TURUN VARUSKUNNAN URHEILIJAT

Document Sample
TURUN VARUSKUNNAN URHEILIJAT Powered By Docstoc
					TURUN VARUSKUNNAN URHEILIJAT            PÖYTÄKIRJA      /2011
TURVU:n vuosikokous
Turku                        .02.2011
Aika 16.2.2011

Paikka Jarkka-Sali, MERIVE, Turku


1. KOKOUKSEN AVAUS
- TURVU:n puheenjohtaja Jukka Jortikka avasi kokouksen 16.2.2011 klo 18.00.
- Paikalla; Jukka Jortikka, Harri Huhto, Ismo Salminen, Sami Halmo, Tommi Tammero, Mikael
Kaskelo, Heikki Pakkalin.

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Jortikka.

3. KOKOUKSEN SIHTEERIN, KAHDEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN SEKÄ KAHDEN
ÄÄNENLASKIJAN VALINTA
- Kokouksen sihteeriksi valittiin Sami Halmo.
- Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tommi Tammero, Ismo Salminen.
- Kokouksen äänenlaskijoiksi valittiin Heikki Pakkalin, Mikael Kaskelo.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN HYVÄKSYMINEN
- Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
- Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaiseksi jonka puheenjohtaja Jukka Jortikka
esitteli kokoukselle.

6. SEURAN VUOSI- JA TILIKERTOMUS SEKÄ TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO
- Puheenjohtaja esitteli vuosikokoukselle TURVU:n vuosikertomukset ja tilikertomuksen
vuodelta 2010 sekä tilintarkastajien lausunnon. Kertomukset oli jäsenien nähtävissä sähköisenä
että paperilla.

7. VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA TILI- JA
VASTUUVAPAUDENMYÖNTÄMINEN JOHTOKUNNALLE
- Vuosikokous hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintasuunnitelmat sekä myönsi yksimielisesti
johtokunnalle tili- ja vastuuvapauden.

8. TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA 2011
- Puheenjohtaja esitteli vuosikokoukselle vuoden 2011 jaostojen toimintasuunnitelmat.
Vuosikokous hyväksyi toiminta ja taloussuunnitelmat vuodelle 2011.

9. JÄSENMAKSUN SUURUUS 2011 (HENKILÖKUNTA JA VARUSMIEHET)
- Puheenjohtaja esitti, että jäsenmaksua ei peritä vuonna 2011. Vuosikokous hyväksyi
esityksen.

10. VALITAAN JOHTOKUNNALLE PUHEENJOHTAJA JA 5-10 JÄSENTÄ JOHTOKUNTAAN
2011
- Puheenjohtajaksi esitettiin Jukka Jortikka. Jukka Jortikka hyväksyttiin.
                                           2 (2)
- Jäseniksi esitettiin Ismo Salminen, Eki Lamminmäki, Petteri Kari, Harri Huhto, Sami Halmo, Ari
Ahomäki, Mikael Kaskelo (sihteeri), Esa Takaprami (rahasto). Esitetyt jäsenet hyväksyttiin
johtokunnan jäseniksi.

11. VALITAAN KAKSI TOIMINNAN TARKASTAJAA VARAMIEHINEEN VUODELLE 2011
- Toiminnan tarkastajiksi esitettiin Petri Eronen ja Veli-Matti Mukari. Esitetyt hyväksyttiin.
- Toiminnan tarkastajien varamiehiksi esitettiin Olli-Pekka Jokela ja Heikki Heinonen. Esitetyt
hyväksyttiin.

12. VALITAAN KULLEKKIN JAOSTOLLE PJ JA JÄSENET
- Esitettiin
       - Ismo Salminen Yleisliikuntajaosto,
       - Eki Lamminmäki Ammuntajaosto,
       - Petteri Kari Varusmiesten liikuntajaosto,
       - Harri Huhto Voimailujaosto,
       - Sami Halmo Palloilujaosto,
       - Ari Ahomäki Moottoripyöräilyjaosto,
 Esitetyt henkilöt hyväksyttiin jaostojen puheenjohtajiksi. Jaostoille ei esitetty jäseniä.

13. MUUT ASIAT
- Esitettiin, että kilpailu- ja harrastelisenssiä jatketaan vuonna 2011. Päätettiin, että:
        - kilpailu- ja harrastelisenssin suuruus on 20 euroa ja se on voimassa vuoden 2011
        - lisenssimaksu peritään niiltä jäseniltä jotka käyttävät TURVU:n maksamia
        palveluja tai vuoroja (esim. jääkiekkovuorot, salibandyvuorot) tai osallistuvat
        SOTUL:n kilpailutoimintaan TURVU:n maksamana
        - lisenssin tiedottamisesta vastaa kaikki TURVU:n jäsenet sekä erityisesti Jukka
        Jortikka MERIVE:ssa sekä muille yhteistyökumppaneille (esim. RVL, ESJJK), Isko
        Salminen MERIVMATL:ssa ja sen alaisissa joukoissa, Petteri Kari SMMEPA:ssa.
- Esitettiin, että TURVU ottaa käyttöön kannatusjäsenmaksun. Päätettiin, että:
        - kannatusjäsenmaksu on vuonna 2011 20 euroa
        - kannatusjäsenmaksun voi maksaa jos näkee ja kokee, että TURVU:n urheilu- ja
        harrastetoiminta on lähellä sydäntä tai muuten vaan on paksu lompakko jota haluaa
        keventää.
- Esitettiin, että TURVU tukee jäseniään jotka osallistuvat SOTUL:n kilpailu- ja
turnaustoimintaan majoituskustannuksissa 50%:lla siltä osin kun ne vaativat yön yli majoitusta.
Tuki on anottava TURVU:lta (osoitetaan Jukka Jortikalle). Päätettiin hyväksyä esitetysti.
- Esitettiin, että TURVU informoi jäseniään Kenraalintienmarssi tapahtumasta ja tukee
tapahtumaa hyvänä liikunta- ja ulkoilutapahtumana. Kenraalintienmarssi pidetään 16.4.2011
Kakskerrassa. Päätettiin tukea tapahtumaa esitetysti.

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 16.2.2011 klo 18.50
Puheenjohtaja       Jukka Jortikka             Sihteeri   Sami Halmo


Pöytäkirjantarkastajat  Ismo Salminen                    Tommi Tammero

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:36
posted:6/24/2012
language:
pages:2