Tilskudd til interna 52609a

Document Sample
Tilskudd til interna 52609a Powered By Docstoc
					                                    Dato: 17. april 2009


                                  Fullmaktssak      /09
Fullmaktssak: Internasjonal kunst og kulturutveksling 2009

                          WRHA   SARK-007-200900362-105Hva saken gjelder
Med grunnlag i Bergen kommunes internasjonale kunst- og kulturpolitikk er det i budsjett
2009 avsatt kr. 2 950 000 til internasjonal kunst og kulturutveksling. Hovedformålet er å
styrke Bergen som tyngdepunkt for internasjonal kontakt og utveksling.

Tilskuddsordningen er utlyst sammen med andre tilskuddsordninger i januar 2008, med
hovedsøknadsfrist 1. februar. Det er mulig å søke gjennom hele året så langt det er midler.
Søknadene er behandlet i Byrådsavdeling for kunst, næring og idrett.

Det er kommet inn totalt 84 søknader per 15. april 2009. Totalt er det søkt om kr 5,7 mill fra
Bergen kommune. Det er søknader i de fleste genrer, og søknadene er gjennomgående av høy
kvalitet. Det er et stort gap mellom tilgjengelige midler og søknadenes omfang.
Prioriteringene i 2009 er derfor tydeligere enn i tidligere år. I fordeling av midler er det lagt
vekt på å oppfylle strategiene i den internasjonale kulturpolitikken.

I denne sak er det gitt bevilgninger til 69 søkere og 13 avslag. 1 søknad er behandlet tidligere.

Vedtakskompetanse
I byrådssak 1642/07 er fagfullmakter videredelegert til blant annet Byråd for finans, kultur og
idrett og endret med ditto nye fullmakter 29. 4. 09.

Vedtak

1. Det bevilges totalt kr. 2 810 300 til internasjonal kunst og kulturutveksling fordelt som
følgende:
  1. Ruben Nesse/ Simon says no USA turne kr. 15 000
  2. Obscure konsert i Danmark kr. 10 000
  3. October Party Records K-jell turne i Kina kr. 20 000
  4. Fredrik Strand Halland USA turne kr. 15 000
  5. BIT Teatergarsjen reisestøtte Goldegg kr. 12 000
  6. Casiokids Turne UK/USA kr. 50 000
  7. Syntax TerrOrkester Turne Europa kr. 15 000
  8. Hypertext Turne Tyskland kr. 10 000
  9. Enslaved USA turne kr. 40 000
  10. Anette Bjørnenak kr. 2 konserter i Tokyo kr. 10 000


                        1
11. Jo Strømgren Kompani Turne Edingburgh Fringe og Sør-Korea kr. 40 000
12. Kammerkoret Gneis Korfestival Spania kr. 40 000
13. Vulture Industries Turne UK og Irland kr. 10 000
14. Your Favorite Music Nettverksbygging kr. 15 000
15. Black Room Turne Japan kr. 15 000
16. Silje Nes Turne USA kr. 20 000
17. Heroes for Hire Reisestøtte kr. 10 000
18. Foreningen Gamle Bergens Venner Konsert Danmark kr. 15 000
19. Carte Blanche Reisestøtte tekniker kr. 25 000
20. Carte Blanche Turne Vilnius kr. 40 000
21. Happy Sound Factory Reisestøtte Kina/Taiwan kr. 10 000
22. Karisma Records Labelkveld Popkomm Berlin kr. 10 000
23. Currentes / Jostein Gundersen Utveksling Bergen og Firenze kr. 20 000
24. Taake Europaturne kr. 20 000
25. Karin Park Reisestøtte SXSW kr. 15 000
26. Groovy Music Reisestøtte kr. 15 000
27. BIT20 ensenble Internasjonal virksomhet kr. 80 000
28. Lydgalleriet 3 int. prosjekter kr. 30 000
29. Vestnorsk Jazzsenter JazzNorway in a Nutshell kr. 150 000
30. Nattjazz Showcase bergenske musikere JNiaN kr. 45 000
31. Jan L. Jacobsen reisestøtte konsert kr. 7 500
32. BEK Sør-Afrika 2010 - reise- og prosjektstøtte kr. 50 000
33. BIT Teatergarsjen Reisestøtet ifm ekspertprogram på Meteor kr. 40 000
34. Alan Lucien Øyen / Lucien Stiftelsen America - prosjekt- og reisestøtte kr. 75 000
35. Borealis InterInterInter kr. 50 000
36. Bergen Prosjektteater Plastilina kr. 80 000
37. Scenekunst Exit Norway Konferanse kr. 50 000
38. Kompani Krapp La Ronde på Prague Fringe kr. 13 000
39. BEK reise og internasjonal samarbeid kr. 20 000
40. BEK A Practised Place - Internasjonalt arbeid kr. 100 000
41. Audiatur Reportasjereise til St. Petersburg kr. 30 000
42. Audiatur Opphold Centre International de poésie Marseille kr. 15 000
43. Vagant Internasjonal nettsidetjeneste kr. 40 000
44. Galleri 3,14 Formidling internasjonal samtidskunst i Bergen kr. 200 000
45. Flaggfabrikken v/ Åse Løvgren "Flaggfabrikken presenterer" 2009 kr. 60 000
46. Kurt Johannessen Performance og foredrag Mexico City Kr. 15 500
47. Toril Johannessen Utstilling og seminar London kr. 20 000
48. Linda Rogn Utstilling KunstiBadet kr. 20 000
49. Kristin Tårnesvik Gjestekunstneropphold Stockholm kr. 20 000
50. AktB ved Rita Marhaug Performanceutveksling Warzawa kr. 35 000
51. Hordaland Kunstsenter Internasjonale aktiviteter 2009 kr. 30 000
52. Jan Pettersson Utstillingen Sverige kr. 5 000
53. Bergen Kunsthall internasjonal utvikling kr. 200 000
54. Ekkofestivalen Utstilling kunstnere fra Finland og Norge kr. 15 000
55. Foreningen av 2007 Tospråklig nettside på www.kunstjournalen.no kr. 30 000
56. Asbjørn Hollerud med flere Kunstnerutveksling med Japan kr. 50 000
57. flora metamorphicae Utstilling i Riga kr. 50 000
58. S12 "Young and Loving" kr. 30 000
59. AiR USF Verftet Gjestekunstnerstudio New York kt. 75 000
60. Victoria Brännström Strikkekonsert kr. 20 000


                     2
  61. Maia Urstad / Maur Prosjekter Presentasjon av svensk kunstner og kurator kr. 10 000
  62. Beate Einen Designmessen 100 % Future 2009, London kr. 20 000
  63. Stiftelsen 3,14 Designutstilling i London, Berlin og New York. Kr. 70 000
  64. Grandpeople Separatutstilling "Soft Metal Model" i Barcelona. Kr. 18 000
  65. Designfirmaet Quack DA Messedeltagelse Milano kr. 20 000
  66. Vestnorsk Filmsenter éQuinoxe manusworkshop kr. 15 000
  67. Agnes Nedregård: Performance i Finland kr. 9 300.
  68. Line Helen Danielsen: "Kunstnerambasadør Sarajevo" kr. 30 000.
  69. BIFF: Internasjonalisering kr. 350 000

