Frust, beskrivelse

Document Sample
Frust, beskrivelse Powered By Docstoc
					    Forsvarets
Informasjonsinfrastruktur

           Gruppe 6
  Reidun Husby, Gro Bjordal Furset, Geir Atle Hegsvold,
     Ole Petter Saxrud og Christian Søhoel
                          INF5210 - gruppe-6
     Visjon og Motivasjon

Omstilling
Innsparing
  Bedre stridsevnen og materiell tilstand.
Hvordan spare penger?
  Sentralisering
  Standardisering av applikasjoner og tjenester
  Innføring av nye informasjonssystemer                        INF5210 - gruppe-6
       Viktige aktører
FIS Basis
- Underliggende Struktur
Program Golf
- Ansvarlig for gjennomføring av FIF
FIF
- Felles Integrert Forvaltingssystem (4 deler)
LP1
- Lønns - og regnskapssystem (Del 1 av 4)                       INF5210 - gruppe-6
 Tjenester og funksjoner
Regnskapsprosesser
  Håndtere faktura til utbetaling
  Håndtere krav til innbetaling
  Håndtere periode- og årsavslutning
  Håndtere konsolidering
  Håndtere rapportering

Lønnsprosesser
   Arbeidstidregistrering
   Lønn og refusjoner
   Reise- og flytteoppgjør
                     INF5210 - gruppe-6
Primære brukere og brukergruppe
 Denne løsningen vil omfatte alle personellkategorier i
 forsvaret

 3 nivåer brukere:
 •Helpdesk
 •Lokal administrasjon
 •Brukere
                        INF5210 - gruppe-6
    Teknisk plattform

Team IBM
IBMs p690 (AIX operativsystem)
SAP R/3 versjon 4.6c er valg som ERP
applikasjon (Enterprise Resourse
Planning)
                INF5210 - gruppe-6
Kobling til hovedserveren

                 Hovedserveren(Kolsås)
 Forsvarets
                             Sivile databaser
 Inter Lan
                             Tivoli gateway
                             Tonivå
                             Domenekontroll
Kryptoenhet(flere i parallell)              Mail server
                             To nivå server
                             SAP
                 Fire-          Sentral database(P3)
Ruter
                 wall
                                Site
                                server                 Applikasjons prod(pakking)
                                        INF5210 - gruppe-6
Kobling mellom site og Forsvarets
      intra LAN
  Forsvarets         Site
  Inter Lan
                Server
                     Backup tape
 Kryptoenhet(1-4)
                     Filserver
                     Mailserver
                     Tivoli gateway
 Ruter                 Domene controller

                     UPS
               Switch           Klient       Klient
                               INF5210 - gruppe-6
Organisering av FISBasis

      Prosjekteier

      Prosjektleder

      Admin/Stab

  DPL/U   DPL/R    DPL/D
                  INF5210 - gruppe-6
   Utvikling Drift Vedlikehold
Forsvaret
  Oppfølging av kvalitet og avtalte
  tjenesteleveranser overfor SBS Service
  Manager
Siemens Business Service AS (SBS)
  Help Desk
  Sentral drift
  Overvåkning
  Kapasitetsplanlegging
                    INF5210 - gruppe-6
          Analyse
 Hvorfor er dette en II?
II kan sees på som lag (Weil og Broadbent:1998)
       IT komponenter
     Menneskelig IT infrastruktur
      Felles IT tjenester
       Felles applikasjoner


         Hva med FIS Basis og FIF?
                      INF5210 - gruppe-6
             Analyse
    Hvorfor er dette en II?
  II kan sees på som lag (Weil og Broadbent:1998)
          IT komponenter         Terminaler
                          Skrivere
        Menneskelig IT infrastruktur    Rutere
         Felles IT tjenester       Fiberkabler
                          Brannmurer
         Felles applikasjoner       m.v.

Inter-LAN’et
Protokoller                  Informatikkstaben
m.v.         Mailprogrammer      Program Golf
           Browsere         Helpdesk
           Database/Datavarehus   m.v.
           (SAP)
                        INF5210 - gruppe-6
       ANT - aktører
  ”Golf er ikke bare et dataverktøy. Golf er
Forsvarssjefens omstillingsverktøy, langt mer enn
 et dataprogram. Det handler om nye måter å
  jobbe på, nye måter å organisere seg på.”

   -Forsvarsminister Kristin Krohn Devold


 Har et slikt utsagn noen relevans for utformingen
 av informasjonsinfrastrukturen?


                    INF5210 - gruppe-6
     ANT - aktører
  Forsvarsdepartementets
  politiske forventninger og krav

                     Fagforeningene
Forsvarsledelsen


            Program Golf
                         Ansatte
FLO/IKT   FIF/LP 1
Og SBS                   Leverandører

De ansattes
                Kommersielle krefter
endringskompetanse

            Økonomi


                        INF5210 - gruppe-6
Inscriptions, translations and enrolment
      Forsvarsdepartementets
      politiske forventninger og krav
             Program Golf
    FISBasis                FIF

   2001     2002       2003           2005
                          INF5210 - gruppe-6
Inscriptions, translations and enrolment  FLA, FRA, DVU

    Kurs
    SAP
               INF5210 - gruppe-6
Inscriptions, translations and enrolment  FLA, FRA, DVU   NOF

    Kurs     FISBasis
    SAP     Informasjon
                 INF5210 - gruppe-6
Inscriptions, translations and enrolment  FLA, FRA, DVU   NOF     Ansatte

    Kurs     FISBasis    Test
    SAP     Informasjon  FISBasis
                 INF5210 - gruppe-6
Spørsmål?      INF5210 - gruppe-6

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:6/25/2012
language:
pages:19