Bien ban kiem ke vat tu, cong cu, san pham, hang hoa | Dich vu tai by tQsm5d32

VIEWS: 1,437 PAGES: 1

									                   CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
                   Địa chỉ: Số 901, Tháp A, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
                   Điện thoại: 04 3724 6666 - Fax: 04 3538 0666 - Hotline: 090 574 6666
                   Website: http://www.ketoandoanhnghiep.info
Mẫu số 05 - VT : BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
                  Mẫu số: 05 - VT

      (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
 HS-F&A Consultant Việt Nam

								
To top