AN SCOLAR 2009 2010 by 78HKc7

VIEWS: 8 PAGES: 6

									  SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 LITA
PROGRAMA SCOLARA PENTRU DISCIPLINA OPTIONALA

 TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR

         CLASA V
                  Prof. Tuinete Liliana Madalina

       AN SCOLAR 2009-2010
                     ARGUMENT
   Datorita schimbarilor majore ce s-au petrecut si se petrec inca in societatea romaneasca,
scoala noastra a considerat necesara includerea in oferta educationala a disciplinei Informatica.
Parintii si elevii au fost foarte receptive, optand in majoritate pentru studiul acestei discipline.

    Tehnologia informatiei si a comunicatiilor isi propune sa pregateasca elevii pt a face fata
conditiilor actuale din Romania, sa se descurce in rezolvarea unor situatii problematice din viata
cotidiana, prin cultivarea perseverentei, increderii in sine, vointei de a duce la bun sfarsit un
lucru inceput. Ea urmareste familiarizarea elevilor cu calculatorul si cu lucrul in programele ce
ruleaza sub Windows. Astfel, orice elev care frecventeaza aceasta disciplina optional sa fie
capabil sa-si redacteze singur o lucrare din orice domeniu si s-o ilustreze grafic. Fara indoiala,
principala atractie pentru elevi este Internetul, care le dezvaluie o lume fascinanta. Pe Internet, ei
gasesc informatii pentru referate, viziteaza in mod virtual locuri exotice, comunica cu prietenii
de pe web sau afla ultimele noutati despre echipa preferata. Laboratorul de informatica nu este
insa numai al elevilor.Laboratorul este si locul in care profesori de diferite specialitati desfasoara
diferite activitati: elaboreaza fise de lucru, teste de evaluare a cunostintelor, planificari anuale si
semestriale la matematica sau alte discipline, sustin lectii folosind calculatorul ca material
didactic auxiliar, se fac brosuri sau pliante cu prezentarea scolii, realizeaza revista scolii.

   Trebuie mentionat caracterul interdisciplinar pronuntat pe care il presupune studiul
informaticii, ea fiind asociata in mod natural cu matematica, limba engleza, limba romana, fizica,
chimie etc.

    Prin studierea acestei discipline se urmareste formarea unui bagaj de cunostinte si abilitati
care sa ii ajute pe elevi in ciclul urmator de invatamant si in viata de zi cu zi. Totodata prin
studiul acestei discipline se ating cateva competente cheie vizate de Uniunea Europeana:
competente digitale, competente in matematica si competente de baza in stiinte si tehnologie.
 COMPETENTE GENERALE
1.Cunoaşterea modului de funcţionarea a echipamentelor care formează un calculator
personal;

2.Cunoaşterea principalelor elemente, comenzi, operaţii, modalităţi prin care pot utiliza
cât mai eficient şi simplu sistemul de operare WINDOWS;

3.Dezvoltarea abilităţilor în utilizarea programului MS WORD;
VALORI SI ATITUDINI

1.Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice tehnologiei informatiei si comunicatiei
2.Exprimarea unui mod de gandire creative, in structurarea si rezolvarea sarcinilor de lucru
3.Constientizarea impactului social, economic si moral al utilizarii calculatorului
4.Formarea obisnuintelor de alegere corespunzatoare a aplicatiilor in abordarea sarcinilor de
lucru
5.Manifestarea unor atitudini favorabile fata de stiinta si de cunoastere in general
6.Manifestarea disponibilitatii de a evalua/autoevalua activitati practice
7.Manifestarea initiativei si disponibilitatii de a aborda sarcini variate
8.Formarea capacitatii de a utiliza instrumente informatice
9.Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizand mijloacele specifice unui
sistem informational
10.Intelegerea impactului tehnologiilor informatice in societate precum si a conexiunilor
dintre tehnologia informatiei si comunicatiei si alte obiecte de studiu.
COMPETENTE SPECIFICE SI EXEMPLE DE ACTIVITATI /CONTINUTURICG1. Cunoaşterea modului de funcţionare a echipamentelor care formează un calculator
personal

