OVEREENKOMST TOT AANNEMING VAN WERKEN

Document Sample
OVEREENKOMST TOT AANNEMING VAN WERKEN Powered By Docstoc
					Technische omschrijving
7 woningen in het plan “Site21” bij C-Mine
te Genk
kavel D9 t/m D15

d.d. 04 april 2011
                2


INHOUDSOPGAVE

0.   Algemene projectgegevens
1.   Ruwbouwwerken
1.1   Peil van de woning
1.2   Grondwerk
1.3   Riolering
1.4   Funderingen
1.5   Metselwerken
1.6   Draagconstructies (vloeren)
2.   Daken, goten en hemelwaterafvoeren
2.1   Daken
2.2   Hemelwaterafvoeren
3.   Buitenschrijnwerk
3.1   Buitenkozijnen, ramen en deuren
3.2   Beglazing
3.3   Gevelbekledingen
4.   Afwerking
4.1   Vloerafwerking
4.2   Wandafwerking
4.3   Plafondafwerking
4.4.  Binnenschrijnwerk
4.4.1  Binnenkozijnen
4.5   Trappen
4.6   Schilderwerk
4.6.1  Schilderwerk/beitswerk
4.7   Behangwerken
5.   Tegelwerken
5.1   Wandtegelwerk
5.2   Vloertegelwerk
5.3   Overige voorzieningen
6.   Technieken
6.1   Electra
6.1.2  Omvang installatie
6.1.3  Telecommunicatievoorzieningen
6.2   Verwarmingsinstallatie
6.3   Sanitaire installatie
6.3.1  Waterleidingen
6.3.2  Gasleidingen
6.3.3  Sanitair
6.4   Ventilatievoorzieningen en gasafvoer-/rookkanalen
6.5   Keukeninrichting
7.   Buitenaanleg
7.1   Bestratingen/verhardingen
7.2   Terreininventaris
8.   Algemeen
8.1   Prijsafspraken
8.2   Wijzigingen tijdens de bouw
8.2.1  Wijzigingen
8.2.2  Bezichtiging
8.3   Afwijkingsmogelijkheden
8.4   Garantie
8.5   Werkzaamheden direct na oplevering
8.6   Krimp
8.7   Verzekering
                 3


Bijlage 1  :  Lambrechts sanitair;
Bijlage 2  :  keuken Goergen;
Bijlage 3  :  omschrijving elektrische installaties;
Bijlage 4  :  afwerkstaat ruimten
                     4
0.  Algemene projectgegevens

   Projectnummer: NBV.274.D(won)

   Korte omschrijving van het werk

   Het werk bestaat in hoofdzaak uit het bouwen van 7 woningen in het
   bestemmingsplan "Site21" te Genk
   kavel D9 t/m D154

   Opdrachtgever/aannemer
   AGO Invest Projects N.V.
   WTC Business Center Antwerpen
   Frankrijklei 33 bus 20
   B-2000 Antwerpen

   p/a Postbus 1
   6116 ZG Roosteren

   Architect
   Buro 5
   Louis Loyensstraat 5
   NL-6221 AK Maastricht

   DAR Dilliën Architecten
   Weg naar Zwartberg 25
   B-3530 Houthalen

   Projectontwikkeling
   AGO Invest Projects N.V.
   WTC Business Center Antwerpen
   Frankrijklei 33 bus 20
   B-2000 Antwerpen


   p/a Postbus 1
   6116 ZG Roosteren

   Verkoop
   Technische Omschrijving Site 21 – zone D / 7 woningen - te Genk
                   5
Leveranciers

Keukens
Goergen Keukens
Nijverheidsweg 17-18
NL-6171 AZ Stein
T: 0031-46.433.13.67

Sanitair
Lambrechts Store Hasselt
G. Verwilgensingel 36
B-3500 Hasselt
T: 0032-11.252.477

Tegelwerk
Limburg Tegelhuis N.V.
Woudstraat 17
B-3600 Genk
T: 0032-89.381.179
Technische Omschrijving Site 21 – zone D / 7 woningen - te Genk
                      6
1.  Ruwbouwwerken

1.1. Peil van de woning

   Het afgewerkte vloerpas waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, ligt
   boven maaiveld en komt overeen met de bovenkant van de begane grondvloer. De
   juiste maat wordt bepaald in overleg met de Dienst Bouw- en Woningtoezicht van
   de gemeente.

1.2. Grondwerk

   Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor funderingen en leidingen. De
   tuinen worden afgewerkt met grond die op het terrein aanwezig is.

