anexa model raport finalizare scoala altfel 2012 by 78HKc7

VIEWS: 0 PAGES: 3

									                                             Nr. de înregistrare _________/__________


                RAPORT FINAL proiect in cadrul PROGRAMULUI „ŞCOALA ALTFEL”


    1. Titlul Proiectului1:

    2. Numărul de activităţi derulate:

    3. Tipul de activităţi derulate2:

    4. Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi etc.):

    5. Parteneri implicaţi (numele instituţiei):

    6. Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor (în cazul în care au fost şi altele, în afara unităţii de
     învăţământ):

    7. Obiectivele urmărite:
       a.
       b.
       c.

    8. Modalităţi de evaluare a activităţii:
      a.
      b.
      c.

    9. Rezultate înregistrate:
       a.
       b.
       c.
       d.

    10. ANALIZA SWOT:

        a. Puncte tari:
            i.
            ii.
           iii.

        b. Puncte slabe:
            i.
            ii.
           iii.1
 este recomandat ca activităţile din perioada „Şcoala Altfel” să aibă un caracter unitar, dat de obiectivele urmărite. Aceste
activităţi se recomandă a fi cuprinse în 1-2 proiecte la nivelul unităţii de învăţământ.
2
  Enumerarea tipului de activităţi (ex. cultural- artistice, sportive, cetăţenie democratică, voluntariat etc.)
     c. Oportunităţi:
         i.
         ii.
        iii.

     d. Ameninţări:
         i.
        ii.
        iii.

  11. Recomandări, sugestii:
     a.
     b.
     c.
     d.
  12. Anexe:
     a. 1 CD fotografii
     b. Copii ale parteneriatelor instituţionale
     c. Modele de bună practică etc.Nume şi prenume coordonator proiect/Semnătura
                                     Nr. de înregistrare _________/__________

                  RAPORT FINAL PROGRAM „ŞCOALA ALTFEL”
 1. Titlul Proiectelor3:

 2. ANALIZA SWOT:
     a. Puncte tari:
          i.
         ii.
         iii.
     b. Puncte slabe:
         i.
         ii.
        iii.
     c. Oportunităţi:
          i.
         ii.
         iii.
     d. Ameninţări:
          i.
         ii.
         iii.
 3. Recomandări, sugestii:
     a.
     b.
     c.
     d.
 4. Anexe:
     a. 1 CD fotografii
     b. Copii ale parteneriatelor instituţionale
     c. Modele de bună practică etc.

Nume şi prenume Director/SemnăturaNume şi prenume Consilier educativ/SemnăturaNume şi prenume Coordonator CEAC/Semnătura


Notă:Raportul va fi completat în 2 exemplare originale, după cum urmează: 1 exemplar va rămâne în unitatea de
învăţământ şi un exemplar se va înmâna metodistului pentru educaţie permanentă (până la data de 11.05.2012), în
vederea centralizării datelor şi a selectării exemplelor de bună practică/centru metodic.
 Acestea date vor fi trimise de către metodist inspectorului de educaţie permanentă (până la data de 31.05.2012),
pentru cuprinderea lor în raportul privind starea învăţământului.

								
To top