Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Kje in kako najti inofrmacijo o patentih by H0q8z2q4

VIEWS: 9 PAGES: 60

									      Priročnik za mlade izumitelje
Ta dokument je bil pripravljen ob finančni pomoči Evropske unije. Za vsebino tega dokumenta je
izključno odgovoren IPAK Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij in zanj v
nobenem primeru ne velja, da odraža stališče Evropske unije.”
    IPAK Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij
                 Velenje 2005
                          1
                     UVOD


V tem priročniku smo poskušali podati vse pomembne komponente znanj in veščin,
ki vam pomagajo, da postanete dober in uspešen izumitelj. Danes prehajamo v dobo
ustvarjalnosti in osnovni gospadarski vir neke dežele je ustvarjalnost njenih
prebivalcev.
Tisto kar želimo še posebej poudariti je, da smo vsi ustvarjalni, vsi iščemo rešitve in
če smo dovolj motivirani jih ponavadi najdemo. Ustvarjalnost ni posebna nadarjenost,
ki jo imajo samo srečni posamezniki. Vsi smo lahko ustvarjalni in ta priročnik nam pri
tem pomaga.
V priročniku smo se osredotočili na patente, ker so patenti so izredno pomembni za
razvoj gospodarstva . Okolja, ki producirajo veliko število patentov so gospodarski
uspešna.
EU v celoti zaostaja n a tem področju za ZDA in Japonsko.
Po zadnjih podatkih pri Evropskem patentnem uradu je samo 36% patentov s
področja tehniških ved podeljeno izumiteljem iz Evrope, približno enak odstotek
patentov je podeljen izumiteljem iz ZDA in nekaj manj izumiteljem iz Japonske.
Pri ameriškem patentnem uradu je samo 9% vseh patentov rezultat prijav evropskih
izumiteljev, pri japonskem patentnem uradu pa je ta odstotek še nižji.

Sloveniaj na tem področju še bolj zaostaja. Če primerjamo podatke o številu
patentov, ki so jih pridobili slovenski in izumitelji iz določenih držav pri ameriškem
patentnem uradu lahko ugotovimo naslednje:

Država            Število prebivlacev      Število patentov pri
                               USPTO
Slovenija           1.932.917           154
Finska            5.183.545           9627
Danska            5.368.854           8704
Norveška           4.525.116           4321
Singapur           4.452.732           2509
J. Koreja           48.324.000           29166 (11948 po letu
                               1999)


Brez povečanega števila patentov ne bomo mogli dohiteti bolj razvite države. Zato v
sklopu projekta Virtualno omrežje mladih izumiteljev, želimo pri mladih razviti kulturo
izumiteljstva in inovatorstva in jih naučiti kako se kako se lahko razvije ustvarjalnost
in kaj je potrebno za pripravo patentne prijave.
                      2
                    PATENTI


Verjetno ste že slišali za patente. Želimo vas bolj podrobno seznaniti z njimi in vam
pomagati, da tudi sami naredite svojo prvo patentno prijavo.
Beseda patent prihaja iz latinske fraze "literae patentes" kar pomeni odprto pismo. S
takšnimi pismi so vladarji v srednjem veku podeljevali pravice in privilegije svojim
podložnikom. Le-ti so s tem pismom dokazovali, da so opravičeni do teh pravic.
Prvi organizirani patentni sistem je bil razvit v Italiji v obdobju renesanse. Beneški
izdelovalci stekla so ta sistem razširili po Evropi v želji, da bi zaščitili svojo veščino
izdelovanja stekla.
Prvi ohranjeni patent za izum je bil dodeljen Johnu of Utynamu. Leta 1449 je dobil
20-letno pravico, da edino on proizvaja steklo v Angliji, pod pogojem, da bo
domačine naučil izdelovati steklo. To načelo še danes leži v osnovi patenta. V
patentnem spisu pojasnimo kako naš izum deluje in kako ga lahko naredimo zato pa
določen čas dobimo pravico, da edini na trgu (na katerem smo se zaščitili) prodajamo
naš izum.
V Združenih državah Amerike so naredili podoben sistem. Tako so v ustavi iz leta
1788 člen 1, sekcija 8 napisali:
Kongres ima pravico...da podpira napredek znanosti in umetnosti, tako da avtorjem in
izumiteljem za omejeni čas zagotavlja izključne pravice za njihova pisana dela in
odkritja".

Kaj nam omogočajo patentni spisi?

Patentni spisi so izredno pomembna vir informacij, ki nam omogoča:

         da ugotovimo ali je že nekdo prišel do rešitev, ki jih mi iščemo
         če smo podjetniki lahko ugotovimo kaj pripravlja naša konkurenca
         s pomočjo patentne literature lahko spremljamo razvojne trende po
         svetu
         pri brskanju po patentnih spisih lahko pridemo do novih zamisli.

Patentni spisi imajo veliko prednosti pred drugimi viri informacij ker:

         morajo vsebovati vse podrobnosti, ki nam omogočajo da izum
         ponovimo
         so napisani v domačem jeziku, ki ga najbolje obvladate
         ker 70-90% patentnih informacij je objavljeno samo v patentih
         napisani so v standardni obliki
         vsebujejo stanje tehnike
         lahko jih najdete na Internetu.


Ko pripravljamo patentno prijavo imamo dve različni fazi. V prvi moramo biti zelo
ustvarjalni, najti zanimive probleme in rešitve. V drugi fazi pa moramo napisati prijavo
in spoštovati obliko (kar je dolgočasno), ki jo je za patentno prijavo predpisal Urad
Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Zato bomo tudi mi prvo obdelali

                      3
ustvarjalno fazo in potem dolgočasni administrativni del. Na žalost pa je potrebno
opraviti tudi ta del.
                  Ustvarjalni del

Da bi izkoristili zmogljivosti naših možganov moramo obvladati določene tehnike, ki
jih bomo opisali v nadaljevanju. Ko boste obvladali te tehnike jih poskušajte uporabiti
za rojevanje zamisli in reševanje problemov. Pri delu poskušajte slediti zaporedje, ki
vam ga predlagamo. Uspešno boste opravili nalogo. Že od samega začetka vodite
dnevnik vašega izuma.
           I)   Možganski vihar (brainstorming)
Brainstorming je proces v katerem se rojevajo številne zamisli. Uvedel ga je Alex
Osborn v svoji knjigi Applied Imagination
Pri brainstormingu spoštujemo naslednja pravila:

Ne kritiziramo zamisli (niso dovoljene pripombe ne glede na to ali so pozitivne ali
negativne).

Želimo pridobiti čimveč zamisli.

Podobne zamisli so dobrodošle. To je ko ena zamisel sproži drugo. Vse porojene
zamisli je potrebno zabeležiti. To je najbolje narediti na miselnem vzorcu.

Spodbujajte nenavadne zamisli, ko so smešne, čudne, nore. Pogosto takšne zamisli
sprožijo pravo rešitev.


                II) Ustvarjalno mišljenje

V skupini poskušajte razvijati procese ustvarjalnega mišljenja pri katerih boste:

         proizvajali veliko zamisli
         proizvajali zamisli ali proizvode, ki kažejo na množico možnosti
         proizvajali zamisli, ki so enkratne ali nenavadne
         proizvajali zamisli pri katerih je veliko podrobnosti.


                      4
Kot vajo lahko izberete nekaj zamisli, ki ste jih pridobili z brainstormingom in jih
izboljšate, dodajte podrobnosti. To lahko naredi več manjših skupin. Ali pa povabite
ostale sošolce, da vam pomagajo.

Ko ste obvladali brainstorming lahko uporabite tehniko, ki jo je uvedel Bob Eberle in
se imenuje SCAMPER (začetne črke besed Substitution, Combine, Adapt, Minify,
Magnify, Put other use, Eliminate, Rearange). Poskušajte najti nove rešitve tako da:

Zamenjate?

Kaj namesto tega? Drugi material? Drugi pogon?

Kombinirajte?

Kaj pa če nekaj pomešamo? Če povežemo različne namene?

Prilagodite?

Kaj je temu podobno? Kaj lahko posnemam?

Zmanjšajte?

Obliko? Kaj lahko dodamo?

Povečajte?

Višje? Daljše? Hitrejše?

Poiščite drugo uporabo?

Novi način uporabe? Drugi nameni če kaj spremenimo? Uporaba na drugem mestu?

Izločite?

Kaj da odvzamemo? Manjše? Nižje? Svetleje?


Preureditev?

Drugi razpored? Drugo zaporedje? Kaj če je obratno? Obrnimo?


           III) ISKANJE PROBLEMOV IN REŠITEVIščite probleme.