   Hoogteverschillen in de voortuin c.q. achtertuin worden opgevangen door middel
   van taluds. Niet op tekening aangegeven taluds zijn niet uitgesloten.

   Ten behoeve bestrating carportvloer (auto-opstelplaats) wordt een stolverharding
   pakket van voldoende dikte en straatlaag aangebracht.


1.3. Riolering

   De aanleg aansluitkosten van de riolering zijn in de koop-/aanneemsom begrepen.
   De aansluitkosten zijn voor rekening van de koper. De buitenriolering wordt
   uitgevoerd in PVC.

   Er wordt een gescheiden rioleringssysteem met aansluiting van hemelwaterafvoer
   op infiltratiebuffer en/of hemelwaterput toegepast.

   Het afvoeren van het hemelwater van de tuinbergingen zal geschieden door middel
   van infiltratie.


1.4  Funderingen

   Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde sonderingen/het uitgevoerde
   terreinonderzoek, wordt het navolgend funderingssysteem toegepast;
   Fundatiestroken van beton op een vaste grondslag (fundatie op staal.), waar nodig
   zal wapening en/of een grondverbetering worden toegepast.

   Een en ander conform het advies van ingenieur stabiliteit (studiebureel voor
   berekening van constructies).

1.5  Metselwerken

   Voor de diverse constructieonderdelen worden de volgende materialen toegepast:


   Technische Omschrijving Site 21 – zone D / 7 woningen - te Genk
                      7
   Metselwerken funderingen worden uitgevoerd in betonblokken (vuilmetselwerk) of
   grindbetonblokken.

   Voor-, achter- en zijgevels:
   De uitwendige scheidingsconstructies zijn opgebouwd c.q. samengesteld uit
   buitenspouwbladen (hoofdbouw) te weten metselwerk gevelsteen handvorm
   waalformaat kleur rood respectievelijk oranje-rood (licht genuanceerd), zoals op
   tekening is aangegeven.

   De tuinmuren en tuinbergingen worden eveneens uitgevoerd in handvorm
   gevelstenen kleur rood respectievelijk. oranje-rood (licht genuanceerd).

   De binnenspouwbladen van de woning worden uitgevoerd in kalkzandsteen o.g.
   van voldoende dikte.

   Inwendige scheidingsconstructies:
   Dragende wand(en) zie tekening uit te voeren in kalkzandsteen.

   De niet dragende wanden (lichte scheidingswanden) zullen uitgevoerd worden in
   wanddikte van 10 cm conform de tekening. Deze scheidingswanden zijn
   samengesteld c.q. vervaardigd van gasbeton elementen og.

   Alle spouwmuren worden voorzien van een thermische spouwisolatie. Van
   minerale wol o.g. conform de EPB.

   De ankerloze woningscheidende wanden uitvoeren in kalkzandsteen (o.g.),
   opbouw wand 15-5-15 cm. De spouw wordt voorzien van minerale glaswol 5 cm
   o.g. en tenminste 50 cm doorgezet in de funderingsconstructie.
   Deze woningscheidende constructie levert een verhoogde geluidsisolatie op.

   Het voegwerk wordt uitgevoerd in de kleur grijs.

1.6. Draagconstructies (vloeren)

   De vloerconstructie van de woning is als volgt samengesteld:

   De begane grondvloer uitvoeren als een betonvloer voorzien van krimpwapening,
   een p.e.-folie en ps-isolatie o.g. ,pakketdikte conform opgave ingenieur stabiliteit en
   opgave EPB.

   De eerste en tweede verdiepingsvloer uit te voeren in predallen of betonplaat met
   welfsels, dikte en wapening conform opgave ingenieur stabiliteit.
   Bepaalde constructie-elementen worden overeenkomstig de stabiliteitsstudie
   uitgevoerd in staalprofielen.
   De fabricage, oppervlaktebehandeling en montage gebeuren overeenkomstig de
   wetgeving, voorschriften en normen ter zake.   Technische Omschrijving Site 21 – zone D / 7 woningen - te Genk
                      8
2.  Daken, goten en hemelwaterafvoeren

2.1  Daken

   De platdakconstructie van de woning wordt uitgevoerd in predallen of een
   betonplaat met welfsels voorzien van wapening conform opgave ingenieur
   stabiliteit.
   Als afwerking wordt een afschotlaag van beton aangebracht, voorzien van een
   isolatielaag conform EPB, waarop een meerlaagse dakbedekking voorzien van een
   grindpakket als ballastlaag.

