SANDRA PECAREVIC by j9NCI00

VIEWS: 73 PAGES: 38

									       GRAD VIS
 25. - 27. svibanj 2005. godine

    GRAD KARLOVAC
   17. - 19. lipanj 2005.
    ORGANIZATOR:
  HRVATSKI SABOR KULTURE    SUORGANIZATORI:
 A.K. "RANKO MARINKOVIĆ" VIS
GRADSKO KAZALIŠTE “ZORIN DOM”    POKROVITELJ:
 MINISTARSTVO KULTURE RH
       FESTIVALSKI ODBOR


         LENKO BLAŽEVIĆ
        MARINKO ZUBČIĆ
         MAJA KARUZA
        ZAMJENIK ŽUPANA
         GRADONAČELNIK
   ZVONIMIR ILIJIĆ, ravnatelj "Zorin doma"
  ANTE RADE, predsjednik Upravnog odbora HSK
     MILAN LAKOŠ, član Skupštine HSK
  DAMIR BAČIĆ, tajnik Hrvatskog sabora kulture        RADNI ODBOR VIS

         ZDENKO KARUZA
           MARIO FRAS
        SANDRA PEĆAREVIĆ
         SAVONKA KARUZA
          IVO PEĆAREVIĆ

     RADNI ODBOR KARLOVAC

      Prihvat i organizacija smještaja:
         GORAN ĐURAŠEVIĆ
         DUBRAVKA BALJAK
      Asistent produkcije i inspicijent:
         RASTKA BELAVIĆ
         Tehnička podrška:
           MILAN PAVIĆ
           NEVEN ZEBIĆ
          ROBERT PAVLIĆ
       Tajništvo: BRANKA VOLMUT2
       JUBILARNI 45. FESTIVAL

Za 45.Festival hrvatskih kazališnih amatera prijavilo
se 112 predstava. Najviše njih iz grada Zagreba,
zatim Međimurske županije, Saveza Čeha u
Republici   Hrvatskoj,  Zagrebačke   županije,
Bjelovarko-bilogorske,    Koprivničko-križevačke,
Splitsko-dalmatinske,   Vukovarsko-   srijemske,
Krapinsko-zagorske,       Primorsko-goranske,
Šibensko-kninske, Osječko baranjske i Varaždinske
županije.
Među 14 izabranih predstava koje konkuriraju za
nagrade našle su se predstave iz: Karlovca, Zeline,
Kastva, Visa, Splita i Zagreba. Nakon dužeg
izbivanja s Festivala našle su se i predstave iz
Molva, Garešnice i Vinkovaca. Ni ovaj Festival nije
mogao proći bez predstave češke manjine što
svjedoči o kvaliteti kazališnog amaterizma Čeha u
Hrvatskoj. Po broju prijavljenih predstava za
Festival ove godine vidljiv je - značajan pomak u
Koprivničko- križevačkoj županiji s jedne predstave
u prošloj na pet u ovoj godini. Na žalost i ove
godine mogu zaključiti da nam je kazališni
amaterizam u Osječko-baranjskoj, Virovitičko-
podravskoj,   Brodsko-posavskoj   i  Požeško-
slavonskoj županiji gotovo potpuno nestao, a
nekad prije bile su to sredine u kojima je djelovao
veliki broj kazališnih ansambala. Vrlo slično stanje
je u Zadarskoj, Šibensko-kninskoj i Dubrovačko-
neretvanskoj gdje je drastično smanjen broj ovih
ansambala.
Nastajanje i nestajanje, usponi i padovi su
značajne odrednice amaterizma pa tako i
kazališnog. Ne mislim da se zato treba pomiriti s
tim stanjem, već naprotiv potrebno je mijenjati
ga. Prvo što bi trebalo učiniti je organizirati
cjelokupne   amaterske   kulturno  umjetničke
djelatnosti na području Županije u jednu
jedinstvenu organizaciju


                          3
koja će koordinirati i povezivati rad svih članica,
organizirati  prezentaciju   ostvarenja  putem
županijskih smotri, voditi brigu o edukaciji kao
bitnoj pretpostavki uspješnog rada.
Postojanje i uspješno djelovanje ovih organizacija
na nivou županije pokazalo se opravdanim, gotovo
neophodnim za opstojnost i razvoj amaterizma.
Potvrda tome su uspjesi i osnivanje novih društava
u županijama gdje su osnovane i uspješno djeluju
Županijske   zajednice   amaterskih   kulturno
umjetničkih udruga. Želim ovdje spomenuti
zajednice:   Bjelovarsko-bilogorske,   Krapinsko-
zagorske, Koprivničko-križevačke, .Međimurske i
Zagrebačke županije čiji je uspješan rad dijelom
pridonio rezultatima kazališnih ansambla što su
izabrani za 45.Festival. Dosadašnja suradnja ovih
organizacija s krovnom organizacijom Hrvatskim
saborom kulture daje rezultate iz godine u godinu
osobito u edukaciji.
U ime Hrvatskog sabora kulture kao organizatora
svih 45.Festivala i sebe prisutnog na najvećem
broju Festivala zahvaljujem se svim sudionicima
ovog jubilarnog 45.ali i svih dosadašnjih, svim
dragim    selektorima,   članovima   Stručnih
povjerenstva, voditeljima razgovora, urednicima
Biltena, brojnim zaljubljenicima u “daske koje život
znače” koji su na bilo koji način pridonijeli
četrdesetpet godišnjem životu ovog Festivala
značajnog za kazališni život ljudi gotovo svih
krajeva naše domovine Hrvatske.
Veliko hvala i zahvalnost svima.