Det gis avslag til:
  1. Camilla Ediassen Konsert i Sudan
  2. Bergen Global Music Nettwork utveksling Bergen og Marokko
  3. Syndikaina Reisestøtte
  4. Byfrost Europaturne
  5. Anette Bjørnenak konserter
  6. Mannskoret Arme Riddere Gøteborg
  7. Low Frequency in Stereo Turne Tyskland
  8. Luana Gundersen Deltakelse i musikkonkurranse
  9. Groovy Music personalkostnader
  10. Enes Topalovic Internasjonal bokmesse i Sarajevo
  11. Ida Helland Hansen Kunstprosjekt Brasil hos CARF
  12. Hannu Tapani Konttinen Skulpturutstilling i Galleri Be'19 i Helsinki
  13. Kunsthøgskolen i Bergen v/ Dave Vikøren Messedeltagelse studenter Stockholm

2. Bevilgningen dekkes over tjeneste 37770 Ymse kunstformidling og ansvar 095006
Internasjonalt arbeid.

3. Saken sendes til Komité for kultur, idrett og næring som orienteringssak.
Henning Warloe
Byråd
                        3
SAKSUTREDNING

Med grunnlag i Bergen kommunes internasjonale kunst- og kulturpolitikk (vedtatt av bystyret
i 2005) er det i 2009 avsatt kr. 2 950 000 til internasjonal kunst og kulturutveksling.

Bergen kommunes overordnede kulturmål lyder:
    "Den Europeiske kulturbyen Bergen skal være blant Nordens fremste arenaer for
   nyskaping, modighet, åpenhet og dristighet".

Hovedmålet for vedtatt internasjonal politikk er:
    "Kulturbyen Bergen skal ytterligere forsterkes som kunstnerisk nasjonalt tyngdepunkt
    for internasjonal kontakt og uveksling på tvers av genrer og landegrenser. Bergen skal
    markere seg på den internasjonale kunstscenen og være kjent som en viktig og
    nyskapende kulturby i Europa."
Planens strategier knytter seg til kunstnerisk og kulturelle utvikling, nettverk, aktiv deltagelse
i internasjonale organisasjoner og mangfold.

I budsjettet for 2009 er det to årsmål som vil kunne ha innvirkning for vurdering av
søknadene: "5 % flere internasjonale kunstprosjekter med finansiering fra nordiske og
europeiske programmer og eksterne partnere", og "2 % flere publikummere til byens
kunstopplevelser".

Tilskuddsordningen skal bringe “Bergen til Verden” og "Verden til Bergen", slik at det bidrar
til å synliggjøre bergenske kunstmiljøer eller gi kompetanse og inspirasjon. Retningslinjene
vektlegger følgende ved behandling av søknadene:
    Kunstnerisk kvalitet og et realistisk budsjett.
    Formater, retninger og kunstneriske genrer som vil styrke Bergens renommé som en
     nyskapende, åpen, modig og kreativ by.
    Prosjekter som gjør det mulig å se det lokale i relasjon til det internasjonale.
    Institusjoner, organisasjoner eller enkeltpersoner innenfor det bergenske kunst og
     kulturliv, som gjennom samordning med reiseliv og næringsliv vil styrke Bergens
     posisjon både nasjonalt og internasjonalt.
    Søker har utmerket seg som nyskapende og interessant innen sitt felt
    Gjesteoppholdet skal bidra til utvikling av ny kompetanse og faglige nettverk.
    Søker får promotert eget kunstneriske virke og Kulturbyen Bergen.
    Det forutsettes at søker har et faglig mottak i den byen eller landet der
     gjesteoppholdet skal gjennomføres og at mottaker er delfinansierende part.

Saksbehandling
Tilskuddsordningen er utlyst, som i tidligere år, sammen med de øvrige tilskuddsordninger i
januar 2009, med hovedsøknadsfrist 1. februar, men med mulighet for å søke gjennom hele
året så langt det er midler. Søknadene er behandlet administrativt i Byrådsavdeling for kunst,
næring og idrett, og er vurdert av fagrådgiverne i Seksjon for kunst og kultur.

Søknadenes omfang og profil
Det er kommet inn totalt 85 søknader, på samme tid i 2008 var det 82 søknader, mot 31 på
samme tidspunkt i 2007.
                        4
Totalt er det søkt om kr 5,8 mill (4,6 mill i 2008) fra Bergen kommune. Søknadene gjelder
prosjekter med en total omsetning på 22,8 mill kr, der inntektssiden består totalt av 6,2 mill i
billett og salgsinntekter, 9 mill i annen offentlig tilskudd og 5,4 mill i kommunalt tilskudd.

Det er kommet inn søknader i de fleste genrer - 22 i visuelt og 41 innen musikk, 6 scenekunst,
2 elektronisk kunst, 4 litteratur, 6 design og 2 film, det er en liten reduksjon i visuelle og
musikksøknader, og en økning i de andre kategoriene. Prosjektene det søkes om støtte til er
gjennomgående høy kvalitet.

Prioriteringer
Det er et gap mellom tilgjengelige midler og søknadenes omfang. Prioriteringene i 2008 er
derfor tydeligere enn i tidligere år. Følgende prioriteringer har lagt til grunn for innstillingene:
   At prosjekter kan gjennomføres. Det er vektlagt å gi tilstrekelige midler til at noen
    store prosjekter kan gjennomføres - heller enn en "ostehøvelsprinsipp". Det er derfor
    gitt avslag til prosjekter for å muliggjøre noen større prosjekter innen hver genre.
   Det er vektlagt at en bredde av kunstnere skal kunne bygge internasjonale nettverk
    eller vise seg ute. Det er derfor også gjort rom for et større antall mindre prosjekter.

Innstilling og økonomi
Det er avsatt kr. 2 950 000 på tjeneste 37770 Ymse kunstformidling og ansvar 095006
Internasjonalt arbeid. Det er tidligere bevilget kr. 10 000 fra avsetningen (prosjektet
presenteres i saksfremstillingen).

Innstillingen er genremessig fordelt som følgende:
   Musikk kr. 864 000
   Scenekunst kr. 308 000
   Elektronisk kr. 120 000
   Litteratur kr. 85 000
   Visuelt kr 924 800
   Design kr. 128 000
   Film kr. 365 000
Resterende midler kr. 140 000 er foreløpig avsatt til prosjekter som er under utvikling i dialog
mellom gjennomfører og Bergen kommune. Dette er prosjekter knyttet til prioriterte politiske
områder.

SØKNADER
Her følger en kort beskrivelse av søknader med vurdering og innstilling.

1. Camilla Ediassen: Konsert og masterklasser i Sudan med blant annet musikk av Grieg.
Totalbudsjett på kr. 71 084, det søkes om kr. 23 904 fra Bergen kommune.
   Det gis avslag. Søker har mottatt støtte til liknende prosjekt tidligere, men søkerne bor
    nå i Oslo og har derfor utilstrekkelig tilknytning til Bergen for støtte.

