RAPORTUL DE ACTIVITATE AL COORDONATORULUI DE PROIECTE SI PROGRAME - DOC

Document Sample
RAPORTUL DE ACTIVITATE AL COORDONATORULUI DE PROIECTE SI PROGRAME - DOC Powered By Docstoc
					Scoala nr.135 ,, Stefan cel Mare”
Sector 5, Bucuresti


    RAPORTUL DE ACTIVITATE AL
COORDONATORULUI DE PROIECTE SI PROGRAME.
          Semestrul I, Anul scolar 2009/2010

  I.  Activitatea educativa si extracurriculara
     A. Obiective urmarite:

   Dezvoltarea parteneriatului cu institutiile guvernamentale si non-
   guvernamentale, in vederea desfasurarii unor programe educative si
   extrascolare comune;
   Prevenirea si combaterea consumului de alcool, tutun si droguri, a
   violentei, a abandonului scolar si a delicventei juvenile;
   Formarea atitudinii de respect fata de valorile nationale in contextul
   educatiei globale;
   Sustinerea elevilor in vederea valorizarii propriului potential ( prin
   activitatea de cerc, pregatire suplimentara sau cursuri la Centrul de
   excelenta);
   Formarea atitudinilor si comportamentelor pentru adoptarea unui stil
   de viata sanatos.
   Derularea parteneriatului multilateral in cadrul Proiectului Comenius,,
   H.E.L.P- Healthy food. Ecology, Lifestyle, Positive thinking)

     B. Modalitati de realizare a obiectivelor:

         Activitati in cadrul cercurilor metodice;
         Activitati extracurriculare/ extrascolare;
         Consiliul cadrelor didactice in cadrul intalnirilor de lucru
         ( activitati cu dirigintii, cu responsabilii de catedre si
         cercuri pedagogice)
         Distribuirea de materiale suport: afise, CD-uri, brosuri,
         pliante, casete video;
         Elaborarea unor planuri de masuri / programe pe diferite
         componente educative;
     Distribuirea si discutarea Ghidului metodologic pentru
     activitatile educative scolare si extracurriculare.