Damir Bačić
4
Riječ selektora

Drugu se godinu za redom zaputih krajolicima
hrvatskoga kazališnog amaterizma. Često sam se
za tih putovanja, osobito za povrataka, nakon
gledanja neke predstave, s dozom ogorčenosti
pitao: treba li to nekome? Ne ta moja putovanja,
već njihov objekt iliti razlog - treba li nekome
uopće to amatersko kazalište? Osim, jasno, tim
divnim ljudima koji, vođeni nekom posve
iracionalnom silom, tamo negdje daleko izvan
dohvata reflektora tzv. "velike" kulture stvaraju
čudo teatra. Sigurno ne uvijek na savršen način (a
što bi, zapravo, bila "savršenost" u kontekstu
kazališnoga umijeća?), ali zato u pravilu čašćeni
ignorancijom ili čak podsmjehom bliže i dalje
okoline.
Kako uopće definirati, objasniti, amatersko
kazalište? Zar tek razlikovno, naime kao "ono koje
nije profesionalno"? Možda. Doista, profesionalce
lako raspoznajemo: to su oni koji "obavljaju" teatar
kao zvanje, primaju za to novac i na pozornici
skupljaju mirovinski staž. Amateri bi, prema tome,
bili "oni drugi", oni koji veći dio dana zarađuju za
goli život negdje drugdje, a onda navečer stupaju
na scenu zbog... Hm, zašto? Iz hobija? Kao
filatelisti ili lovci na leptire? Naizgled, baš tako
nekako. Osim što se iz kazališnog "hobija" može
roditi umjetnički čin - kakav se u albumu maraka,
ma s kolikim žarom bio slagan, nikada neće zbiti!
Da stvar po jasnoću definicije bude još gora, i
amateri i profesionalci u podjednakom omjeru
mogu stvoriti    lošu i dobru predstavu. Ta je
činjenica već poodavno poznata i priznata, koliko
god bila mrska profesionalcima. Pa, ako je tome
tako, kakve veze imaju pojmovi "amaterizam" i
"kazalište"? Nisu li oni zapravo nespojivi? Nije li
"amatersko kazalište" isto što i vodena vatra, ili
sunčana noć? Ili, da obrnem pitanje: kada će


                         5
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, kao i
lokalne vlasti, primijetiti da se između stotinjak
amaterskih predstava (ako brojimo samo one
prijavljene za FHKA, a ima ih sigurno i "izvan
sustava") svake godine dogodi barem jednak broj
sjajnih kazališnih događaja kao i u onih desetak-
petnaestak profesionalnih teatara.
Neka ovo bude tek zalogom za neko kasnije
promišljanje pametnih ljudi o budućnosti (ili
sudbini) amaterskog kazališta u nas. Nakon
odgledanih svih tih predstava u jednom dahu,
siguran sam tek da će se netko uskoro morati
dobrano zamisliti nad uspostavom posve novih
društvenih, financijskih i organizacijskih mjerila
kojima valja odmjeravati kazališni amaterizam. Jer
valjda je ipak konačno prošlo to nesretno razdoblje
kada se amaterizam apriori smatrao reliktom
nekakve socijalističke "narodne kulture". Vrijeme
je, dakle, za jedina moguća mjerila ("europska",
voljeli bi reći političari): poticaj i podršku zaslužuju
oni koji stvaraju.
A o tome koliko stvaralačkoga žara ima u
ovogodišnjem izboru predstava za FHKA, zaključke
neka donose njegovi marni gledatelji. Po meni,
žara je dovoljno za solidnu roštiljadu, a ne manjka
ni prave, "velike" umjetnosti.

Darko Tralić
6
Gradine i kamene gomile svjedoče o tisućljetnoj
naseljenosti otoka Visa, a ostaci teatra uzidani u
temelje franjevačkog samostana na poluotočiću
Prirovu, antičke terme ili helenističko groblje
potvrđuju da je grad Vis jedno od najstarijih
urbanih središta u Hrvatskoj, Sam grad Vis, antičku
Issu, osnovao je sirakuški tiranin Dionizije Stariji
oko 397. godine prije Krista kao uporište grčkom
naseljavanju Jadrana.
O razvijenosti grada govore i brojni arheološki
ostaci. U arheološkoj zbirci viškoga muzeja koji se
nalazi u austrijskoj utvrdi Batarija može se vidjeti
najljepši primjer antičke umjetnosti na Visu –
brončana glava božice Artemide. Uz nju tu se ističu
i druge vrijedne antičke umjetnine kao što su glave
muškaraca i žena, keramičke vaze raznih oblika,
posude te posebice jedinstvena zbirka amfora
izvađenih u neposrednoj blizini grada.
Grad Vis je iznimno bogat kulturno-spomeničkom
baštinom iz novijeg doba. U gradu se nalazi
mnoštvo ljetnikovaca, utvrda i palača. Ako krenete
iz kuta koji se nalazi na jugoistočnom dijelu prema
luci na jugoistočnom dijelu uvale, proći ćete kraj
Jakinove   palače,  palače  pjesnika   Petra
Hektorovića, Petrinovićeve palače, rodne kuće
jednog od najvećih hrvatskih pisaca – Ranka
Marinkovića, Prdvarićeve palače i Gazarovićeve
palače. Dalje putem slijede Garibaldijeva palača i
čuvena Vila Kaliopa te austrijska utvrda Batarija.
Od sakralne arhitekture i umjetnosti posebno se
izdvajaju predromanička crkva Sv. Jurja (koji je
ujedno i zaštitnik grada te se slavi 23. travnja) u
istoimenoj uvali u neposrednoj blizini Češke vile te
crkva Sv. Marije u Podselju – duhovnom središtu
otoka kamo Višani hodočaste na blagdan Vele
Gospe. Od ostalih sakralnih objekata treba vidjeti
crkvu Sv. Ciprijana i Justine na Kutu, crkvu Gospe
od Spilica koja spaja Kut i Luku te franjevački
samostan na poluotoku Prirovu.


                          7
U gradu Visu djeluje osnovna škola s oko 150
učenika i srednja škola «Antun Matijašević-
Karamaneo» s oko 100 učenika koji se školuju u
općoj gimnaziji i strukovnim školama.
Otok Vis, kao i čitava dalmatinska obala, pripada
mediteranskom tipu klime s vrućim ljetom.
Prosječno trajanje sunca iznosi preko 2600 sati
godišnje. Temperature u ljetnim mjesecima su
iznad 240C, a u zimskim mjesecima iznad 60C.
U gradu Visu od 2001. godine krajem svibnja
održava se Festival hrvatskih kazališnih amatera, a
ove 2005. i Međunarodni festival amaterskih
kazališta     «Jadran    –     2005.»
8
   STRUČNO POVJERENSTVO
    MATKO RAGUŽ, redatelj
 GORDANA OSTOVIĆ, kazališna kritičarka
    ILIJA ZOVKO, glumac      SELEKTOR
    DARKO TRALIĆ, redatelj    VODITELJ RAZGOVORA
   JASEN BOKO, kazališni kritičar     UREDNIK BILTENA
     DAVOR VUKOVIĆ  VODITELJ POSLOVA FESTIVALA
   U VISU: LENKO BLAŽEVIĆPRESS CENTAR, UREDNIŠTVO BILTENA
     VIS: HOTEL "ISSA"
    KARLOVAC: "ZORIN DOM"   MEDIJSKI POKROVITELJI:
                     9
         GRAD VIS

     SRIJEDA, 25. svibanj 2005.
        HRVATSKI DOM

      OTVARANJE FESTIVALA

        POZDRAVNE RIJEČI
       predstavnika grada Visa
     Splitsko-dalmatinske županije
      Hrvatskog sabora kulture
       Ministarstva kulture RH


   DRAMSKI STUDIO ZA MLADEŽ GRADSKOG
      KAZALIŠTA MLADIH, SPLIT
         Antun Šoljan
     "ROMANCA O TRI LJUBAVI" AMATERSKO KAZALIŠTE “RANKO MARINKOVIĆ”
          VIS
       Luigi Pirandelo
    "COVIK-ZVIR I KRIPOST"        IZVAN KONKURENCIJE
     HISTORIA VIVA, KARLOVAC
        Davor Radović
      "FAŠNIČKI IGROKAZ"
10
    ČETVRTAK, 26. svibanj 2005.