2. Ruben Nesse, Simon says no: USA turne i forbindelse med lansering av EP. 15
konsertdager, bla med jobb på SXSW. Totalbudsjett kr. 379 750, Bergen kommune søkes om
kr. 74 750.
   Det innstilles på kr. 15 000. Utfyllende turneliste, fra band som er begynt å markere
    seg, men mange konserter og gode kritikker. Deltakelse på SXSW kan være en viktig
    arena for videre fremgang.                         5
3. Obscure: Konsert i DK som støtte i forbindelse med brannen i Skuteviken.
   Det er tidligere bevilget kr. 10 000. Slagelse musikkhus og Badeanstalt i Slagelse har
    invitert Obscure som representant fra Bergen på festivalen. Overskuddet herfra går til
    fondet som BRAK administrerer for musikere som ble rammet av brannen i
    Skuteviken.

4. October Party Records: K-jell turne i Kina. Totalbudsjett på kr. 80 000, Bergen kommune
søkes om kr. 60 000.
   Det innstilles på kr. 20 000. OPR har tidligere skaffet flere bergenske artister konserter
    og distribusjon i Kina. Bandet består av flere sentrale musikere fra Bergen og det
    vurderes som rett å følge opp nettverk og kontakter, for mulig større nedslagfelt i
    Kina. Forslag til støtte gjelder samme beløp som var bevilget, men ikke anvendt, i
    2007.

5. Fredrik Strand Halland: USA turne med minimum 5 konserter og showcases. Totalbudsjett
kr. 135 600, Bergen kommune søkes om kr. 50 000.
   Det innstilles på kr. 15 000. Søker fikk Bergen kommunes talentpris i 2007 og har
    markert seg tross in unge alder. Turneen skal brukes til å etablere viktige nettverk og
    det arrangeres showcase for bransjen. Turneen inkluderer også spilling på SXSW.

6. BIT Teatergarsjen: Reisestøtte Goldegg / Melanie Fieldseth og Kjetil Kausland.
Totalbudsjett kr. 16 100, Bergen kommune søkes om kr. 12 600.
   Det innstilles på kr. 12 000. Deltakelse i APAP-nettverket som søker om fornyet EU-
    støtte. Goldegg bidrar til økt kompetanse og nettverksdannelse for bergenske
    kunstnere. Kunstnerne inngår som en del av BIT-delagasjonen, som dekker utgifter for
    de andre reisende.

7. Bergen Global Music Nettwork: Musikalsk utveksling Bergen og Marokko. Dette gjelder
en ny forening i Bergen med fire musikere herfra og 2 grupper med base i Gnawa og Berber-
musikktradisjonen i Marokko. Totalbudsjett kr. 85 500, Bergen kommune søkes om kr. 55
500.
   Det innstilles på avslag. Prioriteres ikke foran andre søkere, bla grunnet svak søknad.

8. Casiokids: Turne UK/USA, med 12 konserter, inkl SXSW, søker også om
plateinnspillingsstøtte. Totalbudsjett kr. 634 200, Bergen kommune søkes om kr. 70 000.
   Det innstilles på kr. 50 000. Casiokids har markert seg sterkt i både inn- og utland, og
    satser offensivt med denne turneen. Turneen inkluderer viktige spillesteder og vil
    videreføre en lansering av bandet, som har et godt apparat bak seg. Turneen i UK er
    viktig oppfølgning av nettverk etablert tidligere. Plateinnspilling vurderes som del av
    prosjektmidler.

9. Syndikaina: Reise til Marokko for å utvikle låter i samarbeid med lokale folk. Totalbudsjett
på kr. 20 000, Bergen kommune søkes om kr. 20 000.
   Det innstilles på avslag. Prioriteres ikke foran andre søkere, bla grunnet svak søknad.

10. Syntax TerrOrkester: Turne i Norge og Europa med 29 konserter, hvorav 11 i Europa.
Totalbudsjett kr.
511 400, Bergen kommune søkes om kr. 100 000.
                        6
    Det innstilles på kr. 15 000. Støtten gjelder den internasjonale delen av turneen. YAP
    Records gir et godt apparat bak bandet, som ga ut sitt debutalbum i 2008 og ble
    markert internasjonalt i blant annet London og Berlin.

11. Hypertext: Turne Tyskland, 6 konserter som support for The Low Frequency in Stereo.
Totalbudsjett kr.
47 500, Bergen kommune søkes om kr. 25 000.
   Det innstilles på kr. 10 000. Dette er et ungt band i etableringsfasen, som skal være
    support for Low Frequency in Stereo, et band med etablerte nettverk i Tyskland.

12. Byfrost: Europaturne med 7 konserter. Totalbudsjett på kr. 68 400, Bergen kommune
søkes om kr. 15 000.
   Det innstilles på avslag. Dette er et relativt fersk band, som ikke når opp i denne
    runden.

13. Enslaved: USA turne, support for Opeth. Totalbudsjett kr. 765 000, Bergen kommune
søkes om kr. 50 000.
   Det innstilles på kr. 40 000. Spellemanssvinner i 2008 og kritikerrost album som
    rangeres høyt på årets album-lister. Bandet skal være support for den internasjonale
    headlineren Opeth, og det vurderes at dette kan være et viktig skridt for å slå igjennom
    på nytt marked i USA. Enslaved har en stor internasjonal gjennomslagskraft og dette
    bekreftes med denne turneen.

14. Anette Bjørnenak, 2 konserter i Tokyo. Samtidsduo med japaneren Ayako Yamaguchi
som spiller japansk musikk. Totalbudsjett kr. 22 600, Bergen kommune søkes om kr. 15 100.
   Det innstilles på kr. 10 000. Har tidligere hatt konserter i Tokyo og er blitt godt mottatt
    der. Unge utøvere med et alternativt repertoire.

15. og 16. Anette Bjørnenak Trio: Konsert i London og konsert i Bergen - En hyllest til Italia,
med program fra 1600-tallet. 2 av musikere bor i London. Totalbudsjett kr. 39 000, Bergen
kommune søkes om kr. 32 500.
   Det innstilles på avslag. Det søkes om støtte til øvinger med 2 av musikerne som nå
    har bosatt seg i London. Faller utenfor ordningen.

17. Jo Strømgren Kompani: Turne med "The Writer" til Edinburgh Fringe og med "Klosteret"
til Sør-Korea. Totalbudsjett kr. 664 694, Bergen kommune søkes om kr. 203 200.
    Det innstilles på kr. 40 000. JSK sin relasjon til Bergen er blitt svakere, og kompaniet
    fikk økning i driftstøtte for 2009. Det prioriteres likevel støtte til festivalen i
    Edinburgh fordi den er en viktig arena for ytterligere internasjonale kontakter, og
    forestillingen er et interessant samarbeid med en Hollandsk scenekunstner som
    sammen med JSK setter på Knut Hamsun.

