Births LB SB with major congenital anomalies included into Malformation Register by by 86k2ZOX1

VIEWS: 0 PAGES: 42

									Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen         1
       Medfödda kromosomavvikelser
        och anatomiska avvikelser

                        Annukka Ritvanen
                 Specialist i medicinsk genetik, ML
                     Missbildningsregistret
                              Stakes                                                 11.3.2008 /
           Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården       versio 1
Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen         2
                         Innehåll

 Vad är en missbildning?
 Missbildningarnas antal och prevalens
 Missbildningarnas kvalitet, betydelse och orsaker
 Avbrytande av graviditet på fosterindikation
 Förebyggande av missbildningar
                                                 11.3.2008 /
           Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården       versio 1
Kunskap ger välfärd          Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen         3
           Hur fosterskador framkommer
   Fostret dör
           Spontant missfall
           Dödfödd

   Missbildning
           Tidig störning under embryoutvecklingen
           Störning när organen bildas

   Tillväxtstörning
           Under graviditeten
           Efter födseln

   Senare funktionella störningar

                                                  11.3.2008 /
            Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården       versio 1
Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen         4
                       Missbildning

  Med missbildning avses
    medfödda anatomiska avvikelser
    medfödda kromosomavvikelser


  Andra beteckningar för missbildning
    medfödd anomali
    malformation
    medfödd avvikelse
    utvecklingsstörning

                                                 11.3.2008 /
           Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården       versio 1
Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen         5
                                                 11.3.2008 /
           Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården       versio 1
Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen         6
                                                 11.3.2008 /
           Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården       versio 1
Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen         7
                                                 11.3.2008 /
           Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården       versio 1
Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen         8 Andelen kromosomavvikelser och anatomiska avvikelser
                          hos nyfödda

                                        3%
     97% friska

                                                 11.3.2008 /
           Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården       versio 1
Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen            9
         Kromosomavvikelsernas och de anatomiska
                   avvikelsernas prevalens


        16 %
               15 %
        12 %

         8%
                                 3%
         4%                                       2%
       0%
      Befruktning                  Födelsn                 1år

                                                    11.3.2008 /
           Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården          versio 1
Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen                   10
    Missbildningsfall i Finland (betydande) 1993-2005
    3000    2500    2000

                                                  Missfall
                                                 Aborter på fosterindikation
    1500
                                                 Dödfödda
                                                 Levande födda
    1000     500      0
        1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


                                                           11.3.2008 /
           Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården                 versio 1
Kunskap ger välfärd          Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen                   11
       Missbildningsfallens (betydande) prevalens i
           Finland (1/10000) 1993-2005
  500

  450                                            3,43 %
  400
                                                3,06 %
  350

  300                                               Levande födda och
                                                   dödfödda
  250
                                                   Levande födda och dödfödda
                                                   samt aborter
  200

  150

  100

   50

    0
    1993     1995   1997     1999     2001     2003     2005

                                                             11.3.2008 /
            Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården                  versio 1
Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen               12
   Missbildningsfall i Finland (betydande) 1993-2005

                                            N/v        %
    Levande födda                                 1773      87,1
    Dödfödda                                     42      2,1
    Avbrytande av graviditet på
    fosterindikation                                221     10,8
    Totalt                                    2036


 Döda i spädbarnsåldern med missbildning, i snitt                        97/år
 Av alla som fötts med missbildning, vid liv i 1-års åldern                   92,3 %

                      N = antal
                                                       11.3.2008 /
           Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården             versio 1
Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen              13Kromosomavvikelsernas och de anatomiska avvikelsernas
          prevalens (%)

                                               I Finland


 Missbildningsfall                    3%               1 700-1 800 nf/år


 Multipla missbildningar                1%                600 nf/år


 Kromosomavvikelser,                   0,6 %             400 nf/år
 betydande                                        250 nf/år
                      nf = nyfödda
                                                       11.3.2008 /
           Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården            versio 1
Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen             14
  Missbildningarnas prevalens (1/1 000 nf) per organgrupp.
  På grundval av prevalensen en uppskattning av antalet
       födda med missbildning i Finland (N)
                                                  Finland

                                            1/1 000 nf  N (uppskattning)

Avvikelser i centrala nervsystemet                           10      580

Missbildningar i hjärta och blodkärl                          8      464

Missbildningar i njurar                                4      232

Missbildningar i extremiteter                             2      116

Övriga                                         6      348

Totalt                                         30      1740
                           nf = nyfödda
                                                     11.3.2008 /
           Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården           versio 1
Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen         15           Betydelsen av kromosomavvikelser och
                  anatomiska avvikelser                   (1) Största delen av de anatomiska avvikelserna är sådana som
kan korrigeras och inte stör personens liv efter det.
 En del av kromosomavvikelserna stör inte personens liv.