Uporabite tehniko brainstorminga in iščite probleme, ki vas motijo in kaj bi lahko
izboljšali. Pri tem vam lahko pomagajo osebe različne staorsti in poklicev, kakor tudi
vaši sošolci. Poskušajte narediti pregled možnih zamisli. Poskušajte se pogovarjati z

                     5
različnimi ljudmi in iščite odgovore na naslednja vprašanja:

1. Kaj ne dela tako kakor bi vi želeli?


2. Katere probleme bi želeli razrešiti?


3. Če bi lahko izumili nekaj, kar bi vam olajšalo življenje, kaj bi to bilo?


4. Kateri problem vas najbolj moti

doma?

v šoli?

pri delu?

na letališču?

na cesti?

v samopostrežbi?

v banki?

v kinu?

pri zobozdravniku?

....

....

Ko ste našli probleme poskušajte iskati rešitve. Pri tem naredite naslednje korake:

1) Analizirajte probleme. Izberite enega na katerem boste delali.

2) Razmišljajte o načinih kako      bi  problem  razrešili.  Uporabljajte  tehniko
  brainstorminga in SCAMPERa

3) Izberite nekaj možnih rešitev in jih razdelajte.

4) Izboljšajte in dodelajte svoje zamisli.
                        6
                IV) Kritično mišljenjeKo ste našli določene rešitve jih kritično ocenite. Pri tem vam bodo pomagali odgovori
na naslednja vprašanja:

1) Ali je moja zamisel uporabna?


2) Ali se lahko uresniči?


3) Ali je dovolj preprosta?


4) Ali je varna?

5) Ali je potrebno veliko denarja, da se uresniči?


6) Ali je moja zamisel resnično nova?


7) Ali se bo lahko uporabljala ali pa ne bo dolgo trajala?


8) Ali je moja zamisel podobna kakšni drugi zamisli?


9) Ali bodo ljudje uporabljali mojo zamisel?
                      7
                V) Uresničitev izuma

Ko ste prišli do zamisli, ki je ustrezna morate narediti NAČRT kako boste uresničili
projekt. Načrtovanje vam lahko prihrani veliko časa in naporov. Zato:

1) Določite problem in možne rešitve. Izumu dajte IME.

2) Naredite seznam materialov, ki so potrebni, da naredite model svojega izuma.

3) Naredite seznam korakov, ki so potrebni, da uresničite svoj izum.

4) Razmislite o možnih težavah, ki se lahko pojavijo. Kako jih boste razrešili?

5) Uresničite svoj izum. Poprosite svoje starše in mentorje, da vam pomagajo.
                 DNEVNIK IZUMA
OBVEZNO pišite dnevnik o svojem izumu!

Zapisovanje idej in dela vam bo pomagalo razviti svoj izum in ga zaščititi, ko ga
boste dokončali.

a) Za dnevnik je najbolje izbrati zvezek v katerem boste vsaki dan zapisali kaj ste
  naredili in kaj ste naučili ko delate na svojem izumu.
b) Zapišite svojo idejo in kako ste prišli do nje.
c) Zapišite probleme s katerimi ste se srečevali in kako ste jih razrešili.
d) Pišite s črnilom in ne brišite.
e) Dodajte skice in risbe s katerimi lahko natančneje pojasnite svoje ideje.
f) Naredite seznam vseh komponent, ki ste jih potrebovali navedite in njihove cene.
g) Vsakokrat ko nekaj zabeležite v dnevniku napišite datum in uro in se podpišite. Še
  bolje je če imate pričo, ki se tudi podpiše.

Zakaj je dnevnik pomemben?

Prvič pomagal vam, ker ne boste ničesar pozabili, drugič v primeru, da je nekdo drugi
tudi delal na podobnem problemu lahko dokažete da ste bili prvi.

Poučna je zgodba o Danielu Drawbaughu, ki je trdil, da je izumil telefon vendar o tem


                     8
ni imel nobenega pisnega dokumenta.

Daniel Drawbough je trdil, da je izumil telefon veliko prej kot Alexander Graham Bell,
ki je patent prijavil leta 1875. Ker ni imel dnevnika o izumu in nobenega pisnega
dokumenta, je njegovo tožbo Vrhovno sodišče ZDA zavrnilo z 4 proti 3 glasovi.
Alexander Graham Bell pa je imel odlične pisane dokumente in je pridobil patent za
telefon.                 Internet in patenti


Internet je veliki vir informacij o patentih. Veliko vam lahko pomaga toda ne začnite z
brskanjem po Internetu, dokler niste našli nekaj zanimivih problemov in lastnih
rešitev. Šele po tem poglejte na Internetu, ali že obstajajo rešitve, ali so podobne
vašim, kaj lahko od teh rešitev uporabite pri svojih in podobno.
Najboljša mesta na Internetu za patente so naslednja:

1) Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino - dobra izhodiščna točka,
informacije o patentih, blagovnih znamkah, povezave na druge podobne ustanove po
svetu
 http://www.uil-sipo.si/
2) Evropski patentni urad - možnost iskanja po različnih bazah informacije o
evropskih patentih
http://ep.espacenet.com/
3) Ameriški patentni urad - informacije o patentih v ZDA, možnost iskanja, stran za
otroke
http://www.uspto.gov/patft/index.html
4) Delphion je IBM baza o patentih izredno dobra vendar pomembne usluge niso več
brezplačne
http://www.delphion.com/home
5) Mednarodna patentna klasifikacija - pomemben vir kjer morate določiti kam sodi
vaš izum
http://classifications.wipo.int/fulltext/new_ipc/index.htm
6) Elektronski PCT glasnik - veliko koristnih povezav in informacij
http://pctgazette.wipo.int/
7) Derwent je podjetje, ki se ukvarja s posredovanjem informacij s področja patentov,
usluge niso brezplačne vendar na tej strani lahko najdete veliko koristnih informacij
http://www.derwent.com/
8) Zanimiv izum, ki bo spremenil vožnjo po mestih.
http://www.segway.com
9) Absurdni patenti
http://totallyabsurd.com/index.htm


                      9
10) Nori patenti
http://www.crazypatents.com/

Ko ste se odločili za bazo v kateri boste iskali potrebne podatke morati razmisliti kako
boste iskali. Poskušajte določiti ključne besede s katerimi boste iskali patentne
dokumente, ki vas zanimajo. Določiti morate obdobje za katero iščete (zadnjih 5 let,
10 let ali celo 20 let). Če je vaša zamisel v zvezi z novejšimi dogajanji v znanosti in
tehnologiji lahko iščete samo za obdobje nekaj zadnjih let. V obratnem primeru pa
lahko iščete tudi za dvajset let nazaj.
Zapomnite si, da vaja dela mojstra zato je potrebno nekaj časa porabiti na iskanju.
V primeru, da so podatki, ki ste jih našli na Internetu zanimivi lahko naročate
dokumente v slovenskem uradu za intelektualno lastnino. Naslov urada je:

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO

1000 LJUBLJANA
Kotnikova 6, p.p. 206.

Ko pregledate dokumente lahko začnete z neprijetnim delom pisanja patentne
prijave.


             PRIPRAVA PATENTNE PRIJAVE

Po slovenskem zakonu ne morete s patentom zaščititi:

Odkritja, znanstvene teorije, matematične metode, računalniški programi in druga
pravila, načrti, metode in postopki za duhovno aktivnost.

Izum, katerega objava ali uporaba je v nasprotju z zakonom ali moralo.

Izum kirurškega ali diagnostičnega postopka ali postopka zdravljenja, ki se uporablja
neposredno na živem človeškem ali živalskem telesu, razen izuma, ki se nanaša na
snov za uporabo pri takšnem postopku.

S patentom se zavaruje izum, ki je nov, je dosežen z ustvarjalnim delom na ravni
izumiteljstva in je industrijsko uporabljiv.

Izum je nov, če do datuma vložitve zahteve za priznanje patenta (v nadaljnjem
besedilu: patentna prijava) ni bil obsežen s stanjem tehnike.

Šteje se, da je izum obsežen s stanjem tehnike:
1. če je postal dostopen javnosti z objavo, razstavitvijo, prikazovanjem ali uporabo na
način, ki omogoča strokovnjakom, da ga lahko uporabljajo;

2. če se ne razlikuje od izumov, ki so bili prej prijavljeni ali so bili pred vložitvijo
patentne prijave dostopni javnosti, razen od tistih izumov, za katere je bila prijava
umaknjena pred objavo odločbe o priznanju patenta.
                     10
Izum je industrijsko uporabljiv, če je predmet izuma tehnično izvedljiv in se lahko
proizvede ali uporabi v gospodarski ali drugi dejavnosti.

Pri pisanju patentne prijave morate spoštovati pravilnik o postopku za podelitev
patenta.