        HOTEL "ISSA"

   RAZGOVORI O PREDSTAVAMA

        HRVATSKI DOM

MALO LUTKARSKO KAZALIŠTE "LET", ZAGREB
        Ida Mati
     "RADOZNALA JELKA"


       KULTURNI CENTAR

       RADIONICA
GLUMAČKI TRENING PO OSNOVAMA MIHAELA
        ČEHOVA

  GAREŠNIČKO AMATERSKO KAZALIŠTE
     "DILETANTI", GAREŠNICA
       Tomislav Čaisa
      "ŽIVOT JE TRAČ"


 DRAMSKI STUDIO GRADSKOG KAZALIŠTA
     "ZORIN DOM", KARLOVAC
Grupa + dijelovi različitih tekstova Franza Kafke
    "KAfKA, kuKAc, KArlovac" ZELINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE (ZamKa)
Pri Pučkomu otvorenom učilištu Sv. Ivan Zelina
        Dora Delbianco
        "DIRIGENT"
                        11
      PETAK, 27. svibanj 2005.


        KULTURNI CENTAR


        RADIONICA
 GLUMAČKI TRENING PO OSNOVAMA MIHAELA
        ČEHOVA


         HOTEL “ISSA”


     RAZGOVORI O PREDSTAVAMA
        HRVATSKI DOM


  COBYDUP ČEŠKA BESEDA, IVANOVO SELO
 Bohdă Pĕja Šolcova`a Radek Kukura Janček
"KOCOURKOV ANEB VESELOHRA ZE ŽIVOTA"
   (TUPOGLAVIJA ILI PRIČE IZ ŽIVOTA)        IZVAN KONKURENCIJE
    BJELOVARSKO KAZALIŠTE, BJELOVAR
         Tanja Radović
       "PUTOVANJE U PLAVO"


     KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO
   "ISTARSKA VILA", KASTAFSKI PUČKI TEATAR
          Berto Lučić
         "TIŠTAMENT"12
      GRAD KARLOVAC
     PETAK, 17. lipanj 2005.


  GRADSKO KAZALIŠTE “ZORIN DOM”
    KUD “KOTORIBA” KOTORIBA
    Anica Jauk i Sanja Radmanić
    Z NASLONJAČA V ŽENIDBU
       IZVAN KONKURENCIJE

 DRAMSKA SEKCIJA UDRUGE ZA KULTURNI
   AMATERIZAM, SV. KRIŽ ZAČRETJE
       Milan Družinec
        SNUBOKI
GRADSKO KAZALIŠTE "JOZA IVAKIĆ" VINKOVCI i
 FILMSKA KAZALIŠNA UDRUGA "LIPA" ORAŠJE
        Ivo Brešan
   PREDSTAVA HAMLETA U SELU
      MRDUŠA DONJA
                    13
      SUBOTA, 18. lipanj 2005.


   GRADSKO KAZALIŠTE “ZORIN DOM”
     RAZGOVORI O PREDSTAVAMA
        IZVAN KONKURENCIJE
DRAMSKA GRUPA "HELLO", ENGLISH LANGUAGE
      CLUB, KOPRIVNICA
      RADO-MACDERMOT
         KOSA
   DRAMSKA SEKCIJA KUD-a "MOLVE", MOLVE
         Ivan Jaković
   TKO ĆE KOME, AKO NE SVOJ SVOME
 DRAMSKI STUDIO EHO PRI SKD "PROSVJETA"
          ZAGREB
  Po motivima iz drame "Porodične priče"
       Biljane Srbljanović
       IGRE U PIJESKU
14
    NEDJELJA, 19. svibanj 2004.


  GRADSKO KAZALIŠTE “ZORIN DOM”

    RAZGOVORI O PREDSTAVAMA   DRAMSKI STUDIO MLADIH HVAR
      Marin Gazarović
 PRIKAZANJE SV. BEATRICE, FAUSTINA I
     SIMPLICIJA BRATJE


 KD "DIĐIRIDUS", CENTRA ZA KULTURU NOVI
         ZAGREB
       Željka Veverec
       "DER GOLEM"


    RAZGOVORI O PREDSTAVAMA


         VEČERADRAMSKI STUDIO GRADSKOG KAZALIŠTA “ZORIN
       DOM” KARLOVAC
PRIOPĆENJE ODLUKA STRUČNOG POVJERENSTVA
     I ZATVARANJE FESTIVALA
                    15
 DRAMSKI STUDIO ZA MLADEŽ GRADSKOG
   KAZALIŠTA MLADIH SPLIT

        Antun Šoljan
      ROMANCA O TRI LJUBAVI

Redatelj:              Vicko Bilandžić
Scenograf:     Marin Kaliterna, Duje Škaričić
Popis glumaca:            Ivana Efendić,
      Mia Roknić, Mario Pajić, Mate Sirišćević


Gradsko kazalište mladih Split postoji više od
pedeset godina i jedino je profesionalno kazalište
za djecu i mlade na jadranskoj obali. Uz stalni
umjetnički ansambl okuplja mlade Splićane u
dramskim studijima za djecu i mladež te u
skupinama za ples i zborno pjevanje.
Dramski studio za mladež od 1996. godine njeguje
tzv. odgojno kazalište, rad sa skupinama mladih u
nekom riziku. Prvi kazališno-obrazovni projekti toga
tipa bila je predstava ST (SAMO TAKO) u cilju
prevencije ovisnosti koju je u 42. izvedbe vidjelo
oko 10 000 gledatelja i proglašena je najboljom
predstavom 37. Festivala hrvatskih kazališnih
amatera održanog u Murteru. Nakon nje uslijedile
su predstave “Mračno kazalište”, “Tri priče iz
davnine” , Split 3,4,5 …, “Viktor ili djeca na vlasti”
Gostovalo se u zemlji i inozemstvu, od kojih
izdvajamo festival u Avignonu i susret europskih
kazališta mladih u Bussangu u organizaciji Vijeća
Europe.
16
     AMATERSKO KAZALIŠTE
     "RANKO MARINKOVIĆ" VIS

