Terning sang by j9NCI00

VIEWS: 12 PAGES: 13

									”DEN KREATIVE MUSIKKEN”
Terning sang


Dette trenger du:  Velg ut noen sanger som elevene kan.
  Barnesanger
  Terninger
           Ved at en triller terning, blir det bestemt
           hvordan sangene skal synges.

    1-er:  Hurtig
    2-er:  Langsomt
    3-er:  Sterkt
    4-er:  Svakt
    5-er:  Bare jentene
    6-er:  Bare gutteneVariasjon:
  Sangen skal synges saktere og saktere, hurtigere og
   hurtigere, synges som en opera, synges som en
   klagesang, etc.
  Terningen kan også brukes til å bestemme hvilken sang
   som skal synges.
Komponering: En idébank                      2
www.komponering.com
Terningkomposisjon


Dette trenger du:       Ved å trille terninger kan en lage sanger. La
  Terninger          terningøynene bestemme hvilken tone som
  Blyant og ark
                skal settes inn. Tar en utgangspunkt i C-
  Klokkespill,
  gitar eller         durskala blir oppsettet som følger:
  piano.

     1  =  C
     2  =  D
     3  =  E
     4  =  F
     5  =  G
     6  =  A

Terningene trilles og elevene noterer fortløpende. Enten
skrives de på et vanlig ark, eller rett inn på et noteark1.

Det blir fremføring for klassen etterpå, enten ved eleven selv
eller lærer.


Variasjon
  Telefonnr.
  Bursdager
1
  Det avhenger av hvor mye notekunnskap den enkelte elev har.

Komponering: En idébank                            3
www.komponering.com
Fra dagliglivet


Dette trenger du:  La elevene gruppevis (4-6) lage
  Ingenting     stemmekomposisjoner med inspirasjon fra
           dagliglivet og fra fantasien.
           De andre skal gjette etterpå.

Forslag til titler:
  Nyttårsaften
  Ved middagsbordet
  Jungel
  I trafikken
  Nordpolen

Det kan være lurt å komme frem til noen stikkord for hver
gruppe først. De andre skal kommentere løsningen og forsøke
å finne fram til tittelen.

Elevene skal bare bruke stemmelyder, men ikke tekst.
Komponering: En idébank                    4
www.komponering.com
Reklametekster


Dette trenger du:        Vi møter reklame og reklametekster overalt i
  Div. kjente         dagens samfunn: på TV, i radio, i
  reklametekster
                reklameblader, på internett, aviser, osv.
  (nedskrevne).
                Elevene kan sikkert gjenta flere av disse.
  Blyant og ark
                Mange av dem er jo også satt inn i en bevist
                musikalsk sammenheng.

Vi kan velge aktuelle reklametekster og bruke dem kreativt ved
bl.a. å
   Lese dem på ulike måter: hurtig – langsomt, sterkt –
   svakt, osv.
   Utheve sentrale ord ved å lage ostinat2 som kan være
   underlag til teksten og/eller fungere som intro og
   mellomspill
   Sette sammen ulike tekster
   Synge eller ”lesesynge” (talesang) tekstene
   Lese dem i kanon
   Lese dem i ulikt tempo (samtidig?) og ulikt stemmeleie
   Bruke solister og veksle mellom solo og tutti3
   Gi rom til inspirasjon

Utforsk disse ulike måtene å behandle teksten på, og bygg
etter hvert opp komposisjoner i større eller mindre grupper.Variasjon
  Lag deres egen reklametekst i små grupper. Behandle
   dem på samme måte som vist ovenfor.
  Kanskje dere kan lage deres egen musikk til denne
   reklamen?
2
  Ostinat = et motiv i musikken som gjentas
3
  Tutti = alle

Komponering: En idébank                            5
www.komponering.com
Tegneserier


Dette trenger du:  Tegneserier inneholder masse stemmebilder.
  Div.       I boblene finner vi både tale og en rekke ulike
  tegneserier
           stemmelyder som ”Æsj”, ”Booom”, ”Brrr”,
  Blyant og ark   ”Svisj”, osv. I tillegg ”leser” vi en masse lyd
           ut av handlingen: skritt, bilkjøring, slag, fall,
           osv. En spennende lydkomponeringsoppgave
           vil være å illustrere en tegneserie.

   Få tak i noen aktuelle og korte tegneserier som dere kan
   sette lyd på
   Gå gjennom handlingsforløpet og bli enige om hvordan
   dere kan lydsette handlingen
   Noen er fortellere og leser teksten i boblene, andre er
   musikere og lager lydillustrasjonene
   Framfør for resten av klassen
Komponering: En idébank                       6
www.komponering.com
Ny tekst og ny melodi


Dette trenger du:  Organiser elevene i grupper på 4-6.
  Div. eksempler  Hver gruppe velger seg en kjent barnesang.
  på kjente
           Oppgaven for gruppen er å lage en ny tekst til
  barnesanger
           denne sangen. De kan få bestemme tema
  Blyant og ark
           selv, eller de velger ut et aktuelt tema
           (skolestart, sommer, kjærlighet, osv.)
           Det er deretter en fordel å lage noen stikkord
           sammen som elevene kan bruke.

