Unite 15 1 1 Birinci Yil Ozel Davet Cekirdek Kadronun Insasi by dbKd2hF

VIEWS: 20 PAGES: 108

									15.03.2010
Rahman ve Rahim Olan
  Allah’ın Adıyla
  ÖZEL DAVET
ÇEKİRDEK KADRONUN
   İNŞASI
  DARUL ERKAM
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Hz. Peygamber Müddessir Sûresinin nâzil olması
 üzerine insanları İslâm'a davet etmeye başladı.

 Kaynaklar onun kendisine peygamberlik görevi
 verilmesinden itibaren üç (veya dört) yıl boyunca
 İslâm’ı özel yaymaya çalıştığını ve genel davet
 yapılması emredilene kadar özel davetin devam
 ettiğini kaydederler.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Bu süre zarfında Hz. Peygamber tebliğini;

 Önce ailesine,

 Sonra da dostlarına ve

 Güvendiği kişilere yapmıştır.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 İlk İslama Girenler;

 Hz. Peygamber ilk davetini hanımı Hz. Hatice’ye
 yaptı.

 Nâzil olan ayetleri ona okudu.

 “Şimdi bana kim inanır?” deyince Hatice “Kimse
 inanmazsa ben inanırım” cevabını vererek Hz.
 Peygamber’in peygamberliğini ilk olarak tasdik etme
 şerefine nail oldu.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2. Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 İlk İslama Girenler;

 Hz. Peygamber, daha önce Cebrâil aleyhisselamın
 kendisine öğretmiş olduğu abdest ve namazı Hz.
 Hatice’ye öğretti
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 İlk İslama Girenler;

 Hz. Peygamber’in kızları;

• Zeyneb,
• Rukıye ve
• Ümmü Gülsüm de anneleri ile aynı zamanda
 İslâm'a girdiler.
• Fatıma ise o sırada henüz 4-5 yaşlarında bir
 çocuktu.
                  Hz Hatice
            Doğum : 555
            Evlenme : 595 (40 yaş)
            Ölümü : 620 (Nübv. 10)
 Kasım    Zeynep   Rukiye    Ümmü    Fatıma  Abdullah
                    Gülsüm        (3 ay)
 D: 596    D:600    D:603     (22)    D:605
 Ö: 598    Ö:630    Ö:625           Ö:633      Eşi :    İlk Eşi:   İlk Eşi:  Eşi:
      Ebu’l As  Utbe     Uteybe   Hz Ali


            İkinci Eşi:  Muhsin         Ümmü
            HzOsman    Öl: Bebek       Gülsüm

Ali     Hz     Abdullah   Hz Hasan  Hz     Hz
Öl: çocuk  Ümame    2 yaş ölm.        Hüseyin  Zeynep
    3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

  İlk İslama Girenler;

  Hz. Hatice ve kızlarından sonra, Hz. Peygamber’in
  evinde oturan ve o sıralarda henüz;

•  On veya on bir yaşında bulunan Ali b. Ebû Tâlib ile

• Hz. Peygamber’in azatlısı Zeyd b. Hârise de iman
 ettiler.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Hz. Peygamber’i Hz. Hatice ile birlikte namaz
 kılarken gören Hz. Ali bunun mahiyetini öğrenmek
 isteyince, Hz. Peygamber Allah’ın seçmiş olduğu
 dinin bu olduğunu bildirdi.

 Onu tevhid dini İslâm’ı kabule, faydası ve zararı
 olmayan putlara tapmayı terk etmeye davet etti.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Hz. Ali önce babasıyla istişare etmek istediğini
 söyledi.

 Ancak Hz. Peygamber, davetin açıklanmasından
 önce bunun yayılmasını hoş görmediği için, gizli
 tutmasını istedi.

 Ertesi gün Hz. Ali babasına danışmaya gerek
 duymadan iman etti.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Bir gün Ebû Tâlib, Hz. Peygamber’i Hz. Hatice ve
 Hz. Ali ile birlikte namaz kılarlarken gördü ve bu din
 hakkında bilgi istedi.

 Hz. Peygamber bu dinin Allah’ın, meleklerin ve
 babası İbrahim’in dini olduğunu ve Allah’ın kendisini
 elçi olarak gönderdiğini bildirdi.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Ebû Tâlib’i iman etmeye davet etti.

 Ebû Tâlib ise, dedelerinin dininden ve inandığı
 şeylerden vazgeçmeyeceğini ifade etti.

 Ancak olumsuz tepki göstermediği gibi, hayatta
 olduğu sürece onu koruyacağına dair söz de verdi.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Aile bireylerinden sonra  tebliğ  sırası  yakın
 arkadaşlarına gelmişti.

 Hz. Peygamber’in güvenilir ve sadık dostu Ebû
 Bekir onun davetine olumlu cevap vererek hiç
 tereddüt etmeksizin iman etti.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Alem, ‘’La İlahe İllallah’’ ı bu kişilerden duyuyordu.

 Hz Muhammed
 Hz Hatice
 4 kızı
 Hz Ali
 Hz Zeyd
 Hz Ebu Bekir.

 Ebu Bekir’in, iman halkasına dahil olmasıyla,
 imanın anne ve babası oldu adeta.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 İman yolunun yolcusu olacak çocuklar doğurmaya
 başladı.

 7 günde 7 erkek doğurdu adeta.

