Bedieningstijden van sluizen en bruggen

Document Sample
Bedieningstijden van sluizen en bruggen Powered By Docstoc
					Bedieningstijden van sluizen en bruggen

In Vlaanderen worden de bedieningstijden bepaald door de standaardbedieningsregeling
overeenkomstig het ministerieel besluit van 15 december 1995.

1° De standaardbedieningsregeling

Deze standaardbedieningsregeling wordt als volgt bepaald:

 Regeling     Periode    Maandag    Dinsdag tot vrijdag   Zaterdag   Zondag
                van  tot   van     tot   van  tot  van  tot
    A    gans het jaar  0.00 24.00   0.00    24.00   0.00 24.00 0.00 24.00
    B    gans het jaar  6.00 24.00   0.00    24.00   0.00 22.00   -   -
    C    gans het jaar  6.00 22.00   6.00    22.00   6.00 22.00   -   -
    D    gans het jaar  6.00 19.30   6.00    19.30   6.00 19.30   -   -
    E    16/3 - 30/9   7.00 19.00   7.00    19.00   7.00 17.00   -   -
        1/10 - 15/3   8.00 18.00   8.00    18.00   8.00 17.00   -   -
    F    eigen beperkt uurschema

Voor alle regelingen behalve voor de regeling A geldt:

1. Op 26 december begint de bediening ten vroegste om 9.00 uur;
2. Op de vooravond van Pasen, op 24 december en op 31 december eindigt de bediening
uiterlijk om 18.00 uur;
3. Er is geen bediening op zon- en wettelijke feestdagen (1 januari, Paasmaandag, 1 mei,
O.L.H.Hemelvaart, Pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november en 25
december).

Op het einde van een bedieningsdag wordt de bediening als volgt geregeld:
Een jacht dat zich voor het sluitingsuur aan het kunstwerk voor bediening aanbiedt zal nog
bediend worden voor zover aan alle hierna vermelde voorwaarden wordt voldaan:

      het jacht bevindt zich op minder dan 500 meter van het kunstwerk;
      het jacht bevindt zich aan de kant van het kunstwerk waar de schutting kan aangevat
      worden;
      er is nog plaats beschikbaar voor het jacht in de schutkolk.
2° Indeling van de waterwegen volgens de standaardbedieningsregeling

De waterwegen worden ingedeeld bij de regeling zoals hierna vermeld:

Regeling         Waterweg           Aanvullende bedieningstijden
                               of beperkingen
  A   Kanaal van Gent naar Terneuzen:    op werkdagen geen bediening van 7.40
      Brug in Zelzate            uur tot 8.00 uur en van 16.40 uur tot
                         17.00 uur; dit geldt niet voor schepen
                         van meer dan 245 meter lengte.

      Kanaal van Gent naar Oostende:
      Doksluis in Sas Slijkens (Oostende)

      Kanaal van Plassendale naar
      Nieuwpoort: Gravensluis met      tij afhankelijke bediening.
      bijhorende brug in Nieuwpoort

      Kanaal van Nieuwpoort naar      tij afhankelijke bediening.
      Duinkerken: Veurnesluis met
      bijhorende brug in Nieuwpoort

      IJzer: St. Jorissluis in Nieuwpoort  tussen 19.30 uur en 6.00 uur en op
                         zondag enkel bediend op aanvraag op
                         tel.: 058-23 30 50.

                         specifieke regels voor nachtdoorvaart.
      Zeekanaal Brussel-Schelde       Sluizen permanent bemand, bruggen op
                         werkdagen bemand vanaf 6,00 uur tot
                         22,00 uur, s'nachts en op zon- en
                         feestdagen bediend door mobiele ploeg.
  B   Albertkanaal             sluizen in Wijnegem en Olen op
                         maandag bediend vanaf 0.00 uur.

      Ringvaart om Gent: Sluis in Evergem  op maandag een bediening vanaf 0.00
                         uur.
  C   Kanaal van Gent naar Terneuzen:    bediening op aanvraag op zondag,
      Meulestedebrug            mogelijke wachttijden tijdens de
                         spitsuren.

      Boven-Schelde (opwaarts van de    mogelijke wachttijden van 15 min aan
      Ringvaart om Gent)          de brug in Oudenaarde op
                         woensdagmiddag (indien schooldag).
  Netekanaal               bediening tot 21.00 uur. Tijsluis in
                      Duffel beperkt bediend op zon- en
                      wettelijke feestdagen.

  Kanaal van Bocholt naar Herentals    periode 1/10 - 15/3 bediening van 6.00
                      uur tot 21.00 uur (1) bediening op
                      zaterdag van 7.00 uur tot 15.00 uur of
                      mits aanvraag tot 21.00 uur (2).

