Johannes is zijn naam

Document Sample
Johannes is zijn naam Powered By Docstoc
					Januari 2012

zo. 1  Psalm 67          Gelukkig nieuwjaar gewenst
ma. 2  1 Korintiërs 1:1-17    (Van) wie ben jij?
di. 3  1 Korintiërs 1:18-31    Wat is wijsheid?
wo. 4  1 Korintiërs 2:1-16    Gods wijsheid
do. 5  1 Korintiërs 3:1-15    Groeien en laten groeien
vr. 6  1 Korintiërs 3:16-4:5   Beoordelingsvermogen
za. 7  1 Korintiërs 4:6-21    Geen persoonsverheerlijking
zo. 8  1 Korintiërs 5:1-13    Tucht over ontucht
ma. 9  1 Korintiërs 6:1-11    Christelijk recht
di. 10  1 Korintiërs 6:12-20    De ware tempeldienst
wo. 11  Psalm 66:1-9        Wereldwijde uitnodiging
do. 12  Psalm 66:10-20       Getuigenis
vr. 13  Johannes 1:19-34      Identiteitsbewijs
za. 14  Johannes 1:35-51      Herinnering aan de Jakobsladder
zo. 15  Johannes 2:1-11      Feestvreugde
ma. 16  1 Korintiërs 7:1-11    Zelfbeheersing
di. 17  1 Korintiërs 7:12-24    Trouw aan je roeping
wo. 18  1 Korintiërs 7:25-40    Hechtingsprobleem?
do. 19  1 Korintiërs 8:1-13    Christelijke vrijheid
vr. 20  1 Korintiërs 9:1-14    Leven van het evangelie
za. 21  1 Korintiërs 9:15-27    Vrij
zo. 22  Psalm 63          Lied van verlangen
ma. 23  Handelingen 8:4-25     Onbetaalbare gaven
di. 24  Handelingen 8:26-40    Leesles
wo. 25  Handelingen 9:1-19a    Wordt vervolgd ...
do. 26  Handelingen 9:19b-31    Aansluiting
vr. 27  Deuteronomium 12:1-12   Grenzen
za. 28  Deuteronomium 12:13-28   Vlees en bloed
     Deuteronomium 12:29–13:6  Hart en ziel
     HSV/NBG'51:
zo. 29  Deuteronomium 12:29-13:5
     Deuteronomium 13:7-19   Dien alleen de HEER
     HSV/NBG'51:
ma. 30  Deuteronomium 13:6-18
di. 31  Deuteronomium 14:1-21   Heilig dieet
Februari 2012

wo. 1  Deuteronomium 14:22-29   Tien procent
do. 2  Deuteronomium 15:1-11    Armoedebestrijding
vr. 3  Deuteronomium 15:12-23   Oormerk
za. 4  Deuteronomium 16:1-17    Feestregels
zo. 5  Deuteronomium 16:18–17:13  Recht
ma. 6  Deuteronomium 17:14–18:8  Gezag en ontzag
di. 7  Deuteronomium 18:9-22    Echte profetie
wo. 8  Marcus 1:1-15        De bode en de Heer
do. 9  Marcus 1:16-31       Spreken met gezag
vr. 10  Marcus 1:32-45       Doorvertellen
za. 11  Ezechiël 1:1-14       Stormachtig begin
zo. 12  Ezechiël 1:15-28a      Beschrijving van iets onbeschrijfelijks
ma. 13  Ezechiël 1:28b–3:3     Vol van het Woord
di. 14  Deuteronomium 19:1-13    Uitwijkmogelijkheid
wo. 15  Deuteronomium 19:14-21   Oog om oog, tand om tand
do. 16  Deuteronomium 20:1-9    Strijdvaardig, niet strijdlustig
vr. 17  Deuteronomium 20:10-20   Om gruwelijkheden te voorkomen ...
     Deuteronomium 21:1-9    Oplossing voor een onopgeloste
za. 18                moord
zo. 19  Marcus 2:1-12        Wie kan zonden vergeven?
ma. 20  Marcus 2:13-22       Eetgewoonten
di. 21  Ezechiël 3:4-15       Verstaanbare boodschap
wo. 22  Ezechiël 3:16-21      Zware verantwoordelijkheid
do. 23  Ezechiël 3:22-27      Niet vanzelf sprekend
vr. 24  Psalm 57          Schuilplaats
za. 25  Deuteronomium 21:10-21   Regels in een gebroken wereld
zo. 26  Deuteronomium 21:22–22:12  Welke regels gelden voor u?
ma. 27  Psalm 91          Bevrijdingslied
di. 28  Ezechiël 12:1-7       Levend teken
wo. 29  Ezechiël 12:8-20      Angstaanjagend
Maart 2012