        Luigi Pirandello
      COVIK – ZVIR I KRIPOST

Redatelj:             Lenko Blažević
Popis glumaca:          Zdenko Karuza,
  Ivo Pečarević, Vesna Roki, Andro Roki, Dino
  Peribonio, Mario Fras, Ratko Radišić, Lina
  Blažević, Issa Ilić
Tehničko osoblje:         Marinko Zubčić,
  Maja Karuza, Sandra Pečarević, Savonka Karuza

Viška kazališna družina utemeljena je 31. siječnja
1996. godine. U osam godina djelovanja izvedeno
je deset premijera: "Sad ili ko zno kad", "Morski
covik" prema motivima "Medvjed" i "Prosidba" A.
P. Čehova, koje je na višku cakavicu obradio Siniša
Brajčić. "Mirandolina" C. Goldonija. "Da ni jubavi"
autora P. Slovinića na višku cakavicu obradila
Maja Karuza. "Ribarske svađe" C. Goldonia, "Šjora
File" E. De Filippa, "Dujkin dvor" Marka Uvodića
Splićanina, u dramatizacii J. Zlodre. “Ribarske
svađe” i “Šjora Filu” na višku cakavicu obradila je
Lina Blažević. "Veja" po riječima Libra viškoga
jezika, autora A. Roki-Fortunato, adaptirao i
dramatizirao Siniša Brajčić. Sve predstave režirao
je Lenko Blažević. Na dosadašnjim Festivalima
dobili smo više nagrada. Lina Blažević je
nagrađena za epizodnu ulogu šjore Libere u
predstavi "Ribarske svađe" te za najbolju žensku
ulogu Tone petegule u predstavi "Da ni jubavi".
Siniša Brajčić nagrađen je dva puta za najbolju
mušku, ulogu Vicenca u predstavi "Morski covik" i
monodrami “Veja”. Publika je "Ribarske svađe"
proglasila najboljom predstavom 40.FHKA. Lenko
Blažević najbolji je glumac 43.FHKA.
                        17
   DRUŠTVO HISTORIA VIVA KARLOVAC

         Davor Radović
       FAŠNIČKI IGROKAZ


Redatelj:              Tihana Bakarić
Scenograf:     Davor Radović i Tihana Bakarić
Popis glumaca:        Miroslav Jakšić Dok,
    Tatjana Farkaš, Štefica Ljubić, Andreja
    Sudar, Neven Ris, Tomislav Hauptfeld,
    Kristijan Hauptfeld, Bruno Vojvodić, Nataša
    Vojnović
Tehničko osoblje:   Neven Zebić i Robert Pavlić

Na poticaj Turističke zajednice grada Karlovca
tijekom 2004. godine počinje se formirati društvo
“Historia viva”, koje uglavnom čine članovi
Dramskog studija kazališta “Zorin dom”, s ciljem
“oživljavanja” osoba koje su obilježile povijest i
kulturni život grada Karlovca. Izrađuju se kostimi i
perike i proučavaju se detalji iz života Ane Katarine
Zrinski, bana pučanina Ivana Mažuranića,
znamenitog slikara Vjekoslava Karasa i drugih.
Njihove “pojave” ponajprije služe za promociju
grada Karlovca kao autentičan kulturno-turistički
proizvod.
Za potrebe obilježavanja Fašnika u veljači je ove
godine Davor Radović, karlovački pjesnik i slikar,
inače pravnik, napisao scenski prikaz u tri prizora o
suđenju karlovačkom Fašniku. Članovi Društva
“Historia viva” zdušno su odigrali Fašnički igrokaz,
a istovremeno nastavljaju raditi na uskrsnuću
povijesnih ličnosti. U svibnju su dočekali prve goste
na starom gradu Dubovcu, a pripremaju i novu
predstavu, “Stellae Aeternae”, u kojoj će se sve do
sad oživljene povijesne osobe okupiti za rođendan
Karlovca i razgovarati o svojim burnim životima.
18
   MALO LUTKARSKO KAZALIŠTE “LET”
        ZAGREB

          Ida Mati
        RADOZNALA JELKA


Redatelj:                Iva Lipovac
Glumci:         Juraj Rendulić, Petra Radin
Lutke i scenografija:          Vinka Krnić
Glazba:                 Nenad Brkić


Malo   lutkarsko   kazalište  LET  (Lutkarski
eksperimentalni teatar) djeluje od 1992. god. U
prostorijama Mjesne samouprave “August Cesarec”
u samom srcu Zagreba. Utemeljitelj kazališta je
gospođa Vanda Šestak-Vilić, zagrebačka lutkarica
koja već dugi niz godina okuplja mlade ljude
uvodeći ih u čaroban svijet lutaka, iz kojeg se više
ne može pobjeći. Kazalište je postalo okupljalište
mladih koji svojim idejama uz umjetničku potporu
gđe. Šestak stvara predstave za djecu, našu stalnu
nedjeljnu   publiku.   Sudjelovali  su   na
Međunarodnom dječjem festivalu u Šibeniku,
redovito su na SKAZ-u, a povremeno i na PIF-u.
Predstavom “Ljubav na posljednji pogled”
sudjelovali su na 43. Festivalu hrvatskih kazališnih
amatera 2003. g. Rado pomažemo dobrotvorne
priredbe, obilazimo dječje domove i škole. Ovo je
treća predstava koju izvode članovi kazališta u
svojoj vlastitoj režiji (2002. – “Rak koji se igrao s
morem”, 2003 – “Izgubljena princeza”), a pod
vodstvom Ive Lipovac.
                         19
   GAREŠNIČKO AMATERSKO KAZALIŠTE
     “DILETANTI” GAREŠNICA

         Tomislav Ćaisa
         ŽIVOT JE TRAČ


Redatelj:             Tomislav Ćaisa
Scenograf:      Tomislav Ćaisa i Bojan Plavšić
Popis glumaca:           Dragica Cupek,
   Tamara Kefelia, Maja Nakladal, Boro
   Golenko i Vedran Sužnjević
Tehničko osoblje:          Bojan Plavšić,
   Ante Koren i Diana Toth