  Kanaal van Briegden naar Neerharen   zie (1) en (2)

  Zuidwillemsvaart            zie (1) en (2)
  Bruggen aan de dokken van Merksem

  Leie (Vlaams gedeelte): opwaarts het  normale bediening op een feestdag die
  afleidingskanaal van de Leie      in de week valt.

  Dender (Vlaams gedeelte): de      op zaterdag na 17.00 uur enkel bediend
  Zeebergbruggen in Aalst en verder    op aanvraag. Tijsluis in Dendermonde
  naar afwaarts              beperkt bediend op zon- en wettelijke
                      feestdagen van 7.00 uur tot 13.00 uur.
                      Mogelijke wachttijden van 30 min aan
                      bruggen in doortocht Aalst. De
                      bediening der beweegbare bruggen
                      gebeurt op aanvraag.

  Grensleie                normale bediening op een feestdag die
                      in de week valt.

  Kanaal van Roeselare naar de Leie    normale bediening op een feestdag die
                      in de week valt.

  Ringvaart om Gent: Sluis in Merelbeke bediend op zon- en wettelijke
                     feestdagen van 6.00 uur tot 18.00 uur.
D  Kanaal van Gent naar Oostende      mogelijke wachttijden van 30 min
  behalve de Doksluis van Sas Slijkens.  tijdens de spitsuren in doortocht Brugge

  Kanaal van Plassendale naar
  Nieuwpoort: Plassendalesluis

  Kanaal van Plassendale naar       bediend door mobiele ploeg
  Nieuwpoort: enkel de beweegbare
  bruggen
  Kanaal van Charleroi naar Brussel

  Kanaal van Nieuwpoort naar
  Duinkerken, uitgezonderd Veurnesluis
  met bijhorende brug in Nieuwpoort
E  Kanaal van Bossuit naar Kortrijk     van 1 mei tot en met 30 september op
  Leie: Tolpoortbrug in Deinze       zaterdag ook tot 19.00 uur.

  Verbindingskanaal in Gent:        van 1 mei tot en met 30 september op
  Wondelgemstraatbrug           zaterdag eveneens tot 19.00 uur.

  Dender (Vlaams gedeelte): opwaarts
  de Zeebergbruggen in Aalst

  Kanaal van Leuven naar de Dijle     de bediening der beweegbare bruggen
  (uitgezonderd de Zennegatsluis)     gebeurt op aanvraag.
F  Kanaal van Lo              bediening beweegbare bruggen gebeurt
                       door mobiele ploeg
  IJzer
  Kanaal van Ieper naar de IJzer

  Leie: Ophaalbrug aan de sluis in     periode 1/10 - 30/4 bediend op
  Astene                  aanvraag.

  Afleidingskanaal van de Leie: Sluis in  de bediening gebeurt enkel op aanvraag
  Merendree - Schipdonk          - aan de sluis in Schipdonk is er
                       zelfbediening van toepassing.

  Boven-Schelde: Brusselsepoortsluis    de bediening gebeurt enkel op aanvraag.

  Visserijvaart in Gent: Lousbergbrug   de bediening gebeurt enkel op aanvraag.

  Handelsdok in Gent: Muidebrug      bediening op aanvraag op zon- en
                       wettelijke feestdagen. Brug enkel
                       bediend voor vaartuigen hoogte meer
                       dan 4,15 m.

  Kanaal van Leuven naar de Dijle:     tijsluis beperkt bediend op zon- en
  Zennegatsluis              wettelijke feestdagen.

  Moervaart                bediening gebeurt op aanvraag. Vanaf 1
                       mei tot laatste zondag september is er
                       blokvaren.
      Durme                  Brug in Daknam:
                          bedieningsvoorwaarden zie
                          "Moervaart". Baanbrug in Hamme staat
                          open voor de scheepvaart.

      Dijle                  bediening gebeurt op aanvraag. Speciale
                          bediening van de Benedensluis in
                          Mechelen.

      Kanaal van Dessel naar Schoten over
      Turnhout

      Rupel: Spoorbrug in Boom         op zaterdag, zondag en wettelijke
                          feestdagen is de brug geopend voor de
                          scheepvaart.

      Rupel: Baanbrug in Boom         bediening 1/2 uur op voorhand
                          aanvragen op de brug in Temse via
                          VHF marifoonkanaal 20, bediening op
                          zaterdag 24 uur op voorhand aanvragen.