 Her güne bir yiğit.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

• Zübeyr b. Avvâm (1.nci gün)

• Sa’d b. Ebû Vakkâs (2.nci Gün)

• Ebu Ubeyd İbni Cerrah (3.ncü gün)

• Abdurrahman b. Avf, (4.ncü gün)
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

• Osman b. Affân, (5.nci Gün)

• Said İbn.Zeyd (6.ncı Gün)

• Talha b. Ubeydullah, (7.nci gün)

Ebû Bekir’in daveti üzerine Müslüman olmuşlardır.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Miladi 610 yılının Ramazan ayı insanlık tarihi
 açısından çok önemlidir.

 Çünkü bu tarih, vahyin insan ile buluştuğu; semanın
 emini olan Cibril’in, arzın emini olan Muhammedü’l
 Emin’e en büyük emniyet ve güven kaynağı olan
 Kur’an’ı getirmeye başladığı bir tarihtir.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Vahye ilk muhatap olan Hz. Peygamber etrafındaki
 bir avuç insana bu risalet davasını anlatmaya
 başlamış ve çok geçmeden etrafında az da olsa bir
 iman halkası oluşmuştu.

 Bu arada gök sofrasından ayetler süzülüp gelmeye
 devam ediyor, ALLAH (c.c.) her gönderdiği yeni
 mesajlarıyla muhataplarına farklı yükümlülükler ve
 sorumluluklar yüklüyordu.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 İşte daha işin başlangıcında Efendimiz (a.s.) gelen
 ayetlerin muhtevasından aldığı ilham ile bir
 medreseye, bir talim ve eğitim mekanına ihtiyaç
 duymuştu.

 Daha doğru bir ifade ile; Risalet davasını
 omuzlayacak yiğitlerin yetiştirileceği bir havuza ciddi
 anlamda gerek olduğunu hissetmişti.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Efendimiz bu ihtiyacı hisseder hissetmez; “acaba
 neresi olabilir?” diye düşünmeye başlamış, ama
 elinin altındaki bir avuç insanın evlerinin böyle bir iş
 için uygun olmadığını fark etmişti; öyleyse dışarıdan
 biri olmalıydı; ama kim?

 ALLAH Resulü (s.a.v.) böyle bir eğitim yuvasına
 kimin sahiplik edeceğine dair zihninde çeşitli planlar
 yaparken, yanına o günlerde 16 yaşlarında bir
 delikanlı geldi.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Bu genç o gün İslam mesajının en azılı
 düşmanlarından olan Ebu Cehil ve Velid b.
 Muğire’nin yeğeni Erkam b. Ebi’l Erkam’dı.

 Genç Erkam amcalarından bu yeni dine dair bazı
 olumsuz sözler işitmiş, işin asıl mahiyetini
 öğrenmek için de bizzat Efendimiz’e gelip olayın
 içeriğine dair bilgi edinmek istemişti.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 ALLAH Resulü karşısında duran bu temiz fıtratlı
 gence o ana kadar risalete dair ne biliyor ise
 anlatmış, delikanlıda hemen orada iman ederek,
 iman halkasına dahil olmuştu.

 Kaynaklarda bazı farklar olsa da, genç Erkam’ın 16.
 Müslüman olduğu söylenir.

 Bu ilk buluşmada Nübüvvet güneşinin elinden iman
 şerbetini içen Erkam, ALLAH Resulü’nü evine davet
 etmişti.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Efendimiz bu gence evinin yerini sormuş; “ben yarın
 sana gelirim” demiş ve ona bir de tavsiyede
 bulunmuştu: “ Ey Erkam! Şimdilik iman ettiğini
 kimseye söyleme!”

 Bu uyarının altında Efendimiz’in bir planı yatıyordu;
 genç Erkam iman halkasına girer girmez, ALLAH
 Resulü; “acaba bu gencin evi eğitim yapmamıza
 uygun mudur?” diye düşünmeye başlamıştı.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Efendimiz, Erkam’ın iman edişinin ertesi günü,
 yanına sağının adamı olan Hz. Ebubekir’i alarak o
 eve doğru gitti; tarif edilen yolu takip ederken, bir
 taraftan da yolları süzüyor konum itibari ile evin
 planlanan işe uygun olup-olmadığını gözden
 geçirerek yürüyordu.
    3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

  Evin konumu ve bulunduğu yer çok uygundu;

•  İşlek bir caddede,
•  Kabe’ye yakın bir yerde,
•  Hacıların yolunun üzerinde ve
•  Safa tepesinin hemen bitişiğindeydi.

  ( Erkam’ın evi bugün ki Mekke’de; Hilton otelinin
  hemen arkasına düşmektedir; hiçbir tarihi eser
  varlığını devam ettiremediği gibi bu evden de ne
  yazık ki herhangi iz kalmamıştır.)
ERKAM’IN
EVİ
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Efendimiz (a.s.) Hz. Ebubekir ile birlikte genç
 Erkam’ın evine girdiklerinde, Erkam sevincinden ne
 yapacağını şaşırmıştı.

 Bu güzel misafirleri en iyi şekilde ağırlamak istiyor,
 elinden geleni yapmaya çalışıyordu.

 İkramlar yapıldı, hal-hatır soruldu, sonrasında genç
 Erkam misafirlerine evini gezdirmek istedi.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Ev konum olarak bir eğitim yuvasına uygun olduğu
 gibi, mekan ve yapı olarak da çok uygundu.