   De platdakconstructie van de buitenberging wordt uitgevoerd in een betonplaat met
   welfsels of gestort in het werk, waarop een meerlaagse dakbedekking voorzien van
   een grindpakket als ballastlaag wordt aangebracht.

   De dakranden worden afgewerkt met een zinken kraal, kleur naturel.

   Boven de carport (auto-opstelplaats) wordt een constructie aangebracht van stalen
   spankabels verankerd in het betondak van de berging en voorzien van een
   klimopbeplanting.


2.2  Hemelwaterafvoeren

   De hemelwaterafvoeren van de woningen worden uitgevoerd in zink en
   aangesloten op een infiltratievoorziening.
   De hemelwaterafvoeren van de bergingen worden uitgevoerd in zink en
   aangesloten op een infiltratie voorziening.


3.  Buitenschrijnwerk

3.1  Buitenkozijnen, ramen en deuren

   De buitenkozijnen, inclusief ramen en deuren, worden uitgevoerd in hout in de
   kleur grijs, volgens opgave architect en voorzien van hang- en sluitwerk.


3.2  Beglazing

   De buitenbeglazing van de verblijfsruimtes wordt uitgevoerd in isolerende HR-
   beglazing conform EPB-berekening.


3.3  Gevelbekledingen/balustrade

   De bekledingen tussen de kozijnen op de begane grond en de verbinding tussen de
   kozijnen van woning D9 worden uitgevoerd in een beplating uitgevoerd in


   Technische Omschrijving Site 21 – zone D / 7 woningen - te Genk
                      9
   multipaint o.g. aangebracht op regelwerk en voldoende isolatie(conform EPB) , in
   de kleur grijs.

   De balustrade (doorvalbeveiliging) ter plaatse van de kozijnen (voorgevel) op de 1e
   verdieping worden uitgevoerd in gelaagd glas en bevestigd in alu-profielen tegen het
   metselwerk.

3.4  Buitenplafondbekledingen

   Plafondbekleding boven de entree van de woning wordt uitgevoerd in Multipaint
   o.g. aangebracht op regelwerk en voldoende isolatie (conform EPB) , in de kleur
   grijs.


4.  Afwerking

4.1  Vloerafwerking

   Cementdekvloeren (chapevloer) dik 6 cm in alle ruimtes. Een en ander volgens
   afwerkstaat.

   De vloer van de buitenberging zal worden uitgevoerd in een klinkerbestrating op
   een zandpakket.

   De vloeren van de slaapkamers worden afgewerkt met laminaat. Handelswaarde
   bedraagt € 18,- per m2 inclusief BTW.

4.2  Wandafwerking

   De wanden worden glad afgewerkt conform de afwerkstaat.

4.3  Plafondafwerking

   De plafonds worden voorzien van spuitpleisterwerk conform de afwerkstaat.
   De V-groef blijft behouden.

4.4  Binnenschrijnwerk

4.4.1 Binnenkozijnen

   De binnendeurkozijnen uit te voeren in houten kozijnen, kleur wit.
   De binnendeuren uit te voeren in schilderdeuren, type tubespaan, voorzien
   van aluminium hang- en sluitwerk.

4.5  Trappen

   De trappen, leuningen en balustrades worden uitgevoerd in beukenhout,
   transparant behandeld.


   Technische Omschrijving Site 21 – zone D / 7 woningen - te Genk
                     10
4.6  Schilderwerk

4.6.1 Schilderwerk/beitswerk

   Het buitenschilderwerk van de buitenkozijnen, ramen en deuren wordt conform
   het kleurenschema van de architect uitgevoerd in een dekkend systeem in een
   standaard RAL-kleur.

   De trappen worden behandeld met transparante beits.

4.7  Behangwerken

   Er wordt geen behangwerk uitgevoerd


5.  Tegelwerken

5.1  Wandtegelwerk

   Wandtegelwerk in de badkamer en toilet tot plafondhoogte van keramische tegels
   naar keuze koper voor een handelswaarde van € 20,-/m2 inclusief BTW(gelijmd).

   In keuken wandtegels 4 rijen hoog tussen keukenblad en bovenkastjes van
   keramische tegels waar keuze koper voor een handelswaarde van € 20,-/m2
   inclusief BTW (gelijmd).

5.2  Vloertegelwerk

   Vloertegelwerk in inkomhal en woonkamer/keuken van keramische tegels naar
   keuze kopers voor een handelswaarde van € 25,-/m2 inclusief BTW gelijmd op een
   chapevloer.

