Nieuwsbrief 1 4 september 2006 by bKvSFpe

VIEWS: 34 PAGES: 5

									          Nieuwsbrief
       brede school de @rchipel
                   Maldivenweg 45, 1339 PP Almere
                 5e jaargang- nummer 1, 4 september 2006

    Kindercentrum de @rchipel, afdeling Kinderdagverblijf:             036 – 524 0720
    Kindercentrum de @rchipel, afdeling Buitenschoolse opvang:           036 – 533 7560
    Peuterspeelzaal de @rchipel:                          036 – 529 6889
    Openbare basisschool de @rchipel:                       036 – 521 4791
    Stichting Culturele en Kunstzinnige Vorming de @rchipel:            036 – 5331900
    Bibliotheek de Boekanier                            036 – 5212538
    @penstaartactiviteiten Patricia Werkman                    06-52420103


Agenda:
                               Donderdag 21 september Marietje
   Maandag 18 september informatieavond VB
                               Kesselproject voor ouders van ll. gr. 7 en gr. 8
   Dinsdag 19 september informatieavond OB
                               Donderdag 28 september informatieavond
   Woensdag 20 september informatieavond
                               BB en Presentatie VO
    MB
                               Vrijdag 29 september VB/OB alle ll. gr. 1 t/m 4
                               vrij
      Nieuws van de Basisschool
                             uitgangen van het hoofdgebouw. De
Het gebouw leeft weer! Na de zomervakantie
                             informatie was toen nog niet compleet. Aan de
hoor je weer kinderstemmen op de
                             ommezijde volgt een nieuw overzicht. Tevens
schoolafdeling. Zo hoort het ook. Na zes weken
                             wijzen we u op het definitieve overzicht
afwezigheid zie je weer eens duidelijk dat de
                             schoolvakanties en vrije dagen.
kinderen weer behoorlijk gegroeid zijn. We
hopen ook dat ieder heeft kunnen genieten
                                   Bericht van de Koffieochtend
van de vakantie en uitgerust weer aan de slag
kan.
                             13 september gaan we weer met de
We zijn vandaag begonnen met 67 nieuwe
                             koffieochtenden beginnen. Iedereen is welkom
leerlingen. In totaal telt de school op deze
                             op de woensdagochtend tussen half 9 tot half
eerste schooldag 610 kinderen.
                             12. Kom je gezellig je vakantieverhalen
Een lichte groei in vergelijking met het vorige
                             vertellen?
schooljaar. De tijd van de enorme groei
hebben we nu achter ons gelaten.
                             Wil je wat meer in beweging komen? Henk Prins
We zijn gestart met 26 groepen.
                             vertrekt iedere woensdag om 9 uur met zijn
Voor de zomervakantie heeft u in een aparte
                             wandelgroep om te wandelen in en rond de
brief informatie gekregen over de definitieve
                             eilandenbuurt.
groepsindeling (koppeling van leerkrachten
aan groepen), en het gebruik van de in - en
20 september kun je het vakantiegevoel nog
een keer herbeleven tijdens de Italiaanse
ochtend met Italiaanse hapjes en de
mogelijkheid om zelf een aquarel te maken.
Heb je zin om zelf je steentje aan deze, of een
andere thema ochtend bij te dragen? Je
ideeën en eventuele inzet zijn van harte
welkom.


Omdat de 3d knipochtenden zo gezellig en
leuk waren, gaan we dit vaker doen. We
proberen hier een maandelijkse activiteit van
te maken.


Om alvast in de agenda te zetten; 4 oktober is
de eerste keer dat we weer gaan 3D knippen.
1 november, 29 november en 20 december
zijn de andere 3D knipochtenden.Natuurlijk
gaan we dit seizoen ook nog andere dingen
doen. De programmering en overige informatie


over de koffieochtend is te vinden op
http://koffieochtend.cezet.nl/


Groeten van het koffieochtendteam.
De definitieve groepsindeling (koppeling van leerkrachten aan groepen) is als volgt:


Begane grond:
Unit Voorbouw (grp. 1/2):
1/2 A   Willy van het Hof                   1/2 F  Janneke Dronkers/ Roos van Noord
                                      ma, di, wo     do, vrij
1/2 D   Rufi Wauben                      1/2 H  Jennifer Brandsma
1/2 E   Jolanda Alma                      1/2 I  Ivy de Rijp  /  Valerie Hilferink
     Willy elke (maandag) en dinsdag                  ma, di, wo    wo, do, vrij
     vrijgeroosterd om unit coördinerende
     taken te verrichten.Vervanging door
     Hanan Iabdallatene
1e Verdieping:
Unit Bovenbouw ( grp 7/8)
7/8 A  Natascha Calis              7/8 C  Marilyn Kaptijn
7/8 B  Aart Wouters               7/8 D  Fred Brink
     Aart elke (maandag) en dinsdag          In tegenstelling tot eerdere berichten
     vrijgeroosterd om unit coördinerende       werkt Marilyn nu de volledige week
     taken te verrichten.Vervanging o.a.
     door LIO er Cathelijne Anten