 Büyükçe bir bahçesi ve oldukça müsait bir salonu
 vardı. Efendimiz evi gezdikçe hayran oluyor ve
 beğendiğini her fırsatta söylüyordu.

 İşte tam bu anda genç Erkam, kendinden beklenen
 sözü dile getirerek dedi ki:
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

  “ Ya Resulullah! Evim artık evinizdir. İstediğiniz
 zaman ve istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.”

 ALLAH Resulü Erkam’ın bu teklifine öyle bir sevindi
 ki; günlerdir zihnini meşgul eden soruna çözüm
 bulmanın mutluluğu ile evin sahibine teşekkür edip,
 dualarda bulundu.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Efendimiz’in (a.s.) Erkam’ın bu fedakarlığına karşı
 yıllar sonra Medine’de daha kendisinin evi yokken
 ona ev alarak, vefasını ortaya koyması, o gün için
 bu işten ne kadar memnun olduğunun en büyük
 işaretidir.

 Artık ALLAH Resulü o günden sonra bu eve
 yerleşecek ve risalet davasını omuzlayacak yiğitleri
 yetiştirmek için bu mekanı kullanacaktı.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Efendimiz Erkam’ın evini böyle bir iş için uygun
 olduğuna kanaat getirmesinin sebepleri sadece evin
 konum ve yapı olarak uygun olmasından
 kaynaklanmıyordu.

 Bunun başka sebepleri de vardı.

 Ne idi bu sebepler?
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Biz, Efendimiz’in Erkam’ın evini seçerken şu 4
 hususu dikkate aldığını düşünüyoruz.

1. Evin sahibi Erkam, Mahzûm oğullarına mensup bir
  gençti.

 Kırk yıl kalsa, Müslümanların bu kabileye mensup
 birinin evinde oldukları hiç kimsenin aklına
 gelmezdi.
    3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

Çünkü bu kabile;

• Hem İslam mesajına en fazla düşman,
• Hem de Efendimiz’in mensup olduğu Abdulmuttalip
  ailesi ile sürekli çekişme halinde olan bir kabileydi.

Bu çekişmenin boyutunu anlamak için şu örneği
hatırlamamız yeterlidir:
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Ebu Cehil bir gün Hz. Ali’yi yolda görür; Ali o günler
 10 küsur yaşlarında bir çocuktur, ikisi biraz
 Efendimiz ile alakalı konuşurlar, en sonunda Ebu
 Cehil der ki;

 “Amcanın oğlu doğru söylüyor, ama ben yine de
 ona karşı olacağım”

 Hz.Ali, Ebu Cehil’in bu sözüne şaşırır; “hem doğru
 söylediğini kabul edeceksin, hem karşı çıkacaksın
 bu nasıl bir çelişkidir!” der.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Ebu Cehil bu tavrının gerekçelerini şöyle
 açıklayacaktır:

 “Biz yıllardır sizinle her konuda çekişiyor,
 yarışıyorduk.

  • Siz Kabe’ye hizmet ettiniz, biz de hizmet ettik,
  • Siz hacılara su dağıttınız biz de dağıttık,
  • Siz gelen geçen yolculara yardımcı oldunuz biz
   de olduk,
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası


  • Şimdi siz kalkmış bizden Peygamber çıktı
   diyorsunuz! Peki biz nerden bulalım
   Peygamber’i!”
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Ebu Cehil’in bu sözleri, mensup olduğu Mahzûm
 oğullarının genel düşüncesini yansıtan çok güzel bir
 örnektir.

 İşte Erkam böyle bir aileye mensuptu; bunun için hiç
 kimse Erkam’ın Müslüman olduğuna ihtimal
 vermez, hele hele evini Muhammed’in davasına
 medrese yapacağını hiç tahmin etmezlerdi.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

2. Erkam’ın evi hem stratejik bir konuma, hem de yapı
  itibari ile bir okula çok müsait idi.

 Öncelikle o gün için fark edilmemek çok önemliydi;
 evin bulunduğu konumda da fark edilmesi
 imkansızdı.

 Çünkü ev çok işlek bir cadde üzerindeydi. Kalabalık
 oldukça yoğun olduğu için kimin girip kimin çıktığı
 belli olmuyor, bundan dolayı da eve gelip gidenleri
 tespit etme imkanı oluşmuyordu.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Ayrıca Kabe’ye o evden tam dört ayrı yoldan
 gelinip, gidilebilme imkanı vardı.

 Yolların her hangi birinde bir tehlike olsa alternatif
 yollar kullanılabilirdi.

 Bundan dolayı konum itibari ile bu iş için daha
 uygun bir yer olamazdı.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Hacıların en fazla kullandığı yol olması hasebiyle,
 hacılardan davet edilecekler çok rahat bir şekilde bu
 eve götürülebilir ve hiç kimsenin de bundan haberi
 olmazdı.

 Yapı itibari ile de, yani iç mimarisiyle de ev böyle bir
 işe çok elverişliydi.

 Güzel bir bahçesi, büyük bir salonu vardı. O gün
 özellikle cemaatle namaz kılmak için, böyle bir
 salon kesinlikle ihtiyaçtı.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Bunun için Erkam’ın evi gerek iç yapı olarak, gerek
 konum olarak, kullanım açısından oldukça müsaitti.

