CONTRATTO DI COMPRA VENDITA DELL�AUTOVETTURA USATA

Document Sample
CONTRATTO DI COMPRA VENDITA DELL�AUTOVETTURA USATA Powered By Docstoc
					CONTRATTO DI COMPRA VENDITA DELL’AUTOVETTURA USATA
            Umowa kupna sprzedaży samochodu używanego

Stilato in data ………………….. a ………………………..
Podpisana w dniu            w miejscowości

                  Tra le seguenti parti:
               Pomiędzy następującymi stronami

Venditore: ……………………………………………………………………..
Sprzedający:
Residente a: ……………………………………………………………………
Zamieszkały w :

Acquirente: …………………………………………………………………….
Kupujący :
Residente a: ……………………………………………………………………
Zamieszkały w :

         Oggetto del contratto : AUTOVETTURA USATA:
            Przedmiot umowy: SAMOCHÓD UŻYWANY:

Marca e modello : ………………………………Anno di produzione ………
Marka i model                        Rocznik

Targa : ……………… Numero di telaio : …………………………………….
Nr.rej.          Numer podwozia

Prezzo : …………………………………..
Cena :

Chilometraggio: ……………KM
Przebieg :     Firma del Venditore :                Firma dell’ Acquirente :
     Podpis Sprzedającego :                Podpis Kupującego :

     ……………………………….                   ………………………………

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2978
posted:6/26/2012
language:Polish
pages:1