   Vloertegelwerk in de badkamer en toilet van keramische tegels naar keuze kopers,
   voor een handelswaarde van € 25,-/m2 inclusief BTW, gelijmd op een chapevloer.


5.3  Overige voorzieningen

   Onder de raamkozijnen, met aan de binnenzijde stenen borstweringen, worden aan
   de binnenzijde raamtabletten van marmer toegepast (met uitzondering van de
   wanden waar wandtegels worden toegepast).

   Aan de buitenzijde van het gelijkvloers worden raamdorpels van hardsteen
   toegepast.
   Aan de buitenzijde van de 1e en 2e verdieping worden raamdorpels van aluminium
   toegepast.


   Technische Omschrijving Site 21 – zone D / 7 woningen - te Genk
                     11
   Onder de binnendeuren worden dorpels van natuursteen toegepast (conform
   verkooptekening).


6.  Technieken

6.1  Electra

   De aanlegkosten zijn in de prijs van de woning begrepen. De aansluitkosten zijn
   voor rekening van de koper, De kosten van gebruik van elektriciteit zijn tot de dag
   van oplevering voor rekening van de ondernemer.

   De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens alle wettelijke bepalingen.

   De installatie zal worden uitgevoerd in standaardmateriaal inbouw (kleur gebroken
   wit) met uitzondering van de bergkast en buitenberging waar opbouw zal worden
   toegepast.

6.1.2 Omvang installatie

   Er worden voldoende stopcontacten en schakelaars aangebracht (conform
   bijlage 3).

   De woningen zijn voorzien van een belinstallatie (zwakstroom), de woningen zijn
   voorzien van onbedrade aansluitmogelijkheden voor de kabelaansluiting conform
   de aangehechte uitrustingsstaat.

6.1.3 Telecommunicatievoorzieningen

   In elke woning wordt in de meterkast een standaard aansluiting voor een
   telefooninstallatie voorzien.
   In de uitrustingstaat is aangegeven in welke ruimte een loze telefoonleiding is
   opgenomen (bijlage 3).


6.2  Verwarmingsinstallatie

   De centrale verwarmingsinstallatie op aardgas wordt uitgevoerd als: CV-ketel
   inclusief warmwatervoorziening.
   De radiatoren worden geplaatst conform opgave en berekening van de installateur.
   De warmtebron bestaat uit een HR-ketel met doorstromer fabrikaat Nefit of
   Viessmann og, rendement volgens EPB-berekening.
   De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een kamerthermostaat.
   Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige
   verwarming van alle te verwarmen ruimten:
   woon-/zitkamer, eethoek        22 °C

   Technische Omschrijving Site 21 – zone D / 7 woningen - te Genk
                     12
   verkeersruimte en toilet           15 °C
   keuken                    22 °C
   bijkeuken                  15 °C
   buitenberging                onverwarmd
   slaapkamers                 22 °C
   badkamer                   24 °C6.3  Sanitaire installatie

6.3.1 Waterleidingen

   De waterleiding wordt uitgevoerd in kunststoffen leidingen.

   De aanlegkosten zijn in de prijs van de woning begrepen. De aansluitkosten zijn
   voor rekening van de koper. De kosten van gebruik van gas en water zijn tot de dag
   van oplevering voor rekening van de ondernemer.

   De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de
   meterruimte. De waterleiding is afsluit-/aftapbaar en in voldoende mate beschermd
   tegen bevriezing.

6.3.2 Gasleidingen

   De cv-installatie wordt op de gasinstallatie aangesloten.

6.3.3 Sanitair

   De handelswaarde bedraagt € 3.000,- inclusief BTW per woning.

   Het te leveren sanitair conform separaat aangehechte sanitairlijst, in witte
   uitvoering (bijlage 1).

6.4  Ventilatievoorzieningen en gasafvoer-/rookkanalen

   De woning wordt voorzien van ventilatiesysteem A (conform EPB).
   Ter plaatse van de keuken, het toilet en de badkamer wordt de lucht afgezogen.
   De keuken wordt voorzien van een wasemkap met motor aangesloten op een
   afzonderlijk verluchtingssysteem.
   Ten behoeve van de ventilatie worden in het plafond kunststof roosters/
   rozetten aangebracht (kleur wit).

   Het aantal, alsmede de juiste plaats van de roosters zijn in de EPB bepaald.

