scrisoare oficiala anaf by KHm9im6

VIEWS: 381 PAGES: 1

									..............................................

(Denumirea Societatii Bancare)

                         Catre........................................

  (se mentioneaza organul fiscal la care agentul economic este inregistrat ca platitor de
                impozite, taxe si contributii.)

                         SCRISOARE DE GARANTIEAceasta scrisoare de garantie a fost eliberata la solicitarea clientului nostru S.C...........
care a fost autorizat ca antrepozitar pentru antrepozitul fiscal de productie...............in
baza autorizatiei nr....... .

Prin prezenta, noi ............. (societatea bancara), reprezentata prin......... avand functia
de...........ne angajam irevocabil si neconditionat ca la prima si simpla dvs. cerere,
renuntand expres la beneficiul discutiunii, opozitiunii si diviziunii, sa achitam in contul
pe care il veti comunica in cererea dvs orice suma pana la concurenta a ........... lei
(reprezentand echivalentul sumei de......euro calculat la cursul de schimb al BNR valabil
la data emiterii prezentei)

Valoarea garantiei se reduce automat cu valoarea platilor realizate de catre noi, ...............
(societatea bancara), la solicitarile dvs. efectuate in baza prezentei scrisori de garantie.

Scrisoarea de garantie este valabila pana la data de..........., devenind nula de drept daca
pana la aceasta data nu s-au primit la ghiseele noastre nici o solicitare de executare in
stricta conformitate cu termenii si conditiile mentionate mai sus, sau in cazul returnarii
originalului de catre dumneavoastra sau de catre S.C....................., inainte de termenul de
valabilitate .Reprezentant autorizat,

nume, prenume , stampila

								
To top