2e Verdieping:
Unit Onderbouw (grp 3/4):
3/4 A  Anneke Dragstra             3/4 E  Sheila Stijnberg
3/4 B  Danielle Brockhoff /Hanan Iabdallatene  3/4 F  Corine Nees
      ma, di, wo      do, vrij     3/4 G  Mary Anna van der Scheer
                                       Jolanda Reumer
                             ma, di, wo, vrij      do
3/4 C  Jannette Eggers             3/4 H  Marjolein Kat
3/4 D  Jolanda Roskam /   José Groen
      ma, di, wo      do, vrij
     Anneke heeft vanaf oktober 1 dag per       Jannette elke (maandag) en dinsdag
     week (vrijdag) een vrije dag (bapo).       vrijgeroosterd om unit coördinerende
     Vervanging door Yolanda Wolf.          taken te verrichten.Vervanging door
                             LIO er Joline Kaizer.


2e Verdieping:
Unit voorbouw ( grp 1/2 )
1/2 B  Mirjam Hoogland             1/2 G  Monique Ghijsen
1/2 C  Karin Westra


Grijze gebouw 1e verdieping:
Unit Middenbouw (grp 5/6)
5/6 A  Karin Bootsma              5/6 D  Gwynneth Boekee / Andre Cordie
                              ma, di, wo,      do, vrij
5/6 B  Lien Venema               5/6 E  Judith Nijst
5/6 C  Lidewei Houtman / Diego Beverwijk
     ma, di,  do, vrij  wo
Overige taken:


     Berton van Beek                 Vakleerkracht gymn
     Saskia Nietvelt    ma, di,   do, vrij    Administratie
     Randy Walle                   Concierge
     Gertia Gerritsen                 Inzet SGA- en leerlingen
                              met zorgbeschikking
     Cynthia Comvalius   ma, di,   do, vrij    Inzet SGA- en leerlingen
                              met zorgbeschikking en
                              Voorbouw
     Ilse v.d. Jagt    ma, di, wo, do       Inzet SGA- en leerlingen
                              met zorgbeschikking en
                              Middenbouw +
                              Bovenbouw
     Yolanda Wolf        di          Extra inzet
     Nanda Blinker                  Inzet SGA- en leerlingen  Ma. mi. Bapo
                              met zorgbeschikking en
                              Onderbouw
     Diego Beverwijk         do, vrij     Extra inzet
     Jolanda Reumer            vrij    Extra inzet
     Joke Walda                    Intern Begeleider
     Wanda Farber                   Adj. Directeur       Wo. Bapo
     Fred Molenberg                  Directeur         Ma. Bapo
In – en uitgangen hoofdgebouw:
De deuren gaan open om 8.15 uur. Om 8.30 uur beginnen we met de lessen.


We verzoeken u ’s ochtends gebruik te maken van de volgende ingangen:


Hoofdingang:
  -  Alle kleuters van de begane grond. Buggy’s en kinderwagens parkeren in de tweede aula.
  -  De kinderen vertrekken ’s middags weer via hun eigen lokaaldeur.
  -  De kleuters van de tweede verdieping. Na de ingang gaat u rechts langs de conciërgeruimte
    en via de tussendeur en de gang naar de trap. Deze kinderen verlaten de school via de deur
    van het kinderdagverblijf.


Zij-ingang:
  -  De leerlingen van de bovenbouw


De blauwe deur, links van de hoofdingang:
  -  Alle kinderen uit de groepen 3/4.
  -  Deze deur is tevens de uitgang ’s middags.
Gebruik van de lift:
In principe maken alleen de personeelsleden van de Archipel gebruik van de lift. Ouders van de
kleuters op de tweede verdieping met een buggy of kinderwagen, waarbij het niet mogelijk is om in de
tweede aula (bij het podium) te parkeren, mogen gebruik maken van de lift.
Zijn er andere redenen om gebruik te maken van de lift, dan verzoeken wij u contact op te nemen met
de directie van de school.


Met vriendelijke groet,
Fred Molenberg

								
To top