do. 1  Ezechiël 12:21-28     Nabije toekomst
vr. 2  Ezechiël 13:1-8      Zo spreekt de HEER
za. 3  Ezechiël 13:9-16      Afgebroken muren
zo. 4  Ezechiël 13:17-23     Valse profetessen
ma. 5  Ezechiël 14:1-11      Schoonmaak
di. 6  Deuteronomium 22:13-22   Wie gaat vrijuit?
wo. 7  Deuteronomium 22:23–23:1  Seksueel misbruik
do. 8  Deuteronomium 23:2-15   Dienstvoorschriften
vr. 9  Deuteronomium 23:16-26   Sociale wetgeving
za. 10  Psalm 19          Natuur en genade
zo. 11  Ezechiël 14:12-23     Heiligen redden je niet
ma. 12  Ezechiël 15:1-8      Brandhout
di. 13  Ezechiël 16:1-14      Liefdevolle zorg
wo. 14  Ezechiël 16:15-34     Schaamteloos gedrag
                  Kan een gevallen vrouw weer
do. 15  Ezechiël 16:35-43     opstaan?
vr. 16  Ezechiël 16:44-52     Onverkwikkelijke familiegeschiedenis
za. 17  Ezechiël 16:53-63     Herstel
zo. 18  Ezechiël 17:1-10      Raadselachtige adelaars
ma. 19  Ezechiël 17:11-21     Woord houden
di. 20  Ezechiël 17:22-24     Let op het twijgje
wo. 21  Deuteronomium 24:1-13   Leefregels
do. 22  Deuteronomium 24:14–25:4  Tegen uitbuiting
vr. 23  Deuteronomium 25:5-19   Recht tegen het onrecht
za. 24  Psalm 43          Hoop op God
zo. 25  Ezechiël 33:1-9      Een gewaarschuwd mens
ma. 26  Ezechiël 33:10-20     Afkeren of terugkeren
di. 27  Ezechiël 33:21-33     Horen is nog geen luisteren
wo. 28  Deuteronomium 26:1-11   Gaven
do. 29  Deuteronomium 26:12-19   Kostbaar
vr. 30  Johannes 11:55-12:11    Kostbare gave
za. 31  Johannes 12:12-19     Spannend feest
April 2012

zo. 1  Psalm 24        Koninklijke intocht
ma. 2  Johannes 12:20-36    Een donderslag bij heldere hemel?
di. 3  Johannes 12:37-50    Geloof in de Zoon en de Vader
wo. 4  Ezechiël 34:1-16    Wie is de goede herder?
do. 5  Johannes 13:1-38    Zichtbare liefde
     Goede Vrijdag      Cruciaal
vr. 6  Johannes 18:1-19:30
za. 7  Johannes 19:31-42    Voorbereiding
     Eerste Paasdag     Vasthouden en loslaten
zo. 8  Johannes 20:1-18
     Tweede Paasdag     Herderlijke zorg
ma. 9  Ezechiël 34:17-31
di. 10  Ezechiël 35:1-15    Bergrede
wo. 11  Ezechiël 36:1-15    Opbloei
do. 12  Ezechiël 36:16-32    Terugkeer en inkeer
vr. 13  Ezechiël 36:33-38    Paradijsbelofte
za. 14  Ezechiël 37:1-14    Nieuw leven
zo. 15  Johannes 20:19-31    Eerst zien en dan geloven
ma. 16  Handelingen 2:43–3:10  Gaven
di. 17  Handelingen 3:11-26   Uitleg
wo. 18  Handelingen 4:1-12   Krachtig getuigenis
do. 19  Handelingen 4:13-22   Verbazende reactie
vr. 20  Handelingen 4:23-35   Bewogen reactie
za. 21  Handelingen 4:36–5:11  Geefgedrag
zo. 22  Hooglied 1:1-7     Verlangen
ma. 23  Hooglied 1:8-17     Zoete woorden
di. 24  Hooglied 2:1-7     Voor mij is er maar één
wo. 25  Johannes 9:1-12     Schuldvraag
do. 26  Johannes 9:13-23    (Voor)oordeel
vr. 27  Johannes 9:24-41    Wie is er nou blind?
za. 28  Johannes 10:1-10    Herkenbare stem
zo. 29  Johannes 10:11-21    De goede herder
ma. 30  Psalm 65        Goede zorg
Mei 2012