Kazalište je osnovano 1999. godine, a prvu
predstavu izvelo je u šestom mjesecu 2000.
godine. Od tada do danas postavili smo šest
komedija i tri mono-komedije. Diletanti danas
okupljaju četrnaest stalnih članova kazališta koji
rade sve poslove vezane za postav predstava. U
osnivanju je dječje kazalište odnosno sekcija i za
sada imamo desetak zainteresirane djece, a prvu
predstavu   nadamo   se   premijerno izvesti
06.12.2005. godine, na obljetnicu Hrvatskog doma
u Garešnici. Garešničko amatersko kazalište ima
bogatu tradiciju. Prva amaterska skupina osnovana
je davne 1917. godine pod nazivom Diletanti.
Svoje predstave izvodimo u gradovima naše
županije, a i česti smo gosti u drugim gradovima.
Redovito nastupamo u Novskoj i Orahovici. Do
sada smo odigrali ukupno 37 predstava.
Za posljednje tri predstave tekstove je napisao
Tomislav Ćaisa koji je ujedno i redatelj predstava,
osnivač i organizator kazališta.
Imamo podršku naše županije i lokalne uprave
koja nam pruža financijsku potporu. Veliki doprinos
daju nam i gospodarstvenici kojima se odužujemo
redovitim ulaznicama za naše predstave.


20
 DRAMSKI STUDIO GRADSKOG KAZALIŠTA
    “ZORIN” DOM KARLOVAC

  Grupa + dijelovi razl. tekstova Franza Kafke
     KAfKA, kuKAc, KArlovac

Redatelj:              Denis Patafta
Popis glumaca:           Višnja Polojac,
    Ivana Conjar, Martina Posavec, Maja
    Srdarev, Andreja Banjavčić, Iskra Maradin,
    Jasmina Mihalić, Kristijan Hauptfeld
Tehničko osoblje:          Robert Pavlić,
    Neven Zebić, Milan Pavić

Dramski studio djeluje u okviru GK “Zorin dom”
Karlovac više od 50 godina. Od ukidanja
profesionalnog kazališta u Karlovcu 1963. održava
kontinuitet kazališnog života grada, prvenstveno
djece i mladih. Dramski studio je mjesto koje,
karlovačkoj mladeži omogućava da se bave
kazalištem. Pod stručnim vodstvom djeluje
kontinuirano tijekom cijele sezone u studijskim
grupama, s javnim prezentacijama tog rada na
kraju procesa. Posebno uspješne produkcije, uz
unaprijed planirane amaterske i poluprofesionalne
kazališne projekte, uvršteni su u redovni repertoar
kazališta. U protekle tri godine Dramski studio je s
produkcijama "Jelka kod Ivanovih", "Orkestar" i
"Ćelava   pjevačica"   sudjelovao na   FHKA.
"KafKA, kuKAc, KArlovac" je autorsko djelo mladih
(16-20 g.) članova studija. Scenarij predstave je
temeljen na osobnim razmišljanjima, snovima, i
životnim očekivanjima mladih pred vratima svijeta
"odraslih". Kao inspiracijom za rad na predstavi
autori su se služili i tekstovima Kafke ("Proces",
"Preobrazba").   Izražena   audio -  vizualna
komponenta, začudni ugođaj i dramaturgija rađena
u maniri pop-koncerta čini predstavu posebno
interesantnom urbanoj mladenačkoj publici.


                         21
 Zelinsko amatersko kazalište (ZAmKa) pri
Pučkomu otvorenom učilištu Sv. Ivan Zelina

         Dora Delbianco
         DIRIGENT

Redatelj:            Božidar Smiljanić
Scenograf:           Božidar Smiljanić
Popis glumaca:          Jagoda Klasan,
        Bernarda Ivanković, Mitja Smiljanić
Tehničko osoblje:         Marijan Fanjek

Zelinsko amatersko kazalište, ili skraćeno “ZAmKa”
- djeluje pri POU Sv. Ivan Zelina od 1993. godine.
Već u prvim godinama postojanja “ZamKa” se
predstavila nizom uspješnih ostvarenja. Predstave
“Petrica Kerempuh i spametni osel”, “Mišolovka”,
“Isus u snack baru” i “Marija pomoćnica” oduševile
su ne samo domaću – zelinsku publiku već i
publiku u Dugom selu, Jastrebarskom, Zagrebu,
Bedekovčini … Od 1999. “ZAmKu” vodi Božidar
Smiljanić, vrsni kazališni pedagog, glumac i
redatelj pa se “Zamkine” uspješnice nastavljaju
nizati. Za istaknuti su svakako, na kajkavskom
premijerno postavljeno djelo Tita Makcija Plauta
“Samofalni bojovnik”, glumački izuzetno zahtjevna
predstava “Staklena menažerija” T.Williamsa,
“Ženski orkestar” Jeana Anouilha, “Antigona”,
“Matijaš   grabancijaš  dijak”   T.Brezovačkog
nagrađen na natječaju Ministarstva kulture RH.
Zajedno sa članovima dramske sekcije HPD-a
Zelina desetak puta odigrana je i komedija domaće
autorice Štefice Franjek “Topla voda teče”. U
travnju 2004. ZAMKA je ugostila 7. smotru
kazališnih Amatera Zagrebačke županije na kojoj
se uspješno predstavila komadom “Večera za
krepati”. Istom predstavom nastupila je na 44.
FHKA. Pripremljena je i predstava M.Twaina –
“Dnevnici Adama i Eve”.


22
 COBYDUP ČEŠKA BESEDA IVANOVO SELO

 Bohdă Pejă Šolcova` a Radek Kukura Janček
 KOCOURKOV ANEB VESELOHRA ZE ŽIVOTA
  (TUPOGLAVIJA ILI PRIČE IZ ŽIVOTA)

Redatelj:     Autori i cijela dramska družina
Popis glumaca:    Miroslav i Mirela Štruml,
    Vinko i Antun Frantal, Anita Lefler, Ksenija
    Ris, Alojz Bažant, Ines Lodvarka, Josip
    Horak, Brigita Tuček, Martina Boštik,
    Bohda Peva Šolc, Radek Kukura Janček,
    Ana-Maria Štruml-Tuček


Kazališna družina Cobydup dolazi iz Ivanovog Sela,
najstarijeg češkog sela sa područja Republike
Hrvatske. Djelujemo u sastavu Češke besede
Ivanovo Selo    koja ima sedamdesetogodišnju
kazališnu tradiciju.
U ovom današnjem sastavu (od 15 članova)
radimo treću godinu u suradnji sa autorima
Bohdˇou Pěvou Šolcovom i Radkom Kukurom
Jančekom. Autori su ujedno i režiseri i glumci u
predstavama.
Godišnje uspijevamo uvježbati jedan kazališni
komad s kojim onda nastupamo u većini čeških
beseda a također i na smotri češkog kazališta koje
svake godine organizira Savez Čeha.
S prošlogodišnjom predstavom “Čeh na Divljem
zapadu” nastupali smo i na Međunarodnom
kazališnom festivalu u Češkoj Republici kamo se i
ove godine spremamo s predstavom Kocourkov –
Tupoglavija ili Priča iz života.
                        23
     BJELOVARSKO KAZALIŠTE