18. Kammerkoret Gneis: Reisestøtte til korfestivalen Tolerosa Choral Contest i Spania.
Totalbudsjett kr. 88 500, Bergen kommune søkes om kr. 44 250.
   Det innstilles på kr. 40 000. Koret holder et høyt nivå og det er en interessant festival.
    Budsjett inneholder bare reiser, intet honorar til sangere og festivalen betaler
    kostnader knyttet til konserten.

19. Vulture Industries: Turne UK og Irland, 5 konserter, support for Taake. Totalbudsjett kr.
72 200, Bergen kommune søkes om kr. 20 000.


                        7
    Det innstilles på kr. 10 000. Sammen med Taake blir det mulighet for å nå hverandres
    publikum. Bygger videre på felles nettverk, og de har vist en evne til å utnytte disse på
    turneplanlegging videre.

20. Your Favorite Music: Reisestøtte til nettverksbygging. Totalbudsjett kr. 200 000, Bergen
kommune søkes om kr. 40 000.
   Det innstilles på kr. 15 000. YFM representerer og produserer flere bergenske
    musikere og artister som har fått stor oppmerksomhet utenlands.

21. Black Room (tidligere Lorraine): Turne Japan, med 6 konserter i forbindelse med
lansering av ny plate. Totalbudsjett på kr. 177 000, Bergen kommune søkes om kr. 20 000.
   Det innstilles på kr. 15 000. Bandet har skiftet navn pga introdusering i nytt marked.
    Japan representerer et interessant, men vanskelig marked, men flere artister fra Bergen
    har klart å få bygget opp et nettverk og får stort utbytte av turné her.

22. Silje Nes: Turne USA, 12 konserter. Totalbudsjett kr. 87 800, Bergen kommune søkes om
kr. 20 000.
   Det innstilles på kr. 20 000. Suksess med USA-turne i fjor, og ønsker å følge opp
    nettverket med nye konserter. Ung sterk artist med mange gode kritikker bak seg, og
    som blir gitt ut av anerkjente Fat Cat.

23. Mannskoret Arme Riddere: Turne til Gøteborg og felleskonsert med Chalmers Mannskor.
Totalbudsjett på kr. 128 000, Bergen kommune søkes om kr. 40 000.
   Det innstilles på avslag. Rent amatørkor med turne av primært sosial karakter, tiltaket
    prioriteres ikke.

24. Heroes for Hire: Reisestøtte til nettverksbygging. Totalbudsjett kr. 150 000, Bergen
kommune søkes om kr. 20 000.
   Det innstilles på kr. 10 000. Representerer og produserer flere bergenske musikere og
    artister som har fått stor oppmerksomhet utenlands.

25. Foreningen Gamle Bergens Venner og Griegakademiet, reisestøtte for 7 personer til å
holde konsert i Danmark i forbindelse med 75års jubileet til Gamle Bergen og 100 års jubileet
til Den gamle by i Århus. Totalbudsjett kr. 57 500, Bergen kommune søkes om kr. 57 500.
    Det innstilles på 30 000. Tilskudd begrunnes med vennskapbysamarbeidet med Århus.

26. Low Frequency in Stereo: Turne Tyskland med 16 konserter. Totalbudsjett kr. 366 400,
Bergen kommune søkes om kr. 91 400.
   Det innstilles på avslag. For lav tilknytning til Bergen. 2 av 5 faste medlemmer bor
    her, men på Myspace opplyses at de er fra Haugesund.

27. Luana Gundersen: Deltakelse i musikkonkurrensen 5. Internationaler Teleman
Wettbewerb. Totalbudsjett kr. 12 350, Bergen kommune søkes om kr. 5 000.
   Det innstilles på avslag. Konkurranser prioriteres ikke i denne runden.

28. Carte Blanche: Samarbeid med Den kongelige Svenske og Danske ballett. Reisestøtte til
ekstern tekniker til Dance Salad i Houston, Texas. Totalbudsjett kr. 153 403, Bergen
kommune søkes om kr. 25 000.
   Det innstilles på kr. 25 000. Søker får vesentlig støtte fra BK, som også inkluderer
    internasjonal virksomhet. Søker er imidlertid i en startfase for å utvikle det


                        8
    internasjonale potensial for kompaniet, som er begrunnelsen for støtten. Carte Blanche
    er en aktør som det vurderes å ha et stort internasjonalt potensial og festivalen i USA
    inkluderer noen av de beste kompanier rundt om i verden.

29. Carte Blanche: Reisestøtte turne til Vilnius med forestillingen SO:HO på New Baltic
Dance. Totalbudsjett kr. 120 000, Bergen kommune søkes om kr. 50 000.
   Det innstilles på kr. 40 000. En god festival som kan utvikle CBs internasjonale
    nettverk, og som flere norske kompanier har besøkt.

30. Happy Sound Factory: Reisestøtte kina/Taiwan til nettverksutvikling og
kompetanseutvikling for produksjon av cd/dvd. Totalbudsjett på kr. 60 000, Bergen kommune
søkes om kr. 20 000.
   Det innstilles på kr. 10 000. HSF representerer kompetanse på fremstilling på
    formatene og tilbyr dette lokalt i Bergen.

31. Karisma Records: Labelkveld på Popkomm i Berlin som vil presenterer band fra
metalsjangren, med bla konsert i K17 i Berlin. Samarbeid med Tuba Records om å trekke
rette bransjefolk. Totalbudsjett på kr. 111 030, Bergen kommune søkes om kr. 30 000.
   Det innstilles på kr. 10 000. Bra initiativ på rett plass, som kan gi mer for disse artister
    på sikt.

32. Currentes / Jostein Gundersen: Utveksling mellom Bergen og Firenze med 4 konserter.
Totalbudsjett kr. 178 100, Bergen kommune søkes om kr. 43 500.
   Det innstilles på kr. 20 000. Bra prosjekt og samarbeid mellom ensembler for tidlig
    musikk.

33. Taake: Europaturne, 19 konserter i UK, Irland, Tyskland, Holland, Russland mfl.
Totalbudsjett kr. 310 580, Bergen kommune søkes om kr. 25 000.
   Det innstilles på kr. 20 000. Turneen er et samarbeid mellom norske og utenlandske
    aktører, og vil utvide nedslagsfeltet til bandet - en sterk aktør innen norsk black metal.
    Support på deler av turneen er band fra Bergen.

34. Karin Park: Reisestøtte til SXSW, 3 konserter og nettverksbygging. Totalbudsjett på kr.
105 300, Bergen kommune søkes om kr. 40 000.
   Det innstilles på kr. 15 000. Karin Park blir nå gitt ut på YAP som har et stort nettverk
    og kontakter i USA. Spillejobben på SXSW kan være viktig for videre lansering
    internasjonalt.

35. Groovy Music: Personalkostnader, 50% stilling i 6 mnd rettet mot plassering av bergensk
musikk i film/tv internasjonalt. Totalbudsjett på kr. 94 500, Bergen kommune søkes om kr. 70
000.
   Det innstilles på avslag. Personalkostnader faller utenfor ordingen.