 Unutmayalım ki; Hz. Ömer Nübüvvetin 6. yılında
 Müslüman olduğunda, onun 129. Müslüman olduğu
 söylenir; demek ki, Erkam’ın okulunda en az bu
 kadar kişi bir arada bulunma imkanına sahip
 olabiliyorlardı.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

3. Erkam’ın o gün için Müslüman olduğunu Mekke
  bilmiyor ve Erkam imanını okulun selamet ve
  maslahatı için saklıyordu.

 Bunu bizzat ona tavsiye eden Efendimiz’in
 kendisiydi.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

4. Erkam 16-18 yaşlarında bir delikanlıydı. Hiç kimse
  böyle büyük bir iş için, bu yaşlarda genç birine ait
  bir evin tercih edileceğini düşünmezdi.

 Bu sebepleri göz önünde bulundurarak Efendimiz,
 Erkam’ın evini İslam’ın ilk medresesi ve okulu
 olarak tercih etmişti.

 Artık ev bulunmuş, sıra eve seçilecek talebelere ve
 o evde takip edilecek ders programına gelmişti.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Allah Resulü (s.a.v.) Erkam’ın evini nebevî medrese
 olarak belirleyince, sıra o eve alınacak talebelere
 gelmişti.

 Erkam b. Ebi’l Erkam’ın 16. Müslüman olduğunu
 hatırlarsak, o gün için iman halkasına dahil olan
 insan sayısının halen 20’yi bulmadığını
 söyleyebiliriz.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 İşte böyle bir ortamda Erkam’ın evi İslam’ın ilk
 medresesi olarak belirlenmiş ve Efendimiz (a.s.) bir
 madenci titizliğinde bu medreseye öğrencilerini
 seçmeye başlamış, herkesi değil; sadece bazı özel
 hususiyetleri taşıyan talebeleri bu medreseye kabul
 etmişti.

 Bu noktada, Efendimiz’in Mekke yıllarında,
 bildiğimiz gibi gizli ve açık davet dönemleri diye
 değil özel ve genel bir davet vardır.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Özel davet ise; içerisinde bir gizlilik barındırsa da,
 bu davette muhatabın kimliği çok önemlidir. Herkes
 değil, sadece seçilenler davet edilir. Dolayısı ile
 Efendimiz’in Daru’l Erkam yılları; bir gizli davet
 yılları değil, özel davet yıllarıdır.

 Bu özel davet yıllarında Allah Resulü (s.a.v.) risalet
 davasını omuzlayacak bir kadronun yetişmesi için
 gayret göstermiştir.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Bu kadro, risalet davasının çekirdek kadrosu
 olacaktı. İşin çekirdek kısmının çok sağlam olması
 davanın selameti açısından şarttı.

 Bundan dolayı Efendimiz çok ciddi bir gayret ile bu
 kadroyu oluşturmaya çalışıyordu.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Bu işin ne kadar önemli olduğunu çok iyi fark etmiş
 olan Allah Resulü, Daru’l Erkam’a aldığı
 öğrencilerde oldukça titiz davranıyor, her önüne
 çıkanı değil, dikkatli bir seçicilikle talebelerini tespit
 ediyordu.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Çünkü;

  • Şartlar çok ağırdı,
  • Zaman sınırlıydı,
  • Yapılacak işler ise oldukça fazlaydı.

 Bundan dolayı Efendimiz’in o günler için kumaş
 kalitesi düşük, hammaddesi bozuk yada maden
 değeri diğerlerine göre daha az olan insanlarla
 uğraşacak zamanı yoktu.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Onlar davetin ikinci merhalesine kalmalıydılar; gün
 çekirdek kadronun inşa günüydü.

 Peki Efendimiz nasıl seçiyordu bu çekirdek kadroya
 alacağı öğrencileri?

 Seçim işi çok önemliydi ve bu noktadan bugünlerde
 de Erkam’ın evlerini oluşturmak isteyenlere çok
 mühim mesajlar vardı.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Allah Resulü’nün talebelerini seçerken gözettiği
 hususiyetler için bir çok şey söylenebilir, ama biz 4
 önemli noktaya dikkat çekmek istiyoruz.

1. Allah Resulü, o gün için yük olacakları değil, yük
  alacak insanları seçiyordu.

 Davetin ilk yıllarında zaten var olan ağır
 sorumluluklara, birde sorunlu insanların yüklerini
 taşıma gibi, insan takatini zorlayacak bir durumun
 oluşmasına meydan vermiyordu.
    3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Böylelerini o gün için davetin ikici merhalesine
 bırakıyor, sırtına yük alabileceklere öncelik
 veriyordu.

2. Toplum içerisinde etkili olan insanları seçiyor, asla
  etkisiz elemanların üzerine yatırım yapmıyordu.

 Efendimiz çekirdek kadronun inşasında o gün bile
 bulundukları sosyal çevrede nesne değil, aktif
 öznelerin üzerine hesaplar yapıyordu.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Cahiliye yıllarında toplum içerisinde belli konumu
 olanlara öncelik tanıyor, bu şahısların insanlar
 üzerinde daha etkili olacağını dikkate alıyordu.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 O gün için köle olanlar içerisinden seçtiklerinde bile
 bu hususiyetleri gözetiyor; her köleyi değil, bu
 özellikleri bünyesinde barındıranları seçiyordu.

 Özellikle Efendimiz (a.s) Erkam’ın okulunun sadece
 zayıflara, kölelere, toplumun dışlamış olduğu
 zümrelerin tekeline girmesine asla müsaade
 etmiyor, bu konuda oldukça titiz davranıyordu.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Yine Allah Resulü (s.a.v.) o gün için tek bir cinsiyet
 üzerinde yoğunlaşmıyor, Erkam’ın evinin kadın-
 erkek herkesi kuşatmasına önem veriyordu.

