BIDANG KOKURIKULUM

Document Sample
BIDANG KOKURIKULUM Powered By Docstoc
					                                 PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

                                   BIDANG KOKURIKULUM

                          UNIT BERUNIFORM PERSATUAN BULAN SABIT MERAH  Bil       Program           Objektif     Tanggungjawab    Tempoh     Kos/Sumber    TOV     ETR     Indikator
                                                                       Pencapaian
1     Hari Pendaftaran Ahli Baru   Meningkatkan       PK Kokurikulum  Jan – Feb    RM2 X Bilangan  9%     11%    Peratusan
     PPBSM             kehadiran dan               2012       Ahli PBSM    daripada  daripada  bilangan ahli yang
                     penyertaan ahli PBSM                            jumlah   jumlah   berdaftar.
                     dalam aktiviti anjuran                   Sumber : Ahli  pelajar  pelajar
                     peringkat sekolah,                     Unit PBSM
                     zon, daerah dan
                     negeri.
2     Aktiviti Perkhemahan Anjuran  Meningkatkan tahap    PK Koko     Mei – Jul 2012  RM3000.00    70%    100%    % ahli PBSM
     Sekolah            kecemerlangan PBSM    Peny U/Unifom           Sumber: Unit              yang mendapat
                     SMK Permai Indah     G/Penasihat            Kokurikulum              markah baik
                                                                      dalam penilaian
                                                                      markah
                                                                      kokurikulum
                                                                      meningkat.
3     Aktiviti Pertandingan Ikatan  Meningkatkan tahap    PK Koko              RM500-00     70%    100%    % murid yang
     Dan Pertolongan Cemas     pencapaian dan      Peny U/Unifom  Sept 2012    Sumber : Unit             menyertai koko
                     kecemerlangan PBSM    G/Penasihat            Kokurikulum /             meningkat serta
                     dari segi kualiti dan                   JPN                  mendapat markah
                     kuantiti                                             tinggi dalam
                                                                      penilaian koko.

                                                  RM500-00
                                                  Sumber : Unit
                                                  Kokurikulum /
                                                  JPN
                   PELAN OPERASI 1

                 BIDANG KOKURIKULUM

                      PBSM


Nama Projek   Hari Pendaftaran Ahli Baru PBSM

Objektif     Meningkatkan tahap pencapaian dan kecemerlangan unit PBSM dari segi
         kualiti dan kuantiti

Tempoh      Jan – Feb 2012


Kumpulan     Semua ahli PBSM SMK Permai Indah
Sasaran

Guru Terlibat  1) Penolong Kanan Kokurikulum
         2) Guru Penasihat

Proses Kerja   1.1. Mesyuarat Jawatankuasa
         1.2. Perbincangan tentang rancangan tahunan.
         1.3. Tetapkan tarikh sesi latihan sepanjang tahun
         1.4. Pembentukan jawatankuasa
         1.5. Agihan tugas
         1.6. Hal hal lain
         Jadual Aktiviti
         Penyediaan tempat dan bahan

         Pelaksanaan
         Penilaian dan pelaporan KPI
         Bilangan pelajar yang menjadi ahli
Kekangan     Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program
         dilaksanakan

Pemantauan    Aspek pemantauan meliputi:
         Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
         Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
         khas.

Penilaian    1)  Keberkesanan pengurusan program
         2)  Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
         3)  Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan  Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program
         pada masa hadapan
                  PELAN OPERASI 2

                 BIDANG KOKURIKULUM

                      PBSM


Nama Projek   Aktiviti Perkhemahan Peringkat Sekolah

Objektif    Meningkatkan tahap pencapaian dan kecemerlangan unit PBSM dari segi
        kualiti dan kuantiti

Tempoh     Mei -Julai

Kumpulan    Semua ahli PBSM SMK Permai Indah
Sasaran

Guru Terlibat  1) Penolong Kanan Kokurikulum
        2) Guru Penasihat

Proses Kerja  1.1. Mesyuarat
        1.2. Pemberitahuan tentang pendaftaran
        1.3. Pembentukan jawatankuasa
        1.4. Agihan tugas
        1.5. Merancang jadual pendaftaran
        1.6. Penyediaan bahan
        1.7. Hal hal lain
        Mengenalpasti bilangan pelajar melalui ’headcount’
        Menyediakan
        : Jadual pendaftaran
        : Agihan tugas guru
        : Senarai Peralatan dan Aktiviti
        : Unit Pengakap dan Pasukan Uniform Lain
        Surat menyurat
          - Pemberitahuan kepada ibu bapa
        Program dijalankan
          - Taklimat kepada guru-guru
          - Taklimat kepada para peserta
          - Perkhemahan
        Pemantauan
        Penilaian
        Penambahbaikan
        Laporan

Kekangan    Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program
        dilaksanakan

Pemantauan   Aspek pemantauan meliputi:
        Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
        Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
        khas.

Penilaian    1)  Keberkesanan pengurusan program
        2)  Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
        3)  Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan
Penambahbaikan  Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program
         pada masa hadapan
                   PELAN OPERASI 3

                 BIDANG KOKURIKULUM

                      PBSM


Nama Projek   Aktiviti Pertandingan Ikatan dan Pertolongan Cemas

Objektif     Meningkatkan tahap pencapaian dan kecemerlangan unit PBSM dari segi
         kualiti dan kuantiti

Tempoh      Sept 2012

Kumpulan     Semua ahli PBSM SMK Permai Indah
Sasaran

Guru Terlibat  1) Penolong Kanan Kokurikulum
         2) Guru Penasihat

Proses Kerja   1.1. Mesyuarat
         1.2. Pemberitahuan tentang pendaftaran
         1.3. Pembentukan jawatankuasa
         1.4. Agihan tugas
         1.5. Penyediaan peralatan
         1.6. Hal hal lain
         Mengenalpasti bilangan pelajar melalui ’headcount’
         Menyediakan
         : Dokumen untuk pendaftaran
         : Unit Jawatankuasa
         : Senarai peralatan dan peralatan
         : Pertandingan
         Surat menyurat
           - Pemberitahuan kepada ibu bapa
         Program dijalankan
           - Taklimat kepada guru-guru
           - Taklimat kepada para peserta
           - Pertandingan Ikatan dan Pertolongan Cemas
         Pemantauan
         Penilaian
         Penambahbaikan
         Laporan

Kekangan     Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program
         dilaksanakan

Pemantauan    Aspek pemantauan meliputi:
         Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
         Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
         khas.
Penilaian    1)  Keberkesanan pengurusan program
         2)  Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
         3)  Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan  Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program
         pada masa hadapan

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:200
posted:6/25/2012
language:
pages:5