C. Concluzii:

  Prin activitatea extracurriculara s-a urmarit realizarea
complementaritatii in procesul educational. In acest sens, cadrele
didactice au stimulat participarea elevilor la realizarea unor
programe dedicate zilelor eveniment: Ziua Holocaustului, Ziua
Nationala a Romaniei, Ziua Mondiala a Educatiei.
  D-nul profesor Voinea Cristea si D-na prof. Calinescu- Andrei
Stefana au participat in calitate de coordonatori la manifestarile
legate de Ziua Holocaustului, Ziua Romaniei si Ziua Unirii alaturi de
coordonatorul de proiecte si programe educative si conducerea scolii.
  S-a organizat o activitate denumita ,, Rapsodii de toamna” cu
scopul de a oferi elevilor sansa de a cunoaste obiceiurile si traditiile
tarilor din spatiul anglo-saxon si totodata de a le permite acestora sa-
si foloseasca creativitatea si abilitatile intr-o suita de activitati cum ar
fi: desen, actorie, sculptura. Aceasta activitate a fost initiata si
coordonata de membrii ariei limba si comunicare din scoala.
La clasa a III-a, a inceput derularea programului ,, Intalnire cu
energia” si se continua programul ,, Usi deschise catre viitor”
realizat in parteneriat cu Vel Pitar, ,,Sa citim pentru mileniul trei”
  De asemenea scoala a desfasurat o serie de activitati
extracurriculare, in cadrul proiectului ,, Saptamana Educatiei
Globale” si a organizat activitati, dezbateri si expozitii in cadrul
programului ,, Festivalul sanselor tale’’
 De asemene elevii claselor I-VI au participat la Concursul National
Media Kinder.
 O alta participare a scolii noastre a fost la Concursul de creatie
literara ,, Scrisoare catre Mos Craciun”, concurs initiat de D-na
director Calinescu Andrei Stefana.
  S-a organizat o activitate la nivelul ariei curriculare ,, Limba si
comunicare” intitulata ,, Dor de Eminescu” la care au participat D-
nele profesoare, Adomnitei Cristina, Savu Mariana, Banuta Letitia,
alaturi de D-na directoare Calinescu- Andrei Stefana si Dl. dir. adj.
Seretean Ghe.
  Elevii claselor I – IV participa la Programul ,, Usi deschise catre
viitor”, ,,Mic dejun cu cereale” ,, Si eu mananc sanatos”.
  Tot elevii claselor I-IV, impreuna cu D-nele invatatoare au
participat la spectacole de circ , teatru, opereta.
    S-a constituit Consiliul elevilor care a avut o activitate intensa si
  care s-a implicat in buna desfasurare a activitatilor extracurriculare
  si extrascolare din scoala. Prin activitatile desfasurate la nivelul
  Consiliului elevilor, ceilalti elevi din scoala au inteles ca profesorii
  sunt preocupati de interesele, nevoile si problemele lor si ca vocea lor
  poate fi auzita prin intermediul reprezentantilor claselor in Consiliul
  elevilor.
  In luna decembrie scoala a organizat o serie de activitati in cadrul
  Festivalului Sanselor Tale,activitati la care au participat elevii scolii
  si parintii acestora.
   Consiliul elevilor a derulat activitati de informare si dezbateri pe
  teme educative, participand la activitati dedicate Zilei Nationale,
  Zilei de 24 ianuarie si Zilei Holocaustului.
   Cu ajutorul Consiliului Elevilor , a Dlui. Constantinescu C si a D-
  nei Savu M. s-a actualizat site-ul scolii care contine informatii in
  limbile romana si engleza, despre activitatile in care sunt implicati
  elevii scolii, si materiale pe teme de legislatie scolara.
   In ceea ce priveste participarea la programe si proiecte educative
  internationale mentionam incheierea unui parteneriat multilateral
  ( Polonia, Spania, Anglia, Olanda) in vederea derularii programului
  sectorial Comenius..
  In luna Octombrie scoala noastra a gazduit prima vizita de lucru in
  cadrul Proiectului Comenius, vizita la care au participat cadre
  didactice din Spania, Polonia si Olanda.
   Scoala continua traditia si s-a inscris si in acest an la Programul ,,
  Spring Day’’ care are ca tema drepturile fundamentale ale omului si
  eradicarea saraciei..
   In ceea ce priveste activitatea de orientare scolara si profesionala a
  avut loc intalnirea dintre reprezentanti ai MApN si dirigintii claselor
  a VIII-a, in cadrul careia au fost oferite informatii necesare elevilor
  care vor sa urmeze cursurile unei scoli militare. In urma acestei
  intalniri, dirigintii claselor a VIII-a au prezentat colectivelor de elevi
  pe care le consiliaza materialele puse la dispozitie de catre
  reprezentantul MapN.


II. Aspecte/ dimensiuni calitative ale activitatii
  educative extrascolare/ extracurriculare.
       S-a incercat, prin activitatea desfasurata, sa ne inscriem pe linia
    calitate – eficienta – echitate pentru toti elevii:
         Centrarea actiunilor pe elev in scopul dezvoltarii sale
          individuale armonioase;
         Relevanta     dimensiunii    morale   a   activitatii
          extracurriculare;
         Realizarea unor activitati motivante pentru elev, orientate
          spre implinire personala;
         Dezvoltarea reprezentarilor culturale, a valorilor si
          atitudinilor;
         Formarea capacitatilor de cooperare, de comunicare,
          autoapreciere, autoreglare;
         Democratizarea relatiilor dintre cadru didactic – elev,
          cadru didactic – parinte, parinte – elev, elev – elev;
         Consultarea elevilor prin intermediul reprezentantilor lor
          in Consiliul Reprezentativ al Elevilor pentru stabilirea
          Programelor de activitati educative scolare si extrascolare.
Elevii claselor I-VIII au participat la olimpiadele scolare de matematica,
limba romana si limba franceza, calificandu-se la fazele pe sector sau
municipiu.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:25
posted:6/26/2012
language:Latin
pages:4