36. Groovy Music: Deltakelse på Billboard Film and TV music i Los Angelse. Totalbudsjett
på kr. 37 300, Bergen kommune søkes om kr. 21 300.
   Det innstilles på kr. 15 000. Seminaret gir økt innsikt og kompetanse til plassering av
    musikk i film/tv internasjonalt - et felt Groovy Musikk begynner å få god kompetanse
    på, og som har medført musikk fra Bergen i internasjonale film og tv serier.
                        9
37. BIT20 ensemble: Internasjonal virksomhet, bla konsert i Gøteborg på ISCM, besøk i
Vietnam som led i 3-årig utviklsprosjekt, 4 konserter knyttet til Integra II og prosjekt knyttet
til EEN. Totalbudsjett kr. 1 399 700, Bergen kommune søkes om kr. 150 000.
    Det innstilles på kr. 80 000. Messen i Gøteborg er det viktigste arena for
    samtidsmusikk, med et kunstpublikum fra hele verden. Prosjektet i Vietnam
    inneholder konsert, masterclasser og seminarer.

38. Lydgalleriet: 3 internasjonale prosjekter inkludert utvikling av lyttestol med kurator fra
Berlin. Totalbudsjett på kr. 95 500, Bergen kommune søkes om kr. 75 500.
   Det innstilles på kr. 30 000. To prosjekter med Singuhrhörgallei fra Berlin gis støtte i
    denne tildelingsrunden. Koplingen til et av de viktigste gallerier innen lydkunst er
    viktig for å utvikle seg faglig og øke sitt inetrnasjonale nettevrk.

39. Vestnorsk Jazzsenter: JazzNorway in a Nutshell - showcase for norsk jazz mot
internasjonale bransjefolki Bergen, kr. 200 000 er bevilget av UD. Totalbudsjett på kr. 990
800, Bergen kommune søkes om kr. 350 000.
   Det innstilles på kr. 150 000. Tidligere showcase har hatt stor betydning for norsk jazz
    på internasjonale scener. Et stort antall utenlandske journalister og bransjefolk
    inviteres til Bergen og resultatet er bred omtale og bevissthet om norsk jazz i utlandet.
    Prosjektet faller utenom dagens drift til VNJS, men vurderes inkludert i fremtidig
    støtte.

40. Jan L. Jacobsen: Saksofonist Rene Wiik som solist på konsert med det portugisiske
nasjonale politiorkester. Totalbudsjett på kr. 28 580, Bergen kommune søkes om kr. 25 000.
   Det innstilles på kr. 7 500. Jacobsen er Principal guest conductor, og har også tidligere
    hatt med seg musikere fra Bergen med støtte fra Bergen kommune, og bygger således
    videre på tidligere relasjoner og nettverk.

41. BEK: Sør-Afrika 2010 utvikling og utstilling av toårig prosjekt med sørafrikanske
kunstnere. Totalbudsjett kr. 704 000, Bergen kommune søkes om kr. 120 000.
   Det innstilles på kr. 50 000 for 2009. Rapport 2009 vil kunne gi grunnlag for
    behandling av tilskudd for 2010. Interessant samarbeidsprosjekt mellom BEK, Galleri
    3,14, Maur Prosjekter og gjesteordningen på USF. Fokus på samtidskunst fra Sør-
    Afrika, men i tett dialog med kuratorer fra Bergen. Fokus på nye medier.

42. BIT Teatergarsjen: Reisestøtet ekspertprogram på Meteor, 25 internasjonale
ressurspersoner. Totalbudsjett kr. 1 750 000, Bergen kommune søkes om kr. 45 000.
   Det innstilles på kr. 40 000. Meteor er et viktig nasjonal og internasjonal festival.
    Ekspertprogrammet består av kunstnermøter, seminarer, speeddating etc. Mottar også
    støtte fra bla UD, og er viktig for videre eksport av norsk scenekunst.

43. Alan Lucien Øyen / Lucien Stiftelsen: "America", utvikling av forestillingen America -
Potensial lost in the wasteland of opportunity, basert på tekster av Baudrillards bok Amerika.
Totalbudsjett kr. 1 559 198, Bergen kommune søkes om kr. 85 000.
   Det innstilles på kr. 75 000. Ambisiøst prosjekt av en spennende koreograf, som
    jobber målrettet i sitt internasjonale arbeid. Prosjektet er store mulighet for
    internasjonal profilering etter premieren. Co-produksjon med BIT og CB.
                        10
44. Borealis: InterInterInter fra UK/Belgia gjør flere forestillinger og konserter i løpet av
festivalen, og binder festivalen sammen og danner konstellasjoner mellom festival, involverte
kunstnere og publikum. Totalbudsjett på kr. 127 121, Bergen kommune søkes om kr. 100 000.
   Det innstilles på kr. 50 000. Borealis er en viktig lokal internasjonal satsning,
    prosjektet er spennende og binder festivalen sammen.

45. BEK: Workshop, filmvisning, konsert, installasjoner og ekspertbesøk knyttet til
Micromusic - kunst via game consoller.. Totalbudsjett kr. 100 000, Bergen kommune søkes
om kr. 30 000.
   Det innstilles på kr. 20 000. Sterke internasjonale samarbeidspartnere som Moma.
    Ytterligere kr. 10 000 bevilges Elektronisk prosjekt.

46. BEK: A Practised Place - 6 kunstneriske utviklingsprosjekt, deltakelse i EU-prosjekter,
seminar, presentasjoner og formidling. Totalbudsjett på kr. 2 550 000, Bergen kommune
søkes om kr. 400 000.
   Det innstilles på kr. 100 000. BEK jobber tverrfaglig og i kryssingen mellom kunst og
    ny teknologi, med en høy internasjonal profil. Det internasjonale arbeidet står sterkt i
    fokus i dette FoU-prosjektet.

47. Bergen Prosjektteater: Plastilina, turne til Moskva. Totalbudsjett kr. 477 200, Bergen
kommune søkes om kr. 115 000.
   Det innstilles på kr. 80 000. Midlene er tidligere bevilget i egen sak.

48. Scenekunst Exit Norway: Konferansen om eksport av norsk scenekunst. Totalbudsjett kr.
200 000, Bergen kommune søkes om kr. 50 000.
   Det innstilles på kr. 50 000. Kommunalt initiert konferanse knyttet til stryking av
    eksport av norsk scenekunst, med mulighet for et sterkere kommunalt bidrag i dette
    arbeidet. Lokale, nasjonale og internasjonale aktører og innledere. Konferansen er
    også støttet av Kulturrådet og UD.

49. Kompani Krapp: La Ronde på Prague Fringe med 5 forestillinger. Totalbudsjett kr. 207
992, Bergen kommune søkes om kr. 13 000.
   Det innstilles på kr. 13 000. Forestillingen vises på den største scenen under festivalen,
    som kan gi mulighet for viktige kontakter for prosjektet videre. Det skal avholdes
    møte med utenlandsk regissør som skal være med å utvikle prosjektet frem mot
    nypremiere til høsten, før forestillingen planlegges ut på turné.