6.5  Keukeninrichting

   Voor de keukeninrichting is een Siematic keuken inclusief apparatuur met een
   handelswaarde van € 5.300,- opgenomen, inclusief BTW.

   Technische Omschrijving Site 21 – zone D / 7 woningen - te Genk
                     13
   De omschrijving van de keukenelementen, aanrechtblad, mengkraan en
   bijbehorende apparatuur is in een separate bijlage toegevoegd (bijlage 2).


7.  Buitenaanleg

7.1  Bestratingen/Verhardingen

   De afwerking van de bergingsvloer wordt uitgevoerd in een klinkerbestrating op een
   zandpakket.
   De verharding van de carports (auto-opstelplaats) wordt uitgevoerd in een
   klinkerbestrating op een stolgrindpakket.

7.2. Terreininventaris

   De erfafscheidingen tussen de perceelsgrenzen van de woningen worden
   uitgevoerd in een gaashekwerk voorzien van een klimopbeplanting.
   Op de hoekkavels wordt een tuinmuur aangebracht van handvorm gevelsteen en
   gedeeltelijk voorzien van stalen roosters bevestigd op een stalen constructie,
   conform het advies van ingenieur stabiliteit.


8.  Algemeen

8.1. Prijsafspraken

   Alle genoemde prijzen zijn handelswaarden. Indien de klant liever zelf gekozen
   leveranciers neemt, zal er een terugbetaling plaatsvinden van de handelswaarde
   min 25 %.

8.2  Wijzigingen tijdens de bouw

8.2.1 Wijzigingen

   Alle wijzigingen in opdracht van de ondernemer en/of in opdracht van de koper
   verstrekt, moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de
   Algemene Voorwaarden, behorende bij de overeenkomst.

   Tevens behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om wijzigingen op
   tekeningen en in deze technische omschrijving aan te brengen, indien zij dit uit
   constructieve en/of technisch oogpunt noodzakelijk acht en de kwaliteit hierdoor
   niet ernstig wordt beïnvloed.
   Technische Omschrijving Site 21 – zone D / 7 woningen - te Genk
                     14
8.2.2 Bezichtiging

   Bezichtiging van de bouwplaats kan uitsluitend geschieden op nader vast te
   stellen kijkdag of op afspraak met uitvoerder of kopersbegeleider.

8.3  Afwijkingsmogelijkheden

   Het kan voorkomen dat een eis in redelijkheid niet kan worden nagekomen wegens
   uitzonderlijke omstandigheden (situering, ontwerpeisen, kosten e.d.).
   Onderbouwde afwijking is dan mogelijk.

8.4  Garantie

   De woningen worden verkocht onder de garantiestelling zoals opgenomen in de
   Wet Breyne.

8.5  Werkzaamheden direct na oplevering

   Veelal is er sprake van een vochtig klimaat in de woning (bouwvocht), hiervoor is
   het noodzakelijk veelvuldig te ventileren en de verwarming niet te "hoog" te stellen.
   Hiermee wordt ook het verschijnsel van de meer dan normale verkleuring van het
   spuitwerk, door uittredend bouwvocht, beperkt.

   Ook het aanbrengen van diverse vloer- en wandafwerkingen direct na oplevering
   kunnen tot vervelende schades leiden, doordat er bouwvocht "opgesloten" wordt.
   U kunt de ondernemer niet verantwoordelijk stellen voor deze schade. In principe
   dienen deze werkzaamheden pas 1 jaar na oplevering uitgevoerd te worden.

8.6  Krimp

   Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en
   mede door droging zullen er met name bij de aansluitnaden krimpscheuren
   ontstaan. Deze kunnen bij het onderhoud van de woning worden dichtgezet;
   hiervoor zijn speciale (flexibele) materialen in de handel.

8.7  Verzekering

   De door de ondernemer afgesloten verzekering eindigt op de dag van oplevering. U
   dient uw woning vanaf deze datum te verzekeren tegen brand- en stormschade.
   Technische Omschrijving Site 21 – zone D / 7 woningen - te Genk
                     15
8.8  Oplevering privatieve entiteiten

   Het geheel wordt bezemschoon opgeleverd, alle puin en afval worden verwijderd.
   Voor het overhandigen van de sleutels zal de koper het saldo hebben betaald. Door
   het betrekken van de woning of het appartement aanvaardt de koper een
   stilzwijgende overname. Bij de voorlopige oplevering worden de volgende
   elementen aan de koper overhandigd:
    Post interventie dossier;
    De sleutels (3 stuks) van al de toegangen van de woning;
    Het proces verbaal over het onderzoek van de elektrische
      laagspanningsinstallatie;
    Het proces verbaal over het onderzoek van de sanitaire installatie;
    Het proces verbaal over het onderzoek van de gasinstallatie;
    De contacten met de leverende maatschappijen van de nutsvoorzieningen;
    Eventueel de aanvragen tot het overnemen van het contract met de leverende
      maatschappijen van de nutsvoorzieningen;
    Het proces verbaal van de voorlopige oplevering.