        Tanja Radović
       PUTOVANJE U PLAVO

Redatelj:           Margareta Fabičević
Scenografija:             Jelena Ivezić
Popis glumaca:           Jelena  Ivezić,
   Marko Dragičević, Maja Bojčeta, Ivan
   Ožegović, Antonio Kiselić, Pero Radoš,
Tehničko osoblje:         Dalibor Turković
   i Bruno Mujezinović


Bjelovarsko kazalište postoji sedam godina, u tih
sedam godina postavilo je 15-ak premijera. Broji
30-ak članova raznih dobnih skupina. Osim vlastite
produkcije predstava, ugošćuje, što amaterska što
profesionalna kazališta. Svojim vlastitim prigodnim
programima učestvuje u svim značajnijim
manifestacijama u gradu i okolici. Na 40.FHKA
nastupili su predstavom “Blagavaonica” u režiji
Nine Kleflin. Sudjelovali smo i na smotri amaterskih
kazališta u Karlovcu 2004. godine, s predstavom
“Sratnik” koju je napisao, režirao i izvodio Mladen
Medak. Ove godine na Festivalu amaterskih
kazališta u Visu predstavljamo se predstavom
“Putovanje u Plavo” koju je napisala Tanja
Radović. Predstavu će odigrati mlađa postava
kazališta. Tekst dramatizirala i predstavu režirala
Margareta   Fabičević,  jedan   od  osnivača
amaterskog kazališta, te dugogodišnja nositeljica
glavnih uloga u gotovo svim predstavama
Bjelovarskog kazališta. Predstava je nastala
izuzetnim entuzijazmom ansambla koji je
zajednički izabrao tekst i na njemu radio dva
mjeseca. Ansambl je jako sretan što će imati
priliku na 45.FHKA pokazati jedan od načina
djelovanja i promišljanja kroz kazališnu umjetnost.


24
   KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO
      “ISTARSKA VILA”
    KASTAFSKI PUČKI TEATAR

          Berto Lučić
         TIŠTAMENT

Redatelj:               Erol Mlakar
Scenograf:               Erol Mlakar
Popis glumaca:           Zvonko Turak,
   Meri Cech, Floriano Slosar, Danijela
   Tresoglavić, Anton Biro, Vojka Blečić, Vesna
   Slosar, Raoul Cech, Miljenko Valenčić
Tehničko osoblje:            Rudi Reš,
   Damir Kinkela, Vlado Smokrović, Kate
   Mlakar, Edita Valenčić, Nada Smokrović,
   Darko Jardas, Rajko Blečić

Pučki teatar svoje početke nalazi u davnoj 1872.
godini. Svoju aktivnost teatar je usmjerio prema
očuvanju izvornog čakavskog govora (domaće
besede), kroz komediju u kojoj se na ljudima blizak
način interpretira svakodnevni život kastafskog
čovjeka. U posljednja dva desetljeća odvijala se
uspješna suradnja sa pok. Bertom Lučićem, koji je
redovito pisao predstave za nas. Na FHKA 2000.
naša glumica Vesna Slosar proglašena je najboljom
glumicom Festivala za ulogu Marije u predstavi
"SE`J ŠLO VA NIŠ". Posljednjih godina teatar
uspješno surađuje sa mladim autorom Vjekom
Alilovićem, koji na neki način postaje kućni pisac.
Nastaju predstave "SE `J ŠLO VA NIŠ",
"(NE)DELO", "MARUNADA VA KASTVE" i na
posljetku "PREDSTAVA NA ČETIRA KOLA" koja je
na   prošlogodišnjem  44.Festivalu  hrvatskih
kazališnih amatera nagrađena kao najbolja
predstava Pučkog teatra. Sve režije i scenografije
za predstave Kastafskog pučkog teatra potpisuje
redatelj Erol Mlakar.


                        25
     KUD “KOTORIBA” KOTORIBA

      Anica Jauk, Sanja Radmanić
      Z NASLONJAČA V ŽENIDBU

Redatelj:                Anica Jauk
Organizator:              Anica Jauk
Scenograf:             Zvonko Habuš
Popis glumaca:          Dragutin Matotek,
   Zvonko Habuš, Terezija Ujlaki, Denis
   Radmanić, Zdenka Matotek, Nikolina Fuš,
   Dragutin Pogorelec, Alen Fuš, Bernarda Habuš


Dramska skupina djeluje u sastavu KUD-a
“Kotoriba” već tridesetak godina. Skupina broji
dvadesetak članova pod vodstvom gđe Anice Jauk.
Uključena je u sva kulturna zbivanja u Kotoribi i
izvan mjesta, a čest je sudionik i na Festivalu
kazališnih amatera Međimurja. Predstave i priredbe
koje glumci pripremaju vrlo su dobro posjećene,
što glumcima daje volju i entuzijazam za daljnji rad
i podstrek za uvježbavanje novih predstava.

Koristeći blagodati interneta, jedan stari dečko
upoznaje djevojku pod nadimkom Meri. Nakon
malo dopisivanja, uslijedio je poziv za susret. Na
njihovo veliko iznenađenje dečko i djevojka su
najbliži susjedi, koji su tek sada shvatili da se vole.
26
  UDRUGA ZA KULTURNI AMATERIZAM
 SV. KRIŽ ZAČRETJE – DRAMSKA SEKCIJA

         Milan Družinec
          SNUBOKI

Redatelj:             Štefanija Kos
Scenografija:           Štefanija Kos
Popis glumaca:         Franjo Crnogaj,
  Dragica Crnogaj, Vladimir Švaljek, Ivanka
  Bokor, Ana Ječmenica, Josipa Matešić, Ana
  Vorih, Božidar Mraz, Robert Sirovec, Nikola
  Jerneić i Dubravko Tušek