50. Nattjazz: Showcase yngre bergenske musikere på Norway in a Nutshell. Totalbudsjett kr.
180 000, Bergen kommune søkes om kr. 180 000.
   Det innstilles på kr. 45 000. Tilskuddet skal styrke den bergenske synligheten overfor
    utenlandske bransjefolk. Ytterligere kr. 45 000 bevilges over ymse musikk.

51. Audiatur: Reportasjereise St. Petersburg knyttet til tema russisk samtidspoesi. Den
internasjonalt anerkjente poeten og oversetteren Aleksandr Skidan vil være vert. Totalbudsjett
på kr. 30 000, Bergen kommune søkes om kr. 30 000.
   Det innstilles på kr. 30 000. Aleksandr Skidan er aktiv i flere litterære og politiske
    miljøer i St. Petersburg, han deltok ved Audiatur i 2007 og er slik en del av den
    internasjonale nettverksbyggingen og kunstneriske utvekslingen som festivalen er i
    gang med. Samme søknadsbeløp som totalbudsjett, men det er ikke regnet inn honorar,
    derfor relevant å dekke reisekostnadene.


                       11
52. Audiatur: Opphold Centre International de poésie Marseille knyttet forarbeid høstens
festival. CIPM, som bl.a. har et arkiv med mer enn 40 000 titler, skal brukes til orientering,
oversettelser og programutvikling. Totalbudsjett kr. 19 000, Bergen kommune søkes om kr.
15 000.
   Det innstilles på kr. 15 000. Søknaden relevant i forhold til internasjonal
    nettverksbygging og utvikling av det kunstneriske innholdet Audiatur. CipM er en
    formidlingsinstitusjon med godt internasjonalt renommé og en av Frankrikes viktigste
    institusjoner for samtidspoesi.

53. Vagant: Internasjonal nettside med oversettelser av kulturstoff (kommentarer, essays,
intervjuer og anmeldelser) fra offentligheter utenfor Skandinavia. I første omgang fra engelsk,
tysk og fransk, siden fra russisk, spansk, italiensk osv. Det søkes støtte til redaktør i kvart
stilling og til oversettere. Totalbudsjett kr. 194 000, Bergen kommune søkes om kr. 60 000.
    Det innstilles på kr. 40 000. Norske kulturmedier er i hovedsak nasjonalt orienterte,
     prosjektet vil kunne bidra til en internasjonalisering og kvalitetsheving av den litterære
     diskursen og kulturdebatten i Norge. Vagant er ett av Norges viktigste litterære
     tidsskrift. At et tidsskrift med Bergen som base tar på seg denne oppgaven, er ønskelig
     i forhold til Bergens ambisjoner som sentral kulturby i Norden.

54. Enes Topalovic: Deltakelse på internasjonal bokmesse i Sarajevo. Totalbudsjett kr. 7 610,
Bergen kommune søkes om kr. 7 610.
   Det innstilles på avslag. Søknaden er svært kortfattet, og det grunngis ikke i hvilken
    grad deltakelsen ved denne bokmessen vil ha betydning for forfatterens internasjonale
    profilering.

55. Galleri 3,14: Formidling av internasjonal samtidskunst i Bergen, særlig for samtidskunst
fra land utenfor vesten. Totalbudsjett kr. 2 312 820, Bergen kommune søkes om kr. 500 000.
    Det innstilles på kr. 200 000. Galleriets driver en omfattende og profesjonell
    virksomhet med en profil er unik i norsk sammenheng. Kunsten utenfra den vestlige
    verden er i dag er høyt verdsatt og debattert i sentrale vestlige miljøer. Galleriet får
    driftstilskudd fra Hordaland fylkeskommune til vandreutstillinger i fylket, ikke
    utstillingene i Bergen.

56. Flaggfabrikken: "Flaggfabrikken presenterer" - Månedlig presentasjonsprogram på
Landmark med fokus på nordisk og internasjonalt samarbeid. Totalbudsjett kr. 237 000,
Bergen kommune søkes om kr. 100 000.
   Det innstilles på kr. 60 000. Viktig møtested med interaksjon mellom lokal publikum
    og internasjonale kunstnere og kuratorer.

57. Kurt Johannessen: Performance og foredrag i The Carrillo i Mexico City. Totalbudsjett kr.
15 500, Bergen kommune søkes om kr. 15 500.
   Det innstilles på kr. 15 500. Svært interessant sammenheng med meksikanske og
    internasjonale performancekunstnere med godt renommé. Johannessen er den kanskje
    mest kjente performancekunstneren i Norge.

58. Ida Helland Hansen: Kunstprosjekt i Kolibrisenteret (The Children at Risk Foundation) til
å lage mosaikkutsmykking sammen med barnene. Totalbudsjett kr. 90 360, Bergen kommune
søkes om kr.
60 000.


                        12
    Det innstilles på avslag. Prosjektet faller utenfor kravene til internasjonal profilering i
    faglig sterke sammenhenger, og bør heller søke midler fra UD og Norad.

59. Hannu Tapani Konttinen: Skulpturutstilling i Galleri Be'19 i Helsinki. Totalbudsjett kr. 59
520, Bergen kommune søkes om kr. 14 520
   Det innstilles på avslag. Svakt utformet søknad, søker med høy aktivitet men i liten
    grad i sentrale faglige sammenhenger de siste årene, og søknaden gir heller ikke noe
    grunnlag for å vurdere det aktuelle galleriets status.

60. Toril Johannessen: Utstilling AmNudenDa i London og på HKS. Samarbeid med
Londonbasert Sidsel Meineche (gjestekunstner HKS) og bl.a. Geologisk Institutt ved UiO.
Totalbudsjett kr. 59 400, Bergen kommune søkes om kr. 40 000.
   Det innstilles på kr. 20 000. Prosjektet kan bli interessant som videreføring av
    Johannessens interesse for sammenhenger mellom kunst og vitenskap.

61. Linda Rogn: Utstilling KunstiBadet med den pakistansk-britiske kunstneren Arsha
Arshad.
Fotoutstilling som tar for seg en kryssreferanse mellom to lokale samfunn, kunstnerens arv fra
Pakistan og oppvekst i Birmingham og opplevelsen av å være en britisk født muslim og det å
bo mellom to kulturer. Totalbudsjett kr. 160 000, Bergen kommune søkes om kr. 40 000.
   Det innstilles på kr. 20 000. Interessant kunstner med perspektiver og erfaringer vi har
    mindre av i bergensk og norsk kunstsammenheng.

62. Kristin Tårnesvik: Opphold Nordiska Gästateljén Malongen i Stockholm. Tårnesvik
ønsker å bruke oppholdet både til å videreutvikle egne faglige kontakter og utvide
kontaktnettet, arbeide mot utstillingsplass i Stockholm og arbeide for å få presentert
Flaggfabrikken Senter for fotografi og billedkunst til Supermarket Art Fair i Stockholm i
2010. Totalbudsjett kr. 28 350, Bergen kommune søkes om kr. 20 000.
   Det innstilles på kr. 20 000. Tårnesvik har svært høy utstillingsaktivitet nasjonalt og
    internasjonalt, med hovedvekt på gruppeutstillinger. Oppholdet vurderes som en
    mulighet både til profilering av eget kunstnerskap og nordisk kunstnerisk samarbeid.