   De koper heeft de verplichting om binnen de 30 dagen na ingebruikname het
   kadaster hiervan op de hoogte te brengen.

   De eindoplevering gebeurt te vroegste 1 jaar na de voorlopige oplevering. De
   kosten voor de aansluiting van nutsleidingen worden onmiddellijk doorgefactureerd
   aan de koper van zodra de juiste bedragen bekend zijn.

8.9  Plannen

   De plannen van de woning welke aan de koper overhandigd werden, dienen als
   basis voor het opstellen van de verkoopovereenkomst. Voor wat betreft de
   afwerking van de woningen, zijn de aanduidingen op de plannen als louter indicatief
   te beschouwen. De beschrijving in dit lastenboek heeft dan ook steeds voorrang op
   de plannen. Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk, ten gevolge van
   stabiliteits- of technische redenen. De plannen werden te goeder trouw opgemaakt
   door de architect na meting van het terrein. De verschillen welke zouden
   voorkomen, hetzij in meer hetzij in min, zullen beschouwd worden als
   aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst op één of andere wijze
   zouden wijzigen. Eventuele maten op de plannen dienen dan ook te worden
   aanzien als indicatieve maten. Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of
   esthetische redenen van algemeen belang zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk
   het akkoord van de kopers te bekomen. Getekende kasten, meubilair e.d. zijn enkel
   ten titel van indicatie aangeduid. Secties en plaatsing van kolommen en balken
   worden bepaald door de raadgevende ingenieur, onder toezicht van de architect.
   Sommige balken, kolommen en leidingen kunnen dan ook zichtbaar blijven, ook al
   staan ze al dan niet op bijgevoegde plannen vermeld.
   Technische Omschrijving Site 21 – zone D / 7 woningen - te Genk
                     16
8.10 Erelonen architect en ingenieur

   De erelonen van de architect en de ingenieur, welke aangesteld werden door de
   bouwheer, zijn inbegrepen in de verkoopprijs. Indien de koper echter zou overgaan
   tot grondige wijzigingen aan de plannen in zoverre mogelijk en toegestaan, kan
   hiervoor een bijkomend ereloon gevraagd worden. Erelonen verbonden aan de
   tussenkomst van aangestelden door de kopers, dus anderen dan de hier vermelde
   architect en ingenieur, zijn ten laste van de koper.

8.11 Nutsvoorzieningen

   Inleidingen voor gas- water en elektriciteit tot aan de individuele meter is voorzien
   door de hoofdaannemer. Alle aankoppelings-, aansluit-. plaatsings-,
   indienststellings-, verbruiks- en abonnementskosten van de nutsvoorzieningen
   (water, gas, elektriciteit, telefoon, riolering, TV-FM-distributie) zijn niet in de
   verkoopprijs inbegrepen en vallen dan ook ten laste van de kopers. De kopers
   zullen op eerste verzoek hun aandeel in de kosten van den nutsleidingen aan de
   bouwheer voldoen, op voorlegging van een factuur. Het gaat om werken die
   verplicht door nutsmaatschappijen/overheden worden uitgevoerd/gefactureerd
   aangevuld door eventuele werken specifiek verbonden aan de uitvoering van de
   nutsaansluitingen.

8.12 Materialen, handelswaarde en merkaanduiding

   De koper stelt de bouwheer in de mogelijkheid om zijn verbintenis uit te voeren.
   Hij is derhalve verplicht binnen de acht dagen zelf of via een vertegenwoordiger te
   antwoorden op elk verzoek door de bouwheer tot hem gericht in verband met de
   totstandkoming van de door hem aangekochte woning. Indien geen antwoord
   geformuleerd wordt binnen deze periode, wordt aangenomen dat de koper akkoord
   gaat met de voorstellen van de bouwheer of dat de koper de vrijheid laat aan de
   bouwheer inzake keuze van materialen, kleuren enz.