3. Mekke’nin sosyal yapısını çok iyi bilen Efendimiz,
  Erkam’ın evinin asla her hangi bir kabilenin ve
  ailenin denetimine girme zeminini oluşturmuyor, tüm
  aileleri kuşatarak ve özellikle her aileden en az bir
  bireyi alarak, toplumun tamamında mesajın etki
  etmesine özen gösteriyordu.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

4. Son olarak Efendimiz (a.s.) yaş konusunda da ciddi
  bir sınırlama getirmiyor, ama özellikle gençler
  üzerinde yoğunlaşıyordu.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Şimdi yukarıda ileri sürdüğümüz tespit ve
 iddialarımızı ispat edecek bilgileri dikkatlerinize
 sunarak, daha fazla bu nebevi modelden istifade
 etmenin yollarını aramamız gerektiğinin altını
 yeniden çizmek istiyorum.

 Erkam’ın evinin nebevî medrese olarak istihdam
 edilmesinin üzerinden 6 ay geçmişti ki, bu evin
 talebelerinin sayısı 45’e varmıştı.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Cinsiyet: Erkam’ın evini oluşturan 45 talebeden;
 28’i erkek, 17’si kadındır. Bu oran nebevî
 medresenin tek bir cinsiyetten oluşmadığının en
 büyük delilidir.

 Bu medresede yetiştirilen, risalet davasını
 omuzlayacak çekirdek kadroda erkekler kadar
 kadınlarında aktif görev alarak bulunduklarına şahit
 oluyoruz.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Allah Resulü yeryüzünün en büyük iman hamlesini
 yaparken erkekler kadar hanımlardan da istifade
 etmiştir.

 Ekonomik Yapı: Erkam’ın evinin ilk 45 talebesinin
 ekonomik yapılarını incelediğimizde, mevcut
 bilgilerimizde, genelde bu döneme ait bilgilerde biz
 risalet davasının zayıf, fakir ve köleler eliyle
 gerçekleştiği iddialarına rastlarız.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Ama görüyoruz ki, bu 45 kişiden 34’ü zengin, 11’i
 ise fakirdir.

 Bu veri ile şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki; Efendimiz
 çekirdek kadronun inşasında;

• Ayakları yere sağlam basan insanları tercih ederek,
 evinde un derdinde olanlardansa, bu sorununu
 kısmen halletmiş olanları seçmiş,
• Yük olanları değil, yük alacakları belirlemiştir.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Sosyal Yapı: Bu nebevî medresenin talebeleri;
 asabiyet ateşinin en üst düzeyde yandığı bir
 ortamda, bu ateşi söndürecek ve insanlar arasında
 imana dayalı bir kardeşlik oluşturma adına hep
 farklı farklı kabile ve ailelerin müntesiplerinden
 oluşturulmuştur.

 İlk 45 kişinin aile mensubiyetleri dikkate alınarak bir
 liste çıkardığımızda, bu talebelerin tam 16 farklı
 aileye mensup olduklarını görürüz.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 O günün Mekke’sinde 9 önemli kabilenin var
 olduğunu hatırlarsak, demek ki daha ilk günlerde
 İslam’ın mesajı Mekke dışına, mesela; Gifar’a ve
 Necid’e kadar uzanmış, buralardan da çekirdek
 kadro içerisine bazı şahıslar dahil edilmiştir.

 Bu noktada Efendimiz’in çok hassas davrandığına
 ve özellikle kabileler konusunda Hz.Ebubekir’in
 Efendimiz’e oldukça katkısı olduğuna şahit
 oluyoruz.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Şöyle ki; Hz. Ebubekir bir nesep/soy alimiydi.
 Bölgedeki tüm kabile ve aileleri çok yakından
 tanıyordu.

 Hz. Ebubekir elde ettiği bilgiler ışığında bazen “Ya
 Resulullah! Falanca kabileye mensup talebemiz
 yok, onlardan bir tanesini kazanmamız lazım, çünkü
 o kabilenin şöyle şöyle hususiyeti var” diyor ve bu
 konuda Efendimiz’i uyarıyordu.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Allah Resulü’de bu uyarıları dikkate alıyor, zihin
 dünyasında belirlediği talebelik vasıflarına uygun bir
 isim arıyor, bulunca da bu ismi kazanmanın yollarını
 zorluyordu.

 Yaş: Son olarak bu 45 kişinin yaş ortalamasının ne
 olduğuna gelirsek; ortalama yaşın takriben 25
 olduğunu görürüz.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Efendimiz Daru’l Erkam’a talebe seçerken özellikle
 bir yaş grubuna takılmamış, diğer özellikleri daha
 fazla önemsemiştir.

 Böyle olmasına rağmen 40 yaşında olan Allah
 Resulü’nün etrafında o günlerde hep gençlerin
 olduğunu görürüz.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Erkam’ın evinin ilk sakinlerinden bir kaçını
 hatırlarsak mesela; içlerinde Hz. Hatice gibi 55,
 Sümeyye ve Yasir gibi 57-60, Hz. Ebubekir gibi 38
 yaşlarında olanlar olduğu gibi,

 Ali gibi 10, Zübeyr bin Avvam gibi 16, Talha ibn
 Ubeydullah gibi 20, Erkam b.Ebi’l Erkam gibi 18
 yaşlarında olanlarda vardı.
 Dolayısı ile bu 45 kişinin ortalama yaşını
 aldığımızda takriben 25 yaşlarında olduklarını
 söyleyebiliriz.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Şu ana kadar Erkam’ın evinin temel hususiyetlerine
 dair bilinmesi gereken tüm noktalara temas ettik.