Prijava mora vsebovati:

1. zahtevo za podelitev patenta na obrazcu SIPO P-1,
2. opis izuma, ki vsebuje prikaz problema, podatke o stanju tehnike oziroma
  dosedanjih znanih rešitvah in njihovih pomanjkljivostih ter opis nove rešitve (2
  izvoda),
3. patentni zahtevek ali zahtevke (2 izvoda),
4. skico, če je potrebna (2 izvoda),
5. kratko vsebino bistva izuma - izvleček (2 izvoda).
6. potrdilo o plačilu pristojbine.

V prilogi boste našli potrebne informacije urada za intelektualno lastnino in primer
patentne prijave.
Ker je potrebno prijavo izpolniti v skladu s predpisi ne bodite razočarani, če vam prvič
ne bo uspelo vse narediti kot zahteva urad. Toda ne bodite užaljeni. Nihče od
izumiteljev ni prvič napisal popolnoma pravilno prijavo. Morate biti vztrajni in
potrpežljivi. Ko smo omenili uvodoma samo pisanje prijave ni ustvarjalno niti
zanimivo delo. Toda če želimo opraviti zadevo do konca moramo tudi to narediti.
                     11
                 Osnove interneta

Če ste novi v internetu, vas morda begajo novi pojmi, kot sta hiperpovezava ali URL.
Da se med branjem o internetu ne bi izgubili, smo pripravili kratek slovar.

Internet je sistem, ki povezuje milijone računalnikov po svetu. Njegova najbolj znana
funkcija, svetovni splet, vsebuje bogato vsebino, h kateri spada večpredstavnost in
celo živ radijski in video program. Vsebino si ogledujete na spletnih straneh z
uporabo spletnega brskalnika, kot sta Microsoft Internet Explorer ali Mozzila Firefox.
Strani na najvišji ravni spletnega mesta se navadno reče domača stran. Druge
strani so povezane s to osrednjo stranjo kot veje drevesa z deblom. Ko zaženete
Internet Explorer, je prva stran, ki jo vidite, vaša domača stran.

               Kako krmariti po internetu

Vsaka spletna stran ima določen naslov, ki mu včasih pravimo URL (uniform
resource locator). Če želite obiskati določeno stran, lahko preprosto vnesete njen
naslov. Ta razkriva nekaj stvari: v primeru naslova http://www.microsoft.com kratica
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pove vašemu računalniku, kako naj se
sporazumeva z računalnikom v internetu. (Hiperbesedilo je način pisanja internetne
vsebine.) WWW pove, da je mesto v svetovnem spletu. Pripona .com razkrije, da gre
za komercialno mesto (.edu označuje izobraževalne ustanove, .org pa druge
organizacije).
Najobičajnejši način premikanja po spletu je klikanje besedila ali slik, ki se imenujejo
povezave ali hiperpovezave in v kodi vsebujejo naslove. Ko se miškin kazalec
znajde nad povezavo, spremeni obliko v odprto dlan. Po spletu lahko naključno
brskate (deskate) ali poiščete želeno stran z uporabo iskalne storitve, ki v internetu
lahko poišče določene besede. Poleg tega obstajajo še portalna mesta (npr.
msn.com), ki vsebujejo že izbrane povezave s priljubljenimi stranmi.

             Kako varno uporabljati internet

V internetu lahko najdete slike, zvoke ali programe, ki jih lahko prenesete
(namestite) v vaš računalnik. Nastavitve varnosti v Internet Explorerju vam pomagajo
pri varnem prenašanju, pri izogibanju nezanesljivi programski opremi ali virusom in
pri varnejšem spletnem nakupovanju ali sporazumevanju prek e-pošte. Glede na to,
da nekatere informacije v spletu niso primerne za vsakogar, lahko z Internet
Explorerjem določite, katera mesta si je mogoče ogledovati z vašega računalnika.

              Sporazumevanje v internetu

Poleg dobro znane e-pošte lahko za sporazumevanju z ljudmi širom sveta
uporabljate sobe za klepet in skupine novic. V sobi za klepet se lahko s tipkanjem
pogovarjate v stvarnem času z eno ali več osebami, v skupinah novic (ki jih včasih po
pravici imenujejo oglasne deske) pa lahko prebirate sporočila, ki so jih poslali drugi,
ali pa pošljete svoja. Z uporabo računalnika se lahko celo pogovarjate prek
internetnega telefona!


                     12
             Prvi koraki z Internet Explorerjem

Z internetno povezavo in Internet Explorerjem lahko v spletu najdete informacije o
čemer koli in si jih tudi ogledate.
Gumb »Nazaj«: Če se želite vrniti na prejšnjo stran, kliknite tole.
Gumb »Naprej«: Če želite iti na naslednjo stran v zaporedju že obiskanih strani,
kliknite tole.

Gumb »Osveži«: Če želite posodobiti trenutno stran ali pa če se najnovejše ali
pričakovane informacije niso prikazale, kliknite tole. To je prikladno, če na pogosto

                      13
posodabljani strani vidite stare informacije ali pa če so slike nepravilno prikazane.

Gumb »Domov«: Če želite obiskati vašo domačo stran (prvo stran, ki se prikaže, ko
zaženete brskalnik), kliknite tukaj.

Gumb »Iskanje«: Če želite odpreti iskalno vrstico, v kateri lahko iščete po internetu z
želenim iskalnim mehanizmom, kliknite tole.

Gumb »Priljubljene«: Če želite odpreti vrstico s priljubljenimi, kamor lahko
shranjujete povezave (bližnjice) do najpogosteje obiskanih spletnih strani ali
dokumentov, kliknite tule.

Naslovna vrstica: Sem vnesite naslove spletnih strani (URL-je) ali poti do
dokumentov v vašem računalniku.

Vrstica stanja: Na levi strani vrstice je prikazano napredovanje pri nalaganju spletne
strani. Desna stran vam pove, v katerem območju varnosti je trenutna stran. Če ste v
varnem mestu, je prikazana ikona ključavnice.
                      14
               Iskanje željenih informacij

Informacije v spletu lahko najdete na veliko različnih načinov. Za začetek pa:
   v orodni vrstici kliknite gumb Iskanje (Search). Z njim imate dostop do
   številnih ponudnikov iskalne storitve. V polje Išči (Search) natipkajte besedo
   ali besedno zvezo;
   v naslovno vrstico natipkajte pojdi, najdi, išči ali ?, ki naj mu sledi beseda ali
   besedna zveza. Internet Explorer začne iskanje, pri tem pa uporabi vnaprej
   določenega ponudnika iskalne storitve;
   potem ko obiščete spletno stran, lahko poiščete določeno besedilo na strani
   tako, da v meniju Urejanje(Edit) kliknete Najdi (na tej strani).

V spletu lahko iščete vse vrste informacij: spletne strani, e-poštne naslove, podjetja,
zemljevide itd. Za informacije, ki jih želite poiskati, izberite zvrst in pozvani boste k
vnosu vrste informacij, ki so potrebne za to zvrst.
  1. V orodni vrstici kliknite gumb Iskanje (Search).
  2. Izberite vrsto iskanja.
  3. Natipkajte informacije, ki jih želite poiskati, in kliknite Išči (Search).
    Število in vrsta prikazanih polj sta odvisna od zvrsti, po kateri iščete.
  Nasveti
   Več informacij kot natipkate v vsako polje, manj obsežne in natančnejše
    rezultate dobite.
   V nekaterih zvrsteh lahko določite, da želite uporabiti več različnih ponudnikov
    iskalne storitve. Poleg tega lahko hitro iščete z več ponudniki, ne da bi morali
    ponovno natipkati poizvedbo. Na vrhu vrstice Iskanje (Search) kliknite gumb
    Naslednje ( Next ).
   Če želite poiskati spletne strani, ki so podobne strani, ki si jo trenutno
    ogledujete, v meniju Orodja ( Tools ) kliknite Prikaži sorodne povezave.

