MASSERANN KIT ro 1 2

Document Sample
MASSERANN KIT ro 1 2 Powered By Docstoc
					TRUSA MASSERANN
    MICRO-MEGA
     (Franţa)
PRINCIPIUL DE BAZĂ

Scopul este de a
extrage fragmentele
metalice din canalul
radicular folosind o
tehnică din 1970, încă
originală.
   SCOPUL PRINCIPAL

 Operaţie mai rapidă.
 Risc mic de împingere a fragmentului mai mult.

  Pierdere minimă din substanţa dintelui.
  Slăbire minimă a structurii rădăcinii
  Fără supra-încălzire
  ALTE PROCEDURI
  CONVENŢIONALE
  Ocolirea fragmentului rupt cu ace fine
  şi folosirea unor mişcări de pârghie
  până când fragmentul metalic iese afară
  Prinderea fragmentului (fără
  a împinge spre apex)
  Folosirea dispozitivelor
  ultrasonice combinate cu
  cloroform
2 Truse Masserann pentru
   aplicaţii diferite
Trusa Masserann
Completă pentru
îndepărtarea tuturor
fragmentelor
metalice: stâlpi,
puncte de argint,
instrumente pentru
canalul radicular…
Trusa Masserann Micro
pentru îndepărtarea
instrumentelor din
canalele radiculare.
         Freza Trepan

Construcţie

  Pereţi foarte subţiri (1,5mm)
  Mărimi diferite pentru
  potrivire exactă
  Coduri de culori
  Unghi drept ataşat în vârf
  Se fixează în piesa de mână
         ACCESORII
        INSTRUMENTE

Frezele Trepan pot fi folosite cu:
    Piesa de mânÁ mare
    Contra unghi
    PiesÁ de mânÁ micÁ

Întotdeauna rotiţi invers mişcării
acelor de ceasornic.
Trebuie folosite la turaţie mică (400
rpm)
         UTILIZAREA LEREI
 LERA oferă informaţii despre      Numerele opuse (sus) indică
diametrul extern al trepanelor (jos)     diametrul intern
 6 găuri sub leră ce indică diametrul
 în partea rotundă a frezelor ce
 urmează a fi folosite (întotdeauna
 se foloseşte mărime mai mare decât
 freza trepan)
   MASSERANN - O ABORDARE
  PENTRU MULTE INSTRUMENTE
                  (ştift-uri, freze, puncte de argint, freze Gates…)
  1. Determinarea diametrului
    extern al fragmentului
   Se inseră lera pentru a determina
    diametrul fragmentului

  2. Curăţarea fragmentului
   Se foloseşte freza trepan cu un
    diametru puţin mai mare pentru a
    elibera fragmentul la periferie
    (rotaţie în sens invers acelor de
    ceas)
   Freza trepan ghidează fragmentul:
    scopul este de a reduce rezistenţa
    instrumentului rupt, pentru a-l
    îndepărta
  3. Îndepărtaţi fragmentul

   Folosiţi freza trepan cu următorul
    diametru mai mic pentru a îndepărta
    fragmentul

                Prinderea instrumentului
                Acolo este o mică diferenţa între diametrul trepanului
                şi cel al fragmentului


                Forţaţi freza trepan în fragment, răsuciţi invers acelor
                de ceasornic, şi odată strâns , se trage încet afară
                (efect tirbuşon)
Dinte cu fragment rupt
Frezaţi în jurul fragmentului rupt, cu
 o piesă de mână de viteză mare
Frezaţi împrejurul fragmentului
       rupt
Expunerea suficientă a fragmentului
rupt pentru a permite unui Trepan de
     mărime adecvată
Măsuraţi fragmentul pentru a determina
  mărimea precisa a Trepan-ului
  Poziţionarea Trepan-ului
pentru a se alinia cu fragmentul
Angajarea Trepan-ului în jurul
  fragmentului fracturat
 Rotirea Trepan-ului în sens
invers acelor de ceas în jurul
  fragmentului fracturat
 Mişcarea Trepan-ului în direcţie
apicală tot cu o mişcare de rotaţie
 în sens invers acelor de ceas
Extragerea continuă a Trepan-ului
 în sens invers acelor de ceas
Dintele după utilizarea
   Trepan-ului
 Trepan-ul a îndepărtat doar din
dinte lăsând capătul fragmentului
       intact
Alegeţi o freză Trepan cu o
  mărime mai mică
Apucaţi fragmentul rupt cu un
Trepan mic rotind şi mişcând
     spre apical
  Îndepărtaţi fragmentul spart
rotind în direcţia opusă acelor de
       ceasornic
Dintele cu fragmentul rupt scos
 Abordarea MASSERANN pentru
instrumentele din canalul radicular
1. Eliberarea fragmentului

    Lărgiţi orificiul canalului cu o freză rotundă
        Folosiţi freza Gates pentru a face
        o cale dreaptă până intră în
        contact cu fragmetul
      Alegeţi freza Trepan de acelaşi
      diametru cu freza Gates şi tăiaţi în
      jurul fragmentului cu mişcări
      inverse acelor de ceas pentru a
      elibera 4mm
         2. Prinderea fragmentului