 Asıl üzerinde durmamız gereken husus ise Allah
 Resulü’nün bu evin talebelerini nasıl
 yetiştirdiğidir.

 İnsanlık tarihinin en önemli toplumsal
 dönüşümünü gerçekleştiren bu küçücük
 topluluk hangi usul ve üslup ile yetiştirilmişti.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Erkam’ın evinin en önemli kısmı hiç kuşkusuz,
 burada yapılan eğitimin ne ve nasıl olduğu idi.

 Öncelikle şunu söyleyelim ki, bu evin tek bir eğitim
 ve talim kitabı vardı; buda o ana kadar nazil olmuş
 ve üç-beş sûreyi daha geçmemiş olan Kur’an
 ayetleriydi.

 Bu ayetler ışığında Erkam’ın evindeki eğitimin bir
 şahsiyet eğitimi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Farklı cinslerden ve yaş gruplarından, farklı kabile
 ve aşiretlerden, ve tabi ki farklı ekonomik
 seviyelerden gelen bu talebeler aynı potaya giriyor
 ve nübüvvetin bu potasından, nasıl girerlerse
 girsinler elmaslaşmış insanlar olarak çıkıyorlardı.

 Bu medrese ve potanın muallimi olan Allah Resulü
 (s.a.v.) talebelerini çok ciddi bir şahsiyet eğitimine
 tabi tutuyor ve bu eğitimin seviyesini vahiyden aldığı
 ilham ile sürekli yükseltiyordu.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Efendimiz’in Erkam’ın evinde eğitmeye başladığı bu
 altın nesle verdiği şahsiyet eğitiminin 3 mühim
 basamağı vardı.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

Bu basamaklara dair çok temel noktalara değineceğiz.

1. Sağlam bir akide: Allah Resulü Erkam’ın evindeki
  ilk talebelerine iman ve inanç esaslarına dair çok
  saf ve duru bir tevhid düşüncesini öğretti.

 Kelime-i Tevhid’in anlamına, muhtevasına ve
 etkisine dair bilinmesi gereken her şeyi iyice zihin
 dünyalarına nakşetti.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Bu ilk talebeler sağlam bir akideye sahip olarak, işin
 temelini en yetkin insandan, en güzel bir şekilde
 öğrendiler.

 Dolayısı ile işin başı ve temeli olan tevhid, çekirdek
 kadroda çok güzel ve derin bir şekilde öğrenildi.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

2. Aklî Eğitim: Tasavvurdan başlayarak akıl ve zihin
  dünyası vahyin rehberliğinde yeniden inşa edildi.

 Özellikle cahiliyenin tüm karanlık, eksik ve yanlış
 düşünceleri işin temeline inilerek düzeltildi.

 Bu yönü ile Erkam’ın evindeki eğitim önce imha ile
 başladı;
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Vahyin temel düşüncelerine ters ne kadar kavram
 var ise bunların içerisi boşaltıldı ve sonra yeniden
 kavramlar ilahî kelamın mesajları ile dolduruldu.

 Kavramlar çok önemliydi, çünkü her bir kavram,
 kişinin ölçü ve mihenk taşı idi.

 İşin başında elindeki yada zihin dünyasındaki ölçü
 birimi yanlış olan biri önüne gelen her şeyi yanlış
 ölçüp, biçecekti.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Bunun için öncelik bu alana verildi ve önce
 tasavvur, sonra akıl inşa edilmeye başlandı.

 Kavramlara doğru anlamları vahyin ışığında inşa
 ettiren her bir talebe, aklî anlamda ciddi bir mesafe
 kat ederek, sağlam bir akidenin üzerine, doğru
 yapılar inşa etmeye başladı.

3. Ruhi Eğitim: Erkam’ın evinde aklî eğitimin yanında
  ciddi bir ruhi eğitimde yapılıyordu.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

3. Ruhi Eğitim: Erkam’ın evinde aklî eğitimin yanında
  ciddi bir ruhi eğitimde yapılıyordu.

 Özellikle;

• Nefis terbiyesi,
• İradenin sağlamlaştırılması,
• Maddi dünyadan önce manevi dünyanın imar ve
 inşasına oldukça önem veriliyordu.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Bu noktada inen ilk ayetlerde teheccüt namazının
 emredilmesi, ezkar ve evradın Allah Resulü’nün
 hayatındaki yeri ve bunun ilk talebelerin hayatlarına
 nasıl yansıdığı unutulmamalıdır.

 Erkam’ın evinde Allah Resulü’nün talebelerinin
 şahsiyetini eğitirken takip ettiği bu 3 basamak
 aslında inen 3 sûrenin pratik karşılığı idi.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Alak Sûresinin inen ilk beş ayeti;
• Bir taraftan sağlam bir akide oluşturuyorken,
• Diğer taraftan da akılları terbiye ediyor, yani
 eğitiyordu.