di. 1   Handelingen 5:12-26  Open deuren
wo. 2   Handelingen 5:27-42  Het zekere voor het onzekere
do. 3   Handelingen 6:1-7   De eenheid bewaard
vr. 4   Hooglied 2:8-15    Samenkomst
za. 5   Hooglied 2:16–3:5   Zoeken
zo. 6   Hooglied 3:6-11    Bewondering
ma. 7   Hooglied 4:1-11    Lichaamstaal
di. 8   Hooglied 4:12–5:1   Paradijs
wo. 9   Hooglied 5:2-8     Aangeraakt
do. 10   1 Johannes 2:18-29   Antichrist
vr. 11   1 Johannes 3:1-10   Kinderen van God
za. 12   1 Johannes 3:11-24   Liefde en haat
zo. 13   1 Johannes 4:1-10   Echt of vals?
ma. 14   Hooglied 5:9–6:3    De ware
di. 15   Hooglied 6:4-12    Stralen
wo. 16   Johannes 15:26-16:11  Aankondiging van de Geest
      Hemelvaartsdag
do. 17   Johannes 16:12-28   Verdriet en vreugde
vr. 18   Johannes 16:29-17:8  Voortschrijdend inzicht
za. 19   Johannes 17:9-26    Gebed om eenheid
zo. 20   Hooglied 7:1-6     Knap
ma. 21   Hooglied 7:7–8:4    Genieten van elkaar
di. 22   Hooglied 8:5-14    De kracht van liefde
wo. 23   1 Johannes 4:11-21   God is liefde
do. 24   1 Johannes 5:1-4    Liefde overwint
vr. 25   1 Johannes 5:5-12   Getuigen
za. 26   1 Johannes 5:13-21   Vertrouwen
      Eerste Pinksterdag   Spoed
zo. 27   Openbaring 22:6-17
      Tweede Pinksterdag   Gelukzoekers
ma. 28   Ruth 1:1-22
di. 29   Ruth 2:1-23      Vreemdelingenzorg
wo. 30   Ruth 3:1-18      Nachtelijk gesprek
do. 31   Ruth 4:1-22      Onderhandelingsresultaat
Juni 2012

vr. 1  Johannes 2:23–3:13  Leraar of leerling
za. 2  Johannes 3:14-21   Licht en donker
zo. 3  Psalm 93       Machtiger dan het water
ma. 4  Spreuken 16:1-11   De HEER en de mens
di. 5  Spreuken 16:12-22  De koning en de wijze
wo. 6  Spreuken 16:23-33  Goed en kwaad
do. 7  Psalm 13       Hoopvolle klacht
vr. 8  Marcus 2:23–3:6   Heer van de sabbat
za. 9  Marcus 3:7-19    Goed nieuws verspreiden
zo. 10  Marcus 3:20-35    Familiegeschiedenis
ma. 11  Spreuken 17:1-14   Vrede bewaren
di. 12  Spreuken 17:15-28  Recht
wo. 13  Spreuken 18:1-12   Zeggen en zwijgen
do. 14  Spreuken 18:13-24  Toegankelijk
vr. 15  Marcus 4:1-9     Zaaien
za. 16  Marcus 4:10-20    Uitleg
zo. 17  Marcus 4:21-34    Bekendmaking
ma. 18  Spreuken 19:1-14   Arm en rijk
di. 19  Spreuken 19:15-29  Opvoedkunde
wo. 20  Spreuken 20:1-10   Betrouwbaarheid
do. 21  Spreuken 20:11-20  Scherpe waarnemingen
vr. 22  Spreuken 20:21-30  Spiegels
za. 23  Psalm 1       Twee wegen
zo. 24  Johannes 3:22-36   Jezus belangrijker dan Johannes
ma. 25  Marcus 4:35-41    Stilte na de storm
di. 26  Marcus 5:1-20    Geestkracht
wo. 27  Marcus 5:21-34    Aangeraakt
do. 28  Marcus 5:35-43    Opgewekt
vr. 29  Jesaja 1:1-9     Verlaten en verlaten worden
za. 30  Jesaja 1:10-20    Het gaat om je hart!
Juli 2012