                 Prilagajanje iskanja

Morda boste pri iskanju elementov v internetu želeli prilagoditi način iskanja. Izberete
lahko zvrsti iskanja in ponudnike iskalne storitve, ki jih boste uporabljali.
Če želite prilagoditi iskanje, v orodni vrstici kliknite gumb Iskanje (Search) in nato v
iskalni vrstici še gumb Po meri Prilagodite lahko številne možnosti iskanja. Lahko pa
se odločite, da boste uporabljali privzetega ponudnika iskalne storitve.
Izbiranje zvrsti, ki naj bodo na voljo
   Potrdite potrditveno polje za vsako zvrst, ki naj bo prikazana.
Izbiranje ponudnikov znotraj zvrsti
   Znotraj vsake zvrsti potrdite potrditveno polje za vsakega ponudnika, ki naj bo
    na voljo.
Izbiranje glavnega ponudnika znotraj zvrsti
   Znotraj vsake zvrsti kliknite ponudnika iskalne storitve, ki ga želite uporabljati
    kot glavnega, in nato pod seznamom kliknite puščico gor, da bi ponudnika
    premaknili na vrh seznama.
Določanje vrstnega reda, po katerem naj se uporabljajo ponudniki iskalne
storitve
   Znotraj vsake zvrsti kliknite ponudnika na seznamu in nato pod seznamom
    puščico gor ali puščico dol, da bi spremenili vrstni red na seznamu. Znotraj
    zvrsti bo ponudnik na vrhu seznama uporabljen prvi.
Določanje vrstnega reda zvrsti v iskalni vrstici

                      15
   Na seznamu zvrsti izberite zvrst in nato pod seznamom zvrsti kliknite puščico
   gor ali puščico dol, da bi spremenili njen položaj.
Shranjevanje prejšnjih iskanj
   Potrdite polje Prejšnja iskanja.

Uporaba enega ponudnika iskalnih storitev naenkrat
  Na dnu okna za prilagajanje iskalnih nastavitev kliknite Privzeti ponudnik
   iskalne storitve.

         Omogočanje hitrega ogledovanja priljubljenih strani

Ko najdete spletna mesta ali strani, ki so vam všeč, lahko ohranite sled za njimi, tako
da jih je pozneje zelo preprosto odpreti.
   Spletno stran dodajte na seznam priljubljenih strani. Ko želite odpreti to stran,
    v orodni vrstici kliknite gumb Priljubljene ( Favorite) in nato na seznamu
    priljubljenih še njeno bližnjico.

         Dodajanje strani na seznam priljubljenih strani

 1. Pojdite na stran, ki jo želite dodati na seznam priljubljenih.
 2. V meniju Priljubljene ( Favorites) kliknite Dodaj med priljubljene (Add).
 3. Če želite, natipkajte novo ime za stran.
 Nasveta
  Če želite odpreti priljubljeno stran, kliknite meni Priljubljene ( Favorites) in
   nato še želeno stran.
  Ko seznam priljubljenih strani postane obsežnejši, lahko strani organizirate v
   mape.
Mesta ali strani, ki jih obiskujete pogosto, dodajte v vrstico Povezave ( Links).

           Dodajanje strani v vrstico »Povezave«

Vrstica Povezave (Links) se nahaja poleg naslovne vrstice. To je pripravno mesto za
dodajanje povezav z nekaj spletnimi stranmi, ki jih pogosto uporabljate. Stran
prikažete tako, da kliknete povezavo.
Stran lahko dodate v vrstico Povezave ( Links) na različne načine:
   Povlecite ikono za stran iz naslovne vrstice v vrstico Povezave ( Links ).
   Povlecite povezavo s spletne strani v vrstico Povezave (Links).
   Povlecite povezavo v mapo Povezave na seznamu priljubljenih.
  Nasveta
   Če v orodni vrstici ne vidite vrstice Povezave ( Links), kliknite meni Pogled (
    View ), pokažite na Orodne vrstice ( Tools) in kliknite Povezave ( Links ).
   Povezave lahko tudi organizirate, in sicer tako, da jih povlečete na različna
    mesta v vrstici Povezave.
Če neko stran obiskujete bolj pogosto kot druge, jo lahko izberete za svojo domačo
stran, tako da se prikaže vsakič, ko zaženete Internet Explorer ali v orodni vrstici
kliknete gumb Domov ( Home).


               Zamenjava domače strani                     16
Domača stran je stran, ki se prikaže vsakič, ko zaženete Internet Explorer. Poskrbite,
da bo to stran, ki si jo želite pogosto ogledovati. Lahko pa imate za domačo stran
tako, ki jo lahko prilagodite za hiter dostop do vseh želenih informacij. Takšna je npr.
stran internet start.
  1. Pojdite na stran, ki naj se prikaže, ko zaženete Internet Explorer.
  2. V meniju Orodja (Tools) kliknite Internetne možnosti ( Internet options).
  3. Kliknite jeziček Splošno ( General).
  4. V okvirčku Domača stran ( Home page) kliknite Uporabi trenutno (Use
    current).
Nasvet
   Če želite obnoviti izvirno domačo stran, kliknite Uporabi privzeto (Use
    default).


             Iskanje nedavno obiskanih strani

Na voljo je več načinov iskanja spletnih mest in strani, ki ste si jih ogledali v nekaj
zadnjih dneh, urah ali minutah.
Iskanje strani, ki ste si jo ogledali v nekaj zadnjih dneh
  1. V orodni vrstici kliknite gumb Zgodovina ( History).
    Prikaže se vrstica z zgodovino, v kateri so povezave s spletnimi mesti in
    stranmi, ki ste jih obiskali v preteklih dneh in tednih.
  2. Spletno stran prikažete tako, da v vrstici z zgodovino kliknete teden ali dan,
    nato mapo spletnega mesta, s čimer prikažete posamezne strani, in nazadnje
    še ikono strani.
    Če želite razvrstiti vrstico z zgodovino ali iskati v njej, na vrhu vrstice z
    zgodovino kliknite puščico poleg gumba Pogled ( View ).

            Iskanje strani, ki ste jo pravkar obiskali

   Če se želite vrniti na stran, ki ste si jo ogledali zadnjo, v orodni vrstici kliknite
   gumb Nazaj ( Back ).
   Če si želite ogledati eno od zadnjih devetih obiskanih strani, kliknite puščico
   poleg gumba Nazaj (Back) ali Naprej (Foward) in nato na seznamu kliknite
   želeno stran.
  Nasveta
   Vrstico z zgodovino lahko skrijete tako, da ponovno kliknete gumb Zgodovina
   ( History).
   Spremenite lahko število dni, v katerih so strani shranjene na seznamu z
   zgodovino. Več kot boste določili dni, več prostora na trdem disku bo
   porabljenega za hranjenje teh podatkov.

            Udobnejše vnašanje spletnih informacij

Funkcija Samodokončaj shrani prejšnje vnose za spletne naslove, obrazce in gesla.
Ko tipkate informacije v katerega od teh polj, funkcija Samodokončaj predlaga možne
zadetke. Ti zadetki so lahko imena map in programov, ki jih tipkate v naslovno
vrstico, iskalne poizvedbe, tečaji delnic ali katere koli informacije, ki jih vnašate na
spletno stran.
  1. Začnite tipkati informacije v naslovno vrstico, v polje na spletni strani ali v polje
    za uporabniško ime ali geslo.

                      17
   Če ste pred tem že natipkali podoben vnos, funkcija Samodokončaj med
   tipkanjem ponudi seznam možnih zadetkov.
  2. Če kateri predlog na seznamu ustreza tistemu, kar želite natipkati v polje, ga
   kliknite.
   Če noben ne ustreza, nadaljujte s tipkanjem.
  Opombe
   Informacije, ki se uporabljajo za možne zadetke, so shranjene v računalniku in
   šifrirane, tako da ostanejo zasebne.
   Spletna mesta nimajo dostopa do teh informacij. Prejmejo lahko samo tisto,
   kar dejansko vnesete na obrazce.
   Pri tipkanju gesel in informacij na spletne obrazce lahko odstranite element s
   seznama predlogov tako, da ga kliknete in nato pritisnete tipko DELETE.

          Omogočanje ogledovanja strani brez povezave

Ko omogočite, da postane spletna stran na voljo brez povezave, lahko prebirate
njeno vsebino tudi v času, ko računalnik ni povezan z internetom. Spletne strani si
lahko npr. ogledujete v prenosnem računalniku, ko omrežna ali internetna povezava
ni na voljo. Morda pa boste želeli prebirati spletne strani doma, vendar nočete zasesti
telefonske linije.
Določite lahko, koliko vsebine naj bo na voljo, npr. samo stran ali stran in vse
povezave s to stranjo. Določite lahko tudi, kako naj se ta vsebina v računalniku
posodablja.
Če si želite spletno stran samo ogledati brez povezave in vam ni treba posodobiti
njene vsebine, jo lahko shranite v računalnik. Na voljo je več načinov shranjevanja
spletne strani, od shranjevanja samo besedila do shranjevanja vseh slik in besedila,
ki so potrebni za prikaz strani, da je videti takšna kot v spletu.

  Omogočanje, da trenutna spletna stran postane na voljo brez povezave

  1. V meniju Priljubljene ( Favorites) kliknite Dodaj med priljubljene ( Add).
  2. Potrdite polje Na voljo brez povezave .
  3. Če želite določiti urnik posodabljanja strani in vsebino, ki naj se prenese,
   kliknite Po meri.
  4. Sledite navodilom na zaslonu.
  Opomba
   Preden prekinete povezavo, poskrbite, da boste imeli najnovejše različice
   svojih strani. To naredite tako, da v meniju Orodja kliknete Sinhroniziraj.