   De bouwheer heeft het recht de plannen te wijzigen of andere materialen van
   gelijkwaardige kwaliteit te gebruiken dan diegene die in het lastenboek voorkomen,
   in de mate dat deze wijzigingen gevorderd worden door de architect, ingenieur,
   bevoegde overheden, verzekeringsmaatschappijen, nutsvoorzieningmaatschappijen
   of omdat de bouwheer meent dat deze wijzigingen de
   privatieve/gemeenschappelijke delen of het nut ervan verbeteren, of nog omdat de
   bouwheer in de loop van de bouwwerken meent dat deze wijzigingen nodig of
   nuttig zijn om de uitvoering in overeenstemming te brengen met het lastenboek,
   ingevolge de afwezigheid op de markt van de voorziene materialen, minderwaarde
   in de kwaliteit, onaanvaardbare vertragingen in de levering, faling van de
   leveranciers of onderaannemers enz.
   In het lastenboek wordt een aantal malen de benaming “handelswaarde”
   gehanteerd. Hieronder dient verstaan te worden de particuliere verkoopprijs,
   inclusief BTW, van de materialen. De plaatsingskost is in de opgegeven waarden
   omvat daar naar expliciet vermeld.


   Technische Omschrijving Site 21 – zone D / 7 woningen - te Genk
                     17
8.13 Wijzigingen door kopers

   Wanneer de koper, om welke reden dan ook, wijzigingen wenst aan te brengen aan
   dit bestek, de plannen of de standaard voorzieningen (t.t.z. aan de afwerking of de
   lay-out van zijn woningen), kan dit slechts in de mate dat de bouwheer hierover zijn
   akkoord geeft. Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van afwerking
   die binnen de voorziene handelswaarde valt, toch een supplementaire plaatsingskost
   kan aangerekend worden. Bepaalde wijzigingen van afwerking kunnen aanleiding
   geven tot termijn verleningen tot de voorlopige oplevering. Wijzigingen die het
   uitwendige van het gebouw en de uniformiteit van de gemene delen veranderen zijn
   niet mogelijk.

   Het is de koper niet toegelaten om zelf of via derden werken uit te voeren op de
   werf (te verstaan voor de voorlopige oplevering).

   Indien de koper, zonder weten van de bouwheer, zelf of via derden werken uitvoert
   aan het goed, geldt dit als de aanvaarding van de voorlopige oplevering van zijn
   privatieve delen. De bouwheer wordt in dit geval ontslaan van alle
   verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte van de kopers voor wat betreft zijn
   werk.

   Elke vorm van ingebruikname geldt eveneens als aanvaarding van de voorlopige
   oplevering.

   Eventuele wijzigingen zullen alleen uitgevoerd worden na een voorafgaandelijk
   schriftelijk akkoord van de kopers aangaande de kostprijs van deze wijzigingen.
   Bepaalde wijzigingen kunnen mogelijk ook geweigerd worden door de bouwheer.
   Wijzigingen dienen steeds tijdig besproken te worden, in functie van de
   werfplanning. De kostprijzen van gevraagde wijzigingen zullen opgemaakt worden
   door de bouwheer, de hoofdaannemer of de onderaannemer van een bepaald lot.
   Mondelinge toezeggingen hebben geen enkele waarde zolang ze niet schriftelijk zijn
   bekrachtigd.

   In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. De koper verklaart dat de
   woning verkocht werd met de afwerking zoals in dit bestek beschreven zonder
   verdere uitzonderingen tenzij expliciet in het bestek genoteerd werd en door de
   verkoper ondertekend.

   Dit bestek werd opgemaakt om te voegen bij de verkoopovereenkomst. Deze
   beschrijving beperkt de verkoop door zijn opsomming. Alle op de plannen
   aangegeven suggesties van inrichting en aankleding zijn uitsluitend ter oriëntatie.
   Technische Omschrijving Site 21 – zone D / 7 woningen - te Genk
                  18
Dit document wordt in twee exemplaren opgemaakt en door beide partijen
ondertekend. Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar ontvangen te
hebben. De koper verklaart hierbij grondige kennis te hebben van hetgeen in dit
bestek vermeld is. Onduidelijkheden werken op verzoek aan de koper uitgelegd. De
koper verklaart dat de woning werd verkocht met de afwerking hierin zoals in dit
bestek beschreven zonder verdere uitzonderingen en mondelinge afspraken, tenzij
expliciet vermeld en door de verkoper ondertekend.


