PERMOHONAN Maklumat Peribadi Senarai Iklan Semakan Status Permohonan Semakan by C2L17t

VIEWS: 79 PAGES: 18

									SISTEM KENAIKAN
  PANGKAT
  (ePANGKAT)
TUJUAN
LATAR BELAKANG
OBJEKTIF
CIRI-CIRI
PENGGUNA
MODUL DAN FUNGSI

DEMO @ LATIHAN

PENUTUP
TUJUAN

 Memberi taklimat mengenai ePANGKAT


 Mendapatkan maklumbalas dan cadangan
 penambahbaikan ePANGKAT
LATAR BELAKANG  Bermula pada 21.08.2008
FASA PEMBINAAN

  Fasa 1 : Pemangkuan

  Fasa 2 : Kenaikan Pangkat

  Fasa 3 : Penempatan Pemangkuan

  Fasa 4 : Pertukaran

  Fasa 5 : Statistik dan Laporan
OBJEKTIF

 Mengautomasikan semua proses dan operasi
 urusan pemangkuan, kenaikan pangkat,
 penempatan pemangkuan dan pertukaran
 jawatan kenaikan pangkat

 Membolehkan perancangan urusan pemangkuan,
 kenaikan pangkat, penempatan pemangkuan,
 pertukaran jawatan kenaikan pangkat
 dilaksanakan dengan cepat dan tepat pada
 waktunya
OBJEKTIF
 Membudayakan sistem kerja semua urusan naik
 pangkat yang cekap dan sistematik melalui
 aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi (ICT)

 Memupuk rasa tanggungjawab untuk mengemas
 kini dan melengkapkan data-data naik pangkat
 dari setiap peringkat
 Menyediakan satu sistem maklumat kenaikan
 pangkat yang fleksibel dan terkemas kini bagi
 memenuhi keperluan warga KPM dan
 stakeholders
CIRI-CIRI

   Dipacu Oleh Proses

   Kemudahan Layan Diri

   Keselamatan Data

   Berasaskan Web

   Syarat Tersedia

   Locked -Date

   Berintegrasi
SENARAI DATA DI DALAM ePANGKAT
    Maklumat Peribadi           Maklumat Akademik***

 Maklumat Pengisytiharan Harta***     Maklumat Pengalaman Kerja***

     Maklumat PTK             Maklumat Prestasi***

  Maklumat Peminjam Tegar         Maklumat Prestasi Khas***

  Maklumat Perkhidmatan***         Maklumat Keutuhan SPRM
       - AKS
       - CUTI
     - PPPLD/ PPPS             Maklumat Tindakan***
                      - Tempoh Cubaan Berdenda
 Penilaian Bagi Laluan Cemerlang          - Tatatertib

        Hanya yang bertanda *** sahaja perlu dikemaskini
PENGGUNA

Bil.    Kategori            Keterangan
     Pengguna

            Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Siswazah dan
1.   Calon
            Bukan Siswazah) dan Anggota Khidmat Sokongan
            Pengetua dan Guru Besar di sekolah, Pengarah /
2.   Ketua Jabatan  Ketua sama ada di JPN / PPD / Bahagian-
            bahagian di KPM, IPGM/IAB dan KM

    Urus setia    Unit Naik Pangkat di JPN / Bahagian-bahagian di
3.
    Kenaikan Pangkat KPM, IPGM/IAB dan KM
PENGGUNA

Bil.    Kategori            Keterangan
     Pengguna

4.   Urus setia     Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (JNJK) -
    (mengeluarkan   Urus setia Guru Cemerlang
    iklan, memproses  Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH)
    dan        - Urus setia Pengetua Cemerlang, Guru Besar
    memperakukan    Cemerlang dan Pengelola Cemerlang
    calon)
             Unit Pengurusan Sumber Manusia (UPSM) –
             Urus setia Pegawai Cemerlang
             Cawangan Naik Pangkat, BPSM - Urus setia
             Hakiki / Time-Based
MODUL DAN FUNGSI
Bil.     Modul                Fungsi


1.   PENTADBIR      Membolehkan pentadbir sistem di BPSM meluluskan
     Daftar Pengguna  pengguna baru ePANGKAT (login), melihat paparan
     Senarai      senarai pengguna ePANGKAT, reset kata laluan
     Pengguna     pengguna dan melaksanakan audit trail.
     Audit Trail
2.   IKLAN        Membolehkan pengguna mendaftarkan iklan sesuatu
     Daftar Iklan   urusan pemangkuan dan kenaikan pangkat sama ada
     Senarai Iklan   urusan pemangkuan / kenaikan pangkat secara Hakiki,
              Cemerlang, Time-Based atau Khas.
MODUL DAN FUNGSI
Bil.     Modul                 Fungsi


3.   PERMOHONAN       Membolehkan calon memohon urusan pemangkuan /
     Maklumat Peribadi   kenaikan pangkat berdasarkan kepada iklan yang
     Senarai Iklan     dipaparkan, menyemak status permohonan yang lalu,
     Semakan Status    syarat umum dan maklumat diri di dalam ePANGKAT
     Permohonan      yang terkini.
     Semakan Syarat
     Umum
4.   GURU          Membolehkan Ketua Jabatan memantau perakuan
    BESAR/PENGETUA/     calon berasaskan kelayakan iklan Time-based semasa
    KETUA BAHAGIAN     dan mengesahkan semua maklumat permohonan /
     Senarai Iklan Time-  perakuan calon adalah tepat dan teratur.
     Based
     Senarai Iklan
     Laporan
MODUL DAN FUNGSI
Bil.     Modul               Fungsi


5.   KETUA JABATAN   Membolehkan Urus setia Kenaikan Pangkat di JPN
     Penyedia –    memproses dan mengemaskini maklumat perakuan
     Senarai Iklan  bagi sesuatu urusan pemangkuan / kenaikan pangkat.
     Penyemak -
     Senarai Iklan
     Pengesah –
     Senarai Iklan
     Laporan

6.   BPSM        Membolehkan Urus setia Kenaikan Pangkat di BPSM
     Semak Perakuan  memproses dan mengemas kini maklumat perakuan
     Perakuan SPRM  bagi sesuatu urusan pemangkuan / kenaikan pangkat.
     Perakuan JPA
MODUL DAN FUNGSI

Bil.     Modul             Fungsi7.   SEMAKAN       Membolehkan pengguna memasukkan, menyemak
     Semakan Calon   dan mengemas kini maklumat calon.
     Melalui Kad
     Pengenalan
     Semakan Calon
     Melalui Nama
     Semakan Melalui
     Kod Sekolah
     Tambah maklumat
     guru baru
  Laman Sesawang:
www.moe.gov.my/epangkat

    Emel :
 epangkat@moe.gov.my
       MEJA BANTUAN
  UNIT    NO TALIAN      NAMA PEGAWAI

     03-88847959   Nir Miza binti Adnan
NPS 1
     03-88721417   Norazhar bin Anas

     03-88847965   Noor Hazleen binti Samsudin
NPS 2   03-88847965   Rozianna Wati binti Romli
     03-88847939   Siti Syazia binti Jamlus

     03-88847883   Ryia Aishah binti Mohd Yunos
NPBS
     03-88847905   Nordiyana binti Shahir


     03-8884 7849   Siti Kathijah binti Johnidi
NPBG   03-8872 1422   Aedy Norali bin Samad
     03-8884 7893   Rohani binti Marian
  SEKIAN
TERIMA KASIH

								
To top