Omogočanje, da obstoječi priljubljeni element postane na voljo brez povezave

  1.V meniju Priljubljene kliknite Organiziraj priljubljene.
  2.Kliknite stran, ki naj bo na voljo brez povezave.
  3.Potrdite polje Na voljo brez povezave.
  4.Če želite določiti urnik posodabljanja strani in vsebino, ki naj se prenese,
   kliknite Lastnosti ( Properties).
  Opombi
   Pred prekinitvijo povezave poskrbite, da boste imeli najnovejše različice svojih
   strani. To naredite tako, da v meniju Orodja (Tools) kliknete Sinhroniziraj (
   Sychronize).


                     18
    Spletne strani so lahko na voljo brez povezave tudi tako, da jih shranite v
    računalnik. Pri tem vam jih ni treba dodati na seznam priljubljenih.

           Shranjevanje spletne strani v računalnik

  1.V meniju Datoteka ( File) kliknite Shrani kot (Save As ).
  2.Dvokliknite mapo, v katero želite shraniti stran.
  3.V polje Ime datoteke ( Filename) natipkajte ime za stran.
  4.V polju Vrsta (Type) izberite vrsto datoteke.
   Če želite shraniti vse datoteke, ki so potrebne za prikaz strani, vključno s
   slikami, okviri in datotekami s slogi, izberite Spletna stran, vse. Z izbiro te
   možnosti shranite vsako datoteko v svoji izvirni obliki.
   Če želite shraniti vse informacije, ki so potrebne za prikaz te strani v eni sami
   MIME kodirani datoteki, izberite Spletni arhiv za e-pošto. Z izbiro te možnosti
   shranite posnetek trenutne spletne strani.
   Opomba Ta možnost je na voljo samo, če imate nameščen Outlook Express 5
   ali njegovo novejšo različico.
   Če želite shraniti samo trenutno HTML stran, izberite Spletna stran, samo
   HTML. Z izbiro te možnosti shranite informacije na spletni strani, ne shranite
   pa slik, zvokov ali drugih datotek.
   Če želite shraniti samo besedilo na trenutni spletni strani, izberite Besedilna
   datoteka ( textfile ). Z izbiro te možnosti shranite informacije na spletni strani
   v obliki golega besedila.
  Opombi
   Pri izbrani možnosti Spletna stran, vse ali Spletni arhiv za e-pošto si lahko
   ogledate celotno spletno stran brez povezave. Strani vam ni treba dodati na
   seznam priljubljenih in jo označiti za ogledovanje brez povezave.
   Ko izberete možnost Spletna stran, vse se shrani samo trenutna stran.          Shranjevanje slik ali besedila na spletni strani

Med ogledovanjem strani v spletu boste verjetno našli informacije, ki jih boste želeli
shraniti za nadaljnjo uporabo ali za posredovanje drugim osebam. Shranite lahko
celotno spletno stran ali kateri koli njen del (besedilo, slike ali povezave).

        Shranjevanje strani ali slike brez njenega odpiranja

    Z desno miškino tipko kliknite povezavo z želenim elementom in nato še
    Shrani cilj kot ( Save As Target ).

         Kopiranje podatkov s spletne strani v dokument

    Izberite podatke, ki jih želite prekopirati, kliknite meni Urejanje (Edit) in nato
    še Kopiraj (Copy).

         Ustvarjanje bližnjice na namizju do trenutne strani

    Z desno miškino tipko kliknite stran in nato še Ustvari bližnjico.

         Uporaba slike na spletni strani kot slike za ozadje

                      19
    Z desno miškino tipko kliknite sliko na spletni strani in nato še Kot slika za
    ozadje.
  
         Pošiljanje spletne strani v e-poštnem sporočilu

    V meniju Datoteka (File) pokažite na Pošlji ( Send ) in kliknite Stran po e-
    pošti ( Page by e-mail) ali Povezavo po e-pošti ( Link by e-mail).
    Dokončajte poštno sporočilo in ga nato pošljite.

                Tiskanje spletne strani

 1. V meniju Datoteka (File) kliknite Natisni (Print).
 2. Nastavite želene možnosti za tiskanje.
Nasvet
  Če želite natisniti okvir ali element na spletni strani, z desno miškino tipko
   kliknite okvir ali element in nato še Natisni (Print) ali Natisni okvir (Print
   Frame).


         Opravljanje transakcij na varnih internetnih mestih

Veliko internetnih mest je nameščenih tako, da preprečijo nepooblaščenim osebam
ogled podatkov, ki se pošiljajo na ta mesta ali z njih. Takšna mesta se imenujejo
»varna mesta«. Ker Internet Explorer podpira varnostne protokole, ki jih uporabljajo
varna mesta, lahko na ta mesta varno pošiljate zaupne podatke. (Protokol je nabor
pravil in standardov, ki omogoča izmenjavo informacij med računalniki.)
Ko obiščete varno spletno mesto, vam mesto samodejno pošlje svoj certifikat,
Internet Explorer pa prikaže ikono ključavnice v vrstici stanja. (Certifikat je navedba,
ki zagotavlja istovetnost osebe ali varnost spletnega mesta. Če nameravate poslati
informacije (npr. številko kreditne kartice) na nevarno mesto, vas Internet Explorer
lahko opozori, da to mesto ni varno. Če se mesto predstavlja kot varno, njegovi
varnostni certifikati pa so dvomljivi, vas lahko Internet Explorer opozori, da se mesto
nepravilno predstavlja oz. da je bilo nedovoljeno spremenjeno.

               Kaj morate vedeti o piškotkih

Nekatera spletna mesta hranijo informacije na vašem trdem disku v majhni besedilni
datoteki, imenovani »piškotek«.
Piškotki vsebujejo informacije o vas in vaših nastavitvah. Če ste se npr. na spletnem
mestu letalske družbe pozanimali za urnik letov, bo mesto morda ustvarilo piškotek, v
katerem bo shranjen vaš načrt potovanja. Morda pa bo v njem samo zapisano, katere
strani ste obiskali na tem mestu. Ko ga boste naslednjič obiskali, lahko na ta način
prilagodi pogled za vas.
V piškotku so lahko shranjene le informacije, ki jih posredujete sami, ali izbire, ki jih
naredite med obiskom spletnega mesta. Mesto npr. ne more ugotoviti vašega e-
poštnega naslova, razen če ga sami ne natipkate. Če spletnemu mestu dovolite
ustvariti piškotek, s tem temu ali kateremu koli drugemu mestu še ne dovolite
dostopa do drugih datotek in map v računalniku. Piškotek lahko prebere samo mesto,
ki ga je ustvarilo.


                      20
Internet Explorer je nastavljen tako, da dovoljuje ustvarjanje piškotkov. Vendar pa
lahko določite, da želite biti vprašani, preden mesto ustvari piškotek na trdem disku.
S tem omogočite ali onemogočite piškotek oz. Internet Explorerju preprečite
sprejemanje piškotkov.
Za različna varnostna področja lahko določite različne nastavitve. Morda boste
spletnim mestom, ki so v področju zaupanja vrednih mest ali v lokalnem intranetu,
dovolili ustvarjanje piškotkov. Če so v internetnem področju boste izbrali poziv pred
ustvarjanjem piškotkov, če so v področju omejenih mest, pa ne boste dovolili
piškotkov.
Nastavljanje ravni varnosti za vsako področje
  1. V Internet Explorerjevem meniju Orodja ( Tools) kliknite Internetne možnosti
    ( Internet options).
  2. Kliknite jeziček Varnost ( Security ).
  3. Izberite področje, za katerega želite nastaviti raven varnosti.
  4. Za višjo raven varnosti povlecite drsnik navzgor, za nižjo pa navzdol.
Nasvet
   Če želite za izbrano področje nastaviti varnostne nastavitve po meri, kliknite
    gumb Raven po meri (Custom level ). Če želite določeni ravni varnosti
    povrniti izvirne nastavitve, kliknite gumb Privzeta raven ( Default level ).