zo. 1    Jesaja 1:21-31     Zuivering
ma. 2    Jesaja 2:1-5      Verenigde naties
di. 3    Jesaja 2:6-22      Berg je!
wo. 4    Jesaja 3:1-12      Chaos
do. 5    Jesaja 3:13–4:1     Wanverhouding
vr. 6    Jesaja 4:2-6      Vernieuwing
za. 7    Spreuken 21:1-10    Eerlijk duurt het langst
zo. 8    Spreuken 21:11-21    Verstand en gevoel
ma. 9    Spreuken 21:22-31    Let op je woorden!
di. 10   Spreuken 22:1-16    Goede naam en faam
wo. 11   Spreuken 22:17-29    Raadgevingen
do. 12   Spreuken 23:1-12    Anti-materialisme
vr. 13   Spreuken 23:13-25    Laat je onderwijzen
za. 14   Spreuken 23:26-35    De kater komt later
zo. 15   Marcus 6:1-13      Aanstoot
ma. 16   Marcus 6:14-29     Uit de hand gelopen verjaardagsfeest
di. 17   Marcus 6:30-44     Massabijeenkomst
wo. 18   Marcus 6:45-56     Oversteek
do. 19   Jesaja 30:1-5      Bondgenootschap
vr. 20   Jesaja 30:6-18     De HEER wacht
za. 21   Klaagliederen 1:1-11  Jeremiade
zo. 22   Klaagliederen 1:12-22  De HEER straft
ma. 23   Klaagliederen 2:1-12  Donkere tijden
di. 24   Klaagliederen 2:13-22  De straf was niet onverwacht
wo. 25   Klaagliederen 3:1-39  Wanhoop en hoop
do. 26   Klaagliederen 3:40-66  Gebed uit de diepte
vr. 27   Klaagliederen 4:1-22  Leed, maar geen leedvermaak
za. 28   Klaagliederen 5:1-22  Er komt een eind aan de ellende
zo. 29   Johannes 6:1-21     Brood en water
ma. 30   Johannes 6:22-40    Het echte brood
di. 31   Johannes 6:41-59    Geestelijk voedsel
Augustus

wo. 1  Johannes 6:60-71   Scheiding
do. 2  Jesaja 30:19-26    Wegwijzer
vr. 3  Jesaja 30:27-33    De HEER strijdt voor Israel
za. 4  Marcus 7:1-23     Wet en traditie
zo. 5  Marcus 7:24-37    Open
ma. 6  Jesaja 31:1-9     Waar komt mijn hulp vandaan?
di. 7  Jesaja 32:1-8     Verandering
wo. 8  Jesaja 32:9-20    Wachten op de geest van boven
do. 9  Jesaja 33:1-12    Onheil en genade
vr. 10  Jesaja 33:13-24    Bevrijdingsdag
za. 11  Jesaja 34:1-17    Edom verwoest
zo. 12  2 Koningen 16:1-9   Hulpbehoevend
ma. 13  2 Koningen 16:10-20  Illegale kopie
di. 14  2 Koningen 17:1-12  Reden voor ballingschap
     2 Koningen 17:13-23  Niet geluisterd naar herhaalde
wo. 15             waarschuwingen
do. 16  2 Koningen 17:24-33  Godsdienstonderwijs
vr. 17  2 Koningen 17:34-41  De HEER is de enige God
za. 18  2 Koningen 18:1-12  Opleving
zo. 19  Jesaja 35:1-10    Paradijselijk
ma. 20  2 Koningen 18:13-25  Bedreiging
di. 21  2 Koningen 18:26-37  Grove taal
wo. 22  2 Koningen 19:1-13  Houd moed
do. 23  2 Koningen 19:14-28  Open brief
vr. 24  2 Koningen 19:29-37  Jesaja's profetie komt uit
za. 25  2 Koningen 20:1-11  Genezing
zo. 26  2 Koningen 20:12-21  Expositie
ma. 27  Marcus 8:1-13     Teken
di. 28  Marcus 8:14-26    Blind en ziende
wo. 29  Marcus 8:27-38    Wie is Jezus?
do. 30  Spreuken 24:1-12   Wijsheid boven alles
vr. 31  Spreuken 24:13-22   Zoete woorden?
September