 Tack vare vården
− kan många patienter räddas
−   har de flesta patienternas livskvalitet förbättrats                                                  11.3.2008 /
           Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården       versio 1
Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen         16
           Betydelsen av kromosomavvikelser och
                  anatomiska avvikelser                   (2)Kromosomavvikelser och anatomiska avvikelser


 Betydande kräver korrigerande ingrepp
 En del kan vara sådana som orsakar problem under hela livet
 En del kan vara mycket svåra och leda till döden
                                                  11.3.2008 /
           Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården       versio 1
Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen         17           Betydelsen av kromosomavvikelser och
                  anatomiska avvikelser                   (3)


  När vården förbättras har vissa grava avvikelsers långtidseffekter för
 patienten, familjen och samhället ökat


  1/3 av inskrivningarna på barnsjukhus beror på medfödda avvikelser,
 missbildningar och genetiska sjukdomar


  1/3 av dem som dör i spädbarnsåldern och 1/4 av den perinatala dödligheten
 beror på kromosomavvikelser och anatomiska avvikelser


  Orsakar stort mänskligt lidande och stor sorg


 Man försöker förebygga kromosomavvikelser och anatomiska
 avvikelser på många sätt
                                                  11.3.2008 /
           Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården       versio 1
Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen         18
        Kromosomavvikelsernas och de anatomiska
            avvikelsernas kvalitetMissbildningens svårighetsgrad kan variera från en mycket lindrig
liten avvikelse till en svår och till och med letal


Missbildningar kan förekomma ensamma eller tillsammans
 Enskilt förekommande (majoriteten)
 Multipla missbildningar
 Syndrom

                                                 11.3.2008 /
           Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården       versio 1
Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen         19
            Hurdan är en svår fosteravvikelse? (1)


 Det finns ingen allmänt godkänt definition av svårighetsgraden -
 uppfattningarna varierar
 Tekniskt krävande vård ≠ avvikelsens svårighetsgrad ≠ svår för
 individen, familjen - olika saker är viktiga


 Betydelsen för individen, familjen (samhället) - graden av börda
  Kan leda till döden
  Kopplad till utvecklingsstörning/stagnation, andra associerade symtom
  Problem att vänta, hur mycket störs livet - livskvaliteten
  Korrigeringsmöjlighet - behövliga operationer/organtransplantationer


                                                 11.3.2008 /
           Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården       versio 1
Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen            20
           Hurdan är en svår fosteravvikelse?                     (2)


 Uppfattningen om en svår avvikelse förändras beroende på tid och
rum
    Beroende på land, kultur, region
    Beroende på familj
      − Egna  erfarenheter och kunskaper
      − Familjesituation: högre ålder, hur många barn och deras hälsa
      − Etisk/religiös övertygelse
    Vård- och undersökningsmöjligheterna (medicinska och sociala)
   förändras
      − Tillgängliga  sociala förmåner och den allmänna ekonomiska osv. situationen
    Nya forskningsrön
      − Fosterdiagnostiska     möjligheter - fosterscreening erbjuds
    Allmänna attitydförändringar, lagar, media
                                                    11.3.2008 /
           Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården          versio 1
Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen              21


                  Fosteravvikelsers särdrag
 Samma anatomiska avvikelse kan vara svår eller lindrig
  −   Vid ultraljudsundersökning ingen visshet om svårighetsgrad
  −   Graden av utvecklingsstörning?
     Utvecklingsstörning finns inte som indikation för abort i graviditetsvecka 20-24 - kan inte diagnostiseras