        Zaščita računalnika pred nevarno programsko opremo

Pri prenašanju ali zaganjanju programov iz interneta vas bo zanimalo, ali program
prihaja iz znanega in zanesljivega vira. Ko se odločite prenesti program iz interneta v
svoj računalnik, Internet Explorer uporabi tehnologijo Microsoft Authenticode za
preverjanje identitete programa. Tehnologija Authenticode preveri, ali ima program
veljavni certifikat, t.j. ali je identiteta založnika programske opreme skladna s
certifikatom in ali je certifikat še veljaven. Authenticode ne more preprečiti prenašanja
ali izvajanja slabo napisanega programa. Zmanjša pa možnost, da bi nekdo
spremenil program z namenom, da bi ta postal namerno škodljiv.
Glede na področje, iz katerega prihaja program ali datoteka, lahko izberete različne
nastavitve. Z njimi določite, kako naj Internet Explorer ravna pri prenašanju
programov ali datotek v računalnik.
Morda boste zaupali vsej programski opremi, ki jo prenašate iz intraneta podjetja. V
takem primeru lahko za lokalno intranetno področje nastavite nizko raven varnosti in
s tem omogočite prenašanje z malo pozivi ali brez njih. Če je vir v internetnem
področju ali v področju omejenih mest, boste morda izbrali srednjo ali visoko raven
varnosti. Pred prenosom programa boste pozvani k potrditvi nadaljevanja. Obenem
boste prejeli informacije o certifikatu programa ali pa programa sploh ne boste mogli
prenesti.


          Uporaba svetovalca o vsebini za nadzor dostopa

Internet omogoča dostop do najrazličnejših informacij na način, ki ga do zdaj še
nismo poznali. Nekatere informacije pa, kakor koli že, niso primerne za vsakega
gledalca. Svojim otrokom boste verjetno želeli preprečiti ogledovanje spletnih mest z
nasilno ali s spolno vsebino.
Internet Explorer omogoča s svetovalcem o vsebini nadzor nad vrsto vsebine, do
katere ima lahko vaš računalnik dostop prek interneta. Ko vklopite svetovalca o


                      21
vsebini, je lahko prikazana samo ocenjena vsebina, ki zadostuje vašim merilom.
Nastavitve lahko prilagodite.
Svetovalec o vsebini omogoča tole:
   Nadzor dostopa do nastavitev svetovalca o vsebini. Svetovalca o vsebini
    vklopite in si ogledate njegove nastavitve tako, da določite geslo. To geslo
    boste potrebovali za spreminjanje nastavitev svetovalca o vsebini, zato si ga
    dobro zapomnite.
   Ogled in prilagoditev nastavitev ocen, tako da odražajo vaše mnenje o vsebini
    za štiri zvrsti: jezik, golota, spolnost in nasilje.
   Lahko nastavite zvrsti vsebine, ki jih lahko drugi vidijo z vašim dovoljenjem ali
    brez njega. Nastavitve za vsebino lahko preglasite primer za primerom.
   Lahko sestavite seznam spletnih mest, ki si jih drugi ne morejo nikoli ogledati,
    ne glede na oceno vsebine teh mest.
   Lahko sestavite seznam spletnih mest, ki si jih lahko drugi vedno ogledajo, ne
    glede na oceno vsebine teh mest.
   Lahko si ogledate ocenjevalne sisteme in urade za ocenjevanje, ki jih
    uporabljate, in jih tudi spremenite.
Ko prvič vklopite svetovalca o vsebini, je ta nastavljen na najbolj konzervativne
nastavitve (najmanjša verjetnost, da bi koga užalili). Te nastavitve lahko prilagodite
svojim zahtevam.
Vsa vsebina v internetu ni ocenjena. Če se odločite, da boste drugim omogočili ogled
neocenjenih mest, bi lahko katera teh mest vsebovala neprimerno vsebino.

            Spreminjanje videza orodne vrstice

   Orodni vrstici lahko dodate ali odstranite standardne gumbe, v njej uporabite
   male gumbe, ki so podobni tistim v Microsoft Officeu, in spremenite vrstni red
   prikazanih gumbov. Z desno miškino tipko kliknite orodno vrstico in nato še Po
   meri ( Custom ).
   Naslovno vrstico, vrstico Povezave (Links) in vrstico Radio (Radio) lahko
   premaknete ali jim spremenite velikost tako, da jih povlečete navzgor, navzdol,
   v levo ali v desno. Premaknete jih lahko celo v menijsko vrstico.
   Naslovno vrstico, vrstico Povezave (Links) ali vrstico Radio (Radio) skrijete
   tako, da z desno miškino tipko kliknete orodno vrstico in počistite kljukico pred
   vsakim elementom, ki ga želite skriti.
   Vrstici Povezave   lahko dodajate elemente tako, da iz naslovne vrstice
   povlečete ikono ali s spletne strani povezavo.
   Elemente v vrstici Povezave prerazporedite tako, da jih povlečete na novo
   mesto v vrstici.
  Opomba
   Orodna vrstica Radio je v Internet Explorerju na voljo, ko namestite program
   Windows Media Player.

             Spreminjanje pisav in barv ozadja

Ko spletni avtorji in oblikovalci ustvarjajo spletne strani, pogosto izberejo določene
barve in velikosti pisav, tipografije ter barve ozadja. Te nastavitve so lahko določene
za vsak element posebej ali pa v datoteki s slogi, ki je vrsta predloge, v kateri je
določeno, kako naj bodo prikazani različni slogi na spletni strani ali na spletnem
mestu.


                     22
Katero koli od teh nastavitev ali vse nastavitve lahko preglasite, kar je koristno, če
imate težave z vidom. Za vse strani, ki ne uporabljajo datotek s slogi, lahko določite
svoje nastavitve za pisave in barve. Za strani, ki uporabljajo datoteke s slogi, pa
lahko določite, ali naj se uporabi katera koli vaša nastavitev ali vse nastavitve.

            Spreminjanje prikaza barv na strani

  1. V Internet Explorerjevem meniju Orodja kliknite Internetne možnosti.
  2. Na kartici Splošno kliknite Barve.
  3. Spremenite ustrezne nastavitve.

            Prikazovanje besedila v drugi pisavi

  1. V Internet Explorerjevem meniju Orodja kliknite Internetne možnosti.
  2. Na kartici Splošno kliknite Pisave.
  3. Na seznamih Pisava za spletne strani in Pisava za golo besedilo izberite
   želeni pisavi.

      Prikazovanje besedila v večji ali v manjši velikosti pisave

    V meniju Pogled pokažite na Velikost besedila in izberite želeno velikost.

    Pravilno prikazovanje spletnih strani, kodiranih v katerem koli jeziku

Večina spletnih strani vsebuje informacije, ki brskalniku povedo, katero jezikovno
kodiranje (jezik in nabor znakov) naj uporabi.
Če stran ne vsebuje teh informacij in imate funkcijo za samodejno izbiro jezikovnega
kodiranja omogočeno, Internet Explorer običajno ugotovi, katero je ustrezno
jezikovno kodiranje.

          Omogočanje funkcije za samodejno izbiro

    V Internet Explorerjevem meniju Pogled pokažite na Kodiranje in preverite,
    ali je pred ukazom Samodejna izbira kljukica. Če je ni, kliknite ta ukaz.
Če samodejna izbira ne more razbrati pravilnega jezikovnega kodiranja in veste,
katero jezikovno kodiranje bi moralo biti izbrano, ga lahko izberete ročno.

         Izbiranje jezikovnega kodiranja za spletno stran

   V meniju Pogled pokažite na Kodiranje , nato na Več in kliknite ustrezni
   jezik.
   Če boste pozvani k prenosu komponent za jezikovno podporo, kliknite
   Prenesi.
  Opombe
   Če funkcija za samodejno izbiro ali določen jezikovni paket ni nameščen v
   računalniku, vas bo Internet Explorer pozval k prenosu potrebnih datotek.
   Dodajanje jezikov še ne zagotavlja, da imate v računalniku nameščeno pisavo,
   ki lahko prikaže spletne strani v vašem prednostnem jeziku. Če želite biti
   pozvani k prenosu, ko potrebujete dodatne pisave, v meniju Orodja kliknite
   Internetne možnosti , nato še jeziček Dodatno in potrdite polje Omogoči


                     23
    namestitev na zahtevo . Lahko pa prenesete paket za večjezično podporo,
    da bi omogočili prikaz strani v tem jeziku.
    Če želite hitrejše preklapljanje med jeziki, lahko v orodno vrstico dodate gumb
    Kodiranje .

        Določanje drugega jezika za vsebino spletne strani

Vsebina nekaterih spletnih mest je napisana v več jezikih. Če si želite ogledati te
strani v svojem prednostnem jeziku, lahko na seznam jezikov v Internet Explorerju
dodate jezike.
  1. V Internet Explorerjevem meniju Orodja kliknite Internetne možnosti .
  2. Na kartici Splošno kliknite Jeziki .
  3. Kliknite Dodaj .
  4. Izberite jezik, ki ga želite dodati.
  Opomba
   Če govorite več jezikov, lahko sestavite prednostni seznam jezikov. Če
    spletno mesto ponuja več jezikov, bo vsebina prikazana v jeziku, ki je najvišje
    na prednostnem seznamu.

