                               Alapítványa vezetője (MeH
                               IKB ajánlásokkal,
                               háttéranyagok)

 KFKI Számítástechnikai Rt. és Minor Rendszerház Rt.
 önkormányzati stratégiai tervező, és közigazgatási
 információs rendszereket fejlesztő vezető munkatársai


A fentieken kívül kb. 20 további konzultációra (interjúra, háttérbeszélgetésre) került sor
Székesfehérvárott (beleértve a Hivatal munkatársait), és az önkormányzati politikákat
érintően, központi kormányszervezeteknél.                                               56

								
To top