Dramska sekcija Udruge za kulturni amaterizam
Sv. Križ Začretje djeluje od 1997. godine.
Osnovana je u okviru KUD-a, a od 23.4.2003.
godine djeluje u okviru Udruge za kulturni
amaterizam. Tekstove za prikazivanje pišu sami
članovi i prijatelji grupe, a izvode ih članovi pod
stručnim vodstvom gospođe Štefice Kos.
U predstavi "Izbori" koju su izveli na Smotri
kazališnih amatera Krapinsko-zagorske županije
prezentirali su sve zgode i nezgode seoskih
"političara" koji u gostioni rješavaju izborne i sve
ostale probleme, a usput je to i jedan prilog o
ravnopravnosti spolova.
Tekst je napisala gospođa Marija Mihovilić, a
uvježbala gospođa Štefica Kos. S ovom
predstavom sudjelovali su izvan konkurencije na
44. Festivalu hrvatskih kazališnih amatera.
                         27
  GRADSKO KAZALIŠTE “JOZA IVAKIĆ”
 VINKOVCI I FILMSKO KAZALIŠNA UDRUGA
       “LIPA” ORAŠJE

         Ivo Brešan
   PREDSTAVA HAMLETA U SELU MRDUŠA
          DONJA

Redatelj:              Dražen Ferenčina
Scenograf:               Ilija Benicović
Popis glumaca:           Antonijo Cvitkušić,
    Mandica Živković, Ilija Benković, Katica
    Dominković, Željko Mandić, Zorko Bagić,
    Željko Vincetić, Mirko Klaić, Mika Damjanović

Vinkovačko Gradsko kazalište osnovano je davne
1917. godine, samo deset godina nakon osnivanja
osječkog HNK, te ga s pravom zovemo kolijevkom
kazališnog amaterizma na ovim prostorima. Od
tada pa do danas, prolazilo je razne ustroje, pa je
tako jedno vrijeme imalo i status profesionalnog
kazališta. Na vinkovačkim kazališnim daskama,
svoje glumačke korake započeli su mnogi poznati
glumci, Vanja Drach, Nada Subotić, Ivo Fici, Rade
Šerbeđija, Dušan Gojić, Ivo Gregurević. U
Domovinskom ratu kazalište potpuno prestaje s
radom, a tek nakon gotovo više od 10 godina,
ponovno 11. siječnja 2003. godine kazalište otvara
svoja vrata. Dosada je upriličeno više premijernih
izvedbi predstava, nekoliko desetina gostujućih
predstava. Temelj kulturne suradnje s gradom
Orašjem, potvrđen je zajedničkim radom na
predstavi “Predstava Hamleta u selu Mrduša
Donja”. Naime, Filmsko kazališna udruga “Lipa” iz
Orašja, koja je osnovana na inicijativu Ive
Gregurevića zajedno s našim kazalištem 20. ožujka
2005. premijerno je izvela ovu predstavu u Orašju.
Predstava će biti premijerno izvedena u
Vinkovcima u lipnju ove godine.


28
      Dramska grupa “Hello”
   English Language Club, Koprivnica

         Rado-Macdermot
           KOSA


Redatelj:                 Kolektiv
Scenograf:        Gordana i Ivan Andrašić
Organizator:           Helena Knežević
Plesne točke:       Melita i Katarina Pavlek
Popis glumaca:         Danko Hečimović,
   Staša Bakliža, Dunja Zagoršćak, Ivan
   Vrhovski, Karlo Kolšek, Ana Evačić, Sonja
   Jurić, Mirjana Mihalec, Gordan Knežević,
   Jurica Puklavec, Ana Šutalo, Mia Ivanković,
   Korina Sobočanec, Matej Sobota, Ivana
   Zrinjski, Hana Taras, Ana Ozmec, Dunja
   Vukić, Vanja Janjanin, Luka Lazić, Nela
   Vondraček, Tanja Rumenović, Tea Krušelj,
Tehničko osoblje:         Robin Knežević,
                Davorin Hečimović

Nastala je iz pokušaja kreativnog osmišljavanja
praznika zemalja engleskog govornog područja kao
nastavak aktivnosti kluba kroz koje se aktivno
proučava kultura i umjetnost tih zemalja. Pokrenuli
su je djelatnici kluba, nastavnici engleskog jezika
kao i izvorni govornici iz Velike Britanije, SAD i
Australije koji su volonterski radili u našem klubu
kroz četrnaest godina postojanja.
Mjuzikl "Kosa" - "Hair" prvi je glazbeno-scenski
projekt kluba i izvodi se isključivo na engleskom
jeziku.
U radu kazališne skupine sudjeluju stariji polaznici
tečajeva engleskog jezika, uzrasta srednje škole te
raniji polaznici, sadašnji studenti fakulteta u
Zagrebu i djelatnici kluba.
                         29
   DRAMSKA SEKCIJA KUD-a “MOLVE”
        Ivan Jaković
   TKO ĆE KOME, AKO NE SVOJ SVOME

Redatelj i scenograf:         Ivan Jaković
Popis glumaca:            Marina Žufika,
    Kristina Cenkovčan, Adela Žufika, Ivana
    Ivančan, Zdravka Tuba, Ivo Tuba, Dražen
    Tuba, Josip Matanović, Dino Jaković,
    Dražen Žufika, Katica Vedriš

Kulturno umjetničko društvo djeluje od 1965.
godine. Broji stotinjak aktivnih članova u pet
sekcija. Dramska sekcija osnovana je 1. srpnja
1999. Trenutno broji 15 članova, a u svome
djelovanju uključila je do sada tridesetak članova.
Voditelj je i autor svih izvođenih dramskih djela
Ivan Jaković. Djela su pisana na kajkavskom
(zavičajnom) narječju, humoristična su, a prikazuju
prisjećanja   i  običaje  prošlih  vremena,
predtelevizijsko doba kada se živjelo prisnije,
povezanije u društvenom smislu ljepše i
prihvatljivije. Djelima se promiču običaji, tradicija,
zavičajnost te “domača reč”. Dramska sekcija KUD-
a “Molve” nastoji mladima ostaviti i prikazati
prošlost te je spasiti od zaborava. Humoristična
drama “Tko će kome, ako ne svoj svome” prikazuje
seosku obitelj koja se bori za ostavštinu po kojoj
tradicijom sve ostaje najstarijem sinu koji
osigurava nastavak obiteljske loze. Nasljednici su
nestrpljivi. Glavešina obiteljske zajednice je vitalan
starac koji “nikako da umre”, da izreče “crno na
bijelo” u prisustvu fiškala kome ostavlja – imanje i
grunt. Kroz zanimljivu priču sa neizvjesnim
završetkom proteže se i sramežljiva ljubavna priča i
uvijek prisutni “dobronamjerni” susjedi. Lukavi i
pronicljivi seljak, stari gazda na kraju sve iznenadi
svojom neočekivano iskrenom i poštenom
oporukom...