 Fyndets betydelse oklar
  − Oklar diagnos - misstänker det värsta
  − Kan rättas till av sig själv. Svårighetsgraden är helt oviss.
  − Kan hänga samman med normal fosterutveckling, men ibland har
   avvikelsen anknytning till eller tyder på en svår avvikelse eller ett svårt
   syndrom
  − Ju tidigare undersökningen görs, desto mer hittas - i en del av fallen av
   spontant missfall, men man vet inte i vilka av dem
Det finns inte möjlighet att skapa en enhetlig europeisk uppfattning
om vad som avses med svår avvikelse - endast riktlinjer kan ges.
                                                       11.3.2008 /
           Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården            versio 1
Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen           22
   Indelning av missbildningarnas svårighetsgrad                        (medicinsk)    Enligt lagstiftningen krävs vid avbrytande av graviditet på
   fosterindikation: utvecklingsstörning, svårt kroppslyte eller
   sjukdom

    Förslag:
       Letal                              Lethal
       Svår och betydande                       Severe major
       Betydande                            Major
       Av liten betydelse                       Minor
       Övriga                             Other                                                   11.3.2008 /
           Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården         versio 1
Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen            23
    Svårighetsgraden av medfödd avvikelse                           (A)
 Letal (lethal, leder till döden)
  I praktiken alltid letal. Dödstidpunkten kan
 variera
 (under graviditeten, som nyfödd, i spädbarnsåldern eller senare under
 barndomen)

  Behandling hindrar inte döden


                                                    11.3.2008 /
           Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården          versio 1
Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen            24        Svårighetsgraden av medfödd avvikelse                       (B)

 Svår och betydande (severe major)
 De flesta av avvikelserna är letala utan kirurgisk
behandling (+/- organtransplantation)
 Vissa avvikelser är inte nödvändigtvis letala, men de
stör individens liv i hög grad och kirurgisk behandling (+/-
organtransplantation) krävs alltid

 Vissa avvikelser leder ofta till att fostret dör under
graviditeten, men om barnet föds klarar det sig vanligen,
avvikelserna stör ändå individens liv i hög grad och
kirurgisk behandling (+/-organtransplantation) krävs alltid
 Vissa avvikelser orsakar alltid en allvarlig försening i
utvecklingen/den psykiska utvecklingen
                                                    11.3.2008 /
           Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården          versio 1
Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen         25
 Svårighetsgraden av medfödd avvikelse (C)

 Betydande (major)
     De flesta avvikelser är vanligen icke-letala eller endast i undantagsfall letala,
     men de stör tydligt individens liv och kirurgisk eller motsvarande
     behandling krävs alltid.

     Vissa avvikelser leder ofta till att fostret dör under graviditeten, men om
     barnet föds klarar det sig vanligen. Avvikelserna orsakar emellertid
     individen många slags symtom och kirurgisk eller annan motsvarande
     behandling krävs alltid.

     Vissa avvikelser orsakar ändå alltid någon typ av försening i
     utvecklingen/den psykiska utvecklingen.

                                                 11.3.2008 /
           Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården       versio 1
Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen         26
     Svårighetsgraden av medfödd avvikelse (D)

    Av liten betydelse               (minor)
 Aldrig letala
De flesta avvikelser kräver ingen behandling/kan korrigera sig själva utan
behandling.
Vissa avvikelser kan i lindrig utsträckning störa individens liv och behandling
behövs/kan behövas.
 Individen kan leva med/klara av de lindriga problem avvikelsen orsakar.
Problemen kan vara närmast kosmetiska.
 En sådan avvikelse kan emellertid vara ett tecken på svårare avvikelser eller
hänga samman med en större helhet av multipla missbildningar eller med ett
syndrom.

Övriga
 Orsakar endast ospecifika symtom eller fertilitetsproblem.
                                                 11.3.2008 /
           Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården       versio 1
Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen         27
              Fostrets utvecklingsfaser (1)

Embryots utveckling (Blastogenes)

       Fostervecka 1-3             implantationsfas
                            (embryot fäster sig vid livmoderväggen)

             * är inte känsligt för yttre faktorer
             * om fostret skadas dör det vanligen eller
               föds med svåra (multipla) missbildningar                                                 11.3.2008 /
           Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården       versio 1
Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen         28
              Fostrets utvecklingsfaser (2)


      Bildningen av organ (Organogenes)
            Fostervecka 4-8
                   * är känsligt för yttre faktorer
                   * varje organ har sin egen särskilt
                    känsliga utvecklingsfas
                   * missbildningar                                                 11.3.2008 /
           Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården       versio 1
Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen         29
              Fostrets utvecklingsfaser (3) Embryots utveckling (Fetogenes)
         Fostervecka 9 - födelse
               * tillväxt och mognad
               * känsligheten för yttre faktorer minskar

