ILA�LARIN UYGULAMA YERLERI - PowerPoint

Document Sample
ILA�LARIN UYGULAMA YERLERI - PowerPoint Powered By Docstoc
					İLAÇLARIN FARMASÖTİK

   ŞEKİLLERİ

   Dr. Bülent SARAÇ
• İlaçların hastaya verilebilecek
 şekilde özel kalıplara sokulmuş
 hallerine ilaçların farmasötik
 şekli denir
• İlaçlar üç şekilde hazırlanır:

    a) Majistral İlaç
    b) Ofisinal İlaç
    c) Müstahzar İlaç
   KATI İLAÇ ŞEKİLLERİ
TOZ:
Çok ince, ince, yarı ince, kalın olabilir
Cildin üzerine serpilenlerine pudra denir

KAŞE:
İçinde toz ilaç bulunur ve oral yolla alınır

PAKET:
Tek kullanımlıktır
Genellikle birden fazla ilaç bulunur
 KATI İLAÇ ŞEKİLLERİ II
KAPSÜL:
Tad ve kokuları rahatsızlık verici katı
yada sıvı ilaçlar; silindirik, jelatin
koruyucu içinde verilir

PİLÜL:
Toz ilaçların inert maddelerle karıştırılıp
yassı, yuvarlak hale getirilmiş şeklidir.
Küçüklerine granül, büyüklerine bol
denir
  KATI İLAÇ ŞEKİLLERİ III

TABLET (KOMPRİME):
Toz ilacın inert maddelerle karıştırılıp
özel makinalarda sıkıştırılmasıyla yapılır
Şeker veya çikolata ile kaplı tipine draje
denir

PASTİL:
Ağızdaki hastalıklara karşı lokal olarak
kullanılır
KATI İLAÇ ŞEKİLLERİ IV
Süppozituvar/ Ovül (Fitil):
Rektum ve vajina yoluyla uygulanan,
vücut ısısında eriyen kakao veya
gliserin gibi maddeler içinde hazırlanan
İlaçlardır

Sabunlar:
Deri hastalıklarına karşı kullanılır
 YARI KATI İLAÇ ŞEKİLLERİ

Pomad/ merhem:
Vazelin, sıvı parafin gibi eriticilerin
içinde tereyağı kıvamında hazırlanmış
cilde veya mukozalara dıştan uygulanan
preparatlardır

Krem:
Merhemden daha suludur (su bazlı)
YARI KATI İLAÇ ŞEKİLLERİ II
Pat (Macun):
Merhemin talk katılarak sertleştirilmiş
halidir

Liniment:
Ovularak uygulanan preperatlardır

Yakı:
Ciltten ısıtılarak uygulanır
   SIVI İLAÇ ŞEKİLLERİ
Solüsyon:
Etken maddenin su yada yağlı eriticide
eritilmesiyle hazırlanmış şekillerdir
Parenteral olanlara (ampul, flakon (viyal)
gibi) enjeksiyonluk solüsyon denir

Liyofilize Preperat:
Toz haldedir, kullanılacağı zaman sıvı
ile çözünür
  SIVI İLAÇ ŞEKİLLERİ II
Tentür :
Etken maddenin alkol, eter gibi eritkenler
içinde eritilmesi ile hazırlanır (tentürdiyot)

Ekstre (Eriyik):
Bitkisel maddelerin su, alkol, eter gibi
sonradan uçurulabilen eriticilerde
ekstraksiyonu ve eriticinin uçurulmasıyla
elde edilen ilaç şeklidir
  SIVI İLAÇ ŞEKİLLERİ III
Eliksir:
Etken madde ile birlikte alkol ve su içerir

Şurup:
İçerisinde 2/3’ten fazla şeker ve su
bulundurur

Posyon:
Şuruptan daha az şeker içeren sıvı ilaçlardır
 SIVI İLAÇ ŞEKİLLERİ IV
Losyon:
Dıştan cilde uygulanan sıvı ilaçlardır