za. 1  Spreuken 24:23-34    Eerlijkheid en vlijt
zo. 2  Spreuken 25:1-14    Eerlijk en toch niet alles zeggen
ma. 3  Spreuken 25:15-28    Raadgevingen
di. 4  Spreuken 26:1-12    Reageren op dwaasheid
wo. 5  Spreuken 26:13-28    Over luiheid en ruzie
do. 6  Spreuken 27:1-14    Wijze raad
vr. 7  Spreuken 27:15-27    Scherp opgemerkt
za. 8  Psalm 54        Gebed na verraad
zo. 9  2 Koningen 21:1-18   Het gaat weer mis
ma. 10  2 Koningen 21:19-26   Moord en doodslag
di. 11  2 Koningen 22:1-13   Belangrijke vondst
wo. 12  2 Koningen 22:14-20   De profetes spreekt
do. 13  2 Koningen 23:1-14   Hervormingsdag
vr. 14  2 Koningen 23:15-30   Ingrijpende maatregelen
za. 15  Marcus 9:1-13      Verschijning
zo. 16  Marcus 9:14-29     Geloofskracht
ma. 17  Marcus 9:30-50     Belangrijkheid
di. 18  Marcus 10:1-12     Huwelijkswet
wo. 19  Spreuken 28:1-13    Tegenstellingen
do. 20  Spreuken 28:14-28    Oorzaak en gevolg
vr. 21  2 Koningen 23:31-24:7  Betaling
za. 22  2 Koningen 24:8-17   Weggevoerd
zo. 23  2 Koningen 24:18-25:7  Martelgang
ma. 24  2 Koningen 25:8-17   Ontmanteling
di. 25  2 Koningen 25:18-30   Einde verhaal?
wo. 26  Spreuken 29:1-13    Overeenkomsten en verschillen
do. 27  Spreuken 29:14-27    Adviezen voor samenleven
vr. 28  Openbaring 12:1-6    Geboorteverhaal
za. 29  Openbaring 12:7-12   Overwinning
zo. 30  Openbaring 12:13-18   Strijd
Oktober 2012
In maanden oktober en november staan lezingen uit de deuterocanonieke boeken op het rooster.
Voor wie deze boeken niet wil lezen wordt een alternatief uit de canonieke boeken aangeboden.

ma. 1   Openbaring 13:1-10        Beestachtig
di. 2   Openbaring 13:11-18       Gebrandmerkt
wo. 3   Psalm 128            Gelukkig gezin
     Judit 1:1-16           Volken trekken samen
do. 4   Psalm 2
     Judit 2:1-20           Wie doet recht?
vr. 5   Rechters 13 : 1-24
     Judit 2:21–3:10         Sterkte
za. 6   Rechters 14:1-9
     Judit 4:1-15           De strijd begint
zo. 7   Rechters 14:10-20
     Judit 5:1-24           Op scherp
ma. 8   Rechters 15:1-8
     Judit 6:1-21           Uitlevering
di. 9   Rechters 15:9-20
     Judit 7:1-18           Gesloten poorten
wo. 10  Rechters 16:1-3
     Judit 7:19-32          Help!
do. 11  Psalm 56
vr. 12  Spreuken 30:1-14         Wijs en bescheiden
za. 13  Spreuken 30:15-23        Tellen
zo. 14  Spreuken 30:24-33        Dierkundeles
ma. 15  Spreuken 31:1-9         Moeders wijsheid
di. 16  Spreuken 31:10-31        Leve de sterke vrouw
wo. 17  Marcus 10:13-31         Kinderen van het koninkrijk
do. 18  Marcus 10:32-45         Selectief geluisterd
vr. 19  Marcus 10:46-52         Weer zien
za. 20  Psalm 124            Onze hulp
     Judit 8:1-17           Femme fatale
zo. 21  Rechters 16:4-22
     Judit 8:18-36          Wie bespot wie?
ma. 22  Rechters 16:23-31
     Judit 9:1-14           Gebed
di. 23  Psalm 143
     Judit 10:1-20     Begin van herstel
wo. 24  2 Kronieken 29:1-11
     Judit 10:21–11:23   Offerdienst
do. 25  2 Kronieken 29:20-30
     Judit 12:1-20     Gaven
vr. 26  2 Kronieken 29:31-36
     Judit 13:1-20     Terugkeer
za. 27  2 Kronieken 30:1-12
zo. 28  Openbaring 4:1-11   Open deur
ma. 29  Openbaring 5:1-14   Wie verbreekt de zegels?
di. 30  Openbaring 6:1-8    Vier paarden
wo. 31  Openbaring 6:9-16   Hoe lang nog?
November 2012