63. AktB: Performanceutveksling i prosjektserien ArtSwap, deltakelse på "Beautiful Lies" i
Warzawa.
AktB er en performanceforening med kunstnerne Robert Alda, Kurt Johannessen og Rita
Marhaug. ArtSwap er en serie utvekslingssamarbeid mellom det lokale ståstedet i Bergen og
utenlandske partnere. Årets prosjekt består av kunstnere fra Norge, Polen og Frankrike, bla i
Bergen Kunsthall. Totalbudsjett kr. 149 050, Bergen kommune søkes om kr. 35 000.
   Det innstilles på kr. 35 000. AktB er pådrivere innen utvikling av performancekunsten
    og ved utvikling av internasjonale kontakter for det lokale kunstlivet i Bergen.

64. Hordaland Kunstsenter: Internasjonale aktiviteter 2009, inkludert kuratorseminar i
Rotterdam, bergensbesøk med kurator fra Amsterdam, orienteringstur til Prishtina og
Bucharesti. Totalbudsjett kr. 64 000, Bergen kommune søkes om kr. 54 000.
   Det innstilles på kr. 30 000. HKS har under ny kunstnerisk ledelse utvidet sitt
    internasjonale engasjement. Søknadssum er for høy i forhold til totalbudsjett, men
    HKS' egne arbeidsressurser er ikke lagt inn.

65. Jan Pettersson: Deltagelse på "Fotobaserad Grafik" på Konstnärernas Galleri Ålgården i
Borås, Sverige. Totalbudsjett kr. 13 000, Bergen kommune søkes om kr. 10 000.


                        13
    Det innstilles på kr. 5 000. Søker har vært førsteamanuensis på KHiB og har hatt en
    lang rekke separat- og gruppeutstillinger internasjonalt. Galleri Ålgården er
    galleridelen av den ideelle virksomheten Ålgården - Konstnärernes Verkstäder og
    Galleri.

66. Bergen Kunsthall: Internasjonal utvikling både videreutvikling av nettverk og
egenproduksjoner, og arbeid med å få internasjonale skribenter til å om skrive om norsk kunst
i Bergen Kunsthalls publikasjoner. Totalbudsjett kr. 200 000, Bergen kommune søkes om kr.
200 000.
   Det innstilles på kr. 200 000. Bergen Kunsthall er den fremste billedkunstinstitusjonen
    i Bergen, sannsynligvis den internasjonalt mest sentrale i Norge. De nettverkene
    Bergen Kunsthall har utviklet de senere årene, kommer Bergens kunstnere og
    kunstinteresserte publikum til gode blant annet ved Bergen Biennial Conference 2009,
    der internasjonale samarbeidspartnere i stor grad bygger på kunsthallens opparbeidede
    internasjonale kontaktnett. Kunsthallen fikk kr. 100 000 over internasjonale midler i
    2008, og det anbefales å doble tilskuddet i 2009.

67. Ekkofestivalen ved Silje Heggren: Utstilling på Visningsrommet USF med unge
samtidskunstnere fra Finland og Norge. Totalbudsjett kr. 75 000, Bergen kommune søkes om
kr. 15 000.
   Det innstilles på kr. 15 000. Kunstnerisk interessant prosjekt som videreutvikler
    samarbeid mellom Bergen og Helsinki.

68. Foreningen av 2007: Etablering av tospråklig nettside på www.kunstjournalen.no.
Nettsiden planlegges å inneholde 15 engelske oversettelser av utvalgte bidrag fra de tre
eksisterende utgavene og engelske oversettelser av alle 15 bidrag fra den kommende 2009-
utgaven. Totalbudsjett kr. 147 000, Bergen kommune søkes om kr. 50 000.
   Det innstilles på kr. 30 000. Kunstjournalen B-post er et viktig tilskudd til det lille
    tilbudet som ellers finnes av norske kunstpublikasjoner med fokus på samtidskunst. En
    internasjonal profilering vil kunne virke kvaltitetsøkende og utvide nettverket for
    redaksjonen i Bergen. Det anbefales tilskudd primært til oversettelsesarbeidet.

69. Asbjørn Hollerud med flere: Fem bergenske kunstnere er invitert av den sentrale japanske
kunstneren Kohei Nawa til internship i hans atelier i Kyoto. I tillegg vil man videreutvikle
kontakter med kunstteoretiker, kurator og kunstnere tilknyttet undergrunnsgalleriet Art and
River Bank. Totalbudsjett på kr. 204 450, Bergen kommune søkes om kr. 200 000.
   Det innstilles på kr. 50 000. En mulighet for bergensbaserte kunstnere til å knytte
    kontakter og å lære av en sentral kunstner fra et annet tradisjonsområde og med annen
    type institusjonell organisering enn her

70. Flora metamorphicae: Utstilling The Museum of Foreign Art i Riga. Totalbudsjett kr. 219
500, Bergen kommune søkes om kr. 73 000.
   Det innstilles på kr. 50 000. Flora Metamorphicae startet i 2003 som et samarbeid
    mellom bergenske keramikere. Prosjektet har gjennom årene fått stor respons nasjonalt
    og internasjonalt og får stadig nye invitasjoner til å stille ut i utlandet.

71. S12: Utstillingen "Young and Loving" er vist ved S12 i 2007 og 2008 og videreføres i
2009. Utstillingen presenterer nyutdannede nordiske og internasjonale glasskunstnere, fokus i
år er kunstnere som utfordrer de konseptuelle og tekniske grensene innen glasskunst.
Totalbudsjett kr. 118 350, Bergen kommune søkes om kr. 35 000.


                       14
    Det innstilles på kr. 30 000. S12 har gjennom utdanning, kurs, utstillingsvirksomhet
    etc. opparbeidet seg et kontaktnettverk internasjonalt som gjør dem oppdatert på
    utviklingen innen glasskunst. Utstillingen vurderes som viktig innenfor et fagfelt som
    er lite utviklet i Norge.

72. Beate Einen: Deltakelse ved designmessen 100 % Future 2009, London. Totalbudsjett kr.
62 223, Bergen kommune søkes om kr. 50 000.
   Det innstilles på kr. 20 000. God designer med godt internasjonalt potensial. Hun fikk
    kommunalt etableringsstipend i 2008.