    Izklapljanje prikaza slik za hitrejše prikazovanje vseh spletnih strani

  1. V Internet Explorerjevem meniju Orodja kliknite Internetne možnosti .
  2. Kliknite jeziček Dodatno .
  3. V razdelku Večpredstavnost počistite eno ali več polj: Pokaži slike ,
   Predvajaj animacije , Predvajaj videe in Predvajaj zvoke .
  Nasveta
   Če je polje Pokaži slike   ali Predvajaj videe počiščeno, lahko na spletni
   strani še vedno prikažete posamezno sliko ali predvajate animacijo tako, da z
   desno miškino tipko kliknete njeno ikono in nato še Pokaži sliko .
   Če so slike na trenutni strani kljub počiščenemu polju Pokaži slike še vedno
   vidne, jih lahko skrijete tako, da kliknete meni Pogled (View) in nato še
   Osveži (Refresh).            Nekaj ISKALNIKOV (BROWSERJEV)

Slovenski:
                        http://www.yahoo.com/
http://www.matkurja.com/            http://www.google.com/
http://eon.si/                 http://magellan.excite.com/
http://www.slowwwenia.com/           http://www.ask.com/
http://www.arnes.si/              http://www.excite.com/
http://www.informacije.com.bi/         http://www.lycos.com/
http://www.najdi.si/              http://www.web-entrance.com/
http://www.slovenija.com/           http://www.altavista.com/
http://turn.to/net               http://www.hotbot.com/
http://www.amadej.si/index_ime.html      http://www.infoseek.com/
                        http://www.webcrawler.com/

Tuji:

                     24
   Nekaj spletnih strani, na katerih boste našli uporabne informacije:

http://www.sigov.si/abecedno.html = državne ustanove na internetu
http://www.gzs.si/si_nov/infolink/upwwwslo.htm = koristni WWW naslovi
http://www.gzs.si/si/register.htm = register podjetij GZS
http://www.bsi.si/html/financni_podatki/dnevni/tecajna_lista.asp = tečajna lista Banke
Slovenije
http://www.bsi.si/html/kazalo.html = Banka Slovenije
http://www.bsi.si/html/financni_podatki/hit/index.html = finančni podatki Banke
Slovenije
http://www.amadej.si/index_ime.html = menjalniški tečaji tujih valut
http://www.informacije.com.bi/ = Ljubljanska borza
http://www.sigov.si/zrs/ = statistični urad RS
http://www.gzs.si/si/gg/indexfr.htm = nadomestila in povračila ter obračun prispevkov za
podjetnike
http://www.gvestnik.si/fipo/fipodemo.htm = iskanje finančnih podatkov - DEMO
http://www.sdk.si/ = Agencija RS za plačilni promet
http://www.uradni-list.si/ = Uradni list RS
http://www.ess.gov.si/ = Zavod RS za zaposlovanje
http://www.cvetka.si/ = računovodske, davčne in knjigovodske informacije
http://www.sigov.si/mf/slov/ddv/kaz_sez.htm = seznami davčnih zavezancev za DDV
http://www.davki.com/ = koristne informacije Društva davčnih svetovalcev Slovenije
http://www.zaslon.si/bancniasistent/ = informacije in napotki za elektronsko bančništvo
http://ius-info.ius-software.si/obresti/default.htm = izračun zamudnih obresti od leta 1990
dalje
http://www.klik.si/ = koristne informacije s področja računovodstva
http://www.ozs.si/SLO/index1.html = Obrtna zbornica Slovenije
http://ius-info.ius-software.si/baze/regi/index.htm = register predpisov
http://ius-info.ius-software.si/dodatki/default.htm = koristne povezave s področja prava in
drugo
http://www.ozs.si/SLO/index1.html = obrtni register OZS
http://www.zzzs.si/ = Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
http://ddv.inetis.com/default.asp = imenik davčnih zavezancev v Sloveniji


http://www.slo-knjiga.si/pirsn.htm = imenik PIRS
http://www.mobitel.si/slo/user/0707f.html = telefonski imenik Mobitel GSM
http://www.intmar.si/rumene_strani/index.htm = internet imenik podjetij
http://web.wlwonline.de/servlet/FrameSet?anzeige=start&host=DE&sprache=sl&land=SI
=
imenik podjetij WLW – 10 držav!
http://www.marinet.si/ = trgovina in storitve – iskalnik Marinet
http://www.adacta.si/karta/ = zemljevid Slovenije
http://www.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=getid&lang=win = knjižnice
http://www.posta.si/slo/ps/default.asp = poštne številke in ceniki PTT
http://prevozi.skavt.net/ = vozni redi (avtobusi, ladje, letala, vlaki)ž
http://www.sigov.si/cgi-bin/spl/slovar.html?language=csz = slovarji

http://mobitel.sux.nu/index2.html = Mobitel - pošiljanje SMS sporočil
        Kako najti patentne informacije na Internetu?

Patentne listine so izredno pomemben vir informacij. Uporabljamo jih lahko za
naslednje namene:
    ali je že kdo zaščitil izum, ki ga mi pripravljamo,
    kakšni so tehnološki trendi na svetu,
    kaj dela naša konkurenca,
    pridobimo podatke o izumih, ki jih ni nikjer drugje. Več kot 70 odstotkov
     patentne literature ni objavljeno v drugih virih (recimo televizija,
     reaktivni motorji so bili objavljeni samo v patentni literaturi),
    izkoristimo brskanje pa patentih bazah za pridobitev idej za lastne
     izume,
    najdemo pomoč pri reševanju lastnih tehničnih ali tehnoloških
     problemov, ker izum v patenti listini mora biti napisan tako, da ga
     razume strokovnjak s tega področja in lahko ponovi rezulate,
    lahko izboljšamo obstoječi izum
    če v naši državi izum ni bil zaščiten, ga lahko koristimo.

Svoječasno je iskanje po patentih bazah bilo zamudno in drago. Bilo je potrebno
komunicirato z navadno pošto ali fizično priti do ustreznega patentnega urada (v
našem primeru je nabližji dober urad bil v Minhenu).
Danes se je to bistveno spremenilo.Najboljši in najbolj enostavno dostopni viri o
patentih so na Internetu. Pojasnili vam bomo, kako iskati informacije o patentih
na spletnih mestih Slovenskega urada za intelektualno lastnino, Evropskega
patentnega urada in Urada za patente Združenih držav Amerike.
                                        26
Iskanje na spletnem mestu Urada za intelektualno
lastnino Slovenije


Odpremo spletno mesto Urada za intelektualno lastnino Republike Slovenije.

http://www.uil-sipo.si/

Dobimo naslednjo sliko na zaslonu:
Ker želimo iskati po bazi podatkov o patentih izberemo BAZE PODATKOV.

Dobili bomo naslednji zaslon:
                                       27
Sedaj izberemo povezavo SIPO-DS in dobili bomo:
                         28
Ker nas zanimajo patenti bomo izbrali to povezavo in dobili obrazac za iskanje:
V našem priemru poskušajmo ugotoviti patente, katerih imetnik je Gorenje. V
ustrezno polje bomo vpisali Gorenje in dobili naslednji zaslon
                                         29
Kliknemo na Izberi in dobili bomo:
                   30
Sedaj lahko izberemo patentno listino, ki nas zanima s tem, da kliknemo na
ustrezno številko. Tako če bomo izbrali Košaro za jedilni pribor v pomivalnem
stroju kliknemo na številko 20510. V tem primeru bomo dobili:
in še
                                        31
Če želimo dobiti celotno listino se moramo obrniti na Urad za Intelektualno
lastnino Republike Slovenije 1000 Ljubljana, Kotnikova 6, Tel. (1) 478 3100
Faks: (1) 478 3111. Na spletnem mestu urada lahko najdete veliko koristnih
informacij o patentih. Predlagamo da si jih ogledate. Tukaj bomo pokazali samo
nekaj.

Osnovna informacija o patentih se nahaja na naslovu

http://www.uil-sipo.si/GlavaS.htm

kjer lahko dobite naslednjo informacijo:

    Kaj je patent?
    Kdaj in kje varovati?
    Vrste patentnega varstva v Sloveniji
    Patentno varstvo v tujini
    Postopek za pridobitev varstva
    Navodila za prijavitelje
    Vzorec patentne prijave
    Pristojbine
                                       32
    Seznam zastopnikov
Pravni akti, ki so veljavni na tem področju se nahajajo na naslovu:

http://www.uil-sipo.si/GlavaS.htm

in vam omogočajo dostop do različnih zakonov, pravilnikov, uredb in starejših
dokumentov.
Ta stran je zanimiva, če vas to področje zanima in če želite zaščititi svoj izum
doma in v tujini.
                                          33
Če želite prijaviti patent potem boste morali izpolniti določene dokumente. Njih
najdete če kliknete na povezavo dokumenti. Dobili boste:
                                          34
Izberite is potrebne dokumente, ki jih lahko tudi potegnete z interneta.