30
      DRAMSKI STUDIO EHO
     SKD “PROSVJETA” ZAGREB

        IGRE U PIJESKU
   Po motivima iz drame “Porodične priče”
        Biljane Srbljanović


Redateljica:          Svetlana Patafta
Popis glumaca:       Rea Hadžiosmanović,
     Tamara Mesarić, Nina Komljenović, Kate
     Marušić, Lena Svetličić, Saša Dodik,
     Darko Jeftić

Dramski studio "EHO" osnovan je 2002. i djeluje
pod stručnim vodstvom glumice Svetlane Patafte,
pri Srpskom kulturnom društvu "PROSVJETA" -
PODODBOR ZAGREB, Republika Hrvatska.
Studio okuplja mlade ljude, starosne dobi od 18 do
26 godina, i uvijek je otvoren za nove članove.

Ciljevi ovog Dramskog studija su:
  - pomoći mladom čovjeku u radu na sebi    i
uspostavljanju bolje komunikacije s okolinom.
   - afirmirati kreativno stvaralaštvo mladih  u
interesu razvitka demokracije i društva      u
Hrvatskoj i regiji.
   -  ostvariti suradnju među studentskim   i
nezavisnim kazališnim skupinama.
   - provoditi humanitaran rad

Predstava istražuje odnose u obitelji i pitanje
autoriteta. Umiru li roditelji sami, ili ih djeca u
jednom trenutku moraju ubiti kako bi počeli živjeti
vlastite snove?.
                        31
    DRAMSKI STUDIO MLADIH HVAR

        Marin Gazarović
   PRIKAZANJE SV.BEATRICE, FAUSTINA I
      SIMPLICIJA BRATJE

Redateljica:          Dolores Kolumbić
Kostimograf:             Dijana Roić
Glazba:               Davor Rocco
Koreograf:              Slavica Senk
Popis glumaca:            Jelena Mićić,
    Jure Radnić, Ivan Jeličić, Visko Visković,
    Marija Bracanović, Ljudevit Karković, Nada
    Salom, Martina Carić, Matea Dulčić, Marija
    Plenković, Franka Dadić, Vesna Novak,
    Maro Roić, Antonija Vučetić, Tonči Novak-
    Bakica (gost-glumac), Martin Vajda
Tehničko osoblje:          Mili Zaninović,
    Klement Zaninović

Osnovan je 1994. godine. Otada okuplja stotinjak
djece i mladih u svojim dramskim i plesnim
radionicama. Najdarovitiji dodatno rade sa
scenskim i plesnim pedagogom razvijajući govorne
i kretne sposobnosti te ulaze u predstave. Studio
svojom čakavskom scenom njeguje i zavičajni
govor i nasljeđuje tradiciju pučkog kazališta u
Hvaru. Član je Hrvatskog centra ASSITEJ-a od
njegova osnutka.
“Prikazanje Sv Beatrice, Faustina i Simplicija
bratje” složeno po Marinu Gazareviću, hvarskom
vlastelinu. 400 godina stari tekst o mučeništvu
kršćana strasno govori o afirmaciji ljubavi kao
odgovoru na duhovnu krizu koja nije poštedjela ni
naše vrijeme. Predstava je to srednjovjekovne
atmosfere, baklji i lanaca, krvnika i žrtve, ali je
nasilje prikriveno usredotočenošću na sućut i
ljubav. Gestovni govor didaskalijama približava
predstavu osobama oštećena sluha.


32
 KAZALIŠNA GRUPA DIĐIRIDUS CENTRA ZA
    KULTURU NOVI ZAGREB

         Željka Veverec
         DER GOLEM


Redatelj:              Željka Veverec
Scenograf:        grupa i Sanja Cviajanović
Popis glumaca:         Goran Bogdan, Ana
    Dropulić, Tihana Fraculj, Branimir Gabrić,
    Ivo Haladin, Mihael Kozina, Marija Krizmanić,
    Marija Mihić, Sanja Radić, Blaž Rebernjak,
    Nika Sušac, Damjan Uzelac, Željka Veverec,
Svirači:        Toni Starešinić, Marin Zadro
Tehničko osoblje:            Emil Ćehić,
    Darko Crnčević, Tomislav Kušević

Kazališna grupa Diđiridus djeluje od 2000. u
Centru za kulturu Novi Zagreb. Voditeljice grupe su
Tihana Fraculj i Željka Veverec. Od samog
početka grupa izvodi vlastite dramske tekstove
koje pišu i režiraju voditeljice grupe. Članovi grupe
većinom su studenti, a grupa trenutno broji 13
članova. Der Golem je predstava koja na
karikaturalan i metaforičan način prikazuje jedan
od najvećih ljudskih strahova - strah od drugosti. U
parodijskoj veseloj igri, brzim izmjenjivanjem scena
ispričana je priča jednog običnog malog čovjeka
koji zbog svoje različitosti postaje prijetnja
stereotipnom društvu. Svi likovi u priči su plošne i
tipske figure koje utjelovljuju društvene stereotipe
i tako bivaju dovedeni na sam rub karikature.
Autorica i redateljica teksta Željka Veverec
pokušala je problem prezentiran u priči podići na
univerzalnu razinu, pa on ne prerasta u
tendencioznu poruku već (p)ostaje dokument
svakodnevice umotan u komično poigravanje
predrasudama i apsurdima koje one nose.


                         33
         Organizator Festivala
     zahvaljuje na novčanoj i inoj pomoći
   MINISTARSTVU KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE
        KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI
         GRADU KARLOVCU


           Sponzorima
     ŽUPANIJI SPLITSKO DALMATINSKOJ
           GRADU VISU
     TURISTIČKOJ ZAJEDNICI GRADA VISA
    MEGRADU d.o.o. za graditeljstvo, ZAGREB
         FILIPTRADEU ZAGREB
         ERSTE BANCI ZAGREB
        CENTAR BANCI ZAGREB
   GRADSKOJ UPRAVI ZAGREB, UREDU ZA KULTURU
        RESTORANU"POJODA" VIS
           VIS d.d. - VIS
       MEDIJSKI POKROVITELJI:
     RADIO MREŽNICA 95,4 DUGA RESA
        “NAUTIC” RADIO - VIS

       TELEFONI HOTELA “ISSA” VIS
      (021) 711 124, 711 164, 711 443
           FAX: 711 740
34
    Nakladnik
HRVATSKI SABOR KULTURE


   Za nakladnika
  Damir Bačić, prof.


     Urednik
  Damir Bačić, prof.


     Slog
   Zdravko Pavičić


     Naklada
   800 primjeraka


     Tisak
 a.z.p. grafis, Samobor
36
37
38

								
To top