 İlk inen beş ayette önce bilginin ve hakikatin mutlak
 kaynağının neresi olduğu belirtiliyor; 2 kez İkra, 2
 kez alleme, birer kez de kalem ve ya’lem diyerek 5
 ayette, 6 kez ilme ve bilgiye dair kelimeler
 kullanarak bilginin mutlak kaynağına dikkat
 çekiliyordu.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Bilginin kaynağına, yani islamileştirilmesine bu
 şekilde değinen ilk ayetler, muhatabın sağlam bir
 akideye kavuşması içinde, hem uluhiyyette, hem de
 rububiyette tevhidin inşa edilmesini istiyordu.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

İlk 5 ayette geçen 3 Esma-i İlahiye muhataplarında
  sağlam bir akidenin oluşmasına çaba veriyordu.

Rab; Rububiyette tevhide,

Halık ismi; Uluhiyette tevhide,

Ekrem ismi ise; Rızıkta tevhide işaret etmekteydi.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Demek ki, inen ilk beş ayet Erkam’ın evinde verilen
 eğitimin ilk iki maddesi olan; Sağlam akide ve akli
 eğitimin temelini oluşturuyordu.

 Ya Ruhi eğitim; Nübüvvet medresesinin muallimi
 olan Allah Resulü (s.a.v.) elinin altındaki bir avuç
 talebesini vahyin gölgesinde yetiştirirken, işin
 başlangıcında, ekseninde şahsiyet eğitimi olan bir
 usûl takip ediyordu.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 İlk inen beş ayet ile öğrencilerinin sağlam bir akide
 ve doğru bir aklî eğitime kavuşmaları için çaba
 harcıyordu.

 Sağlam akide ve aklî eğitim işin ilk iki basamağı ve
 temeliydi.

 Bundan sonraki sürecin ne olacağını inen
 Müzzemmil ve Müddessir sûreleri belirleyecekti.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Erkam’ın evinde takip edilen eğitim sisteminin
 üçüncü basamağı; Ruhi eğitimdir.

Ruhi eğitim;

• Bir yönü ile nefis terbiyesi,
• Bir diğer yönü ile iradenin tamamının eğitimidir.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Alak Sûresinden sonra inen ayetler, ilk muhatabı
 olan Allah Resulü’ne (s.a.v.);

 “ Ya Eyyühe’l Müzzemmil, Kumi’l leyle illa kalile”
 yani; “

 Ey örtülere bürünen! Gece biraz ilerleyince kalk ”

 diyordu.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Kum/kalk diyen ayetler Efendimiz’e kalkıp ne
 yapmasını söylediği gibi, neden kalkması gerektiğini
 de söylüyordu:

 “Doğrusu biz sana çok ağır bir sorumluluk
 vereceğiz”
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 İşte bu ağır sorumluluğun altında ezilmemek ve
 hakkı ile bu sorumluluğu taşımak için;

• Öncesinde sağlam bir akideye ve aklî bir eğitime,
• Sonrasında ise ruhi bir eğitim ve disipline ihtiyaç
 vardı.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Eğitimin üçüncü basamağı işin en zor kısmı idi;
 çünkü geceleri kalkmak, uykuyu belli bir terbiyeye
 tabi tutmak, öyle herkesin yapacağı işler değildi.

 Bunu ancak iradesi güçlü olan bireyler yapabilirdi;
 zaten ilahî kelamda iradeyi hedef alarak
 muhataplarını inşa ediyordu.

 Müzzemmil Sûresindeki ayetler Allah Resulü’ne ve
 Erkam’ın evinin talebelerine diyordu ki:
    3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 “Geceleri kalkın, herkes uykudayken sizler uyanık
 olun! Çünkü sizler çok ağır bir yükümlülük ile karşı
 karşıyasınız.

 Risalet davası öyle ucuz bir dava değildir.

 Bu işin içerisinde;

• Sözlü ve fiili saldırılara uğramak var;
• Evden, aştan, işten, eşten
• Hatta candan olmak var.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Bu kadar sıkıntılı hallerin üstesinden ancak iradesi
 güçlü ve iyi bir ruhi eğitim almış olanlar gelebilir.

 Bunun için geceleri kalk! Dava adamı gece yetişir.

• Gecenin ruhbanı olmazsan eğer, gündüzün
 fursanı/atlısı olmazsın.

• Geceni ihya edemezsen, gündüzünü inşa
 edemezsin.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

  O halde;

  • Kum/kalk! Kalk ki; kaldırabilesin,

  • Kalk ki; taşıyabilesin,

  • Kalk ki; risalet davasını, yani dağın taşın
  taşımaktan imtina ettiği bu ağır yükü
  omuzlayabilesin ve altında ezilmeyesin.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

• Kalk ve yere sağlam bas! Ayakların, özellikle de sağ
 ayağın bir pergel gibi yerde sabit olsun; adeta
 çivilensin, çivin sağlam olsun. Ta ki, bu zorlu dava
 senin omuzlarında yükselsin ve hak ettiği noktaya
 ulaşabilsin.”

 Erkam’ın evinin talebeleri vahyin gölgesinde ve
 Efendimiz’in rehberliğinde böyle yetiştiriliyorlardı.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

Şahsiyet eğitiminin ilk üç basamağı olan;

• Sağlam bir akide,
• Aklî ve ruhi eğitim belli bir seviyeye gelince;
 kum/kalk diyen ikinci bir sûre daha nazil oluyordu.

 Aslında inen bu ayetler eğitimin farklı bir
 merhalesini oluşturuyordu.