Predlagamo vam, da tudi prebrskate tuje patentne urade. Na spletnem mestu
Urada za intelektualno lastnino kliknite na povezave in dobili boste naslednji
zaslon:
                                         35
Ker je vsa informacija na spletnem mestu Urada za intelektualno lastnino v
slovenščini vam predlagamo, da prvo prebrskate to spletno mesto, potem pa se
odločite za ostala.Iskanje na spletnem mestu Evropskega Patentnega
urada.

Evropski patentni urad je verjetno največji vir informacij na svetu o patetni
literaturi. Poleg evropskih patentov vsebuje še informacije o patentih v drugih
uradih.
Nahaja se na naslednjem internetnem naslovu:

http://ep.espacenet.com

Ko odprete spletno mesto boste dobili naslednji zaslon:
                                         36
Če se boste odločili za hitro iskanje kliknite na Quick Search in dobili boste
                                         37
Sedaj se morate odločiti v katerih bazah boste iskali, ter ali boste iskali po
ključnih besedah iz naslova ali po izumiteljih oziroma organizacijah lastnikih
patenta. Recimo da hočemo iskati šolske klopi v patentih po svetu bomo pod
search term vpisali »school desk«. Spletno mesto je v angleščini in je potrebno
ključne besede vpisati v angleškem jeziku. Če vpišemo te besede bomo dobili
naslednji zaslon:
Če kliknemo na povezavo SEARCH bomo dobili:
                                         38
Če želimo lahko pogledamo informacijo o posamezni patentni listini. Recimo da
kliknemo na prvi dokument bomo dobili naslednji zaslon:
                                      39
V nekaterih primerih lahko pogledate celotni dokument, patentne zahtevke,
bibliografske podatke, opis, risbe s klikanjem na ustrezno povezavo.
Recimo, da želimo videti izvorni dokument bomo kliknili na Original document. V
tem primeru bomo dobili:
                                       40
Če želimo videti patente zahtevke kliknemo na povezavo Claims in dobili bomo:
                                      41
Če želimo videti risbe potem kliknemo na Drawing. V tem primeru se dobi:
Če bi na priemr želeli da zvemo koliko patentov po svetu ima Gorenje bi izbrali
meni Quick Search in izbrali:

     Database – Worldwide

     ter

     Persons or organization.

Kot Search terms bi vpisali Gorenje. V tem primeru bi imeli naslednji zaslon
                                         42
Če kliknemo na SEARCH bomo dobili naslednji rezultat:
                            43
Sedaj pa lahko gledamo dokumente, ki nas zanimajo po predhodno opisanem
postopku.
V primeru da nam hitro iskanje ne da željene rezultate lahko poskušamo še z
naprednim iskanjem. Tedaj je potrebno izbrati Advanced Search. Dobili boste
naslednji zaslon:
                                       44
Tukaj imate več možnosti. Izberite kombinacijo ključnih besed iz različnih polj in
kliknite na gumb SEARCH.

Recimo, da želimo zvedeti ali je kakšen patent dala neka osnovna šola bomo v
polje Applicant vpisali »osnovna« kot se vidi spodaj:
                                         45
Če kliknemo na gumb SEARCH bomo dobili naslednje rezultate iskanja:
                                   46
Če izberemo geotrikotnik bomo dobili več informacij
Patentno prijavo Goetrikotnik so pripravili učenci osnovne šole SrečakaKosovela
iz Sežane. V šoli so vprašali sošolce, kaj jih največ moti in se naosnovi ankete
odločili, da izdelajo boljši geotrikotnik. Naredili so izboljšave, izdelali prototip in
prijavili izum kot patent. Po nekaj poravkih so tudi pridobili patentno listino.
Lahko pogledamo še izvirni dokument. S klikom na Original dokument boste
dobili
                                           47
Kot vidite lahko dokument tudi natisnete.

Vsekakor je spletno mesto Evropskega patentenga urada, eden izmed najbolj
pomembnih in najboljših virov informacij o patentih. Verjetno ga boste uspešno in
pogosto uporablajali.Iskanje na spletnem mestu Patentnega urada Združenih
držav Amerike.

Na spletnem mestu USPTO (Patentnega urada Združenih držav Amerike) lahko
iščete po njihovi bazi, ki vsebuje kompletno patetno listino za patentne listin, ki jih
je podelil ta urad po letu 1976. Iskanje je enostavno, hitro in lahko dobite veliko
zanimivih informacij. Tukaj so bolj podrobna navodila.

V Explorerju ali drugem brskalniku odprite stran www.uspto.gov

Na zaslonu boste dobili naslednjo sliko:
                                          48
Če žeite takoj iskati kliknete na gumb Search, ki se nahaja pod patenti Dobili
boste naslednji zaslon:
                                         49
izberite hitro iskanje s klikom na Quick Search. Pojavil vam se bo naslednji
zaslon:
                                        50
Recimo da želimo poiskati sisteme za brisanje table. Moramo izbrati prave
ključne besede, ki seveda morajo biti v angleščini.

Napišite na priemr dve ključni besedi v polji term1 in term2 (na primer
blackboard in eraser). Pustite na desni strani vsa polja (All Fields).
Kliknite na gumb search in rezultat bo:
                                      51
Izberite recimo dokument Electronic Blackboard System in dobili boste:
                                     52
Tukaj imate več možnosti za iskanje. Lahko gledate samo v določenem obdobju
kot je v naslednjem primeru.
                                     53
Ali pa ključne besede samo v določenih delih dokumenta z izbiro na meniju
                                      54
Lahko se odločite za spremembe v obeh poljih. Recimo da iščete ključne besede
v povzetku in naslovu patente listine
Rezultat bo vsekako drugačen kot v predhodnem primeru kot se bo videlo na
zaslonu:
                                      55
Sedaj lahko naredite nekaj vaj!

1. Ugotovite, koliko patentov ima v ZDA:

  a) Gorenje
  b) Lek
  c) Krka
  d) Samsung
  e) Siemens
Lahko iščete po vseh poljih ali pa izberete polje Assignee Name.

2. Ugotovite, koliko je patentov v ZDA iz:

  a)  Ptuja
  b)  Ljubljane
  c)  Kranja
  d)  Los Gatosa

3. Ugotovite, koliko patentov ima v ZDA:
                                  56
  a)  Slovenija
  b)  Singapur
  c)  Koreja
  d)  Finska

4. Poiščite patente za:

  a) glavnik
  b) ogledalo
  c) televizor.

Pri tem lahko poskušati uporabiti napredno iskanje. Ko kliknete v meniju za
iskanje na gumb Advanced search boste dobili naslednji zaslon
Tukaj je iskanje malo bolj zahtevno. Morate sami določiti svoj iskalni niz. Recimo
da želite najti vse patente, ki jih v ZDA ima Gorenje in izumitelj živi v Ljubljani.
Napisali boste ( z uporabe tabele v kateri so definirana polja naslednje

IC/Ljubljana and AN/Gorenje

Kar pomeni da bo program izbral vse patente v katerih je Inventor City (mesto
izumitelja) in Asignee Name (ime lastnika) Gorenje.
To pomeni če napišemo


                                         57
in kliknemo na gumb Search bomo dobili
                     58
Če izberemo 1 patent v seznamu bomo dobili
Kot vidimo je izumitelj res iz Ljubljane in nosilec patnetne pravice je Gorenje.
Če se malo potrudite in poskušate več različnih kombinacij polj boste obvladali
zelo močno metodo za iskanje.
Vsekakor pa je potrebno, da določeni čas sedite za računalnikom in iščete. Ker
to je edini način da pridete do znanj in veščin, ki so potrebna za uspešno
brskanje po patentih bazah. Zapomnite si:

             Vaja dela mojstra
              Vaja dela mojstra
               Vaja dela mojstra
               Vaja dela mojstra
                 Vaja dela mojstra
                 Vaja dela mojstra
                  Vaja dela mojstra
                                          59
Literatura:

1) The inventive thinking curriculum project An Outreach Program of The United
  States Patent and Trademark Office 1990

2) Materiali Urada za intelektualno lastnino Republike Slovenije

3) Materiali s spletnih mest www.uspto.gov,www.uil.sipo.si in www.derwent.com.

4) P. Russell: Knjiga o možganih

5) T. Buzan: The Radiant thinking

6) T. Buzan: Delaj z glavo

7) Edward de Bono: Lateral Thinking


Od 1 - 3 gradivo o patentih, od 4 - 7 gradivo o ustvarjalnosti.
                                      60

								
To top