      Boven-Zeeschelde: Brug in Temse     bediening vermijden tussen 7.00 uur en
                          9.00 uur en tussen 16.00 uur en 18.30
                          uur.
      alle niet vermelde kunstwerken.

3° Brochure: bedieningstijden van sluizen en bruggen.

Gedetailleerde gegevens van bedieningsuren zijn terug te vinden in de brochure
"Bedieningstijden van sluizen en bruggen op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen"
(uitgave december 2004). Download deze folder (pdf - 475kb)

4° Bijzondere bepalingen

Het Boudewijnkanaal:

    De Vandammesluis wordt permanent bediend. De pleziervaart wordt enkel versast
    samen met de commerciële vaart. Sedert 1 januari 1998 worden geen speciale
    versassingen toegestaan en wordt ook geen sluisrecht meer aangerekend;
    De Boudewijnsluis in Brugge wordt bediend van maandag t.e.m. zaterdag van 8.00
    uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur. De sluis wordt niet bediend op zon-
    en feestdagen;
    De Herdersbrug en de spoorwegbrug in Dudzele worden permanent bediend.

Het Zeekanaal Brussel-Schelde:
1. Bediening

    Het Zeekanaal Brussel-Schelde is 24 uur op 24 uur open voor de scheepvaart.
    De sluizen zijn permanent bemand.
    De bruggen worden alle werkdagen bemand vanaf 6.00 uur tot 22.00 uur.
    ‘s Nachts en op zon- en feestdagen worden de bruggen bediend door een mobiele
    ploeg.

2. Vaarrechten

Alle jachten en/of pleziervaartuigen varen op het Zeekanaal zonder het aanrekenen van
vaarrechten. De pleziervaart is wel onderworpen aan dezelfde regels als de beroepsvaart voor
wat betreft nachtdoorvaart als speciale doorvaart:

    het recht van nachtdoorvaart wordt ‘s nachts aangerekend tijdens de week vanaf 22.00
    uur tot 6.00 uur. Het tarief is in functie van de tonnenmaat van het schip.
    het recht van speciale doorvaart (huidig tarief 85,52 euro) wordt aangerekend tijdens
    de weekeinden en op feestdagen vanaf 22.00 uur de dag voor zondag of feestdag tot
    8.00 uur op zondag of feestdag en vanaf 16.00 uur op zondag of feestdag tot 6.00 uur
    de dag na zondag of feestdag.

Afwijking:
Elke zondag of feestdag tijdens de zomermaanden (vanaf de laatste zondag van juni tot en
met de eerste zondag van september) vanaf 8.00 uur tot 18.00 uur is de pleziervaart
vrijgesteld van het betalen van dit recht voor speciale doorvaart.

3. Voorwaarden voor de pleziervaart

De gratis doorvaart is gebonden aan volgende voorwaarden, gelet op het grote energie- en
waterverbruik bij de kunstwerken:

    de doorvaart van sluizen gebeurt gezamenlijk met beroepsvaart;
    de doorvaart van bruggen wordt zo mogelijk gecombineerd met de beroepsvaart;
    combinatie met beroepsvaart is niet vereist indien de sluis ledig dient afgeschut of
    opgeschut te worden voor de beroepsvaart;
    de toeslagen voor nacht- of zondagsvaart gelden niet indien de doorvaart van de
    pleziervaart door het wachten op de beroepsvaart buiten bovenvermelde uren valt;
    indien de sluismeester voorziet dat de pleziervaart meer dan twee uur zal dienen te
    wachten, omdat er zich in de tussentijd geen beroepsvaart aanbiedt, kan doorvaart
    verleend worden. Hoe dan ook zal de pleziervaart nooit meer dan twee uur wachten;
    indien de groep van pleziervaartuigen zodanig is dat zij de sluis redelijk vult (cfr.
    beroepsvaartuig) dan wordt gewerkt als gold de groep pleziervaartuigen één
    binnenvaartschip. Een zelfde benadering gebeurt alsdan voor de bediening der
    bruggen.

4. Speciale doorvaart of opening van een kunstwerk.
Indien een pleziervaartuig een doorvaart wenst buiten bovenvermelde voorwaarden zal in de
mate van het mogelijke een doorvaart worden voorzien maar dienen volgende bijkomende
kosten te worden betaald:

    speciale doorvaart aan een sluis: 125 euro/sluis (excl. BTW);
    speciale opening van een beweegbare brug: 25 euro (excl. BTW).

Indien verschillende jachten van dezelfde doorvaart wensen gebruik te maken zullen
bovenvermelde kosten gelijkmatig verdeeld worden over de verschillende boten.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:18
posted:6/25/2012
language:
pages:7