73. Artist in Residence, USF Verftet: Gjestekunstnerstudio i New York, Point B i
Williamsburg, Brooklyn. Point B er en tverrfaglig gjestekunstnerordning igangsatt og bygget
av kunstneren Mike Perrish, som selv har sitt studio i bygget. Miljøet er internasjonalt, med et
stort og godt nettverk, og de jobber også aktivt med formidling av kunstnerne og
virksomheten. Bergen er tilbudt 2x3 måneders opphold, med første periode oktober-desember
2009. Studio / bolig inkludert strøm, trådløst nett, telefon og fax koster kr. 2 300 pr. måned. I
søknaden er det inkludert et lite stipend på kr. 2000 pr. måned og administrasjonskostnader.
AiR ønsker å administrere ordningen etter søknad med samme kriterier som for
kunstnerleiligheten i Berlin. Totalbudsjett kr. 213 000, Bergen kommune søkes om kr. 213
000.
   Det innstilles på kr. 75 000 til oppstart og residens i 2009. Bergen kommune har i
    lengre tid, i samarbeid med AiR ved USF undersøkt mulighetene for
    gjestekunstneropphold for Bergenskunstnere i New York. Tilskudd for 2010 søkes
    inkludert i AiR's samlede tilskudd for 2010.

74. Victoria Brännström: Strikkekonsert. Brännström har vært gjestekunstner ved HKS og
kommer tilbake for å gjennomføre "Strikkekonsert" i samarbeid med HKS og Bergen
Husflidforening. Prosjektet har utgangspunkt i tradisjonelt håndverk og sosiale relasjoner,
iscenesettelser og performative situasjonsbaserte verk. Kunstneren har fått avtale med BEK
angående teknisk utstyr og kontakter innen lydkunst og er i kontakt med Borealis for mulig
videreføring i 2010. Totalbudsjett på kr. 157 000, Bergen kommune søkes om kr. 40 000.
   Det innstilles på kr. 20 000. Det er positivt når kunstnere under gjesteopphold klarer å
    utvikle langsiktige samarbeidsrelasjoner med kunstmiljøene i byen. Prosjektet
    vurderes som interessant kunstnerisk, både som et relasjonelt kunstprosjekt og som
    performanceverk / lydkunst.

75. Maia Urstad / Maur Prosjekter: Presentasjon av den svenske kunstner og kurator Carl
Michael von Hausswolff i Bergen. Urstad har siden 2004 vært medlem av den internasjonale
gruppen "freq out". Invitasjonen er den første i en planlagt rekke presentasjoner av gruppens
medlemmer i Bergen. Hauswolff hadde en legendarisk performance under den første Bergen
internasjonale teaterfestival i 1982. Totalbudsjett kr. 12 500, Bergen kommune søkes om kr.
12 500.
   Det innstilles på kr. 10 000. Prosjektet er interessant både i en historisk sammenheng
    knyttet til BIT-Teatergarasjen, og og som et blikk på den utviklingen som har skjedd
    på kunstscenen siden 1980-tallet når det gjelder generell internasjonalisering og
    publikums forhold til provoserende kunstuttrykk.

78. Kunsthøgskolen i Bergen v/ Dave Vikøren: Messedeltagelse for studenter ved
Stockholmsmessen 2009. Totalbudsjett på kr. 173 000, Bergen kommune søkes om kr. 20
000.


                        15
    Det innstilles på avslag. Statlige institusjoner forventes normalt å dekke utgifter til
    egne prosjekter. Prosjektet gjennomføres også hvert år, og er derfor på grensen til å
    måtte anses å være en integrert del av Kunsthøyskolens virksomhet, og ikke et
    enkeltstående prosjekt.

79. Stiftelsen 3,14: Designutstillingen "Made in Bergen" ved The London Design Festival,
DMY International Design Festival (Berlin) og International Contemporary Furniture
Fair (New York) med møbeldesignerne Circus Design, Tveit & Tornøe, Geir Sætveit og
Petter Knudsen. Totalbudsjett kr. 680 000, Bergen kommune søkes om kr. 70 000.
   Det innstilles på kr. 70 000. Prosjektet skal markedsføre fremragende møbeldesignere
    fra Bergen i et felles fremstøt ved sentrale designmesser. Prosjektet har potensial til å
    styrke de enkelte deltagerne og øke oppmerksomheten om møbeldesign fra Bergen

80. Grandpeople v/ Magnus Helgesen: Produksjon av postere og t-skjorter i forbindelse med
separatutstillingen "Soft Metal Model" i Barcelona, arrangert av designstudioet Vasava.
Totalbudsjett kr. 55 000, Bergen kommune søkes om kr. 30 000.
   Det innstilles på kr. 18 000. Grandpeople har markert seg som designbyrå gjennom
    oppdrag for aktører som Nike, Microsoft, Helsinki Biennale, Den norske filmskolen,
    Festspillene i Bergen m fl. Utstillingen i Barcelona vil være en mulighet for utvikling
    av nye nettverk og nye markeder.

81. Quack DA: Messedeltagelse ved Salone Internazionale del Mobile, Milano. Totalbudsjett
kr. 85 634, Bergen kommune søkes om kr. 65 634.
   Det innstilles på kr. 20 000. Samme beløp har blitt bevilget av UD. Tilskuddet vil
    forbedre de økonomiske forutsetningene i arbeidet med å få satt produkter i
    produksjon og distribuert til ulike forhandlere og kunder. Tilskuddet vil kunne bidra
    økt oppmerksomhet rundt bergensbasert design gjennom at et bergensbasert
    designfirma deltar på verdens største møbelmesse

82. Vestnorsk Filmsenter: éQuinoxe manusworkshop. Totalbudsjett på kr. 100 000, Bergen
kommune søkes om kr. 15 700.
   Det innstilles på kr. 15 000. èQuinoxe Workshops har gitt impulser til flere
    prisvinnende spillefilmer, deriblant Falskmyntnerne i Sachsenhausen (Oscar), Wer ist
    Anna W.? (Emmy), Dr. Aleman (German Academy Award manus), Sierra (German
    Academy Award manus).

83. Agnes Nedregård: Performance på ArtContact i Helsinki og Platform i Vaasa, Finland.
Totalbudsjett kr. 15 300, Bergen kommune søkes om kr. 9 300.
   Det innstilles på kr. 9 300. Søker skal også oppsøke en rekke finske fagmiljøer og
    utvikle felles prosjekter som vurderes vist i Bergen. Søknaden er uten honorar, slik at
    innstillingen er på mer enn 1/3 av prosjektsøknaden.

84. Line Helen Danielsen: "Kunstnerambasadør Sarajevo. 6 norske kunstnere/ teoretikere /
arkitekter i et flerårig samarbeidsprosjekt med kunstnere i Sarajevo i Bosnia Herzegovina.
Tema knyttet til identitet, hjemsted, rekonstruksjon og gjenoppbygging. Totalbudsjett kr. 500
277, Bergen kommune søkes om kr. 70 000.
   Det innstilles på kr. 30 000. Prosjektet er en videreføring av prosjekt i Bergen i 2008,
    og foregår nå i Nasjonalmuseet i Sarajevo.
                        16
85. Bergen internasjonale filmfestival søker om kr. 300 000 til videreutvikling av den
internasjonale delen av festivalen, bla master clases med utenlandske filmarbeidere, i tillegg
til debatter og seminarer.
    Det innstilles på kr. 300 000. Bevilgningen skal både styrke internasjonalisering av
    filmfestivalen og er Bergen kommunes markering av festivalens 10 års jubileum.
                       17

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:6/24/2012
language:
pages:17