               * om det skadas uppstår funktionella störningar
                 och/eller små avvikelser i utseendet (dysmorfi)


                                                 11.3.2008 /
           Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården       versio 1
 Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen                30
            Orsakerna till missbildningar (1)


Ärftliga sjukdomar
                      ARVSMASSA                        Olycksfall
  (AGU, PKU)
                                                  Infektioner (röda hund)
Kromosomavvikelser
                                                  Alkohol
                                     MILJÖ
                            SJUKDOMAR
                                                          11.3.2008 /
            Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården              versio 1
Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen            31             Orsakerna till missbildningar (2)
     Arvsmassa                                        20-30 %
           Monogena
                  AGU, PKU

           Kromosomfel
                  trisomi 21

           Multifaktoriella
                  läpp- och gomspalt

     Yttre faktorer                                      10 %
           Kemiska
                  läkemedel, alkohol, miljökemikalier, vitaminbrist
           Fysikaliska
                  strålning, trauman, livmoderavvikelser
           Infektioner
                  röda hund, vattkoppor, CMV
           Mammans sjukdomar
                  diabetes, ämnesomsättningssjukdomar, hypotyreos

     Okända orsaker                                      60-70 %

                                                     11.3.2008 /
           Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården          versio 1
Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen         32 Avbrytande av graviditet på fosterindikation (N) 1993-2007*
                       (missbildningar + övriga)

      350

      300

      250

      200

      150

      100

       50

        0
          1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006*


                                                  11.3.2008 /
            Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården       versio 1
Kunskap ger välfärd               Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen           33
   Andelen aborter på fosterindikation av alla födslar och
         av alla aborter (%) 1973-2006*


   3,5


   3,0
      andel av alla aborter                              Andelen aborter på
   2,5                                         fosterindikation av alla
                                              aborter cirka 2,5 % 1990-
   2,0
                                              2006.
 %
   1,5
                                               Andelen aborter på
   1,0                                         fosterindikation av alla
                    andel av alla födslar                födslar 0,5%. De här
   0,5
                                              aborterna var önskade, dvs.
   0,0                                         de ska jämföras med födslar
    1973  1976 1979  1982  1985 1988  1991 1994  1997  2000 2003  2006
                                              och inte med aborter.
                                              Andelen ökar sakta.

                                                          11.3.2008 /
               Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården            versio 1
Kunskap ger välfärd           Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen         34
    Andelen aborter av missbildningsfallen (%) 1993-2005
                       (betydande missbildningar)

         14


         12


         10


           8


           6


           4


           2


           0
             1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


                                                   11.3.2008 /
             Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården       versio 1
Kunskap ger välfärd             Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen         35
                   Downs syndrom (N) 1993-2005
     180                                 Down-graviditeter i snitt 142 per
     160
     140                                år och genom dessa föddes 73 barn
     120
     100
      80
                           Aborter
                           Dödfödda        per år. Av dessa var 5,2 %
                           Levande födda
      60
      40
                                       dödfödda och 5,7 % dog i
      20
      0
                                       spädbarnsåldern.
        1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005

                                        Av Down-graviditeterna avbröts
                                       knappt hälften, 49,1 %.                                                     11.3.2008 /
             Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården         versio 1
Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen            36
     Prevalensen för Downs syndrom (1/10 000) 1993-2005
 30
                                     Den totala prevalensen för Down-
 25                                  graviditeter var i snitt 24,0/10 000 och
                                    prevalensen för födda barn,
 20                                  12,2/10000, har varit rätt jämn.
     Down-förlossningar och -
 15   aborter                             Den långsamma ökningen av den
                                    totala prevalensen beror på att
 10
                                    andelen äldre föderskor (≥ 35 år) har
  5                                  ökat.
      Down-aborter
  0
  1993   1995   1997  1999  2001  2003   2005
                                                     11.3.2008 /
            Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården          versio 1
Kunskap ger välfärd           Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen            37
  Andelen föderskor i åldern 35 år och över (%) i
        Norden 1975-2005