do. 1  Openbaring 7:1-17      Ontelbaar
     Judit 14:1-19
vr. 2  2 Kronieken 30:13-27    Ommekeer
     Judit 15:1-13
za. 3  2 Kronieken 32:1-23     Overwinning
     Judit 15:14–16:17
zo. 4  Psalm 20          Overwinningslied
     Judit 16:18-25
ma. 5  2 Kronieken 32:24-33    Vrede
di. 6  Handelingen 15:36–16:10   Wie gaat er mee?
wo. 7  Handelingen 16:11-24    Gevangen
do. 8  Handelingen 16:25-40    Bevrijd
vr. 9  Handelingen 17:1-15     Schriftbewijs
za. 10  Handelingen 17:16-34    Nieuwsgierigheid
zo. 11  Handelingen 18:1-11     Stof tot nadenken
ma. 12  Handelingen 18:12-22    Het werk gaat door
di. 13  Marcus 11:1-11       Palmpasen
wo. 14  Marcus 11:12-26       Het gaat om de vruchten
do. 15  Marcus 11:27–12:12     Vragen en antwoorden
vr. 16  Marcus 12:13-27       Gods kracht onderschat
za. 17  Marcus 12:28-34       Het belangrijkste gebod
zo. 18  Marcus 12:35–44       Schijn en werkelijkheid
ma. 19  2 Tessalonicenzen 1:1-12  Trouw
di. 20  2 Tessalonicenzen 2:1-12  Satans werk
wo. 21  2 Tessalonicenzen 2:13-17  Bemoediging
do. 22  Openbaring 1:1-9      Vrede van a tot z
vr. 23  Openbaring 1:10-20     Visioen op zondag.
za. 24  Marcus 13:1-13       Weeën
zo. 25  Marcus 13:14-23       Wees gewaarschuwd
ma. 26  Marcus 13:24-37       Wees waakzaam
di. 27  Openbaring 2:1-7      Terug naar de bron
wo. 28  Openbaring 2:8-11      Door de verdrukking heen
do. 29  Openbaring 2:12-17     Goede naam
vr. 30  Openbaring 2:18-29     Sterkte / zwakte analyse
December 2012