      Competente specifice          Activitati de invatare/Continuturi
1.cunoasterea si respectarea normelor de    -exerciţii de identificare şi manipulare
securitate în utilizarea calculatorului şi a  corespunzătoare a calculatorului şi a
componentelor lui                componentelor lui;
2.identificarea componentelor hard şi soft   -observarea calculatorului şi a
ale unui calculator personal          componentelor sale, denumindu-le;
3.descrierea modului de funcţionare a unui   -identificarea rolului şi funcţiilor
calculator personal               componentelor unui calculator personal.CG2.Cunoaşterea principalelor elemente, comenzi, operaţii, modalităţi prin care pot utiliza
cât mai eficient şi simplu sistemul de operare WINDOWS

      Competente specifice          Activitati de invatare/Continuturi
1.cunoasterea elementelor de interfaţă     -exerciţii de descriere si utilizare a
grafică;                    elementelor de interfaţă grafică;
2.utilizarea ferestrelor, a bărilor şi a    -exerciţii de descriere si utilizare a
butoanelor de lucru;              ferestrelor de lucru;
3.dobandirea unor deprinderi de lucru cu    -realizarea unor operaţii de creeare,
discuri logice, directoare, fişiere       ştergere, copiere şi mutare a unor fişiere.
4.utilizarea accesoriilor sistemului de     -exerciţii folosind aplicatiile:Notepad,
operare Windows                 Paint, WordPad, CalculatorCG3.Dezvoltarea abilităţilor în utilizarea programului MS WORD

      Competente specifice           Activitati de invatare/Continuturi
1.dezvoltarea abilitatilor in utilizarea    - sa creeze un fisier cu procesorul de texte
programului editor Microsoft Word        Word;
2.cunoasterea şi utilizarea barei de titlu, a  - sa realizeze operatii de editare
barei de butoane si a meniurilor        (copiere,mutare,refacere);
3.operarea cu fişiere document         - aplicarea diferitelor modalitati de
4.enumerarea şi aplicarea op. de formatare   formatare a textului;
la nivel de caracter, paragraf, document;    - aplicarea modalitatilor de inserare a imag.
5.inserarea şi formatarea de imagini într-un  intr-un document si prelucare a acestora.
text                      - concurs pentru realizarea a unei felicitări,
                        a unei invitaţii
CONŢINUTURI1. Identificarea, enumerarea si utilizarea componentelor care formează intregul sistem P.C.
  1.1.Pornirea şi oprirea corecta a calculatorului şi a altor aplicaţii.
  1.2.Arhitectura calculatorului: Unitatea centrala, Memoria internă, Memoria externă,
Dispozitivele de intrare/ieşire, Componenta software, Rolul şi funcţiile componentelor unui
calculator.

2. Sistemul de operare Windows:
   2.1. Desktop;
   2.2. Pictograme;
   2.3. Ferestre;
   2.4. Operare cu foldere şi fişiere;
   2.5. Accesoriile sistemului de operare.

3. Editorul de text Microsoft Word
   3.1. Noţiuni generale;
   3.2. Elemente de interfaţă;
   3.3. Operaţii cu documente (deschidere, salvare, copiere, mutare);
   3.4. Iniţializarea paginii de lucru;
   3.5.Operaţii de formatare: Schimbarea dimensiunii şi tipului caracterelor; Folosirea stilului:
bold, italic, subliniat; Alinierea textului şi spatierea randurilor; Fundalul documentului, antet si
subsol.
   3.6. Inserarea tabelelor, ilustraţii, etc.
MODALITĂŢI DE EVALUARE


    Activităţile de la orele de “Tehnologia informatiei si a comunicatiilor” vor fi evaluate
prin următoarele procedee:

    Fişe de lucru;
    Teste scrise, clasice sau grilă ;
    Referate;
    Portofoliu;
    Proiecte (pe grupe de elevi): felicitări, invitaţii, prezentare electronică;
    Temă de lucru în clasă;
    Observarea sistematică; Investigaţia.
BIBLIOGRAFIE1.Dutu Maria,”Microsoft WORD – teorie, teste şi fişe de laborator”, Editura Edusoft, 2006;

2.Magheti Livia Emilia, “Iniţiere în calculatoare”, Editura Niculescu, 2005;

3.Cerchez Emanuela, Serban Marinel, “PC pas cu pas”, Editura Polirom, 2001;

4.Milosescu Mariana, “Învaţă singur Internet”, Editura Teora, 2004;

								
To top