 Şu ana kadar yapılanlar hep temsil kabiliyeti olan
 şahsiyetler yetiştirmekti.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 İşin başlangıcı burasıydı; Allah Resulü’de Erkam’ın
 evinin talebelerine mensup oldukları davayı hakkı
 ile temsil edecek bir şahsiyetlerinin olmasına gayret
 gösteriyordu.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Temsiliyet liyakati sağlanınca semanın kapıları bir
 kez daha açılıyor ve gelen ayetler şöyle diyordu:

 “Ya Eyyühe’l Müddessir! Kum fe enzir” yani; “ Ey içe
 dönük gayretler içersinde olan artık kalk, uyar ve
 korkut!”

 Gelen bu emir yeni bir sürecin başladığına işaret
 ediyordu;
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Artık öğrenciler temsiliyet makamının hakkını
 verecek bir konuma gelmişlerdi.

 O halde yapılması gereken temsiliyetten, teklifiyete
 geçmekti; birilerini bu mesaja davet etmek, teklif
 etmekti.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Erkam’ın evinin talebeleri temsil makamının
 gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirdikleri için
 hiç kimse onlara; “siz bu söylemi hak etmiyor, sizler
 kametlerinizin ötesinde bir kıraat içerisindesin”
 diyemiyorlardı. Çünkü onlar; yaşadıklarını anlatıyor,
 anlattıklarını yaşıyorlardı.

 Böyle olduğu içinde yeryüzünün en büyük iman
 hamlesi bir avuç insanın omuzlarında
 gerçekleşiyordu.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Özel davet döneminde İslâm’ı kabul edenlerin
 güvenilir, sır saklayan, sâdık, putperestlikten,
 câhiliyenin bid’at ve sapıklıklarından hoşlanmayan
 ve hak dine ilgi duyan kimseler oldukları
 görülmektedir.

 Bu dönemde Müslümanlar evlerinde veya tenha
 dağ aralıklarında abdest alıp namaz kılabiliyorlardı.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Ancak Müslümanlar toplu halde ibadet edemiyor;
 müşriklerin topluca bulundukları yerlerde İslâm'a
 davette bulunamıyorlardı;

 Kur’ân’ı da gizlice okuyorlardı. Çünkü İslâm’ı açıkça
 tebliğ ettiklerinde saldırıya uğruyorlardı.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Nitekim bir gün Hz. Peygamber, biraz sonra sözünü
 edeceğimiz Erkâm b. Ebü’l-Erkam’ın evinde
 Müslümanlarla sohbet ediyorken, başta Hz. Ebû
 Bekir olmak üzere sahâbîler, İslâm’ı müşriklere
 açıklamak üzere Kâbe’nin yanına gitmeyi Hz.
 Peygamber’e teklif ettiler.

 Hz. Peygamber, henüz sayılarının yeterli düzeye
 ulaşmadığını söyleyerek buna taraftar olmadığını
 açıkladı.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Fakat Hz. Ebû Bekir’in ısrarına dayanamayarak hep
 birlikte Harem-i şerif’e gittiler. Müşrikler orada
 toplanmış oturuyorlardı.

 Hz. Ebû Bekir cesaretle ortaya atılarak müşriklere
 karşı konuşmaya başladı; putlara tapmaktan
 vazgeçip Allah’a ve Resûlüne inanmak gerektiğini
 anlattı.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Buna hoşgörü gösteremeyen müşrikler onun
 üzerine saldırdılar. Utbe b. Rebîa, Hz. Ebû Bekir’i
 fena bir şekilde döverek kanlar içinde bıraktı.

 Bu arada müşrikler Hz. Peygamber’e de saldırdılar.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Bu durum karşısında Hz. Peygamber İslâm’ı tebliğ
 için uygun yerin şimdilik Erkam’ın evi (Dârülerkâm)
 olduğu kanaatine vardı.

 Mekke döneminde ve peygamberliğin ilk yıllarında
 Hz. Peygamber’in Dârülerkâm’daki faaliyetleri
 önemli bir merhale teşkil eder.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 Peki bir daha böyle bir iman hareketi gerçekleşmez
 mi? Bir daha alem Erkam’ın öğrencilerine kavuşmaz
 mı?

 Tarihte bir kez dahi olsa gerçekleşen bir olay, bir
 daha gerçekleşir.

 Yeter ki bizler elimizin altında bulunan bu büyük
 sermayeden istifade etmeyi bilelim ve bu güne nasıl
 taşınacağını iyice kavrayabilelim.
   3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

 O zaman göreceğiz ki, evlerimiz Daru’l Erkam’lar
 olacak ve buralardan da sahabe şuurlu talebeler
 yetişecektir.
    3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

  Bu arada iman eden şahıslardan bazıları şunlardır:

•  Ebû Seleme,
•  Osman b. Maz’un,
•  Ubeyde b. Hâris,
•  Saîd b. Zeyd ve hanımı Fâtıma bint Hattâb,
    3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ3.2.1 Özel Davet ve Çekirdek Kadronun İnşası

•  Habbâb b. Eret,
•  Abdullah b. Cahş,
•  Ebû Ahmed b. Cahş,
•  Hâlid b. Saîd,
•  Âmir b. Füheyre,
•  Ammâr b. Yâsir,
•  Suheyb b. Sinan,
•  Bilâl-i Habeşî,
•  Ebû Zer el-Gıfârî...

								
To top