Datum ondertekening
De koper
De verkoper
Technische Omschrijving Site 21 – zone D / 7 woningen - te Genk
                           19
                        BIJLAGE 3

          OMSCHRIJVING ELEKTRISCHE INSTALLATIES


De elektrische installatie beantwoordt aan de voorschriften van de stroomleverende maatschappij en
het AREI. Voor het in gebruik nemen van het gebouw zal de ganse installatie, zowel privatieve als
gemene delen, gekeurd worden door een door de overheid erkend controleorganisme.

Elke woning heeft een individuele elektriciteitsmeter. In het verdeelbord in de woning zijn
afzonderlijke kringen met automatische zekeringen voorzien voor verlichting, stopcontacten,
voeding van de voorziene keukentoestellen, wasmachine, droogkast, centrale verwarmingsinstallatie
evenals de belinstallatie op laagspanning.

Stopcontacten, schakelaars, aansluitdozen,… zijn in wit of ivoorkleurige kunststof.

Per woning is een installatie voor een telefoonaansluiting en kabeldistributie voorzien.

De elektrische installatie van de woningen bevat minimaal volgende standaarduitrusting:


Inkomhal:
   1 lichtpunt met 2 schakelaars
   1 enkel stopcontact

Toilet:
   1 lichtpunt met schakelaar

Keuken (gelijkvloers):
   2 lichtpunten met 2 schakelaars
   1 voeding werkbladverlichting met schakelaar
   3 dubbele stopcontacten
   3 enkele stopcontacten
   1 stopcontact of aansluitpunt voor:
      o dampkap
      o koelkast
      o kookplaat
      o oven/microgolfoven
      o vaatwasser
   1 aansluiting voor telefoon (onbedraad)
   1 aansluiting voor kabeldistributie (onbedraad)

Berging:
   1 lichtpunt met schakelaar met verkliklicht
   1 stopcontact voor:
      o wasmachine
      o droogkast
      o gaswandketel
         Technische Omschrijving Site 21 – zone D / 7 woningen - te Genk
                           20
Woonkamer (1e verdieping):
  2 lichtpunten met 4 schakelaars
  2 dubbele stopcontacten
  4 enkele stopcontacten
  1 aansluiting voor telefoon
  1 aansluiting voor kabeldistributie
  1 wachtleiding

Slaapkamer 1:
   1 lichtpunt met 2 schakelaars
   3 dubbele stopcontacten
   1 enkel stopcontact
   1 aansluiting voor kabeldistributie (onbedraad)
   1 aansluiting telefoon (onbedraad)

Overige slaapkamers :
   1 lichtpunt met 1 schakelaar
   2 dubbele stopcontacten
   1 aansluiting voor kabeldistributie (onbedraad)
   1 aansluiting telefoon (onbedraad)

Nachthal (indien van toepassing):
   1 lichtpunt met 2 schakelaars
   1 enkel stopcontact

Badkamer:
   1 lichtpunt met 1 schakelaar
   2 stopcontacten

Tuinberging:
   1 lichtpunt met schakelaar
   1 dubbel stopcontact

De details van de elektrische installatie worden met de installateur ter plaatse besproken.
         Technische Omschrijving Site 21 – zone D / 7 woningen - te Genk
                        21
BIJLAGE 4 AFWERKSTAAT RUIMTEN

               Vloeren        Wanden          Plafond

Entree / Hal         cementdekvloer    behangklaar       structuurspuitwerk
               + vloertegels

Meterkast           cementdekvloer    niet nader afgewerkt   niet nader afgewerkt

Toilet            vloertegels      wandtegels        structuurspuitwerk

Woonkamer           cementdekvloer    behangklaar       structuurspuitwerk
(1e verdieping)        + laminaat

Berging            cementdekvloer    behangklaar       structuurspuitwerk
               + vloertegels     niet nader afgewerkt   niet nader afgewerkt

Keuken            cementdekvloer    wandtegels tussen    structuurspuitwerk
(gelijkvloers)        + vloertegels     keukenblad en boven-
                          kasten (4 rijen hoog)
                          structuurspuitwerk

Slaapkamers          cementdekvloer    behangklaar       structuurspuitwerk
               + laminaat

Badkamer           vloertegels      wandtegels        structuurspuitwerk
                          structuurspuitwerk

Nachthal           cementdekvloer    behangklaar       structuurspuitwerk
               +laminaat

Buitenberging         klinkerbestrating niet nader afgewerkt     niet nader afgewerkt
               op zandbed    niet nader afgewerkt
      Technische Omschrijving Site 21 – zone D / 7 woningen - te Genk

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:22
posted:6/25/2012
language:Dutch
pages:21