Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Duurzaamheidscriteria duurzame biomassa by fe7J72f

VIEWS: 19 PAGES: 3

									Duurzaamheidscriteria
duurzame biomassa
Stand van zaken wet- en
regelgeving
 27 juni 2012  Ella Lammers
Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie
Minimum duurzaamheidseisen voor:
-Biobrandstoffen (transport)
-Vloeibare biomassa (elektriciteit)

Eisen op het gebied van:
-Broeikasgasbalans
-Biodiversiteit
-Gebieden met hoge koolstofvoorraden

Aanbevelingen voor vaste biomassa:
-Hanteer dezelfde duurzaamheidscriteria
-Sluit kleine installaties uit (< 1 MW)


2
Nederlands beleid
Duurzaamheid biomassa ‘hot issue’:
    - Opstellen Cramer duurzaamheidscriteria
    - Vertaling in vrijwillige NEN standaard NTA 8080 (nu
    operationaal)

Implementatie van Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie
   - vloeibare biomassa in SDE
   - biobrandstoffen door NEA

Vaste biomassa:
    - advies Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa
    (“Commissie Corbey”, www.corbey.nl)
    - nog geen beleid

3

								
To top