Dekoksiyon:
Etken madde içeren bitkinin su içinde
yarım saat kaynatılıp süzülmesiyle
hazırlanır
  SIVI İLAÇ ŞEKİLLERİ V
Lavman:
Rektal yolla uygulanan sıvı ve
solüsyonlardır. Aktif madde içerebilir
yada boşaltıcı olarak kullanılabilir.
Küçük hacimlilere enema denir

Damla:
Ufak hacimde verilir ve damla sayılarak
uygulanır
Göze uygulanana kolir denir
  ÇİFT FAZLI SİSTEMLER
Süspansiyon:
Sıvı bir faz içinde katı şekildeki küçük
parçaların bulunması şeklindedir

Emülsiyon:
Bir sıvının diğer bir sıvı içinde ufak
moleküller şeklinde dağılıp kolloidal
ya da yarı kolloidal bir karışım yapmasıyla
oluşur
  DİĞER İLAÇ ŞEKİLLERİ
Aerosol:
İnhalasyonla uygulamaya özgü preparatlardır

Nebülizör:
Sıvı halindeki ilacı buhar haline getirip maske
veya ağızlık yardımıyla hastanın normal soluk
alıp vermesi sırasında ilacın solunum
yollarına ulaştıran cihazdır
 DİĞER İLAÇ ŞEKİLLERİ II

Transdermal Terapötik Sistem
(TTS, Yama, Flaster):
Etken maddenin bir flaster içine yerleştirilmesiyle
hazırlanan farmasötik şekillerdir
Lipofilikliği çok yüksek, ciltten kolayca geçebilen
ve çok düşük dozlarda etkili ilaçlara uygulanır
Transdermal Terapötik Sistem (TTS):
(nitrogliserin, testosteron, estradiol)
 Dış Örtü    Dış Örtü     Dış Örtü

        REZERVUAR
       (İLAÇ İÇERİR)
    Hız kontrol eden membran

       Yapışkan tabaka
    Koruyucu band (yırtılır atılır)
     İlaçların Uygulama Yerleri ve Bu
     Yerlere Özgü Farmasötik Şekiller
           (Lokal)
Lokal        Farmasötik Şekil
 •
Uygulama Yeri
Epidermal (cilt üzeri) Merhem, pomad, krem, losyon, pudra, sabun,
            solüsyon, liniment, yakı, macun
Konjonktiva kesesi  Kolir (Oftalmik damla) ve Oftalmik merhem
İntranazal      Nazal (burun) damla ve Nazal sprey
İntravajinal     Vajinal ovül (süpozituvar), Vajinal tablet,
           merhem, jel, köpük
Bukal (ağız içine)  Pastil, solüsyon, gargara
Rektal        Merhem, süpozituvar, enema
Kolon        Lavman,
Dış kulak yolu    Otik (kulak) damlası (solüsyon, süspansiyon)
      İlaçların Uygulama Yerleri ve Bu
      Yerlere Özgü Farmasötik Şekiller
            (Sistemik)
Sistemik     Farmasötik Şekil
  •
Uygulama Yeri
Oral (ağızdan)  Katı Şekiller : tablet, draje, kapsül, film kaplı tablet,
         barsakta açılan (enterik) tablet, çiğneme tb, paket,
         efervesan tb, kaşe, granül, pilül, SR(modifiye) tb,
         Sıvı Şekiller : Şurup, eliksir, solüsyon, süspansiyon,
         damla (konsantre solüsyon), posyon, emülsiyon, ekstre
Parenteral    İnjeksiyonluk solüsyon veya süspansiyon, emülsiyon
(sc, im, iv)   (ampul, flakon, sulandırılacak toz), implantasyon peleti
İnhalasyon    Gaz, buhar, aerosol, inhalatör, nebülizör, disk,
Transdermal    Flaster (TTS), merhem,
Diğerleri     Nazal sprey, intratekal

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:590
posted:6/25/2012
language:Turkish
pages:19