Etter at de er ferdige med et vers eller to, bytter de teksten
med en annen gruppe. De skal ikke vite hvilken barnesang de
andre har brukt som utgangspunkt. De skal nå forsøke å finne
fram til en eller annen melodi som passer til den teksten de har
fått, og fremføre den etterpå for klassen.

Finner de den rette melodien? Kan flere melodier brukes til
samme tekst? Hvordan kan det stemme?
Komponering: En idébank                      7
www.komponering.com
Lydpalett


Dette trenger du:   Å lage komposisjoner ved hjelp av en
  Tavle       lydpallett kan gi morsomme og spennende
  Kritt
           resultater. Dere lager på forhånd en pallett
  Blyant og ark   med lyder. Skriv tegnene opp på tavla slik at
           alle får de med seg.
           La gjerne elevene komme med forslag også.

Lydpalletten kan se slik ut:

X      = knips
      = tramp
      = shh
____    = mmm

Husk at pauser også er et viktig element i musikken. De kan
også spille to eller flere stemmer samtidig. Skriv resultatet opp
på tavla og la en elev dirigere resten av klassen gjennom
komposisjonen.
Komponering: En idébank                        8
www.komponering.com
Avispapir


Dette trenger du:  La alle elevene få eksperimentere med
  Gamle aviser   avispapir. Hvor mange slags lyder går det an
  evt. vanlig    å lage med avispapir?
  papir


Lag en felles avispapirkomposisjon der alle sammen på signal:

  1. Knøvler avisa sammen til en ball og
  2. Bretter den pent ut igjen

Da har vi laget en komposisjon med en bestemt form!
Komponering: En idébank                       9
www.komponering.com
Klapp navnet ditt


Dette trenger du:        Dette er en fin bli-kjent-øvelse. Sitt i en ring,
  Ingenting          enten på stoler eller på gulvet. Hver enkelt
                sier navnet sitt samtidig som en klapper
                rytmen, deretter hermer de andre navnet og
                rytmen. Dette fortsetter så til neste, og så
                videre.Variasjon:
  Si navnet på sidemannen, så sier den navnet på sin andre
   sidemann, osv.
  Slå et ostinat4 med hendene. Klapp, klapp på lår, klapp,
   osv. Si navnene mens dere gjør ostinatet.
4
  Ostinat = et motiv i musikken som gjentas

Komponering: En idébank                            10
www.komponering.com
Komponer musikk til bilder


Dette trenger du:     Vi kan alle la oss inspirere av bilder, i ulike
  Kunstbilder,      sammenhenger. Bildene kan være
  andre bilder/foto   naturbilder, abstrakte kunstbilder,
  Instrumenter:     nyhetsbilder, sportsbilder og egne bilder fra
  klokkespill og
             albumet.
  rytmeinstrumente
  r.
           Når vi skal komponere musikk til bilder må
vi først gjøre en bildeanalyse. Da må vi se på form, farge,
kontraster, linjer, balanse, harmoni, osv.

Vi kan gå frem ved å stille oss spørsmål som dette:
   Hva ser vi på bildet?
   Hva forestiller bildet?
   Hva forteller bildet oss?
   Hvilke farger er brukt? Varme eller kalde farger?
   Hvilken stemning finner vi i bildet?Varianter
  Elevene kan selv lage bilder til komponeringen
  Finne bilder på internett
  Besøke Vigelandsparken, enten live eller på internett
Komponering: En idébank                        11
www.komponering.com
Dans en kanon


Dette trenger du:       ”Hanen stend på stabburshella” er en
  Gulvplass til å      folkevise som er overlevert gjennom
  danse på          generasjoner, og som elevene kan få i
               oppgave å lage en dans til. Siden sangen er
               en kanon, kan elevene lage en dans som også
               kan danses i kanon.

Ta gjerne først en samtale med elevene omkring norsk
folkemusikk og folkedans5. Hva forbinder de med norsk
folkedans? Hva er typiske steg?

La ringformen være utgangspunkt, men la elevene komme med
forslag til trinn, bevegelser og danseretning. Når sangen og
bevegelsene er godt innøvd, kan elevene danne to ringer.
Ytterringen kan starte med sangen og dansen, og innerringen
kommer inn med sang og dans i tråd med den vanlige
kanonformen.
Varianter
  Fader Jakob
  Jeg har fanget meg en mygg
  Jeg gikk en tur på stien
  Bind meg ein blomekrans
5
  Bruk Musikk-i-Sum som inspirasjon.

Komponering: En idébank                        12
www.komponering.com
Kilde:
”Komponering – Kunnskap og kreativitet”
av Kai Lennart Johansen
Komponering: En idébank          13
www.komponering.com

								
To top