   25


   20


   15
                                       Danmark
                                       Finland
                                               I Norden har andelen
                                       Island
                                       Norge
                                              föderskor ≥ 35 år ökat
   10
                                       Sverige
                                              kontinuerligt under de
   5
                                              senaste 30 åren
   0
    1975   1980  1985   1990    1995   2000   2005
                                                       11.3.2008 /
            Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården            versio 1
Kunskap ger välfärd           Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen         38
      Downs syndrom 1986-2005 efter mammans
          ålder, andelen aborter (%)


  80
                                      1993-2005 Kvinnor i åldern < 35
  70
                                     år stod för 42,7 % av Down-
  60                                   graviditeterna. Av dessa avbröts
  50                                   33,0 %.
 % 40
  30
                                <35     Kvinnor i åldern ≥ 35 år stod för
                                >=35
  20                                   57,3 % av Down-graviditeterna. Av
  10                                   dessa avbröts 61,0 %. Den ökande
  0                                   andelen beror på ändringar i
  1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
                                     screeningpraxisen.
                                      Av de födda Down-barnen hade
                                     43,9 % mammor i åldern ≥ 35 år.
                                                    11.3.2008 /
            Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården        versio 1
Kunskap ger välfärd               Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen          39
    Anencefali- och spina bifida-graviditeter, andelen
          aborter (%) 1981-2005

                                        Den totala prevalensen för
    100
             Anenkephalia                     neuralrörsdefekter (NTD) var 7,5/10 000
    80
                                       1993-2005.
    60                                   Antalet NTD-graviditeter var i snitt 44
                                       per år. Genom dessa föddes i snitt 19
    40
                                       barn. Andelen aborter var 56 %.
    20

                Spina bifida                   Den totala prevalensen för anencefali
     0
     1981  1984  1987  1990  1993   1996  1999  2002  2005*   var 2,9/10 000 och andelen aborter 90 %.
                                        Den totala prevalensen för spina bifida
                                       var 4,6/10 000 och andelen aborter 35 %.
                                                         11.3.2008 /
             Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården            versio 1
Prenatala diagnoser för anatomiska avvikelser samt                        40        aborter 1993–2005
  Missbildningar   Antal       Någon prenatal  Specifik   Aborter
            graviditeter (n)  diagnos eller  prenatal
  1993-2005                              (%)
                     misstanke (%)  diagnos (%)

  Anencefali     226        100       97,8     89,8

  Spina bifida    350        58,0       51,4     34,9

  Encefalocele    123        87,0       73,2     74,0

  Hydrocefali    503        60,2       54,7     34,8

  Dubbelsidig
  njuragenesi    130        80,0       59,2     50,0

  Omfalocele
            346        78,3       67,6     52,3

  Gastroschis
            206        77,2       69,4     41,7

  Diafragmabråck
            210        48,1       31,4     21,0

  Transposition av
  de stora      307        12,4       6,5      3,3
  artärerna
  Hypoplastiskt                                 11.3.2008 /
  vänsterkammars   295        29,8       24,4     12,9
                                          versio 1
  -syndrom
Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen           41
           Förebyggande av missbildningar (1)

 Samhällets tillsyn och författningar - miljön
              Kost
              Läkemedel
              Miljökemikalier
              Strålning
              Företagshälsovård/arbetarskydd
                                     (specialmoderskapspenning)

 Olika register - uppföljning
              Missbildningsregistret
              Födelseregistret
              Cancerregistret
              "ASA-filen"
               Biverkningsregistret


 Utredning/undersökning         av orsakerna till missbildningar

                                                    11.3.2008 /
            Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården         versio 1
Kunskap ger välfärd         Finohta/Harmonisering av fosterscreeningar/Annukka Ritvanen                  42           Förebyggande av missbildningar (2)
Uppföljning och behandling av graviditeter

              Mödrarådgivningsbyrå/-poliklinikverksamhet
              Alkohol- och narkotikakliniker

 Primärt förebyggande
              Allmän information
                     kost, tobak, alkohol, narkotika, läkemedel
              Genetisk rådgivning
                     familjevis utredning + rådgivning i fråga om orsakerna till missbildningar
              Teratologisk informationstjänst
              Behandling under tidig graviditet (DM)
              Vaccination mot röda hund osv.
              Tillförsel av folsyra

 Sekundärt förebyggande
              Fosterscreening/preimplantatorisk diagnostik
              Avbrytande av graviditet på fosterindikation
              Intrauterin behandling av fostret
                                                           11.3.2008 /
            Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården                versio 1

								
To top