  Introducerea extractorului deschis
  peste capătul liber al fragmentului.
  Ţineţi strâns extractorul şi rotiţi
  şurubul până se blochează pe fragment
    3. Îndepărtarea fragmentului
  Mişcare inversă acelor de ceasornic
  pentru toate instrumentele de tăiat în
  canalul radicular.
  Mişcare de rotaţie în sensul acelor de
  ceasornic pentru toate instrumentele de
  obturaţie (ex : obturatoarele spiralate)
Instrumentul endodontic în canal
Dinte cu instrumentul endodontic
      rupt în canal
Măriţi accesul spre fragmentul
 rupt cu o piesă de mână de
     viteză mare
Expuneţi fragmentul suficient
 pentru a permite adecvat
    accesarea lui
Rotiţi Trepan-ul invers acelor de
ceasornic în direcţia fragmentului
        rupt
Dintele după ce s-a folosit freza
      Trepan
   Prinderea
fragmentului rupt cu
  Extractorul
  Masserann
Prinderea fragmentului cu
 instrumentul Extractor
  Prinderea şi
  îndepărtarea
fragmentului rupt
 cu instrumentul
   Extractor
      Intra-operator

Complicaţii

 Plasarea inadecvată a Trepan-ului
 Folosirea unui Trepan mai mare
 Folosirea unui Trepan mai mic
 Fracturarea fragmentului în timpul
 extragerii
Plasarea inadecvată a Trepan-ului
  în jurul fragmentului rupt
Îndepărtarea Trepan-ului plasat
   inadecvat în jurul
   fragmentului rupt
Cauza frecventă este frezarea
  insuficientă a dintelui
   FREZAREA INSUFICIENTĂ A
       DINTELUI
Re-frezare în jurul fragmentului
fracturat cu o piesă de mână de
      viteză mare
Repoziţionarea Trepan-ului în
   poziţie adecvată
Îndepărtarea fragmentului rupt
  într-o manieră adecvată
Îndepărtarea fragmentului rupt
  într-o manieră adecvată
Dinte cu fragment rupt
   îndepărtat
      Intra-operator
Complicaţii

 Plasarea inadecvată a Trepan-ului
 Folosirea unui Trepan mai mare
 Folosirea unui Trepan mai mic
 Fracturarea fragmentului în timpul
 extragerii
 Selectare inadecvată a unui
  Trepan mai mare pentru
extragerea unui fragment rupt
Îndepărtarea Trepan-ului
 PEREŢII DINTELUI
Spargeţi dentina dintre urma
Trepan-ului şi fragment cu un
  explorator endodontic
Fragmentul este expus
Îndepărtarea fragmentului rupt în
    maniera adecvată
Dintele cu fragmentul rupt
    îndepărtat
     Intra-operator
Complicaţii

 Plasarea inadecvată a Trepan-ului
 Folosirea unui Trepan mai mare
 Folosirea unui Trepan mai mic
 Fracturarea fragmentului în timpul
 extragerii
Alegerea inadecvată a unui Trepan
mai mic pentru îndepărtarea unui
     fragment rupt
Trepan-ul taie fragmentul şi nu
      dintele
Trepan-ul taie fragmentul
Fragment redus
Rupeţi porţiunea redusă a
   fragmentului
Fragmentul fără porţiunea
    redusă
Re-expunerea fragmentului
     rupt
Plasaţi Trepan-ul adecvat şi
  instrumentaţi din nou
Îndepărtarea fragmentului rupt
  într-o manieră adecvată
Dintele cu fragmentul rupt
    îndepărtat
    Intra-operator
Complicaţii

 Plasarea inadecvată a Trepan-ului
 Folosirea unui Trepan mai mare
 Folosirea unui Trepan mai mic
 Fracturarea fragmentului în timpul
 extragerii
Fragmentul rupt în timpul
 operaţiunii de extragere
Re-expunerea fragmentului
     rupt
Plasaţi Trepan-ul adecvat şi
  instrumentaţi din nou
Îndepărtarea fragmentului rupt
  într-o manieră adecvată
Dintele cu fragmentul rupt
    îndepărtat
Realizaţi şliţuri în pereţii
   Trepan-ului
Îndepărtaţi muchia
 de tăiere veche
Unghiuri de tăiere într-o formă
     adecvată
Ţineţi cont de faptul că…

Fragmentul trebuie întotdeauna îndepărtat prin mişcări de
rotaţie –niciodată doar prin mişcări de tracţiune.

Accesul drept este o necesitate:instrumentele Masserann
sunt drepte.
Poziţia instrumentelor este cea mai importantă:
Folosiţi degetul dumneavoastră pentru a ghida
Trepan-ul în direcţia bună.

2 radiografii ne ajută întotdeauna să verificăm poziţia
adecvată şi orientarea fragmentului înainte şi după ce se
aplică extractorul.
     În concluzie:


  Posibila fracturare a instrumentelor de canal au dus la
  apariţia cererii pentru dispozitive pentru îndepărtat
  fragmentele rupte.
  Kit-ul Masserann poate fi o ieşire de siguranţă pentru
  dumneavoastră.
  Cercetările efectuate cu trusele Masserann au dus la
  concluzia că pot fi folosite în majoritatea cazurilor.
  Îndepărtarea acelor suspecte este întotdeauna mai
  uşoară, mai economică şi salvează timp…

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:24
posted:6/27/2012
language:Romanian
pages:84