za. 1  Openbaring 3:1-6      Schone schijn
zo. 2  Openbaring 3:7-13     Weinig invloed, grote kracht
ma. 3  Openbaring 3:14-22     Lauwheid
di. 4  2 Tessalonicenzen 3:1-5  Bid ...
wo. 5  2 Tessalonicenzen 3:6-18  ... en werk
do. 6  Zacharia 9:1-8       Verdediging
vr. 7  Zacharia 9:9-17      Doel: vrede
za. 8  Zacharia 10:1-5      De goede herder komt
zo. 9  Zacharia 10:6-12      Het komt goed
ma. 10  Zacharia 11:1-14      Vriendelijkheid en Eenheid gebroken
di. 11  Zacharia 11:15-17     Herderlijk vermaan
wo. 12  Psalm 126         Een droom wordt werkelijkheid
do. 13  Zacharia 12:1-8      Kracht van God
vr. 14  Zacharia 12:9-13:1     Wasgelegenheid
za. 15  Zacharia 13:2-6      Einde van de valse profetie
zo. 16  Zacharia 13:7-9      Loutering
ma. 17  Zacharia 14:1-11      Toekomst voor Jeruzalem
di. 18  Zacharia 14:12-21     Aan de HEER gewijd
wo. 19  Lucas 1:1-25        Priesterzegen
do. 20  Lucas 1:26-38       In gezegende omstandigheden
vr. 21  Lucas 1:39-56       Magnificat
za. 22  Lucas 1:57-66       Johannes is zijn naam
     Lucas 1:67-80       Eerste woorden van Zacharias na 9
zo. 23               maanden
ma. 24  Lucas 2:1-14        Bijzonder gewoon
     Eerste Kerstdag      Kraambezoek
di. 25  Lucas 2:15-21
     Tweede Kerstdag      Licht
wo. 26  1 Johannes 1:1-2:2
do. 27  1 Johannes 2:3-11     Oud en nieuw
vr. 28  1 Johannes 2:12-17     Tijdelijk of blijvend
za. 29  Lucas 2:22-35       Teken van vrede - voor wie het ziet
zo. 30  Lucas 2:36-40       Profetes in actie
ma. 31  Lucas 2:41-52       Thuis
Toelichting bij het bijbelleesrooster 2012
Dit leesrooster wijst voor elke dag een korte Bijbellezing aan. De tekstkeuze is ingegeven door velerlei lectionaria. Dus door het kerkelijk jaar zoals dat in de
verschillende kerken gevierd wordt. Te midden van die diversiteit aan leeswijzen neemt het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken een
bijzondere plaats in. Daarin zijn meerdere katholieke en protestantse roosters verwerkt, met als extra soms de lezing uit een minder bekend bijbelboek,
bijvoorbeeld de profeet Ezechiël, dit jaar vanaf de Voorvasten tot en met de eerste week van Pasen. Een andere ‘correctie’ die het Oecumenisch Leesrooster
op de gangbare kerkelijke praktijk aanbrengt, is dat het uitdrukkelijker aandacht vraagt voor de apostellezingen, bijvoorbeeld ditmaal 1 Korintiërs in de
Epifaniëntijd.

De liturgische lezingen volgens het kerkelijk jaar zijn als uitgangspunt gekozen voor de samenstelling van dit dagelijks leesrooster. Het houdt door de week
dus min of meer gelijke tred met wat in een brede variëteit aan kerkelijke tradities op zon- en feestdagen aan de orde komt. Bijvoorbeeld: op 25 januari, de
gedenkdag van de roeping van de apostel Paulus, lezen wij van zijn reis naar Damascus toen de Heer zijn weg kruiste (Hand. 9). Ook op belangrijke
protestantse heiligendagen: de geboorte van Johannes de Doper (24 juni) en de dag van de aartsengel Michael en alle engelen (29 sep.) staan de lezingen
precies op hun plaats. Liefst in een wat groter verband zodat bijvoorbeeld de lezing over de aartsengel Michael (Openb. 12,7-12) in het geheel van
Openbaring 12 en 13 komt te staan.

Het jaar 2012 is een B-jaar. Dat wil zeggen: in dit jaar geeft het evangelie naar Marcus de toon aan. Gedurende de Paastijd lezen we gedeelten uit de
Handelingen der Apostelen. Daags na Pinksteren begint een kleine doorgaande lezing uit het boek Ruth, de feestrol die de synagoge op het Wekenfeest
leest. Ter voorbereiding op de joodse treurdag over de verwoesting van de tempel (dit jaar 28 juli) lezen wij uit het boek Klaagliederen. In de dagen van
Advent staat het tweede deel van de profeet Zacharia centraal.

De Nederlandse Geloofsbelijdenis (uit 1561) vermeldt de deuterocanonieke boeken bij name en stemt ermee in dat ze gelezen worden. Vandaar dat ze ook in
de Statenvertaling werden opgenomen. Pas in de negentiende eeuw zijn ze in het calvinisme tijdelijk uit zicht geraakt. Met de totstandkoming van de
Protestantse Kerk in Nederland is de oorspronkelijke reformatorische waardering van de apocriefe boeken hersteld. Daarom neemt dit leesrooster ook
deuterocanonieke (ook wel apocriefen genoemd) boeken op, in deze jaargang het hele boek Judit.

Het dagelijks leesrooster wordt jaarlijks samengesteld door Ds. Klaas Touwen, Evangelisch-Luthers predikant te Arnhem.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:6/24/2012
language:Dutch
pages:14